MGA URI NG PAGLALAHAD 1.

Pagbibigay Katuturan - napalilinaw nito ang pag-uunawa ng isang bagay, tao, pangyayari, dinarama o konsepto. 2. Pagsunod sa Panuto/pamamaraan Halimbawa nito ang pagsunod sa isang recepi o paraan ng paglaro ng isang uri ng laro. 3. Pangulong Tudling/Editoryal - nagpapahayag ng opinyon o palagay ng editor ng isang pahayagan o magasin tungkol sa napapanahong isyu. 4. Sanaysay - anyong panitikan na naglalahad ng kuru-kuro, pananaw, paniniwala at damdamin ng manunulat, hango sa kanyangkaranasan at sa inaakalang palagay niya sa katotohanan. 5. Balita - naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa loob at labas ng bansa. 6. Pitak - karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazin. Naglalaman ng reaksyon, kuru-kuro at pansariling pananaw hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayaring nagaganap sa kanyang paligid o sa iba pang pook. Tinatawag din itong kolum. 7. Tala - paglilista ng mga bagay-bagay na dapat gawin o tandaan. 8. Ulat - paglalahad ng mga kaisipan o kaalamang nakuha, natutunan o nasaliksik mula sa binasa, narinig, nakita o naranasan.sa kahalagahan MGA URI NG PAGLALAHAD 1. Pagbibigay Katuturan - napalilinaw nito ang pag-uunawa ng isang bagay, tao, pangyayari, dinarama o konsepto. 2. Pagsunod sa Panuto/pamamaraan Halimbawa nito ang pagsunod sa isang recepi o paraan ng paglaro ng isang uri ng laro.

3. kuru-kuro at pansariling pananaw hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayaring nagaganap sa kanyang paligid o sa iba pang pook. paniniwala at damdamin ng manunulat. Pitak . 4. nakita o naranasan. 8. 5.paglalahad ng mga kaisipan o kaalamang nakuha. 6. Balita . narinig.anyong panitikan na naglalahad ng kuru-kuro. Sanaysay . 7. hango sa kanyangkaranasan at sa inaakalang palagay niya sa katotohanan. Tala . natutunan o nasaliksik mula sa binasa.naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pangulong Tudling/Editoryal .nagpapahayag ng opinyon o palagay ng editor ng isang pahayagan o magasin tungkol sa napapanahong isyu. Ulat .karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazin.paglilista ng mga bagay-bagay na dapat gawin o tandaan. Tinatawag din itong kolum. pananaw.sa kahalagahan . Naglalaman ng reaksyon.