ALGEBRA CLS aXIIa

LEGI DE COMPOZITIE
Definitie :Fie A o multime se numeste lege de compozitie pe A o regula prin
care la oricare doua elemente
, x y A ∈
asociem un element tot din A numit x
compus cu y si notat in diverse moduri
xoy
,
x y ∗
,
x y e
e.t.c.
PARTE STABILA
Definitie:Fie A o multime si ,,o” o lege pe multimea A. BA spunem ca B e
parte stabila a lui A in raport cu legea,,o” daca
, x y B ∀ ∈
atunci
xoy B ∈
Exemple: Pe R definim legea xoy=xy-2x-2y+6
1) Sa se demonstreze ca
(2, ) ∞
e parte stabila a lui R in raport cu legea ,,o”

(2, ) ∞
e parte stabila daca
, (2, ) x y ∀ ∈ ∞
atunci
(2, ) xoy ∈ ∞
Fie
, (2, ) x y ∈ ∞
adica x, y>2 sa demonstam ca xoy>2
xoy>2

xy-2x-2y+6>2

xy-2x-2y+4>0

x(y-2)-2(y-2)>0

(x-2)(y-2)>0
dar x>2 si y>2 rezulta (x-2)(y-2)>0 deci
(2, ) ∞
e parte stabila
2) Sa se demonstreze ca R\{2} e parte stabila a lui R in raport cu legea ,,o”
R\{2}e parte stabila daca
, \ {2} x y R ∀ ∈
atunci
\ {2} xoy R ∈
Fie
, \ {2} x y R ∈
adica x, y

2 sa demonstam ca xoy

2
Presupun xoy=2

xy-2x-2y+6=2

xy-2x-2y+4=0

x(y-2)-2(y-2)=0

(x-2)
(y-2)=0 dar x

2 si y

2 rezulta (x-2)(y-2)

0 deci R\{2} e parte stabila a lui
R in raport cu legea ,,o”
3) Sa se demonstreze ca multimea H=(1,3) e parte stabila a lui R in raport cu
legea ,,o”
H e parte stabila daca
, x y H ∀ ∈
atunci
xoy H ∈
x H ∈ ⇔
1<x<3

-1<x-2<1

|x-2|<1
Fie
, x y H ∈


|x-2|<1 si |y-2|<1 trebuie demonstrat ca |xoy -2|<1
|xoy -2|<1

|xy-2x-2y+6-2|<1

|(x-2)(y-2)|<1

|x-2||y-2|<1
ceea ce e adevarat tinand seama de faptul ca |x-2|<1 si |y-2|<1
4) fie
0 1
( ) 0 0 0 /
1 0
x x
M A x x R
x x
¹ ¹ − ¸ _
¹ ¹
· · ∈
' ;

¹ ¹

¸ , ¹ ¹
sa se demonstreze ca M e parte stabila a
lui M
3
(R) in raport cu inmultirea matricelor
M e parte stabila daca
( ), ( ) A x A y M ∀ ∈
atunci si
( ) ( ) A x A y M ⋅ ∈
0 1 0 1 1 2 0 2
( ) ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 2 )
1 0 1 0 2 0 1 2
x x y y x y xy x y xy
A x A y A x y xy
x x y y x y xy x y xy
− − − − + + − ¸ _¸ _ ¸ _

⋅ · · · − − +


− − + − − − +
¸ ,¸ , ¸ ,
rezulta
( ) ( ) A x A y M ⋅ ∈

TABLA LEGII DE COMPOZITIE se poate face doar daca multimea pe care e
definita legea e multime finita
* a
1
a
2
a
3
a
4
a
1
a
1
*a
1
a
1
*a
2
a
1
*a
3
a
1
*a
4
a
2
a
2
*a
1
a
2
*a
2
a
2
*a
3
a
2
*a
4
a
3
a
3
*a
1
a
3
*a
2
a
3
*a
3
a
3
*a
4
a
4
a
4
*a
1
a
4
*a
2
a
4
*a
3
a
4
*a
4

PROPRIETATI:
ASCIATIVITATE : Fie A o multime si ,,o” o lege pe A .Spunem ca legea e
asociativa daca (xoy)oz=xo(yoz)
, , x y z A ∀ ∈
COMUTATIVITATE :Fie A o multime si ,,o” o lege pe A .Spunem ca legea
e comutativa daca xoy=yox
, x y A ∀ ∈
ELEMENT NEUTRU : Fie A o multime si ,,o” o lege pe A .Spunem ca legea
are element neutru daca exista
e A ∈
astfel incat xoe=eox=x
x A ∀ ∈
Teorema: Elementul neutru daca exista e unic
Observatie: in general pentru legile definite pe multime de numere egalitatea
avand loc
x A ∀ ∈
identificam coeficientii lui x din cei doi membrii
ELEMENTE SIMETRIZABILE : Fie A o multime si ,,o” o lege pe A care
are element neutru . Spunem ca
x A ∈
e simetrizabil daca
' x A ∃ ∈
astfel incat
xox’=x’ox=e in acest caz x’ se numeste simetricul lui x
Teorema: Daca x e simetrizabil simetricul lui x’ e unic
Observatie : Pentru legile definite pe multimi de numere prcedez astfel :
• plec de la xox’=e
• scot pe x’ in functie de x
• pentru expresia gasita pun conditia sa existe si sa faca parte din
multimea pe care e definita legea
Exemplu:1)Pe R definim legea xoy=xy-2x-2y+6 . Sa se determine elementele
simetrizabile
Rezolvare : Elementul neutru: xoe=eox=x
x R ∀ ∈

xe-2x-2e+6=x
x R ∀ ∈
identificand coeficientiilui x obtinem e=3
x R ∈
e simetrizabil daca
' x R ∃ ∈
astfel incat xox’=x’ox=3
xx’-2x-2x’+6=3 x’(x-2)=2x-3
2 3
'
2
x
x
x

·

punand condita sa existe rezulta
2 x ≠
cum
2 3
2
x
R
xrezulta ca orice element
2 x ≠
e simetrizabil , simetricul
lui e
2 3
'
2
x
x
x

·

Exemplu:2)Pe Z def legea xoy=xy-2x-2y+6 . Sa se determine elementele
simetrizabile.
Rezolvare :elementul neutru: xoe=eox=x x Z ∀ ∈
xe-2x-2e+6=x x Z ∀ ∈ identificand coeficientiilui x obtinem e=3
x Z ∈ e simetrizabil daca ' x Z ∃ ∈ astfel incat xox’=x’ox=3
xx’-2x-2x’+6=3 x’(x-2)=2x-3
2 3
'
2
x
x
x

·

punand condita sa existe rezulta
2 x ≠
punem conditia ca si
2 3
2
x
Z
x
1
2
2
Z
x
+ ∈

deci x-2 divide pe 1
rezulta x-2=1 sau x-2=-1 deci elementele simetrizabile sunt 3 si 1
OBSERVATIE:pentru legile definite pe multimi finite la care se poate construi tabla
legii de compozitie proprietatile se pot vedea din tabla astfel:
• comutativitate:daca tabla e simetrica fata de diagonala principala
• elementul neutru : e elementul pe linia caruia se regasesc elementele
multimi neschimbate
• elementele simetrizabile :sunt elementele pe linia carora gaseste
elementul neutru
MONOIZI,GRUPURI .
Definitie:Fie M o multime si ,,o” o lege de compozitie pe M spunem ca (M,o)
are structura algebrica de monoid daca legea ,,o”
• e asociativa
• are element neutru
Definitie:Fie M o multime si ,,o” o lege de compozitie pe M spunem ca (M,o)
are structura algebrica de monoid comutativ daca legea ,,o”
• e asociativa
• are element neutru
• comutativa
Definitie:Fie G o multime si ,,o” o lege de compozitie pe G spunem ca (G,o)
are structura algebrica de grup daca legea ,,o”
• e asociativa
• are element neutru
• orice element e
simetrizabil
Definitie:Fie G o multime si ,,o” o lege de compozitie pe G spunem ca (G,o)
are structura algebrica de grup comutativ (abelian ) daca legea ,,o”
• e asociativa
• are element neutru
• orice element e
simetrizabil
• comutativa
Definitie:Fie (G,o)un grup a G ∈ se numeste ordinul lui a si se noteaza ord(a) cel
mai mic numar natural n cu proprietatea ca
.....
de n ori
a a a a e · o o o
1 442 4 43
unde e e elementul
neutru.Daca nu exista n cu aceasta proprietate atunci a are ordinul infinit
Definitie : Fie (G,o)un grup MG spunem ca (M,o) e subgrup al lui (G,o)
daca:
• M e parte stabila a lui G in raport cu legea ,,o”
• x M ∀ ∈ simetricul lui ' x M ∈
Teorema: daca (M,o) e subgrup al lui (G,o) atunci M cu legea indusa are
structura de grup
Definitie:Fie (G,o) si ( H,) doua grupuri se numeste morfism intre cele doua
grupuri o functie
: f G H →
cu proprietatea
( ) ( ) ( ) f xoy f x f y · ∗

, x y G ∀ ∈
Definitie:Fie (G,o) si ( H,) doua grupuri se numeste izomorfism intre cele
doua grupuri o functie
: f G H →
cu proprietatile
1)
( ) ( ) ( ) f xoy f x f y · ∗

, x y G ∀ ∈
2) f e bijectiva
Propritate :
: f G H →
izomorfism intre (G,o) si ( H,) atunci f(e
1
)= e
2
unde e
1
este elementul neutru al lui (G,o) si e
2
e elementul neutru al lui ( H,)
INELE,CORPURI
Definitie:( A,+,

)are structura de inel daca :
1) (A,+) grup abelian
2) (A,

) monoid
3) inmultirea e distributiva fata de adunare adica
x

(y+z)=x

y+x

z si (y+z)

x=y

x+z

x ∀x,y,z

A
Definitie :Daca in plus inmultirea e si comutativa se numeste inel comutativ
Definitie :Elementul neutru de la + se numeste zeroul inelului (
0
)
Definitie :Elementul neutru de la a doua lege este elementul unitate al inelului
1
Definitie :Elementele simetrizabile in raport cu a doua lege de compozitie se
numesc elemente inversabile in inel sau unitatile inelului
Definitie: x,y

A se numesc divizori ai lui zero in inel daca x,y

0
astfel
incat x

y=
0
Definitie: un inel fara divizori ai lui zero se numeste inel integru
Definitie: un inel comutativ fara divizori ai lui zero se numeste domeniu de
integritate
Definitie: un inel in care
10
si ∀x

A x

0
e invesabil (adica simetrizabil
in raport cu a doua lege de compozitie )se numeste corp
Observatie : un corp nu are divizori ai lui zero
Definitie:Fie (A,+,

) (B,*, o) doua inele se numeste morfism de inele o
functie f:A

B cu proprietatile :
1) f(x+y)=f(x)*f(y) ∀x,y

A
2) f(x

y)=f(x)of(y) ∀x,y

A
3) f(1)=f(1’) unde 1 este unitatea primului inel si 1’este unitate celui de-al
doilea inel
Definitie: un morfism de inele se numeste izomorfism daca in plus fuctia e si
bijectiva
Analog pentru morfism si izomorfism de corpuri
INELUL CLASELOR DE RESTURI MODULO n Z
n

Fie n

N* n≥ 2 un numar natural fixat definim
ˆ
0
=multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul 0 (clasa lui 0)
ˆ
1
=multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul 1 (clasa lui 1)
ˆ
2
=multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul 2 (clasa lui 2)
……………..
·
1 n −
=multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul n-1 (clasa lui n-1)
Multimea acestor clase de resturi o notam cu Z
n
={
ˆ
0
,
ˆ
1
,
ˆ
2
,…,
·
1 n −
} numita
multimea claselor de resturi modulo n
Pe aceasta multime definim doua legi de compozitie :
Adunarea:
ˆ ˆ x y + ·
restul impartirii lui x+y la n
Inmultirea ;
ˆ ˆ x y ⋅ ·
restul impartirii lui x

y la n
Proprietatile adunarii:
• asociativitate
• comutativitate
• element neutru
ˆ
0
• orice element e simetrizabil fata de + adica are un
opus
¶ ·
a n a − · −

Proprietatile inmultirii:
• asociativitate
• comutativitate
• element neutru
ˆ
1
• nu orice element e simetrzabil singurele elemente
• inversabile in Z
n
sunt numerele prime cu n
(Z
n
, +,

)are structura de inel numit inelul claselor de resturi modulo n
Observatie:
• daca n e numar prim (Z
n
, +,

) are structura de corp
• pentru un sistem cu coeficienti in Z
n
se poate aplica regula lui Cramer
doar daca determinantul sistemului e numar prim cu n
• pentru o matrice coeficienti in Z
n
exista inversa ei doar doar daca
determinantul matricei e numar prim cu n A
-1
=(detA)
-1

A*
• pentru polinoame cu coeficienti in Z
n
doar daca n e numar prim se
poate face impartirea

.TABLA LEGII DE COMPOZITIE se poate face doar daca multimea pe care e definita legea e multime finita * a1 a2 a3 a4 a1 a1*a1 a1*a2 a1*a3 a1*a4 a2 a2*a1 a2*a2 a2*a3 a2*a4 a3 a3*a1 a3*a2 a3*a3 a3*a4 a4 a4*a1 a4*a2 a4*a3 a4*a4 PROPRIETATI: ASCIATIVITATE : Fie A o multime si .o” o lege pe A ... Spunem ca x ∈ A e simetrizabil daca ∃x ' ∈ A astfel incat xox’=x’ox=e in acest caz x’ se numeste simetricul lui x Teorema: Daca x e simetrizabil simetricul lui x’ e unic Observatie : Pentru legile definite pe multimi de numere prcedez astfel : • plec de la xox’=e • scot pe x’ in functie de x • pentru expresia gasita pun conditia sa existe si sa faca parte din multimea pe care e definita legea Exemplu:1)Pe R definim legea xoy=xy-2x-2y+6 . y ∈ A ELEMENT NEUTRU : Fie A o multime si . z ∈ A COMUTATIVITATE :Fie A o multime si .Spunem ca legea are element neutru daca exista e ∈ A astfel incat xoe=eox=x ∀x ∈ A Teorema: Elementul neutru daca exista e unic Observatie: in general pentru legile definite pe multime de numere egalitatea avand loc ∀x ∈ A identificam coeficientii lui x din cei doi membrii ELEMENTE SIMETRIZABILE : Fie A o multime si .Spunem ca legea e asociativa daca (xoy)oz=xo(yoz) ∀x.Spunem ca legea e comutativa daca xoy=yox ∀x.. y. Sa se determine elementele simetrizabile Rezolvare : Elementul neutru: xoe=eox=x ∀x ∈ R xe-2x-2e+6=x ∀x ∈ R identificand coeficientiilui x obtinem e=3 x ∈ R e simetrizabil daca ∃x ' ∈ R astfel incat xox’=x’ox=3 .o” o lege pe A .o” o lege pe A .o” o lege pe A care are element neutru .

o” • e asociativa • are element neutru • comutativa Definitie:Fie G o multime si . Sa se determine elementele simetrizabile.o” • e asociativa • are element neutru • orice element e simetrizabil 2x − 3 ∈Z x−2 2x − 3 x−2 2+ punand condita sa existe rezulta 1 ∈ Z deci x-2 divide pe 1 x−2 .o” • e asociativa • are element neutru Definitie:Fie M o multime si .o” o lege de compozitie pe G spunem ca (G.o” o lege de compozitie pe M spunem ca (M. Definitie:Fie M o multime si . Rezolvare :elementul neutru: xoe=eox=x ∀x ∈ Z xe-2x-2e+6=x ∀x ∈ Z identificand coeficientiilui x obtinem e=3 x ∈ Z e simetrizabil daca ∃x ' ∈ Z astfel incat xox’=x’ox=3 xx’-2x-2x’+6=3 x≠2 2x − 3 ∈R x−2 2x − 3 x' = x−2 2x − 3 x−2 punand condita sa existe rezulta cum rezulta ca orice element x ≠ 2 e simetrizabil .xx’-2x-2x’+6=3 x≠2 x’(x-2)=2x-3 x' = lui e Exemplu:2)Pe Z def legea xoy=xy-2x-2y+6 .GRUPURI.o” o lege de compozitie pe M spunem ca (M....o) are structura algebrica de grup daca legea . simetricul x’(x-2)=2x-3 x' = punem conditia ca si rezulta x-2=1 sau x-2=-1 deci elementele simetrizabile sunt 3 si 1 OBSERVATIE:pentru legile definite pe multimi finite la care se poate construi tabla legii de compozitie proprietatile se pot vedea din tabla astfel: • comutativitate:daca tabla e simetrica fata de diagonala principala • elementul neutru : e elementul pe linia caruia se regasesc elementele multimi neschimbate • elementele simetrizabile :sunt elementele pe linia carora gaseste elementul neutru MONOIZI..o) are structura algebrica de monoid daca legea ..o) are structura algebrica de monoid comutativ daca legea ..

o) atunci M cu legea indusa are structura de grup Definitie:Fie (G. y ∈ G Definitie:Fie (G.+) grup abelian 2) (A.y.) doua grupuri se numeste morfism intre cele doua grupuri o functie f : G → H cu proprietatea f ( xoy ) = f ( x) ∗ f ( y ) ∀x.y ∈ A se numesc divizori ai lui zero in inel daca x.) atunci f(e1)= e2 unde e1 este elementul neutru al lui (G.o) e subgrup al lui (G.o) si ( H.+... ⋅ ) monoid 3) inmultirea e distributiva fata de adunare adica x ⋅ (y+z)=x ⋅ y+x ⋅ z si (y+z) ⋅ x=y ⋅ x+z ⋅ x ∀ x.o)un grup MG spunem ca (M.o” • ∀x ∈ M simetricul lui x ' ∈ M Teorema: daca (M..o) si ( H.z ∈ A Definitie :Daca in plus inmultirea e si comutativa se numeste inel comutativ Definitie :Elementul neutru de la + se numeste zeroul inelului ( 0 ) Definitie :Elementul neutru de la a doua lege este elementul unitate al inelului1 Definitie :Elementele simetrizabile in raport cu a doua lege de compozitie se numesc elemente inversabile in inel sau unitatile inelului Definitie: x.o) si ( H.) doua grupuri se numeste izomorfism intre cele doua grupuri o functie f : G → H cu proprietatile 1) f ( xoy ) = f ( x) ∗ f ( y ) ∀x.) INELE.. oa = e 4 3 mai mic numar natural n cu proprietatea ca 1 4 2 4 4 unde e e elementul de n ori neutru. y ∈ G 2) f e bijectiva Propritate : f : G → H izomorfism intre (G.o) are structura algebrica de grup comutativ (abelian) daca legea .o) daca: • M e parte stabila a lui G in raport cu legea .CORPURI Definitie:( A. ⋅ )are structura de inel daca : 1) (A.Daca nu exista n cu aceasta proprietate atunci a are ordinul infinit Definitie:Fie (G...y ≠ 0 astfel incat x ⋅ y= 0 Definitie: un inel fara divizori ai lui zero se numeste inel integru .o)un grup a ∈ G se numeste ordinul lui a si se noteaza ord(a) cel a oa oa.o) si e2 e elementul neutru al lui ( H.Definitie:Fie G o multime si .o) e subgrup al lui (G..o” • e asociativa • are element neutru • orice element e simetrizabil • comutativa Definitie:Fie (G.o” o lege de compozitie pe G spunem ca (G.

n − 1 } numita multimea claselor de resturi modulo n Pe aceasta multime definim doua legi de compozitie : ˆ ˆ = Adunarea: x + y restul impartirii lui x+y la n ˆ ˆ restul impartirii lui x ⋅ y la n Inmultirea .+. o) doua inele se numeste morfism de inele o functie f:A → B cu proprietatile : 1) f(x+y)=f(x)*f(y) ∀ x. · n − 1 =multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul n-1 (clasa lui n-1) · ˆ ˆ ˆ Multimea acestor clase de resturi o notam cu Zn={ 0 .y ∈ A 2) f(x ⋅ y)=f(x)of(y) ∀ x.. x ⋅ y = Proprietatile adunarii: • asociativitate • comutativitate ˆ • element neutru 0 • orice element e simetrizabil fata de + adica are un ¶ opus − a =·n −a Proprietatile inmultirii: • asociativitate • comutativitate ˆ • element neutru 1 • nu orice element e simetrzabil singurele elemente • inversabile in Zn sunt numerele prime cu n .…. 2 .y ∈ A 3) f(1)=f(1’) unde 1 este unitatea primului inel si 1’este unitate celui de-al doilea inel Definitie: un morfism de inele se numeste izomorfism daca in plus fuctia e si bijectiva Analog pentru morfism si izomorfism de corpuri INELUL CLASELOR DE RESTURI MODULO n Zn Fie n∈ N* n ≥ 2 un numar natural fixat definim ˆ 0 =multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul 0 (clasa lui 0) ˆ 1 =multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul 1 (clasa lui 1) ˆ 2 =multimea numerelor intregi care impartite la n dau restul 2 (clasa lui 2) …………….*. 1 . ⋅ ) (B.Definitie: un inel comutativ fara divizori ai lui zero se numeste domeniu de integritate Definitie: un inel in care 1 ≠ 0 si ∀ x ∈ A x ≠ 0 e invesabil (adica simetrizabil in raport cu a doua lege de compozitie )se numeste corp Observatie : un corp nu are divizori ai lui zero Definitie:Fie (A.

+. +. ⋅ )are structura de inel numit inelul claselor de resturi modulo n Observatie: • daca n e numar prim (Zn.(Zn. ⋅ ) are structura de corp • pentru un sistem cu coeficienti in Zn se poate aplica regula lui Cramer doar daca determinantul sistemului e numar prim cu n • pentru o matrice coeficienti in Zn exista inversa ei doar doar daca determinantul matricei e numar prim cu n A-1=(detA)-1 ⋅ A* • pentru polinoame cu coeficienti in Zn doar daca n e numar prim se poate face impartirea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful