Clasa a X-a Algebra - 1

Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

 Principiul Inductiei Matematice Inductiei Matematice :
- Propozitia ( ) n P este adevarata pentru orice numar natural
n
daca sunt verificate
urmatoarele doua conditii :
1). Propozitia ( ) n P este adevarata pentru 0 · n ;
2). Din presupunerea ca ( ) n P este adevarata pentru k n · , ( N k ∈ ) rezulta ca este
adevarata si pentru 1 + · k n .
 Metoda Inductiei Matematice Inductiei Matematice :
- Fie ( ) n P o propozitie care depinde de un numar natural m n ≥ ,
m
fiind un numar natural
fixat ;
- Demonstratia prin metoda inductiei matematica a propozitiei ( ) n P , consta din doua etape :
1). Etapa de verificare : se verifica mai intai ca ( ) m P este adevarata .
2). Etapa de demonstratie : se presupune ca ( ) k P este adevarata si se demonstreaza ca
( ) 1 + k P este adevarata , k fiind un numar natural m ≥ ( adica ( ) ( ) 1 + ⇒ k P k P , m k ≥ )
Daca ambele etape ale demonstratiei sunt verificate , atunci propozitia :
( ) n P este adevarata pentru orice numar natural m n ≥ .
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 2
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Exercitiul nr. 1 :
Folosind metoda inductiei matematice , sa se demonstreze ca pt. orice numar natural n ,
sunt adevarate egalitatile :
a).
( )
2
1
..... 3 2 1
+
· + + + +
n n
n ; b).
( ) ( )
6
1 2 1
......
3 2 1
2 2 2 2
+ +
· + + + +
n n n
n ;
c). ( )
3
1
4
1 2 .....
5 3 1
2
2
2 2 2

⋅ · − + + + +
n
n n ; d). ( )
( ) ( )
3
1 2 1 2 4
2 4 .....
6 2
2
2 2
+ −
· − + + +
n n n
n ;
e).
( )
1
]
1

¸
+
· + + + +
2
1
......
3 2 1
2
3 3 3 3
n n
n
; f). ( ) ( ) 1
2
1 2 .....
5 3 1
2 2
3
3 3 3
− · − + + + +
n n
n ;
g). ( )
( ) ( )
3
2 1
1 ..... 3 2 2 1
+ +
· + + + ⋅ + ⋅
n n n
n n ;
h). ( ) ( )
( ) ( ) ( )
4
3 2 1
2 1 ..... 4 3 2 3 2 1
+ + +
· + + + + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
n n n n
n n n ;
i). ( ) ( ) 1 1 3 ..... 10 3 7 2 4 1
2
+ · + + + ⋅ + ⋅ + ⋅ n n n n ;
j). ( )
( )
2
1
1 .....
4 3 2 1
1 2
1
2 2 2 2
+
⋅ · − + + − + −


n n
n n
n
n
.
Exercitiul nr. 2 :
Sa se demonstreze ca :
a).
( )( ) 1 3

1 3 2 3
1
.....
10 7
1
7 4
1
4 1
1
+
·
+ −
+ +

+

+
⋅ n
n
n n
;
b).
( ) ( ) 1 4

1 4 3 4
1
.....
13 9
1
9 5
1
5 1
1
+
·
+ −
+ +

+

+
⋅ n
n
n n
;
c).
( ) ( )
( )
( ) 2 1 2
1

1 2 1 2
.....
7 5
3
5 3
2
3 1
1
2 2 2 2
⋅ +
+
·
+ −
+ +

+

+
⋅ n
n n
n n
n
;
d).
( ) ( )( )
( )
( ) ( ) 3 2 1 2 2
1

3 2 1 2 1 2
.....
7 5 3
2
5 3 1
1
+ +
+
·
+ + −
+ +
⋅ ⋅
+
⋅ ⋅ n n
n n
n n n
n
.
Exercitiul nr. 3 :
Sa se demonstreze ca :
a).
( ) ( )
1
1 7
1
1 7 6 7
7
.....
22 15
7
15 8
7
8 1
7
·
+
+
+ −
+ +

+

+
⋅ n n n
;
b).
( ) ( ) 16
1

1 16
1
4 4 4
1
.....
16 12
1
12 8
1
8 4
1
·
+
+
+
+ +

+

+
⋅ n n n
.
Exercitiul nr. 4 :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 3
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Sa se demonstreze ca :
a).
n
n
n 2

2
atunci , 5 daca > ≥ ; b).
n
n
n 3

2
atunci , 10 daca > ≥ .
Exercitiul nr. 5 :
Sa se demonstreze inegalitatile urmatoare:
a). 2 pentru ,
24
13

2
1
.....
2
1
1
1
≥ > + +
+
+
+
n
n n n
;
b). 1 natural numar orice pentru , 1
1 3
1
.....
2
1
1
1
≥ >
+
+ +
+
+
+
n
n n n
;
c).
1 orice pentru ,
1 2
1

2
1 2
.....
4
3
2
1

+
<

⋅ ⋅ ⋅ n
n
n
n
.
Exercitiul nr. 6 :
Sa se demonstreze ca pt. orice numar natural n avem :
a) 6 cu divizibil este 11
3
n
n
+ ; b). 6 cu divizibil este 1
7

n
;
c). 7 cu divizibil este 1
6
1 2
+
− n
; d). 27 cu divizibil este 28 18
10
− − n
n
;
e). 16 cu divizibil este 9 8
9
1
− −
+
n
n
; f). 48 cu divizibil este 1
7
2

n
.
Exercitiul nr. 7 :
Sa se calculeze sumele urmatoare :
1). 1 2 ... 5 3 1 − + + + + · n S ; 2). n S 2 ... 6 4 2 + + + + · ;
3). ( ) 1 2 ...
5 3 1
2
2 2 2
− + + + + · n
S
; 4). ( ) n
S
2 ...
6 4 2
2
2 2 2
+ + + + · ;
5). ( ) 1 2 ...
5 3 1
3
3 3 3
− + + + + · n
S
. 6). 1 4 ... 9 5 1 + + + + + · n S ;
7). 1 3 ... 8 5 2 − + + + + · n S ; 8). 2 4 ... 10 6 2 + + + + + · n S ;
9). ( ) 1 4 ...
9 5 1
2
2 2 2
+ + + + + · n
S
; 10). ( ) 1 3 ...
8 5 2
2
2 2 2
− + + + + · n
S
;
11). ( ) 2 4 ...
10 6 2
2
2 2 2
+ + + + + · n
S
; 12). ( ) 1 4 ...
9 5 1
3
3 3 3
+ + + + + · n
S
.
Exercitiul nr. 8 : Sa se calculeze urmatoarele sume :
1). ( ) 1 3 ...
8 5 2
3
3 3 3
− + + + + · n
S
;
2). ( ) 2 4 ...
10 6 2
3
3 3 3
+ + + + + · n
S
;
3). ( ) 1 ... 3 2 2 1 + ⋅ + + ⋅ + ⋅ · n n S ;
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 4
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
4). ( ) 2 ... 4 2 3 1 + ⋅ + + ⋅ + ⋅ · n n S ;
5). ( ) 3 ... 5 2 4 1 + ⋅ + + ⋅ + ⋅ · n n S ;
6). ( ) ( ) ( ) n S + + + + + + + + + + + · ... 3 2 1 ... 3 2 1 2 1 1 ;
7). ( ) ( ) ( ) n n S + + + ⋅ + + + + ⋅ + + ⋅ + · ... 2 1 ... 3 2 1 3 2 1 2 1 ;
8). ( ) n n
S
⋅ + + +

+

+

· 1 ...
3 4 2 3 1 2
2
2 2 2
;
9). ( )
1
... 1
2 1
2 2 2
⋅ + + − ⋅ + ⋅ ·
n
n
n S
;
10). ( ) ( ) 2 1 ... 4 3 2 3 2 1 + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ · n n n S ;
11). ( ) ( ) ( ) 3 2 1 ... 5 4 3 2 4 3 2 1 + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ · n n n n S ;
12). ( ) ( ) ( ) ( ) 4 3 2 1 ... 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ · n n n n n S .
Exercitiul nr. 9 :
Sa se calculeze urmatoarele sume :
1).
( ) 1
1
...
3 2
1
2 1
1
+ ⋅
+ +

+

·
n n
S
;
2).
( ) ( ) 1 2 1 2
1
...
5 3
1
3 1
1
+ ⋅ −
+ +

+

·
n n
S
;
3).
( ) ( ) 1 3 2 3
1
...
7 4
1
4 1
1
+ ⋅ −
+ +

+

·
n n
S
;
4).
( ) ( ) 2 1
1
...
4 3 2
1
3 2 1
1
+ ⋅ + ⋅
+ +
⋅ ⋅
+
⋅ ⋅
·
n n n
S
;
5).
( ) ( ) ( ) 3 2 1 2 1 2
1
...
7 5 3
1
5 3 1
1
+ ⋅ + ⋅ −
+ +
⋅ ⋅
+
⋅ ⋅
·
n n n
S
;
6).
( ) ( ) ( ) 3 2 1
1
...
5 4 3 2
1
4 3 2 1
1
+ ⋅ + ⋅ + ⋅
+ +
⋅ ⋅ ⋅
+
⋅ ⋅ ⋅
·
n n n n
S
;
7).
( ) ( ) ( ) ( ) 4 3 2 1
1
...
6 5 4 3 2
1
5 4 3 2 1
1
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+ +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
·
n n n n n
S
.
Exercitiul nr. 10 :
Sa se calculeze urmatoarele sume :
1). ?
2 2
... 2 1
· −
+
+ + + n
n
n
;
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 5
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
2). ?
3 4
1 4
1
2
2
·

+ +
+ +

·
n
k
k k
k k
n ;
3). ?
...
2 1
... 2 1
2 2 2
·
+ + +
+ + +
n
n
;
4). ?
...
2 1
...
2 1
3 3 3
2 2 2
·
+ + +
+ + +
n
n
;
5).
( )
?
2
1 2
1
1 2 ... 5 3 1
·
+

+
− + + + + n
n
n
;
6). ?
1
...
2 1
2 2 2
·

+ + +
n
n
n n
;
7).
( ) ( )
?
1 4 3 4
1
...
9 5
1
5 1
1
·
+ ⋅ −
+ +

+
⋅ n n
.

Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 6
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
 Definitie Permutare Permutare :
- Fie { }
a a a A n
,
.....
, ,
2 1 ·
o multime , finita , cu
n
elemente ;
- Aceasta multime se poate ordona in mai multe moduri ;
- Se obtin , astfel , multimi ordonate diferite , care se deosebesc intre ele numai prin ordinea
elementelor ;
- Fiecare din multimile ordonate care se formeaza cu cele
n
elemente ale multimii A , se
numeste permutare a acestei multimi .
- Se mai spune ca este o permutare a elementelor sale sau , inca , o permutare de
n
elemente.
- Numarul permutarilor de
n
elemente se noteaza cu Pn
si se citeste “ permutari de
n

elemente “ .
 Teorema :
- Oricare ar fi 1 ≥ n , numar natural , ! n Pn · .
- Avem : n n ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ · ...... 4 3 2 1 ! .
 Proprietati :
1). 1 ! 0 · ;
2). ( ) n n n ⋅ − · ! 1 ! .
 Definitie Aranjamente Aranjamente :
- Fie { }
a a a A n
,
.....
, ,
2 1 ·
o multime , finita , cu
n
elemente ;
- Fie 1 1 ≤ ≤ k ;
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 7
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
- Se numeste aranjament de
n
elemente luate cate k orice combinatie alcatuita din k
elemente ale multimii A ;
- Se poate exprima sub forma :

( ) !
!
n-k
n
A
k
n · , n k N k n ≤ ≤ ∈ 1 , , .
 Proprietati :
1).
1
0
· An
;
2).
P n A n
n
n · · !
.
 Definitie Combinari Combinari :
- Fie { }
a a a A n
,
.....
, ,
2 1 ·
o multime , finita , cu
n
elemente ;
- Fie 1 0 ≤ ≤ k ;
- Se numesc combinari de
n
elemente luate cate k submultimile lui A avand fiecare cate
k elemente ;
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 8
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
- Se pot exprima sub forma :

( ) ! !
!
n-k k
n
C
k
n · , n k N k n ≤ ≤ ∈ 0 , , .
 Proprietati :
1).
1
0
· Cn
;
2).
1 · C
n
n
;
3).
P
A
C
k
k
n k
n · ;
4). Formula combinarilor complementare :

C C
k n
n
k
n

·
, daca n k N k n ≤ ≤ ∈ 0 , , ;
5). O formula de recurenta pentru
C
k
n
:

C C C
k
n
k
n
k
n
1
1 1

− − + ·
, daca n k N k n < ≤ ∈ 0 , , ;
6). Pentru orice numar natural
n
are loc egalitatea :

2 .....
1 0 n n
n n n C C C · + + +
;
7). Suma combinarilor de rang impar = suma combinarilor de grad par = :

2 ..... .....
1 4 2 0 5 3 1 −
· + + + · + + +
n
n n n n n n C C C C C C
.
Exercitiul nr. 1 :
Sa se simplifice expresiile :
a).
! 99
! 100
; b).
! 17
! 19
; c).
! 42
! 40
; d).
( )
!
! 1
n
n +
; e).
( )
!
! 2
n
n +
; f).
( )
( )! 3
! 1


n
n
; g).
( )! 3
!
− n
n
;
h).
( )
( )! 1
! 1
+

n
n
; i).
( )! 2
1
!
1
+

n n
.
Exercitiul nr. 2 :
Sa se rezolve ecuatiile cu necunoscuta n :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 9
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
a).
( )
30
!
! 2
·
+
n
n
; b).
( )
( )
( )
( )! 1
! 1 2
! 1 20
! 2 2


·
+ ⋅
+
n
n
n
n
; c). ( ) 1 1 !
2
+ · + n n ;
d).
( ) ( )! 2
! 12
! 4
!

·
− n
n
n
n
; e).
( ) ( )! 2 ! 1
1
!
1
2
+
·
+

n
n
n n
; f).
( )
72
!
! 2
·
+
n
n
.
Exercitiul nr. 3 :
Sa se rezolve inecuatiile :
a).
( )
( )
72
! 3
! 1
<


n
n
; b).
( )
( ) ( )
1000
2 1
! 2
<
+ +
+
n n
n
.
Exercitiul nr. 4 :
Sa se calculeze :
a). ?
3
5
·
A ; b). ?
2
7
·
A ; c). ?
3
8
·
A ; d).
?
4
9
5
9
5
10
6
10
·


A A
A A
;
e).
?
1
·P
P A
n
k n
k
n
f).
?
3
4 5
·
+
A
A A
n
n n
g).
?
1 2
·
+
+
+
+
+
+
A
A A
k
k n
k
k n
k
k n
.
Exercitiul nr. 5 :
Sa se rezolve in N ecuatiile :
a). 56
2
·
An
; b).
42
2
4
4
·P
P A
n
n n
; c). A A n n
4
2
5
18

⋅ · ; d).
89
5
5 7
·

A
A A
n
n n
;
e). ( )
A
n
A
n
A n n n
3 4 6
3 11 ⋅ − ⋅ · ⋅ − ; f). p n
A
p
n
+ · ; g).
100
8
8 10
·

A
A A
n
n n
; h).
( )
( )
132
!
! 2
·
− ⋅
+
k n
A
n
k
n
;
Exercitiul nr. 6 :
Sa se rezolve ecuatia cu necunoscuta x :
a). A A A
n
x
n
x
n
x
1 1
21 3
− +
⋅ + ⋅ · .
Exercitiul nr. 7 :
Sa se resolve sistemele de ecuatii :
a).
( )
¹
'
¹
⋅ · ⋅ − ⋅
· ⋅
− −
− −
A A
y
A A
y
x
y
x
y
x
y
x
2 3
2 3
5 2 8
8
b). ( )
A
y
A
y
A
y
x
y
x
y
x
1
1 1
1
1
6 1

+ +
+
+
⋅ · ⋅ + ·
Exercitiul nr. 8 :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 10
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Sa se calculeze :
a). ?
8
10
·
C
b). ?
13
16
·
C
c). ?
1
1
·
+
+ C
k
n

d). ?
99
100
0
100
· +
C C
e). ?
1
·
+
− C
k
k n
f). ?
8
10
2
10
· +
C C
.
Exercitiul nr. 9 :
Rezolvati urmatoarele ecuatii cu necunoscuta n ∈ N :
a). 45
2
·
Cn
; b). 6
2 1
· +
C C n n
; c).
C C n n
2 3
2⋅ · ; d). 21
1
1
·

+ C
n
n
;
e). 1
3
·
Cn
; f)
A C n
n
n
3
2
4 2
1 2
4⋅ ·

+
; g). 19
2
4
2
3
2
2
· + +
− − − C C C n n n
;
h). C C C n n n
2
2
3
3
1
1
6
13
+ + +
⋅ · + ; i).
C C n n
7 5
· .
 Exercitiul nr. 10 :
Sa se afle n , daca :
a).
( )
6
3 5
4

·
n n
Cn
; b). ( ) 2
4 3
− · + n n
C C n n
; c).
( )
A C n
n
n
3
7 4
1 4
9 4
5
+
+
+
⋅ · .
 Exercitiul nr. 11 :
Sa se determine x ∈ N astfel ca : a).
C C
x
x
x
9
12
2
4
2
·

; b). 378
10
7
2
·
+
C
x
x
.
Exercitiul nr. 12 :
Sa se rezolve inecuatiile in n :
a).
C C n n
5 3
> ; b).
C C
n
n
n
n
6 5 − −
< ; c).
C C
n n
10
1
10
<

; d).
C C
n n
10
1
10
2⋅ >

.
Exercitiul nr. 13 :
Sa se rezolve sistemele de ecuatii :
a).
¹
'
¹
·
·
+
C C
C
y
x
y
x
x
2
2

153
; b).
¹
'
¹
⋅ · ⋅
⋅ ·


C C
A A
y
x
y
x
y
x
y
x
1
1
3 2
9
;
c).
¹
¹
¹
'
¹
⋅ · ⋅
⋅ ·


C C
A A
x
y
x
y
x
y
x
y
1 3
2
3
2
1 3
2
3
2
8 9
8
; d).
¹
'
¹
⋅ · ⋅
⋅ ·
+

C C
A A
y
x
y
x
y
x
y
x
1
1
5 6
7
.
Exercitiul nr. 14 :
Sa se deduca egalitatile :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 11
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
a). ; 2
2
2
1
2 2 C C C C
k
n
k
n
k
n
k
n− −
+ ⋅ + ·
b). ; 3 3
3
3
2
3
1
3 3 C C C C C
k
n
k
n
k
n
k
n
k
n

− −
+ ⋅ + ⋅ + ·
c). . ......
10
21
9
20
9
11
9
10
9
9 C C C C C
· + + + +

Scopul acestui paragraf este de a prezenta formula pentru :
( ) b a
n
+ , unde C b a ∈ , si
N n
*


precum si proprietati pentru coeficientii termenilor din dezvoltarea acestui binom .
Are loc urmatoarea formula :
 Formula binomului lui NEWTON binomului lui NEWTON :
) ( b a
n
+ ·
Cn
0
a
n
+
Cn
1
a
n 1 −
b
1
+ ….. +
C
m
n a
m n−
b
m
+ ….. +
C
n
n b
n

unde : membrul drept al egalitatii se numeste dezvoltarea binomului la putere !
 Observatii de baza :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 12
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
1). Coeficientii
Cn
0
,
Cn
1
,
Cn
2
, … ,
C
n
n
din formula lui NEWTON se numesc coeficienti
binomiali si sunt in numar de 1 + n , cu unul mai mult decat exponentul
n
al puterii ;
2). A se face distinctie intre un coeficient binomial al unui termen si coeficientul numeric al
acelui termen :
Exemplu : fie termenul ( ) x
C T
2
1
4 2 ·

- acesta are : - coeficientul binomial
C
1
4
;
- coeficientul numeric al lui
2
1
4 ⋅ C
.
3). In dezvoltarea ) ( b a
n
+ , dupa formula lui NEWTON , sunt 1 + n termeni ( nr.
termenilor fiind egal cu numarul coeficientilor binomiali
Cn
0
,
C
n
1
,
C
n
2
, ….. ,
C
n
n
) .
4). In formula lui NEWTON exponentii puterilor lui
a
descresc de la
n
la 0 , iar
exponentii puterilor lui b cresc de la 0 la
n
.
Suma exponentilor puterilor lui
a
si b in orice termen al dezvoltarii este egala cu
n
,
adica este egala cu exponentul puterii binomului .
5). Coeficientii binomiali din dezvoltare egal departati de termenii extremi ai dezvoltarii sunt
egali intre ei , deoarece
C
m
n
·
C
m n
n

( fiind combinari complementare ) .
6). Daca exponentul puterii este un numar par ( adica k n 2 · ) , atunci coeficientul binomial
al termenului din mijloc al dezvoltarii ( adica
C
k
n
) este cel mai mare .
Daca
n
este impar ( adica 1 2 + · k n ) , atunci coeficientii binomiali ai celor doi termeni
de la mijloc sunt egali intre ei ( adica
C
k
n
·
C
k
n
1 +
) si sunt cei mai mari .
7). Un rol important in rezolvarea problemelor legate de binomul lui Newton il joaca
termenul general de rang 1 + k , adica al ( 1 + k ) - lea termen din egalitate , se numeste termenul
de rang 1 + k si se noteaza cu Tk 1 +
avand urmatoarea formula :

b a C T
k k n k
n k

+ · 1
, n k ≤ ≤ 0 .
8). Formula de recurenta : intre doi termeni consecutivi
T T k k 2 1
,
+ +
din dezvoltarea binomului
are loc relatia
T
a
b
k
k n
T k k 1 2
1
+ + ⋅
+

·
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 13
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Exercitiul nr. 1 :
Sa se dezvolte :
a). ( ) ? 2
2
5
· +
x
; b).
( )
?
7
·
− y x
; c). ?
1
3
4
·
,
_

¸
¸
+
x
x ; d).
( )
?
2 1
8
·
+
;
e). ( ) ? 1
3
4
· −
x
; f). ( ) ? sin
5
· + x x .
Exercitiul nr. 2 :
Sa se determine :
a). termenul al optulea al dezvoltarii :

,
_

¸
¸

x
x
1
2
11
;
b). termenul al cincilea al dezvoltarii :
( ) ab a − 2
7
;
c). termenul al zecelea al dezvoltarii :

,
_

¸
¸

3
1
14
x
x
;
d). termenul al cincilea al dezvoltarii :
( )
3
10
x x +
;
e). termenul al treilea al dezvoltarii :
( ) a − 1
12
;
f). termenul din mijloc al dezvoltarii :
( ) y x −
6
;
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 14
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
g). cei doi termini din mijloc ai dezvoltarii :
( )
3
9
b a −
;
h). termenul din mijloc al dezvoltarii : ( ) 1
4
8
+
x
;
i). termenii din mijloc ai dezvoltarii :
,
_

¸
¸

x
x
3
4 3
1
9
;
j). termenul din mijloc al dezvoltarii :
( ) y
x
2
3
10
+
.
Exercitiul nr. 3 :
Sa se determine :
a). termenul din dezvoltarea
( ) 1
14
+ x
care il contine pe x
6
;
b). termenul din dezvoltarea

,
_

¸
¸

x
x
1
2
20
care il contine pe x
16
;
c). termenul din dezvoltarea
( ) y x +
9
care il contine pe x
3
;
d). termenul din dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
3
13
3
3 a
a
care il contine pe a
4
;
e). termenul in care nu apare x din dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
x
x
1
5
21
;
f). termenul din dezvoltarea
( )
5 8 3 2
12
x x

care il contine pe
x 3
22
;
g). termenul din dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
4
3
22
a
b
b
a
care il contine pe
a
2
1
;
h). termenul din dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
7 2
3
1
10
x
x
x
care il contine pe x ;
i). termenul liber din dezvoltarea

,
_

¸
¸

x
x
1
3
15
.
Exercitiul nr. 4 :
Sa se determine rangul termenului din dezvoltarea :

,
_

¸
¸
+
3
3
21
x
y
y
x
, in care x si y au puteri egale .
Exercitiul nr. 5 :
Sa se determine n , daca in dezvoltarea ( ) x
n
+ 1 coeficientii lui x
5
si x
12
sunt egali .
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 15
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Exercitiul nr. 6 :
Sa se determine n ∈ N
*
minim astfel incat in dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
x
x
n
1
2
sa existe termeni care
nu depind de x .
Exercitiul nr. 7 :
In dezvoltarea

,
_

¸
¸
+ x
x
n
1
raportul dintre coeficientii binomiali ai celui de-al patrulea si
celui de-al saselea termen este egal cu
18
5
. Are dezvoltarea termen liber ?
Exercitiul nr. 8 :
Fie dezvoltarea
( )

,
_

¸
¸
+ +
12
lg 1
1
x
x
x
n
. Stiind ca suma coeficientilor binomiali de rang impar este 32
si ca al patrulea termen al dezvoltarii este 200 , sa se afle numarul real x .
Exercitiul nr. 9 :
Se considera dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
x
x
n
1
2
.
a). Sa se determine n ∈ N
*
stiind ca suma primilor trei coeficienti ai dezvoltarii este 46 .
b). Pentru n determinat la punctul a). aflati al treilea termen .
Exercitiul nr. 10 :
Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
6
7
3
2
9


Exercitiul nr. 11 :
Cati termeni rationali contine dezvoltarea :
( )
4
100
3 2+
.
Exercitiul nr. 12 :
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii :
a).
( )
4
5 3
200
+
; b).
( )
5 3
2 7
50

.
Exercitiul nr. 13 :
Sa se gaseasca rangul celui mai mare termen din dezvoltarea :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 16
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
a).

,
_

¸
¸
+
3
1
3
2
100
; b).

,
_

¸
¸
+
4
3
4
1
200
; c).

,
_

¸
¸
+
2
1
2
1
100
.
Exercitiul nr. 14 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸

x
x
n
3
3
9 , R x∈ , 0 > x , N n∈ , 3 ≥ n .
a). Sa se determine
N n
*

, a.i. coeficientul binomial al termenului al treilea sa fie 105 .
b). Pt. 15 · n , verificati daca exista un termen al dezvoltarii care contine pe
x
5
.
Justificati raspunsul .
Exercitiul nr. 15 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸


x x
n
3
1
2
3
5
, R x∈ , 0 > x ,
N n
*

.
a). Sa se determine
N n
*

, a.i. coeficientul binomial al termenului al treilea sa fie 55 .
b). Pt. 11 · n , verificati daca exista un termen al dezvoltarii care nu contine pe
x
.
Justificati raspunsul .
Exercitiul nr. 16 :
Coeficientul al 3-lea de la sfarsitul dezvoltarii binomului
( )
3 3 1
a a
n
+

este egal cu 45 . Sa se
afle termenul acestei dezvoltari care contine pe
a
2
.
Exercitiul nr. 17 :
In dezvoltarea

,
_

¸
¸
+
a
a a
m
1
3
, sa se afle termenul care contine pe
a
6
, stiind ca diferenta dintre
coeficientii termenilor al treilea si al doilea este 35 .
Exercitiul nr. 18 :
Se considera dezvoltarea
( ) a a a
n
+
13
, R a∈ , 0 ≥ a ,
N n
*

.
a). Sa se determine
n
a.i. raportul dintre coeficientul binomial al termenului al patrulea si al
treilea sa fie 4 .
b). Pt. 14 · n , verificati daca exista un termen care nu contine pe
a
.
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 17
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Exercitiul nr. 19 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸
+
x
x x
n
4
1
, R x∈ , 0 > x ,
N n
*

, 2 ≥ n .
a). Sa se determine
n
a.i. :
44
1 2
+ · C C n n
.
b). Pt. 11 · n , verificati daca exista un termen al dezvoltarii care nu contine pe
x
.
Justificati raspunsul .
Exercitiul nr. 20 :
In dezvoltarea binomului

,
_

¸
¸
+
3 2
1
x
x
n
, 0 ≠ x , raportul dintre coeficientul termenului al
cincilea si coeficientul termenului al treilea este 3,5 . Sa se afle termenul binomului care contine pe
x
1
.
Exercitiul nr. 21 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸
+
x
x
n
1
2
,
N n
*

, 0 ≠ x .
a). Sa se determine
N n
*

a.i. suma coeficientilor primilor trei termeni ai dezvoltarii sa fie 97
b). Pt. 8 · n , verificati daca exista un termen care contine pe
x
4
. Justificati raspunsul .
Exercitiul nr. 22 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸
+
4
2
1
y
y
n
,
R y ∈
,
0 > y
,
N n
*

.
a). Sa se determine
n
pntru care coeficientii termenilor 1 , 2 , respectiv 3 ai dezvoltarii
formeaza o progresie aritmetica .
b). Pentru 8 · n , sa se gaseasca termenii dezvoltarii a.i. puterea lui
y
sa fie un numar natural .
Exercitiul nr. 23 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸
+
2
32
8
2
16
16 x
x
n
,
N n
*

, R x∈ .
a). Determinati
n
a.i.
Cn
0
;
Cn
1
2
1
;
Cn
2
4
1
sa fie termeni succesivi ai unei progresii aritmetice .
b). Pt. 8 · n , verificati daca exista valori ale lui
x
a.i. diferenta dintre termenii al saselea si al
patrulea ai dezvoltarii sa fie 56 .
Exercitiul nr. 24 :
Pentru ce valoare a lui
m
, coeficientii al 2-lea , al 3-lea si al 4-lea ai dezvoltarii binomului
( ) a
m
+ 1 formeaza o progresie aritmetica ?
Exercitiul nr. 25 :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 18
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Sa se gaseasca rangurile a trei termeni consecutivi ai dezvoltarii binomului ( ) b a+
23
ai caror
coeficienti formeaza o progresie aritmetica .
Exercitiul nr. 26 :
Sa se gaseasca trei coeficienti binomiali consecutivi , formand o progresie aritmetica .
Exercitiul nr. 27 :
Se considera dezvoltarea :

,
_

¸
¸
+
a
a a
n
1
4
, 0 > a ,
N n
*

. Stiind ca suma coeficientilor
binomiali de rang par este 128 , sa se determine termenul care contine pe
a
3
.
Exercitiul nr. 28 :
Sa se afle acel termen al dezvoltarii binomului

,
_

¸
¸
+
3
1
x
x x
n
care , dupa efectuarea
simplificariloe , contine pe
x
5
, stiind ca suma coeficientilor binomiali este egala cu 128 .
Exercitiul nr. 29 :
Stiind ca suma coeficientilor binomiali ai dezvoltarii ( ) ( ) x x
n n
+
+
+
+
1 1
1
, N n∈ , este 1536 , sa
se determine coeficientul lui
x
6
.
Exercitiul nr. 30 :
In dezvoltarea binomului ( ) y x
n
+ ,
Z y x ∈ ,
,
N n
*

, termenul al doilea este egal cu 240 ,al
treilea cu 720 si al patrulea cu 1080 . Sa se determine
x
,
y
si
n
.
Exercitiul nr. 31 :
In dezvoltarea binomului

,
_

¸
¸
+
3
1
x
x
n
suma coeficientilor este mai mica cu 240 decat suma
coeficientilor din dezvoltarea binomului ( ) b a
n
+
2
. Sa se gaseasca termenul al 3-lea al primei dezvoltari
.
Exercitiul nr. 32 :
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului :
( )
4
2 1
15
+
.
Exercitiul nr. 33 :
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului :
( ) 7 3
10
+
.
Exercitiul nr. 34 :
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 19
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului :
( )
7 5
3 2
24

.
Exercitiul nr. 35 :
Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii :
( ) 7 2
4
400
+
.
Exercitiul nr. 36 :
Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii :
( ) 3 5
4
200
+
.
Exercitiul nr. 37 :
Gasiti termenii rationali ai dezvoltarii :
( )
3 2
4
16
x x
+
.
Exercitiul nr. 38 :
Sa se gaseasca termenii irationali ai dezvoltarii binomului :
( )
7 5
2 3
24
+
.
Exercitiul nr. 39 :
Exponentul puterii unui binom este mai mare cu 3 decat a altui binom . Sa se determine acesti
exponenti daca suma coeficientilor din ambele dezvoltari este egala cu 144 .
Exercitiul nr. 40 :
Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
8
9
3
4
19

.
Exercitiul nr. 41 :
Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
6
8
3
2
8

.
Exercitiul nr. 42 :
Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
n
6
7
5

.
Exercitiul nr. 43 :
Sa se gaseasca rangul tremenului cel mai mare din dezvoltarile :
( ) y
x
8
9
3
4
19

.
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 20
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica
Inductie Matematica . Combinatorica

Clasa a X-a Algebra -2 Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 1 :
Folosind metoda inductiei matematice , sa se demonstreze ca pt. orice numar natural n , sunt adevarate egalitatile : a). 1 + 2 + 3 + ..... + n = n( n + 1) ; 2
2

b). 12 + 22 + 32 + ...... + n2 = −1 ; 3
2 2 d). 22 + 62 + ..... + ( 4n − 2 ) =

n( n + 1)( 2n + 1) ; 6 4n( 2n − 1)( 2n + 1) ; 3

4n 2 c). 12 + 32 + 52 + ..... + ( 2n −1) = n ⋅
3 3 3 3

 n( n +1)  e). 1 + 2 + 3 + ...... + n =   2   g). 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + ..... + n( n + 1) =

;

f). 13 + 33 + 53 + ..... + ( 2n −1) 3 = n2 ( 2n2 − 1) ; ; ;

n( n + 1)( n + 2 ) 3

h). 1 ⋅ 2 ⋅ 3 + 2 ⋅ 3 ⋅ 4 + ..... + n( n + 1)( n + 2 ) =

n( n + 1)( n + 2 )( n + 3) 4 n( n + 1) 2

i). 1 ⋅ 4 + 2 ⋅ 7 + 3 ⋅ 10 + ..... + n( 3n + 1) = n ( n +1) 2 ; j). 12 − 22 + 32 − 42 + ..... + ( −1)
n −1 2 n −1 n = n ⋅

.

Exercitiul nr. 2 :
Sa se demonstreze ca : a). b). c). d). 1 1 1 1 n + + + ..... + = ( 3n − 2)( 3n + 1) 3n + 1 ; 1 ⋅ 4 4 ⋅ 7 7 ⋅ 10 1 1 1 1 n + + + ..... + = ( 4n − 3)( 4n + 1) 4n + 1 ; 1 ⋅ 5 5 ⋅ 9 9 ⋅ 13
2 2 2 2 n( n + 1) n 1 + 2 + 3 + ..... + = ; ( 2n − 1)( 2n + 1) ( 2n + 1) ⋅ 2 1⋅ 3 3 ⋅ 5 5 ⋅ 7

1 2 n n( n + 1) + + ..... + = ( 2n − 1)( 2n + 1)( 2n + 3) 2( 2n + 1)( 2n + 3) 1⋅ 3 ⋅ 5 3 ⋅ 5 ⋅ 7

.

Exercitiul nr. 3 :
Sa se demonstreze ca : a). b). 7 7 7 7 1 + + + ..... + + =1 ; ( 7n − 6)( 7n + 1) 7n + 1 1 ⋅ 8 8 ⋅ 15 15 ⋅ 22 1 1 1 1 1 1 + + + ..... + + = . 4 ⋅ 8 8 ⋅ 12 12 ⋅ 16 4n( 4n + 4 ) 16( n + 1) 16

Exercitiul nr. 4 :
Inductie Matematica . Combinatorica

... + ( 2n −1) 7). + ( 4n +1) 2 . 10n − 18n − 28 f). Inductie Matematica .. + 3n − 1 . e).. S = 22 + 62 + 102 + . Combinatorica Sa se demonstreze ca : a). S = 1 + 3 + 5 + . S = 2 + 6 + 10 + . + ( 4n + 2 ) 2 3 Exercitiul nr. Combinatorica .. 9n +1 − 8n − 9 este divizibil cu 16 este divizibil cu 48 Exercitiul nr. 8).. 3). 8 : Sa se calculeze urmatoarele sume : 3 1). 9). + 2n .. 4). S = 2 + 5 + 8 + . . S = 13 + 53 + 93 + . b). + ( 2n ) 2 . 7 : Sa se calculeze sumele urmatoare : 1). 12). . . daca n ≥ 10 . + ( 3n −1) .. S = 12 + 32 + 52 + . 7n − 1 este divizibil cu 6 ... + ( 4n +1) 2 2 2). atunci 2n > n3 .. 11). 6 : Sa se demonstreze ca pt. orice numar natural n avem : a) n3 + 11n c). + 4n + 2 . Exercitiul nr. b). S = 23 + 53 + 83 + .. atunci 2n > n2 .. . .... d). S = 23 + 63 + 103 + . + 2n − 1 .... S = 13 + 33 + 53 + . S = 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + . + 4n + 1 . S = 2 + 4 + 6 + ... + ( 3n −1) . + ( 2n −1) 5). S = 12 + 52 + 92 + ... 3 6). 3). IV : Inductie Matematica . 1 1 1 13 + + ... 10).. ⋅ < 2 4 2n 1 2n + 1 ... .Clasa a X-a Algebra -3 Cap. 62 n −1 + 1 este divizibil cu 6 este divizibil cu 7 . pentru orice numar natural n ≥ 1 . b).. S = 22 + 52 + 82 + . .. + n ⋅ ( n + 1) . . pentru n ≥ 2 . Exercitiul nr.. 3 2). .. 72 n − 1 este divizibil cu 27 . daca n ≥ 5 .. S = 1 + 5 + 9 + . S = 22 + 42 + 62 + . + ( 4n + 2 ) ...... 5 : Sa se demonstreze inegalitatile urmatoare: a)... + >1 n +1 n + 2 3n + 1 1 3 2n − 1 ⋅ ⋅ . c). + > n +1 n + 2 2n 24 1 1 1 + + .. pentru orice n ≥ 1 .

S = 1 1 1 + + . 6). 1⋅ 2 ⋅ 3 2 ⋅ 3 ⋅ 4 n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2) 1 1 1 + + .. 10).. + n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2 ) . + . ( 2n − 1) ⋅ ( 2n + 1) 1⋅ 3 3 ⋅ 5 1 1 1 + + .. S = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 + 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 + .. S = 6).. S = 4). S = 1 + 2 ⋅ (1 + 2 ) + 3 ⋅ (1 + 2 + 3) + ..... + (1 + 2 + 3 + . 7).Clasa a X-a Algebra -4 Cap.. + . 1⋅ 2 2 ⋅ 3 n ⋅ ( n + 1) 1 1 1 + + . + n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2 ) ⋅ ( n + 3) . + ( n +1) ⋅n 9). ( 2n − 1) ⋅ ( 2n + 1) ⋅ ( 2n + 3) 1⋅ 3 ⋅ 5 3 ⋅ 5 ⋅ 7 1 1 1 + + . ( 3n − 2) ⋅ ( 3n + 1) 1⋅ 4 4 ⋅ 7 1 1 1 + + ... + .. S = 7). 5). + n ⋅ (1 + 2 + ... 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2 ) ⋅ ( n + 3) 1 1 1 + + . S = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 + 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 + ... 12)..... IV : Inductie Matematica .. ... S = 12 ⋅ n + 22 ⋅ ( n −1) + . 1 + 2 + . n+2 2 Inductie Matematica ... + n ⋅ ( n + 3) . + n2 ⋅ 1 2 . 9 : Sa se calculeze urmatoarele sume : 1). 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2) ⋅ ( n + 3) ⋅ ( n + 4) Exercitiul nr. S = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 + 2 ⋅ 3 ⋅ 4 + . + ..... Combinatorica .. S = 5). . Combinatorica 4). + n ⋅ ( n + 2 ) .. S = 1 + (1 + 2 ) + (1 + 2 + 3) + . S = 1 ⋅ 3 + 2 ⋅ 4 + . 10 : Sa se calculeze urmatoarele sume : 1). S = 1 ⋅ 4 + 2 ⋅ 5 + . + . Exercitiul nr... + n ⋅ ( n + 1) ⋅ ( n + 2 ) ⋅ ( n + 3) ⋅ ( n + 4 ) . + . + n ) . 11).. S = 3).. + n n − =? .. S = 2⋅12 + 3⋅22 + 4⋅32 + .. + n ) 8). S = 2). + .

IV : Inductie Matematica .. + ( 2n − 1) 2n + 1 − =? . 3 . 1 + 2 + .. + n 5).. 3 3 1 + 2 + . ( 4n − 3) ⋅ ( 4n + 1) 1⋅ 5 5 ⋅ 9 Inductie Matematica ...... n − ∑ 2 . + n 2 2 2 1 + 2 + . Combinatorica 2 k + 4k + 1 = ? 2). + n =? .. n +1 2 1 n 2 6). k =1 k + 4k + 3 n 3). + n −1 n 2 =? . 1 1 1 + + ... + n = ? 4). + =? .Clasa a X-a Algebra -5 Cap. 7). Combinatorica . 1 + 3 + 5 + . 2 2 2 1 + 2 + . + 2 n 2 + ....

. a n} o multime ..  Definitie Aranjamente : .. .Fie 1 ≤ k ≤ 1 . a n} o multime . . ... o permutare de n elemente.Numarul permutarilor de n elemente se noteaza cu P n si se citeste “ permutari de n elemente “ ... Inductie Matematica . . se numeste permutare a acestei multimi . . n != ( n − 1) ! ⋅ n . cu n elemente . a 2 . 0!= 1 .Clasa a X-a Algebra -6 Cap. inca . a 2 . numar natural . astfel ...Se obtin . . ..Se mai spune ca este o permutare a elementelor sale sau . .Avem : n ! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ .  Proprietati 1). ⋅ n . care se deosebesc intre ele numai prin ordinea elementelor . Combinatorica  Definitie Permutare : . Combinatorica . finita . : 2).Fie A = { a1 . cu n elemente . .  Teorema : .Fie A = { a1 . IV : Inductie Matematica ..Oricare ar fi n ≥ 1 . finita . . multimi ordonate diferite ..Aceasta multime se poate ordona in mai multe moduri .Fiecare din multimile ordonate care se formeaza cu cele n elemente ale multimii A ... P n = n! .

Combinatorica . . Combinatorica . n  Definitie Combinari : .Se numeste aranjament de n elemente luate cate k orice combinatie alcatuita din k elemente ale multimii A .. cu n elemente . . .Se poate exprima sub forma : An = k n! . n. finita .Se numesc combinari de n elemente luate cate k submultimile lui A avand fiecare cate k elemente .. k ∈ N . 1 ≤ k ≤ n ..Fie A = { a1 .Clasa a X-a Algebra -7 Cap. a 2 . : 2). . ( n-k ) !  Proprietati 1). An = n ! = P n . a n} o multime .. A0 = 1 n . Inductie Matematica . IV : Inductie Matematica . .Fie 0 ≤ k ≤ 1 .

e). f). Pk 4). . Combinatorica . Exercitiul nr. i). c). d). C n = 1 n k n An 3). k 2). + C n = 2 0 1 n 1 3 5 n . C = .. Exercitiul nr. Suma combinarilor de rang impar = suma combinarilor de grad par = : C n + C n + C n + .. = C n + C n + C n + . C n = 1 0 : . . IV : Inductie Matematica . h).... 0 ≤ k ≤ n . 1 : Sa se simplifice expresiile : a).. daca n. b). 1 1 − . O formula de recurenta pentru C k : n k k k −1 C n = C n −1 + C n −1 . 0 ≤ k < n . Pentru orice numar natural n are loc egalitatea : C n + C n + . k ∈ N ... ( n − 3)! . 0 ≤ k ≤ n . k ∈ N . daca n.. n! ( n + 2 )! n! ( n − 3)! .. 5). Formula combinarilor complementare : Cn = Cn k n −k . . k ∈ N .Clasa a X-a Algebra -8 Cap.. Combinatorica . = 2 0 2 4 n −1 .Se pot exprima sub forma : Cn = k n! . 2 : Sa se rezolve ecuatiile cu necunoscuta n : Inductie Matematica . . 99! 17! 42! n! n! ( n − 1)! ( n + 1)! . 6). k ! ( n-k ) !  Proprietati 1).. ( n − 1)! 100! 19! 40! ( n + 1)! ( n + 2)! . . 7). g). n.

P n−2 4 c). An + An = ? 3 An 5 4 An + k + An + k = ? . n!+1 = ( n +1) 2 . ( n + 2)! = 132 A ⋅ ( n − k )! k n . An +1 = 3 ⋅ An + 21 ⋅ An −1 . 8 An d). n! ( n + 1)! ( n + 2 )! ( n + 2)! = 72 n! . IV : Inductie Matematica . g). Exercitiul nr. f). A8 = ? . 5 e). k An + k Exercitiul nr. ( n + 2)! = 30 n! . A6 − n ⋅ A4 = 11 ⋅ ( n − 3) ⋅ A3 . 5 4 A9 − A9 k +1 d). ( n − 4)! ( n − 2)! . Ax +1 = ( y + 1) ⋅ Ax +1 = 6 y ⋅ Ax +1 Exercitiul nr. A7 = ? . ( 2n + 2)! = ( 2n − 1)! 20 ⋅ ( n + 1)! ( n − 1)! . f). . 5 : Sa se rezolve in N ecuatiile : a). ( n − 1)! < 72 ( n − 3)! . k +2 6 5 A10 − A10 = ? . 7 : Sa se resolve sistemele de ecuatii : y y  8 ⋅ Ax − 3 = A x − 2 a). b).  y −3 y −2  8 ⋅ ( y − 2 ) ⋅ Ax = 5 ⋅ Ax y +1 y y −1 b). Combinatorica a). n b). 3 : Sa se rezolve inecuatiile : a). An − An = 89 . 4 : Sa se calculeze : a). Exercitiul nr. c). An ⋅ P n −k = ? P n −1 k 2 b). An ⋅ P n −4 = 42 . 6 : Sa se rezolve ecuatia cu necunoscuta x : a). b). h). 8 : Inductie Matematica . ( n + 2)! < 1000 ( n + 1)( n + 2) . n n 10 8 An − An = 100 . g). Exercitiul nr. A2 = 56 .Clasa a X-a Algebra -9 Cap. n n n p f). 2 1 1 n − = e). x x x Exercitiul nr. n! 12n! = d). 3 c). A5 = 18 ⋅ A4 − 2 . Combinatorica . A3 = ? . 5 An 7 5 e). An = n + p .

14 : Sa se deduca egalitatile : Inductie Matematica . n n 4 f) C 2 n −1 = 4 ⋅ A3 n . y y +1  6 ⋅Cx = 5⋅Cx Exercitiul nr. 9 : Rezolvati urmatoarele ecuatii cu necunoscuta n ∈ N : a). C 4 = n  Exercitiul nr. n n n +1 g). C1 +1 + C 3 +3 = n n b). C 4 x−2 x = C12 .  . 3x  9 ⋅ C 2 y = 8 ⋅ C 3 xy−1 2  y y  Ax = 9 ⋅ Ax −1 b). C13 = ? 16 + e). 2 2n+ c). C 2 −2 + C 2 −3 + C 2 −4 = 19 . y y −1  2 ⋅Cx = 3⋅Cx y y  Ax = 7 ⋅ Ax −1 d). 13 : Sa se rezolve sistemele de ecuatii :  C 2 = 153 x a). 12 : Sa se rezolve inecuatiile in n : a). n n c). C 3 > C 5 . n h). 2 Exercitiul nr. C 3 = 2 ⋅ C 2 .  . daca : 5n( n − 3) .10 Cap.  . 6 i). 11 : Sa se determine x ∈ N astfel ca : 9 x a).Clasa a X-a Algebra . n e). Combinatorica Sa se calculeze : 8 a). C n −1 = 21 . C10−1 < C10 . C 2 = 45 . C 3 + C 4 = n( n − 2 ) . C 7 x+10 = 378 . n n n 13 2 ⋅ C n+ 2 . 6 b). n n b). C1 + C 2 = 6 . C k +1 = ? n 2 8 f). IV : Inductie Matematica . Exercitiul nr. n n  Exercitiul nr. n n n n c). C 3 = 1 . C k −1 = ? n k +1 c). Exercitiul nr. d). C10 = ? 0 99 d). n n d). C 4 (nn++91) = 5 ⋅ A3 n +7 . C10 + C10 = ? . Combinatorica . y y+2  Cx = Cx  A3 xy = 8 ⋅ A3 xy−1 2  2 c). C n −5 < C n −6 . 10 : Sa se afle n . C10−1 > 2 ⋅ C10 . 4 4 a). C 5 = C 7 . 2 x b). C100 + C100 = ? b).  .

9 20 21 Scopul acestui paragraf este de a prezenta formula pentru : ( a +b) Are loc urmatoarea formula : n . unde a. + C m an−m bm + …. C 9 + C10 + C11 + .. Combinatorica .Clasa a X-a Algebra .. + C 9 = C10 .. C k = C k −3 + 3 ⋅ C k −1 + 3 ⋅ C k −3 + C k −3 . + C n bn n n n unde : membrul drept al egalitatii se numeste dezvoltarea binomului la putere !  Observatii de baza : Inductie Matematica .. b ∈ C si n ∈ N * precum si proprietati pentru coeficientii termenilor din dezvoltarea acestui binom . C k = C k − 2 + 2 ⋅ C k −1 + C k − 2 .. IV : Inductie Matematica . n n n −3 n n 9 9 c).. Combinatorica − −2 a)..  Formula binomului lui NEWTON : n (a +b) = C 0 an + C1n an−1 b1 + ….11 Cap. n n n 2 n −2 −3 b).

. C n ) . 8).coeficientul binomial C1 . … . adica este egala cu exponentul puterii binomului . n 3). Combinatorica 1). n n este impar ( adica n = 2k + 1 ) . 4 1 .Clasa a X-a Algebra . se numeste termenul de rang k + 1 si se noteaza cu T k +1 avand urmatoarea formula : T k +1 = C n a b k n−k k . adica al ( k + 1 ) .12 Cap. atunci coeficientul binomial al termenului din mijloc al dezvoltarii ( adica C k ) este cel mai mare . In dezvoltarea (a + b) . termenilor fiind egal cu numarul coeficientilor binomiali C 0 . n n 6). Suma exponentilor puterilor lui a si b in orice termen al dezvoltarii este egala cu n . C 2 . Daca exponentul puterii este un numar par ( adica n = 2k ) . …. n n n n 4).coeficientul numeric al lui C 4 ⋅2 . In formula lui NEWTON exponentii puterilor lui a descresc de la n la 0 . T k + 2 din dezvoltarea binomului are loc relatia T k +2 = n−k b ⋅ T k +1 k +1 a Inductie Matematica . deoarece C m = C n −m ( fiind combinari complementare ) . A se face distinctie intre un coeficient binomial al unui termen si coeficientul numeric al acelui termen : Exemplu : fie termenul T 2 = C 4 ( 2 x ) 1 . dupa formula lui NEWTON . 5). 2). iar exponentii puterilor lui b cresc de la 0 la n . C1 . Coeficientii C 0 . atunci coeficientii binomiali ai celor doi termeni Daca de la mijloc sunt egali intre ei ( adica C k = C k +1 ) si sunt cei mai mari . 0≤k ≤n . C 2 . Coeficientii binomiali din dezvoltare egal departati de termenii extremi ai dezvoltarii sunt egali intre ei . cu unul mai mult decat exponentul n al puterii .acesta are : . C1 . Un rol important in rezolvarea problemelor legate de binomul lui Newton il joaca termenul general de rang k + 1 . Formula de recurenta : intre doi termeni consecutivi T k +1 . . Combinatorica . n n 7). C n din formula lui NEWTON se numesc coeficienti n n n n binomiali si sunt in numar de n + 1 . IV : Inductie Matematica .lea termen din egalitate . sunt n + 1 termeni ( nr.

3 x  4 d). =? . 4 ( ) ( x + sin x ) 1   c). Combinatorica .13 Cap. termenul al cincilea al dezvoltarii : e). IV : Inductie Matematica .  x +  =? . (1+ 2 ) = ? 8 . ( ( 2a − ab 14 ) 7 . 3x −1 = ? . ( x− y = ? . ( x +3 x ( ) ) 10 . 12 . termenul al treilea al dezvoltarii : 1− a f). 2 : Sa se determine : 1  a). termenul al zecelea al dezvoltarii :  − 3 x  x  d). termenul din mijloc al dezvoltarii : . 1  c). f). Exercitiul nr. 1 : Sa se dezvolte : a). Combinatorica Exercitiul nr. x− y ) 6 . termenul al optulea al dezvoltarii :  x 2 −  x  b). b). 5 ) 7 e).Clasa a X-a Algebra . termenul al cincilea al dezvoltarii : 11 . ( x + 2) 2 5 =? . Inductie Matematica .

22 ( 3 x 2 − 5 x8 ) 12 22 care il contine pe x 3 . termenul din dezvoltarea  x +  x 7 2 x   care il contine pe x . termenul din mijloc al dezvoltarii : (x + y ) 2 10 . 21 1   e). x   j). Exercitiul nr. 15  1  i). Sa se determine n . termenul din dezvoltarea  x 2 −  x  c). daca in dezvoltarea (1+ x ) n coeficientii lui x5 si x12 sunt egali . 4 : Sa se determine rangul termenului din dezvoltarea :  x 3 +  y  Exercitiul nr. termenul din dezvoltarea ( x+y ) 9  a 3  d). 3 : Sa se determine : a). Inductie Matematica . termenul din dezvoltarea .14 Cap. ( 4x +1) 3 1  i). Exercitiul nr. termenul din dezvoltarea ( x +1 ) 14 20 care il contine pe x6 . in care x si y au puteri egale . care il contine pe 10 3 a b   g). termenii din mijloc ai dezvoltarii :  4 x3 − 3  . termenul in care nu apare x din dezvoltarea  5 x +  x  f). termenul liber din dezvoltarea  3 x −    x  .  3 1   h). care il contine pe x16 . 5 : y 3 x     21 . IV : Inductie Matematica . termenul din mijloc al dezvoltarii : ( 8 a −3 b . cei doi termini din mijloc ai dezvoltarii : h). Combinatorica g). Combinatorica . termenul din dezvoltarea   b +4 a    1 a 2 . termenul din dezvoltarea   3 +3 a     care il contine pe a4 .Clasa a X-a Algebra . care il contine pe x3 . 13 1  b). 9 ) 9 .

sa se afle numarul real x . ( 3 7 −5 2 ) 50 . ( ) n Exercitiul nr. 9 : Se considera dezvoltarea a). Combinatorica Exercitiul nr. b).  2 1 x +  x  n . Sa se determine n ∈ N* stiind ca suma primilor trei coeficienti ai dezvoltarii este 46 . *  1   sa existe termeni care minim astfel incat in dezvoltarea  x 2 +   x  n Exercitiul nr. b).Clasa a X-a Algebra . Exercitiul nr.15 Cap. 7 : In dezvoltarea 1   + x x  n raportul dintre coeficientii binomiali ai celui de-al patrulea si 5 . 11 : Cati termeni rationali contine dezvoltarea : ( 2 +4 3 ) 100 . 6 : Sa se determine n ∈ N nu depind de x . 12 : Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii : a). 13 : Sa se gaseasca rangul celui mai mare termen din dezvoltarea : Inductie Matematica . Exercitiul nr. ( 3+4 5 ) 200 . aflati al treilea termen . IV : Inductie Matematica . Exercitiul nr. Pentru n determinat la punctul a). Stiind ca suma coeficientilor binomiali de rang impar este 32 Fie dezvoltarea     si ca al patrulea termen al dezvoltarii este 200 . 8 : 1    x 1+ lg x +12 x  . 10 : Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 7 x 2 − 6 y 3 ( ) 9 Exercitiul nr. Are dezvoltarea termen liber ? 18 celui de-al saselea termen este egal cu Exercitiul nr. Combinatorica .

Se considera dezvoltarea :  9 x −  3 x   a). x∈ R . 1 1 c). n = 11 . Exercitiul nr. Exercitiul nr.i. ( 3 a + −1 3 a ) n este egal cu 45 . Sa se determine n ∈ N * . Inductie Matematica . x > 0 . Combinatorica . Se considera dezvoltarea :  2 3   a). raportul dintre coeficientul binomial al termenului al patrulea si al treilea sa fie 4 . 15 : n  5 x− 3 − x 1  . Exercitiul nr. n ∈ N * . n = 15 .16 Cap. Sa se determine n a. n = 14 . x ∈ R .Clasa a X-a Algebra .  +  4 4 200 . verificati daca exista un termen al dezvoltarii care contine pe x5 . n ∈ N* . b). 1 3 b). Pt. Combinatorica  2 1 a). a). a ∈ R . n Exercitiul nr. a. coeficientul binomial al termenului al treilea sa fie 55 . Pt. IV : Inductie Matematica . b).  +  2 2 100 . coeficientul binomial al termenului al treilea sa fie 105 .i. Sa se determine n ∈ N * . Pt. 14 :  3   . a ≥ 0 . 18 : Se considera dezvoltarea ( 13 a +a a ) n . a.  +   3 3 100 . n∈ N .i. n ≥ 3 . x > 0 . Justificati raspunsul . Sa se coeficientii termenilor al treilea si al doilea este 35 . stiind ca diferenta dintre a  Exercitiul nr. b). verificati daca exista un termen care nu contine pe a . verificati daca exista un termen al dezvoltarii care nu contine pe x . 17 : m 1   3 In dezvoltarea  a a +  . 16 : Coeficientul al 3-lea de la sfarsitul dezvoltarii binomului afle termenul acestei dezvoltari care contine pe a 2 . sa se afle termenul care contine pe a6 . Justificati raspunsul .

x Exercitiul nr. 24 : Pentru ce valoare a lui m .i. Combinatorica . 21 : n  2 1 Se considera dezvoltarea :  x +  . x > 0 . al 3-lea si al 4-lea ai dezvoltarii binomului m formeaza o progresie aritmetica ? Exercitiul nr. x   2 1 a). raportul dintre coeficientul termenului al x   cincilea si coeficientul termenului al treilea este 3. n = 8 . Combinatorica Exercitiul nr. Pt. n ≥ 2 . Sa se determine n ∈ N a. x ≠ 0 . coeficientii al 2-lea . Sa se afle termenul binomului care contine pe 1 . puterea lui y sa fie un numar natural . x ≠ 0 .i.i.i. : C n = C n + 44 . b). Pentru n = 8 . verificati daca exista valori ale lui x a. Se considera dezvoltarea :   16 + x  2   8 1 1 a).i. n n n 2 4 b). Justificati raspunsul . Pt. 20 : n  1   In dezvoltarea binomului  x +  3 2  . Sa se determine n a. Exercitiul nr. 2 .Clasa a X-a Algebra . IV : Inductie Matematica . x ∈ R . 22 : n  1   . y > 0 . y ∈ R . Exercitiul nr. 25 : Inductie Matematica .5 . n ∈ N* . Se considera dezvoltarea :  y +  4 y  2   a). patrulea ai dezvoltarii sa fie 56 . n ∈ N* . sa se gaseasca termenii dezvoltarii a. Pt. Exercitiul nr. C 0 . n ∈ N * . verificati daca exista un termen care contine pe x 4 .17 Cap. diferenta dintre termenii al saselea si al (1+ a ) Exercitiul nr. 23 : n  2x 16 32   . x  * a). Determinati n a. n ∈ N * . x ∈ R . Sa se determine n pntru care coeficientii termenilor 1 . b). respectiv 3 ai dezvoltarii formeaza o progresie aritmetica . n = 8 . n Justificati raspunsul . n = 11 . 19 : 1  Se considera dezvoltarea :  x x + 4  . C1 . C 2 sa fie termeni succesivi ai unei progresii aritmetice . verificati daca exista un termen al dezvoltarii care nu contine pe x . suma coeficientilor primilor trei termeni ai dezvoltarii sa fie 97 b).

y ∈ Z . n n +1 . contine pe x5 . 30 : In dezvoltarea binomului ( x + y ) . n ∈ N * . sa Exercitiul nr. 29 : n n Stiind ca suma coeficientilor binomiali ai dezvoltarii (1+ x ) + (1+ x ) se determine coeficientul lui x6 . 26 : Sa se gaseasca trei coeficienti binomiali consecutivi .Clasa a X-a Algebra . n ∈ N * . 32 : Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului : 1+ 4 2 ( ( ) 15 . IV : Inductie Matematica . Exercitiul nr. n Exercitiul nr. 23 ai caror Exercitiul nr. Exercitiul nr. y si n . sa se determine termenul care contine pe a3 . Stiind ca suma coeficientilor a  binomiali de rang par este 128 . x. 28 : 1   Sa se afle acel termen al dezvoltarii binomului  x x +  care . Sa se gaseasca termenul al 3-lea al primei dezvoltari . este 1536 . 34 : Inductie Matematica . formand o progresie aritmetica .al treilea cu 720 si al patrulea cu 1080 . dupa efectuarea 3 x  simplificariloe . Combinatorica Sa se gaseasca rangurile a trei termeni consecutivi ai dezvoltarii binomului ( a+ b ) coeficienti formeaza o progresie aritmetica . 27 : 1   Se considera dezvoltarea :  a 4 a +  . 31 : 1   In dezvoltarea binomului  x +  suma coeficientilor este mai mica cu 240 decat suma 3 x  2n coeficientilor din dezvoltarea binomului ( a + b ) . Exercitiul nr. n Exercitiul nr. 33 : Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului : 3+ 7 ) 10 . n ∈ N . Sa se determine x . termenul al doilea este egal cu 240 . a > 0 . Exercitiul nr. stiind ca suma coeficientilor binomiali este egala cu 128 . Combinatorica .18 Cap. Exercitiul nr.

Exercitiul nr. Exercitiul nr.19 Cap. Exercitiul nr. Exercitiul nr. 43 : Sa se gaseasca rangul tremenului cel mai mare din dezvoltarile : 9 x4 − 8 y3 ( ) 19 . 39 : Exponentul puterii unui binom este mai mare cu 3 decat a altui binom . 36 : Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii : 4 200 . Sa se determine acesti exponenti daca suma coeficientilor din ambele dezvoltari este egala cu 144 . 40 : Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 9 x4 − 8 y3 ( ( ( ) 19 . 42 : Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 7 x5 − 6 y ) n . Exercitiul nr. Exercitiul nr. Combinatorica . Exercitiul nr. Inductie Matematica . 41 : Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 8 x2 − 6 y3 ) 8 . Exercitiul nr. Exercitiul nr. Combinatorica Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului : ( 5 2 −7 3 ) 24 . 35 : Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii : ( ( 4 2+ 7 5+ 3 ) ) 400 .Clasa a X-a Algebra . 37 : Gasiti termenii rationali ai dezvoltarii : ( 4 2 x +3 x ) 16 . 38 : Sa se gaseasca termenii irationali ai dezvoltarii binomului : ( 5 3+7 2 ) 24 . IV : Inductie Matematica .

IV : Inductie Matematica . Combinatorica .Clasa a X-a Algebra .20 Cap. Combinatorica Inductie Matematica .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful