KRM3023: ASAS UKURAN TAJUK TUGASAN 3 ( MISKONSEPSI DAN LANGKAH MENGATASI

)

KUMPULAN : UPSI 02

DISEDIAKAN OLEH NAMA NOOR SALINA BINTI MOHD SAPIAI NO.ID D20102040765 NO TELEFON 013-4155850

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR MOHD FAIZAL NIZAM LEE BIN ABDULLAH

KRM 3013 ASAS UKURAN ISI KANDUNGAN TUGASAN 3 D20102040765 Page 2 .

KRM 3013 ASAS UKURAN 1.Tugasan ini juga akan membincangkan bagaimana miskonsepsi ini diselesaikan supaya murid faham konsep yang ingin disampaikan pada tajuk tersebut.0 .Antara kesukaran yang sering dialami oleh murid-murid adalah berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi.timbang berat. PENDAHULUAN TUGASAN 3 Kesukaran murid-murid dalam pembelajaran matematik amat pelbagai.Miskonsepsi adalah kesilapan sistematik hasil daripada pengaruh pengetahuan sedia ada mencipta penyelesiaan baru yang salah tetapi disangkakan betul.ukuran panjang dan isipadu cecair yang sering dilakukan murid.Jesteru itu tugasan 3 ini akan memberikan contoh miskonsepsi dari tajuk masa dan waktu. D20102040765 Page 3 .

1 Dengan menggunakan jam sebenar guru menunjukkan pusingan jarum minit. 2.Bimbing murid supaya dapat menyebut satu pusingan jam bersamaan 60 minit.2. Contoh : 2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 5 jam 85 minit 2.1 Guru perlu menerangkan langkah penyelesaian langkah demi langkah.2 Langkah mengatasi 2.2.KRM 3013 ASAS UKURAN 2.2. D20102040765 Page 4 .1 Miskonsepsi minit dan jam Miskonsepsi ini berlaku apabila hasil tambah minit melebihi 60minit tidak ditukarkan kepada 1 jam. melebihi 60 minit Arah pusingan jam jarum minit jarum jam 2.3 Daripada aktiviti yang dilakukan tadi guru menekankan konsep masa Iaitu 1 jam = 60 minit.0 Masa dan waktu TUGASAN 3 2.

60 minit 15 minit 1 jam ( 1 jam + 5 jam = 6 jam ) Oleh sebab itu 85 minit= 1 jam 15 minit. Kemudian menulis semula jawapan kepada 6 jam 85 minit.KRM 3013 ASAS UKURAN TUGASAN 3 2. Guru perlu mengingatkan murid hasil tolak antara 85 minit dan 60 minit perlu di tambahkan dengan 5 jam.4 Jadi jawapan yang di perolehi perlu ditukarkan kepada minit dan jam 2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 5 jam 85 minit 85 minit .2. 2 jam 45 minit + 3 jam 40 minit 5 jam 85 minit = 6 jam 15 minit D20102040765 Page 5 .

2 Langkah mengatasi 3.2.4m x 8 = 3200cm. 3.2.KRM 3013 ASAS UKURAN 3. 1 meter = 100 cm 3.2.1 Pelajar di minta mengingat kembali perkaitan antara meter dan sentimeter.2 Dengan menggunakan pembaris meter guru menunjukkan 1meter dan 1 sentimeter 3.4 Bimbing murid menukarkan 32 meter kepada sentimeter(cm).1 Miskonsepsi dalam penukaran unit dari meter kepada sentimeter.2.3 Minta pelajar membuat perkaitan antara unit meter dan sentimeter. D20102040765 Page 6 .0 UKURAN PANJANG TUGASAN 3 3.Miskonsepsi ini berlaku disebabkan murid tidak menguasai penukaran unit ukuran 1 meter = 100 sentimeter Contoh : 4 m x 8 = ______cm Kesilapan murid apabila menulis jawapan 32 m 3. 1m=100cm maka 32 m x 100 = 3200 oleh sebab itu.

2 Kemudian minta murid menimbang satu benda pada kedua-dua alat penimbang 4. D20102040765 Page 7 .Guru menyatakan bahawa kedua-dua skala tidak sama cara bacaannya.0 TIMBANG BERAT 4.Sekiranya nombor 0-9 unit tersebut adalah kilogram dan 100 – 900 adalah unit gram.2.5 Guru member panduan pada murid sekiranya pada alat penimbang tidak di nyatakan unit.4 Membuat perkaitan antara kedua-dua bacaan skala. 4. 4. 4.2.1 Guru menunjukkan 2 jenis alat penimbang iaitu peminbang gram dan penimbang kilogram 4.Miskonsepsi ini berlaku kerana murid tidak memerhatikan unit pada skala.KRM 3013 ASAS UKURAN TUGASAN 3 4.Dan menganggap semua alat penimbang adalah sama bacaannya.1 Miskonsepsi membaca skala pada alat penimbang.3 Bimbing murid untuk membaca skala kedua-dua alat penimbang.2.murid boleh membezakkannya dengan melihat nombor yang tertera pada alat tersebut.2.2. Contoh Murid membaca skala kepada 2 kg.2 Langkah mengatasi 4.Murid perlu melihat unit yang tehadap pada skala.

2.4 Guru membuat penegasan bahawa isipadu unit liter adalah tidak sama isipadu unit milileter dan membuat perkaitan 1 liter=1000mililiter.2.2 Langkah Mengatasi 5.3 Kemudian murid melihat dan membandingkan sendiri kedua-dua bikar tersebut.Miskonsepsi ini berlaku kerana murid tidak memerhatikan unit yang terdapat pada bikar dan murid tidak tahu perkaitan antara unit liter dan milliliter. Contoh: 4l 3l 400ml 300ml 200ml 100ml 2l 1l A B 1l Jawapan murid: Isipadu bikar A adalah sama dengan isipadu bikar B 5. 5.2.KRM 3013 ASAS UKURAN 5.0 ISIPADU CECAIR TUGASAN 3 5.1 Miskonsepsi yang berlaku dalam unit ini adalah murid menyatakan isipadu cecair adalah sama.1 Guru menekankan agar murid tidak menilai sesuatu isipadu cecair hanya melalui pemerhatian saiz sesuatu bahan tetapi perlu menilai pada sukatan yang mempunyai takat ukuran contonya bikar 5. D20102040765 Page 8 .2.1 Aktiviti boleh dilakukan dengan mengisi sejumlah air yang sma banyak kedalam 2 bikar yang mempunyai sukatan liter dan mililiter.\ 5.

KRM 3013 ASAS UKURAN 6.0 TUGASAN 3 D20102040765 Page 9 .

Bagi mengatasi masalah miskonsepsi dalam tajuk ini. dan mempengaruhi pembelajaran yang baru. D20102040765 Page 10 .miskonsepsi adalah amat penting kepada pembelajaran dan pengajaran murid-murid yang berinteraksi dengan konsep baru.di mana selalunya dalam cara yang negatif kerana miskonsepsi menghasilkan kesilapan . maka guru perlu melihat schemata sedia ada dan bagaimana ianya berinteraksi antara satu sama lain dan juga mengambil kira pengajaran dan pengalaman mereka.KRM 3013 ASAS UKURAN 7.0 PENUTUP TUGASAN 3 Berdasarkan tugasan yang telah dibuat.Dari persfektif konstruktivisme.pada pendapat saya schemata kanak-kanak akan menentukan maklumat yang murid-murid peroleh daripada pengalaman dan bagaimana ianya di fahami.

Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Snd Bhd D20102040765 Page 11 .Modul KRM3013 asas nombor. Edisi kedua . Marzita Puteh.Noor Shah bin Saad(2012).Dokumen Standard Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR):Modul Asas Teras Matematik Tahun 1.Kuala Lumpur:Kementerian Pelajaran Malaysia Marzita Puteh.0 RUJUKAN TUGASAN 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum.Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Tekas Jilid 2.KRM 3013 ASAS UKURAN 8.Modul Asas Ukuran.Kementerian Pelajaran Malaysia (2011).Tanjung Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris.Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean (2010).Kuala Lumpur:Dewan bahasa dan Pustaka Mohd Uzi bin Dollah. Pedagogi untuk kursus perguruan. Mok Soon Sang.Tanjung Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2002).Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah & Mazlini Adnan (2012).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful