You are on page 1of 4

KODY BDW INDESIT ARISTON ORAZ PORADA CO ZROBI

Rodzaj bdu moe zosta zasygnalizowany w rny sposb: - w modelach AVD bd moe zosta wywietlony bezporednio na wywietlaczu urzdzenia. - w modelach AVL bd jest sygnalizowany przez diody. Lista BDW EVOII F01: Triak silnika - spicie - Sprawdzi ewentualn nieszczelno - woda moe dostawa si do cznika J9 powodujc spicie stykw - Sprawdzi skrzyni zaciskow silnika (ewentualny problem wynikajcy z agresywnego dziaania pozostaoci rodkw chemicznych na styki, co moe powodowa spicie) - Wymieni pyt F02: Blokada silnika, obrotociomierza - Spicie/Otwarta - Sprawdzi, czy silnik nie jest zablokowany - Sprawdzi wydajno stykw cznika J9 na pycie - Sprawdzi uzwojenie obrotociomierza i upewni si, czy na czniku przewodw J9 midzy pin 1 a 2 odczytuje si warto rezystancji w zakresie od 115 ohm do 170 ohm. W razie spicia, otwartego obwodu, sprawdzi okablowanie midzy pin 1 a 2 na czniku J9 - dot. obrotociomierza. W przypadku silnika trjfazowego, sprawdzi, czy midzy pin 6 a 7 w czniku J9 jest staa ciga rezystancja. - Wymieni silnik - Wymieni kart F03: Wykryto Otwarty obwd lub spicie NTC, bd sklejony przekanik elementu grzejnego prania (sygnalizowanie obecnoci napenienia) - Sprawdzi wydajno stykw cznika J8 na pycie - Sprawdzi NTC upewniajc si, czy na czniku przewodw J8 w pin 11 i 12 warto rezystancji na temperatur otoczenia 20C wynosi ok. 20Kohm. - Jeli wyniki pomiaru bd nieprawidowe, sprawdzi cigo przewodw midzy J8/NTC Sprawdzi ten sam parametr bezporednio na NCT - Wymieni NTC - Wymieni pyt F04: Obecno rwnoczesna wskanika pustego i przepywu (presostat sklejony na pustym). Jeli styk presostatu jest sklejony na wskazaniu pusty, pralka pobiera wod do osignicia poziomu przepywu. Pompa spustowa zostanie automatycznie uruchomiona przez styk na presostacie przepywu. - Sprawdzi wydajno stykw cznika J3 na pycie - Sprawdzi stan presostatu upewniajc si, czy na czniku przewodw J3 midzy pin 2 i 4 jest cigo rezystancji (powinna by jedynie przy pustym bbnie), midzy pin 2 i 3 cigo rezystancji (powinna by jedynie przy wodzie w bbnie), oraz midzy pin 2 i 1 cigo rezystancji (powinna by jedynie, jeli woda jest w bbnie

na poziomie wyszym ni standardowy, tj. powyej poowy drzwiczek). - Sprawdzi przewody midzy cznikiem J3 a presostatem - Wymieni presostat - Wymieni kart. F05: Wykryto blokad pompy bez osignicia stanu pustego przez presostat - Sprawdzi wydajno stykw cznika J9 na pycie, aby upewni si, e midzy pin 8 a 9 jest napicie 220V - Sprawdzi pomp: czy dociera zasilanie - Sprawdzi filtr pompy + odpyw w cianie - Wymieni pomp - Wymieni pyt F06: Nie w AVD i AVL F07: Wykryto brak absorpcji elementu grzewczego prania (bd jest sygnalizowany, gdy presostat jest w stanie pustym) - Sprawdzi wydajno stykw cznika J3 na pycie - Sprawdzi na czniku J3, pin 5 i 6, cigo elementu grzejnego prania. Element grzejny o mocy 1800W 230V posiada rezystancj 25 ohm. - Sprawdzi podczenie presostatu z cznikiem J3, pin 2 i 3: nie powinno tam by cigoci rezystancji (cigo wymagana standardowo przy stanie penym). - Sprawdzi podczenie presostatu z cznikiem J3, pin 2 i 4: nie powinno tam by rezystancji. - Wymieni element grzewczy - Wymieni presostat - Wymieni pyt F08: Przekanik elementu grzewczego prania sklejony (sygnalizacja w stanie pustym) lub sklejony presostat w stanie penym (rwnoczenie stan pusty i peny) - Sprawdzi wydajno stykw cznika J3 na pycie - Sprawdzi stan presostatu upewniajc si, czy na czniku przewodw J3 midzy pin 2 i 4 jest cigo rezystancji (powinna by jedynie przy pustym bbnie), midzy pin 2 i 3 cigo rezystancji (powinna by jedynie przy wodzie w bbnie), oraz midzy pin 2 i 1 cigo rezystancji (powinna by jedynie, jeli woda jest w bbnie na poziomie wyszym ni standardowy, tj. powyej poowy drzwiczek). - Sprawdzi przewody midzy cznikiem J3 a presostatem - Sprawdzi podczenie elementu grzejnego z cznikiem J3, pin 5 i 6. - Wymieni presostat - Wymieni pyt F09: Wykryto bd ustawie urzdzenia (bd eeprom) - W przypadku pyty produkcyjnej ze spawanym eeprom: wymieni pyt i eeprom - W przypadku pyty i eeprom zamiennych, sprawdzi prawidowo pooenia eeprom w obsadzie pyty F10: Brak sygnau stanu penego i pustego - Sprawdzi wydajno stykw cznika J3 na pycie - Sprawdzi stan presostatu upewniajc si, czy na czniku przewodw J3 midzy pin 2 i

4 jest cigo rezystancji (powinna by jedynie przy pustym bbnie), midzy pin 2 i 3 cigo rezystancji (powinna by jedynie przy wodzie w bbnie), oraz midzy pin 2 i 1 cigo rezystancji (powinna by jedynie, jeli woda jest w bbnie na poziomie wyszym ni standardowy, tj. powyej poowy drzwiczek). - Sprawdzi przewody midzy cznikiem J3 a presostatem - Wymieni presostat - Wymieni pyt F11: Wykryty brak odpowiedzi zwrotnej pompy (pompa spustowa odczona lub przerwane uzwojenie) - Sprawdzi wydajno stykw cznika J9 na pycie - Sprawdzi na czniku J15, pin 1 i 2 (w przypadku pralki z blokad drzwiczek Easy Door) lub na czniku J9, pin 8 i 9 (w przypadku tradycyjnej blokady drzwiczek) cigo pompy, sprawdzajc jednoczenie, czy warto oporu czynnego wynosi 170 ohm. - Sprawdzi przewody midzy cznikiem J15 (lub J9) a pomp - Wymieni pomp - Wymieni pyt F12: Brak komunikacji midzy pyt wywietlacza / diodami a pyt gwn - Sprawdzi wydajno stykw cznika J11 na pycie - Sprawdzi cigo midzy cznikiem J11 a cznikiem 5-dronym poprzez pyt wywietlacza - Wymieni pyt gwn - Wymieni pyt wywietlacza/diod F13: Sonda NTC suszenia otwarta / Przewody NTC ukadu suszenia rozczone - Sprawdzi wydajno stykw cznika J10 na pycie Sprawdzi NTC na czniku J10, pin 7 i 8, aby upewni si, czy warto rezystancji sondy w temperaturze otoczenia 20C wynosi ok. 20Kohm Sprawdzi cigo przewodw od cznikw J10 do NTC Wymieni NTC Wymieni kart F14: Element grzejny suszenia - otwarty obwd lub niepodczony Sprawdzi wydajno stykw cznika J2 na pycie Sprawdzi na przewodach cznika J2, pin 1 i 2, czy zapewniaj cigo elementu grzejnego suszenia oraz czy warto rezystancji dla elementu 1300W 230V wynosi ok. 40Kohm Ponownie podczy przewody midzy cznikiem J10 a elementem grzejnym suszenia Wymieni grzak Wymieni kart F15: Element grzejny suszenia jest cigle aktywny (styk przekanika suszenia jest sklejony lub triak suszenia uleg spiciu) Sprawdzi wydajno stykw cznika J2 na pycie - Sprawdzi przewody midzy cznikiem J2 a elementem grzejnym suszenia Sprawdzi przewody midzy cznikiem J3 a presostatem Wymieni kart F16: Blokada bbna (tylko adowane od gry)

F17: Blokada drzwiczek - odczenie zasilania/otwarty obwd (model z Easy Door) - Sprawdzi przewodach cznika J4, na pycie, midzy pin 3 i 4, czy jest zasilanie sieciowe 230V, (brak w urzdzeniu w trybie czuwania), a pomidzy pin 3 i 5, czy jest zasilanie na wyjciu blokady drzwiczek 230 V - Sprawdzi na czniku J4 na pycie, midzy pin 1 a 2, czy jest cigo rezystancji mikrowycznika drzwiczek (przy zamknitych drzwiczkach on otwartych off) Sprawdzi cigo przewodw od cznika J4 do blokady drzwiczek - Sprawdzi zaczep drzwiczek - Wymieni blokad drzwiczek - Wymieni pyt F17: Blokada drzwiczek - odczenie zasilania/otwarty obwd (tradycyjna blokada drzwiczek, nie Easy Door) - Sprawdzi przewodach cznika J4, na pycie, midzy pin 2 i 3, czy jest zasilanie sieciowe 230V, (brak w urzdzeniu w trybie czuwania), a pomidzy pin 3 i 1, czy jest zasilanie na wyjciu blokady drzwiczek 230 V - Sprawdzi zaczep drzwiczek - Wymieni blokad drzwiczek - Wymieni kart F18 --> Bd komunikacji mikroprocesora / DSP (Digital Signal Processor) -Wymieni kart