Astro rečnik ALKOHODAN - Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć

, naročito kada se u nekom aspektu smatra za Hilega. AFEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca maksimalno udaljeno od Sunca. AJANAMŠA - Sanskritska reč za precesiju. To je rastuća razlika između tropskog i sideralnog zodijaka, koja se menja konstantno oko 50'' godišnje i trenutno iznosi 23 stepeni 50'. APOGEJ - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj putanji oko Zemlje maksimalno udaljeno od Zemlje. AZIMUT - koordinata horizontalnog sistema. Označava ugao između nebeskog merdijana koji prolazi iznad mesta posmatranja i vertikala. ALMUTIN - planeta koja je procenjena kao vladajuća, po pitanju određivanja životnog veka. ANARETA - razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom tvori najnepovoljniji aspekt. ANTISCIJUM - aspekt određen time što dva nebeska tela zauzimaju istu dužinu u odnosu na solsticijum. APLIKATIVAN - aspekt koji je najpre privremen, pa tek onda egzaktan. ASCEDENT, ASC - tačka na ekliptici koja za određeno mesto ili trenutak upravo izlazi na horizontu. ASPEKTI - uglovi planeta. ASTROLOŠKI SATI - planetarni sati. BRZA PLANETA - ubrzana planeta, čija je trenutno kretanje po putanji brže od srednjeg. ČVOROVI - tačke preseka putanje nekog nebeskog tela sa Zemljinom ravni. U astrologiji se pažnja pridaje samo lunarnim čvorovima. DEBILITATES - slabost planete. DEKADA - podela zodijaka na trideset šest jednakih podeljaka. DEKLINACIJA - ugaono rastojanje nebeskog tela od nebeskog ekvatora. DESCEDENT - tačka ekliptike koja u odnosu na neko mesto i vremenski trenutak upravo zalazi na zapadnom horizontu. DETRIMENTUM - poništavanje i jedna od slabosti planeta. DIGNITITET - sistem uzvišenih položaja planeta. DIREKCIJA - tehnika predviđanja, 1 stepen = 1 godina života. DOMICIL - sedište neke planete. DOMINACIJA - vladavina znaka, položaj neke planete u svom domicilu (kući).

DONJA KULMINACIJA - prolazak zvezde kroz najnižu tačku na nebeskom merdijanu. EGZAKTAN ASPEKT - nastupa kada je razlika između stvarne i teoretske dužine kod datog aspekta manja od jednog stepena. EGZALTACIJA - položaj planete u kojem je njeno dejstvo najjače. EKLIPSA - pomračenje Sunca ili Meseca. EFEMERIDSKO VREME - vreme koje se zasniva na godišnjoj revoluciji Zemlje oko Sunca. EKVINOCIJ - Ravnodnevnica, vreme izjednačavanja dana i noći. Kada se Sunce nalazi u ekvinocijskim tačkama. EKVATOR - veliki krug opasan oko Zemlje, podjednako udaljen od oba pola, deli Zemlju na severnu i južnu hemisferu. EKLIPTIKA - veliki krug na nebeskoj sferi, krug preseka ravni Zemljine putanje sa nebeskom sferom. ELEVACIJA - visina nebeskog tela iznad horizonta. FIKSNI ZNACI - Bik, Lav, Škorpija i Vodolija. GALAKTIČKI CENTAR - centar gravitacije galaksije Mlečni put. Trenutno je na 26 stepeni 54' Strelca. GENITURA - horoskop. GEOCENTRICAN - kojem je Zemlja središnja tačka. HAJC - položaj određene muške i dnevne planete u nekom muškom zodijačkom znaku ili ženske i noćne planete u datom ženskom zodijačkom znaku iznad horizonta. HELOCENTRIČAN - koji se odnosi na Sunce kao središnju tačku. HILEG - planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život. HORIZONT - kružna linija koja se prividno spaja na Nebu i Zemlji. HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na horizont. IMUM COELI - Nadir ili 4. kuća horoskopa. IZGON - egzil, slabost u kojem nebeska tela bivaju ometena u svom dobrom dostojanstvu. JULIJANSKI KALENDAR - rimski kalendar koji je 46. godine po Hristu uveo Cezar, a kasnije prozvan julijanskii kalendar. KADENCE - silazne kuće, kuće u padu. KARDINALNI ZNACI - Ovan, Rak, Vaga i Jarac. KAZIMI - neka planeta se nalazi u kazimiju ili Sunčevom srcu kada njeno odstojanje od Sunčevog središta, bilo po širini ili dužini, iznosi manje od 16 lučnih minuta. Njeno dejstvo tada biva naročito pojačano. KAZUS - pad.

KONJUKCIJA - zajednički sjaj, aspekt prilikom kojeg nebeska tela zauzimaju istu dužinu, dakle 0 stepeni. KOSMIČKI IZLAZAK - nastupa kada neko nebesko telo izlazi zajedno sa Suncem. KOSMOGRAM - horoskop. KULMINACIJA - prolaz nekog nebeskog tela kroz merdijan mesta osmatranja. KVADRAT - četvrtinski sjaj, aspekt sa uglom od 90 stepeni ili 270 stepeni. Nepovoljan aspekt. KVINKUNKS - petodvanaestinski sjaj, aspekt sa uglom od 150 stepeni ili 210 stepeni. Nepovoljan aspekt. LATITUDA - koordinata ekliptičkog odstojanje nebeskog tela od ekliptike. koordinatnog sistema. Predstavlja uglovno

LONGITUDA - predstavlja ugao u ravni ekliptike koji se meri od gama tačke do projekcije nebeskog tela na ekliptiku u direktnom smeru. LILIT - u astrologiji Crni Mesec. LOTOS POZICIJA - cvetna konstalacija. LUNACIJA - uzastopni sled svih Mesečevih mena. MEDIUM COELI - zenit, M. C; deseta kuća horoskopa. MESEČEVI ČVOROVI - Zmajeve glave. MUŠKE PLANETE - Sunce, Mars, Jupiter, Saturn. MUŠKI ZNACI - Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac, Vodolija. NADIR - tačka položaja koja leži naspram zenitu na nebeskoj sferi, 4. kuća u horoskopu. NASILNE ZVEZDE - Algol, Antares, Aldebaran, jer podstiču nasilnost. NEBESKA KARTA - zvezdana karta, kartografski prikaz rasporeda zvezda po sferi. NEBESKA SFERA - sfera čiji je prečnik mnogo veći od Zemljinog, a u čijem se središtu nalazi Zemlja. OKCIDENT - Zapad. OKCIDENTALAN - oznaka planete koja, sledeći Sunce, uveče zalazi i ujutro izlazi posle njega. OKULTACIJA - eklipsa planete, termin eklipsa se uglavnom koristi za okultaciju koja skriva Sunce ili Mesec od pogleda sa Zemlje. OPOZICIJA - suprotni sjaj, aspekt pod uglom od 180 stepeni. Nepovoljan aspekt. ORBIS - krug dejstvovanja sa prečnikom od nekoliko stepeni oko jedne tačke aspekta u okviru kojeg je još na snazi efekat koji stvara neka planeta iz određenog područja. OSNOVNA TAČKA - prolećna tačka.

PARAN .skraćenica od izraza Post merdiem. tj.mena u kojoj se Mesec nalazi u opoziciji. PUN MESEC .kazus.određena planeta je oslobođena od bilo kakvih digniteta. PARALELNI ASPEKT . RADIJALNO KRETANJE . M. P.Mesečev položaj na 90 stepeni zapadno od Sunca. odgovara jedna godina života.800 godina. PERIGEJ . koji prolazi kroz zvezdu.deklinacijski aspekt. PRECESIJA . PRIMARNA DIREKCIJA . PRAZAN HOD .nastupanje suprotnih planetarnih dignititeta. nastupa oko 7 dana posle mladog Meseca. jednom direkcijskom luku od 1 stepen (4 minute). PRVA ČETVRT .kretanje Zemljine ose oko ekliptičkog pola u toku ca. PERIHEL .uglovni odnos između planeta i fiksnih zvezda u horoskopu.korektura vremena rođenja.geometrijsko . PONOĆNO SUNCE . nastupa kada dve planete zauzmu istu severnu ili južnu širinu ili deklinaciju.položaj Meseca na 90 stepeni istočno od Sunca. koji dovodi do zamračivanja nekog nebeskog tela. Strelac i Ribe. širinski aspekt.sever. PROLEĆNA TAČKA . RECEPCIJA .prvi uspon. . REKTASCENZIJA .horoskop rođenja. POMRAČENJE .astrološka tehnika direktiranja kod koje se koristi dnevno Zemljino obrtanje. luk izmeren na nebeskom ekvatoru. PEREGRINITET .kretanje nekog nebeskog tela u pravcu posmtračevog pogleda. 25.rotaciona osa koja prolazi kroz oba Zemljina pola ili polove nekog drugog nebeskog tela.tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca najbliže Suncu.Ovnovska tačka. posle podne. Devica. nastupa oko sedam dana pre mladog Meseca. . PROMENJIVI ZNACI .horoskopski fenomen kada neka planeta unutar 180 stepeni ne nailazi ni na jednu drugu planetu. između Prolećne tačke i deklinacijskog kruga.Blizanci.Sunce koje u polarnim regijama ne izlazi na horizont.tačka u kojoj je objekat na svojoj putanji oko Zemlje najbliži Zemlji. POSLEDANJA ČETVRT . ekvinocijska tačka u kojoj Sunce stoji u Prolećnoj ravnodnevnici i seče nebeski ekvator u pravcu jug .optički fenomen. položaj neke planete prilikom kojeg je njeno dejstvo umanjeno u najvećoj meri. RADIKS HOROSKOP .PAD . REKTIFIKACIJA . POLARNA OSA .

SEKULARAN . dok su sve ostale na drugoj. . pa je njeno značenje usred poklapanja sa Sunčevim prilično umanjeno.stanje u kretanju neke planete ili komete prilikom prelaska sa unaprednog na unazadno kretanje ili kod preokreta.povezivanje po tri zodijačka znaka u četiri grupe. Smatra se za dobar aspekt. Vaga.unazadno kretanje. npr. SINGLTON . SOLSTICIJUM .trećinski sjaja. SILAZNE KUĆE .u astrologiji označava Sunce i Mesec. SICIGIJA .koji se odnosi na fiksne zvezde. TRANZITI . STELIJUM . TRIPLICITET . TROPSKI . planeta koja se jedina nalazi s jedne strane horizonta. SEPARACIJA . SVETLO .ugaone kuće. Tropska godina ili tropsko obrtanje. označava koncentraciju i obilje zbivanja. pri čemu se brža planeta udaljava od sporije. Svaki dan posle rođenja važi kao jedna godina života. aspekt sa uglom od 120 setepeni ili 240 stepeni. TROPSKI ZNACI . STACIONIRANOST . 7. oznaka za 1. SEKSTIL . SEKUNDARNA DIREKCIJA . kada prividno nepokretno miruje na sferi.koji se odnosi na prolećnu tačku.astrološka tehnika direktiranja kod koje direkcijski ključ predstavlja Zemljino dnevno spojeno kretanje oko ose i godišnje obrtanje oko Sunca. Važi kao najprijatniji i najpovoljniji sapekat. SAGOREO .Ovan. UGAONA POLJA . SIDERALAN . vreme najvišeg. ROTACIJA . 4.prelasci planeta tokom kretanja preko područja koja se u natalnoj karti smatraju kao nepomična. Rak i Jarac.interval između dva uzastopna prolaska Sunca kroz isti merdijan.izraz za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje od 8 stepeni 30'.Sunčeva obratnica. posebno između Zemlje i Meseca. aspekt sa uglom od 60 stepeni ili 300 stepeni.obrtanje nekog nebeskog tela oko sopstvene rotacione ose ili sistema tela oko zajedničke ose rotiranja.koji se ponavlja isključivo na svakih sto godina. kuću u horoskopu. odnosno najdubljeg Sunčevog podnevnog položaja.gomilanje više planeta u jednoj kući ili znaku. SUNČEV DAN . odnosi se na velike vremenske periode.šestinski sjaj.žižna tačka horoskopa.horoskopske kuće od devete do četvrte.astronomska oznaka za konjukciju i opoziciju između dva nebeska tela. i 10.RETROGRADNO . TRIGON .okončanje nekog aspekta.

Zmajeva tačka u kojoj Mesec. Jarac i Ribe. Rak. Devica. Neki astrolozi ga smatraju pomoćnim DSC. Takav znak je ceo « utopljen « u jednu kuću.tačka koja se nalazi na zapadnoj strani horoskopa i označava presek ekliptike i primarne vertikale. u astrologiji se uopšteno smatra da donosi sreću. planete u sedmoj kući govore o tome kakvi su otvoreni neprijatelji natusa.Mesec i Venera (Merkur je anceps). najviša tačka na nebeskoj sferi. koja sa lakoćom stvara kontakte i prijateljstva.temena tačka. To su Aldebaran (Sledbenik) koji je čuvar istoka.Bik. još pre 5000 godina. iskazati kasnije u životu.vremenska podela uslovljena dnevnim Zemljanim obrtanjem oko sopstvene ose. ZENIT . Antares (suparnik Marsa) koji je čuvar zapada. ZODIJAK . Koje su četiri zvezde čuvari neba? Četiri istaknute zvezde su Persijanci. Prisustvo uklještenog znaka u nečijoj natalnoj karti govori o tome da će se njegova simbolika. ŽENSKI ZNAKOVI .zona u zodijaku između 13 stepeni Vage i 9 stepeni Škorpiona.Zmajeva tačka u kojoj Mesec.Mars i Saturn. ZMAJEVA GLAVA . Šta govore planete u sedmoj kući? Mnogo planeta u sedmoj kući ukazuje na osobu naklonjenu javnosti. koja leži nasuprot nadiru. Političari imaju naglašeno ovo polje. potpuno vertikalno iznad posmatrača. Fomalhaut (Riblja usta) čuvar zapada i Regulus (Mali kralj) čuvar severa. DODATNA OBJASNJENJA I POJMOVI Šta su to uklješteni znaci? To su astrološki znaci u kojima ne počinje ni jedna kuća. u astrologiji se smatra da nonosi nesreću. VRH . seče ekliptiku u pravcu severa. odnosno značenje planete u njemu i planete koja vlada njime. Šta je to rektifikacija? . ZVEZDANO VREME .u astrologiji prvi stepen pojedine kuće ili znaka.VIA KOMBUSTA . ZMAJEV REP . Mesec i planete.zona na nebu koja se prostire sa obe strane ekliptike na po otprilike 16 stepeni širine. ŽENSKE PLANETE . ZLOĆUDNE PLANETE . unutar koje se po svojoj putanji kreću Sunce. krećući se sa severa seče ekliptiku u pravcu juga. Škorpion. Ova kuća se odnosi na brak pa govori kakav je bračni drug. VERTEKS . nazvali carskim zvezdama i čuvarima neba. krećući se sa juga. čija je jedinica zvezdani dan. koje donose nesreću.

i konjukcija) Venere sa zloćudnim planetama (takozvanim maleficima). eros. Planetarna dostojanstva ukazuju na položaje u Zodijaku u kojima planete ispoljavaju snažno svoje pozitivne osobine. Pomeranjem vremena i praćenjem kako se menjaju odnosi u natalnoj karti. Mesta debilitacije se nalaze tacno nasuprot njima. onda budite sigurni da u životu imate sreće. zarade na lak način. loš aspekt Venere i Urana ukazuje da osobe ne prihvataju nikakvu odgovornost i teže ličnoj slobodi. Tada se smatra da je planeta aflikovana od strane Sunca i pokazuje svoje loše osobine. ili njihov trigon ili sekstil u kome se jedna od dve planete nalazi u petoj kući. može se na osnovu poznavanja nekog značajnog datuma iz života osobe (venčanje. Koji su astrološki pokazatelji lošeg braka? U natalnoj astrologiji se kao pokazatelji lošeg braka. Rak. opozicija. Ako u ovoj kući vaše natalne karte imate nekoliko planeta. Koji znaci horoskopa se nazivaju plodnim? Astrološka simbolika koja se pripisuje pojedinim znacima Zodijaka je gotovo neiscrpna. smrt roditelja. Koji je najbolji aspekt za igre na sreću? Za igre na sreću je odgovorna peta kuća u natalnom horoskopu. Ova kuća opisuje sve one lepe stvari u životu koje ga čine srećnim. neki drugi markantan događaj) ili neke druge važne informacije (zanimanje. ljubav. i u njima su planete slabe i emituju maksimalno svoje negativne osobine. Postoje brojne podele među ovih 12 znakova koje detaljnije opisuju njihove karakteristike i međusobne sličnosti i razlike. pokazatelji lošeg i neuspešnog braka. Sta je sreca? U astrologije se peta kuća naziva upravo tako. ukrasi. neplodne i one koji nisu ni plodni ni neplodni. znaci dele na plodne. Ribe i Škorpion. Marsom. Naime. Na primer. ili drugačije rečeno mogu biti i jedno i drugo. To su deca. naročito dobrih. vrlo čest slučaj u astrološkoj praksi je da se ne zna tačan vremenski trenutak rođenja. Plodnim znacima se smatraju sva tri vodena znaka. uzimaju loši aspekti (kvadrat. Takođe su i loši aspekti Sunca (u muškom horoskopu) i Meseca (u ženskom horoskopu) sa zloćudnim planetama. Tako se. Kada je planeta spaljena? Za planetu se kaže da je spaljena kada je u istom znaku kao i Sunce i na udaljenosti od 8 stepeni i trideset minuta od njega.. tada treba da igrate na lutriju. Dobitak vam je zagarantovan. za 180 stepeni.. pokloni. mladost. talenat) zaključiti tačno vreme rođenja. i zemljani znak Bik... Kako se dele kuce u astrologiji? . čiji je epilog najčešće razvod.Rektifikacija je postupak utvrđivanja tačnog vremena rođenja osobe čiji se horoskop posmatra. Planetarni aspekt koji govori o iznenadnom dobitku je povoljan aspekt između Jupitera (dobitak) i Urana (iznenađenje). seks. između ostalog. zabave. Ukoliko imate konjukciju Jupitera i Urana smeštenu u petoj kući vašeg natalnog horoskopa. ispunjenje želja. Šta je to debilitacija? To je pojam suprotnog znacenja od dostojanstva. Uranom i Plutonom. na latinskom Bona Fortuna.. pa su u braku česte prevare koje dovode do razvoda. igre. Saturnom. radost.

koje su loše ). Zbog sporog obilaska ovih planeta oko Sunca ovakvi sinodi se veoma retko dešavaju. a Merkur na istom takvom stepenu Raka. kvadrat. Saturna. U astrologiji je Jupiter vezan za dobre šanse. trigon i konjukcija Jupitera i Venere. Najmocnije su uglovne kuce. Šta su to sinister i dekster? Među aspektima koji mogu postojati između planeta (konjukcija. Koja planeta simbolizuje napredak i uspeh? To je naravno Jupiter. On tada označava preterivanja svake vrste. šesta i dvanaesta kuca. Šta je to hajleg? Hajleg je planeta u horoskopu neke osobe koja simboliše njenu vitalnu energiju. Ali i on. sedma. Ali najbolji aspekti koji simbolizuju sreću i obilje u svakom pogledu su sekstil. poslovni uspeh. Šta su to digniteti planeta ? . neželjene trudnoće ili natusa tokom života prati osećaj da sve što voli mora da izgubi. U slučaju da je Merkur u Jarcu (na istom stepenu kao Jupiter u Ovnu) onda govorimo o dekster kvadratu izmedu njih. Druga vrsta su dekster aspekti koji su suprotni od prirodnog poretka znakova. sekstil. O kakvoj sreći je reč kazuje položaj tih planeta u kućama i znakovima. Koji aspekt simbolizuje sreću i obilje? U astrološkoj simbolici uvek povoljni aspekti. deveta. pokazuje i drugu stranu. tada su ove dve planete u sinister kvadratu. Naročito su značajni sinodi spoljašnjih planeta Jupitera. kao i sve druge planete. sreću sa pripadnicima suprotnog pola. proždrljivost. Dakle u tzv. oštećujuć je sam odnos roditelj i dete. mudrost. Ako je na lošem mestu u natalnoj karti i/ili prima negativno dejstvo drugih planeta. itd. itd. moralnost itd. deseta. Takođe. koje obrazuju dve benefične ili dobroćudne planete. Ovi aspekti donose sreću u svakoj kući gde se nađu. trigon i opozicija) razlikujemo dve vrste. dobro raspoloženje. Tu spadaju deveta. Na primer. Jupiter ispoljava svoju lošu stranu. Moguci su pobačaji. dnevnim kućama ( bez osme i dvanaeste kuće. bogatstvo. Neptuna i Plutona. druga i osma. znače dobrobit i donose sreću. Da bi neka planeta bila hajleg treba da se nalazi u jednoj od sledećih dobrih kuća: prva. najveća od svih planeta. Zatim po znacaju dolaze sukcendentne ili sledujuce kuce. sedma i cetvrta. Kada se odigraju obavezno najavljuju velike promene u svetskim razmerama. sukcedentne i kadentne. deseta ili jedanaesta. Prvi vrsta su sinister aspekti koji su u skladu sa prirodnim poretkom astroloških znakova. To su najčešće Sunce ili Mesec. sreću i napredak. optimizam. u zavisnosti od svog položaja u natalnoj karti. ako je Jupiter na nekom stepenu Ovna. peta. popularnost. u odnosima sa majkom postoje teške reči. Šta je to sinod? Pod sinodom se podrazumeva konjukcija ili okupljanje više planeta istovremeno na istom mestu. treca. Urana. lenjost. jedanaesta. Kadentne ili padajuce kuce su najmanje delotvorne.Kuce se dele na uglovne. Ceres u aspektima sa Marsom Ovaj aspekat je prilicno teških energija i nije ga lako kanalisati. prva.

18. a smatra se da donose sreću. 25. uspeh i napredak. 28 – Vodolija: 9. vatra. Dakle ako ste rođeni u nekom od ovih znakova. 13. 39. 72 – Lav: 1. Ima ih pet sa različitim jačinama. kvadrat. Četvrtak – Strelac i Ribe (Jupiter). 14. Sreda – Blizanci i Devica (Merkur). Šta je to dominus geniture ? Dominus znači gospodar ili vladar. tada imamo posla sa otvorenom osobom koja je okrenuta ka javnosti i koja teži javnom životu. što se veoma lako vidi. sekstil. 47. Azija i Južna Amerika Bikom. a genitura (rođenje) je drugačiji naziv za natalni horoskop. Afrika Rakom. 49 – Ribe: 4. 14. 47. Šta je to analiza hemiosfera u astrologiji ? Polovina neba koja se nalazi iznad horizonta se naziva gornja hemisfera. Jarac) i jak uzajamni položaj (aspekt) između Merkura i Urana i/ili Neptuna. 91 – Devica: 3. Prema tome reč je o vladaru natalnog horoskopa. 87 – Strelac: 4. a polovina neba koja se nalazi ispod horizonta se naziva donja hemisfera. Ukoliko gradi bilo koji od glavnih aspekata (konjukcija. tada posedujete veliku količinu bioenergije u sebi. Severni Mesečev čvor se u astrologiji naziva Zmajeva glava i ima svoje simboličko značenje. 35 – Škorpion: 7. Petak – Bik i Vaga (Venera). 33 – Rak: 2. Nedelja – Lav (Sunce). 12. severnoj i južnoj. ako je većina planeta ispod horizonta imamo zatvorenu osobu kojoj je najviše stalo do svoje privatnosti Sta je to zmajeva glava? Mesečeva putanja u prostoru seče ekliptiku u dvema tačkama. Ako se u nekoj natalnoj karti većina planeta nalazi iznad horizonta. Te dve tačke se i nazivaju Severni i Južni Mesečev čvor ili Zmajeve tačke.To je sistem uzvišenih položaja planeta. Severna Amerika Blizancima. 23. 24. Tako je Evropa predstavljena Ribama. Utorak – Ovan i Škorpion (Mars). Tri najvažnija digniteta su dignitet vladavine znakom (najjači). trigon. Mesec. Vodolija. Naziv su dobile po starom verovanju da prilikom pomračenja Sunce proždire Zmaj. To je planeta koja je vladar podznaka (Ascendenta). a i vaš Ascendent takođe pripada nekom od njih. pa dignitet trigonokratije vezan za četiri elementa kvaliteta (zemlja. vazduh). 25. Škorpion. Koji astrološki znaci odgovaraju kontinentima? I kontinenti imaju svoju astrološku simboliku predstavljenu znacima zodijaka. opozicija) sa Uranom i/ili Neptunom. 81. Koji su to srećni brojevi ? To su brojevi koji odgovaraju svakom zodijačkom znaku. voda. 87 – Bik: 5. Da li imate bioenergetske sposobnosti? Astrološke indikacije bioenergetskih sposobnosti su sledeće: Istaknuti fiksni i zemaljani znaci (fiksni – Bik. 33 – Vaga: 5. Australija Strelcem i Antarktik Jarcem. Devica. Ovan: 7. U suprotnom slučaju. zatim dignitet egzaltacije (znak i stepen u kome planeta ispoljava svoje najbolje osobine). zemljani – Bik. On pokazuje životni pravac u kome možemo očekivati sreću. Lav. 24 – Jarac: 8. tj. Koji su dani najbolji za astrološke znake? Ponedeljak – Rak (Mesec). 75 – Blizanci: 3. . onda pogledajte kakve aspekte ima Merkur u vašoj natalnoj karti. Subota – Jarac i Vodolija (Saturn).

Vaš eros je zdrav i temperamentan. Venera utiče čak na četiri čula: čulo sluha. u svom kretanju kroz Zodijak upravo ono mesto na kome se nalazila Venera baš u trenutku vašeg rođenja. Ukoliko Mars ima loš položaj sa drugim planetama. Preostalih šest znakova Zodijaka su Sunčevi znaci. Tada to može značiti da je reč o osobi koja je nekomunikativna. Neptun utiče na čulo sluha i mirisa. Koji znaci se nazivaju Mesečevim? Postoje mnogobrojne podele Zodijaka. On predstavlja treći faktor koji pomiruje suprotnosti i proizvodi harmoniju i uređenost. ukusa i mirisa. Mesečevi znaci su Bik. a vaša seksualnost zahteva prekovremeni rad. Naročito se primenjuje u horarnoj astrologiji. nalazi Mars. tada se ona naziva promisor. Vaši aduti su šarm i sportski izgled. Promisor ukazuje na loše osobine suprotne prirodi date planete. Šta simbolizuje broj tri u astrologiji? Broj tri se vezuje za život. Šta je to promisor? Ako se neka planeta u natalnoj karti odnosno horoskopu nađe u lošem položaju ili u aflikciji. Šta znači tranzit Marsa preko natalne Venere? Tranzit Marsa preko natalne Venere je period kada Mars prelazi. tada će u vašem ljubavnom životu biti ljubomore. Vezuje se i za motivaciju i početni napredak. koja predstavlja ljubav. Koja planeta utiče na najviše čula? Na svako od čovekovih pet čula utiču planete. Šta je to antiscija? To je senka ili lik u ogledalu planete u Zodijaku. dodira. Delenjem punog kruga brojem tri dobija se 120 stepeni. Mesec utiče na čulo dodira i ukusa. Upravo tako dobijen položaj planete se naziva antiscija. Rak. Ako zamislimo da se. Mars utiče na čulo vida. nespretna. ukusa i mirisa. Ovaj ugao između položaja dve planete (aspekt) se naziva trigon i predstavlja harmoničan aspekat koji ima obeležja broja tri. tada ste vi atraktivna osoba. Škorpion. nalazi zamišljeno ogledalo. Jarac i Ribe. Svaka planeta ima položaj na Zodijaku u određenom trenutku vremena. vaš ljubavni život će biti uspešan i sretan. Jedna od osnovnih podela znakova jeste na dnevne ili Sunčeve znake i noćne ili Mesečeve znake. odnosno horoskopskih znakova koji ulaze u njegov sastav. Antiscija se može u astrologiji posmatrati kao alternativni položaj planete i ima svoju astrološku simboliku. agresije i nezadovoljstva. Na primer.Šta znači ako imate Marsa u petoj kući? Ako se u petoj kući. loš đak. vitalnost i uživanje. duž ose između početka znaka Raka i početka znaka Jarca. Tako Merkur i Uran utiču samo na čulo dodira. Sunce i Saturn utiču na čulo vida i sluha. Devica. Šta položaj Marsa govori o seksualnosti? Mars je primarni seksualni pokazatelj ili signifikator u natalnoj karti i opisuje seksualnu . neka je Merkur promisor u nečijem horoskopu. Ukoliko Mars stoji u dobrom položaju sa drugim planetama. tada će planeta imati svoj lik koji će se nalaziti na drugom položaju u Zodijaku. sklona lopovluku itd. Tih dana ste izuzetno šarmantni i kreativni. vaše natalne karte.

tada se takve kuće nazivaju derivatne ili izvedene kuće. Na primer.prirodu natusa. Osoba se uzdržava od seksa sve dok ne stekne potpuno poverenje u partnera. porodicu. Kada se u odnosu na neku od njih. ali zato teže socijalizaciji sa druge strane. a koje emocija? Pošto je astrološka simbolika planeta veoma bogata među njima postoje razne podele. svaka u skladu sa svojom simbolikom. Šta su radikalne. ali umeju biti egoisti. itd. a šta derivatne kuće? Radikalne kuće su osnovni niz 12 kuća u nekom horoskopu. Planete koje su najbliže sredini neba. Mesec govori da je reč o osobi koja je popularna. Tako Sunce u zenitu govori da je reč o osobi jake volje i velikog ugleda. Kada je Mars u nekom zemljanom znaku tada postoji oprez u seksualnom izražavanju. Mars u nekom vodenom znaku znači snažno emotivno oslobođenje pomoću seksa. Bratova supruga bi bila predstavljena sedmom derivatnom kućom od treće. ko su i kakvi su. Koje su planete intelekta. Neaspektovan Merkur: sa ovakvim Merkurom ljudi izuzetno teško iskazuju svoje mišljenje i misli uopšte. ne dopuštaju previše bliskosti. osećanja. Ukoliko se Mars nalazi u vazdušnom znaku onda je strast u dobroj meri kontrolisana intelektom. U zavisnosti od toga koje su planete naglašenije u nečijem natalnom horoskopu može se proceniti da li se ta osoba više povinuje razumu ili emocijama. govore takođe puno o osobinama natusa. Šta govore planete u Zenitu? Sredina neba ili zenit je ona tačka na ekliptici koja ima najviši položaj iznad horizonta u natusovoj natalnoj karti. Ona govori o javnom imidžu osobe i njenom pristupu karijeri. neretko su tihi. u horoskopu neke osobe njen brat je predstavljen trećom radikalnom kućom. ali ipak veliki napor i trud u prevazilaženju problema. a Merkur o osobi koja je uspešan pisac ili trgovac. Tada se smatra da je planeta aflikovana od strane Sunca i pokazuje svoje loše osobine. kao početnu. određuju druge kuće. dok su za emocije zaduženi Mesec. Jupiter govori da je reč o osobi na visokom položaju. ali se jako trude da razviju svoje intelektualne sposobnosti. . Mars u vatrenom znaku govori o strasti i direktnom i otvorenom izražavanju seksualnosti. Emotivno stanje osobe veoma zavisi od seksa. Neaspektovane planete Neaspektovano Sunce : ljudi sa ovakvim Suncem imaju jako slabu razvijenu samosvest. Neptun i Pluton. Saturn i Uran. Venera. Tako su za intelekt zaduženi Merkur. Seks se doživljava kao takmičarska želja za pobedom. ćutljivi. ali takođe o promenljivom položaju u kome se ona nalazi. Jupiter. a to je deveta radikalna kuća u datom horoskopu. Kada je planeta spaljena? Za planetu se kaže da je spaljena kada je u istom znaku kao i Sunce i na udaljenosti od 8 stepeni i trideset minuta od njega. Neaspektovana Venera: ljudi kod kojih je Venera neaspektovana teško sklapaju bliske veze. Neaspektovan Mesec : ovakav Mesec donosi nedovoljnu povezanost i razumevanje za svoj dom.

potreban je uvek neko da to uradi. također se koriste i tumače u karmičkoj astrologiji kao pokazatelji iskustva i saznanja koja prenosimo u ovaj život. kreativnosti. Retrogradne planete se nešto drugačije tumače od direktnih. Znak. jer ili preteruju u tome ili se pak isuviše skrivaju. ne umeju da sebi "nameste" malo sreće... Neaspektovan Pluton: kod ovih ljudi cesto se javlja višak ili manjak emocionalne energije. ne mogu naći sredinu. Kada planeta krene unazad tada je označavamo sa R.lekcije koje trebamo naučiti u ovom životu MERKUR Retrogradni merkur označava osobu koja je u ovaj život došla s nekom vrstom znanja. Neaspektovan Saturn: ovaj Saturn ukazuje na teškoće u spoznaji ogranićenja. Medjutim pre pocetka retrogradnog kretanja iz direktnog i obrnuto. koju teško ispoljavaju i kontrolišu i s toga imaju potrebu posvećivanja nekome (vezivanje za nekoga) ili pak suprotstavljanja. Spore planete kao sto su Jupiter. separacijski aspekti. Neaspektovan Uran: kod ovih ljudi je očigledno da ne umeju da iskažu sebe. ali zato daje izuzetnu samo-disciplinu.. Retrogradne planete imaju razlišit uticaj od direktnih tako R Venera će dati komplikovane partnerske odnose. teže ispoljavaju svoju simboliku i energiju. Neaspektovan Jupiter: kod ovih ljudi nedostaje stvaranje prilika. . kuća kao i aspekti retrogradnog planeta dodat će više tumačenju. planeta usporava kretanje dok se naizgled ne nađe u stanju mirovanja. kada se planete kreću ka napred njih tada smatramo direktnim i takvo kretanje se ne označava jer ga smatramo prirodnim kretanjem. krajnjih granica. Njima takođe pridajemo manji značaj uticaja nego brzim planetama. postaje retrogradna. finansijske komplikacije i td za razliku od direktne Venere koja deluje daleko pozitivnije. ali postoji velika posvećenost umetnosti ili religiji (više na kolektivnom.prošloživotna iskustva aplikacijski . poteškoća u životu. Neaspektovan Neptun: dolazi do nemogućnosti pokazivanja mašte. ali zato mnogo energije potroše u traženju istih. ali i nekontrolisanu energiju. afiniteta ka idejama. Uran. RETROGRADNA PLANETE Retrogradne planete obeležavamo sa R. Saturn. Stanje mirovanja planete nazivamo stacioniranom planetom i to stanje obeležavamo slovom S.Neaspektovan Mars: neaspektovan Mars daje teškoće u motivaciji samih sebe. Neptun i Pluton duže su stacionirane od brzih planeta. One se mogu naći u tom stanju i do nedelju dana. nego ličnom nivou). teško se usmerava.

Izgleda da osoba ne želi baš otvoreno komunicirati na direktan način (posebno kad se to striktno tiče nje same). Racionalni um uspostavlja bližu vezu s nesvesnim i svim onim moćnim sadržajem koje to nesvesno poseduje. Tu je onda reč o nekoj urođenoj sposobnosti da shvatite osećanja i misli drugih ljudi pa samim tim mnogo ređe donosite brzoplete zaključke. kako bi im misli postajale sve ličnije. Ovo je planeta sposobnosti rasuđivanja. ovo stanje može biti i znak pomračenosti uma u kojem se lične misli pojedinca ne mogu jasno strukturirati ili dobro razumeti od strane drugih. ovde se radi o tajnovitom mentalnom stanju u kojem se više stimuliše dublje delovanje misaonog procesa. Kada je retrogradna. Stoga se sa sigurnošću može pretpostaviti da ova osoba gleda i u sebi procenjuje ili razmišlja o nečemu više nego što to želi ili može kazati (barem ne do nekog kasnijeg trenutka kad dobro razmisli o dotičnoj temi). Ipak. jer su sposobnosti logike i rezonovanja često više usmerene na primećivanje finesa i manje vidljivih faktora koje ostali ljudi obično previde ili zanemare. Ovi pojedinci mogu u ranijem razdoblju svog života izgledati pomalo suzdržani u govorenju. poznajem ljude s natalnim retrogradnim Merkurom koji su prilično elokventni i brzi kad razgovaraju o neličnim temama ili univerzalnim. Ipak sa strogo praktičnog gledišta. Često je drugi smatraju sporim misliocem ili osobom koja sporo usvaja informacije. Obično je ovde ego (što je pokazano Suncem) manje sposoban usmeriti i kontrolisati izražavanje uma (jer se ME retrogradan simbolički okreće suprotno od pravca u kojem ide svesni um). a prema društvenim standardima čak i biti pomalo tupi ili bezizražajni. prilikom odgovaranja mogu biti naizgled spori ili više razmišljati pre nego što daju odgovor. NE ili PL – teškim planetama). ponekad se čini da su te osobe hendikepirane kad su primorane suočiti se sa strogo svetskim prilikama … posebno na nivou društvene interakcije... ne može uvek lako u istom trenutku izraziti na spoljašnjem nivou (a to je izgleda čest slučaj kad je ME u napetom aspektu sa SA. Stoga je moguće da je ova osoba pomalo nesigurna prilikom aktiviranja . Ipak nekima takav odgovor može biti koncizan i jezgrovit. čini se da je misaoni proces dublji i daleko osetljiviji. Njihova rešenja većih i manjih poteškoća će biti individualnija. retko razrađujući ili dajući detaljne informacije. S druge strane. Mnogi pisci imaju retrogradni Merkur.Na to se može gladati kao na dar uvida u određeni predmet. Ona verojatno neće otkriti svoje mišljenje o mnogim ličnim stvarima osim ako se direktno ne pita. apstraktnim pojmovima. Kuća u kojoj se Merkur nalazi pokazuje područje na kojem smo posedovali to ranije znanje i izbor okruženja u kojem ga želimo pokazati u ovom životu. Zbog takvog unutrašnjeg fokusa umne snage. U ovom slučaju osoba s retrogradnim Merkurom će razmišljati i analizirati probleme drukčije od osobe čiji je Merkur direktan. Budući da retrogradni planeti obično ne stavljaju mnogo naglaska na spoljašnji razvoj. Novi načini komuniciranja ili naučene veštine iz ovog života biti će premeštene u sledeći. uma i komunikacije. Čini se da ima nekih Ijudi kojima je teško da objasne svoje motive iIi osećanja i da se onda mnogo radije prepuštaju ćutanju. Pa čak i tada njena prirodna mentalna suzdržanost sprečava je da pruži i najmanji odgovor. Iskustva iz prošlih života više joj pomažu nego onima s direktnim Me. tako bi im se jezik skoro zavezao te bi oklevali. jer je za većinu njih lakse da se izraze kroz pisanje nego verbalno. Natalni retrogradni Merkur može ukazivati na um koji je introspektivan i sklon različitim nivoima kontemplacije. dok su neki drugi ljudi veoma sposobni da izraze sve svoje potrebe kada već dosegnu fazu zrelosti. Možda se ovde radi o tome da se ono što se pojmi na mentalnom nivou. sto znači da su imali prilike da premoste taj jaz na planu komunikacije. Takva osoba treba koristiti intuiciju jer je ona vrlo naglašena.

konstantno zauzete menjajući planove. ili uporno prilagođavajući se spoljnim promenama koje često nisu predvidele). Dubinu razumevanja koju se ovde potencijalno nalazi. Ovdje se primećuje čudnovata odsutnost duha. Subjektivno samoispitivanje je naglašeno. racionalnim umom). profinjenosti i komfora u spoljašnjem svetu. Može da bude i stidljiv. Proces sazrevanja moze bili spor. neverbalnim reakcijama. ali i u ponašanju s novcem. čovek nije uvek kadar da pokaže ljubav i naklonost. Izgleda da je ovim ljudima teže donositi brze. nadoknađuje indirektnim.i usmeravanja svoje mentalne energije ka svojim glavnim ciljevima i težnjama (jer nesvesno ovde ima veću moć nad konkretnim. Karma u ovom životu za nju je pronaći slobodu izbora u ljubavi . stoga se ponaša neuobičajeno. Posebno kad se tiče pisanog materijala. To može biti zato što pokušaji prikupljanja znanja uzburkavaju dublje nivoe unutarnje svjesnosti. pa otuda i mogućnost nezrelog pristupa ljubavi. Stoga je manje naglašena materijalna strana određene planete. IIi se pak može dogoditi da čovek ima krajnje otvoren stav prema ljubavi i ljubavnim vezama. Ona nas podstiče da naučimo i cenimo kultivisane odnose. Ali na površini može se činiti da uči sporijim tempom nego drugi ljudi. jer se selektivne i razlikovne strane Merkura lako preokrenu prema unutra. Ona upija više podataka iz svoje okoline nego što se to vidi. Kad je retrogradna u natalnoj karti. teško mu je da ih ispolji. Prošli je život uslovljava na tim područjima. Ipak oni koje osoba retrogradne Venere privuče u život. Kad je planeta retrogradna. To može značiti da je osoba s retrogradnom Venerom mnogo svesnija unutrašnje ili . a da toga nije svesna. te nas čini svesnima estetskih potencijala života. Venera obično daje potrebu za privlačenjem lepote. estetske vrednosti pojedinca više su lično uslovljene. Jednoslavno. poput nimfe ili satira. Ova je osoba sklona upijati informacije. izvrsno joj pristaju. lepote i partnerstva uopšte. ponovno analizirati i temeljito razmotriti pre nego ih ova osoba može efektivno primeniti takvo znanje u spoljnem svetu. pomešana s neverovatnim zapažanjem delikatnih stvari koje većina ljudi zanemaruje ili ne uspijeva primetiti. nego društveno. revidirajući prethodne misli. delikatnim. Ono što ovaj um ne uspeva dobiti u smislu direktne komunikacije. Ovo je planeta afektivnosti. Retrogradna Venera samo traži da se ponaša po svojim pravilima. Kada je retrogradna. društvenih poriva i vrednosti. momentalne odluke ili misliti neobvezujuće (jer ih retrogradno stanje drži u unutrašnjem strujanju. ova osoba mora dosta raditi na posvećivanju pažnje neposrednim detaljima u svojoj okolini. pa se stoga podaci moraju analizirati. ne treba podcenjivati samo zato što ova osoba može izgledati čudna i nesigurna prilikom pokazivanja svojih mentalnih sposobnosti. Merkur retrogradan čest je u kartama jako samokritičnih osoba. VENERA Retrogradna Venera daje osobi sposobnost subjektivnosti u željama. Njegovi društveni porivi u najmanju ruku deluju na manje ekstrovertan način. To znači da je pojedinac sklon da više razmišlja i bude subjektivniji prilikom vrednovanja ljubavi. Normalno. izražena je potreba da se jače koncentrše pažnja na prisutnost subjektivnih strana onoga što dotična planeta u osnovi predstavlja. bez obzira na to koliko su ta osecanja u njemu duboka. ne obazirući se na prosuđivanja drugih. koga i kako će voleti i žudnju za finansijskom slobodom. On zna ceniti i vrednovati stvari koje se inače ili previde ili su manje privlačne pojedincima s direktnom Venerom.

Ali te iste emocije jednostavno se teže pokazuju na jedan otvoren. Ova osoba očigledno mora prvo unutar sebe ispitati svoje lične vrednosti. Ipak u nekim slučajevima. Budući da verovatno sumnja da je sposobna uživati u intimnimm kontaktima s drugima. retrogradna Venera neće biti baš pristupačna i društvena. Venera je ovde sposobna u određenim slučajevima voleti s apstraktnijeg. što može prilično iskriviti njeno izražavanje ljubavi i društvenosti. površna strana Venere je manje prisutna. Zbog toga je moguće da istinsko zadovoljstvo koje proizlazi iz ljubavi i drugih na emocijama zasnovanih veza. Ova osoba može blokirati sebe u zadovoljavanju emocionalnih potreba na telesni način. Spolja se po naravi ova osoba može činiti distancirana i pomalo povučena. jer se želi povezati s delovima koji su unutar nje same. osećanja nježnosti pa čak i potrebe da se ovisi o nekome . Pojedinac nije toliko sklon ponašati se na konvencionalan. Ova osoba može biti na harmoničniji način usklađena s delikatnijim sferama. Ali to se obično desi samo nakon iscrpnog procenjivanja samog sebe. On može biti pomalo suzdržan ili sputan pri pokazivanju osećanja te mu verojatno treba više vremena da se u tom području razvije. On često kasno sazre u romansama (u smislu unutrašnjeg ispunjenja). ovde može biti blokirana i sposobnost osobe da prihvati samu sebe. potencijalno plitka. Na pozitivnom nivou rafinirajući princip Venere može biti prodorniji unutar čovekove psihe. te podeliti s drugima sebe na uravnoteženiji i usklađeniji način. retrogradna Venera može biti predstavljati intenzivne emocionalne frustracije jer osećajna i umetnička strana nemaju slobodnog oduška. univerzalnijeg gledišta. U ovom slučaju. može se raditi i o osobi koja ima poteškoća kad se radi o pitanju ostvarivanja finansijske sigurnosti u životu zbog svojih suprotstavljenih vrednosti (vlastita svojina naspram društvene svojine). To bi moglo ukazivati na osobu koja se ne oseća vrednom da primi ljubav. Sva potisnuta ili indirektna osećanja na kraju će morati isplivati na površinu svesnosti. Takođe. KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNOM VENEROM Karakter osobe sa retrogradnom Venerom je znatno drugačiji od osobe sa Venerom u . dođe kasnije u životu (ako uopšte i dođe). Budući da je u emocionalnom smislu sama sebi više nego dovoljna. demonstrativan način. može izgledati neshvatljivo. dozvoljavajući pojedincu da polako razvije zrelije. Ili u nekim slučajevima kad osoba usmerava energiju ljubavnih načela na sebe samu na vrlo subjektivan. može ukazivati na sklonost ka određenom stepenu nesvesne narcisoidnosti (tj.da bi se potom mogla osjećati ugodno i sigurno u društvu drugih. ono što je privlačno ovoj osobi. ova osoba je sklona povući se u sebe u potrazi za emocionalnim ispunjenjem (u većini slučajeva ceneći više društvo same sebe … što naznačuje potrebu za izolacijom i samoćom). Ljubav je moguće mnogo dublje iskusiti. te je stoga i ne mora toliko privlačiti spoljašnji.i njoj i osobama koje je posmatraju). intimna druženja. iracionalno ili nepraktično. Budući da ovde deluju nesvesni faktori. prožet način. jer ovde emocije mogu imati jači uticaj na prirodu ove osobe. Kad se radi o vezama. Retrogradnu Veneru manje zanima sticanje materijalnih dobara i imovine koja ima strogo svetovnu vrednost. Ako je jako loše aspektirana u karti. fizički izgled stvari. morbidna privlačnost prema samom sebi). On se više bavi unutrašnjom vrednošću onoga što poseduje. i tek će onda ova osoba moći objektivno sagledati svoja osjećanja. Ova osoba će se verovatno povući pred bliskošću. produhovljenije izražavanje ljubavi. društveni način samo da bi dobio odobravanje i prihvatanje od drugih ljudi. te stoga pojedinac nije materijalist u pragmatičnom smislu te reči. jer možda ima zbrkan koncept vlastite vrednosti. Ona treba preispitati to što je motiviše da voli i pazi druge (jer su njene veze s drugima retko lako razumljive . ona nema toliku potrebu da traži druge za prijateljska.apstraktne lepote.

RETROGRADNA VENERA U OVNU Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi u kojoj očekuje da će stvoriti osećaj koji će joj doneti samopoštovanje. Može biti zaljubljena do ušiju a da to ne shvati godinama pošto se veza raskine. Jedna teškoća se očituje u tendeciji da donosi preuranjene zaključke u pogledu svojih osećanja. bezgranično vraća sećanje na ljubav iz prethodne inkarnacije. Najuočljivija karmička slika je da osoba. ima snažnu težnju da ne veruje osobi koja joj nudi ljubav. Retrogradna Venera često ne samo da stvara taj bol. Međutim. obično se pita da li joj drugi ukazuju onoliko pažnje koliko to prema sebi sama čini. U horoskopima muškaraca to ponekad ukazuje na karmu vezanu za homoseksualnost. mukotrpno pokušavajući da je dostigne. neprestano se zanima za ono što drugi misle ili osećaju prema njoj. polusvesno nastavlja da ljude tera od sebe tako da je niko ne upoznaje dovoljno dobro da bi mogao da ugrozi i ono malo sigurnosti na kojoj je uspostavila svoj identitet. Pošto je veoma samosvesna.direktnom kretanju. Obično je postojao tako jak bol da se sada odriče punog doživljaja bogatstva ljubavi. bilo muškarac bilo žena. ali je i dalje latentni homoseksualac. ali koristi svaku priliku da izbegne žene da bi dokazao svoju muškost. sve do muškarca koji ne želi čak ni da čuje tu reč u svom prisustvu. čak i homoseksualnost ima stupnjeva. već ima tendenciju i da poveća njegov efekat. u sadašnjem životu ima veliku teškoću u odnosima sa suprotnim polom. hobija i drugog. U društvu može biti osoba od poštovanja. Zbog toga ima potrebu da veliki deo vremena provodi sama. Ovaj potonji tip muškaraca je ona vrsta osoba čiji se život okreće oko prijatelja koristeći masku društava. Postoji tendencija da se potisne bol. Dok pokušava da živi u sadašnjosti. U manjoj meri slične reakcije nalazimo kod žena sa retrogradnom Venerom. Veoma je osetljiva na mišljenje drugih ljudi o njoj. Međutim. pošto se osoba sputava od sreće. Bez obzira na to da li je osoba muškarac ili žena. KARMA RETROGRADNE VENERE Kada je Venera retrogradna. jer pokušava da podsvesno obnavlja buduće veze da bi se mogle uskladiti u obrasce njene prošlosti. U tom smislu je koncentrisana na jednu tačku u vremenu i. Reaguje na sadašnjost kao da u stvari živi u prošlosti. Može zauzeti odbrambeni stav kada oseti da je drugi stavljaju na "tapet". Za ovu osobu brak nije lak zadatak. Budući da nije uvek sigurna u to šta voli a šta ne voli. Ovu poziciju prati velika nesigurnost. Ovoj osobi ljubavni život nije lagan. a da ga i ne doživi. Preterano samouverena. jer sveopšte odsustvo poverenja zajedno sa previše samoangažovanja sprečava je da iskusi puno bogatstvo druge osobe na intimnoj osnovi. kada to učini. teško pravi ikakav pomak kojem teži. Dosada koju obično oseća nije zasičenost životom ili drugim ljudima. misleći da osobe koje to čine obično imaju prikrivene namere. Ipak. a kada oseti da nečiji negativni sud preti da se sruši na nju. jer osoba stalno pokušava da se uskladi onako kako misli da će se približiti drugima. klubova. brzo će pobeći u drugom pravcu. kao izgovor za izbegavanje žena. delovanjem na unutrašnjem planu. teži iskustvu da bi proverila da li su njene formule bile ispravne. U ovom životu je prenaglašeno nesavršenstvo u ljubavi. što bi Venera u direktnom kretanju pokušala da manifestuje spolja. osoba sa sobom nosi veliki nesporazum u ljubavi iz prošlog života. rangiranih od otvorenog muškarca koji pokušava da homoseksualnost politički poturi svetu. pre nego što ga je i iskusila. U stanju je da predvidi svoju percepciju do tačke u kojoj formuliće osećanja o nekom doživljaju. bez obzira na to šta čini. Prolazi kroz iskustvo mnogih sličnih obrazaca ponašanja koji su uređeni tako da bi se nipodaštavala u realnosti koju smatra istinski neophodnom. koje joj neprestano izmiče. jer je oženjen. Ova pozicija teži da učini život introvertnijim. jer se plaši da će ponovo biti toliko povređena. . ima tendenciju da doživi procep između življenja i iskustva života u svesti. Uvek se javljaju poteškoće sa suprotnim polom.

Ukoliko postoji osoba koja mirno može da od nekog preuzme sav bol. kada se suoči sa seksualnim okolnostima. u sebi traži razloge da objasni nelagodu koju oseća u njihovom prisustvu. Kada nauči da voli sebe. Međutim. Usled promenjivosti Blizanaca. Da bi to postigla mora prevazići karmu iz prošlog života u kome je bila podvrgnuta teškoći da u . sve dok je potpuno ne očisti. sve se zbiva u mislima u kojima ljubavna priroda pojedinca na kraju postaje zasnovana na idejama i koceptima. Pokušava da veći deo života koncentriše na ideje drugih koje poslednja razume. da bi shvatila one delove svoje ličnosti koje smatra da voli. Kao rezultat toga. Njen najveći problem se koncentriše oko težnje da kristalizuje neka osećanja iz mladosti. Zadatak joj je da prevaziđe karmu iz prošlog života u kojoj je napravila razliku između sopstvenih osećanja i kolektivnih osećanja drugih. Problem je u tome da njen mentalni segment (Blizanci) poseduje dualističke mučke karakteristike. ali to ne želi da prizna. Navikla je na osećaj potpune sigurnosti i neće se odlučiti u ovom životu za ljubav koja pruža manje. Važno je shvatiti da je ova osoba manje lična prema sebi nego prema večini ljudi. ali tokom ranih godina detinjstva promenljivost Blizanaca pod retrogradnim uticajem otežavaju uspostavljanje snažnog seksualnog identiteta u koji bi mogla čvrsto verovati. Njihovo mešanje stvara ukrštene vibracije koje imaju ishod u nesigurnosti. ostaje zatrpana osećanjima iz prošlog života. ova osoba je karmički povezana sa ljubavlju u prošlom životu koja nikada nije potpuno realizovana. sve dok ne shvati da celokupna konstrukcija njenih stavova o sebi i drugima. i kako ponovo prolazi kroz koncepte iz detinjstva. počinje da menja svoje misaone konstrukcije u drugačije viđenje svog položaja u čovečanstvu. okreće se više prihvatanju drugih nego nekom cilju. zahvaljujući moćnoj samoiluziji koju je dugo gajila. Na kraju ljubav doživljava ne kao seksualnu prirodu. nije ništa više od onog što postoji u njenoj svesti. očajnički pokušavajući da ih ponovo primeni na svaku novu situaciju. Usled teškoća sa suprotnim polom. Očekivanja od suprotnog pola su obično nerealna. Često menja ukus da bi se dovela na istu ravan sa svakim sa kime je u društvu u određenom trenutku. pre nego na ličnim osećanjima. promeniće joj se ceo život. kvantitet ili kvalitet ljubavi u ovom životu nikada ne izgleda dovoljan da bi se popunio prazan prostor koji je ostao od neke takve ljubavne veze u prošlosti. to je svakako osoba sa retrogradnom Venerom u Biku. podsvesno počinje da veruje da je deo sveta u najmanju ruku zaobilazi. već kao univerzalno prihvatanje povezanosti sa čovečanstvom. a kako se godine i iskustva nanižu. ovaj retrogradni položaj može funkcionisati tokom sve tri faze. Potajno pokušava da druge privuče k sebi. Umesto toga. kao i u sadašnjem životu. jer se ljubavna priroda neprestano ispočetka identifikuje zbog misli koje prima od drugih. U mlađim godinama života deluje stidljivo i tokom života se povlači u sebe. njena ljubavna veza nastoji da joj donese zabunu. dok emotivni segment (retrogradna Venera) ima urođeno tvrdoglave ženske karakteristike. Kao rezultat toga. ali Venera ovde nikada ne dostiže puno bogatstvo kojem teži. Kao rezultat toga. sve dok se ne uveri da ne može da reći vlastiti problem. Svi ljudi su delom muškarci a delom žene. RETROGRADNA VENERA U BLIZANCIMA Ova osoba provodi mnogo vremena u pokušaju da nauči šta drugi misle o njoj. Kada to ne uspe.već ponajviše zasičenost sobom. U nekim slučajevima. Neprestano identifikuje osećaj sigurnosti i samovrednosti. Umesto da se sa time suoči i shvati. kako godine prolaze. a druga i treća faza joj ukazuju na pravi put povratka RETROGRADNA VENERA U BIKU Osoba se ovde najprijatnije oseća tokom treće faze retrogradnog procesa u kojoj se može stopiti sa svime što misli da je postigla u prošlosti. Prva faza je zadržava u karmi. To čini jer joj je potrebna povratna reakcija ljudi. koji je dostigla ili podsvesno sazidala u sebi u prethodnim inkarnacijama. Nasleđe tog suptilnog odvajanja od ljudi je nagoni da stalno beži od sebe. dok ih se u isto vreme plaši. Želi da joj drugi priđu i dodirnu je. dok pritajeno moli druge da je izvuku. često preuzima veliki bol da bi svoj život ispunila nizom odvraćanja.

što više postaje predmet pažnje. sve dok joj osećanja ne postanu puka kolekcija analitičkih teorija. može uveriti sebe da nosi krst pružajući ljubav koja nije cenjena. Kao rezultat toga. RETROGRADNA VENERA U RAKU Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi u kojoj neprestano priziva svoju ulogu iz ranog detinjstva u odnosu sa roditeljima. Utemeljujući previše mišljenja o sebi na mišljenje starijih o njoj. ali retrogradne vibracije kod drugih ne proizvode uvek efekte koje pokušava mukotrpno da postigne. taj veštački teret uvećava njeno osećanje samovrednosti. povlači se od ljudi sa kojima želi da bude bliska. Jedan od najvećih problema je težnja da stvori osećaj i reakciju prema ljudima koji je zasnovan ne sećanju iz prošlosti na one koji je na to podsećaju. ali ispod površine uopšte ne zna kako da se oslobodi zaštitničkih osećaja koji su joj bili potrebni u detinjstvu. Ponekad proverava druge da bi videla da li su vredni njenog društva. ne samo da postaje nerada da iskusi ljubav. mora naučiti da razvije samovrednost. stalno je guši. jer svako od njih izneveri njena očekivanja. zapetljava se u veću karmu. jedva priznajući da je upravo ona prenaglila. već na preplitanju pozitivne i negativne energije. RETROGRADNA VENERA U DEVICI Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnu Veneru. najveća snaga joj potiče u kasnijem životu. Njen najveći problem je želja da bude preopterećena i otvorena. jer osoba ovde sa sobom donosi u sadašnji život izuzetno visok ideal kakva bi ljubav trebalo da bude. Dovoljno je zanimljivo i to da se takođe žali da je taj oklop štiti od iskustva svega što bi želela. nego kada je dovoljno srećna da oseti ljubav. može uplašiti druge snagom svoje posvećenosti. ali nije uvek sigurna u njihovu iskrenost i ima tendenciju da ih u sebi osuđuje. Sva njena osećanja su zasnovana na posmatranju sveta kroz strukturu koja nalikuje porodici. u isto vreme. U ovaj život sa sobom donosi karmu koja podrazumeva da je stalno u centru pažnje. To pruža zaštitni oklop iz kojeg može provirivati na sve strane oko sebe. kada joj postane važno da svojoj deci i unucima pruži svu sigurnost i toplinu oko kojih su izgrađene njene vrednosti. Rekonstruiše život sa ljudima koji predstavljaju sve sukobe iz ranog detinjstva kojih ne zna kako da se oslobodi. Budući da ima neobično jak kompleks snage. projektuje se u sve što čini. Međutim. Igrajući ulogu mučenika. Ovaj položaj Venere je manje škodljiv po osobu nego po one koji žele iskreno da se sa njom druže. Kao rezultat toga. U oba slučaja osoba neprestano tvrdi da želi da bude samostalna. svaki put kada to učini. sve dok ne shvati da joj identitet nije baziran ni na jednom segmentu. Podsvesno osuđuje nesavršenost koju oseća i vidi u drugima. Najduže se zadržava u trećoj fazi u kojoj je introvertna zbog . Živeći karmu zavisnosti. a teško im je. S druge strane i kod žena postoji Elektrin kompleks. U braku stara osećanja prema roditeljima projektuje na svog partnera. koje izmešane predstavljaju izvor celokupne kreativne misli. svaki korak u budućnost je sve više približava materici koju nikada nije htela da napusti. nikada je potpuno ne doživi kod ljudi sa kojima je povezana. ima tendenciju da preuzme veći teret nego što joj je potrebno. osećajući tada negativnu reakciju koju je prouzrokovala. U sadašnjem životu podsvesno pokušava da zadovolji oba. Tokom prve faze. Kada je podstaknuta. manje će biti u stanju da iskusi bogatstvo interakcije sa drugima na istom nivou. U nekim slučajevima venča se čak sa osobom koja je podseća na roditelja suprotnog pola. Ipak.sebi identifikuje muški i ženski segment. Kao rezultat toga. može pružiti mnogo snage drugima. RETROGRADNA VENERA U LAVU Ova osoba se najbolje oseća tokom prve faze retrogradnog procesa. Kod muškarca se ovo može pretvoriti u snažan Edipov kompleks u kojem nikada istinski ne shvata svoju ljubav prema majci. Nažalost.

RETROGRADNA VENERA U ŠKORPIONU Ovo je veoma teška pozicija za retrogradnu Veneru. Duboko u sebi nije uopšte sigurna šta zaista želi za sebe. Neki ljudi sa ovom pozicijom eksperimentišu sa homoseksualnošću. jer zaista nikad ne uspostavlja vezu sa drugima. biće poslušna. Mora naučiti da sebe vidi jasno i da sebe voli. prestaje da proširuje prijateljstva. jer ljubavna potreba pokušava da se izdigne iznad konvencionalnosti društvene tradicije. Nalazi se u neprestanom stanju promene pokušavajući da se uskladi sa svime što može zadovoljiti druge. Ne može sebe da uveri u vlastitu vrednost. Obično postoji podsvesna kontradiktornost koja se manifestuje u skoro svemu što osoba učini. pošto usmerava energiju ka sebi. sopstvenu potrebu. Potpuno svesna psiholoških igara društva. projektujući tako. ali je ono mnogo dublje. dok ideal kome svi mi stremimo ne bi trebalo očekivati kao realnost. i sve dok se ne sukobi sa sobom. žudi za budućim zadovoljstvom. Ipak. sprečava pojedinca da istinski shvati šta je u stvari iskustvo ljubavi. zahvaljujući raznim osobama u životu. obično se u ranim godinama života ponavlja isto iskustvo. Tokom ove treće faze osoba se pita zašto niko iz njenih veza u prošlosti nije ispunio njene potrebe. Njen prirodni identitet je mirno traganje za potrebama drugih i da na neki način bude dovoljna korisna da ih zadovolji. Kada je u pitanju takav slučaj. kao i savršenstvo ljubavi. a da niko ne to ne traži. ali nažalost. mestu ili situaciji. a ne u najdubljem kutku svoga bića. Teško joj je da se emotivno veže za osobu suprotnog pola.straha da će je drugi povrediti. Može biti srećna kada sebe zadovolji svakime ko odgovara njenom podsvesnom ukusu. već se jednostavno cepa na pola i tada. ne na osnovu svih ideala koje je u svesti kristalizovao. može zaista biti jedan od najveštijih igrača. Pošto osoba leluja od jedne retrogradne faze ka drugoj. Davaće. a u isto vreme čudno zainteresovana za intimna osećanja drugih. Provodeći dosta vremena u prvoj fazi. Nikada se ne oseća ispunjenom. U stvari ova osoba doživljava karmu da je prinuđena da shvati ljudsku slabost. U nekim slučajevima koren problema može biti u nekoj ljubavi iz prošlog života od koje je zavisila i koja joj je na kraju raspršila sve iluzije. RETROGRADNA VENERA U VAGI Vladajuća Venera se ovde u sedištu oseća bolje nego u bilo kojoj drugoj poziciji. Istina je da je u prošlim inkarnacijama prošla kroz iskustva koja su je naterala da podsvesno ne voli sebe. Oseća da joj nedostaju ideali koje u sebi oseća. a da niko to od nje ne zahteva. Ljubavna priroda joj je intenzivna i tajnovita. "voditi ljubavni posao". neprestano se nalazi u situaciji da mu nešto nedostaje u odnosu na ono što bi trebalo da bude u očima drugih. Uveriće sebe da pojedinci ne mogu da žive bez nje. tik iza ugla ili sahranjeno u rupi u njenoj svesti. sklona je ponašanju koje jedino pojačava unutrašnje osećaje neuspeha i deli je od svega što istinski želi. skrasiće se i staće iza ideje koju najviše voli. Upravo taj okvir razmišljanja. jer škorpionski nagon stalno tera osobu da se veže za vlastito zaovoljstvo. Pošto se taj šablon ponavlja. Kao rezultat toga. zbog onoga što primećuje kod drugih. zbog svega što bi trebalo da pokuša. Njen koncept ljubavi je krajnje romantičan i zavisi više od ideja ili stvari koje ljudi predstavljaju nego od ispunjenja sopstvenih fizičkih ukusa i potreba. a da je niko ne moli i biće na usluzi. duboko u podsvesti ne dozvoljava sebi . koristeći nekoga drugog kao ogledalo u meri u kojoj želi da se sa njim u određenom trenutku identifikuje. već je sklon da tu karmu preuzme. počinje da se oseća potrebnijom. već smatra da je sve za čime traga. Teško joj je da uvidi šta traži u sebi. Retrogradno kretanje planete ne samo da ga nagoni da osuđuje druge zbog nesavršenosti. Prolazi kroz dugotrajne periode u kojima je sigurna da njeno nezadovoljstvo ima uzrok u seksu. već u pravoj perspektivi realnosti sveta u kojem živi. neprestano misli da će pronaći svoj ideal u nekoj drugoj osobi. u stvari. može pronaći mnogo izgovora da bi ga izbegla. kada je u pitanju čovek. da razgovara i čak da vodi ljubav sa samom sobom! Njena karma je ukorenjena u uravnotežavanje vrednosnih sistema kroz prijateljstva i tek kada u to postane sigurna.

a u isto vreme oseća da joj nešto ipak nedostaje. preispitavši sve kroz šta e prošla. a u drugim slučajevima ispoljava restrikcije kojima je osoba bila izložena u nekom prošlom životu. ali najveći pomak doživljava tokom treće faze. tako da osoba provodi najviše vremena bežeći od sebe i kada otprilike na pola života to shvati. Ovo je. koja je predstavljala sigurnost.da postane ranjiva u odnosu na druge. ona živi retrogradno. To uvek simbolizuje njenu potrebu da se seti nečega što smatra neophodnim da se dovrši. U odnosu na sve zodijačke položaje ovde ima najviše iskustva. da bi ispunila osećaj sigurnosti koji pokušava da uspostavi. ali bi osoba morala da shvati da opraštanje nije mogućno bez zaborava. Ideali koje je nasledila iz prethodnih života su visoki. Onima koji imaju ovaj položaj Venere. zahvaljujući izuzetno nestaloženoj prirodi. ona ispoljava sklonost da zapostavi ono što ima u ruci da bi stekla nešto nedostižno. uspomene iz davne prošlosti. Dok joj viša svest vrluda po dalekim prostranstvima univerzuma. isto tako. Svet doživljava kao ogromnu poslastičarnicu s bezbroj slatkiša koje treba probati i nikada ne voli da se upliće ni u šta previše duboko. RETROGRADNA VENERA U JARCU U ovom položaju Venera obično ukazuje na brak sa starijim partnerom ili sa osobom koja je simbol autoriteta iz prošlosti. shvata koliko je nastojala da povrati svoju prošlost i koliko ju je to ograničavalo. Osoba teško zadovoljava sve svoje potrebe i kao rezultat toga. Kvantitet životnog iskustva postaje važniji od kvaliteta. okvirima i formom. ali sve vreme se buni protiv ograničenja koja oseća u svojoj slobodi. Međutim. U prošlim inkarnacijama je naučila kako da razvije prirodan osećaj za okolni svet od kojeg sada zavisi. ideje i osećanja (uključujući i loša) i pokušava da se odrekne zadovoljstva ili sreće tokom prve polovine života u nadi da će ih pronaći kasnije. jer želi da kristalizuje u sebi sve što oseća. tražeći mesto koje bi smatrala domom. Osoba sa ovakvim položajem može biti aktivna tokom sve tri faze. jer je već bila povređena u prošlosti. često zbunjuje ostale. osobi pruža krajnje raznovrstan uvid u životna iskustva. više zbog svog znanja nego zbog reči iz knjiga ili učitelja. Najprijatniji period je tokom treće faze u kojoj se ponavlja prošlost. Osoba ceni svoju slobodu više nego intimnost koju Venera pruža. Tada se radikalno menja i pokušava da izgradi mnogo praktičniji stav u okvirima sopstvenih potreba. U stvari. tako što se osoba neprestano projektuje od jednog cilja ka drugom. i mada ne bi uvek mogla da živi u skladu sa njima. nikada se ne zadržavajući dovoljno ni u jednoj fazi. Obično ima dobar osećaj za svoju vrednost i prilično jak ego koji održava u dobrom stanju. Ona je kolekcionar na mnogo načina. da bi dozvolila Veneri da apsorbuje punu vibraciju svoje okoline. doživljavajući breme starosti u mladosti i slobodu mladosti tokom poznijih godina. Nije spremna da prima savete od drugih. bili to antikviteti. ili čak ljudi. pošto osoba ima neprestanu želju da ponovo doživi zaštitničke ljubavne veze.Obično iz prošle inkarnacije potiče velika neravnoteža i ponavlja se tokom ranih godina života. važno je da nauče da opraštaju. Iako je ova pozicija teška za dugotrajne intimne veze. Ponekad bračni partner ispoljava ograničenja iz detinjstva. pokušava da nadoknadi sve što je . RETROGRADNA VENERA U STRELCU Ova pozicija izaziva veliku usamljenost retrogradne Venere. neprestano traga za ljudima. teška pozicija za brak i često je uzrok razvoda. Tokom mladosti može delovati zrelo za svoje godine. u kojoj može transcendentirati osećanja nižih karmičkih nivoa iz prošlosti. Godinama dobro pamti svoje misli. kako godine prolaze. mestima i okolnostima koji je približavaju tim prošlim idealističkim iskustvima. Ovo je jedan od horoskopskih indikatora porodične karme. Sve to vreme oseća se neusklađenom sa ljudima svojih godina. Prva faze retrogradnog procesa je naglašena. prihvatajući većinu stvari koje život ima da joj ponudi. Njen život je ispunjen ogradama.

Ima veliki strah da će postati posed ljudi ili okolnosti koji bi jednom u budućnosti mogli da zahtevaju nešto od nje. Preterano je osetljiva prema ljudima koji na njoj ispoljavaju svoju volju. Stoga. mnogo onoga kroz šta prolazi su prepričavanja bajki sa kojima se identifikovala kao dete. u sebi stvara veći izgovor za beg od istinskih unutrašnjih osećanja. Ne oseća istinski prijatnost u okolnostima koje je okružuju u ovoj inkarnaciji. Obično tek oko sredine života počinje da to stvarno uviđa. RETROGRADNA VENERA U RIBAMA Ova osoba provodi najviše vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa. pošto neprestano reapsorbuje ljubavni san iz prošlosti. ne shvata da ih je sama izabrala. Stoga. Tokom treće faze mnogi sa ovom pozicijom uživaju u istraživanju starih civilizacija ili malo poznatih dokumenata iz drugih istorijskih perioda. RETROGRADNA VENERA U VODOLIJI Osoba se ovde najbolje oseća tokom prve faze retrogradnog procesa u kojoj može istražiti potrebe koje je smislila pre nego što su postale realne. Sve konvencionalno je isuviše dosadno da bi joj duže privlačilo pažnju. čak i protiv njene volje. Povremeno će rasejati ljubav prema tolikim stvarima. Stoga joj nedostaje perspektive u ličnim vezama.propustila. Kod mnogih ljudi to izaziva veliko zanimanje za astrologiju i ezoterijska učenja. Može se ispoljiti buntovnik. Lakše joj je da poveruje da je život tuče. ponovo dodaje nove elemente tim maštanjima da bi se što može više oslobodila ograničenja koje oseća u sadašnjoj realnosti. Obično je preterano osetljiva na svoju okolinu i mora stalno da menja pristup životu da bi se osećala uravnoteženom. Ovo je jedna od najtežih pozicija za realizaciju lične ljubavi. povremeno. mnogo je manje sigurna u sebe nego što bi želela da drugi saznaju. Niti želi da to shvati. jer voli svoju slobodu. nikada ne očekuje u potpunosti punu intimnost tokom dužeg vremenskog perioda. Što osoba više dozvoli iluzijama iz prošlosti da prodru u njena sadašnja osećanja. Doživljava veliku usamljenost i u sebi oseća da je odvojena od čulne realnosti koju želi. U stvari. dok tokom treće faze ponovo istražuje nepoznato ili malo korišćeno znanje iz prošlosti. Kada se otklone sve veštačke životne tvorevine. Ovaj položaj Venere naginje mazohizmu koji izaziva mnoge situacije koje kažnjavaju kosmičku svest i u isto vreme kreiraju veću patnju u nižoj svesti. u isto vreme oseća da zna šta je najbolje za druge. to će se više udaljiti od svih osećanja u sadašnjosti koje želi da iskusi. Teško je približiti joj se. Učiniće sve što može samo da bi zavredela to prihvatanje. ova osoba je veoma usamljena. Krajnje romantična u prošlim inkarnacijama. Međutim. to rasipanje je tek odblesak krajnje promenljive prirode. Tokom prve faze aktivno istražuje nepoznato. Mora odraditi karmu oslobađanja od očekivanja na ličnom planu zarad niže svesti i umesto nje započeti usklađivanje sa božanskom svešću na kojoj može zasnovati svoju realnost. Ponekad se može preopteretiti u želji da pomogne drugima do te mere da ih nenamerno ometa. jer pokušava da zasluži povratak u ljudsko društvo koje ju je na neki način u nekoj prethodnoj inkarnaciji odbacilo. Sada u . već se zadovoljava običnim saznanjem da se njena uverenja i ideje sada prihvataju. Međutim. ljudima i doživljajima da će se ljudi bliski njoj osetiti sprečeni da koncentrišu vlastitu energiju. Njena bezlična potreba da pomaže drugima je u stvari maska. U odnosima sa drugim ljudima pokušava da se vrati u mutan oblak izmaglice Riba kojim se okružuje. Mnoge osobe sa ovim položajem su izgubile voljenu osobu u prošloj inkarnaciji. jer ima iluzije koje je sprečavaju da vidi sebe i svaki put kada joj se slomi unutrašnje ogledalo. Poseduje strastveno zanimanje za skoro sve stvari i pokušava da se veže za najčudnovatije ljude. kao kočnicom pred sadašnjošću. Nekonvencionalna je i voli o sebi da misli kako je nezavisna sve dok ima nekog na koga se može osloniti. stalno se povlači u maštanja iz prošlosti. Ipak. U svojoj podsvesnoj nesigurnosti smatra da možda ne bi bila u stanju da se suoči sa tim prohtevima. Krajnje upečatljiva u mladosti. pa ipak potrebno joj je da oseti sigurnost.

Osoba ovde doživljava karmu privrženosti ljubavi iz prethodnog života. da joj je teško da bude preterano darežljiva bez osećaja da nešto gubi. bila bi to samo osoba sa retrogradnom Venerom u drugoj kući. ne poseduje izražen takmičarski duh. Veoma je egocentrična. Neobično je posesivna prema svim vrednosnim sistemima iz prošlosti koji su joj koristili. U ljubavnim iskustvima prolazi kroz trostepeni retrogradni procec koji stalno naglašava pozitivnu ili negativnu prirodu više u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi nego od okolnosti u odnosima na koje drugi očekuju njen odgovor. u kojoj prirodno apsorbujuća zračenja Venere nastoje da ponove iskustva iz prošlosti koja pojedincu nude osećanja sigurnosti. Želi da je drugi puste da živi vlastiti život. Kao rezultat toga. Ne mora puno da pruža ljubav. Može biti krajnje materijalistički nastrojena. Drugim ljudima ili pruža previše ili premalo. Svu sigurnost zasniva na kontinuitetu forme i materijalnosti u sadašnjem životu. ali može postati preterano posesivna prema drugima u strahu da će ostati sama. sve do dana kada njihova duša odluči da se preobrati izvan potreba ličnog zadovoljenja. Uopšte uzev. ali može primiti mnogo ljubavi od drugih. jer potreba za harmonijom u kombinaciji sa izražavanjem jedinstva sa sobom u prvoj fazi može tolerisati ukrštene vibracije u toku bilo kojeg dugog vremenskog perioda. Prija joj da apsorbuje okolni univerzum. Čak i u toj fazi. pošto se osećanja samoljublja daleko više ispoljavaju svesno nego podsvesno. postaje rob mnogih navika. kada osoba bezlično pređe u prvu fazu. i dalje doživljava prirodno negativni magnetizam Venere kroz koju očekuje da počne da prima ljubav. Ispod neprestanog traganja za većom pažnjom krije ambivalentnost na unutrašnjem planu. Zahvaljujući svim potrebama da bude materijalno obezbeđena. U ovom položaju osoba pokušava da prenese na sebe sve što ceni u univerzumu. U mnogim slučajevima to pojačava uobičajenu posesivnost druge kuće. ali će to uvek graditi nešto na osnovama iz prošlosti. jer on ponovo pruža sigurnost na koju je toliko navikla. Budući da ima snažnu težnju da ponavlja sve što voli. Zaokupljena je predstavom koju drugi o njoj imaju.dok traga za pono nim uspostavljanjem i ojačavanjem svih prošlih osećanja sopstvene vrednosti. Tokom prve faze se oseća kao da je na svom terenu gde očekivanje dostiže kulminaciju. Mnogi ljudi sa ovom pozicijom mogu postati veliki umetnici. Može postati ljuta kada oseti da drugi posežu za njenim metodima. Pojedinac će imati teškoća sa suprotnim polom zbog svoje posesivnosti ili straha da bude posedovan. ne pokušava da dokuči koliko ljubavi treba da pruži drugima. RETROGRADNA VENERA U DRUGOJ KUĆI Ova osoba se najbolje oseća tokom treće faze. tokom treće faze retrogradnog procesa. U ljubavi je ova osoba štedljiva. Najveći ključ za sreću u ovoj poziciji je zasnovan na realnom prihvatanju sebe same. kada su u pitanju ljudi. Ona joj je potrebna zbog samouverenosti. Taj sukob može prouzrokovati mnogo problema u odnosu sa drugima. Ukoliko bi neko odlučio da postane vredan svog života podižući veličanstveni most ka dvadeset prvom veku. da bi je pokrenula ka budućnosti. nalazi se patnja koja se menja u aktivno davanje čovečanstvu. dok u isto vreme pokušava da u sebe potisne vlastita osećanja. Ovaj položaj je najteži tokom druge faze retrogradnog procesa. a ipak se nikada ne oseća potpuno ispunjenom. kao i u braku. predmeti i okolnosti. Ima tako veliku potrebu da se osigura na planu fizičkog i materijalnog sveta. jer tu postoji sakrivena izvesna količina lenjosti. kada pokušava da svoju Veneru izrazi pozitivno. količina ljubavi koju pruža ili prima ne odgovara određenoj situaciji.ovom životu podsvesno tragaju za tom ljubavlju u svakoj osobi koju sretnu. RETROGRADNA VENERA U PRVOJ KUĆI Ovoj osobi je potrebno mnogo pažnje. Iako sebe smatra stvorenjem ljubavi. Voli da stvari obavlja na svoju ruku. .

to kod nje ne izaziva neprijatnost. može odbacivati druge u trenutku. jer na ljubavnom planu ceo svet vidi kao jednu ogromnu porodicu. osvrčući se unazad i ponavljajući je u mislima. Ili. jer ne može da podnese odbijanje. U stvari. Stoga. RETROGRADNA VENERA U ČETVRTOJ KUĆI Osoba s Venerom u četvrtoj kući se nalazi u dobrom položaju. ali se opterećuje ograničenim brojem ljudi i spoljnih situacija u kojima se može osećati prijatno. proizvodeći uslove za koje oseća da ili nije još spremna ili da su već prošli. pre nego što oseti da će oni odbaciti nju. Kada prođe kroz te životne okolnosti. Deluje nesinhronizovano u većini ljubavnih veza. jer je ovo osoba koja se može osećati usamljeno u gomili. i to svoju! Često se oseća obaveznom da komunicira sa drugima oko sebe. jer nepredvidivost Blizanaca neprestano baca osobu iz jedne retrogradne faze u drugu.Kao rezultat toga. kako bi osoba mogla da živi sa sopstvenom samosvešću. ovo nije takav slučaj. Ova osoba nikada nije prerasla ljubav i privrženost roditelju suprotnog pola. Na izražajnom planu osoba ne misli uvek ono što kaže. Veoma često. pošto promenljivost treće kuće izbacuje osobu iz mentalnog sklada sa njenim osećanjima. tako da može doživljavati veliku ljubav prema nekome. RETROGRADNA VENERA U PETOJ KUĆI Osoba se ovde najprijatnije oseća tokom prve faze retrogradnog procesa. Kao rezultat toga. kao i sebe. Spoljne sile neprestano utiču na retrogradnu Veneru. ima više teškoće da svoju ljubav izrazi prema spoljnom svetu nego prema bliskim ljudima koje dugo poznaje. dok se sprema da bude sa njim. sve dok ne postigne dovoljno samouverenosti da istinski poveruje da. jer njeno shvatanje ljubavi uvek podrazumeva izvestan zašitnički odnos partnera kojeg u sebi snažno želi.RETROGRADNA VENERA U TREĆOJ KUĆI Ovo je veoma težak položaj za Veneru. zahvaljujući njemu. Ovo je loša pozicija za brak. Teško razume nepoznate ljude. jer mešano delovanje planete i kuće može prouzrokovati mnogo delatnosti u prisustvu drugih. U pojedinim trenucima sa sobom nosi unutrašnji ponos koji drugi moraju pojačati. Stoga. Ili voli previše ili voli premalo. da bi stekla odobravanje za kojim žudi. Obično ima snažan ego koji se ispoljava kroz kreativnost. kao da su oni u stvari njena porodica. To čini nesvesno. ponekad može uništiti ljude ogromnim samopouzdanjem koje očigledno poseduje. stalno pokušava da uskladi svoja osećanja u domenu aktivnosti na mentalnom planu. mada spolja može izgledati ozlojeđena. stalno pokušava da se vrati u majčinu matericu. Voli da je pored nje osoba suprotnog pola na koju se može osloniti. Učiniće sve što može da bi zadržala osećaj samopoštovanja i često se može odricati punog uživanja života da bi utemeljila sliku koju je o sebi stvorila. reći će ili učiniti ono što ne misli. u poređenju sa ljubavlju koju prima od druge osobe. Osećanja prema ljudima su njena karma. pre nego što im dozvoli da uđu u njen krug. postaje slušalac. jer uživa veliku udobnost tokom sve tri retrogradne faze. jer stalno pokušava da pronađe načine na koje može zadovoljiti druge. mnogo vremena provodi u analizi vlastitih osećanja. Ipak. Njena karma je naprestano započinjanje ljubavnog iskustva. Ponekad se pribojava ljudi i kao rezultat toga. ova osoba u ljubavnom životu i u odnosima sa drugima doživljava velike probleme u pokušaju da živi ovde i sad. Duboko u sebi je nesigurna. da bi bila prihvaćena. dobija potrebnu sigurnost da bi bila u stanju da poverenje izrazi prema spoljnom svetu. njena ljubav postaje neusklađena sa vremenskom dimenzijom. opravdavajući taj postupak time da ne odgovaraju njenim merilima. Dok druge dve faze mogu uzrokovati da osoba bude pomalo introvertna. Namerava da projektuje osećanja na druge. U ovoj poziciji Venere sakrivena je prilična karmička usamljenost. Pokazuje nezrelo ponašanje u neprestanom stvaranju ljubavi koju je iskusila u ranoj mladosti. veoma nizak nivo vibracija u njegovom prisustvu i najzad najveću ljubav doživljava kada više nije sa tom osobom. naročito prema ljudima svojih godina. Najbolje se . ali da bi bila zainteresovanija za osećanja.

oseća kada je u stanju da pomaže drugima koji su nesposobniji od nje. Stoga, neki ljudi sa ovim položajem mogu iskusiti veliko zadovoljstvo u podučavanju retardirane dece ili drugih hendikepiranih osoba da bi postale samoizražajnije. Jedna od najvećih teškoća u ovom položaju Venere očituje se u tome da se osoba neprestano frustrira ne odričući se očekivanja koja su previsoka. Nije u stanju da pronađe savršenu osobu koja može ispuniti sve njene potrebe. Stoga, karmička lekcija joj je da se na najelementarniji način posveti zadovoljstvu. Može postići veliki napredak kada shvati da njen život ne zavisi toliko od drugih ljudi koliko je uverena. Nezadovoljstvo koje oseća prema drugima je uvek nezadovoljstvo koje je stvorila u sebi. Kada nauči da od života očekuje manje, uvideće radost za kojom traga. RETROGRADNA VENERA U ŠESTOJ KUĆI Ovo je prilično nesigurna pozicija za osetljivu Veneru, pošto osoba uvek vrši pritisak na sebe kroz osećaj obaveze. Sklona je da doživljava razočaranje u odnosima s drugim ljudima, naročito na planovima vezanim za posao. Iako su sve tri faze teške, osoba se oseća sigurnije u trećoj fazi u kojoj se povlači u sebe, obuzdava osećanja i pokušava da razmišlja o svim ljudima koje poznaje i o svemu što misli da bi drugima morala da bude. To izaziva duboku patnju koja je sprečava da deluje najbolje što može. Mora se čuvati ekstremnih osećanja, jer podsvesno veruje da je svet zagađeno, haotično mesto. Povlači se od drugih ljudi, jer ne shvata sasvim dobro kako da izađe na kraj sa nesavršenostima koje u njima vidi. Jedan od najvećih problema očituje se u tome da može dozvoliti osećanjima da postanu programirana. To čini tako što ponovo razmatra odnose s drugim ljudima, da bi mogla unapred da shvati kako funkcionišu. Stoga, njen pristup ljudima je krajnje mehanički i svaku misao i postupak koje primi od drugih, vidi kao deo mnogobrojnih poteza u svojoj isplaniranoj životnoj šahovskoj partiji. Drugima može učiniti mnogo usluga, ali je zadovoljna samo kada zna da one mogu biti uzvraćene. Nažalost, sklona je da sudi o drugima na osnovu njihovih postupaka, mereći njihove potrebe i postupke prema svojim idealima. Tako ima dvostruki kriterijum, ne shvatajući u potpunosti da ideali svih ljudi koje poznaje mogu biti isto toliko visoki kao i njeni i da je njihova nesposobnost da se sa njima usklade u njenom prisustvu ogledalo njenih ličnih ljudskih slabosti. Najviše snage koristi za idealizovanje i potiskivanje svojih potreba. U ovom ograničavajućem položaju suočava se sa karmom da pokuša da usavrši svoju okolinu. Mora naučiti da je svet već savršen i da ga ne može poboljšati. Negde između njenog savršenog idealizma i neshvaćenih potreba, koje ima prema drugima, nalazi se ravnoteža koja će joj doneti sreću. RETROGRADNA VENERA U SEDMOJ KUĆI Ovo je jedna od najpovoljnijih pozicija za retrogradnu Veneru. Budući da je vladar sedme kuće, može biti veoma blagodarna, ukoliko je pojedinac upotrebi da uvidi pravu sliku o sebi kroz oči drugih koje voli. Međutim, ukoliko se usprotivi činjenici da mnoge ideje,misli i osećanja izgledaju neprihvaćeni, a ne razume razlog, može izazvati neravnotežu u celom horoskopu. Njena raspoženja i osećanja su podložna okolnom svetu i ne postoji granica između osećanja koja naviru iz nje i osećanja koja prima od drugih. Dok klizi iz jedne retrogradne faze u drugu, preuzima različite identitete od kojih su svi usmereni ka unutrašnjoj suštini, ali od kojih nijedan nije njeno središte. Neobično je svesna načina na koji može trenutno biti izbačena iz koloseka, gubeći spontanost u želji da drugi o njoj steknu prihvatljivije mišljenje. U toku jednog jedinog dana može u potpunosti da promeni raspoloženje u krajnje namernoj želji da oneraspoloži druge. Njena osećanja su nalik klatnu koje se ljulja na vetru osećanja drugih ljudi, uvek prolazeći kroz središte, ali retko se zadržavajući u njemu. Nikada nije potpuno sigurna da li je drugi smatraju pristojnom. Krajnje osetljiva na spoljne okolnosti, prvo se sa

njima meša, gubeći se u njima, a na kraju beži od njih da bi se oporavila. Ipak, ne voli da sama obavlja posao i to kod nje izaziva frustraciju zbog želje da upozna sebe, ne želeći da se potpuno izoluje od drugih. Njena karma je doživljavanje unutrašnjih neuravnoteženih osobina na način na koji je drugi vide. RETROGRADNA VENERA U OSMOJ KUĆI Osoba ovde provodi mnogo vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa gde čudljiva priroda pojačava potrebu da se sada ispune buduće težnje. Oseća veliku unutrašnju snagu koje se ne oslobađa baš lako. Osećanje ljubavi je često povezano sa besom i jedom iz prošlosti usmerenim ka nekoj osobi ili iskustvu koje je izazvalo bolna sećanja. Poseduje izrazitu sposobnost opažanja, ali ne voli da je drugi ispituju. Njeni ideali su takođe veoma visoki, međutim ukoliko osoba nije sposobna da svoj san prenese u realan život, postupci mogu da izazovu sasvim drugačiju posledicu. Na seksualnom planu osciluje od perioda snažne želje do perioda potpunog gubitka interesa. Njen seksualni nagon je povezan sa jakom željom za posedovanjem. Povremeno može biti u sebi ljubomorna na druge koji naizgled imaju više od nje. Pokazuje sklonost da se sakrije od svojih osećanja, ne želeći da se suoči sa zidom koji postavlja između spoljnog i privatnog života. U ovom položaju se očituje veliko nestrpljenje, pošto osoba ne doživljava samo dubinu svojih potreba, već i uticaj potreba drugih ljudi. To često dovodi do sukoba između načina na koji se odnosi prema društvu i prirode svojih istinskih osećanja. Često se u ovom položaju Venere nalazi veliki jed, jer se osoba oseća prevarenom ili lišenom mnogih stvari koje smatra s pravom svojim. Ima težnju da život provodi u mukotrpnom radu, zavideći drugima što mogu stići do istog cilja s manje napora. Ova pozicija izaziva osećaj izolovanosti od sveta. Postoji trag izgubljene ljubavi iz prošlog života. Kao rezultat toga, osobi je teško da otvorena srca veruje ljudima koje sreće u sadašnjem životu, jer u svakome od njih vidi simbolične delove ljubavi kojih je u prošlosti bila lišena. RETROGRADNA VENERA U DEVETOJ KUĆI Osoba ovde doživljava veliku potrebu za ličnom slobodom. Ne dozvoljava drugima da sputavaju ili ometaju njen prostor. Kod nekih ljudi ova pozicija se manifestuje u velikojljubavi prema spiritualnom životu. Izolovana od izraženih ličnih kvaliteta društvenih odnosa, traži unutrašnji mir koristeći sposobnost da ostane van suštine stvari. To se može manifestovati kao želja za odlazak u manastir, na planinski potok ili da bosonoga korača kroz šumu. Ovde postoji velika potreba za osećajem širine života i osoba često žrtvuje bliskost s drugim ljudima da bi ispunila tu težnju. U isto vreme ovo je veoma teška pozicija za brak ili bilo kakvu drugu ljubavnu vezu duže prirode, jer ovde, u devetoj kući, lični kvaliteti Venere se transformišu u uzvišeniju realnost. Stoga, osećaj osobe za vlastiti identitet ima drugačiji kvalitet od osećaja kod većine ljudi koje sreće. Zbog načina na koji vidi oseku i tok univerzalne plime života ne voli trajnu privrženost. Mnoge svoje obaveze obaviće sama i proći će kroz bezbrojna iskustva s mnogim različitim ljudima, od kojih većina predstavlja stav o životu koji je potpuno stran idejama sa kojima je rasla. Sklona je težem razumevanju, jer obično nije motivisana idejama koje podstiču njene savremenike. Ovo je osoba koja u stvari može postići neuobičajen nivo mira u svetu haosa. U isto vreme, to ne može lako preneti drugima. U nekim slučajevima može biti umetnički nadarena, usled sklonosti u nekoj prošloj inkarnaciji. Bez obzira na stil života, doživeće izvestan sukob između osećanja prema potrebama društva, koja bi trebalo da iskusi i saznavši ih, dobija samo izgovor više da tako ne postupi. U karmičkom smislu, igra u drugačijem ritmu i sa sobom u ovaj život donosi veoma snažnu težnju da radi ono što hoće, kada to hoće. S njom se drugi ljudi lako mogu slagati, ali je niko ne može posedovati, jer duboko u sebi ima instinkt da pre svega bude slobodan duh. RETROGRADNA VENERA U DESETOJ KUĆI

Ova osoba provodi mnogo vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa. Voli da se osvrne na ispunjenja svojih životnih želja i potreba da bi uvidela da je prihvataju oni na koje je ranije gledala kao na nadređene. Trudi se da je drugi ljudi prihvate, ali ne voli da to otvoreno traži. Stoga, njeno izražavanje kreativnosti je sputano očekivanjem da li će je drugi prihvatiti ili odbaciti. Može postati krajnje svesna toga kako da se poveže sa drugima a ishod je da postaje veoma osetljiva na društvene okolnosti. Sposobna da prihvati osećanja drugih; često se oseća odgovorno prema ispunjenju potreba ljudi oko sebe. To ima težnju da joj izazove osećaj male neprijatnosti u javnom nastupu. Pokušava da bude samosvesna i ponekad skreće iz smera u kojem najviše želi da se kreće. Mučno oseća odgovornost iz prošlosti sa kojom nije sigurna da može da se uskladi. U horoskopima muškaraca to može uzrokovati teškoće sa ženama, kao rezultat dominacije neke starije žene u ranoj mladosti. Ovde se obično očituje velika količina kreativne sposobnosti, razvijene u prošlim inkarnacijama, ali osoba mora da sada razvije samopouzdanje, ukoliko želi da je izrazi. Na karmičkom planu prolazi kroz život pokušavajući da sakupi osećanja koja će joj pružiti osećaj smisla koji joj je potreban. Čim bude mogla da to učini, počeće da izražava smisao u životu za kojim traga. RETROGRADNA VENERA U JEDANAESTOJ KUĆI Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnu Veneru, jer odvraća od kreativnog procesa. Osoba se retko oseća smirenom. Smirenost Venere se remeti uvek prisutnom radoznalošću koja dekoncentriše tokom prve faze retrogradnog procesa. Traga za ispunjenjem u mnogim pravcima u isto vreme. Ponekad je osećaj za realnost tako specifičan da je osoba skoro potpuno odvojena od identiteta na zemaljskom planu. Želi da proba sve, ali ne zna zašto. Ponekad postaje krajnje posesivna prema samoj misli do te mere, da nepoštena pohlepa koju vidi u drugima na materijalnom planu postaje odblesak onoga o čemu razmišlja. Mora istinski naučiti da pravi izbor, jer mešanje svakog novog hira i iluzije je često u suprotnosti s onim što joj prija, iako je na svaki način privlače. Ispoljava veliku ličnu odbojnost što je na kraju čini još samosvojnijom. Istražujući mnoga polja i mogućnosti misli koja postoji u univerzumu, ne zna uvek kako da ih poveže sa svojim ličnim životom. Ipak, može biti od veće pomoći drugima nego sebi. Jedna od najvećih teškoća je pritajena želja da se, sama stičući iskustva, neprimetno odvoji od ostatka čovečanstva koje voli tako mnogo.Neki ljudi sa ovom pozicijom doživljavaju kroz neuobičajena seksualna iskustva, jer potreba za istraživanjem uvek pokušava da prevaziđe društvene norme. U prošlim inkarnacijama je proživela tako mnogo različitih stvari koje su je privlačile, da je postala neumorni tragač za onim što nije još doživljeno. Njeni snovi mogu biti nerealni, ali priroda njene unutrašnje realnosti je takva da je potpuno ograničena restrikcijama konvencionalnog društva. Njena budućnost je u potpunosti zasnovana na tome u kojoj meri se pridržava snova iz prošlosti. RETROGRADNA VENERA U DVANAESTOJ KUĆI Ova osoba se zadržava u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj ne ispoljava otvoreno osećanja za koja misli da mogu biti odbačena. U mnogim slučajevima postoji odanost nekoj ljubavi iz prošlog života koja još nije prošla i osoba neprestano pokušava da povrati prošlost, iako je realnost sasvim drugačija. Može biti srećna kada je sama, ali ne voli da se oseća napuštenom. Na najmanji znak odbijanja može upasti u duge periode samosažaljenja, jer gotovo instinktivno zna da je ovu inkarnaciju započela ostavljajući za sobom svoju pravu ljubav. U tom smislu pokušava da se zadovolji pronalaženjem simboličnih aspekata te ljubavi kod svih ljudi koje sreće, ali ispod sve emocionalne energije i dalje je privržena romantičnim shvatanjima proteklog vremena. Stoga joj je teško da se potpuno zadovolji iskustvima iz sadašnjeg života, jer sve što opaža vidi kroz obojenu prizmu svojih unapred poznanih stavova. Život ove osobe je

Kad im život ponudi priliku za novi smer. pa će stoga biti primoran da iznova napravi određene korake. Kada se ovaj potencijal negativno koristi. da podstiče radije promišljenost i svrhovitost nego naglost i neplaniranost. i više kolebljiva nego impulsivna. unutrašnji impulsi teraju na izražavanje. recimo. dajući pojedincu samo površinski izgled smirenosti. Možda je retrogradni Mars prilika za pojedinca da razmišlja o razlozima svojih akcija. spokoja i stabilnosti. On je ovde prvenstveno motivisan nesvesnim aspektima svoje psihe. tako da je na gubitku jer ne zna što ga tera na akciju. Energija se može nakupljati unutra. Budući da je veliki deo akcija usmeren ka njemu samom. Ponekad se u ovoj poziciji mogu nalaziti skrivene ljubavne veze kroz koje osoba pokušava da iskusi u sadašnjosti iluziju onoga što je nekada bila realnost u prošlosti. Mars vlada nagonom ili potrebom za izbacivanjem životne energije u spoljašnji svet. Onda. Obično u ovoj poziciji postoji velika količina sputane emocije i dok drugi to retko primećuju. Mars očito ima više poteškoća kanalisati agresivne impulse prema spoljašnjem cilju s otvorenim nagonom tipičnim za direktni Mars. više misaona nego akciona. ne shvata se jasno. više nego spoljašnji faktori. on deluje sporo. sutra ću preplivati 150«. Njegova psihološka narav treba ovakav vid izazova da bi rasla. ova osoba je gotovo stalno svesna tog dela svog bića koji je neprestano odvraća od povratka u sadašnji život. Kada je Mars retrogradan. jer ga često subjektivni. Njegov reflektivni pristup može pokazivati određeno oklevanje kad treba delovati. može da kaže: »Danas sam preplivao 100 metara. sve dok u sebi ne sagleda prirodu toga što se mora uraditi. Ali unutra se ova osoba teško može opustiti jer se energija konstantno troši na subjektivne tenzije kao i na unutrašnje telesne procese. Ma. To je jedna planeta koja najbolje funkcioniše kad se slobodno može silovito baciti u svet u pokušaju da se dinamično suoči i nadvlada sve prepreke licem u lice. jer ima težnju da provodi mnogo vremena posvećena sebi. Ovo je planeta akcije. Ne traga toliko za popularnošću u društvu koliko za unutrašnjim ispunjenjem. Ove osobe nisu direktne i radije prikrivaju svoj nagon i ambiciju. On želi odmah imati sve uslove da može slediti svoje nagone. Njegovi su pokreti retko primetni. već da živi u sadašnjosti. Retrogradan Mars se ne baca spontano u akciju na uobičajen način direktnog Marsa. U svakom slučaju. kad je u natalnoj karti retrogradan. sem ukoliko se ne takmiči sa samim sobom. i to odrešito i često na ishitren način. Na taj nacin moze izbeći neuspehe i to će brzo sticći sve one koji neprestano otvoreno rade. Ono što motiviše ovu osobu da deluje ili obavlja stvari. Dostići će sreću kada kada shvati da u stvari ne gubi svoju prošlost. Emocionalno tempirana. čoveku je manje izražen takmičarski duh. oni će uspeti slušajući svoje instikte. Ma naučila drugačijem delovanju od onih sa d. MARS- Prošloživotna karma je ljude s ovim r.ispunjen velikim bolom i ne voli da drugi nešto od nje traže. Može biti veoma kreativna. ukoliko nije pod stegom. čovek može delovati žurno i brzopleto. Ovaj Mars retko skuplja energiju da bi se suočio sa sukobima na otvoren način. Ipak. pre no što krene u kakvu otvorenu akciju. Pojedinci s retrogradnim Marsom često se ponašaju pasivnije ili manje borbeno nego što se zapravo u sebi osećaju. sklona je propuštanju mnogih životnih prilika. odlučan je i obično sve dobro u sebi razradi. . energije i inicijative. ali ponovo nesvesno oživljavajući sećanja iz prošlosti na trenutke kada je zaista bila u miru sa sobom. sabranosti. Glavna pokretačka sila ovog Marsa je zaelo više psihička nego fizička. kada u stvari može postići svoju snagu. Ne treba ih gurati u brze odluke.

. Retko se dopušta oslobađanje osećaja neprijateljstva. pojedinac je sposoban delovati ili raditi za neki nelični ili globalni cilj. U slučajevima oba pola. Telo stoga može trpeti temperature i infekcije mnogo teže od onih koje bi trpeo da je taj isti Mars direktan. retrogradni Mars može dati više snage – tako da se čini kao da osoba ima nagon da bude aktivna bez obzira na telesna ograničenja. Za neke koji potiskuju svoje naponske sile. Škorpionom. Fizičko samokažnjavanje može biti vrlo jako (bilo kroz direktno. seksualna napetost se polako nagomilava. pomalo destruktivnih reakcija u ovom smislu. Ove pojedince često zbunjuje intenzitet njihovih strastvenih. Prošlost života u kojem sada živi je u najmanju ruku blago izbrisana iz njene svesti. dok pojedinac može zanemarivati svoju potrebu za potpunim telesnim odmorom. sasvim je moguće da ovaj pojedinac radi ne gledajući samo na svoje egocentrične potrebe. Ponekad fizička vitalnost može biti nešto oslabljena. Ima takođe seksualnih teškoća zahvaljujući suprotnom magnetizmu retrogradne planete. jer on zapravo razvija strategiju (pažljivim planiranjem traži najbolji trenutak za delovanje). Moguće je da baš ti muškarci u osnovi pogrešno izražavaju svoju muškost. Ovo je posebno tačno ako je Mars u dodiru na bilo koji način s Devicom. Moja mišljenja su ovde definitivno u skladu s njenim o retrogradnom Marsu. nego kad su prisutni drugi. Žene s ovim položajem mogu još više izraziti ovu poteškoću privlačeći muškarce koji ih ili seksualno frustriraju ili psihički prete njihovom identitetu. ili 1. s potrebom da na altruistički način bude pionir i istražuje za druge. njihovo telo može na kraju biti izduvni ventil takvoj nabijenoj energiji. istovremeno nesvesno nanošenje ozleda – bilo kroz sklonost nesrećama). zameranja. Više će se mučiti sa sposobnošću da kontroliše nivoe vlastite energije u koordinaciji sa energijom koju prima od drugih nego sa mislima i emocijama. ali je pojedinci ređe prepoznaju. a ne na ljudskim razlozima za koje vezuje svoje . Onima koji hoće usmeriti svoju energiju na duhovni razvoj. 6. Može reagovati veoma burno na nekoga i razviti veoma snažno osećanje u pozitivnom ili negativnom smislu istinski zasnovano na energetskom nivou koji prima. Stoga je tipično da će oklevati da išta poduzme dok ne oseti u sebi da je pravo vreme. Tako prolazi kroz teškoće u koordinaciji misli i delanja. Pod napetim natalnim aspektima ovaj Mars može biti štetan po psihu. U ženskoj karti moguća je frigidnost ili jedan dublji problem prilagođavanja muškom principu unutar same osobe. S druge strane. kućom. U najmanju ruku moguće je umanjivanje fizičke uzbuđenosti radi postizanja mnogo komplikovanijeg psihičkog uzbuđenja. U muškoj karti retrogradni Mars pod teškim konfiguracijama može dovesti do preteranog suzbijanja ili pogrešnog usmeravanja seksualne energije – što može rezultovati impotencijom. retrogradni Mars može dati žilavost i unutrašnju snagu potrebnu da se neustrašivo istražuju manje vidljivi konflikti i hrabro bori sa svim «neprijateljima» koji se mogu sresti na unutrašnjem psihičkom bojištu. I budući da će pojedinčevo nesvesno vrlo verovatno usmeravati želje i impulse. KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNIM MARSOM Ovoj osobi nedostaje kontakt sa istinski realnim potrebama. jer se energija prvobitno stvorena konfliktima u spoljašnjem svetu okreće prema pojedincu. skladište unutra i dopušta im se da se opasno koncentrišu unutar samog pojedinca. Iscrpljenost se također može pojaviti. ljubomore i otvorenog besa kroz najbliže i najdirektnije «izduvne ventile». Astrolog Mary Vohryzek jednom je u ličnim prepiskama spomenula kako retrogradni Mars kao da «ključa» i u određenim trenucima nenadano eruptira. i 8. Umesto toga ti se osećaji zadržavaju.Stoga njegov prividan nedostatak inicijative i poduzetnosti može biti varljiv. netelesne dijelove svoga bića. To najviše proističe iz njene nesposobnosti da reguliše energetski tok kroz koji je ova pozicija provlači. možda zbog činjenice da pojedinac usmerava ovu energiju na opipljivije. On obično radije voli delovati skriveno ili samotno.

preživaljavajući ono što joj je istinski novo. Misli da zna šta hoće. a ne kao posebne ličnosti sa potrebama i osećanjima koji bi mogli biti isto toliki jaki kao što su i njeni. RETROGRADNI MARS U OVNU Ovde se retrogradni Mars najprijatnije oseća u prvoj fazi gde se impulsivnost Ovna kombinanuje sa marsovskom težnjom da na silu stvori budućnost pre nego što je ijedna spoljna sila uzrokuje. bes. ali objektivni opšti pogled na njen život ukazuje na činjenicu da nije obično dovoljno dugo u kontaktu sa sobom da bi razumela svoje unutrašnje želje. Prečesto druge vidi kao rivale u areni svog razvoja. Ova osoba može donositi nepromišljene odluke dok u isto vreme odlaže neophodne korake koji bi ispravili sve što je pritiska. ljubavne veze ove osobe se skoro uvek izjalove a na seksualnom planu deluju kao da pre svega simbolizuju borbu za opstanak a ne pravo sjedinjenje sa drugom osobom. Kao rezultat toga.reakcije. Ima veoma malo žena sa ovim položajem koje podsvesno osećaju ikakvu ljubav prema muškarcima. Lepa strana ovog položaja je ta da retrogradno kretanje planete osobu stalno vraća sebi. Mora da razvije više sluha za druge. Opšte nezadovoljstvo sobom otežava joj da se predstavi drugima u dobrom svetlu. Postoji toliko veliko nasleđe nesigurnosti iz prošlog života da osoba smatra veoma teškim da ostane u trećoj fazi u kojoj bi morala da preispita postupke u prošlosti i ceo svoj karakter. Tada nailazi na prejako i osetljivo odbijanje. I dalje pokušava da započne ono što je začela pre ovog života. ali ne razumevajući zašto. Ova pozicija Marsa je teža za žene nego za muškarce. Osoba u ovom životu pokušava da pronađe ljude koji simbolizuju sve one koji su je ispunili u prošlim inkarnacijama. na svesnom nivou. već mnogo dublja unutrašnja želja da se unutar sebe uspostavi suština samopoštovanja. U većini položaja retrogradni Mars prouzrokuje osećanja krivice i samoprekora koja izoluju osobu. Ovaj pojedinac pokušava da se koncentriše na vreme iz prošlosti koje je predstavljalo silu sa kojom je morao da se nosi. tokom celog života. Sa njima pokušava da ispolji sve ono što ranije nije mogla da izrazi. U nekim slučajevima može sa sobom nositi gnev iz prošlog života koji ga nagoni da ne veruje u postupke drugih ljudi. Sada podsvesno vibrira sa tom istom silom. da bi na kraju uspela da shvati da njene želje nikada nisu bili simboli koje je tražila u spoljnom svetu. To nasleđe se teško odražava na sadašnje ponašanje. Vidi samo snove koje stvori i skoro uvek je seksualno neispunjena. sve delatnosti osobe u sadašnjem životu predstavljaju ponovno proživljavanje prošlosti. osoba je neobično mentalno aktivna i teško joj je da nauči kako da se opusti. pre nego druge ljude ili spoljne sile izvan svoje . U večini slučajeva pokazuje sklonost da se uhvati u misaonu zamku preteranog očekivanja. KARMA RETROGRADNOG MARSA Kada je Mars u horoskopu retrogradan. Ima težnju da prenagli u pokušaju da ih na silu uvuče u zamišljene uloge koje im je u sebi namenila. jer unutrašnji nagon može biti u disproporciji sa ostatkom horoskopa i teži da umanji njihovu ženstvenost. subjektivna i zaista može živeti mnogo godina nesvesna spoljnog sveta. bez obzira na to da li je u pitanju ljutnja. stvarajući predmet idolopoklonstva koji osobu približava podvesnoj realnosti koja duboko u sebi razvija potrebu da sruši pijedestal. Ukoliko se retrogradni Mars nalazi u vazdušnom znaku. Ovo je veoma teška pozicija za brak. Može postići veliki uspeh kada nasuprot sebe postavi samu sebe. očigledna suprotnost se ponekad manifestuje postavljanjem muškaraca na pijedestal. u priličnoj meri oseća dosadu. povlači se u sebe nikada potpuno ne doživljavajući odnose u sadašnjem životu. Međutim. U sebi ih stavlja u uloge tih nepostojećih ličnosti. Zbog toga. pošto je osoba preterano samosvesna. u trenucima kada prolazi kroz drugu fazu. ostavljajući je po strani u odnosu na slobodnu razmenu ličnih veza koje doživljavaju ljudi sa Marsom u direktnom kretanju. neprijateljstvo ili pogrešan postupak prema svim ljudima u sadašnjosti. Osoba je jednostavna.

koristi tipično blizanački način spoljnog izražavanja u koje je već sigurna.kontrole. pre je prilagodljiva nego časna bez obzira na život kojem ju je odveo njen put. jer blizanačka neumornost izaziva kod nje nervozu tokom ovog tipično introspektivnog perioda. jer kardinalni kvalitet neprestano gura osobu u prvu fazu u kojoj se očituje snažna želja za novim iskustvima. Ova pozicija spada među najlakše pozicije sa kojima se osoba mora suočiti. Zbog toga svoj život stvara u okvirima prošlosti verujući da će sve biti u redu. U mnogim slučajevima. Ponekad prenagljuje u sebi tokom treće faze. Pošto Rak ima puno veze sa proteklim godinama. U drugoj fazi manje je vesela i preživljava izvesno nezadovoljstvo posmatrajući stvarnost onakvom kakvu je videla u prvoj fazi. da bi sebe kaznila. Njena životna lekcija je da nauči koliku količinu energije treba da upotrebi u odnosima sa drugima. Mora naučiti da su jake želje koje vidi u drugima u stvari njene. Uživa u dugotrajnoj samoći. U osnovi se plaši pokretanja novih ideja. Osoba se može. može se razviti snažan Elektrin kompleks u kojem potisnuta detinja seksualna osećanja prema ocu nastavljaju da vladaju većinom životnih želja. To je posebno razdražuje. Izbegavajući čvrsto vezivanje više teži površnosti nego dubokom iskustvu života. Osobu privlače ljudi suprotnog pola koji se od nje bitno razlikuju u godinama. Postoji tendencija da od drugih pokuša da formira sopstvenu porodicu i da poželi da se zatvori u određeni krug ljudi. To je dovodi u treću fazu gde se neprestano ponavlja. Promena programa fizičkih potreba je jaka. Karma ove pozicije se povezuje sa lekcijom kako prihvatiti sopstvene društvene i fizičke potrebe. tako da može funkcionisati tokom sve tri retrogradne faze. prirodno apsorbujuća introvertnost treće faze postaje pojačana i proširena. ali želi da zna da nije stavljena na cedilu. dok u isto vreme zna da bi bilo bedno da napretka nema. Osoba želi da se oseća bliskom sa drugima. naročito kada su u pitanju njihovi motivi. U nekim slučajevima. a ipak emocionalna osetljivost zajedno sa potrebom za detinjom zaštitom stalno ograni čava osobu na treću fazu gde njena sklonost ka introvertnosti pokušava da je natera da se u životu ispoljava više u emocionalnoj ljušturi nego kroz svet koji je okružuje. Ipak. RETROGRADNI MARS U BLIZANCIMA Retrogradni Mars se kombinuje sa blizanačkom fleksibilnošću. To je stvorenje navike i može zadržati mnoge loše navike samo zbog toga što je kvantitet iskustava u stanju da ispuni bikovsku težnju ka obilju. Tokom ove faze postaje veoma brižljiva zbog svojih postupaka. u stvari. Oseća ozlojeđenost i često. iscrpsti potiskivanjem konflikata na tim nivoima. ovo je večito dete koje ne želi da poraste i promeni mladalačke snove. Tako. Njena karma je da upozna samu sebe. Na seksualnom planu doživljava hladnoću koja je ponekad nagoni da osuđuje druge. RETROGRADNI MARS U BIKU U Biku se Mars najpovoljnije ispoljava tokom treće faze u kojoj se osoba ponovo priseća svoje prošlosti dajući joj time sigurnost za kojom traga. Menja stav o životu onako kako vetar duva. Stoga. onako kako se odnosi prema drugim ljudima. Osoba postaje žarko zainteresovana za sve što do tada nije doživela. posle napredovanja pravi korak unazad. . jer je više zanima kako doći do životnog principa nego kako se u stvarnosti pridržavati bilo kojeg od njih. greškom usmerava bes na sebe. naročito kod žena. ali se zadržava u prošlosti. dok proverava ono što još nije iskusila. RETROGRADNI MARS U RAKU Ovo je veoma uznemiravajući položaj za retrogradnog Marsa. stvarajući umesto toga unutrašnju napetost. jer je bikovska težnja ka toplini i bliskosti sputana tendencijom retrogradnog Marsa da se zadrži u trećoj fazi koja simbolizuje introspekciju.

Stalno se postavlja u odbrambeni položaj. a zasnovano je više na njenom sadašnjem impulsu nego na načinu na koji drugi reaguju prema njoj. Mnogi ljudi sa ovom pozicijom se tako snažno brane od ponavljanja bola iz prošlosti da se namerno zatvaraju pred mogućnošću bilo kakve prisnosti sa drugima. pokušava da pronađe kod druge osobe onu slabu tačku koja će je konačno uveriti da su ranije programirani odnosi sa tom osobom bili ispravni i pravedni. U ovaj život sa sobom donosi snažnu želju da zapoveda i tako neprestano uspostavlja rivalitet tamo gde u stvari ne bi trebalo da postoji. Osoba retko uviđa i prepoznaje svoj uticaj na druge. Kada Mars ne bi bio retrogradan. dok pokušava da zadrži iluzije o savršenstvu. Poseduje duboki strah od drugih i lakše se odnosi prema stvarima nego prema ljudima. Retrogadnost menja takva osećanja u toj meri da je osoba primorana da živi svoje ideale. a druge ljude može isuviše snažno izazvati da se u strahu okrenu od nje. Stoga. da želi da dostigne potpuno ispunjenje u svemu što primeti. RETROGRADNI MARS U VAGI . Ova osoba ne voli savete. Mišljenje osobe o sebi samoj je krajnje subjektivno. osuđuje sebe. to bi bila ona. Kada bi osoba sa retrogradnim Marsom u Devici čula ono što sama kaže ili misli o drugima. U prethodnim životima je naučio kako da pravi razliku izme|u svojih raznih želja i sada kategorično sve smešta u sitne odeljke u svojoj svesti. Pojedinac ima veliku potrebu da u sebi traga za savršenstvom. shvatila bi da savršenstvo za kojim traga. jer su u sebi sukobljeni sa slabošću. U sebi može čuvati želje tokom mnogih godina i kada je te želje ne zadovolje. ima poteškoća da preusmeri vlastitu energiju. segment želja istinski može preneti u sadašnji život. tako da se ne oseća prisiljenom da svet preinači na tokove života svoje porodice. Mora naučiti da se bolje uskladi s svojim impulsima koji izbijaju na površinu iz njene podsvesti. Mora shvatiti kako su ta očekivanja nerealna u njenom svakodnevnom životu. Sada osoba pokušava da ponovo osvoji svoju prošlost uveravajući samu sebe da zaista poseduje veliku moć nad svojim životom i svima onima kojima dozvoljava da joj se približe. RETROGRADNI MARS U DEVICI Ovo je jedna od najtežih pozicija retrogradnog Marsa u pogledu ličnih odnosa.jer svaka želja o budućnosti treba da ponovi bezbrižan početak života. Često osećaju da ih omalovažavaju oni kojima su u prošlosti ugađali. ova osoba bi svaku želju zadovoljavala u okviru savršenih ideja. Kada bi ijedna osoba imala jaku želju da bude poštena a da je opet samoživa u isto vreme. treba da pronađe u sebi. Njeni ciljevi su tako visoki kada dobiju snagu od retrogradnog Marsa. U ranijim inkarnacijama. Osoba reaguje veoma oštro na svoju sposobnost da ispuni očekivanja starijih ljudi. jer joj je mentalna energija stimulisana seksualnim nagonom. RETROGRADNI MARS U LAVU Osoba ovde može postati pustinjak na ostrvu. tokom mladosti je doživljavala traumatična iskustva i jedino kada ih simbolično ponovi kroz ulogu koju igra sa drugima. Ova osoba ima problem da se opusti. Ponekad postoji teškoća u podizanju muškog deteta i osoba bi u stvari mogla da omete razvoj deteta očekujući od njega previše. jer se plaši da će izgubiti lažnu poziciju koju je sebi podigla i tako s vremena na vreme izaziva puno trvenja sa drugima. ovo je jedini koji ne može tolerisati gubitak. U odnosu na sve ostale položaje Marsa. Neki napori iz prošlih života očigledno nisu bili nagrađeni i zadovoljeni. Kada se ljubavna veza ustali. Uviđajući nesavršenost u postupcima drugih. Veoma je osetljiva i nagonski reaguje na pritisak ljudi oko sebe. To ponekad uzrokuje veoma aktivni interes za seksualnost s vrlo malo fizičkog ispoljavanja. a ne da ih samo očekuje od drugih. može ispoljiti krajnje nepoverenje prema svakoj novoj osobi koju sretne. Iskra koja to izaziva tokom prve faze uvećava intenzitet reakcije. Ponos Lava se meša sa unutrašnjim osećajem vladanja nad drugim ljudima.

To rasipanje se ne dešava samo u stvarima koje radi.juče. pokušava da se u sebi uskladi sa ovnovskom osobinom svake osobe koju sretne. Tokom prve faze može izgladati preterano otvorena. u skladu sa željama. Shodno tome. Karmički je prinuđena da spozna ko je između svega onoga što smatra da jeste. potrebama i težnjama svakoga u njenom životu. Čak i kad se usmeri na spiritualni put. RETROGRADNI MARS U ŠKORPIONU Pošto je Škorpija znak transformacije. Potrebno joj je da sazna smisao svog postojanja. kada se energija Marsa koristi na fizičkom planu. Sada ima teškoću da pronađe sopstveni centar egzistencije. Stoga razvija jaku unutrašnju energiju da bi nadvladala izmišljene neprijatelje sopstvenog razvoja. može se potpuno dosađivati u drugoj fazi i biti nezadovoljna tokom treće faze. čas na drugu stranu. Često nosi ozlojeđenost iz nekog prošlog života pa čak i u ovoj inkarnaciji. Retrogradna faza u kojoj će osoba provesti najveći deo vremena se neprestano menja u zavisnosti od osobe sa kojom je u društvu. da retko ostaje u jednom mestu dovoljno dugo zbog neke druge osobe da bi uopšte osetila da je privlači. umesto da oprašta onima koji joj nanose bol. ovo može poprimiti razmere velike proždrljivosti. a ipak ništa čemu teži ne predstavlja punoću onoga što traži. Konačno. Pokušava da u sebi doživi ceo svet u njegovim različitim bojama i ukusima. umesto da ih uništava. u ličnoj samoidentifikaciji. traganje za samoidentifikacijom postaje tako jako da mnoge sa ovom pozicijom snažno privlače osobe istog pola kroz koje pokušavaju da pronađu sebe. Na kraju može postati sama sebi najveći neprijatelj. osoba se suočava sa iskušenjima. Osoba ovde nema teškoća samo da prepozna vlastite želje. jer nikada u potpunosti ne zna prioritete među svojim potrebama. U prošlosti je živela za želje drugih. Njen nemir dobija velike razmere. zakopava bes u podsvest gde će nastaviti da ga nosi kao deo svoje osnovne "šminke". kao i način na koji vidi druge nemaju osnova u realnosti. jer je ova osoba takav individualista. zajedno sa neprekidnom probojnošću Marsa nikada ne pruža priliku za odmor. U ovu inkarnaciju sa sobom donosi neprekinutu karmu istinskog nerazumevanja svojih želja. ili introvertnost retrogradnog kretanja. RETROGRADNI MARS U STRELCU Ovde impulsivnost dostiže kulminaciju. Konačno. U nekim slučajevima ova osoba se nalazi izvan dodira sa vlastitim potrebama. Teško joj je da se dovoljno dugo usredsredi na želju da bi shvatila da li joj je uopšte bitna. a delove tog smisla pronalazi na svakom novom mestu koje poseti i kod svake nove osobe koju upozna. već i preuzima želje od drugih misleći da su njene. a pomalo i sanjar. jer osoba želi da iskusi ceo svet . Kroz sve tri faze planeta pruža pojedincu korist. doživljava pravi pakao. U pogledu karme mora naučiti da bi trebalo da uništi delove svog starog bića koji je stalno udaljavaju od ostalih ljudi. Uvek oseća da postoje neke spoljne sile koje je sprečavaju da dosegne svoj cilj. to kod nje stvara neku vrstu emocionalne paralize zajedno sa izvesnim stepenom lakovernosti prema spoljnim okolnostima.U nekim slučajevima. Frustracija koju osoba doživljava povećava se. ova osoba ima iskustvo veoma aktivnog unutrašnjeg života. Ovo je naročito loša pozicija za brak. Osoba stalno oseća da ne dostiže ono što bi trebalo. Kao rezultat toga. Mora naučiti kako da uravnoteži filozofske potrebe Strelca sa marsovskom fizičkom žeđi za iskustvom. već i u njoj samoj.Ovo je možda najteža pozicija za retrogradnog Marsa. a Mars planeta koja daje energiju svakoj emociji. Može biti krajnje nestrpljiva u prvoj fazi. kad pokuša da harmonično uravnoteži različite nagone i želje koji potiču od svih ljudi koje poznaje. Veliki deo njenog života. Ponekad se u sadašnjoj inkarnaciji provlači mrzovolja koja sprečava osobu da vidi druge u pravom svetlu. Budući da ima slab osećaj za samopoštovanje. U karmičkom smislu traga za svojim mestom pod suncem. pošto pokušava da dovede do vrhunca nagon koji nikada ne prestaje. retrogradna priroda je okreće ka njoj samoj gde uči da transmutira iskustva u ono što treba da . Pokušava da opravdava svoje motive i prija joj da veruje da je u pravu. pošto oseća da je stihija nosi čas na jednu.

Na seksualnom planu ovaj pojedinac je nesiguran eksperimentator. buni se protiv normi u sadašnjem životu i pronaći će nova pravila koja će prevazići postojeća. potpuno funkcionalni tokom druge faze i duboki introspektivni tokom treće faze. Ima težnju da sa strane prikupi sve misli. često vidi uzaludnost njihovih planova i postupaka. Ne ograničava slobodu koju želi da postigne i u ovu inkarnaciju sa sobom donosi kontinuitet oslobođenog instinkta razvijenog u prethodnim životima. ali je usamljena i ne može prihvatiti da bude sputana tuđim idejama. Ako se ove osobe upute spiritualnom stazom. Pokušava da u sebi predoseti budućnost. Želeći da bude u stanju da zadovolji druge. ne shvata da iz trenutka u trenutak svet samo postaje. Verujući da teškoće čovečanstva dostižu vrhunac. RETROGRADNI MARS U JARCU Ova osoba troši najviše energije u pokušaju da izgradi sopstvena osećanja samovrednosti. jer sebe doživljava povezanom sa više stvari nego što je potrebno. Mišljenje koje ima o sebi je krajnje nisko i ne zalaže se za ono što smatra ispravnim. Želi da bude odgovorna za sebe i neće prihvatiti nijednu životnu priliku u kojoj bi mogla biti izložena odbijanju ili neuspehu. a da ne stoji u središtu svega što je okružuje.postane smisao njenog postojanja. Kada je jednom sputaju okovi društva. jer na kraju uviđa da je odgovorna za sve svoje postupke. RETROGRADNI MARS U RIBAMA Ova osoba troši najviše energije u trećoj fazi tokom koje u sebi preživljava svoje postupke iz prošlosti. jer pokušava da sebe optuži za patnju koju misli da je izazvala kod drugih. a ne postoji kao krajnji ishod. Preživljava sukob između mladalačke impulsivnosti i staračke suzdržanosti. Sve što čini shvata ozbiljno. Kao rezultat toga. Budući da je Jarac specifičan karmički znak zbog vladavine Saturna. To često izaziva veliki bol. stvari i ljude koji će podići piramidu na čiji će vrh ona konačno sesti. a ponekad. osobi se pruža mogućnost da oseti posledice svega što prouzrokuje više nego u bilo kojem drugom zodijačkom položaju. sagledavajući sve idejenaučne fantastike kao mogućnosti. Njeni veoma promenljivi nagoni fluktuiraju iz dana u dan a sa njima i njena predstava o tome ko je. Voli ljude. da bi mogla steći pravu sliku o sebi. neprestano stvara životna iskustva sa ljudima čija se starost razlikuje od njene. RETROGRADNI MARS U VODOLIJI Ovoj osobi je najprijatnije u prvoj fazi u kojoj želi da se kreće putem na kojem ispred sebe nema ničijih tragova. jer su sami sebi najbolji vodiči. Upravo to nerazumevanje izaziva kod nje želju da bude begunac. RETROGRADNI MARS U PRVOJ KUĆI . U karmičkom smislu teži kosmičkom identitetu u sebi i mora naučiti da ne unosi zabunu u postupke drugih ljudi smislom svega što želi da bude. Takve okolnosti brzo izbegava. Pokušava da apsorbuje više nego što može prihvatiti. Veoma samosvesni tokom prve faze retrogradnog procesa. kada je u trećoj fazi. ali je u svim oblastima tragač za svime za šta svet naizgled nije zainteresovan. Njen život krajnje raznovrsno odražava stav "sve može" a institucije i tradicija sa kojima dolazi u vezu predstavljaju prepreku da doživi svet kao igralište. kao i kako da tamo stignu. Više voli da se izoluje od ljudi nego da bude odgovorna za uzrok njihovog bola. ovi ljudi znaju tačno kuda idu u životu. jer pokušava da bude prihvaćena u različitim generacijskim grupama. njihovom uspehu nema granica. koje lično može iskusiti. Na karmičkom nivou živi u mnogim transcendentalnim svetovima realnosti izvan tradicionalnih normi. može čak uvideti svoju odgovornost za postupke drugih.

pa ne može uvek shvatiti gledište neke druge osobe. U sadašnjem životu mora naučitida shvata i da bude "ovde" i "sad" da ne bi prenagljivala u situacijama koje je sama stvorila. Zaista bi želela da njihovi uspesi budu njeni. Osoba živi karmu spoznaje kako izaći na kraj sa osetljivošću prema spoljnom svetu na području intimnih veza. može biti sklonija platonskim vezama. jer je krajnje subjektivna. RETROGRADNI MARS U DRUGOJ KUĆI Ova osoba provodi mnogo vremena i troši puno energije u trećoj fazi retrogradnog procesa. Na taj način može popuniti energiju koju je izgubila kritikujući sebe zbog neuspeha. Postupajući na taj način sigurna je da njene ideje neće biti odbijene. primenjuje jaku projekciju misli dovodeći druge u svoje karmičke želje sve dok konačno ne pomisli da može učiniti da se budućnost dogodi brže nego što oseća da bi se mogla dogoditi kada bi ostala nepristrasna. U karmičkom smislu u ovaj život sa sobom donosi karakter snažne žudnje sa kojim će morati da se nosi na svim nivoima. Kada ne može da postigne da se željeno odmah dogodi. Postaće srećna kada prevaziđe potrebu da osuđuje svoju okolinu. jer to može ugroziti njenu osetljivost. Drugima može pružiti samo prazna obećanja. Tako pokušava da iskoristi projekciju misli da bi se identifikovala sa težnjama drugih. pokušavajući da stvori sve što bi se prirodno događalo po sopstvenom nahođenju. Zbog nestrpljenja je sklona da se bavi mnogim očigledno beskorisnim aktivnostima i postupcima.Ova osoba se najbolje oseća u prvoj fazi retrogradnog procesa u kojoj pokušava da se projektuje u budućnost za kojom sada žudi. Kao rezultat toga. potajno se plašeći da nešto može izgubiti. To je izolovani ratnik želja iz prošlog života koje se ponovo manifestuju u sadašnjoj inkarnaciji. Iz prošlog života nastavlja karmu podizanja svog samoidentiteta i troši ogromnu količinu energije braneći svaki pedalj osvojene teritorije. nadajući se da će ih nekim nepoznatim metodom prihvatiti u sebi i izgraditi vlastiti metod za progres koji su oni sami doživeli. tražeći od drugih da joj se pridruže a ipak ne dozvoljavajući istinski nikome da prodre u njen psihički prostor. RETROGRADNI MARS U TREĆOJ KUĆI Ova osoba doživljava nerazumevanje u komunikaciji. jedva im pružajući priliku da razmisle. pošto postoji veoma snažna težnja ka osvrtanju na postupke i misli dugo posle samog događaja. dok je u stvari samo ljuta zbog vlastitog neuspeha da materijalizuje potencijale koje oseća u sebi. To može zahvaliti detinjim strahovima koji potiču od ranog saznanja da svet može nešto da joj oduzme. Može razmišljati i raspravljati o onome što je davno prošlo. Stoga u privatnom životu sve kroz šta osoba prolazi postaje beskonačni eho. Krajnje je nesigurna. Povremeno pokušava da oseća samosažaljenje da bi pridobila pomoć drugih. što u većini slučajeva izgleda karakteristično za mladost. Umesto toga. Zbog toga pokušava da stvori situacije u kojima se može dokazati kao gospodar. Žena u stvari ne traži mušku energiju na seksualnom planu.Preterano je samosvesna i vidi veliki deo spoljnog sveta kao pretnju sopstvenom egu. Povremeno može biti veoma ljubomorna na druge. Tako veliki deo života provodi sama. naročito na planu seksa. ali ne oseća uvek nagon da podrži te želje mukotrpnim radom koji će ih ostvariti. često je previše agresivna prema drugima. ali im u sebi istinski ne veruje. To se dešava. hvaleći njihove uspehe. Ima tendenciju da provodi dosta vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa ulažući veliki napor da se izrazi na način koji će joj pokazati da je u stvari uticala na druge. U ovoj poziciji treća faza retrogradnog procesa takođe ima značajnu ulogu. U horoskopu žene ova pozicija često može označavati sklonost ka muškarcima koji imaju slabiji polni nagon ili ka muškarcima koji su nedostupni. Na kraju može prevazići želju prema aktivnosti . U životu ima mnogo želja. Ima tendenciju da se seksualno suzdržava. Postaće srećna kada shvati da je kreator svega sa čime treba da se suoči u životu i da sve što poseduje ili želi da poseduje je obična kolektivna simbolika svega što ceni. Povređuje osetljivost ljudi praveći se tupa ili koristeći previše sile dok nestrpljivo pokušava da objasni šta hoće.

Međutim. čas odbijaju. RETROGRADNI MARS U ČETVRTOJ KUĆI Ova osoba provodi puno vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj želi da ponovi proživi emocionalna iskustva iz svoje prošlosti. teži da bude gospodar sopstvenog života u obilju spoljnih okolnosti koje diktiraju pravac njenog napora. Postoji tendencija da se naruši harmonija sa kosmičkim silama. a upravo je ta misao nagoni da u svoj život neprestano poziva upravo one ljude koji joj mogu to učiniti. ali ovde u četvrtoj kući. U isto vreme pojačavaju se svakakve osobine deteta. Može biti neobično hladna tamo gde situacija iziskuje toplinu. jer snažna podsvesna želja da se vrati u matericu drži je ukorenjenom u neki raniji stadijum jakog psihološkog konflikta sa jednim roditeljem. Obično će za prijatelje izabrati ljude koji su simbolično njeni roditelji. Može crpsti ogromnu energiju od drugih oko sebe. pošto još nije potpuno naučila kako da ima poverenja u motive drugih ljudi. U jednom trenutku života posvetiće puno vremena nekom retardiranom detetu ili nekoj mlađoj osobi koja odbija da se uklopi u očekivani obrazac ponašanja. Ima tendenciju da uvredi druge govoreći im kako da nešto urade. dok u isto vreme. pošto osoba neprestano oseća da bi trebalo da radi nešto drugačije od onog što čini. jer mnogo toga što je stvorila u prošlosti donosi joj samo nezadovoljstvo. Ovoj osobi je potrebno neprestano ohrabrivanje.svega što se dešava oko nje. izgleda da se bolje odnosi sa ljudima čije se godine bitno razlikuju od njenih. izbegavanje muškaraca je pojačano položajem u ovoj kući. Može dobiti veliku snagu od starijih ljudi. Na poslovnom planu ima tendenciju da potceni vrednost sopstvenog učinka. Pokušava da se pobuni protiv vlastitog napretka. Na seksualnom planu njene vibracije čas privlače. kada prevaziđe podsvesna osećanja superiornosti koja hrane njen ego umesto da izgrađuju samouverenost. Ona postaje zatvorenik svojih strahova sve dok ne shvati da je sećanja iz prošlog života ispunila negativnom energijom. i od drugih očekuje previše. jer joj je njihova energija potrebna za usmerenje. RETROGRADNI MARS U PETOJ KUĆI U ovoj poziciji osoba ima teškoću da izrazi svoju kreativnost. Veoma je svesna želje da je drugi ne zloupotrebe. Ponekad oseća da se bori protiv plime. pokušava da stvori one struje kojima može plivati. Koncept progresa predstavlja frustraciju. Preživljava karmu snažne zavisnosti i istinski ne želi da bude samostalna u ovom životu. ukoliko namerava da učini nešto konstruktivno u životu. Kroz te ljude će kriviti jednog roditelja zbog svih prepreka koje ne može da savlada u životu. Traga za samosavršenstvom posredstvom želja i budući da je preterano kritički raspoložena prema sebi. Sada mora naučiti šta joj je istinski vredno da bi se osećala ispunjenom. vodeni lunarni uticaj povećava taj efekat do tačke gde unutrašnje potrebe osobe mogu temeljno iscediti one oko nje. dok prolazi kroz različite retrogradne faze. Ima potrebu da deli svoje obaveze sa onima koje smatra jačim od sebe. Kada time ovlada. RETROGRADNI MARS U ŠESTOJ KUĆI Ova osoba je uhvaćena u konflikt između onoga što bi trebalo da učini za druge i onoga što bi trebalo da učini za sebe. proverava vlastitu snagu na mlađima.Kod žena. U ovom položaju ograničene su ljubavne veze a seksualni nagon ne protiče bez prepreka. iskusiće novi osećaj slobode za kojim žudi njena duša. Ima tendenciju da razmišlja više o svojim životnim neuspesima nego o traženju novih horizonata pred sobom. Krajnje nezavisna. Sve retrogradne pozicije Marsa imaju tendenciju da crpe energiju od drugih ljudi. a ipak podsvesno želi njihov savet. jer osoba svojski pokušava da bude ono što jeste. U . Biće u stanju da učini sve što može. Dok osoba prolazi kroz život. Prolazi kroz karmu preispitivanja celokupnog kreativnog procesa.

nepoverljiva je prema ljudima. njen životni stav je preterano strog i na svim nivoima bi postigla napredak kada bi sledila savet Deziderate: "Pre svega . Ovaj položaj često prouzrokuje seksualne poteškoće pošto osoba u sebi oseća mogućnost odbijanja koje se u njenoj podsvesti brzo vezuje za strahove od napuštanja. kada osoba uopšte i želi da doživi neku vezu. Ako to učini na pozitivan način. Ipak.budi blag prema sebi. ili posmatrati delovanje na sebi tokom treće faze." Kada to nauči njen celokupni stav prema drugima će se dramatično izmeniti. RETROGRADNI MARS U OSMOJ KUĆI Osoba ovde preživljava veliku unutrašnju tenziju.nekim slučajevima to ishodi kao težnja da se drugi osuđuju. Često očekuje da će bračni partner namerno pokušati da je povredi. Ukoliko se upotrebi na negativan način. ova osoba mora mnogo da nauči o davanju i uzimanju u intimnim vezama. U ovom životu pokušaće da pronađe povod da bi opravdala svoja osećanja. Nastoji da se odvoji od mnogih stvari koje bi joj pružile ispunjenje koje želi da dostigne. Kroz dubinu i perspektivu koje joj pruža osma kuća. Na karmičkom planu. RETROGRADNI MARS U SEDMOJ KUĆI Ova osoba je dezorijentisana u odnosima sa drugima. osoba može upotrebiti ovaj položaj za ostvarivanje visokih ideala koje intuitivno oseća duboko u sebi. međutim. U horoskopima žena ova pozicija često ukazuje na mržnju prema muškarcima iz prošlog života. ova pozicija može biti veoma destruktivna. To će promeniti i nju i ljude oko nje. potajno je ljubomorna na druge ljude. Upravo to reprogramiranje izaziva kod nje neprijateljska osećanja prema drugima koji potkrepljuju njena uverenja. Na karmičkom planu u sebi oseća žudnu prirodu sveta u kojem živi i bez obzira na to da li će odlučiti da deluje tokom prve ili druge faze. Ima malo osoba sa ovom pozicijom koje u sebi ne nose takav program. Tako se oseća odvojenom od društva. U osnovi. ipak će biti suočena sa prevazilaženjem svojih fizičkih nagona. Sebi može takođe prouzrokovati periode seksualne hladnoće koja ponekad rezultira potpunom impotencijom. Teško joj je da bude u braku. izolovanosti i same smrti. To se često manifestuje u vezama koje su veoma ispunjene prepirkama. U nekim slučajevima osoba je lišena vlastitog seksualnog . jer osoba u sebi oseća niže vibracije u etru koji je okružuje. jer se usamljeničke osobine Marsa mešaju sa momačkim (devojačkim) tendencijama devete kuće da bi se proživela želja da se postane slobodan duh. To može biti dovedeno do krajnosti tamo gde podsvest osobe ne vidi sposobnost drugog čoveka da ispuni sva očekivanja. Brak je neuobičajen sa retrogradnim Marsom u devetoj kući. Teško ispoljava frustracije koje oseća da su rezultat istančenosti kojom se okreće željama drugih ljudi. jer deo nje koji vidi u bračnom partneru je obično ono što najmanje želi da prihvati. Sreću postiče kada postane gospodar svojih potreba. dobija sposobnost da dokuči samu suštinu svoje žudne prirode. Sve se to dešava zahvaljujući karmi traženja savršenstva u delanju. Dok nastavlja da sebi opovrgne ispunjenje. u sebi će podsvesno preživljavati svaku negativnu reakciju koju je izazvala kod drugih. ali na višim nivoima postaje traganje za prevazilaženjem same ljudske misli. RETROGRADNI MARS U DEVETOJ KUĆI U ovom položaju osoba doživljava veliku unutrašnju žeđ za slobodom. Njen život je jedna neprekidna lekcija za ego tako da će jednog dana biti u stanju da se uskladi sa uravnoteženom perspektivom efektima koje izaziva kod drugih. Dok pokušava da uredi svet oko sebe. Često ne može odvojiti prohteve drugih od sopstvenih i to izaziva kod nje oklevanje u izražavanju snažnog nagona koji oseća. Kod nekih ljudi to se manifestuje kao snažna religiozna ili spiritualna težnja koja se graniči sa fanatizmom. Osoba je neprestano u odbrambenom položaju zbog mogućnosti da će biti povređena. Sve dok ne bude u stanju da shvati tu lekciju. polako počinje da sebe dovodi u red. Ponekad je to sloboda od okova emocija drugih ljudi.

Zanimljivo je spomenuti da u ovoj poziciji Marsa čudno tanane osobine jedanaeste kuće imaju manje veze sa retrogradnim fazama koje osoba proživljava nego određeni zodijački znak u kojem se javlja.nagona i tokom prve faze retrogradnog procesa može trenutno projektovati snažne seksualne impulse. da bi posle mnogih života maštanja bila u stanju da probije mentalnu barijeru koja ih drži po strani od realnosti. Nevidljivi zid između fantazije u realnosti zadržava najviše njene energije u snovima. Osoba se dovodi u stanje svesti koje joj omogućava da ponovo proživljava trenutke iz svoje prošlosti. To je tačka u kojoj samu sebe blokira. Na karmičkom planu uči kako da ulije energije svojim ambicijama. Tu je od najveće važnosti vođstvo učitelja. Njena karijera ima tendenciju da gravitira unazad u smislu da osoba rano u životu teži da dosegne vrh planine. Za osobu koja teži spiritualnosti ova pozicija stvara teškoće koje ishode u nesposobnosti da se kontroliše ili stabilizuje astralno telo. Otkrivanjem tragova i popunjavanjem šupljina iz prošlosti sve više i više osigurava svoju uspešnu budućnost. Glavna teškoća je da uviđa kako brzo i lako njene ambicije. Često je ravnodušna prema seksu i ima veliku teškoću da mu posveti izvesnu pažnju u životu. Pokušava da oseti da je zadržavaju barijere. u stanju je da konačno primeni Šekspirov nauk:"Budi iskren prema sebi samom!" RETROGRADNI MARS U DESETOJ KUĆI Osoba ovde doživljava konflikt koji prati odluku koju mora doneti da bi uspostavila sigurnost svoje budućnosti. Na karmičkom planu ova osoba uči kako da otkrije svoju budućnost. pre pokušaja bilo kakve astralne projekcije. Na karmičkom planu. Kako godine prolaze. RETROGRADNI MARS U DVANAESTOJ KUĆI Celokupna priroda žudnje je ovde duboko ukorenjena u karmu iz prošlog života. ali zna koliko napora bi bilo potrebno da bi te nežne želje uvrstila u svakodnevni život. Obično . njeni postupci će biti odraz nove i daleko ispunjenije perspektive. Činjenica je da najviše energije usmerava ka snovima. nade i snovi prerastaju u realnost fantazija. ali može sama da izađe sa njima na kraj. RETROGRADNI MARS U JEDANAESTOJ KUĆI Sa Marsom u ovom položaju postoji velika želja za snevanjem na javi. pošto stalno pokušava da uravnoteži svoj temelj. da bi ispalo kako je niko ne obavezuje da se oseća odgovornom. Život joj predstavlja uspinjanje stepenicama čiji se tragovi kasnije oživljavaju. a kasnije traži otiske svojih stopala da bi se istinski utvrdila na osnovama koje je morala da sagleda ranije. Mnogi njeni ciljevi su zasnovani na prošlosti i svaki korak napred nosi sa sobom teško breme njene sudbine. ali su one u stvari njene. retrogradni Mars u devetoj kući omogućava život koji je na neki način blagoslov samoće. Tokom perioda izolacije i okolnosti koje prisiljavaju osobu da se bavi svojim unutrašnjim stavovima i njihovim posledicama. Ima tendenciju da izbegava nametnute obaveze. tako da razvija jaku želju da promeni identifikaciju sa svetom. transformiše živote svoje žudljive prirode u svetu komoru više svesti gde jednom za svagda može postići jedinstvo sa sobom. a ne da radi pod iluzijom iz prošlog života da mora osvojiti svet kojim je preteško vladati. Želeći da zavredi poštovanje sebi ravnih često proverava i ponovo proverava svoje postupke u toj meri da izgleda kao da okleva. uči kako da se uzdiže na način koji je značajniji za njen konačni cilj. Kada se sve želje transformišu i uzdignu na viši plan. a da toga uopšte nije svesna. ali troši toliko energije da je retko u stanju da te snove i ostvari. Kada to bude mogla da uradi. Okolišaće i uraditi bezbroj stvari pre nego što napravi jedan korak koji je nameravala da preduzme. Može provesti mnoge sate sama ili zaokupljena delatnostima koje drugima ne izgledaju praktično. Teškoće koje oseća u odnosu sa drugima su tek katalizatori koji je nagone da prevaziđe osećaj nepodobnosti koji je sama stvorila.

dobrostanja i unutrašnjeg mira. dok osoba duboko u svojoj svesti ne pronađe ono za čime traga. čovek razvija vlastita verska i filozofska ili ideološka uverenja. JUPITER- Retrogradni JU može pojedinca okrenuti na unutrašnje istraživanje radosti i slavlje življenja. Osoba mora shvatiti da je opraštanje nemoguće bez zaborava. bogatstvom i prosperitetom od stvari iz mundanog sveta. pa cak i sopstveni moral. U ovom smislu on se suzdržava od spontanog izražavanja. Stoga. U horoskopu žene ovo gotovo onemogućava veze sa muškarcima. On traži proširivanje svojih vidika sa subjektivnije tačke gledišta. ovaj pojedinac će se osećati manje ležeran. Naravno. Ona pokušava da tu gorčinu vidi u drugima. ideale. Jupiter je planeta širenja. Umesto toga. Osoba postaje nekako preozbiljna. Stoga pojedinac će verovatno biti duhovno sadržajniji i zadovoljniji nego što bi mogao spolja izgledati. Nastoji da intuitivno nađe odgovore na neka pitanja i nalazi ih u sebi samom. optimizma i idealizma. ali izgleda manje entuzijastičan ili spreman na javno objavljivanje svojih uverenja i otkrića drugima…u najmanju ruku ih neće . Ovaj pojedinac ima jaka filozofska uverenja. s nadom da će na kraju pronaći gde i kako je napravljena greška. Kada to nauči. On je usklađeniji s apstraktnim principima nego pojedinac s direktnim Jupiterom. a više bezbrižan nego pojedinac s direktnim Jupiterom. Sposoban je da stvari sagledava u širokoj perspektivi. Lekcija naučena u prošlom životu je ona o pravom trenutku: kad treba ići po nešto a kad samo čekati. duševni horizonti i promišljanja ovog planeta mogu se okrenuti prema unutrašnjim potrebama te se tako često lakše kanališu kroz apstraktne mentalne ili duhovne ciljeve nego kroz strogo materijalne ciljeve. Kada je retrogradan. Moguć i sukob s okolinom oko religije ili duhovnih uverenja. Kao rezultat toga. umesto da jednostavno prihvati one čemu ga uče. ali je retko prepoznaje u sebi. osoba više neće morati da sve potiskuje u sebe i moći će da oslobodi one svoje segmente koji su zaključani u prošlosti. jer osoba smatra da ima malo razloga da očekuje bolji tretman u budućnosti. Vizije. bilo da je muškarac ili žena. Osoba često iskusi unutar sebe puniji osećaj zaštićenosti. Često će nać neke puteve za ekspanziju koji će jednostavno izmaći pogledima drugih. Sve pokušava da doprinese njenom neuspehu. Doista je zanimljivo da je pojedincu teško biti darežljiv na materijalnom nivou oko onog što poseduje (bilo materijalna dobra. ili druge lične stvari). jer traga za njom. Ipak je verovatno da će biti darežljiviji sa svojim razmišljanjima i nadahnućima. ali može imati manju potrebu da se aktivno uključi u društvo. više je inspirisan da traži unutar sebe prilike za rast. umesto da mu pažnju odvuku detalji.je bilo nesrećnih trenutaka koji su u osobi ostavili veliku količinu potisnute gorčine. Kako Jupiter vlada principom ekspanzije i dopiranje u socijalne sfere kad je direktan. Karmička lekcija u ovom životu je nauk opraštanja. Budući da je ovo teži Jupiter. Dobroćudno manifestovanje ove planete više se psihološki shvata. pošto svaki novi muškarac simbolizuje na izvestan način neku osobu koja ju je duboko povredila. U ovom položaju životna energija se usmerava vremenski retrogradno. njegovo retrogradno stanje u natalnoj karti označava osobu koja nije sposobna tražiti svoj potencijal za obiljem. ovoj osobi je veoma teško da živi u sadašnjosti. to bi moglo podsticati odugovlačenje u vezi s korišćenjem opipljivih. praktičnih prilika koje mu se pružaju u njegovoj okolini (posebno ako se osoba mora dobro potruditi sa svoje strane). postoji velika tendencija da nema poverenja u motive muškaraca. talenti.

teoretske tvrdnje. neprestano se bori da zadrži osećaj individualnosti. bez obzira je li to usamljenički ili nepraktičan put. ova osoba razvija jedinstveni sistem pravila. i apsolutnu istinu. Voli uspon u karijeri. osoba može biti snažno motivisana. ona je slobodan duh. On je više zaokupljen s produbljivanjem svojih ličnih shvatanja visokih ideala kojima teži. uzimajući suštinu neke ideje i vezujući se za njenu važnost. Ako mu se nametnu navedene stvari. Čak i ako prosperira u materijalnom smislu u životu. kao i iz drugih inkarnacija i ne reflektuju nužno masovnu svest. Sklon je verovati više u sebe nego u ikoga drugog iako pritom nije arogantan. On se odupire indoktrinaciji i preferira misliti svojom glavom o važnim pitanjima ljudskog postojanja. Kroz snove. Neki ljudi sa ovom pozicijom poseduju veliku mudrost. a ne za detalje neophodne da bi se ta ideja ostvarila. U snažnom pokušaju da bude pravedna. Budući da se u retrogradnom stanju može lakše pristupiti univerzalnoj. ova osoba želi jasnije shvatiti životne principe. U isto vreme svesna je različitih planova svog razmišljanja. Ovaj pojedinac obično ima više vere i poverenja u vlastiti potencijal nego u druge. koja dostiže skoro proročku sposobnost. KARAKTER OSOBE SA RETROGRADNIM JUPITEROM Osoba sa retrogradnim Jupiterom proživljava istinu na sebi. Uvek ispitujući svest. On može vešto pronaći skrivene potencijale i pretvoriti ih u neobične prilike. Njegov pogled na svet može biti vrlo jedinstven i neortodoksan. Religija će kod njega više biti unutrašnje stanje svesti nego formalno spoljašnje pokazivanje ili tradicionalno organizraovni rituali i ceremonije koje pripadaju masama. To bi moglo značiti da ne zna mudro rukovati ili uživati u velikim količinama novca ili da ne zna profitirati visokim društvenim statusom. Ideje o ispravnom i pogrešnom. manifestujući se kao unutrašnji nemir. Drugi način na koji možemo gledati retrogradnog Jupitera je da pojedinac može imati dobiti u područjima koje drugi ne smatraju tako plodnima. ovu osobu retko impresionira nečija veličina ili društveni uticaj. da bi umesto toga mogao slediti društveno manje vrednovane ideale. . kosmičke stvarnosti. Mirni. telesnim luksuzom ili mundanim prosperitetom. Veoma je svesna različitih mesta i toga koliko su slična jedno drugom.direktno iznositi promovišući sebe samog. Bogatstva za kojima on žudi su više moralne i duhovne prirodne. mogao bi ih čak i odbaciti. unutrašnje vizije i nadahnuta stanja uma mogu mu doći dublje predstave…premda njegovo tumačenje njihove važnosti može biti jako subjektivno. ali se mora čuvati pokušaja da radi previše stvari u isto vreme. jer retrogradnog Jupitera ne zanima toliko oblik i struktura unutar društvene sfere. Ona obično potiču od ličnih iskustava u ranoj mladosti. Dok će se prilagoditi idealima društva koji su joj od pomoći. To često kod nje izaziva veliko nezadovoljstvo. isto tako ne drži previše do klasne tradicije. Ova sklonost može biti izvor njegove nesposobnosti da prepozna dobrobiti u većini prilika koje mu se pružaju kroz energije drugih osoba. u pokušaju da dobije veću unutrašnju slobodu kroz mudrost i prosvetljenje. traga za iskustvom ogromnog bogatstva u sebi za koje se nada da će na kraju izjednačiti mogućnosti koje su joj na raspolaganju u spoljnom svetu. koliko lično shvatanje univerzuma. moral sveta kroz koji prolazi i iskrenost mišljenja drugih ljudi imaju malo učinka na ono što oseća iznutra. U osnovi. kako to čine pojedinci s direktnim Jupiterom. Ukoliko ima dobre aspekte. Zbog ovoga natalna kuća u kojoj je Jupiter neće toliko izgledati sretna kao što se obično očekuje osim ako pojedinac nije spreman potražiti dublje ili manje vidljive prednosti. On želi osetiti bogatstvo u sebi. Budući da retrogradni Jupiter predstavlja osobu koja je manje zadovoljna uobičajenim materijalnim komforima. njegova prirodna sklonost je da umanji značaj toga. Pojedinac često bira slediti veru ili sistem uverenja koji više odgovara njegovom unutrašnjem pozivu. Ipak bi to u sebi moglo oslabiti njegovu moć rasuđivanja. On se oseća nevezanim za njih. Njegov unutrašnji glas će više usmeravati – što znači da je sklon vlastitom navođenju. apstraktnoj strani Jupitera. To ga može učiniti vrlo upornim u sleđenju puta rasta kojim je krenuo.

da bi na kraju naučila da se dom nalazi svuda i da je uvek . jer retrogradni Jupiter omogućava osobi priliku da sagleda sebe kroz svoju višu svest. Kao rezultat toga. Kada sagleda celu sliku. upija simbole misli iz okoline. Umesto toga.Na karmičkom nivou. Nastavlja lekciju da je iskrenost prema sebi ključ za najveću sigurnost. Na drugom nivou. njena svest se istovremeno širi kroz te dve dimenzije i često bez ograničenja. retrogradni Jupiter može uzrokovati da osoba sa sobom nosi mrzovolju iz prošlih inkarnacija. Osoba teži samopoštovanju i pokazuje sklonost da sudi o drugima koje smatra manje moralno vrednim od sebe. mora da ima strpljenja za druge. osoba ovde mora da nauči sopstvene istine na najelementarnijim nivoima. U nekoj prethodnoj inkarnaciji trebalo je da postoji visoko mišljenje prema nekim religijskim ili spiritualnim principima čije je kršenje osoba videla. RETROGRADNI JUPITER U OVNU Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi retrogradnog procesa gde sklonost ka širenju Jupitera zadovoljava potrebu za očekivanjima u budućnosti. U sadašnjem životu oseća se čak odlučnijom da preformuliše vrednost tog principa u svojoj svesti. to je pre izuzetak nego pravilo. Srećom. postoji ogromna količina iskustava već viđenog koja proizilaze iz retrogradnog Jupitera. jer vidi kako spoljni svet vibrira po zakonitostima u koje ne može proniknuti. neka njena unutrašnja angažovanost otvara put ka višem i bezličnijem razumevanju. Može postati veoma tvrdoglava po verskim ili duhovnim pitanjima i ponekad pravi grešku u kategorizaciji ljudi na osnovu učenja koju zastupaju. On je propraćen nabujalim duhom slobode na najinstinktivnijem planu. Treba se čuvati osude drugih. U tim slučajevima davnašnja želja da se sveti postaje ponovo projektovana na nove ljude u sadašnjosti. pokazati detinju naivnost.sada! Što više ti spoljni simboli predstavljaju istine koje je naučila u prethodnom životu. Nivo sposobnosti osobe da bude svesna unutrašnjeg poštenja je jedna od najvažnijih prepoznatljivih osobina. Može takođe. Puno energije troši na stav da je uvek upravu. pokušava da kontroliše okolnosti u životu. ukoliko očekuje da saslušaju istinu o njoj samoj. Ukoliko je loše aspektiran. Kada to učini. Neprestano opravdava svoje . KARMA RETROGRADNOG JUPITERA Karma retrogradnog Jupitera uvek ima veze sa introspekcijom posredstvom više svesti. Obogaćivanje unutrašnjeg bića konačno dobija prioritet nad željom da se stekne bogatstvo u spoljnom svetu. Iznutra je obuzima nemir koji je stalno gura ka doživljaju koji još nije iskusila. Ne zna kako da veže unutrašnju svest na određenu tačku fokusa. Stoga. osečaće se prijatnije. a ne da se upusti u struju svakog novog iskustva. Ova osoba mora biti sposobna da se sebi opravda da bi osetila da je istinski vredna poštovanja i časti koje Jupiter obećava. Ipak. tako da u svakom određenom trenutku ili mestu osoba se nalazi u kontaktu sa uopštavanjem tog vremena ili mesta sa svim sličnim vremenima ili mestima koje je već doživela. U ovom položaju postoji velika žđ| da se ponovo doživi prošlost . RETROGRADNI JUPITER U BIKU Ovoj osobi je najprijatnije u trećoj fazi retrogradnog procesa gde se može reflektovati na svemu što je sakupila u životu. To joj otežava da se prilagodi načinu razmišljanja drugih ljudi. Osoba ima očiglednu poteškoću da susretne svaku novu situaciju sa unapred znanom idejom o njoj. Često postoji osećaj samopravednosti koji oduzima najviše razmišljanja. Takvo ponašanje je veoma teško u braku. u nekoliko reči mogu izložiti suštinu projekata s mnogo detalja. Vreme i mesta iz prošlosti se mešaju u neprekidnu sadašnjost. ne sagledavajući punu situaciju ili okolnost u koju zapada.ukoliko im se neko ne obrati. koji bi druge uhvatili u zamku mnogobrojnih trivijalnosti. često mora da se povuče. jer partneru nudi malo stabilnosti.dok osoba veruje u sebi da se kreće ka budućnosti.

jer njen najveći problem je sklonost da veruje da njeni stavovi najbolje funkcionišu kod onih koje misli da treba da podučava. U isto vreme. kao da samim ponavljanjem postaje sigurnija u ispravnost načina na koji je izlazila na kraj sa sobom. Tako je naučila da postane nesvesno odvojena od vlastite istine dok njene filozofske ideje i vrednosti počinju da primaju uticaj onih koji je okružuju. Tako ima mnogo teškoća tokom mladosti. retrogradno kretanje Jupitera ne potiskuje ceo tajsukob samo unutra. jer život u sadašnjosti ima težnju da je povuče iz vremena koje se može pokazati slobodnijim nego što je sadašnja realnost. Pokušava da ponovi svoja iskustva. Na kraju zapada u iluziju da je sva samokontrola u stvarikontrolisanje drugih ljudi.Tokom mladosti pokazuje sklonost da se ograniči bujanje Jupitera u okvirima iskustava iz prošlosti. Kada planetna energija pokušava da se proširi. u prošlost.Drugi smatraju da ima problem sa egom povezan sa nerealnim očekivanjima od života. Tako živi u svetu koji je stvorila u sebi. pošto seod nje traži da ga dovede u ravan sa emocijama. Njena sećanja su često preobilna. Iznad svega. U međuvremenu. Svoj život je ispunila naivnošću. Kao rezultat toga.ponašanje i pokušava da se pridržava svog vi|enja života. Tako mora naučiti da odano veruje i postupa na osnovu sopstvenih uverenja. obućar. jer je osoba naučena da sjedini višu i nižu svest posle mnogih života sukoba između njih. Izuzetno je nezadovoljna materijalnim svetom. RETROGRADNI JUPITER U BLIZANCIMA Ovo je jedna od najtežih pozicija za retrogradnog Jupitera. Prevazići će karmu kada bude naučila da najveće istine spoznaje na najprirodniji način i jedino onda kada ne pokušava da ostavi utisak na druge ili kada se ne napreže. Tokom prve faze pruža mnogo informacija zajedno sa dezinformacijama. Ovoj osobi je važno da se oseća dominantnom i na mnogo načina je sklona samozavaravanju. verujući da je neuglađena. ne reaguje ispravno na nadražaj. Često se ponaša kao posmatrač života drugih ljudi koji prolaze pokraj nje. Tako osoba prolazi kroz emocionalni i mentalni sukob u isto vreme. praveći razliku između istine koje saopštavaju drugi. nego što čini. U ovom životu mora naučiti da odredi svoje ideje i želje i da posmatra kako ih drugi ljudi sprovode u delo. . jer nema vremena da u sebi načini njihov odabir. Stoga. osoba oseća rakovsku potrebu da se ogradi. i one kojima bi trebalo da opovrgne praktičnost. jer je tvrdoglavo vezana zapredrasude iz prošlosti. pokazuje sklonost da usmeri svoje uspehe protiv ljudi oko sebe i to joj jedino otežava da pronađe sebe samu. Navikla je da svoj životnistav zasniva na idejama drugih ljudi. postaje nervozna da bi onima koje će sresti prosledila svaki delić informacije koju je naučila. mora da nauči da ne prisiljava druge ljude da misle kao ona.Prihvata ideje od svih a da ne shvata u potpunosti šta je u njima suština. već i unazad. u stvari osuđuje sebe. jer pokušava da ispravi sve situacije ukojima se nije u potpunosti ispoljila. Veoma često za život zarađuje ogledajući se u nekoj gotovo zaboravljenoj umetnosti ili kao majstor. To će izazivati frustracije sve dok ne nauči da prihvati praktičan pogled na život. sve dok zadržava osećaj da kontroliše spoljne okolnosti. kuvar delikatesnih jela ili knjigovezac. Doživljavajući nemir tokom treće faze retrogradnog procesa u kojoj razmatra istinu o drugim ljudima. pošto osoba neprestano misli da bi trebalo da u životu učini više. RETROGRADNI JUPITER U RAKU Ova osoba se najprijatnije oseća u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj neprestano pokušava da ponovo preuzme osobine nezrelosti iz prošlosti. Njen doživljaj istine je oduvek bio više emocionalan nego mentalan. dok misli da osuđuje druge. a ona treba da je prihvati. već pokušava da svu svoju svest razvije iz emocija. Takva sklonost ponovo naglašava njene detinje kvalitete.Celokupno njeno znanje iz prošlog života u višoj svesti se sada proverava.

ali ih sluša. stalno sepokazuje da bi dostigla veličinu svega što smatra vrednim pažnje. RETROGRADNI JUPITER U VAGI Ova osoba se kreće kroz sve tri retrogradne faze. Često smatrajući da je iznad nižih aspekata života. pokazuje skonost da razvije lažni duhovni ego. Kada postane istinski svesna. Postaće zadovoljna kada prestane da izigrava simbol svega za šta misli da čovečanstvo očekuje od sebe. biće u stanju da se odvoji od svega što ju je ranije morilo. Može biti oštra prema drugima. Stavovi o poštenju i pravdi su tako duboko ukorenjeni u prošle inkarnacije da ne izražava uvek ono što oseća. Kao rezultat toga. Tada počinje da uviđa da veliki nemir koji preživljava nije bio njen. braneći neku moćnu ideju ili princip. shvatiće da se saživljava sa problemima drugih ljudi trošeći mnogo napora u potrazi za rešenjem koje će joj pomoći da izađe iz lavirinta sukoba koji nikada nisu bili njeni. ova osoba će biti u stanju da iskusi jedan od najlepših širokih pogleda na univerzum. Kada to shvati. u zavisnosti od ljudi sa kojima je u društvu i ideja sa kojima se suočava. boreći se protiv svojih potreba i izolujući se od stvarnosti svoje egzistencije. To se dešava. On je pre zbirka ideja svih ljudi koje je u prošlosti poznavala. Ova osoba može biti izvan kontakta sa svojom pravom prirodom više nego što zna. a delove koje vidi naziva "celinom". identitet više svesti joj istinski ne pripada. već želja drugih da ona reši njihove probleme. Štaviše. Privlači je sve što uživotu pruža sliku priznanja. shvatiće zašto te želje nije samo prihvatila već i privukla. Kroz čistotu ideala u sebi uspeva da poveruje da je duhovno nadmoćnija od drugih. Voli da misli da sve što učini u životu simbolizuje progres. Ova osoba ima težnju da zatvori oči pred potpunom slikom. Ovo je tip ličnosti koji veruje da svakoga može naučiti kako da živi. U životu gaji mnogo različitih ideala koji formiraju apstraktnu kristalizaciju onoga za čime traga. počne da se stišava. Njena filozofija i pogledi na život imaju tendenciju da se razlikuju od drugih. pokušava da bude stroga prema sebi kao i prema drugima. U tom smislu. Na taj način vidi delove celine. RETROGRADNI JUPITER U DEVICI Kod ovog položaja jedan od najtežih problema sa kojim osoba mora da se suoči je nedostatak perspektive. U mnogim slučajevima. pa će jednoga dana u budućnosti shvatiti istinu koja joj je saopštena. ona pokazuje sklonost povlačenja u ponos u pokušaju da vodi moralan život. dok kasnije mora samo da preispita svoje sudove. U isto vreme. jer priroda Lava često blokira bezličnu svest Jupiterovog višeg uma. Voli da o sebi ima sliku plemenitosti i mogla bi u stvari da sada živi prethodni život u kojem je razvila tu osobinu. Njen idealizam je tako visok da je drugim ljudima nemoguće da se usklade s njenim očekivanjima. ova pozicija može stvarati zlovolju iz nekog prošlog života. Tu upada u klopku. a za nju je važno da nauči da se stvari mogu razlikovati bez vrednovanja stvari. voli da se nađe u položaju neke druge . ukoliko misli da bi to moglo ugroziti neku drugu osobu. jer ova osoba može na druge ostaviti pečat svog viđenja života. Kada naduvani ego koji često prati ovu poziciju. Postoji sukob između unutrašnje svesti višeg uma stečenog u prošlim životima i iskustva svetske realnosti u sadašnjem životu. Mnogi hipohondri imaju retrogradnog Jupitera u Devici. Kada se suoči sa sopstvenim egom. Jedna od njenih slabih tačaka je impulsivnost kojom donosi prenagljene zaključke tokom prve faze.RETROGRADNI JUPITER U LAVU Prva faza ovde pruža najprijatnije iskustvo. U prošlim inkarnacijama je manipulisala sobom na osnovi nerealnih ubeđenja sa kojima sada pokušava da se uskladi. Budući da je krajnje nezavisna ne prihvata baš savete drugih. Ako se zloupotrebi. često prekidajući tok misli drugih ljudi u želji da privuče pažnju. U odnosima sa drugima više beži od prisnosti nego što traga za jupiterskom toplinom.

a ne da proverava vrednosti drugih u odnosu na svoje ideale. U isto vreme može kod sebe i kod drugih izazvati i najgore i najbolje. U svakom pogledu ovo je osoba koja voli da misli za sebe i. Bez obzira na okolnosti. Njena karma u ovoj inkarnaciji je život na osnovu vlastitog znanja. trezvenosti i povučenosti. poštuju i degradiraju. ali tokom prve polovine života doživljava teškoću da višu svest oslobodi jakog seksualnog nagona kojeg je sa sobom donela u ovaj život. Pošto je u velikoj meri sklona krajnostima. Ne usvaja tuđe ideje.osobe. Tokom mladosti često pokušava da se ponaša starije nego što jeste. pošto pokušava da projektuje ono što veruje da bi za druge mogla biti istina. na nju ne obraćaju pažnju sve do kasnijih godina. može pokazivati jake proročke osobine. Time stvara specifičan paradoks. a koja je i dalje vezuje za sadašnji život. Međutim. proverava i druge ljude u toj oblasti. Obično poseduje znatan energetski potencijal i mentalni nemir je nagoni na želju da širi svoje znanje kud god išla. ne želi da bude sputana konvencionalnim razmišljanjem. naročito kada drugi pokazatelji u horoskopu . jer dubinu do koje uranja obično dostiže u samoći i izaziva potpuno nerazumevanje drugih. Kada ostavlja utisak površne lakoće. Mora imati tu slobodu da bi istražila nepoznate daljine univerzuma koje je neprestano privlače. RETROGRADNI JUPITER U STRELCU Ova osoba uživa u prvoj fazi retrogradnog procesa. RETROGRADNI JUPITER U JARCU Ova osoba doživljava neprestani sukob između Jupiterove težnje ka širenju. RETROGRADNI JUPITER U ŠKORPIJI Ova osoba mnogo vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa. jer je drugi čas razumeju čas ne razumeju. već uči na iskustvu. Kod negativnih tipova ova pozicija se može ispoljiti krajnje materijalistički. Tako može projektovati ono što površno smatra dovoljno kompletnim dok u isto vreme zna da doživi dublju spoznaju na nekom drugom planu. Njen život je neprestana transformacija. Postići će najvišu radost kada bude u stanju da koncentriše stav prema životu. pošto svaki dan simbolizuje novu priliku za borbu što joj pomaže da se uzdigne iznad niže svesti koju sada vidi. vole i preziru. istinski može biti veliki učitelj svima koji su iskreni tragači za istinom. znajući suštinu nečega a da joj nije potrebno mnogo vremena da o tome razmišlja. ovo je znak u kojem je osoba takođe svesna da ono što smatra istinom nije uopšte njena potpuna istina. zbog svega što predstavlja drugim ljudima. Žudi da iskusi sve što svet ima da ponudi i smatra da joj je teško da se skrasi. Mora naučiti da ceni ono što razume u sebi. Iako može biti veoma mudra. Ova pozicija Jupitera snižava seksualni nagon i ima tendenciju da ljubavne odnose svede na površniji nivo. Tako mora da postigne ranotežu između ove dve krajnosti pre nego što dostigne nepreglednu mudrost koju ova pozicija nudi. Osoba je najsrećnija u zrelom dobu. osoba ispoljava veliku količinu univerzalnog znanja koje je stekla u prethodnoj inkarnaciji. Njenu višu svest privlače na hiljade različitih stvari u isto vreme i simultano pokušava da shvati svaku od njih na način koji je neće zatvoriti u odnosu na ostali svet. Njene ideje u vezi sa religijom mogu biti beskonačno duboke. U isto vreme ima naviku da opravdava vlastitu pravednost i teško joj je da prihvati savet drugih. što više to čini. U ovaj život unosi sećanje na borbu za čast i dok proživljava svoju karmu. Ukoliko postigne duhovni napredak. Njeni ideali su obično veoma visoki. Međutim. ali se retko slažu sa konvencijama i praksom bilo koje grupe. sekte ili crkve. Kada ovu poziciju iskoristi do krajnjih granica. kada shvati kako da svoju višu svest okrene ka suštinskim vrednostima. Nastavlja karmičku lekciju kako da uravnoteži svoju višu svest umesto da se koleba između raznih stavova. manje joj je jasno iza čega zapravo stoji. entuzijazmu i optimizmu i Jarčevih tendencija ka restrikciji. ne može podneti privrženost. u isto vreme zastupa i raj i pakao. tako da iz takve povoljne tačke može razviti uravnoteženiji pogled na stvari. naročito tokom druge polovine života.

ali ne kaže uvek ono što zna. Njena karma je primena mudrosti iz prošlosti na buduće iskustvo. Sklona je životu entuzijazma i dok želi da svakome pomogne. jer zna da ništa od onoga što misli nije istinski odluka. Ovde je problem u tome što ispoljava sklonost da ne pravi selekciju i teško joj je da svoj život i ljude u njemu organizuje u svojoj svesti. sagledavajući veliki deo života kao podržavajuće ili omalovažavajuće principe iza kojih stoji. Težnja ka takvoj slobodi nije posledica situacija iz sadašnjeg života. jer osoba živi karmu uobličavanja slike o sebi i okolnom svetu. poput ukotvljenog sidra. jer je privlače svi različiti putevi koji se u isto vreme nalaze pred njom. jer iako ne može da objasni kako zna ono što zna. ima sposobnost da meri stvari. Iako je povremeno veoma revnosna. Ono što joj je istinski potrebno je pre mentalna nego fizička sloboda. Želi da sazna sve što tradicionalno društvo još nije istražilo. praktičan pristup ovozemaljskim ljudima. Neki sa ovom pozicijom doživljavaju klaustrofobiju. Može biti duboko duhovna i mistična. Idealista je i istraživač. To je veoma nemirna pozicija za osobu s retrogradnim Jupiterom. Tome može pridavati preveliku važnost. mnogo će putovati i sretati nove ljude iz svih društvenih sfera. Ne voli da sudi o ljudima ili okolnostima. . može biti veoma sklona duhovnosti. Jedan od njenih najvećih problema je kako zaustaviti sumnju u sebe. odbaciće svakoga ko je obeshrabruje. u toj meri da koristi širi uvid nego što joj je trenutno potrebno. Ovoj osobi je teško da život usmeri u jednom pravcu. RETROGRADNI JUPITER U RIBAMA Ova osoba najviše vremena provodi u trećoj fazi pokušavajući da prihvati istinu iz okolnog sveta. Međutim. tako da se na kraju uravnoteže iz koncentrisane perspektive. U oblasti delatnosti. Prijatnije joj je da leluja s promenljivim ciljem. Da bi to postigla. jer osoba veruje da joj je potrebna sloboda. Budući da joj je cilj pre univerzalan nego ličan. jer osoba sebi dozvoljava mnogo manje nego što želi da drugima saopšti. Na pozitivnoj strani ovo je jedna od najboljih pozicija za traganje za višim znanjem. Ovde je naglašena treća faza retrogradnog pocesa. Osoba može imati snažno versko shvatanje koje je razvila u prethodnim inkarnacijama. potreban joj je. Osim toga. Misli da je ljude teško shvatiti. može biti od velikog doprinosa za evoluciju čovečanstva. pošto po svaku cenu pokušavaju da život oslobode svega što simbolizuje klopku. RETROGRADNI JUPITER U VODOLIJI Ova osoba se najprijatnije oseća u prvoj fazi u kojoj nestrpljivo doživljava budućnost. Sklona je tome da provodi dosta vremena u sortiranju životnih misterija koje oseća. već običan put ka nekoj drugoj ideji. Živi neprekidnu karmičku lekciju kako zaustaviti sumnju u sebe. ima dubok instinktivan osećaj za suštinsku svrhu života. Ovo je nepostojana pozicija za brak. Uz pomoć više svesti trebalo bi da izbegne sve mogućne zamršene detalje koji je mogu odvući od suštine njene istine. Može biti veoma kreativna kada joj se dozvoli da radi na svoj način. međutim. Često se parališe u razmišljanju. Učenja istočnjačkog misticizma koja potvrđuju smisao ne-delanja koji ona oseća. U nekoj od prošlih inkarnacija verovatno je provodila vreme u izučavanju religije ili filozofije. već pre instinkta iz prošlog života da se prevaziđu misaona i duhovna ograničenja. da bi njena viša svest koristila najviši potencijal. preko kojih može deliti i izraziti svoje znanje. Retrogradna priroda planete pretvara ovaj proces u više davanja nego primanja. ima iskustvo vibracija veoma naglog zaustavljanja i pokretanja koje joj ne dozvoljava uvek da uradi sve što bi želela. i dalje doživljava konflikt između harmonije sa kosmosom i sposobnosti da se priključi ostatku društva. sa svime što oseća. ali kada se upotrebi na najvišem planu.govore o velikoj ličnoj nesigurnosti. mogu joj pomoći da stekne veću samouverenost.

Ovaj položaj čini osobu veoma nezavisnom i pruža joj snažan osećaj povezanosti sa univerzumom. velika je verovatnoća da će osoba biti bačena u treću fazu koja je u najmanjoj harmoniji sa bujanjem Jupitera. kako bi se zadovoljila manjim od svojih mogućnosti. preplitanje dejstva planete i kuće pruža osobi veliki stepen entuzijazma za nove početke. dok tokom treće faze preuzima vrednosti okoline. naročito prema sebi samoj. U toku te faze pojedinac pokušava da prenese svoje vrednosti svetu. a da prethodno o tome ne razmišlja. Ponekad bi želela da prisvoji iskustva drugih ljudi i ima teškoća da spozna pravu razliku između svojih vrednosti i vrednosti okolnog sveta. dozvoljava osobi da ponovo uskladi svoje vrednosti sa istinskim smislom života koji poznaje njena viša svest. zemljanog ili vodenog znaka. Sve što treba da uradi je da nauči nižu svest da prihvati njeno znanje. osoba će najviše vremena provoditi u prvoj fazi. Postaje čak posesivna i u odnosu na ideju vlastite slobode. da ne bi stvari učinila većim nego što jesu. U ovom životu treba da i dalje širi samosvest kroz viši um. ugleda i pravde na koji se navikla u prethodnim inkarnacijama. Sklona je oštrini prema ljudima želeći da mnogo toga u trenutku zadrži za sebe. ali kada se upotrebi konstruktivno.RETROGRADNI JUPITER U PRVOJ KUĆI Ova osoba najviše vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa žudeći za iskustvom budućnosti. U oba slučaja živi izvan vrednosti stavova iz prošlog života. To je čini pravim pionirom. jer ideje iz prošlog života o univerzumu na koje se osoba navikla. Živi veoma brzo i ne voli da uzalud troši energiju. jer je idealista i ne oseća se prijatno. U nekim trenucima osoba želi da poseduje stvari koje bi u svetu trebalo da budu besplatne. ali mora pokušati da ga ne rasipa. Retrogradni Jupiter u ovoj poziciji ima težnju da radije prolazi kroz prvu fazu. vatreni ili vazdušni znak. Poseduje izražen takmičarski duh. U većini slučajeva misli da od života ne dobija dovoljno. Ukoliko drugom kućom vlada neki pozitivni. Ipak. ali se ne sme dovesti u situaciju onoga ko donosi sud o drugima. Viša svest je fokusirana na vrednosne sisteme i u mnogim slučajevima se proširuje u fizičkom aspektu života i utapa u materijalističku želju. Ipak. RETROGRADNI JUPITER U DRUGOJ KUĆI Ova soba stalno pokušava da ponovo uspostavi osećaj bogatstva. RETROGRADNI JUPITER U TREĆOJ KUĆI Ovo je najteža pozicija za retrogradnog Jupitera. jer je ovaj položaj retrogradnog Jupitera nagoni da živi sopstveni pogled na svet. Provodeći najviše vremena u prvoj fazi retrogradnog procesa nije uvek istinski svesna ljudi sa kojima razgovara. dok je prava priroda Ovna započinjanje jedne stvari u određenom trenutku. koje pokušava da prisvoji. U ovoj poziciji postoji urođen sukob. Na karmičkom planu. nastavlja lekciju vrednovanja suštinske istine. Ponekad je ovo osoba koja prolazi kroz karmu osuđivanja drugih da poseduju više od nje. sklona je precenjivanju svoje potrebe. a ipak može biti preterano pričljiva. Ima puno znanja o spoljašnjem iskustvu i može ga preneti drugima. Povremeno može biti preterano nabusita. . ali faza u kojoj će osoba provesti najviše vremena nalazi se pod vladavinom znaka u kojem se nalazi vrh druge kuće. Nalazi se na klackalici između pokušaja da živi ideale koje je razvila u prošlosti i žrtve vlastitog znanja zarad boljeg prihvatanja u okolnom svetu. Više daje savete nego što sluša savete drugih i ne postaje privržena nikome od njih. jer nasleđe retrogradnog Jupitera iz prošlog života nagoni osobu u mnoge aktivnosti u isto vreme. iako mnogi ljudi prolaze kroz njen život. jer takt (neiskrenost) je stran njenoj prirodi. posredstvom sopstvene individualnosti. sada ugrožavaju njene svakodnevne odnose sa drugima. Povremeno pokazuje sklonost da se preterano raspline i može nešto učniniti. Ukoliko je druga kuća pod vladavinom nekog negativnog. Budući da joj je prijatnije da razmišlja na višem nivou. mora da radi na očuvanju prihvatljivog osećaja za meru. Želi da joj se oda priznanje za uspeh. ali ne i osobom koja je uvek na čvrstom tlu.

jer njen temelj ipak pokušava da iznađe mnogo različitih razloga što joj bliski ljudi ometajunapredak. Sebe će razumeti kadashvati zašto je potreba da se drži pritajenom jača od potrebe da iskusi spoljni svet. Veoma joj je teško da rastereti svoje misli. Najveća teškoća kod ovog položaja je razvijanje sposobnosti za život u ljudskom svetu ispunjenom očiglednom dvojnošću i licemerjem. sličan pokvarenoj ploči. Nastoji da prodre u psihički prostor drugih ljudi. a ne sa procenom kritike koja joj je upućena. Na život gleda s visine a na ograničenja konvencionalnog društva. kao na stepenike koje mora preći po svaku cenu. to ukazuje na dominirajuću prirodu. Drugi ljudi su joj potrebni da bi joj ukazivali poštovanje. Potrebno joj je porodično ustrojstvo. jer se probija napred da bi iskusila sve što život može da ponudi. ali često precenjuje sposobnost da ih ispuni. Stoga. osoba ima tendenciju da se odnosi nemarno prema savetu drugih. ako dovoljno brzo protrči kroz oluju. mora paziti da ne stvara sud o njima. Živi sa stavom "ne zadržavaj me". U prošlim inkarnacijama retrogradni Jupiter je razvijan uz pomoć više svesti. pokazuje snažnu tendenciju da bude preterano osetljiva. putuje mentalno. ukoliko dozvoli drugima da je tako dobro upoznaju. njen veliki osećaj ponosa je štiti od neprijatnosti u društvu drugih ljudi. Radije bi se ustremljivala s jednog kreativnog iskustva na drugo nego dopustila da oni čije poštovanje želi smatraju da nije u pravu. Tokom detinjstva obično postoji period kada je sposobna da zrači i kao rezultat toga.Najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa osvrčući se na srećnije trenutke u prošlosti. sada osoba doživljava frustraciju kada pokušava da uspostavi komunikaciju jednostavnim jezikom koji može shvatiti njena niža svest. Ukoliko je preostali deo horoskopa snažan. Retrogradni Jupiter ponekad nagoni osobu da rasipa emocionalnu energiju praveći joj teškoću da posao ili karijeru usmeri u jednom pravcu. Ovde je osećaj identiteta osobe zasnovan na jazu između ideala postavljenih u prethodnim . jer je najveći deo njene svesti sazdan od čisto lične prirode. RETROGRADNI JUPITER U ČETVRTOJ KUĆI Ovde se ekspanzivnost Jupitera sukobljava sa zaštitničkom prirodom četvrte kuće. Stoga. Njeni ciljevi su veoma visoki.Toliko je neuobičajeno nemirna da ima tendenciju da rasipa vlastitu mentalnu energiju dok u sebi osuđuje druge zbog iste stvari. jer najviša istina ove osobe je uvek povezana sa njenim ličnim mišljenjem o sebi. dok kod onih ljudi koji proživljavaju elementarniju karmu. beskonačnostviše svesti postaje ograničena nesigurnošću u njenim emocionalnim sećanjima. U životu proživljava česta putovanja i kada se ne kreće fizički. Jarcem ili aspektom sa Saturnom. Ovo je teška pozicija za brak i dugotrajne veze. Živi po načelu da neće pokisnuti. Iako možda to ne pokazuje uvek. da neprestano gleda na sebe preterano pristrasno da bi mogla da vidi šumu od drveta. I jedni i drugi pokušavaju da prenesu neku poruku ljudima koji žive u svetu niže svesti. Osoba koja je negativno nastrojena. izgleda da postoji efekat u govoru. Povremeno može očekivati previše od dece. U horoskopima sa mnogobrojnim kvadratima zajedno sa naglašenim fiksnim znacima. pokušava da zadobije divljenje onih koji su joj bliski i koji mogu da vide motive njenih postupaka mnogo jasnije od nje. stalnopokušava da ponovo stvori simbole tog perioda tokom kasnijeg perioda života. jer im nameće ideje koje sama nije u stanju da ostvari. Međutim. U isto vreme. pokazuje sklonost da se veže za sećanja na nepravde u prošlosti. a da to i ne primećuje. Okreće se ka spoljašnjem svetu da bi izrazila kreativnost koju je razvila u nekoj prošloj inkarnaciji. jer osoba pokušava da sruši emocionalne zidove koje neprestano podiže. Ova osoba će dobro postupiti kada shvati da najviše njenih prenagljenih postupaka proističe iz stavova iz prošlog života koji više nisu primenljivi na sadašnje uslove. Kuda god išla i ma šta radila. Može postati tako željna da otkrije suštinu svega što još ne razume o svojoj prošlosti. RETROGRADNI JUPITER U PETOJ KUĆI Ova osoba najviše vremena provodi u prvoj fazi retrogradnog procesa. Kod osobe koja je duhovno uznapredovala postoji sposobnost da izrekne mnogo u malo reči.

Ova osoba će upasti u raspravu pre da bi odbranila načelo koje deluje kao istina na univerzalnom nivou nego zarad lične potrebe da bude u pravu. Kada pokuša da pročita misli drugih ljudi da bi shvatila svoju suštinu. Može se isuviše istrošiti u pokušaju da zadobije poštovanje onih kojima se divi. ali ljude vidi kroz programirane osobine više svesti kao slagalicu koju treba shvatiti. u sebi stvorene tričarije. a u poznijim godinama će sebe ceniti po onome što je stvorila. Često od komarca pravi magarca i među svim mogućnim pozicijama retrogradnog Jupitera kroz ovu je najteže iskusiti sposobnost sagledavanja života iz kosmičke perspektive. Dok pokušava da pronađe lak način za delovanje. Ukoliko živi u braku. glavna osobina njenog partnera koji bi mogla biti preterana pravdoljubivost. U pojedinim trenucima tokom ovog života može iskusiti probleme sa zakonom. U prošlim inkarnacijama naučila se da stoji iza onoga što misli da drugi obožavaju. želeći da u svakoj čorbi bude mirođija. To je osoba koja misli da zna kako svet funkcioniše. Mora naučiti da postavi prioritete da bi oslobodila energiju više svesti od vezanosti za nepotrebne. Osoba može postati rastrojena obraćajući pažnju na sve detalje spoljnog sveta tako da joj predmet pažnje postaju predrasude. odgovori kao da neuhvatljivo prolete. Stoga. Nikada ne može u potpunosti označiti sve što zna o životu. može postati veoma pravedna. Doživljava veliki . postoji težnja da bude nestrpljiva da bi udovoljila drugima. RETROGRADNI JUPITER U ŠESTOJ KUĆI Ova osoba troši mnogo energije na prepoznavanje više svesti da bi mogla da reši probleme sa kojima mora da se suoči u životu. a ipak. RETROGRADNI JUPITER U OSMOJ KUĆI Osoba sa ovom pozicijom ima izuzetno razvijen osećaj za vrednosti drugih ljudi. Postaje preterano obuzeta započinjanjem mnogih projekata koje ne može da završi. postavši ono što je mislila". Kada postane svesnija toga. Sreću će dostići kada pronađe srednju tačku između tih prošlih ideala i praktične realnosti sa kojom se sreće u svakodnevnom životu. na mnogim različitim planovima u isto vreme uči da napravi ravnotežu suštine na mnoge načine na koje je izražavaju razni ljudi u njenom životu. a to je ipak onaj napor za koji zna da je i dalje nedovoljan da udovolji celom svetu. Sada često misli da je njen osećaj slobode u prevelikoj zavisnosti od ideala drugih ljudi.inkarnacijama i svega što stvara u sadašnjem životu. mada nije uvek sigurna čime je to izazvano. U ovaj život sa sobom donosi karmu preteranog očekivanja od sveta drugačijeg od ideala koje je izgradila u prošlosti. izgleda da uvek propušta suštinu. neprestano pokušavajući da stoji iza onoga što smatra pravednim. Problem je da ima tendenciju da svoju usku svest vidi kao da predstavlja celu istinu. Stoga. Ovde je viša svest krajnje matrijalizovana nižim mislima drugih. počeće da dostiže svest o tome kako joj je beskorisno da donosi odluke ili da vrednuje sudove o drugim ljudima. Budući da ima tendenciju da pridaje previše važnosti idejama koje joj drugi iznose. Može biti veoma moralna u očekivanjima od drugih. Zabrinuta je zbog regularnosti uslova na poslu i doživljava teškoće sa kolegama i nadređenima. a ne razumeti njih i njihove ljudske slabosti. Ponekad ima sklonost da pokuša da pruža kada bi trebalo da prima. Ova osoba prolazi kroz karmičku lekciju uočavanja da su razlike između ispravnog i pogrešnog striktno u svesti čoveka koji razmišlja. pošto tako misli. To može imati veze sa njenim naglaskom na stvarima od manjeg značaja. RETROGRADNI JUPITER U SEDMOJ KUĆI Ovaj položaj retrogradnog Jupitera nagoni pojedinca da provodi dosta vremena gledajući sebe očima drugih. ona je zaista osoba koja "je ono što misli. neprestano hrli ljudima čiji su filozofski stavovi prema životu suprotni njenim. Kao rezultat toga. Stoga. pokazuje sklonost da bude ometena mnogobrojnim sitnim detaljima da joj je teško da se zadrži na jednom putu.

Ispoljava sklonost da se povuče od ljudi. Jedan od najvećih problema ovde osoba ispoljava u povremenom pokušaju da sudi o drugima. ali nikada da ne bude impresionirana onima koji ne mogu da razumeju njenu unutrašnju mudrost. Radije će često menjati svoj pravac nego da ulaže napor zbog svoje velike potrebe za smislom. da bi proverio znanje koje je stekao u iskustvima u prethodnim inkarnacijama u odnosu na sve sadašnje okolnosti. Ova osoba ima veliku teškoću da rečima izrazi ono što zna. a sa prirodnim instinktom za slobodu retrogradnog Jupitera. već i svakome sa kime se sretne. U isto vreme. Jasno uočava sukob između onoga što misli da svet od nje očekuje i onoga kakva bi želela istinski da bude. njeno najteže iskustvo je tokom druge faze u kojoj se . Zanimljivo je primetiti da tokom prve faze planetarna energija dobija prioritet nad očekivanim načinom ponašanja ove kuće. pošto želi da iskusi što više od svoje prirodne okoline umesto prefinjene potrebe da živi u skladu sa društvenim očekivanjima drugih ljudi. Međutim. Osoba sa ovakvim položajem Jupitera shvata da je kvalitet komunikacije sa drugima uvek manji od onoga kakav bi mogao da bude. tako da je osoba sposobna da prevaziđe prirodnu opreznost desete kuće.seksualni nemir. Međutim. uči ljude kada se to od nje traži.što izražavaju kroz tumačenje načina funkcionisanja univerzuma. U ovoj poziciji javlja se urođeni sukob. razume. Na poslovnom i trgovačkom planu ova osoba mora da radi za sebe. dok u isto vreme zadržava celu svoju slobodu misli i delanja. Žudi za kvantitetom seksualnih iskustava. tokom treće faze. U stanju je da razume svoju višu svest. pošto se Jupiterova težnja ka otvorenosti sukobljava s potrebom za tajnovitošću u osmoj kući. ovo postaje loša pozicija za bilo kakvu vrstu vezivanja duže prirode. Želi da sazna kakvi su drugi ljudi ispod površine. nije u stanju da to učini i postaje krajnje intospektivna. Kao rezultat toga. U tom smislu je veoma nalik nomadu koji luta kroz život. Međutim. Voli da se stalno kreće i ne prija joj da provodi previše vremena na bilo kom mestu. jer oni ne shvataju očekivanja koja je u njih ugradila. U odnosu sa ljudima obično u trenutku zna koji će korak napraviti. Može posedovati snažne psihičke težnje zajedno sa željom da ih upotrebi na najčasniji način. a znanje iz prošlih inkarnacija je dovodi do uverenja da poseduje mudrost koja joj omogućava da to učini. Ima veliku teškoću da živi u civilizaciji. To čini najviše tokom treće faze kada njena introspekcija ima tendenciju da se radije izrazi nego suzbije. Uvek se pitajući o vrednosti znanja drugih ljudi. Ali. Na karmičkom planu u ovaj život sa sobom donosi plodove dubokog proučavanja ljudi i univerzuma. RETROGRADNI JUPITER U DEVETOJ KUĆI Ovde se retrogradni Jupiter nalazi u svom sedištu. Neki ljudi sa ovim položajem imaju veoma snažno razvijeno razumevanje Boga. mora da nauči da shvata da će najdublje istine za kojima sada traga dostići tek onda kada ih ne tumači na ličnom planu. Ljudi nisu sposobni da međusobno komuniciraju. iako ih možda smatra fizičkim. To kod nje izaziva sklonost ka krajnostima gubeći ravnotežu između previše i premalo samopouzdanja. veoma čvrsto brani što sama zna. osoba je sposobna da s lakoćom funkcioniše tokom sve tri retrogradne faze. Deveta kuća je kuća samačkog života. odlučno se opire da pokaže svoju čud. RETROGRADNI JUPITER U DESETOJ KUĆI Ova osoba želi da se svetu predstavi u najčasnijem izdanju. Najveći napredak u ovom životu se postiže kada osoba shvati da je svet oko nje veoma nalik Vavilonskoj kuli. njen život izaziva neprijatnost kod drugih ljudi. ali njene potrebe. jer poseduju različita konceptualna razumevanja i najjednostavnije reči. Njena karma je da spozna. Voli da menja druge ljude. ipak su mentalne prirode. ova pozicija retrogradnog Jupitera može proizvesti veliku mudrost koja može biti od koristi ne samo dotičnoj osobi. Oseća prekid u neprestanom toku misli koji je izazvan jezičkim barijerama. ali ne veruje uvek da je sposobna da prenese svoje znanje drugima. dok drugi misle da su njihove duže niže religijske prirode. Ukoliko je dobro aspektirana. Međutim. izbegavaće da ga sprovede sve dok ne postane sigurna da će druga osoba prihvatiti njen način izražavanja.

Često greši misleći da joj drugi mogu pomoći da upozna sebe bolje nego što već sama sebe poznaje. Među svim pozicijama u Zodijaku. pa ipak povremeno. Osim toga. odmeravajući kroz široki uvid vlastite mudrosti. Iz prošlosti donosi potrebu da slobodno iskusi mnoge različite situacije da bi proširila razumevanje života. jer u životu može biti duboko uverena da cilj opravdava sredstvo. Nestrpljiva je da postigne uspeh i često je više zainteresovana za krajnji ishod nego za način da ga dostigne. postaje neprijatna. to mora da učini da bi sakupila komadiće nedovršenog mozaika. u komunikaciji sa drugima ne želi sebi da pripiše takav životni stav. Ovo je izražena karmička pozicija za Jupitera. Postaje nezadovoljna idejom da se skrasi duže nego što zna da je mogućno. lako joj je da upozna svoju unutrašnju bit. pogotovo kada je u pitanju njena karijera. jer pokušava da razmišlja izvan ljudskih mogućnosti. ali to često može biti tako lako da pokušava da iskoristi druge planete u horoskopu misleći da mora da traga za nekom većom misterijom izvan granica svoje sposobnosti razumevanja. da bi se uskladila s karmom da zastupa ono što smatra nedostojnim suprotnog stava. koja proističe iz nevidljivog spiritualnog vođstva prožima čitav način života. Njeno znanje je uglavnom izvan reči koje može pronaći da bi prenela sve što zna. ili dela. jer dosta vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa. unutrašnja mudrost.Međutim. RETROGRADNI JUPITER U JEDANAESTOJ KUĆI U ovom položaju viša svest je stimulisana vodolijskom potrebom za istraživanjem. Stoga. ona ili ne dela. Nedostaje joj praktičnosti i nezadovoljno prihvata odgovornosti vezane za prisne odnose. čim osoba postane spremna da crpi svoje unutrašnje bogatstvo. mada ne izgleda uvek da se meša sa spoljnim svetom. Ipak. Njeni ciljevi često izgledaju nedostižni. posredstvom više svesti. želeći da to ne čini. Ponekad je prestroga prema sebi i mora naučiti da o sebi sudi pravedno. Ne voli da se vraća u oblast koju je već proučila. jer će osoba na kraju naučiti da shvati suštinu svojih prošlih inkarnacija. Ne živi uvek po načelima koje zastupa. idealista je i pokušava da ima stav otvorene svesti prema životu. Međutim. Bogatstvo koje dostiže u životu izgrađeno je na unutrašnjoj samouverenosti koje joj pruža neograničeno razumevanje njene unutrašnje suštine. u stvari to i mora. ukoliko želi da bude usklađena sa svojom dušom. uprkos tome. Može početi da brani svoje ideje i stavove. Pokušava da se usprotivi svemu što bi pokušalo da je ograniči na tradicionalni način razmišljanja. U ovaj život sa sobom donosi karmu razumevanja prave prirode svojih snova. Međutim. njena žeđ za razumevanjem je toliko velika da na kraju postaje jedna od malog broja ljudi koji dostižu suštinu kosmičkog Zakona. na telepatskom planu . Često ima tendenciju da ne obraća pažnju na životne detalje.To je čini velikim individualistom. ova je najviše okrenuta slobodi. RETROGRADNI JUPITER U DVANAESTOJ KUĆI Ova osoba provodi dosta vremena u istraživanju duše da bi dostigla svoju unutrašnju suštinu. ako neko pokuša da joj nametne bilo kakav način mišljenja. Ipak. Tokom prve faze retrogradnog procesa osoba je veoma znatiželjna u pogledu svega što još nije iskusila. napora i ambicija. Ova pozicija život čini veoma introspektivnim. Tokom tog perioda doživljava veliku frustraciju koja se taloži gotovo do tačke da parališe delovanje. jer se dugo i mukotrpno borila da ih izgradi. a time i smisao sadašnjeg života. Na taj način može izgraditi smislenu realnost shvatajući razloge svojih ciljeva.energije planete i kuće sukobljavaju. U stvari. U nekim slučajevima ceo život provodi braneći neki stav ili ideju koja proizilazi iz nekog velikog uspeha u prethodnoj inkarnaciji. pošto se neprekidno pita o vrednosti svega što je želela da učini. želeći da to čini. Takođe može provesti veliki deo vremena živeći u snovima. Može postići neuobičajenu pošast unutar društvenih grupa pokazujući da joj je dozvoljeno da postupi na sopstveni način. Voli da se kontroliše. jer stalno oseća impuls da dela radi samog čina delanja.

može vas primorati da prihvatite disciplinu koja iz svega toga proističe. Umesto toga. Saturn je planeta discipline. Čini se da vam je neprestano potrebno da vas drugi ohrabruju i nedostaje vam ambicija koja je obično imanentna Saturnu. koji nas podstiče da uspostavimo proverene šablone delujući realno što nas samo po sebi može odvajati od drugih i orijentisati nas na kontrolisanje. . Vrlo je verovatno da je on izgrađen na subjektivnim strahovima. ako se ovaj potencijal pozitivno koristi. Saturn je u. Ako Saturn ima mnogo loših aspekata u karti. vi imate smisao za humor. Kada je reč o Saturnu. Kad je direktan u natalnoj karti. možete se osećati nesigurnim. Tako. Strahujete od toga da budete odbačeni i stoga se u najmanjoj mogućoj meri izlažete situacijama koje bi mogle imati neželjeni efekat. Međutim kad je natalni Saturn retrogradan. ova osoba može nesvesno pokušati da očuva jedan ograničeni psihološki kalup ili imidž samog sebe koji će možda hronično štititi i podupirati bez obzira koliko to bilo poražavajuće po nju samu. Kada je retrogradan. mada je to humor na sopstveni račun. ne može se reći da samo znak. Otac ili neki drugi autoritet mogu nas naterati na preuzimanje više odgovornosti. kuća iIi aspekt čine tu razliku. onda ovaj unutrašnji okvir može biti jako krut i nefleksibilan prema spoljnom uticaju.ali ih vi svakako uvek ostvarite! Neki će vas možda smatrati preozbiljnim. jer neprestano upirete pogled u sebe samog i ne dopada vam se one što vidite. kao i smislom života. Saturn vlada strukturiranjem ega s ciljem da se utvrdi i stabilizuje pojedinčev status quo u društvenoj sferi.itelj i upravlja potrebom za bezbednošću i sigurnošću. pa čak i inferiornim. ipak. Karakter se gradi u smeru prihvatanja sitnih dobitaka tokom dugog procesa uspevanja. iIi ćete se pak osećati osujećenim. njegov je fokus primarno na konstruisanju trajnih zaštita. šta ste.takav čovek je pravi primer slobodne volje i slobodnog ponašsanja. suzbijenim teskobama. Stoga retrogradni Saturn može imati potpuno suprotan efekat. Međutim. biće vam potpuno jasno ko ste. čvrstih odbrambenih zidova koji štite pojedinca da ga ne preplave spoljašnje sile koje nisu pod njegovom kontrolom. sputanim i onemogućenim ako vam takav učitelj ne odgovara. već i vaš odgovor na sve to. kuda idete i šta treba da učinite da biste ostvarili određeni cilj. pojedinčeva potreba za strukturiranjem i definisanjem sebe nije toliko stimulisana spoljašnjim uslovima. SATURN r. Pitanja sigurnosti u ovom životu su sporog delovanja u prošlom. Kuća u kojoj se nalazi Sa pokazuje područje na kojem se treba puno truditi kako bismo uspeli. Ako se negativno koristi. onda ćete jos u ranoj životnoj fazi upoznati sebe samog. Osećaji sumnje u sebe i inferiornosti osećaju se unutar same osobe više nego što se to da primtiti na površini. On nastoji postići da naša ranjivost bude što minimalnija uspostavljajući odgovarajuće granice i samodisciplinu u spolkjašnjem svetu. recimo. Više su naglašeni pritisci koje osoba sama proizvodi na sebe. Saturn u natalnom horoskopu otkriva traganje za drukčijom vrstom odgovornosti. Zato on postaje planet samoočuvanja. Saturn kao učitelj može otvarati potpuno nove horizonte svojim studentima. barijera. nedoraslosti i prožimajućem osećaju vlastite bezvrednosti. pa ćete kroz čitav proces učenja neprestano morati da vodite žestoku borbu. Odlučniji ste kada na miran način ostvarujete svoje ciljeve . onda to ima daleko veci značj no kada je retrogradna bilo koja druga planela o kojoj smo do sada govorili .komunicira veoma dobro.

On može biti više usklađen s izazovima kontrolisanja svoje unutrašnje prirode i osećaja sigurnosti i moći na ovom nivou. Često je savest ovog pojedinca tako živopisno doživljena da bi potiskivanje moglo blokirati ili omesti ispunjenje ličnih želja ili ambicija. Ili je pojedinčev stav prema ocu sadržavao neke subjektivne elemente koji nisu bili u skladu s tim kako je otac u realnosti zaista i izgledao. jer je odlučnost ovog planeta da postiže i da se penje na lestvici uspeha oslabljena. Premda nije nužno bio slab. retrogradno stanje moglo bi ukazivati na to da otac nije predstavljao standardni uzor. Ascendentu ili vladaru ASC). Izdržljivost i istrajnost Saturna ovde biraju da funkcionišu prema unutra u pokušaju da kontroliše energije psihe. Stoga ona može biti prilično kritički nastrojena prema sebi i puna osećaja krivice kad god ne uspe zadovoljiti svoja zahtevna očekivanja od same sebe. Budući da se plaši uspešnog pravljenja promena na sebi koje bi mu mogle promijeniti imidž nabolje (zna morbidno sebe osuđivati). pojedinčev otac se možda predstavljao na način koji se pojedincu tokom njegovih formativnih godina činio iskrivljenim ili dezorijentisanim. Može osećati gorčinu i depresiju vrlo jako. U mnogim slučajevima osoba s retrogradnim Saturnom izgleda da ima poteškoća u upotrebljavanju moći i autoriteta na uravnotežen način – što naznačuje da je ta sposobnost obično nerazvijena (ili preterano razvijena kod onih koji pokušavaju time nadoknaditi osećaj nemoći). tako tipičnu za ovu zahtevnu planetu. Možda je jedna od najvažnijih lekcija koju treba naučiti ovde – afirmacija sopstvene važnosti. odbacivanja sebe ili razočaranja samim sobom. Ovo stanje može biti znak povređenog i slomljenog ega koji se oporavlja vrlo sporo i oklevajuće (budući da otpor prema promenama može biti vrlo jak). on može spolja izgledati kao da se pokorava ili klanja zahtevima drugih bez mnogo otpora. retrogradni Saturn može ukazivati na osobu koja je vrlo sposobna podneti ogromnu količinu stresa. Pojedinac je sklon negiranju sebe ili uskraćivanju na suptilnom nivou i može biti sklon određenom stepenu psihičkog mazohizma koji se retko prepoznaje ili prihvata na svesnom nivou. Možda za ovog pojedinca pravi uspeh ima posebno lično značenje koje nema nikakve veze s traženjem poštovanja i hvale u globalnom smislu. Pojedinac može biti u iskušenju da se povuče od aktivnog bavljenja izazovnim zadacima i dužnostima u svetu zbog svog osećaja nesposobnosti. S pozitivne strane. jer to može odrediti način na koji se on suočava i s unutrašnjim i s spoljašnjiim autoritetom u budućnosti. vrlo se teško privikava takvim pritiscima te može ostati u stanju dugotrajne frustracije i zameranja. pojedinac je manje voljan da sebe otvoreno brani i nametne kontrolu kad mu se suprotstavi jači ili dominantniji ego (posebno ako Saturn ima loše aspekte prema Suncu. Kako Saturn predstavlja unutrašnji imidž arhetipske očinske figure. Pojedinac treba slobodno prihvatiti sebe onakvog kakav je (čak i svoje mračne strane) bez naglašenog osećaja stida. a šta ne. Bez obzira na to. Kao rezultat. Pošto se lako da zastrašiti. verovatno je da će izdržati ove spoljne pritiske i borbe bez podsticanja dinamičnih promena koje su potrebne za njihovo rešavanje. Ali unutra. ako želi utemeljiti veće samopoštovanje.Retrogradni Saturn predstavlja osobu koja svoju potrebu za disciplinom i autoritetom. Ipak. često je uskogrudan poimajući samog sebe da bi mogao tolerisati svoje urođene slabosti. a da se ne uplaši ili oseća pod pretnjom. Marsu. On će morati da nadvla psihičke prepreke iznutra pre nego uopšte mogne očekivati da ugodno funkcioniše na produktivan način u spoljnom svetu. iako će se to retko videti na površini. ovde je važna pojedinčeva unutrašnje reakcija na svoju vezu s ocem. Pojedinac treba postaviti granice drugima u smislu njihovih zahteva ili onoga što očekuju od njega. okreće radije prema sebi nego prema svojoj okolini u većini slučajeva. ambicija da postigne društveni status i zasluge nisu tako urođene pojedincu kad je Saturn retrogradan. Iz ovog mogu proizići i zbunjenost i dvojnost. On može imati iskrivljenu sliku toga šta bi trebao činiti. Čak može nevoljno prihvatati zrelost – faktor koji je potreban da bi se osećao sposobnim da se suoči s . Ona postaje preterano osetljiva na bilo koji nedostatak koji primeti kod sebe.

Ovaj . U tom smislu pokušava da bude krajnje nezavisna i ne želi da drugi u njoj vide bilo kakvu slabost. ne postiže uspeh. Tokom vremena nagomilava se velika mudrost koja neprestano kaplje iz retrogradnog Saturna. sposobnost da se prihvati i radi pod ograničenjima bez preteranog stresa i jakost da se suoči s poteškoćama vrlo hladnokrvno i s boljim uvidom. okolnosti sa kojima se suočavala u prošloj inkarnaciji i načina na koji ih spoznaje. lako biva dovedena do poistovećivanja sa nečim višim od onoga što je možda i zamišljala da bi istinski mogla ceniti dela Božjeg divnog univerzuma. posredstvom ove planete. Međutim. RETROGRADNI SATURN U OVNU Ova osoba u sadašnju svest donosi sve što je naučila o sebi u prošlim životima. Tokom godina. Osoba bazira osećaj samovrednosti na svemu što je u sebi izgradila u prošlosti. jer je naučila kako da poveže svoje ideje i usmeri energiju ka nekom cilju. on je najprirodniji i najprijatniji u retrogradnom kretanju. a osoba je prihvatala slična učenja pre ovog života. Među svim planetama. Ma kakva lekcija bila. Sada pod tananim vođstvom Saturna.konkurencijom. Veliki deo onoga što čini u ovom životu je ponavljanje onoga što njen Saturn već predstavlja. jer unutrašnja istrajnost retrogradnog Saturna konsoliduje ovnovsku ambiciju i daje joj smisao. Stoga. samouverenost postaje jaka i ređe se ispoljava ovnovsko ispoljavanje ega. Pokušava da uči druge ljude koji imaju manje znanja ili iskustva nego ona. ukoliko oni ne prođu kroz njen "pad s neba" u prošlom životu i njenu veliku borbu koja ju je sada naterala da se vrati u prošlost. jer ih je iskusila u drugim životima. U tom smislu pokušava da bude temeljna i postojana. tako da kada se to dvoje pomešaju. Povremeno može delovati preterano oprezno ili isuviše štedljivo. u ovom životu joj je potrebno da nosi u duši dodatni teret iz prethodnog života. ukoliko živi s njom. KARAKTER LIČNOSTI RETROGRADNOG SATURNA Osoba s retrogradnim Saturnom je namerno ozbiljna zbog upotpunjavanja onoga što je ostavila nedovršenim u prošlosti. postiže sama. kad je dobro integrisan. Sada duboko ceni sve što nauči ili dobije. sposobna je da ostvari sve što je naučila u prošlosti. Saturn je učitelj i kada je retrogradan. Osoba na kraju postaje sebi svojevrsni otac. KARMA RETROGRADNOG SATURNA Retrogradni Saturn uvek ukazuje na neprekinutu karmu iz prošlih inkarnacija. osoba je neobično sporo upotpunjava. Međutim. ali svaka njena rezerva je u potpunosti zasnovana na potrebi da čuva materijalne stvari za namensku upotrebu. uviđajući da dobija preko strpljivog vođstva. Ipak. Teži životni problemi obično potiču iz unutrašnjosti pojedinca. Često oseća unutrašnji dug prema Bogu što se manifestuje kao snažan osećaj zahvalnosti zbog svega što vidi oko sebe. u ovaj život dolazi sa jakim osećajem koliko je važno iskusiti vlastiti razvoj. Ne veruje u rasipništvo ili ekstravaganciju. Kao rezultat toga. Kao rezultat toga. imaće dovoljno dokaza za puno razumevanje svoje prave misije. Ovaj položaj pruža horoskopu moć i snagu. jer osobi pruža neku vrstu druge prilike da unapredi vezu formiranu između svoje duše. naročito ako pokuša da pobegne od težine svoje lekcije. Ponekad je u prethodnom životu bila prinuđena da bude samostalna u ranoj mladosti. ovaj Saturn može predstavljati veliku unutrašnju disciplinu. Šta god da joj je važno u životu. Retrogradno kretanje planete može je naterati da oseti njegovu restriktivnu moć. Nekad bi radije da uopšte ne pokuša odbraniti svoj društveni položaj ako mora rizikovati od neuspeha ili izlaganja osudi javnosti. Pokazuje sklonost da se okreće prošlosti da bi popunila praznine u onome što je ranije prenagljeno smatrala završenim. u retrogradnom Saturnu postoji urođena zrelost koja se ne bi mogla postići bez velike lične borbe i požrtvovanja.sada se suočava sa okolnostima i situacijama koje su nešto drugačije. Ipak. jer je prošla kroz iskustvo kako da se suoči sa obavezama. jer je sebi najbolji vodič kroz život.

U vezi sa retogradnim Saturnom u Biku zanimljivo je spomenuti da on pruža osobi sposobnost da trenutno preokrerne svoju negativnu fizičku karmu koju je nagomilala u prošlosti. dok je drugima naizgled mnogo lakši. Na njenom mestu može ispočetka podići sve što joj je značajno. Retrogradni Saturn u Blizancima se smatra čuvarem misli drugih ljudi. jer osoba pokušava da se projektuje u budućnost koja će osigurati njeno samopoštovanje. Sve dok to ne spozna može imati strah da joj bezbednost i sigurnost mogu biti oduzeti. jer osoba pokušava da ponovo stvori sve ono što ceni na materijalnom planu. Neprestano pokušava da bude sigurna u sebe. tako da konačno dostigne osećaj da je zaslužila svoju sigurnost. jer joj jezik nije jača strana. RETROGRADNI SATURN U BIKU Osoba s retrogradnim Saturnom u Biku može biti privržena stvarima. ali što više misli sakupi.položaj takođe može pružiti strpljenje i obzir onome što bi inače bila impulsivna priroda. Kristalizovane ideje. uočljiva je učestalost u unutrašnjem misaonom procesu ove osobe. RETROGRADNI SATURN U RAKU Osoba ovde najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa u kojoj najveću pažnju poklanja emocijama koje su opterećivale njenu prošlost. može biti obuzeta veoma negativnim mislima. kroz kuću kojom u datom horoskopu vlada Ovan. Stoga. pre nego što je počela da se opterećuje "preteškim prtljagom učenih stavova". ali ne zna kako. Da bi to postigla. u ovom životu. Stoga. što više energije troši na pokušaj da se . U tom smislu može u njoj tinjati bes zbog toga što joj život izgleda težak. jer oseća da neprestano mora da ima samopouzdanje. Pokazuje težnju da sporo napreduje kroz život. Često zna šta želi da kaže. Ceo život će ova osoba provesti pokušavajući da postane vlastiti gospodar. njene najtananije misli nose sa sobom punu težinu svega za šta je vezala misli u prošlosti. njena karmička misija je neintelektualni proces kroz koji može ponovo dostići najjednostavnije stanje razumevanja koje je nekada posedovala. RETROGRADNI SATURN U BLIZANCIMA Ova osoba doživljava teškoću u komunikaciji. Nastavlja lekciju iz prošlog života u odnosu sa drugim ljudima. Tokom prve faze retrogradnog procesa u stvari komplikuje svoj život sakupljanjem previše misli. Potreba za sigurnošću je jaka. konačno je sposobna da se oslobodi svega što nema nikakav značaj tokom završne faze. a da ne mora da analizira sve saturnovske misli koje je već sklopila u mozaik. U ovoj poziciji fiksna priroda Bika se ojačava dok se obrasci ponašanja tokom života neprestano ponavljaju. Na karmičkom planu. mestima i idejama koji je naizgled podsećaju na sve ono na šta se navikla u prošlosti. U isto vreme. Ovde je naglašena prva faza retrogradnog procesa. ogromnu misaonu energiju okreće ka ponovnom procenjivanju svih teškoća iz prošlosti sve dok ne shvati koliko je njena duša navikla da funkcioniše na mukotrpan način. teško joj je da dostigne pravu suštinu razumevanja svega za čime traga. sakupila je čitav niz kristalizovanih misli. Zanimljivo je da je ta sumnja veoma dobra za nju. Ljudi sa ovom pozicijom pokušavaju da budu duboko u sebi zabrinuti zbog drugih. upotrebljava formalnu snagu stavova iz prošlog života da bi joj pomogli da u ovom životu ponovo krene iz početka. stavovi i sudovi će se struktuirati u njenom retrogradnom Saturnu koji će na kraju postati njena najveća snaga. jer joj olakšava oslobađanje misaonih formi koje je kristalizovala u prošlosti. Sve dok ne prevaziđe zastareli pristup prema životu. Tada. Sada. Stoga mora da uloži napor da bi izgradila unutrašnji osećaj blagostanja kao svoj neraskidiv deo. Nažalost. više sumnja u ono što zna. Želi da postane sposobna da utemelji život. Ponekad se javlja teškoća u izražavanju onoga što osoba zna. kada prođe kroz mnoge brige i konfuzije u drugoj fazi. Ovde je snažno naglašena treća faza retrogradnog procesa. U pokušaju da pronađe sredstvo da bude prihvaćena i potvrdu od onih kojima je želela da ugodi.

oslobodi emocionalnih barijera. postaće joj tada očigledno. prihvata ono što smatra ispravnim segmentima spoljnog sveta. jer dostiže veće ispunjenje preuzimanjem obaveza drugih ljudi. život može doživljavati sa osećajem da je bezbedno pustila korene. Da bi bila slobodna. Često će patiti zbog drugih. kao i drugima. Svet sagledava kroz sve njegove rastavljene delove. pokušava da preuzme komandu nad onima koji je okružuju. a koja će simbolično biti sigurnost iz prošlosti od koje je odustala. a ne da ih preuzima od drugih. ukoliko ne može da ispolji sve ono šta misli da može. Stoga. stalno identifikuje svako novo mesto s prošlošću u kojoj se oseća prijatno. da uvidi i prihvati u sebi sigurnost iz prošlosti koju je spoznala. Strog je roditelj i izuzetno opasan protivnik. Pošto živi u svetu koji se naizgled oko nje menja. Preterano se trudi da bude pravedna u očima drugih. Čak i kada putuje. Kada jednom postane osetljiva na to kako su neka njena očekivanja nerealna. Iako može izgledati preterano zaokupljena detaljima koji prave okvir strukturi njenog života. U poslu može biti neobično efikasna. tako da ne mora da neprestano traga za njima u spoljnom svetu. snažna privrženost iz prošlog života nekoj figuri koja je predstavljala zaštitu i sigurnost. ovo je osoba koja je prinuđena da živi u idealizovanom svetu koji bi želela da vidi oko sebe. U svesti pokušava da zadrži prisni stav. bez obzira na to gde se nalazi ili sa kime je u društvu. Prepreke koje po svom mišljenju mora da prevaziđe veoma su impresivne. Stoga. Kada pokuša da izađe iz sopstvene ljušture. U svoj naizgled čvrstoj materiji postoji praznina kroz koju voda može da prodre. U ovaj život donosi karmičko nasleđe moći iz prošlih vekova ljudske istorije kada je možda bila pravedna. Da bi se uskladila sa očekivanjima koja su se postavljala pred njom u prošlosti. Tada iz tih segmenata gradi svoj strukturalni život. naročito kada zna da drugi zavise od njenog reda i uspešnosti. Na karmičkom planu. To je čini neobično strogom i ispoljava tendenciju da odstrani promenljivost njene Device. Smatra da mora da razume funkcionisanje svega što susretne u životu da bi upoznala sebe. Teži da vodi glavnu reč u svemu što radi. U isto vreme može dominirati i biti tvrdoglava. pre nego što može da se aktivno izrazi u prvoj i drugoj fazi. jer je uvek više obuzeta snagom pozicije koju zastupa nego istinskom samoodbranom. Glavni problem se pokazuje u tome da zahvaljujući retrogradnoj prirodi Saturna nenamerno reprogramira percepciju stvari da bi mogle da se ukalupe u njene već gotove stavove. Tada pokušava da te delove sastavi u sve što je u sebi stvorila u prošlosti. U mnogim slučajevima. može joj biti udobnije u svetu kakav jeste. Savršenstvo koje već postoji. Pre svega. mora sebi dozvoliti da prođe kroz blokadu ne upotrebljavajući silu. Neprestano se zadubljuje u sebe da bi procenila koliko je njen život usklađen sa onim što smatra da bi trebalo da bude. Na taj način može ispuniti karmu večitog rođenja. to više u stvari podiže iste blokove koji joj se isprečavaju u napredovanju. živi s preuzetim odgovornostima pre nego svoju suštinsku egzistenciju. Na taj način. Želi da bude poštovana i otići će u krajnost da bi odbranila pozicije ili osvajačke pohode zbog onoga što bi je nateralo da bolje komanduje sobom. konačno preko tih detalja postaje sposobna da stvori brižljivo uređen univerzum koji za nju ima smisla. bilo bi bolje ukoliko bi umesto pokušaja da sadašnjost uskladi s prošlošću. Usled brižljivog posmatranja života drugih ljudi koje se u ovom pozicijom podrazumeva. RETROGRADNI SATURN U DEVICI Ova pozicija ukazuje na osobu koja pokušava da dostigne ideale iz prošlosti. . mora naučiti kako da se suoči sa obavezama u sebi. RETROGRADNI SATURN U LAVU Ovde se osoba suočava sa karmom uspeha. Bitno joj je da se oseća važnom sebi. jer osoba ne razume svesno kako može da živi bez zaštitnog omotača. Ne smatra sebe vrednom. Stoga pokazuje težnju da u sebi podigne zid oko svojih emocija da bi ih sačuvala za osobu koju bi mogla sresti u budućnosti. nije sigurna da će je drugi u potpunosti prihvatiti. osoba prolazi kroz treću fazu retrogradnog procesa. prenosi se na stariju autoritativnu osobu u ovom životu.

Uvek je svesna unutrašnje kosmičke realnosti koja je stalno privlači svojoj suštini. To se postiže uspostavljanjem primera ravnoteže kroz usklađivanje očiglednih suprotnosti u misli. sve dok ne shvati da njena karmička misija u ovom životu nije zbog nje same. Osoba oseća snažnu odgovornost prema drugima. ne ispoljava se istinski na ličnu privrženost njima. istinski pokušava da bude poštena u subjektivnoj proceni ljudi. ali snaga kojom izražava svoje ideje drugima. mnogim ljudima ova pozicija pruža mogućnost da objektivno razmotre životne ciljeve tako da bi njihova vrednost mogla da bude ponovo procenjena. Tokom života njen sud je tihi zvuk i u stanju je da se ustali. Stoga. Sve to zavisi od karmičkog kvaliteta sa kojim ulazi u ovaj život. dok se zatvorenost u iskustvu treće faze očitava kao skrivena težnja koja motiviše svaku vidljivu delatnost. U spoljnom svetu se čvrsto pridržava svojih stavova i malo je ljudi koji mogu da je odvrate od bilo kojeg cilja kojeg ima pred sobom. Za osobu sa retrogradnim Saturnom u Vagi život je serija preokreta i pomeranja. Mora da obrati pažnju na sklonost da sudi o drugima. čiji najveći deo potiče od njenih ličnih iskustava. Bez obzira na to kakav uzrok. Više bi volela da sama sebe disciplinuje nego da sledi diktate drugih za koje misli da istinski ne znaju šta je za nju najbolje. unutrašnje razmišljanje osobe o mestu u društvu u kojem živi postaje stimulans za metode kojima bi želela da ga transformiše. RETROGRADNI SATURN U STRELCU Život je ovde izgrađen na načelima iz prošlosti. često se nađe usred suprotstavljenih ljudi ili ideja. Prolazi kroz karmičku lekciju . Budući da je krajnje nezavisna.RETROGRADNI SATURN U VAGI U ovoj poziciji retrogradni Saturn pruža unutrašnju zrelost inače neodlučnoj prirodi Vage. Veruje da se izvan onoga što može u trenutku opaziti nalazi realnost za koju zna da postoji. Pokušava da predstavlja čovekovu potrebu da se povuče iz neke tradicije koja je naizgled prevaziđena. pošto je već pokušala da živi potpuno samostalno i uvidela da je takav život isuviše ograničen. Neprestano živeći na rubu samouništenja. princip ili misiju očigledno zastupa. suštinska priroda osobe se ne ispoljava do sredine života. Često preživljava njihovu karmu više od njih samih. osoba ne može da sledi savet drugih. Struktura njene suštine se nalazi duboko u podsvesti i trenutne čari života je ne ispunjavaju ni u najmanjoj meri. Njena prilagodljivost joj dozvoljava da prelazi iz jedne retrogradne faze u drugu u potpunosti zaviseći od potrebe u određenom trenutku. već zbog pomoći drugima u usmerenju ka nekom uravnoteženijem cilju. oni počinju da ponovo procenjuju i proporcionalno odmeravaju svoja uverenja iz prošlosti i pravac kojim se kreću. Poseduje veoma dubok uvid. Na kraju spoznaje kako da napravi svetlo od stvari koje su joj nekada bile opterećenje. To postiže. Povremeno deluje kao da je pravi dogmata. Naravno. međutim. jer se tako može otuđiti od sveta. Tako istinski postaje jedan od Božjih najprilagodljivijih i najvrednijih pomagača. kada pronađe suštinsko jedinstvo ljudskih ideala. Stoga. to je može izbaciti iz ravnoteže. Rođeni mirotvorac. pobunjenik protiv ortodoksne tradicije pokušavajući da se sama transformiše ili tragač za istinom želeći da preobrazi čovečanstvo. Ovaj Saturnov položaj je obično otvorenost u iskustvu prve faze. Uopšte uzev. U mnogim slučajevima izgleda sve mlađa. Kao rezultat susreta s njom. Iz takve pozicije pokušava da izvuče harmoniju uspostavljenjem uravnotežujuće treće tačke koja izražava pozitivni aspekt obeju strana. ona se neprestano menja. Može biti pravi krstaš koji pokušava da transformiše društvo u kojem živi. U suštini. Poseduje sposobnost da trenutno promeni karmička usmerenja onih ljudi sa kojima najviše dolazi u dodir. RETROGRADNI SATURN U ŠKORPIJI Ova osoba doživljava iskustvo značaja života na najelementarnijem nivou. stalno odbacuje sve što postigne zbog nedostatka dubokog smisla koji na kraju vidi u gotovo svemu. uprkos proživljenim godine.

To pojačava njen praktičan pristup životu.kako da dozvoli višoj svesti da shvati i ispravi greške iz prošlosti. Navikla je da mukotrpno radi i ima tendenciju da se jednoga dana osvrne na poslove i zamisli koje je uspešno sprovela u delo. pošto uvidi da druga faza u kojoj je pokušala da živi u mladosti izgleda da je ne može ispuniti onoliko koliko ispravljanje svojih nadređenih. jer se neprestano vraća na smisao svoje prošlosti. sklona je da isuviše lako digne ruke od života. jer planovi koje zamisli imaju tendenciju odstranjivanja ograničenja koje bi inače mogle da je odvrate od njenog isplaniranog usmerenja. Kuća u kojoj se nalazi određuje područje života koje može (ukoliko želi) dovesti do karmičkog ispunjenja. Budući da poseduje jedinstvenu sposobnost da bude ravnodušna. ipak ne menja osnovne karakteristične stavove koje je formirala u nekoj prošloj inkarnaciji. čvrsto je izgradila originalnost ideja i. ova osoba prolazi kroz sve retrogradne faze. Što više svežine dodaje svemu novom. jer osoba živi u trećoj fazi retrogradnog procesa tokom najdužeg perioda zrelosti. koja joj je potrebna. Zanimaju je sve raznolike stvari koje joj život može ponuditi. Stoga. Ovde je naglašen povratni efekat retrogradije. Izdržljivost koja joj je potrebna da bi izrazila svoju kreativnost uvek prostiče iz nadahnuća drugih ljudi. od nekonvencionalnog stvara staro pre nego što ono zastari. istinska potvrda. dugo pošto je mogla da se sa njom suoči i da je prevaziđe. može bolje od svih ljudi sa drugim zodijačkim pozicijama da usmeri svoj život ka nekom korisnom cilju. I tako. konvencionalnosti i čak zasićenosti. jer pokušava da ponovo uspostavi sliku o sebi iz prošlosti. proizilazi manje od onih koji je okružuju nego iz nekog ličnog shvatanja . koje je društvo previdelo. Kada to čini. potpuno nesvesno prisiljava društvo da prihvati novo. mada želi da dozna sve nove informacije koje će uvećati njenu "banku" znanja. RETROGRADNI SATURN U VODOLIJI Ova osoba je krajnje originalna i nezavisna. društvo više želi da ga posesivno zaštiti. okrenuta je ka prošlosti. Uzrok tome je da ne može da trpi rasipništvo. jer predstavljaju akumulaciju svega što je prikupila od mnogobrojnih. RETROGRADNI SATURN U RIBAMA Ova osoba najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa. može u stvari da iscrpi one koji kroje budućnost zbog neprestane potrebe da nova otkrića uskladi s uverenjima iz prošlosti. Međutim. Naročito je sposobna da skuplja fragmente iz prošlosti. Usled nestalne prirode Vodolije. Bilo kako bilo. tj. U isto vreme. Njena pravila i tradicionalnost su izvan konvencionalnih normi. ali ono što postigne u spoljašnjem svetu je daleko beznačajnije od količine unutrašnjeg smisla koji joj ti uspesi pružaju. potcenjujući ga. i da napravi grandiozno životno delo od naizgled beskorisnih fragmenata. dok pokušava da dostigne budućnost. Sa zrelošću ove pozicije njena duša je sada spremna da ubere plodove mnogih života rada na određenom putu. Na karmičkom planu ima misiju uspeha. mnogo se trudi da sve razume što trenutno koristi svežinu svega novog. RETROGRADNI SATURN U JARCU Osoba sa ovim položajem najviše vremena provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa. Stoga. ne započinje ništa pre nego što može da predvidi krajnji ishod. Može biti krajnje rezervisana i često tajnovita. U kasnijem životnom periodu nalazi se u situaciji da radi sve što je znala da će raditi kada je bila mlađa. Međutim. krajnje različitih stvari. Budući da joj nedostaje samopouzdanja. dodajući primese tradicije. To je dar koji joj omogučava da postigne veoma mnogo stvari. njena karmička misija je da sledi vesnike budućnosti i da bude most između svega što otkriju i svega što je čovečanstvu sada potrebno da sazna i upotrebi. ipak zadržava snažnu sponu s prošlošću. Smatra da je breme njenog života teže od bremena drugih ljudi i nastoji da uroni u patnju iz prošlosti. U ovom životu će dovršiti sve čije je delove sakupila u nekoj prošloj inkarnaciji. Neverovatno znatiželjna.

Osoba ne može lako da izrazi svoje misli rečima za koje zna da će drugi razumeti. na mesto nedostatka samopouzdanja koje je ispoljavala tokom mladosti. . pokušava da se učini značajnom kako bi drugi mogli da joj odaju priznanje i da bi se možda prema njoj odnosili na onaj način na koji neće biti povređena. unutrašnja snaga počinje da se pojavljuje iz same suštine njene duše. jer žudi za povratnom reakcijom kada kasnije bude iskusila druge dve faze. U velikoj meri nedostaje nešto u strukturi ličnosti i zbog toga pokazuje snažnu tendenciju ka kompenzaciji. RETROGRADNI SATURN U PRVOJ KUĆI Ovde je naglašena prva faza retrogradnog procesa. veoma je stidljiva u mladosti. Provodeći najviše vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa. veoma se plaši da bi neko mogao da pokuša da je obori pre nego što je podigla vlastiti temelj. Sada. Međutim. Iznad svega. Na taj način. ceo svoj život provodi gradeći dvorac od pravila koja će na kraju biti struktura identiteta koji želi da postigne. jer postaje bliža vlastitoj duši.belom kontrastu i shvata mnoge nijanse sive boje koje između njih postoje. Deo njenog života se zasniva na realnosti njene trenutne egzistencije. dolazi snažno unutrašnje saznanje. kada su u pitanju stvari. Ova pozicija obično ukazuje na veliku duhovnu hrabrost i osoba ne mora u životu da bude agresivna da bi dokazala sopstvenu vrednost. Na taj način nailazi na barijeru između onoga što oseća i onoga što je u stanju da iskusi. RETROGRADNI SATURN U TREĆOJ KUĆI Ovde postoji velika teškoća u komunikaciji. RETROGRADNI SATURN U DRUGOJ KUĆI Ova osoba uči karmičku lekciju o posedovanju. ali najveći deo unutrašnjeg bića je već formiran pre ovog života. Ima dar unutrašnjeg vođstva koji je zavredila u prethodnom životu i tu je sada izvor mnogih njenih kreativnih potencijala. Uvek oseća da nešto nije u redu. Osoba ne govori o mnogim metodima kojima zna da je sposobna da pomogne drugima. učvršćuje svoju unutrašnju snagu da bi se suočila sa spoljnim svetom. Svaki put kada osoba pokuša da nekom drugom pruži ljubav. jer osoba pokušava da pronađe impresivnu i složenu strukturu identiteta sa kojom se okolni svet može uskladiti. umesto da se sa time suoči. Pokušava da ostavi utisak na svoju spoljnu realnost. Deo problema se ispoljava u tome da je previše njenih ideja u crno . Veliki deo spoznaje koja je ovoj poziciji prirođena. veoma je otporna na promenu. neprestano prikuplja sve što joj nudi sigurnost iz prošlosti. U tom smislu tvrdoglavo se drži svega što je vuče u prošlost. ali joj je teško da otkrije šta. Postaće srećna kada jasno shvati kako je bila nepravedna prema sebi u prošlosti. mada tako ne izgleda spolja. Pošto nikada nije onaj ko prestiže svet. Kao rezultat toga. Ukoliko Venera nije neuobičajeno dobro smeštena. a to je u stvari može otuđiti od svega što želi. Ova osoba je izuzetno osetljiva. Izvestan tip nepoverljivog stava dominira celokupnom strukturom identiteta zahvaljujući nekoj situaciji iz prošlosti u kojoj se osećala sputanom ili odvraćenom od onoga što je želela da dostigne. Istina je da zaista ne razume kako se neke vrednosti usklađuju u svetu koji sada vidi oko sebe.unutrašnjeg osećaja vrednosti. a pošto je proces osamostaljivanja tako spor. Obično se to može zahvaliti naglašenom osećaju krivice u svom ophođenju prema drugima. ova pozicija teži da blokira izražavanje ljubavi. Obično postoji čitava serija barijera između ove osobe i ljudi sa kojima bi želela da se zbliži. Pošto s velikim naporom pokušava da ljudima objasni svoje misli. Pokazuje sklonost da na svet gleda iz nekog mesta u prošlosti gde se nekada osećala prijatno. Na karmičkom planu. Na karmičkom planu uči kako da stoji na vlastitim nogama. nađe se pred dilemom da li ona ispunjava njene vrednosti. tokom godina. Izdržala je i prevazišla mnoga iskušenja koja drugi treba tek da izdrže. nije verbalne prirode. U prethodnim životima je pokušavala da kristalizuje sve što je za nju imalo vrednosti a sada pokušava da ponovo primeni te vrednosti na sadašnjost.

RETROGRADNI SATURN U ČETVRTOJ KUĆI Ova osoba veliki deo života provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa. Kod mnogih ljudi s ovim položajem očitavaju se neprekidne fobije koje su razvijene tokom rane mladosti. dok uči da izrazi bolje ono što ima smisla. Oseća potrebu da stvori nešto od trajnije vrednosti da bi stekla osećaj smisla. Sastavljen je od mnogobrojnih problema koji potiču iz ranog detinjstva. u stvari. jer treba dobro sazreti pre nego što intimna veza može da se neometano razvije. preživljava konflikt između ulaza i izlaza informacije. ako može to da učini. Snažna postojanost emocionalne usmerenosti može odvesti ovu osobu na put kristalizovanih osećanja u većem delu života. ali to često čini nesvesno tako da drugi oko nje teško da su svesni uloga koje su im date. jer stalno pokušava da otkrije šta je muči u dubinama duše. to je nagoni da skoro sve vreme velikim delom unutrašnjeg bića bude introspektivna. usporavajući svaki istinski progres u životu. Čak i kada dobije odgovore na svoja pitanja. izgleda da ne zna kako da ih upotrebi u rešavanju vlastitih problema. Čim osoba nauči da živi samo u sadašnjem trenutku. Može bukvalno provesti četrdeset godina pokušavajući da odagna tegobe za koje misli da su joj nametnute u ranoj mladosti. neprestano upada u razne situacije gde na nju pada pun teret odgovornosti. Pokazuje sklonost da se ograniči od sagledavanja dubokog smisla stvari koji bi je u stvari oslobodio.dok u sebi veruje da nisu prihvatljive kao što bi želela da budu. Ipak. Neprestano misli da bi trebalo da u životu čini više nego što čini. Provodeći puno vremena u drugoj fazi retrogradnog procesa. Postoji veoma veliki značaj vezan za svaku misao da osoba u stvari sebe odmerava svakim pitanjem. racionalizacije i konstruktivnih ideja koje smatra društveno prihvatljivim. Često blokira svoju svest od osetljivosti prema signalima koji dolaze iz njenih dubina. U nekim slučajevima moraće da nosi teško breme da bi otplatila karmički dug nekom detetu. Zanimljivo je da je već pripremila odgovore. Ipak. Nijedan drugi Saturnov položaj ne kristalizuje sve misli iz sadašnjeg života tako snažno kao ovaj. To ograničava učenje. pomoći će mu da uspostavi osećaj smisla za kojim traga. Kao rezultat toga. shvatiće koliko su njene brige nerealne. doživljava velike teškoće u svim odnosima s drugima. jer ima unutrašnje strahove od predavanja. Prema odraslim članovima svoje porodice neprestano ispoljava traume svoje mladosti. Uprkos svemu ostalom što čini. Segmenti koje je sposobna da svesno shvati. Zbog toga ima tendenciju da nosi veliku količinu astralne materije i može drugima smetati pravom težinom svojih unutrašnjih emocionalnih sukoba. Ovde je karma naučiti kako da se tolerišu emocije drugih ljudi u bliskom kontaktu. suočava se sa bremenom veće odgovornosti. Ne misli da se istinski može . a da se ne preuzima ili nosi krivica. nije potpuno jedinstvena u sebi. Osoba mnogo sumnja u sebe. su u velikoj meri fasada misli. bez obzira na to što bi više volela da posmatra život. ovaj najsnažnije zadržava osobu vezanom za prošlost. kada treba da izrazi svoje kreativne sposobnosti. Sklona je tome da sebe dovodi u neugodan položaj. U karmičkom smislu mora naučiti kako da razvije jasan prioritet misli. U prethodnim životima je provela veoma mnogo vremena učeći kako da uči da je sada postala žrtva navika koje su je naterale da se ispuni većim brojem informacija nego što joj je u stvari potrebno. ukoliko želi da premosti krute stavove koji blokiraju samosvest. ali ispoljava sklonost da odloži veliki deo svog produktivnog ispoljavanja sve do poznijeg životnog doba. odbacujući sve što je nevažno. stid ili odgovornost za sve što se odgodilo u prošlosti. U poređenju sa svim Saturnovim položajima. Postoji nerešen Edipov kompleks u karakteru. RETROGRADNI SATURN U PETOJ KUĆI Osoba sa ovim položajem retrogradnog Saturna oseća snažnu potrebu da prevaziđe prepreke koje uočava u svojoj kreativnosti. Što više traga za zadovoljstvom. a koje se moraju prevazići. To u velikoj meri treba da je nauči kakav je pravi smisao života. jer ono za čime je tragala je samo potvrda onoga što je već čvrsto formirano u sistemu uverenja. Ljubav se razvija sporo.

da gubi iz vida da samo Bog može pružiti istinsko ispunjenje. ko u mnogim slučajevima izgleda kao nekadašnji učenik. To je deo njenog napora da otkrije da li je čovekov život predodređen ili je on sam kovač svoje sreće. U nekim slučajevima ova pozicija ukazuje na brak sa starijim partnerom kojeg je osoba u stvari poznavala u nekoj prethodnoj inkarnaciji. kroz koju se može otvoriti prema idejama koje izgledaju izvan njenog sadašnjeg nivoa zrelosti. Ima potrebu da se oseća zaštićenom. Tako sebi zabranjuje puno toga što joj je zaista neophodno. Želela bi da je sposobna da umesto njih ponese njihove teškoće. Na karmičkom planu mora naučiti kako da zaustavi ponavljanje strahova koji blokiraju tok njene kreativnosti. Mogućnosti koje bi mogla ostvariti. pokušavajući da svakome udovolji. Pošto radi bolje kao onaj koji služi. Najveće lekcije se okreću oko uspostavljanja harmonije sa drugima. samo kada bi mogla. RETROGRADNI SATURN U SEDMOJ KUĆI Ovde se do najvišeg stepena prolazi kroz karmu braka. osetiće težinu drugih koji pokušavaju da je navedu da ponovo prođe istim stazama da bi o sebi stekla uravnoteženiji i zreliji uvid. Na karmičkom planu ovaj položaj retrogradnog Saturna pruža osobi mogućnost ne samo da razreši probleme iz detinjstva sa dominantnim roditeljem. U isto vreme mora naučiti da se ne iscrpljuje. može se bukvalno iscrpsti pokušavajući da izađe u susret očekivenjima koja drugi u nju polažu. birajući za brak partnera sličnog tipa. Na taj način mnogo toga iz ove pozicije treba naučiti. već i da bi delila svoj životni tok s nekim drugim. Osoba ima težnju da . RETROGRADNI SATURN U ŠESTOJ KUĆI Ova osoba oseća snažnu odgovornost prema drugima. sklapajući sve nepovezane delove sa kojima drugi ne znaju kako da izađu na kraj. Čak i ako nije u braku. ukoliko osoba dozvoli sebi da prođe kroz iskustvo treće faze retrogradnog procesa. Međutim. ali njen ego pokušava da se pobuni kada kretanje postane teško. zna da je on stabilišući faktor koji je odvraća od onoga što bi inače bio životni stil koji je za nju isuviše grozničav za iskustvo i učenje. a onima kojima je potrebno usmerenje. jer se ponekad prihvati većeg posla nego što je u stanju da obavi. može preobratiti u takve prepreke da postaju predaleke od njenog života da bi ih dostigla. Čim to bude mogla da učini. tokom prethodnih inkarnacija je naučila da pravu sigurnost dobija više od drugih nego od sebe same. Budući da je više praktičar nego teoretičar. U ovaj život sa sobom donosi osećaj predanosti. U tom smislu. može besprekorno funkcionisati tokom treće faze u kojoj može sagledati dileme drugih ljudi da bi pokušala da im pomogne da kristališu rešenja. Mora paziti da tokom prve faze retrogradnog procesa ne pokuša da nametne svoje ciljeve drugima. RETROGRADNI SATURN U OSMOJ KUĆI U ovoj poziciji izražena je obilna karmička razmena sa drugima. Na poslovnom planu može biti fantastičan organizator. Previše se brine zbog bezrazložnih strahova iz detinjstva koji se i dalje manifestuju u njenoj svesti. čak iako se možda često žali da je brak dosadan. Mora naučiti da nije na njoj da odluči šta su konkretne potrebe onih koji je okružuju. Može se duboko zaglibiti u tričarije. Osoba često oseća da je bračni partner okreće ka prošlosti.uskladiti sa standardima drugih ljudi. već će takođe moći da pruži važan doprinos čovečanstvu. ali ko se u stvarnosti pretvara u učitelja. neće samo prevazići mnoge prepreke. iako je uključena u misiju služenja drugima. Voli život sa osećajem smisla. ali postavlja pitanje o poreklu svega. Ona to zna. samo njeno prisustvo će pomoći da pronađu cilj.

Mnoge žene sa ovom pozicijom su tokom rane mladosti imale neprijatno seksualno iskustvo sa nekim zrelim muškarcem. U mnogim slučajevima. Na taj način određuje trenutno mišljenje o sebi. Zbog toga ima puno briga i neprestanih seksualnih provera. pohodi svako predavanje i bukvalno da ugrabi svaku višu misao. poseduje više mudrosti nego znanja. da bi se transformisala kroz ono što su drugi otkrili kao vredno. Ovo je pozicija predanosti za retrogradnog Saturna. Na seksualnom planu očituje se ograničenje koja je omotana bespomoćnošću. Na taj način duboko je zaokupljena viđenjem života kao . Na karmičkom planu osoba ponovo sagledava i transformiše sve što je čovečanstvo kristalizovalo kao tradiciju u prošlosti. jer neprestano formira smisao svojih filozofskih i spiritualnih uverenja. jer se stare tradicije ponovo proveravaju u sadašnjim standardima društva. Ukoliko pokuša da izvede astralnu projekciju. Pošto mnoge vrednosti u svetu u velikoj meri zavise od seksualne evolucije čovečanstva u svakom trenutku. samo da bi se uverila da postoji. Na taj način koleba se pod uticajem svog bračnog partnera i drugih ljudi u životu.proživljava vrednosti drugih ljudi. tek deo njene lekcije kako da zaustavi razmišljanje. Ipak. zahvaljujući mnogim karmičkim strahovima koji su sakupljeni. preispitujući ugled i dostojanstvo koje je postigla u prošlosti. Privrženost svemu što je kod drugih od velike vrednosti. naročito među kolegama. u nadi da će jednostavnim posedovanjem velikog znanja pronaći ono za čime traga. Neobično je da o sebi sudi na osnovu sebi ravnih iz prošlosti i to kako se sa njima sada meri ili ih prevazilazi. Kao rezultat prošlih inkarnacija. Kada to bude učinila. u ovaj život donosi zreli osećaj mudrosti koji je razvijen u prošlim inkarnacijama. da bi razvila novi uvid u stare načine razmišljanja. Bez obzira na nivo njene inteligencije za koji često misli da nije onakav kakav bi mogao da bude. počeće da uviđa da je ogovor uvek bio prisutan! Kod mnogih ljudi ova pozicija Saturna predstavlja dugo duhovno putovanje na čijem će kraju pronaći samopoštovanje pred Bogom. RETROGRADNI SATURN U DEVETOJ KUĆI Saturn se ovde nalazi u specifičnom položaju. ova pozicija Saturna u osmoj kući odslikava veliki deo svetskog mnjenja kroz intimni život određene osobe. Na taj način je sposobna da se ponovo rodi. seksualna priroda je usmerena ka prošlosti. Ova pozicija retrogradnog Saturna omogućava tragaocu za mističnim da se podseti karme iz prošlosti. ali to traje samo dok ne nauči da je. biće svesna da je njeno astralno telo prilično teško i ima tendenciju da uznemiri druge. jer osobu dovodi u kontakt sa već formiranim segmentima njene svesti. a da njene projekcije nisu sasvim prijatne. Na karmičkom nivou traga za prvobitnim redom i u ovom životu nastavlja misiju koju je započela ranije. Mnogo vremena se provodi u trećoj fazi retrogradnog procesa. još nije stekla osećaj sopstvenog smisla. nego su pripadali onima na koje je u prošlosti pokušavala da se osloni. Osoba poseduje snažan osećaj odgovornosti i mora da računa na sebe za sve što čini. Shodno tome. svesna je statusa. na taj način transformišući ličnu zbirku mišljenja u veoma realan osećaj znanja! RETROGRADAN SATURN U DESETOJ KUĆI Saturn je ovde u svom prirodnom sedištu. Ova osoba provodi dosta vremena u trećoj fazi retrogradnog procesa. sav napor koji učini u pokušaju da pronađe rešenje problema. Doživljava sve retrogradne faze. krivice i srama. To se kasnije ispoljava kao primaran uzrok frigidnosti. U svim slučajevima. jer se može zauvek osloboditi starih vrednosnih sistema koji nikada nisu bili njeni. Na kraju. Na to putovanje će krenuti pokušavajući da pročita svaku knjigu. najveći deo onoga što nauči dolazi joj uz pomoć prirodnijih sredstava. retrogradna priroda planete često je tera da duboko u sebi sumnja i nagoni je da razumevanje potraži s većim trudom nego što bi morala. pruža osobi znatnu količinu samopouzdanja i zdravog razuma u poslovnom svetu gde joj njena saturnovska opreznost pruža praktičnu korist.

sve dok u procesu ništa iz prošlosti nije uništeno. javnog nastupa i osećaja dužnosti prema društvu. RETROGRADNI SATURN U DVANAESTOJ KUĆI Ovde je naglašena treća faza retrogradnog procesa. Izvežbani kroz prošloživotna neočekivana iskustva. ljudi retrogradnog UR poseduju uvid u duhovne zakone svemira. a razum i logika je mogu zavesti.UR.UR svom čoveku pruža osećaj veće kontrole nad životom. Zbog toga mora da je proširi. jer osoba postaje duboko introspektivna. posebno na području koje otkriva kuća u . To često podrazumeva preuzimanje obaveza prijatelja. U tom smislu. bez obzira na to ko zaista utiče na njen život. Više nego išta drugo. jer sve što drugima predloži je zaista ono što bi i sama uradila. kada duboko u sebi prolazi kroz prvu fazu retrogradnog procesa. Mnogi sa ovom pozicijom Saturna postaju tako preterano introspektivni da počinju da sumnjaju u vrednost i značaj svega što čine. kada bi bila na mestu nekog drugog. Taj efekat se očitava u onim retkim trenucima. URAN r. a u ovom životu poseduje samo u sferi karijere. Čak i ako pokuša da sebi privuče važne ljude. Može osećati veliki dug prema onima koji su nesrećniji od nje. ovde je očigledna lekcija iskrenosti prema sebi. RETROGRADNI SATURN U JEDANAESTOJ KUĆI Ovo je pozicija idealiste. dolazeći u vezu sa onim osobama čiji život simbolizuju oni delove njenih snova sa kojima ne želi ili nije u stanju da se uskladi. Nema sumnje u to da je u prošlim životima i sama iskusila teško breme Saturna. pokazuje sklonost da bude krajnje pročišćena. ova osoba je nesvesnije zaokupljena pravom prirodom njihove slave nego njihovom realnošću. kao što drugi čine. Na taj način u sebi podiže temelj i u tom smislu će morati da crpi znanje koje je sakupljeno u prošlim inkarnacijama da bi dobro utvrdila svoj temelj. ova pozicija stvara izvesnu karmu posmatrača u kojoj je osoba manje u sedištu vlastitog života nego što je u središtu svojih snova koji u velikoj meri mogu biti životi drugih ljudi. oni zastupaju ono što je na kraju važnije od toga ko su u stvari. Osoba mora de se suoči sa kristalizacijom svojih snova. Među svim Saturnovim pozicijama ova pruža osobi najveću količinu unutrašnje zrelosti. Shodno tome. Ona mora da oseti da se ostvaruju pre nego što o sebi može pomisliti da je izuzetna osoba. Dobar je savetodavac. Ma šta spoljni svet tražio od nje. bez obzira na to koji je vid posmatranja mogućan. mislimo kako možemo upravljati čak i onim što ne zavisi od nas. U tom smislu ima težak zadatak kako da pomeša svoju realnost sa onim što bi želela da joj bude realnost. Promena retrogradnih faza sa ovom Saturnovom pozicijom veoma mnogo zavisi od drugih ljudi u životu ove osobe. njeno najsnažnije osećanje je sigurnost koju u sebi doživljava bivajući iskrena prema Bogu. Sada svoje obaveze vidi pre kao klasičan dug univerzumu nego kao ličan dug prema nekom drugom. pošto privatni život osobe nije često dovoljno širok da uključi realnost svih njenih snova. Njoj nije dovoljno da ih jednostavno sanja. Tvrdoglaviji i tradicionalniji od onih sa d.nekakve osetljive formalne strukture. U izvesnom smislu. kada snažno povredi njihov pogled na život. koja je više ili manje sledila neki razuman put od početka njenog sećanja do sadašnjeg trenutka. Na karmičkom planu pokušava da uspostavi osećaj principa koji nije temeljno formirala u prošlim životima. a identifikacija sa kolektivnim značajem ili njen nedostatak u okolnom svetu u bilo kojem trenutku. Njena najveća briga je da razvije unutrašnju istinu koja ostaje nepromenjena pod pritiscima svesti ili njene lične sreće. Jedini način na koji može biti pometena je onaj koji označava mogućnost poboljšanja slike o sebi u budućnosti. ukoliko se radi o devijaciji njenog pripremljenog osećaja dužnosti u vođenju sebe same. nada i ciljeva.

Uobičajeno rušilačka snaga naelektrisanog Urana manje je fokusirana na spoljna područja iskustva. socijalni lideri. Hirovite reakcije čine se da dolaze iz vedra neba bez racionalnog objašnjenja (iako često sa subjektivnim značenjem za tako iznerviranog pojedinca). jer suzbijena nervna napetost ne pronalazi toliko kanala kojima će se izduvati nego kao što je to slučaj s direktnim Uranom. od unutrašnjeg značenja tih okolnosti za pojedinca. Iznenadne. On je može uzimati zdravo za gotovo i stoga bolje nostiti s njome (jer manje preti strukturi njegovog ega). genijalnost. Razume se. Ma koliko to čudno izgledalo. ovaj pojedinac se nelagodno oseća pri stvarima koje mu podstiču buntovničke impulse za rušenjem uspostavljenih struktura. nekonvencionalan. nego što su podstaknute spoljnim delovanjem. potreba za ličnom slobodom stvara i potrebu za dominacijom nad drugima. barem za veći deo ovog života. Čini se kao da pojedinac nesvesno pokušava rasvetliti prethodno uslovljena ponašanja razvijena u prošlim životnim ciklusima i. Dok to ne postigne. onda okolna zbivanja postaju ti prikladni simboli koji su potrebni da se objektivišu promene koje je preduzela unutrašnja priroda. Stoga će većina pomisliti da je ovaj pojedinac zadrtiji i konzervativniji (ili prema većini društvenih standarda normalniji i običniji) nego što on sam o sebi subjektivno zna da je. Za one koji mogu reagovati na uticaj retrogradnog Urana natalno. Stoga je ovo više introspektivan. koliko će dominacije uistinu postići. zavisi od položaja Urana u horoskopu. Uopšteno pojedinac neće svoju potencijalnu jedinstvenost. Međutim zbog jačeg stepena nesvesnosti koji uzrokuje retrogradnost. ili originalan u izgledu nego što je to očito. pa čak i diktatori imaju retrogradni Uran. njegova se pažnja konstantno odvlači od otvorenog sudelovanja u progresivnim aktivnostima koje bi mu pomogle promeniti društvenu prirodu aktuelnih životnih događanja. Buntovništvo je potrošeno. nastoji se osloboditi od ograničavajućih postavljenih struktura (posebno onih koje se odnose na misli). Mnogi političari. Njegovo shvatanje vizije budućnosti prvo zavisi od uspješnog suprotstavljanja i menjanja elemenata njegove prošlosti. Ali će se takve osobine jako osetiti unutra. manje očitom psihološkom nivou na samovoljniji. ili čak ekscentrično ponašanje potpuno izraziti u spoljnom svetu. Ovo je planeta slobode. On u stvarnosti može biti više unutar sebe radikalan. umjesto toga koncentriše se na unutrašnje nivoe svesti… što daje pojedincu iznenadne spoznaje koje mu kazuju da prvo treba raditi promene iznutra. nemirne promene ovde su pre stimulisane nepredvidivim vrtlozima vlastite svesti. postoji veliki potencijal za intuiciju. državnici. Kada je Uran retrogradan. U njega je manje poriva da aktivno igra spoljnu ulogu društvenog aktivista. za kidanjem lanaca tradicije još u ranom životnom dobu. mnogo više bundžijski i prgaviji način nego što to pokazuje. Pojedinac je sklon reagovati na dubljem. Ako ništa. kroz takve uvide i prosvećivanje. S vremena na vreme očekujte iznenadnu eksplozivnost s ovim položajem. U ovom slučaju spoljni uslovi simbolišu spremnost zna unutrašnji haos. Moguće je i da je posvađan sam sa sobom. Na taj način je pojačana čovekova potreba da bude poseban ili jedinstven. Ako katalistički retrogradni Uran ima loš aspekt s ostalim natalnim planetima. sigurno je od pomoći ako je retrogradni Uran u ugaonoj kući. njegova usmerenost ka unutra podstiče potrebu za razlikovanjem.UR nalazi. više sebespoznajni Uran. Naravno u nekim slučajevima ovo bi moglo značiti da je pojedinčevo vlastito izražavanje uranskih osobina slabije shvaćeno (a i inače te osobine nisu mnogo .kojoj se r. intuicija može delovati tako brzo i spremno da je pojedinac uopšte ne poima na nesvesnom nivou nego kao deo svoje svesti. Spoljne okolnosti su same po sebi manje važne. planeta koja budi. On sakriva mnogo svog potencijala za bujnu individualnost. zbunjen oko toga zašto unosi nered u svoja zbivanja (to je određeno kućom). gdje se nalazi osveštenija duša.

ekscentričnost. Naglašava vlastitu potrebu za slobodom do nivoa kada već ide na štetu drugih. retrogradni Uran ih može nadahnuti (često na apolitičan način) da svetu pokažu zapanjujuća otkrića i originalne misli koje se tiču širenja ljudskog potencijala. glavno da ga svi puste da živi kako hoće. Zapamtite da se ovi pojedinci. Značenje retrogradnog Urana po kućama Uran u I kući Ukazuje da osoba iz bivših života donosi osobine kao što su: ekstremna svojeglavost. sujete. bilo koji osećaj za dobijanje značajnih društvenih uvida prvo dolazi iz sposobnosti da čovek bude prosvetljen unutra. Kakav god poseban talent ili vrstu genijalnosti imao. prema svim bićima. Pojedinac ima poriv da probudi sebe u skladu s neobičnom vizijom sebe samog na sebi vrlo svojstven tempo. Uran u II kući Može ukazivati na dve različite stvari. Učiće razliku između . Lekcija: Spoznati što je zaoista vredno u životu . Kvalitete i vrednosti Višeg Uma bile su joj nepoznate. Volela se razmetati svojim bogatstvom. više zaokupljen sleđenjem svoje unutrašnje niti vodilje. Principi Višeg Uma. jer se ono kanališe iznutra. Na početku bi se mogli naći kako se psihički odvraćaju od uspostavljenog reda stvari oko njih u pokušaju da prvo istraže svoju unutrašnju prirodu. Životne okolnosti će mu pomoći da nauči kako razviti požrtvovnost i nesebičnost u svim njenim vidovima. u bivšim životima osoba je sigurnost tražila u materijalnim vrednostima. Ni za šta ga nije briga. osobenjak. ovaj je pojedinac još uvek unutra sklon osećaju odvojenosti od grupe koju podržava. Drugo. Lekcija: Individualna sloboda ne sme biti postignuta na račun drugih. jer on pravi revoluciju s mnogo subjektivnije tačke gledišta koja je jedinstvena njemu i samo njegova. Njihova želja je da spoznaju unutrašnju slobodu pre nego počnu raditi na postizanju društvene slobode. Unurašnji put oslobađanja koji oni slede stoga može izgledati kontra-produktivan naspram onoga što društvo želi ili zahteva od takve generacije. pustinjak. Vlastitu vrednost je poistovećivala s postignućima na materijalnom planu. budući da su koncentrisano zaokupljeni poznavanjem prvo svoje individualnosti. osobenosti. Za one koji su naučili obratiti bolju pažnju na razvijanje svoje ličnosti istovremeno širiti svoje nelične ciljeve i težnje koje se tiču društva.imati ili biti. zaokupljenost vlastitim interesima. ovaj će se pojedinac radikalnije odvajati od normi. hirovitost. Prvo. nego kod direktnog Urana. Iako ponekad izgleda vrlo aktivan i vitalan u grupnim aktivnostima. Imajte na umu da se ove opširne tvrdnje ne odnose na svakog člana ove grupe posebno nego na onih nekoliko izabranih koji se mogu direktnije povezati s Uranom. Boem. i često ih samo shvata (i to tek donekle) sam pojedinac. Ako je bilo potrebno. Ipak. Osećaj odvojenosti. prema vlastitoj imovini se ponašala poput rasipnika. istinoljubivost i univerzalnost trebali bi karakterisati odnos prema životu. pre nego pokušaju otkriti kako će najbolje preinačiti iz temelja društvo u globalu. do novaca je dolazila i na nepošten način jer nije imala poštovanja prema tuđoj imovini.cenjene kod većine). često osećaju polarizirani ili udaljeni zbog društvenih standarda kome se trebaju pokoriti. Skupina duša koje se inkarniraju s retrogradnim Uranom mogu zajednički spoznati da karmički gravitiraju prema bilo čemu što ih prvo podstakne na potpuno restrukturiranje i reformu sebe samih. Njegove akcije mogu se činiti manje prikladnima u datom trenutku.

lečniku koji razvija svoje sposobnosti i sakuplja znanje samo zbog sticanja moći i osećaja vlastite vrednosti.trajnih slojeva svesti. skandalima. Često ukazuje na promiskuitetan ljubavni život. nećacima. težinu i bol onima koji su je voleli.redovno dobijaju onu nekad napuštenu ili vanbračnu decu. ludim zabavama s ekscesima. Intelektualna znatiželja. Briga o deci . Osnovala vlastitu porodicu. Sve zna najbolje i sve mora biti kako ona kaže. često prezriv stav prema braći. Ispoljavala je nezainteresovan. neodgovoran odnos prema ljubavnim partnerima. brzo je učila i procesirala i bila je netolerantna prema ostalima koji nisu bili poput nje. vagabunda. nije brinula o njima. Ekscentrični umetnik koga niko ne razume. Vodiće brigu o braći. Uran u IV kući Ukazuje na neodgovornu. Nezadovoljno menja poslove. kao i čudni odgojni stavovi bez topline.prolaznih. Uran u III kući U bivšim životima osobin pristup životu bio je hladan i intelektualan. susedima. nezainteresovanom za ljudski rod. Pobačaji. jer osoba ima kvalitete rođenog vođe . Ispravno ponašanje i usmeravanje drugih na pravi put. sakupljanje informacija. kompleks superiornosti. znanje u svakodnevnom životu za dobrobit svih. Razorena porodica. učitelje. rodbini. bivaju napušteni i sl. Učiće lekciju o duhovnoj dimenziji novca i kako ga ispravno koristiti. marginalac. Imala je razvijen interes za novo i revolucionarno. Osoba koja nije naučila služiti drugima. Lekcija: Ovaj život ispravno primeniti lakoću učenja. Ne poznaje radost davanja . Lekcija: Moguće je da u ovom životu bude napuštena od jednog ili oba roditelja. večiti nezadovoljnik koji je protiv svakog sistema. Odlično za novinare. čudaku. Lekcija: U ovom životu obično prvo sledi nekoliko ljubavnih razočaranja.ni znanja. bez srca i dubljeg razumevanja. Uran u V kući Osoba iz bivših života donosi jaki ego. sestrama. još lakše ohladi. U porodicu je unosila nesigurnost.iskoristiti to za dobrobit svih. Spoznati da samo hladan. nepredvidljivu i ekscentričnu osobu u bivšim životima. Ako je do novaca dolazila na nepošten način. Napustila roditelje. U ljubavnim vezama treba razviti postojanost. sestrama. hladan. vanbračna deca ili napuštanje dece. Lako se zaljubi. intelektualni pristup ne omogućuje instinsku spoznaju univerzalnih principa. ni dela. Tip lutalice. igrama na sreću. Stvoriti ugodnu i sigurnu atmosferu u porodici. više veza istovremeno. nervoza. pa odlutala. . Naučiti kako oko sebe širiti vibraciju ljubavi. rođacima. Ili iscelitelju . njena potreba za slobodom bila je jača od svih obaveza. Ili se može raditi o genijalnom naučniku. Ili briga o roditeljima i porodici pada na njena leđa (slučajevi “mamin sin” i “tatina kći” koji večno ostaju uz roditelje zbog jakog nesvesnog osjećaja krivice). informatičare. Porodični život doživljavala kao zatvor. beskućnika. propagandiste. vernost i osećaj za potrebe partnera. Ne činiti pobačaje. mira i sigurnosti. “ne drži ga mesto”. Izjedali su je unutrašnji nemir. Uran u VI kući Govori o osobi koja je u bivšim životima bila autsajder. ni u čemu se ne nalazi. spoljnih pojava i neprolaznih vrednosti . neizvesnost. ni lepe riječi. radoznalost. doživeće da je pokradu. Može ukazivati i na sklonost kocki. površnost i skepticizam nasuprot dubinskom poimanju realnosti.

Služiti drugima s ljubavlju. vernost. Znala je više od svojih nadređenih i gledala ih je s prezirom. ugušeno. Organizovala pobune. Takođe govori da je osoba imala problema u svom poslu i s nadređenima. Lekcija: Doživeće dosta ograničavanja slobode u ovom životu dok ne nauči svrhu reda i zakona. Intelektualna sebičnost . Razviti senzibilitet za potrebe. utaja poreza). Kao šef haotična i loše organizovana. Često tu nalazimo osobe koje su proneverile velike sume novca (privredni kriminal. menjala lokacije. iritantno i svađalačko ponašanje. Brak je izbegavala kao i bilo koji oblik zajednice. U politici zagovarala stavove krajnje levice ili krajnje desnice. Neke od ovih osoba su bile uključene u reformatorske i socijalne programe.osoba sakupila puno znanja sebe radi.iskrenost.shvatiti smisao postojanja društvenih zakona i normi. Ovaj “sveznajući” stav uzrokovao je dodatne probleme na poslu.Lekcija: Svoje znanje. Čistoća u poslovnim i novčanim transakcijama. Lekcija: Delovati kroz atribute Višeg Ja u braku i poslovnom partnerstvu . Takođe može govoriti o mogućnosti da je osoba bila upletena u grupe koje su se bavile metafizičkim i okultnim učenjima kao i o dubokom nerazumivanju ili čak zloupotrebi toga znanja. Naučiti nalaziti kompromise. Osobe sposobne za finansijske malverzacije. Uran u VII kući Ukazuje na osobu koja u bivšim životima nije naučila živeti u partnerstvu. veštinu. Početi funkcionisati u skladu s društvenim normama . Uran u IX kući Osoba u bivšim životima nije poštovala moral. sputano. Lekcija: Ovaj život tragati za Istinom. poštenje. Naučiti preneti drugima veliko znanje stečeno u bivšim životima. . nije se pokoravala naredbama. naučni i krajnje skeptičan pristup životu. Ponekad problemi sa zdravljem. Imali ožličnu misiju “spašavali svet” zbog čega je brak bio u drugom planu. Živela je kao da se to ne odnosi na nju. intelektualan. Uran u VIII kući U bivšim životima osobu je karakterisalo nepredvidljivo. red i zakon. Sve je činila na svoj način. Naučiti razlikovati učenja i grupe koja imaju pozitivne metafizičke ciljeve od onih drugih. Tražila i uzimala za sebe dodatne slobode . Na neugodan i žestok način prekidala je prijateljstva. Katkad osoba često menja poslove i dugo traži svoje poslovno ispunjenje. Sigurno je imala vojničkih inkarnacija. Koji put se radi o osobi koja se nije mogla pomiriti s dekadencijom ili tradicionalnim postavkama neke religije i pokušala uneti promene na neadekvatan način. želje i volju druge osobe. Uran u X kući Ukazuje da su sposobnosti i intelekt u prošlosti bili korišćeni za ono što donosi prestiž i status. Kada bi odselila susedi bi slavili. Partnerstvo uključuje brigu za drugoga. materijalnog statusa ili jednostavno unutrašnjeg osećaja. Razviti veru bez apsolutnog dokaza. ne spaljivati mostove za sobom. Neki s ovim aspektom u ovaj život donose hladan. poslove. dizala revolucije.ignorisala ograničenja i kompromise koji su svojstveni svakoj vrsti veza i odnosa. kao da je ona iznad toga bilo zbog svog porekla. a ako bi se ipak našla u braku osećala se kao u kavezu. a retrogradni Uran ovde ukazuje na manjak te brige i orijentaciju na sebe. genijalnost staviti u službu celog čovečanstva. ali se razočarala i prema uniformama i hijerarhiji razvila je averziju. Naučiti se diplomatskom ponašanju. Teški ateisti ili ekscentričan pristup religiji.

astrologiju. . paralizu. ali je to radila samo za sebe ili se razočarala. Lekcija: Imperativ je razvoj duše . Dobro je da se uključi u socijalno-reformističke pokrete. Dar za metafiziku. “Omekšati” političke stavove. Osobe koje su se izbegavale suočiti s realnim svetom.). samicama. Osoba kojoj se “fućkalo” za celi svet. Uran u XI kući Ukazuje na osobu koja je bila sklona sklapanju prijateljstava s inferiornim tipovima ljudi (polusvet. društveni paraziti. reiki šta god osobi odgovara. S drugim lošim aspetima Uran ovdje može implikovati duševne bolesti. Ovaj život mora težiti intelektualnim. Puno pomaže rad i služenje drugima. Naučiti ceniti svaki posao i obavljati ga u skladu s najvišim idealima. kulturnim.Lekcija: Ispravan razvoj veština i znanja povezanih s profesionalnim pristupom poslu koji obavlja. boravak u institucijama za duševno poremećene osobe. udaljila i razvila niz ekscentričnih stavova i osobina. futurističkim intencijama (new age npr. joga. primitivci. sa svetlim. zatvorima. Naučiti se kooperativnosti. beskućnici. Od barem jednog šefa doživjeće “tlačenje” u ovom životu. očajnici. toleranciji. rafinisanim i duhovnim aktivnostima. Uran u XII kući Ovde Uran može implikovati dve suprotnosti. kriminalci. osamljenici. Molitva. Isto tako može značiti da je sama bila nepouzdan i nelojalan prijatelj. Može značiti da su unutrašnji ideali i podsvesni nagoni ka duhovnosti i evoluciji duše zapostavljeni i nerazvijeni kroz niz bivših života. Lekcija: Mudra selekcija prijatelja.. invalidnost. ali ne s radikalnim ili destruktivnim namerama koji žrtvuju strukturu društva.razvoj duhovnosti.. pijanci. filozofiju. diplomatičnosti. Ili se radilo o osobi koja je bila u duhovnim vodama. meditacija. Pustinjaci.).