You are on page 1of 2

BIOLOGA BSICA 1.

-Indica se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacins (2 puntos; 0,1 punto por resposta) __ A teora celular postula que a unidade bsica da vida e a clula. __ As clulas vexetais teen cloroplastos e carecen de mitocondrias. __ Todas as protenas teen funcin encimtica. __ A transcricin ocorre no ncleo e a traducin no citoplasma celular. __ A heterocromatina est mis condensada que a eucromatina, o que permite a sa transcricin. __ As ADN polimerases sintetizan ADN en direccin 5 a 3. __ Os ribosomas estn formados por ARN ribosmico asociado a lpidos. __ O cdigo xentico a correspondencia entre a secuencia de nucletidos do ARNm e a secuencia de aminocidos da protena. __ A ubiquitinacin marca s protenas para a sa degradacin no proteasoma. __ O tratamento con axentes polares rompe as membranas plasmticas e permite liberar as sas protenas integrais. __ A difusin pasiva consiste no trnsito de molculas polares grandes e de molculas cargadas sen gasto enerxtico. _ A luz pode usarse como fonte de enerxa na membrana plasmtica para transportar molculas en contra de gradiente. __O retculo endoplsmico rugoso recibe este nome debido a que presenta un elevado nmero de fagosomas asociados sa membrana. __ A va constitutiva de secrecin implica a secrecin continua e non regulada de protenas e lpidos ao exterior celular. __ O anel contrctil est formado por feixes de actina e tubulina. __ As mitocondrias teen un xenoma propio que codifica todas as sas protenas. __ O sistema de membranas dos cloroplastos implica a existencia de tres compartimentos internos con distinto pH. __ O ADN replcase durante a fase S do ciclo celular. __ Na anafase da mitose comeza a segregacin de cromtidas irms cara polos opostos do fuso mittico. __ Na segunda divisin meitica sepranse cromosomas homlogos (cada un con das cromtidas). 2.- Cita as funcins das protenas (1 punto). 3.- O metabolismo celular incle das correntes de reaccins qumicas. Defneas. (1 punto). 4.- Fai un esquema dos tipos de transporte a travs da membrana plasmtica (1 punto). 5.- Explica brevemente o proceso de fagocitose e a sa funcin (1 punto). 6.- Explica brevemente as fases do ciclo celular (1 punto).

7.-Define (0.5 puntos): Fenotipo, genotipo, comunidad, poblacin, endogamia 8.-Explica qu es una mutacin e indica, segn la extensin del material gentico afectado, los distintos tipos que existen. (0.5 puntos) 9.- Explica por qu al principio de Hardy-Weinberg se le denomina modelo nulo de la evolucin, e indica qu condiciones deben darse para que este principio se cumpla. (0.5 puntos) 10.- Explica de qu forma acta la seleccin natural para lograr que una especie se adapte a un cambio ambiental. (0.5 puntos) 11.- Cuando se forma una nueva poblacin de una especie, por ejemplo al colonizar varios individuos una isla deshabitada, pueden producirse dos procesos que pueden afectar a la viabilidad de esa poblacin reducida al reducir la variabilidad gentica. Indica cules son y explica brevemente en qu consiste cada uno de ellos. (0.5 puntos) 12.- De entre los posibles tipos de interacciones que pueden producirse entre diferentes especies hay una de ellas en la que las dos especies se ven perjudicadas, y otra en la que ambas son beneficiadas. Indica cules son y explica en qu consiste cada una de ellas. (0.5 puntos)