Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

By the Grace of God
COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PORT ELIZABETH PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Festal Matins Hymns 30 June 2012

writers@telkomsa.net

OR

marguerite.paizis@gmail.com

OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD

Synaxis of the Holy Apostles
Katavasias of the Ever Blessed Theotokos
Our Eternal Gratitude to God for the Original Text & Translation by Father Seraphim Dedes -the Holy Monastery of St Gregory Palamas - Archdiocese Of America
http://sgpm.goarch.org/ematins

NOT FOR MATERIAL PROFIT
RE-EDITED & RE-PUBLISHED - 10 JUNE 2012

12.

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

Theotokion

Despina

prosdexe, tas deisis ton doulon Sou, ke litrose imas, apo pasis anagkis ke thlipseos.

O

Lady, receive the Supplications of Thy servants, and rescue us from all necessity and affliction.
THE GREAT DOXOLOGY  TONE 3

Festal Apolytikion – Synaxis of Apostles –

Apostoli

Agii, Presvesete to eleimoni Theo ina ptesmaton afesin, parashi tes psihes imon.

O

Holy Apostles, Intercede with our Merciful God, that He grant our souls Forgiveness of offences.

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

2.

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JUNE 2012

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

11.

souls.

Psalm 117 /118
PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Enite

afton en kimvalis evihis. Enite afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. ke Pavle tou Logou arotires, Andrea, Iakove, ke Ioanni Sofe, Vartholomee ke Filippe, Thoma Matthee, Simon Iouda, Thie Iakove, Pagkosmie Pantime, ton Mathiton dodekas, i en to kosmo kirixantes, tin panagian, Triada Fisi Theon Aidion, tis Ekklisias i alaxevti, ontos pirgi ke stili asalefti, to Despoti ton olon, iketevsate sothine imas.

Praise Him with tuneful cymbals;
praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Petre

Peter

and Paul, You are Ploughmen of the Logos, Andrew, Jakovos (James), and John the Truly Wise, Philip and Thomas, Bartholomew, Matthew and Simon, O Righteous Jude and Divine and Blessed James, All honoured in all the world, O Twelve Disciples of Christ. You preached throughout the entire world that the Eternal All Holy Trinity is in Nature God. You are the Unhewn Towers of the Church, and her Unshaken Pillars and firm Support. To the Master of all things pray intently that He Save our souls.

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 1:

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.

VERSE 2:

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 3:

§ Doxa

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.
Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

VERSE 3:

This is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

The

Festal Stihera Prosomia – Synaxis of Apostles
TONE (8) PLAGAL 4

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

In

diilthete ktisin fotisantes, i tou Sotiros Mathite, tin planin ton idolon, os ilin kataflexantes tis didagmasin imon, ta ethni ex agnosias vithou, pros tin Thian gnosin, saginefsantes esosate, ke nin presvevsate Histo, opos ileos genite imin, en ti imera tis kriseos.

O

Disciples of our Saviour, You Saved the world; for You travelled all over and Illumined Nations, and by Your Teachings, You burnt up the delusion of the idols like kindling, and You dragged up the Gentiles from the depth of ignorance to Divine Knowledge. And now, Intercede with Christ, that He be merciful to us on Judgement Day. ages.

Festal Apolytikion – Synaxis of Holy Apostles

I

ton Apostolon protothroni, ke tis Ikoumenis didaskli, to Despoti ton olon presvevsate, irinin ti ikoumeni dorisasthe, ke tes psihes imon to Mega Eleos. Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Pre-eminent

Apostles and Teachers of the Universe, intercede with the Master of all, to grant Peace to the whole world, and Great Mercy to our souls. Son, and to the Holy Spirit

§ Doxa Apostoli

§ Glory to the Father, and to the O
Holy Apostles, Intercede with our Merciful God to grant our souls Forgiveness of offences. ages.

Agii, Presvevete to eleimoni Theo ina ptesmaton afesin, parashi tes psihes imon. eonon.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of Amin Amen

Amin.

Amen
THE CONGREGATION M
UST

STAND

10.

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

3.

Theotokion

Se

tin mesitefsasan tin Sotirian tou genous imon, animnoumen Theotoke Parthene. En ti sarki gar ti ek Sou proslifthisi, O Iios Sou ke Theos imon, to dia Stavrou katadexamenos pathos, elitrosato imas, ek fthoras os Filanthropos.

Unto

SMALL LITANY

Thee who mediated our Salvation we sing praises, O Virgin Theotokos. For Thy Son and our God in the flesh that He assumed from Thee accepted suffering by means of crucifixion and has thereby set us free from corruption, and has thereby set us free from corruption, in His Love for mankind.
TONE (8) PLAGAL 4

ke kleos, ke Ekklisias, Petre edreoma, ke pile, Edou ou katishisan, ontos taftis Hristos os proefitevsen, on iketeve sose, ke fotise tas psihas imon.

all call Thee Blessed for Thou were revealed as the Pride and Joy of that Greatest and Eternal City, and the Unshaken Foundation of the Church. The Gates of Hell indeed have not prevailed against the Church, as the Lord Christ prophesied. Now Entreat Him in earnest to Illumine us and Save our souls.

Enite O

First Festal Kathisma – St Peter –

afton en iho salpingos. Enite afton en psaltirio ke kithara. ek kilias mitros aforismenos, ilodous emfaseos, varos apasis figon, anepterothis to eroti, ontos tis Thias, Pavle Agapis pros ipsos entheon, entha ton iperfoton, gnofon tou Thiou Fotos, ipiselthon os tis asarkos, tin ton arriton, kateploutisthis rimaton miisin, ke apestalis tis tiflottousi, Fos minion Hriston ton Theon imon, on iketeve Sose, ke Fotise tas psihas imon.

Praise Him with the sound of the
trumpet; praise Him with lute and harp.

Ton

vithon tis aliias katalipon, Ouranothen edexo para Patros, tin thian apokalipsin, tis tou Logou sarkoseos, ke parrisia pasin, evoas to Ktisti Sou, tou Theou Se ginosko, Iion Omoousion. Othen epaxios, alithos anedihthis, i petra tis Pisteos, ke klidouhos tis Haritos, Petre Apostole. Presveve Hristo to Theo ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian Mnimin Sou.

Thou abandoned fishing the deep
and received from the Father the Heaven-sent Divine Revelation of the Incarnation of the Logos. And unto Thy Creator Thou cried out for all to hear: I know Thee, One in Essence with the Father, O Son of God. Therefore Thou were truly and most worthily shown forth indeed as the Rock of Faith and the man with the Keys to Grace, O Apostle Peter. Intercede with Christ our God that He grant forgiveness of offences to those who with longing observe Thy Holy Memory.

O

Paul, before Thou were born Thou had been Chosen. And fleeing the burden of all materia things, indeed Thou flew up to Godly Heights of True Divine Love, winged as Thou were on the Love of God for Thee. Entering the darkness of Surpassing Divine Light, as if Thou were incorporeal, Thou were enriched with initiation in ineffable words. And to the blind and darkned Thou were sent to proclaim that Christ God is the Light of the world. Now entreat Him in earnest to Illumine us and Save our souls.

§ Doxa Amin

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Enite O

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo. Fos iparhon pro panton ton eonon, ote katixiosas pros me ton anthropon, epidimise di afaton, Filanthropian, ke sarx genesthe di agathotita, tote fota deftera tis Sis lamprotitos, ke astrapis apostilvonta, tous Apostolou, ke Mathitas Sou Soter anedixas, i ke pemfthentes ktisin apasan, to Foti Sou to Thio katiigasan, disopountes Se Sose, ke Fotise tas psihas imon.

Praise

Amen
Theotokion
remember the Judgement and I am afraid. The close Inquisition I am dreading, trembling at the thought of the Verdict and Punishment, and of the pain of Fire, the Outer Darkness, and the Abyss of Hell. Alas! What shall I d in that Hour on Judgement Day? There will be the Judge’s Seat and Books will be opened. And there witll be inquiry of the actions of everyone. O my

Enthimoume tin Krisin ke dilio, tin I
exetasin fritto tin foveran, tremo tin apofasin, ke ptooume tin kolasin, tin tou piros odinin, to skotos, ton tartaron, Imi! Ti piiso en ekini ti ora, otan tithonte throni, ke vivli anigonte, ke e praxis eleghonte? Tote Despina, voithia mi genou, ke prostatis Thermotatos, Se gar eho Elpida O doulos Sou.

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe. Thou art the Light that exists before all ages. When Thou condescended to come down to me the man, in Thine Ineffable Love for me and all of mankind, and be Incarnate in Thy Benevolence, then Thou chose Apostles and Disciples and Thou showed them forth to be second Lights of Thine Eternal Brilliance, and made them flash forth like lightning, O Holy Lord. O Saviour, Thou sent them to the whole wide word, which they brightly Illumined with Divine Light. Now they earnestly pray Thee to to Illumine us and Save our

4.

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JUNE 2012

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

9.

Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.
SMALL LITANY THE LORD & PRAISES TO

leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: “Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!”
TONE 2

Lady: I entreat Thee: be to me a Helper then, I beseech Thee, as well as our Ardent Advocate. For I, Thy Servant, have Thee as my Only Hope.

Second Festal Kathisma – St Paul

Festal Exaposteilarion – Synaxis of Apostles-

Ouranothen

Ton

Mathiton tin pantimon dodekada, harmonikos sindramomen evfimise. Herete tin simpasan kiklosantes, ke ton ethnon zogrisantes, tas kakopistous agelas, Mathitevthenton ta Thia.

Come,

let us eagerly gather in Festive Joy to sing praises of the All Honoured Twelve Disciples, exclaiming: Hail! For You went all around and the world and taught God’s Truth and caught the Gentile masses who previously were in error.

Theotokion

Imis

en Si kavhometha Theotoke, ke is Theon Se ehomen prostasian. Ektinon tin hira Sou tin amahon, ke thravson tous ehthrous imon, sis exapostilon doulis, voithian ex Agiou.

We

Faithful boast in Thee, O Theotokos, and after God we have Thee as our Protectress. Stretch out Thine Unvanquishable Hand and demolish our enemies, and send Help from the Holy Place to us, Thine unworthy servants.

tin klisin para Hristou, komisamenos ofthis kirix fotos, pasi tis tis Haritos, katalampsas didagmasi, tin gar tou Nomou xesas, latrian tou grammatos, tis Pistis katistrapsas, tin gnosin tou Pnevmatos, othen ke is triton, Ouranon epaxios, epirthis metarsios, ke Paradison efthasas. Pavle Apostole, Presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian Mnimin Sou.

Thou

received out of Heaven the Call from Christ, and were revealed as a Herald and Preacher of Light, Enlightening everyone with the Teachings of Divine Grace. Thou pared the Ritual Worship of the Letter of the Law and shone the Knowledge of the Spirit on the Faithful. Therefore Thou were truly worthily taken up and exalted to Third Heaven and Thou even reached Paradise. O Apostle Paul, Intercede with Christ our God that He grant Forgiveness of offences to those who with yearning observe Thy Holy Memory.

§ Doxa Amin

Lauds: The Praises to God

Psalm 148

ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Amen
Theotokion

Haristirion

Enite

Praise Him, all His Angels; praise
Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Festal Stihera Prosomia – Synaxis of Holy Apostles –
TONE 4 LET ALL THINGS PRAISE THE LORD! THE

Enite I

afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou.

Praise O

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the Greatness of His Majesty.

korifea kripis ton Apostolon, ta panta katelipes ke ikolouthisas, to Didaskalo voon afto. Sin Si Thanoume, ina ke ziso tin ma,arian Zoin. Dio memakarise ke anadedixe, tis pammegistou ton poleon, doxa

Peter, the Paramount Base of the Apostles, Thou left everything behind and followed after Christ, the Holy Teacher, and said to Him: With Thee, O Master, I too shall die, so to live the Blessed Life. Therefore we

enon hresostikos, os i hira ekini dio lepta, prosfero Si Despina, iper pason ton Hariton Sou, Si gar ofthis Skepi, omou ke voithia, pirasmon ke thlipseon, ai me exerousa. Othen os ek mesis flogizousis dorise, kaminou, risthis ton thlivonton me, ek kardias kravgazo Si. Theotoke voithi mi, presvevousa to So Iio ke Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis proskinousin en Pisti, ton Tokon Sou ahrante.

Duty-bound

PSALM 50

 

I present Thee with this Hymn of Praise, like the Widow’s two coins, out of gratitude, O Lady, because of all Thy Benevolent Favours. For Thou art my Shelter and my Help in need; from troubles and temptations Thou always deliver me. Therefore, being rescued from things that afflict me, as though from a furnace fire, from my heart I cry out to Thee: O Theotokos, help me, I pray, Interceding with Thy Son and God for Forgiveness of offences to those who faithfully worship Thy Son, O Immaculate One.

8.

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JUNE 2012

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

5.

SALVATION PRAYERS  

Festal Kontakion – Synaxis of Apostles -

TONE 2
ODI 4

Sou Stefanon Doxis axioson.
ODE 4

Tous

asfalis ke Theofthongous kirikas, tin korifin ton Mathiton Sou Kyrie, proselavou is apolafsin, ton Agathon Sou ke Anapafsin, tous ponous gar ekinon ke ton Thanaton, edexo iper pasan plokarposin, O MONOS GINOSKON TA EGKARDIA.

Thou

hast taken to Thyself, O Lord, the Pinnacles of Thy Disciples, those unerring Theologians and Preachers, to enjoy Thy Blessings and Repose. For Thou accepted their Labours and their Death as being higher than any Whole Burnt Offering, for ONLY THOU KNOW WHAT IS IN THE HEART.

Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory.

Tin

anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie

Perceiving

the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

ODI 5

ODE 5

Festal Oikos – Synaxis of Apostles

amazed Exesti ta simpanta epi ti Thia Doxi The whole world wasfor Thou, at Thy Divine Glory: O Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa. Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises. we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: “Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!” Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Tranoson

mou tin glottan Sotir mou, platinon mou to stoma, ke plirosas afto, katanixon tin kardian mou, ina is lego akolouthiso, ke a Diasko, piiso protos, pas gar pion ke Didaskon, Fisin, outos Megas Estin, ean gar lego mi pratton, os halkos ihon logisthisome, Dio lalin mi ta deonta, ke piin ta simferonta dorise, O MONOS GINOSKON TA EGKARDIA!

Expand my tongue, O my Saviour; widen my mouth and, filling it, pierce my heart so that I may follow what I say, and what I impart, accomplish first; for great is he who puts into practice what he preaches. Yet, if I say but do not do, I am rendered a mere cymbal peal. Hence, grant me to say what is necessary, and to practise what is excellent, for ONLY THOU KNOW WHAT IS IN THE HEART! day of this month, we celebrate the Synaxis of the Holy, Glorious, and All Lauded Twelve Apostles.
th

ODI 6

ODE 6

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

Synaxarion – 30 June

ODI 7

ODE 7

Ti Λ’ tou aftou minos, i Sinaxis ton On the 30
Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon ton IB’

Ouk

Tes

ton Agion ke panevfimon Apostolon Presvies, O Theos, eleison imas.

By

their Holy Intercessions, O Christ our God, have Mercy on us.
TONE 4

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i

The

ODI 8

Amin
ODI 1

Amen
ODE 1

§Enoumen,

ODE 8

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

§We

Anixo to stoma mou ke plirothisete I
Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso TAFTIS TA gnothomenos
THAVMATA.
ODI 3

Pedas evagis en ti kamino O tokos The
tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.
 

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY PRAISING
HER MIRACLES M

ODE 3

AGNIFICAT

Tous

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi

O Mother of God, Thou living and
plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of

Offspring of the Theotokos saved the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: “O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!”

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

9th Ode

Apas

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos.

Let

every mortaL born on earth, carrying his lamp, in spirit

6.

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JUNE 2012

SYNAXI

S

OF

THE

HOLY APOSTLES

OF

CH

RIST

– 30 JU

NE

2012

7.