PIAŢA CAPITALURILOR

Unitatea de învăţământ : Liceul ,,Andrei Mureşanu” Student : Lungu Lorena Bianca Specializarea studentului : Informatică economică, grupa 8791 Profesor îndrumător: Iudith Mihai Disciplina : Economie Clasa : a XI a F Titlul lecţiei : Piaţa capitalurilor Tipul lecţiei : Transmitere de cunotinţe Durata lecţiei : 50 min 1. Obiective generale 1.1. Utilizarea corectă a conceptelor specifice economiei, precum venitul şi piaţa. 1.2. Luarea deciziilor cu caracter economic potrivit rolurilor asumate. 2. Obiective operaţionale Elevii vor fi capabili: 2.1. să definească noţiunile de investiţie si piată financiară; 2.2.să analizeze avantajele şi dezavantajele diferitelor forme de plasament; 2.3. să definească şi să compare titlurile financiare; 2.4. să înţeleagă aspecte ce ţin de bursa de valori; 2.5. să rezolve aplicaţii practice legate de piaţa financiară;

3. Strategii didactice: Metode şi procedee: expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ Mijloace materiale: manualul de economie, culegere de probleme