Exerciţii de dicţie.

SI-IS-ZI-IZ-ŢI-IŢ SE-ES-ZE-EZ-ŢE-EŢ SA-AS-ZA-AZ-ŢA-AŢ SĂ-ĂS-ZĂ-ĂZ-ŢĂ-ĂŢ SÂ-ÂS-ZÂ-ÂZ-ŢÂ-ÂŢ SO-OS-ZO-OZ-ŢO-OŢ SU-US-ZU-UZ-ŢU-UŢ

Consoane: S, Z, Ţ.a.

c b. SIS-ISI-ZIZ-IZI-ŢIŢ-IŢI SES-ESE-ZEZ-EZE-ŢEŢ-EŢE SAS-ASA-ZAZ-AZA-ŢAŢ-AŢA SĂS-ĂSĂ-ZĂZ-ĂZĂ-ŢĂŢ-ĂŢĂ SÂS-ÂSÂ-ZÂZ-ÂZÂ-ŢÂŢ-ÂŢÂ SOS-OSO-ZOZ-OZO-ŢOŢ-OŢO SUS-USU-ZUZ-UZU-ŢUŢ-UŢSIZ-ZIS-SIŢ-ŢIS-ŢIZ-ZIŢ SEZ-ZES-SEŢ-ŢES-ŢEZ-ZEŢ SAZ-ZAS-SAŢ-ŢAS-ŢAZ-ZAŢ SĂZ-ZĂS-SĂŢ-ŢĂS-ŢĂZ-TĂŢ SÂZ-ZÂS-SÂŢ-ŢÂS-ŢÂZ-ZÂŢ SOZ-ZOS-SOŢ-ŢOS-ŢOZ-ZOŢ SUZ-ZUS-SUŢ-ŢUS-ŢUZ-ZUŢ d. SI-ZI-ŢI SE-ZE-ŢE SA-ZA-ŢA SĂ-ZĂ-ŢĂ SÂ-ZÂ-ŢÂ SO-ZO-ŢO SU-ZU-ŢU SI-ŢI-ZI SE-ŢE-ZE SA-ŢA-ZA SĂ-ŢĂ-ZĂ SÂ-ŢÂ-ZÂ SO-ŢO-ZO SU-ŢU-ZU ZI-SI-ŢI

SIS-ZIZ-ŢIŢ SES-ZEZ-ŢEŢ SAS-ZAZ-ŢAŢ SĂS-ZĂZ-ŢĂŢ SÂS-ZÂZ-ŢÂŢ SOS-ZOZ-ŢOŢ SUS-ZUZ-ŢUŢ IS-ZI-IŢI ES-ZE-EŢE AS-ZA-AŢA ĂS-ZĂ-ĂŢĂ ÂS-ZÂ-ÂŢÂ OS-ZO-ŢO US-ZU-ŢU f.ZE-SE-ŢE ZA-SA-ŢA ZĂ-SĂ-ŢĂ ZÂ-SÂ-ŢÂ ZO-SO-ŢO ZU-SU-ŢU ZI-ŢI-SI ZE-ŢE-SE ZA-ŢA-SA ZĂ-ŢĂ-SĂ ZÂ-ŢÂ-SÂ ZO-ŢO-SO ZU-ŢU-SU e. SIS-IZI-SIS-IŢI SES-EZE-SES-EŢE SAS-ASA-SAS-AŢA SĂS-ĂSĂ-SĂS-ĂŢĂ SÂS-ÂSÂ-SÂS-ÂŢÂ SOS-OSO-SOS-OŢO SUS-USU-SUS-UŢU ŢI-SI-ZI ŢE-SE-ZE ŢA-SA-ZA ŢĂ-SĂ-ZĂ ŢÂ-SÂ-ZÂ ŢO-SO-ZO ŢU-SU-ZU ZIZ-ŢIŢ-SIS ZEZ-ŢEŢ-SES ZAZ-ŢAŢ-SAS ZĂZ-ŢĂŢ-SĂS ZÂZ-ŢÂŢ-SÂS ZOZ-ŢOŢ-SOS ZUZ-ŢUŢ-SUS IŢ-ZIZ-SI EŢ-ZEZ-SE AŢ-ZAZ-SA ĂŢ-ZĂZ-SĂ ÂŢ-ZÂZ-SÂ OŢ-ZOZ-SO UŢ-ZUZ-SU ŢI-ZI-SI ŢE-ZE-SE ŢA-ZA-SA ŢĂ-ZĂ-SĂ ŢÂ-ZÂ-SÂ ŢO-ZO-SO ŢU-ZU-SU ISI-IZI-IŢI ESE-EZE-EŢE ASA-AZA-AŢA ĂSĂ-ĂZĂ-ĂŢĂ ÂSÂ-ÂZÂ-ÂŢÂ OSO-OZO-OŢO USU-UZU-UŢU ŢI-ISI-IZ ŢE-ESE-EZ ŢA-ASA-AZ ŢĂ-ĂSĂ-ĂZ ŢÂ-ÂSÂ-ÂZ ŢO-OSO-OZ ŢU-USU-UZ ZIZ-ISI-ZIZ-IŢI ZEZ-ESE-ZEZ-EŢE ZAZ-ASA-ZAT-AŢA ZĂZ-ĂSĂ-ZĂZ-ĂŢĂ ZÂZ-ÂSÂ-ZÂZ-ÂŢÂ ZOZ-OSO-ZOZ-OŢO ZUZ-USU-ZUZ-UŢU .

CI-GI-CI CE-GE-CE CA-GA-CA CĂ-GĂ-CĂ CÂ-GÂ-CÂ GI-CI-GI GE-CE-GE GA-CA-GA GĂ-CĂ-GĂ GÂ-CÂ-GÂ . a.ŢIŢ-ISI-ŢIŢ-IZI ŢEŢ-ESE-ŢEŢ-EZE ŢAŢ-ASA-ŢAŢ-AZA ŢĂŢ-ĂSĂ-ŢĂŢ-ĂZĂ ŢÂŢ-ÂSÂ-ŢÂŢ-ÂZÂ ŢOŢ-OSO-ŢOŢ-OZO ŢUŢ-USU-ŢUŢ-UZU IŢI-ZIZ-IŢI-SIS EŢE-ZEZ-EŢE-SES AŢA-ZAZ-AŢA-SAS ĂŢĂ-ZĂZ-ĂŢĂ-SĂS ÂŢÂ-ZÂZ-ÂŢÂ-SÂS OŢO-ZOZ-OŢO-SOS UŢU-UZU-UŢU-SUS ISI-ZIZ-ISI-ŢIŢ ESE-ZEZ-ESE-ŢEŢ ASA-ZAZ-ASA-ŢAŢ ĂSĂ-ZĂZ-ĂSĂ-ŢĂŢ ÂSÂ-ZÂZ-ÂSÂ-ŢÂŢ OSO-ZOZ-OSO-ŢOŢ OSO-ZUZ-USU-ŢUŢ ISI-ŢIŢ-ISI-ZIZ ESE-ŢEŢ-ESE-ZEZ ASA-ŢAŢ-ASA-ZAZ ĂSĂ-ŢĂŢ-ĂSĂ-ZĂZ ÂSÂ-ŢÂŢ-ÂSÂ-ZÂZ OSO-ŢOŢ-OSO-ZOZ USU-ŢUŢ-USU-ZUZ SIS-ISI-ZIZ-IZI-ŢIŢ-IŢI SES-ESE-ZEZ-EZE-ŢEŢ-EŢE SAS-ASA-ZAZ-AZA-ŢAŢ-AŢA SĂS-ĂSĂ-ZĂZ-ĂZĂ-ŢĂŢ-ĂŢĂ SÂS-ÂSÂ-ZÂZ-ÂZÂ-ŢÂŢ-ÂŢÂ SOS-OSO-ZOZ-OZO-ŢOŢ-OŢO SUS-USU-ZUZ-UZU-ŢUŢ-UŢU SI-IS-SIS-ZI-IZ-ZIZ-ŢI-IŢ-ŢIŢ SE-ES-SES-ZE-EZ-ZEZ-ŢE-EZŢ-ŢEŢ SA-AS SAS-ZA-AZ-ZAZ-ŢA-AŢ-ŢAŢ SĂ-ĂS-SĂS-ZĂ-ĂZ-ZĂZ-ŢĂ-ĂŢ-ŢĂŢ SÂ-ÂS-SÂS-ZÂ-ÂZ-ZÂZ-ŢÂ-ÂŢ-ŢÂŢ SO-OS-SOS-ZO-OZ-ZOZ-ŢO-OŢ-ŢOŢ SU-US-SUS-ZU-UZ-ZUZ-ŢU-UŢ-ŢUŢ Consoane C. G.

J. ŞIŞ-JIJ-IŞI-IJI ŞEŞ-JEJ-EŞE-EJE JI-ŞI-JI JE-ŞE-JE JA-ŞA-JA JĂ-ŞĂ-JĂ JÂ-ŞÂ-JÂ JO-ŞO-JO JU-ŞU-JU ŞIŞ-IŞI-JIJ-IJI ŞEŞ-EŞE-JEJ-EJE . CI-IC-GI-IG-CIC-ICI-GIG-IGI-CIG-GIC CE-EC-GE-EG-CEC-ECE-GEG-EGE-CEG-GEC CA-AC-GA-AG-CAC-ACA-GAG-AGA-CAG-GAC CĂ-ĂC-GĂ-ĂG-CĂC-ĂCĂ-GĂG-ĂGĂ-CĂG-GĂC CÂ-ÂC-GÂ-ÂG-CÂC-ÂCÂ-GÂG-ÂGÂ-CÂG-GÂC CO-OC-GO-OG-COC-OCO-GOG-OGO-COG-GOC CU-UC-GU-UG-CUC-UCU-GUG-UGU-CUG-GUC Consoane Ş. a. CIC-GIG-IGI-ICI CEC-GEG-EGE-ECE CAC-GAG-AGA-ACA CĂC-GĂG-ĂGĂ-ĂCĂ CÂC-GÂG-ÂGÂ-ÂCÂ COC-GOG-OGO-OCO CUC-GUG-UGU-UCU IGI-GIG-ICI-CIC EGE-GEG-ECE-CEC AGA-GAG-ACA-CAC ĂGĂ-GĂG-ĂCĂ-CĂC ÂGÂ-GÂG-ÂCÂ-CÂC OGO-GOG-OCO-COC UGU-GUG-UCU-CUC GO-CO-GO GU-CU-GU CIC-ICI-GIG-IGI CEC-ECE-GEG-EGE CAC-ACA-GAG-AGA CĂC-ĂCĂ-GĂG-ĂGĂ CÂC-ÂCÂ-GÂG-ÂGÂ COC-OCO-GOG-OGO CUC-UCU-GUG-UGU CI-IC-CIC-GI-IG-GIG CE-EC-CEC-GE-EG-GEG CA-AC-CAC-GA-AG-GAG CĂ-ĂC-CĂC-GĂ-ĂG-GĂG CÂ-ÂC-CÂC-GÂ-ÂG-GÂG CO-OC-COC-GO-OG-GOG CU-UC-CUC-GU-UG-GUG c. ŞI-JI-ŞI ŞE-JE-ŞE ŞA-JA-ŞA ŞĂ-JĂ-ŞĂ ŞÂ-JÂ-ŞÂ ŞO-JO-ŞO SU-JU-ŞU b.CO-GO-CO CU-GU-CU b.

MIM-ILI-RI TIT-IGI-ŢI VIV-IDI-LI JIJ-IRI-HI DID-IZI-PI ZIZ-IPI-KI RIR-ISI-GI 6. PIP-IVI-SI RIR-IŢI-VI ŞIŞ-IMI-TI TIT-ISI-ŞI SIS-IKI-JI LIL-ISI-MI CIC-INI-ŢI 4. ŞI-IŞ-JI-IJ-ŞIŞ-IŞI-JIJ-IJI-ŞIJ-JIŞ ŞE-EŞ-JE-EJ-ŞEŞ-EŞE-JEJ-EJE-ŞEJ-JEŞ ŞA-AŞ-JA-AJ-ŞAŞ-AŞA-JAJ-AJA-ŞAJ-JAŞ ŞĂ-ĂŞ-JĂ-ĂJ-ŞĂŞ-ĂŞĂ-JĂJ-ĂJĂ-ŞĂJ-JĂŞ ŞÂ-ÂŞ-JÂ-ÂJ-ŞÂŞ-ÂŞÂ-JÂJ-ÂJÂ-ŞÂJ-JÂŞ ŞO-OŞ-JO-OJ-ŞOŞ-OŞO-JOJ-OJO-ŞOJ-JOŞ ŞU-UŞ-JU-UJ-ŞUŞ-UŞU-JUJ-UJU-ŞUJ-JUŞ 1. PIP-IVI-SI BIB-IFI-ZI MIM-ILI-RI RIR-IŢI-VI GIG-IVI-DI TIT-IGI-ŢI ŞIŞ-IMI-TI 2.ŞAŞ-JAJ-AŞA-AJA ŞĂŞ-JĂJ-ĂŞĂ-ĂJĂ ŞÂŞ-JÂJ-ÂŞÂ-ÂJÂ ŞOŞ-JOJ-OŞO-OJO ŞUŞ-JUJ-UŞU-UJU IJI-JIJ-IŞI-ŞIŞ EJE-JEJ-EŞE-ŞEŞ AJA-JAJ-AŞA-ŞAŞ ĂJĂ-JĂJ-ĂŞĂ-ŞĂŞ ÂJÂ-JÂJ-ÂŞÂ-ŞÂŞ OJO-JOJ-OŞO-ŞOŞ UJU-JUJ-UŞU-ŞUŞ ŞAŞ-AŞA-JAJ-AJA ŞĂŞ-ĂŞĂ-JĂJ-ĂJĂ ŞÂŞ-ÂŞÂ-JÂJ-ÂJÂ ŞOŞ-OŞO-JOJ-OJO ŞUŞ-UŞU-JUJ-UJU ŞI-IŞ-ŞIŞ-JI-IJ-JIJ ŞE-EŞ-ŞEŞ-JE-EJ-JEJ ŞA-AŞ-ŞAŞ-JA-AJ-JAJ ŞĂ-ĂŞ-ŞĂŞ-JĂ-ĂJ-JĂJ ŞÂ-ÂŞ-ŞÂŞ-JÂ-ÂJ-JÂJ ŞO-OŞ-ŞOŞ-JO-OJ-JOJ ŞU-UŞ-ŞUŞ-JU-UJ-JUJ c. DID-IZI-PI LIL-ISI-MI NIN-IZI-BI ZIZ-IPI-KI CIC-INI-ŢI KIK-IŢI-CI RIR-ISI-GI . BIB-IFI-ZI GIG-IVI-DI FIF-IHI-NI HIH-IBI-ZI ŢIŢ-ICI-RI NIN-IZI-BI KIK-IŢI-CI 5. FIF-IHI-NI VIV-IDI-LI TIT-ISI-ŞI HIH-IBI-ZI JIJ-IRI-HI SIS-IKI-JI ŢIŢ-ICI-RI 3.

TEVE-TEVE-RI TEVE-TEVE-RE TEVE-TEVE-RA TEVE-TEVE-RĂ TEVE-TEVE-RÂ TEVE-TEVE-RO TEVE-TEVE-RU H. BERE-BERE-BI BERE-BERE-BE BERE-BERE-BA BERE-BERE-BĂ BERE-BERE-BÂ BERE-BERE-BO BERE-BERE-BU E. LEVE-LEVE-MI LEVE-LEVE-ME LEVE-LEVE-MA LEVE-LEVE-MĂ LEVE-LEVE-MÂ LEVE-LEVE-MO LEVE-LEVE-MU J. TADA-TADA-SI TADA-TADA-SE TADA-TADA-SA TADA-TADA-SĂ TADA-TADA-SÂ B. PETE-PETE-PI PETE-PETE-PE PETE-PETE-PA PETE-PETE-PĂ PETE-PETE-PÂ PETE-PETE-PO PETE-PETE-PU D. BEDE-BEDE-BI BEDE-BEDE-BE BEDE-BEDE-BA BEDE-BEDE-BĂ BEDE-BEDE-BÂ BEDE-BEDE-BO BEDE-BEDE-BU C. BETE-BETE-TI BETE-BETE-TE BETE-BETE-TA BETE-BETE-TĂ BETE-BETE-TÂ BETE-BETE-TO BETE-BETE-TU K.A. PERE-PERE-FI PERE-PERE-FE PERE-PERE-FA PERE-PERE-FĂ PERE-PERE-FÂ PERE-PERE-FO PERE-PERE-FU F. PAVA-PAVA-DI PAVA-PAVA-DE PAVA-PAVA-DA PAVA-PAVA-DĂ PAVA-PAVA-DÂ . VEDE-VEDE-VI VEDE-VEDE-VE VEDE-VEDE-VA VEDE-VEDE-VĂ VEDE-VEDE-VÂ VEDE-VEDE-VO VEDE-VEDE-VU G.

GOLO-GOLO-MI GOLO-GOLO-ME .TADA-TADA-SO TADA-TADA-SU L. MAGA-MAGA-CI MAGA-MAGA-CE MAGA-MAGA-CA MAGA-MAGA-CĂ MAGA-MAGA-CÂ MAGA-MAGA-CO MAGA-MAGA-CU P. RISI-RISI―KI RISI-RISI―KE RISI-RISI―KA RISI-RISI―KĂ RISI-RISI―KÂ RISI-RISI―KO RISI-RISI―KU Ş. TOLO-TOLO-ŢI TOLO-TOLO-ŢE PAVA-PAVA-DO PAVA-PAVA-DU M. SITI-SITI-RI SITI-SITI-RE SITI-SITI-RA SITI-SITI-RĂ SITI-SITI-RÂ SITI-SITI-RO SITI-SITI-RU R. MIDI-MIDI-LI MIDI-MIDI-LE MIDI-MIDI-LA MIDI-MIDI-LĂ MIDI-MIDI-LÂ MIDI-MIDI-LO MIDI-MIDI-LU S. TARA-TARA-JI TARA-TARA-JE TARA-TARA-JA TARA-TARA-JĂ TARA-TARA-JÂ TARA-TARA-JO TARA-TARA-JU O. CIRI-CIRI-LI CIRI-CIRI-LE CIRI-CIRI-LA CIRI-CIRI-LĂ CIRI-CIRI-LÂ CIRI-CIRI-LO CIRI-CIRI-LU Ţ. RADA-RADA-SI RADA-RADA-SE RADA-RADA-SA RADA-RADA-SĂ RADA-RADA-SÂ RADA-RADA-SO RADA-RADA-SU N. RIPI-RIPI-ZI RIPI-RIPI-ZE RIPI-RIPI-ZA RIPI-RIPI-ZĂ RIPI-RIPI-ZÂ RIPI-RIPI-ZO RIPI-RIPI-ZU T.

LOVO-LOVO-NI LOVO-LOVO-NE LOVO-LOVO-NA LOVO-LOVO-NĂ LOVO-LOVO-NÂ LOVO-LOVO-NO LOVO-LOVO-NU b. DLI-PRUL DLE-PRUL DLA-PRUL DLĂ-PRUL DLÂ-PRUL DLO-PRUL DLU-PRUL h. BLI-BRUL BLE-BRUL BLA-BRUL BLĂ-BRUL BLÂ-BRUL BLO-BRUL BLU-BRUL d. LOTO-LOTO-VI LOTO-LOTO-VE LOTO-LOTO-VA LOTO-LOTO-VĂ LOTO-LOTO-VÂ LOTO-LOTO-VO LOTO-LOTO-VU GOLO-GOLO-MA GOLO-GOLO-MĂ GOLO-GOLO-MÂ GOLO-GOLO-MO GOLO-GOLO-MU V. a. ROCO-ROCO-TI ROCO-ROCO-TE ROCO-ROCO-TA ROCO-ROCO-TĂ ROCO-ROCO-TÂ ROCO-ROCO-TO ROCO-ROCO-TU X. c. MLI-CRUL MLE-CRUL MLA-CRUL MLĂ-CRUL MLÂ-CRUL MLO-CRUL MLU-CRUL g.TOLO-TOLO-ŢA TOLO-TOLO-ŢĂ TOLO-TOLO-ŢÂ TOLO-TOLO-ŢO TOLO-TOLO-ŢU U. FLI-DRUL FLE-DRUL FLA-DRUL FLĂ-DRUL FLÂ-DRUL FLO-DRUL FLU-DRUL e. TLI-BRUL TLE-BRUL TLA-BRUL TLĂ-BRUL TLÂ-BRUL TLO-BRUL TLU-BRUL f. . GLI-TRUL GLE-TRUL GLA-TRUL GLĂ-TRUL GLÂ-TRUL GLO-TRUL GLU-TRUL i.

ŢLI-FRUL ŢLE-FRUL ŢLA-FRUL ŢLĂ-FRUL ŢLÂ-FRUL ŢLO-FRUL ŢLU-FRUL o.PLI-VRUL PLE-VRUL PLA-VRUL PLĂ-VRUL PLÂ-VRUL PLO-VRUL PLU-VRUL j. ZLI-TRUL ZLE-TRUL ZLA-TRUL ZLĂ-TRUL ZLÂ-TRUL ZLO-TRUL ZLU-TRUL m. CLI-ZRUL CLE-ZRUL CLA-ZRUL CLĂ-ZRUL CLÂ-ZRUL CLO-ZRUL CLU-ZRUL VLI-GRUL VLE-GRUL VLA-GRUL VLĂ-GRUL VLÂ-GRUL VLO-GRUL VLU-GRUL k. JLI-SRUL JLE-SRUL JLA-SRUL JLĂ-SRUL JLÂ-SRUL JLO-SRUL JLU-SRUL SLI-MRUL SLE-MRUL SLA-MRUL SLĂ-MRUL SLÂ-MRUL SLO-MRUL SLU-MRUL l. TLI-JRUL TLE-JRUL TLA-JRUL TLĂ-JRUL TLÂ-JRUL TLO-JRUL TLU-JRUL . HLI-ŞRUL HLE-ŞRUL HLA-ŞRUL HLĂ-ŞRUL HLÂ-ŞRUL HLO-ŞRUL HLU-ŞRUL n.

CRĂPA-OAR CAPUL CAPREI NEGRE-N PATRU CUM A CRĂPAT PIATRA-N PATRU. ŞI ÎNSUŞI SAŞA-I UN SAS CÂT ŞASE. GHICIND GĂNDUL HOGEI. PATRUSPREZECE PRITOCITORI MARI ÎNTR-O PRITOCITOARE MICĂ. O SAPĂ LATĂ. INTRĂ-N CASĂ JOC DE MASĂ. CĂ ŞASE CASE SAŞA-ŞI ŞTIE. AGOHAN GONEA GHEAURII HĂITUINDU-I CU HANGERUL CA PE GREZGANII HAIHUI. DOUĂ SAPE LATE. PRIN PREJUR PLIMBĂRILE PRIN PLOAIE PROPRIETARILOR PROVINCIALI PRIVAŢI. “CE ŞANSĂ!” SAŞA-ŞI SPUSE SIEŞI. N-AU ACCEPTAT-O CEZAR ŞI CEATA INGENIOŞILOR CETĂŢENI.BOUL BREAZ BÂRLO BREAZ LESNE A ZICE BOUL BREAZ DAR MAI LESNE A DEZBÂRLOBREZI BÂRLOBREZITURA DIN BOII BÂRLOBREZENILOR CAPRA NEAGRĂ CALCĂ-N CLINCIU. CÂT ŞASE SAŞI SASUL COSEŞTE. CEEA CE CEREA CELEBRUL CICERO GEMÂND GENIILOR DEGENERATE. COSAŞUL SAŞA CÂND COSEŞTE. ŞAPTE SAPE LATE Ş-ALTE SAPTE SAPE LATE. SI-N SUS ŞI-N JOS COSEŞTE CASA. CLINCIUL CRAPĂ CAPUL CAPREI NEGRE ÎN CINCI. S-A SUIT CAPRA PE PIATRĂ. COSEŞTE SAŞA SI-N ŞOSEA. CUPĂ CU CAPAC. PIATRA A CRĂPAT ÎN PATRU.CAPAC CU CUPĂ-CUPĂ CU CAPAC. IES AFARĂ JOC DE SCARĂ CA SĂ-NTINDĂ JOC DE GRINDĂ. SURPRINSĂ DE UN INSENSIBIL SETOSCOP ISLANDEZ. PÂNĂ SA STINS CU UN SUSPIN ÎN SIHĂSTRIE ÎNTR-UN SOLSTIŢIU SPECTACULOS. CA UN SINUS-COSINUS SINUSOIDAL MONSTRUOS. EU SUNT MAHOMEDAN ŞI VREAU SĂ MĂ DESMAHOMEDANIZEZ. CĂSĂPIT DE-O SISTOLĂ SPASMODICĂ. PRILEJUIESC PLĂCERI .

ŢĂNŢARUL SOŢ ÎNSOŢI SOAŢA SA ŢÂŢÂIND SANCŢIONÂND ÎNŢEPÂND NESĂŢIOS. SĂ SUGI SUCUL SOCULUI SACRU! SUSŢINE SASUL SESILIUS. SUPERSTIŢIOS ŞI SINUOS. SUD-ESTIC SAU SUD-VESTIC. CARE S-A RETRAS ÎN PAS DE PEGAS PE UN VAS CU ANANAS DIN CARACAS PE UN TIMP NOROS. PLOIOS. DAR S-A ALES CU UN DECES DINTR-UN ABCES CU PROGRES REGRES. NICI EU REGE PARAGARAFAMARUS NU MĂ VOI DESORIGINALIZA. TOTDEAUNA TATĂL A STAT DREPT ÎN TINDĂ DETESTĂND ŞI TĂGĂDUIND TENDINŢA TRĂDĂTORULUI ÎNDATORAT. UN VULTUR STĂ PE PISC CU UN PIX ÎN PLISC. CÂND TE VEI DESORIGINALIZA? MĂ VOI DESORIGINALIZA CÂND CEL MAI ORIGINAL DINTRE ORIGINALI SE VA DESORIGINALIZA. DAR CUM CEL MAI ORIGINAL DINTRE ORIGINALI NU SE VA DESORIGINALIZA.REGE PARAGARAFAMARUS. UN SAS CU GLAS DE BAS. CEŢOS ŞI GEROS. CAM GRAS ŞI RAS PE NAS STĂ LA TAIFAS DE-UN CEAS LA PARASTAS. SICĂ SPUSE SIŢEI SĂ SE SUIE SEARA SUS ŞI SĂ SCOATĂ SACSIA DIN SACSIAC. SHE SELLS SEASHEALS ON THE SEASHORE AND THE SHEALS SHE SELLS ARE SEASHEALS I`M SURE !!! . SILVESTRU S-A RETRAS SIMANDICOS ÎN SILVOSTEPA SILVESTRĂ CA UN SINISTRAT SINISTRU SETOS DE SARCASM SAU CA UN SUDIST SUBVERST. ŞI SOSI ŞI ZISU ZIS SOSIA INSISTĂND SĂ ASISTE LA SERBARE. MISTERIOS. DESPRE UN STRAS EXTRAS DIN PANCREAS DUPĂ UN EXCES DE ACCES ÎN MOD EXPRES LA CONGRES ŞI DESPRE UN CNEAZ VITEAZ DIN CAUCAZ CU BRAZ ŞI HAZ PE GRUMAZ. SINUCIGAŞUL ASASIN SINICĂ SE SUIE SIMANDICOS SUS PE SCÂNDURA SCĂRIŢEI. SUSPICIOS.

WHICH WATCH DID WHICH WITCH WATCH ??? A TUTOR TOOTED A FLUTE TRIED TO TEACH TWO TEACHERS TO TOOT. SAID THE TWO TO THE TUTOR "IS IT HARDER TO TOOT OR TUTOR TWO TUTORS TO TOOT ? " PILA . TRIEDRU TRIDREPTUNGHIC. BUT SHE SAID . AGATATI`AI POAMELE CALULUI DE POALELE PODULUI . IF A SHIPSHAPE SHIPSHOP STOCKS SIX SHIPSHAPE SHOP-SOILED SHIPS . SO SHE BOUGHT A BIT OF BUTTER BETTER THAN THE BITTER BUTTER AND IT MADE HER BUTTER BETTER . PILA`N . PILIMON CU PILA LUNGA . POPA PUPA POALA MEA . THIS BUTTER`S BITTER AND A BIT OF BETTER BUTTER WOULD MAKE A BETTER BUTTER . PETER PIPER PICKED A PECK OF PICKLED PEPPERS . BUT A NOIISE ANNOYS AN OYSTER MORE . THREE TREE TOADS TIED TOGETHER TRIED TO TROT TO TOWN . HE THRUSTS HIS FISTS AGAINST THE POSTS AND STILL INSISTS HE SEES THE GHOSTS. PILIMON CU PILA LUNGA A PILIT PILA PE PUNGA PUNGA`N PUNGA . AMIDST THE MISTS AND COLDEST FROSTS . IF PETER PIPER PICKED A PECK OF PICKLED PEPPERS . WHERE`S THE PECK OF PICKLED PEPPERS PETER PIPER PICKED ? BETTY BOUGHT SOME BUTTER .EU PUP POALA POPII. HOW MANY SHIPSHAPE SHOP-SOILED SHIPS WOULD SIX SHIPSHAPE SHIP SHOPS STOCK ? A NOISE ANNOYS AN OYSTER . SO IT WAS THAT BETTY BOUSHT A BIT OF BETTER BUTTER . WITH BAREST WRISTS AND STOUTEST BOASTS . A PECK OF PICKLED PEPPERS PETER PIPER PICKED . TWO WITCHES HAD TWO WATCHES .

SHEILA UTTERED A SHARP SHRILL SHREK AND SHRUNKED FROM THE SHRIVELLED FORM THAT SLUMBERED IN THE SHADOWS. . I SLIT THE SHEETS . THE SHEETS I SLIT ARE ON THE SLITTED SHEETS I SLIT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful