PERKEMBANGAN TASAWUF DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Kajian tasawwuf di indonesia tak dapat terpisahkan dari kajian agama islam. Masuknya pemikiran tassawuf di indonesia yang mempunyai kontribusi besar dalam penyebaran islam di indonesia. Dan Kemunculan ilmu tassawuf di indonesia tak dapat pula terpisahkan dari penyebaran agama islam di indonesia yang di bawa oleh pedagang dari arab, persia,india, dll.

1.2 Rumusan Masalah Dari sedikit yang telah dipaparkan maka beberapa pertanyaan yang muncul adalah:  Bagaimanakah perkembangan tassawuf di indonesia?  Siapa sajakah ulama yang berperan menyebarkan ilmu tassawuf di indonesia ?  Bagaimanakah pemikiran tokoh tasawuf di indonesia?

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Perkembangan Tassawuf di indonesia bila membicarakan tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di indonesia, aceh memainkan peran yang sangat penting. karena aceh merupakan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah indonesia khususnya , umumnya dengan malaysia, thailand, brunei darussalam, dan negara semenanjung malaya.untuk itu tentang sejarah pemikiran tasawuf di indonesia, aceh menempati posisi pertama dan strategis, karena nantinya akan mewarnai perkembangan tasawuf di indoensia secara keseluruhan.1 Menelusuri mewabahnya aliran ini di Indonesia, maka hal ini tidak lepas dari pada peran andil orang-orang yang melakukan study ( belajar ) ke negara Timur tengah. Diantara para pelopor berkembangnya aliran tasawuf di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dibeberapa literatur diantaranya adalah : Nuruddin Ar Raniri ( wafat tahun 1658 M ), Abdur Rauf As Sinkili (1615 -1693 M ), Muhammad Yusuf Al makkasary ( 1629-1699 M ). Mereka ini belajar di kota Makkah2 .

seorang ulama' yang banyak mengekspresikan pemahamannya melalui keindahan kata ( prosa ). kemudian diberi otoritas untuk menjadi kholifah bagi aliran Thariqot Kholwatiyah dan diberi gelar dengan Taj Al Kholwati ( Mahkota Kholwati ). mulut sungai Kapuas. Adapun Nuruddin Muhammad bin Ali bin Muhammad Ar-Raniri (Arraniri) masuk ketanah Aceh pada masa kekuasaan sultan Iskandar muda. bahwa orangorang Indonesia dan Melayu yang study di Timur Tengah. Syamsudin ini bekerjasama dengan Hamzah Fansuri. kemudian pulang ke Nusantara dan menyebarkan ajaran tasawwuf (tarekat) masih banyak . putra kelahiran Aceh. Demikianlah jejak pemahaman yang ditinggalkan oleh As Sangkili yang berkembang pesat ditanah Minang yang terkenal dengan religiusnya itu.. Dirinya kembali ke Aceh setelah gurunya meninggal. Keberadaanya di tanah Aceh cukup dipandang oleh para penduduk bahkan dijadikan sebagai panutan dimasyarakat. Setelah kembali ke Aceh ia pun mulai mengembangkan paham Kholwatiyah ditanah Rencong ini. maka dengan mudahnya ia berhasil mengembangkan ajaran Thariqot sufiyahnya dengan perkembangan yang sangat pesat hingga paham itu tersebar sampai ke Minang kabau ( Sumatra Barat ). Sedang Muhamad Yusuf Al Makasary setelah bertemu dengan gurunya yakni Syaikh Abu Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al Kholwati Al Khurosy As Syami Ad Dimasqy. Tempat tersebut kini menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi banyak orang. bermodal kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepadanya serta kegigihan murid-muridnya. maka dengan mudah ia mengembangkan paham yang dianutnya itu. As-Sinkili meningggal dan dikuburkan di Kuala. Salah satu murid Abdur Rouf as Sinkili yang berhasil menyebarkan paham ini adalah Burhanuddin. beliau adalah murid hamzah Fansuri dan mendapatkan pendidikan kesufian dari hamzah Fansuri yang diberi gelar ulama' dan berpemahaman Sufi Wujudiyah. Dikarenakan kedudukan yang disandangnya cukup strategis. Dan dari beberapa catatan literatur diperoleh informasi. Tapi Pada masa itu yang berperan sebagai mufti kerajaan adalah Syamsudin As-Sumatrani.Abdurrauf As-sinkili setelah belajar beberapa lama kemudian diangakat sebagai khalifah Tarekat Syatariyah oleh Muhammad Al Quraisy.

Hamzah Fansuri Nama Hamzah fansuri di nusantara tidak asing lagi di kalangan ulama dan sarjana penyelidik keislaman.1. tetapi dari syair beliau . yaitu tarekat mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah. Nama terakhir ini termasuk yang mampu merombak wajah Kerajaan Banja di Kalimantan Selatan. Syeh Siti jenar 2. Khalidiyah. Mengenai tanggal kelahirannya di setiap buku yang kami jadikan Referensi. Thariqot Naqsabandiyah .3. Abdurrauf as-singkili. Naqsyabandiyah. Syadzaliyah. Nuruddin ar-raniry. Ulama-ulama yang berperan dalam penyebaran tasawuf di indonesia antara lain: Hamzah fansuri. Qodariyah.1812 M). Bahkan karya bukunya yang banyak dikaji di beberapa wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa kelompok yang tergolong mu'tabarah seperti.lagi.4 Syair di atas yang menguatkan asal tempat kelahiran beliau yang tak di ketahui oleh para peneliti sejarah. Hamzah nur asalnya Fansuri mendapat wujud dari syahru nawi beroleh khilafat yang 'ali dari pada abdul qadir sayyid zailani. Mereka adalah Abdus Shomad al Palimbani dan Muhammad Arsyad al Banjari (1710. Samaniyah dan Alawiyah. pemikiran tokoh tasawuf di indonesia. Dari sekian banya Thariqot mu'tabarah (berdasarkan muktamar NU di pekalongan tahun 1950. Ada beberapa nama yang perlu di sebutkan disini mengingat keterkaitannya dalam penyebaran tarekat di Indonesia yang hingga sekarang ajarannya masih berujud.3. dinyatakan 30 macam Thariqot yang di nilai mu'tabarah ). 2. 2. beliau adalah pengembang aliran widhatul wujud ibnu arabi. Syathariyah. tak menyebutkan tanggal tahun lahir beliau.1 ulama yang berperan dalam menyebarkan ilmu tassawuf di nusantara. Pendapat yang berkembang dikalangan Ahlu Tarekat. Tijaniyah. dewasa ini di Indonesia bekembang dua macam kelompok tarekat.3 Berdasarkan kata fansur yang melekat pada namanya sebagian peneliti beranggapan bahwa ia berasal dari “fansur” sebutan kota Barus yang sekarang merupakan kota kecil di pantai sumatra antara sibolga (SUMUT) dan singkil (ACEH). Sabil Al Muhtadiin.Qodariyah merupakan yang terbesar. kini diabadikan sebagai nama masjid besar di Kota Banjar Masin. Syekh Yusuf al-makassari..

selama hidup dan dalam pengembaraan intelektualnya. Dalam pengembaraanya itu ia sempat mempelajariilmu fiqih. Subulussalam (sekarang). . Kemudian segala sesuatu kembali lagi kepada tuhan (tarqqi). orang banyak menentang Al-fansuri karena paham alir an widhatul wujud. Dan wujud yang satu itu adalah yang berkulit dan berisi. beliau pernah ke india. Wujud mempunyai tujuh martabat namun hakikatnya satu. awan. menurut beliau hanyalah satu walaupun kelihatannya banyak. Salah satunya ialah nuruddin ar-raniry dalam buku ruba‟i hamzah fansury . Pengembaraan pernah yang dilakukan beliau berupa zasad dan rohani diungkapkan dengan syair. dan awan yang kemudian menjadidunia gejala. yang di gambarkan bagaikan uap. ada riwayat yang mengatatakan bahwa ia pernah sampai ke semenanjung melayu dan mengembangkan tasawuf di negeri perak. persia (iran). Asrar al-arifin dan syarb al-asyiqin. terengganu. asap. Semua benda yang ada sebenarnya merupakan manifestasi dari yang hakiki. Ia menggambarkan wujud tuhan bagaikan lautan yang tak bergerak. mekkah dan madinah. tauhid. hulul dan ittihadnya. sesat. Atau mazhar (kenyataan lahir). dalam bidang tasawuf ia mengikuti tarekat qadiriyah.5 menurut yang dituduhkannya bahwa manusia sama dengan allah.. lalu hujan dan sungai dan kembali lagi kehutan. Selesai menjalani pengembarannya beliau kembali ke kampung halamannya untuk mengajarkan ilmunya di dayah (pesantren) oboh Rundeng. disebut al-haqq ta'ala. lewat dua karyanya. Itulah yang di ebut ta'ayyun dari dzat yang la ta'ayyun. Sebagai seorang sufi ia mengajarkan tasawuf bahwa tuhan lebih dekat dari pada leher manusia sendiri dan bahwa tuhan tidak bertempat sekalipun sering di katakan ia dimana-mana. ombak. sejarah dan sastra arab. Ajaran-ajaran hamzah fansuri sebagai berikut: wujud. Pemikiran alfansuri tentang tasawuf di pengaruhi oleh ibn Arabi dalam paham wahdatul wujudnya. Hamzah fansuri sangat giat mengajarkan ilmu tasawuf sesuai paham yang di yakininya. dan pengaruh beliau juga di dalam negeri sampai ke buton sulawesi tenggara. tasawuf. kelantan. . Pengaliran dari dzat yang mutlakini diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap.menunjukkan beliau berasal dari fansuri. perlis. Dari sebuah buku. Ittupulalah yang di sebut tanazul. beliau diperkirakan hidup sebelum tahun 1630. dan lain-lain.sedangkan wujud alam semesta merupakan gelombang lautan wujud tuhan. kafir dan sebagainya. asap. Karenanya banyak orang mengecap beliau zindik.

Ia merantau ke aceh 31 mei 1637/6 muharram 1047 H. tentang manusia.6 (damanhuri basyr. belum dapat diketahui. maupun pemikirannya secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama. Ia adalah syekh tarekat rifa‟iyyah yang didirikan oleh ahmad rifa‟i. karena saat masa kerajaan sultan iskandar muda ia tak mendapatkan tempat atau perhatian dari sultan yang berkuasa.namun ungkapan itu pda hakikatnya bahwa alam tidak ada yang ada hanyalah wujud allah. Ketiga. ia mengikuti jejak pamannya syekh muahammad jailani yang juga merantau. ilmu taswuf. Mencari tuhan di baitul Kaabah di Barus kekudus terlalu payah Akhirnya dapat di dalam rumah syair beliau yang lain adalah: Hamzah gharib. hal 210). Ia berpendapat bahwa wujud allah dan alam esa berarti bahwa alam merupakan sisi lahiriah dari hakikatnya yang batin.2 Nuruddin ar-raniry Nama lengkapnya nur al-din muhammad ibn ali ibn hasanji ibn muhammad al-raniry. Dan mazhur (tempat kenyataan asma dan sifat allahpaling lengkap dan menyeluruh) .faidh ( emanasi) al-farabi. tentang alam. hal 57). tentang Tuhan. merupakan makhluk yyang paling sempurna di dunia ini. Solihin. 2. Kursinya sekalian Kafuri di negeri Fansur minal 'asyjari syair Al-fansuri di atas merupakan hanya sindiran terhadap yang pernah di ucapkan oleh abi yazid al-bisthami yang mengatakan tuhan dalam jubbahnya. melacak pemikiran tasawuf di nusantra. Sebab manusia merupakan khalifah allah dibumi yang dijadikan sesai dengan citranya. Kedua.3. Beliau juga di katakan penerus tasawuf sunni.Hamzah fansuri di dalam mekah. Pada masa kerajaansutan iskandar tsani. Pemikiran-pemikiran nuruddin ar-raniry yang di tunjukkan kepada tokoh dan penganut wujudiyah.7 (m. yaitu allah. ia menolakteori. Berasal dari gujarat India tahun kelahirannya sampi sekarang .pada saat itu ia berada di aceh utk kedua kalinya. Menurutnya alam ini diciptakan allah melalui tajlli. Ia berupaya menyatukan paham mutakallimin dengan paham para sufi yang di wakii ibn arabi. akan rumahnya Baitul Ma'mur. masalah ketuhanan bersipatt kompromis.

Pertama. hal 268). Syekh Siti jenar.Keempat.martabat wahdah atau ta‟ayun awwal. Inti ajaran wujudiyyah Berpusat pada wahdat al-wujud yang salah diartikan. Ia berpandangan bawa jika benar than dan makhluk hakikatnya satu. Menurut penelitian dalhar shodiq mahasiswa UGM. sejarah kebudayaan islam. Sedangakan alam ciptaanya bukanwujud hakiki tetapi bayangan dari hakiki. .kaum wujudiyyah. ia berasal dari cirebon.tahun kelahirannya tidak di ketahi pasti ada yang menyebutkan tahun kelahirannya 1024 H/1615 M. 2. jawa barat. kemungkinan hidup abad ke 16 M. Ajaran tasawuf as-singkili yang lainbertalian dengan martabat perwujudan. Abdurrauf adalah ulama yang berupaya mendamaikanajaran martabat alam tujuh yang dikenal di aceh sebgai paham wahdatul wujud/wujudiyyah (pantheisme) dengan paham sunnah.menurutnya ada tiga martabat perwujudan. hidup sejaman dengan walisongo. Nama asli beliau ali hasan alias andul jalil. maka jadilah makhluk itu addalah tuhan. dapat membawa kekafiran. 2.3. Pemikiran tasawuf as-singkili dapat dilihat antara lain pad persoalan merekonsiliasi antara taswuf dan syariat. tentang hubungn syarit dan hakikat. dengan arti kemanunggalan allah dengan alam. zikir menurut pandngannya usaha melepaskn diri dari lalai dan lupa.4. dalam ajaran tetang shalat ia berpendapat bhwa tuhan bersemayam dalam dirinya dan shalat lima waktu sehari dn zikir itu adalah suatu keputusan hati. Ia menerima bai‟at tarekat syathariyyah. ahadiyah atau la ta‟ayyun waktu itumasih merupakan hakikat yang ghaib. Tahun kelahirannya sulit di lacak. Ketiga. Sudah tercifta hakikat muhammadiyyah sangat potensial bagi terciptanya alam.dan kontroversial. Kedua. Pemikirannya di anggap liberal. Pemisahan antara keduanya merupakan sesuatu yang tidak benar. Kelima. tentang wujudiyyah.8 ( murodi. Selain itu ia juga menekankan kepada umat islam agar memahami secara benar akidah islamiyah.3.martabat wahdiyyah atau ta‟ayyun tsanidisebut juga a‟ayan altsabilah dan darisinilah alam tercipta. Syekh Abdurruf As-sinkilli. Menurutnya jelaslah alam berbeda dengan allah. Ajaran tasawufnya mirif dengan tasawuf hamzah fansuri dengan ar-raniry yaitu menganut paham satu-satunya wujud hakiki yakni allah.3. Beliau juga mempunyai pemikiran tentang zikir. Nama lengkap beliau adalah abdul rauf al-jwi alfansuri alsingkil.

tuhan tidak dapat di gambarkan dengan apapun.solihin. TASAWUF NUSANTARA RANGKAIAN MUTIARA SUFI TERKEMUKA. membaca alqur‟an. 2006. Kedua muujahadat al-syaqa‟. cara ahl al-dzikir.kehendak pribadi. 295). Usahanya dalam menjelaskan transendensi tuhan atas ciptaannya. Konsep tuhan yang benar bagi syekh siti jenar jika bersumber dari hati yang tulus dan jujur. Syekh yusuf berbicara tentang insaul kamil dan proses penyucian jiwa. Ketiga. Tuhan tidak dapat diperbandingkan apapun. Berkenaan dengan menuju tuhan.(orang yang berjuang melawan kesulitan).puasa. pertama. Hamba tetap menjadi hamba walaupun nai drajatnya. ia menerima tareqat qadiriyyah dari ar-raniry.10 (m.naik haji. ia menekankan keesaan tuhan. setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati. Adapun metode pendekatan hamba kepada sang penciptanya mengemukakan metode tarekat. Konsep taswuf al-makassari. ia membaginya kedalam tiga. baik lahir mupun batin. . hal 68).3. jalan bagi orang yang telah ksyaf untuk berhubungan dengan tuhan.latihan batin untuk melepaskan prilaku buruk. syekh yusuf al-makassari.dan tarekat naqsabandiyyah dari syekh „abd allah al-barakat ayyub bin ahmad bin ayyub bin alkhawati al-qurasy di damaskus. KENCANA. tarekat yang disebut adalah naqsabaniyyah. beliau mengambil konsep wahdat al syuhud ( kesatuan kesadaran atau monisme fenomonologis) DAFTAR PUSTAKA MULYATI. dan berjihad. orng-orng yang mencintai tuhan. 2.5. melacak pemikiran tasawuf dinusantara hal. dan tuhan akan tetap tuhan wlaupun dari pada Hamba. tasaawuf nusantara. tingkatan akhyar (orng-orang terbaik) yaitu dengan memperbanyak shalat.dan menyucikan pikiran dan batindan melipat gandakan amalan lahir.9 ( sri mulyati. JAKARTA. adalah pemurnian kepercayaan pada tuhan. tidak berbatas dan mutlak. ( laisa ka mislihi syai‟). Syekh siti jenar menganggap alam kehidupan didunia sebagai kematian. SRI.

2009. ROSIHON. BASYR. JAKARTA. ABDULLAH. 2005. DAMANHURI. ILMU TASAWUF.MURODI. SOLIHIN. MELACAK PEMIKIRAN TASAWUF DI NUSANTARA. AKHLAK TASAWUF. BANDA ACEH. 2006. AL-IKHLAS. 2005. MUHAMMAD. SEMARANG. . PT KARYA TOHA PUTRA. PUSTAKA SETIA. PeNA. SURABAYA. ANWAR. HAWAS. GRAFINDO PERSADA. PERKEMBANGAN ILMU TASAWUF DAN TOKOH-TOKOHNYA DI NUSANTARA. 1930. BANDUNG. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful