IMDG Code

 Welke inhoud hebben de 3 volumes van de huidige IMDG code? Volume 1: Part 1-2 + 4-7 Volume 2: Part 3 Volume 3: Supplement 

Geldt de IMDG code in België als wet? Moeten administratieve medewerkers in bedrijven op cursus als zij gevaarlijke goederen verzenden?

Tot 31/12/2002 niet bindend, vanaf 01/01/2004 wereldwijd verplicht. Neen, voorschriften m.b.t. training hebben een aanbevelend/informatief karakter. (§1.3.1.5) 

Wat is een amendement in de IMDG code? Vanaf wanneer gaat amendement 35 in? Tot wanneer is deze versie van de code van toepassing?

Huidige editie is amendement 35-10. Te gebruiken vanaf: 01/01/2011 Verplicht vanaf: 01/01/2012 Te gebruiken tot: 31/12/2013 Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. 

Wat wordt bedoeld met de ‘competent authority’? Wie is dat in België? Welke bevoegdheden heeft deze ‘competent authority’?

p. 116: Federal Public Service Mobility and Transport 

Welk onderscheid maakt de code tussen ‘combination packagings’ en ‘composite packagings’?

p. 64 

Bespreek het gebruik van de 3 verpakkingsgroepen (p. 36)

Packing Group I: stoffen met hoog gevaar Packing Group II: stoffen met een gemiddeld gevaar Packing Group III: stoffen met een laag gevaar

Gevaar wordt bepaald door de giftigheid van de stof voor de in het water levende organismen. 70 – 72) Op iedere verpakking: PSN + UN + UN-number  Welke betekenis hebben de ‘stowage categories’? (p.   Bespreek de betekenis van de verpakkingscodes en leg het UN kenmerk voor nieuwe verpakking uit aan de hand van een voorbeeld. UN-nummers aan stoffen of goederen toegekend op basis van hun toestand van gevaareigenschappen. ENTRIES) Algemene N.  o o o o Bespreek ‘single. 36) Alle gevaarlijke goederen krijgen een ‘UN-nummer’ toegewezen met daaraan gekoppeld een ‘Proper Shipping Name’ op basis van de gevarenklasse en samenstelling van het goed. (p.S. 102) .S. ENTRIES)   Leg de begrippen LD50 en LC50 uit.S. 61) Stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen.O. 50) Wat is een ‘marine pollutant’? Wat is een ‘servere marine pollutant’? (p.O.O. generic and NOS entries’. Welk belang heeft de Proper Shipping Name (PSN)? (p. (p. 36) Een UN-nummer voor een welbepaalde stof of goederen (SINGLE ENTRIES) Een UN-nummer voor een vast gedefinieerde groep van stoffen of goederen (GENERIC ENTRIES) Specifieke UN-nummers aan stoffen of goederen toegekend op basis van de chemische familie van stoffen waartoe de stoffen behoren (SPECIFIC N. (p. (GENERAL N. 94) Aan welke tests moeten verpakkingen onderworpen worden teneinde het UN kenmerk te mogen dragen?  Welk onderscheid bestaat er tussen ‘marking’ en ‘labelling’ van verpakking? (p.