You are on page 1of 8

72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 1

EF TA
Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

Praktische cursus EFTA Benelux en GOC voor niet-drukkers 3

Etikettenspecialist Nij-off richt blik op flexo 4

Concurrentiebeding en functiewijziging 5

The future is NOW… 6

Succesvolle workshop Etikettendruk 7
[ JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ]
Kwaliteit een ondergeschoven kindje? 8

World Class Manufacturing” (WCM). Maar wij Uiteraard kunt u ook op ons rekenen willen u toch graag attenderen op de voor de EFTA Studiedagen. Gedurende 5 de drukmachine in een goede conditie?” dagen. 2007 EFTA-GOC studiedag ‘Smalbaan of breedbaan?’ Veenendaal door de EFTA opgezette cursus “Workflow” 20 nov. Wij wensen u Waar we als bestuur van de EFTA erg veel succes en wijsheid toe tijdens het verheugd over zijn is de hele goeie start ondernemen in de flexomarkt en waar we die we hebben gemaakt met specifieke dat kunnen zullen we u ondersteunen en bijeenkomsten voor etikettendrukkers.s. adviseren. vier maanden Naast scholing en voorlichting zijn we lang specifiek de papier-. ten en zullen u hierover op de hoogte houden. goed resultaat vanuit het opleidingscon- gezet en op 28 maart jl. met de helaas de groep beperken tot 35 deel- verplichte Arbocatalogi. controles. waren we weer venant tussen GOC en de EFTA en waar- met vele collega branchegenoten bijeen schijnlijk bieden we in september dit tijdens de Voorjaars Technical Workshop. Last but not least: De Arbeidsinspectie gaat vanaf 1 oktober a. en op naar de volgende bijeenkomst die zal worden georganiseerd door de EFTA Kalender Etikettencommissie. het Oplosmiddelenbesluit. We houden u op de hoogte uitzoeken wat we voor u kunnen opzet. van onze vorderingen. ATEX 95 en Geef u op tijd op.s. u staat er niet voor ethanol drastisch terug te schroe- alleen voor. want we moeten 137 en ook de nieuwe Arbowet. jaar weer een cursus aan. We gaan argumenten. Verderop in dit nummer van EFTA! blikken we hier verder op terug. voorzitter EFTA-Benelux We hebben het dan over IPPC. Dit om de informele sfeer en 2007 inwerking is getreden. ari hadden we als thema “Kwaliteits- lijk “The future is NOW”. voorzitter EFTA-Benelux We zijn met z’n allen binnen de EFTA dit deelnemers allerlei fijne kneepjes uit jaar goed van gestart gegaan. voort. Ook al bent u druk nen van de overheid om de MAC-waarde bezette ondernemer. Op 20 febru- titel van de Technische Workshop. Op 7 maart konden we een leerzaam pro- gramma geheel gericht op etikettendruk- kers voorschotelen en hoorden we zeer Joan Hanegraaf positieve reacties van de aanwezigen. kregen de 2 [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] . Zorg ervoor dat uw bedrijf Momenteel zitten we bovenop de plan- goed is geprepareerd. die op 1 januari nemers. Waar we dat kunnen zullen ven. het flexovak bijgebracht.) zal op het gebied van nieuwe regelgeving. de interactie vast te kunnen houden. De cursus is een zeker na ons 5e lustrum in 2006. 15 mei 2007 EFTA-GOC studiedag ‘Slimmer produceren’ Veenendaal Ook is de in samenwerking met het GOC 11 sept. REACH. We heb. Waarmee wij systemen en -waarborgen” en de eerst- willen zeggen dat in 2007 veel gebeurt volgende studiedag ( 22 mei a. Het jaar is dus goed van start gegaan en heeft nog veel in petto. van onze acties zal zijn om voor u werk Onwerkbaar zou dit zijn en hiervoor en kosten uit handen te nemen bij het hebben we goede en onderbouwde maken van de arbocatalogi. van Adrie Dobbenberg. name.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 2 Voorwoord Joan Hanegraaf. onder leiding van 2007 Willem Boersma. De plannen zijn om terug te gaan we vanuit de EFTA u ondersteunen. verspreid over februari. karton en natuurlijk ook bezig met het behartigen verpakkingsindustrie onderwerpen aan van uw belangen via het lobbycircuit. gaan over “Slimmer produceren met Joan Hanegraaf. 2007 EFTA-GOC studiedag ‘Hoe houd ik mezelf en Veenendaal een schot in de roos. De voorzitter « kop is eraf zullen we maar zeggen. onder meer ben de lijn van de succesvolle seminars. Een van 1300mg naar 130mg/m?.

“In de praktijk kom ik vertelt Kaatman. vindt Herman van der om gaat in deze cursus.en verpakkingsindustrie. “Ik moet ook de in september van dit jaar weer vol- Quality. zegt Carel Tijdens de training zoekt ze voort- Mulder. aan de orde tijdens de laatste cursus. “Als je vijf dagen van de productie. Branchevereniging EFTA en het Kenniscentrum GOC ontwikkelden samen de cursus Workflow in de flexo-industrie. [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] 3 . om deze cursus te kunnen herhalen. “Prima centrum GOC.” vertelde onder meer over voedsel. blijft er toch shopachtig. een prepressbedrijf gespecialiseerd in “Ik vind trainingen geven heel leuk”. instructeur bij Kennis- mogelijkheden biedt de flexotechniek? tussen 16. Het kwam bijvoor. Van der Beek was 22 jaar offsetdrukker Ook Adrie Dobbenberg. Handig voor iedereen die niet zelf verpakkingen drukt. Beek. EFTA-erelid en veiligheids. accountmanagers en zelfs klanten van drukkerijen. Een beetje work- stellen? Die kwaliteitseisen kwamen achtereen cursus volgt. “In de vorm Hoe kan ik (half)producten controle. drukwerkadviseur bij de BV+R van een project volgen we alle fasen ren? En welke kwaliteitseisen kan ik Premedia Group. minder hangen. ervan had verwacht”. maar er in zijn werk wel mee te maken heeft. Onlangs werd de eerste editie afgesloten. Kaatman flexo. verpakkingen. Juist wat de klant precies wilde.” snel en goed te leren kennen. de interactie met de deelnemers wat ik heb geleerd. “Je moet in zo’n nu dingen tegen die ik herken uit de cursus niet alleen maar een presentatie cursus.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 3 Praktische cursus EFTA Benelux en GOC voor niet-drukkers Flexo-workflow in vogelvlucht Een cursus die de flexo-workflow in vogelvlucht laat zien.00 en 21. “Ik heb in deze cursus niet direct de productie in ging zonder alleen van de docenten geleerd maar dat eerst goed was nagedacht over ook van de andere deelnemers. Nu heb je toch steeds Dat is dé manier om de flexo-workflow dag. De deelnemers krijgen De cursus Workflow in de flexo-industrie kers waarmee ik werk.” Leren van elkaar Daarmee voldoet de cursus aan een Goede gesprekspartner belangrijk doel. met praktijkgerichte cases.” uit te wisselen. Ik kan dus direct toepassen geven. is erg belangrijk”. planners en prepressers bijvoorbeeld. Carel Mulder is daar beeld wel eens voor dat een order blij mee. een adviesbureau op het flexo-workflow kennen om een goede doende aanmeldingen zullen hebben gebied van kwaliteitszorg in voedings. “Het is absoluut geworden wat ik middelen. gesprekspartner te zijn voor de druk. Nu roep door te discussiëren en ervaringen ik dat een halt toe. Maar ook inkopers. Toch heeft hij weer nieuwe “Ik heb er alle vertrouwen in dat we is consultant en trainer bij Improving dingen geleerd.00 uur. accountmanager bij Volkers.en kwaliteitstandaarden en deed eerder al een basiscursus aanjager van de cursus is zeer positief.” Volgens Karel antwoorden op vragen als: welke bestaat uit vijf wekelijkse lessen van Pinxten. steek je veel van elkaar op. Ordervoorbereiders. in de verpakkingsindustrie. Gastdocente Nandy Kaatman een week om het te laten bezinken. is dat precies waar het Welke variabelen en normen zijn er? verdeeld zo”. durend het gesprek met de deelnemers.

maar laat u niet van de wijs brengen.” de 5-daagse cursus Workflow. Ondertussen verliest de offset meer en meer veel gefocust op perfectie. belangrijk om zelf in eigen bedrijf vol- hevige concurrentie onder de drukkers Het werkpakket voor offset is dus continu doende kennis te hebben van de flexo- die elkaar onderling zwaar bevechten om aan erosie onderhevig. Specialiteit is sinds zo’n offset. maar bieden sterk verhoogd. Flexo is bij de denkt u misschien. waar- Hoe staat de offset er nu voor en is het zijn ontwikkelingscurve lijkt te hebben bij smalend werd gekeken naar offset. Geen gesikkeneur over een Ondertussen is de kwaliteit die flexo kan sombere toekomst van de offset. met name de snelheid om te kunnen wordt beoordeeld. In feite staat het bedrijf voor de keuze. de mogelijkheid om inline te druk- slordige 25 jaar de offsetdruk van etiketten. In feite snijdt de regelrechte ramp. terwijl ondertussen wel het taat. Nu kies je ook voor bedrijf nog wel voldoende dekking geeft De redenen voor productie in flexo zijn flexo als het product kritisch op kwaliteit voor het ondernemersrisico. aldus Bos. Daarnaast verhuist ook veel naar digitale druk. Ook als je vindt dat je positie in de markt nog goed is. met name door de downloaden vanaf een internetsite. dat de offset het einde van Daarnaast biedt flexo. Rene Bos heeft – met veel genoe- orders binnen te halen. op het delen van flexo binnen te halen in het berekenen aan de klant. Dit betekent offset. In ieder geval is in de vellen Nu moet men er zich voor hoeden om Allereerst is na de tweede wereldoorlog offset de innovatie eruit. om of zelf in huis de flexo onder de knie te hebben of dit te garanderen via een vergaande vorm van partnership met een flexobedrijf. kennis te vergaren over de flexo. bedrijf. klanten zelf binnenkort met een goede Het is voor Nij-off erg belangrijk om nen verdienen. leveren en dit tegen relatief lage kosten. De afgelopen 25 jaar is de basics gebleven. doorslaggevend was. snijden en stansen. De flexo van nu is niet de geworden. In veel gevallen laten produceren van flexo-etiketten. Denk hierbij aan de hoeveelheden flexo van 25 jaar geleden en heeft een minder mankracht maar daarentegen wel foldermateriaal die tegenwoordig digitaal enorme sprong voorwaarts gemaakt. in tegenstelling tot en 25 jaar EFTA Benelux… « 4 [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] . Veel rouwkaarten worden nu de kennis en mogelijkheden vanuit het logieën behaalde efficiencyresultaten al zo gedrukt. mogelijk om nog te bestaan in de offset? bereikt. Ook gaan wellicht de zou je hiermee een goede boterham kun. den maken. Nij-off is zich proberen de voordelen van offset als bedrijfstak in eigen vlees door veel van daarom circa 4 jaar geleden gaan richten. En dat is toch een Een ander punt dat kleeft aan offset is. Als een paal boven water is vast komen te staan dat flexo niet meer weg te denken is. De markt beweegt. Ook wordt een formulier samenwerkingsverband bij de uitbesteding doorgegeven naar de afnemer. maar tegen klanten aan flexo. De klant veelal niet meer gedrukt. De klant wil hierbij understatement zegt René Bos: “Internet gen – deelgenomen aan de door EFTA in wel service (gratis) maar wil niet betalen is voor offset geen bedreiging. soms is iets een hype. maar soms is een ontwikkeling structureel en dit geldt voor flexo. Het is een samenwerking met het GOC georganiseer- voor dienstverlening. dien je desondanks steeds kritisch te zijn over de toekomst en op tijd je bakens te ver- zetten. Naast (te) veel van de door verbeterde techno. hoge investeringen in machines. Daarentegen is binnen de offset erg leven vele malen duurder is geworden. Vroeger koos je voor flexo als de is men bedrijfseconomisch onverstandig Hierbij hield Nij-off de prepress in eigen kwaliteit van het drukwerk niet direct bezig en men kan zich afvragen of het hand en ook de contacten met de klanten. Op zich worden gedrukt. Met gevoel voor grafie. René Bos straalt vertrouwen in de toe- Computer to plate komst uit. Een goed en stabiel marktsegment ken. Naast de flexo niet vanuit de offset smalend te kijken de productie veel sneller en goedkoper beconcurreert ook het digitale drukken de naar flexo. bedrijf te benutten en tevens de voor- de productiekosten niet meer door te via een samenwerkingsverband. goedkoop en goed resul- prijs die de afnemer voor offset betaalt niet veranderd. Maar de bedrijven hebben printer hun eigen facturen en briefhoof. aldus René Bos. maar is te van flexo-werk is het voor Nij-off ook is hier dus spekkoper. Redenen genoeg welke prijs? In feite gaat hier de verge- voor René Bos en zijn mensen om zich nadrukkelijk te richten op flexo. lijking op die na de oorlog gemaakt werd tussen de boekdrukkunst en offset. aldus Bos. mooie opsteker voor 25 jaar flexografie aldus Bos.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 4 Etikettenspecialist Nij-off richt blik op flexo René Bos voert de directie van het familiebedrijf Nij-off.

vers belangrijk om bij iedere functie- men en het de werknemer in de nieuwe wijziging een concurrentiebeding (normaalgesproken vaak een hogere. +31 (0)497 36 11 11 info@apex-europe. 11. • Keramisch gecoate laser gegraveerde rasterwalsen en rastersleeves dit er veelal toe dat een aanvankelijk • Lijmsets voor de golfkartonindustrie overeengekomen concurrentiebeding • Bioclean reinigingsvloeistoffen en BioJet reinigingssystemen niet langer rechtsgeldig werd geacht Labelexpo • Ravol volumetest Europe en het de betreffende werknemer (in Stand No. wordt het het kader van de nieuwe functie van vaak niet redelijk geacht het concur. overeen te zwaardere) functie méér dan voorheen komen. [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] 5 . in iedere door u gewenste maatvoering dingen. Het concurrentiebeding moet tiewijziging. 7N105 Apex Europe B.V.nl concurrentiebeding (dit dient altijd een breuk met de rechtspraak tot nu schriftelijk en met een meerderjarige toe. opnieuw.com | www.) is de Hoge Raad echter in een uitspraak deze aldus benadeelde werkgevers enigszins tegemoet gekomen. 7825 AP Emmen dacht te worden besteed aan het mer het concurrentiebeding aanzienlijk Postbus 2273. In het verleden leidde niet meer per definitie in de kou. 0591-390059. druktechnische vragen. Fotopolymeer verwijdert gemakke- die hem zou kunnen worden aangedaan gegaan concurrentiebeding daardoor is lijk en schoon. meer ontstaan over de vraag of er in heden nieuw werk te vinden.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 5 Concurrentiebeding en functiewijziging Peter Broekman. schutlaag. Recent (5 januari jl. In dat geval kan geen discussie zou kunnen beperken in zijn mogelijk. De Hoge Raad oor- deelde dat lagere rechters uitvoerig Niet alleen bij het voor de eerste keer dienen te motiveren hoe nu precies de aangaan van een arbeidsovereenkomst ingrijpende wijziging in de arbeidsver- met een nieuwe werknemer dient aan. door voormalige werknemers. 3M Cushion het overeenkomen van concurrentiebe. Roald Amundsenstr. maar ook per definitie ongeldig werden verklaard wanneer een werknemer na verloop van met de enkele constatering dat er tijd “doorstroomt” naar een andere sprake was van een ingrijpende func- functie. waarbij concurrentiebedingen vaak werknemer te geschieden). staan echter sinds kort dus Uw partner voor service. dan veelal opnieuw schriftelijk worden gesloten. +31 (0)625 053 528 van het dienstverband alsnog in vrije Postbus 41 | 5527 ZG Hapert | Tel. Tapir B. +31 (0)629 376 129 Verkoop Nederland: Jaco Pijper | Tel.com concurrentie met de voormalige werk- gever te treden. Iedere werkgever wil zich dezelfde onderneming) nog niet auto.V. 7801 CG Emmen Tel. advocaat Met de toename van flexibiliteit op de De Hoge Raad oordeelde namelijk dat arbeidsmarkt is het voor werkgevers een ingrijpende wijziging van de verstandig zorgvuldig om te gaan met arbeidsverhouding (lees: een andere Zelfklevende cliché tapes. Dit betekent E-mail: jjanson@tapir. houding tussen werkgever en werkne.apex-groupofcompanies. schriftelijk. Gevolg van deze uitspraak zou kunnen zijn dat minder vaak sprake is van ongeldige concur- rentiebedingen in geval van functie- wijzigingen.a. Fax 0591-394773 rechtsgeldig overeenkomen van een zwaarder doet drukken. o. komen te vervallen. Wanneer het beding in dat Desalniettemin blijft het voor werkge- geval niet opnieuw wordt overeengeko. kwaliteit en innovatieve produkten! stand te laten. een concurrentiebeding sprake is. functie voor de werknemer binnen Mount Plus tapes. ‘Spreading Quality’ Group of companies rentiebeding dat hij aanvaardde bij de Werkgevers die hier niet alert genoeg eerdere (vaak “lichtere”) functie in op zijn. beginsel) dus vrij stond na beëindiging Verkoop België: Joris Cabri | Tel. luchtinsluiting bij cliché montage is uitgesloten. Nieuw: de E-serie van 3M met micro struktuur immers beschermen tegen concurrentie matisch betekent dat een eerder aan.

liefst gezamenlijk – op het Oplosmiddelenbesluit. Het gekozen thema ATEX 95 en ATEX 137 van kracht geworden. De titel “The future is NOW” van onze De volgende onderdelen kwamen Voorjaars Technical Workshop geeft aan in het programma aan bod: dat de toekomst inmiddels al is begonnen. maar de hierop was de Technical Workshop focus lag ook op de kansen en bedreigingen dan ook gericht. 2007 is namelijk een zeer belangrijk jaar Arbocatalogi voor de bedrijven vanwege de inwerking.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 6 Voorjaars Technical Workshop The future is NOW… In november 2006 hadden we ons zeer suc. waterdragende inkt. Dit in aan- sluiting op de ook verplichte “Ri&E” Stoffen en Oplosmiddelen Tijdens de Workshop werden de aanwezigen (Risico Inventarisatie en Evaluatie). voor een bedrijf zijn fors. Ook treedt op tegenwoordigers van het Ministerie van een deugdelijke en voordelige wijze aan 30 oktober 2007 IPPC (geïntegreerde Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de regelgeving kunnen voldoen. Op 1 januari 2007 is de nieuwe treding van allerlei belangrijke nieuwe Arbowet in werking getreden die de Volop informele contacten regels en inspecties vanuit de overheid. Kartonindustrie. beschikbare technieken). brengen en deze daadwerkelijk toe te inspectie. zeer leerzame en inspirerende dag. to the future…”. passen in de bedrijfspraktijk. maar ook waren ver. mee te maken. Hier laten we het echter niet bij want ook in de toe- komst zal de EFTA de leden blijven onder- steunen bij het volgen en vertalen van deze belangrijke onderwerpen. van de workshop is zeer relevant voor de Met het oog op explosiegevaar is hierbij Onder leiding van Adrie Dobbenberg groei- branche. En ver. Ook gaf de op milieu(vergunning)gebied veel te expert op oplosmiddelengebied Paul Verspoor ATEX gebeuren. Ook ATEX maakt ook onderdeel uit afloop van het “serieuze deel” gingen de in groten getale aanwezige EFTA-leden tijdens de gezellige borrel voort met dis- cussiëren en het uitwisselen van ervarin- gen. of UV inkt – hier. bedrijven onder meer verplicht om een En elk bedrijf krijgt hoe dan ook – ongeacht Arbocatalogus (genormeerde oplossingen of men drukt met oplosmiddelhoudende voor alle bedrijfsrisico’s) tot stand te van de inspectieronde door de Arbeids- inkt.en deeld. De Arbeidsinspectie start vanaf voorgeschreven dat bedrijfsruimtes in de de Technische Workshop uit tot een 1 oktober 2007 met een 4 maanden duren. Last but not least. De missie vanuit de EFTA is geslaagd om de bedrijven erop te attenderen dat de toekomst reeds is begonnen en dat actie vanuit de bedrijven geboden is om goed op de ontwikkelingen en de nieuwe regelgeving in te spelen. We vierden hierbij goed te prepareren en specifiek niet alleen ons 25-jarig jubileum. Er staat dus en inspectieonderwerpen. in 2007 moeten alle vanuit de EFTA niet alleen geïnformeerd Uiteraard was ook aan de orde hoe we – bedrijven. Papier. voldoen aan over de regelgeving. « Een zeer geïnteresseerd en aandachtig publiek. ook de bestaande. verhelderende bijdrage. 6 [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] . Ook na de inspectieronde in de Flexo-. vergunning) in werking met hieraan en de Arbeidsinspectie (AI) aanwezig om gist u zich niet: de risico’s en kosten verbonden BBT/BREF (beschreven beste in te gaan op de verschillende aandachts. verschillende gevarenzones worden inge. die voor de sector in het verschiet liggen. Ook hierop zal de Arbeids- van Sitmae Consultancy een belangrijke en Medio 2006 zijn de Explosievenrichtlijnen inspectie controleren. Een dringende cesvolle en drukbezochte najaars Seminar reden voor de bedrijven om zich “BACK.

Inkten. [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] 7 . van der Graaf. versterking van ondernemer. (menging.H. Hierbij werd door de spre- pijlers zijn om de concurrentiekracht kers ingezoomd op: van de flexodrukkers te vergroten.nl en daarom zal binnen afzienbare tijd weer een dergelijke leerzame en gezellige bijeenkomst worden georganiseerd die een etikettendrukker niet mag missen.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 7 Succesvolle workshop Etikettendruk op 7 maart 2007 Dat smaakt naar meer… De EFTA (European Technical Association Om het initiatief voor de etikettendruk Benelux) is 25 jaar gelden opgericht om meteen kracht bij te zetten is op 7 maart de flexodruk in zijn verschillende toe. (milieuvriendelijke lidmaatschap voor etikettendrukkers – reiniging) . (wat komt erbij kijken en is binnen de vereniging in 2006 een hoe ga je ermee om en hoe reduceer je Etikettencommissie opgericht. T:+31-(0)546-861182 | F: +31-(0)546-860994 Dit smaakt naar meer www. | Plesmanweg 34 | 7602 PE ALMELO | absoluut een succes. Verder is een enquête workshop was het de beurt aan het rondgestuurd om een beeld te krijgen onderling netwerken. In deze perio. Door het de kosten hiervan) . van een borrel met hapjes. de vraag uitgebreid als vakgenoten te ontmoeten.A. . Dit lijkt praktijkgerichte seminars.V. en UV-inkt) . Immers. AV Flexologic zowel uit Nederland als uit België – Kostenreductie door orderdoorlooptijd aantrekkelijker maken. Aan alle leden en verkorting.A. lieten zich overtuigen innovatie. Steeds aanwezigen. van zeer succesvolle en druk bezochte met handhaving van Kwaliteit”. workshop georganiseerd met het thema de heeft de EFTA (onder meer) een reeks “Kostenreductie en Efficiencyverbetering. tijdens in totaal 4 praktische en bondige schap en kostenreductie belangrijke presentaties. Kortom de eerste bijeenkomst * Speciaalborstels haar activiteiten. ontplooien van activiteiten specifiek SAMA Water Products voor deze doelgroep wil de EFTA het Fotopolymeerplaten.nl E-mail: algemeen@egberts-rubber. Lourens. « Een goede eerste start met een gevulde zaal. Dobbenberg. studie. afkomstig uit zowel Neder- vanuit de gedachte dat vernieuwing en land als België. Verwest.R. onder het genot welke evenementen (workshop. verwerking. jl. workshops wellicht onmogelijk maar de circa 30 en studiedagen georganiseerd. restinkt Vanuit deze filosofie is de nieuwste ont. * Swedev rakelmessen vanuit de branche is voor de EFTA steeds contacten te leggen en ervaringen uit te * Rakelkamerafdichtingen het uitgangspunt bij het organiseren van wisselen. Hiervoor Afvalwater. in de Turfvaart te Etten-Leur een passingen te bevorderen. opleidings- potentiële leden is een brief verstuurd coordinator EFTA-Benelux/ GOC waarin de Etikettencommissie en enkele initiatieven van deze commissie zijn Na anderhalf uur hard werken tijdens de geïntroduceerd. Het bleek dag) en welke thema’s van belang zijn wederom de uitgelezen manier om elkaar * Walsen voor Flexo- en diepdruk voor etikettendrukkers. GSE Dispensing wikkeling binnen de EFTA de speciale Systems aandacht voor de etikettendruk. specifiek voor de etikettendrukkers was EGBERTS RUBBER B.egberts-rubber.

deling vanuit kleuroptiek. Slim gebruik van de opgestelde procedures stelt het bedrijf in staat om Sun Marine Traders B. Verandering van Er is echter geen enkel productieproces dat kleur wordt gecommuniceerd met de druk- kan draaien zonder dat er op enig moment ker waarna deze de juiste actie kan nemen. Vanuit de uitlezing is vast te stellen telefax: +31-70-363 63 48 waar een probleem zich voordoet en krijgt e-mail: mail@efta. Scanology ging in op voor- waarden waaraan een EAN-code moet vol- EFTA-Benelux doen. Belangrijke factor voor het master opgeslagen en later opgeroepen welslagen van invoering is gedragenheid.E. De repro van de code is erg belang- Postbus 85612. en daar is het ons mede om te doen. Wanneer de procesanalyses behorend bij Wanneer een afwijking gesignaleerd wordt dergelijke projecten goed uitgevoerd wor- krijgt de drukker een signaal en wordt in den heeft het grote bijkomstige voordelen: 8 [ EFTA! | JAARGANG 12 | NUMMER 1 | APRIL 2007 ] . Het inline beoordelen van www. AVT besprak de invoering ervan en de voorwaarden Kortom verbetering van het bedrijfsresultaat via een presentatie de mogelijkheden om waaraan bedrijven moeten voldoen. praktijk worden echter drukkers steeds Meestal wordt pas achteraf duidelijk dat vaker ook belast met een diversiteit aan een klant ontevreden is en dat aanschaf Ledenmutaties: overige taken. Wüstenhoff Inline scannen van EAN-codering is ook J. Dat kwaliteits. BRC/ Windle & Braam wissel uit te voeren? IoP. vraagt een behoorlijke investering aan Thieme Media Services. standaardisatie systemen als HACCP. COLOFON Zowel afwijkingen in kwaliteit als in kleur en densitometrische waarden werden inline gescand en aangetoond. kwaliteitsbeoordelingssystemen. stansen en snijden. X-rite benaderde kwaliteitsbeoor- keiharde antwoord: geen enkele. Liever een interne klacht of Een belangrijkere vraag is: Wat levert het afkeuring dan een ontevreden klant! In de op? En juist dat is moeilijk aan te tonen. spectrofoto- zoals lamineren. drukwerk op afwijkingen te beoordelen. interpreteren. Ofwel. minder mogelijk met gebruikmaking van autonome Quality vertelde over de diverse systemen. EAN-code scanning Lay-out en Drukwerk: tijdens de nabewerkingprocessen is nog etc. Met nieuws. die aan het begin van een vertraging of weerstand binnen het proces order is vastgesteld. De tole. drukwerk- is het garanderen van kwaliteit alleen voorbereiding. worden met dit systeem bepaald en ver- eisen steeds strikter worden is voor niemand geleken met de ingestelde norm. « Een opname van de afdruk wordt vergeleken tatie toe met aandachtspunten die voor met een master.nl merkt doorsluipen naar vervolgprocessen drukkwaliteit. Wie helpt de drukkers uit de van dergelijke apparatuur zinvol zou zijn Aanmelding lidmaatschap: spagaat van enerzijds volledige verant. GMP.nl Scholing in praktijk en theorie. onderhoud etc.efta. puntverbreding. Het laatste nieuws vindt u Kwaliteitscontrole tijdens het drukproces licht hoe te meten en de meetwaarde te altijd op de EFTA Website: voorkomt dat kwaliteitsverstoringen onge. afwijkingen optreden. dan gebruik. Zowel bij management als werknemers. Redactie: J. de drukker een richtlijn waar de oplossing te zoeken. Improving efficiency verbetering. Er zijn anderzijds de verantwoordelijkheid om steeds meer klanten die de drukindustrie Opzeggingen lidmaatschap: tijdens de productie al een volgende order verplichten om zich te conformeren aan Kodak Polychrome Graphics voor te bereiden om zo een snelle job. Oerlemans lichtte de praktische implemen. rijk evenals de plek op een verpakking. middagdeel de theorie nader uitgelegd. Een belangrijke basis voor kwali- Decolabel woordelijkheid voor de drukkwaliteit en teitscontrole is standaardisatie. standaarden te vinden voor rasterwals minder-mensen het uitgangspunt is. inktstandaardisatie. Wanneer voor een bedrijf meer-doen-met. minder afval. Delft steeds 100 % aandacht voor kwaliteit een drukmachine. Het flexodrukprocédé Ook puntverbreding en contrastwaarden is daarop geen uitzondering. productie uitval en kortere doorlooptijden. Ook metrisch kleurvergelijk. wat kost het? noodzakelijk. geweest. van Schaik mogelijk. rantie in afwijkingen kan ingegeven worden. Het thema kwaliteit stond dan behulp van een demo model werd in het ook centraal tijdens de eerste EFTA-GOC Studiedag van dit jaar op 20 februari jl. Desgewenst kan de kunnen zorgen. telefoon: +31-70-312 39 18 kleur. worden bij repeat van een order.V. In de middag werd live toege.72412 efta 3:72412 EFTA 1 26-04-2007 12:20 Pagina 8 Efta Studiedag “Meten aan de machine” Op de vraag welke kwaliteitsafwijking door de rol bijgehouden waar het probleem zich een klant geaccepteerd wordt is vaak het voordoet. de NL-2508 CH Den Haag gebruikte codekleuren en de ondergrond.