You are on page 1of 2

Dagboekfragmenten: Gamma-publicaties 1995-2007

J.W. Richter

Publicaties J.W. Richter in Gamma

ISSN: 1570-0089

Tijdschrift

jaargang

datum

Titel

Gamma

jrg. 2/3

De eed van Prometheus, opgetekend door Epimetheus 1

Gamma

jrg. 2/4

De eed van Prometheus 2

Gamma

jrg. 3/1

De eed van Prometheus 3

Gamma

jrg. 3/2

De eed van Prometheus 4

Gamma

jrg. 3/3

De theorie van Charon.

Gamma

jrg. 3/3

Charons theorie vergeleken met dr. Ben Andreans "Alpha Point"

Gamma

jrg. 3/4

De eed van Prometheus (5, slot)

Gamma

jrg. 4/1

De androgyne mens in het licht van Teilhard de Chardin

Gamma

jrg. 4/2

De rol van het collectieve geheugen in onze karakters

Gamma

jrg. 4/4

Motivatie voor het zoeken naar een nieuw paradigma

Gamma

jrg. 4/5

In de naam van God

Gamma

jrg. 4/6

De prijs van een stabiele samenleving

Gamma

jrg. 4/7

Ingezonden kaftontwerp

Gamma

jrg. 5/1

De mystieke leer van de Kabbala

Gamma

jrg. 5/4

Zen & het onderhoud van onze samenleving

Gamma

jrg. 5/5

De genen van onze noösfeer

Gamma

jrg. 5/5

Graham Hancock: "Fingerprints of the Gods"

Gamma

jrg. 5/6

over o.a.: Wetenschap en Religie als Partners"

Gamma

jrg. 6/1

Zentronica - Twaalf elektronische essays, illustrerend de synthese van Alfa en Omega, Tao, Zarathustra en Zen, samengesteld door Jin Si, bewaker van de poort

Gamma

jrg. 6/2

Quintessence

Gamma

jrg. 6/4

La Langue d'Ic

Gamma

jrg. 7/1

De kleur violet

Gamma

jrg. 7/3

Omega = het Idee achter de evolutie

Gamma

jrg. 7/4

Spinoza

Gamma

jrg. 8/1

Lao Tse: Tao Te King

Gamma

jrg. 8/2

De Kabbala in onze taal

Gamma

jrg. 8/3

H.J. Spierenburg: De Philonische Geheime Leer - De Kabbala van Philo van Alexandrië (recensie)

Gamma

jrg. 8/4

Het dialectische principe

Gamma

jrg. 9/2

De estafette

Gamma

jrg. 9/4

Germania

Gamma

jrg. 9/6

Genenmanipulatie als oorzaak van mutaties

Gamma

jrg. 9/6

De psyche en haar gezondheid 1

Gamma

jrg. 10/1

De psyche en haar gezondheid 2

Gamma

jrg. 10/6

Het kwaad vanuit het zicht van de Ingenieur

Gamma

jrg. 11/5

De Godsspiegel, deel I

Gamma

jrg. 11/6

De Godsspiegel, deel II (slot)

Gamma

jrg. 12/5

Het barnstenen geschenk

Gamma

jrg. 13/2

Het tijdperk der portalen

Gamma

jrg. 13/3

Scheppingslegende

Gamma

jrg. 13/4

Waarneming en Waarheid

Gamma

jrg. 14/2

De 'Liefdeskunst' van Erich Fromm