HANS H.

0RBERG

LINGVA LATINA
PER SE ILLVSTRATA

PARS I FAMILIA ROMANA

DOMVS LATINA ANNO MMV

CAPITVLVMPRIMVM

CAÍ'. I

fluvius

IMPERIVM ROMANVM / Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graccia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispánia quoque in Europa est. Hispánia et Italia et Graecia in Europa sunt. 5 Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in África est. Gallia non in África est, Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Gemianía non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germá10 nía et Britannia sunt in Europa. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispánia? Gallia ct Hispánia in Eu15 ropa sunt. Estne Nllus in Europa? Nílus in Europa non est. Ubi est Nllus? Nllus in África est. Rhénus ubi est? Rhénus est in Germániá. Nllus fluvius est. Rhénus íluvius est.
csi-nc...?

•a-a:
Italia... in Italia est lunt: Italia in Hurópá MI; Italia et Graecia in Kurópi sunl

-nc = ...?

-líj-í;
Milus flwius est; Milus el Rhénus fluvif sunt

Nflus et Rhénus fluvií sunt. Dánuvius quoque fluvius est. Rhénus et Dánuvius sunt fluvü in Germániá. Tibe- 20 ris fluvius in Italia est. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius // magnus, Tiberis fluvius parvus est. Rhénus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Milus et Rhénus non fluvií parví, sed fluvií magnl sunt. Dánuvius quoque 25 fluvius magnus est. Corsica ínsula est. Corsica et Sardinia et Sicilia Insulae sunt. Britannia quoque ínsula est. Italia ínsula non est. Sicilia ínsula magna est. Melita est ínsula parva. Britannia non ínsula parva, sed ínsula magna est. Sicilia 30 et Sardinia non Insulae parvae, sed ínsulae magnae sunt.

mániá mullí sunt fluvií. Suntne multi fluvií et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed paucl fluvií sunt et pauca oppida. Num Creta oppidum est? Creta oppidum non est! 50 Quid est Creta? Creta ínsula est. Num Sparta ínsula est? Sparta non est ínsula! Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Rhénus quid est? Rhénus est magnus fluvius. Num óceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed magnus est óceanus. Ubi est iniperium Rómánum? Imperium Rómánum 55 est in Europa, in Asia, in África. Hispánia et Syria et Aegyptus próvinciae Rómánae sunt. Germániá non est provincia Romana: Germániá in imperio Romanó non est. Sed Galliá et Britannia sunt próvinciae Rómánae. 60 In imperio Romanó multae sunt próvinciae. Magnum est imperium Rómánum!

suni-nc...? pauci -ae -a «-»muid -ae -a: multí/paucí fluvií, mullae/fauau ínsula;, multa/pauta oppida man Creta...est? = est-ni Creta...? num...?...n0n...:num Roma in Graecii est? Roma in Graeciá non est

parvus*-» magnus fluviw magnuí/parvuj fluvií magni/parví

-a -tu: Cónica ínsula est; Cónica et Sardinia ¡nsulaesunt ínsula magna/parva ínsula* magnae/parvae

-um -o: imperium Rómánum in imperio Romano

-um -a: Brtmdisium oppidum est; Brundisium et Tusculum oppida sunt oppidum magnum/ parvum oppida magno/parva

Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. 35 Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Graeciá. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum 40

Graecus -a -um

/// LITTERAE ET NVMERI i et II numen sunt. III quoque numerus est. I, II, III numen Román! sunt. i et u sunt parví numen, cío 55 magnus numerus est. A et B" litterae sunt. c quoque littera est. A, B, c sunt

Rómánus -a -um <Roma

Rómánum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia ínsula Romana est. Creta, Rhodus, Naxus, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt Insulae Graecae. In Graeciá multae Insulae sunt. In Italia et in Graeciá sunt multa oppida. In Galliá et in Ger- 45

1 = únus(l) » - dúo (2) III = tris (3) CID (M) = mlllc (1000)

B - -be1
c = 'ce'

tres litterae. A est littera prima (i), B littera secunda (u), tris" ni (3)

'Fluvif plürális est. i): in capituló primó mfllc = ci3/M(]000) scx = vi (6) ünus-a-um = i(l) Exempla: littera.magn. Briíannia non — parva.magn.sunt. r littera Graeca est. Nilus et Rhénus fluvi . Gallia est provincia Romana. sed oppid.est. sed littera Latina est c.. próvinciae.Latín. r quid est? r littcra Graeca est. Tusculum et Delphi non oppid.parv-. 'ínsulae' plürális est. Creta et Rhodus ínsul-sunt.Román.est.magn. PENSVM A Nílus fluvi.est.sunt. Exempla: vocábulum. Rhénus fluvi.fluvi.est.est. In vocábuló ubi sunt tres litterae. non Graecum. Singuláris: -um. Num c littera Graeca est? Non littera Graeca. Melita ínsul.magn.Rómánest. Singuláris: -a.. Sardinia et Sicilia non ínsul.parv.Graec-. sed secunda est. sed ínsul. Brundisium oppid .est. sed Latina sunt. fluviui magma fluviímagní GRAMMATICA LATINA Singuláris et plürális ': 85 J [A] Nílus fluviuí magnas est. tertia -la.fluvi-.sunt. r et A sunt litterae Graecae. ' 'Fluvittí' singuláris est. Ubi quoque vocábul. 'Oppidum' singuláris est. 90 S I parvus numerus est. Liltcra et numerus non vocábula Graeca. Non. Rhénus — est. plürális: Il.oppid-.magn-. litterae.parv-. Plürális: -í. Estne B littera prima? B non littera prima. c et D litterae Latinae sunt.sunt. vocábula. In vocábuló ínsula sex litterae et tres syllabac sunt: syllaba prima In-. In capituló primo mílle vocábula sunt.Latín. numen. i et u numer.est.parv-. ! 'lürális: -ac.sunt.et pauc. sed oppid. Lesbos et Chios et Naxus sunt ínsul. Brundisium — est. Vocábulum quoque vocábulum Latínum est! 70 vocábulum: in vocábutó capitulum primum (cap. In Italia mult.sunt. Brundisium non — oppidum magnum oppida magna pcnsum pcnsa (numerus) singuláris: i.oppid. Sicilia et Sardinia — magnae sunt. sed fluvi. 105 Littcra est vocábulum Latínum. Creta ínsul . sed est. Fluviuset oppidum vocábula Latina sunt. Brundisium et Tusculum oppid . In vocábuló 75 non sunt tres litterae et una syllaba. 'Oppida' plürális est. provincia.ínsul. Quid est nów? Non so est vocábulum Latínum. sed.Latín.CARI CAP. ni quoque numer. Brundisium non oppid. I i = 'gamma' lJl¡nus-a-um= R6minus D = 'di* a = 'delta' c littcra tertia (ni). 'ínsula' singuláris est. Italia ínsula — est. í. In Graeciá mult.Graec.sunt. Singulá- !¿ 'i excmplum exempla ínsula magna ¡nstilae magna* -a -at ris: -us. cxemplum. Sardinia ¡nsul.sunt. c est Huera Latina.parv-. í Exemplum: numerus. Multi ct paita vocábul. I 'B] Corsica ínsula magna est } Cársica et Sardinia ínsula* magnae sunt. Rhénus et Dánuvius non fluvi.Latíncst. secunda -su-. • Creta insul.magn. PENSVM B Sicilia — est. Quid est III? ni numerus Rómánus est. Pluralista. exempla. A et B litter. In Gallia sunt mult. 'L Nllus et Rhénus fluvií magní sunt. Gallia et Hispánia próvinciae Rómánae sunt. magnus. A littera Latina est. 95 í Vocábula: fluvi us ínsula oppidum otean us impcrium provincia numcrus liilera vocübulum 10 11 . Tiberis est fluvi. i et H parví numerí sunt. Brundisium et Sparta oppida magna sunt. numcrus vocábula Latina sunt.parv. c quoque litter. v 100 [C] Brundisium oppidum magnum est.m. In Arabia sunt pauc. A et B litterae Latinan sunt. Ubi quoque vocábulum Latínum est. Melita ínsula — est.

Márcus et Quíntus non virí. lülius pater io est. Naxus. Chios — Graecae sunt. Quíntus. DeJphl — oppidum Graecum est. Aemilia est máter. Márcus fílius lülií est. sed parva puella est lülia. — in Italia. ínsula — Latlnum est. Dclia Médusque sunt familia Romana. — r littera Latina est? r— littera —. Aemilia et Délia et Syra sunt feminae. Lesbos. sed pueri sunt. Estne femina lülia? Non femina. lülius. lülia est filia lülií et Aemiliae. 15 Quis eát Márcus? Márcus puer Rómánus est. In Graeciá sunt — Insulae. Quíntus quoque fílius lülií et Aemiliae est. PENSVM C Ubi est Roma? Estne Spana in Italia? Ubi est Italia? : Ubi sunt Syria et Arabia? Estne Aegyptus in Asia? Ubi sunt Sparta et Delphi? Ubi est Brundisium? Quid est Brundisium? Num Creta oppidum est? Estne Britannia ínsula parva? Quid est Tiberis? Quid est D? Num A littera Latina est? Estne H magnus numerus? SYRA DAWS MEDVS dúo tres sex mille pnmus secundas tertius esl sunl FAMILIA ROMANA / lülius vir Rómánus est. lülius pater lüliae quoque est. lúlia. lülius pater Márcí et Quintí est. sed — magnum est. A. Márcus est puer Rómánus. Quae est máter ünus (i) vir dúo (U) virí ünus puer dúo puerf in et sed non quoque -nc? ubi? num? quid? grammatica singuláris plüralis -que = el —: Médus-fluí = et Médus lülius <*> Aemilia pater máter Márcus Qumtus lülia fílius fílius filia quis? quae? quis esl Márcus? quaccst lülia? quis cst patcr Márci? i/uae cst meter Márci? 12 13 a I* i fi (4 . Márcus fílius Acmiliae est. Virí sunt 5 lülius et Médus et Dávus. B. Dávus. Aemilia. II capiíulum syllaba excmplum pénsum magnus parvus Graecus Rómánus Laiinus mullí paucí únus —. Márcus. Euboea. Quis pater Márcí est? lülius pater Márcí est. c — Latlnae sunt.CARI CAl'ITVLVM SECVNDVM CAP. Aemilia femina Romana est. Aemilia est máter Márcí et Quíntí et lüliae. Syra. Quid est ni? ni — est. Est— Brundisium in Graeciá? Brundisium — est in Graeciá. — est A? A littera est. Quíntus quoque puer Rómánus est. lúlia est puella Romana. — est Spana? Sparta est in Graeciá: Spana oppidum — est. sed littera — est.

sed Romana. Qu¡ sunt fílü lülii? Fílií lülií sunt Márcus et Quíntus.. Estne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca. 20 Márcus. Tres par45 vus numerus est. Numcrus servórum est ccntum. Estne Médus filius lülií? Médus fílius lülií non est..11. In familia lülii sunt mullí serví GraecI multacquc ancil50 lac Graecae. Médus servus lülii est. Numerus servórum est magnus. Délia el Syra duac ancillae suni. Aemilia domina ancillae est. Cuius 35 I /// i % quot? 1. U Márcí? Máter Márcí est Aemilia. Cuius servus est Dávus? Dávus servus lülií est. Quae máter lüliae est? Aemilia máter lüliae est.. Médus ct Dávus dúo serví sunt. Numcrus libe- 1 £ í í jjf í| I In familia lülii sunt mullí serví. In Galliá est magnus numerus fluviórum. — Quis est Cornclius? Cornclius dominus Rómánus est. Suntne magnae ínsulac MI Graccac? Creta ct Euboca duac insulac magnae sunt. Médus non est servus Cornélií. parvus numerus llberórum est. // Médus est servus lülií. 'Dúo' ct 'tres' numen sunt. ancilla cst Syra? Syra cst ancilla Aemiliae. Aemiliae rórum est tres. Aemilia domina ancillárum esi. Mágnlne sunt fluvií Áfricae? In África ünus fluvius magnus est: Nílus. Serví mcí suní MCdus ct Dávus ct céteri mullí. Médus servus Graecus est. Quae est lülia? lülia est puella Romana. Dávus quoque servus est. In familia lülií sunt tres líber:: dúo filii et una filia. Délia ancilla Aemiliae est. quol rtlil? qum ftliac? quot oppida? ccmum = c(100) Quot liben sunt in familia? In familia lülii sunt tres líbcrí. Sparta. In familia lülii magnus numerus servSrum. II CAÍ'. Syra quoque ancilla cst. ¡ ccterac Insulac Graccac sunt parvac. Fluvii Galliae magnl sunt. Pater lüliae est lülius." Cornclius: "Estne Dávus servus tuus?" lülius: "Dávus quoque servus meus est. . lülius dominus servi est.CAP. lülia filia lülii est. Líber! sunt filii filiaeque. In Graeciá et in Italia magnus numerus oppidórum est. Quot serví sunt in familia? In familia sunt ccntum serví. Quot filii et quot filiae? Dúo filii ct una filia. Sparta oppidum Graccum est. lülius dominus servórum est et pater llberórum. cétcrí fiuvií Áfricae parvi sunt. lülius ct Cornélius dúo dominí Román! sunt. lülius dominus Medí est. Centum est magnus numerus.30 liae. Quíntus lüliaque sunt tres liben. Delphi 'lüsculumque tria oppida sunt: dúo oppida Graeca ct ünum 55 oppidum Rómánum. 65 Cornélius: "Cuius servus est Médus?" lülius: "Médus servus mcus est. sed Rómánus est. lülius cst 40 | 14 . Estne Délia filia Aemiliae? Délia non est filia Aemi. III. Délia est ancilla Graeca. Numcrus llberórum parvus est. 'Centum' quoque numcrus est. lülius non vir Graecus. Márcus et Quíntus et lülia sunt líberí lülii et Aemiliae." 70 Cornélius: "Estne Délia ancilla lúa?" mcus -a -um luus -a-um celen -ac -a Cornelias I res tria: i reí liben i res lincrae iría oppida magnus numerus oppidórum = mulla oppida magnus numerus fluviorum = mullí íluvii magni-ne magnus numerus servórum = mullí servi parvus numerus libcrórum = pauci liben mullac-quc qu¡? qw sunt filii? lülia-que filiac-que dúo = II (2) est. lülius est dominus Medí et DávI. dominus multórum servórum.. pauci líbcrí. Aemilia domina Déliae dúo duac dúo: dúo serví duae ancillaf dúo oppida cuius? lülií.

lülius domin-.lúlií est. neutrum 55 [A] 'Servus' est vocábulum m a s c u l í n u m . secundum. 'Servórum' quoque genetívus est. 80 In LINGVA LATINA sunt multae páginae et multa capi. Féminlnum: -a. vir.85 tula: capitulum primum. Neutrum: -um. 'Vocábulórum' est genetívus plürális. littera. sed novus est. Genetivus: singuláris -t. fluvius. [C] 'Oppidwm' «t vocábulum n e u t r u m . lülia ííli.90 ella. II CAP.Román. Titulus capitulí secundí est 'FAMILIA ROMANA'.lülii est. lülius dominus servórum (Dáví et Medí) est.non m. 100 óceanus. numerus. Masculinum: -us (-r). plürális -orum. [C] Neutrum: D est prima littera vocábulí 'dominus'. Ancillae meae sunt Délia et Syra et céterae multae. tertium. plürális -anón. fermñnum. cétera. 115 'Ancillae' genetívus singuláris est. Genetivus: singuláris -ae. 110 'Servf genetívus singuláris est. non/ genetivus (gen) ecce dúo libri líber antiquus ünus líber dúo libri novus -a -um «•» antíquus -a -um LÍBER TWS LATINVS Ecce dúo libri Latlnl: liber antlquus et líber novus. Médús serv." Cornélius: "Centum serví! Magnus est numerus servórum tuórurñ!" 75 GRAMMATICA LATINA Masculínum. 'Ancillárum' est genetivus plürális. ínsula. Liber tuus non antiquus.Graec. Numerus vocábulórum magnus est. titulus. imperium. Délia est ancill- serví xrvórum ancilloc ancillórum vocábulí vocábulórum -í -orum cundó sunt sex páginae. Titulus libri tul est 'LINGVA LATINA". 'IMPERIVM ROMANVM' est utulus capitull prlml.est. cétera. liber. exemplum. puella. pagina. PENSVM A Márcus ííli. In capituló sepágina [A] Masculinum: lülius dominus serví (Dávi) est. pénsum. Aemilia domin.CAP. Genetivus: singuláris -f. II lulius: "Délia est ancilla mea. In página prima capitull secundí multa vocábula nova sunt: vir. 105 Genetívus masculínum (m) < mas- cuba = vir feminínum (!) < fémina neucrum (n) ." Cornélius: "Quot serví sunt in familia tuá?" Ifllius: "In familia mea sunt centum serví. Aemilia íemin. et Syra queque ancilla mea est. [C] Vocábula neutra: oppidum. plürális -ánan. 'Servf genetivus est. provincia.est. Aemilia domina ancillárum (Syiae et Dcliae) est. [B] Fémininum: Acmilia domina ancillae (Syrae) est. familia. [B] Vocábula fenunlna: femina." Cornélius: "Quid?" lülius: "Numerus servórum me5rum est centum. puer. puer. pu. familia. Numerus vocábulórum Latínórum magnus est! 16 17 . [B] 'Ancilla'est vocábulum féminlnum. Exempla: [A] Vocábula masculina: ñlius. 120 'VocábuIF genetívus singuláris est. capitulum.est. LINGVA LATINA est primus liber tuus Latlnus. dominus. Familia mea magna est. vocábulum. 'Servórum' est genetivus plürális. filia. Jemina. domina. lülius est vir Román-.

5 lülia cantat: "Lalla. lülius dominus Méd. lalla. lülia cantat: "Lalla.est." Márcus lüliam pulsat.et Aemili-." Márcus: "Ssst!" Márcus írátus est.est: Aemilia domina ancill. Márcus non videt Quintum. Aemilia máter Márc. lülia cantat: "Lalla. Aemilia est — Syrae.multa vocábula nova sunt." Cornelius: "Familia — magna est!" 'LINGVA LATINA' est titulus — tul Latín!.magnus est.et ancill-.est tres. Márcus est fílius lüli. Délia est ancilla Aemili-: Aemilia domina ancill. Numerus serv. Médus servus lüli. Márcus. lam lülia non cantat. Aemilia est — Romana.et Aemili-. sed plórat: "Uhuhu!" 10 Márcus rldet: "Hahahae!" CAP. Quintus: "Quid? Márcus puellam pulsat — et ridet!" 18 19 . lülius est — Márcl et Qulntl et lüliae.est: lülius est dominus serv-. — est Syra? Syra — Aemiliae est. Márcus: "St!" Márcus laetus non est.est. Quintus. In página prima capitul.Graec. II Vacábala nava: CAPITVLVM TERTIVM Graec-. In — lülil sunt tres —: dúo — et una —. lalla. In familia lüli. / SCAKNA PRIMA PENSVM B Márcus — Rómánus est. Aemilia domina Déli.est.est. lülius — Dáví est. lülius — R5m§nus est.et lüli.non parvus est. Numerus líber.secund. serv.est. Numerus serv. III vir tonina puer puella familia pater máter fllius fflia líber! servus dominus ancilla domina líber litulus anliquus novus MARCVS QV1NTVS PVER IMPROBVS scacna persona página celen meus luus cenium duae tria -que quis? quae? qui? cuius? quol? masen llnum (íminlnum neutrum Márcus lüliam pulsat genetlvus lülia plural Márcus ridet Quintos Márcum videt Márcus Qutntum non videt Quintus Márcum videt.et Dáv. Cornelius: "— serví sunt in familia tuá?" lülius: "In familia — sunt — (c) serví. Quintus lüliaque sunt líber! lüli. Márcus. — líberórum est Aemilia. Sparta oppid. lülius pater Márc.et Syr.est magnus numerus serv. Numerus capitul.est cenium. — est Dávus? Dávus est — lülil. PENSVM C Quis est Quintus? Quí sunt Médus et Dávus? Márcusne quoque servus lülií est? Cuius filia est lülia? Quot liben sunt in familia lülil? Quot serví in familia sunt? Mum Syra domina est? Quae est domina ancillárum? Estne Cornelius vir Graecus? Num 'puella' vocábulum masculínum est? Persónae: lülia.CAP.est: lülius dominus.est. ." lülia laeta est. lalla.et Quínt.

lli Quintus írátus est et Márcum pulsat! lam non ridet Márcus." 35 Aemilia Qulntum interrogat: "Ubi est lülius? Cür non venit?" Aenilia lülium non videt... puer!" Aemilia íráta est. 15 lülia Aemiliam vocat: "Máter! Márcus Quíntum pulsat!" Quintus Mircum pulsai mamma .puerí! Ubi est pater?" 40 Quintus: "Pater non híc est.. lülia plórat et Aemiliam vocat: "Mamma! Mam-ma! Márcus me pulsat!" Aemilia venit. mea parva filia! Márcus puer pro30 25 u 45 Márcus: "Hahae! Pater dormit ñeque té audit." Aemilia: "Quid? Puer parvam puellam pulsat? Fu! Cür Márcus lüliam pulsat?" Quintus: "Quia lülia cantat." Quintus lülium vocat: "Pater! Pa-ter!" lülius dormii cúr lúlius non venit? Márcus (írátus): "St!" Márcus lüliam pulsat. quia dormit. Aemilia interrogat: "Quis me vocat?" Quintus respondet: "lülia té vocat..." Quintus: "Máter non té. Márcus est puer improbus!" 21 20 . lülia..CAP. ne-que = et non (ne. Márcus plórat: "Uhuhü!" lülius eum audit. 20 Márcus Qulnium pulsai lúlia Aemiliam vocat Aemilia venit Quintus lülium vocat lülius Quintum non audit ñeque venit. SCAENA SECVNDA Persónae: Aemilia. tuxtax. Quintus." Aemilia: "Ó lülia. Respondet Márcus: "Pater dormit. sed me interrogat!" Aemilia: "St. sed Márcus hic est." Aemilia: "Fu. Márcus írátus pulsat Qulntum.. Márcus. quia Márcus eam pulsat.?.máter Quintus: "lilia puella proba est.= non) eum: Quintum lülius dormil interroga!•-• responde! cúr. lam non dormit pater.. Cür lülius Quíntum non audit? lülius eum non audit.quia." Aemilia Quintum interrogat: "Cür lülia plórat?" Quintus respondet: "lülia plórat. eam: lüliam vcrbcrat = pulsat ct pulsat ('tux-lax') eum: Márcum im-probus -a -um *-» probus -a -um bus non est. Máter filium verberat: tuxtax. IQlia: "Ubi est máter?" lülia Aemiliam non videt.

quam lülia vocat. fílium. Puella.. lülia... Nómináti90 vus: -us (-r). Márcus. puellam. Puella plórat. Puer quem lulius audi. [B] Féminínum.. Accúsátivus: -am. Quiniiu plórat. quia Márcus plórat. puer. pucr! Puer probus non pulsat puellam. eam. Químus lactus cst et rídet. puer improbus est. Quem vocat Quíntus? Quíntus lülium vocat. 'Márcui' n ó m i n á t i v u s est. Puer quí puellam pulsat improbus cst! GRAMMATICA LATINA Nóminátivus et accúsátivus 85 [A] Masculínum. Márcus plórat. eum-que »t\m (:Quinium) eum: Mircum Ul 50 lulius Qulntum vídei eumque inierrogat: "Cúr Márcus plórat?" Quíntus respondct: "Márcus plorar. Puer quem Aemilia verberat est Márcus. lülia Aemiliam vocat.•. Quíntus: "Pater venit." •. 'Quintín' nóminátivus. III SCAENA TERTIA Penónae: ¡ülius. parvam." Aemilia Qumtum non audit.quac plórat non / / ? qvat puer quí ridíi puella quat pl6r« qurm quam pucr quem Aemilia verbera! puellt quam Márcuj pulsal qurm> lúlium Quintum máier Mircum vcrtwrai. lulius Quinlum non audit. Márcus. lülium. Quis est puer quí rídet? 7o Pucr quí ridet est Márcus. quia Marcas puer improbus est Quíntus: "Márcum verberat. lulius. 65 nóminitivus (non) acrüsilivu» (acf) Marcui Mircum Qulniui Quinium non est ñeque rídet. Aemi75 lia puerum verberat.-:. Cür non laeta est lülia? Non laeía est. Quinius Márcum pulsat. puerum. Márcití ridet. . quia Márcus plorat. parva. Aemüia.. Puella quam Márcus pulsat est lülia. Aemilia' nóminátivus est. quem Quíntus vocat.. 'Márcum' accúsátivus cst. Accúsátivus: -ion. Exempla: puella. Puer quí parvam puellam pulsat improbus est!" lulius Irátus puerum improbum verberat: tuxtax. Márcus Quínttim pulsat. 60 Aemilia: "Tuus Márcus fílius improbus est!" lulius: "Fu. tuxtax. Quíntus. Aemilia venit." Aemilia lülium videt. quia pucr improbus rsi Márcus parvam puellam pulsat!" I J lülia: "Mamma! Pater híc est.fíliiu. III CAÍ». quí puellam puisat. lulius: "Sed cür máter Márcum verberal?" Puer ridet. Puella. •um líilm lúliam •a -am Aemilia Aemiliom 22 . Nóminátivus: -a. 95 'lülia.quae cantat/laeta est. lülia cantal. quia mátcr eum 55 verberat. Quem audit lulius? lulius Márcum so audit. máter llberórum est. eum. lülia lac-ia ¡ülia non lacia esl cst laeta. lülia esl puella proba! -us . lülia Aemiliam vocat. Márcus lúliam pulsat. tuxtax.Aemilia. 'lüliom. est Márcus. 'Quintum' est accúsátivus. pater liberórum esi.'. Aemiliam' accüsátivus est. Exempla: I ülius. Quae est puella quac plórat? Puella quae plórat est lülia.

Qucm lüli. lúlia: "Mamma! Márcus — pulsai.lúliam pulsai? Márcus lüli. Quinius lüli.plorai lucí." lúlius puer. 'dormir iria verba lüo sunt.aud.non esi. lülia lacia non esi — ridci.tanifii ridíí •dormil •al -el •ú -um •am cum cam me IC •us -a -ai -el -ii Vcrbum lúlia camal. Pucr qu. vocal. par va m pucllam non pulsai!" puerum improbum verbcral. 'Cantal' v e r b u m csi.ci ven-. Máicr Quiñi. Exempla: cantal.el Márc.iir Márcus plural? Kidcine lülia? Num 'Márcus' accúsátivus esi? PI-NSVM A Cür Márc. i-urn audil. vidfí.plural.lülius verbcral c.si Márcus." Quintus lülium —: "Paicr!" lülius Quintum non —. quia lúlicamai. Puella qu. 'ridei'.csi. — Márcus eam pulsat. — Acmilia eum verberat. lúlius: "Pucr qui parv.improb. lülius donnil.voc-: "Paicr!" Márcus rid-. . — Acmilia verberat? Aemüia Márcum —. quia —. Puer — Aemilia verberat improbus est.pulsat.el lúlividct. Vacábala nava: uacni rKTsñna numma lacius irilus probus improbi» caniai puluí plural ritlcl viücl vcnil imcrrngai responde! ijnrmil audil vcrbcral me carn 1'1-NSVM C Quis lüliam pul»)? pulsat." Fucila — camal csi lülia. io. vcnil. Márcus plúr-.inierrog-: "Quis me voc-?" Quiñi. Márcus plórat. quia Márc. lúlia plor-. lülia Aemiliam —: "Mamma!" Aemília —.pulsai. quia Márcus c. dormí/.pucll." lülius dorm-. lúlius Márcum audit. Namináihna: Acáuáiivus: Verbum: Márcus lüliam pulsai. pucr — est! Ubi cst pater?" Acmilia lülium non —. Pucr improbus pucllam —.non vcnil. Puella —: "Uhuhü!" Pucr —: "Hahahae!" Puct — rídet est Márcus." Acmilia: "Márcus puer — non cst." Acmilia pucll. ñdet. Julia Aemiliam vocal. Acmilia Quinium intcrrogai: "Quis me vocal?" Quintus rcspondet: i lu "lülia le vocal. lülia — cst. \s Acmilia Márcus lúlius lúlius "Pucr probus lúlius ¡rálus vcrbcrai. ct Quimum —: "Cúr lúlia plórai?" Quínius —: "lúlia plórat.vidci el c. Acmilia Márc. interroga:. puerum P1£NSVM B Puella —: "llalli.pulsat improhus csi. 24 vi-rhum Num 'lüliam' nóminátivus csi? Quid csi 'dormii'? . plórüí. lúlius ven-. venií. audú (-u). quia lüli.ct Quiñi. responde! (-el). plórat. — lúlius Quimum non audií? lúlius cura non audit.verbcr-. pulsai. verbcrai (-ai).verbera! '? Puer qu. 'Cantal'. Quintus: "Pater non — cst.verberat.rcspund-: "lülia — vocal.'> Quintus Márcum videt. lúlius Acmili." u L-iim cam ncijuc iarn ib Cúr lülia plórai? Quimusne qnoque lúliam pulsai? Qucm Quinius pulsat? Cúr Aemilia vcnii? hic Quis lülium vocal? Cúr lüiius Quinium non anda' Qucm audil lúlius? C. Márcus ridct.cantal laet. — lülius non dormit.

lülius pecüniam in sacculó habet. novem. Aemilia: "Responde. lülius: "In sacculó meó sunt decem tantum nummí. quattuor. tres. CAP.. Aemilia. Médus rürsus Dávum vocat: "Da-á-ve! VenI!" pecunia sacculut: m sacculó eius: lülif Persónae: lülius.15 tum decem nummí sunt! Ubi sunt céteri nummí? Serví mel ubi sunt?" II III IV ünus dúo tres quattuor quinqué sex septem oció novem decem v vi Vil VIII IX X 26 •27 . "Salvé. Ubi sunt céteri nummí mel?" 40 Dávus tacet. ' Aemilia sacculum videt lüüumque interroga!: "Quot s nummí sunt in sacculó tuó?" lülius respondet: "Centum. dúo. Médus adest. serve!" Dávus: "Quid est. lülius: "Quid? Ünus servus tantum adest! Ubi est Dávus? Dávum vocá!" sacculus ad-est = hlc est ab-est «-> ad-est ad-sunt = hic sunt ab-sunt«-» ad-sum 25 DOMINVS ET SERVÍ SCAENA PRIMA Médus Dávum vocat: "Dáve!" sed Dávus Médum non audit ñeque venit. decem.CAPITVLVM QVARTVM AEMILIA CAP. Sacculus lülil non parvus est. Dáve! Dominus té interroga!. tres. octó. dúo.. 10 Quid? Decem tantum?" lülius rürsus pecüniam numeral: "Ünus. lülius: "Quid? In sacculó meó non centum. lam dúo serví adsunt. lülius et Aemilia et Médus adsunt. sed decem tantum." Numerus nummórum non est centum. quattuor. Aemilia. Dávus venit. Médum interroga t: "Quid est. sex. qul dominum suum non videt. Méde?" Médus: "St! Dominus adest. novem. Dávum non vi20 det. decem. Dávus non adest. sed abest. domine?" lülius: "St! Tacé. sed tan. serve! Tacé et audí!" Servus tacet. In sacculó eius est pecunia. septem. Médus." lülius servun suum Médum videt." Aemilia: "Num hlc centum nummí sunt?" 30 Persónae: lülius. Dávus céterlque serví absunt. quinqué. IV . Dávus. domine!" 35 Dominus servum salütat. Dávus. ñeque respondet. Interroga Médum!" servus dominum salütai numeral < numerus 1 lülius pecüniam numeral: "Ünus. IV Médus: "Servus tuus Médus hlc est. SCAENA SECVNDA ." Dávus respondet: "Pecunia tua hlc non est. Salütá dominum!" Servus dominum salütat: "Salvé. Médus.

Dávus: "Vidé: in sacculó meó nülla pecunia est. 29 is: Dávaí sümit«-»pónit discédit«-»venit qul quae quod: puerquí. 75 Médus baculum.. Nüllus servus adest.. Sed ubi est pecunia mea. bone serve!" Dávus sacculum suum sümit et discédit. Dávus pecüniam dominí non habet. lülius: "Ubi est Médus? Cür non responde!?" 85 Aemilia: "Médus non responde!. 45 lülius rürsus eurn interrogat: "Ubi est pecunia mea? Responde. Is non habet pecüniam meam. quia is pecüniam dominl in sacculó suó habet! Dávus et Médus absunt. lülius: "Dávus bonus servus est. lülius: "Sume sacculum tuum et discéde. quod in mensa est. baculum quod. IV nüllum: non ünum verbum • vocábulum Dávus mensa Dávus sacct'luro in mensa pónit ecce sacculus = vidé: hlc estsacculus baculum eius: DSvt lüliús Médum interrogar: "Ubi sunt nummí mel." 50 Dávus: "Quem Médus accüsat? me?" lülius: "Tacé. Dávus laetus est. Aemilia. eum non audit ñeque venit. SCAENA TERTIA so Personas: lúlius. quia abest. lülius Dávum non accüsat. Dáve?" 55 Dávus: "In sacculó meó non est pecunia tua. quod in mensa est.." . —.. is: Médus m m m m baculum et sacculus in mínsi bonus -a -um = probus s 28 . lam sacculus eius in mensa est. Méde? Quis pecüniam meam habet?" Médus non responde!. Ecce nummus tuus." lülius: "Ubi est sacculus tuus?" Dávus: "Híc est. non videt. domine. In sacculó 65 Dáv! nuil! nummí sunt. // Méde?" Médus nüllum verbum responde!. lülius: "Sacculum tuum in mensa pone!" 60 Dávus sacculum suum in mensa pónit. Dáve! Médus té accüsat. lülius: "Ó! Dávus bonus servus est: pecüniam meam non habet." lülius Médum vocat: "Méde! Vení!" sed Médus.. lam sacculus Dávl non 70 est vacuus: in sacculó eius est ünus nummus. improbe serve!" 90 Médus non venit. Sacculus eius vacuus est.. Méde! Servus qul servum accüsat improbus est!" Médus tacet." Aemilia: "Audi. sed interrogat eum: "Estne pecunia mea in sacculó tuó." lülius nüllam pecüniam videt in sacculó. Dávus pecüniam tuam habet. qul abest. lülius rürsus vocal: "Mé-de! Vení. videt. lülius baculum suum in mensa pónit.CAP. lúlius íráius esi — is non rldei! 95 lülius: "Ubi est baculum meum?" lülius baculum. lülius: "Cür non venil Médus?" Aemilia: "Médus non venii.. Médus quoque discédit! Cür discédit Médus? Médus discédit. Dáve!" lülius ünum nummum pónit in sacculó Dávl. quia is habet pecüniam tuam! Eius sacculus non esl vacuus!" Aemilia rídct.. pueUaquae. Baculum dominl in mensa est. serve!" Médus Dávum accüsat: "Pecunia tua in sacculó Dáví est. Ecce sacculus meus.

[3] 115 sume.sacculum tuiím et discéd-. 'discéde' est imperátlvus. Méd-?" Médus: "Dávus pecüniam tuam hab-. -et. Dávus sacculum suum — et discédit. -it. Servus páret. PENSVM C Quot numml sunt in sacculó lülil? Adestne Dávus in scaená prima? Quis Dávum vocat? Suntne numml lülil in sacculó Dáví? Quid lúlius pónit in sacculó Dáví? Quot nummí iam in sacculó lülil sunt? Estne vacuüs sacculus Medí? Cür Médus discédit? Quem lülius vocat? Cür Médus lülium non audit? Vocábula nova: sacculus pecunia nummus mensa baculum vacuüs bonus quattuor quinqué septem oció novcm deccm babel numeral adesl abest salúlat tacet accüsat vocá tacé discedí audf vocaí lacrt discédú audt'f imperat <-> páret imperátivus (imp) < imperat 12]-e 13}-e -al -et -it -it pónit sümil discídit imperat páret nüllus eius suus is quod rúrsus tantum . sümit et Dominus imperat. IV CAP. —. improbe.dominum!" Dávus dominum salút-: "Salvé. Médus non páret. Méd-!" Médus Dávum voc-: "Dáv-! Ven-!" Dávus venneque Ifllium vid-. lülius imper-: "Voc." lülius: "Súm.Dávum. Indicátívus: -at. IV Aemilia: "Ecce baculum in mensa. Exempla: [1] saluta. domin-: sacculus meus vacuüs est. Dominus: "Tacé et audt/" Servus taceí et audit. quia — [: Médus] pecüniam lülil —. Servus: "Salvé. serve. 'áudi't'. sed — decem numml sunt. sumir. —. domine. improbe serve/" l05 Imperátivus el indicátlvus Dominus: "Vocá Dávum!" Servus Dávum vocat. Médus: "Salütá dominum!" Dávus dominum salütaí. Dominus: "Discéde. Dávus páret. Imperátivus: -á. —. venir. Médus: "Salüt. domin-! Quid est?" Dominus: "Tac-. [2] responde. -it. 'Tacet'. Dáv-!" Dávus par-: sacculum suum in mensa pon-.ñeque respond-." In — non centum.serv-!" Dávus sacculum suum süm. Dominus imperat. Tacé1. 'Vocat' indicativas est. * 120 lülius: "Méde! Vení/" Médus non venir. 'audf. 'discédit' indicátlvus est. in sacculó — [: Dáví] — pecunia est. Dávus ab-. salütaf. lülius: "Responde. lülius pecüniam —: "Ünus. Exempla: Méde. bonus servus —. lülius baculum. PENSVM A Médus ad-. bon.et discéd-. lülius imperat. responde:. vocStívus(i«?c) < vocat Dáví GRAMMÁTICA LATINA Vocáiwtu 100 Médus Dávum vocat: "Dáve. lülius: "Respond-!* Dávus: "Interrog. —. — in mensa est.sacculum tuum in mensa. salví vocálivuí imperátivus indicátlvus 30 31 . Dávus dominum —: "Salvé. dúo. lülius imperat: "Sume sacculum tuum et discéde/" Dávus sacculum suum sümit et discédir." lülius baculum suum sümit et discédit. sex.'" 'Dáve' vocátivus est. serv-! Nummímei ubi sunt?" Servus tac.Médum!" lülius Médum interrog-: "Ut)i est pecunia mea. PENSVM B In sacculó lülil — est.CAP. domine!" lülius —: "Pone sacculum tuum in —I" Dávus sacculum — in mensa —. Vocátivus: -e (nóminátívus: -us). -e. serve!" Servus responder. Dávus: "Vid-. Sacculus Dáví — est. domine/" lúlius Médum vocat: "Méde/ Venl. [4] vení." lülius: "Pon. lülius: "Méde! Vení!" Médus non venit. serve!"1 Servus discédíf. -i. no 'Vocá' i m p e r á t i v u s est. -e. —. tres. —.

lülius non sólus. ñeque pulcher est násus eius. Domina eárum est Aemilia: ea multas ancillás habet. Dominus eórum est lü. 3. / Pater et máter et tres líber! in villa habitant. Villa dúo ostia et multas fenestrás habet. In Italia sunt multae vlllae cum magnls hortls. Pater et máter liberas suós amant. In villa lülii magnum átrium est cum impluvio. sed foedus est. lülius et 10 Aemilia in villa habitant cum líberls et servís et ancillís. quia ea pulchra et bona femina est.15 chrae rosae Illiaque. sed cum Aemilia et cum magna familia in villa habitat. óstium et fenesua In villa multl serví habitant. Aemilia femina pulchra est. Ancillae quoque multae in villa habitant. 5. Villa lülil in magno hortó est. cum lüliá 1. Pater et máter habitant cum Marcó et Quintó et lüliá. 25 In villa sunt dúo ostia: óstium magnum et óstium parvum. -ii: m hortts. cum ancillís atnum eó: borló pulcher -chra -chrum: hortus pulcher (m) rosa pulchra (/) lllium pulchrum (n) eius: Syrae foedus -a -um«-»pulcher Honus lülil pulcher est. lülius multas rosas et multa lilia in hortó suó habet. 6. lülius est vir Aemiliae. óstium 2. átrium impluvium pcristylum cubicula óstium Syra. eó: impluvio 32 33 . Quid est in impluvio? In eó est aqua. edrum: servómm is: IQliuj carura: anciliarum ea: Aemilia -ó-á: in hortó. lülius et Aemilia tres líberes habent: dúos filiós et ünam flliam — non duás filias. m vlllü cum servís. násum magnum et foedum 20 habet. feminae pulchrae. Aemilia lülium virum suum amat et cum eó habitat. lülius in magna villa habitat.CAPITVLVM QVINTVM CAP. V horlus villa ITÍTJ m VILLA ET HORTVS Ecce villa et hortus lülil. In hortls sunt rosae et lilia. quia in eó sunt multae et pul. lülius Aemiliam amat.5 lius: is muiros servos habet. 4. In atrio nüllae fenestrae sunt. in villa cum Marcó. lülius in villa suá habitat cum magna familia. Syra non est femina pulchra. quae bona aacilla est.

Quintus in cubículo 35 parvo dormit. puella sine rosís pulchra non est!" Verba Márcí lüliam non délectant! 65 Aemilia (íráta): "Tacé. tos : puerro hortus cliam = quoquc: ciiam perisiylum = p. Ubi cst lülius? In op.: serví ui: cuhicula dormiunl. ñeque lülia: "Vidé. cu: Acmiliá sinc *-» cum 34 . lülia rosas pukhrás in hortó videt et ab Aemilia discédit. sed in atrio est. lülia puerós vocal: "Maree et Quinte! Veníte! Hic 55 multae rosae sunt. puerl! Vidéte rosas 60 meas!" lülia laeta est. In peristyló parvus hortus est. Hstne impluvium in peristyló? Id non in peristyló. lam ea cura Aemilia non est. lülius ahcsi. id : impluvium iíí= c¡. 40 Htiam ancillac multac in uñó cubículo dormiunt. Acmiliá sinc viró suó lülió in villa cst.V // Aemilia cum Marcó. Aemilia eam non lülia cum Aemilia cst • •—t- el •• 50 videt.45 pido 'lüsculó cst sinc Acmiliá." 35 lülia rosas carpit eae: ancilluc cae magna cubicula habcnt. Ubi dormiuní serví? li quoquc in cubiculís dormiunt. Márcus: "Rosae pulchrae sunt. sed cum servís quattuor. Aemilia: "Ecce puella pulchra cum rosls pulchrls!" Verba Aemiliae lüliam délectant. Suntnc magna córum cubicula? Ha non magna sunt. lúlius ct Aemilia in cubículo magno Quintus: "Carpe rosas. — Acmiliá in peristyló cst.CAP. peristylum lülia oh Aemilid discédií Aemilia imperat: "Maree et Quinte! lüliam vocáte!" Márcus et Quintus lüliam vocant: "lülia! Venl!" sed lülia eos non audit ñeque venit. In víllis Graecís ct Rómánís magna et pulchra peristyla sunt. máter! Vidéte. lülia!" lülia rosas carpit et cum quinqué rosls ex hortó venit. ct multí serví in uñó cubículo dormiunt. Estnc magnum cubiculum Márcí? Id quoquc parvum cst. Quintó IQliáque in peristyló est. In villa sunt multa cubicula. puer improbe! lülia puella pulchra est — cum rosís et sine rosís. ñeque ü ab Aemilia díscédunt. 30 'Peristylum' est vocábulum Graecum. rosae eam delectan!. Hstnc sola? Acmiliá sola non esc libcrí cum cá in peristyló adsunt.V CAP." Puerí lüliam audiunt. quoquc Htiam pcristylum magnum et pulchrum in villa cst. Puella in liortó est.

Maree et Quinte!" Márcus: "Máter non videt násum tuum foedum!" Márcus et Qulntus rident: "Hahahae!" lülia: "Audi. • [C] Neutrum. sed multa cubicula habet. marñma: puerl etiam me rident!" 70 lülia plórat et cum una rosa ab ils discédit. lülius non duás filias." Aemilia: "Ó. puer improbus est Márcus! Agite! lü- 95 iij(=eis): pueril eos: rosas iú: rosís 100 lium vocáte. Aemilia Syram interroga!: "Ubi est Dávus?" Syra respondet: "In oppidó est cum dominó.." Syra: ". AccQsátivus: singuláris -am (nóminá. Aemilia: "Quid iam agunt pueri? Age. cubiculum Villa non ünum cubiculum. [B] Fémininum.. Aemilia: "Tácete." Aemilia: "Quid agunt Márcus et Qulntus?" Délia: "Puerl aquam sümunt ex impluvio.V lülia: "Audlte. filiom 115 'Flliam' est accüsátivus singuláris (vidé cap." 90 Délia ex atrio venit et dominam vocat: "VenI." Hlc domina et ancillae puerós audiunt ex atrio: Quin. et Márcum verbera!" Quid agit domina? Domina Iráta cum ancillls ex peri105 styló discédit. ni). Délia?" Délia: "Qulntus est in impluvio!" Aemilia: "In impluvio? Quid agit puer in impluvio?" Délia: "Aquam pulsat et té vocat. Aemilia eás imerrogat: "Suntne puerl in atrio?" 80 Délia responder: "In atrio sunt. ancillás vocat: "Délia et Syra! Venlte!" Délia et Syra ex atrio veniunt.V CAP. lülius non ünum filium. 36 37 . domina.CAP.et rosas in aquá pónunt.. Délia! discéde et interroga eos!" Délia ab Aemilia et Syra discédit. -um -a plürális -a (= nóminátivus). ¡am rürsus abest lülius!" Délia: "Age! VenI. 'Filió?' míos accQsátivus plürális est. puerl improbl! Násus lüliae foedus non est." Aemilia: "Quid agit Márcus?" Délia: "Is rldet. quae iam sola est in peristyló. plürális -os (nóminátivus -i). 'Filias' filias accQsátivus plürális est. ó domina! VenI!" Aemilia: "Quid est. ancillae!" Syra: "Sed dominus in oppidó est.. Accüsátívus: singuláris -um (nóminá.-am -as tivus -a). Accüsátivus: singuláris -um (= nóminátivus). sed dúos filio. 'Cubicula' accüsátivus plürális'est. plürális -as (nóminátivus -ae). Discédite ex peristyló! Sümite céterás rosas eásque in aquá pónite!" Puerl celeras quattuor rosas sümunt et cum ils discé. habet filium 110 'Filium* est accüsátivus singuláris (vidé cap. quia Qulntus in aquá est!" Aemilia: "Ó. ni). sed Qnam filiom habet. Aemilia.75 dunt. cubicula 120 'Cubiculum' accüsátlvus singuláris est.85 tus plórat et Márcus rldet.-um -os tlvus -ui). eos: ancilláj GRAMMATICA LATINA Accüsátívus [A] Masculinum.

'VocáK* imperátívus plürális est.lüliam!" Pueri lüli. 'Oppidó' ablátívus singulárís est.et lüli-. ex hortó. Tácete. PENSVM B lülius in magna . iam puella in — est. ven-!" lülia puerós non aud-. ab Aemiliá. In oppidó TDsculO. plürális -ni. Aemilia ¡n peristyló est — liberis suís. In villa IQlií. pucri!" Márcus: "Hosac pulchrac sunt. Dominus mult. -ate -ara villa honus rosa lílium násus osiium fenestra átrium impluvium aqua perisiylum cubiculum pulchcr foedus si'du» habitat ama! carpii delecta! agit etiam cum sine ab fx ea id eó eá ü cae ca eos eás eorum _ eirum iis ablátívus 12] -i -et [3] -e -it -éu -att -ite -unt -iu -iunt W -> -it Vení. 'vocaw' indicátivus plürális. In atrio nüllae — sunt.süm. lülia! lülia veníí.aqu.ancill. In hortó IQlií. pueri! Süm.ex impluvi.pulchra n»n est!" lülia cum un. [1] -a -al plür. ab oppidó. in átri. 135 In. Iam Aemilia puell. lülia mult.ros. lülia rosas — et — hortó venit cum v — . Ablátívus: singulárís -ó. Indicátivus: singuláris -t. sine pecunia.et rosin aquá pon-. 38 39 . plürális -ís. In impluvio — est. cum líberü. -iunt: 155 i PENSVM A lülius et Aemilia ¡a víll. -unt: Discéde. plúrális -te. Puella laeta est: rosae eam — .meas.in hort. -it.et mult. serví! Servus dominum salúuzí.et discéd-.hábil.est cum Mf re. PENSVM C Num lülius sólus in villa habitat? Quot ÍTliós et quot tilias habent lülius et Aemilia? Ubi est impluvium? Ubi dormiunt serví? Adcstne lülius in peristyló cum Aemiliá? Ubi est lülius? Estne Aemilia sola in peristyló? Quid lülia agit in hortó? Cür pueri lüliam rident? Vacábalo nava: indicátivus (md) voca vocíu voca: vocanr sing. m cubiculü. sine rosis. 'vocaí' indicátivus singuláris (vidé cap. Aemilia: "Tac-. [3] -e. lülia — Aemiliá discédit. -ent: 150 Tacé. 'Villa' ablátívus singuláris est.voc-: "Maree et Quinte.cum líber. cum servó. Pueri ríd-.discéd-. plürális -ü. [2] -e.ros. In vlllü Remanís. serve! Discédí'íe. Veníte.vid. -éu. -ant: Salütá dominum.habet.V CAP. Imperátlvus et indicátivus "Dávum voca. -ite. Serví discéduni. 'Óppidü' est ablátívus plürális. In óppidü Graccís. Ablátívus: singulárís -o. ex.voc-: "lülia! Ven-!" et lülia puer.discéd-. 'Voca' est imperátlvus singuláris.V ablStlvus (ibt) hortó hortü -0 -Ü víllá villa •á -ts oppidñ OppÍQÜ -d -ts in ex cum ab sine -d -á -ü Ablátívus [A] Masculínum. 'Hortü' ablátívus plQrális est. -at. neque pueri eam vid-. -it. Aemilia: "Maree et Quinte! Voc. ab. -et. [C] Neutrum.aud-. maicr! Vid-. -ite. Julia: "Cür pueri non ven-?" lülia ex hort.et ab Aemili.süm. -ate. fB] Fémimnum. lülius Aemiliam — . sine cum ablativo: in atrio. serví! Servus discédú.serv.ros. serve! Salütétó domínum. sed pueri lüii.cum v ros. sed — viró suó.et Quínt.ven. Imperátlvus: singuláris -. 145 Exempla: [1] -d. quia — [: Aemilia] bona et — fémina est.pulchr-. pueri! Pueri ven/uní. plürális -ü. serve!" Servus Dávum vocaí. [4] -t.non vid-. 140 "lüliam vocáte. 125 'Hortó' a b l á t í v u s singulárís est.CAP. puer! Fuer taceí.et serv-. pueri!" Puerí lúliam vocanf. Aemilia in perisiyl.et discéd-!" Pueri ros. 1 30 Ablátívus: singulárís -á.ros.Aemilia cum — [: lülió] habitat. In hortü Italiae. cum. iv). Ubi est impluvium? — [: impluvium] est in — . Serví dominum salüíant. puella sine ros. lülia: "Vid. pueri! Puerí tace»/. ex Italia. ' Víllü' ablátívus plürális est.

Tiberis fluvius non tam longus est quam fluvius Padus. Circum oppidum Tusculum mürus non tam longus est quam circum Rómam. Circum Rómam est mürus 15 antlquus. via Fláminia. Brundisium non est prope Ró10 mam. Porta prima Rórriána est pona Capéna. Placentia. via Aurelia. Via Latina non tam longa est quam via Appia. Ubi est Ostia? Ostia est prope Rómam. via Fláminia ínter Rómam et Arimi5 num. Ostia magna oppida sunt. Via Appia est ínter Rómam et Brundisium. via Latina ínter Rómam et Capuám. via Aurelia ínter Rómam et Genuam. Capua. Arlminum. Circum oppida mün sunt. sed procul ab Roma: via Appia longa est. Genua. 41 circum oppidum (acc) duo-decim» porta = magnum óstium prope Rómam «-» procul ab Roma longus -a -um Ínter Rómam et Brundisium (acc) . In muró Romanó duodecim portae sunt. Quam longa est via Fláminia? Ñeque ea tam longa est quam via Appia.CAPITVLVMSEXTVM CAP. Brundisium. VI mürus •4 porta » VIA LATINA / In Italia multae et magnae viae sunt: via Appia. via Aemilia ínter Arlminum et Placentiam. Tusculum quoque prope Rómam est. via Latina. via Aemilia.

Dávus post eum est.. Dominus servas malos báculo verberat.ur = Ursus el Dávus lúlium portan! cquus o ab oppidó advi\am ad (-1. sed in viá Latina ínter Rómam et Tusculum. Tusculum post eum est. MéVilla lülií est prope Tüsculum. Syrus et Léander non ante lectícam. Quó it lülius? Ad víllam it. Unde venit lülius? Ab oppidd venit. Ecce lülius et quattuor serví in viá. Quattuor serví dominum et dúos saceos ab oppidd ad víllam vehunt. in viá Latina est Ínter Rómam et Tusculum. ante eum est villa. est BTüsculiest c Roma 'IGsculum il D Rflmom 'lusculó il 0 Léander -dri (gen) vehunt = porlant (ab. lülius in lectícá est Ínter Ursum et Dávum. sed Tusculum it. Serví qui lecticam portant fessi sunt.. ñeque Rómae est Médus. Domi. Serví qu! lectícam portant sunt Ursus et Dávus. Syrus et Léander ambulant. nam is non ambulat..autem = sed. Dávus amicus Medí non est. Etiam Cornélius. Quó it? Cornélius non Ró55 mam.acc) <-» ab (+ ab[) lülius il (íinj) serví «uní (filar) TDsculí = in oppidd Tüscuió TGsculó = ab oppidó TBscutó Roma Tusculum quíquós: serví 0«í saceos porlant sacci tpiós serví ponant portal: Syrus et Léander dúos saceos in umeris portant. Cornélius in equó est. Médus est malus servus qui nummós do- apud cum sunl = cum eó sunt malus -a -um «-» bonus lectlca 40 miní in sacculó suó habet. ad.o. Quó it 50 Médus? Rómam it. VI CAÍ'.) ame *-» post Tusculum = at/oppidum Tusculum Cornélius á-ab abanica. sed post lectícam ambulant. ñeque is ad víllam lülií it.. Post eum 35 Tusculum est. lülius et Cornélius ad villas suás eunt. u. Syrus saccum portal et Léander quoque saccum 25 45 dus est inimícus Dáví.: Dávus auiem = sed Dávus in-imicus «-* amicus oppidum Médum amat. Fessí sunt Syrus et Léander.CAP. nam ií fessus -a -um lülius ab Ursó ci Dávó porlá. Saccí quós Syrus et Léander portant magní sunt. Dávus autem bonus servus est. serví eum portant. nam is dominum írátum timet. Dominus in lectícá est. Hstne in oppidó Tusculó? Médus Tusculí non est. nam quattuor serví apud eum sunt. amicus IQlii. itaque is fessus non est. Médus viá Latina Tusculó Rómam ambulat. lülius ab Ursó et Dávó portátur. sed inimíci sunt. e. ñeque is .. Ubi habitat Cornélius? Is Tusculí habitat. itaque serví malí dominum et baculum eius timent. Ab oppidd TDsculó ad vlllam lülií non longa via est. Ursus est ante lülium. h áJab ante celeras Uñeras quó? «-> unde? 42 43 .. ame eum Tusculum est. Dúo serví lectícam cum dominó portant. // Médus abest á dominó suó. lülius ab oppidd ad vlllam suam it. sed Roma venit.20 ñus et serví ab oppidó ad víllam eunt.. ante eum est Roma. nam servus bonus et servus malus non amíci. Médus non tst apud dominum. Roma pos! eum. VI IVLIVS SYRVS LÉANDER DAWS VRSVS lülius sólus non est. Ursus autem amicus Dáví est. i. sed saccus quem Syrus portar non tam magnus est quam saccus Léandrí. Villa ubi lülius habitat prope Tusculum est. Equus qui Cornélium 30 vehit pulcher est. A Rómo<. Dominus autem fessus non est. Unde venit Cornélius? Is non Tusculó. Unde venit Médus? Tusculó venit. lülius non in viá ambulat. Venitne lülius á villa? Non á villa venit.. 60 lam lülius prope víllam suam est.

cét. qui dominum Irátum timet. Ostia* = m oppidd -á/-ó. Unde venit Médus? Is lusculo venit. Médus prope Rómam est. sine. ante. prope. sunt praepositiónés. ex. ex. ex. Praepositiónes eum accfisátívó: ad. VI dúos magnos saceos umerls portant.) Cür Lydia verbis Medí dílectiiur • verba Medí Lydiam delectan! Verba Medí á Lydia laetá audiuntur. Ubi habitat Cor115 nélius? Is Tusculi habitat. nam is servus 70 est ñeque equum habet. Médus autem Rómae 85 est ante óstium Lydiae. ad. Ínter. 110 Quó it Médus? Médus Rómam it. Ablátlvus: Roma. praepositiónés eum ablativo: ablá. Brundisió. Brundisium. Itaque is fessus non so est et laetus cantat: árnica mea ida Lydia non audiiur = Lydia id n6n audit Non vía longo est Rómam. Capuae. Capuá. Médus est apud amicam suam. quae femina est pulchra et proba. ubi árnica habitat mea pulchra. liilius prope vlllam suam est. prope villam. Óstiam = ad oppidum -am/-um. salvé! Ubi est dominus tuus?" Médus: "lülius in villa est apud servós suós . Tüsculí. ante villam. 120 Locativas (= genetlvus): Rómae. Brundisii. in. ínter. Circum oppidum múrus est. non apud dominum. Médus autem. cét. lusculó. nam is equó vehitur. Ostia = ab oppidd -á/-fi. circum." 90 GRAMMATICA LATINA Praepositiónes lülius ad vfllom it. Quó it Cornélius? Is lusculum it. Ubi habitat Lydia? Lydia Rómae habitat. quó? Rómam/TDsculum unde? Rómá/Tfcsculó ubi? Rómoí/Ttisculí oppidum -um -am •d -á -i •ae -o o O 44 45 . Accüsátivus: Rómam. ante. sed saccus quem Syrus portat non tam magnus est quam saccus qui á Leandro portátur. post eum. apud. Ab. Via ínter Rómam etCapuom.equut eum vehit Lydia verbls Medí délectátur eumque salütat: "Ó amice. Urde venit Cornélius? Cornélius Roma venit. per. per porUz/n amíou (m): árnica (/) Médus ab eá amaiur = eaMédumamat Rómam it Médus? Rómam it. Dominl vehuntur. (vidé cap. ante eum. una praepositid (prp) duae praepositiónés ad ante post ínter •um -on -os -as -a me té prope ctrcion apud per ad. per. procul á villa lülil abest. cét. lusculum. Ostia est prope Rómam. ablá. Dominus á servó malo timétur. circum ménsam. 105 Médus per portam Capénam Rómam intrat. ad oppidum. quia Lydia Rómae habitat. Médus ambulat. post. apud.ñeque is iam meus dominus est!" 95 saccí! Saccí qui á Syró et Leandro portantur magnl 65 sunt. Lydia imperat: "Intrá!" Médus per óstium intrat et amlcam suam salütat: "Salvé.CAP. circum. 100 Dávus post iQlium est. mea Lydia! Ecce amlcus tuus qui sólus Rómam ad té venit. Ursus ante Ifilium est. Itaque Syrus non tam fessus est quam Léander. iam müri Rómánl ab eó videntur et porta Capéna. Sed id quod Médus cantat á Lydia non audltur! Iam lülius in villa est et ab Aemiliá líberisque laetls salütátur. nam Lydia árnica eius est: Médus Lydiam amat et ab eá amátur. Médus óstium pulsat. per óstium. sine + abl. Capuam. v). Cornélius Tüscull est. prope + acc. post villam. eum. Cornélius non est fessus. (Is qui viá 75 Latina venit per portam Capénam Rómam intrat. Ínter servós. Médus Rómam vocátur ab árnica suá. ad ancillás. post. in. Serví ambulant. cían. prope eam. lúlius lectlcá vehitur.. ñeque vacul sunt saccí qui á Syró et Leandro portan!» = saccí quds Syrus el Léander portan! saccus qui i Leandro portao/r=saccus quem Léander ponat is cqufi vehitur .

est. Pl-NSVM A lülius ab oppid.venit. sed equ.am.salüt-.it. Pucrí lüliam non vidcnt ñeque ab cá videniur.] Roma 'lusculum —.el ab e.voc. árnica Médi.su. non tam — est quam — Appia.habitat. Médus non est apud domin-. sed Rom. VI. Dominus á serv. Dominus á servís port-. Cornélius non ambulat.— cum est Roma. Unde venit? Médus TQscul. Passivum: -tur-ntur. Serv. nam Médus dominum írátum —. nam is Tusculhabitat.it. Médus servus — [= improbus] est.am-. [3] -ilur -unlur: Dávus sacculum in mensa pómi = sacculus in 135 mensa póm'iwr á Dávó. — Médus et lülius non —. Saccus quem Léander port. Pater et 130 mütcr libcrós amaní et ab iís amaniur.mal.Tuscul. is non —.veh-.Tusculó ad vill. [1] -áiur " -aniur [2] -ciur [3] -ilur -enlvr -unlur [4] -ilur -iuntur 'Poruu portam' vcrbum a c t i v u m e s t . Puerl rosas in aquá pónuní = rosae á pueris in aquá pón«wur. Ante Med. — Syrus non tam — est quam Léander.mal. PHNSVM C Ambulatne lülius? Quí lülium portan!? Quid portan! Syrus et Léander? Unde venit lülius ct quó it? Quó it Médus? Ktiamnc Cornclius Tusculó Rómam it? Ubi hahital Cornclius? Cür Médus laeius est? Quae est Lydia? Quid babel Médus in sacculó suó? Suntnc amící lülius et Médus? Num portal verbum passivum est? il cum portal ambulal vchil i i mol inirai tam quam inicr propc pnxjul ah circum ud unie pcisi ú apud per nam ilaquc auicm imdtr? quó? pracposili» iiicalivus üclivum passivum 46 47 . Cornélius cqúó vchtiur.et ab amic. Dúo serví eum —.á Syró ct Leandro port-. Villa eius prope 'líiscul-est. Exempla: []] -átur-antur: Aemilia lülium amal et ab eó amátur.CAP.port-. nam Lydia Méd. Cornélius equó —.it. Dominus serv. Áctívum: -t-nt.non tam parvus est quam saccus qui á Syr. sed — Rómam est. lusculum post e. Cornéüus PENSVM B Ostia non — á Roma.vocncquc ab eó aud-.VI UAI'. lam Médus Rom.su. — árnica cius Rómac habitat.est. Médus — dominum nán est. Vocabula nova: vía mürus pona Icciica saccus unieras amicus mimicus equus árnica longus malus fcssus duodccim -a -um ablá -ó -á -is -i -ai •a -i -tur -ni •nlur Serví saceos portan! = Saccí portaníur á servís 125 -ntur sing.salüt. — ambulat Médus? Is Rómam ambulal.mal. Cornélius — [= sed C. dúos — portan!. Lydia. [4] -Ilur -iuntur: lülia puerós audú ñeque ab iís audílur = puerí á lüliá audumiur ñeque eam audtuni. sed inimíci sunt.ñeque cum aud-. — venit lülius? Tusculó venit et — víllam il.su. Via Latina. quae est — Rómam et Capuam. sacc. [2] -¿tur -entur: lülia puerós non videl ñeque ab iís vidciur. Syrus el Lcandcr. plúr.tim-.est Roma. 'Portáfur portaniw' est verbum passivum. 'lüsculum est — eum. Lydia verbls Medí délectálur. lülius el Cornélius ad villas suás —. quí — lecheara ambulant. Ursus et Dávus non saceos port-. nam servus malus dominum tim-. lülius in lectura est ínter Urs-et Dáv-.á domin.apud Lydi. Quó it Médus? Rom. -US -a •i -Oí -um -ÜM -OS Verbum ácttvum et passivum Servus saccum portal = Saccuj portámr á servó -tur -as -a -us non Tusculó Rómam. R»m. Saccus Syri non — magnus est — saccus qui — Leandro portátur. Médus amic.

lülia: "Intrá!" Syra óstium aperit et in cubiculum intrat... Máter non est apud fíliós. lam Syra lacrimas videt. Pueri saceos plenos quí á servís portantur vident et interrogant: "Quid inest in saccís?" 40 lulius respondet: "In saccó quem Léander portal mala ínsunt. 15 Syra non videt lacrimas lüliae. ea in peristyló est. — nón-ne PVELLA ET ROSA . puerí: hic saccus plénus málórum est. Syra?" Syra: "Foedus? Immó formósus est násus tuus. Ecce Márcus et Quíntus ante óstium vlllae. Ubi est lülia? In cubículo suó est. Ursus et Dávus cum lectícá vacua discédunt.CAn 1 VL. quod ab ostiario aperitur. Puella sé in speculó videt et sé interroga!: "Estne foedus násus formósus -a -um = pulcher 35 Syrus et Léander. Híc saccum pone. Vení in hortum. Syra: "Quid est. rosam ante násum tenet. Óstiárius post eos óstium claudit. fílil!" et á fíliís salütátur: "Salvé. fílii! (p/úr) Óstiárius = servus quí óstium aperit et claudit in víllam «-»ex villa est. lulius: "Vidéte. mea lülia? Tergé oculós! Es laeta! Násus tuus tam formósus est quam meus. lülia speculum sümit et ante oculós tenet. Serví lecticam ante óstium pónunt." lülia speculum tenet ante Syram. venit salvé. quia lulius abest. Syra. il)Ic virum suum exspectat. Puella lacrimat: in oculls eius sunt lacrímae. Pueri lü.' salvé.." 25 lacrima lülia rosam ante násum lenel ímmó formósus: non foedus sed formósus est sunt es! este! (imp) lülia: "Sed násus tuus non formósus est!" Syra: "Quid? -Nónne formósus est násus meus?" lülia: "Immó foedus est! Eccc speculum. sunt cum: saccum hic saccus = saccus quí híc (apud me) est málum plénus -a -um«-»vacuus in-est = in. Post eum veniunt ad-vcnil = ad . Ancilla oculós claudit et tacet...' salven.. pater! (sin. ñeque óstium post sé claudit. nam Aemilia virum suum amat. híc est mea puella./ lium exspectant. Léander!" Léander saccum pónit ante lülium. lülia Syram post sé in speculó videt. quí aperit eum. quí dúos saceos portant. nam puella sé non vertit. pater!" lulius ambulat ad óstium. lülia rürsus 10 lacrimat." lülia sé vertit. Syra: "Ó. Dominus per óstium in víllam intrat. Syra óstium cubicull pulsat.) sálvele.VM suri ijvi vm lülia imperat: "Claude óstium!" Ancilla páret. quae násum suum in speculó videt. est meus?" Násus eius autem formósus non est. lülia^quae sola est 5 illlc. 20 lülia: "Num násus meus foedus est. Aemilia laeta non ( // Ecce lulius ad víllam advenit. lülia!" in cubiculum (acc) «-» ex cubículo claudií«-»aperit hortus hortus in hprtion 4-» ex horto 48 49 ." ¡n-sum = in. Pater fíliós salütat: "Sálvete.

Oculí íüliae pléni sunt lacrimárum. laetl sunt.CAP. laeta /// 85 Délia: "VenI in átrium. et vocáte eam!" Quintus currit. lülia in átrium ad lülium currit elque ósculum dat. Quinte. lam Márcus málum habet. Qulntus: "Etiam servís da mala et pira. quí iam 55 non sólum mala.e. sed ambulat. aperit. 60 Aemilia cum Déliá é peristyló in átrium intrat. lülia málum terget et ante oculós tenet. pater!" lülius Syrum et Léandrum serves ad sé vocal et ils mala et pira dat. lamne lacrimal lülia? Immó laeta est et ridet. Maree!" Etiam Márcus currit." Aemilia: "Non sólum lülia. Illlc autem puella non est. . Nülla ancilla illlc est. Aemilia viró suó ósculum dat. Pater filió suó magnum málum dat.." lülius: "Currite in hortum. lülia. lülia: "Num násus meus foedus est?" ex-ii «-* mlrat ex-i'l cx-aaa ei-que hace rosa = rota quae hic (apud me) est sólum = tanlum ñeque. quam fórmósum est hoc málum!" Puella Aocmálum=milun>quod hic (apud mí) ea hic haec hoc: hic saccus (m) haec tosa (f) hocmt\um(n) 95 laeta malo suó ósculum dat! lülius: "Hoc pirum eiiam luum esl. Aemilia: "Estne Syra in hortó?" Qulntus: "Non est.. lülius Aemiliae ósculum dat. lülia: "Ó. Pueri ex hortó per 70 65 90 lülius: "Foedus? Immó tam formósus est quam—hoc málum! Ecce málum tuum. VII é = ex cxan\ea." Pater fílils suls pira dat." lülia oculós et násum terget...el dat daní da! date! (imp) ¡u (= eís): servü ad-it = ad. sed etiam Syra est.í. Serví autem ñeque mala ñeque pira habent. in cubiculum intrat. Márcus: "Quid inest in saccó Syri?" pirum so Délia ad cubiculum íüliae it. et tuum. ñeque Qulntus málum habet. Márcus non currit. sed etiam pira habent. lülius: "Quid agit lülia?" Aemilia: "Rosas carpit in hortó. lülia. ñeque «-> ct. Aemilia: "Etiam ancillls meis mala et pira da!" 51 cí: íüliae Mircus Qulntus ambulat currit 50 peristylum in átrium ambulant. lülius Quíntum ad 75 Márcus: "lülia ñeque in hortó ñeque in peristyló est." lülius Marcó málum dat. Pueri per peristylum in hortum currunt. Illic non sólum lülia. óstium pulsat. Maree. lam et Márcus et Qulntus mala habent. lülia: "Ecce rosa." lülius eí pirum dat'.. lülius imperat: "Age! Curre. sed etiam Syra abest! Délia. Iam puella el málum el pirum habet. lülia! Illlc pater tuus té exspectat. VII CAP." lülius dúo pira é saccó sümit: "Ecce pirum tuum. Aperi saccum. Syra et Délia post eam exeuni. Dominus servís mala et pira dat. I ad cubiculum íüliae!" u cum i! iu!(imp) eí: Quintó sé vocal et e! málum dat. 80 lülius: "In saccó eius pira ínsunt.t. lülius Quintó málum dat.h i/ex ante céleos hueras lülius málum é saccó súmit et sé vertit ad Márcum: 45 "Ecce málum tuum. Nónne pulchra est haec rosa?" lülius: "Nülla rosa tam pulchra est quam filia mea!" lülius fíliae suae ósculum dat.. pueri. é cubículo exit. Syre! Vidéte." Pater fíliae málum magnum et fórmósum dat. ¡t Aemilia lülió ósculum dat ad lülium adit eumque salütat. pueri: hic saccus plénus est pirórum. rosam sümit. FIlü. Maree.u.

sed serví — mala — pira habent.ósculum dat.su-. — 100 Cui lülius málum dat? Pueró málum dat. lülia rosam ante lülium —.su-. 'Servó' dativus singuláris est. lülius servís (Syró et Leandro) mala dat. Dativus: singuláris -5. lülia. Óstiárius óstium — et post eum —. Dominus senos ad — vocat et — quoque mala et — dat. Ecce málum tuum. sed etiam pira dat.. 110 Dativus: singuláris -ó. Syr. ea in cubículo suó est. 'Oppido' dativus singuláris est. lülius Márc. Saccl non vacul. fíli. ííli. lülia: "Nónne — rosa — [= pulchra] est?" PENSVM C Quem pueri exspectant? Venitne lülius Roma? Quis óstium aperit et claudit? Quid incst in saccls? Cui lülius málum prímum dat? Cui Aemilia ósculum dat? Estne lülia in hortó? Quó it Délia? Estne lülia sola in cubículo suó? Rldetne lülia? Quó lülia currit? Quid lülius dat fíliae suae? Vocábula nova: oculus lacrima speculum ósliárius málum pirum ósculum fórmósus plénus cxspecial tcnet lacrimal apcrít m m claudit vcrtit terget advcnit inesi dat adit currit cxit es se ancilW ancillfi -ae -is hic haec hoc oppido oppidis immó nónne? ct. 'Oppidts' est dativus plfirá.su. ñeque sólum lüliae. Maree.IQli. Dativus: singuláris -ae. lülius etiam serv.ósculum dat! daiívus (<£») «iat servo serva -ó -is PENSVM B lülius ad vlllam —. sed —: in — eius sunt —. lülius: "Vidéte. lülius ancillac (Syrae) málum dat. plürális -is. Fluvius oppido aquam dat. sed — in hortum. Puer cui lülius málum dat est fílius eius. ad lülium currit et — [: lülió] ósculum dat. Aemilia ad lülium— ct el — dat. [E] Féminlnum.ósculum dat. lülius ancillü (Syrae et Déliae) mala dat.et Léandr-. mSla dat..CAP. lam pueri — mala —pira habent. plürális -Is. GRAMMATICA LATINA 105 Dativus [A] MasculTnum. — [: in hortó] lülia non est. mala dat. lülius lüli-. Fuella cui lülius ósculum dat filia eius est. málum dat. Délia: "In atrio paterluus le —. lülius servó (Syró) málum dat. lülia mal. lülius íilils non — mala. Ancillae laetae ex atrio exeunt. 'Serva' est dativus plürális. lülia abest. fíli.Aemilia ósculum dat? Aemilia vir. Cui lülius ósculum dat? Puellae ósculum dat.et Quint-. lilia non ridet. Pueri non ambuiant.su. [C] Neutrum.su-. plürális -is.120 lis. lülius Aemili.. Fluvil oppidts aquam dant. 'AncilKí' dativus plürális 115 est." lülia — [= ex] cubículo —." lülius Marcó málum —. sed — sunt. ancillsu-. málum dat. pueri: — saccus plénus — est. VH ifs (= eis): ancillís cui? puero puelloe lülius ancillás ad sé vocal et iís quoque mala et pira dat.et ñeque.et Deli-. C. PENSVMA lülius Márc-. sed etiam Syr.. ñeque sólum illic c e¡ üs -íi cui dativus 52 53 . 'Ancillae' est dativus singuláris.su-.

Médus non cónsistit ñeque ta40 bernam aspicit.CAPJTVLVM OCTAWM CAP. nam íeminae órnámentls délec:antur. alil rosas et lllia.'quú/qu/'vir? quid? quod órnámentum? Ecce taberna Romana. 20 Aemilia. est = magnam pecüniam habet Aemilia In viá prope tabernam Albínl vir et femina ambulant. quia pecuniosa non est. Eae quae magnam pecüniam habent multa ornamenta emunt. Etiam is viri multl ad hanc tabernam adeunt. VIH niam habent ornamenta emunt et feminls dant. céteri rürsus abeunt. Cuius est haec taberna? Albínl est. abl hác vía Multae íeminae quae in hác viá ambulant ante tabernam Albínl cónsistunt. Médus sine dominó suó cum femina formósá. Lydia autem nüllum aliud órnámentum habet. quí cum Lydiá. ambulat. Féminae quárum viri magnam pecüniam habent multa ornamenta á viris suls accipiunt. 25 TABERNA ROMANA ' i » gemma " • margarita ab-it«-»ad-il ab-if ab-eun( pecüniósus -a -um: p. Ánulus digitum Aemiliae órnat. AHÍ tabernáril libros véndunt. occhanc tabernam quí = is quí Lydia órnámentum pulchrum in eolio habet. Médus sé vertit. Alblnus est tabernárius Rómánus quí gemmás et margaritas véndit. quam pulchra sunt illa ornamenta!" Lydia tabernam Albínl digitó mónstrat. Collum Lydiae margaritis pulchris órnátur. non emunt. alil 30 hace taberna. Gemmae et margarítae sunt ornamenta. Quí tabernam habet tabernarias est. quif.) // Alblnus clámat: "Ornamenta! Ornamenta íeminárum! Ór-ná-men-ta! Emite ornamenta!" Lydia cónsistit oculósque ad tabernam Albínl vertit: Lydia tabernam aspicit. sed dominus eius Rómae non est. in quá gemmae et margarítae multae sunt. VIII CAP. margarítae collum eius ornant. Quod órnámentum? Órnámentum quod Lydia habet est linea margaritárum. Médus est servus lülii. cuius vir pecüniósus est. tabcrnam vi55 illa taberna = taberna quae illic est haec via. Lydia: "Consiste. Ánulus cum gemmá órnámentum pulchrum est. Etiam linea cum margaritis órnámentum est. Quí vir et quae femina? Est Médus. Méde! Aspice illam tabernam! Ó. Quí magnam pecú- emil «-» véndit quae = eae quae quí = ü quí 54 .in vüs Rómae ambulat. Quae nüllam aut parvam pecüniam hajent ornamenta aspiciunt tantum. amícá suá. Aemilia ánulum in digitó et margaritas in eolio multaque alia ornamenta habet. Albínus hanc tabernam habet. ñeque pecüniósus est amlcus eius. ánulus cum gemmá mala et pira. Linea sine margaritis non est órnámentum! 10 línea cum margaritis = linea margaritárum 35 (Pecüniósus est quí magnam pecüniam habet. Féminae gemmls et margarltls ánulísque órnantur. multa ornamenta ab eó accipit.

. Médus: "Ecce séstertil nónágintá. acc hunc á. acc h6s hi hae hace." • /// Lydia." Albinus üs tres ánulós sine gemmís ostendit: "Aspicite hós ánulós! Nónne hi ánulí pulchri sunt?" Médus et Lydia ánulós aspiciunt. "Quot nummis cónstat anulus in quó gemma est?" Alblnus Médó ánulum gemmátum ostendit.gen Ulíus. Médus et Lydia ante tabernam cónsistunt. sacculum suum in mensa pónit — ñeque vacuus est sacculus.quantus = tam magnus. Alblnus eos salütat et margaritas 45 in línea ante oculós Lydiae tenet: Alblnus Lydiae margaritas ostendit. quae haec verba non audit. Médus. acc illum tantus. Médus.. abl h6c vlginti = xx (20) sing hic haec hoc plür hi hae haec aspice.quaro ille -a -ud: ¡lie inulus (m) illa gemma (f) i[\ud &rnámentum (n) quí." 65 Médus: "Num anulus siné gemma vlginti tantum séstertiis cónstat?" Alblnus non responde!." Lydia ánulum gemmátum ante oculós tenet. in quibus nülll ánulí sunt. abl bis qui." Médus: "Tanta gemma ad tam parvum ánulum non convenit. 85 Lydia: "Aspice. Lydia: "Ó. abl quo anulus gemmátus = Snulus cunvgemim hic hace hoc. cum Lydiá ad tabernam adit. quam pulchrum hoc órnámentum est! Illud órnámentum non tam pulchrum est quam hoc.. da! huic 57 . gen huius scstenius = nummus hic anulus.um. Nónne pulchrae sunt hae margaritae?" Médus: "Árnica mea multas margaritas habet. qui alium ánulum gemmátum post Albinum videt: "Hic anulus pulcher non est. Quot séstertiis cónstat ule anulus?" 70 Alblnus: "Quí ánuhis?" Médus: "Ule post té. Médó digitós suós ostendit. Tanta gemma sola octóginta séstertiis cónstat.. Albinus: "lile queque anulus centum séstertiis cón75 stat. sed plénus nummórum! Quanta pecunia est in sacculó Medí? In eó nónágintá sésterüi insunt. 80 ñeque illa gemma tanta est quanta haec.' aspicite.' aspicil aspiciuffi hi." 50 Lydia: "In hác taberna multa alia ornamenta sunt. Pretium ánulí est séstertil centum!" Lydia: "Da huic tabernario centum séstertiós!" quamus -a -um — quam magnus ule." Médus: "Centum séstertil? Id magnum pretium est!" Alblnus: "Immó parvum pretium est! Aspice hunc ánulum: in hoc anuló magna gemma est. In oculis eius lacrimae 90 sunt. Pretium illlus ánulí tantum est quantum huius." Médus: "Quid?" 60 Alblnus: "Pretium huius ánulí est centum séstertil. Quantum est pretium illlus ánuII?" Médus ánulum post Albinum dígito mónstrat. Aliae feminae digitós ánulórum plenos habent — mei digiti vacui sunt!" Médus: "Sacculus quoque meus vacuus est!" Lydia ánulum in mensa pónit." 95 Albinus: "Sed nónágintá non satis est. ahí plür quibus nónágintá = xc (90) scstertii nónáginlá: HSXC hic haec hoc. sed árnica tua hunc ánulum amat. Alblnus: "In hoc ornamentó vlginti margarltae magnae sunit. Lydia: "In hls ánulls gemmae nüllae sunt!" 55 Médus Albinum interrogar. qui lacrimas videt.Albinus Lydiae (¿ai) margaritas ostendit hoc.aWhóci. Alblnus: "Hic anulus centum nummis cónstat.ó tantus -a -um = tam magnus oct6gimí » LXXX (80) hic anulus = anulus qui hic est Ule anulus = anulus qui ¡lile est 56 det. non illum. Méde! In digitis meís nülli sunt ánulí.

fí/UR serví saceos ponan i. In Serví saceos ponan t.. Lydia Médus: "Quí in aliís viís tabernas habent.' accipií accipwu ünum prdnómen (¡>rdn) dúo prónómjna Singuláris: nóminátlvus (jwslquiuille qui. Ánulus nimis parvus est aut digitus nimis magnus!" lülius dominus servórum est. 145 lum dat esl Syrus.? is servus = ille servus accüsátivus qucm eum illum gcnclivus cuita eius ütius dalivus cuieiiltt ablátivus quó eó illó Plürílis: nóminálivus qui ii UR accúsáiívus í/uos eos illas gcnclivus quorum córum illónaa digitus quártus quártus -a -um = IV (4.. h/ille servus saccum nónágimá. quae ROnae sunt? Et quae sunt illa ornamenta quae in illls taBO mae habitat. sed nummós sümit Médóque 115 dominus lülius esl. Albmus: "Quae sunt illae viae in quibus illae taberMédus et Lydia á taberna abeunt. 'ille' Médus: "Numera eos!" lio [A] Masculinum. Quem servum? Servus qucm lülius vocal est Syrus." satis magnus est et ad digitum convenit.. 120 suní Syrus et Léander. viii Médus: "Id nimis magnum pretium est! Alií taber125 Médus ánulum in digitó Lydiae quártó pónit. 'qul'. portal.. Cui servó? Servus cui lülius mávéndit séstertiís nónágintá. Saccus á servo portátur. Albínus pecúniam accipit et Médó ánulum lülius servó málum dai. bernís parvo pretió emuntur? Non sunt ornamenta! Sed Albínus rürsus clánat: "Ornamenta! Ór-ná-men-ta!" aspicite haec ornamenta: hós ánulós. has ios et aliós virós pecuniosos. Quorum servórum? Serví quoLydia: "Ó Méde! Digitus medius nimis magnus est. nam digitus Albínus: "Qul sunt illí tabernáril?" 100 quártus non tantus esi quantus digitus medius. lülius dominus eóntm/illdrum servórum esl. lülius elliüi servó málum dat." laeta digitum suum aspicit et amicó suó ósculum dat. exspectat. Pone ánulum in digitó quártó!" qu¡ = i! qul sing ille illa ¡llud plúr illi illae illa accipc/ nccipilt. 150 lülius servó* vocat. quorum amícae nülla aut margaritas! Haec ornamenta proba sunt! Ñeque prepauca ornamenta babeat. Quí serví? Serví qul saceos porianí quó digitó? In digitó medió. Quis saccum portal? Servas saccum portal. VIII CAP. Lydia. lülius eumJülum servum vocat. Ánulus nárií ánulum gemmátum octógintá séstertiís véndunt." Médus ánulum in digitó Lydiae pónit.CAP. V. Qul servus? Albínus numeral séstertiós. Quds servós? Serví quós lülius vocat Médus: "Hic ánulus ad digitum tuum non convenit. tium hórum órnámentórum nimis magnum est i" Médus: "Accipe nummós nónágintá — aut nüllós!" GRAMMATICA LATINA Albínus: "Num híc nónágintá séstertií sunt?" 135 Prónómina 'quis'. Médó viam mónstrat. ánulum dat.. sunt Syrus el Léander. Albínus: "Sunt nónágintá. Médus: "Satisne est?" lülius dominus serví esl. rum dominus esl lülius suní Syrus el Léander. lülius eos/illas servós vocat. Á quó servó? Servus á quó saccus Médus sé ad Lydiam vertit: "Accipe hunc ánulum ab poriáiur esl Syrus.) 58 59 ." 140 lülius servum vocat. Saccus ab eó/iUo servó ponáiur. lülius dominus eius/illíus serví est. has gemmás. amícó tuó. Cuius serví? Syrus esl servus cuius Albínus non responde!. quorum numeras est Servus qul saccum portal esl Syrus.

Ea/illa oppida prope Romam sunt.tíi müri 220 Acc. lülius ancillís mala dat. Quibus ancillis? Ancillae quibus lülius mala dat sunt Syra et Délia. Fluvü oppidfe aquam dant. Á quibus servís? Serví á quibus saccí portamur sunt Syrus et Lcander. Cuius órnámentí? Órnámentum CMI'UJ preiium est HS c est ánulus. Abl. Saccl á servís portamur. Lydia idliüud órnámentum amat. Fluvius oppidó aquan dat.CAP. hace hanc huius huic hác n. In quó oppidó? Oppidum in quó Cornélius habitat est Tusculum.. Pretium eórum/iUdrum órnámentórum est HS C. lülius eás/illás ancillás vocat. hae haec has has haec hórum hárum hórum his his m. Pretium órnámentórnm est HS c. hós muros Féminínum Néutrum haec via hoc verbum hanc viam hoc verbum huius viae huius verbí huic viae huic verbo hác viá hoc verbo hae viae haec verba has viás haec verba Gen. iis/illis ancillís mala dat. Quam ancillam? Ancilla quam IQlius vocat est Syra. gcncüvus CU1U5 CÍUS iltlUS dativus cui ei illi ablitivus quéeoiUó Plürális: nóminátívus quae ea illa •f ttl accüsátívus quae ea illa genetivus quorum cañan iílorum «M dativus quibus iís ilfís ablátivus quibus iís illís Prónomen 'hic' MascuRmm Sing. hórum mürórum hárum viárum hórum verbórum Dat. dominus cius/illius ancillae est. Cornélius in parvo oppidó habitat. Quid Lydia in eolio habet? Órnámentum babel. EaJilla ancillá abest. huius müri Dat.. Quae ancillá? Ancilla quae abest est Syra.175 lae quorum dominus est IQlius sunt Syra et Délia. Cuius ancillae? Syra est ancillá 165 cuius dominus lülius est. lülius ancillae málum dat. lúlius eamtillam ancillam vocat. f. Á quibus ancillís? Ancillae á 180 quibus IQlius salütátur sunt Syra et Délia. Quorum órnámentórum? Ornamenta quorum pretium est HS c ánulí sunt. Quás ancillás? Ancillae quás IQlius vocat sunt Syra et Délia.. ns/illis servís mala dat.? accüsálivus quidíquod id illud qiuxl. n. Quae ornamenta? Ornamenta quae A. I. IQlius ancillam vocal. [B] Fémininum. /ís/i//ís órnámentis délectantur íeminae. his mürís his vüs his verbis . lúlius ancillás vocat.hic mürus 215 Acc. Quibus órnámentis? Órñámenla quibus íeminae délectantur sunt margarítae et gemmae. Fluvü its/illís oppidís aquam dant. [C] Néutrum. I. Ab iis/illís servís saccí portamur. véndit sunt ánuli. Ab iis/ilfís ancillís IQlius salütátur. Quibus oppidls? Oppida quibus fluvii aquam dant sunt Capua et Brundisium. Quod órnámentum? Órnámentum quod Lydia in eolio habet est línea margarítárum. Quid est ánulus? Ánulus est órnámentum. 190 195 200 205 210 Pretium órnámentt est HS (= séstenii) C.? lülius servís mala dat. VIH CAP. Bolilla ornamenta véndit A. In eólüló oppidó habitat Cornélius.. Fluvius ei/i¡K oppidó aquam dat. Pretium eius /illius órnámenti est HSC. hoc hoc hoc (. Eaefiüae ancillae absunt. lülius ab ancillíj salütátur. IQlius ab calilla ancillá salütátur. 160 Ancilla abest. Quibus servís? Serví quibus lülius 155 mala dat sunt Syrus et Léander. Quorum ancillárum? Ancil. Albínus ornamenta véndit. Idlillud 185 órnámentum pulchrum est. hís mürís his vüs his verbis smg. hoc muró Plür. I. IQlius ab ancillá salütátur. VIII dativus quibus üs iua ablativos quibus iís iltís Singuláris: nóminátívus quae ea illa accüsátívus quam eam iUam gcnclivus cuius eius illius dalivus cuitíilK ablátívus quá eá illa Plürális: nóminátívus quae cae lilac ' accúsativus quás eos illas genetivus quorum cárum iUárum üalivus quibus Si illis ablativus quibus ils iltis Singuláris: nñminálívus quid/qund id itíud qund. hunc mürum Gen. Quae oppida prope Rómam sunt? Ostia et Tusculum sunt oppida quae prope Rómam sunt. Féminae ornamentó délectantur. IQlius dominus ancillárum est. Cui oppidó? Oppidum cui fluvius aquam dat est Capua. lülius dominus eárum/illárum ancillárum est. Quod órnámentum? Ánulus est órnámentum quod digitum órnat. Ndm. 170 Ancillae absunt. Ai 60 61 . Quae ancillae? Ancillae quae absunt sunt Syra ct Délia. lülius cVillí ancillae málum dat. A quá ancillá? Ancilla á quá lülius salütátur est Syra. Nóm. Cui ancillae? Ancilla cui IQlius málum dat est Syra. hic tome hoc plür. m. huic muró Abl. IQlius dominus ancillae est.

PENSVM B Gemmae et margaritae — pulchra sunt. ñeque pastor herbam est. quae in campó est. qul in campó ambulat. qul non — est quantus digitus —. ill. non in ill-. IX Vocabula nova: taberna gemma margarita tabernárius órnámentum ánulus linea digitus collum pretium séstertius pecuniosas gemmátus medius quártus vígintí ocióginti nónágimá véndit consistí! emit aspicit abit accipit órnat clámai mónstrat osienciit cónstat convcnit alius ille tañí us quantus satis nimis aut prónómen PENSVM A Qu-est Albínus? Est tabernárius qu-ornamenta véndit. In rlvó est aqua.oppidum est Tusculum. Lydia Médó viam —.est Brundisium. Aemilia multa ornamenta á lülió —.servó ósculum dat. — ánulí est centum séstertil. Lydia h.oppidó habitat.oppidl parvae sunt.servus Médus. Viae h. Lydia amíca h. nam canis niger cum eó est et centum oves: una ovis nigra et ündécentum oves albae.ánulus pónitur est digitus quártus. Oves in campó herbam edunt.serví est. Pastor ovi nigrae et ovibus albls aquam et cibum dat.servum amat.servó amátur. non ill-. Quórnámenta? Ornamenta qu. H. Sed ánulus convenit ad digitum — (iv). Multae feminae ante tabernam Albín! — et ornamenta eius aspiciunt.Dávus est. VIII CAPITVLVM NONVM CAP. Cornélius in h. Canis herbam non est. Viri ornamenta — et íeminls dant. pañis ¿si edunt vir pánem Isl virt plneoí edunt ün-dé-centum » 1C (99) albus -»-um «-» niger -gra-grum nam ate gen dat abl sing ovis ovem ovis ovi ove plür ova ovifj avilan ovihus ovil-ui rivus = parvus fluvius 62 63 . pastor lülii est. PENSVM C Quid Albínus véndit? Á quó Aemilia ornamenta accipit? Ambulatne Médus cum dominó suó? Ubi Médus et Lydia cónsistunt? Cur Médus margaritas non emit? Cür Lydia nüllum ánulum habet? ístne vacuus sacculus Medí? Quot séstertils cónstat ánulus gemmátus? Ad quem digitum ánulus convenit? PASTOR ET OVES / Hic vir. Cum Qná ove nigra et ündécentum ovibus albís pastor in campó est. Cibus pástóris est pañis. ill. Qu. non ab ill-. Lydia ab h. Albínus: "Nónágintá non — esti" Médus: "Accipe nónágintá séstertiós — nüllós!" Ánulus ad digitum médium non —: digitus medius — magnus est. Qu. sed Médus — (xc) tantum habet. non ill-.emit Médus? Órnámentum emit. — gemmátus centum séstertils —. Pastor can! suó cibum dat: canis á pástóre cibum accipit. et aquam bibunt é 10 rívo. Is 5 est dominus ovis nigrae et ovium albárum.CAP.pretium est HS c.Albínus véndit sunt gemmae et margaritae.Médus emit est ánulus c.órnámentum? Órnámentum qü. Pastor ünam ovem nigraro et multas oves albas habet. Itaque canis pástórem amat. quí inest in saccó. H. Lydia h. qu¡ Ínter campum et silvam est. non ill-. Lydia laeta digitum suum — et cum Médó á taberna —. lülius pastor! suó pánem dat. Pastor non sólus est in campó. Cibus ovium est herba. Aemilia — in eolio et ánulum in — habet. Digitus in qu.

Lupus in silva cibum quaerit. In cáelo sol et nubes sunt. non centum. In térra Ínter arborés sunt vestlgia lupí. Pastor et canis oves albas relinquunt et silvam petunt. quae iam procul á pástóre céterisque ovibus abest. IJ €M •4 ovis ípsa. sed ovis nigra cum paucis alus in solé iacet. sed ovis procul abest. campí silvaeque sunt in térra. Pastor: "Ubi est ovis nigra? Age! quaere ovem. Sub arboribus sol non lücet. IX nng piar nóm pastor pastores acc pastórem pastores gen pastoril pistórum dat pástórí pistón fruí abl pástóre pástónfcus ünus móns (< monis) dúo montes vallis *•» rnñns una arbor duae arborés lupus I In Italia sunt mullí pastóles. 30 Pastor. acc ovem ipsam dúcil dücum düc! dúciie! (imp) pastor in umbra iacet oves albas relinquit = ab ovibus albis abit Dum pastor in herbá dormit. Arbor pastor! et can! et ovibus umbram dat. oculós claudit et dormit. in vallibus nuil! sunt lup!. ovem nigram aón videt. cum cañe et ovibus ad arborem adit. tres. In campó est collis. ínter montes sunt valles. In silva multae arborés sunt. Ovis nigra oves albas relinquit et 40 rivum petit. Ovis.35 bus. ñeque ovem ipsam reperit. Ubi est lupus 55 ipse? Non procul abest. qu! cibum non habet. ItaCanis látrat: "Baubau!" Pastor oculós aperit. Canis non dormit. In cáelo nülla nubes 25 vidétur. quinqué ündécentum. Pastor in solé ambulat. Parva ovis sine timóre Ínter arborés errat. CAP. ovis nigra ab ovibus albís // abit et ad rlvum currít. 65 Pastor: "Ecce vestigia ovis. oves aspicit. ñeque caelum ñeque sólem suprá se videt. dum pastor et canis ovem nigram quaerunt. Pastor et canis procul ab eá sunt. Pastor. errat. Canis látrat. Sub arbore autem umbra est. Pastor oves numeral: "Una. et in silvam intrat! 64 65 . Ovis vestigia lupi in térra videt. Caelum est suprá terram. Pastor et oves lupum timent. Post campum montes sunt. sedabest ovis nigra. Itaque ovis lupum non timet. Dum céterae oves ápástóre numerantur. (Collis est móns parvus. Oves non in silva ñeque in monte. Numerus pástórum magnus est." 45 Numerus ovium est ündécentum. acc lupum ipsum limor -6ris (gen) m < timet Ü una nubes duae nubes sub prp+abl «-» suprá umbra «-» sol umbram petit = ad umbram adit que sol lücet in campó. Pastor umbram petit. duae. Ecce pastor in umbra arboris iacet cum cañe et ovi. qu! fessus est. Etiam oves umbram petunt: post pástórem ad arborem adeunt. Lupus ululat: "Uhü!" Et ovis et canis lupum audiunt. Canes á pástóribus cibum accipiunt. sed suprá hunc campum caelum sine nübibus est. aquam bibit é rivó. Nüllae oves albae absunt. Pastor saccum cum pane in colle relioquit. Ubi est ovis ipsa? Düc me ad eam. nam lupus oves est. ubi via nülla est. Sol in cáelo est suprá campum. quanuor. et reper! eam!" Canis ovem quaerit et vestigia eius in térra reperit. ñeque iupum ipsum videt. Dominí pástóribus suís cibum dant. canis. sed in campó sunt. Lupus autem prope ovem est. per silvam 60 errat. IX ÍM 4 « «M vestigium lupus ipsí. Montes et valles. ovis nigra in 50 magna silva. Lupus. Qui viá Appiá Roma 15 Brundisium it mullos pastores videt in campls.) In colle 20 arbor est. Ovis nigra in umbra est. Pastor oves suás ad arborem dücit. canis!" Canis dominum suum per silvam dücit ad ovem. In silvls et in montibus lup! sunt.CAP. In silva est lupus. quí nüllam núbem videt in cáelo.

Vocübulum 'ínsula' déclinátur hóc modo: Singuláris I'lürális Nñmináñvus insulja ¡nsul|ac Accüsátivus insuljam insul|ás (Icnctivus insul|uc insuljárum Dativas insulte ínsulas Ahláiñaa insuljá Insul|ís 90 95 66 . [A] serv|«í [B] verb|um verb|a Acc. servio verbjó verb|« hóc modo : ut 'Ínsula' -usl-um -V-a -tan -í -o -ó -ds/-a -anón -is -ü propc «-» pnicul clamor -ñris (geni m < clámat [A] Ut 'servus' déclinantur vocábula masculina: ftlius. násus. serv|am setvjóí verbjum verb|a serv|orum Gen. Parva ovis oculós claudit et denles lupi exspectat. Exempla: femina. nummus. [A] pástot pástór|« [B] ov|í'j ov|« Acc. pástórjú *pástór|um ov|ií ovji'um Dat.CAP. IX Canis currit. speculum. cét.. quae in térra iacct. vestigium. fluvius. aqua. óstium. umerus.). móns 125 montis. domina. sine -us). Sing. Féminina sunt: ovis. cét. collis. térra. equus. Numerus pastor. baculum. arbor -óris (fem. [III] Déclinátió tertia.magnus est. vir. pástórje pastor|ifcwi ov|e [A] Ut 'pastor' déclinantur haec vocábula: sol sólis. cubiculum. clámat: "Pete lupum!" Canis clámórem pástóris audit. amicus. Sing. cét. clamor -óris (mase. déns. málum. PENSVM A In Italia sunt multi pastor-. mensa. Lupus collum ovis petit dentibus. collum. plür. Lupus autem ovem relinquit et montes petit. Plür. Sing. quí ante lupum cónsistit et denles ostendit. vallis. familia. exemplum. xs Procul in monie lupus ululat. caelum. Sed ecce canis accurrit! Lupus sé ab ove vertit ad 75 cancm. et sine timóre lupum pelit. masculina: pañis. canum). littera. et alia multa. Pastor lülii ünum can. Ovis bálat: "Baba!" 70 l£ccc lupus quí ante ovcm cst! lam ovis lupum ipsum ante se videt. ornámentum. pastor ovcm in umcrñs im-pónil (< in-pónii. -es). sing. pástór|í pástór|t'¿>us ovjí ov|t'6u5 120 Abl. Oculí lupi in umbrá lücent ut gemmae et denles ut margaritae. serv|í verb|í verb|órwm 105 Dat. pecunia. [B] Ut 'ovis' déclinantur haec vocábula: pañis. silva. quí iam prope cst. pástór|em pástór|« ov|em ov|éí Gen.via. filia. Pastor est domi67 115 -/-is -em -is -i -is -á -uml-ium -ibas -ibus -am •ae •ac -ax -úrum -ís -a -ís GRAMMATICA LATINA Dcclinátid vocábulñrum [I] Declinado prima. villa. Plür. cét.habet. Pastor. lu110 pus. sing. sing. aspicit. xo Pastor quoque accurrit el ovem suam. ancilla. In cólló eius sunt vestigia dentium lupi! Ovis oculós apcrit ct ad pástórem suum bálat. puella. timor -óris. numerus.. nubes -is (nóm. saccus. IX CAP. -i < -«). déns dentis (nóm. quae sine pástórc in campó erranl. rivus. oculus. mürus. móns. canis (gen. puer. pretium. Ovis báiai. campus.). Canis lálrat.et multas ov. [B] Ut 'verbum' déclinantur vocábula neutra: oppidum. Ovis cónsistit et exspectat dum lupus venit.. Sing. Piar. Nóm. dominus. 100 [II] Declinado secunda. hortus. collis. Lupus ululat. serv|í Nóm. líber (nóm. nubes. vallis. Pir. dC-clinálm -ñmnj(dicl) < declina! ¡nudas -! m: modóuW -u -ae l déns l únus déns (< dcris) dúo denles ac-currit < ad-curril Hóc modo déclinantuí multa vocábula íeminina. Pastor laetus ovem in umerós impónit eamque portal ad celeras oves. serv|<5 serv|& verb|ó verb|« serv|w Abl.

In África sunt mullí leonés. pl pedes -um .ad arbor. Sol —.CAP. Homo qul ambulat pedes movet. sed etiam hominés edunt. Vocábula nova: campus pastor canis ovis cibus herba rivus pañis móns vallis collis arbor silva lupus sol caclum térra nubes umbra vestigium timor déns clamor modus nigcr albus ündécentum est edunt bibit lücet peút dücit iacet ñus can. dum pastor et — pvern quaerunt. quae alias bestias capiunt et edunt.est pan-.nigra á pastor. Cum avis volat. Leo et lupus sunt béstiae ferae. cibus pástóris est —.et ov-. Aves in aere volant. PENSVMC Num pastor sólus in campó est? . Piscis ñeque álás ñeque pedes habet.iacet. sed homo uda homo -inis m. Pastores Áfricae leonés timent. Cibus ovium est —.nigra in sol.discédit. pedes moventur. lupus — non procul abest.et can. in — multae arborés sunt. Pastor oves suás ad arborem —. Piscis qu! 15 natat caudam movet. Arbor pastor. leo et lupus.. In térra sunt — lupl. In colle una — est. leonés autem non sólum alias bestias. In silva multae arbor. Pastor ovibus aquam et — dat. pés ala cauda 68 69 . Pastor cum can. nam leonés non sólum oves pástórum 5 edunt. IX CAPITVLVM DEC1MVM CAÍ'. In coll.pastor. Cum piséis na- relinquit litrat errat quaerit reperit ululat bálat accurrit : ímpónil ipse procul supri sub dum ut déclinatió declina! ácr aeris m pcs pedís m. Aquila est magna 10 avis fera. Homo dúos pedes habet. Can.est herba.sunt. Pastor pánem —. sed etiam pastores ipsós! Non bestia. Nüllae nübante sol. aliae piscés. nülla — in cáelo — hunc campum vidétur.iacet. lam pastor in umbrá arbor. — pastor in — arboris iacet. Pastor pan. quae parvas aves capit et est.et ov. sub arbor. ovis nigra celeras oves — et silvam —. Avis duas álás habet. pl hominés -inum fera = bestia fera aquila y^ leo -ónis m.una arbor est. Ferae et hominés amicl non sunt. Hominés in térra ambulant. Canis amtcus hominis est. A quo canis cibum accipit? Suntne montes prope pástórem? Ubi sunt valles? Quid est collis? QuS it pastor? Cür pastor umbram petit? Quo it ovis nigra? Quid ovis in térra videt? Cür lupus ovem nigram non est? avés in aere volant hominés in térra ambulam piséis in aquá naiant BESTIAE ET HOMINÉS / Equus et asinus.est. canis et ovis béstiae sunt.céterisque ov.<• • est pastor. sed ov. Quot oves habet pastor? .it. — arboribus umbra est. ea bestia fera non est.umbram dat. Avis quae volat álás movet. Lupus in silva cibum —.amant.et ov. álae moventur. Oves herbara — et aquam — é—.umbra est. Canis ovvidet. Aliae béstiae sunt aves.sunt. Cibus ov. cibus pastor. Piscés in aquá natant. Ov. PENSVMB Pastor et centum — in — sunt. pl leones -ónum ferus -a -um leo .« ov. Cum homo ambulat.