LEKTIRA ZA 8.

RAZRED
AUTOR
DINKO ŠIMUNOVIĆ SLAVKO KOLAR DRAGUTIN TADIJANOVIĆ ERNEST HEMINGWEY AUGUST ŠENOA EPHRAIM KISHON VIŠNJA STAHULJAK MARIJA JURIĆ ZAGORKA SUNČANA ŠKRINJARIĆ ĐURO SUDETA WILLIAM SHAKESPEARE PERO BUDAK SILVIJA ŠESTO NADA MIHELČIĆ: MAJA BRAJKO LIVAKOVIĆ SANJA PILIĆ VLADAN DESNICA MATE BALOTA EUGEN KUMIČIĆ TOMISLAV MILOHANIĆ MIROSLAV KRLEŽA IVAN GORAN KOVAČIĆ KARL BRUCKNER JOSIP LAĆA GORAN TRIBUSON ZLATKO KRILIĆ MILENA MANDIĆ .ANTOINE DE SAINT EXUPERY RICHARD BACH NANCY FARMER NICK HORNBY MICHAEL ENDE

NASLOV
ALKAR BREZA SREBRNE SVIRALE STARAC I MORE PROSJAK LUKA ili BRANKA DNEVNIK ANE FRANK KOD KUĆE JE NAJGORE DON OD TROMEĐE ili ZLATNA VUGA KĆI LOTRŠĆAKA ULICA PREDAKA ILI ČAROBNI PROSJAK MOR ROMEO I JULIJA MEĆAVA DEBELA ili VANDA ili TKO JE UBIO PAŠTETICU BILJEŠKE JEDNE GIMNAZIJALKE KAD POBIJEDI LJUBAV O MAMAMA SVE NAJBOLJE ILI SASVIM SAM POPUBERTETIO PRAVDA TIJESNA ZEMLJA SIROTA ILI ZAČUĐENI SVATOVI DEŠTINI I ZNAMENJE DJETINJSTVO PRIPOVIJETKE SADAKO HOĆE ŽIVJETI GRAND HOTEL LEGIJA STRANACA ili RANI DANI ili NE DAO BOG VEĆEG ZLA KRIK POKAJNIK MALI PRINC GALEB JONATHAN LIVINGSTON KUĆA ŠKORPIONA SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA MOMO ili BESKRAJNA PRIČA

BR. PRIMJ.
26 30 38 14 25; 18 15 23 4; 3 0 12; 0 9 21 14 1; 1; 0 0 1 10; 1 3 3 1; 16 5 0 12 18 1 1; 0; 0 1 0 28 17 0 1 2; 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful