30.08.2010.

Proizvodni program Radiodifuzne Ustanove Vojvodine

RUV je ustanova čija je osnovna delatnost proizvodnja, kupovina, obrada i emitovanje TV i radijskih programa. Programi koji se proizvode i emituju u okviru javnog radiodifuznog servisa obuhvataju: informativne, kulturne, umetničke, obrazovne, naučne, dečje, zabavne, sportske i druge sadržaje, kojima se obezbeđuje zadovoljavanje potreba širokog auditorijuma, na teritoriji Vojvodine, i šire. Osim proizvodnje i emitovanja programa, delatnost RUV obuhvata i marketinške aktivnosti, kao što je proizvodnja i emitovanje ekonomsko-propagandnog programa, proizvodnja i prodaja audiovizuelnih programa (emisija, filmova, serija, nosača zvuka...), proizvodnja drugih programskih usluga (informisanje i reklamiranje preko WEB-site-a), organizovanje koncerata i drugih priredbi, kao i ostale marketinške aktivnosti.Uz ove, osnovne delatnosti, RUV pruža usluge iz delatnosti konsalting i menadžment poslova, kao i tehničkih ispitivanja i analiza, vezanih za obavljanje ispitivanje RTV instalacija, i izdavanje atesta. Sedište RUV je u Novom Sadu, ulica Ignjata Pavlasa broj 3. Poslovi iz delokruga registra obavljaju se u sedištu ustanove. RUV nema poslovnih jedinica niti predstavništava u inostranstvu i posluje kao jedinstveno pravno lice. RUV ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. 31.08.2010. Proizvodni program Televizije Novi Sad

Tokom prethodne godine ukupno je emitovano 1.059.352 minuta programa na oba kanala RTV, a od toga je 22,37 % vlastita proizvodnja, 10,10 % je strana produkcija, dok na reprizne programe otpada 62 %. Od ukupno emitovanog programa ostatak čine EPP (0,87%), ostali sadržaji (2,93%) kao i preuzeti programi (1,60 %). Od ukupno realizovanog programa informativni sadržaji su zastupljeni sa 275.793 minuta ili 4.596 sati što je ukupno 26,03%, a od toga: na srpskom jeziku 11,19% , na mađarskom 5,07% , na slovačkom 2,55%, rumunskom 2,27%, rusinskom 2,23% i na romskom 2,72%. Po poznatim podacima dobija se računica da svaki novinar u srpskoj redakciji (52) godišnje proizvede po 1.645 minuta programa ili nešto više od 27 sati informativnog programa. Od ukupno realizovanog informativnog programa na srpskom jeziku najviše snimljenog programa beleže Dnevnik i Vesti (18,91%), Novosadske razglednice (11,22%) i Dobro jutro, Vojvodino (27,58%). Kulturno- umetnički program čini 38,04%, a zabavni 12,29% od ukupne strukture emitovanog programa. Iz produkcije školsko- obrazovnog programa emitovano je 3,56% , dok je dokumentarno- naučna redakcija proizvela 4,11% programa. Iako je procentualno u dnevnom programu najviše zastupljen kulturno- umetnički program (38,04%), važno je napomenuti da na reprize ovog programa otpada najveći procenat 79,85%, pri čemu se filmovi i serije repriziraju i po 4 puta. Pri tome je vlastita proizvodnja (premijerna) ove redakcije svega 3,6 % programa od ukupno realizovanih emisija kulturnoumetničkih programa. Veliki broj repriza 80,40 % beleži i zabavni program (u ukupnoj programskoj šemi je zastupljen sa 12,29%), s tim da se ovde radi o ponovljenom emitovanju autorskih emisija, pre svega „5kazanja“ koji je u ukupnom programu ove redakcije sa premijernim i repriznim emitovanjima zastupljen sa preko 12%. U okviru ove redakcije primetan je veoma mali postotak zastupljenosti stranog zabavnog programa (svega 0,48%), dok, recimo kulturno - umetnički emituje nekih 17 %. U redakciji zabavnog programa je zaposleno 13 novinara –urednika koji godišnje realizuju u proseku po 1.624

37% emitovanog programa.09. jer on sam godišnje premijerno emituje 3. rusinskom 12. 01. obrazovno – vaspitne emisije 8.42%.880 minuta programa na srpskom i jezicima nacionalnih manjina.502 minuta. rumunskom jeziku 23.55%. Prostom računicom dolazimo do poražavajućeg podatka da prosečno svaki od ovih novinara DNEVNO proizvede po svega 5 do 6 minuta programa. januara do 30. odnosno 30. ako se ima u vidu da se svakodnevno emituje bar jedna autorska emisija u trajanju od minimum 30 minuta. Emisije o kulturi i nauci su zastupljene sa 4.43%.71%.61% i romskom jeziku 20.66%.minuta programa ili 27 sati programa. Od ostalih emisija tu su i zabavne sa 4.81%. novembra 2009. specijalizovane emisije zauzimaju prostor od 14.911 minuta ili 60.442.41%.76 sati programa. godine ukupno je emitovano 1.2010.13%. emisije bez preovlađujućih sadržaja koje su zastupljene sa 2.81%.78% a muzički delovi 868.18%. na madjarskom 22.53%. Od ukupno realizovanog programa informativni sadržaji su zastupljeni sa 298.091 minuta ili 39. komercijalne emisije 0. sportske emisije sa 4. dolazimo do zaključka da pojedini novinari po nekoliko dana ne snime ni minut programa.606 minuta sto je ukupno 20. igrane i dramske emisije sa 1.03%. Među najzastupljenijim su muzičke emisije sa 568.36%. a pri tom.55%. slovackom 25. govorni delovi zauzimaju 573. . Pri tom autor i voditelj „5kazanja“ Bora Otić značajno podiže taj prosek . Što se tiče odnosa govornih i muzičkih delova emisija Radio Novog Sada.960 minuta emitovanog programa. od čega prednjače programi na srpskom i mađarskom jeziku sa po 480.969 minuta ili 39.66% a od toga : na srpskom jeziku 17. ukrajinskom 53. Proizvodni program Radio Novog Sada U periodu od 1.16% i sadržaji izvan emisija sa 0.22%.

2010.09. AKTUELNA ORGANIZACIONA STRUKTURA RUV .02.

4 .9.do kraja nedefinisan odnos sa republičkim javnim servisom u vezi sa korišćenjem sredstava od pretplate.neusklađenost programskih i poslovnih potreba s normativnim aktima u smislu procesa rada. . Pored negativne finansijske situacije rukovodstvo je stoga suočeno i sa drugim nagomilanim problemima: 1 .nerešeno imovinsko. 5 . nepostojanje optimalne organizacije poslova i radnih zadataka. U isto vreme po devetomesečnom obračunu RTV beleži negativno poslovanje.2010. unutrašnje sistematizacije radnih mesta. Opis uočenih problema unutar RUV Gledanost i slušanost programa RTV-a je u nekim trenucima bila na nivou statističke greške (oko 1 odsto). Sve to odražava se i na međuljudske odnose i motivaciju zaposlenih u samoj kući.do kraja nedefinisan odnos sa republičkim javnim servisom u vezi sa korišćenjem predajnika.03. odnosno. Makroorganizaciona shema RUV 6.složena finansijska situacija i mnogobrojna potraživanja.2010. Drugim rečima.pravnim.09. radnim ugovorima.pravno pitanje oko budućeg objekta poslovne zgrade RUVa što dalje prouzrokuje objektivne probleme u radnom prostoru i uslovima rada zaposlenih. 3 . 2 .loša interna evidencija u vezi s obligaciono. 6 . kao i mnogim administrativnim stvarima.

3 . zadatak svakog poslovnog menadžmenta je da osmisli strateški plan . 07. procena i unapređivanje radnog učinka zaposlenih. 1 . utvrđivanje tehnološkog viška i evidentiranje radno neuspešnih u svim procesima rada. Uz to. zbog efikasnosti u radu. pri tom ne čekajući da se nagomilaju i neki drugi problemi. Iz tog razloga Radio difuzna ustanova Vojvodine mora da preuzme mnogo ozbiljnih i odgovornih stvari vezanih za kadrovsku situaciju. koji se kreću od uslova rada.nedostatak osećaja odgovornosti za loše pozicioniranje pokrajinskog javnog servisa na listama gledanosti.izostajanje nagrađivanja i stimulisanja pojedinaca koji odskaču u izvršavanju radnih i drugih obaveza.09.rad po nezanimljivoj i prevaziđenoj programskoj šemi. adekvatnu stimulacija i motivaciju.7 . ima više nego što je neophodno. Interna kontrola je deo evropskih međunarodnih standarda u poslovanju javnih servisa i to gotovo da predstavlja zakonsku obavezu.revizora. To podrazumeva izradu nove sistematizacije.normativne kontrole. ugovaranja i slično. socijalni programi određenih struktura. afirmaciju timskog rada i slično.postojanje takozvanih „crnih rupa“ u prijemu televizijskog i radijskog programa.nedostatak kreativnosti i istraživačkog duha kod jednog dela novinara i urednika radijskog i televizijskog programa. a posebno onu koja zaista želi da omogući prednost ljudskim potencijalima i zaposlene tretira kao ličnosti. 2 . 7 . prema svim procenama. 2 . 9 . racionalizaciju broja zaposlenih.slab priliv sredstava po osnovu marketinškog posla. zaštiti imovine i sredstava i doprineti pouzdanim finansijskim izveštajima i kontroli nabavke i plaćanja dospelih potraživanja. pored Službe za kadrove koja se logično (normativno) nadovezuje na službu ljudskih resursa. 3 . Uloga ljudskih resursa u RUV Ljudski resursi su od vitalnog značaja za svaku iole ozbiljniju kuću. Interna kontrola bi trebalo da ima 3 člana . pa do vrednovanja rezultata rada. edukaciju. preko organizacije.veliki broj zaključenih autorskih ugovora bez pravog uvida u njhove sadržaje i obaveze prema autorima. radnih i tehnoloških pravila i normi. 4 . 8 . 8 .kašnjenje i nedostatak tehnološkog plana i programa u smislu uvođenja digitalne tehnologije. koja će u narednom periodu biti zakonska obaveza. Iz tog razloga je neophodno u narednom periodu oformiti Službu za ljudske resurse koja bi mogla. unapređenje efikasnosti zaposlenih. a ne kao brojke. Pored toga.nepovoljna starosna struktura zaposlenih (prosek godina je preko 50) i frustriranost jednog dela zaposlenih zbog mnogo nerešenih problema. 1 .nedostatak interne finansijsko.nedostatak programa za racionalizaciju zaposlenih kojih. važno je razmotriti mogućnost uvođenja Službe interne kontrole koja će pomoći u unapređenju poslovanja.2010.prevaziđen vizuelni identitet i tehnički kvalitet slike i tona. kontrolora za normativnu proceduru i kontrolora za radnu i tehnološku disciplinu.loša i komplikovana poslovna komunikacija između organizacionih jedinica u okviru poslovnog i programskog dela. 5 .ravnodušnost prema nepoštovanju disciplinskih. ne samo da konstatuje probleme već da ih ozbiljno i strateški rešava i u začetku prepozna. 6 .

to je koncept koji ustvari označava sav duhovni i materijalni potencijal i kapacitet zaposlenih s ciljem da isti bude: efikasan. Kablovi se potom grupišu da bi se dobilo na prostoru i izbeglo zapinjanje za iste i prekid emitovanja programa. kako se ne bi usporavao operativni sistem i stvarala gužva na radnoj stanici. FTP. Ovaj postupak je u serverskoj sobi donekle komplikovaniji. njihove pozicije i svrhu. Teoretski gledano.2010. Zatim smo pregledali sve mrežne kablove. itd. gde. 09. angažovanost zaposlenih. zadali komandu da kopiranje vrši svakih 60 minuta te da iskopira samo novopristigle datoteke i one na kojima je vršena neka intervencija u poslednjih 60 minuta. svi potrebni tonski zapisi su prebačeni na lokalne radne stanice u režijama. kreativnosti i smernica koje vode ka uspehu. dogovorili smo vreme prestanka rada servera i vreme trajanja radova. novinarski.09. fleksibilnost i kvalitet u radu. Održavanje serverske sobe u Radio Novom Sadu (RNS) Svaki računar u RNS potrebno je periodično pregledati i očistiti od privremenih datoteka. bilo je potrebno podesiti šta. Zbog toga što se povremeno dodaje nova oprema. što je izvođenju programa omogućilo nesmetan rad. a u slučaju neke havarije prekid emitovanja programa je sveden na minimum.koji će da osigura poslovni uspeh. To smo uradili pomoću programa za kopiranje podataka koji je specijalno pisan za potrebe RNS. pomoću funkcije „Map network drive“. rutera. Zatim smo podesili program da sve podatke iz određenih fascikli prekopira u određene fascikle na rezervnim serverima. Time smo dobili ažurirane podatke na fizički drugom mestu i pristup svim datotekama pomoću jednog klika miša i u slučaju fizičkog oštećenja glavnih servera. restart servera dovodi do prekida programa pa u ovoj situaciji moramo biti veoma oprezni. racionalan i produktivan. U koordinaciji sa svim redakcijama.2010. Na kraju smo. te smo ih adekvatno obeležili. Prvo smo odredili prioritete: novinarski server na kojem se nalaze prilozi i gotove emisije. što olakšava kasnije snalaženje.09. na svim računarima gde postoji potreba. Pošto sam sa kolegama priključio rezervne servere na kompujtersku mrežu i pustio ih u rad. ukoliko postoji potreba brišu se nepotrebne datoteke i time je remont završen. Suštinski. 08. striming. Takodje. Uvođenjem rezervnih servera bezbednost podataka je podignuta na još veći nivo. vizije. upravljanje ljudskim resursima može se posmatrati kao skup mera i postupaka planiranih s ciljem da se poveća organizaciona integracija. Serveri se potom pregledaju. muzički server i muzičke play-liste. Jedini način da se posao završi na adekvatan način je zaustavljanje rada servera na unapred dogovoren vremenski period. kablovi mogu da predstavljaju veliki problem za brzo snalaženje u radu i održavanju servera. . Pre početka remonta. mapirali fascikle koje se nalaze na rezervnim serverima i time olakšali pristup rezervnim podacima. svičeva itd. a ne pravdanju . odakle i u kom intervalu se prave kopije. Zato mora biti samopouzdanja. serveri za snimanje programa. Rezervni serveri u Radio Novom Sadu U RNS postoji 14 (četrnaest) servera različitih namena: muzički.

mogli smo pristupiti implementiranju antivirus zaštite u sistem RNS.. gubitka neophodnih datoteka i eventualno blokade dela mrežnog okruženja. Prvo smo antivirus program instalirali na posebnu radnu stanicu koja će se svakodnevno ažurirati preko Interneta. Pogrešno podešavanje može dovesti do otežanog rada na računarima. štampač se postavi na adekvatno mesto u redakciji i uključi u kompujtersku mrežu. postoji i veća verovatnoća da će se štampač pokvariti. Potom je potrebno na svaki računar u redakciji instalirati drajvere i kompujterski program za pomenuti štampač i podesiti ga da radi u mrežnom okruženju. Potom smo podesili program da kontroliše određene tipove datoteka i kompujterske programe koji su nepoželjni u radnom okruženju RNS.2010..9. Rusinska) smanjena je potreba za manjim jedinicama.10.. 13. preko kojeg se odvija celokupan mrežni i internet saobraćaj u preduzeću.9. nego i na bezbednost podataka u preduzeću i na veću mogućnost zaraze kompujterskim virusima. Postoji više načina kako onemogućiti računar u preduzeću da pristupi neželjenim sadržajima. Twitter.09. da bi isti mogli da prihvate instalaciju antivirus programa. Naime. Usledilo je podešavanje antivirus zaštite. Mađarska. 14. Rapidshare. Ogame. Tu ne mislim isključivo na utrošak radnog vremena u privatne svrhe. MySpace. RNS se po tom pitanju opredelio za proizvod firme Sophos. Ovaj postupak je ponovljen u svakoj od navedenih redakcija. Pošto svaki moderniji ruter u sebi ima ugrađenu ovu funkciju.2010. prilikom štampanja veće količine materijala. Rumunska. Instalacija mrežnih štampača u redakcijama Radio Novog Sada U mnogim preduzećima štampanje raznih materijala predstavlja veliki trošak. cena štampanja opada jer su toneri većeg kapaciteta a mogućnost kvara je manja jer su ti uređaji većeg kvaliteta. malverima i neželjenim aplikacijama. Jedan od načina je blokiranje domena na ruteru. Podešavanje i instalacija mrežnog štampača je jednostavna ali zahteva dosta vremena. Zatim smo pristupili određenim operacijama na svakom računaru u sistemu. pored antivirus zaštite nudi dosta mogućnosti. Kupovinom 5 mrežnih štampača za potrebe 5 većih redakcija (Srpska. morate imati i kvalitetnu antivirus zaštitu. Što se tiče RNS. Takođe.2010. selekcija nije potrebna jer se blokada određenih servisa (Facebook. potrebno je samo ukucati internet adrese koje su u preduzeću „nepoželjne“ i podesiti vremenski period u kojem se tim adresama neće moći pristupiti. Hotfile. Podešavanje ovog antivirus sistema nije jednostavno jer on. Zbog svega toga morali smo biti veoma oprezni. Ovaj metod ima jedan nedostatak. Kada smo kolege i ja definisali potrebe Radija. Mrežni antivirus u Radio Novom Sadu Kada u preduzeću imate kompujtersku mrežu koja pokriva više od 150 računara. a to je da nijedan računar neće moći pristupiti zabranjenim sadržajima tj nije moguće sprovesti zabranu selektivno. Slovačka. kako u potrošnji papira tako i u potrošnji tonera za štampač. tačnije na koji će način antivirus program da reaguje. Onemogućavanje pristupa neželjenim sadržajima na Internetu Mnoga preduzeća imaju problem sa zaposlenima koji za vreme radnog vremena posećuju neke od mnogih društvenih mreža koje postoje na Internetu. Kada je sve to urađeno dobili smo stabilno mrežno .) odlukom Uprave sprovodi generalno.

. popularno nazvan „špijun“. Firefox. Mađarskom. Chrome. postoji mogućnost slušanja uživo svih programa koji se emituju na RNS bez priključenja na Internet. ali se sistem pokazao kao nepraktičan pošto je bilo komplikovano taj materijal iskoristiti za reemitovanje. Arhiviranje emitovanog programa u RNS Po zakonu o Radiodifuziji.. stekli su se neophodni uslovi za realizaciju plana za praktično arhiviranje emitovanog programa. sa pomenute stranice moguće je „skinuti“ potrebnu datoteku na lokalnu radnu stanicu. obraditi je po potrebi i pripremiti je za reemitovanje. U Radio Novom Sadu se to ranije radilo tako što se jedna mašina sa audio trakom tonski vezivala za prijemnik koji reprodukuje program posle predajnika. funkcioniše na sledeći način: osposobljena su dva računara na kojima su. Novi sistem..9. automatski ih „secka“ na datoteke u trajanju od tačno jedan sat i arhivira ih na određeno mesto u mp3 formatu dovoljnog kvaliteta za emitovanje.2010. podignute virtuelne konfiguracije. Poseban program snima te audio signale. što ukupno čini četiri mašine spremne za snimanje audio signala.) dobijamo prilagođenu stranicu na kojoj lako možemo preslušati sve arhivirane materijale programa na Srpskom. 15.okruženje u kojem je moguće efikasno kontrolisati ceo sistem i brzo reagovati na upozorenja koje nam prosleđuje antivirus zaštita. znači u lokalnoj mreži. Takođe. jezicima manjina i mađarskog Radija Kosuth za kojim postoji potreba zbog eventualnog reemitovanja priloga na Mađarskom jeziku. Po isteku predviđenih 30 dana trake su se brisale i ponovo koristile dok se ne bi izlizale. svaki elektronski medij u Republici Srbiji obavezan je da poseduje snimke kompletnog emitovanog programa u periodu od poslednjih 30 dana.. Ako na bilo kom računaru u RNS ukucamo određenu IP adresu u bilo koji web pretraživač (IE. I na kraju. podelom resursa (po dve mrežne i muzičke kartice). Nabavkom kompujterske opreme u poslednje tri godine. U ovom slučaju zakon je ispoštovan.