Teori Perkembangan Kreativiti Fisher (v) kajian semula. Jadual 1.6 menerangkan lima tahap dalam pemikiran kreatif Fisher.

F isher (1943) menjelaskan bahawa terdapat lima tahap dalam pemikiran kreatif, iaitu (i) peringkat rangsangan, (ii) peringkat penerokaan, (iii) peringkat perancangan, (iv) peringkat aktiviti dan E k s p r e s i K r e a t i v i t i k a n a k - k a n a k | 14 Jadual 1.6 Lima tahap dalam pemikiran kreatif Fisher Peringkat Penerangan Peringkat Rangsangan Mengemukakan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa dan bagaimana untuk merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak. Guru membimbing kanak-kanak berinteraksi secara aktif dan menyampaikan perasaan ingin tahu mereka. Peringkat Penerokaan Berupaya mencari dan mempunyai pemikiran ke hadapan. Guru membimbing kanak-kanak mencari jawapan atau jalan penyelesaian melalui pelbagai cara. Peringkat Perancangan Merancang aktiviti melalui proses perbincangan, pemerhatian, interaksi dan sebagainya. Guru membimbing kanak-kanak membuat perancangan belum melaksanakan aktiviti sebenar. Peringkat Aktiviti Melahirkan pemikiran kreatif melalui tindakan setelah merancang segala aktiviti. Guru membimbing kanak-kanak melaksanakan aktiviti yang dirancang. Kajian Semula Menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan supaya tidak berulang kesalahan yang sama. Guru membimbing kanak-kanak untuk memberikan pendapat dan komen. E k s p r e s i K r e a t i v i t i k a n a k - k a n a k | 15 Fikirkan cara untuk membimbing kanak-kanak berfikir secara kreatif berdasarkan lima tahap pemikiran kreatif dalam Teori Perkembangan Kreativiti Fisher. Peringkat Cara bimbingan Peringkat Rangsangan

(ii) keberanian. Otak . Kreativiti merupakan proses membawa sesuatu yang baru ke dalamnya serta mempunyai keunikan. mengeluarkan idea dan seterusnya menerokai dan mendapat keputusan daripada proses seni yang dilaksanakan. Kreativiti ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan daya kreatif. Perbezaannya hanya lebih atau kurangnya sifat tersebut dari seseorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. 3. mengimaginasi. Teori Six Thinking Hats. Kemahiran berfikir secara kreatif merupakan kebolehan kanak-kanak untuk mencerna. 2.Peringkat Penerokaan Peringkat Perancangan Peringkat Aktiviti Kajian Semula RINGKASAN 1. Proses aktiviti seni dapat membantu kanak-kanak untuk mereka cipta sesuatu dengan menggunakan idea masingmasing. Teori Kreativiti Paul Torrence. (iii) perkembangan idea dan (iv) mereka cipta. Terdapat banyak teori yang berkaitan dengan bidang kreativiti. Teori Multiple Creative Talent. menghasilkan idea dan mempelbagaikan idea masing-masing.k a n a k | 16 5. Kanak-kanak bermula dengan berimaginasi. 4. Empat ciri utama pemikiran kreatif meliputi (i) imaginatif. Teori Lowenfeld Stages of Aritistics Development dan Teori Perkembangan Kreativiti Fisher. Diantaranya ialah Teori dua belahan otak. E k s p r e s i K r e a t i v i t i k a n a k . 7. 6. Kanak-kanak memiliki sifat-sifat yang kreatif dalam jiwa masing-masing. Teori dua belahan otak menyataka hemisfera otak mempengaruhi cara berfikir seseorang kanak-kanak.

(iii) Pemerhatian. 8. 9. (vii) Kompleks.kanan merupakan bahagian otak yang melihat sesuatu secara menyeluruh. (v) Pemikiran bercapah. Teori Kreativiti Paul Torrence menjelaskan tujuh perkara yang sangat penting di dalam proses mencungkil kreativiti seseorang individu iaitu (i) Penyoalan. Taylor mengkategorikan kreativiti kepada 5 sifat iaitu (i) Kreativiti bersifat ekspresif. Seseorang yang kreatif perlu pandai mengurus emosi. Teori Multiple Creative Talent diperkenalkan oleh Calvin W Taylor. (ii) Kelancaran (iii) Kelenturan. Pengembangan bakat kanak-kanak berkait rapat dengan cara guru merangsang pemikiran mereka. Dalam teori ini memperkenalkan enam warna yang akan menjadi pemikiran untuk mengarahkan topi apa yang perlu dipakai ketika berdepan dengan situasi tertentu. Lapan kategori kreatif yang diperkenalkan oleh Lowenfeld meliputi (i) Cabaran. (iv) Kreativiti bersifat inventif. Teori Lowenfeld Stages of Aritistics Development yang diperkenalkan oleh Lowenfeld dapat menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kreatif. (iv) Percubaan. (ii) Kreativiit bersifat penghasilan. (v) Penerokaan (vi) Memanipulasi dan (vii) Aktiviti. 12. Otak kanan lebih fokus kepada imaginasi dan kreativiti seseorang kanak-kanak. (viii) dan makna baru. (iii) Kreativiti bersifat Inovatif. 10. . Beliau menjelaskan tidak setiap individu dikurniakan dengan bakat yang sama. Teori Six Thinking Hats Edward de Bono menjelaskan emosi sangat penting dalam proses berfikir. 11. (iv) Keaslian. (ii) Penemuan. (vi) Keinginan. dan (v) Kreativiti bersifat emergen.

. Fisher menjelaskan bahawa terdapat 5 tahap dalam pemikiran kreatif (i) Peringkat rangsangan. (iii) Peringkat perancangan (iv) Peringkat aktiviti dan (v) Kajian semula.13. (ii) Peringkat penerokaan. 14. (iii) Keaslian. Lowenfeld menyatakan kreativiti seseorang itu boleh diukur melalui empat komponen iaitu (i) Kelancaran. (ii)Fleksibel. dan (iv) Kepekaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful