RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 Mata Pelajaran: Pemulihan Jawi Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan

Murid Tajuk Pengetahuan Sedia Ada Hasil Pembelajaran Aras 1 Aras 2 Aras 3 Kemahiran berfikir Penyerapan Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar : 1. Al-Quran 2. Kad huruf tunggal 3. LCD 4. Bowling 5. Lembaran kerja 6. Pita rakaman : Murid telah membaca Iqra’ di tadika dan rumah : Murid dapat:: Mengenal huruf ba dan ta : Menyebut huruf ba dan ta : Menulis dan membezakan huruf ba dan ta : Mengecam huruf, membanding beza huruf ba dan ta : Bahasa Arab dan Pendidikan Seni : Berdedikasi, bekerjasama dan tolong menolong : 1 Harapan : 22 Mac 2012 : Khamis : 7.40-8.40 : 10 orang : Mengenal dan menulis huruf ba dan ta ( ‫)ب, ت‬

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/ MASA Pendahuluan 2 minit Set induksi 5 minit ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN Doa sebelum belajar Murid membaca doa beramai-ramai sambil mengangkat tangan Adab sebelum belajar Kaedah:soal jawab. -Sumbang saran daripada murid mengenai bentuk perahu -Guru mengaitkan dengan tajuk pengajaran Gambar perahu Langkah 1 10 minit -Huruf -Guru memaparkan kad imbasan ABM: Kad huruf jawi tunggal ba dan ta huruf ba dan ta. kumpulan dan individu. pasir dan dibelakang rakan. ‫ب‬ ‫ت‬ -Guru menunjukkan sebutan huruf ba dan ta dengan betul. Kaedah: Penerangan dan talqi musyafahah Langkah 2 minit 10 Nyanyian lagu huruf badan ta berirama Guru memperdengarkan rakaman nyanyian Pita rakaman . sumbangsaran ABM: -Gambar perahu -Guru memaparkan gambar perahu. -Melakar bentuk-bentuk huruf menggunakan jari diudara. -Talqi musyafahah secara kelas. -Latih tubi menyebut huruf-huruf secara individu. meja.

lontaran ke arah bowling tersebut Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin .bowling yang berjaya dijatuhkan Murid dikehendaki menulis hurufyang berjaya dijatuhkan berpandukan huruf yang terdapat .pada bowling tersebut :ABM Alat permainan bowling Langkah 4 minit 15 Aktiviti tampalan Guru membahagikan murid kepada3 kumpulan Setiap kumpulan diberi kertas yangmengandungi huruf ba dan ta Guru meminta setiap kumpulanmenampal huruf ba dengan kertas berwarna merah dan huruf ta dengan warna hitam. kelas dan individu Aktiviti bermain bowling Susun sepuluh biji pin bowlingmengikut bentuk segi tiga Setiap murid dikehendaki membuat. :ABM Kertas berwarna .Titik satu dibawah huruf ba Titik dua diatas huruf ta Bentuk sama saja cuma beza titik Marilah kita sebut ba dan ta (lagu: kalau rasa gembira) Langkah 3 minit 15 Guru meminta murid menyanyikanlagu bersama-sama dengan guru Latih tubi menyebut huruf selepasnyanyian secara kumpulan.

Guru menunjukkan kad imbasan kepada murid dan murid menyebut secara kelas Guru meminta murid menyanyi semula lagu ba dan ta bersama-sama guru Guru menasihati murid supayasentiasa membaca Iqra’ dirumah .-Kumpulan yang kemas diberi Penutup minit 5 Ulang sebutan dan nasihat hadiah oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful