Grile piete de capital

TESTE GRILA LA PIETE DE CAPITAL MULTIPLE CHOICE 1. Piata de capital cuprinde : a. relatiile economico-financiare existente intr-o economie de piata b. ansamblul relatiilor economice de finantare a dezvoltarii societatilor cu capital public si activitatile generate de emisiunea si circulatia valorilor mobiliare c. ansamblul relatiilor de finantare a emisiunii si circulatiei valorilor mobiliare 2. Cadrul legal necesar aparitiei pietei de capital in Romania il constituie: a. legea nr. 52/1994 b. legea nr. 82/1991 c. legea nr. 53/1992 3. Pentru stimularea investitiilor directe masurile ce urmeaza a fi luate de Guvern sunt : a. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ, stabilitatea structurii taxelor si impozitelor, ameliorarea cadrului legislativ si juridic, extinderea liberalizarii miscarilor de capital privind investitiile directe b. urgentarea privatizarii principalelor sectoare ale economiei, stabilirea unui cadru juridic si legislativ conform normelor U.E., inlaturarea disfunctionalitatilor aparute in transformarea economiei c. recuperarea intirzierilor aparute in promovarea economiei de piata, imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ, crearea unei economii moderne 4. Bursa de valori este o institutie publica cu personalitate juridica ale carei membre sunt : a. societati ale pietei de capital care se incadreaza in prevederile legale b. societati de servicii financiare care au obtinut autorizatia de negociere in Bursa c. SIF-urile autorizate de Asociatia Bursei 5. S.N.C.D.D. are rol de :

a. coordonare si control al transferurilor mobiliare b. custode a valorilor mobiliare ale S.V.M. c. compensare, decontare, coordonare si control al transferurilor de la societatile de valori mobiliare 6. Serviciile oferite de S.N.C.D.D. membrilor sai sunt : a. inregistrarea tranzactiilor bilaterale, compensarea si decontarea tranzactiilor,depozitarea si custodia valorilor mobiliare b. crearea unei platforme private de comunicatii, inregistrarea tranzactiilor, transferul valorilor mobiliare c. transferul valorilor mobiliare, inregistrarea tranzactiilor, controlul transferurilor mobiliare 7. Actiunile sunt titluri financiare negociabile ce confera detinatorului urmatoarele drepturi : a. drept la dividende, drept de suplimentare capital, drept de proprietate b. drept de vot,drept la dividende,drept de lichiditati c. drept de proprietate,drept de actiuni,drept asupra capitalului 8. In functie de perioada pentru care sunt emise, obligatiunile se clasifica in : a. obligatiuni pe termen mediu si lung b. obligatiuni pe termen scurt,mediu si lung c. obligatiuni clasice si indexate 9. Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice si exprima : a. o creanta financiara asupra emitentilor garantata de stat b. o debitare a contului current general c. o garantie a statului pentru suma solicitata 10. Contractele de optiuni sunt contracte intre : a. un vinzator si un cumparator care da dreptul acestuia din urma sa vinda un activ la o data ulterioara

b. un vinzator si un cumparator care-i da dreptul primului sa vinda la prêt optional c. un vinzator si un cumparator care se aleg optional 11. Principalele instrumente financiare netransferabile sunt : a. put option si call option b. unitati de fond de investitii,contracte de report si instrumente de plata si credit c. contracte la termen si contracte de optiuni 12. Valoarea neta a activelor fondului se calculeaza : a. valoarea totala a activelor / nr.total de unitati de fond b. valoarea totala a activelor fondului - valoarea obligatiunilor c. valoarea obligatiunilor / nr. total de unitati de fond 13. Operatiunile care pot interveni pe parcursul executarii tratei sunt : a. acceptarea,avalizarea,expedierea,scontarea si achitarea b. acceptarea,andosarea,avalizarea,scontarea si forfetarea c. andosarea,avalizarea,scontarea,rescontarea si forfetarea 14. Intermedierea de produse financiare este activitatea desfasurata de personae autorizate pentru : a. vinzarea si cumpararea de instrumente financiare b. prestarea de servicii de investitii in contul lor si/sau al altor persone c. primirea si transmiterea ordinelor clientilor 15. Indicele oficial al B.V.B.este : a. EFA si a fost lansat in septembrie 1996 b. SET si a fost lansat in septembrie 1996

c. BET si a fost lansat in septembrie 1997 16. Principalele atributii ale Comitetului Bursei sunt : a. numeste si demite presedintele,adopta si modifica statutul,intocmeste 919x2310j fisele de post b. numeste si demite directorul general,adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare,adopta si modifica regulamentele privind operatiunile bursiere c. numeste si demite presedintele,adopta regulamentul intern,modifica statul de functii 17. Prioritatile in executarea ordinelor de piata sunt : a. cea mai buna valoare,ordinele cumparatorilor,principiul primului venit b. cel mai bun prêt,ordinul cumparatorului,principiul primului servit c. cel mai bun prêt,ordinele clientilor,principiul precedentei 18. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul brut este egala cu : a. prêt brut x val. nominala x nr. obligatiuni b. prêt brut x nr. obligatiuni + dobinda c. prêt brut x nr. obligatiuni 19. Indicii bursieri se clasifica dupa tipul valorilor mobiliare astfel : a. indici pentru actiuni,indici generali,indici specifici b. indici pentru actiuni,indici pentru obligatiuni,indici pentru alte valori mobiliare c. indici generali,indici specifici,indici mondiali 20. In Romania accesul la sistemul Rasdaq este de doua feluri : a. accesul la tranzactionare este permis numai C.N.V.M. si accesul vizual este restrictionat b. accesul la tranzactionare este permis numai B.V.B. si accesul visual este liber c. accesul la tranzactionare permis numai membrilor A.N.S.V.M. si accesul visual liber pentru toate persoanele interesate 21. Piata de capital a fost influentata de trei factori :

S.D. F.incurajarea dezvoltarii agriculturii b.P. 22. B.M. trecerea de la o economie planificat-centralizata la o economie de piata. incurajarea dezvoltarii infrastructurii.dezvoltarea sectorului particular si investitiile straine b.N. S.V. achitarea de catre stat a datoriilor externe. c..A.V.P..B.a.S.incurajarea dezvoltarii industriale c.V.cresterea incasarilor la bugetul de stat. Principalele cauze care determina privatizarea sunt : a..B.dezvoltarea pietei de capital.P.D.C. B. procesul de privatizare.N. A. C.disponibilitati valutare imediate ..incurajarea investitiilor de capital.

Unitatea de fond reprezinta : a.V. 28. un titlu de participare care evidentiaza o detinere de capital din activele fondului b. specialistilor in tranzactiile mobiliare 25. un certificat de investitor c. este o asociatie profesionala a : a. Principalele instrumente financiare transferabile sunt : a.obligatiunile. brokerilor ce actioneaza pe piata de capital de la noi b. Biletul la ordin este : a. un titlu de creanta platibil imediat b. un certificat de investitor emis de C. legea 525/2002 c. Valorile mobiliare derivate se prezinta sub doua forme : a.V. actiunile. actiunile.V.valorile mobiliare derivate 26.S.23. un titlu de credit girabil c.titlurile de stat. legea 52/1994 si Decizia C.M. legii 82/1991 b.nr. A.N. un titlu de credit transmisibil . contracte de tranzactionare si contracte de report b.N. contracte de report si unitati de fond de investitii c.N. Bursa de Valori Bucuresti s-a infiintat in baza : a.M.titlurile de participatie.obligatiunile municipale.20/1995 24.valorile mobiliare c.M. specialistilor financiari din piata de capital c. certificatele de trezorerie. contracte la termen si contractele de optiuni 27.capitalurile in natura b.

Bursa de Valori Bucuresti este o institutie esentiala a economiei de piata si s-a redeschis in a. 1994 dupa 45 de ani c.29.good to date. ordinul de plata la scadenta 30. good for month.take. day. ordinul de plata pentru o data ulterioara c. 1995 dupa 50 de ani b. CEC. la piata.hit b.fara prêt.ul este un instrument de plata care contine : a. Principalele tipuri de ordine conditionate sunt : a.fill or kill . ordinul neconditionat dat de tragator pentru plata b. 1995 dupa 45 de ani 31.

cumpara un activ la un prêt viitor cind se va finalize tranzactia c. cumpara/vinde un activ la un prêt stabilit la incheierea tranzactiei.indici calculati in timp real c.piata organizata si libera. tranzactii la vedere. vinde un active la un prêt viitor cind se va finalize tranzactia 36. Contractul futures este un contract de vinzare-cumparare cu : a.piata de gross c.tranzactii zilnice.tranzactii la termen b. Dupa modul de achitare a valorilor mobiliare tranzactionarea poate avea : a. termen fix dar cu clauze stricte b. piata de schimb.piata de transit.market if touched 32. stop pierdere la piata. Contractul FUTURES este un angajament standardizat de a : a.indici calculati la sfirsitul zilei 34. tranzactii cash. Caracteristicile Bursei de marfuri sunt : a.piata simbolica.piata organizata 35. piata de marfuri.stop limita. piata de marfuri.tranzactii cu marja c. termen fix dar cu clauze compensatorii 37. termen suspensiv dar cu clauze uniforme c. lichidarea contractului realizindu-se la o data viitoare b.tranzactii la termen 33.stop cumparare la piata. ordine limita si ordine stop .indici saptaminali b. tranzactii cash.tranzactii in marja.tranzactii la vedere. indici calculati in timp real.piata reprezentativa b. Indicii bursieri se clasifica dupa intervalul de calcul astfel : a. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a.c.piata de tranzit. indici specifici. indici sectoriali.

suma de bani pe care o platesti din profit b.financiar.extraordinar.investitional c.valutar.comercial.monetar. Valoarea timp reflecta : a.legislativ. Riscul la nivelul economiei nationale cuprinde urmatoarele categorii : a.concurential.legislativ 40. suma de bani pe care o dobindesti drept profit al tranzactiei c. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. suma de bani pe care o platesti in speranta ca o optiune aduce profit la scadenta 39. politic.b.legislativ.monetar. ordine cumpara la piata si vinde la piata 38.institutional. In orice situatie de investitii riscul se analizeaza din urmatoarele puncte de vedere : .financiar b. economic.financiar. de exploatare.

a. institutiile U. 361/1998 42. asigurarea unei privatizari complete a industriei si agriculturii conform standardelor U.rata de piata b. c. actiuni nominative si actiuni la purtator c. actiuni autorizate si actiuni de trezorerie 45.D. crearea unei economii moderne bazata pe principiile pietei b.N.alte instrumente financiare calificate de C. c. Obiectivul fundamental al dezvoltarii ecomomice a Romaniei pe termen mediu este : a.C. rata profitului.obligatiuni. normele.obligatiuni. compatibila cu principiile.V. Dupa modul de identificare al detinatorului actiunile se clasifica in : a. expunerea la risc.drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni.titluri de stat.M. actiuni. predarea reala a unui produs . 43.instrumente financiare agreate de S.titluri de stat 44.costul riscului. actiuni. O.E. preluarea reala a unui produs b. b. crearea unei economii de piata functionale. aprilie 1996 c. Contractele Futures au ca scop : a.G.rata profitului. Crearea fondurilor mutuale este reglementata in Romania din : a. actiuni autorizate si actiuni aflate pe piata b. actiuni. martie 1998 b.costul investitiei. nr.E.D. mecanismele.expunerea la risc 41.corelatia riscurilor c.N. protejarea impotriva riscului de prêt c. rata de piata. Valorile mobiliare sunt compuse din : a.

valoarea nominala si valoarea de piata b.dealeri.inchiderea c.piata continua.V. licitatia.adjudecarea.deschiderea. deschiderea.46. Pe cele doua piete ale B. avind doua valori a.B.brokeri .inchidere b. Instrumentele de plata si de credit pot fi vindute inainte de scadenta. actioneaza trei categorii de participanti : a.deschidere. Tranzactionarea in piata continua are urmatoarele etape : a. inter-dealeri. valoarea de emisiune si valoarea licitata 47.strigarea.preinchidere. valoarea negociata si valoarea solicitata c.inchiderea 48. predeschidere.adjudecarea.

. dealeri brokeri. active financiar.M. Riscurile in functie de continut si factor de influenta se clasifica in : .contract financiar c. Valoarea intrinseca a optiunii reprezinta : a. suma pe care o poti realiza daca ai cumpara si exercita imediat o optiune b.apel in marja.marja.broker.client. Principalele notiuni cu care se opereaza pe piata Futures sunt : a. ordine cumpara la piata si vinde la piata 53.C. in 1995 c.N. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. in 1992 51. b. suma pe care o tranzactionezi optional 54.brokeri comuni 49. directori si afisare a cotatiei c. Pentru exercitarea atributiilor sale un agent de valori mobiliare are la dispozitie urmatoarele functii : a.P. primara si secundara 50.client.b.C.broker.V.pasiv financiar.R. Bursele de marfuri s-au redeschis in Romania : a.marja.contract de bursa 52. ordine limita si ordine stop b. dealeri. in 1994 b. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a.trezorieri c. active financiar. de cotatii ferme si de cotatii indicative b. suma pe care o incasezi prin tranzactionare c. activ financiar.brokeri inter-dealeri.

riscuri financiare.riscuri economice. Riscurile intreprinderii sunt : a.legislativ.riscuri economice. riscuri bancare.riscul de faliment .a.riscuri ale intreprinderii b. riscuri de tara.legislativ. de exploatare.comercial c.riscul in investitii c.riscuri economice c. economic.riscuri de tara 55. Riscul financiar poate fi : a.financiar.economic b. riscul financiar general. riscul de capital.riscuri naturale.riscul in investitii b. riscul de exploatare. de faliment.in investitii 56.

si registrele secundare ale intermediarilor c. registrul principal B. contracte pe optiuni. contracte forward. pentru a mari cifra de afaceri si pentru a realiza profit 59.N. financiar. de exploatare.57. Tipurile de derivate folosite sunt : a.de capital .contracte bursiere 60. pentru a realiza profit si pentru a face speculatii b.de mediu 58. de exploatare.contracte de tranzactii. 61. si registrul B. Evidenta proprietatii asupra titlurilor de stat este organizata pe doua niveluri : a.contracte forward c.R. registrul de subscriptie si registrul de evidenta creante b.de mediu b.contracte futures.B.organizational. registrul principal privind B. Piata RASDAQ a fost lansata la : a.schimburi rurale b.de faliment.commercial c. transformarile importante ce s-au produs pe plan economic si social dar si intirzierile in promovarea mecanismelor de piata b.N. Derivatele sunt utilizate in doua scopuri : a. transformarile produse ca urmare a promovarii mecanismelor de piata 62.R.contracte futures. pentru a reduce riscul si pentru a face speculatii c.de piata. contracte stop. disfunctionalitatile ce apar in procesul transformarii economiei nationale c. Analiza indicatorilor macroeconomici evidentiaza : a. 20 septembrie 1994 b.V. Riscul de investitii este influentat de urmatoarele tipuri de risc : a. 26 octombrie 1996 .

de vinzare si de cumparare 65. de preluare si de predare c. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. total de unitati b. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor . Dupa natura dreptului pe care il confera optiunile pot fi : a. Registrele independente ale actionarilor au rolul de a : a. 01 ianuarie 1996 63.c. gestiona evidenta actionarilor la fiecare din societatile listate pe piata c.nr. valoarea totala a activelor . gestiona evidenta dividendelor actionarilor 64. de investitii si de plata sau credit b. evidentia actonarii din societatile componente b.

vinzatorul se obliga sa livreze marfa imediat c. unitatea de tranzactionare x pretul valutei c. ordine limita. prêt net x nr. ordine comune.F. obligatiuni b. Mecanismul de tranzactionare futures este impartit in : a. patru niveluri b. obligatiuni 69.M. Contractul FORWARD este un contract de vinzare-cumparare prin care : a. nominala + dobinda x nr. valoarea totala a activelor fondului / nr.tranzactii la termen si tranzactii cu optiuni 67. unitatea de valuta x pretul valutei b.c. obligatiuni c. Valoarea contractului Futures tranzactionat la B. prêt net x val. In functie de tipul tranzactiilor efectuate bursele se pot clasifica in : a. tranzactii spot. tranzactii la vedere. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul net este egala cu : a. nominala x nr.ordine conditionate b.S. tranzactii la termen. unitatea de tranzactionare x pretul futures al valutei 71.ordine limita. prêt net x val. vinzatorul se obliga sa livreze marfa la o data ulterioara stabilita prin contract 70. ordine comune. este egala cu : a. doua niveluri .M. Principalele tipuri de ordine folosite sunt : a.total de unitati de fond 66.ordine conditionate c.ordine comune 68. cumparatorul se obliga sa achite marfa in momentul livrarii b.tranzactii de marfuri si tranzactii financiare b.tranzactii financiare si tranzactii la vedere c.

este aleatoriu.c.este simetric. este probabilistic. valoarea unei garantii imobiliare .implica schimbare 73. Riscul in investitiile pe piata de capital are trei aspecte : a. se adapta la variatiile legislative 74.este simetric. se adapta la variatiile mediului b. cinci niveluri 72. Riscul economic reprezinta incapacitatea de a : a.este constant b.implica schimbare c. Derivatul este un instrument al carui rezultat este definit ca fiind : a. se adapta la timp cu cel mai mic cost.este simetric. este aleatoriu.la variatiile mediului c.

c. Serviciile oferite de S. inregistrarea tranzactiilor bilaterale. compensarea si decontarea tranzactiilor. actiunile.obligatiunile municipale. trecerea de la o economie planificat-centralizata la o economie de piata. Principalele instrumente financiare transferabile sunt : a. valoarea unei garantii de stat valoarea unei garantii fundamentale 75. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ. inregistrarea tranzactiilor.C. controlul transferurilor mobiliare 78.titlurile de stat.incurajarea dezvoltarii industriale c.capitalurile in natura b.obligatiunile.b. transferul valorilor mobiliare c. actiunile. achitarea de catre stat a datoriilor externe. membrilor sai sunt : a.titlurile de participatie. stabilirea unui cadru juridic si legislativ conform normelor U.. inregistrarea tranzactiilor.valorile mobiliare derivate .cresterea incasarilor la bugetul de stat. stabilitatea structurii taxelor si impozitelor.D. inlaturarea disfunctionalitatilor aparute in transformarea economiei c.valorile mobiliare c. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ. certificatele de trezorerie. extinderea liberalizarii miscarilor de capital privind investitiile directe b. incurajarea dezvoltarii infrastructurii.D. Principalele cauze care determina privatizarea sunt : a. Pentru stimularea investitiilor directe masurile ce urmeaza a fi luate de Guvern sunt : a. ameliorarea cadrului legislativ si juridic. depozitarea si custodia valorilor mobiliare b. crearea unei economii moderne 77.incurajarea dezvoltarii agriculturii b.N.disponibilitati valutare imediate 76. urgentarea privatizarii principalelor sectoare ale economiei. recuperarea intirzierilor aparute in promovarea economiei de piata.incurajarea investitiilor de capital.E. crearea unei platforme private de comunicatii. transferul valorilor mobiliare.dezvoltarea pietei de capital.

put option si call option b. Obligatiunile sunt titluri de creanta cu termen de maturitate mai mare de un an care aduc : . Contractele Futures au ca scop : a. contracte la termen si contracte de optiuni 81. unitati de fond de investitii. preluarea reala a unui produs b.contracte de report si instrumente de plata si credit c. protejarea impotriva riscului de prêt c.79. predarea reala a unui produs 80. Principalele instrumente financiare netransferabile sunt : a.

Compensarea si decontarea tranzactiilor este : a. Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza : a.suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota B.B.de calatorie si documentar c.B.cambia si CEC-ul 84.B. hotaraste asupra inscrierii. un profit fix sau variabil c. Principalele instrumente de plata sunt : a. zilnic 83.V. trata. cambia.V.si propune modificarea Regulamentului intern al bursei 86. astfel : a. ultima etapa a negocierilor pe piata bursiera .a.V. lunar b.la ordin si la purtator 85. hotaraste asupra autonomiei de functionare a B.ordinal de plata si CEC-ul b. de virament.V. CEC. are urmatoarele atributii : a. un profit flexibil sub forma de dividend b.suspendarii sau retrogadarii valorilor mobiliare la B. Comisia de inscriere la cota B. si propune inscrierea valorilor mobiliare la cota B.V.promovarii.nebarat si de virament b. un profit fix sau variabil sub forma de dobinda 82. barat. prima etapa a negocierilor pe piata bursiera b.B. trata.biletul la ordin si CEC-ul c.V. si propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la cota B.B. nominative.B. decadal c. b. hotaraste asupra inscrierii. c.urile se clasifica dupa personalizarea beneficiarului.

broker c. dealer b. etapa principala de derulare a tranzanzactiilor 87. Avantajele optiunilor pe contracte FUTURES sunt : .makerul care face piata pentru una sau mai multe valori mobiliare este de fapt un: a. un contract de vinzare-cumparare c. Market. o intelegere bilaterala b.c. o intelegere financiara 89. Contractul SPOT are ca obiect o marfa prezenta existenta si care urmeaza sa fie livrata si achitata imediat fiind : a. inter-dealer 88.

spot.futures 91.C.standardizarea. optiuni europene si optiuni americane b. transformarile produse ca urmare a promovarii mecanismelor de piata 93.D.R. 20 septembrie 1994 b. in marja. Analiza indicatorilor macroeconomici evidentiaza : a.a.V. ca o structura tehnica afiliata A. optiuni call si optiuni put c.spot. Piata RASDAQ a fost lansata la : a.M. flexibilitatea .spot.flexibilitatea 90.V.tipizarea b.cu optiuni b. cistiguri limitate prin asumarea unor riscuri limitate. b.standardizarea. flexibilitatea.cistiguri nelimitate .futures.N.S.N. RASDAQ S. cotata. Contractul de bursa este o tranzactie : a. transformarile importante ce s-au produs pe plan economic si social dar si intirzierile in promovarea mecanismelor de piata b. optiuni codificate si optiuni scadente 92.futures c.standardizarea c. .M. ca o structura financiara afiliata S. disfunctionalitatile ce apar in procesul transformarii economiei nationale c. Din punct de vedere al drepturilor pe care le confera optiunile sunt : a. 01 ianuarie 1996 94.L. ca o structura afiliata C.este o institutie a pietei de valori mobiliare ce a fost constituita : a.N.D.multifunctionalitatea. 26 octombrie 1996 c.forward. c.

si registrul B. drept de proprietate b.B. drept de vot. registrul principal B.drept de actiuni. drept de proprietate. In functie de perioada pentru care sunt emise.N. registrul principal privind B.V.drept asupra capitalului 96. . Actiunile sunt titluri financiare negociabile ce confera detinatorului urmatoarele drepturi : a. obligatiuni pe termen mediu si lung b.mediu si lung c. drept de suplimentare capital. registrul de subscriptie si registrul de evidenta creante b.R. obligatiuni clasice si indexate 97. obligatiuni pe termen scurt. si registrele secundare ale intermediarilor c. obligatiunile se clasifica in : a.95.drept la dividende. Evidenta proprietatii asupra titlurilor de stat este organizata pe doua niveluri : a.N.drept de lichiditati c. drept la dividende.R.

de investitii si de plata sau credit b. normele. legea nr. Dupa natura dreptului pe care il confera optiunile pot fi : a. 53/1992 102. asigurarea unei privatizari complete a industriei si agriculturii conform standardelor U.V. Unitatea de fond reprezinta : a. crearea unei economii moderne bazata pe principiile pietei b. 100. prestarea de servicii de investitii in contul lor si/sau al altor personae c. mecanismele. Intermedierea de produse financiare este activitatea desfasurata de personae autorizate pentru : a. vinzarea si cumpararea de instrumente financiare b. 52/1994 b. institutiile U.M.N. legea nr.E. de vinzare si de cumparare 99. crearea unei economii de piata functionale. de preluare si de predare c. Obiectivul fundamental al dezvoltarii ecomomice a Romaniei pe termen mediu este : a. 82/1991 c. compatibila cu principiile. 103. un certificat de investitor c. societati ale pietei de capital care se incadreaza in prevederile legale b.E. Bursa de valori este o institutie publica cu personalitate juridica ale carei membre sunt : a. societati de servicii financiare care au obtinut autorizatia de negociere in Bursa . legea nr. un titlu de participare care evidentiaza o detinere de capital din activele fondului b. c.98. Cadrul legal necesar aparitiei pietei de capital in Romania il constituie: a. primirea si transmiterea ordinelor clientilor 101. un certificat de investitor emis de C.

Dupa modul de identificare al detinatorului actiunile se clasifica in : . gestiona evidenta dividendelor actionarilor 106. evidentia actonarii din societatile componente b. Registrele independente ale actionarilor au rolul de a : a. A. brokerilor ce actioneaza pe piata de capital de la noi b. specialistilor in tranzactiile mobiliare 105.M.c.S. SIF-urile autorizate de Asociatia Bursei 104.N.V. specialistilor financiari din piata de capital c. este o asociatie profesionala a : a. gestiona evidenta actionarilor la fiecare din societatile listate pe piata c.

un vinzator si un cumparator care se aleg optional 109. trata. valoarea totala a activelor . decadal c. contracte de report si unitati de fond de investitii c.a. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a.total de unitati de fond 110. cambia.nr. total de unitati b. actiuni autorizate si actiuni aflate pe piata b. valoarea totala a activelor fondului / nr. un vinzator si un cumparator care da dreptul acestuia din urma sa vinda un activ la o data ulterioara b.cambia si CEC-ul . actiuni nominative si actiuni la purtator c.ordinal de plata si CEC-ul b. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor c. un vinzator si un cumparator care-i da dreptul primului sa vinda la prêt optional c. lunar b. Valorile mobiliare derivate se prezinta sub doua forme : a. zilnic 111. contracte la termen si contractele de optiuni 108. Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza : a. actiuni autorizate si actiuni de trezorerie 107. Principalele instrumente de plata sunt : a. Contractele de optiuni sunt contracte intre : a.biletul la ordin si CEC-ul c. trata. contracte de tranzactionare si contracte de report b.

nominative.adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare. Bursa de Valori Bucuresti este o institutie esentiala a economiei de piata si s-a redeschis in a. CEC. de virament. Principalele atributii ale Comitetului Bursei sunt : a.adopta si modifica regulamentele privind operatiunile bursiere .112. 1995 dupa 50 de ani b. barat. numeste si demite presedintele.de calatorie si documentar c.la ordin si la purtator 113. 1995 dupa 45 de ani 114.intocmeste 919x2310j fisele de post b. numeste si demite directorul general.adopta si modifica statutul. astfel : a. 1994 dupa 45 de ani c.urile se clasifica dupa personalizarea beneficiarului.nebarat si de virament b.

promovarii. are urmatoarele atributii : a. prêt net x val.B. prêt net x nr.c.brokeri inter-dealeri.adopta regulamentul intern. obligatiuni c.suspendarii sau retrogadarii valorilor mobiliare la B. Prioritatile in executarea ordinelor de piata sunt : a.ordinele clientilor. Tranzactionarea in piata continua are urmatoarele etape : a. prêt net x val. actioneaza trei categorii de participanti : a. si propune inscrierea valorilor mobiliare la cota B.B.piata continua. b.dealeri. nominala + dobinda x nr. deschiderea. inter-dealeri.V.B. hotaraste asupra autonomiei de functionare a B. predeschidere.ordinul cumparatorului. nominala x nr. c.V. cel mai bun prêt.adjudecarea.V. Contractul FORWARD este un contract de vinzare-cumparare prin care : .preinchidere.adjudecarea.inchidere b.V. obligatiuni 119. Pe cele doua piete ale B.trezorieri c. Comisia de inscriere la cota B. numeste si demite presedintele. hotaraste asupra inscrierii. dealeri.B. dealeri brokeri.principiul precedentei 117. obligatiuni b.si propune modificarea Regulamentului intern al bursei 116.brokeri comuni 120.ordinele cumparatorilor. si propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la cota B. licitatia.B.principiul primului venit b. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul net este egala cu : a.B.deschiderea.deschidere.strigarea.V.inchiderea c.B. cea mai buna valoare. hotaraste asupra inscrierii. cel mai bun prêt.suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota B.V.brokeri b.V.inchiderea 118.modifica statul de functii 115.principiul primului servit c.

S.M. vinzatorul se obliga sa livreze marfa la o data ulterioara stabilita prin contract 121.P.dezvoltarea sectorului particular si investitiile straine b.N. B.B. vinzatorul se obliga sa livreze marfa imediat c. procesul de privatizare.V. 122. B.a.S.A. c..P.C. legii 82/1991 . A.D. Piata de capital a fost influentata de trei factori : a... Bursa de Valori Bucuresti s-a infiintat in baza : a.V.D.V. F. cumparatorul se obliga sa achite marfa in momentul livrarii b.B. C.N. S..P.

actiuni. b.drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni.V. c. custode a valorilor mobiliare ale S.M. o creanta financiara asupra emitentilor garantata de stat b. put option si call option b. Valorile mobiliare sunt compuse din : a. o garantie a statului pentru suma solicitata 127.titluri de stat 125.instrumente financiare agreate de S.20/1995 123.alte instrumente financiare calificate de C.D. un profit fix sau variabil c.V.C. coordonare si control al transferurilor de la societatile d valori mobiliare 124. Principalele instrumente financiare netransferabile sunt : a.titluri de stat.D.N.M.M.D.D. decontare. o debitare a contului curent general c. S.contracte de report si instrumente de plata si credit c. legea 525/2002 c. coordonare si control al transferurilor mobiliare b.obligatiuni. Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice si exprima : a.N.C. Obligatiunile sunt titluri de creanta cu termen de maturitate mai mare de un an care aduc : a.N. c.obligatiuni.V. unitati de fond de investitii. legea 52/1994 si Decizia C. compensare.b. actiuni. are rol de : a. contracte la termen si contracte de optiuni . un profit flexibil sub forma de dividend b.N. un profit fix sau variabil sub forma de dobinda 126.nr. actiuni.

valoarea totala a activelor fondului / nr.expedierea. decadal c.rescontarea si forfetarea . acceptarea.nr.scontarea si forfetarea c. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor c. valoarea totala a activelor . total de unitati b.avalizarea.total de unitati de fond 129.andosarea. zilnic 130. Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza : a.avalizarea.128.scontarea. lunar b. Operatiunile care pot interveni pe parcursul executarii tratei sunt : a. andosarea. acceptarea.scontarea si achitarea b.avalizarea.

Dupa modul de achitare a valorilor mobiliare tranzactionarea poate avea : a.tranzactii la vedere. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul brut este egala cu : a. tranzactii cash. obligatiuni . tranzactii spot. un titlu de creanta platibil imediat b.tranzactii la termen si tranzactii cu optiuni 133. tranzactii la vedere.tranzactii de marfuri si tranzactii financiare b. BET si a fost lansat in septembrie 1997 134. obligatiuni + dobinda c. tranzactii la termen. ordine comune. prêt brut x nr. un titlu de credit transmisibil 132.tranzactii in marja. tranzactii cash. Biletul la ordin este : a.B.este : a. un titlu de credit girabil c. nominala x nr. obligatiuni b. In functie de tipul tranzactiilor efectuate bursele se pot clasifica in : a. prêt brut x nr.tranzactii la termen 136.tranzactii financiare si tranzactii la vedere c.tranzactii la termen b. prêt brut x val. tranzactii la vedere. ordine comune. EFA si a fost lansat in septembrie 1996 b.V. ordine limita.ordine conditionate c.131.ordine conditionate b. Indicele oficial al B.ordine comune 135. SET si a fost lansat in septembrie 1996 c.ordine limita. Principalele tipuri de ordine folosite sunt : a.tranzactii cu marja c.tranzactii zilnice.

inter-dealer 139. indici pentru actiuni. Market. dealer b.indici pentru alte valori mobiliare c. de cotatii ferme si de cotatii indicative b. indici pentru actiuni.makerul care face piata pentru una sau mai multe valori mobiliare este de fapt un: a.indici mondiali 138. Indicii bursieri se clasifica dupa tipul valorilor mobiliare astfel : a.indici specifici b. Pentru exercitarea atributiilor sale un agent de valori mobiliare are la dispozitie urmatoarele functii : a.137.indici generali.indici specifici.indici pentru obligatiuni. broker c. directori si afisare a cotatiei . indici generali.

take. 361/1998 142.piata de gross c. Indicii bursieri se clasifica dupa intervalul de calcul astfel : a.fill or kill c. relatiile economico-financiare existente intr-o economie de piata b. good for month. O. Crearea fondurilor mutuale este reglementata in Romania din : a. stop pierdere la piata. ansamblul relatiilor de finantare a emisiunii si circulatiei valorilor mobiliare 144.hit b. CEC. Principalele tipuri de ordine conditionate sunt : a.piata simbolica. ordinul neconditionat dat de tragator pentru plata b. nr.good to date. aprilie 1996 c.market if touched 145.piata organizata si libera. day. ordinul de plata la scadenta 143.stop cumparare la piata.ul este un instrument de plata care contine : a. indici sectoriali. ansamblul relatiilor economice de finantare a dezvoltarii societatilor cu capital public si activitatile generate de emisiunea si circulatia valorilor mobiliare c.stop limita. piata de marfuri.c. la piata.G. Piata de capital cuprinde : a. ordinul de plata pentru o data ulterioara c.piata organizata 141.indici saptamanali . piata de schimb. martie 1998 b. primara si secundara 140. piata de marfuri. Caracteristicile Bursei de marfuri sunt : a.piata de transit.fara prêt.piata de tranzit.piata reprezentativa b.

in 1995 c.b. in 1992 . in 1994 b. indici calculati in timp real. prima etapa a negocierilor pe piata bursiera b. indici specifici.indici calculati in timp real c. Bursele de marfuri s-au redeschis in Romania : a. ultima etapa a negocierilor pe piata bursiera c.indici calculati la sfirsitul zilei 146. Compensarea si decontarea tranzactiilor este : a. etapa principala de derulare a tranzanzactiilor 147.

broker.implica schimbare c. o intelegere financiara 149. de faliment. Principalele notiuni cu care se opereaza pe piata Futures sunt : a. se adapta la variatiile mediului b. active financiar.rata de piata b. este aleatoriu. In orice situatie de investitii riscul se analizeaza din urmatoarele puncte de vedere : a.costul investitiei. se adapta la variatiile legislative 153.la variatiile mediului c.C.corelatia riscurilor . Riscul economic reprezinta incapacitatea de a : a. este probabilistic. Contractul SPOT are ca obiect o marfa prezenta existenta si care urmeaza sa fie livrata si achitata imediat fiind : a.in investitii 152.este simetric. se adapta la timp cu cel mai mic cost.marja.economic b.client..este simetric.148.financiar.costul riscului. Riscurile intreprinderii sunt : a.N. expunerea la risc.broker. o intelegere bilaterala b.contract financiar c.pasiv financiar.contract de bursa 150. rata profitului.este constant b.C.comercial c.legislativ.V. este aleatoriu. b. Riscul in investitiile pe piata de capital are trei aspecte : a.apel in marja.M.este simetric. de exploatare.legislativ.P. activ financiar.implica schimbare 151. un contract de vinzare-cumparare c.client.R. active financiar.marja. economic.

In Romania accesul la sistemul Rasdaq este de doua feluri : a. accesul la tranzactionare este permis numai C.N.rata profitului.M.V. si accesul visual este liber c.V.B.N. accesul la tranzactionare este permis numai B.M. rata de piata. Derivatele sunt utilizate in doua scopuri : a.expunerea la risc 154. Contractul FUTURES este un angajament standardizat de a : . accesul la tranzactionare permis numai membrilor A.V. si accesul vizual este restrictionat b. pentru a reduce riscul si pentru a face speculatii c. si accesul visual liber pentru toate persoanele interesate 156.c.S. pentru a realiza profit si pentru a face speculatii b. pentru a mari cifra de afaceri si pentru a realiza profit 155.

optiuni europene si optiuni americane b. lichidarea contractului realizindu-se la o data viitoare b. optiuni call si optiuni put c.ordine de vinzare. termen fix dar cu clauze stricte b.ordine de livrare. unitatea de valuta x pretul valutei b. ordine de achizitionare. Din punct de vedere al drepturilor pe care le confera optiunile sunt : a. optiuni codificate si optiuni scadente 158. cumpara un activ la un prêt viitor cind se va finalize tranzactia c.M. termen suspensiv dar cu clauze uniforme c. ordine de cumparare.futures.cu optiuni b.a. unitatea de tranzactionare x pretul valutei c.ordine expres b.futures c.spot. Contractul de bursa este o tranzactie : a. Valoarea contractului Futures tranzactionat la B.forward.M.S. in marja. ordine de achizitionare.spot.F. termen fix dar cu clauze compensatorii 160. Cele trei tipuri de ordine de tranzactionare sunt : a. Contractul futures este un contract de vinzare-cumparare cu : a. spot.ordine de livrare.ordine spread c.futures . cumpara/vinde un activ la un prêt stabilit la incheierea tranzactiei. vinde un active la un prêt viitor cind se va finalize tranzactia 157.ordine spread 161. cotata. este egala cu : a. unitatea de tranzactionare x pretul futures al valutei 159.

riscuri economice.riscuri de tara . suma pe care o poti realiza daca ai cumpara si exercita imediat o optiune b. suma pe care o tranzactionezi optional 164.162. suma pe care o incasezi prin tranzactionare c.riscuri ale intreprinderii b. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. riscuri bancare. Riscurile in functie de continut si factor de influenta se clasifica in : a. Valoarea intrinseca a optiunii reprezinta : a. ordine limita si ordine stop b.riscuri naturale.riscuri economice c. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a. riscuri de tara.riscuri economice. riscuri financiare. ordine cumpara la piata si vinde la piata 163.

riscul de faliment 166. Analiza indicatorilor macroeconomici evidentiaza : a.V. disfunctionalitatile ce apar in procesul transformarii economiei nationale c. decontare. transformarile importante ce s-au produs pe plan economic si social dar si intirzierile in promovarea mecanismelor de piata b.D. riscul de capital. riscul financiar general. c. transformarile produse ca urmare a promovarii mecanismelor de piata 169.N.contracte futures. Derivatul este un instrument al carui rezultat este definit ca fiind : a. contracte forward. coordonare si control al transferurilor de la societatile de valori mobiliare 170. evidentia actonarii din societatile componente b. coordonare si control al transferurilor mobiliare b. compensare. valoarea unei garantii de stat c. valoarea unei garantii fundamentale 167.contracte futures. valoarea unei garantii imobiliare b.schimburi rurale b. Tipurile de derivate folosite sunt : a. gestiona evidenta actionarilor la fiecare din societatile listate pe piata .contracte bursiere 168. riscul de exploatare. Registrele independente ale actionarilor au rolul de a : a.riscul in investitii c.165.D.contracte de tranzactii. are rol de : a.C.contracte forward c. custode a valorilor mobiliare ale S. contracte stop. Riscul financiar poate fi : a. S.riscul in investitii b. contracte pe optiuni.M.

de vinzare si de cumparare 173. contracte de tranzactionare si contracte de report b. Valorile mobiliare derivate se prezinta sub doua forme : a. contracte de report si unitati de fond de investitii c. contracte la termen si contractele de optiuni 172. gestiona evidenta dividendelor actionarilor 171. de investitii si de plata sau credit b. Unitatea de fond reprezinta : . de preluare si de predare c. Dupa natura dreptului pe care il confera optiunile pot fi : a.c.

este : a.avalizarea.V. Contractul FORWARD este un contract de vinzare-cumparare prin care : a. si propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la cota B. SET si a fost lansat in septembrie 1996 c.suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota B.B.nebarat si de virament b.si propune modificarea Regulamentului intern al bursei 178. un certificat de investitor c. Comisia de inscriere la cota B.V. 174.promovarii. are urmatoarele atributii : a. hotaraste asupra inscrierii. acceptarea.B.V. si propune inscrierea valorilor mobiliare la cota B. BET si a fost lansat in septembrie 1997 177.a. Indicele oficial al B.N. hotaraste asupra inscrierii.suspendarii sau retrogadarii valorilor mobiliare la B.V.avalizarea. astfel : a. vinzatorul se obliga sa livreze marfa imediat .B. cumparatorul se obliga sa achite marfa in momentul livrarii b.andosarea.B.urile se clasifica dupa personalizarea beneficiarului. andosarea.de calatorie si documentar c. EFA si a fost lansat in septembrie 1996 b. barat.V. c.rescontarea si forfetarea 175.scontarea si achitarea b.B. de virament.V.V. CEC. un titlu de participare care evidentiaza o detinere de capital din activele fondului b. acceptarea.avalizarea. Operatiunile care pot interveni pe parcursul executarii tratei sunt : a.scontarea si forfetarea c.expedierea.V.scontarea. hotaraste asupra autonomiei de functionare a B. un certificat de investitor emis de C.B.M. nominative.la ordin si la purtator 176. b.B.

Mecanismul de tranzactionare futures este impartit in : a. Valoarea timp reflecta : a. Cadrul legal necesar aparitiei pietei de capital in Romania il constituie: a. legea nr. 52/1994 . suma de bani pe care o platesti in speranta ca o optiune aduce profit la scadenta 181.c. suma de bani pe care o platesti din profit b. cinci niveluri 180. patru niveluri b. vinzatorul se obliga sa livreze marfa la o data ulterioara stabilita prin contract 179. suma de bani pe care o dobindesti drept profit al tranzactiei c. doua niveluri c.

Contractele Futures au ca scop : a. actiunile.b. este o asociatie profesionala a : a. Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice si exprima : a. 53/1992 182. protejarea impotriva riscului de prêt c.dezvoltarea pietei de capital.N. specialistilor financiari din piata de capital c.cresterea incasarilor la bugetul de stat. o garantie a statului pentru suma solicitata 186. o creanta financiara asupra emitentilor garantata de stat b. incurajarea dezvoltarii infrastructurii.capitalurile in natura b. Principalele cauze care determina privatizarea sunt : a. Principalele instrumente financiare transferabile sunt : a. actiunile.incurajarea investitiilor de capital.obligatiunile. legea nr. 82/1991 c. certificatele de trezorerie.M. preluarea reala a unui produs b.titlurile de stat. predarea reala a unui produs . achitarea de catre stat a datoriilor externe.valorile mobiliare derivate 185.titlurile de participatie.obligatiunile municipale.S. A. o debitare a contului current general c. brokerilor ce actioneaza pe piata de capital de la noi b.incurajarea dezvoltarii industriale c.V. specialistilor in tranzactiile mobiliare 184. legea nr.disponibilitati valutare imediate 183.valorile mobiliare c.incurajarea dezvoltarii agriculturii b. trecerea de la o economie planificat-centralizata la o economie de piata.

valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor c.nr.total de unitati de fond 188. valoarea totala a activelor . Instrumentele de plata si de credit pot fi vindute inainte de scadenta. Biletul la ordin este : a. avind doua valori : a. un titlu de creanta platibil imediat b.187. valoarea negociata si valoarea solicitata c. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. un titlu de credit girabil . valoarea totala a activelor fondului / nr. total de unitati b. valoarea nominala si valoarea de piata b. valoarea de emisiune si valoarea licitata 189.

cea mai buna valoare. obligatiuni + dobinda c.principiul precedentei 192. Prioritatile in executarea ordinelor de piata sunt : a. tranzactii la vedere.tranzactii financiare si tranzactii la vedere c. cel mai bun prêt. de cotatii ferme si de cotatii indicative b.tranzactii cu marja c.standardizarea. prêt brut x val. flexibilitatea. prêt brut x nr. In functie de tipul tranzactiilor efectuate bursele se pot clasifica in : a. tranzactii la termen.ordinele cumparatorilor.tranzactii de marfuri si tranzactii financiare b. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul brut este egala cu : a.tranzactii zilnice. obligatiuni 194. nominala x nr.principiul primului servit c.tranzactii la termen b.tranzactii la termen 193.tranzactii in marja.c. directori si afisare a cotatiei c. tranzactii cash. un titlu de credit transmisibil 190.tranzactii la vedere. tranzactii cash. Avantajele optiunilor pe contracte FUTURES sunt : a.tipizarea . Dupa modul de achitare a valorilor mobiliare tranzactionarea poate avea : a. primara si secundara 195. obligatiuni b. prêt brut x nr. cel mai bun prêt.ordinele clientilor. tranzactii spot.principiul primului venit b.tranzactii la termen si tranzactii cu optiuni 191.ordinul cumparatorului. tranzactii la vedere. Pentru exercitarea atributiilor sale un agent de valori mobiliare are la dispozitie urmatoarele functii : a.

unitatea de valuta x pretul valutei b. Valoarea contractului Futures tranzactionat la B.flexibilitatea 196. flexibilitatea . ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. ordine limita si ordine stop b.cistiguri nelimitate . unitatea de tranzactionare x pretul futures al valutei 197.M. ordine cumpara la piata si vinde la piata 198.M.F. este egala cu : a. cistiguri limitate prin asumarea unor riscuri limitate.S. unitatea de tranzactionare x pretul valutei c.multifunctionalitatea.b.standardizarea. Riscul in investitiile pe piata de capital are trei aspecte : .standardizarea c. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a.

este simetric.financiar. de exploatare.implica schimbare 199.extraordinar.este simetric.monetar.legislativ.monetar.financiar b.concurential.institutional.a.legislativ 200.este simetric.investitional c.implica schimbare c.de mediu . Riscul la nivelul economiei nationale cuprinde urmatoarele categorii a. este probabilistic. economic.este constant b.comercial.valutar.de capital . este aleatoriu.comercial c.de mediu b.organizational. de exploatare.legislativ. politic. financiar. este aleatoriu.de piata.financiar. Riscul de investitii este influentat de urmatoarele tipuri de risc : a. de exploatare.de faliment.