Wywiad miesiąca – Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric Buildings Polska

10,00 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1896-6381 INDEKS 246 972

www.automatykaB2B.pl

8/2011 (58)

TECHNIKA I RYNEK SYSTEMÓW AUTOMATYKI ENERGETYKA

MITSUBISHI ZAOFERUJE OPROGRAMOWANIE SCADA

ROBOTYKA

OPROGRAMOWANIE

Automatyka na szynach Część 2
Temat numeru: Sektor transportu szynowego to jeden z interesujących dla dostawców automatyki i energoelektroniki rynków branżowych. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały przykłady urządzeń elektroenergetycznych oraz systemów sterowania i łączności stanowiących wyposażenie pojazdów trakcyjnych taboru kolejowego. Tematem bieżącego opracowania są rozwiązania wykorzystywane w obrębie sieci trakcyjnych oraz podstacji je zasilających.
patrz str. 30‒37

Mitsubishi Electric Automation rozszerza współpracę z  Iconics, firmą partnerską z  którą rozwija platformę iQ, i  jesienią zaoferuje jej pakiet SCADA. Oprogramowanie zintegrowane zostanie z kontrolerami i oprogramowaniem narzędziowym Mitsubishi; firmy prowadziły będą również wspólne działania marketingowe.

w numerze
ITM Polska, czyli 100% technologii str. 8 dla przemysłu Kielce gościły uczestników Krajowej Konferencji str. 9 Automatyki Minimalizacja kosztów utrzymania obiektu w automatyce str. 72 budynkowej Ochrona przed przepięciami w obszarach zagrożonych wybuchem i bezpieczeństwo systemów str. 69
Nakład: 10 000 egz.

RAPORT: CZUJNIKI
ZBLIŻENIOWE I OPTYCZNE
Zwiększanie wydajności produkcji i  jej jakości to jeden z  najważniejszych powodów wdrażania systemów automatyki. Ich kluczowymi elementami są czujniki, które zapewniają informacje o  stanie procesów, bieżących parametrach maszyn i  pozwalają na kontrolę ich pracy. Przedstawiamy najważniejsze zastosowania czujników zbliżeniowych i  optycznych, krajowy rynek dostawców i ich klientów oraz trendy w branży, które powinny wpływać na jej rozwój w przyszłości. patrz str. 38‒68

WSPÓŁPRACUJĄ Z BRANŻĄ IT Honeywell wspólnie z SAP zaoferuje zintegrowane narzędzia informatyczne dla odbiorców z sektora naftowo-gazowego. Firmy planują również opracowanie rozwiązań wspierających decyzje biznesowe w innych branżach przemysłowych. Z  kolei Schneider Electric nawiązał współpracę z  Cisco Systems, której celem jest wprowadzenie do architektury EcoStruxure produktów Cisco pozwalających na zarządzanie zużyciem energii przez urządzenia IT.

DOSTAWCY AUTOMATYKI

STEROWANIE

POMIARY

NAPĘDY

kom. Katarzyna Wiśniewska. INFORMACJE Kupon prenumeraty Indeks reklam 102 102 4 s ier p ień 2 0 1 1 .pl Justyna Warpas tel. Wszelkie prawa zastrzeżone.tumanski@automatykaB2B.pl RAPORT RYNKOWY Raport: Czujniki zbliżeniowe i optyczne – technologie i rynek krajowy Prezentacje produktów 38 53 Przewodnik WWW: Witryny internetowe firm związanych z tematem raportu 68 TECHNIKA Bezpieczeństwo: Ochrona przed przepięciami w obszarach zagrożonych wybuchem i bezpieczeństwo systemów Automatyka budynkowa: Minimalizacja kosztów utrzymania obiektów Sieci komunikacyjne: Konwertery sieciowe Energetyka i zasilanie: Smart Grid IPC: Komputery przemysłowe Sterowanie: Systemy zarządzania pracą przedsiębiorstwa Silniki i napędy: Rozproszone systemy sterowania silnikami Aparatura nn: Oświetlenie LED 69 72 75 76 78 80 82 84 Strona internetowa magazynu http://www. faks 22 257 84 67 prenavt@avt.wisniewska@automatykaB2B.warpas@automatykaB2B. cz. Leszczynowa 11.Automatyka. Katarzyna Gugała DTP Filip Ostrowski Adres redakcji Redakcja magazynu APA ul. 22 257 84 22. Aleksandra Piątek. Grzegorz Michałowski.o. 22 257 84 94. doboru tytułów i dokonywania skrótów w nadsyłanych materiałach.krzykawski@automatykaB2B. Jakub Możaryn. Aplikacje Rok 5.magdziak@automatykaB2B.pl Redakcja Monika Jaworowska. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.gugala@automatykaB2B. faks 22 257 84 67 z.pl Wszystkie produkty i nazwy są wymienione wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami odpowiednich właścicieli. czyli 100% technologii dla przemysłu Wydarzenia: Kielce gościły uczestników Krajowej Konferencji Automatyki Wydarzenia: Za miesiąc targi Energetab Wydarzenia: Autodesk prezentuje oprogramowanie symulacyjne dla przemysłu Aktualności: Wiadomości z rynku polskiego i zagranicznych 8 9 10 Redakcja magazynu Redaktor naczelny Zbigniew Piątek tel. 03-197 Warszawa Wydarzenia: EMO Hannover 2011 – targi poświęcone obróbce metalu 10 11 12 WYWIAD MIESIĄCA Stadion Narodowy w Warszawie – rozmowa z Jackiem Łukaszewskim. 03-197 Warszawa tel. 601 131 953 k. 2 Prezentacje produktów 30 34 Dział marketingu i reklamy Dyrektor działu marketingu i reklamy Katarzyna Wiśniewska tel. 03-197 Warszawa tel.pl NOWE PRODUKTY Czujniki i urządzenia pomiarowe Kamery i systemy wizyjne Sterowniki i kontrolery Panele operatorskie i komputery panelowe Komputery przemysłowe i oprogramowanie Sieci przemysłowe Urządzenia i systemy pomiarowe Urządzenia elektryczne i elektromechaniczne Silniki i napędy 85 89 90 92 93 96 98 100 101 Wydawnictwo AVT-Korporacja spółka z o.pl Andrzej Tumański tel. Tomasz Daniluk Współpracownicy Anna Magdziak.pl Menedżer magazynu Katarzyna Gugała tel. Wiesław Marciniak Dział prenumeraty ul. Leszczynowa 11. Podzespoły.pl Zespół marketingu i reklamy Bożena Krzykawska tel. 22 257 84 60 g. 22 257 84 63 a. prezesem zarządu Schneider Electric Buildings Polska 22 NEWS FLASH Nowe technologie – wybrane przez redakcję opisy nowych produktów 28 TEMAT NUMERU Temat numeru: Automatyka na szynach.automatykaB2B. Mateusz Kosikowski. numer 58 Sierpień 2011 PL ISSN 1896-6381 Cena 10. Leszczynowa 11.pl Grzegorz Krzykawski tel. ul. 22 257 84 65 k.00 zł OD REDAKCJI Czarne chmury nad energetyką słoneczną 6 GOSPODARKA Wydarzenia: ITM Polska. 22 257 84 99. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji. 22 257 84 62 j.piatek@automatykaB2B. 22 257 84 96 r. 22 257 84 64. 22 257 84 42 b. faks 22 257 84 67 tel.pl Wydawca Robert Magdziak tel.krzykawska@automatykaB2B. faks 22 257 84 00 Dyrektor wydawnictwa: prof. Agnieszka Grabowska.

cz. 9 Stadion Narodowy w Warszawie Przedstawiamy pierwszą część wywiadu poświęconego instalacjom i rozwiązaniom technicznym zastosowanym na Stadionie Narodowym. w którym automatyka została wykonana została zgodnie z ową koncepcją. techniki systemów i robotyki. a całe spotkanie było wartościowym wydarzeniem targowym. Na wystawie miało miejsce ponad 100 premier nowych wyrobów. Naszym rozmówcą jest Jacek Łukaszewski. Aby zapobiec zagrożeniom ludzi. W tej części wywiadu omówiono nie tylko inwestycję w zakresie budowy Stadionu Narodowego. która odbywała się od 14 do 17 czerwca. w szczególności w obszarze związanym z dostarczaniem rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynków. prezes zarządu Schneider Electric Buildings Polska – firma ta dostarczyła komponenty i rozwiązania wykorzystane w stadionowych systemach automatyki budynkowej oraz kontroli dostępu. 69 Minimalizacja kosztów utrzymania obiektu w automatyce budynkowej Koncepcja Peace of Mind oznacza celowe odejście od popularnego sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych określanego jako Cheap in Mind. czyli 100% technologii dla przemysłu Niecały miesiąc po mało udanych targach Automa. których produkty i rozwiązania obejrzało blisko 17 tys. W imprezie. środowiska i możliwym uszkodzeniom systemów. 72 Temat numeru: Automatyka na szynach. udział wzięło ponad 900 firm.spis treści ITM Polska. Kielce gościły uczestników Krajowej Konferencji Automatyki Krajowa Konferencja Automatyki to wydarzenie odbywające się co trzy lata. ale też różne aspekty działania na rynku automatyki budynkowej w Polsce. W tym roku w czerwcu odbyła się siedemnasta edycja spotkania. bez względu na negatywne konsekwencje i skutki uboczne takiego postrzegania inwestycji. które stanowi krajowe forum prezentacji wyników prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki. Przedstawiamy przykład obiektu. 2 Raport rynkowy: Czujniki zbliżeniowe i optyczne 5 8 sierpień 2011 sierpień 2011 . odwiedzających targi gości. 22 Ochrona przed przepięciami w obszarach zagrożonych wybuchem i bezpieczeństwo systemów W przemyśle chemicznym i przetwórczym bezpieczeństwo systemów musi być na wysokim poziomie. niezbędny jest zgodny z aktualnymi normami projekt ochrony przed przepięciami dla obszarów zagrożonych i niezagrożonych wybuchem. Niezawodność i dyspozycyjność odgrywają szczególnie ważną rolę w ciągłych procesach produkcyjnych. wystawcy branżowi ponownie zagościli w Poznaniu – tym razem na ITM Polska. W tym ostatnim podejściu nadrzędny cel stanowi zminimalizowanie kosztów budowy.

po tym jak w zeszłym podwoił się do 16. że nawet niedawna niemiecka „rezygnacja z atomu” nie spowoduje. Nasza branża na rozwoju energetyki odnawialnej niewątpliwie korzysta i od kilku lat typuje sektor ten jako jeden z jej przyszłych motorów napędowych. Czechy były w 2010 roku trzecim na świecie krajem pod względem przyrostu mocy elektrowni słonecznych. która w Europie naznaczona jest obecnie kryzysem fiskalnym. Ankietowani na początku roku przedstawiciele firm działających na tym rynku w Polsce ocenili możliwości jego przyszłego rozwoju bardzo pozytywnie. Jeżeli zaś chodzi o energetykę odnawialną – zagrożeniem dla jej rozwoju miało być obcięcie dotacji. Zbigniew Piątek 6 s ier p ień 2 0 1 1 . że jedynym warunkiem jest … utrzymanie dotacji. a nawet w Niemczech – kraju będącym liderem w wykorzystaniu energii słonecznej. a w kraju powstawały jedynie instalacje jedynie o mocach do kilkudziesięciu kilowatów. Wraz z sektorem energetyki wiatrowej przyciąga ona również najwięcej firm z rynków automatyki i energoelektroniki. do gotowych systemów sterowania i przetwarzania energii. W tym ostatnim od bieżącego lata zmniejszono o około 15% dopłaty na instalacje fotowoltaiczne – najpierw te na dachach. Dopłaty obejmować mogą zarówno popularne „solary” na dachach domów. Również w Wielkiej Brytanii od sierpnia zredukowane zostały dopłaty dla firm – w przypadku instalacji o  mocach powyżej 250kW redukcja wyniosła aż 70%. Wzrost produkcji ogniw fotowoltaicznych to również jeden z czynników. Globalny rynek nowych instalacji fotowoltanicznych ma w tym roku skurczyć się do około 13GW nowej mocy zainstalowanej. tymczasowo. w ostatnich miesiącach znacznie spadła. Wiele z nich działało tutaj pośrednio – jako dostawcy podzespołów i rozwiązań specjalizowanych. coraz więcej firm znajdowało swoje nisze na rynku energetyki odnawialnej. a przepisy te mają obowiązywać przynajmniej do 2013 roku. Zgodnie z opiniami przedstawicieli firm branżowych wiele projektów. W  ostatnich miesiącach rządy wielu państw europejskich podjęły dosyć niespodziewane i radykalne działania. Wydaje się. dorzucając do tego trzyletni podatek. tyle że jeszcze kilka miesięcy temu. Totalna panika. że sektor zielonej energetyki ponownie wystrzeli w górę. Hiszpanii. Ze względu na bardzo duży wzrost obciążeń dla budżetu. ma być ponownie uruchomionych i powinny one stymulować nasz rynek przez kolejne kilka lat. gdy tymczasem rok temu było to 100 dolarów rok temu. które wynikają z problemów fiskalnych krajów Starego Kontynentu. Obecne zmiany w polityce energetycznej państw europejskich. Skala zmian pokazuje jednak skutki zderzenia się aspiracji ekologicznych rządów z rzeczywistością ekonomiczną. jak też większe instalacje – parki wiatrowe czy elektrownie fotowoltaiczne dużej skali. Wiele rządów prawdopodobnie przestraszył jej zbyt szybki rozwój. lecz więksi producenci określają zmiany jako katastrofalne dla branży i skutkujące zatrzymaniem wielu inwestycji. miała zaś miejsce u naszych południowych sąsiadów. Aktywność ta była po części reakcją na niedawny kryzys. Zdaniem rządu oszczędności mają pozwolić na rozwój mniejszych. które są dostawcami komponentów – od złączy i enkoderów.od redakcji Czarne chmury nad energetyką słoneczną Fotowoltaika to w  ostatnich latach jedna z  najszybciej rozwijających się w Europie branż zielonej energetyki. którym objęto energię z elektrowni słonecznych. w najbliższych miesiącach i  latach do tematyki tej podchodzić należy z  umiarkowanym optymizmem. szczególnie w obszarze przesyłu i dystrybucji energii. W maju we Włoszech zadecydowano o zmniejszeniu dopłat za energię z  instalacji fotowoltaicznych. który pozwolił na odbicie się rynku robotyki po jej niedawnym kryzysie. co aż o połowę zwiększyło dotychczasową moc zainstalowaną w  tym obszarze. a na początku 2008 – w szczycie planów inwestycyjnych w Hiszpanii – nawet 400 dolarów! Czy to odwrót od energetyki odnawialnej? Z pewnością nie. Choć więc długofalowo energetykę odnawialną typowałbym jako rynek o bardzo dużym potencjale wzrostu. Na Starym Kontynencie w zeszłym roku uruchomiono elektrownie słoneczne o mocy 13GW. Podobne kroki podjęte zostały w tym roku we Francji. W czerwcu jego kilogram warty był średnio 53 dolary. Skutkiem niedawnych zmian firmy badawcze zrewidowały prognozy rozwoju omawianego sektora. przy czym większość z nich stwierdziła. jak można mieć nadzieję. rząd szybko zmieniał politykę w zakresie dopłat. a dopłaty na inwestycje i dotacje na wyższe taryfy za energię okazały się być na chwilę obecną najzwyczajniej zbyt kosztowne. nakazują jednak zweryfikować tę tezę.5GW. kiedy udział zielonych źródeł energii w porównaniu do tych klasycznych stanie się znaczący. Ten pesymistyczny scenariusz właśnie się realizuje – szczęśliwie tylko w części branży i. Wielkość zachodzących procesów doskonale widać też w kosztach zakupu ogniw i paneli fotowoltaicznych. a obecnie naziemne. Wymuszają one również odsunięcie w czasie o kolejne kilka lat momentu. Cena krzemu polikrystalicznego. co zdaniem tamtejszych analityków spowodowało wstrzymanie lub anulowanie części dużych projektów ze względu na niepewność inwestorów. I tutaj pojawia się problem. w tym wstrzymanie części inwestycji w klasycznej energetyce. przydomowych instalacji. Wprawdzie sama fotowoltaika nie rozwijała się u nas zbyt szybko. Zachodzące zmiany nie są dobrą wiadomością również dla rynku polskiego. podstawowego materiału do ich produkcji. Kluczem do rozwoju energetyki słonecznej i  wiatrowej są dotacje rządowe na nowe instalacje i wyższe ceny zakupu generowanego prądu.

.

Dyskutowano także na temat przyszłości kolei – debata ekspertów odbyła się w  ramach konwencji „Transport szynowy XXI wieku dla Polski – plany transportowe i kadry dla kolejnictwa. m2 zaprezentowano m. poświęconych lakiernictwu. Był to jeden z siedmiu salonów branżowych składających się na ITM Polska. środki utrzymania czystości. Ekspozycji towarzyszyły również konferencje tematyczne. jak postępować w  przypadku wystąpienia wad powłoki czy też w jaki sposób dobierać urządzenia lakiernicze do malowania ciekłego. lakiernictwo. udział wzięło ponad 900 firm. Na powierzchni około 20 tys. plastyczna obróbka metalu. odwiedzających targi gości. W jej ramach wystawcy zaprezentowali i umożliwili zwiedzającym podjęcie prób obsługi prezentowanego sprzętu spawalniczego. zestawy pierwszej pomocy. przez co impreza miała w pełni międzynarodowy charakter. hutnictwo. KONFERENCJE I PANELE DYSKUSYJNE Prezentowana na targach oferta produktów rozszerzona została o  konferencje i  panele dyskusyjne. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Na wystawie miało miejsce ponad 100 premier nowych wyrobów. wystawcy branżowi ponownie zagościli w Poznaniu – tym razem na ITM Polska. organizatora targów. a jej otwarcia dokonał prezydent RP.in. POKAZY PRAKTYCZNE ORAZ SALONY BRANŻOWE Atutem omawianych targów jest nie tylko możliwość oglądnięcia wystawy. którzy zaprezentowali środki ochrony osobistej i zbiorowej. czyli 100% technologii dla przemysłu Niecały miesiąc po mało udanych targach Automa. które odbywało się pod hasłem „Inżynieria symultaniczna sposobem na transfer innowacyjnych technologii”. która odbywała się od 14 do 17 czerwca. ale też praktycznego uczestnictwa w  różnych pokazach – np. Kolejna edycja targów ITM Polska odbędzie się w od 29 maja do 1 czerwca 2012 roku. 8 s ier p ień 2 0 1 1 . rozwiązania poprawiające efektywność produkcji oraz zaawansowane technologicznie maszyny i  urządzenia wykorzystywane w takich sektorach jak: spawalnictwo. Targom ITM Polska po raz kolejny towarzyszyło Centrum Doradztwa – Innowacje dla Biznesu. transport czy bezpieczeństwo. Nowe spojrzenie”. a  także konferencja „Osiągnięcia stali nierdzewnych w instalacjach wodnych” oraz „Właściwości eksploatacyjne części maszyn i narzędzi po obróbce cieplnej i  cieplno-chemicznej”. Ciekawym wydarzeniem była także VII edycja Akademii Spawania. co miało przełożenie na prezentowaną ofertę rozwiązań. a całe spotkanie było wartościowym wydarzeniem targowym. jak przygotować stanowisko pracy w  lakierni oraz urządzenia stosowane w obróbce powierzchni. Tegoroczna edycja ITM Polska była szczególna z kilku powodów. Głównym hasłem tegorocznych targów było „Innowacyjny tryb myślenia”. takiego jak półautomaty spawalnicze czy wielofunkcyjne urządzenia do cięcia plazmowego. W imprezie. Po pierwsze w  tym roku przypada jubileusz 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich.gospodarka WYDARZENIA ITM Polska. metalurgia. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. zabezpieczenia przed upadkiem z  wysokości. których produkty i rozwiązania obejrzało blisko 17 tys. Podczas tego ostatniego można było w praktyce dowiedzieć się. W  tegorocznej edycji udział wzięło 42 wystawców. którego ideą jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom w  rozwiązywaniu problemów natury technologicznej. producenci wycinarek laserowych i szereg instytutów krajowych). który organizowany jest co dwa lata (naprzemiennie z  targami SAWO). Zainteresowaniem cieszyło się IX Forum Inżynierskie. Jednocześnie Polska objęła przewodnictwo w  Radzie UE.in. aparaturę pomiarową. W tym roku przyznano aż 24 Złote Medale MTP (otrzymali je m. znaki bezpieczeństwa i szkolenia. która przybrała formę warsztatów pokazowych.

automatyki i robotyki – Pracowni Automatyki i Robotyki w Centrum Laserowych Technologii Metali oraz Pracowni Mechatroniki w budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w  Kielcach. W  drugim dniu konferencji odbyło się również otwarcie laboratorium mechatroniki. Najniższe zużycie energii. a tym samym generujących niższe koszty eksploatacyjne. Taka ilość energii stanowi ekwiwalent energii jaką wykorzystuje w ciągu roku około 5 milionów gospodarstw domowych. zastosowania metod sztucznej inteligencji. Stanisław Adamczak. układy regulacji. ośrodków badawczych i osób związanych z przemysłem. w ORW „Echo” w Cedzynie. Dzięki takim oszczędnościom ograniczona jest również emisja CO2 do atmosfery o blisko 12 milionów ton. przy czym ich tematyka obejmowała m. W ten sposób. W tym roku w czerwcu odbyła się siedemnasta edycja spotkania. Oszczędność energii z przetwornicami częstotliwości VLT® Najwyższa jakość i sprawność. (022) 755 0 668.MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kielce gościły uczestników Krajowej Konferencji Automatyki Krajowa Konferencja Automatyki to wydarzenie odbywające się co trzy lata.o. Ceny energii rosną od lat. z o. 20 Mln MWh zaoszczędzonej energii rocznie na całym świecie dzięki użyciu przetwornic częstotliwości VLT®.in. rektor Politechniki Świętokrzyskiej. które powstały z  funduszy Unii Europejskiej. e-mail: vlt_support_pl@danfoss. mimo rosnących cen. inż. W tegorocznej konferencji KKA’2011 uczestniczyło 115 osób. Wygłoszono również 6 naukowych referatów plenarnych. teorię sterowania. Dlatego też coraz większe jest zainteresowanie możliwościami oszczędności energii w systemach automatyki w przemyśle. Intencją organizatorów wydarzenia jest integracja instytucji akademickich. które stanowi krajowe forum prezentacji wyników prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki. optymalizację i  sterowanie systemów oraz automatyzację i  robotykę. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. techniki systemów i robotyki. użytkownicy korzystając z przetwornic częstotliwości VLT® mogą utrzymać koszty produkcji na takim samym poziomie a bardzo często nawet je obniżyć. dr hab.danfoss. w ostatnim dniu trwania konferencji. wygłoszono ponad 90 referatów. Również producenci maszyn i urządzeń zyskują dzięki przetwornicom częstotliwości VLT® przewagę wobec konkurencji konstruując urządzenia o mniejszym zużyciu energii. www. handlu i drobnej wytwórczości.pl/napedy Danfoss Sp. tel. identyfikację i  optymalizację. systemy pomiarowe. Obrady odbywały się w nowym gmachu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz.com .

Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA. która odbędzie się w Hanowerze w terminie od 19 do 24 września. którzy oglądać mogli stoiska 2100 przedsiębiorstw z 42 państw. Wstęp na targi jest bezpłatny. rozwiązania automatyzujące przepływ materiałów. w tym pozwalające na podniesienie efektywności wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz niezawodności w jej dostarczaniu do odbiorców. EMO Hannover 2011 – targi poświęcone obróbce metalu Targi EMO to międzynarodowa impreza z zakresu obróbki metalu.automatykab2b. edycja targów. systemy produkcyjne. narzędzia precyzyjne. Cutting Tools Factory FENES oraz Fanar. W przeddzień targów w Bielsku-Białej rozpocznie się międzynarodowa konferencja „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”.de. urządzeń i konstrukcji dla branży. Fabryka Przyrządów i  Uchwytów Bison-Bial. 10 s ier p ień 2 0 1 1 . Zaprezentują oni szeroką ofertę maszyn. która rozpoczyna się 13 września. gdzie zaprezentowane zostaną przedsięwzięcia organizacyjne oraz konkretne projekty realizacyjne dotyczące efektywności energetycznej i rozpowszechniania użytkowania odnawialnych źródeł energii. Targom towarzyszyły będą konferencje i seminaria. cięcie.emo-hannover. Impreza. to największe w kraju i naszym regionie Europy wydarzenie tego typu. który opublikowany zostanie tradycyjnie we wrześniowym numerze magazynu APA oraz na portalu www.gospodarka WYDARZENIA Za miesiąc targi Energetab We wrześniu ponownie warto wybrać się do Bielska-Białej. techniki pomiarowe. w  tym Fabryka „Wiertła Baildon”. nie zabraknie również – zdaniem organizatora – aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej oraz oprogramowania. przy czym organizatorzy zachęcają do uprzedniej rejestracji przez Internet. Podczas EMO.pl. Targi są najważniejszym spotkaniem w tej branży i pozwalają na kontakt dostawców rozwiązań z osobami odpowiedzialnymi za zakupy z sektorów rynku będących głównymi odbiorcami obrabiarek. gości. Na poprzednią edycję imprezy w roku 2007 przyjechało ponad 165 tys. W centrum uwagi znajdą się maszyny do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej. RAFAMET. 24. poprzez systemy automatyczne. w tym większość wiodących na świecie dostawców technologii dla energetyki. Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive. Asco. Prezentowane są na niej rozwiązania dla sektora energetycznego. Optymalizacja i integracja poszczególnych procesów – takich jak wiercenie. Więcej informacji o  imprezie znaleźć można na stronie www. gdzie odbywały się będą międzynarodowe targi energetyczne Energetab. frezowanie. technologie CAx. szlifowanie. do kompleksowych linii produkcyjnych. targów odbywających się od 1975 roku. Tegoroczna. technologie napędów i sterowania oraz osprzęt. prezentowane są innowacje z zakresu technik produkcyjnych stosowanych w całym łańcuchu wytwórczym – od obrabiarek. Poręba Fabryka Urządzeń Mechanicznych. FAMOT Pleszew. Z  kolei redakcja zaprasza do lektury przewodnika targowego. Z  Polski na targach zaprezentuje się kilkunastu wystawców. to ponad 600 wystawców z kilkunastu krajów. zazębianie czy kształtowanie blach – oraz nowe technologie służące usprawnieniu łańcucha produkcyjnego to również główne tematy targów.

które zapewniają żądane czasy cykli i poziom jakości. elektrostatykę i multifizykę. w tym wpływu zmęczenia materiału. form wtryskowych i procesu wtryskiwania. przewidywanie ich pracy oraz optymalizację w  trakcie projektowania. oprogramowanie zawiera narzędzia pomocne przy optymalizowaniu projektów części z tworzyw.WYDARZENIA gospodarka Autodesk prezentuje oprogramowanie symulacyjne dla przemysłu Podczas czerwcowego spotkania z prasą przedstawiciele Autodesku zaprezentowali możliwości symulacji i prototypowania cyfrowego z wykorzystaniem produktów firmy. chłodzenie formy. Producenci mogą badać różne procesy wtryskowe. wybierając procesy i parametry. – Autodesk Simulation – umożliwia przewidywanie zachowania się produktów dzięki zestawowi narzędzi do symulacji mechanicznych. Podczas spotkania omówiono w szczególności trzy narzędzia: – Autodesk Inventor – pozwala na dynamiczną symulację obiektów (badanie ruchu i związanych z nim naprężeń). symulację zdarzeń mechanicznych (MES). określanie wpływu liniowych naprężeń statycznych i analizę modalną (przewidywanie naprężeń i ugięć). ułatwiając zastosowanie szczegółowej analizy wydajności w procesie projektowania. obliczeniową dynamikę płynów (CFD). skurcz i wypaczenia. Autodesk oferuje narzędzia umożliwiające weryfikację produktów. Zakres dostępnych analiz obejmuje przepływy tworzywa. – Autodesk Moldflow – służy do projektowania form wtryskowych. optymalizację projektu parametrycznego (badanie wpływu różnych zmian parametrów projektu na jego działanie) oraz symulację form wtryskowych (automatyzacja najważniejszych czynności procesu projektowania form wtryskowych dla wyrobów z  tworzyw sztucznych). systemy zasilające. liniowych i nieliniowych naprężeń statycznych i dynamicznych. . Autodesk Simulation integruje się z  Autodesk Inventor.

in. 12 s ier p ień 2 0 1 1 . Docelowo do połowy 2012 roku ma w nim pracować 250 pracowników. która rocznie ma wytwarzać ponad 6 mln MWh zaplanowano do końca 2015 roku. która powstała na bazie zlikwidowanego przedsiębiorstwa Elektromontaż-3 Katowice. Zakłady produkcyjne 3M we Wrocławiu w tym roku jubileusz 20-lecia działalności w Polsce i ma obecnie 8  zakładów produkcyjnych. które zostały stworzone w oparciu o produkty z oferty firmy ASTOR. magazyn APA. Budowa zakładów wpisuje się w strategię firmy zakładającą stworzenie Europejskiego Centrum Produkcyjnego w naszym kraju. Konkurs adresowany jest do absolwentów wyższych uczelni technicznych i  otwiera przyszłym inżynierom możliwości zdobycia ciekawej pracy. zwraca szczególną uwagę na innowacyjność. które już od jesieni będą wykorzystywane do produkcji ultralekkich paneli HDF Green-Light dla przemysłu meblarskiego. 3M Poland otworzyło dwie nowe fabryki Pod koniec czerwca we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie dwóch fabryk 3M Poland produkujących wyroby na potrzeby przemysłu kosmicznego i lotniczego oraz motoryzacyjnego. W Katowicach powstanie Centrum Technologiczne Yamazaki Mazak Yamazaki Mazak to japoński producent obrabiarek skrawających do metalu. oceniając prace.pl.com. Zakończenie budowy instalacji. Studenci mogą zgłaszać swoje prace. Na autorów najlepszych prac czekają również nagrody pieniężne. neutralizacji ścieków. źródło: PAIiIZ Konkurs firmy ASTOR dla studentów już na półmetku Trzynasta edycja „Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową” jest już na półmetku. gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza oraz doradztwa w kwestiach ochrony środowiska i energetyki. Patronem medialnym konkursu jest m. już czternasta spółka. prowadzi działalność w zakresie projektowania i budowy instalacji do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. 3M obchodzi Introl 4 Tech w grupie kapitałowej Introl Do grupy kapitałowej Introl dołączyła kolejna. Koszt inwestycji to 3. Introl 4 Tech. Działalność nowego ośrodka będzie obejmować dystrybucję i  serwis produktów firmy oraz wsparcie techniczne dla użytkowników obrabiarek Yamazaki Mazak. Otwarcie fabryki Ikei Fabryka Ikei na Podlasiu została oficjalne otwarta. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana m.astor. automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi.2 mld zł. monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych. Budynek powinien zostać oddany do użytku w grudniu tego roku. poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. do 30 września 2011 roku. W  trakcie tej uroczystości symbolicznie uruchomiono maszyny. z systemami sterowania linią produkcyjną. Regulamin oraz szczegółowe informacje o  konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.in.konkurs. Jury.gospodarka AKTUALNOŚCI Energa zbuduje elektrownię w Grudziądzu Władze Grudziądza oraz przedstawiciele Energi podpisali list intencyjny w sprawie budowy w tym mieście elektrowni gazowej o mocy ponad 800MW. Budowa zakładu kosztowała 140 mln euro. w  tym organizowanie kursów i szkoleń. W nowych fabrykach zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób. z  czego 6 znajduje się we Wrocławiu.

Firma Adroit dostarcza oprogramowanie przemysłowe czasu rzeczywistego i jest autorem rozwiązania MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite). pogłębia współpracę z Adroit Technologies.V. Według Pike Research globalny rynek instalacji tego typu będzie w kolejnych latach bardzo szybko rósł. lub naźródło: Centrotec wet 5. zwłaszcza w  Niemczech i we Francji. w fazie projektowania i integracji projektu.0 Ze strony internetowej firmy Eaton Electric można pobrać program SBC SwitchBoard Configurator 1.8 mld dol.9% jej udziałów. które można zamontować w zastępstwie na przykład elewacji lub pokrycia dachu budynku oraz typu BAPV (Building Applied Photovoltaics). rozdzielnic Profi+ do 630A.in. . przydatne m. rozdzielnic XVTL do 2500A oraz obudów uniwersalnych CS). Zdaniem analityków w najbliższych latach ogniwa w takim wykonaniu będą popularne głównie w  Unii Europejskiej. w tym zwiększenie dostępności modułów fotowoltaicznych w różnych kształtach i wzorach. Zwiększa ono także integralność rozwiązań dostarczanych w  określonej konfiguracji oraz umożliwia klientom rozbudowywanie i  konserwację różnych rozwiązań automatyki. osiągając wartość 4 mld dol. Eaton Electric udostępnił SBC SwitchBoard Configurator 1. Mitsubishi Electric i Adroit Technologies zwiększają współpracę Mitsubishi Electric Europe B. poprzez nabycie 14. co w przypadku instalacji BIPV i BAPV jest często kryterium równie ważnym co cena.AKTUALNOŚCI Prognoza dla rynku fotoogniw zintegrowanych z budynkiem gospodarka Oprócz fotoogniw w wykonaniu tradycyjnym na rynku są też dostępne ogniwa fotowoltaiczne typu BIPV (Building Integrated Photovoltaics). rozdzielnic płaskich do 160A. obudów modułowych.in.0 wspomagający dobór i wycenę rozdzielnic elektrycznych oferowanych przez tego producenta (m. które przytwierdza się bezpośrednio do powierzchni budowli. Jest to narzędzie do automatyzacji całego cyklu życia produktu. Wkrótce zostanie udostępniona wersja ostateczna. Istotna będzie też poprawa ich estetyki. w której zostaną uwzględnione uwagi użytkowników pierwszego wydania programu. w 2016 roku w porównaniu do 744 mln dol. w roku minionym. Aplikacja dostępna jest na razie w wersji beta. jednym z partnerów e-F@ctory. Tempo tego wzrostu zależeć będzie przede wszystkim od czynników kluczowych dla rentowności takiej inwestycji. czyli sprawności fotoogniw i ich ceny. dopiero po 2016 rozpowszechniając się w  Azji i Ameryce Północnej.

karty wieloportowe oraz przemysłowe huby USB. Włoszech oraz Niemczech. przedstawicieli wykonawców i inwestora oddano do użytku nową inwestycję firmy Enion S. Portugalii. – stację elektroenergetyczną 110/15kV w Białce Tatrzańskiej. której wykonawcą jest firma ABB. Transformatory posadowiono na betonowych misach zdolnych do awaryjnego przejęcia całości oleju. 14 s ier p ień 2 0 1 1 . producent metalowych części.pl oraz pod numerem 22 696 74 82 lub 22 875 86 33. Jak co roku formuła będzie miała charakter masterclass. Cechą szczególną urządzeń jest ich zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ESD 15kV.5 mln zł. Magazyn Automatyka. Łączne nakłady poniesione przez Enion na budowę obiektu wyniosły około 9. możliwe będzie zwiedzenie zakładu produkcyjnego oraz udział w dyskusjach panelowych z prelegentami i innymi uczestnikami. Polski oddział Mitsubishi Electric Europe B.gospodarka AKTUALNOŚCI ABB zbudowało stację elektroenergetyczną w Białce Tatrzańskiej Z udziałem władz lokalnych. zespołów i  urządzeń dla przemysłu energetycznego. G-Trend – nowa marka komponentów automatyki przemysłowej FEN. Mitsubishi Electric wdrożyło ISO 14001:2004 sie obliczeń wytrzymałościowych przy użyciu metody elementów skończonych (MES). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www. Jest to miejsce spotkań dyrektorów. adaptery z  USB na RS/232/422/485. Country managerem został Robert Kubalski. Firma planuje dzięki temu zdobyć w  naszym kraju nowych klientów. Dodatkową wartością konferencji będą dwa wieczory integracyjne. Uczestnicy forum otrzymają rzetelną i praktyczną wiedzę ekspertów. poznański dystrybutor urządzeń IT.pl. Stacja zawiera napowietrzną rozdzielnię 110kV. czyli będzie to spotkanie „praktycy dla praktyków”.com.A. co zabezpiecza środowisko naturalne przed ewentualnym skażeniem. który wcześniej pracował w Provertis. wydobywczego i budowlanego. poszerzył ofertę o usługi inżynierskie i  prace badawczo-rozwojowe w  zakreodbiorców na tym terenie. Składają się na nie: serwery sieciowe portów szeregowych i  USB. Było to możliwe dzięki zakupowi i wdrożeniu stacji roboczej Dell z oprogramowaniem Creo Elements/Pro (dawniej Pro/Engineer. dołączył do swojej oferty produkty z  zakresu automatyki przemysłowej marki G-Trend. okrętowego. Podzespoły. Stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu narciarskiego Kotelnica Białczańska. Apriso i Logica. jak również rozbudować sieć partnerską. Pro/Mechanica). W  procesie grupowej certyfikacji uczestniczyły również: MEU Corporate Office w Londynie oraz oddziały w Hiszpanii.movida. dostawca systemów MES. a jej uruchomienie wraz z przebudową linii napowietrznej 110kV wpłynie na poprawę parametrów napięciowych oraz ciągłość zasilania Operator Systems otworzył biuro w Polsce Operator Systems. otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.fen. Jednostką certyfikującą była fundacja Det Norske Veritas. otworzył w Krakowie swoje przedstawicielstwo. wnętrzową rozdzielnicę 15kV oraz dwa napowietrzne stanowiska transformatorów mocy 110/15kV.V. Expom rozszerzył ofertę Expom. Aplikacje jest patronem medialnym Forum. kierowników i ekspertów związanych z  utrzymaniem ruchu i  produkcją. W październiku Forum Służb Utrzymania Ruchu W dniach od 11 do 13 października odbędzie się doroczne V Forum Służb Utrzymania Ruchu. Więcej informacji na stronie www.

natomiast do pełnej eksploatacji zostanie ona oddana w lutym 2012. otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Zastosowanie biomasy jako paliwa dodatkowego w procesie produkcji energii elektrycznej w tym zakładzie pozwoli ograniczyć emisję CO2 o około 107 tys. Firmy poniosą w tym celu nakłady inwestycyjne w wysokości 1. dla przemysłu samochodowego. Oprócz Watt nagrody otrzymały też przedsiębiorstwa Solaris Bus & Coach.1 mln zł (Envo) i 1.1 mln zł (Promatik). Loxley natomiast chce produkować w SSE m. tlenków siarki o 500 t/rok oraz odpadów paleniskowych o 4000 t/rok.AKTUALNOŚCI Nagroda dla firmy Watt Watt.O. metalowe i kotły C. Envo z  kolei zamierza produkować konstrukcje stalowe.in. Envo oraz Loxley otrzymały pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice. 13. drzwi. plastycznej i chemicznej metali. gospodarka Energa Kogeneracja buduje instalację współspalania biomasy Energa Kogeneracja zawarła z Ecoenergią umowę na wykonanie instalacji współspalania biomasy w  dwóch istniejących kotłach parowych w elektrociepłowni w Elblągu. t/rok. który będzie wspólny dla obu kotłów. Nowe zezwolenia w SSE Starachowice Firmy Promatik. Uruchomienie instalacji zaplanowano na koniec tego roku.3 mln zł (Loxley). W  ramach tego projektu każdy z  nich zostanie wyposażony w  cztery palniki o  wysokiej koncentracji. Wyróżnienie przyznano firmie w kategorii „Zielona Gospodarka”.in. producent kolektorów słonecznych z  Sosnowca. Pierwsza z nich będzie produkować maszyny oraz oferować usługi m. Wykonawca zamontuje też pneumatyczny system podawania biomasy. a także świadczyć usługi obróbki mechanicznej. Novol i grupa Fakro. sie rp ie ń 2 0 1 1 15 . ościeżnice i progi oraz oferować usługi obróbki mechanicznej. AGD i chemicznego.

6km kabla XRUHKXS 1x185RC/50 na 110kV oraz osprzęt kablowy firmy Pfisterer. W mieleckiej SSE powstanie zakład Ocynkownia Podkarpacie Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w podstrefie Ostrów powstanie zakład firmy Ocynkownia Podkarpacie. Łączna wartość zamówień to 1. Nowe zlecenie Energoaparatury Katowicka Energoaparatura zrealizuje na Górnym Śląsku dwa projekty na zlecenie Vattenfall Distribution Poland. podwodnego kabla 52kV ze zintegrowanym światłowodem. W  ramach pierwszego zostanie wymieniona izolacja na liniach 110kV relacji Halemba-Chudów. zlokalizowanych w  pobliżu miejscowości Zielona w  województwie mazowieckim. obróbkę metali oraz produkcję metalowych elementów stolarki budowlanej. ABB dostarczy podmorski kabel elektryczny Na zlecenie EMAS AMC. .645 mln zł. Aniołki-Szczygłowice i  Halemba-Aniołki. u  wybrzeży Norwegii. Koszt zamówienia to około 20 mln dol. Koszt tej inwestycji to około 21 mln zł. spółki zależnej holdingu Ezra Holdings Limited wykonującego instalacje podmorskie na potrzeby przemysłu naftowego. Będzie to łącznie ponad 12. Umowę zawarto na rok. ABB dostarczy 55 kilometrów trójżyłowego. Za jego pośrednictwem przesyłana będzie energia elektryczna z pól naftowych Sleipner do platformy wydobywczej ropy i gazu Statoil na polu Gudrun na Morzu Północnym. drugie zlecenie będzie natomiast obejmować wymianę transformatorów wysokiego napięcia w  stacji elektroenergetycznej Moszczenica. Tele-Fonika wygrała też ostatnio przetarg na dostawę elektroenergetycznych kabli i przewodów o wartości ponad 31 mln zł dla Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja. Termin ich realizacji wyznaczono na liźródło: Gunes Elektrik stopad tego roku. Kabel zostanie zainstalowany w  trzecim kwartale 2013 roku.gospodarka AKTUALNOŚCI Nowe zamówienia Tele-Foniki Na zlecenie Global Energy Services krakowska Tele-Fonika Kable dostarczy system kablowy 110kV dla farm wiatrowych Żuromin. Profil jego działalności będzie obejmować nakładanie powłok cynkowych na elementy stalowe.

telefonów komórkowych i  przewodów teletechnicznych. której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku. . Koszt inwestycji to ponad 36 mln zł. Jedną z najbardziej złożonych maszyn jest ta pracująca w  przemyśle farmaceutycznym i wykorzystująca ponad 500 osi napędowych. gdzie konieczne jest stosowanie szybkich. Omawiany protokół cechuje się otwartą licencją. części laptopów. zsynchronizowanych ze sobą napędów. obiektem tego typu należącym do Enei.Kolejna inwestycja LG Chem w TSSE Firma LG Chem zamierza na terenie podstrefy Wrocław Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan wybudować halę produkcyjną z laboratorium. ABS. produkty z nim zgodne dostarcza m.in. osi napędowych w systemach sterowania z interfejsami sieci Powerlink. jeden z 21 obiektów tego typu należących do Enei do zasilenia 480 gospodarstw domowych. co wystarczy Elektrownia Wodna Dobrzyca. W  2010 roku. Kolejna elektrownia wodna Enei Enea oddała do użytku nową elektrownię wodną o mocy 330kW zlokalizowaną w Obornikach Wielkopolskich na rzece Wełna. uruchomiono ponad 100 tys. Ethernet Powerlink Standardization Group podsumowuje zeszły rok na rynku Ethernet Powerlink jest jednym z najczęściej wybieranych protokołów Ethernetu przemysłowego w przypadku aplikacji. firma B&R. Elektrownia. Będą tu wytwarzane zmodyfikowane tworzywa sztuczne (PBT. rocznie będzie produkować 1440 MWh energii. według przedstawicieli EPSG. MBS i  PMMA) wykorzystywane do produkcji części samochodowych. w której zamontowano dwa hydrozespoły typu RTK 1200 Kaplan. SAN. Instalacja. jest 21. Oprócz tego firma energię ze źródeł odnawialnych pozyskuje też z biogazowni w Liszkowie oraz farmy wiatrowej w Darżynie.

.

31 mld euro. której efektem mają być produkty obu firm wspierające symulację obiektu na sprzęcie (tzw. w całkowicie bezpiecznych warunkach testowych. Bliska współpraca pomiędzy dwiema firmami ma zapewnić optymalną integrację wymienionego oprogramowania w Automation Studio. Sprzedaż netto firmy w latach 2006–2010 Pozytywna jest również prognoza na 2011. natomiast Automation Studio – narzędzia programistycznego firmy B&R – pozwala na proste przeniesienie modelu fizycznego zaprojektowanego w  MapleSim do sterownika B&R. a na nakłady na badania i rozwój Endress+Hauser przeznaczył w sumie 96.8% większą niż rok wcześniej. Zapewnia to możliwość symulacja obiektu na sprzęcie (hardware-in-the-loop). a na inwestycje firma zamierza przeznaczyć 88 mln euro. Wzrosło też zatrudnienie (o  175 do Klaus Endress.4 mln euro) oraz dochodu netto (126. hardware-in-the-loop).Endress+Hauser podsumował 2010 rok na rynku Koncern Endress+Hauser w  2010 roku odnotował sprzedaż netto o  wartości 1. Endress+Hauser CEO liczby 8594 pracowników). .6 mln euro). czyli o około 19. co pozwala na odwzorowanie zachowania maszyny w czasie rzeczywistym. Spodziewany wzrost sprzedaży może przekroczyć 8%. B&R i Maplesoft współpracują Wymienione firmy nawiązały współpracę. W planach jest też stworzenie ponad 600 nowych miejsc pracy na całym świecie. a także dwukrotnie większą wartość zysku operacyjnego (187.4 mln euro. Maplesoft jest dostawcą oprogramowania do modelowania fizycznego – MapleSim.

2 mld dol. Przybędzie też inwestycji w produkty do generacji i magazynowania energii – rynek ten w latach 2011‒2016 wzrośnie z 18. Modbus Organization w Wireless Cooperation Team Modbus Organization zajmująca się rozwojem i rozpowszechnianiem protokołu Modbus dołączyła do organizacji propagujących standardy Fieldbus Foundation. Wartość tej inwestycji to blisko 32 mln zł. Oprócz tego częścią CITL jest też akredytowane laboratorium badań nieniszczących i  niszczących. W  zakładzie tym laser będzie wykorzystywany na skalę przemysłową do spawania części ciśnieniowych kotłów energetycznych. Ma być on oparty na specyfikacjach WirelessHART oraz ISA SP 100. Spadek nakładów jest prognozowany jedynie w  przypadku rynku techno.6 mld dol. który w  tym okresie smart grid w latach zmaleje z 2.11a i zapewniać pełną kompatybilność ze standardami komunikacji przewodowej członków Wireless Cooperation Team.7 mld dol. w 2016 roku (średnio o 3% rocznie). więcej niż w 2011. bo średnio o 87.2% co roku będzie rosnąć obecnie najmniejszy segment tego rynku obejmujący rozwiązania do modernizacji linii przesyłowych.Wartość rynku technologii logii komunikacyjnych. (śred. w 2011 roku do 33. Najszybciej. .9% rocznie nio o 23.2% rocznie) oraz w  segment technologii pomiarowych i  systemów sterowania. czyli aż o  372.6 mln dol. Profibus oraz HART Communication Foundation zrzeszonych w  Wireless Cooperation Team (WTC). średnio o 6. W 2016 będzie on wart 389 mln dol. co jest rozwiązaniem unikatowym w skali świata. do 741.1 mld dol.1 mln dol. Wartość tego ostatniego zwiększy się z 2. W ramach WTC wymienione stowarzyszenia będą wspólnie przygotowywać nowy standard dla bramek bezprzewodowych. (średnio o  9.9% rocznie.6% rocznie). do 29. Energoinstal otworzył Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych Energoinstal specjalizujący się w produkcji i montażu kotłów oraz urządzeń dla energetyki uruchomił w Porębie koło Zawiercia Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych (CITL)..2011–2016 będzie rosła średnio o 6.8 mld dol. w 2016. obecnie do 3.4 mld dol.1 mld dol.gospodarka AKTUALNOŚCI Prognoza dla rynku technologii smart grid Według BCC Research wartość globalnego rynku technologii smart grid wzrośnie z około 23.

Dochód pozyskany z  emisji akcji Westa Isic przeznaczy na rozwój produkcji. sprawdzenie dostępności czy zapoznanie się ze specyfikacją komponentu. aby uzyskać dostęp do katalogu RS. katalogowy dystrybutor podzespołów elektronicznych. możliwość meldowania na bieżąco czynności wykonywanych w trakcie procesu montażu. producent nagrzewnic wodnych. Obejmować ono będzie wsparcie naukowe fizyków. czyli o 2% w stosunku do ceny emisyjnej. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. RS uruchomił wtyczkę ułatwiającą wyszukiwanie produktów RS Components. duży zestaw funkcji modułu zarządzania produkcją. .com. Umowa ta podsumowuje dotychczasową. już ponad dwudziestoletnią współpracę obu ośrodków. ukraiński producent akumulatorów samochodowych i  przemysłowych. Flowair wdroży Streamsoft Prestiż Firma Flowair. Program umożliwia porównanie cen. które zapewnia bezpośredni dostęp z przeglądarki internetowej do bazy danych RS z ponad 500 tysiącami produktów. a  jednocześnie zakłada jej rozszerzenie. kurtyn i  kurtyno-nagrzewnic oraz wentylatorów dachowych. Narzędzie przewidziane jest dla inżynierów i klientów z Europy. Cena akcji spółki w pierwszym dniu notowań wzrosła do 12 zł.in. Użytkownik podświetla słowo kluczowe. numer artykułu lub numer części producenta. a następnie klika prawym przyciskiem myszy. gospodarka Politechnika Krakowska podpisała umowę z CERN źródło: CERN Westa Isic zadebiutowała na GPW Westa Isic. uruchomił RS Partsfindera – darmowe narzędzie. kontrola stanów magazynowych oraz udostępnienie klientom możliwości zamawiania towarów i podglądu stanu magazynu z poziomu przeglądarki internetowej. z Gdyni wdroży system klasy ERP Streamsoft Prestiż. Wdrożenie systemu przeprowadzi partner Streamsoft – firma MDK SOFT. w Polsce można je pobrać ze strony www. Jego najważniejsze cechy to m. inżynierów i techników uczelni w zakresie eksploatacji i  przyszłych usprawnień Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz dla prac badawczo-rozwojowych przy innych projektach realizowanych w CERN.AKTUALNOŚCI Politechnika Krakowska zawarła porozumienie z  CERN.rspoland.

Tematyka ta omówiona została z dwóch perspektyw. Pierwszym rozmówcą jest Jacek Łukaszewski – prezes zarządu Schneider Electric Buildings Polska. ale też różne aspekty działania na rynku automatyki budynkowej w Polsce. systemy niskonapięciowe i sieci teletransmisyjne Przedstawiamy pierwszą część wywiadu poświęconego instalacjom i rozwiązaniom technicznym zastosowanym na Stadionie Narodowym. prezesem zarządu Schneider Electric Buildings Polska Rozwiązania automatyki budynkowej. 22 s ier p ień 2 0 1 1 . Przedstawia on szczegółowe informacje techniczne dotyczące instalacji niskonapięciowych wykonanych na obiekcie. Drugą z wypowiadających się osób jest Andrzej Kozyra z firmy Alpine Bau – kierownik robót teletechnicznych i BMS prowadzonych na stadionie. Firma ta dostarczyła komponenty i rozwiązania wykorzystane w stadionowych systemach automatyki budynkowej oraz kontroli dostępu. Tę część rozmowy opublikujemy w jednym z kolejnych numerów magazynu – w momencie publikacji pierwszej części wywiadu nie było to możliwe ze względu na brak autoryzacji wypowiedzi przez firmę Alpine Bau. w szczególności w obszarze związanym z dostarczaniem rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynków. W tej części wywiadu omówiono nie tylko inwestycję w zakresie budowy Stadionu Narodowego.wywiad Stadion Narodowy w Warszawie – rozmowa z Jackiem Łukaszewskim. w tym systemu automatyki budynkowej oraz szkieletowej sieci teletransmisyjnej.

Schneider Electric to globalna fir- Wiele obiektów w Polsce jest również prowadzonych w sposób „minimalizacji narzekań użytkowników”. sie rp ie ń 2 0 1 1 23 . sterowaniu procesami przemysłowymi. centrach obliczeniowych i  sieciach. pod względem których jest on jednym z największych tego typu obiektów w Europie. gdyż można ją zoptymalizować tak. a  w  2005 i  2006 roku. zeszłego wieku. W 2003 roku przejęta została skandynawska firma TAC. Wykorzystano w nim rozbudowane systemy automatyki i  wiele złożonych instalacji elektrycznych. Rok później Schneider Electric przejął Andover Controls. iż jesteśmy w  stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania dla budynków nie tylko w zakresie automatyki i bezpieczeństwa. sterowania oświetleniem i  wielu innych systemów i  produktów będących w  ofercie Schneider Electric. Automatyka budynków.Jacek Łukaszewski Stadion Narodowy w Warszawie to obiekt niepodobny do typowych stadionów budowanych w Polsce i innych krajach. Zajmujemy wiodącą pozycję m. do naszego portfolio w 2007 roku doszła jeszcze firma Pelco – światowy lider w zakresie monitoringu wizyjnego. jeszcze dziesięć lat temu działał na tym rynku w zdecydowanie mniejszym zakresie. jest jednym z pięciu głównych obszarów działalności firmy. rozwiązania bezpieczeństwa oraz reprezentujemy całą firmę Schneider Electric na rynku budownictwa. Invensys Building Systems. aby zapewniała użytkownikom komfort tylko podczas ich obecności w obiekcie ma specjalizująca się w  zarządzaniu energią. Oprócz tych trzech firm działających na rynku produktów i usług automatyki budynkowej. Jaka była ewolucja firmy? Rzeczywiście dekadę temu byliśmy nieco inną firmą i przez ten czas silnie rozbudowaliśmy ofertę automatyki budynkowej – na tyle znacząco. To ostatnie oznacza. która w Polsce działała pod marką Satchwell. Oferujemy zintegrowane rozwiązania w  wielu segmentach rynku. ale również dystrybucji energii elektrycznej. osprzętu. systemy BMS (Buildings Management Systems) oraz systemy bezpieczeństwa budynków są stosunkowo nowym obszarem działalności Schneider Electric. która specjalizowała się w  automatyce budynkowej i  obecna była w  Polsce od początków lat 90. że zostaliśmy dostawcą tego typu systemów w większości polskich stadionów budowanych na Mistrzostwa Europy w  Piłce Nożnej Euro 2012. działająca w ponad 100 krajach. w  energetyce i  rozwiązaniach dla infrastruktury. W zakresie systemów automatyki budynkowej i kontroli dostępu bazuje się tutaj na produktach i rozwiązaniach Schneider Electric. Obecnie pion budynków. Jest to jednak niepotrzebny wydatek. Schneider Electric. Odpowiadamy za systemy sterowania i automatyki w budynkach.in. tak aby warunki klimatyczne się nie zmieniały. etapami. porozmawiajmy o działalności firmy na rynku automatyki budynkowej oraz o  rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną budynków. Zanim omówimy szczegóły tej inwestycji. czyli Schneider Electric Buildings Business. chociaż jest obecnie jednym z głównych dostawców w branży automatyki budynkowej. Przykładowo włącza się instalację klimatyzacji w trybie całodobowym przez cały tydzień.

Najczęściej nikt z  nich nie zajmuje się całością zużycia energii. Aby móc zmniejszać zużycie energii. instalacji niskoprądowych. musimy najpierw wiedzieć. Oszczędzanie energii jest procesem ciągłym wymagającym aktywnej i świadomej kontroli wszystkich instalacji korzystających z mediów oraz szybkiego reagowania na zmiany. Podstawowym jest odpowiednie opomiarowanie – aby móc odpowiednio zarządzać budynkiem. obser- W Polsce budowane są 4 główne stadiony oraz 2 zapasowe. gdyż jest to opłacalne oraz uzasadnione ekologicznie. Każdy z projektantów branżowych i  wykonawców projektuje i  tworzy instalacje według swoich standardów i  jeżeli je optymalizuje. gdy w budynku dzieje się cokolwiek. Bardzo często jednak integracja taka nie ma miej- sca. iż wiele obiektów w Polsce jest eksploatowanych w  sposób energetycznie nieefektywny. Systemy monitoringu technicznego oraz systemy bezpieczeństwa najczęściej są w  branży tzw. Wymierne oszczędności uzyska się. to tylko w  ramach własnego zakresu prac. Co składa się na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną? 24 s ier p ień 2 0 1 1 . Dodam. rozwiązań i produktów jest w  stanie zaoferować kompleksową optymalizację zużycia energii przekrojowo dla wszystkich instalacji i branż w budynku. Mogą to być przykładowo układy płynnej regulacji prędkości obrotowej silników stosowanych w urządzeniach HVAC. pomiarowe – przez różne systemy znajdujące się w  obiekcie oraz optymalizować ich pracę. konieczne jest jednak holistyczne podejście do tego zagadnienia. Wykonanie tego typu systemów jest najtańsze na etapie budowy obiektu. np. Przykładowo branża instalacji elektrycznych odpowiada za systemy dystrybucji energii i  oświetlenie. aby głębiej ingerować w  instalacje budynkowe. Pozwala to używać pewne ich elementy – np. że jako Schneider Electric zaczynamy oferować usługę ciągłego monitoringu zużycia energii w  obiektach i  doradztwa w  zakresie efektywnej energetycznie eksploatacji obiektu. a zespół obsługi technicznej budynku musi korzystać z  kilku-. Gdy chcemy zoptymalizować budynek funkcjonalnie. Efektywność energetyczna. Schneider Electric poprzez swój bardzo szeroki zakres usług. Jeżeli już dostarczane przez poszczególne branże rozwiązania są integrowane. to zazwyczaj odbywa się to na poziomie komputerowego systemu nadzoru. aby w  pełni wykorzystywać możliwości zainstalowanych systemów i  urządzeń. Z mojego doświadczenia wynika.wywiad Wyróżniłbym tutaj kilka elementów. iż bardzo szybko rośnie jednak świadomość samych inwestorów – firmy chcą oszczędzać energię. możemy to wykryć. Uważam to za doskonały rezultat. Przy tradycyjny sposobie projektowania i realizacji budynków występują bardzo silnie podziały branżowe. Branża instalacji mechanicznych i  sanitarnych zwykle odpowiada za ogrzewanie. czasami nawet kilkunastu różnych narzędzi do zarządzania pracą systemów i  ich utrzymania. Uważam. który pozwala na spójne nadzorowanie pracy instalacji technicznych w  budynku. które są energooszczędne lub pozwalają kontrolować zużycie energii. co się w nim dzieje. biorąc pod uwagę. w  tym dotycząca budynków. Drugim elementem jest wyposażenie obiektu w  instalacje. ponieważ jest to najłatwiejszy sposób uniknięcia narzekań użytkowników. przy czym aż do 5 z tych obiektów dostarczamy systemy automatyki budynkowej lub inne rozwiązania. pod względem zużycia energii. klimatyzację i automatykę. sytuacja taka jak powyższa jest bardzo kłopotliwa. aby zaoferować klientom rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków? Zdecydowanie tak. gdyż nikt za nią nie odpowiada. Trzecim elementem jest zapewnienie integracji wykorzystywanych w  budynku systemów. że jeszcze 10 lat temu na rynku automatyki budynkowej byliśmy prawie nieobecni Czy posiadanie kompleksowej oferty było konieczne. Obsługa techniczna nie ma też często wiedzy i chęci. Przykładowo włącza się instalację klimatyzacji w  trybie całodobowym przez cały tydzień. dopiero odpowiednio nadzorując i  eksploatując budynek tak. Wymienione przeze mnie elementy wyposażenia zapewniają jedynie możliwość oszczędzania energii. co zmniejsza jego efektywność energetyczną. przez co najlepiej jest uwzględnić je już w  projekcie budynku. Przykładowo. to bardzo istotny element naszej strategii rozwojowej.

których określamy mianem partnerów. osób. odpowiednio opomiarowane i zarządzane z wykorzystaniem systemu automatyki budynkowej. wyposażenia technicznego i  odpowiedniej eksploatacji obiektu – daje tymczasem efekt w  postaci wymiernych korzyści energetycznych. miejsca premium. to realizacją rozwiązań opartych o  nasze produkty zajmują się w  Polsce integratorzy systemów. – Dla przedstawicieli mediów przewidziano 900 stanowisk. w tym: około 10 tys. Schneider Electric Buildings ma w Polsce bardzo silny dział techniczny oraz projektowy. podobnie jak biura. Iglica stanowi również filar nośny rozsuwanego dachu. że zużycie energii zmniejszone zostanie o  5 do 10% tylko dzięki optymalizacji pracy instalacji i  zachowaniu odpowiedniej dyscypliny w  obsłudze obiektu. na co duży wpływ mają zwiększające się koszty użytkowania budynków. gdzie oprócz meczów piłkarskich oraz koncertów odbywać się mogą różne festyny i inne imprezy. Ekrany dostarczone zostały przez firmę Optarget i wyposażone są w autonomiczny system gaszenia gazem w razie pożaru oraz mogą być zdalnie opuszczane na murawę stadionu. – W centrum stadionu znajduje się wisząca na linach iglica. – Obiekt zawiera 4 restauracje (w tym jedną półotwartą). Wynikają one przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów pracy obsługi technicznej obiektów. Część miejsc to tzw. Modernizacje instalacji pod kątem efektywności energetycznej wraz z systemami kompleksowego monitoringu i  sterowania mogą skutkować oszczędnościami nawet ponad 30%! Zainteresowanie klien- tów omawianą tematyką jest obecnie bardzo duże. Znajdują się one na 9 poziomach (plus dwa poziomy garaży). szereg kiosków gastronomicznych i prawie tysiąc toalet. – Stadion jest jedną z kluczowych inwestycji związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Ma to szczególnie miejsce w  przypadku instalacji efektywnych sie rp ie ń 2 0 1 1 25 . to w ciemno możemy zagwarantować. Połączenie kilku wymienionych wcześniej elementów – właściwego projektu systemu. a w przypadku imprez artystycznych liczba ta może być zwiększona do ponad 73 tysięcy. Stadion Narodowy – ciekawostki związane z obiektem – Całkowita powierzchnia pomieszczeń stadionu to ponad 200 tys. m2 biur. Jeżeli dany budynek wyposażony jest w nowoczesne instalacje. m2 sklepów i kiosków gastronomicznych oraz wiele innych obiektów. Jeśli chodzi o  pion budynków. natomiast powierzchnia dachu – około 5 ha. fitness club oraz sale konferencyjne. – Kubatura całego stadionu to milion metrów sześciennych. Jaka jest obecnie świadomość inwestorów i użytkowników w zakresie korzyści wynikających ze zwiększania efektywności energetycznej budynków? Jakie są możliwe korzyści związane z  wdrażaniem tego typu rozwiązań? Świadomość klientów rośnie. Spełnia on najwyższe wymagania UEFA dla stadionów kategorii Elite i jednocześnie jest obiektem wielofunkcyjnym. Jak wdrażane są oferowane przez Schneider Electric produkty i rozwiązania? Jakie inwestycje obsługujecie? Schneider Electric może być zarówno wykonawcą kompleksowych instalacji „pod klucz”. na stadionie znajdują się też liczne loże VIP. które zostaną rozegrane w 2012 roku. Było tak nawet w okresie niedawnej dekoniunktury na rynku – wiele firm szukało oszczędności i chętnie rozmawiało z nami o efektywności energetycznej.Jacek Łukaszewski wując zmiany w stosunku do profilu energetycznego budynku i  odpowiednio zareagować lub przekazać informację klientowi. W  naszym kraju działa ponad 60 firm partnerskich – zlokalizowanych w różnych częściach kraju i specjalizujących się w różnych rynkach. m2. które skomunikowane są ze sobą poprzez 39 wind. dzięki czemu możemy skutecznie wspierać naszych partnerów oraz inwestorów – często uczestniczyć w  procesach projektowych już od bardzo wczesnych ich etapów. na które umieszczone są 4 zewnętrzne ekrany LED o powierzchni 6 × 9 metrów każdy. Wszystkie one są. jak i  dostawcą produktów. Trybuny mieszczą do 55 tys. 19 klatek schodowych i szereg schodów ruchomych. 4 tys. które wyposażone są w infrastrukturę teletransmisyjną HD z bezpośrednim połączeniem do zewnętrznego parkingu dla wozów transmisyjnych.

ewentualnie też doradzamy projektantom pracującym na rzecz inwestora. fizycznych punktów i dodatkowo integruje się z wieloma innymi instalacjami. Nasze zaangażowanie w  tytułowym projekcie rozpoczęło się bardzo wcześnie – jeszcze przed przetargiem na generalnego wykonawcę współpracowaliśmy z działem technicznym inwestora. możemy wziąć odpowiedzialność za element lub całość instalacji technicznych. Chociaż pod względem technologicznym stosowane tam rozwiązania są często bardzo podobne. a w takim przypadku zawsze należy liczyć 26 s ier p ień 2 0 1 1 . Instalowany tam system automatyki TAC Vista zawiera ponad 30 tys. W  przypadku tak dużych inwestycji i  rozległych przestrzennie obiektów projektanci wybierają urządzenia. że istnieją w  naszym kraju nawet większe systemy wykorzystujące rozwiązania Schneider Electric. Firmy. w tym: szpitali. dworców. najczęściej mają dwa oddzielne działy obsługujące wymienione sektory rynku również bazuje na naszych rozwiązaniach. którym jest Narodowe Centrum Sportu. Przez cały okres realizacji staramy się zapewnić partnerowi wsparcie technicznie oraz pomagamy optymalizować zastosowane rozwiązania. To ostatnie jest o tyle ważne. filozofia działania na rynku i prowadzenia inwestycji są bardzo różne. Jako ewentualny dostawca systemu już na etapie jego projektowania. Naszym partnerem w  przypadku omawianej inwestycji jest firma Qumak-Sekom. budynków magazynowych i innych. Jeżeli chodzi o obsługiwane przez nas inwestycje – interesują nas systemy zarządzania energią. automatyki i bezpieczeństwa instalowane w  obiektach publicznych i  komercyjnych. która zostanie zrealizowana w oparciu o nasze systemy. uwzględniając bardzo różne czynniki. różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej. jako jedna ze specjalistycznych firm technicznych. Gdy inwestor planuje budowę energooszczędnego budynku i  tworzy zespół techniczny – wtedy chętnie jesteśmy jego częścią. uczelni. ale również sklepów i  centrów handlowych. W  zakresie instalacji technicznych komunikowaliśmy się m.in. stadionów. hoteli. że systemy instalowane na stadionie są bardzo duże. ale żaden z  nich nie był realizowany w  tak krótkim czasie jako jeden projekt. ale też oferowane są przez producentów zapewniających odpowiednie. którym udało się zaistnieć w obydwu branżach. zasugerowaliśmy wiele rozwiązań. Mamy rozwiązania dla obiektów biurowych. które nie tylko spełnią stawiane przed nimi zadania. który wstępnie prowadzony był w Niemczech. Jak wyglądał proces projektowania i  wdrażania systemów automatyki budynkowej? Stadion Narodowy będzie jedną z  największych instalacji w  Polsce. które trzeba projektować. Kontrola dostępu obejmująca ponad tysiąc drzwi Niewiele firm branżowych działa równolegle w sektorach automatyki przemysłowej i budynkowej. lokalnie dostępne wsparcie techniczne. które były korzystniejsze i bardziej przystające do warunków lokalnych. Porozmawiajmy o inwestycji związanej ze Stadionem Narodowym. lotnisk. z projektującą Stadion Narodowy firmą JSK Architekci. Następnie. Muszę przyznać.wywiad energetycznie.

automatyki i  sterowania wykonyMistrzostwa Europy w  Piłce wane są więc w konsultacji z tymi Nożnej Euro 2012 są z pewnością dla osobami. nie istnieje operator budynpięciu z  tych obiektów dostarczamy ku ani przyszły dział techniczny. jest też firma burównież na tym korzystamy – w Pol. wody. lotniska i dworce kolejowe.nolodzy. co w  zdecydowanej większoFot. niż ma projektowego. przebieg procesów. Uważam to za do. Chociaż pod względem technologicznym stosowane rozwiązania są często podobne. przez co wymagania ze firm z  naszej branży dużym impul. biorąc pod uwagę. w  branży autoteż dużą wartość dodaną w  postaci matyki przemysłowej klienci mają wsparcia projektowego oraz przeka.sprecyzowane.automatyki budynkowej i przemysłobre rozwiązania techniczne. systemy automatyki budynkowej lub Z  tych powodów dostawca autoinne rozwiązania. Jakie są różnice w obsłudze wypadku Stadionu Narodowego oprócz mienionych rynków? samych produktów zaoferowaliśmy Moim zdaniem.cyjnych pracują zazwyczaj techdopodobnie zadecydowało o  wybo. Dzięki temu wskaź.matyki musi mieć na tyle duże doskonały rezultat. bardzo mało firm partnerskich z  nami współpracujących działa na obydwu rynkach. kowania danego budynku. Dziękuję za rozmowę.wej. Rozmawiał Zbigniew Piątek Wywiady oraz publikowane zdjęcia wykonane zostały w  ostatniej fazie budowy Stadionu Narodowego. Wdrożenia systemów oraz silne lokalne wsparcie. oraz automatyWażnym elementem była tutaj rów.cy zajmujący się instalacjami czy nież bliska współpraca z  partnerem maszynami. W  zakładach produkdo ceny był bardzo wysoki. Właścicielem publikowanych zdjęć jest konsorcjum budujące Stadion Narodowy lub/i  Narodowe Centrum Sportu. Oczywiście niektóre firmy Schneider Electric działa w różnych konkurencyjne obecne na rynku rów. świadczenie. przy czym aż do ników.Jacek Łukaszewski się z tym. Dzięki nim po.bardzo często nie ma jego użytkowny oraz 2 zapasowe.i to. Pomimo że Schneider Electric obecny jest w  branży automatyki przemysłowej oraz budynkowej. 1 ści przypadków pozwala nam na zaoferowanie kompletnych rozwiązań. wstaje i  modernizowana jest infraW  przypadku instalacji budynstruktura sportowa oraz inne obiekty kowych sytuacja jest zupełnie inna – np. My – istnieje inwestor. przetwarzania powietrza. itd.branżach. Jakie były powody wyboru Schneider Electric Buildings jako dostawcy produktów dla Stadionu Narodowego? Czy Euro 2012 jest dla firm dużym impulsem rozwojowym? Mamy szeroką ofertę m. dystrybucji energii.sprecyzowane oczekiwania wzglęgólnie w pierwszych etapach procesu dem dostawców systemów. że przekroczymy o granicę możliwości pracy jakiegoś podsystemu czy instalacji. co praw. jeszcze przed jego oddaniem do użytku. sie rp ie ń 2 0 1 1 27 .zazwyczaj zdecydowanie bardziej zanej wiedzy i doświadczenia.ne przyszłe wymogi użytkowników tomatyki budynkowej byliśmy pra.in. którym się to udało. mają najczęściej dwa różne działy do obsługi wymienionych sektorów rynku.strony klientów są zazwyczaj jasno sem rozwojowym. Firmy. Z tych powodów na etapie projektowania zaangażowaliśmy do pomocy również nasz korporacyjny dział R&D (Badań i Rozwoju). w szczególności w sektorze nież mają dosyć szeroką ofertę i do. Pewnym Jacek Łukaszewski ułatwieniem jest w  tym przypadku natomiast fakt. w  zakresie urządzeń automatyki i  bezpieczeństwa dla budynków. że wiele instalacji – np. filozofia działania na rynku i prowadzenia inwestycji są bardzo różne. co dziać się może podczas użytwie nieobecni. szcze. jaka powinna być optymalna architektura systemu. W przy. aby przewidzieć pewże jeszcze 10 lat temu na rynku au.to miejsce na rynku automatyki bunik oferowanej wartości w stosunku dynkowej. ale w czasie budowy sce budowane są 4 główne stadio. który między innymi doradził. Z tych powodów większości dostawców jest również bardzo trudno przechodzić pomiędzy tymi branżami. – jest dosyć powtarzalnych i  wykonywane są one w różnych budynkach podobnie. którzy odpowiadają za rze Schneider Electric jako dostawcy.dująca obiekt.

http://www. Groups B. Korzystając z czujników drgań zamontowanych na łożyskach wału głównego turbiny. 22 549 47 21. Mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Może być zamontowany na turbinach różnych typów oraz rozmiarów i pozwala w sposób ciągły monitorować pracę poszczególnych ich elementów. obudowach pomp i modułach sterowania silnikami. elementach układu przeniesienia napędu. Div.pl Złącza Han-Gigabit 10 Gb/s do zastosowań w kolejnictwie Moduły Han-Gigabit dla systemu złączy przemysłowych Han-Modular umożliwiają transmisję sygnałów z maksymalną szybkością 10 Gb/s. analizatorach gazów. http://www.skf.pl 28 s ier p ień 2 0 1 1 .news flash poleca: nowe produkty Grzejniki obudów XPMC do ochrony przed zamarzaniem i kondensacją pary wodnej Grzejniki do obudów serii XPMC produkowane przez firmę Chromalox zapewniają ochronę przed zamarzaniem i kondensacją pary wodnej wewnątrz urządzeń. który umożliwia personelowi obsługi farmy wiatrowej kontrolę pracy urządzeń oraz obniżanie kosztów ich nadzoru. Opcjonalnie mogą być wyposażone w programowalny termostat. D). Uzyskały certyfikat CSA (Class I. zapewniając niezbędną wytrzymałość do zastosowań w pojazdach szynowych. Harting. Są dostarczane w wersjach o długości 150 i 300mm zasilanych napięciem od 120 do 480V. analizuje i przetwarza różne dane dotyczące pracy siłowni wiatrowej. krzysztof. jakie działania serwisowe lub naprawcze powinny zostać podjęte. SKF Polska.08 do 0. przekładni i generatora oraz dzięki dostępowi do układu sterowania turbiny.kowalczyk@skf.chromalox. Charakteryzują się małymi wymiarami pozwalającymi na zastosowania w komputerach panelowych. wskazując.5mm2 i kabli o średnicy od 5 do 12mm. zawierających sam moduł grzejny lub moduł grzejny z jednym lub z dwoma radiatorami. http://www. Cat 6 i Cat 7. C. SKF WindCon otrzymał certyfikat Germanischer Lloyd oraz akceptację Allianz Versicherungs.com System do diagnostyki pracy elektrowni wiatrowych SKF WindCon to system monitorujący pracę elektrowni wiatrowych. 1 & 2.com. 71 352 81 71. Oprócz wczesnego wykrywania nieprawidłowości pracy. spełniającymi wymogi norm Cat 5. system zbiera. Umożliwiają montaż przewodów plecionych o przekroju od 0. tel. daje on również możliwość określenia przyczyn awarii na podstawie analizy danych z pomia- rów. Zawierają 8 gniazd zagniatanych (4 pary sygnałowe) z oddzielnym ekranowaniem dla każdej pary przewodów. tel. Są modułami w pełni ekranowanymi.harting. Pod względem mechanicznym są w pełni kompatybilne ze złączami rodziny Han Quintax.

a nie obecności płomienia.. FD USB2-004 UP01L08 M004 BK1). 66°C i 74°C oraz rodzajem złącza: 1/4-18 NPT i 1/4-19 ISO. W wersjach standardowych dostępne są przewody 2 × 0. którego zadaniem jest odcięcie dopływu powietrza do instalacji w razie wystąpienia pożaru. Ich wykonane jest zgodne ze standardami DIN EN60044-1 i VDE 0414.. wyposażony w złącze VP..600A.. Jest to czujnik wyróżniający się dużą dokładnością pomiaru i stabilnością oraz krótkim czasem odpowiedzi. Prąd znamionowy dla modelu KBR 18 wynosi 50.75mm² o długości 2. Wykorzystywany przetwornik wyposażony jest opcjonalnie w wyjście napięciowe 0–333 mV. Czujnik temperatury PT1000 zamknięty wewnątrz przestrzeni pomiarowej pH zapewnia precyzyjną kompensację temperatury.+80°C i wysokotemperaturowej +15.5m (dłuższe na zamówienie). Przekładniki mają klasy dokładności 3 oraz 1. http://www.. cykli.com/eu Przemysłowy pendrive o stopniu ochrony IP68/69K i zakresie temperatur pracy –40..com sie rp ie ń 2 0 1 1 29 . Astat. które stosowane mogą być do montażu na istniejących instalacjach.yokogawa. Obecnie występuje w wersji o pojemności 4GB (ozn. Niezawodność złącza producent określa na 10 tys. Specjalne odporne chemicznie szkło zapewnia długi czas bezawaryjnej pracy w aplikacjach alkalicznych. jest przeprowadzana znacznie szybciej niż wych burn-through. Tytanowy pierścień masy o dużej powierzchni zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń. ponieważ efekt pamięciowy jest cechą samoistną stopu. Zawiera element aktywujący wykonany ze specjalnego stopu z pamięcią kształtu. Elementy cechują się kompaktowymi wymiarami. tel.250A.. http://www. Czas zadziałania nie przekracza 25s przy szybkości wzrostu temperatury 30 °F/min. http://assuredautomation. Występuje w wersjach różniących się temperaturą progową: 57°. W obu przypadkach zakres pomiarowy wynosi od 0 do 14 pH. 66°C i 74°C w przypadku konwencjonalnych elementów plastikoFirechek FC-4 to zawór pneumatyczny aktywowany ciepłem. Firechek FC-4 jest w 100% niezawodny.com Stabilny.pl/energetyka/przekladniki-nn Zawór pneumatyczny aktywowany ciepłem o temperaturach progowych 57°. Występuje w dwóch wersjach różniących się dopuszczalnym zakresem temperatur: standardowej –10.2000Hz). 61 848 88 71. Wytrzymuje temperatury otoczenia z zakresu od –40°C do +85°C oraz wibracje do 15g (10. a dla KBR 32 – 100. precyzyjny czujnik pH/temperatury z zewnętrznym tytanowym pierścieniem masy Yokogawa wprowadza do sprzedaży nowy czujnik pH i temperatury o oznaczeniu SC25V.+85°C Przemysłowy pendrive firmy Fischer Connectors został opracowany do zastosowań w ekstremalnych warunkach środowiskowych. a maksymalne ciśnienie pracy to 10 barów. http://www. Może pracować pod maksymalnym ciśnieniem 126 psi. który po osiągnięciu odpowiedniej temperatury odkształca się. przekładnią pozwalającą na montaż w trudno dostępnych miejscach i możliwością montażu jedną ręką. Jest produkowany w szczelnej aluminiowej obudowie o stopniu ochrony IP68/69K (nawet po rozłączeniu). wyposażony w zewnętrzny tytanowy pierścień masy.astat..fischerconnectors. zapewniającej odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 120m...news flash Przekładniki prądowe z otwieranym rdzeniem na przewód Astat oferuje przekładniki z otwieranym rdzeniem... blokując przepływ powietrza przez zawór.com.+130°C. Ponieważ aktywacja następuje wskutek wysokiej temperatury.

są znacznie większe. Część powrotną sieci trakcyjnej stanowią szyny. które dzielą ją na odcinki (odłączniki sekcyjne) lub załączają/odłączają zasilanie do/ od poszczególnych części trakcji (odłączniki kabla zasilacza). Komunikacja zdalna może być realizowana przy użyciu telegrafii wielokrotnej. Sieć trakcyjną dzieli się na dwie części: sieć jezdną napowietrzną oraz sieć powrotną. którymi można zarządzać. każdy odcinek sieci jezdnej jest zasilany oddzielnym kablem z dwóch różnych podstacji. kablowego lub radiowego. Sieć trakcyjna jest dzielona na odcinki. Za jego pośrednictwem można lokalnie lub zdalnie zarządzać odłącznikami wyposażonymi w  napędy typu ONS lub NTS z transformatorami separacyjnymi lub bez nich. Są one połączone kablem powrotnym z podstacją. modemu światłowodowego. W  przypadku sterowania zdalnego zasięg terytorialny oraz liczba odłączników. korzystając z przełączników w szafie sterowniczej znajdującej się na przykład na posterunku ruchu lub na podstacji trakcyjnej. Trakcja zasilana jest przez zasilacz w postaci linii kablowej doprowadzającej energię elektryczną z podstacji trakcyjnej.temat numeru Automatyka na szynach Część 2 W pierwszej części artykułu przedstawione zostały przykłady urządzeń elektroenergetycznych oraz systemów sterowania i łączności stanowiących wyposażenie pojazdów trakcyjnych taboru kolejowego. Przykładem systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej jest KSO-CZAT oferowany przez łódzką firmę Elester-PKP. W  zależności od typu system umożliwia sterowanie 30 s ier p ień 2 0 1 1 . czyli stacji elektroenergetycznej zasilanej z  systemu elektroenergetycznego. Tematem bieżącego opracowania są rozwiązania wykorzystywane w obrębie sieci trakcyjnych oraz podstacji je zasilających. na których zawieszone są przewody jezdne przewodzące prąd przekazywany dalej za pośrednictwem pantografu do pojazdu trakcyjnego. które można wyłączać – na przykład w razie awarii lub w czasie konserwacji – bez zakłócania ruchu pojazdów przemieszczających się po sąsiednich torach. Wyróżnia się sterowanie lokalne – wówczas napędem odłącznika steruje się „na miejscu”. Na część napowietrzną składają się konstrukcje wsporcze. Na wypadek przerw w  dostawach energii elektrycznej lub spadków napięcia sieć trakcyjna jest zasilana dwustronnie – tzn. W pierwszym z przypadków można sterować odłącznikami rozlokowanymi na określonym terenie. STEROWANIE ODŁĄCZNIKAMI SIECI TRAKCYJNEJ Zarządzanie siecią trakcyjną polega przede wszystkim na sterowaniu odłącznikami. oraz sterowanie zdalne z centralnej dyspozytorni.

lania podstacji.nowiący połączenie transformatora tworzenie prądu z  publicznej sie. listwy zaciskowe do podłączenia zasilania. Za pośrednictwem modułu pomiarowego jest do niego doprowa- źródło: Siemens dzany sygnał analogowy z  napędu odłączników. Część energii z sieci publicznej jest Wyposażenie podstacji stanowią wykorzystywana na miejscu do zasiurządzenia do rozdziału i  przetwa. który informuje o  ich stanie (załączeniu.oferowany przez firmę ZPRE zoruje też pracę trans. za pośred3kV). Wewnątrz oprócz urządzeń do komunikacji zdalnej zainstalowany jest główny sterownik mikroprocesorowy. Ostatnim główtrach wymaganych do zasilania sieci nym komponentem podstacji jest trakcyjnej (dla PKP jest to prąd stały tzw. 2 odłącznik należy odłączyć/ odłącznik typu ONT 3. Następnie znajduPODSTACJA TRAKCYJNA je się tzw. rozdzielnia trakcyjna.urządzeń pomocniczych. jest rozdzielnia energetyczna średniego napięcia. zespół prostownikowy staRolą podstacji trakcyjnej jest prze. rych jedna jest rezerwowa.automatyka na szynach System sterowania podstacją trakcyjną firmy Elester PKP zbudowany w oparciu o sterowniki CZAT 3000plus Rys. lub wykorzystując sygnalizację świetlną. w  tylnej zaś m. Od strony energetycz.6/3150 załączyć. blokuje możliwość sterowania odłącznikiem. Sterownik nad. Przeważnie podstacje zasilane nictwem której prąd jest dostarczany są z dwóch niezależnych linii.uzyskanie bezpiecznej przerwy izolacyjnej go napięcie do sterowania odłącznikami oraz wykrywa przej.nej linii przesyłowej z  sieci publiczście w tryb sterowania lokalnego po nej pierwszym elementem podstacji otwarciu drzwi szafy. W jej przedniej części znajdują się zabezpieczenia elektryczne (np. wskazuje operatorowi. który przetwarza prąd ci energetycznej na prąd o  parame. Głównym elementem systemu KSO-CZAT jest szafa sterownicza (fot. 1). odłączeniu lub awarii). 1 od maksymalnie 6 do maksymalnie 22 odłączników. który Trakcyjny jednobiegunowy Rys. w  tym na przykład rzania energii.i prostownika.in. instalacji sie rp ie ń 2 0 1 1 31 . wyłącznik wraz ze wskaźnikiem optycznym sygnalizującym załączone zasilanie) oraz panel do sterowania lokalnego. Na tej podstawie sterownik np. jeżeli jest on uszkodzony.przemienny na stały.„Jedlicze” w stanie otwarcia umożliwia formatora dostarczające.do zasilacza sieci trakcyjnej. z któ.

wentylacji. wentylacji oraz komponentów systemu sterowania.temat numeru dane z  czujników pomiarowych np. w tym łączeniowe. Oprócz tego używanych jest szereg rozmaitych regulatorów i  urządzeń pomiarowych. www.zpre-jedlicze. Na podstacji w  każdym z  jej kluczowych segmentów instaluje się sterownik odpowiadający za działanie danego systemu lub urządzenia. Ponieważ stacje trakcyjne zaliczane są do odbiorników energii elektrycznej. które następnie obniżają stosownie do potrzeb. części potrzeb własnych znajdują się transformatory zasilane bezpośrednio z rozdzielni średniego napięcia. info@kolen. W  transporcie szynowym wykorzystuje się je zarówno w  podstacjach trakcyjnych.com. instalacji pożarowej i antywłamaniowej oraz analizuje Tabela 1. 13 437 53 00. Do najważniejszych komponentów centrum sterowania należą zatem urządzenia do komunikacji z obiektami sterowanymi. wyłączniki i  bezpieczniki. APARATY ŁĄCZENIOWE.kolen. instalacji pożarowej. Sterowniki monitorujące pracę zespołu prostowników oraz zasilacza trakcyjnego kontrolują przede wszystkim parametry elektryczne. temperatury i wilgotności rozmieszczonych w  obiekcie. 22 886 56 02. Schemat ideowy systemu przedstawiono na rysunku 1. Jest on przeznaczony do nadzorowania pracy stacji trakcyjnych 600V – 3kV.pl tel. w  przypadku sieci trakcyjnej i podstacji wykorzystywanych jest również wiele różnego typu aparatów elektrycznych. które wprowadzają do sieci energetycznej zakłócenia.pl. w tym wyniki pomiarów. Przykładowo styczniki umożliwiają łączenie i  wyłączanie prądów roboczych (fot. zabezpieczające oraz sygnalizacyjne. Przykładem jest układ w  rozdzielni średniego napięcia. Pełnią one różne funkcje. który monitoruje zasilanie.in. ZABEZPIECZAJĄCE. dane o położeniu łączników oraz informacje z  systemów alarmowych – np.com. urządzenia do przechowywania danych oraz terminale dyspozytorskie.pl. SYGNALIZACYJNE Oprócz urządzeń elektrycznych w  lokomotywach. Dane kontaktowe do firm wymienionych w tekście Elester-PKP ZPRE „Jedlicze” tel. STEROWANIE PODSTACJAMI TRAKCYJNYMI Większość podstacji trakcyjnych jest bezobsługowa i  sterowana zdalnie z dyspozytorni. 1 Kolen Impol-1 32 s ier p ień 2 0 1 1 . W tej tzw. 2). jak i w pojazdach trakcyjnych Tyrystorowy ogranicznik przepięć typu TOP-3 firmy Kolen Rys. Z kolei sterownik w  części potrzeb własnych nadzoruje pracę różnych systemów. 42 253 46 00.pl tel. co w  razie zwarcia lub przeciążenia pozwala uruchomić odpowiednie zabezpieczenia. biuro@elester-pkp. Dane te. wyłączniki szybkie) wyłączają prądy przeciążeniowe i  zwarciowe. w  tym ogrzewania. www. a także akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy systemu automatyki podstacji w przypadku zaniku zasilania.pl. www.elester-pkp.impol-1. stan wskaźników sygnalizujących awarie. Częścią wyposażenia podstacji jest też szafa sterownicza zdalnego sterowania oraz urządzenia umożliwiające nawiązanie łączności z centralą. zpre@zpre-jedlicze. styczniki. 22 762 84 44.pl tel. są archiwizowane. 3 oświetleniowej. Aparaty łączeniowe i zabezpieczające to m. by w razie awarii natychmiast załączyć źródło rezerwowe. zak@impol-1. różnego typu odłączniki. co w przypadku wystąpienia awarii ułatwia analizę jej przyczyn.pl. jak również informacje o operacjach wykonywanych przez dyspozytorów.com. w  sieci trakcyjnej (do wydzielania poszczególnych części lub do odłączania zasilania przewodów jezdnych). natomiast wyłączniki (na kolei stosuje się głównie tzw. koniecznie należy je też wyposażać w komponenty takie jak filtry aktywne oraz układy kompensacji mocy biernej. www. Odłączniki służą natomiast do tworzenia przerw izolacyjnych w obwodach elektrycznych. Przykładem systemu sterowania podstacją trakcyjną zorganizowanego w  taki sposób jest system firmy Elester PKP wykorzystujący sterowniki CZAT 3000plus połączone magistralą CAN.pl Szafa sterownicza systemu KSO-CZAT Fot. której pracownicy na bieżąco analizują informacje o parametrach pracy kluczowych urządzeń.com.

że większość urządzeń jest na granicy wyeksploatowania. muszą na lata gwarantować określone parametry. zanikowo-prądowe lub przeciwpoślizgowe. które znajdą miejsce dla siebie. ale również całe zaplecze energetyczne. widzimy. Jest on przeznaczony do pracy w obwodach prądu stałego podstacji trakcyjnej. Otwieranie i  zamykanie aparatu odbywa się poprzez obrót podstawy ruchomej względem podstawy stałej za pomocą dźwigni sprzężonej z cięgnem rurowym. że okresów osłabienia poziomu inwestycji w tej branży jest znacznie więcej. które często kompleksowo realizują całe inwestycje. 2 Elektromagnetyczny stycznik CT1130 firmy Schaltbau wykorzystywany w obwodach zasilanych bezpośrednio z trakcji kolejowej 3kV. systemy sterowania energetyką. gdzie dokonywana jest modernizacja. Mogę wskazać tu spółkę Elester-PKP. odkrywając nowe potrzeby klientów. Jakie są nowości technologiczne w branży? Obserwując naszą kolej. której urządzenia stały się standardem. po które sięgają zarządcy infrastruktury kolejowej. Warto jeszcze zasygnalizować. (np. które często są dość skomplikowane. uzależniona od woli i zaangażowania politycznego. lecz trzeba zwrócić uwagę na kilka zagrożeń. ogrzewania rozjazdów oraz pozostałe systemy energetyki nietrakcyjnej. Urządzenia te jednak. Monika Jaworowska sie rp ie ń 2 0 1 1 33 . W  zakresie zabezpieczeń wykorzystuje się bezpieczniki oraz na przykład ograniczniki przepięć. kosztowne i czasochłonne. Jednym z nich jest konkurencja ze strony dużych koncernów. Składa się on z  podstawy stałej.automatyka na szynach Fot. ale są również polskie spółki. pomimo nowoczesności. 3). na przykład nadmiarowo-prądowe. odłącznik pantografu). stosuje się już bardzo nowoczesne rozwiązania. że wszystkie urządzenia i systemy stosowane na kolei muszą mieć odpowiednie badania i dopuszczenia. jak też i sygnalizujących pełnią przekaźniki. Co rok na rynku pojawiają się nowe ciekawe produkty. Z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów. gdzie jest instalowany równolegle do dławika katodowego (rys. izolatorów. Oprócz tego rolę elementów zabezpieczających. niż wskazywałaby na to koniunktura w całej gospodarce. Czy na rynku jest miejsce dla nowych firm? Jak w każdej branży czy sektorze mogą pojawić się firmy. niezawodność i bezpieczeństwo. Patrząc z perspektywy czasu. Dodatkowo dochodzi tu mało przewidywalna koniunktura. Trzeba jednak pamiętać. Przykładem aparatu tego typu jest przedstawiony na rysunku 2 trakcyjny jednobiegunowy odłącznik typu ONT 3. jak i potrzebę utrzymania ciągłości ruchu kolejowego w każdych warunkach inwestorzy nie szukają tu półśrodków czy uproszczeń. Modernizowane są nie tylko same szlaki kolejowe wraz z siecią trakcyjną. W tej konfiguracji jego zadaniem jest ograniczanie przepięć na dławiku oraz na wyjściu zespołu prostownikowego wywołanych procesami łączeniowymi.6/3150 oferowany przez firmę ZPRE „Jedlicze”. Dostępny w ofercie warszawskiej firmy Impol-1 Marcin Kokoszka Elester-PKP Jakie są trendy na rynku automatyki kolejowej? Od kilku lat zaobserwować można wzrost inwestycji w infrastrukturę kolejową. W branży kolejowej jest to również możliwe. podstawy ruchomej. Przykładem aparatu drugiego typu jest tyrystorowy ogranicznik przepięć typu TOP-3 firmy Kolen. że w miejscach. a także ograniczanie energii łuku wydzielanej w  komorze łukowej wyłącznika szybkiego w  czasie łączenia. Część stosowanych urządzeń czy systemów to rozwiązania światowych liderów. które proponują rozwiązania zapewniające określony poziom niezawodności i bezpieczeństwa. zaobserwować można. sterowania ruchem. odłącznik silników trakcyjnych. a ich producenci prowadzą prace badawcze i rozwojowe. szyn prądowych i  zestyków prądowych.

34 s ier p ień 2 0 1 1 . w jakich systemy są obecnie stosowane. zapewnia niezawodną ochronę dla systemów elektronicznych w szerokim zakresie zastosowań kolejowych poprzez funkcjonalną. na stacjach oraz punktach obsługi. odporność na wstrząsy i wibracje. odpowiednie zarządzanie systemem oraz niezbędne certyfikaty kolejowe. niezawodne zasilanie. w tunelach. modułowa platforma firmy Schroff oferuje indywidualne rozwiązania dla różnorodnych wymagań i zastosowań dedykowanych dla transportu szynowego. zewnętrzną wzdłuż torów czy mobilną w  pojazdach szynowych. optymalne chłodzenie. gdzie wysokie wymagania są nieodzowną częścią prawidłowego działania systemu. Wodo. Jednym z  nich jest właśnie system kolejowy. w centrach kontroli lub wzdłuż linii. wysokiej klasy ekranowanie. Uwarunkowania środowiskowe są tak różne jak miejsca.temat numeru PREZENTACJE PRODUKTÓW Komponenty i systemy dla transportu szynowego Różnorodne wymagania – elastyczne rozwiązania Czy to w pociągu.i kurzoodporne obudowy naścienne są stosowane na peronach. estetyczną mechanikę. w pojazdach szynowych. Możemy spotkać lokalizacje stacjonarną wnętrzową. Ten obszar wymaga rozwiązań dostosowanych do specjalnych wymagań oraz dedykowanego środowiska pracy. Istnieje wiele obszarów zastosowania elektroniki. marka grupy Pentair Technical Products. Firma Schroff. na dworcu.

. VME64x. w tunelu lub przy torach. ekranowanie przeciwko zakłóceniom elektromagnetycznym. W przeszłości do tych celów używane były systemy VMEbus oraz Compact PCI. Jeśli jednak lokalizacja będzie zewnętrzna na peronie. Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie. charakteryzujące się wysoką odpornością na wstrząsy i  wibracje dedykowane są dla systemów obsługi oraz komputerów sterujących w zastosowaniu bezpośrednio w pojazdach szynowych (rys.1 IEEE 1101. jak również analogicznie jak w przypadku aplikacji zewnętrznych odporność na wstrząsy i wibracje. 1) będące uzupełnieniem międzynarodowych norm określających wytrzymałość na wstrząsy wibracje oraz ekranowanie EMC. Wiele pociągów dalekobieżnych będzie oferować lub już oferuje technologie WiFi umożliwiając pasażerom połączenie z Internetem. systemy Compact PCI Series oraz szafy zewnętrzne i wnętrzowe. płyty tylne VME..PREZENTACJE PRODUKTÓW temat numeru Tabela 1. oglądanie filmów czy korzystanie z usług online wykorzystując łącza internetowe w  dużo większym stopniu niż to ma miejsce dziś. Aby sprostać rosnącym wymaganiom wprowadzono nasie rp ie ń 2 0 1 1 35 . WYMAGANIA SPECJALNE Rozważając aplikację urządzeń w  budynkach możemy znaleźć analogię w odniesieniu do wymagań dla obudów do tych stosowanych w przemyśle.105 IEEE 1101. W  przyszłości zastosowanie elektroniki w  kolejnictwie będzie rosło. w takim przypadku wymagane będzie dodatkowo ogrzewanie. Dla centrów kontroli Schroff zaleca wysokiej klasy szafy IT oraz sieciowe. Dziś wiodącą technologią wspierającą rozwój elektroniki w  kolejnictwie jest CompactPCI bazujący na konwencjonalnym porcie równoległym magistrali PCI. która zawiera podstawy rackowe. W  następnych latach usługi oferowane głównie w  pociągach dalekobieżnych znacznie poszerzą swoją gamę umożliwiając słuchanie muzyki. W  systemach kolejowych poziom bezpieczeństwa ma najwyższy priorytet. Perony są wyposażone w  zaawansowane systemy informacji dla pasażerów oraz monitoring CCTV. Torowiska podobnie jak drzwi w  wagonach monitorowane są przez kamery. 1 dzin kolei oraz inżynierii transportowej. podwyższona odporność na wstrząsy i wibracje oraz wysoka ochrona przeciw wandalizmowi oraz nieautoryzowanym dostępem do istotnych punktów systemu. Aby temu zapobiec wprowadzono normy kolejowe (patrz tab. Coraz częściej pojawiają się wagony metra czy busy lotniskowe sterowane automatycznie. W  przypadku aplikacji w  pojazdach szynowych należy zwrócić szczególną uwagę na wytrzymałość mechaniczną dla szaf i  obudów. Szafy dla elektroniki. Fabryki firmy Schroff w  Niemczech oraz Francji są dodatkowo certyfikowane zgodnie z normą DIN ISO 9001:2000. niezawodne chłodzenie elektroniki oraz elastyczna budowa modułowa umożliwiająca łatwe dostosowanie do potrzeb klienta. odporność na pył i wilgoć . 1) oraz klimatyzowane szafy zewnętrzne zlokalizowane wzdłuż torowisk lub na peronach oraz słupach informacyjnych dla pasażerów. Stosuje się coraz więcej elektroniki.10 IEEE 1101.11 IEC 61587-T2 EN 50155 MicroTCA 1 (Rugged MicroTCA) VG 95373 P15 IEC 61587-T3 EN 60529 Wymiary Wstrząsy i wibracje EMC Ochrona IP W  środowisku o  wysokim stopniu korozji zaleca się stosowanie obudów z tworzywa sztucznego. Compact PCI. Podstawowym rozwiązaniem w  aplikacjach kolejowych są 19” systemy łączeniowe oraz elektronika sterowania dla lokomotyw elektrycznych. DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA I MAGISTRALE Schroff oferuje szeroką gamę produktów dla wszystkich dzie- Szafa Varistar heavy duty firmy Schroff wyposażona w amortyzatory wstrząsów Fot. Międzynarodowe normy kolejowe Cechy Norma IEC 60297-3-100. Głównym wymogiem sta- wianym obudowom będzie wytrzymałość mechaniczna. obudowy. Awaria czułych urządzeń może być tragiczna w  skutkach. kasety.

coraz częściej stosowane w systemach kolejowych. 2 dowie ConceptLine (IP66) mów GSM-R (rys. podczas wjazdu pociągu do tunelu. kasetą oraz płytą Fot. Jedyną sytuacją. 3. Funkcje te realizowane są przez informacje przesyłane z toru do pojazdu szynowego. 4) stanowią pod. Firma Schroff realizuje to zadanie poprzez zastosowanie podstaw montażowych typu rack będących bazą dla systemów kolejowych. zamknięty. Zastosowane rozwiązanie zabudowy elektroniki to kasety europacPRO z  modyfikacjami dla odpowiedniej aplikacji.wymagania muszą być przestrzegane również jeżeli chodzi o  ekranowanie EMC. W  tym przykładzie została użyta obudowa firmy Schroff z ochroną IP66. System umieszczony jest w  dedykowanej obudowie.dzenia wyjściowe.dzenie to transport do miejsca przety systemu. Sprzęt elektroniczny zainstalowany w  pojazdach szynowych czy przy torowisku musi wytrzymać wysokie drgania i wibracje. Zabudowa to PRO firmy Schroff. w  jastawowy element systemu łącząc ze kiej system jest narażony na uszkosobą i kontrolując wszystkie elemen.zlokalizowane w  bliskiej odległości dową ConceptLine i kasetą europac. różnorodność możliwych kształtów obudów jest ogrom. Elektronika musi działać bezawaryjnie w  każdej temperaturze i wilgotności nawet gdy jest narażona na gwałtowne zmiany któregoś z tych czynników np.) wyposażony w kasety europacPRO oraz z  punku widzenia waindywidualne panele przednie runków instalacyjnych. S-ATA I GbE.do centrum kontroli. nieklimatyzowany budynek. Aby zapobiec wpływowi zewnętrznych czynników temperaturowych wprowadzono powłoki zabezpieczające na elementach zamontowanych na płytkach drukowanych chroniąc je przed wpływem środowiska zewnętrznego. Standardowe interfejs Ethernet oraz sygnalizowa. Zabudowa SYSTEMOWE W CENTRACH ma zapewnić działanie przy wysoSTEROWANIA kim wzroście temperatury rzędu Komputery (rys. Aby spełnić wymagania (IP 54). oferując pokrycie powłoką produkowanych przez siebie modułów zasilających oraz płytek tylnych we własnej fabryce PRZYKŁAD APLIKACJI: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO CIĄGŁEGO STEROWANIA POCIĄGIEM W  tym systemie (rys. PRZYKŁAD APLIKACJI: TELEFON KOMÓRKOWY W OPARCIU O SIEĆ GSM-R Do wyboru odpowiedniego rozwiązania dla instalacji systeKomputer pokładowy w obuFot. W tym projekcie posłużono się obu. stosowane są w  wersji stacjonarnej. Transport urządzeń musi we działanie linii kolejowej. W tym przykładzie głębokość montażowa musi umożliwiać montaż zarówno od frontu jak również z tyłu. która może zostać zmodyfikowana bazując na wymaganiach klienta. Jednak nie tylko drgania i  wibracje mają ogromny wpływ na działanie urządzeń. Wszyst. Schroff dostarcza takie rozwiązanie. 3 klienta Schroff również zaprotylną dla cyfrowej sieci jektował i  wyprodukował speGSM-R stępcę Compact PCI – Compact PCI Serial.temat numeru PREZENTACJE PRODUKTÓW wiska instalacyjnego 19”. ułożonych pionowo. której wymiary dopasowano do przestrzeni dostępnej w  kabinie. 2) pojazdy szynowe są monitorowane oraz sterowane nieprzerwanie.ne w centrum kontroli poprzez urząna. Brak klimatyzacji wynika z  jePRZYKŁAD APLIKACJI: dynego wymogu temperaturowego KOMPUTER STERUJĄCY stawianego komputerom sterująI KONTROLUJĄCY SYGNAŁY cym w  tym przypadku. Zamontowany w  obudowie sys.odbywać się zgodnie z wysokimi wykie działania przekazywane są przez maganiami i normami. Wysokiej klasy i  czułości rozwiązania dla kolei narażone są na bardzo zmienne warunki pracy. Ciągły automatyczny system sterowania pociągiem został zamontowany w  kabinie maszynisty. W  obudowie został zamontowany sprzęt elektroniczny w  trzech kasetach 19” europacPRO.-20 i  +70°C. zapewniając prawidło. Karty tylne wejść/ wyjść umieszczono na tyle głęboko aby umożliwić okablowanie po instalacji systemu. obsługujący protokoły PCIe.znaczenia. Systemy komputem GSM-R w tym przypadku został terowe w  większości przypadków dopasowany do kabiny maszynisty. Wewnątrz obudowy zamontowano wsporniki oraz uchwyty 19” w  celu zbudowania standardowego środo- 36 s ier p ień 2 0 1 1 . Zostało to zrealizowane dzięki komponentom Obudowa ConceptLine firmy Schroff dostępnym dla kaset europacz wymiennikiem ciepła PRO. USB.

chłodzona konwekcyjnie przeznaczona do monitoringu napięcia linii napowietrznej dróży. Obejmują wysoką wytrzymałość drzwi. które mogą być użyte bez modyfikacji. Tomasz Tucholski Dyrektor Handlowy Schroff / Pentair Poland Sp. Rozwiązania obudów dla elektroniki firmy Schroff są w  80% oparte na przetestowanych produktach standardowych. Słup. Systemy. 5 energooszczędna. Optymalnie dobrana technologia oraz ogólnoświatowy serwis gwarantują wysoką jakość produktów firmy Schroff oraz niezawodność. Aby zapewnić odpowiedni poziom informacji wprowadzono statyczne oraz mobilne systemy informacji audio i video. Poprzez swój aktywny udział w międzynarodowych komitetach Schroff gwarantuje swoją wiedzę oraz zgodność ze wszystkimi standardami międzynarodowymi. Obudowa została zbudowana w oparciu o podstawową ramę oraz koncepcję szafy typu zewnętrznego firmy Schroff.o. Dodatkowym wymogiem był poziom ochrony IP54 oraz wewnętrzna budowa modułowa 19” aby umożliwić instalacje modułów komputerowych w systemie 19”. 5) mają za zadanie monitorować i  sygnalizować zagrożenia i awarie w liniach kolejowych. ścian i dachu szafy. Fot. PRZYKŁAD APLIKACJI: SZAFY ZEWNĘTRZNE DLA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Systemy pomiarowe (rys. umożliwiającą zarządzanie kablami oraz odprowadzającą ciepło na wymaganym poziomie. Z  drugiej strony szafa musiała spełniać wszystkie obowiązujące normy kolejowe oraz europejskie normy i  wytyczne ze szczególnym uwzględnieniem stopnia odporności na wibracje wynikającą z ich umiejscowienia 2. kontrole klimatu.PREZENTACJE PRODUKTÓW temat numeru Komputerowe centrum kontroli w oparciu o ekranowany system 19” zaprojektowany dla zakresu temperatur od –20 do +70°C Fot. Obudowa musiała zapewniać możliwość rozbudowy o  kolejne moduły w  trakcie instalacji lub serwisu oraz ich montaż od frontu lub z tyłu obudowy. wyposażone w  zaawansowaną elektronikę oraz urządzenia pomiarowe. sie rp ie ń 2 0 1 1 37 . poziom ochrony IP55 oraz łatwość dostępu podczas prac serwisowych. z o. Cokół punktu informacyjnego ze zintegrowanym modułem zasilającym został wykonany ze stali nierdzewnej zapewniając wysoką ochronę przeciw uderzeniową. Dla firmy Schroff zadaniem było zbudowanie obudowy dla wielofunkcyjnego punktu informacyjnego spełniającego wymagania pasażerów. zamontowano w odstępach wzdłuż torowisk w  zewnętrznych obudowach z  systemem rackowym 19”. na którym zostanie zamontowana obudowa musiał wytrzymywać pęd przejeżdżającego pociągu z prędkością 300 km/h. profili C oraz modułów funkcyjnych. Wymagania jakie postawiono szafom zewnętrznym zależały w  głównej mierze od wyposażenia elektronicznego. Zastosowane szafy firmy Schroff oferowały trzy funckje zabezpieczające: wysoką odporność mechaniczną.5 m od torowiska. ochronę przed wan- dalizmem oraz wewnętrzną klimatyzację umożliwiającą pracę elektroniki w  temperaturze otoczenia od –33 °C do +45 °C. Głównym wymaganiem jakie postawiono poza wymiarami i  wyglądem zewnętrznym była wysoka stabilność fizyczna i wytrzymałość. 4 cjalne rozwiązanie płyty tylnej dla tego systemu. PRZYKŁAD APLIKACJI: SŁUPY INFORMACYJNE DLA PASAŻERÓW NA PERONACH I DWORCACH Dla pasażerów najważniejszą usługą jest aktualna informacja o ich po- Szafa zewnętrzna.

bieżących parametrach maszyn i pozwalają na kontrolę ich pracy. którym poświęcono bieżący raport.raport Czujniki zbliżeniowe i optyczne – technologie i rynek krajowy Zwiększanie wydajności produkcji i jej jakości to jeden z najważniejszych powodów wdrażania systemów automatyki. 38 s ier p ień 2 0 1 1 . Przedstawiamy ich najważniejsze zastosowania. Ich kluczowym elementem są czujniki. które powinny wpływać na jej rozwój w przyszłości. W automatyce przemysłowej popularne są w szczególności czujniki zbliżeniowe indukcyjne oraz czujniki optyczne. które zapewniają informację o stanie procesów. krajowy rynek dostawców i ich klientów oraz trendy w branży.

zastosowaniach związanych z windami czy podnośnikami oraz w innych dziedzinach. Trudno je właściwe zaklasyfikować jako zbliżeniowe. a następnie skupiane przez odpowiedni układ soczewek. że omawiany rynek jest dosyć szeroki pod względem możliwych aplikacji oraz rodzajów samych czujników. ultradźwiękowym oraz indukcyjnym. Do tych ostatnich należą przykładowo czujniki o wzmocnionej obudowie do zastosowań w  maszynach rolniczych i różnych pojazdach czy wersje z czołem ceramicznym – do stosowania w  aplikacjach wysokotemperaturowych i spawalniczych. Wykorzystywane mogą być tutaj czujniki na światło podczerwone lub widzialne – jest ono odpowiednio modulowane. kontrola procesów oraz praca wielu maszyn i  urządzeń byłyby niemożliwe bez użycia odpowiednich czujników. Ponieważ w przemyśle najpopularniejsze są prawdopodobnie cały czas te ostatnie. Zależy ona przede wszystkim od wielkości zastosowanego elementu detekcyjnego i  w  praktyce rośnie wraz z długością czujnika i jego średnicą. mogą pracować również w warunkach dużych wibracji. Elementy te wykorzystywane są do wykrywania obiektów. gdzie przetwarzane są elementy szklane czy plastikowe. interfejsy wyjściowe). co ma zapewnić poprawność pracy przy występowaniu zaburzeń zewnętrznych. Zmiany w świetle docierającym do czujnika wykrywane są przez element detekcyjny. jako elementy krańcowe oraz służące do wykrywania obecności i  pozycji obiektów. Duża liczba zastosowań czujników sprawia. jak też wykonań specjalnych. pojemnościowym. obudowy. przy czym strefa robocza – a więc zasięg ich działania – wynosi od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. od ich omówienia zaczynamy przegląd dostępnych rozwiązań. Chociaż ze względu na zasadę działania nie jest możliwe ich użycie tam. EKSPRESOWY PRZEGLĄD TECHNOLOGII Czujniki indukcyjne przeznaczone są do wykrywania elementów metalowych. Czujniki takie jak omawiane dostępne są w  różnych wykonaniach. Czynniki te sprawiają. a więc Rys. jednak w dużej części aplikacji – szczególnie w  przemyśle produkcyjnym – pełnią one funkcje podobne do wcześniej omawianych czujników i służą do wykrywania obiektów na krótkich dystansach. produkowanych części metalowych i  mogą pracować w  aplikacjach z  manipulatorami. Mogą być to wersje odbiciowe. ale też w  motoryzacji. Ze względu na to. Ważnym zastosowaniem czujników jest też określanie położenia części maszyn.czujniki zbliżeniowe i optyczne Automatyzacja produkcji. Pozwalają one również na detekcję i zliczanie różnych towarów w ruchu – np. definiowania ich cech oraz zliczania. że są one podczas produkcji zalewane wewnątrz i  hermetyzowane. ich niewrażliwość na części niemetalowe ma również pewną zaletę – mogą one pracować w środowisku o dużym stopniu zapylenia i generalnie brudnym. klap. a nie – jak w  przypadku wersji indukcyjnych – zmian pola. że na rynku dostępna jest duża różnorodność omawianych czujników – zarówno pod względem podstawowych parametrów (strefa robocza. kontrola zamknięcia drzwi. że czujniki indukcyjne są często stosowane w różnych maszynach – m. gdyż ich zakresy detekcji wynosić mogą nawet kilkadziesiąt metrów. 1 Główni odbiorcy produktów oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie sie rp ie ń 2 0 1 1 39 .in. Na początku bieżącego raportu przedstawiamy technologie tych elementów wraz z  ich możliwymi zastosowaniami w  różnych dziedzinach gospodarki. Elementy indukcyjne produkowane są zazwyczaj w cylindrycznych obudowach metalowych z  czołem plastikowym i charakteryzują się dobrą odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe i zanieczyszczenia. Działanie czujników optycznych opiera się na wykrywaniu zmian transmisji energii. pracy elementów ruchomych – nie tylko w  przemyśle. w tym elementów maszyn. Przypatrujemy się w szczególności kilku dużym grupom czujników – wersjom optycznym. Drugą z  grup produktów omawianych w raporcie są czujniki fotoelektryczne – popularnie nazywane optycznymi. Warto dodać. Istotną grupą aplikacji są też te związane z określaniem poziomu i obecności cieczy oraz materiałów sypkich.

raport takie.Patech +Fuchs nics ●/● ●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/● ●/●/● ○/●/● ○ ○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● Obudowy metalowe / plastikowe ●/● ●/● Z wyjściami: NPN i PNP / NC i NO / programowanymi ●/●/○ ●/●/● Wersje: 4-przewodowe / 3-przewodowe / 2-przewodowe ○/●/● ●/●/● O wydłużonej strefie działania / iskrobezpieczne ●/○ ●/● Z wyj. Producenci zapewniają również zaawansowane wersje omawianych wyrobów – takie jak niewymagające stosowania reflektora oraz pozwalające na eliminację wpływu tła. cyfrowymi / z regulacją czułości / o skróconych obudowach ● / ○ / ○ ○ / ● / ○ Oferujemy również indukcyjne czujniki ruchu ○ ○ Czujniki: odbiciowe / refleksyjne / bariery Działanie na podczerwień / światło widzialne / nieczuły na otoczenie Budowa: z wbudowanym polaryzatorem / światłowodowe / laserowe Cechy: niewrażliwy na kolor / wykrywający obiekty przeźroczyste Obudowy metalowe / plastikowe Z wyjściami: NPN i PNP / NC i NO / programowanymi Iskrobezpieczne / z regulacją czułości Obudowy metalowe / plastikowe Z wyjściami: NPN i PNP / NC i NO / programowanymi Wersje: 4-przewodowe / 3-przewodowe / 2-przewodowe O wydłużonej strefie działania / iskrobezpieczne Z wyj. cyfrowymi / z regulacją czułości / o skróconych obudowach Magnetyczne / ultradźwiękowe / kontaktronowe Oferujemy produkcję czujników na zamówienie klienta ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/○ ○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/● ●/○/● ●/○ ●/● ●/○/○ ●/●/● ●/● ○/●/○ Optyczne Indukcyjne ○ ○/● ●/● ●/●/○ ●/●/● ○/●/● ●/●/● ○/○ ●/● ●/●/○ ○/●/● ○/●/○ ●/●/● ● ○ Pojemn. refleksyjne – gdzie dodatkowo stosuje się element odbijający (reflektor) czy też typu bariera (osobno element nadawczy i  odbiorczy). Nazwa firmy MBB MELA Newtech Engineering ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ○ OEM Automatic ●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ○/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ○/●/● ●/●/● ● Omron Pepperl Electro. gdzie nadajnik i  odbiornik znajdują się we wspólnej obudowie. cyfrowymi / z regulacją czułości / o skróconych obudowach Magnetyczne / ultradźwiękowe / kontaktronowe Oferujemy produkcję czujników na zamówienie klienta Abikom ●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ○/○/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ○/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/●/● ○/●/○ ○ Aspar Astat BDT AutoBalluff Zbigniew matech Nosek ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● BDTSystem ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/○ ●/●/○ ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ○ ●/● ●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/○ ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/○/● ● ● ● ○ ●/●/● ●/●/○ ○/○/● ○/○ ●/○ ●/●/○ ○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● Optyczne Indukcyjne ●/● ●/● ●/● ●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ○/●/● ●/●/● ○/○ ●/● ○/○ ●/○ ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ○/○/○ ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ○ ● ○ ● Pojemn. Ważną wersją tych ostatnich są czujniki szczelinowe – popularne są w zastosowaniach w  przemyśle produkcyjnym np. Czujniki zbliżeniowe i optyczne – oferta dostawców Nazwa firmy Obudowy metalowe / plastikowe Z wyjściami: NPN i PNP / NC i NO / programowanymi Wersje: 4-przewodowe / 3-przewodowe / 2-przewodowe O wydłużonej strefie działania / iskrobezpieczne Z wyj. w  tym służące do detekcji elementów przezroczystych. cyfrowymi / z regulacją czułości / o skróconych obudowach Oferujemy również indukcyjne czujniki ruchu Czujniki: odbiciowe / refleksyjne / bariery Działanie na podczerwień / światło widzialne / nieczuły na otoczenie Budowa: z wbudowanym polaryzatorem / światłowodowe / laserowe Cechy: niewrażliwy na kolor / wykrywający obiekty przeźroczyste Obudowy metalowe / plastikowe Z wyjściami: NPN i PNP / NC i NO / programowanymi Iskrobezpieczne / z regulacją czułości Obudowy metalowe / plastikowe Z wyjściami: NPN i PNP / NC i NO / programowanymi Wersje: 4-przewodowe / 3-przewodowe / 2-przewodowe O wydłużonej strefie działania / iskrobezpieczne Z wyj. W  przemyśle czujniki optyczne stosowane są przede wszystkim w  aplika- TABELA 1. do kontroli obecności produktów czy ciągłości taśmy. ○/●/○ ●/○/○ ○ ○ 40 s ier p ień 2 0 1 1 .

czujniki zbliżeniowe i optyczne cjach detekcji obiektów takich jak towary na liniach produkcyjnych oraz elementów ruchomych – manipulatorów. wspomniane czujniki bezpieczeństwa oraz elementy służące do rozpoznawania kolorów. gdzie istnieje konieczność pracy w ograniczonej przestrzeni lub miejscach o utrudnionym dostępie lub takich. Do grupy czujników optycznych zalicza się też ich wersje laserowe. tam. paletyzatorów i różnych części maszyn. Inny obszar zastosowań dotyczy czujników laserowych. czujniki wizyjne oraz światłowodowe. Z  ich wykorzystaniem wykrywane mogą być też poziomy materiałów sypkich oraz cieczy. Czujniki zbliżeniowe i optyczne – oferta dostawców Casp EC Test System Systems ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/○/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● EL&EL ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/○ ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● Eldar ●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/●/● ○ ●/●/● ●/●/○ ●/●/○ ○/● ●/● ●/●/○ ○/● ○/● ●/●/○ ●/○/○ ●/○ ●/●/○ ○/●/○ ○ ELFA Elektronika ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/○/○ ○ ●/●/● ●/●/○ ○/●/○ ●/● ●/● ●/●/● ○/○ ●/● ●/●/○ ●/●/● ●/● ●/○/○ ●/●/● ○ Elhurt Eltron Farnell Ferrox ifm JaDan Festo Impol-1 Electric electronic Automatyka ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/○ ●/○ ●/● ●/●/● ●/●/○ ● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ○/● ○/● ●/●/● ○/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/○/● ○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/○/● ● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/○/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ○/○/● ●/●/● ● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ○/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ○/○/● ●/●/○ ○ ○ ●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/● ●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ● ● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ○/○/○ ○/○ ●/● ●/●/○ ○/● ●/○/○ ○/●/● ○/●/● ●/○ ●/○ ○/○/○ ○/● ○ ●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/● ●/○ ●/●/● ●/●/● ○/○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ○ ○ ○ ○ ○/○/○ ● ●/●/● ●/○/● ○ ○ PF Schneider Projekt Electronic Electric ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ○/●/● ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/● ●/●/○ ●/●/● ○/○ ○/●/○ ●/●/● ● Sels Sick Simex Sos . cd. W przemyśle i poza nim czujniki używane są także bardzo często do kontroli zamknięcia drzwi (windy. gdzie występują niesprzyjające warunki środowiskowe. Te ostatnie stosowane są m. robotów. Czujniki służą też do zliczania. Ze względu na charakter generowanego światła elementy te mogą służyć do pomiarów TABELA 1.steute electronic Polska ●/○ ●/○/○ ○/○/○ ○/○ ○/○/○ ○ ●/●/○ ●/○/○ ○/○/● ○/○ ○/● ●/○/○ ○/○ ○/● ●/○/○ ○/○/○ ○/○ ○/○/○ ○/●/● ○ ●/○ ○/○/○ ○/○/● ○/● ○/○/○ ○ Transfer Multisort Turck Elektronik ●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ○/●/● ○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/● ●/●/○ ●/●/● ●/○ ○/●/● ●/●/● ○ ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ● TWT Tadeusz WObit Automatyka Wędzony ●/○ ●/●/○ ●/●/● ●/○ ○/○/○ ● ●/●/● ●/○/○ ○/○/○ ○/○ ●/○ ●/●/○ ○/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ○/●/○ ●/●/● ● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/○/● ○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ○/● ●/●/● ●/●/● ●/○ ●/○/○ ○ ●/● ●/●/○ ○/●/● ●/● ○/●/● ○ ●/●/● ●/●/○ ●/●/○ ●/● ●/● ●/●/○ ○/● ●/● ●/●/○ ○/●/● ○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○ ●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/○/● ●/●/● ● ○ ● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/● ●/● ●/●/● ●/● ○ ●/● ○/● ●/● ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/○/● ●/●/● ●/○ ●/○ ●/● ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ● ● ○ ○ ●/○/● ● sie rp ie ń 2 0 1 1 41 . ich wymiarów i innych cech fizycznych. określania pozycji przedmiotów. pojazdy) oraz mogą występować w wersjach specjalnych w systemach bezpieczeństwa (często w  postaci zintegrowanej w pakiety – tak jak w choćby kurtynach świetlnych).in.

klienci szukający czujników zbliżeniowych mają do dyspozycji również wyroby bazujące na innych technologiach. NIE TYLKO INDUKCYJNE I OPTYCZNE Chociaż wymienione dwie grupy produktów są obecnie prawdopodobnie w  automatyce najpopularniejsze. lecz dużym plusem jest możliwość wykrywania elementów niemetalowych. na wykrywania elementów z  tworzyw sztucznych. pomiary poziomu cieczy i użycie w przemyśle drzewnym. Czujniki ultradźwiękowe występują w wersja jedno-. Ich zastosowaniem w  przyszłości powinny być m. detekcji oraz określania poziomu cieczy (w tym przezroczystych) i używane mogą być tam. czujniki magnetyczne. aplikacje automatycznego montażu.raport Czynniki decydujące o wyborze omawianych produktów przez polskich klientów Rys. Podzespoły takie Jakie czujniki do jakich aplikacji? Czujniki Wykrywanie obiektów metalowych Wykrywanie obiektów niemetalowych Możliwość pracy w zapylonym.in. Ich pewnym ograniczeniem są problemy ze stosowaniem w środowisku o zmiennym ciśnieniu oraz w obszarach zagrożonych wybuchem. Uzupełnieniem omawianej oferty są m. Technologie laserowe znalazły zastosowanie szczególnie w branży bezpieczeństwa – wykorzystywane są one jako m.in. Zakres detekcji tego typu elementów wynosi – zależnie od ich typu – od kilkudziesięciu mm do nawet kilku metrów przy rozdzielczości na poziomie pojedynczych milimetrów. czego nie zapewniają wersje indukcyjne.in. Wykorzystuje się w nich pomiar czasu upływającego między sygnałem ultradźwiękowym wysłanym a sygnałem odebranym (odbitym od przeszkody). Służą one do wykrywania obiektów. Jedną z  grup produktów. Z powodu szybkiego rozwoju i zmniejszania się kosztów użycia innych typów czujników – w  szczególności optycznych – popyt na wersje pojemnościowe stopniowo maleje. Pozwalają one m. laserowe skanery bezpieczeństwa (więcej informacji na ten temat przedstawionych zostanie w raporcie w APA 11/2011). Dzięki temu czujniki te mogą wykrywać magnesy trwałe poprzez elementy i ścianki ze stali czy aluminium. są czujniki pojemnościowe. które znajdziemy u wielu dostawców. Ich strefa działania jest zazwyczaj nieduża – wynosi do około 30mm. są elementy ultradźwiękowe. gdzie ze względu na zabrudzenie nie mogą być stosowane wersje optyczne. Pozwalają one na wykrywanie obiektów poprzez inne obiekty lub ściany (pole magnetyczne przenika materiały niemagnesowalne). brudnym środowisku Zakres działania ●● bardzo dobry / bardzo duży Indukcyjne ● ○○ ●● ○ Pojemnościowe ● ●● ● ○ Optyczne ● ●● ○ ●● ○○ brak / słaby Ultradźwiękowe ● ●● ● ●● Magnetyczne ○○ ● (magnesy) ●● ○ ● dobry / duży ○ dostateczny / niewielki 42 s ier p ień 2 0 1 1 . drewna oraz służą do kontroli poziomu cieczy i materiałów sypkich (w tym przez ścianki zbiorników). która przez długi czas odgrywała w  przemyśle bardzo ważną rolę.in. 2 i wykrywania z dużą dokładnością. dwuprogowych oraz analogowych (czyli na wyjściu uzyskuje się sygnał o wartości zależnej od odległości obiektu wykrywanego). Czujniki takie stoso- wane są też do pomiarów grubości. szkła. Czwartą z grup czujników.

popularyzują się szczególnie w aplikacjach kontroli dostępu. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby bieżącej analizy w większości się pokrywają – przynajmniej jeżeli chodzi o kolejność – z tymi uzyskanymi podczas tworzenia poprzednich edycji raportu (ostatnia – jesienią 2009 roku. Pole manewru pozostaje nadal bardzo duże – szczególnie w kontekście czujników optycznych. przy czym większość aplikacji ma związek z procesami wytwarzania i  przetwarzania towarów. Przemysł samochodowy. w systemach bezpieczeństwa czy też w systemach wizyjnych pozwalających kontrolować coraz więcej i szybciej zapewnia czujnikom fotoelektrycznym coraz większy udział w rynku. Producenci prześcigają się w coraz to nowych pomysłach. koszty całych aplikacji. Potrzeba modernizacji maszyn i ciągłe usprawnianie linii produkcyjnych gwarantują rozwój rynku. że ich liczba rośnie adekwatnie do zwiększenia stopnia automatyzacji zakładów produkcyjnych. Szeroka gama zastosowań determinuje sporą liczbę dostawców. na zewnątrz pomieszczeń i w miejscach. często wymieniane w maszynach produkcyjnych i na liniach technologicznych. Każdy próbuje znaleźć swoje miejsce i osiągnąć jak najlepszy wynik. Jednak producenci maszyn to najbardziej pożądani klienci w branży. Głównymi odbiorcami czujników. Istotnym obszarem rynku jest też ten związany z transportem. Pomimo. gdzie mogą zostać łatwo zabrudzone). przy zamykaniu drzwi windy). Czujniki zbliżeniowe to podstawowe komponenty automatyki. Czym kierują się polscy klienci. Wykorzystują oni czujniki do systemów wykrywania obiektów. spożywczy. KTO KUPUJE CZUJNIKI? Rynek czujników zbliżeniowych charakteryzuje duża stabilność. Dosyć istotne jest też przywiązanie do marki – klienci. Wymienione dwie cechy warunkują około 55% wszystkich decyzji zakupowych (patrz rys. w szczególności spożywczego i motoryzacyjnego (patrz rys. kontroli pracy maszyn i urządzeń. techniką windową i podnośnikami oraz automatyką budynkową.czujniki zbliżeniowe i optyczne Bogusław Nowak Newtech Engineering Jaka jest konkurencja na krajowym rynku czujników? Kto dostarcza tego typu komponenty? Jakie branże są najczęstszymi ich odbiorcami? Odpowiedź na pytanie dotyczące konkurencji na rynku krajowym jest oczywista. a same czujniki muszą często pracować w  niesprzyjających warunkach środowiskowych (np. 1). szczególnie odbiorcy . aż do dystrybutorów. poprzez ogólnoświatowych producentów mających w Polsce swoje oddziały. stale największe zapotrzebowanie na rynku to części zamienne na potrzeby utrzymania ruchu. itd. wybierając tytułowe wyroby? Najistotniejszymi czynnikami są ich parametry techniczne oraz koszty zakupu (ew. gdzie istnieje potrzeba detekcji elementów i  osób (np. są producenci maszyn oraz firmy z sektora produk- cyjnego. farmaceutyczny czy drzewny to jedni z największych odbiorców czujników zbliżeniowych.. jeżeli chodzi o zastosowania tych produktów i  najważniejsze grupy ich odbiorców. Bardzo szeroka gama zastosowań chociażby przy pomiarze odległości. publikacja w  APA 12/2009). Począwszy od krajowych. którzy w  Polsce kupują sumarycznie większość tych wyrobów. jeżeli wymagany jest dodatkowy osprzęt). 2). określenia ich cech.

139 euro 65. 1 . obszaru detekcji czy odporności środowiskowej. Wyniki te są zgodne z uzyskanymi pod- Rys. 20 50 . 50 50 2 20 0 ÷ 70 –30 ÷ 60 –40 ÷ 50 –25 ÷ 55 –25 ÷ 60 ○/●/○ ○/●/○ ●/○/○ ●/●/○ ●/●/● ○/● ●/○ ○/● ○/● ●/● ○/○/○ ●/○/○ ○/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/● ●/● ●/○ ●/○ ●/● ●/● ○/○ ●/○ ○/○ ●/● ●/○ ○/○ ●/○ ○/○ ○/○ ○/●/○ ○/○/○ ○/○/○ ●/●/● ○/●/○ ○/●/○ ●/●/○ ○/○/● ●/●/● ○/○/● ●/○/○ ●/●/○ ●/●/○ ●/●/● ●/●/● 132. ●/○/○ ●/○ ○/○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/●/○ ●/●/○ ●/●/○ 122 zł Aeco Astat CX400 Panasonic BOS 23K-PURH10-S4 Balluff OCV81/ FT 18-1-IDD3PSCR PSL4 Selet Sensopart Zakres działania (strefa robocza) – od ÷ do (w cm) 3 ÷ 700 Maksymalna częstotliwość przełączania (Hz) .4 euro 140 zł Nazwa czujnika Producent Nazwa dostawcy EQ-34W Panasonic MBB Zakres działania – od ÷ do (w cm) 10 ÷ 200 Maksymalna częstotliwość przełączania (Hz) 500 Wielkość strefy martwej (mm) .: polaryzacja / zwarcie / przepięcie ●/○/○ Cena netto 172 euro OptoPA18Sensor FHDH 14 Dimetix E3Z CRD08UR 120 GSP PASA EGEBaumer Carlo DLS Omron Elektronik electric Gavazzi Newtech OEM Omron MELA EngineePatech Automatic Electronics ring 30 ÷ 200 5 ÷ 40 5 ÷ 15000 20 ÷ 3000 0. ●/○/○ Z regulacją czułości / nieczuły na otoczenie ●/● Niewrażliwy na kolor / wykrywający obiekty przeźroczyste ●/○ Z autodiagnostyką / samouczący się ●/○ NPN / PNP / otwarty kolektor ●/○/○ NC / NO / wybierane ○/●/○ Zabezp.raport końcowi. natomiast co czwarty – w kompletacjach i systemach TABELA 2.Aeco FT18 C10D Ibest Aspar . 3 Większość czujników sprzedaje się samodzielnie. Czujniki optyczne – przykładowe produkty Nazwa czujnika Producent Nazwa dostawcy NAM7RPG Takex Abikom PESD18PO. W przypadku nowych systemów o doborze czujników często decyduje integrator (około 15% decyzji zakupowych). Wielkość strefy martwej (mm) 30 Zakres temperatur pracy (w °C) –25 ÷ 55 Obiciowy / refleksyjny / bariera ○/●/○ Działanie na podczerwień / na światło widzialne ○/● Z polaryzatorem / przelotowy / ze światłowodem ●/○/○ Z regulacją czułości / nieczuły na światło otoczenia ○/○ Niewrażliwy na kolor / wykrywający obiekty przeźroczyste ○/○ Z automatyczną diagnostyką / samouczący się ○/○ NPN / PNP / otwarty kolektor ○/○/○ NC / NO / wybierane ○/○/● Zabezpieczenia: polaryzacja / zwarcie / przepięcie ○/○/○ Cena netto 399 zł AutoBDTBalluff BDT matech System 20 ÷ 1500 0 ÷ 1000 0 ÷ 120 1 ÷ 600 400 ÷ 800 700 . których znają. . chętnie wybierają czujniki od producentów. Dla odbiorców ważna jest wreszcie dostępność produktów. –20 ÷ 60 –25 ÷ 55 –20 ÷ 60 –25 ÷ 70 . I nie chodzi tutaj o niechęć do poszukiwania nowych wyrobów – najzwyczajniej klienci stawiają na te produkty. ●/●/● ●/●/● ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/● ●/● ○/● ●/○ ●/○ ●/●/○ ●/●/● ○/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/● ●/● ●/○ ●/○ ●/○ ●/● ●/● ●/○ ●/○ ●/○ ●/○ ●/● ○/○ ○/○ ○/○ ●/●/● ●/●/● ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● ●/●/○ ○/○/● ●/●/○ ●/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/○/○ ●/○/○ 400 zł . dla niewielkiej części firm istotna jest również możliwość wykonania czujnika na zamówienie. 600 15 . 300 zł 90 zł ML10055/103/ 115a Pepperl +Fuchs Pepperl +Fuchs 0 ÷ 500 1000 0 –30 ÷ 60 ○/●/○ ○/● ●/○/○ ●/● ●/○ ○/○ ○/●/● ○/○/● ●/●/○ 246 zł 44 s ier p ień 2 0 1 1 . ÷ 10 . . Zakres temperatur pracy (w °C) –20 ÷ 55 Obiciowy / refleksyjny / bariera ●/○/○ Na podczerwień / na światło widzialne ●/○ Z polaryzatorem / przelotowy / ze światłow. z  którymi mieli już pozytywne doświadczenia i mają zaufanie co do ich jakości.5 ÷ 80 100 50 6 1000 500 .9 euro 700 zł . To ostatnie sprowadza się zazwyczaj do wersji nietypowej pod względem wymiarów.

5 ÷ 20 .in. że czujniki zbliżeniowe to produkty. dodatkowe podzespoły (np. 3). cd. 331 zł 299 zł 43 dol. ÷ 700 250 .4 euro 103 euro 0. Warto dodać.5 ÷ 25 0 ÷ 30 3 ÷ 40 <55 1000 1000 30 5 . do kondycjonowania sygnałów) i  inne różne produkty automatyki – dotyczy to szczególnie czujników optycznych.1 ÷ 300 0 ÷ 30 . NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE Pomimo że preferencje zakupowe klientów w  przypadku omawianych produktów są raczej niezmienne.5 zł TOO18400P TWT E3H2R2B4M 2M Omron BJ15MTDT-P Autonics WObit 0 ÷ 1500 1000 0 –25 ÷ 55 ○/○/● ●/○ ○/○/○ ●/○ ○/○ ○/○ ○/●/○ ○/○/● ●/○/● 260 zł IPF Ifm Schneider Electronic electronic Electric PF Electronic Projekt Schneider Electric . . 380 zł ifm Sick electronic ifm Festo Impol-1 electronic 12 ÷ 32 10 ÷ 40 0 ÷ 11. przy czym nieznacznie zwiększyła się istotność parametrów technicznych. –25 ÷ 55 ○/●/○ ●/○ ●/○/○ ●/○ ●/○ ○/○ ●/●/○ ○/●/○ ○/○/○ 274 zł Casp EC Test ELFA Eldar Elhurt Eltron Farnell System Systems Elektronika 10 ÷ 180 0÷5 0 ÷ 30 50 ÷ 200 0 ÷ 100 0. 10 . –25 ÷ 55 –55 ÷ 482 –25 ÷ 60 –25 ÷ 55 –25 ÷ 55 –20 ÷ 55 –25 ÷ 55 ●/○/○ ●/○/● ●/○/○ ●/○/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/○/○ ○/● ●/○ ○/● ●/○ ●/○ ○/● ○/● ○/○/● ○/○/○ ○/○/○ ●/○/○ ○/○/○ ○/○/○ ●/○/○ ●/○ ○/○ ○/● ●/● ●/○ ●/○ ●/● ○/○ ○/○ ○/● ●/○ ○/● ○/○ ○/○ ○/● ○/○ ○/● ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ●/○/○ ○/●/○ ○/○/○ ●/●/○ ○/●/● ○/●/○ ●/●/● ○/○/○ ●/●/○ ○/○/○ ●/●/● ○/●/○ ○/○/○ ○/○/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/○ ●/○/● ●/●/● ●/●/○ 155 zł 6400 zł 27 dol. 400 5 . Czujniki optyczne – przykładowe produkty OD31 P2PCO/M8 Xecro D171 Philtec RMFDU30KP2 Riko E3F2R2B4-P1 Omron E3Z-D82 Omron BEN300DDT Autonics LTS-1120301 Contrinex SOEC-RTQ50-PSS-7L Festo OGT100 VT12T2P112 NE2M10R Takex JaDan Automatyka 3 ÷ 1000 . czyli klient zamawia konkretne ich wersje i  wykorzystuje je we własnej aplikacji. natomiast zmalała waga możliwości wykonania czujnika na zamówienie. Tych ostatnich jest dosyć dużo. –10 ÷ 50 –25 ÷ 60 –25 ÷ 70 ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ○/● ○/● ●/○ ○/○/○ ○/○/○ ○/○/○ ●/○ ●/○ ●/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● ○/●/○ ○/●/○ ○/○/○ ●/●/● ●/●/○ . –25 ÷ 65 –25 ÷ 60 ○/●/○ ●/○/○ ●/○ ○/● ●/○/○ ●/○/○ ●/○ ●/● ●/● ●/○ ○/○ ●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/○ ○/○/○ ●/●/● ●/●/● 141. .czujniki zbliżeniowe i optyczne czas poprzedniego badania rynku. które sprzedają się w większości przypadków samodzielnie. –25 ÷ 55 ○/●/○ ●/○ ○/○/○ ○/● ●/○ ●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/○ 221 zł TWT Tadeusz Automatyka Wędzony 0 ÷ 400 150 2 –10 ÷ 55 ●/○/○ ●/○ ○/●/○ ●/○ ●/○ ○/○ ○/●/● ○/○/● ●/●/● 160 zł 0 ÷ 200 1000 0 –25 ÷ 55 ○/●/○ ○/● ●/○/○ ○/● ●/● ○/● ○/●/○ ○/○/● ●/●/○ 367 zł 2 ÷ 12 0. 1000 . Około co czwarty czujnik sprzedawany jest w systemie lub większej kompletacji (patrz rys.1 . gdyż producenci czujników inwestują w  rozwój swoich produktów. co obejmuje m.12 euro 216 zł OT140476 OF5016 XUK1APANM12 FT 25 RHD PSM4 Sensopart Sels GTB6-P1211 Sick Sick E3F2DS30B4 2M Omron Sos electronic PF100D-R Anly TME 0 ÷ 100 30 . . –20 ÷ 60 –25 ÷ 55 –25 ÷ 55 ●/○/○ ●/○/○ ●/●/○ ○/● ○/● ○/○ ●/○/○ ○/○/○ ○/○/○ ●/● ●/● ○/○ ●/● ○/○ ○/○ ○/● ○/○ ○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/● ○/○/○ ○/○/● ●/●/● ○/○/○ ●/●/● ●/●/○ 120 euro . 254 zł sie rp ie ń 2 0 1 1 45 . 48.5 500 1000 . TABELA 2. odbiorcy czujników chętnie korzystają z  wprowadzanych do nich nowości technologicznych. ●/○/○ ●/○ ○/●/○ ●/○ ●/○ ○/○ ○/○/○ ●/●/○ ●/○/○ 199 zł QS18VP6LPQ8 Banner Engineering Turck 0 ÷ 20 700 0 –20 ÷ 70 ○/●/○ ○/● ●/○/○ ●/○ ●/○ ○/○ ○/●/○ ●/●/○ ●/●/● 368. W takich przypadkach w ramach sprzedaży dostarczany może być przykładowo osprzęt do czujnika. . 500 55 500 1M 100 0. 10 0 .

Patech Automatic ring nics Robocza strefa działania – od ÷ do (w mm) 0 ÷ 5.4 1. –25 ÷ 80 –25 ÷ 75 –40 ÷ 80 –40 ÷ 100 –40 ÷ 70 –25 ÷ 70 Zakres temperatur pracy (w °C) NPN / PNP / otwarty kolektor ●/●/○ ●/●/● ○/●/○ ●/●/○ ●/●/● ○/●/○ NC / NO / wybierane ○/●/○ ●/●/● ○/●/○ ●/●/○ ●/●/● ○/●/○ 4.5 ÷ 20 0 ÷ 6 0÷4 2 ÷ 30 5 ÷ 14 Nominalna strefa działania (w mm) 8 do 15 6 3./ 2-przewodowy ○/●/○ ○/●/○ Zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją / zwarciem / przepięciem ○ / ○ / ○ ●/●/○ Cena netto 173. precyzji punktu przełączania. oferowane są również wersje w  obudowach wzmocnionych mechanicznie. ●/●/○ ●/●/○ ●/○/○ ●/○/○ ○/●/○ ●/●/○ ●/●/○ ○/●/○ ●/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/● ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/○/○ ●/○/○ 36. – polepszanie wykorzystywanych algorytmów i  jakości przetwarzania sygnałów – dotyczy to w szczególności czujników fotoelektrycznych i jest jednym z ważniejszych trendów wskazywanych przez ich dostawców.1 . . wielu producentów wprowadziło w  ostatnich latach do swojej oferty zminiaturyzowane wersje klasycznych czujników – przykładowo elementy optyczne o  wielkości tylko 7./ 2-przewodowy ○/●/○ ○/●/● ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● ○/●/○ Zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją / zwarciem / przepięciem ○ / ○ / ○ ●/●/○ ●/●/● ●/●/○ ●/●/● ●/●/● 21.2 16 14 Maksymalna częstotliwość przełączania (Hz) 1400 do 2000 1000 400 1500 .8 zł 46 s ier p ień 2 0 1 1 . – wzrost liczby czujników dostępnych w  tzw.7 od 55 Cena netto 200 zł 44 zł 100 zł 88 zł euro euro Nazwa NBB5-18GM50-E2 Pepperl +Fuchs Pepperl +Fuchs 0 ÷ 4. Czujniki indukcyjne zbliżeniowe – przykładowe produkty Nazwa czujnika Globline IPS18PO8B Ibest Aspar FT18SPCP20 Aeco Astat KIBM12PS002-KL2 Bernstein BES Q08MECPSC20BS49G Balluff B01CF22NSC Selet PCID2ZPK Sels Producent Nazwa dostawcy Bernstein Abikom Robocza strefa działania – od ÷ do (w mm) 0 ÷ 15 0 ÷ 6. itd.raport zmniejszanie ich rozmiarów.9 ÷ 2. co zapewnia dostępność zaawansowanych funkcji – np./ 3. Sick)./ 3.33 zł 66 zł AutoBDTBalluff BDT matech System 20 ÷ 200 1. oraz ułatwia uruchamianie systemów z czujnikami. –20 ÷ 60 –25 ÷ 75 –25 ÷ 70 –25 ÷ 70 .5×25×12. 80 zł euro GXSIA 18 N080IGM IFBR 11 KIN E2A DSN 14 ABC PO PanasoEGEBaumer Carlo Producent Bernstein Omron nic Elektronik Electric Gavazzi Newtech Omron OEM Nazwa dostawcy MBB MELA EngineeElectro.5mm (tego typu czujniki oferuje m. – wzrost możliwości detekcyjnych (wydłużanie strefy roboczej.05 5 800 –25 ÷ 70 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● 186.58 300 zł . czujniki mają coraz bardziej złożone układy mikroprocesorowe.5 ÷ 15 0÷2 1. które stosowane mogą TABELA 3.) oraz dostępność czujników optycznych pozwalających na coraz lepsze wykrywanie obiektów przezroczystych. – zwiększanie odporności środowiskowej – czujniki mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatur i ciśnień. uczenia się. poprawę parametrów pomiarowych i coraz szersze wykorzystywanie zaawansowanych układów przetwarzania.in. wykonaniach higienicznych. Respondenci redakcyjnej ankiety wymienili kilka ich zdaniem najważniejszych trendów w tym zakresie: – miniaturyzacja – to w  przypadku czujników słowo-klucz.4 Nominalna strefa działania (w mm) 15 8 Maksymalna częstotliwość przełączania (Hz) 100 700 Zakres temperatur pracy (w °C) –25 ÷ 70 –15 ÷ 60 NPN / PNP / otwarty kolektor ○/●/○ ○/●/○ NC / NO / wybierane ○/●/○ ○/●/○ 4. ÷ 2 20 2 2 2 2 400 800 3000 1000 . Nieraz w  ten sposób tworzą oni wręcz pewne standardy w branży.

skanery bezpieczeństwa. E2E-X1B1 SIEH992AAM12B-PS12AP-HD S-L Honeywell Ferrox Electric . Do tych pierwszych można zaliczyć krajowych pro- TABELA 3. 48.6 7 500 –25 ÷ 70 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● 98 zł . 147 zł 133 zł ifm electronic ifm Festo electronic . których wytwarzaniem i dystrybucją zajmuje się duża grupa firm. itd. – wzrost możliwości czujników wizyjnych – elementy te mogą być wykorzystywane w  wielu aplikacjach zamiast większych systemów wizyjnych (pozwalają na wykrywanie wzorca. 2944.19 zł Riko Panasonic Omron Farnell 0÷1 1 3000 –25 ÷ 70 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/○/○ 300 zł Casp ELFA Eldar Elhurt System Elektronika 0.6 0÷4 0÷4 4 5 3.5 4 800 –25 ÷ 70 ●/●/○ ●/●/○ ○/●/○ ●/●/○ 65 zł 693. 001 Bernstein JaDan Automatyka . dalmierze laserowe). – dostępność elementów pozwalających na przesyłanie danych i programowanie z wykorzystaniem sieci komunikacyjnych. cd. –25 ÷ 70 –25 ÷ 70 –25 ÷ 75 –40 ÷ 70 –25 ÷ 75 –25 ÷ 70 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/○/○ ●/○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/○/○ ○/○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/○/○ ○/○/● ○/●/○ ●/○/○ ●/●/● ●/●/○ ○/○/○ ●/●/○ ●/○/○ 83 zł 124 zł 44. – zwiększanie niezawodności pracy – w czujniki wbudowywane są różne zabezpieczenia i zwiększana jest ich odporność na wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych. . kolorów.99 zł 109 zł 40.05 euro 49. 0÷2 2 3 4 . 2 .Tadeusz matyka Wędzony 0 ÷ 5.6 7 100 500 0 ÷ 120 –25 ÷ 70 ●/○/○ ●/○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● ●/○/● 357 zł 75 zł sie rp ie ń 2 0 1 1 47 .85 euro 0 ÷ 1. Czujniki indukcyjne zbliżeniowe – przykładowe produkty IPS12 N4PO50/ A2P Xecro RN04-P GX-F12A E2AS08LS02M3-B1 Omron PRCM124DP Autonics Eltron 0÷4 4 400 –25 ÷ 70 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/○ 20 dol. 500 –25 ÷ 75 –20 ÷ 60 –25 ÷ 70 –40 ÷ 70 ○/●/○ ●/○/● ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/○/○ ○/●/○ ●/●/○ ●/●/○ ●/●/● ●/●/● 41 zł 7 dol. 0 ÷ 2.3 euro 53.6 0÷3 0÷4 0 ÷ 1600 .1 ÷ 4 0 ÷ 1.87 euro IC080176 IF5647 XS112BLPAL2 PCID3ZE2AIME12Ex IS M12 PK-M8M12KS0404BPSZC0S b 32-M8 M1-B1 Sels Sels Sick Sick Omron Sos electronic steute .÷6 0 ÷ 3.3 2 1500 2000 . 4 400 –25 ÷ 70 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● 76.4 3 4 2500 1000 –25 ÷ 70 0 ÷ 60 ○/●/○ ●/●/○ ●/○/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/●/● ●/●/○ ●/●/● . znaczników. CZTERECH GŁÓWNYCH PRODUCENTÓW Czujniki takie jak omawiane to popularne na rynku produkty.czujniki zbliżeniowe i optyczne być w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 2000 2000 2000 1500 1000 .9 zł 0 ÷ 12 0÷8 do 9.).steute Polska TS1202N-1 Highly TME Bi4U-M12AP6X-H1141 Turck Turck 0÷4 4 1500 –30 ÷ 85 ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ●/●/● 257 zł TIDE1207ZP TWT E2EHX12B1 PRD12-8DN 2M Omron Autonics WObit IPF ifm Schneider Electronic electronic Electric PF Electronic Projekt Schneider Electric TWT Auto.÷2 . – ogólny wzrost wykorzystania w  branży technologii laserowych (skanery pomiarowe.25 6 4 700 1500 –25 ÷ 70 –25 ÷ 80 ●/●/● ○/●/○ ●/●/● ○/●/○ ○/●/○ ●/○/○ ●/●/● ●/●/● 87. . ○/●/○ ○/●/○ ○/●/○ ○/○/○ 48 zł Festo IE5338 ICZ D4 CN PNP A1 Impol-1 Impol-1 0 ÷ 3.

W podejmowaniu decyzji zakupowej główną rolę odgrywają parametry techniczne czujników oraz. systemów identyfikacji i szerokiej gamy . stąd też w ostatnim czasie rośnie zainteresowanie czujnikami dedykowanymi dla danej aplikacji. które zdaniem respondentów redakcyjnej ankiety są głównymi graczami na omawianym rynku. W przypadku indukcyjnych czujników zbliżeniowych czołowe miejsca zajęły: Balluff. Firmy takie oraz dystrybutorów. że można wyróżnić tutaj cztery firmy. Jeżeli chodzi o  najpopularniejsze w kraju marki czujników. jeżeli chodzi o dobór produktów? Z całej gamy czujników zbliżeniowych klienci przemysłowi wciąż zdecydowanie najczęściej wybierają czujniki indukcyjne. Tego typu producentami są m. czy można skupić się na mniej typowych. gdzie do tej pory było to niemożliwe.in. oraz dużą grupę firm zagranicznych. Schneider Electric. Wyroby takie jak czujniki dosyć łatwo dołączyć do asortymentu oferowanych produktów. Siemens. Sick. niszowych wyrobach? Jaki jest klucz do obsługi rynku? O ile w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek recepcie na sukces w branży czujników zbliżeniowych. Jakiego typu podzespoły sprzedaje się dla klientów przemysłowych najczęściej? Na co odbiorcy zwracają uwagę. Balluff i Sick to niemieckie. stosowanie nowych obudów oraz rozszerzanie funkcjonalności produktów. 4). Balluff z  siedzibą w pobliżu Stuttgartu to producent czujniki elektronicznych i mechanicznych. ifm electronic. Jednakże dobre produkty to nie wszystko. Dobrym rozwiązaniem wydaje się proponowanie szerokiej gamy komponentów. (podano w  kolejności alfabetycznej): Balluff. Pepperl+Fusch. znaleźć można w  tabelach publikowanych w  raporcie (w szczególności w ostatniej.raport ducentów – przede wszystkim takich jak Sels. TWT Automatyka czy przykładowo Impol-1. dla których czujniki stanowią jeden z filarów oferty. w  czujnikach i  mają długie tradycje działania na rynku. gdzie podano również marki oferowanych produktów). Coraz częściej dla klientów stosujących czujniki indukcyjne istotna jest również wytrzymałość mechaniczna produktu. która pozwala na stosowanie ich tam. Omron Electronics. Na rynku czujników optycznych zauważyć można natomiast coraz dalej idącą miniaturyzację. Jakość oferowanych produktów musi iść w parze ze wsparciem i doradztwem technicznym na wysokim poziomie. przetworników położenia. to sytuacja jest o tyle ciekawa. co oczywiste. globalnie działające firmy. Steute oraz Turck. Dobrym przykładem mogą być tu czujniki do zastosowań w procesach spawania (urządzenia ze specjalną powłoką odporną na odpryski spawalanicze) czy też w przemyśle spożywczym (czujniki odporne na procesy mycia pod ciśnieniem i skoki temperatur). Sick oraz Omron Electronics (patrz rys. to z całą pewnością będzie nią wyważona oferta produktowa. ale też działających w  innych branżach. Sels. które mają u nas swoje przedstawicielstwa. przez co znajdziemy je również w  bardzo wielu podmiotach zajmujących się dystrybucją – i to nie tylko na rynku przemysłowym. które specjalizują się Daniel Gonet ifm electronic Czy w branży czujników trzeba oferować szeroki asortyment komponentów. stosunek ceny do jakości. wśród których znajdują się również produkty niszowe.

: Aeco. wizyjne). Sensopart Rys. natomiast w przypadku czujników optycznych m. . logistyki oraz automatyki procesowej. w  tym sieciowych. Riko. Jeżeli zaś chodzi o czwartą z  firm. wyniki odzwierciedlają opinie przedstawicieli firm biorących udział w raporcie i nie należy ich utożsamiać z wartościami sprzedaży lub udziałem firm w rynku. elementy laserowe. Autonics. Infra International. znany u nas m. Jej oferta obejmuje również zaawansowane czujniki (np. sterowników. Eaton. Z  kolei Sick to firma założona w  1946 roku. Dimetix. Impol-1. to jest ona producentem krajowym o ponad 25-letniej historii działalności rynkowej.: Aeco. Infra International. z czujników wizyjnych. którą jest Sels.in.in. Bernstein. która wytwarza czujniki dla systemów automatyki przemysłowej. optoelektroniczne urządzenia ochronne i  komponenty systemów bezpieczeństwa.in.Najpopularniejsze marki zbliżeniowych czujników indukcyjnych i czujników optycznych. systemów bezpieczeństwa oraz oferty dla branży elektronicznej. Datalogic. Honeywell. Omron Electronics to z kolei japoński dostawca. 4 systemów połączeń. kategoria „inne” obejmuje w przypadku czujników indukcyjnych m. Contrinex. Riko.

pf-electronic.eltron.czujniki24.pl Festo_Poland@festo.pl www. Pepperl+Fuchs.turck.pl Strona WWW www.com www.pl www. Microsonic.schmidt@astat.raport TABELA 4. Sensopart.pl biuro.biz obsluga.K.pl industrial.steute Polska Transfer Multisort Elektronik Turck TWT Automatyka Firma Inżynierska Tadeusz Wędzony P. Phoenix Contact Bernstein. WObit E. Omron Bernstein.com. Astra. ASM Balluff Selet. Carlo Gavazzi. Pepperl+Fuchs. Pepperl+Fuchs Sels.warszawa@ automatech.pl sprzedaz@mts-polska.pl poland@turck. Schneider Electric.U.pl www.aspar.pl poland.pl dso@tme.bdt.pl www. Sels. Omron.schneider-electric. Balluff.se info.sick.pl r.eu www.com sels@sels.com. Turck.pl www.com/pl www. Pepperl+Fuchs. Cognex.com.pl www.com. Grein.pa-tech.com. Kraus-Naimer.mts-polska. Sick. STM Omron Carlo Gavazzi. Magnet-Schultz.tme.pl www.pl balluff@balluff.czujniki.klienta@elfa. ifm electronic Omron Autonics Newtech Engineering 32 237 61 98 OEM Automatic Omron Electronics Patech Pepperl+Fuchs PF Electronic Projekt Schneider Electric Sels Sick Simex Sos electronic . Allen Bradley Autonics. Balluff. Sunx.pl newtech@newtech.pl www. FOS&S Sick.com.com. Lion Precision Panasonic.com.com.com.pl wobit@wobit. Baner.pl info@pl.com.pl firma@wedzony. Turck. ifm electronic PCB Piezotronics.pl www. Wenglor Xecro. Microsonic.pl biuro@indual. Datalogic.simex. Omron.pl www. Omron. Omron. Eaton Siemens. Lumel.jadan. Xecro.pl el@elel. com info@steute.H.se elhurt@elhurt. Highly.pl www.eu bdt@bdt. Relpol. STM.pl mbb@mbb.pl www.impol-1. Infra.ects. Pepperl+Fuchs steute. Zettler. Schneider Electric. Ober 22 863 27 22 22 645 78 60 68 457 22 25 22 256 97 70 32 256 25 33 77 451 54 60 801 171 500 22 848 08 42 22 877 58 00 58 762 07 77 42 648 45 76 22 843 08 20 42 645 55 55 77 443 48 00 22 648 20 89 12 637 95 55 61 291 22 25 50 s ier p ień 2 0 1 1 . Omron. Sick.pl www. Pepperl+Fuchs.steute.eu www.ifm.oem. Omron.com.omron. Balluff.pl www.newtech. Schneider Electric Festo ifm electronic Impol-1. Escha.elhurt.pl www. Escha TSL TWT.com info.soselectronic.balluff. Omron.pl marketing@projekt.pl biuro@ects.pl www. Panasonic.com twt@twt.com.pl Marki oferowanych produktów Bernstein.pl info@pl. Avago Omron.pl bdt@bdt. com.pepperl-fuchs.pl www.pl www.com/pl www. Hecto Sick Infra International Omron.bdt. Sick.mbb.com.pl eltron@eltron. Sels.pl www. Paweł Sikała Eldar ELFA Elektronika Elhurt Eltron Farnell Ferrox Electric Festo ifm electronic Impol-1 Indual JaDan Automatyka MBB Zaopatrzenie Techniczne MELA Telefon 32 201 18 66 58 351 39 89 61 849 80 89 22 723 06 06 71 338 49 29 17 850 28 10 178 526 899 32 614 09 17 12 627 77 78 42 250 24 45 77 442 04 04 22 570 56 00 58 554 08 00 71 343 97 55 00 800 121 29 67 32 252 83 46 22 711 41 00 32 608 74 54 22 886 56 02 41 374 02 67 71 346 41 41 22 331 75 71 75 713 24 56 E-mail abikom@abikom. STM. Aeco.com. Banner Engineering. Bernstein.pl www.pl www.com. Microsonic.schneider-electric. Sequoia.astat.projekt.pl www.festo. Anly Turck. Philtec.pl info@sick.com patech@pa-tech.pepperl-fuchs.com. Sick.pl sklep@czujniki24.pl www. Pepperl+Fuchs.pl info@simex.pl www. Dimetix.pl oferty@jadan.pl aspar@aspar.H.farnell.pl www.automatech. Lion Precision Ibest.com info@pf-electronic. Balluff. Polytec. Fiama.pl www.pl www. ifm electronic.com.elel.pl@ifm. Dane teleadresowe przedsiębiorstw omawianych w raporcie oraz marki dostarczanych przez te firmy produktów Nazwa firmy Abikom Aspar Astat Automatech Balluff BDT Zbigniew Nosek BDT-System Casp System EC Test Systems EL&EL Z.pl@eu. Takex.P.abikom.omron.pl www. Teledyne Pepperl+Fuchs IPF Electronic Ifm electronic. Honeywell. Turck Kubler. Panasonic. Stuhl EGE-Elektronik Special-Sensoren Baumer Electric.com. Pfannenberg Omron.elfaelektronika.pl micsutka@soselectronic.pl eldar@eldar. Turck Schneider Electric Sels.ferrox-electric.pl www.eldar. Sick.wedzony. Pepperl+Fuchs Riko Contrinex.pl www. Sick Lanbao Sensor Bernstein. Rechner Omron.pl www. Pepperl+Fuchs.com.pl www.pl indual.oemautomatic. Omron.twt.com nowak@impol-1.pl info-pl@farnell. Takex.com ferrox@ferrox-electric.P.sels.biz www.J. Takex.com.helpdesk@ pl.wobit.

in. ifm electronic. Druga grupa popularnych na rynku producentów to m.czujniki zbliżeniowe i optyczne Firma wytwarza czujniki indukcyjne (największy polski producent). TWT Automatyka. Jedynie co piąty przedstawiciel firmy branżowej uznał. Podsumowując powyższe zestawienie. 5 siadanych stanach magazynowych. Otrzymaliśmy kilkanaście odpowiedzi. Panasonic. którzy w okresie kryzysu często znacząco zmniejszali produkcję (szczególnie w Europie Zachodniej). przy czym traktować go można jako dokładniejszy ze względu na większą liczbę odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Leuze electronic oraz Baumer Electric. firmy Turck. Zmniejszenie się popytu na czujniki wynikało też z ograniczania produkcji w zakładach i wstrzymywania się z ich modernizacjami – firmy często bazowały na po- Bieżąca koniunktura na omawianym rynku w Polsce Rys.in. Omron Electronics oraz Balluff. Tworząc poprzednią edycję raportu (jesień 2009 roku). ifm electronic. stwierdzić można. optyczne. że dane te dotyczą jedynie obszaru rynku. Sels. w  tym oferuje wersje specjalne i  na zamówienie. wartości czujników trafiających do Polski w maszynach czy gotowych liniach technologicznych). Należy zaznaczyć. dokonując ich uśrednienia. Przytoczone powyżej liczby mogą wydawać się dosyć duże – przynajmniej porównując je wynikami uzyskiwanymi dla sektorów rynku związanych z droższymi prosie rp ie ń 2 0 1 1 51 . jeżeli chodzi o preferencje klientów w zakresie marek kupowanych czujników. oraz firm z rynku motoryzacyjnego. Banner/Turck. Wynik ten współgra z  szacunkami uzyskanymi podczas ostatniego raportu (wtedy średnia wyniosła około 100 mln zł). Balluff. uzyskaliśmy wyniki bardzo zbliżone do obecnych – czołowe miejsca zajęły wtedy (podano uśrednienie dla obydwu omawianych grup czujników) Sick. Większość podawanych liczb zawierała się pomiędzy 100 a 150 mln złotych rocznie. Schneider Electric. DUŻY I CAŁY CZAS PERSPEKTYWICZNY RYNEK Tworząc poprzedni raport poświęcony czujnikom przemysłowym. że omawiany rynek jest dojrzały i jednocześnie stabilny. Ta ostatnia dotyczyła przede wszystkim odbiorców z branży produkcji maszyn. Pepperl+Fusch i inne przedstawione na rysunku 4. tradycyjnie poprosiliśmy przedstawicieli dostawców o oszacowanie wartości rynku. Siemens. Tworząc raport. TWT Automatyka. odkładając w czasie przeglądy i konserwacje urządzeń. Kolejne miejsca zajęły m. które dają bardzo klarowny obraz omawianego sektora. Jeżeli zaś chodzi o  producentów czujników optycznych – w tej branży w Polsce jest trzech liderów. otrzymano wartość 110 mln złotych. Po sytuacji takiej jak omawiana nie ma już praktycznie śladu. Siemens oraz ifm electronic i Sels (ostatnia z firm zajęła przy tym pierwsze miejsce w przypadku czujników indukcyjnych). ultradźwiękowe i  inne. obserwowaliśmy duże spowolnienie na tym rynku. 5). przy czym. Pepperl+Fusch. że jest ona słaba. Koniunktura w  krajowej branży czujników zbliżeniowych indukcyjnych i  optycznych jest obecnie zdecydowanie pozytywna – jako dobrą lub bardzo dobrą określiło ją 80% respondentów redakcyjnej ankiety (patrz rys. pojemnościowe. Omron Electronics. którymi są wymienione wcześniej Sick. a w niektórych jego sektorach wręcz zapaść. który obsługiwać mogą działający lokalnie dostawcy (a więc nie wliczono np.

jeżeli chodzi o najbliższe miesiące i lata. że klienci chcą być obsługiwani kompleksowo. motoryzacyjny (patrz rys. które są obecnie największymi odbiorcami czujników. które dobierane są przez automatyków. gdyż konkurencja rośnie i cały czas zmierza do posiadania bardzo szerokiej oferty. gdzie nie istnieje alternatywa w postaci wyrobów standardowych. itd. Integratorzy i użytkownicy przede wszystkim zwracają uwagę na cenę. lub szerzej – przemysłowego. przede wszystkim. że czujniki to nie tylko podzespoły stosowane w nowych maszynach i systemach. duktami stosowanymi w maszynach – np. W tym przypadku nie było specjalnych rewelacji i krajowi dostawcy postawili na „pewniaki”. Podsumowując – nie ma uniwersalnego klucza do obsługi rynku – trzeba wypracować własną strategię. ale nie dotyczy to wszystkich firm. jak zrealizować aplikację. jakie sektory rynku będące odbiorcami czujników są najbardziej perspektywiczne. Klienci często poszukują i oczekują fachowej pomocy w doborze optymalnego rozwiązania. dalej łatwość i prostota obsługi oraz szybkość realizacji zamówienia. Mamy całą rzeszę zadowolonych klientów. Zbigniew Piątek Branże będące najbardziej perspektywicznymi odbiorcami czujników zbliżeniowych w najbliższym czasie w Polsce Rys. Istnieje też obszar produktów niszowych. 6 Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w branży czujników zbliżeniowych w Polsce. 6). produkcyjny i. transporcie. które stosowane są też w wielu różnych obszarach gospodarki – wspomnianej motoryzacji. lecz zajmowanie się tylko tą wąską dziedziną nie daje gwarancji przetrwania na rynku. Niemniej jednak większość firm dostarczających owe podzespoły wywodzi się z rynku automatyki. Należy jednak zauważyć. ale przede wszystkim komponenty podlegające w przemyśle regularnej wymianie. a więc branże. technice windowej. Jakie czujniki sprzedają się najczęściej? Czego poszukują klienci? W naszym przypadku wyraźnie przeważa sprzedaż czujników indukcyjnych – jesteśmy zresztą w ich przypadku najbardziej rozpoznawani od lat. Rynek czujników zmienia się i wymusza poszerzania asortymentu lub wprowadzania nowych pozycji. i traktuje ten sektor również jako główny obszar swojego działania. Takimi sektorami są sektory produkcji maszyn (OEM).raport Łukasz Kopeć Sels Czy czujniki sprzedaje się jako oddzielne produkty czy w ramach większych kompletacji? Czy klienci szukają produktów standardowych czy specjalizowanych? Jaki jest klucz do obsługi tego rynku? Czujniki sprzedaje się raczej jako oddzielne produkty. 52 s ier p ień 2 0 1 1 . a ich zakupy realizowane przez działy zamówień. branżą paneli operatorskich czy sterowników programowalnych. którzy darzą nas zaufaniem i dają nam najlepsze rekomendacje. przemysł spożywczy. Tworząc raport. Z naszego doświadczenia wynika. Coraz częściej zdarza się. zapytaliśmy przedstawicieli firm branżowych również o to. że klienci kierują się do nas już z konkretnymi tematami i poszukując rozwiązania mają już własny pomysł.

o. opatentowana przez firmę Baumer. może być użyta w czasie monitoringu (poziomego) pozycji oraz wyzwalania impulsów w procesach wymagających synchronizacji.com. Metoda ta. Czujnik ten – SmartReflect – jest elementem refleksyjnym (typu odbicie od tła) i pozwala wykorzystać elementy obudowy maszyny wykonane ze stali nierdzewnej jako reflektora odbiciowego. Czujniki dostępne są w wykonaniu higienicznym i przystosowanym do procesów mycia ciśnieniowego – charakteryzują się stopniem ochrony IP69K i nieprzepuszczalnością zgodną z proTect+. dostępne są dwie wersje czujników: pierwsza do wykrywania wysoce przezroczystych obiektów. z o. te z  serii SmartReflect są jedynymi. faks 32 237 61 97 newtech@newtech.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 53 .com. jednakże gwarantują 15-krotnie szybszy czas odpowiedzi. www. 44-100 Gliwice tel. Newtech Engineering Sp. 32 237 61 98. W związku z tym nadają się one idealnie do aplikacji przemysłu spożywczego. tacki czy butelki używane w przemyśle spożywczym.PREZENTACJE PRODUKTÓW raport Bariery świetlne SmartReflect – unikatowa metoda wykrywania elementów przeźroczystych firmy Baumer Firma Baumer oferuje nową serię barier świetlnych służących do wykrywania przeźroczystych elementów opakowań takich jak folie. Dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania lusterek re- fleksyjnych. a druga do wykrywania tacek oraz butelek. W  całym spektrum dostępnych na rynku czujników optycznych. takich jak folie czy klisze. ul. Szczególnie wyróżniającym się z grupy nowych produktów jest czujnik optyczny FNDH 14. Dzięki wyeliminowaniu konieczności zastosowania dodatkowego reflektora uzyskano uproszczenie procesu instalacji oraz zwiększenie bezobsługowości czujnika. a jednocześnie nie wymagają stosowania lusterka refleksyjnego. Czujniki nie wymagają stosowania lusterek refleksyjnych i gwarantują dwukrotną oszczędność czasu montażu oraz niezawodną detekcję obiektów. Aby sprostać wymaganiom aplikacji. Przycisk teach-in dostępny jest także na dodatkowym przewodzie. Sowińskiego 3.pl. Gwarantuje to szerokie pole aplikacji dla nowych czujników: od procesów zamrażania produktów do stref objętych procesem CIP. użytkownik końcowy uzyskuje zwiększoną niezawodność systemu. które umożliwiają wykrywanie obiektów przeźroczystych z odległości do 800mm. Nowe typy czujników indukcyjnych są z  kolei przystosowane do pracy w  szerokim zakresie temperatur od –40 do 100°C.newtech. Czujniki optyczne wykrywają elementy przeźroczyste tak samo niezawodnie jak czujniki ultradźwiękowe.

Ponadto dzięki temu fotoprzekaźniki mogą pracować w aplikacjach o mniejszym stopniu przejrzystości powietrza – np. lekki. Programowanie jest możliwe – zależnie od wersji W9-3 – przy użyciu potencjometru lub przycisku. Oznaczenia typu modelu W9-3 i jego podstawowych parametrów elektrycznych nie mogą ulec uszkodzeniu. Jak osiągnąć kompromis przy tak narzuconych warunkach? Produkty z  rodziny W9-3 należą do fotoprzekaźników trzeciej generacji o małych gabarytach. umożliwiającego wykrywanie obiektów na stosunkowo dużych odległościach. Oprócz wersji odbiciowych występują również wersje refleksyjne (współpracujące z odbłyśnikami) oraz barierowe (fotoprzekaźniki w układzie nadajnik-odbiornik). Wersje refleksyjne oferujące duże zasięgi pracy mają również modele przeznaczone do wykrywania obiektów transparentnych. zastosowanie technologii Vistal w wytwarzaniu korpusów zwiększa odporność fotoprzekaźników na rozszczelnienie. Wykrywanie butelek ze szła. Ogółem rodzina W9-3 to szeroki wachlarz ponad 70 wersji fotoprzekaźników charakteryzujących się dla użytkownika niezwykle korzystnym stosunkiem jakości do ceny i mogących być stosowanymi w wielu aplikacjach.pl 54 s ier p ień 2 0 1 1 . W9-3 zaopatrzono w niezawodną elektronikę z  układami ASIC oraz zespół optyczny PinPoint. Dostępne są wersje z  korpusami z  otworami fasolkowymi do montażu śrubami M3 lub M4. może ono być stosowane na wysięgnikach i ramionach bez znacznego zwiększania obciąże- nia. w których W9-3 są zamontowane. Układ elektroniczny wsparty przez element OES zapewnia użytkownikowi możliwość precyzyjnego wykrywania obiektów. Background Suppression) zapewnia to pewną detekcję obiektu również w przypadku występowania drugiego. Ponieważ urządzenie ma korpus lżejszy od metalowego. system tłumienia tła (BGS. który uzyskuje narzędzie w postaci fotoprzekaźnika o małych gabarytach. W przypadku fotoprzekaźników wyposażonych w tzw. Dzięki nowej generacji tworzyw sztucznych oraz technologii ich odlewania. Czujniki pracujące w  aplikacjach o trudnych warunkach często na skutek niesprzyjających czynników po dłuższym czasie nie są możliwe do zidentyfikowania – etykiety i napisy na ich korpusach ulegają starcu i innym uszkodzeniom. które jest „bardziej przenikliwe” niż widmo czerwone światła.sick. Dostępne są również wersje W9-3 o dodatkowo wydłużonym zasięgu wykorzystujące pracę w  podczerwieni. Stanowi to dużą korzyść dla przyszłego użytkownika. M8 lub z wyprowadzonym przewodem. z przyłączami elektrycznymi w postaci gniazd M12. przy lekkim zapyleniu.raport PREZENTACJE PRODUKTÓW Fotoprzekaźniki W9-3 z korpusami w technologii Vistal W dobie zapotrzebowania współczesnej automatyki coraz częściej poszukiwane są fotoprzekaźniki w małych korpusach o zasięgach działania zbliżonych do fotoprzekaźników o znacznie większych gabarytach. ponieważ są trwale naniesione na korpus przez wypalanie laserem i wytrawianie. korpusy nowych W9-3 są cztery razy bardziej odporne od standardowych korpusów z tworzyw sztucznych stosowanych w  fotoprzekaźnikach. Umożliwia to stosowanie W9-3 w aplikacjach. Ich układy optyczne oraz elektroniczne – unowocześniane dzięki najnowszym technologiom – pozwalają użytkownikom na stosowanie W9-3 w typowych aplikacjach dzięki ich atrakcyjnej cenie oraz w  aplikacjach o  wyższych wymaganiach dzięki zaawansowaniu wspomnianych fotoprzekaźników. www. że wycelowanie elementu w obiekt staje się jeszcze prostsze. Dodatkowym ułatwieniem przy ustawianiu fotoprzekaźników jest zwarta. z PET lub cienkich folii odbywa się z wysoką niezawodnością. Dzięki zastosowaniu diod nadawczych LED typu PinPoint zwiększono dodatkowo zasięg fotoprzekaźniów w porównaniu do wersji z typowymi nadajnikami LED. odporny na uszkodzenia korpus wykonany z tworzywa w technologii Vistal. Fotoprzekaźniki są przy tym bardzo łatwe do zaprogramowaniania. Ponadto. Coraz większą rolę odgrywa również odporność fotoprzekaźnika przy utrzymaniu jak najniższej jego wagi. w których do tej pory ze względu na wysoką odporność stosowano korpusy metalowe. doskonale widoczna czerwona plamka świetlna – technologia PinPoint sprawia. Ogromną zaletą W9-3 jest mały. co jest ważne dla pracowników zajmujących się obsługą maszyn i linii produkcyjnych. większego obiektu w tle.

pl zapewnia łatwą nawigację i szybki dostęp do wszystkich typów oferowanych elementów nowanie odbiorcy każdego wykonania czujnika indukcyjnego oraz pojemnościowego. jest zastosowanie niezwykle łatwego w użyciu „Wirtualnego doradcy”. Jego wprowadzenie i mechanizmy w nim zawarte to nowe. NASZE NOWE PROJEKTY Firma Casp System zbudowała również dwa tematyczne serwisy zbliżone w swej funkcjonalności do opisywanego wyżej serwisu czujniki24. Założeniem wszystkich zaproponowanych serwisów jest ekspresowa dostawa towaru do klienta – zapraszamy do zapoznania się z ofertą.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 55 .PL Serwis Czujniki24. ul. „Wirtualny doradca” sprawnie pomoże dobrać najbardziej optymalne urządzenie oraz dodatkowo przedstawi porównanie wariantów produktu dostępnych u różnych producentów. XECRO Serwis Czujniki24. WIRTUALNY DORADCA Dzięki dużym stanom magazynowym „Wirtualny doradca” jest w stanie wskazać czujnik spełniający wymagania techniczne klienta.pl. Produkty tej marki cechują się przede wszystkim bardzo atrakcyjną ceną w  porównaniu z  innymi markami. przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i niezawodności. Szeroka gama produktów umożliwia zapropo- Rys. Azji oraz Ameryki. który jest jednocześnie dostępny w magazynie. Jest on ciągle rozbudowywany i  aktualizowany.pl zawiera najszerszą ofertę czujników zbliżeniowych.PREZENTACJE PRODUKTÓW raport Czujniki z dostawą w 24 godziny – najlepsze marki w jednym miejscu Serwis Czujniki24. lepsze spojrzenie na sposób i jakość obsługi klienta. który zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Nie jest to jednak tylko baza produktów. istnieje możliwość kontaktu z doradcą.pl oferujące produkty światowego lidera w dziedzinie pomiaru ciśnienia WIKA. 32 614 09 17 sklep@czujniki24. cen oraz stanów magazynowych dla produktów najważniejszych i  najpopularniejszych producentów obecnych na polskim rynku.pl daje również możliwość szerszemu gronu klientów zapoznania się z  produktami firmy Xecro.pl zawiera ponad 10 tys. najważniejszych marek obecnych na polskim rynku. 1 Czujniki24.z o. pl oraz przetworniki24.o.pl www. a podstawową cechą serwisu. Sławomir Dziadek manager projektu czujniki24.czujniki24. niemieckiego producenta czujników do tej pory znanego jedynie jako producent czujników OEM dla innych marek z Europy. W sytuacji gdy interesujące klienta rozwiązanie nie jest dostępne lub też produkt powinien spełniać dodatkowe warunki techniczne. Puszkina 2. modeli czujników. która go wyróżnia na tle innych. Dzięki tak prowadzonej polityce cenowej zakup czujników w  ilościach detalicznych w ramach utrzymania ruchu może być wyjątkowo korzystny. CZUJNIKI24. Jego unikalną cechą jest możliwość jednoczesnego porównania parametrów technicznych. Dzięki prostym w obsłudze narzędziom selekcji umożliwia dobór właściwego urządzenia. 43-603 Jaworzno tel. co zaowocuje dostawą zamówionego towaru w ciągu 24 godzin. zweryfikowanie jego dostępności oraz ceny tylko w kilka sekund. Są to manometry24.pl Casp System Sp.

Wszystkie te parametry można określać z różną precyzją. Sygnał wyjściowy dostępny jest w  formacie: 0…10V. na bazie których do oferty trafiły czujniki położenia liniowego. a w pełni szczelna obudowa zapewnia ochronę przed brudem i wilgocią. a także pozycji danego elementu. a  także skorzystać z  dostępnej wersji z  interfejsem CANopen. W  czujnikach położenia liniowego z  serii LI-Q25L do detekcji wykorzystuje się układ rezonansowy RLC umieszczony w  elemencie pozycjonującym. dzięki którym możliwe jest określenie dwóch obszarów pracy.5V oraz SSI. Wbudowany procesor dostarcza proporcjonalnego sygnału wyjściowego w różnych wielkościach: 0…10 V. Dotyczy to odległości. kąta nachylenia i obrotu. Zastosowany 12-bitowy przetwornik daje na wyjściu sygnał z dokładnością 0. pozwolił firmie Turck użyć tej samej technologii przy pomiarze kąta obrotu. brak magnesu czyni czujniki tej serii całkowicie odpornymi na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych.1…4. a także enkodery.3 stopnia. Dostępne są dwie wersje: jednoosiowa (360 stopni) oraz dwuosiowa (od 1 do 85 stopni). jaki odniosła seria LI-Q25L. a dzięki niewielkiej strefie martwej (29mm na każdym końcu) praktycznie cała długość czujnika jest wykorzystywana do pomiaru. IO-Link oraz SSI. Sukces. wychylenia dopuszczalnego 56 s ier p ień 2 0 1 1 . Firma Turck opracowała kilka unikalnych technologii. Zastosowana technologia umożliwia pomiar położenia w zakresie od 100 do 1000 mm. W  zależności od potrzeb możemy wykorzystać dostępny na ich wyjściu sygnał napięciowy (0. Oprócz czujników kąta obrotu w ofercie firmy Turck znajdziemy również serię czujników kąta nachylenia. a  dzięki bezkontaktowej zasadzie pomiaru kompensowane są wszelkie luzy i  wibracje elementu wykonawczego.09°. w większości aplikacji istnieje potrzeba udzielenia odpowiedzi na pytanie „gdzie się znajduje”. np. Seria czujników RI-QR14 umożliwia pomiar w zakresie do 360°C. Użyta technologia pojemnościowa zapewnia dokładność 0..raport PREZENTACJE PRODUKTÓW Pomiar położenia Oprócz standardowej detekcji elementów i odpowiedzi na pytanie „czy jest”. W  przeciwieństwie do wersji konwencjonalnych lub magnetostrykcyjnych. 4…20 mA. czujniki kąta obrotu oraz nachylenia. Konstrukcja czujnika zapewnia pewny pomiar przy odległości elementu pozycjonującego do 4mm.20mA).9V) lub prądowy (4. należy zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych.5…4. 0. jednak aby pomiar był pewny. Oprócz tego dostępna jest wersja z dwoma programowalnymi punktami przełączania. 4…20mA.

77 443 48 00 http://www.pl . Oprócz standardowych modeli o  średnicy wałka 58 mm dostępne są również modele miniaturowe (od 24 do 37mm) oraz modele o  średnicy wałka do 100mm.PREZENTACJE PRODUKTÓW i zabronionego.i wieloobrotowych. Jeżeli wymaga tego aplikacja. Dzięki odpornej konstrukcji mechanicznej i kompaktowej obudowie enkodery firmy raport Turck są odporne na zmiany temperatury. Każde z nich dzięki swoim unikalnym własnościom może być stosowane nawet w  najbardziej wymagających aplikacjach. sinus oraz Profibus-DP. Turck tel. push-pull. Firma Turck oferuje wiele interesujących rozwiązań w zakresie techniki pomiarowej. tworząc nowy punkt odniesienia. Enkodery mierzą z  rozdzielczością do 36  000 impulsów/min (inkrementalne) oraz 24 bitów (absolutne). Profinet. Znajdują się w niej enkodery magnetyczne (tańsze. CANopen. Więcej informacji na stronie internetowej firmy. BiSS. o mniejszej dokładności) oraz optyczne (droższe. dostępna jest też funkcja rekalibracji punktu zero w przedziale od 0 do 15 stopni. Ofertę czujników położenia uzupełnia nowa seria enkoderów. Obydwie technologie pomiaru występują w  wersjach inkrementalnych. a także SSI. W zależności od modelu mamy do dyspozycji wyjścia: RS422. RS485. absolutnych jedno. a także wykonaniach analogowych. DeviceNet. Stopień ochrony IP67 (modele specjalne do IP69K) zapewnia pracę w  zakresie temperatur od –40 do +105 stopni.turck. zapewniające wysoką rozdzielczość i dokładność pomiaru). wstrząsy i  wibracje. EtherCAT.

Pomijając dłuższe rozważania należy podkreślić. 3). PSD A FOTODIODA I CCD PSD różni się od standardowej fotodiody zależnością prądów anodowych od położenia plamki padające- Rys. Fotoelektrony tworzone są na powstałym pomiędzy podłożem a warstwą typu P złączu PN – analogicznie do procesu zachodzącego w  zwykłej fotodiodzie. a położeniem obliczonym wg zależności (1).raport PREZENTACJE PRODUKTÓW Detektory PSD. LX długość powierzchni aktywnej. Podczas projektowania układu należy zwrócić uwagę na dwa ważne parametry PSD: błąd pozycjonowania. gdzie w mianowniku jest suma prądów na obu anodach (jak w pierwszej zależności). R LX IX2 IN I X1 XM IX2 IX2 I X 1 LX I X1 2 gdzie IXn (n= 1 albo 2) oznaczają odpowiednio prąd jednej i  drugiej anody. 1 Rys. Rozdzielczość pozycji ΔR oznacza minimalne. a IN oznacza szum całkowity. Pozycję plamki świetlnej w  odniesieniu do środka powierzchni światłoczułej (odległość XM) można wyznaczyć z zależności: rozdzielczość z jaką można określić pozycję (rozdzielczość pozycji). Dokładność detekcji pozycjonowania środka ciężkości plamki świetlnej nie zależy od kształtu. Niemniej wartości XM i Xi różnią się nieznacznie i tę różnice podaną w danych katalogowych należy uwzględnić w poprawce systematycznej. Parametr ΔR zależy więc od wartości szumu. Jednorodna warstwa rezystywna typu P tworzy powierzchnię światłoczułą i dwie anody. Detektor to pod względem konstrukcji to dwie warstwy półprzewodnika (patrz rys. rozmiaru ani jej intensywności. że istotnymi składowymi szumu jest szum Johnsona (związany z rezystancją międzyelektrodową) oraz fotonowy szum śrutowy (będący funkcją intensywności światła). definiowany jako różnica pomiędzy położeniem rzeczywistym środka plamki świetlnej (oznaczenie Xi na rys. Działanie PSD (patrz rys. Umożliwiają one określanie pozycji i wykorzystywane mogą być w tego typu czujnikach stosowanych w przemyśle. 1) porównać można obrazowo do osoby L (strumień światła) spacerującej po podpartej centralnie kładce (PSD) i  otwierającego zawory spustowe X1 i X2 (elektrody) od zbiornika z wodą (generowane fotoelektrony). możliwe do zarejestrowania przemieszczenie plamki padającego światła na powierzchni PSD. który zamienia strumień padającego światła na prąd elektryczny o natężeniu zależnym od położenia środka ciężkości oświetlonego obszaru detektora (przeważnie środka plamki świetlnej). Jest determinowana przez długość powierzchni czułej LX oraz stosunek sygnału do szumu. a warstwa typu N katodę. czyli sposób na określanie pozycji Position Sensitive Detector (PSD) to nazwa fotodetektora. 2 58 s ier p ień 2 0 1 1 . 2) umieszczone po przeciwnych stronach substratu typu N o bardzo wysokiej oporności.

Dostępne są wersje 1D PSD o długości od 1mm do 37mm. smar i inne zanieczyszczenia. DIL. SMD. Urządzenia występują w bardzo zróżnicowanych obudowach: plastik. SIP. Dodatkowym atutem PSD jest prędkość akwizycji danych (aktualne położenie plamki świetlnej): typowe czasy narastania sygnału nie przekraczają 10μs. a  także przysłowiową „odporność” tego zakresu spektralnego na kurz.go nań światła. Jarosław Baszak Hamamatsu . Również z powodu ceny i małych gabarytów PSD są bardzo atrakcyjną alternatywą dla linijek CCD.(1D PSD) i dwuwymiarowe PSD. Umożliwiają one szybie zbudowanie stanowiska pomiarowego. które przeważnie mają ograniczony do światła widzialnego (VIS) zakres spektralny i z ledwością detekują sygnał w NIR. metal (TO) w zależności od potrzeb i kształtach: krab. OFERTA Zakres oferty handlowej (rysunek 3) jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim jedno. Wysoka czułość w  podczerwieni stanowi również o  przewadze PSD nad standardowymi linijkami CCD. po wdrożeniu mogą posłużyć jako referencja dla własnej elektroniki. Dwuwymiarowe (2D) PSD pozwala na pomiar położenia w dwóch wymiarach podobnie jak duże matryce CCD używane w  obrazowaniu. a  w  przypadku 2D PSD o  rozmiarach od 2x2mm do 12x12mm. laboratoryjnego i znakomicie przyspieszają etap badań wstępnych. W ofercie są układy elektroniczne służące do wysterowania wszystkich typów PSD. Z drugiej strony PSD zachowuje zbliżoną do fotodiody krzemowej charakterystykę czułości spektralnej: maksimum czułości występuje dla bliskiej podczerwieni (NIR) w zakresie od 850 do 1000nm. Jest to bardzo korzystna cecha ze względu na powszechnie dostępne. a w porównaniu do fotodiody dwusegmentowej – znacznie szerszym zakresem pomiarowych. stale obecne w warsztacie czy hali produkcyjnej. ceramika. tanie i  niezawodne źródła emitujące światło w  tym zakresie (diody LED i  laserowe).

w których chcemy kontrolować prędkość obrotową elementów wirujących i poprzez styki przekaźnika wpływać na układ sterowania. Ich wygląd zewnętrzny praktycznie nie różni się od wyglądu czujników indukcyjnych. Strefa działania zależy w znacznej mierze od wielkości powierzchni aktywnej czujnika i  zawiera się w granicach od 1mm do 30mm. Urządzenie jest obecnie w fazie testów i w najbliższym czasie będzie dostępne w naszej ofercie. Były to czujniki w obudowie prostopadłościennej oraz cylindrycznej M12 z wyjściem NPN. Pozwala na sygnalizację przekroczenia zadanej częstotliwości impulsów pochodzących z  czujnika. które zapewnią bezawaryjną pracę czujników. przepięć na wyjściu powstających przy łączeniu obciążeń indukcyjnych oraz przekroczenia dopuszczalnego prądu wyjściowego i zwarcia. Możemy również wybierać pomiędzy wyjściem typu zwiernego (NO) lub rozwiernego (NC). Wszystkie czujniki dostępne są w  wersjach z wyjściem PNP lub NPN oraz w technologii 2-przewodowej. 60 s ier p ień 2 0 1 1 . gdzie zadaną prędkość obrotową będziemy ustawiać poprzez odpowiednie podłączenie przewodów. Ofertę otwierają czujniki indukcyjne w  obudowach cylindrycznych o  średnicach od M8 do M36 oraz w  obudowach prostopadłościennych. które w tamtych czasach z powodzeniem pokrywały całe zapotrzebowanie rynku. Należy tu również wspomnieć o specjalnym czujniku do wykrywania dużych obiektów. W praktyce sprawdza się na przykład w aplikacjach. ale wraz z postępem technicznym ich budowa wewnętrzna uległa wielu zmianom. Będzie to sygnalizator ruchu w  wersji programowalnej. Oczywiście w kolejnych latach do oferty firmy wchodziły ciągle nowe wersje lub konstrukcje. Oczywiście do poprawnego działania czujnika nie może zabraknąć wbudowanych zabezpieczeń. Czujniki 2-przewodowe mogą być zasilane napięciem stałym lub przemiennym w zakresie od 20 do 250V. a  także w  technologii 2-przewodowej. Współpracuje on z  dowolnym czujnikiem mającym wyjście typu PNP lub NPN. Jest to wtedy czujnik 4-przewodowy mający zarówno wyjście typu NO. W  zależności od wersji czujniki mogą być zasilane różnymi napięciami. NC lub komplementarnym. Standardem jest zasilanie napięciem stałym w zakresie 10‒30V. Zasilane są napięciem stałym od 12 do 30V lub dla wersji 2-przewodowych. a  tym samym pozwolą na działanie urządzeń bez zbędnych przestojów. napięciem przemiennym od 20 do 250V.raport PREZENTACJE PRODUKTÓW 32 lata doświadczeń zobowiązują Minęły już 32 lata od czasu wyprodukowania przez firmę Impol-1 pierwszych czujników zbliżeniowych. Dostępne są również wersje z kablem podłączeniowym lub ze złączem. Większość czujników produkowanych w  firmie Impol-1 ma standardowo wbudowane zabezpieczenia przed skutkami: odwrotnego podłączenia zasilania. Obecnie czujniki tego typu dalej są dostępne w ofercie firmy. Podobnie jak czujniki indukcyjne budowane są w  technologii 3. W tej grupie produktów już niedługo możemy liczyć na pojawienie się nowego produktu. lub zamówić wersję z  wyjściem komplementarnym. Dostępne są w  obudowach cylindrycznych ze strefami działania od 1mm do 20mm. Innym urządzeniem dostępnym w  firmie Impol-1 jest elektroniczny sygnalizator ruchu typu ESR-3. Kolejną grupą produktów w ofercie firmy są czujniki pojemnościowe służące przede wszystkim do wykrywania obiektów dielektrycznych. jak i  NC. którego nominalna strefa działania wynosi 60mm.lub 4-przewodowej z  wyjściem PNP lub NPN typu NO. czego efektem jest obecnie niemal pełna oferta czujników indukcyjnych i pojemnościowych. W zależności od wer- sji integralną częścią czujnika są zabezpieczenia podobne do tych stosowanych w czujnikach indukcyjnych.

wśród których są między innymi bariery i kurtyny oraz moduły bezpieczeństwa.Oprócz powyżej opisanych produktów możemy się także pochwalić produkcją czujników specjalizowanych. Siemens.pl. Należy tu również wspomnieć o całej gamie produktów służących do zapewnienia bezpieczeństwa maszyn.impol-1. Firmy Sick i  Pepperl-Fuchs uzupełniają naszą ofertę czujników. gdzie mogą się Państwo zapoznać z naszymi wybranymi aplikacjami oraz wszelkimi informacjami na temat naszej oferty. Mean Well oraz Schaltbau.impol-1. Od wielu lat współpracujemy z takimi firmami jak: Kübler. Będąc partnerem firmy Siemens oraz posiadając niezbędną wiedzę i doświadczenie. mamy także cała gamę zasilaczy firm Mean Well oraz Siemens. Produkcja czujników to niejedyny profil działalności firmy Impol-1. indukcyjnych.pl http://www. gdzie znajdują wykorzystanie. możemy zaproponować klientom nie tylko dostawy produktów. przystosowane do specjalnych warunków otoczenia czy z możliwością zasilania napięciami o bardzo szerokim zakresie.pl . ale to niejedyny obszar. Grzegorz Nowak nowak@impol-1. ultradźwiękowych. Pepperl-Fuchs. tachometry oraz liczniki nastawne produkowane przez firmę Kübler. Nasze doświadczenie w  tym zakresie udokumentowane jest między innymi na naszej stronie internetowej: www. Możemy zatem zaproponować klientom pełną ofertę czujników fotoelektrycznych. ale także zaprojektowanie i  wdrożenie układu sterowania. Mogą być to na przykład czujniki o  zwiększonym zakresie temperatury pracy. Produkty tego producenta najczęściej znajdziemy w trakcji kolejowej lub tramwajowej. Oprócz własnych konstrukcji zapewniających współpracę z czujnikami i odseparowanie sygnału wyjściowego czujnika od układu sterowania. Firma Impol-1 znana jest również z  szerokiej oferty zasilaczy. pojemnościowych oraz wszelkiego rodzaju skanerów i dalmierzy czy enkoderów. Sick. które projektowane są pod kątem wymagań klienta. Schaltbau to uznany producent aparatów łączeniowych pracujących w sieciach o stałym napięciu. Pozwala to nam oferować liczniki impulsów i  czasu pracy.

Czujniki dostępne są w  wersji z  tworzywa sztucznego. Nawet jeśli warunki środowiskowe są bardzo niekorzystne. przeciwwybuchowe (ATEX) oraz o  wysokiej szczelności (IP69K). Wilanowska 321. MAGNETYCZNE CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA Firma .steute produkuje swoje czujniki właśnie z myślą o trudnych aplikacjach. 3 Czujnik magnetyczny bezpieczeństwa serii Ex RC Si M30 (ATEX) MAGNETYCZNY CZUJNIK BEZPRZEWODOWY Jedną z rewolucyjnych nowości firmy . Oferta obejmuje 18 typoszeregów takich urządzeń. Przeznaczone są one zarówno do pozycjonowania elementów Fot. Czujniki wyposażone są w  baterie litowe o  długim cyklu życia. niklowanego aluminium lub mosiądzu. jak też i do zastosowań związanych z  bezpieczeństwem pracy. kodowany maCzujnik magnetyczny w wykonaniu ze stali nierdzewnej serii EX RC M20 (ATEX) Fot. Trzy wersje czujników cylindrycznych (RC 13. Fot. obejmujące wersje bezprzewodowe. Po zbliżeniu magnesu czujnik wysyła kodowany Fot. Firma .steute. RC 15 oraz RC M20) dostępne są w wersji przeciwwybuchowej (ATEX).steute udostępnia swoim klientom specjalnie zaprojektowane urządzenia. Innowacyjny czujnik który odbierany magnetyczny może być przez jew wykonaniu den z  czterech tybezprzewodowym pów odbiorników.3 MHz).. z  wyjątkiem BZ 16.5. kodowany magnes) oraz RC Si 56 (obudowa prostokątna do montażu na typowych profilach aluminiowych. 02-665 Warszawa tel. obejmujących wersje kodowane. przy czym w  przypadku wersji RF RC 10 są one wymienne. do kontroli zamknięcia osłon. uniwersalności i  pewnego działania. faks 22 843 30 52 info@steute. wykonana z niklowanego aluminium lub ze stali nierdzewnej. wykonana z  tworzywa sztucznego. magnetyczne czujniki pozycyjne RF RC 10 EN868 (kompaktowa obudowa prostokątna z  tworzywa sztucznego) oraz RF GS M25 EN868 (obudowa cylindryczna o  średnicy 25 mm. także z  tworzywa sztucznego). Do współpracy z nimi przeznaczonych jest przeszło trzydzieści typów magnesów. dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej. które mogą mieć niekorzystny wpływ na pracę czujników magnetycznych stosowanych w przemyśle. 2 gnes). zagrożenie wybuchem czy długie przewody – to czynniki. stopień ochrony IP 67 lub IP 69K.pl www. Dlatego też .pl 62 s ier p ień 2 0 1 1 . Wszystkie te czujniki.steute oferuje dwa podstawowe typoszeregi czujników bezpieczeństwa: RC Si M30 (obudowa cylindryczna fi30 mm. agresywne środowisko.steute są bezprzewodowe. Stopień ochrony to minimalnie IP 67 (także w  przypadku wersji z  wtyczką) lub IP 69K. gwintowana. gwintowana. Zasięg może być podwajany dzięki zastosowaniu repeaterów (przekaźników sygnału). wersje bezprzewodowe.steute Polska al. także o. a  także ze stali nierdzewnej. wykorzystujące technologię EnOcean. Od czujników magnetycznych stosowanych w automatyce przemysłowej oczekuje się wysokiej trwałości. 1 maszyn i urząMiniaturowy dzeń (a więc pełczujnik Halla Ex nią tu funkcję HS Si 4 (ATEX) podobną do czujników indukcyjnych).raport PREZENTACJE PRODUKTÓW Czujniki magnetyczne firmy . a oferta jest stale rozszerzana. serii RF GS M25 w yp osażonych w  wyjścia przekaźnikowe lub pnp/ npn.. w obudowach cylindrycznych (od fi 8 do 18 mm) oraz prostokątnych (w tym przystosowanych do współpracy z siłownikami). IP 67 lub IP 69K. Zasięg transmisji to odpowiednio 300 m w  terenie otwartym oraz 30 m w typowej hali fabrycznej. 4 telegram (na częstotliwości 868. Adam Więch . wilgoć. Ponadto w  ofercie znajdują się czujniki wykorzystujące efekt Halla: miniaturowy HS Si 4 oraz większy BZ 16. służący do komunikacji z systemem sterowania.steute – do najbardziej wymagających zastosowań Brud. a w opcji dodatkowo w interfejs RS232. 22 843 08 20. MAGNETYCZNE CZUJNIKI POZYCYJNE Kolejna grupa urządzeń to czujniki służące do pozycjonowania elementów maszyn i  urządzeń.

k. sp.10 m 10.6 m 0... Porównanie podstawowych parametrów omawianych czujników LED (632 nm) Laser (650 nm) Programowanie przyciskiem teach-in Fix Programowanie przyciskiem teach-in BGS Odbiciowy Refleksyjny Bariera BGS Refleksyjny Bariera BGS Odbiciowy Refleksyjny Bariera FT 25-RH FS/FE FT 25-RF1 FS/FE FT 25FS/FE Symbol FT 25-R FR 25-R FR 25-RF FT 25-RL FR 25-RL 25-R FT 25-RF2 25-RF RLH 25-RL FT 25-RHD 60 Strefa działania 10. że jest to nieosiągalne.250 (mm) 30. papierniczym.sels... metaliczne znajdujące się w pobliżu wykrywanego obiektu. opakowaniowym. że jest w  stanie sprostać najwyższym wymaganiom rynku. w tym roku na targach automatyki w  Hanowerze Sensopart przedstawił kolejne nowości. uniwersalny montaż. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z demo na stronie firmy. ale w cenach niższych niż obecne. Omawiane czujniki dostępne są już w Polsce! Wyłącznym dystrybutorem jest firma Sels..3. Laserowy. elektronicznym. – identyczny montaż. Sels sp.. rolno-spożywczym. Obok superszybkich czujników wizyjnych Visor 10. – Nowa jakość obudowy – dzięki wzmocnieniu tworzywa włóknem szklanym wyjątkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne...200 25.. jak dla czujników starszej generacji (wymiana 1:1).. A jednak! Firma Sensopart po raz kolejny pokazała. – Szeroki wachlarz zastosowań – możliwość wykrywania praktycznie każdego obiektu bez względu na jego rozmiar. nieścieralny nadruk oznaczeń czujnika pozwala na ich identyfikację nawet po wielu latach ich ciężkiej eksploatacji..13 m 0.5 m 0. 18 m 800 0. nawet bez przerywania ich bieżącej pracy. – Idealne rozwiązanie dla producentów maszyn oraz szerokie zastosowania w  przemyśle motoryzacyjnym.1.120 25. Programowanie czujników przyciskiem lub zdalne z kabla. jarzeniowe lub dzienne. takie jak halogenowe. Wydawałoby się.. zaprezentowano miniaturowe czujniki optyczne z  serii F25. Malawskiego 5a tel.. Wszystkie czujniki serii F25 cechują się stopniem ochrony IP67 i IP69K oraz certyfikatem Ecolab (zalecane dla przemysłu spożywczego – odporność na codzienne procesy mycia środkami chemicznymi po ciśnieniem).250 0 . Generalnie czujnik nowej generacji musi mieć: – większy zasięg nawet o 100%.400 80 Częstotliwość ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1500 ≤ 2000 ≤ 2000 przełączania (Hz) sie rp ie ń 2 0 1 1 63 . – Auto-Detect – automatyczny wybór polaryzacji wyjścia czujnika PNP/NPN.o. low-cost (czujniki bez regulacji czułości) do zaawansowanych technicznie rozwiązań (precyzyjne i  szybkie wykonania czujników laserowych)... kolor czy materiał.. – konstrukcję umożliwiającą łatwy.PREZENTACJE PRODUKTÓW raport Nowe czujniki z serii F25! Aktualne wymagania stawiane konstruktorom czujników optycznych są bardzo wysokie. I/O  link. – niewielkie wymiary. Małe wymiary (wielkości połowy pudełka zapałek 12×20×34mm) oraz szeroka gama wykonań zapewnia tanie rozwiązania wielu skomplikowanych aplikacji przemysłowych. – Nowa technologia SensoPart ASIC zapewnia skuteczną eliminację zakłóceń spowodowanych przez powierzchnie błyszczące. 02-641 Warszawa ul. Klienci poszukują czujników o  parametrach technicznych przewyższających dotychczasowe rozwiązania. autodetekcja w  sumie to około 100 różnych wykonań czujników w jednej serii. co pozwala na łatwą regulację mechaniczną.pl Czym czujnik z serii F25 może Cię pozytywnie zaskoczyć? Oto jego najważniejsze cechy: – Strefy działania dłuższe niż obecnie dostępne na rynku (patrz tabela). – cechy umożliwiające jego zastosowanie w trudnych warunkach środowiskowych. – proste metody programowania z możliwością blokady.. gdzie dostęp jest utrudniony i wymaga się dużego zasięgu detekcji... Czujniki refleksyjne oraz bariery świetlne są niewrażliwe na światło zewnętrzne Tabela. świecące.. z o. Po wprowadzeniu w 2010 roku nowych serii czujników F55 i F10. – Niezwykle wyraźna plamka świetlna – zarówno czujniki laserowe (650nm) oraz te na światło widzialne LED (632nm) zapewniają dobrą widoczność plamki nawet w ostrym świetle dziennym. – Różnorodność wykonań – również wersje dla producentów OEM od tzw.pl www. 22 848 08 42 sels@sels.

sygnalizowania położeń krańcowych. jest to odległość.in. zmniejszając jego amplitudę. przez co wpływa również na dostępność maszyny. a producenci pozostawiają użytkownikom coraz większą możliwość wyboru poszczególnych parametrów urządzenia. Su i Sa.5°C. aby zachować jego charakte- Zabudowany Niezabudowany Przykładowy sposób montażu czujnika zabudowanego i niezabudowanego (Sn – znamionowa strefa działania. Rys. Mówiąc o strefie działania możemy wyróżnić kilka definicji (Rys. umożliwiają wysoką częstotliwość przełączania jak i  dużą odporność na drgania. czy też nie. Powyższa zasada działania pozwala na niezawodne wykrywanie metali niezależnie od tego czy znajdują się one w ruchu.in. z  cewki i rdzenia ferrytowego. – Użyteczna strefa działania (Su) – użyteczna strefa działania mierzona jest w zakresach napięcia pracy i temperatury pracy czujnika określonych w  karcie katalogowej czujnika. MONTAŻ Pod względem montażu czujniki indukcyjne możemy podzielić na dwa rodzaje: zabudowane (z czołem zabudowanym) oraz niezabudowane (z czołem niezabudowanym). które przenika przez powierzchnię aktywną (czoło) czujnika. Natomiast w przypadku czujnika niezabudowanego. 1 Porównanie parametrów Sn. Użyteczna strefa działania musi znajdować się pomiędzy 90% a 110% rzeczywistej strefy działania. Sr.raport PREZENTACJE PRODUKTÓW Podstawowe parametry czujników indukcyjnych ifm electronic Współczesne czujniki indukcyjne są urządzeniami mocno wyspecjalizowanymi. – Gwarantowany zasięg działania (Sa) – zasięg gwarantujący niezawodne działanie czujnika wynoszący od 0 do 81% znamionowej strefy działania. d – średnica czujnika) Rys. W przypadku czujnika zabudowanego powierzchnia aktywna czujnika (czoło) może zostać zabudowana na równi z materiałem tłumiącym. W pewnym momencie prądy wirowe są tak duże. do sprawdzania położenia obiektów. ZASADA DZIAŁANIA Czujnik indukcyjny zbudowany jest m. W porównaniu do wyłączników mechanicznych czujniki indukcyjne mają niemalże idealne cechy: wykrywają metale w sposób bezstykowy. w przewodniku tym powstają prądy wirowe. zapylenie i wilgoć. która nie uwzględnia odchyleń wynikających z zewnętrznych zakłóceń takich jak temperatura i napięcie. Prądy wirowe powstają kosztem energii pola elektromagnetycznego. Gdy w  polu elektromagnetycznym znajdzie się przewodnik elektryczny. Rzeczywista strefa działania musi znajdować się pomiędzy 90% a 110% znamionowej strefy działania. zliczania lub monitorowania prędkości obrotowej. metalowy obiekt. – Znamionowa strefa działania (Sn) – wartość charakterystyczna. w której jest zamontowany. taki jak np. 1): – Rzeczywista strefa działania (Sr) – odległość zmierzona z obiektem wg normy EN 60947-5-2 przy napięciu znamionowym i temperaturze pracy 23. które stanowią indukcyjną część oscylatora LC. że oscylacje wygasają. STREFA DZIAŁANIA Jednym z  podstawowych parametrów czujników indukcyjnych jest strefa działania. nie wymagają obsługi. Dla czujników indukcyjnych można wyróżnić dwa stany: – brak obiektu w strefie aktywnej – wysoka amplituda oscylacji (brak reakcji). Najprościej rzecz ujmując. przy której obiekt zbliżając się do powierzchni aktywnej czujnika powoduje zmianę stanu wyjścia na przeciwny. Po podłączeniu zasilania wokół cewki i rdzenia powstaje pole elektromagnetyczne. W zautomatyzowanych procesach czujniki indukcyjne wykorzystuje się m. 2 64 s ier p ień 2 0 1 1 . Prawidłowy dobór czujnika do warunków pracy wpływa na jego żywotność. – obiekt w strefie aktywnej – niska amplituda oscylacji przetwarzana jest na sygnał przełączający.

stąd też wykrywają one każdy metal z tej samej odległości. Niektóre czujniki indukcyjne posiadają stały współczynnik korekcji (K=1) dla wszystkich metali. dla czujnika o  Sn=10 mm wykrywającego element wykonany z miedzi strefa wyniesie Sr=0. Czujniki niezabudowane wyróżniają się dłuższymi strefami działania. WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCJI Współczynniki korekcji (K) opisują redukcję rzeczywistej strefy działania w  przypadku gdy obiekt jest wykonany z  innego materiału niż stal miękka (Fe360). w  przeciwieństwie do czujników zabudowanych. ponieważ zmiana rzeczywistej strefy działania zależy od typu. których strefy działania są krótsze i wykrywają one metale tylko od frontu powierzchni aktywnej (od czoła).o. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek podczas uruchomienia systemu i  jego eksploatacji. szybkich aplikacjach jak np. 2). z o. które należy brać pod uwagę przy ich doborze do aplikacji.2x10 mm=2 mm. tak aby materiał. Daniel Gonet Menedżer ds. 3): – stal = 1 – stal nierdzewna ok. rystykę wokół powierzchni aktywnej należy pozostawić wolną przestrzeń wyspecyfikowaną w  dokumentacji. operacje zliczania. w którym montowany jest czujnik go nie tłumił (Rys. 0.7 – mosiądz ok. struktury wewnętrznej. PODSUMOWANIE W artykule wymieniono tylko niektóre z  parametrów czujników indukcyjnych.PREZENTACJE PRODUKTÓW Stal miękka Stal nierdzewna Mosiądz Al raport Cu Rys. mgr inż. wykrywają metale zarówno od frontu jak i z boku powierzchni aktywnej.4 – aluminium ok.3 – miedź ok. rozmiaru i geometrii metalu. 0. Typowe współczynniki korekcji dla czujników indukcyjnych (Rys. 0. Prawidłowo dobrany czujnik z pewnością odwdzięczy się niezawodną pracą przez długie lata. Jest to bardzo istotny parametr czujnika. 0. Produktu ifm electronic sp. 3 Współczynniki korekcji – rzeczywista strefa działania Sr w zależności od wykrywanego metalu CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA Częstotliwość przełączania czujnika jest parametrem szczególnie ważnym w przypadku tzw. który ma być wykryty. Jest to maksymalna liczba zmian sygnału wyjściowego w czasie 1 sekundy. .2 W  uproszczeniu.

Innym rodzajem aplikacji.in. które wyposażane są w takie czujniki – służą one tam właśnie do wyznaczania położenia bazowego (patrz zdjęcie). 66 s ier p ień 2 0 1 1 . Na rysunku przedstawiono elementy metalowe rozmieszczone na okręgu stołu obrotowego. z pewnością pomocne będą czujniki zbliżeniowe. Firma WObit ma w ofercie m. Poznański WObit ma w swojej ofercie sensory tego typu w różnych wykonaniach – zarówno pod względem gabarytów oraz stosowanych technologii. Ich główną zaletą jest wykrywanie wszelkich obiektów takich jak metal. drewno czy tworzywa sztuczne. moduły liniowe. która dostarcza te oraz inne komponenty automatyki do odbiorców na całym świecie. gdzie wymagane jest bezkontaktowe wykrywanie położenia bazowego – np. czujniki indukcyjne nazywane są często krańcówkami. Charakteryzują się one zakresem detekcji wynoszącym 15mm i  produkowane są w obudowach cylindrycznych. Producentem czujników jest firma Autonics. CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE Kolejnymi typami czujników zbliżeniowych są wersje pojemnościowe. taka jak czujnik z serii PS firmy Autonics. które wykrywa krańcówka – np.raport PREZENTACJE PRODUKTÓW Czujniki zbliżeniowe – od nich rozpoczyna się automatyka Wszędzie tam. napędu czy też sygnalizacja obecności obiektu. jak i  prostokątnych o  różnych gabarytach. CZUJNIKI INDUKCYJNE Wersje indukcyjne (zdjęcie tytułowe) to prawdopodobnie najczęściej stosowane rodzaje czujników zbliżeniowych. jest przykładowo system wykrywania pozycji butelek. woda. w której można użyć czujników indukcyjnych. Przykładowe aplikacje Ze względu na pełnioną funkcję bazowania. które zatrzymywane muszą być precyzyjnie pod dyszą dozownika. szkło. Ostatni z  parametrów definiuje zakres detekcji obiektów. Wykrywają one obiekty metalowe i  występują zarówno w  obudowach cylindrycznych.

do którego są zbliżane.pl http://www. gdzie użycie czujników mechanicznych byłoby całkowicie niemożliwe. Wśród oferowanych przez WObit czujników światłowodowych znajdziemy wiele wykonań w  zależności od zakresu pomiarowego czy wielkości wykrywanego obiektu.PREZENTACJE PRODUKTÓW raport Przykładowe aplikacje Dzięki swoim właściwościom czujniki pojemnościowe mogą – w odpowiednio stworzonej aplikacji – wykrywać zmiany pojemności poprzez materiał.pl http://www. WObit tel. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe układy z  barierami optycznymi. Na rysunku przedstawiono system monitoringu stanu minimalnego oraz maksymalnego cieczy poprzez ścianki pojemnika. gdzie trudno byłoby użyć inne elementy pomiarowe lub detekcyjne.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 67 . Przykładowe aplikacje Czujniki fotoelektryczne znajdują zastosowanie w  maszynach pakujących oraz na liniach technologicznych. że mogą być stosowane w miejscach.wobit.com. czyli z  użyciem lusterka. w którym się ona znajduje. Drugi z rysunków przedstawia wykorzystanie czujnika do kontroli obecności kapsla umieszczanego na butelce. Czujniki światłowodowe mają również tę zaletę. Dzięki bezkontaktowemu działaniu i  braku elementów mechanicznych cechują się one znacznie dłuższą żywotnością oraz możliwością zastosowania w  aplikacjach. W  zależności od aplikacji mogą one działać odbiciowo (bezpośrednio od obiektu) lub refleksyjnie. 061 835 08 00 wobit@wobit. CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE Ostatnia z  grup obejmuje kilka typów czujników. Dostępne są również dodatkowe akcesoria dedykowane do środowisk o  podwyższonej temperaturze pracy.autonics. Przy większych zakresach detekcyjnych oraz w wymagających warunkach stosowane mogą być również bariery fotoelektryczne złożone z nadajnika wraz z odbiornikiem.com.

dzięki któremu możemy zawęzić nasze pole poszukiwań poprzez podanie konkretnych parametrów szukanego przez nas czujnika. Turck. spójność oraz łatwość wyszukiwania informacji świadczą o wysokiej klasie strony internetowej firmy ELFA Elektronika. Interesujący nas czujnik możemy wyszukać ze względu Casp System Zawartość merytoryczna: Projekt i nawigacja: ny doradca. Przed zapoznaniem się z kartami katalogowymi produktów. nazwa producenta czy zgodność z RoHS. Zestawienia wszystkich urządzeń danego typu dostępne są w broszurach do pobrania. Strona nie zawiera dużo dodatków i w efekcie skupia się na zaprezentowaniu oferty firmy. w wytwarzaniu których TWT się specjalizuje. Na stronie umieszczono krótkie opisy zasad działania czujników oraz wyjaśnienia. Sels.pl TWT Automatyka TWT Automatyka to polski producent czujników do zastosowań w przemyśle i innych branżach. Witryna firmy TWT Automatyka jest prosta i intuicyjna w obsłudze.pl Katalogowy dystrybutor podzespołów. www. co wyróżnia ją na tle innych portali. Omron czy Sick. jak rozumieć parametry urządzeń. Świetny. Xecro. handlowe (cena.raport p PRZEWODNIK WWW Zawartość merytoryczna: Projekt i nawigacja: ników zbliżeniowych podział występuje ze względu na sposób zasilania. dalmierze. Z tego względu przydatny okaże się tzw. automatyki i elektrotechniki od dłuższego czasu rozwija swój internetowy kanał sprzedaży. Każdy produkt jest zaprezentowany w sposób kompletny – podane są informacje techniczne (parametry). Tym. Wybierając konkretne urządzenie. jest przede wszystkim prostota obsługi i bogaty asortyment. szczelinowe i okna optyczne) oraz indukcyjne. www. Carlo Gavazzi.com. bariery. www. Wśród wielu rodzajów sensorów do nabycia są m. Aktualna witryna firmy jest wzorcowa. informację o cenie i dostępności w magazynie oraz ewentualne akcesoria. Witryna czujniki24. Gdy to możliwe. wirtual- 68 s ier p ień 2 0 1 1 . Balluff oraz Schneider Electric. ifm electronic. Na stronie znajduje się też cennik czujników. stonowany projekt graficzny. dołączony jest rysunek techniczny. refleksyjne oraz bariery świetlne.czujniki24. oprócz listy parametrów. Do wyboru jest w sumie ponad siedemset sensorów optycznych i indukcyjnych. Panasonic. Omron. Schneider Electric. ifm electronic. W efekcie dostępny asortyment to kilkaset czujników. Producentami oferowanych urządzeń są Siemens. Sensopart. Contrinex. optyczne (odbiciowe z eliminacją wpływu tła.twt.elfaelektronika.pl Godny polecenia serwis dla poszukujących wszelkiego rodzaju czujników do zastosowań w automatyce. poznać można nieco teorii. mamy do dyspozycji jego specyfikację techniczną. takich firm jak Balluff. refleksyjne. Czytelność i przejrzystość to jej atuty.pl jest bardzo wygodną platformą do wyszukiwania i zamawiania produktów. Dla czuj- ELFA Elektronika Zawartość merytoryczna: Projekt i nawigacja: na jego rodzaj lub producenta. serwis proponuje też zamienniki dla wybranego czujnika.in. czujnik koloru i kontrastu. Pepperl+Fuchs. Infra electronic. Wybór w przypadku obydwu typów produktów jest duży. Do każdego urządzenia. Oferta firmy sprowadza się do czujników optycznych i indukcyjnych. dostępność) oraz pozostałe. W przypadku czujników optycznych do wyboru mamy wersje obiciowe. jak np. elementów i narzędzi dla elektroniki.

BEZPIECZEŃSTWO

technika

Ochrona przed przepięciami w obszarach zagrożonych wybuchem i bezpieczeństwo systemów
W przemyśle chemicznym i przetwórczym bezpieczeństwo systemów musi być na wysokim poziomie. Niezawodność i dyspozycyjność odgrywają szczególnie ważną rolę w ciągłych procesach produkcyjnych. Aby zapobiec zagrożeniom ludzi, środowiska i możliwym uszkodzeniom systemów, niezbędny jest zgodny z aktualnymi normami projekt ochrony przed przepięciami dla obszarów zagrożonych i niezagrożonych wybuchem.
Dyrektywa ATEX oraz obowiązujące krajowe i międzynarodowe normy zawierają wiele wskazówek, co wymaga skoordynowania. W  nowych instalacjach odbywa się to już w  fazie planowania. W  dyrektywie ATEX występuje ocena ryzyk wybuchu i możliwych źródeł zapłonu – wymienia się tu uderzenie pioruna, różnice potencjałów i  wyładowania elektrostatyczne. Te kluczowe słowa znajdują się również w  przepisach bezpieczeństwa eksploatacji (TRBS 2152-3 [1]) oraz w  rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa pracy. Z  reguły wystarczy uwzględnić mającą zastosowanie do prawie wszystkich obiektów budowlanych normę o ochronie odgromowej (PN-EN 62305 [2]). W części 2 opisane jest tzw. zarządzanie ryzykiem w obiekcie budowlanym, w którym uwzględnia się skutki uderzeń piorunów. Dotyczy to wszystkich obiektów budowlanych – również obiektów zagrożonych wybuchem według PN-EN 60079-0 (Urządzenia elektryczne w  przestrzeniach zagrożonych wybuchem [3]) oraz PN-EN 61241-10 (Urządzenia elektryczne do stosowania w  obecności pyłów palnych [4]). Analizę ryzyka przeprowadza się w  celu określenia konieczności stosowania instalacji odgromowej i  ustalenia stosownych

Fot. 1

W przypadku montażu urządzenia do ochrony przed przepięciami na głowicy czujnika oszczędza się na kosztach dodatkowej obudowy

pod względem technicznym i ekonomicznym środków ochrony. Instalacja odgromowa składa się z  zewnętrznej ochrony odgromowej ze zwodami pionowymi, odprowadzeniami i  instalacją uziemiającą oraz wewnętrznej ochrony odgromowej i przed przepięciami. W części 2 normy o  ochronie odgromowej [2] omówione są liczne współczynniki do wyliczania szkód i  zapobiegania im oraz minimalizowania zagrożeń. Ponieważ w przypadku obiektów budowlanych zagrożonych wybuchem

istnieje podwyższone ryzyko z  często znacznie rozleglejszymi skutkami, zarówno w stosunku do ludzi, jak i środowiska, nie można zrezygnować z zaplanowania ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami. WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW W OCHRONIE ODGROMOWEJ W  załączniku do części 3 normy [2] znajdują się ważne informacje na temat realizacji zarówno instalacji uziemiającej, jak i  wyrównania
sie rp ie ń 2 0 1 1

69

technika

BEZPIECZEŃSTWO

potencjałów. W  tej części normy w punkcie 6.2 omówiono wyrównanie potencjału w ochronie odgromowej. Osiąga się je przez połączenie wymienionych niżej części składowych za pośrednictwem przewodów ekwipotencjalnych, złączy i urządzeń ochrony przed przepięciami: – zbrojenia metalowego obiektu budowlanego, – instalacji z metalu, – zewnętrznych części przewodzących i przewodów, które połączone są z obiektem budowlanym, – systemów elektrycznych i  elektronicznych wewnątrz objętego ochroną obiektu budowlanego. Następnie podane są szczegółowe, specjalne wskazówki dotyczące biogazowni [2, część 3 Bb 2], dla których istnieją również informacje i  wytyczne przygotowane przez szereg instytucji państwowych. PN-EN 60079-14 [5] zaleca badanie, jakie środki należy przedsięwziąć przeciw piorunom i  przepięciom, gdy systemy sięgają do stref zagrożonych wybuchem Ex (0) – jak np. w przypadku zbiorników magazynowych, oczyszczalni i  kolumn destylacyjnych. Ale również ta norma w  punkcie 6.5 (Ochrona odgromowa) powołuje się na normę o  ochronie odgromowej [2], koło znowu więc się zamyka. Norma PN-EN 60079-25 (Systemy iskrobezpieczne [6]) odnosi się nieco bardziej szczegółowo do iskrobezpiecznych obwodów sygnalizacyjnych, które często występują w praktyce. Określone są również minimalne wartości dla urządzeń ochrony przed

Fot. 2

Koncepcja ochrony dla przemysłu przetwórczego – w układzie sterowania stosuje się ogranicznik przepięć po stronie obiektu i w szafie sterowniczej dla zapewnienia ciągłości pracy obwodu

przepięciami. W  załączniku normy wskazuje się ponownie na analizę ryzyka w normie o ochronie odgromowej [2, część 2] i przedstawia możliwą koncepcję ochrony (rysunek 2). KONCEPCJA STREF OCHRONY I PRZYPADKI STOSOWANIA Celem ochrony odgromowej i  przed przepięciami jest zwiększenie bezpieczeństwa i dyspozycyjności systemu. Również w normie PN-EN 61511-1 (Bezpieczeństwo funkcjonalne [7]) uwzględnione są systemy techniki bezpieczeństwa dla przemysłu przetwórczego, jeśli chodzi o zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) i  zagrożenie uderzeniem pioruna. Podstawą systemu ochrony odgromowej jest koncepcja stref ochrony

Przegląd norm
[1] Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji TRBS 2152-3 [2] DIN VDE 0185-305 – Część 1 do 4 / PN-EN 62305 Ochrona odgromowa [3] PN-EN 60079-0 – Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem [4] PN-EN 61241-10 – Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych [5] PN-EN 60079-14 – Atmosfery wybuchowe: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych [6] PN-EN 60079-25 – Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Systemy iskrobezpieczne [7] PN-EN 61511-1 – Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego

odgromowej [2] (rysunek 2). Obiekt budowlany jest podzielony na strefy ochrony odgromowej (LPZ, Lightning Protection Zone) od 0A do 3. Celem jest zredukowanie wpływu zaburzeń z LPZ 0A na 2 lub 3 w przypadku bliskich lub bezpośrednich uderzeń piorunów do poziomu akceptowalnego dla danego zastosowania. Zewnętrzne zwody lub części konstrukcyjne wokół urządzeń w rejonie eksploatacji powinny zapobiegać szkodom fizycznym. Ochrona przed przepięciami powinna zapobiegać szkodom w  urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i oddziaływaniom na nie. W  przemyśle przetwórczym występują wielkopowierzchniowe instalacje na wolnym powietrzu z  długimi odcinkami kabli sygnalizacyjnych i  zasilających. W przypadku burzy i uderzeń piorunów w obiekt lub w jego pobliżu użytkownik musi liczyć się ze znacznymi różnicami potencjałów. Przepięcia występują również przy operacjach przełączania obciążeń indukcyjnych, jak np. silniki. W  instalacjach elektrycznych od czasu do czasu dochodzi wskutek zwarć lub zwarć doziemnych do nagłego odłączenia całych segmentów instalacji. Użytkownik instalacji powinien również uwzględnić skutki uruchomienia wyłączników awaryjnych i  odłączenia urzą-

70

s ier p ień

2 0 1 1

BEZPIECZEŃSTWO
Surgetrab S-PT – ogranicznik przepięć dla czujników pomiarowych

technika

Urządzenie Surgetrab S-PT należy do asortymentu ograniczników przepięć dla czujników pomiarowych na zewnątrz w miejscu eksploatacji (rysunek 4). Ogranicznik ten montuje się bezpośrednio na głowicy w gwincie dławnicy. W przypadku wykonania Ex d wykorzystuje się drugie wolne złącze śrubowe. W przypadku wariantu przelotowego wykorzystuje się tylko jedno wprowadzenie, wariant ten nadaje się do przyrządów na obiekcie z jednym tylko wejściem. Ograniczniki przepięć mają wysoką obciążalność udarową i niski poziom ochrony. W zależności od wykonania mogą być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu lub pyłów. Spełniają wymagania zarówno normy dla urządzeń ochrony przed przepięciami, jak i normy o ochronie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Tak więc nic nie stoi już na przeszkodzie ochronie sygnałów Profibus PA-, Foundation Fieldbus-, Hart- i Namur czy też zwykłych pętli prądowych.

Fot. 3

Plugtrab PT/FM – stan roboczy urządzenia jest natychmiast rozpoznawany wzrokowo dzięki optycznej sygnalizacji

dzeń pod obciążeniem. Tego rodzaju operacje przełączania mogą wywołać krótkotrwałe przepięcia o napięciu kilku tysięcy woltów. Nawet jeśli system natychmiast nie ulega awarii, mogą zostać uszkodzone urządzenia elektroniczne, które później ulegają awarii. Powiązanie z burzą – być może sprzed tygodnia – jest potem trudno wykazać. PROFILAKTYCZNA KONTROLA URZĄDZEŃ OCHRONY Urządzenia ochrony przed przepięciami mogą wyraźnie podnieść dyspozycyjność systemu, a  koncepcja stref ochrony ułatwia decyzje. Na przejściach stref ochrony należy uwzględnić odpowiednie

Fot. 4 Urządzenia ochrony przed przepięciami z rodziny produktów Surgetrab zostały zaprojektowane do instalowania na głowicy czujnika w otworze dławnicy

środki ochrony przed przepięciami i  wyrównanie potencjału. Urządzenia ochrony przed przepięciami dla technik, sterowania – systemów magistrali, pętli prądowych, cyfrowych wejść/wyjść – mają budowę wielostopniową i dlatego doskonale nadają się do przechodzenia przez kilka stref ochrony. Oferują wysoką obciążalność udarową i  niski poziom ochrony. W  praktyce z  jednej strony trzeba uwzględnić interfejs przy urządzeniu, na obiekcie a  z  drugiej strony interfejs w  szafie sterowania (rysunek 2). Urządzenia do ochrony przed przepięciami dla AKP charakteryzują się odpornością na uszkodzenia (Fail Safe Short). W przypadku przeciążenia przechodzą do stanu wyrównania potencjałów pomiędzy przewodami sygnału a PE i chronią w ten sposób dany interfejs. W przypadku niektórych ograniczników przepięć do montażu w  szafie sterowniczej, przeglądy konserwacyjne i kontrole urządzeń ochrony można przeprowadzać za pośrednictwem urządzenia testującego. Urządzenie to nosi nazwę CHECKMASTER. Określany jest stan ogranicznika i można go na czas wymienić. Kontrolować można w dowolnej chwili, ponieważ wyjęcie wtyku z podstawy nie powoduje przerwania ani zmiany w obwodzie sygnalizacyjnym. Firma Phoenix Contact oferuje również urządzenia do ochrony przed przepięciami dla techniki sterowania z wbudowanym stykiem sygnalizacji zdalnej. Ograniczniki przepięć mdają czerwoną i  zieloną

diodę LED stanu (rysunek 3). W ten sposób można szybko znaleźć uszkodzony ogranicznik wśród wielu innych i go wymienić. PODSUMOWANIE W  końcowym rozliczeniu chodzi o ekonomiczność systemów – nakłady na konserwację, naprawy i  przestoje zawsze mają wpływ na koszty wytworzenia produktu. Ekonomiczne systemy muszą działać niezawodnie i  wymagać jak najmniej prac konserwacyjnych. Sporadycznie występujące awarie systemów wskutek wcześniejszego uszkodzenia urządzeń elektrycznych prowadzą do utraty danych, nieplanowanych wyłączeń i napraw. Doświadczenie pokazuje, że systemy z urządzeniami do ochrony przed przepięciami pracują bez zakłóceń, niezawodniej i dłużej.
Bernd Fritzemeier, Mieczysław Ludwików

Phoenix Contact sp z o.o. Długołęka, ul. Wrocławska 33d 55-095 Mirków artykul@phoenixcontact.pl http://www.phoenixcontact.pl/ ochrona-przeciwprzepieciowa Product Manager – Mieczysław Ludwików

Skomentuj, zaopiniuj, skontaktuj się z nami!
Podziel się z nami Twoją opinią! Dla 5 pierwszych aktywnych osób atrakcyjne nagrody!!! artykul@phoenixcontact.pl

sie rp ie ń

2 0 1 1

71

Produkty tej firmy wyróżnia zintegrowana funkcjonalność komunikacji w  różnych sieciach oraz zespół technologii znanych z branży IT zwanych Automation Server. elastycznymi sprzętowo i  aplikacyjnie rozwiązaniami. Dlatego też w  szwajcarskiej firmie Saia-Burgess powstały niezależne od producenta założenia i  wymagania stawiane dostawcom nowo budowanych lub modernizowanych systemów. stanowi średnio mniej niż 20% kosztów cyklu życia obiektu. Warto jednak pamiętać. a  aplikacje podlegają weryfikacji*). Peace of Mind uzyskał status znaku jakości w automatyce budynkowej przyznawanego przez niemiecki urząd TÜV Sud. w całym cyklu życia budynku. W tym ostatnim podejściu nadrzędny cel stanowi zminimalizowanie kosztów budowy. Zgodnie z tą ideą warto odstąpić od stosowania sprzętu. który charakteryzuje się krótkim czasem życia. Dokumenty te stają się częścią materiałów przetargowych. a nie tylko początkowe koszty budowy i instalacji urządzeń. ujmując to w skrócie. takie tworzenie systemów automatyki.technika AUTOMATYKA BUDYNKOWA Minimalizacja kosztów utrzymania obiektu dzięki koncepcji Peace of Mind w automatyce budynkowej Koncepcja Peace of Mind oznacza celowe odejście od popularnego sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych określanego jako Cheap in Mind. Celem koncepcji Peace of Mind w automatyce budynkowej jest zminimalizowanie wszystkich kosztów i problemów związanych z utrzymaniem obiektu. Peace of Mind oznacza. że zakres kosztów budowy. Już od 72 s ier p ień 2 0 1 1 . bez względu na negatywne konsekwencje i skutki uboczne takiego postrzegania inwestycji. Saia-Burgess jest znanym producentem sterowników i paneli operatorskich. zastępując go otwartymi. aby minimalizowane były całkowite koszty użytkowania obiektu. łącznie z etapem planowania.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA
2000 roku sterowniki Saia oferowane są z  webserwerem, czyli wbudowanym serwerem stron WWW. Kolejne funkcje Automation Servera to możliwość wysyłania e-maili, praca jako serwer FTP, komunikacja z wykorzystaniem GPRS i  Bluetooth, a  także możliwość przechowywania danych na karcie pamięci Flash. Standardem jest również wbudowanie w  urządzenia interfejsów USB oraz do sieci Ethernet, co umożliwia łatwe wykorzystanie PLC w systemach, gdzie zagregowane dane muszą być przesyłane do i ze sterownika. Jednocześnie użytkownik może w  intuicyjny sposób, jaki zna z komputerów i różnych urządzeń używanych na co dzień, pobierać, analizować i  przetwarzać zebrane informacje oraz wizualizować je, wykorzystując standardową przeglądarkę internetową. Możliwości takie zdecydowanie upraszczają tworzenie i  obsługę systemów automatyki – szczególnie budynkowej, gdzie do danych oraz możliwości nastaw dostęp muszą mieć często osoby niebędące inżynierami. Należy zaznaczyć, że programowanie i zmiany programu sterownika odbywać się mogą zarówno lokalnie (łącze USB), jak i  zdalnie (np. łącze Ethernet) z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Saia PG5 Controls Suite, co gwarantuje, że postronne osoby nie mają dostępu do funkcji zarezerwowanych dla instalatorów i integratorów systemów. Systemy automatyki tworzone w oparciu o urządzenia Saia spełniają założenia koncepcji Peace of Mind. Wymienione cechy urządzeń PLC i HMI są bardzo przydatne w zastosowaniach związanych z  automatyką budynkową, aplikacjami infrastrukturalnymi i  podobnymi. Normy związane z  ochroną środowiska, szczególnie w  zakresie emisji CO2 oraz zużycia energii, a także rosnące wymagania samych klientów powodują, że konieczne staje się stosowanie coraz bardziej zaawansowanych, acz coraz prostszych w serwisowaniu, systemów automatyki budynkowej. Tego typu rozwiązania pozwalają na zwiększenie komfortu użytkowników oraz przyczyniają się do minimalizacji zużycia mediów. Ponieważ większość całkowitych kosztów instalacji i utrzymania systemów budynkowych (np. działania klimatyzacji) związanych jest z  ich użytkowaniem – w  szczególności z kosztami zużywanej energii – zasadne jest inwestowanie w  automatykę i układy sterowania. WESTSIDE, CZYLI SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA SAIA W AKCJI Westside Center to nazwa największego w  Szwajcarii obiektu in-

technika

frastrukturalnego, centrum handlowo-biurowo-hotelowo-rekreacyjnego zaprojektowanego przez znanego architekta Daniela Libeskinda. Centrum wybudowane nieopodal stolicy Szwajcarii – Berna, statystycznie rokrocznie gości każdego jej mieszkańca ponad 20 razy, a  powierzchnia jego aquaparku (10 tys. m2) przewyższa sumę czterech największych obiektów tego typu w Polsce. Systemy sterowania układami technologicznymi tego kompleksu wykorzystują urządzenia i rozwiązania firmy Saia, począwszy od nastawników w pokojach hotelu Holiday Inn, przez sterow-

technika

AUTOMATYKA BUDYNKOWA

niki programowalne rodziny PCD3 w poszczególnych instalacjach obiektu, aż po pięciostanowiskowy system BMS. W  instalacjach zastosowano własne rozwiązania komunikacyjne firmy Saia oraz różne otwarte standardy (np. 20 tys. punktów systemu KNX/EIB). INNOWACYJNE, OTWARTE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Saia-Burgess w Polsce jest firma Sabur. Misją firmy jest promowanie otwartych oraz innowacyjnych rozwiązań dla automatyki. Otwartość tę zapewniają: bezpośrednia dostępność w jednym pakiecie praktycznie wszystkich dostępnych protokołów komunikacyjnych, a  więc BACnet, LON, KNX/EIB, DALI, MP-Bus, Modbus czy N2-Bus, łatwość tworzenia interfejsów do produktów firm trzecich, duże zasoby i szybkość działania platformy, możliwość realizowania zarówno niewielkich, jak i  dużych obiektów, a  także szerokie wykorzystywanie technologii webowych znanych ze świata IT. Korzyści ze stosowania tych rozwiązań obejmują również możliwość integracji z systemami automatyki budynkowej innych producentów, co ma szczególne znaczenie przy rozbudowie istniejących instalacji. Projektantom, instalatorom i  przyszłym użytkownikom

daje to pełną swobodę w doborze elementów, w zaproponowaniu systemu, który w  sposób perfekcyjny będzie realizował założenia w  ciągu całego cyklu życia budynku. W  ramach kompleksowego systemu automatyki budynkowej dostarczamy sterowniki PLC/DDC, sterowniki strefowe, nastawniki pomieszczeniowe, lokalne i zdalne panele operatorskie, systemy wizualizacji, sterowania i raportowania. Mamy także w swojej ofercie ekonomiczne i proste w obsłudze systemy zarządzania zużyciem mediów, łatwo dające się wprząc w codzienną pracę zarządców budynków. Sabur działa w  oparciu o  firmy partnerskie, nazywane integratora-

mi systemów automatyki, które realizują instalacje HVAC, BAS, BEMS czy BMS, wykorzystując oferowane przez nas produkty i  rozwiązania. Będąc od niemal dwudziestu lat wyłącznym dystrybutorem kilku znanych w  branży firm, zapewniamy partnerom pełny dostęp do tych innowacyjnych technologii, wiedzę z zakresu projektowania, instalowania i  uruchamiania instalacji różnych typów, w  tym budynkowych. W  ramach współpracy jesteśmy do ich dyspozycji od etapu koncepcji, aż do oddania obiektu użytkownikowi. Właścicielom i  użytkownikom gwarantujemy, że wykonane przez naszych partnerów instalacje będą długo i niezawodnie im służyły, a bieżąca obsługa systemu nie będzie pociągała za sobą wysokich kosztów zgodnie z koncepcją Peace of Mind, która w  Niemczech uzyskała status „znaku jakości” w  automatyce budynkowej. *)
*) systemy automatyki mogą być certyfikowane na zgodność z  Peace of Mind przez niemiecki TÜV Sud. Dokumentacja przetargowa Peace of Mind jest dostępna na stronie: www.pom-automation.com.

Wszystkie zdjęcia przedstawiają Westside Center Artykuł firmy: Sabur www.sabur.com.pl

74

s ier p ień

2 0 1 1

SIECI KOMUNIKACYJNE

technika

GW-7553 – konwerter Modbus RTU/TCP-PROFIBUS
Szeroka gama urządzeń firmy pamięci Flash, 512kB pamięci SRAM ICP DAS w  ofercie JM elektronik i wbudowany układ watchdog. przeznaczonych do komunikacji w  sieciach przemysłowych została rozszerzona o  moduł konwertera GW-7553. Umożliwia on urządzeniom typu master pracującym w sieci PROFIBUS dostęp i komunikację z urządzeniami wykorzystującymi protokół Modbus RTU/ASCII/ TCP. Wraz z urządzeniem GW-7553  użytkownik otrzymuje aplikację umożliwiającą ustawianie parametrów pracy urządzenia, konfigurację modułu przez sieć, podgląd aktualnych parametrów pracy urządzenia oraz aktualnego adresu w  sieci. Urządzenie jest oparte na procesorze 80186 80MHz oraz zawiera 512kB Za obsługę interfejsu PROFIBUS wyprowadzonego na złączu D-SUB o dziewięciu pinach odpowiada kontroler Profichip VPC3+C. Od strony interfejsu PROFIBUS zapewniona jest izolacja do 3000VDC. Konwerter ICP DAS GW-7553 jak zdecydowana większość urządzeń tego producenta przystosowany jest do montażu na szynie DIN oraz pracy w  szerokim zakresie temperatur od –25 do 75°C. Do jego zasilania można wykorzystać dowolne napięcie stałe z zakresu 10‒30V. Artykuł firmy: JM elektronik tel. 32 339 69 96, faks 32 339 69 09 www.jm.pl

odejście od „atomu” jest bowiem nierealne. wykorzystując normę IEC 61400-25. korzyści płynące z wykorzystania omawianego oprogramowania jako jednego narzędzia dla wielu platform są oczywiste. Liczba obecnie użytkowanych turbin wynosi około 22  tys. która poruszona została w jednym z niedawnych wydań APA. który za sprawą toczących się dyskusji wokół energii jądrowej obecnie bardzo zyskał na popularności. Bierze się pod uwagę między innymi pokrycie podstawowego obciążenia energetycznego. W  tym kontekście należy wspomnieć. wykorzystując francuskie elektrownie atomowe. rozbudowa sieci pozyskiwania energii wiatrowej będzie stale postępować. zaczynając od Windows 7 lub nawet systemów Server 2008R2 do zastosowań w zarządzaniu parkami wiatrowymi. Drugi traktuje zaś o cyberbezpieczeństwie. podejmujemy dwa kolejne tematy związane z tego typu sieciami. Funkcja prostej i  efektywnej wizualizacji lokalnego zarządzania turbinami w  głowicy lub w  wieży elektrowni wiatrowej jest mocną stroną systemu zenon. Jeszcze innym pomysłem jest generowanie energii elektrycznej na pustyniach.technika ENERGETYKA I ZASILANIE Smart Grid Energetyka odnawialna i bezpieczeństwo sieciowe Kontynuując tematykę dotyczącą Smart Grid. na przykład Niemcy. Dzięki możliwości skalowania. W  konsekwencji z  nadrzędnego systemu zarządzania farmami wiatrowymi można dostać się do interfejsu użytkownika konkretnych systemów turbin bez dodatkowych działań. POŻEGNANIE Z ENERGIĄ ATOMOWĄ?! Dla niektórych krajów energia atomowa jest dzisiaj perspektywicznym źródłem produkcji niedrogiego prądu elektrycznego. liczba turbin wiatrowych eksploatowanych w  Niemczech musiałaby wzrosnąć mniej więcej o połowę. Luka w  zaopatrzeniu w  energię powinna zostać uzupełniona energią ze źródeł odnawialnych. z  niemal 60-aktualnie eksploatowanymi reaktorami atomowymi. Możliwości elastycznego dostosowania systemu do tworzonej aplikacji wynikające z  narzędzi i  modułów zenona są dodatkowo uzupełniane przez liczne zintegrowane możliwości komunikowania się. że system HMI/SCADA – zenon ma duże znaczenie w odniesieniu do takich zadań jak lokalne zarządzanie turbinami oraz zarządzanie pracą farm wiatrowych. Największy obok fotowoltaiki potencjał ma w tym przypadku energetyka wiatrowa. Obecnie prowadzony jest 76 s ier p ień 2 0 1 1 . Nawet jeśli zmiana ta nie jest możliwa z dnia na dzień i chociaż wytwarzanie brakującej energii tylko częściowo może zostać pokryte przez elektrownie wiatrowe. Można na przykład łatwo komunikować się i konfigurować sposoby komunikacji. Oprócz rozbudowy sieci energii odnawialnych w  Niemczech prezentowane są również alternatywne koncepcje energetyczne z  dużym udziałem importu energii. którego zachowanie jest warunkiem poprawnego działania systemów nadzorujących pracę sieci energetycznych. po niedawnych wydarzeniach w Japonii zamierzają jak najszybciej odłączyć swoje elektrownie atomowe od sieci energetycznych. Dla Francji. i z pewnością kilkakrotnie zwiększy się w kolejnych dziesięcioleciach. Aby zastąpić wszystkie 17 niemieckich elektrowni atomowych. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania energetyki odnawialnej. Dostępne są również bezpośrednie mechanizmy przekazywania danych z systemu zarządzania parkami wiatrowymi przez zdalny protokół – zgodnie z IEC 60870-5-101/-104. a kończąc na systemach Windows embedded służących do zarządzania turbinami. Inne państwa.

przez co zajmuje się nim różny personel i brakuje często jednoznacznie zde- technika finiowanych zakresów odpowiedzialności. Obok kradzieży prądu największym zagrożeniem są hakerzy kierujący się pobudkami terrorystycznymi. sie rp ie ń 2 0 1 1 77 . W  tym przypadku wykorzystywane są często serwery web oraz różne aplikacje typu SCADA. czyli przesyłanie prądu sieciami o wysokim napięciu. O  tym. że cykle konserwacji są nieregularne. że system jest odpowiednio chroniony przed czynnikami zewnętrznymi oraz podjąć odpowiednie działania z zakresu zapobiegania cyberprzestępczości. gdy nie wieją u nas silne wiatry. – dokumentacja składników systemu. odwiedź naszą stronę internetową www.ENERGETYKA I ZASILANIE projekt Desertec.com/energy albo napisz do nas e-mail na adres: energy@copadata. W  tym zakresie Stany Zjednoczone znacznie wyprzedzają Europę. Z pewnością w przyszłości będzie przybywać wyzwań w  odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną.com. który spełnia odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Ciekawe jest to. Wynika to poniekąd z faktu. Z tego względu instalacje te powinny być odpowiednio monitorowane – na przykład przy użyciu systemów SCADA takich jak zenon. Aby w pełni zapewnić poprawny nadzór i kontrolę transmisji energii. które występowałyby w przypadku transmisji z wykorzystaniem prądu przemiennego siecią o  napięciu 380kV. – oddzielenie aplikacji i projektowania. transmisji i dystrybucji energii zauważalne są liczne luki w zabezpieczeniach. Tyle właśnie czasu mieliby zatem hakerzy na przeprowadzenie ataków. Większość luk w  zabezpieczeniach stwierdzono pomiędzy siecią firmową a  urządzeniami HMI. Oto kilka jego właściwości pozwalających na tworzenie bezpiecznych aplikacji: – przechowywanie danych w formacie binarnym. – zarządzanie użytkownikami – Active Directory lub ADAM. W jaki sposób można byłoby przesłać z jak najmniejszymi stratami przez wiele tysięcy kilometrów takie ilości energii? HVDC (High Voltage Direct Current). copadata. tworzą podstawę dla zaostrzonych dyrektyw europejskich producentów i integratorów systemów. którą ludzkość zużywa w ciągu roku! Plan konsorcjum Desertec przewiduje wykorzystanie energii elektrycznej generowanej na Saharze na potrzeby dużych konsumentów energii – w szczególności europejskich. odpowiedzialnością załogi oraz przebiegiem procesów roboczych i  dokumentacją. Już w obecnych. Technologie takie mogłyby stać się zatem w przyszłości głównym nośnikiem energii dla Europy – zwłaszcza w okresach. Cieszące się dużym uznaniem w segmencie energetycznym standardy CIP (Critical Infrastructure Protection). że takie luki usuwano średnio dopiero w ponad 330 dni po ich ujawnieniu. Zgodnie z szacunkami naukowców – w ciągu sześciu godzin suma energii słonecznej na pustyniach przekracza całą ilość energii. a znacznie więcej z kompetencjami. Takim systemem jest na przykład zenon. W oparciu o to należałoby jednak zdać się na system. Firma COPA-DATA wspiera swoich klientów przy tworzeniu dokumentacji istotnych z  punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego chcemy zawsze być u boku naszych klientów. – zaszyfrowany protokół sieciowy. a  poprawki z  zakresu bezpieczeństwa wgrywane są z opóźnieniem. Bezpieczeństwo nie ma więc już tak wiele wspólnego z samą techniką. pokazują badania prowadzone przez Red Tiger Security. Zakresy odpowiedzialności oraz przebieg procesów zawsze muszą być ustalone i zdefiniowane w ramach procedur wewnętrznych. Prowadzi to w konsekwencji do sytuacji. Z  tego względu w  wielu projektach badawczych i grupach roboczych prowadzone są dyskusje. że w  omawianej branży istnieje potrzeba takiego działania. zapewnia niewielkie straty przesyłowe (nawet tylko 3% na dystansie 1000 kilometrów). klasycznych strukturach wytwarzania. Jürgen Resch Energy Industry Manager COPA-DATA Artykuł firmy: Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o inteligentnych sieciach prądu elektrycznego. że obszar ten jest na styku automatyki i świata IT. Jest to ułamek strat. jak radzić sobie z tego typu zagrożeniem. – jeśli jest to możliwe: autentyfikacja i szyfrowanie protokołów komunikacyjnych. – hasła przechowywane w sposób zaszyfrowany. które opracowane zostały przez NERC (North American Electric Reliability Corporation). musimy upewnić się. który zakłada budowanie na pustyniach termoelektrowni solarnych. BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE Dzięki rozwojowi metod zaopatrzenia w energię i Internetu powstaje – w sposób nieunikniony – potencjalne zagrożenie ze strony hakerów. o właściwościach zenon albo zenon Energy Edition z zakresu bezpieczeństwa.

interfejsy VGA/DVI-D oraz 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść cyfrowych.6 GHz. 2 × RS-232. zaś po zainstalowaniu przemysłowego dysku półprzewodnikowego SSD 8 GB wynosi –10 ~ +60°C. 2 × RS-232/422/485.6 GHz. Komputery do zabudowy Matrix MXE nie umożliwiają rozbudowy.0. Projektantom firmy Adlink Technology udało się sprostać temu zadaniu. 2 × RS-232/422/485 i VGA/TV-out z rozdzielczością do 2048 ×1536. Dzięki temu nie jest dla nich istotne. zaś po zainstalowaniu przemysłowego dysku półprzewodnikowego SSD 8 GB –10 ~ +60°C. Komputery z  serii MXC-2000 zawierają procesor Intel Atom N270 1. 4 × USB 2. Rozszerzalne komputery do zabudowy Matrix MXC umożliwiają także łatwą rozbudowę systemu. opracowując i wdrażając serię komputerów Matrix. która wytrzymuje udary do 50g oraz wibracje do 5grms. Po zainstalowaniu przemysłowego dysku półprzewodnikowego SSD 8GB zakres temperatur pracy wynosi –20 ~ +70°C. że zawiera procesor Intel Atom D510 Dual-Core 1. 78 s ier p ień 2 0 1 1 . Umieszczone są one w obudowie o wymiarach 118 × 219 × 183 mm przeznaczonej do montażu na ścianie. złącza rozszerzające PCI i PCIe ×4. 2 × RS-232. Dostępne są też wersje z zainstalowaną przez producenta pamięcią 2 GB. Ponadto duża tolerancja na zmiany napięcia wejściowego umożliwia zasilanie ich z paneli słonecznych. doskonale nadającej się do trudnych warunków środowiskowych. Konstrukcję mechaniczną opracowano pod kątem eliminacji połączeń kablowych. Spełnienie takich wymagań jest jednocześnie dużym wyzwaniem dla konstruktorów i producentów takich komputerów. Standardowy zakres temperatur pracy z  dyskiem twardym to –10 ~ +60°C. aby zapewnić minimalną odległość od aluminiowej obudowy. 4 × USB 2. czy w miejscu instalacji dostępne jest napięcie 12 czy 24 VDC. dyskiem twardym SATA 160GB lub dyskiem półprzewodnikowym SSD SATA 8 lub 32GB. Po odkręceniu jednej śruby można otworzyć obudowę i zainstalować kartę PCI lub PCIe. Komputery te są zasilane z napięcia stałego 9 ~ 36 VDC i mają wbudowane zabezpieczenie przepięciowe. 2 GB pamięci DDR3 800/1066 MHz.0 GHz. Dlatego wszystkie generujące ciepło podzespoły umieszczone zostały na górnej stronie płytki drukowanej w  taki sposób. 1 GB pamięci DDR2 667 MHz. 1 GB pamięci DDR2 533 MHz oraz interfejsy: 2 × GbE. przy czym gwarantowany jest zimny start systemu przy –20°C oraz praca ze 100% obciążeniem przy +70°C. Standardowy zakres temperatur pracy z  dyskiem twardym to 0 ~ +55°C. Seria MXC-4000 różni się tym.technika KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE Odporne komputery przemysłowe do zabudowy z serii Matrix w ofercie Guru Control Systems Bardzo istotnym wymogiem dla wielu zastosowań komputerów przemysłowych do zabudowy jest odporność na wysokie temperatury pracy i silne udary oraz wibracje.66 GHz. Standardowy zakres temperatur pracy z dyskiem twardym to 0 ~ +50°C. Wszystkie podzespoły i złącza zostały zamontowane bezpośrednio na płytce drukowanej. Komputery te są umieszczone w  obudowie o  wymiarach 210 × 170 × 53 mm przeznaczonej do montażu na ścianie. 1 GB pamięci DDR2 533 MHz oraz interfejsy: VGA/TV-out. Rozbudowę konfiguracji umożliwiają dwa złącza rozszerzające PCI lub – w innej wersji – jedno PCI i jedno PCIe ×1. Pozwoliło to na uzyskanie zwartej konstrukcji. Dzięki krótkiej drodze przewodzenia ciepła i niewielkiej rezystancji termicznej zagwarantowano cieplną stabilność systemu w trakcie pracy w temperaturze otoczenia +70°C. Komputery Matrix mogą być zasilane napięciem stałym o dużym zakresie. Natomiast seria MXC-6000 zawiera między innymi procesor Intel Core i7-620LE 2. natomiast łączą konstrukcję przeznaczoną do pracy w trudnych warunkach ze zintegrowanymi funkcjami wejść-wyjść. interfejs VGA/LVDS oraz 12 izolowanych wejść i 12 izolowanych wyjść cyfrowych. 1 × GbE. Od początku projektu założono rezygnację z wentylatorów i zapewnienie jak najlepszego odprowadzania ciepła metodą pasywną.0. Seria MXE-1000 ma procesor Intel Atom N270 1.

0. zaś odporność na wibracje do 5 grms. 22 831 10 42. 2 × RS-232.26 GHz.com.pl . cenami – zapraszamy do internetowej platformy informacyjno-handlowej www.kamlab.Dostępne są wersje z interfejsami 3 × GbE lub 2 × 1394b (FireWire). Warszawska 91.pl. Celem zapoznania się ze szczegółami technicznymi. Wszystkie komputery Matrix MXE dostępne są też w wariantach z zainstalowaną przez producenta podwojoną pamięcią i/lub dyskiem twardym 160/320 GB lub dyskiem półprzewodnikowym 32 lub 8 GB. Umieszczone są one w obudowie o wymiarach 248 × 185 × 85 mm przeznaczonej do montażu na ścianie. http://www. 4 × GbE.66 GHz. 05-092 Łomianki k. a na udary – do 50 ~100 grms (w zależności od serii). Natomiast seria MXE-3000 zawiera procesor Intel Atom D510 1. 2 × RS-232/422/485 i 6 × USB 2. RS-422 lub RS-485. Po zainstalowaniu przemysłowego dysku półprzewodnikowego SSD 8 GB zakres temperatur pracy wzrasta do –20 ~ +70°C. Seria MXE-1200 różni się tym. Warszawy tel. KamLAB ul.pl. 2 × RS-232. faks 22 831 10 42 info@guru. dysk twardy SATA 160/320 GB lub dysk półprzewodnikowy SSD SATA 8 lub 32 GB. 3 × GbE. Artykuł firmy: Guru Control Systems. 2 × RS-232/422/485. Standardowy zakres temperatur pracy z dyskiem twardym to 0 ~ +50°C. Można też zamówić zainstalowaną przez producenta pamięć 2 GB. opisami.kamlab. że zawiera dodatkowo 8 portów RS-232. Komputery z  serii MXE-5000 mają z  kolei procesor Intel Core 2 Duo P8400 2. 6 × USB 2. WIĘCEJ INFORMACJI Wszystkie przedstawione produkty oraz wiele innych dostępne są u polskiego dystrybutora firmy Adlink – w firmie Guru Control Systems.0. 2 GB pamięci DDR3 oraz interfejsy: VGA/DVI-D. 1 GB pamięci DDR2 667 MHz oraz interfejsy: VGA/LVDS.

która prowadzi nawet do 30-procentowych oszczędności na kosztach energii. system zarządzania danymi (Historian) i  system realizacji produkcji (Manufacturing Execution System – MES). wprowadzamy na rynek rozwiązanie PlantStruxure. HISTORIA PEŁNA INNOWACJI Ponad 40 lat temu wynaleźliśmy pierwszy programowalny sterownik PLC. From Power Plant to Plug. którzy EcoStruxure to ekosystem rozwiązań oparty na architekturach Active Energy Management. kompetentnych specjalistów. ciągłych. bezpieczeństwa. że każde zastosowanie ma swoją specyfikę. który pomaga w stałym podnoszeniu wydajności i osiąganiu doskonałości operacyjnej. wsa- dowych. oferujący gwarantowaną zgodność z warstwie danych. zasilania. ogólnokorporacyjne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną oraz zaplecze merytoryczne w  postaci zespołu zaangażowanych. wytyczając drogę do zastąpienia układów sterowania złożonych z  fizycznych przekaźników przez elektroniczne sterowniki programowalne. chłodzenia i automatyzacji oraz wykorzystujący standardy otwarte stosowane w produktach Schneider Electric i innych firm. procesów zapewnienia bezpieczeństwa i dowolnych kombinacji tych typów.technika STEROWANIE PlantStruxure – efekt wieloletnich doświadczeń na rynku automatyki Istotą dobrych rozwiązań jest nie tylko doskonałość techniczna. dlatego oferujemy architektury dopasowane do różnych typów procesów – w tym procesów dyskretnych. Doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie automatyzacji i gospodarki energetycznej. lecz także stojąca za nią wiedza specjalistyczna i doświadczenie. 80 s ier p ień 2 0 1 1 . LIDER W DZIEDZINIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW Od momentu zainstalowania naszego pierwszego sterownika PLC przeszliśmy długą drogę – dziś jesteśmy liderem w stosunkowo niewielkiej rodzinie dostawców rozwiązań z dziedziny automatyzacji procesów. w tym samym duchu. Zdajemy sobie sprawę. Strategia ta umożliwia klientom tworzenie inteligentnych systemów zarządzania energią. Dziś. systemy automatyzacji produkcji. które charakteryzują się prostotą. Nasza oferta obejmuje rozwiązania do szerokiej gamy zastosowań. Historia naszej firmy to zarazem historia innowacji i otwartości. W  roku 1979 wprowadziliśmy na rynek Modbus – prawdziwie otwarty protokół komunikacyjny będący standardem i  używany w  zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. a przede wszystkim — wysoką efektywnością energetyczną. W 1996 roku zaoferowaliśmy nasz pierwszy programowalny sterownik automatyki (PAC) z wbudowanym serwerem WWW i funkcją wewnętrznego rejestrowania danych. Schneider Electric od ponad 40 lat dostarcza rozwiązania dla przemysłu wytwórczego i procesowego. niskimi nakładami kapitałowymi i wydatkami operacyjnymi. ROZWIĄZANIA DLA RÓŻNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Nasza oferta nie ma sobie równych pod względem kompleksowości – obejmuje czujniki mierzące parametry procesu. Dopełnieniem tej oferty są zintegrowane.

procesy dyskretne.pl . technika PLANTSTRUXURE PlantStruxure to architektura zorientowana na otwartość i  współdziałanie.STEROWANIE PlantStruxure to rozwiązanie: – Skalowalne – system pozwala na obsługę od kilkudziesięciu do setek tysięcy wejść/wyjść – jego skalowalność pozwala nadążyć za rosnącymi wymaganiami użytkowników – Zintegrowane – architektura jest zintegrowana wewnętrznie. wiele zakładów. jest też numerem jeden w dziedzinie efektywności energetycznej.schneider-electric. – Otwarte – oprogramowanie jest otwarte na wymianę informacji z innymi systemami przemysłowymi i biznesowymi i pozwala stworzyć środowisko oparte na współdziałaniu. W ramach jednego środowiska możliwe jest analizowanie danych o  zużyciu energii i  danych procesowych oraz wykorzystanie ich do całościowej optymalizacji działania zakładu przemysłowego. Dzień po dniu pomagamy przedsiębiorstwom na całym świecie w rozpoznawaniu i wdrażaniu rozwiązań ograniczających zużycie energii i wpływ na środowisko naturalne. – Elastyczne – platforma obsługuje architektury najbardziej odpowiednie do konkretnego zastosowania. sterowanie rozproszone. ciągłe. w którym potrzebne informacje procesowe dostępne są w formie ułatwiającej ich wykorzystanie. która umożliwia przedsiębiorstwom przemysłowym i działającym w obszarze infrastruktury zaspokojenie potrzeb w  dziedzinie automatyzacji. LIDER W DZIEDZINIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Schneider Electric. od poziomu urządzeń aż po system MES. PlantStruxure jest elementem składowym rozwiązania EcoStruxure. będąc liderem w  obszarze automatyzacji procesów. wsadowe. a  jednocześnie zoptymalizowanie gospodarki energetycznej. procesy bezpieczeństwa – wszystko w ramach jednej architektury sterowania. Artykuł firmy: potrafią uwzględnić realne potrzeby każdego klienta. Jeden zakład. sterowanie lokalne. Schneider Electric www. Wszystkie komponenty naszych systemów współdziałają ze sobą nawzajem i z rozwiązaniami wybranych partnerów technicznych.

przedstawiając projekt „na. to specyfikacja techniczna umownie nazwana hasłem „urządzenie higieniczne” (Hi.nej. jak i z nowoczesnymi energooszkablowymi zostają znacząco zrewdrożenie tych zaleceń w  pierwszej czędnymi rozwiązaniami opartymi dukowane. Najbardziej rygorystyczne wymagania w tym względzie dotyczą produkcji napojów. jedinstalacji zdecentralizowanych VLT nocześnie obniżając koszt budowy fach sterowniczych. 1 mokra.technika SILNIKI I NAPĘDY Hygienic Drive – rozproszone systemy sterowania silnikami Przetwornice częstotliwości VLT Danfoss do nabudowy i w układach zintegrowanych z silnikami W ostatnich latach rozproszone systemy sterowania i kontroli napędami pozostają w centrum zainteresowania inżynierów i osób zarządzających wysoko wydajnymi procesami produkcyjnymi w różnych sektorach przemysłu. skiem elementów elektronicznych soką dynamikę regulacji i współpracę – czas zabudowy oraz problemy sterowania. Nowy napęd dla tów instalacji scentralizowanych.zarówno z silnikami asynchronicznyEMC związane z  długimi trasami gienie Design). w którym standardy higieniczne są na pierwszym planie. – wyeliminowane zostają zajmujące nologicznej.i eksploatacji linii produkcyjnej. szane równomiernie w  linii techfikowany zgonie z EHEDG. butelkowania wody. produkcji leków i kosmetyków. między innymi European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). rygoru wysokiej higieny. najnowsza generacja napędów zdewierające rozbudowane. Obok dyrektyw unijnych powstają także zalecenia przedstawiane przez instytuty branżowe. unikamy głównych mankamenkomponenty układów sterowania. który sporządza specyfikacje i  zalecenia dla projektowania maszyn i procesów wytwórczych mające na celu zabezpieczenia produkcji żywności przed bakteriami. kolejności jest po stronie producen. grzybami i drożdżami powodującymi zepsucie produktów i  stwarzającymi zagrożenie zdrowia ludzkiego.Stosując system instalacji rozproszoszonych ciepło wydzielane przez przeciw.o silniki PM z magnesami trwałymi. jest rozpraDecentral Drive FCD 302 jest certy. Danfoss wychodzi im na. Przemysł spożywczy jest obszarem szczególnym. centralnie – hermetyczne zamknięcie zagrożonych przemysłowym środowicentralizowanych dzieląca prostotę ininstalowane układy kontroli i  zastalacji i niezawodność działania. Zbiór tych zaleceń Dedykowane rozwiązania napędowe: 1) strefa sucha. Odpowiedzialność za mi. – w  przypadku instalacji rozprota maszyn. 2) strefa Rys. tradycyjnie zabudowywane w szapędu higienicznego”. 3) strefa aseptyczna. eliminując potrzebę VLT Decentral Drive FCD 302 to dużo miejsca szafy sterownicze zawentylacji szaf. 82 s ier p ień 2 0 1 1 . wybezpieczeń silników.

gdzie jako interfejs z linią produkcyjną pozostaje tylko zewnętrzny sterownik PLC wyposażony w odpowiedni moduł komunikacyjny. Każda z nich ma swoje wady i zalety. co czyni łatwiejszym usuwanie usterek w  instalacjach rozproszonych. – przetwornica częstotliwości zintegrowana z silnikiem. VLT AutomationDrive FC302. PROFINET. – przetwornica częstotliwości do nabudowy na silnik. EtherNet/IP). To klient OEM i użytkownik końcowy decydują. Szczegółowe informacje dotyczące przetwornic częstotliwości VLT można znaleźć na stronach internetowych firmy.danfoss. Urządzenie posiada solidną mechanicznie wytrzymałą i zwartą obudowę o wysokim stopniu ochrony IP66. a  rozwiązanie spójnego projektu konstrukcyjnego. Tadeusz Minksztym Artykuł firmy: Danfoss tel. występujące w  trakcie powszechnie stosowanych metod mycia instalacji przemysłowych. m. Danfoss tworzy pełną. stoisko 28 sie rp ie ń 2 0 1 1 83 . bezpośrednio w pobliżu silnika. 22 755 07 00 http://www. do zabudowy szafowej. System programowania i  sterowania urządzeniem jest zaprojektowany zgodnie ze standardami znanymi z innych typów przetwornic częstotliwości oferowanych przez Danfoss. Informacje statusowe mogą być odczytane bez otwierania urządzenia. Dwuczęściowa technika konstrukcja ułatwia uruchomienie i serwis. że rozwiązania oferowane przez Danfoss to nie częściowe próby adaptacji tradycyjnie stosowanych przetwornic do koncepcji nabudowy na silnik. ułatwia wykonanie niezbędnego okablowania. PRAWDZIWE ROZWIĄZANIE ROZPROSZONE Każda przetwornica Danfoss VLT Decentral FCD300 spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (wbudowany filtr RFI) oraz ma funkcje zabezpieczeń układu napędowego zapewniające pewną i  bezawaryjną pracę. Ta korzyść jest szczególnie interesująca dla producentów maszyn i  urządzeń (OEM). ale również wykonanie projektu i  rozruch. Dla dwóch pierwszych rozwiązań Danfoss oferuje napęd regulowany VLT Decentral FCD300.in. programowania oraz sterowania i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. gdyż niezbędne okablowanie dołączane jest do złączy montażowych w  dolnej części FCD300. Należy podkreślić. W  ten sposób redukujemy nie tylko czas budowy instalacji. Wraz z  ofertą przetwornic częstotliwości dla układów zcentralizowanych. Projektowanie rozproszonych układów wykonawczych prowadzone jest wraz z  unifikacją systemów kontroli opartych na cyfrowych magistralach komunikacyjnych (PROFIBUS DP. Zwielokrotniona liczba przepustów/wejść kablowych w różnych rozmiarach. jakkolwiek celowość wyboru zależy od aktualnych potrzeb użytkownika: – przetwornica częstotliwości w obudowie przemysłowej do nabudowy na maszynę.SILNIKI I NAPĘDY KLIENT DECYDUJE O KONFIGURACJI INSTALACJI – TO IDEA Danfoss „VLT FlexConcept” Konfiguracja rozproszonych układów sterowania silnikami elektrycznymi przedstawiana jest wg trzech głównych koncepcji. jakie rozwiązanie daje największe korzyści.pl/napedy/ Zapraszamy na Energetab: pawilon N. Dzięki temu urządzenie zachowuje odporność na skrajne warunki środowiskowe np. Szafy elektryczne lub pomieszczenia techniczne są ograniczone wyłącznie do pomieszczeń nadzoru i  zarządzania procesem technologicznym. dostępna z dwóch stron urządzenia. unikalną ofertę Flex Concept.

najprościej ujmując. Wszędzie tam. gdzie potrzebne jest oświetlenia lamp halogenowych. reflektory są idealną alternatywą. – regulacja parametrów: czasu wyłączania. a konieczna jest oszczędność kosztów zużywanej energii. przy czym każdy z nich może mieć moc 6W lub 12W. dodatkowo spełniają surowe normy ESTI. białe zimne (6000K ± 500K).pl 84 s ier p ień 2 0 1 1 . co daje nam ponad 5 lat pracy ciągłej. Wszystkie produkty typu T8 mają certyfikaty: KEMA EUR. Edyta Trawińska product manager Artykuł firmy: Astat tel.com. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odpowiednich produktów. – brak promieniowania UV oraz IR. Dla porównania obecnie rozwijana technologia power LED pozwala osiągnąć nawet 80-120 lumenów przy mocy 1W. – stopień ochrony IP54. wbudowanego czujnika natężenia oświetlenia. – możliwość regulacji w pionie oraz w poziomie. godzin. Takie rozwiązanie oświetlania ma wiele zalet: – trwałość do 50 tys. Klasyczne LED wykorzystywane były m.astat. niezależnie od częstości załączania. Dzięki solidnej obudowie z  aluminium.technika APARATURA NN Oświetlenie LED Diody LED to. Świetlówki LED typu T8 dostępne są w trzech typach świetlnych: białe ciepłe (3400K ± 200K). dzięki czemu są praktycznie gotowe do montażu. godzin. Wśród nowych produktów serii Green Line znajdziemy świetlówki LED typu T8 (w tym w oprawach) oraz wersje w oprawach wodoodpornych. Podstawowa różnica między standardowym oświetleniem a oświetleniem LED to wartość strumienia świetlnego. możemy zamontować je w  różnych miejscach bez obawy o ich zniszczenie. REFLEKTORY Z LED Oprócz świetlówek w  serii Green Line znajdziemy również reflektory energooszczędne LED. 61 848 88 71 http://www. ŚWIETLÓWKI LED Oświetlenie LED z każdym dniem staje się coraz bardziej popularne. elementy półprzewodnikowe emitujące światło. – zasilanie 230V. podczas gdy tradycyjne żarówki – około 10-15 lumenów z 1W. tym bardziej jeżeli chcemy je wykorzystywać w ekstremalnych warunkach pracy – takich jak zakłady chłodnicze czy instalacje na zewnątrz budynków. lub 58W). a nowe mocowanie umożliwia montaż w trzech różnych pozycjach. we wskaźnikach i kontrolkach. czujnika ruchu. – zasilanie 230V. światło dzienne bieli (4500K ± 100K). niezależnie od częstości załączania. co daje nam ponad 5 lat pracy ciągłej. 90 cm (odpowiednik 15W = 30W). każdy typ dostępny jest w  długościach 60 cm (odpowiednik 10W = 18W). RoHs oraz CE. Świetlówki z  serii Green Line zapewniają bezpieczeństwo oraz są wydajne. W ofercie dostępne są dwa typy reflektorów: z czujnikiem ruchu lub bez niego. jaką emitują poszczególne rodzaje diod.in. Reflektory LED mają wiele zalet: – trwałość do 50 tys. – zasięg działania (w opcji z czujnikiem) 180 stopni/12m. dlatego ilość światła emitowana przez nie jest dość niewielka i sięga zaledwie 2–3 lumenów. 120 cm (= 20W lub 36W) i 150 cm (= 25W – pełna jasność po załączeniu – brak migotania. Świetlówki w oprawach oraz oprawach wodoodpornych są całkowicie okablowane. – pełna jasność po załączeniu – brak migotania.

Odznacza się krótkim czasem pomiaru poniżej 100ms. zawierającym w kanale pomiarowym szklaną rurkę kapilarną o średnicy 1. – czas odpowiedzi: 10ms (bez filtru). Zawierają aktywne układy linearyzacji i kompensacji temperaturowej. – wyjście: 5-pinowe M12...meas-spec. MS4525DO). które wykorzystywane mogą być ze wszystkimi powszechnie używanymi sygnałami.. tel.150 psi w wersjach z  wyjściem analogowym (MS4515. przystosowanych do montażu na płytkach drukowanych. – dopuszczalne ciśnienie cieczy: 40 psi. zapewniającym biokompatybilność i odporność na odczynniki chemiczne. Są produkowane na zakresy pomiarowe 0. http://www. wynoszącej 125. Wszystkie wersje są skalibrowane i  skompensowane temperaturowo.sensirion.CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POMIAROWE Czujnik przepływu cieczy z detekcją bąbli gazowych Nowy czujnik LG01 firmy Sensirion służy do pomiaru małych przepływów cieczy na poziomie pojedynczych ml/min.i dwuosiowe czujniki nachylenia z interfejsem DeviceNet Firma Posital zaprezentowała dwa nowe typy czujników nachylenia produkowanych w  technologii MEMS i  zamykanych w  hermetycznych obudowach o  wymiarach 52 × 47 × 18mm i stopniu ochrony IP69K.25 ml/min.30” H2O i 0. Ważniejsze parametry: – rozdzielczość: 0. Są one instalowane poprzez wkręcanie bezpośrednio do głowicy czujnika.4 × 9.. http://www.eu Urządzenia do ochrony głowic czujników przed skutkami przepięć Surgetrab to urządzenia do ochrony przed skutkami przepięć.(ACS 360) i dwuosiowej (ACS 080) o zakresach pomiarowych odpowiednio 0.com nowe produkty Jedno. czas pomiaru: <100ms. 250 lub 500 kBd.posital.. http://www. Występu- Ceramiczne czujniki ciśnienia 0. http://www.. oraz pozwala na wykrycie obecności w cieczy bąbli gazowych.01°. Oferują 14-bitową rozdzielczość przy pomiarze ciśnienia i 11-bitową przy pomiarze temperatury.1°. zapewniając całkowity błąd pomiaru poniżej 1%. Obwód ochronny umieszczony jest w  obudowie przeznaczonej do stosowania w  trudnych warunkach środowiskowych. Zawierają port pomiarowy 1/8” umieszczony na boku lub na górze obudowy i wyprowadzenia w konfiguracji DIL (thru-hole. MS4525) i cyfrowym I2C/SPI (MS4515DO.+85°C.com ją one w wersji jedno. (H2O. – standardowy próg zadziałania przełącznika: 4. (model LG01-2000A090) lub 0.3 miliona godzin. 71 398 04 10.. LG01 jest czujnikiem nieinwazyjnym.150 psi o wymiarach 12. – dokładność punktu przełączenia: ±10%.9mm.. gdy wartość przepływu jest większa od zaprogramowanej wartości progowej oraz 0V przy mniejszej wartości przepływu lub po wykryciu bąbli gazowych. dokładność: 0. (LG01-2000A005)..4 × 9. – gniazda procesowe: 1/4-28 dla rurek plastikowych 1/16” lub 1/8”.9mm Ceramiczne czujniki ciśnienia serii MS45xx firmy Measurement Specialties są zamykane w ceramicznych 8-wyprowadzeniowych obudowach o powierzchni 12. – zakres temperatur pracy: –40.. Phoenix Contact.. – odporność na udary i  wibracje: odpowiednio 100g (6ms) i 10g (10.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 85 . Zapewniają kompatybilność EMC zgodnie z wymogami normy EN 61000-6-4. – histereza: ±5%.8mm.5 ml/ min. J-Lead) lub SIL (thru-hole). – MTBF: 1.360° i ±80°. Obudowa o  kształcie sześciokąta wykonana może być ze stali nierdzewnej V4A z  gwintem ½” NPT lub M 20x15. Zawiera wyjście o  dwóch poziomach napięcia: 5V w przypadku.phoenixcontact. Pozostałe dane techniczne: – maksymalny przepływ: 220 ml/min. Są wyposażone w  interfejs DeviceNet o  konfigurowalnej prędkości transmisji.1000Hz).. model LG01-2000A005).

. Kolejne zalety to wbudowany wyświetlacz LCD z podświetleniem. w  farmach wiatrowych. Modbus RTU.5% FS. układach pozycjonowania anten satelitarnych i  paneli słonecznych. prezentację i transmisję parametrów. ±10V) i dwa zestawy wyjść cyfrowych. co zapewnia długi czas bezawaryjnej pracy. Zapewniają stopień ochrony IP67. Wykorzystują 3 typy sensorów. Zapewniają zakres pomiarowy od 0. http://www. Komunikują się za pomocą interfejsu analogowego 4…20mA. Sensor FP. hutach. także z zanieczyszczeniami i parą wodną.com Światłowodowy enkoder obrotowy niewrażliwy na promieniowanie i pola elektromagnetyczne Światłowodowy enkoder obrotowy MR330 opracowany przez firmę Micronor cechuje się odpornością na wyładowania. takich jak szybkość przepływu. Połączenie tych elementów kablem światłowodowym pozwala na umieszczanie ich w  odległości nawet kilkuset metrów od siebie. Kontroler jest zasilany napięciem 24VDC i oferuje interfejsy SSI. Przepływomierze ST100/STP100 mogą być wykorzysta- ne do współpracy z praktycznie dowolnymi gazami i mieszankami gazów. wielkość przepływu i temperatura gazu (w przypadku modeli STP również ciśnienia).nowe produkty CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POMIAROWE Przepływomierze masowe ST100/STP100 z wieloma standardami interfejsów komunikacyjnych Przepływomierze masowe serii ST100/STP100 firmy Fluid Components oferują szerokie możliwości adaptacji w aplikacjach docelowych poprzez prostą wymianę kart interfejsowych. Czujnik pracuje całkowicie pasywnie.5/125μm pracujące w trybie dupleks. dwa wyjścia analogowe (4. Jest przeprowadzana z wykorzystaniem opatentowanego przez FCI kalibratora VeriCal (modele 110 i 112). MR330 charakteryzuje się pełnym zakresem pomiarowym 360° i 13-bitową rozdzielczością uzyskiwaną przy prędkości obrotowej przekraczającej 2500 rpm. częstotliwościowego lub szyn HART. papierniczym. Jest to enkoder absolutny.07 NMPS do 305 NMPS) i dokładność ±0.com 86 s ier p ień 2 0 1 1 . jest sensorem uniwersalnym zawierającym wbudowany systemem kalibracji VeriCal. bez problemów związanych z pętlą zwarcia doziemnego. chemicznym. FPC to sensor o krótkim czasie odpowiedzi z wbudowanym. gwarantując bezpieczeństwo inwestycji. Duża odporność na wyładowania i  zewnętrzne pola elektromagnetyczne pozwalają na zastosowania na platformach wiertniczych. bez konieczności doprowadzania napięcia zasilającego i nie zawiera żadnych podzespołów elektrycznych. Zadaniem kontrolera jest transmisja paczek impulsów do dysku kodowego umieszczonego w  czujniku. USB. Kalibracja nie wymaga demontażu urządzenia z pracującego systemu.. opatentowanym kondycjonerem sygnału i powłoką ochronną. spożywczym itp. http://www. Foundation Fieldbus. Są przeznaczone do pomiaru przepływu gazów w przemyśle wydobywczym. obejmujący dwa elementy składowe: pasywny czujnik i  kontroler. Podobnie jak FPC zawiera powłokę ochronną. Mogą pracować przy maksymalnej temperaturze transmitowanego gazu do +454°C. S-style. RS485.25 do 1000 SFPS (0. również charakteryzujący się krótkim czasem odpowiedzi. Profibus PA czy Modbus RS-485. Oferują największą liczbę obsługiwanych interfejsów i wbudowanych funkcji spośród wszystkich tego typu przyrządów. alarmowego wyjścia przekaźnikowego. Wykorzystuje łącze światłowodowe wielomodowe 62. Przepływomierze ST100/STP100 uzyskały certyfikaty ATEX i IECEx umożliwiające pracę w strefach zagrożonych wybuchem. Pasywny czujnik moduluje sygnał w zależności od kąta obrotu wału i przesyła go z powrotem do kontrolera. Trzeci z sensorów.fluidcomponents. wyjścia impulsowego. Zapewniają ciągłe monitorowanie. prezentujący bieżące wartości wielu zmiennych procesowych oraz możliwość rejestracji danych na karcie microSD o maksymalnej pojemności 2GB. gdzie następuje identyfikacja pozycji.20mA. jest przeznaczony do pomiaru przepływu gazów z zanieczyszczeniami i parą wodną. Ze względu na brak części elektrycznych zakres zastosowań obejmuje też strefy zagrożone wybuchem. Jest przeznaczony do pomiaru przepływu skompresowanego powietrza i gazów bez zanieczyszczeń. transporcie szynowym itp. Nie zawierają części ruchomych.micronor. promieniowanie i pola elektromagnetyczne.

Zostały one specjalnie zaprojektowane do wymagających zastosowań w trudnych warunkach.pl du. przemysłowych. Czujnik wyposażono w dwie diody LED.com. która zapobiega przełamaniu przewo- nowe produkty Łatwo konfigurowalne czujniki wizyjne Firma Baumer wprowadziła do oferty nowe czujniki wizyjne. Newtech Engineering. Wszystkie czujniki wizyjne VeriSens produkowane są w metalowych obudowach o stopniu ochrony IP67 i pozwalają na pracę z  prędkością wynoszącą do 3000 elementów na minutę. – VeriSens CS-100 – pozwala na wykony wania zadań związanych ze sprawdzaniem poprawności wykonania oraz odpowiednim sortowaniem elementów podczas produkcji. W  czujnikach z  przewodem zastosowano elastyczną odgiętkę. Modele z obudowami ze stali nierdzewnej mają rozszerzony zakres temperatur. przy czym modyfikacjom uległa obudowa. Występują w  wersjach na dwa zakresy temperatur pracy: –20…+85°C i –40…+85°C. Typowe zastosowania czujników obejmują monitorowanie hydrauliki oraz urządzeń pneumatycznych. która wynosi nawet do 20m. tel.eldar.newtech. natomiast obciążalność wyjścia 100mA (przy zasilaniu 24VDC).balluff. instalacji morskich oraz systemach HVAC. natomiast największą strefę roboczą mają wersje z nadajnikiem i odbiornikiem (bariery). Czujniki BSP mogą prezentować wartość ciśnienia w czterech różnych jednostkach: barach. – Seria XF to w rzeczywistości system wizyjny – rozszerzone funkcje czujników VeriSens XF-100 i  XF-200 umożliwiają na przykład kontrolę geometrii. Do wyboru są obwody wyjściowe PNP lub NPN aktywne na światło lub na ciemność. http://www. Istnieje również możliwość obracania złącza procesowego. Zawierają ceramiczny sensor zapewniający stabilność w  długim okresie i  czytelny wyświetlacz do konfiguracji i prezentacji wyników pomiarów. Eldar. Nowa technologia FEXLoc gwarantuje namierzanie pozycji komponentów ułożonych w całym zakresie 360°. Sensory PTQ18 zostały zaprojektowane do pracy w  temperaturach od –25 do 60°C. co czyni je idealnymi do użycia w turbinach wiatrowych. 32 237 61 98. przystosowanych do pomiaru ciśnienia cieczy i  gazów w  zakresach od –1…0 barów do 0…600 barów. http://www. milibarach.biz Czujniki ciśnienia o stopniu ochrony IP67 dla cieczy i gazów Balluff prezentuje nową serię czujników ciśnienia BSP o bardzo korzystnym stosunku parametrów do ceny. VeriSens ID-100 czyta wszystkie standardowe kody 1D/2D oraz GS1. Pierwowzorem do ich powstania były sensory z rodziny TQ18. Czujniki te są produkowane w odpornych mechanicznie obudowach z plastiku lub ze stali nierdzewnej o  stopniu ochrony IP67. Napięcie zasilania wynosi 12‒24VDC. natomiast VeriSens ID-110 umożliwia dodatkowo kontrolowanie i odczytywanie tekstów oraz dat (OCR/OCV). zawartości oraz poprawności zadrukowania etykiet informacyjnych. pobór prądu w  stanie jałowym 20mA. Odbiciowe czujniki serii PTQ18 mają obszar zadziałania 10 i  40cm i  dodatkowo możliwość regulacji czułości. Dostępne są trzy nowe grupy czujników VeriSens: – Seria ID nadaje się do aplikacji związanych z identyfikacją nadruków i wytłoczeń identyfikacyjnych. PSI i MPa. lokalizacje części lub rozpoznawanie kształtu. które charakteryzuje duża prostota obsługi i łatwość dostrajania parametrów pracy czujnika. Zawierają wyjście procesowe G 1/4 lub NPT 1/4 oraz wyjście przekaźnikowe lub analogowe (0…10V lub 4…20mA).pl sie rp ie ń 2 0 1 1 87 . ob- racany o kąt 320°. http://www. 77 442 04 04.CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POMIAROWE Uniwersalne czujniki optyczne Firma Riko wprowadziła do oferty czujniki optyczne serii PTQ18. tel. której stopień ochrony wzrósł do IP67. Balluff. 71 338 49 29. refleksyjne (z odbłyśnikiem) – 1 i 2m. tel.

Zapewnia to odporność na zanieczyszczenia gazu i kondensację wilgoci oraz eliminuje konieczność kalibracji czujnika i korekcji sygnału wyjściowego przy podłączaniu wejściowych filtrów.08°C. Obok dostępnych już wersji o zakresie pomiarowym 250 i 500Pa obecnie oferowane są czujniki o zakresach wynoszących już od 25Pa. Zakres pomiaru temperatury wynosi od –10 do +250°C z czułością termiczną rzędu 0. Cechuje się stopniem ochrony IP67. http://www. Mimo niskiej ceny.meas-spec. Inne cechy: – automatyczne śledzenie najcieplejszego i najchłodniejszego punktu na obrazie.automatykaB2B.±2. Bazujące na nich czujniki przesunięcia oferują niezawodność rzędu milionów cykli bez śladów zużycia mechanicznego lub pogorszenia jakości sygnału.com/lba o zakresie pomiarowym od ±0. Urządzenie wyposażono w duży ciekłokrystaliczny ekran. – programowalny wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia zadanej temperatury.5% Precyzyjne miniaturowe czujniki LVDT serii MD 188 są elementami o małej masie i małej średnicy obudowy (4. Zapewniają maksymalny błąd nieliniowości wynoszący ±0. 22 549 47 00. Dzięki zintegrowaniu mikrokanału w  strukturze krzemowej uzyskano przepływ gazu mniejszy o kilka rzędów wielkości niż w  przypadku konwencjonalnych czujników ciśnienia bazujących na pomiarze przepływu. a czas nagrzewania nie przekracza 2s.nowe produkty Bieżące nowości – www. – różnica temperatur pomiędzy dwoma wskazanymi punktami wyznaczonymi przez kursory wyświetlana jest na ekranie. na którym oglądać można obrazy termowizyjne i  rzeczywiste (możliwość nakładania na siebie obrazów).pl Tani czujnik przyspieszenia do monitorowania pracy maszyn Tani czujnik przyspieszenia IEPE 8032-01 firmy Measurement Specialties został opracowany do monitorowania pracy maszyn. tel. oferuje bardzo dobre parametry na tle innych podobnych elementów.. Nieliniowość charakterystyki wynosi ±1%. Charakteryzują się bardzo dużą rozdzielczością i stabilnością offsetu. w systemach ultradźwiękowych do badania patologii gałki ocznej oraz w  urządzeniach do radioterapii. Został zaprojektowany do pobudzania standardowym prądem 2…10mA.5mm do ±2. Zawiera zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji.. SKF Polska. http://www. http://www. Jest wykonywany w obudowie ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym kablem i osłonką usztywniającą. – możliwość przypisania komentarza słownego lub tekstowego do zdjęć. pasmo pomiarowe 12 kHz. którym odpowiada czułość odpowiednio 100 i 10 mV/g.in.5mm. znajdującymi zastosowanie m.pl CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POMIAROWE Precyzyjne czujniki LVDT o zakresie pomiarowym ±0. z  możliwością ustawienia współczynnika emisyjności osobno dla każdego punktu. Mała masa rdzenia zapewnia krótki czas odpowiedzi przy pomiarach dynamicznych. zapewniający liniową charakterystykę i  kompensację termiczną.skf.5%. Występują w  wersjach Różnicowe czujniki ultraniskich ciśnień o zakresie pomiarowym 25Pa Różnicowe czujniki ciśnienia LBA firmy Sensortechnics bazują na pomiarze termicznego przepływu masy przez wąski kanalik zintegrowany wewnątrz struktury krzemowej. Zawierają kompletny blok kondycjonowania sygnałów wykonany w  technologii CMOS.macrosensors.8mm). – cztery dowolne punkty pomiaru temperatury śledzone za pomocą ruchomych kursorów.com Uniwersalna kamera termowizyjna Kamera termowizyjna SKF TKTI 20 ma detektor termiczny o rozdzielczości matrycy 160×120 pikseli. dopuszczalnym zakresem temperatur pracy od –55°C do +100°C i wytrzymałością na udary do ±5000g. Czujnik jest dostępny w wersjach o zakresach pomiarowych ±50g i ±500g. http://www.sensortechnics.com 88 s ier p ień 2 0 1 1 .5mm i nieliniowości ±0.5.

przystosowanych do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. 12 637 13 55. PAL. Przetworniki A/D służą do przetwarzania informacji z czterech standardowych sygnałów analogowych lub dwóch wysokiej rozdzielczości.5Hz w przypadku modelu LF oraz 30Hz w przypadku modelu HF.264 i  JPEG2000. Szybkość rejestracji może wynosić 7.ge-ip.com Kamery termowizyjne wysokiej rozdzielczości na zakres pomiarowy do +1000°C Firma Land Instruments oferuje serię kamer termowizyjnych Arc produkowanych w  metalowych obudowach o stopniu ochrony IP65. W odróżnieniu od wcześniejszych rozwiązań produkowanych w postaci kart dla platform 6UVME. najnowszy model ADEPT3000 jest dostarczany w postaci miniaturowego modułu SIL wielkości typowego mikroprocesora (34 × 24mm). – obsługa 2 kanałów sygnałów wysokiej rozdzielczości 1080p30/1080i60 HD. CSI.net. w tym z sygnałem audio. przeznaczonego do łatwej integracji w urządzeniach docelo- nowe produkty wych. PCI Express czy Compact PCI. ICS-8580 bazuje na układach FPGA oraz procesorach DSP firmy Texas Instruments i wykonana jest w standardzie płyty nakładkowej XMC. Realizuje funkcje stabilizacji obrazu oraz wykrywania i śledzenia obiektów. – dwa wejścia H-SDI wspierające SMPTE259M. – wsparcie dla STANAG A/B/C dla wejść i wyjść. Zawiera kompozytowe wejście i wyjście wideo oraz interfejsy sterujące 2 × RS232 TTL. Obsługuje standardy CCIR.264. NTSC i  RS170. Firma GE Intelligent Platforms oferuje płytę ICS-8580. Produkowana jest w wersji rugedyzowanej. kompatybilnym ze standardem magistralowym OpenVPX (do wymiany informacji z płytami głównymi PCI Express). – opcje wejść dla DVI/HDMI/SDI/Component/CVBS. Są to kamery o rozdzielczości 384 × 288 pikseli i zakresie widmowym 8…14μm. Jest odporny na ekstremalne warunki pracy typowe do zastosowań wojskowych i lotniczych. a wyniki są transmitowane z wykorzystaniem interfejsu Ethernet. – wyjście SD/HD-SDI – wsparcie programowe dla Linuksa. http://www. dostępne dla dwóch zakresów pomiarowych: –20… +500°C i  +100…+1000°C. Mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia –20…+60°C. opcjonalnie również z chłodzeniem przez przewodzenie.csi. Płyta może pracować autonomicznie. która realizuje taką funkcjonalność. – bezpośrednie wyjście Ethernet dla skompresowanego sygnału w formacie MPEG2-TS.KAMERY I SYSTEMY WIZYJNE Miniaturowy wideo tracker do automatycznego wykrywania ruchu obiektów w polu widzenia kamery Firma GE Intelligent Platforms rozszerza ofertę wideo trakerów. tel. już od 30cm. Oprócz małych wymiarów i masy cechuje się też małym poborem mocy rzędu 1W (przy 3. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na redukcję wymaganego pasma w stosunku aż do 100:1 bez istotnej utraty jakości przesyłanej informacji.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 89 . Cztery typy soczewek pozwalają uzyskać czysty obraz dowolnych obiektów umieszczonych w dowolnej odległości od kamery. Występują w konfiguracji z 4 typami soczewek. Main Profile do poziomu 4. Dostępne są wersje do pracy w różnych strefach zagrożenia wybuchem. http://www.com Płyta do kompresji sygnałów wideo w przemysłowym standardzie H. wykorzystując linie Ethernet do wymiany danych I/O lub z płytą główną komunikując się poprzez linie PCI Express. czyli modułów do automatycznego wykrywania ruchu obiektów znajdujących się w polu widzenia kamery. – obsługa do 4 kanałów sygnałów SDTV (standardowa rozdzielczość). PCI. http://www. wykorzystując protokoły H. Najważniejsze funkcje urządzenia: – kompresja zgodnie z ITU-T H. systemów Microsoft Windows oraz VxWorks. Przetwarzanie danych pomiarowych od- bywa się wewnątrz kamery. Może znaleźć zastosowanie w  aplikacjach wojskowych i cywilnych. kompresję.landinst. Viever+ do wizualizacji i  konfiguracji parametrów kamery oraz LIPS do pełnej analizy. Skompresowany sygnał może być trans- mitowany z użyciem MPEG2 poprzez sieć UDP. który pozwala na transmisję sygnałów wideo przez sieć o ograniczonej przepustowości.264 H. ICS-8580 zapewnia akwizycję sygnałów wideo. Standardowo kamery Arc są dostarczane wraz z oprogramowaniem Arc Viewer do wizualizacji rozkładu temperatur. SMPTE292M. 2 szybkościami rejestracji i  3 wariantami oprogramowania. rejestracji i prezentacji danych z obsługą profili i alarmów dla poszczególnych obszarów oraz funkcją AOI (area of interest).264 jest przemysłowym standardem kompresji wideo.6V). dekompresję i wyświetlanie ich na ekranie monitora.

z  których każda dysponuje przestrzenią na 4 moduły we/wy. termoparowych i dzielników napięcia oraz generację sygnałów pobudzających czujniki. W systemach wymagających kontrolera host moduły iPOS pracują jako inteligentne urządzenia slave wykonujące sekwencje komend odbieranych za pośrednictwem interfejsów RS-232 lub CAN. Kasety są niezależnie zasilane z sieci 24VDC.lub 3-fazowych z otwartą lub zamkniętą pętlą sprzężenia. co daje łącznie 1023 we/wy (wraz z  tymi zabudowanymi w  jednostce bazowej sterownika).M5xxx można dołączyć do 7 kaset rozszerzeń.lub 16-bitowa rozdzielczość. Poza zespołem wejść analogowych DAQ-PACK zawiera dwa 16-bitowe wyjścia analogowe. 16 wysokoprądowych cyfrowych linii I/O  i  programowalny licznik 16-bitowy. Dzięki wykorzystaniu zestawu instrukcji TML mogą być programowane przez użytkownika. digitalizację sygnałów z wejść prądowych. mostkowych. wielokanałowy system sterowania i akwizycji danych z portem USB Wielofunkcyjny system sterowania i  akwizycji danych DAQ-PACK jest przeznaczony do współpracy z dowolnym komputerem wyposażonym w port USB. Oferują komplet niezbędnych funkcji kontroli momentu obrotowego. Do jednego sterownika PCD2. http://www. http://www. Jest dostępny w wersjach zawierających 32.pl 90 s ier p ień 2 0 1 1 . – możliwość wyzwalania programowego. – możliwość zamówienia wersji OEM (nieobudowanej). Zakresy napięć wejściowych mogą być konfigurowane programowo dla grup 8 kanałów. W  prostych aplikacjach moduły iPOS pełnią funkcję jednoosiowych kontrolerów silników. 22 549 43 53.nowe produkty STEROWNIKI I KONTROLERY Sterowniki silników do 144W/36V w postaci modułów plug-in na szynę PCIe Sterowniki silników nowej rodziny iPOS są dostarczane w postaci modułów open-frame ze złączami PCIe ×4 do montażu na płytach bazowych. 96 lub 128 asymetrycznych lub różnicowych wejść analogowych próbkowanych z  maksymalną częstotliwością 500 kHz. czujników RTD. Sabur.com Kasety rozszerzeń do sterowników PCD2 Saia PCD2. tel. timerem lub sygnałem zewnętrznym. szczotkowych DC oraz krokowych 2. – konfigurowane programowo zakresy napięć wejściowych bipolarne i unipolarne.C1000 to nowe kasety rozszerzeń we/wy dla sterowników rodziny PCD2 firmy Saia-Burgess.com. Mogą być wykorzystane do sterowania silników bezszczotkowych AC i  DC (obrotowych i liniowych). Charakteryzują się parametrami wyjściowymi 144W/36V (model iPOS3604) i  75W/36V (model iPOS3602). prędkości i położenia wału oraz zespół interfejsów cyfrowych i analogowych do współpracy z kontrolerami.com Wielofunkcyjny.Txxx. – 12. Wewnętrzny system kalibracji działający w  czasie rzeczywistym realizuje kompensację błędów offsetu i  wzmocnienia.technosoftmotion. jak również z  rodzinami PCD3. Ceny modułów DAQ-PACK zaczynają się od 872 USD. Do konfiguracji i programowania modułów iPOS3604 i iPOS3602 firma Technosoft dostarcza narzędzie graficzne EasyMotion Studio. Realizuje funkcje kondycjonowania obejmujące filtrację RC. Ich wymiary są identyczne jak sterowników PCD2.M480 i  kasetami modułów zdalnych RIO PCD3.sabur. http://accesio. Mxxx.M5xxx. – gniazdo USB typu B o dużej sile retencji. W ofercie znajdują się także kasety PCD2. PCD2. 96 lub 128 kanałów asymetrycznych lub różnicowych o częstotliwości próbkowania do 500 kHz. Do jednego sterownika można dołączyć do 7 kaset rozszerzeń. 64. terminale sygnałowe oraz uchwyty do montażu na szynie DIN i na panelu. Opcjonalne wyposażenie obejmuje kable.M2000 ze slotami na 8 modułów we/wy. Urządzenia mogą współpracować ze sterownikami z  rodziny PCD2. autonomicznie wykonujących program zapisany w pamięci nieulotnej. 64. – wytrzymała stalowa obudowa 117 × 117 × 91mm (wersja 128-kanałowa).M5xxx (klasycznymi oraz serią xx7). Ważniejsze parametry: – 32.

com Nowe jednostki centralne i moduły komunikacyjne dla kontrolerów PACSystems RX3i GE Inteligent Platforms rozbudował ofertę w zakresie kontrolerów PACSystems RX3i o nowe elementy – jednostki centralne IC695CPE305 oraz IC695CPE310. Kontrolery Micro810 są wy- nowe produkty posażone w 12 linii I/O. z czego 8 linii pełni funkcję wejść cyfrowych (120/240VAC. które standardowo wyposażone są w port do komunikacji w sieci Ethernet oraz port USB do obsługi pamięci masowych. 24VAC/DC lub 12VDC).pl/ge sie rp ie ń 2 0 1 1 91 . Jednostki różnią się między sobą ilością dostępnej pamięci (5 lub 10 MB) oraz szerokością – CPE305 zajmuje jeden slot w kasecie montażowej. które pozwalają na pracę kontrolerów PACSystems RX3i w sieci Profinet. 12 428 63 71. tel. 16. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi od 0°C do +55°C. izolowanego portu szeregowego RS-232/485. Astor. Micro830 i  moduły plug-in Micro800.5”. Pracują w zakresie temperatur otoczenia od –20°C do +65°C. 0…10V o  12-bitowej rozdzielczości oraz analogicznego wyjścia. Kontrolery Micro830 są dostępne w wersjach z 10. nieizolowanego 2-kanałowego wejścia analogowego 0…20mA. Jednostka jednoslotowa przeznaczona jest dla odbiorców poszukujących zaawansowanych i wydajnych rozwiązań do systemów obsługujących ograniczoną ilość sygnałów. modułu podtrzymania pamięci z zegarem RTC. W pierwszej kolejności dostępny będzie moduł Master do sterownika RX3i oraz moduł Scanner do sterownika VersaMax z wbudowaną redundancją zasilaczy oraz interfejsów komunikacyjnych. Do standardowego wyposażenia należy zegar RTC i port USB. nieizolowanego 2-kanałowego wejścia termopary.rockwellautomation. a CPE310 – dwa sloty. http://www. 6-kanałowego wejścia analogowego (trimpot). W  ofercie firmy ASTOR dostępne są również nowe rozwiązania dla dużych. Wszystkie są sterowane z  wykorzystaniem środowiska Connected Components Workbench. 24 i 48 liniami I/O. nieizolowanego 2-kanałowego wejścia RTD. Współpracujące moduły plug-in serii Micro800 występują w konfiguracjach: – nieizolowanego 4-kanałowego wejścia analogowego – – – – – 0…20mA. portem USB i  portem szeregowym RS-232/485 z  obsługą protokołu Modbus RTU. Istnieje możliwość konfiguracji wejść cyfrowych 24VDC jako wejścia analogowe 0…10V. Obecna oferta obejmuje modele Micro810. a opcjonalnym wyposażeniem jest wyświetlacz LCD o przekątnej 1. a 4 linie pełnią funkcję wyjść cyfrowych (przekaźnikowe 8A lub napięciowe 24VDC).STEROWNIKI I KONTROLERY Nowa rodzina kontrolerów do sterowania małymi maszynami przemysłowymi Kontrolery nowej rodziny Allen-Bradley Micro800 zostały opracowane do sterowania małymi maszynami przemysłowymi niewymagającymi więcej niż 48 linii I/O. Mogą być ponadto rozszerzone o maksymalnie 6 szybkich wejść licznikowych pracujących z częstotliwością do 100 kHz. 0…10V o 12-bitowej rozdzielczości.com. http://ab. wymagających systemów – nowe moduły komunikacyjne.astor.

slot dla kart SD oraz porty: Ethernet. obiektów WPF i danych SQL.. duży współczynnik kontrastu oraz głęboki poziom czerni. Urządzenia wyposażone są w  matryce dotykowe LCD TFT (65 tys. VGA. http://www.. Są one zgodne z normą FDA 21 / EN1672-2. RS232. farmaceutycznego i chemicznego.5”. Opcjonalnym wyposażeniem jest napęd slim CD/DVD. kategorii 3 G / D).hitachi-displays-eu. – TX18D37VM0AAA (7.NET..30 umożliwia korzystanie z funkcjonalności kontroler . http://www. Zawiera rozbudowane biblioteki z wektorowymi elementami graficznymi do sterowania obiektami oraz prezentacji alarmów.. 22 549 43 53.4’’. 8.3. Sabur. 17 i 19” o jasności od 300 do 420 cd/m2 i opcjonalnym rezystancyjnym ekranem dotykowym.5”. Występują w wersjach z wyświetlaczem 12. trendów.8”.nowe produkty PANELE OPERATORSKIE I KOMPUTERY PANELOWE Wyświetlacze TFT 3.0”.pl 92 s ier p ień 2 0 1 1 . WVGA.10.co. Są produkowane w  lekkich aluminiowych obudowach o stopniu ochrony IP65. Wszystkie trzy modele bazują na mikroprocesorze ARM9  400 MHz. 12’’. – TX15D02VM0CAA (5. do 4GB pamięci RAM. http://www. 4 porty USB 2. tel. Ponadto urządzenia spełniają wymogi norm UL i c-UL-us. Zawierają mikroprocesor Core 2 Duo taktowany zegarem do 2. WVGA). Są one odporne na udary i  wibracje oraz ekstremalne temperatury otoczenia od –30°C do +80°C. IPS-Pro zapewnia wyjątkowe nasycenie i stabilność kolorów.beijerelectronicsinc. automatyce przemysłowej. http://www. WVGA.4” (T10A) wyposażone w  rezystancyjny ekran dotykowy oraz unikalne oprogramowanie iX z  rozbudowanym zestawem sterowników zapewniających komunikację z  większością urządzeń automatyki przemysłowej. 15’’. kolorów) i są dostępne z ekranami o przekątnych 7’’. Obecnie linia wyświetlaczy Rugged+ obejmuje następujące moduły: – TX09D04VM3CAA (3. porty Fast Ethernet i Gigabit Ethernet.8” do pracy w temperaturach otoczenia –30. Rozbudowany zestaw sterowników umożliwia komunikację z większością dostępnych obecnie urządzeń automatyki przemysłowej. DVI. QVGA). Komputery zasilane są napięciem 18 do 32 VDC i charakteryzują stopniem ochrony od frontu wynoszącym IP66. podświetlenie LED. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ESA wprowadziła do oferty nową rodzinę przemysłowych monitorów XM7.4” z oprogramowaniem iX współpracującym z większością urządzeń automatyki Beijer Electronics wprowadza do oferty trzy panele HMI o rozmiarach 4. Urządzenia można montować na ramieniu w systemie VESA bądź zabudowywać na elewacji szafy.. Są produkowane w obudowach ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 od frontu. – TX18D35VM0AAA (7. XM7 wyposażone są w następujące interfejsy: USB (dostępny od przodu). istotną dla przemysłu spożywczego.33 GHz. Otwarte oprogramowanie iX 1. zmiennych systemowych itp.+80°C Hitachi DPG (Display Products Group) prezentuje nową serię wyświetlaczy TFT LCD zaprojektowanych do zastosowań przemysłowych.5. – TX20D26VM0AAA (8. 17’’ oraz 19”. interfejs LVDS).com Rodzina paneli operatorskich do zastosowań m. interfejs CMOS).0 host i 4 × RS232/422/485.0”. 64MB pamięci RAM. Niektóre zostały wyprodukowa- Komputery panelowe 12…19” z mikroprocesorem Core 2 Duo i interfejsem Gigabit Ethernet Komputery panelowe nowej serii APC-3x15 zostały zaprojektowane do zastosowań w kioskach multimedialnych. 15. ATEX (Zone 2 / 22. USB 2.1. Możliwość zasilania napięciem stałym lub zmiennym 11…36VDC / 100…240VAC pozwala na zastosowania w praktycznie dowolnej aplikacji.0”.com. skryptów C#.uk Panele operatorskie 4. kieszeń na dysk HDD 2. WQVGA). Zawierają 80MB pamięci Flash. 7” (T7A) i 10.dsl-ltd.in. logistyce i w pojazdach. T4A).3” (ozn. Do rozbudowy przewidziano dwa sloty PCI i opcjonalnie PCI Express..0 i 2 porty RS232.sabur. Monitory występują w dwóch wersjach wykonania obudowy – aluminiowej bądź stali nierdzewnej INOX.com ne w technologii IPS-Pro TFT zapewniającej wysoką jakość obrazu widzianego pod dowolnym kątem (do 176° w pionie i poziomie).

Zawiera porty 6 × USB 2.1.pl Komputer samochodowy z mikroprocesorem Atom D425/D525 i pasywnym chłodzeniem AR-V6002FL to chłodzony pasywnie komputer samochodowy o wymiarach 280 × 182 × 77mm wyposażony w jedno. koder-dekoder audio HD 7. Przy zainstalowanym 1GB pamięci DDR SDRAM pobiera 1.0B. W ten sposób połączone ze sobą urządzenia klientów HMI mogą uzyskać dostęp do danych i funkcjonować w sposób ciągły. ROBOTY Komputer jednopłytkowy EPIC z jedno. Jest to komputer chłodzony pasywnie.com Redundantny serwer OPC UA Siemens wprowadził do oferty oprogramowanie S7 OPC Redundancy. Linux i Windows XP Embedded. http://www. serwer zapasowy przejmuje funkcje uszkodzonego serwera OPC UA. slot dla kart CF i zespół cyfrowych linii I/O. 2 × Gigabit Ethernet. 3. – porty 2 × Gigabit Ethernet. tel.0A/2. gniazda antenowe zostały wyprowadzone na zewnątrz obudowy. EPX-C380 jest przewidziany do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od –40°C do +70°C. Pracuje pod kontrolą systemów Windows i Linux. http://www. VL BPC MINI pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Windows Embedded Standard. W przypadku awarii zasilania lub awarii systemu w układzie z redundantnymi serwerami. Ponadto dostępny jest slot dla kart SIM oraz interfejs SATA II i kieszeń na 2. Dodatkową przestrzeń dla danych zapewnia opcjonalna karta SD o  maksymalnej pojemności 2GB. Standardowo AR-V6002FL zawiera interfejsy Gigabit Ethernet.lub dwurdzeniowy mikroprocesor Intel Atom D425/D525 1. oprogramowaniem podstawowym Simatic NET S7 oraz aplikacja S7 OPC Redundancy. VGA i audio. Bazuje na energooszczędnym mikroprocesorze Intel Atom Z510PT 1. 71 398 04 10.i  dwurdzeniowym mikroprocesorem Intel Atom N450 lub D510 taktowanym zegarem 1. watchdog.0. Ponieważ jego architektura jest kompatybilna z PC. VGA. Może znaleźć zastosowanie w systemach zarządzania flotą pojazdów i  nawigacji satelitarnej.automatyka. http://www.siemens. Jest zasilany napięciem 12 lub 24VDC. http://www. 2 × mini PCIe.5 obsługujący wyjścia VGA i  LVDS o rozdzielczości do odpowiednio 1400 × 1050 pikseli i 133 × 768 pikseli. które pozwala na projektowanie systemów redundantnych serwerów OPC UA do bezawaryjnego przełączenia urządzeń HMI w sieciach przemysłowych Industrial Ethernet lub Profibus.5-calowy dysk SSD. Obie wersje zawierają kontroler I/O ICH8M i dodatkowy procesor graficzny Intel Gen 3. LPT. OPROGRAMOWANIE. Opcjonalnie może być wyposażony w wewnętrzne moduły Bluetooth. CAN 2. jak również QNX czy VxWorks. przystosowany do montażu na szynie DIN lub na panelu.0. Serwer OPC UA jest zsynchronizowany za pomocą wydajnych punktów dostępu sieci Industrial Ethernet o przepustowości 10. 2 × RS-232/422/485. RS-232/422/485. możliwa jest praca pod kontrolą systemów operacyjnych WES 7. 8 × GPIO.winsystems. Wi-Fi. Phoenix Contact.66 GHz. odporny na udary do 20g. Pozostałe elementy wyposażenia to: – do 2GB pamięci DDR2 667 MHz (SODIMM).4W i chipsecie GMA 500. produkowany w  wersji z  jedno. Jest odporny na temperatury otoczenia od –20°C do +50°C oraz na udary i  wibracje do 2g. 8 × USB 2.9A prądu. 4 × USB 2. przy czym nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.com nowe produkty Miniaturowy przemysłowy PC na zakres temperatur pracy –40…+65°C Phoenix Contact wprowadza do sprzedaży miniaturowy przemysłowy komputer PC o oznaczeniu VL BPC MINI. 2 × SATA. – 48 uniwersalnych cyfrowych linii I/O.i dwurdzeniowym mikroprocesorem ATOM Firma WinSystems zaprezentowała nowy komputer jednopłytkowy EPX-C380 kompatybilny ze standardem EPIC (Embedded Platform for Industrial Computing). – zegar RTC.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 93 .0. 100 lub 1000 Mb/s. Do utworzenia systemu wymagane są komputery PC z systemem operacyjnym Windows Server. Złącza PC/104-Plus i  MiniPCIe umożliwiają rozbudowę o dodatkowe moduły. 4 × RS-232/422/485.acrosser. Opcjonalnie mogą być wyposażone we wlutowany dysk Flash SSD o pojemności od 512MB do 2GB. Jest dostępny w wersjach z 1 lub 2GB pamięci DDR2. Windows CE lub Linux instalowanych na karcie CF.phoenixcontact.8 GHz i maksymalnie 4GB pamięci DDR3.5G i  GPS. Siemens. – opcjonalne 2MB pamięci SRAM z podtrzymaniem bateryjnym.KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE. EPX-C380 jest zasilany napięciem +5V. 2 × RS-232. zdatny do pracy w  zakresie temperatur otoczenia od –40°C do +65°C.1 GHz o współczynniku TDP równym 4.

5kg. Siemens. Kontroler RAID1 i opcjonalne interfejsy Profibus oraz Profinet z  3-portowym switchem IRT zostały zintegrowane na płycie głównej. Urządzenie ma również interfejs Gigabit Ethernet z funkcją Wake-On-LAN oraz Preboot Execution Environment.3. Simatic IPC BoxPC 827C są opcjonalnie oferowane z  przeinstalowanymi i  aktywowanymi systemami operacyjnymi Windows Embedded Standard 2009.1 + EDR class 1. XP Embedded.com/GD8200 Box-PC do pracy w ciężki warunkach środowiskowych Siemens rozszerzył ofertę komputerów przemysłowych o model Simatic IPC Box PC 827C.92 56K. – ekran: 13. Zawiera mikroprocesor Intel Core i7-2655LE vPro i jasny wyświetlacz z ekranem dotykowym. VC1 oraz H. Wersja urządzenia wyposażona w procesor Core i7 umożliwia chroniony hasłem zdalny dostęp z  wykorzystaniem technologii Intel Active Management Technology. tel. dostępne są od frontu urządzenia.0. 2 × USB 2.siemens. Udostępnia standardy łączności bezprzewodowej Wi-Fi 802. Użytkownik ma do dyspozycji również: 4 × USB 2. Wyróżnia się energooszczędną pracą i  mniejszą masą od innych komputerów tej klasy. w  których ważne są: kompaktowość rozwiązań.0. USB 3. pozwalająca na uruchomienie na komputerze systemu operacyjnego bez jego instalacji. który oparty jest o płytę główną EITX-3001 wykorzystującą chipset VIA. AMOS-5001 może pracować pod kontrolą systemów Windows XP. natomiast dodatkowa karta może zostać zainstalowana w złączu PCIe-×16. modem V. a dwa to RS-232. Standardowo w komputerze można zastosować kartę Compact Flash oraz dysk 2. – wymiary i masa: 292 × 305 × 60mm. Obudowa umożliwia montaż urządzenia na ścianie. zewnętrzne pola elektromagnetyczne oraz wilgoć i zanieczyszczenia. zapewniający wyraźny obraz w bezpośrednim świetle słonecznym. udarów oraz zaburzeń elektromagnetycznych EMC. Uzyskał w tym zakresie certyfikat MIL-STD 810G. Bluetooth i 4G LTE oraz zawiera wbudowany odbiornik GPS z chipsetem SiRFstarIII.5’’ SATA (w dodatkowej obudowie na dysk). – pamięć masowa: HDD 500/750GB lub SSD 120/256GB. 3. Umożliwia ona instalację do 2GB pamięci SDRAM DDR2 i ma złącza VGA oraz HDMI. którym jest EMIO-1530. Wszystkie interfejsy i elementy funkcyjne.11 a/b/g/n. http://www. XP Professional lub 7. Zainstalowana w  urządzeniu płyta EITX-3001 wyposażona jest w  procesor VIA Nano taktowany z częstotliwością 1.11a/b/g/n.3GHz.3”. – komunikacja przewodowa: Gigabit Ethernet.pl Notebook w wersji rugged z mikroprocesorem Core i7 GD8200 to najnowszy notebook w wersji rugged opracowany przez firmę General Dynamix Itronix.264. Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w  warunkach podwyższonej temperatury. Jest dostarczany z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7. Komputer można wyposażyć również w moduł WiFi 802. 4G LTE. http://www. odpowiednia moc obliczeniowa w połączeniu z działaniem w temperaturach od –20 do 55°C.0. 1024 × 768 z podświetleniem. gwałtowne zmiany temperatury i ciśnienia.0. 7 Standard i 7 Embedded oraz Linux Debian 5. http://www. stosowany on może być w urządzeniach medycznych. Jest doskonale przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Cena modelu GD8200 wynosi 4460 USD. Wbudowana w płytę główną karta grafiki pozwala na realizację szybkich systemów wizualizacji. Pozostałe parametry: – pamięć: 2GB SDRAM (DDR3/1333MHz) z możliwością rozszerzenia do 8GB. Bluetooth v2.net. ekstremalne temperatury. 12 638 37 50. Za wyświetlanie obrazu odpowiedzialny jest procesor graficzny VIA Chrome9 wykorzystujący kodeki MPEG-2. CSI. która może być rozbudowana do 4GB i ma opcjonalnie korekcję błędów ECC. niski pobór energii. – kontroler graficzny: Intel QM67 + Intel HD Graphics 3000.11 b/g. automatyce przemysłowej.automatyka. biurku oraz przy zastosowaniu standardu VESA.pl 94 s ier p ień 2 0 1 1 . RS. Komputer bazuje na procesorach Intel Core i3 lub i7 oraz pamięci w technologii DDR3. WMV9. z czego 2 konfigurowane mogą być jako RS-232/422/485. systemach nadzoru. Komputer przeznaczony jest do aplikacji. mgłę solną. takie jak dwa porty Gigabit Ethernet i cztery szybkie złącza USB 2. Zapewnia odporność na udary i  wibracje mechaniczne.nowe produkty PANELE OPERATORSKIE I KOMPUTERY PANELOWE Bezwentylatorowy komputer kompaktowy do pracy w temperaturach od –20°C do 55°C AMOS-5001 to oferowany przez CSI komputer modułowy. – komunikacja bezprzewodowa: 802.gd-itronix.0. AMOS-5001 ma 4 porty szeregowe. w reklamie oraz punktach POS i KIOSK. USB miniDIN oraz interfejs GPIO. drgań. CDMA EV-DO Rev A/GSM/GPRS/EDGE/ WCDMA/HSPA+.csi. Dzięki możliwościom rozbudowy i zastosowaniu bezwentylatorowej konstrukcji.

http://www. 32 339 69 00.5W. Użytkownik ma ponadto do dyspozycji wyprowadzone w postaci złączy śrubowych interfejsy: RS232 (3-przewodowy). Urządzenie TGW-718 bazuje na 32-bitowym procesorze ARM. – sterownik NI-XNET dla środowisk LabVIEW.jm. LPT.pl nowe produkty Moduł interfejsowy NI-XNET CAN dla platformy CompactDAQ National Instruments rozszerza ofertę modułów CAN wchodzących w  skład rodziny NI-XNET o  nowy model NI 9862 współpracujący z  platformą sprzętową CompactDAQ. RS422 (4-przewodowy) oraz RS485 (2-przewodowy). . 2 × USB 3. Jest on sterowany układem APU (Accelerated Processing Unit) integrującym w pojedynczej strukturze energooszczędną jednostkę CPU i wspomagający blok GPU do realizacji operacji graficznych.de Ethernetowy serwer portów szeregowych z obsługą Modbus TCP/RTU TGW-700 firmy ICP DAS to serwer portów RS232/422/485 w  wersji wzbogaconej w  stosunku do podstawowej serii serwerów TDS-700 o  obsługę protokołu Modbus TCP/RTU/ASCII. sterownik grafiki i dźwięku. Direct2D i  DirectCompute. – zintegrowane bazy danych CAN do importowania i edycji sygnałów z plików FIBEX. National Instruments. Istnieje kilka możliwości konfiguracji wymienionych portów w zależności od wymagań konkretnego rozwiązania. http://www.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 95 . Wyposażenie komputera obejmuje interfejs PCI-Express. OPROGRAMOWANIE. tel. http://www. Zintegrowano w  niej także chipset Intel C206 oraz interfejsy VGA. PS/2 oraz dwa 10-pinowe wyprowadzenia dla opcjonalnego modułu szyfrującego TPM v1. 32 339 69 00. JM elektronik.jm. Płyta umożliwia zastosowanie do 32GB (4× 8GB) pamięci DDR3 SDRAM dual channel taktowanej z częstotliwością 1333MHz. PCIe ×16 oraz 3× PCI. Q7bd-GT40N obsługuje technologię DirectX 11 oraz standardy interfejsów programistycznych OpenCL. OpenGL.in. LabWindows/ CVI i C/C++.0.2.lub 8-slotowej szafie USB lub Ethernet. Ważniejsze cechy NI 9862: – jednoportowy szybki interfejs CAN z  wbudowanym transceiverem TJA1041. ma interfejs Ethernet 10/100 Base-TX z  funkcją autonegocjacji prędkości oraz MDI/ MDIX (złącze RJ45 z  funkcją PoE). tel. Zapewnia on ciągłą szybkość transmisji do 1 Mb/s. Serwer pracować może w temperaturach otoczenia od –25 do 75°C. Może być synchronizowany z innymi modułami CompactDAQ zainstalowanymi w 4. kontroler sieci i pamięci masowej oraz zespół portów USB. Układy AMD Embedded G-Series cechują się małym poborem mocy na poziomie 5. Nadają się do zastosowań m.ni. HDMI oraz DVI-D.DBC i .NCD. 2× PCIe ×4. Wszystkie linie I/O są wyprowadzone na złączu MXM służącym do komunikacji z płytą bazową. 00 800 361 1235. IMBA-C2060 może współpracować z  sześcioma dyskami twardymi – dwoma w  standardzie SATA 6Gb/s i  czterema w  standardzie SATA 3Gb/s. wewnętrzne przetwarzanie ramek i  komunikację przy 100-procentowym obciążeniu szyny bez gubienia ramek. LabWindows/CVI i C/C++. Oferuje wszystkie zalety typowe dla modułów XNET PCI i PXI: sprzętowy akcelerator obsługi wiadomości. RS-422/485. monitor szyny i edytor baz danych dla środowiska Windows. tel.0. Jest dostarczany wraz ze sterownikiem NI-XNET dla środowisk LabVIEW. w medycynie i automatyce przemysłowej. – wyzwalanie i synchronizacja z innych modułów w obrębie platform CompactDAQ i CompactRIO. Wyposażona jest ona w podstawkę LGA1155 i obsługuje procesory z serii Intel Xeon Quad/Dual oraz Core i3 Quad/ Dual wykonane w technologii 32nm. http://www. Do ważniejszych interfejsów zewnętrznych należą: 5 × RS-232. – możliwość montażu na platformie CompactRIO cRIO-911x z kontrolerami cRIO-901x lub cRIO-902x. ROBOTY Wydajna serwerowa płyta główna ATX IMBA-C2060 to przeznaczona do zastosowań przemysłowych płyta główna produkcji iEi Technology. 10 × USB 2.datakamp.com/poland Komputer jednopłytkowy formatu Qseven Q7bd-GT40N bazujący na technologii AMD Fusion Niemiecka firma datakamp System opracowała komputer jednopłytkowy Q7bd-GT40N formatu Qseven bazujący na architekturze AMD Fusion. JM elektronik. – sterownik NI-XNET. Płyta ma także dwa złącza Gigabit Ethernet obsługiwane przez kontroler PCIe Intel 82583V i  porty rozszerzeń: PCIe ×16/×8. Podobnie jak inne moduły formatu Qseven jest produkowany na standardowej płytce o powierzchni 70 × 70mm.KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE.

us Bramki dostępowe Modem-over-IP umożliwiające korzystanie z serwisów dial-up Rodzina kart interfejsowych JumboSwitch firmy TC Communication powiększyła się o  4-kanałowe bramki dostępowe Modem-over-IP (MoIP) o  oznaczeniach TC3848-3/4. moc nadajnika (od 100mW do 1W) oraz czułość (do –115 dBm). Dodatkowo.com. Na obudowie umieszczony jest zestaw diod. Bramka 758915 została zaprojektowana do pracy w warunkach przemysłowych. – kompatybilność EMC: zgodnie z EN 61000-6-2. Obudowa zapewnia stopień ochrony IP65.5 lub 25 kHz).html 96 s ier p ień 2 0 1 1 . http://www. Satelli- ne 3AS(d) Epic oraz z  rozwiązaniami firmy PacificCrest (TrimTalk. szerokość kanału (12.4…2. Do szybkiej konfiguracji łącza służy przycisk Mode. 12 428 63 71. dostarczająca informacji na temat jakości połączenia radiomodemowego. tel.48 GHz na maksymalną odległość 400m. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z  radiomodemami Satelline 3AS(d).com Radiomodem z możliwością programowego ustawiania parametrów ASTOR rozszerzył ofertę urządzeń bezprzewodowych o radiomodem Satelline EASy pozwalający jako pierwszy na programową zmianę parametrów. Sygnały analogowe danych są przesyłane w kanale 64 Kb/s bez kompresji. informujących o  stanie linii sygnałowych portu szeregowego. nadajnika oraz odbiornika radiowego zintegrowanych w  aluminiowej obudowie. Karty TC3848-3/4 są zgodne z wymogami norm IEC 61850-3 i  IEEE 1613 w zakresie odporności na wilgoć. Urządzenie dostępne jest w wersji podstawowej lub rozbudowanej – z  wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz czteroprzyciskową miniklawiaturą. http://www. Są dostępne zarówno w postaci kart interfejsowych JumboSwitch. lotnictwo). Transmisja odbywa się w paśmie ISM 2. Trimble) stosowanymi w  układach GPS (systemy geodezyjne. Głos jest transmitowany w paśmie od 300Hz do 3. faksy.nowe produkty SIECI PRZEMYSŁOWE Bramka dostępowa Bluetooth – Ethernet o zasięgu transmisji do 400m Bramka dostępowa 758-915 Bluetooth Ethernet opracowana przez firmę Wago umożliwia realizację bezprzewodowego łącza do transmisji protokołów ethernetowych. Na zewnątrz wyprowadzone jest gniazdo portu szeregowego (RS232. Charakteryzują się szerokim dopuszczalnym zakresem temperatur pracy od –40°C do +80°C. bankomaty i czytniki kart płatniczych. jak i modułów autonomicznych do połączeń punkt-punkt i  punkt-sieć. które były do tej pory ustawiane fabrycznie przez producenta.wago. górnictwo. Wbudowana antena o polaryzacji kołowej zwiększa niezawodność łącza radiowego w pobliżu dużych obiektów metalowych. takie parametry jak: częstotliwość pracy (od 403 do 473 MHz). Obsługują sieci VLAN i funkcje priorytetyzacji pakietów QoS. Zmiana trybu kompatybilności jest również dokonywana programowo. karty TC3848-3/4 służą do transmisji głosu i danych. mierniki. Satelline EASy składa się z modemu. bez konieczności podłączania komputera i wykorzystywania programu terminalowego. – napięcie zasilania: 9…30VDC. http://www.tccomm. Astor.astor. jak modemy. in.pl/satel. umożliwiającą zmianę wszystkich ustawień urządzenia.4 kHz. budownictwo drogowe. RS422/485) oraz złącze antenowe typu TNC. a dopuszczalny zakres temperatur pracy rozciąga się od –30°C do +65°C. umożliwiając podłączanie do sieci takich urządzeń. Modbus/TCP czy EtherNet/ IP pomiędzy dwoma systemami automatyki. ekstremalne temperatury oraz udary i wibracje mechaniczne oraz w zakresie kompatybilności EMC. na ekranie wyświetlana jest aktualna wartość poziomu sygnału odbieranego (RSSI). Definiowane przez użytkownika mogą być m. – wymiary: 91 × 66 × 36mm.0. hasło) jest uzyskiwany z  poziomu przeglądarki WWW. a dostęp do parametrów konfiguracyjnych (adres IP. – pobór prądu: 46mA @ 24VDC. Pozostałe parametry: – standard łącza bezprzewodowego: Bluetooth 2. Zastosowanie technologii FHSS umożliwia koegzystencję z innymi sieciami wykorzystującymi ten zakres częstotliwości. umożliwiające korzystanie z serwisów dial-up w sieciach Ethernet/IP i  MPLS. – złącza zasilające i sygnałowe: M12. W odróżnieniu od urządzeń VoIP zapewniających wyłącznie transmisję głosu. takich jak Profinet.

pl Zaawansowany 36-portowy switch 10KT Magnum to 36-portowy.5U.com FL używany może  być jako  krosownica  z  separacją elektryczną dla obszaru okablowania obejmującego kilka szaf sterowniczych. Urządzenia są dostępne w  wykonaniu z  gotowym kablem zbiorczym lub z  przyłączem do indywidualnego montażu. do podłączeń wykorzystuje się gniazda M12. tel.phoenixcontact. Jest sterowany komendami AT i zawiera port szeregowy RS232/485. – możliwość uaktualniania firmware’m przez port szeregowy. http://www. – sterowanie za pomocą komend AT (Hayes 3GPP TS 27. – szybkość transmisji: maks. Phoenix Contact. – wymiary: 102.pl sie rp ie ń 2 0 1 1 97 . tel. M1000 udostępnia kilka nietypowych funkcji.4 × 29.in. – zakres temperatur pracy od –25°C do +70°C. – interfejs RS232/485 z  zabezpieczeniem ESD do 15kV na liniach danych.pl Koncentrator czujników i urządzeń wykonawczych M12 Speedcon to pasywny koncentrator. W skład oferty wchodzą wersje 4-.phoenixcontact.lub 8-portowe. tel. http://www. – moc wyjściowa: 1W dla GSM 1800/1900 oraz 2W dla EGSM 900 / GSM850. cechuje się również energooszczędną konstrukcją i  montowany jest w  szafie rack 1. – szybkość transmisji CSD do 14. 71 398 04 10. z pojedynczym lub podwójnym wyprowadzeniem sygnału na każdym gnieździe (maksymalnie 16 czujników na koncentrator).007 i 27. Przełącznik przeznaczony jest do stosowania rozwiązań dla krytycznych aplikacji pracujących w ciężkich przemysłowych warunkach i wymagających użycia maksymalnej liczby portów światłowodowych różnego rodzaju.robustel.4 × 71. W  porównaniu ze standardowymi modemami. 86 kb/s dla GPRS i 236.SIECI PRZEMYSŁOWE Izolatory elektryczne do sieci Ethernet Bierny izolator FL Ethernet firmy Phoenix Contact to urządzenie przeznaczone do zapewniania izolacji elektrycznej w przemysłowych sieciach Ethernet. m. Pozwala to na podłączenie kabla o różnej długości. Urządzenie w wersji 100-RJ/SC oprócz gniazda RJ45 ma wtykowe złącza śrubowe. Zapewnia ono precyzyjną synchronizację czasową zgodnie z  IEEE1588v2 oraz zgodność z  protokołem IEC61850-3. Gwarantuje ono ochronę przed przepięciami do 4kV  i  transmisję danych z  prędkością do 1Gb/s. gigabitowy. – obsługa PPP i  stosu TCP/IP dla transferu danych przez GPRS. bez użycia komend AT.005). rebootu przez połączenie lub SMS oraz transparentnej konwersji danych szeregowych do/z wiadomości SMS w trybie SMS Direct. nowe produkty Modem GSM/GPRS dla systemów M2M pracujących w trudnych warunkach środowiskowych GoRugged M1000 to modem GSM/GPRS (opcjonalnie EDGE) przeznaczony do zastosowań w  systemach M2M pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. który może wykorzystywany być w maszynach i liniach produkcyjnych o średnich obciążeniach. 32 33 111 06. Izolator pracuje w temperaturach z zakresu od –25 do 75°C i nie wymaga stosowania dodatkowego zasilania.tekniska. http://www. Umożliwia blokowanie połączeń z użytkownikami niecertyfikowanymi. Phoenix Contact. Urządzenie ma podwójne przyłącze zasilania z  funkcją hot-swap.4 kb/s. – zakres napięć zasilania od 9 do 36VDC. przemysłowy przełącznik Ethernet o  podwyższonej niezawodności. http://www. 6.4 bez uchwytów montażowych. 71 398 04 10. Dane techniczne: – pasma: 850/900/1800/1900 MHz. automatycznego rebootu o określonych godzinach. Tekniska Polska.8 kb/s dla EDGE. Koncentratory charakteryzują się w pełni szczelną obudową.

nowe produkty URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE Przyrządy do inspekcji miejsc trudno dostępnych i profili zamkniętych Tytułowe przyrządy. umożliwiając ciągłą rejestrację obrazów (rejestracja wideo) lub zapis pojedynczych zdjęć. Używa się ich do wykrywania i diagnozowania nieszczelności w instalacjach rurowych i kominowych. Podobnie jak w przypadku starszej wersji xDAP 7400. Ponadto istnieje możliwość niezależnej konfiguracji szybkości próbkowania dla poszczególnych urządzeń wejściowych. xDAP 7410 pozostaje kompatybilny z  dotychczasowymi aplikacjami i  skryptami konfiguracyjnymi DAPL 3000. urządzeń grzewczych. Kamera i połączony z nią wąż są wodoszczelne (stopień ochrony IP67). http://www. – 16 multipleksowanych różnicowych kanałów wejściowych. – zakresy napięć wejściowych od ±0.com 98 s ier p ień 2 0 1 1 . NDN oferuje m. – interwał pobierania próbek programowany z rozdzielczością 20ns. Elastyczny wąż łączący głowicę kamery z obudową pistoletową ma długość 1 lub 2 metrów. klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. np. przebiegu i uszkodzeń kabli oraz przewodów w różnego typu urządzeniach. – opcjonalny panel czołowy z 8 lub 16 wejściami BNC. Istnieje możliwość podziału przepustowości na maksymalnie 32 kanały wejściowe.mstarlabs. prędkość próbkowania systemu 8 MS/s. 16 wejść cyfrowych i 16 wyjść cyfrowych. Ważniejsze dane techniczne: – 8 przetworników A/C z  równoczesnym próbkowaniem. błąd jitteru 100ps. DAPstudio.5mm. na głowicy są też umieszczone dwie diody LED oświetlające miejsce obserwacji. Visual Basic czy LabVIEW. czyli boroskopy. Pierwszy z nich bazuje na kamerze z  przetwornikiem CMOS. natomiast kąt obserwacji w  poziomie wynosi 63 stopnie. C++.in. Pracą tego urządzenia zarządza system operacyjny czasu rzeczywistego DAPL 3000 uruchomiony na mikroprocesorze Intel Celeron 575 2. do której jest mocowany monitor.ndn.0 GHz. Kamera boroskopu 8807AL ma średnicę 4. średnicą zastosowanej głowicy (odpowiednio 8 i 17mm) i rozdzielczością zamontowanego w niej przetwornika. Boroskop 8807AL pracuje w trybie monitorowania w czasie rzeczywistym. także xDAP 7410 zawiera osiem 16-bitowych kanałów przetwarzania A/C próbkowanych równocześnie z maksymalną szybkością 1 MS/s. – maksymalna: prędkość próbkowania 1 MS/s dla każdego z przetworników.com. transfer danych 8 MS/s przez port USB.1 do ±10V. Wewnętrzna pamięć buforowa wystarcza na zapis 1-minutowego ciągu danych próbkowanych z pełną prędkością. – dokładność podstawy czasu 50 ppm. Boroskop GosCam oferowany jest w dwóch wersjach – GL8805 i GL8806 – różniących się m. z których każdy pracuje wówczas z maksymalną szybkością próbkowania 250 kS/s. – 16-bitowa rozdzielczość bez tzw. Zbudowane jest na bazie obudowy pistoletowej. gubienia kodów. Interfejs programowy DAPIO pozwala na zarządzanie konfiguracją urządzenia i transferem danych z poziomu dowolnej aplikacji uruchomionej na współpracującym komputerze. współczynnik ENOB >14.pl Wielokanałowy system akwizycji 8 MS/s o 16-bitowej rozdzielczości Wielokanałowy system akwizycji danych xDAP 7410 może pracować autonomicznie lub pod kontrolą komputera PC. składają się z wodoszczelnej głowicy zawierającej kamerę i połączonego z nią giętkim połączeniem monitora ciekłokrystalicznego.in. NDN. http://www. dwa tego typu przyrządy – GosCam GL8805/GL8806 oraz 8807AL. Jeżeli chodzi o urządzenie 8807AL – bazuje podobnie jak poprzednik na kamerze CMOS z oświetlaczami. Transmisja sygnałów między układami elektronicznymi znajdującymi się w  obudowie pistoletowej a  monitorem odbywa się bezprzewodowo. usterek w  trudno dostępnych miejscach pojazdów samochodowych.

Istnieje możliwość synchronizacji maksymalnie 10 modułów EAZY-CAL MMx w systemach wielokanałowych. maks.30VDC (nominalnie 24V.05% FS... – temperaturowy współczynnik czułości: <0. 60mA). Może być skalibrowany w ciągu kilku sekund z wykorzystaniem dwóch przycisków i  4 diod LED umieszczonych na panelu czołowym.0Vrms dla impedancji uzwojenia pierwotnego >180Ω. stanowiący uzupełnienie ekonomicznych kondycjonerów serii EAZY-CAL MMx. – wyjściowe napięcie szumów: <5mV rms @ 50Hz. PTC-350 od +33°C do +350°C oraz PTC-660 od +33°C do +660°C. http://www.. pozwalając zachować mały poziom szumów i wyeliminować problemy związane ze spadkiem napięcia na impedancji kabla.URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE Ekonomiczny kondycjoner sygnałów LVDT z wyjściem 4. Do komunikacji z komputerem PC przewidziano interfejs USB.06°C Profesjonalne kalibratory temperatury Jofra PTC pokrywają zakres od –25°C do +660°C. – nieliniowość wyjściowa: <0. Dostępna jest również wersja MME-1000 z  napięciowym wyjściem niskoszumowym 0.02% FS/°C...jofra. Zapewniają stabilność na poziomie 0.com Profesjonalne kalibratory temperatury o zakresie –25…+660°C i dokładności od ±0. Konstrukcja z aktywnym 2-strefowym blokiem zapewnia jednorodną temperaturę w całej strefie kalibracyjnej.01°C i krótki czas nagrzewania/chłodzenia.com .. Są dostępne w wersji podstawowej z własnym źródłem referencyjnym oraz z  dodatkowym wejściem dla zewnętrznego czujnika referencyjnego.20mA nowe produkty Oferta kondycjonerów sygnałów LVDT firmy Macro Sensors rozszerzyła się o nowy model MMI-1000 z wyjściem prądowym 4. Pracuje w dopuszczalnym zakresie temperatur otoczenia od 0°C do +70°C. Jest on przeznaczony do zastosowań wszędzie tam. – połączenie LVDT: 5-żyłowe. http://www.20mA.3. gdzie używane są długie kable sygnałowe (do 30m). co pozwala wyeliminować żmudną procedurę null – span stosowaną w innych kondycjonerach analogowych..06°C. Pozostałe parametry MMI-1000: – zasilanie: 15. W  przypadku stosowania czujnika zewnętrznego pozwalają uzyskać dokładność już od ±0. – pobudzanie LVDT: 1..0. – częstotliwość pobudzania LVDT:2500Hz. Jest produkowany w ogniotrwałej obudowie o wymiarach 85 × 70 × 18mm przystosowanej do montażu na szynie DIN.10VDC... wynoszący przykładowo 7 minut dla wzrostu temperatury z  +33°C do +350°C. Dostępne są w wersjach na trzy zakresy temperatur: PTC-155 od –25°C do +155°C.macrosensors.

Są to złącza ekranowane. a maksymalny prąd przewodzenia 34A dla przewodów o  średnicy 4. wyróżniające się małymi wymiarami w stosunku do przenoszonych obciążeń. http//www. łączeń.pl URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROMECHANICZNE Wodoszczelne przełączniki do zastosowań przemysłowych i samochodowych Alps Electric wprowadza do oferty serię wodoszczelnych przełączników SPVQ4H do zastosowań przemysłowych i samochodowych.. Charakteryzują się parametrami znamionowymi 0.nowe produkty Bieżące nowości – www. Wersje NZML2 pozwalają na przeływ prądów do 160A i  dostępne są z  elektronicznym układem wyzwalającym.4 × 9.automatykaB2B. maksymalną początkową rezystancją kontaktu 500mΩ i  rezystancją izolacji powyżej 100MΩ@500VDC.5. 58 554 79 00.com 100 s ier p i e ń 2 0 1 1 . Umożliwiają łatwe podłączanie kabli w terenie bez użycia specjalistycznych narzędzi. Są dostępne w  wersjach o  rozstawie otworów wynoszącym 7. Wyłączniki te testowane zgodnie z EN 60947-4-1 (razem ze stycznikami z serii DIL). umożliwiających montaż kabli o średnicy AWG 24-10 (0. Eaton Electric. Są to gniazda przystosowane do montażu na płytkach drukowanych. Aparaty te oferowane są również w wersjach specjalnych: – VE – z  szybkim układem wyzwalającym i  interfejsem komunikacyjnym oraz w  wersji 3.5. Wytrzymują napięcie 500VAC przez 1 minutę.+85°C.wago. które pozwalają na ich stosowanie na statkach. http://www.1A/12VDC. Urządzenia spełniają wymogi normy IEC 609472 i mają certyfikaty oraz dopuszczenia German Lloyd.0mm (dla +20°C). Napięcie znamionowe wynosi 500VAC/DC.6mm). cykli mechanicznych.) i  mogą być używane w  temperaturach od –25 do 70°C.0 × 5. Zawierają od 2 do 12 wejść o parametrach znamionowych 30A/300V.pl Wysokonapięciowe złącza dużej mocy 500V/34A o stopniu ochrony IP67 Nowy system złączy dużej mocy Trident High Voltage opracowano do zastosowań w  instalacjach przemysłowych. 10 i 12. http://www. charakteryzujących się czasem bezawaryjnej pracy wynoszącym 300 tys. Są one produkowane w  obudowach o  wymiarach 19. http://www. pojazdach elektrycznych i  maszynach rolniczych.alps.moeller.i  4-biegunowej. Występują w  konfiguracjach 2.. Wymagają do załączenia siły nacisku wynoszącej 3N.. na statkach. które mogą być stosowane w  wymagających aplikacjach – np.com Gniazda wysokoprądowe 30A/300V do montażu na płytkach drukowanych Firma Wago opracowała nowy system gniazd wysokoprądowych obsługiwanych za pomocą dźwigienek zatrzaskowych.i  3-żyłowych SPDT i SPST (NO lub NC). Uzyskały certyfikat VDE dla napięć osiągających 6kV w impulsie.5mm. dopuszczalnym zakresem temperatur pracy –40. Buero Veritas i Lloyds Register..us Kompaktowe wyłączniki do 400A Eaton wprowadził do oferty wyłączniki NZML2 i  NZML3. dostępne w  wielkościach 2 (do 140A) i 3 (do 350A). w  górnictwie.ittcannon.4mm. zapewniające odporność na wibracje i udary termiczne. Stopień ochrony IP67 zapewnia odporność na zanieczyszczenia i  zanurzenie w wodzie do głębokości 1m. natomiast wyłączniki NZML3 – na przepływ prądów do 400A przy napięciu do 690VAC.2. tel. platformach wydobywczych czy w przemyśle chemicznym. Produkty charakteryzują się wysoką trwałością mechaniczną (dla NZML3 to 10 tys. W  ramach serii 2706 produkowane są gniazda przystosowane do montażu na płytkach drukowanych. – ME – do sterowania silnikami. robotyce. dla NZML2 15 tys.

Produkowane są wersje o długości skoku od 100mm do 1. Pozostałe parametry: – długość segmentu: 50…250mm. systemach inspekcji wizyjnej. bankomatach.7N Szybkie siłowniki serii ACT z silnikami liniowymi stanowią interesującą alternatywę dla napędów pasowych i śrubowych ze względu na brak konieczności serwisowania oraz bardzo dobre osiągi. Opcjonalnie mogą być kalibrowane fabrycznie.7N. Maksymalna siła ciągła wynosi 270.SILNIKI I NAPĘDY Szybki bezobsługowy siłownik z silnikiem liniowym o maksymalnej sile ciągłej 270. cykli.com nowe produkty Mechanizm drukarki termicznej 3” o szybkości wydruku do 200 mm/s W ofercie Fujitsu pojawił się nowy mechanizm drukarki termicznej o oznaczeniu FTP-639USL. – zakres temperatur pracy: od –20 do +60°C. obcinacz. maszynach pakujących. a maksymalne przyspieszenie 5g. nie wykazują luzów. – wymiary: 112 × 100 × 80mm. automatach biletowych itp. – niezawodność głowicy: 100km/ 100 milionów impulsów/punkt – niezawodność obcinacza: 500 tys. Siłowniki ACT nie ulegają zacięciom. Pracuje z napięciem zasilania 24VDC. skanerach i drukarkach. Mogą być stosowane w maszynach do automatycznego rozmieszczania podzespołów. pracują bez tarcia i nie generują pola magnetycznego dzięki specjalnej konstrukcji z kanałem typu „U”. http://www. Zapewniają powtarzalność na poziomie mikrometrów.com . maksymalna prędkość głowicy 5 m/s. – maksymalna średnica rolki: 6”. przeznaczony do zastosowań w kioskach informacyjnych. – grubość papieru: 60…100μm.5m. http://www. płytkę sterującą oraz w zależności od wersji interfejs komunikacyjny RS232 lub USB.fujitsu. Charakteryzuje się on maksymalną szybkością 200 mm/s i  szerokością druku do 3”. Zawiera podajnik papieru.aerotech.

Standardowa cena prenumeraty 12-miesięcznej w ofercie publicznej wynosi 110 zł. 61 Firma JM elektronik Newtech Engineering Pentair Phoenix Contact Qwerty Sabur Schneider Electric Polska Sels Semicon Sick Siemens .A. lub wypełnisz ankietę na stronie www.automatykaB2B. 022 257 84 22.o. – poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści PREN na numer 0 663 889 884 – my oddzwonimy do Ciebie i przyjmiemy Twoje zamówienie. 79 58.pl/eprenumerata Indeks reklam i prezentacji firmowych Firma Astat automatykaonline. ul. Prenumerata wydania cyfrowego APA jest bezpłatna – wejdź na stronę: www. Podzespoły. Fortis Bank Polska S. pl. 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 (wzór blankietu poniżej) – poprzez stronę www. Aplikacje” jest realizacja hasła „APA na biurku każdego automatyka”. 82 48 13 15. Leszczynowa 11. 03-197 Warszawa.pl/prenumerata.steute Targi Energetab Tekniska Polska Turck TWT Automatyka WObit Strona 75 53 34 19. 57 51 2. zamów roczną prenumeratę APA za połowę ceny. 73 80. 91 1. tel. Jeżeli chcesz polecić pismo swoim kolegom z branży. że wypełnisz i wyślesz do nas krótką ankietę.pl. 03-197 Warszawa. który Tobie najbardziej odpowiada: – poprzez dokonanie wpłaty na konto: AVT – Korporacja Sp. 69 52 72.17 20 78. możesz nam podać kontakt do nich. tylko 60 zł. 104 63 21 43. ul. którą zamieszczamy na pocztówkowej wklejce w każdym numerze magazynu APA.pl Balluff CASP CSI COPA-DATA Danfoss Egmont Instruments Eldar Elmark Automatyka Eltron ETI Polam Guru Control Systems Hamamatsu Horizon Technologies ifm electronic Impol-1 Strona 1. faks 022 257 84 00. 84 99 49 42. – kontaktując się w dowolny sposób bezpośrednio z Działem Prenumeraty Wydawnictwa AVT. 76 9... tj. 65 60. a my wyślemy im magazyn APA. 54 7 62 101 33 56. 59 15 64.pl lub www. 3. Jeżeli jesteś automatykiem.dla automatyków w cenie 60 zł rocznie! Drogi Czytelniku! Ambicją wydawcy miesięcznika „Automatyka. 55 16 11.avt. 66. Nie ma znaczenia. z o. w jakiej firmie i na jakim stanowisku pracujesz – wystarczy.automatykaB2B. e-mail prenumerata@avt. zaś prenumeraty 24-miesięcznej – 160 zł. Leszczynowa 11. dlatego w prenumeracie branżowej nasz magazyn dostępny jest ze zniżką aż 50%. 67 102 s ier p i e ń 2 0 1 1 .avt. dokonując transakcji kartą płatniczą. Nie zwlekaj! Prenumeratę możesz zamówić w sposób.