Proiect de Lecţie

DATA: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: EDUCATOARE: STUDENTĂ: Dumitru Alina - Alexandra GRUPA: Pregatitoare DOMENII EXPERIENŢIALE: Domeniul Limbă şi Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului TEMA ACTIVITĂŢII: Primăvara a sosit TIPUL DE ACTIVITATE: Însuşire de noi cunoştinţe MIJLOC DE REALIZARE: Memorizare SCOPUL ACTIVITĂŢII: Memorarea textului cântecului şi ritmizarea corectă a acestuia. Obiective: Obiective de referinţă: O1: să intoneze cântece pentru copii; O2: să cânte acompaniaţi de educatoare; O3: să acompanieze ritmic cântecele; O4: să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. Obiective operaţionale: O1: să reţină versurile cântecului; O2: să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea-model a acestuia; O3: să interpreteze corect melodia şi textul cântecului, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale, ritmul şi pauzele; O4: să redea corect cântecele învătate anterior. Strategii didactice Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, jocul Forme de organizare: frontal, pe grupe Materiale didactice: melodiile în format electronic, CD Forme si tehnici de evaluare: Evaluarea orală Durata: 30 – 35 minute Bibliografie: • “Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii” • “Cantece pentru prescolari”

Moment organizatoric 2. Anunţarea temei 5.EVENIMENTUL DIDACTIC 1. Se va realiza încălzirea vocii Observaţia Materiale didactice cu ajutorul următoarelor Explicaţia exerciţii: Demonstraţia 1. Reactualizarea cunoştiinţelor 4. Se vor cânta anumite cantece despre primăvară.“Cantam la toba” EVALUARE DE Instrumente şi indicatori de performanţă Observarea comportamentului copiilor verbal și nonverbal Observarea capacităţii de menţinere a atenţiei Observarea comportamentului copiilor verbal și nonverbal . Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE METODE ŞI MIJLOACE PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT Se organizează spaţiul şi Explicaţia Materialul didactic climatul afectiv într-un mod optim desfăşurării activităţii. Captarea atenţiei 3.“Umflam balonul” 4. Se pregăteşte materialul didactic. Se va realiza printr-o scurta Conversaţia discuţie despre primăvara şi semnele prevestitoare ale acesteia.“Mirosim o floare” Jocul 2. “Înfloresc grădinile“ “Vine vine primăvara” Se va anunţa faptul că în Explicaţia cadrul acestei activităţi vor învăţa un nou cântec despre primăvară.“Suflam un fulgusor” 3. care au fost insuşite de copii în prealabil.“Cantam la vioara” 6.“Cantam ca trompeta” 5.

Explicaţia Materiale didactice Evaluare orală Evaluare orală. apoi pe strofe. 7. se va realiza consolidarea acestuia prin următoarele procedee: alternanţa între copii şi educatoare. sumativă . 6. Obţinerea performanţei şi După ce copiii au memorizat Jocul asigurarea feed-back-ului cântecelul. Memorizarea se va realiza reptat. (Anexa 1) Se va face ritmizarea textului pentru o mai bună conştientizare a acestuia.Copiii vor fi familiarizaţi cu conţinutul cântecului şi li se vor explica noile cuvinte şi expresii. Eductoarea va interpreta cântecul – model. ca într-un final copiii să reţină tot cântecelul. pe versuri. alternanţa între grupe de preşcolari. (educatoarea observă cu atenţie dicţia copiilor şi ii corectează dacă este cazul) Cântecul va fi memorizat de către copii cu ajutorul educatoarei. dar şi interpretarea individuală. Evaluarea Se vor face aprecieri privind Dialogul comportamentul copiilor în de.

Încheierea activităţii a lungul activităţii. fredonand noul cântecel.8. Materiale didactice Observarea comportamentului copiilor . În încheierea activităţii copiii Jocul vor dansa.