You are on page 1of 16

Page 1

TRC NGHIM VI SINH VT 39B


Cu 1: Nui virus cn i hi mi trng g? 1. Mi trng thch giu cht dinh dng, v trng. 2. Mi trng canh thang cha hng cu. 3. Mi trng c t bo cm th, v trng. 4. Mi trng phi v trng, c pH ph hp. 5. Mi trng c cht pht trin. Cu 2: Tm y sai v ngoi c t 1. Ngoi c t ch c vi khun, khng c virus. 2. Ngoi c t do vi khun gii phng ra khi t bo vi khun b tan v. 3. T ngoi c t c th ch thnh gii c t. 4. Mt s ngoi c t c khng c t iu tr. 5. Ngoi c t thng gp vi khun gram dng. Cu 3: Ch ra y ng v nhim trng 1. Nhim trng chc chn dn n bnh. 2. Trong nhim trng, vai tr c th c y ngha quan trng nht. 3. Trong nhim trng, vai tr vi sinh vt c y ngha quan trng nht. 4. Nhim trng ch xy ra ng vt bc cao. 5. Vi sinh vt c c t mi gy dc bnh nhim trng. Cu 4: Chon y sai v c lc vi sinh vt 1. Mi loi vi sinh vt u c c lc. 2. c lc l yu t quyt nh n qu trnh nhim trng. 3. Tnh ly bnh ca vi sinh vt ch yu ph thuc vo c lc. 4. n v o c lc l DLM v DLS. Cu 5: Tm y sai ni v c lc ca vi sinh vt 1. c lc c th tng gim hoc khng i. 2. Vic hnh thnh nha bo l cch c nh c lc t nhin. 3. Rt him khi gp vi sinh vt gim c lc. 4. ng kh v bo qun lnh l cch n nh c lc nhn to hiu qu nht. Cu 6: Chn y ng v ni c t 1. Ch yu c vi khun gram dng. 2. Qu trnh nhim trng c chia lm 4 giai on. 3. T ni c t c th ch thuc gii c t. 4. Ni c t ch c gii phng khi t bo vi khun tan v. Cu 7: Tm y sai v nhim trng 1. Nhim trng khng chc chn dn n bnh. 2. Qu trnh nhim trng c chia thnh 4 thi k: nung bnh, khi pht, ton pht v kt thc. 3. Nhim trng chc chn dn n bnh. 4. Nhim trng c chia thnh nhiu th khc nhau ty theo biu hin ca bnh. Cu 8: Tm y ng nht v cch nhn ln ca vi khun 1. Vi khun sinh sn nhanh cn lng thc n ln. 2. Vi khun sinh sn bng cch sinh nha bo.

Vietnam Military Medical University

Page 2 3. Vi khun nhn ln ch yu bng cch nhn i. 4. Vi khun nhn ln da vo b my di truyn ca t bo ch. 5. Vi khun nhn ln ln ch yu theo th L-form. Cu 9: Tm y sai ni v cc yu t ca c lc 1. c lc vi sinh vt do nhiu yu t gy nn. 2. Kh nng gy bnh xm nhp v nhn ln ca virus l mt yu t ca c lc. 3. Ch c nhng vi sinh vt c c t mi c c lc. 4. V l mt yu t ca c lc gip vi khun trnh b c th tiu dit. 5. Vi sinh vt c c lc mi c kh nng gy bnh. Cu 10: Chn im ng v c t ca vi sinh vt 1. c t c bn cht l gammaglobulin. 2. c t l cht chuyn ha ca virus trong qu trnh pht trin. 3. Trn mi loi vi khun c khi c c ni c t v ngoi c t. 4. c t thng thy cc loi virus ti nguy him nh virus di, vim no, HIV. Cu 11: Vi khun no c kh nng gy nhim c thc n 1. Neisseria gonorrhone. 2. Staphylococcus nurreus. 3. Corynerbacrerium diphtheria. 4. Treponema pallidum. Cu 12: Tm y ng v khun lu 1. Neisseria gonorrhone song cu, gram m. 2. Sc khng cao kh b dit bi ha cht v thuc st trng thng thng. 3. Neisseria meningitides, song cu, gram m. 4. Khng sinh bo t, khng c pili. Cu 13: Chn y ng v Salmonnella 1. Trc khun gram m, c lng, c v. 2. Trc khun gram dng, c lng, khng c v. 3. Gy bnh thng hn, gy nhim trng nhim c thc n. 4. Sc khng km. Cu 14: Chn y sai v virus cm 1. Khng nguyn v t c kh nng bin i . 2. Ly theo ng h hp, c th gy thnh dch. 3. C khng nguyn li v v. 4. Gy bnh ngi v ng vt. 5. Gy bnh ln 3 type A, B, C. Cu 15: Tm y sai v Campolybacter 1. Pht trin iu kin giu O2. 2. Pht trin iu kin vi hiu kh (5% O2 + 10% CO2 + 85% N2). 3. Mt trong nhng tc nhn hay gy a chy tr em. 4. Hay gp khch du lch n cc nc nhit i. Cu 16: Tm y ng v bnh Zona 1. Tr em tip xc vi ngi b Zona s b bnh thy u. 2. Zona gy vim sng sau ty sng v cc hch thn kinh nn rt au. 3. Tn thng trong bnh Zona l nhng mn nc dc theo dy thn kinh, rt au.

Vietnam Military Medical University

Page 3 Cu 17: Chn y ng v ng ly ca HBV, VGB 1. Ly theo ng: Thai nhi, mu, h hp, tnh dc. 2. Ly theo ng: Tnh dc, mu, thai nhi. 3. Ly theo ng: Mu, tnh dc, tiu ha. 4. Ly theo ng: Tiu ha, h hp, mu. Cu 18: Chn y ng v nh hng ca nhit vi vi sinh vt 1. Khng mt loi vi sinh vt no pht trin c nhit trn 450C. 2. Hu ht vi sinh vt pht trin nhit 4 450C, mt s c th di 40C v nhit cao t 45 650C. 3. Tt c cc loi vi sinh vt ch pht trin c nhit nhit 25 450C. 4. Tt c cc loi vi khun b dit 1000C. Cu 19: Chn y ng nht v phng php kh trng Tyndall 1. Ch dit th sinh dng. 2. Ch dit th nha bo. 3. Dit c th sinh dng v nha bo. 4. Khng th dit c nha bo. Cu 20: Hy chn nhit v thi gian no chc chn dit c nha bo 1. Luc si 1000C/ 20 pht. 2. Hp t 1100C/ 20 pht. 3. Hp t 1210C/ 20 pht. 4. Hp t 1210C/ 30 pht. Cu 21: Tm y ng v bnh do ph cu 1. Gy vim phi, nhim khun tit niu sinh dc. 2. Gy nhim khun mu, vim rut a chy. 3. Gy nhim khun phi, ph qun tr nh. 4. Gy bnh dch hch, nht l tr em. Cu 22: Chn y ng v ng ly ca HBV 1. Ly theo ng: H hp, tiu ha, mu. 2. Ly theo ng: Mu, tnh dc, tiu ha. 3. Ly theo ng: Tnh dc, mu, thai nhi. 4. Ly theo ng: Thai nhi, mu, h hp, tnh dc. Cu 23: Th bnh no di y khng phi do vi khun than 1. Th m da, nim mc. 2. Th nhim khun phi. 3. Th vng da, tan huyt. 4. Th nhim khun mu. Cu 24: Tm y ng nht v vaccine 1. Vaccine l khng nguyn vi sinh vt bt hot. 2. Vaccine l khng nguyn vi sinh vt lm mt kh nng gy bnh. 3. Vaccine l khng nguyn LPS. 4. Vaccine l vi sinh vt cht. Cu 25: Vi khun khng li khng sinh ch yu do 1. t bin gen. 2. Ti np gen. 3. Nhn gen khng thuc. 4. Gia tng s dng khng sinh trong chn nui.

Vietnam Military Medical University

Page 4 5. Bin np. Cu 26: Vi khun khng li khng sinh ch yu do 1. t bin gen. 2. Ti np gen. 3. Nhn gen khng thuc. 4. Gia tng s dng khng sinh trong chn nui. 5. Bin np. Cu 27: 1. 2. 3. 4. Cu 28: Tm ng v vaccine 1. Vaccine c th l ni c t. 2. Vaccine c th l ngoi c t. 3. Vaccine c th l gii c t. 4. Vaccine c th l khng c t. Cu 29: Chn y ng nht v s dng huyt thanh min dch 1. Phng bnh v iu tr. 2. iu tr d phng. 3. Phng bnh khn cp v iu tr. 4. Phng bnh. Cu 30: Chn y ng v Interferon 1. Tc ng trc tip ln vi khun. 2. Tc ng trc tip ln virus. 3. Tc ng trc tip ln acid nhn ca virus v ph hy chng. 4. Tc ng gin tip ln virus, c ch s nhn ln ca chng. 5. Mang tnh c hiu cho loi virus gy bnh. Cu 31: Chn y ng nht v bn cht ca huyt thanh min dch 1. Gammaglobulin. 2. Protein. 3. Albumin. 4. Glycoprotein. Cu 32: Tm y sai ni v th nhim trng do virus 1. Nhim virus cp. 2. Nhim virus mn tnh. 3. Nhim virus chm. 4. Nhim virus th tim tng. 5. khng c th ngi lnh mang virus. Cu 33: Vaccine gii c t ch to t 1. Ni c t. 2. Khng c t. 3. Ngoi c t. 4. c t vi sinh vt. Cu 34: Chn y sai ni v sinh ly ca vi khun 1. Vi khun sinh sn nhanh cn lng thc n ln.

Vietnam Military Medical University

Page 5 2. C h enzyme phn gii thc n. 3. Mt s vi khun phi k sinh bt buc trong t bo. Cu 35: Vi khun c cc loi hnh th c bn sau 1. Hnh cu, hnh que, hnh thoi. 2. Hnh khi n nh,hnh cu, hnh cong. 3. Hnh cong, hnh que, hnh inh ghim. 4. Hnh cu, hnh que, hnh cong. 5. a hnh (si ch, xon, hnh thoi,). Cu 36: n v o ca vi khun 1. 1/1000 mm. 2. 1/100000 micromet. 3. 1/1000 m. 4. 1/10000 mm. Cu 37: im no ni sai v cu trc vi khun 1. Nhn ca vi khun l mt si AND. 2. C ND, bo tng, mng nhn, nhn, cc ribosom, 3. Vi khun c cu to t bo nhng n gin. 4. Mt s vi khun c kh nng sinh bo t. Cu 38: Tm y ng ni v hnh th vi khun 1. Vi khun c kch thc hin vi, n v o l nanomet. 2. Vi khun c kch thc rt nh, n v o l micromet. 3. Kch thc ca vi khun khng thay i trong cc giai on pht trin. 4. Mun thy hnh th vi khun phi dung knh hin vi 10X. Cu 39: Tm y ng v tnh cht bt mu ca vi khun 1. Cc vi khun u bt mu khi nhum gram. 2. Vi khun ni chung kh bt mu khi nhum gram. 3. Mt s bt mu gram m, mt s gram dng, mt s kh bt mu gram. 4. Vi khun gram dng bt mu , vi khun gram m bt mu tm. 5. C vi khun khng th nhum c bng phng php nhum gram. Cu 40: Chn y sai ni v nha bo vi khun 1. Nha bo tn ti nhiu nm ngoi cnh. 2. Nha bo b dit nhit 1000C/30 pht khi hp t. 3. Nha bo l mt hnh thi bo tn ca vi khun trong iu kin bt li. 4. Nha bo ch c mt s vi khun nh lao, giang mai, dich hch. Cu 41: Tm y ng v quan st hnh th vi khun 1. Vi khun gy bnh c chn on xc nh bng quan st hnh th. 2. Khng th chn on c vi khun bng quan st hnh th. 3. Trong mt s trng hp, quan st hnh th mang li gi tr chn on chc chn nu kt hp vi lm sang v v tr ly bnh nhn. 4. Hnh th vi khun khng thay i theo mi trng nui cy Cu 42: Tm y ng v cu trc vi khun 1. Hu ht vi khun gram dng c pili sinh dc. 2. V l yu t c lc ca vi khun v khng c khng nguyn. 3. Lng gip vi khun di ng trong mi trng lng. 4. Mi vi khun du c kh nng sinh bo t trong diu kin bt li. Cu 43: Tm y ng ni v cch nhn ln ca vi khun

Vietnam Military Medical University

Page 6 1. Cch nhn ln tri qua cc giai on nh t nhn ln ca t bo hon chnh. 2. Nhn ln ch yu bng cch nhn i theo cp s nhn. 3. Nhn ln ch yu theo kiu th L. 4. Nhn ln theo kiu to cc bo t. Cu 44: Cefatriaxon thuc nhm khng sinh 1. Quinolein. 2. Macrolide. 3. Lincosamid. 4. Amisoside. 5. Beta-lactam. Cu 45: Lincomycin tc dng ch yu ln 1. n bo (amip,). 2. Vi khun lao. 3. Vi khun gram dng. 4. Vi khun gram m. Cu 46: Nhm thuc no khng c dung iu tr bnh do virus 1. Thuc tng cng h thng min dch. 2. Thuc c ch tng hp nucleic. 3. Thuc c ch qu trnh sao m. 4. Thuc c ch tng hp thnh t bo. 5. Thuc c ch s xm nhp ca virus vo t bo. Cu 47: Tm y sai v hu qu ca s nhn ln ca virus 1. Gy hy hoi t bo. 2. Gy c cho c th v c c t. 3. To ra cc ht vi trong t bo v c ng dng dng chn on. 4. Virus kch thch c th sn xut Interferon. Cu 48: Tm y ng v c im ca Interferon 1. L khng th bo v c th. 2. L mt protein c kh nng c ch s nhn ln ca virus. 3. c hiu vi vi khun. 4. c hiu vi loi virus xm nhp. Cu 49: Ch ra y sai v nh hng ca nhit n vi sinh vt 1. Khi nhit 56 600C cn kch thch nha bo pht trin. 2. Mt s vi khun c th pht trin c nhit cao ti 690C. 3. Vi khun ch tn ti v pht trin c 28 370C. 4. Khi nhit cao ti 1000C, nhiu loi nha bo vi khun vn tn ti Cu 50: Tm y ng v c im nui cy vi khun 1. Cc vi khun khi nui cy kch thc khng thay i. 2. Bt c loi vi khun no cng nui cy c trn mi trng nhn to. 3. Mt s vi khun vn cha nui cy c trn mi trng nhn to. 4. Cu 51: Chn y ng v phng php kh trng Tyndall 1. p dng cho cc dng c nh cao su, nha, bong bng, 2. S dng cho cc sinh phm khng th kh trng c nhit cao 3. Ch cn lm 1 ln 650C/30 pht l git cht ht vi khun. 4. Phng php hin nay khng dng na v khng c hiu qu.

Vietnam Military Medical University

Page 7 Cu 52: Ch ra im sai v khng sinh 1. Khng sinh l mt cht c th c ch hoc git cht vi khun. 2. Khng sinh khng dng phng cc bnh do virus. 3. Khng sinh khng c tc dng vi virus. 4. Khng sinh dung iu tr bnh nhim trng. 5. Khng sinh khng c tc dng vi Rickettsia. Cu 53: Chn y ng v nh hng ca nhit thp ti vi khun: 1. Khi nhit thp di 00C, vi khun b cht. 2. Vi khun b ng vn protein bo tng dn n b tiu dit. 3. Vi khun b gim chuyn ha v chuyn sang dng khng hot ng. 4. ng kh l hnh thc tt nht d git cht vi khun lm vaccine. 5. Khi ng kh, mt s vi khun vn pht trin c. Cu 54: D phng khng thuc khng sinh bng cc bin php sau 1. Phi hp khng sinh trong mi trng hp. 2. S dng khng sinh trong mi trng hp c th. 3. Phi hp nhiu loi (3 loi tr ln). 4. Dng vaccine a gi. Cu 55: Chn y sai v nh hng ca tia bc x ti vi khun 1. Tia cc tm l tia c ng dng kh trng rng ri trong y t. 2. Tia X cng ng dng kh trng rng ri trong y t. 3. Tia gamma c dng rng ri trong y t nhung kh bo v v tn km. 4. Hiu qu dit khun ca tia cc tm ph thuc nhiu vo thi gian v khong cch chiu t n n vi khun. Cu 56: Chn cu ni ng v c lc ca vi sinh vt 1. c lc l mt yu t ca vi khun v khng thay i. 2. c lc ch c khi vi khun trong c th. 3. Ngoi c t, ni c t l yu t quan trng ca c lc. 4. Nha bo l mt yu t ca c lc cng nh v. Cu 57: Nhm cht no di y khng c tc dng kh trng 1. Mui kim loi nng. 2. Phenol v cc dn cht. 3. Cn. 4. Cht ty ra. 5. Cht oxy ha. Cu 58: Tm ng v cu trc vi khun 1. C AND, ARN, enzyme. 2. C cu trc mt t bo hon chnh. 3. Ch c AND trong nhn. 4. C AND,bo tng, ty th, lp th,lyzoxom. Cu 59: Chn y ng v nguyn l phng bnh ca vaccine 1. Dng khng th a vo c th to min dch ch ng. 2. Dng khng th a vo c th to min dch th ng. 3. Dng khng nguyn lm mt c kch thch c th to min dch ch ng. 4. Dng khng nguyn bt hot kch thch c th to min dch th ng. 5. Dng khng nguyn v khng th a vo c th to min dch ch ng.

Vietnam Military Medical University

Page 8 Cu 60: Tm y sai v dinh dng ca vi khun 1. C h enzyme phn gii thc n. 2. Vi khun phi k sinh bt buc trong t bo. 3. Mt s vi khun phi k sinh bt buc trong t bo. 4. Vi khun cn mt lng thc n rt ln pht trin. Cu 61: Bn cht ca Interferon 1. L khng th. 2. Protein do t bo sn xut ra. 3. Lymphekin do t bo bch cu sn xut ra. 4. Gammaglobulin do t bo sn xut ra. Cu 62: Chn y ng v s bin i ca c lc 1. c lc vi khun l yu t n nh, khng thay i. 2. c lc ca vi khun ch xut hin khi n trong c th ngi. 3. c lc c th tng, gim hoc mt. 4. Khng th phc hi c lc vi khun khi n mt c lc. Cu 63: C ch tc ng ca khng th l 1. Ngn cn tng hp protein to v capxit virus v thnh t bo vi khun. 2. Bn trong t bo c th. 3. Gin tip vo t bo vi sinh vt 4. Trc tip ln virus v t bo vi khun. 5. Tc ng vo acid nhn ca vi khun v virus lm tan v chng. Cu 64: Khng th bo v c th xut hin vo thi im 1. Ngay khi vi sinh vt xm nhp vo c th. 2. Khng xc nh c. 3. Trc khi cc c ch bo v khng c hiu c hot ha. 4. Sau 30 ngy. 5. Sau khi vi sinh vt xm nhp mt thi gian khong 7 10s. Cu 65: Cu no sau y ni sai v vaccine 1. Vaccine c ch t khng nguyn c hiu ca vi sinh vt. 2. Vaccine ca loi vi sinh vt no thng ch phng c loi khi tim cho ngi. 3. Mi loi vi sinh vt u c th ch thnh vaccine phng bnh. 4. Dng vaccine khng ng liu, khng ng thi gian thng khng mang li hiu qu. Cu 66: Khng th xut hin sm nht trong nhim trng l 1. IgG. 2. IgA. 3. IgE. 4. IgM 5. IgD. Cu 67: Chn y ng v tc ng ca nhit n vi khun 1. Tt c vi khun u ngng pht trin nhit 430C. 2. Dit nhng vi khun c nha bo phi sy kh 1600C/30 pht. 3. Dit nhng vi khun c nha bo phi sy kh 1000C/30 pht. 4. Khng th dung phng php Tyndall dit vi khun c nha bo. Cu 68: p ng min dch dch th ca c th c m nhim bi

Vietnam Military Medical University

Page 9 1. L ozym. 2. Lymphokin. 3. Gammaglobulin. 4. Interferon. 5. Interleukin Cu 69: Trong cc trng hp sau y, trng hp no khng nm trong nh ngha nhim trng 1. Vi khun l trc trng khng biu hin triu chng. 2. Bnh nhn b t, l, thng hn. 3. Vi khun E. coli sng trong i trng. 4. Phage t xm nhp vo vi khun t. Cu 70: C ch bo v khng c hiu ca c th c m nhim bi 1. Cc khng th do m truyn. 2. Bch cu a nhn thc bo. 3. Lymphokin hot ha t bo thc bo. 4. Khng th. Cu 71: Khun lc ca vi khun gy bnh 1. a s dng hnh ch S, mt s dng ch R. 2. a s dng hnh ch R, mt s dng ch S. 3. a s dng hnh ch M, mt s dng ch R. 4. a s dng hnh ch R, mt s dng ch M. Cu 72: Nhng yu t khng lm xut hin v lan trn khng thuc l 1. Tng s dng khng sinh trong chn nui gia sc. 2. Tng giao lu quc t. 3. Lm dng khng sinh trong iu tr. 4. Tng s dng khng sinh khng theo n. 5. Tng s dng khng sinh trong iu tr. Cu 73: Nhng vi khun c kh nng chng li nhiu khng sinh tm c trong qu trnh sng ca chng ch yu do 1. Bin np gen. 2. t bin gen. 3. Ti np gen. 4. Nhan c plasmid khng thuc. Cu 74: Tm y ng v phn ng min dch hunh quang 1. Phn ng min dch hunh quang trc tip ch dng chn on vi khun. 2. Phn ng min dch hunh quang trc tip ch dng chn on virus. 3. Phn ng min dch hunh quang trc tip thng dng pht hin v nh lng khng nguyn. 4. Phn ng min dch hunh quang c nhy, t hiu qu cao v cho kt qu nhanh. Cu 75: Trong hin tng ti np, vai tr quyt nh l 1. Phage trung gian. 2. Plasmid F. 3. Tnh trng kh th ca t bo vi khun nhn. 4. Phage ti np plasmid F. Cu 76: Chn y sai v phn ng kt hp b th

Vietnam Military Medical University

Page 10 1. Cc yu t tham gia phn ng phi c chn trc nh gi sai lch kt qu. 2. C th dng chn on mi loi vi khun v virus. 3. Ngoi khng nguyn, khng th cn c cht b th tham gia phn ng. 4. Phc hp khng nguyn, khng th s b tan khi c 4 5 th tham gia. Cu 77: Tnh khng thuc c lan truyn gia cc vi khun ch yu do 1. Tip hp. 2. Bin np. 3. Ti np. 4. t bin. Cu 78: Vt liu di truyn vi khun 1. Nm trong riboxom v plasmid. 2. Nm trong AND nhim sc th. 3. Nm trong riboxom vi khun. 4. Trn ARN v plasmid ca vi khun. Cu 79: Plasmid R c th 1. Gy cho VK c lng. 2. Gip cho VK khng li 1 s khng sinh. 3. Quyt nh hin tng tip hp ca VK. 4. Quyt nh kh nng sng st ngoi cnh. Cu 80: Bn cht ca khng c t l 1. Huyt thanh khng virus. 2. Huyt thanh khng VK. 3. Khng nguyn ca VK. 4. Huyt thanh khng c. 5. Gii c t ca VK. Cu 81: Khng c t thng dung vi mc ch (chn ng nht) 1. Phng bnh khn cp. 2. iu tr. 3. Khng phng c bnh ch c tc dng iu tr. 4. Phng bnh v iu tr. 5. Ch c tc dng phng bnh. Cu 82: Dng khng c t l to cho c th c c min dch 1. .c ngoi c t. 2. .cng sinh trong i trng ngi v ng vt. 3. .pht trin trong cc mi trng thng thng. 4. Trc khun ngn khng di ng Gram dng. Cu 84: Gii c t c ch to t 1. Ni c t. 2. c t do mt s vi khun tit ra. 3. Khng nguyn O. 4. LPS thnh t bo vi khun. Cu 85: Mc ch ca gii c t l to cho c th c c 1. Min dch ch ng,c hiu phng bnh. 2. Min dch th ng, c hiu phng bnh. 3. Min dch ch ng, khng c hiu phng bnh.

Vietnam Military Medical University

Page 11 4. Min dch th ng, c hiu iu tr. Cu 86: Bn cht ca gii c t l 1. Cht khng virus. 2. Cht khng c. 3. Cht khng vi khun. 4. Vaccine. 5. Khng th. Cu 87: Mi trng thch hp nui virus l 1. Canh thang v thch giu dinh dng. 2. ng vt cm th. 3. Thch dinh dng. 4. Canh thang. Cu 88: Tm y ng ni v nha bo vi khun 1. Nha bo ch c mt s loi vi khun nh vi khun lao, dch hch. 2. Dit nha bo phi luc si trong 15 pht. 3. Nha bo l mt hnh thc bo tn ca vi khun trong iu kin bt li. 4. Nha bo l hnh thc sinh sn c bt ca vi khun. Cu 89: Chn y sai v lng vi khun 1. Lng vi khun l mt khng nguyn c kh nng kch thch c th to khng nguyn. 2. Ch nhng vi khun gy bnh mi c lng. 3. Lng vi khun c th mt u, xung quanh thn. 4. Lng gip vi khun di ng. Cu 90: Tm y ng v cu trc virus 1. C cu trc nh mt t bo sinh vt hon chnh bc thp. 3. Ch c AND, v capxit v protein. 4. Cha c cu to t bo. Cu 91: Tm y sai v dinh dng ca vi khun 1. Vi khun cn mt lng thc n rt ln pht trin. 2. Mt s vi khun phi k sinh bt buc trong t bo. 3. Vi khun phi k sinh bt buc trong t bo. 4. C h enzyme phn gii thc n. Cu 92: Tm y ng v phn ng khng nguyn khng th 1. Ch c th tin hnh phn ng theo nguyn tc nh tnh. 2. C th dung khng nguyn bit sn tm khng th hoc ngc li. 3. Phn ng ch xy ra trong c th, khng xy ra trong ng nghim. 4. Phn ng khng mang tnh cht c hiu. Cu 93: Tm y ng v phn ng ngng kt 1. C th tin hnh phn ng trn phiu knh hoc trong ng nghim. 2. Ch thc hin phn ng theo phng php gin tip. 3. Ch thc hin phn ng theo phng php trc tip. 4. C th dung chn on tt c cc loi vi khun v virus. Cu 94: Tm y ng v phng php nhum Gram 1. Cc vi khun u nhum c bng phng php nhum Gram. 2. Khng th nhum vi khun bng phng php Gram. 3. Mt s vi khun kh bt mu khi nhum Gram.

Vietnam Military Medical University

Page 12 4. Vi khun d bt mu khi nhum Gram nh Mycobactetrium. Cu 95: Tm y ng v vi khun lao 1. Mycobactetrium leprae gy bnh c hi. 2. Gy bnh ch yu l nhim khun m mng phi. 3. Trc khun khng cn, acid, nhum Zichl Neelsen bt mu . 4. Trc khun gram dng gy nhim khun h hp cp. Cu 96: Chn y sai ni v kh nng gy bnh ca V. cholera (Typ Elfor) 1. Thi gian bnh ngn (2 5 ngy), biu hin chnh l nn v a chy. 2. Gy bnh t cho ngi v ng vt. 3. Ly bnh qua ng tiu ha. 4. Trc khun Gram m, khng c lng, bo t. 5. Vi khun ny gy bnh km. Cu 97: Chn y sai v t cu gy bnh 1. Hnh cu, Gram dng. 2. Rt kh nui trn mi trng nhn to, va a kh, va k kh. 3. Khng c lng, khng sinh bo t. 4. Khng li nhiu khng sinh. Cu 98: Nhng yu t lm xut hin v lan trn khng thuc l 1. Lm dng khng sinh trong iu tr. 2. Tng s dng khng sinh khng theo n. 3. Tng giao lu gim st quc t v khng sinh. 4. Tng s dng khng sinh trong chn mui gia sc Cu 99:VR HIV chn ng 1.ly qua nhiu ng:tnh dc,mu,h hp,tiu ha 2.ch ly gia nhng ngi ng thnh luyn i 3.Ch yu ly qua ng mu v thnh dc 4.C th ly qua mui t Cu 100:tm sai v VR si 1.Sau khi bnh min dch khng bn 2.Sau khi bnh c min dch bn vng 3.Gy vim kt mc mt,ng tiu ha,h hp v tn thng da 4.D gy bin chng v t vong tr em 5.Ly bnh theo ng h hp Cu 101:Haemophilus influenzae l VK 1.C khng nguyn v to ra cc khng th c hiu tng ng 2.Chu c 100o c trong vng 60 pht 3.C kh nng khng cao vi thuc kh trng thng thng 4.C kh nng tn ti lu ngoi cnh Cu102:Chn sai v VK thng hn 1.Trc khun gram(-),di ng dc 2.Tc khun gram(-) khng c nha bo 3.Ly bnh qua ng tiu ha 4.Gy bnh bng ngoi c t Cu103:Haemophilus influenzae l VK 1.a hnh thi Gram(-),c lng,c bo t 2.a hnh thi gram(-)

Vietnam Military Medical University

Page 13 3.Hnh trc khun gram(+) 4.Hnh cu khun gram(+) Cu 104:Chn ng v VK un vn 1.Dit VK un vn v nha bo phi luc si 100oc trong 10 pht 2.Ch gy bnh tr s sinh 3.Gy bnh cho c th khi VK tit ngoi c t 4.Trc khun gram (+),gy bnh bng ni c t Cu 105:Chn sai v VR vim gan B 1. c vacxin phng c hiu 2.Vim gan B c th dn ti x gan,K gan 3.VRVGB c thinh lay nhim cao,c th gy bnh mi la tui 4.VRVGB gy bnh vim gan truyn nhim,thnh dch 5.Khng nguyn quan trng nht l HBsAg Cu 106:Chn ng v Shigella 1.Shigella gy 2 bnh cho ngu:l trc khun v thng hn 2.C 4 nhm:Sh.dysenteria,Sh.flexneri,Sh.sonnei,Sh.bovdii 3.Cc Shigella u c ngoi c t 4.TRc khun gram(-),c lng,khng c v Cu 107:VK no trong cc VK sau thuc h VK ng rut 1.Streptococus,pacumoniae 2.SAmonella,paratyphia 3.Staphylococas,ueus 4.Vibrio,cholera Cu108:Chn ng v VR bi lit 1.Vacxin ang dung Vit nam l vacxin cht 2. c thuc iu tr c hiu 3.Khng thanh ton c v nhiu typ,nhiu chng 4.Ly bnh theo ng tiu ha,gy bnh thn kinh trung ng,hay loi t bo sng ty sng Cu 109:Chn sai v VR vim no Nht bn 1.Sau khi bnh min dch khng bn 2.Phn lp ln u tin Nht bn 3.Gy tn thng nng thn kinh TW 4.Ly bnh do mui truyn Cu 110:Chn ng v t cu gy bnh 1.Gy bnh thng hn v bnh l 2.Gy vim m nhim khun huyt,gy bnh bch cu 3.Gy vim m,vim phi,nhim c thc n,nhim khun huyt 4.C c t rut,khng c c t gy hoi t da Cu 117:Chn ng v VK lao 1.Vacxin phng bnh hiu qu km 2.D cht bi cc phng php kh trng thng thng 3.Mc thnh khun lc R trn mi trng locwenstein 4.Va a kh va k kh Cu 118:Chn sai v VK m xanh 1.Gy bnh qua ng tiu ha

Vietnam Military Medical University

Page 14 2.Thng tn hi nhiu v dai dng trong mi trng bnh vin 3.D pht trin trn cc mi trng thng thng 4.Trc khun gram m,khng sinh bo t Cu 119:Tm ng v Haemophilus nluenzae 1.Nhy cm vi nhiu loi khng sinh 2.Thuc h VK ng rut 3.L 1 trong nhng nguyn nhn quan trng gy nhim khun h hp cp tnh tr em 4.Gy bnh cm Cu 120:Chn ng v cu khun mng no 1.Gy vim mng no m vim hng,vim phi,nhim khun huyt 2.Khng li tt c khng sinh 3.D nui trn mi trng nhn to,k kh 4.song cau gram (+) Cu 121:Chn ng v VR quai b 1.Dng vacxin phng cho tt c ph n c thai 2.Thueoengf gy dch vo ma h 3.Khng nguyn d bin i,kh iu tr 4.Gy vim tuyn nc bt mang tai,tuyn tinh hon,bung trng Cu 122:VK E.coli(tm ng) 1.Sng cng sinh i trng ngi,thng khng gy bnh 2.Sng rut non l ch yu 3.D cht khi ra khi c th 4.Ch gy bnh ng tiu ha Cu 123:Chn sai v VR di 1.C tuyn nc bt ca ch v ngi b di 2.Vacxin c tc dng tt nu c dung sm 3.t l cht 100% khi pht bnh 4.Ngun lu gi duy nht l ch Cu 124:Chn ng v VK giang mai 1.C th nui cy trn mi trng nhn to 2.Khng th chn on bng quyt nh hnh th 3.C v,sinh nha bo 4.Hnh xon l xo,soi ti thy di ng r Cu 125:Chn ng v ph cu 1.Hay gy nhim trng tit niu 2.Hay gy vim mng trong tim 3.Hay gy vim mng no thnh dch 4.Hay gy vim m da v sinh dc 5.Hay gy nhim trng ng h hp tr em Cu 126:Chn dung v Vbrio cholerae 1.Gy bnh l 2.Gy bnh thng hn 3.Gy vim rut cp tnh 4.Gy vim i trng cp tnh Cu 127:Chn ng v clostridium tetani

Vietnam Military Medical University

Page 15 1.Mc tt mi trng khng c CO2 2.Mc tt mi trng khng c O2 3.mc tt mi trng c 10% O2,80%N2 4.Mc tt mi trng 10% CO2,80%O2 Cu 128:Chn ng v VR Polio 1.Gy bnh vim phi khng in hnh 2.Cha c vacxin phng bnh hiu qu 3.Gy vim cc t bo sng trc ty sng 4.Gy vim kt mc cp,ly qua ng h hp Cu 129:VK no c chng trnh m rng ch ti 1.Treponema pallidum 2.Staphylococcus ureus 3.Neisseria gonorrhoae 4.Coryneroactterium dinhteria Cu 130:Tm ni khng ng v VK Whitmore 1.Bnh c 3 th:th nhim khun huyt,th phi,th da 2.Ngi mc bnh b ly qua da,h hp hoc tiu ha 3.Tn chnh thc hin nay l Burkholderia pseudomallci 4.Trc khun gram(-) do whitmore pht hin ln u 5.VK ny sc khng km d cht ngoi cnh Cu 131:Chn ng v VR vim gan A hoc B 1.HBsAg l khng nguyn li ca VR vim gan B 2.VRVGB c 3 khng nguyn ch yu l HBsAg,HBcAG,HBeAg 3.VRVGA gy bnh mn tnh,ly theo ng tiu ha thnh dch 4.C VRVGA v VRVGB u khng c bao ngoi Cu 132:Chn ng v vai tr gy bnh ca trc khun m xanh 1.Trc khun m xanh ch yu gy nn mn nht,chc l da 2,Trc khun m xanh thng gy nhim khun huyt bnh nhn bng 3.Trc khun m xanh gy bnh hoi th sunh hi 4.Trc khun m xanh hay gy nhim trng nhim c thc n Cu 133:Tm ng v Clotridium botnlimum 1.Gy ng c do n phi cc hp b nhim bo t vi khun 2.Pht trin tt mi trng giu oxy 3. Gy vim mng no

Vietnam Military Medical University

Page 16

Vietnam Military Medical University