JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3.

TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 01 RINGKASAN EKSEKUTIF KECERGASAN DAN KEKEMASAN 45 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mematuhi perintah dan berdisiplin b. Mengamalkan konsep kesihatan di dalam berpengakap. a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Pengurusan masa yang baik b. Kebolehsediaan menerima arahan. a. b. c. d. Carta Gambarajah Wisel Komputer, LCD & Papan Layar

4.

KAEDAH

5. 6.

NILAI-NILAI MURNI BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Taklimat Kursus 2. Peraturan-peraturan Kursus 3. Perlantikan Krew Bertugas dan Tanggungjawab 4. Pakaian Seragam dan Latihan 5. Pemeriksaan Pagi 6. Naik dan Turun Bendera a. Lampiran Gambar Pakaian Seragam Lengkap b. Pakaian Kerja Pengakap c. Pakaian Aktiviti Pengakap d. Slaid Pembentangan

8.

LAMPIRAN

1

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 02 RINGKASAN EKSEKUTIF PERKHEMAHAN 135 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang satu tapak perkhemahan dengan teratur dan tersusun b. Menyediakan satu kawasan perkhemahan yang lengkap c. Mengamalkan konsep penjagaan alam sekitar . a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Bekerjasama di dalam satu pasukan b. Menanamkan semangat kekeluargaan c. Menghargai alam semulajadi. a. b. c. d. e. Gambarajah Carta Khemah Peralatan Perkhemahan Tali-Temali

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Prinsip dan Konsep Pemilihan Kawasan Perkhemahan - Sumber Air - Sumber Makan - Keselamatan Individu di Kawasan - Cuaca - Gangguan Haiwan Liar - Pemeliharaan Alam Sekitar
2

2. Alatan dan Keperluan Perkhemahan - Khemah/ Tempat Perlindungan - Memasak di Tapak Perkhemahan 3. Susun Atur Tapak Perkhemahan 4. Membina Kawasan Perkhemahan 8. LAMPIRAN a. Gambarajah b. Carta Perkhemahan : KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 03 RINGKASAN EKSEKUTIF PROGRAM PENGAKAP KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami prinsip dan konsep berkhidmat dalam krew Kelana b. Menyenaraikan perkhidmatan yang boleh dilaksanakan oleh Kelana. c. Merancang secara terperinci salah satu program perkhidmatan Kelana a. Teori b. Perbincangan dalam kumpulan a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama dalam Kumpulan c. Kepentingan proses perancangan. a. Gambarajah b. Carta c. Komputer, LCD & Papan Layar 1. Berkhidmat Dalam Pengakap Kelana - Konsep dan Prinsip - Contoh Aktiviti Perkhidmatan 2. Sumbangsaran Aktiviti Perkhidmatan Yang Lain
3

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

3. Contoh Perancangan Program Yang Baik - Sebelum Program - Semasa Program - Selepas Program 4. Perbincangan Dan Pembentangan Kumpulan 8. LAMPIRAN a. Slaid Pembentangan b. Gambarajah dan Carta Perlaksanaan Program

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 04 RINGKASAN EKSEKUTIF ANDA DAN KREW ANDA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami peranan dan tanggungjawab ahli-ahli dalam krew b. Menerangkan proses perhubungan yang boleh diamalkan oleh Krew Kelana c. Menyatakan kaedah-kaedah sokongan ahli-ahli kepada pemimpin krew kelana a. Teori b. Perbincangan dalam kumpulan c. Pembentangan a. Kepimpinan Melalui Tauladan b. Keterbukaan di dalam pengurusan c. Menghormati pemimpin a. Gambarajah b. Contoh Carta Organisasi Krew c. Komputer, LCD & Papan Layar
4

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Peranan Ahli dan Krew Kelana - Kepada Diri Sendiri - Kepada Krew 2. Peranan Pemimpin Dalam Krew Kelana - Kepada Diri Sendiri - Kepada Krew 3. Proses Komunikasi Dalam Krew Kelana - Dalaman - Luaran 4. Konsep Dengar dan Taat 5. Penyelesaian Isu dalam Krew

8.

LAMPIRAN

a. Slaid Pembentangan b. Gambarajah dan Carta Krew Kelana

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 05 RINGKASAN EKSEKUTIF KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Pengucapan Awam) 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami prinsip dan teori pengucapan awam yang berkesan b. Mengetahui jenis-jenis pengucapan awam c. Menyampaikan satu pengucapan awam yang ringkas. a. Syarahan b. Praktikal
a. Meningkatkan kemahiran pengucapan b. Meningkatkan keyakinan diri c. Berani. 5

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

a. Nota Pengucapan awam b. Lokasi untuk pengucapan awam c. Komputer, LCD & Papan Layar 1. Prinsip Pengucapan Awam yang Berkesan 2. Jenis-jenis Pengucapan Awam 3. Konsep Berfikir dan Berhujah 4. Draf Pengucapan Awam 5. Menyampaikan Pengucapan Awam secara Individu a. Slaid Pembentangan Pengucapan Awam b. Carta dan Gambar-gambar Pengucapan Awam c. Video Pengucapan Awam

7.

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 06 RINGKASAN EKSEKUTIF LENCANA KEMAHIRAN PENGAKAP KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui jenis jenis lencana kemahiran Pengakap Kelana b. Menerangkan syarat-syarat memperolehi lencana kemahiran Pengakap Kelana c. Merancang program yang sesuai untuk mendapatkan lencana kemahiran
6

Kelana 4. KAEDAH a. Syarahan b. Perbincangan Dalam Kumpulan c. Pembentangan a. Menanamkan keyakinan kepada pemimpin b. Menambahkan pengetahuan. a. Gambarajah b. Lencana Kemahiran c. Komputer, LCD & Papan Layar 1. Keperluan dan Persediaan Melaksanakan Lencana Kemahiran Pengakap Kelana 2. Berkhemah dan Syarat-syaratnya 3. Projek Perintis dan Syarat-syaratnya 4. Kawad dan Syarat-Syaratnya 5. Orienteering dan Syarat-Syaratnya 6. Ikhtiar Hidup dan Syarat-Syaratnya 7. Penganggaran dan Syarat-Syaratnya 8. Bagaimana Ahli Kelana Boleh Memperolehi Lencana Kemahiran Pengakap Kelana a. Slaid Pembentangan b. Gambar Lencana Kemahiran c. Carta Lencana Kemahiran

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. TAJUK TAJUK SESI MASA

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 07 RINGKASAN EKSEKUTIF KEMAHIRAN PENGAKAP KELANA (Orienteering) 60 minit
7

3.

OBJEKTIF

Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan mengendalikan latihan kemahiran orienteering secara sistematik b. Mengendalikan latihan kemahiran orienteering secara sistematik a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Meningkatkan kemahiran berpengakap b. Meningkatkan keyakinan c. Meningkatkan sifat ingin tahu. a. b. c. d. e. Gambarajah Peta Orienteering Control Marker Kompas Makanan

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Prinsip dan Konsep Orienteering 2. Peralatan Orienteering 3. Praktikal Aktiviti Orienteering a. Peta Kawasan b. Slaid Pembentangan c. Gambarajah Mata Angin

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI TAJUK

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 08 RINGKASAN EKSEKUTIF
8

L 1. 2. 3.

TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

PROGRAM PENGAKAP KELANA (Keusahawanan) 120 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami dan mempelajari pengalaman daripada seorang usahawan yang Berjaya b. Meneyenaraikan program-program keusahawanan yang boleh diceburi sebagai Kelana c. Memilih dan membentangkan rancangan perniagaan salah satu program keusahawanan yang boleh disenaraikan a. Teori b. Praktikal c. Simulasi a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama c. Kepentingan proses perancangan. a. Gambarajah b. Carta c. Komputer, LCD & Papan Layar Ceramah Khusus dari seorang usahawan yang telah berjaya di dalam bidang yang diceburi a. Slaid Pembentangan b. Brochure-brochure Keusahawanan

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -A

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III
9

UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: PENGAKAP KELANA : 09 RINGKASAN EKSEKUTIF PROJEK PERINTIS 240 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami konsep dan tujuan pembinaan sesuatu projek perintis b. Memahami prinsip-prinsip keselamatan sewaktu melaksanakan aktiviti projek perintis c. Membina salah satu projek perintis yang telah ditetapkan a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Meningkatkan kemahiran berpengakap b. Meningkatkan keyakinan c. Meningkatkan sifat ingin tahu. a. b. c. d. Gambarajah Carta Tali-Temali Kayu Kayan/ Model

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Konsep dan Prinsip Projek Perintis - Ikatan dan Simpulan - Pemilihan Bahan - Keselamatan - Pemilihan Kawasan - Kerjasama 2. Beberapa Jenis Projek Perintis yang lain 3. Membina satu projek perintis yang sesuai mengikut kawasan latihan

8.

LAMPIRAN

a. Carta Pembinaan Projek Perintis b. Gambarajah-gambarajah Projek Perintis

10

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 10 RINGKASAN EKSEKUTIF ISTIADAT PENGAKAP (Perlantikan Pengakap Kelana) 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami dan menerangkan tatacara Istiadat Perlantikan Pengakap Kelana b. Menjalankan Istiadat Perlantikan Pengakap Kelana c. Memahami protokol dan tatacara Istiadat Pengakap. a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Berdisiplin dan Mematuhi Peraturan b. Menghargai Kepimpinan Pemimpin c. Meningkatkan Keyakinan Diri. a. b. c. d. e. Gambarajah Carta Bendera Skrip Video Istiadat Pengakap, Video Player, TV

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Keperluan Istiadat 2. Protokol dan Tatacara Perlaksanaan Sesuatu Istiadat Perlantikan 3. Keperluan Alatan Istiadat Perlantikan 4. Demonstrasi Lengkap Istiadat Perlantikan Pengakap Kelana a. Video CD Istiadat Pengakap b. Carta dan Gambarajah Istiadat

8.

LAMPIRAN

11

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 11 RINGKASAN EKSEKUTIF MALAM PENGAKAP 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan mempersembahkan contoh acara-acara Malam Pengakap. a. Teori b. Demonstrasi a. Bekerjasama b. Menghormati dan Menerima Pendapat Orang Lain c. Mengamalkan dan menghayati budaya sihat. a. Gambarajah b. Alatan Malam Pengakap 1. Merancang Aturcara Malam Pengakap 2. Aktiviti Malam Pengakap yang wajar dan tidak wajar 3. Contoh Aktiviti yang Baik 4. Demonstrasi Mengikut Kumpulan a. VCD dan CD Lagu-lagu dan Permainan Pengakap b. Lirik Lagu-lagu Pengakap c. Slaid Persembahan

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6. 7.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

8.

LAMPIRAN

12

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 12 RINGKASAN EKSEKUTIF MUHASABAH DIRI DAN VIGIL 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami dan menerangkan tatacara Muhasabah Diri dan Vigil b. Menjalankan Muhasabah Diri dan Virgil c. Memahami protokol dan tatacara upacara Pengakap Perlantikan Pengakap Kelana. a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Berdisiplin b. Menghargai Kepimpinan Pemimpin c. Keinsafan Diri d. Penghargaan diri. a. Gambarajah b. Carta c. Skrip Upacara 1. Prinsip dan Konsep Muhasabah Diri dan Vigil 2. Keperluan Muhasabah Diri dan Vigil 3. Perlaksanaan Muhasabah Diri
13

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

4. Perlaksanaan Vigil 8. LAMPIRAN a. Skrip Upacara Vigil b. Slaid Pembentangan Ujian Vigil

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 13 RINGKASAN EKSEKUTIF KEPENGAKAPAN SEDUNIA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami struktur dan fungsi WOSM dan APR a. Menyenaraikan aktiviti aktiviti tahunan WOSM dan APR b. Merancang kaedah penglibatan ahli Kelana di dalam mana-mana aktiviti WOSM/APR a. Teori b. Praktikal c. Pembentangan a. Nilai Kerjasama b. Kepentingan proses perancangan. a. Gambarajah b. Carta
14

4.

KAEDAH

5. 6.

NILAI-NILAI MURNI BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

c. VCD Program WOSM dan APR d. Brochure WOSM dan APR 7. ISI KANDUNGAN 1. WOSM dan Peranannya 2. APR dan Peranannya 3. Aktiviti WOSM dan APR untuk Pengakap Kelana 4. Bagaimana untuk menyertai Aktiviti WOSM dan APR 5. Merancang penglibatan dalam Aktiviti WOSM a. Slaid Pembentangan Program WOSM dan APR b. Brochure dan bahan promosi WOSM dan APR c. VCD dan CD Program-program Sedunia

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -A UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 14 RINGKASAN EKSEKUTIF PROJEK PENDEK 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang projek-projek pendek Kelana b. Mempraktikkan program yang dirancang c. Menghantar tugasan berdasarkan ketetapan yang ditentukan.
15

4.

KAEDAH

a. Teori b. Syarahan c. Tugasan (6 m/s) a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama c. Kepentingan proses perancangan. a. Gambarajah b. Tajuk Tugasan Pendek Contoh Tajuk i. Bagaimana ahli Kelana boleh meningkatkan imej Krew Kelana Anda ii. Rancang satu pelan penjenamaan semula aktiviti Pengakap Kelana iii. Huraikan aktiviti-aktiviti penjanaan kewangan yang boleh dilaksanakan oleh Pengakap Kelana a. Slaid Pembentangan b. Soalan-soalan Tugasan

5.

NILAI-NILAI MURNI

6. 7.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

8.

LAMPIRAN

16