You are on page 1of 5

Hoe gebruik ik nieuwe media bij de Hogeschool van Arnhem en

Nijmegen, faculteit Techniek (HAN)

Inleiding

Sinds 1 september ben ik bij de HAN begonnen als nieuwe


mediaspecialist/blogger bij de faculteit Techniek. In dit artikel geef ik een
overzicht welke nieuwe media ik gebruik, hoe en waarom.

Twittercase
Mijn aanstelling bij de HAN is gelijk een prachtig voorbeeld van hoe
nieuwe media werken. Ik ben nl. via Twitter geïntroduceerd en in
Twittersnelheid was ik aangenomen (2 dagen van gesprek tot aanstelling).
En die introductie werd gedaan door Guido Crolla, docent aan de HAN, die
ik niet kende. Hij leest mijn blog en ik de zijne. De aanbevelingstekst die
hij schreef was gebaseerd op mijn online presence in allerlei online
netwerken en mijn blogs en dergelijke. Er was geen vacature, dus ook
geen profiel en ik heb geen brief geschreven. Kortom: er was geen sprake
van een procedure. De directie van de faculteit Techniek had de moed om
een kans die zich in haar ogen voordeed aan te pakken.
Waarmee (voor mij althans) maar weer eens duidelijk wordt hoe
belangrijk een online presence is, hoe nieuwe media werken en hoe je
kansen kunt pakken als ze zich voordoen als je je antennes goed gericht
hebt.

HAN’s on Experience weblog


Belangrijkste drager van de activiteiten die ik voor HAN Techniek doe, is
mijn weblog HAN’s on Experience. Die ben ik zo’n 4 jaar geleden
begonnen ben. Ik zie mijn weblog als een hybride blog. Vanuit mijn eigen
professionaliteit en voor mijn werkgever plaats ik daar zaken die ik tegen
kom. Dus geen echte HAN-blog met de HAN huisstijl e.d., maar mijn eigen
blog, die zich nu verbindt met de HAN, maar ook met mijn eigen netwerk.
En zo verbindt het mensen. Duidelijk dus een voorbeeld van het concept
‘Small pieces loosely joined’.
Als blogtool heb ik MovableType geïnstalleerd bij provider Dreamhost, om
ervaring op te doen met het beheer en dergelijke. Voordat ik MovableType
zelf geïnstalleerd heb, heb ik een tijdje gebruik gemaakt van TypePad. Dat
was een blogtool die elders ‘draaide’.
Videoblogs

Waar ik vanaf september bij de HAN veel mee werk is video. En die plaats
ik op mijn weblog (videoblogs), YouTube, Vimeo en blip.tv. Inderdaad, ik
plaats ze op meerdere plekken. Dat doe ik om enerzijds het risico te
spreiden, maar belangrijker nog: niet iedereen zit/kijkt op dezelfde plek.
Door de video’s op verschillende plekken neer te zetten bereik ik
misschien verschillende doelgroepen/mensen. Ik plaats ze ook op mijn
hyves.
Het videobloggen ofwel het laten zien van mensen en hun projecten,
ideeën en visie is iets dat ik sinds ik bij de HAN werk meer ben gaan doen.
Kennelijk zegt dat iets over mij. Ik vind het leuk en interessant om
mensen aan andere mensen te laten zien. Ik voel me ook connector. En
omdat je niet iedereen altijd in real life kunt verbinden, gebruik ik de
camera om met die mensen kennis te maken. Interessant vind ik dat.

Podcasts
Een podcast (ofwel audio/mp3) plaats ik eigenlijk alleen op mijn weblog.
Ik doe dat momenteel niet zo veel. Maar ik overweeg om dat medium
frequenter te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld als een soort dagboek met
interviews.

Foto’s

Regelmatig plaats ik foto’s in Flickr. Die foto’s laten vaak mensen zien.
Mensen die op HAN evenementen waren of studenten die een sportdag
hadden of een interessant project. Eigenlijk is dat dus net zoiets als mijn
videocamera. Via die foto’s laat ik je kennismaken met andere mensen. Je
ziet de HAN wereld door mijn ogen. Geinig!

SlideShare

Slideshare is een prachtig medium om presentaties in te laten zien.


Telkens verbaas ik me weer over de kracht van deze toepassing.
Presentaties waarvan je denkt, wie zit daar nu op te wachten, worden dan
in een paar uur tijd 50x bekeken! Ofwel bedenk zelf niet wie waarop zit te
wachten, maar laat de lezer/bezoeker dit zelf doen. Als je tellertje van
bezoekers aan een presentatie op 0 blijft staan, mag je stellen dat er
niemand in geïnteresseerd was. Maar dat zal niet vaak zijn. Eigenlijk is dit
ook The Long Tail: er zijn altijd kleine groepjes mensen die ergens in
geïnteresseerd zijn. En via het internet weten ze je te vinden. Daarom is
het ook goed om veel online te zetten. Ik vind het zonde als presentaties
die je gegeven hebt aan een groep mensen in real life vervolgens op je
harddisk staan. Waarom de sheets niet delen met anderen? Die hadden
misschien ook wel in de zaal gezeten als ze er van geweten hadden.
SlideShare maakt je publiek van je presentatie groter. En mensen kunnen
je presentaties weer delen met anderen.

Scribd

Scribd vind ik een toepassing waarmee je documenten in je blog kunt


zetten. Vaak doe je dat met een link naar een document, maar ik vind het
mooier als je dat document meteen ook kunt zien. En hier geldt natuurlijk
ook weer dat anderen die documenten weer kunnen vinden en ook weer
kunnen delen (als je dat tenminste toestaat).

Twitter

Twitter is een microblogging tool waarmee je in 140 tekens aan kunt


geven wat je aan het doen bent en waar je bent. Het is een tool voor je
realtime online conversation. Je ‘praat’ dus met meerdere tegelijkertijd. Je
kunt je contacten laten weten wat je bezighoudt, wat je creëert en je kunt je
vragen stellen. En zoals ik in het stukje Twittercase heb beschreven, wordt
het ook gelezen door professionals die personeel zoeken of andersom
mensen die een baan zoeken. Ja, en er wordt ook gewoon gezellig
gekletst zoals in een café.
Mensen weten nu ik bij de HAN werk, me te vinden via Twitter als ze er
een presentatie geven, in de buurt zijn of een afspraak hebben of willen
hebben. Ook studenten communiceren regelmatig via Twitter voor het
maken van een afspraak of gewoon voor advies. Een snel medium waarin
drempels verdwijnen en je de wereld kunt laten weten wat je denkt, vindt,
doet etc.

LinkedIn, Plaxo, Facebook

Met de social networkingtools LinkedIn, Plaxo en Facebook bouw ik aan


mijn online profiel. Gecombineerd met alles wat ik op internet aan content
creëer maken ze onderdeel uit van mijn context en dus van mijn online
presence. Het zal duidelijk zijn dat als je die context van mij nu bekijkt, er
een duidelijk verbinding is met de HAN. In het verleden was die context
meer gekleurd door mijn vorige werkgever. Mooi hoe zo’n context zich
aanpast en mee kleurt met je eigen professionaliteit, groei en plek in de
wereld.

Nog meer?
Ik gebruik nog een aantal tools meer. Ik noem ze hier even, zodat je even
kunt kijken of het iets voor je is. Misschien brengt het je op een idee. Het
zijn o.a. ziki, naymz, LastFm, Xing, FriendFeed, ClaimId, Jaiku, MyOpenId,
AttenionTrust, Technorati, del.icio.us, dailymotion, librarything en
netvibes. Het zou te ver voeren om daar in dit artikel op in te gaan.
Daarnaast pas ik ze niet specifiek toe voor of bij de HAN. Maar ze bouwen
wel aan een online presence of helpen je efficiënt zaken online op te slaan
of te delen. Ofwel: connecting & sharing.

Olievlek?
Door al die tools (en er zijn er nog veel meer) die ik gebruik, ontstaat er
binnen de muren van de HAN wel enige turbulentie. Er komen vragen los
als: hoe plak je die YouTube video’s nu in het content management
systeem? Kan ik ook gaan bloggen en hoe doe ik dat? Wat zijn de
veranderingen/trends in het marketing landschap en de samenleving?
Moeten we blogs aan/in de HAN website aanbieden etc. etc.
Prachtig hoe een aantal mensen de nieuwe media omarmen en gaan
toepassen of er geïnteresseerd kennis mee maken. Niet top down, maar
bottom-up. Een soort olievlek dus die zich langzaam uitbreidt.

Management aan het bloggen en twitteren


Een mooi voorbeeld van hoe zoiets gaat, is de weblog van mijn
faculteitsdirecteur Techniek, Ella Hueting en instituutsdirecteur
International Business, Masja van Fruchten. Tijdens het bezoek van ons
drieën aan Upstream (Marco Derksen) opperde ik het idee om samen een
weblog te beginnen. Dit om interfacultair bezig te zijn, het voorbeeld te
geven van wat kan en de connectie met de buitenwereld tot stand te
brengen. Half december bracht ik de WordPressblog “Creatieve
Verbindingen tussen Ella en Masja” in de lucht, waarop beiden gelijk aan
het bloggen sloegen. En gelijk werd ook met Twitter begonnen. Verbaasd
zagen beiden hoe snel ze reacties kregen en contacten. HAN medewerkers
reageerden enthousiast op hun blog en van ‘buitenaf’ waren er ook snel
enkele fijne reacties.

Conclusie
Je kunt er lang over praten over nieuwe media, maar nog beter is om het
gewoon te gaan doen. Dan ervaar je of het iets voor je is en of het dat
brengt wat je er van verwacht of hoopt.
Mij brengt het telkens weer inspirerende mensen en visies. Kan ik via de
nieuwe media connecten en delen. En mag ik fijne mensen met hun eigen
wijsheid in beeld brengen. Misschien gaat het eigenlijk allemaal wel om
aandacht, openheid en authenticiteit. Aandacht voor anderen, aandacht
voor andermans ideeën. Openheid die je zelf hanteert en creëert. Vanuit
de authenticiteit van jou zelf en de ander. Nieuwe media vind ik bij uitstek
geschikt om authentieke zaken en mensen te laten zien of er over te
schrijven. Immers: de mens staat centraal en het web dat zijn wij.
Ik ben in ieder geval blij dat ik de kans krijg bij de HAN om er mee bezig
te zijn. Elke dag leer ik nieuwe dingen, ontmoet ik nieuwe mensen en elke
dag verwonder ik me over de duurzame veranderingen die plaats vinden.
Nieuwe media helpen me die verwondering, mensen en veranderingen te
laten zien en te verwoorden. Daarnaast heb ik het idee dat ik een klein
steentje bij kan dragen aan de collectieve wijsheid en zinvolle context
online.

Hans Mestrum
Nieuwe mediaspecialist/blogger Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Cc:by-nc-sa