You are on page 1of 1

Fortum höjer prisen igen Artikel Svenska

Fyll i prepositionerna i texten

av av efter för i i med mot

om på på till till under över

Fortum höjer sina distributionspriser från början _______ februari. _______ bland annat bolagets
kunder i Esbo höjdes avgiften redan i september. Också elpriset har stigit.

Fortum motiverar prishöjningen i februari _______ investeringar i elnäten. Investeringarna ska
enligt företaget göra elöverföringen pålitligare och säkrare.

Höjningens inverkan _______ slutpriset varierar från omkring en euro för en höghuslägenhet
_______ drygt 4 euro per månad för ett eluppvärmt egnahenshus.

Eldistributionspriset stiger bara tre månader _______ att Fortum höjde priset på el med 14 procent.
Den höjningen gjorde bolaget _______ det dyraste i huvudstadsregionen och har fått många andra
bolag att värva nya kunder _______ bland annat just Esbo och Kyrkslätt.

Samtidigt sjunker marknadspriset på el _______ den nordiska elbörsen
stadigt.

I början av september höjde Fortum också distributionspriset i Esbo,
Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu. Den gången steg priserna runt 9
procent och enligt elbolaget till den nivå de låg på 2005. Då genomförde
Fortum en prissänkning som följd _______ den affär där bolaget köpte
Esbo el av staden.

Bolaget har sin eldistribution _______ två bolag, ett för kunder i Esbo-
regionen och ett annat för övriga kunder.

Prissättningen i bolagen sker oberoende av varandra.

I mitten av december tvingades Fortum dessutom granska sina distributionspriset i Sverige _______
åren 2003-2008. Då kom svenska Energimarknadsinspektionen och en rad energibolag överens
_______ att avsluta en lång rättsprocess, mot att elbolagen ser _______ sin prissättning.

Hos oss granskar Energimarknadsverket överföringsavgifterna och hade senast ingenting att
invända _______ Fortums priser.
KATARINA KOIVISTO

http://www.hbl.fi/text/ekonomi/2008/12/29/w21650.php image google images

Material för undervisning i svenska av Veronica Gilhooly © Learnwell Oy 2008 Artikel
www.thelanguagemenu.com Sida 1