“Vital Tips to Become Successful”

1. Change your Perspective I can’t make you successful and neither can your family and friends. Success starts with you and this is a fundamental thing that every man and women should understand. If you are looking from inspiration from those around you, you have to stop relying on others. You must find the persistance within in order to become self-sufficient. You alone must be accountable for all your actions – your successes, your failures and everything in between. 2. Trust Yourself ( Self-Confidence) The root of success comes from self-confidence. So if you can’t trust yourself and you can’t believe in yourself then you can’t achieve anything. Self-confidence is your ability to know that you are capable to do something and that you will not “mess up”. Take pains to create this trust in yourself as this is the foundation to everything in life. 3. Passion To be successful you must have a strong drive and hunger to get what you need. If you don’t have this perception you don’t have what it takes to be successful. Become eager and enthusiastic to reach your goals. 4. Always be Ready to Learn If you want to be successful, you need to always be ready to adapt and change to your surroundings. Understand that you don’t know everything and that you have weaknesses. This is the only way that you will grow. 5. Become Proactive Stop waiting for success to come to you, because if you continue to wait it won’t. Create your own success by going out there and taking it. This is the only way you will have an edge over others and this is the only way you will have success. “Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.” – Abraham Lincoln

Living a life without a vision or a dream is just like a zombie. The moment you see your goals. Goal setting is a very powerful techniques that you cannot miss! . 1. what will happen to you in the next 3 years? Can you see the huge impact learning can be in your life right now? So commit yourself to constant and never ending improvement. this is the right place for you as you're about to discover the top 3 tips how you can achieve it. Most people never read a book after they get out of their schools. Many people fail to achieve what they want simply because they don't know what they want in their life. you will have read about 20 books in a year. So ask yourself this question now. If 1 book can give you 1 idea on how you can be more successful and achieve your dreams faster. You need to keep on learning in order to grow and improve the quality of your life. "What am I going to accomplish in the next 5 to 10 years?" You have to know your destination before you can start your journey to success. Spend 1 hour into reading everyday and within 3 years. you must be clear of what you really want to accomplish in your life. Know What You Want Before you can even achieve the success you want. Set Clear and Specific Goals Do not underestimate what goal setting can do for you. This allows you to stay focused and move in the direction of where you are heading in your life. if you read 2 books in a month. Therefore. it is because you're not clear of what you really want in your life. Think about it. you will automatically activates the law of attraction. you will remind yourself and you will strengthen your thoughts in your subconscious mind. you will see your life change dramatically. If you do this.Top 3 Tips On How To Be A Successful Person If you're serious in learning how to be a successful person. Once you knew exactly what you want to achieve in your life. 3. write them down into a piece of paper and paste this paper somewhere you can see often. You live your life without any purpose or reason. if you're living a mediocre life today. Commit to Constant and Never Ending Improvement One of the most important factors to succeed in life is constant and never ending improvement. 2.

SA PAGBIBIGAY NAMAN NG SERBISYO SA MGA MAMAMAYAN. MILIMINAS RIN ANG TAWAG SA MGA TAONG NANINIRAHAN SA MGA KAPULUAN NITO.NGUNIT NAKUHA NG . ISA SA MGA KINIKILALA NILANG PORMAL NA KASUOTAN AY PARA SA MGA KABABAIHAN AY KATUMBAS NG MGA BATHING SUIT NATIN NGAYON AT KAMISETA O KORTO PARA SA MGA KALALAKIHAN. MGA MAYAYAMANG MAPANG-API SA MAHIHIRAP. SAMAKATUWID. ANG PAGKAHULI NILA SA SIBILISASYON ANG NAGDULOT SA KANILANG MAGKAROON NG NAIIBANG PAG-UUGALI AT PAMAMARAAN NG SALITA AT WIKA. KUNG GAYON AY MABILIS MAUBOS ANG POPULASYON NITO. IKALAWA. ANG PAGBEBENTA NG MGA BAZAAR NA ILIGAL KAYSA SA MGA SIDEWALK NA UMUUUKOPA SA MGA KUWARTO-KUWARTO. SA PULITIKA NAMAN NOONG SA PANAHONG IYON. NA SA KABILANG DAKO AY ANG SINUMANG GUMAGAWA NG MARANGAL AT MABUTI [AYON SA ATING PANANAW] AY ANG SIYA PANG NAHIHIYA AT IPINAGKUKUBLI ANG MGA ITO. KARAMIHAN SA KANILANG MGA BATAS AY KABALINTUNAAN NG MGA BATAS NATIN SA NGAYON TULAD NG PAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG MGA GENUINE O TUNAY NA PRODUKTO. NA KUNG SAAN AY MAY KINIKILALA SILANG TATLONG PANGINOON – ANG PERA NILANG MIK. ISA PA RITO ANG MATATAAS NA MESA NG MGA OPISYAL NA KUNG SAAN GINAGAWA ANG UNDER THE TABLE TANSACTIONS UPANG HINDI MAUNTOG ANG MGA DUMARAAN DITO. ISANG PANGKAT NG KAPULUAN NA MATATAGPUAN SA KAGITNNAN NG DAGAT PASIPIKO BAGO PA MAN MAGKAROON NG ISANG MALAWAKANG PAGBAHA NG TUBIG. ANG MGA KAKAIBANG BATAS NG MGA MILIMINAS AY ANG MGA SUMUSUNOD: SA PAMAMARAAN NG PAGBIBIHIS. HINDI DAPAT MAHABA ANG KANILANG MGA DAMIT. TUWING IKALAWANG TAON GINAGANAP ANG ELEKSYON DITO SA MILIMINAS. RELIHIYOSO RIN NAMAN ANG MGA MILIMINAS. ANG MAY MARUMING TUBIG AT ANG WALANG TUBIG. SA PABIBIGAY NG TUBIG NG NAWASDAK MAY TATLONG URI NG TUBO. ANG MGA MALALAKING TRANSAKSYON NG MILIMINAS AY KALIMITAN RING GINAGAWA SA ILALIM NG PUNO – ANG SHADY TRANSACTION. UNA. ANG NILALABASAN NG MALINIS NA TUBIG. ANG BROWN-OUT SERVICE NA KUNG SAAN NAGAGAMIT LAMANG ITO KUNG HINDI KINAKAILANGAN AT PANGATLO ANG BLACK OUT SERVICE NA MAY DISENYO LAMANG ANG MGA KAGAMITAN SAPAGKAT HINDI ITO NAGAGAMIT. AT MARAMI PANG IBA. SA PAGSAKAY SA ISANG PAMPUBLIKONG SASAKYAN IPINAPATUPAD DITO ANG EQUALITY BEFORE THE KILO NA KUNG SAAN KUNG GAANONG KABIGAT ANG ISANG MAMAMAYAN AY GANITO RIN ANG KANIYANG IBABAYAD. DUMATING RIN SA KANILA ANG PANAHON NA KUNG SAAN ANG MGA KABATAANG MAY MALAWAK NA PAG-IISIP AY TUMAWAG NG ISANG PAGPUPULONG UPANG IPARATING ANG MGA PAGBABAGONG NAIS SILANG ISAGAW. SUBALIT SILA’Y PINAGTAWANAN AT KINUTYA. SA PAGKAKAROON NG ELEKSYON HINDI NATATAKOT ANG SINUMAN NA MAMATAY O PUMATAY. ISANG KARANGALAN ANG GUMAWA NG KABUTIHAN SA MILIMINAS NA KUNG SAAN ANG MABUTI AY MAS KILALA NATIN BILANG MASAMA PARA SA ATING PANANAW. ANG LIGHT SERVICE NA NAPAPAKINABANGAN LAMANG NG MGA MAY PRIBILEHIYO SA PAMAYANAN. KALIMITANG NAHAHATI ITO SA TATLONG PANGKAT: ANG MAYAYAMAN. BAWAL ANG HINDI NAG O-OVER-SPEEDING O ANG HINDI PAGPAPATAKBO NG SASAKYAN NG MATULIN. MGA TIWALING OPISYAL. KAWANGIS DIN NG MGA ORDINARYONG TAO NGAYON ANG MGA ITSURA NG MGA MILIMINAS. MGA MAGNANAKAW AT MARAMI PANG IBA. NAIMBENTO NG ISANG HENYO ANG ISANG TABLETA NA IINUMIN NG MAG-ASAWA UPANG MAGKAROON SILA NG ANAK AT MAILUWAL ITO SA LOOB LAMANG NG DALAWAMPU’T APAT NA ORAS. MIK ANG TAWAG SA KANILANG PERA AT KALIMITANG TINATAWAG ANG TAONG MAYROONG ISANG MILYONG MIK O HUMIGIT PA RITO AY MIKINARYO. HABANG SA KURYENTE NAMAN NA IBINIBIGAY NG PALAY ELECTRIC COMPANY NA KUNG SAN NAHAHATI RIN ANG SERBISYO SA TATLONG URI. DAHIL DITO. ANG LISENSYADONG BARIL AY IPINAGBABAWAL. NGUNIT NG LUMAON. SA KATUNAYAN ANG SINUMANG MAY MAS MARAMING NAPATAY AY ANG SIYANG NANANALO RITO. USO RIN ANG TINATAWAG NA KICKBACK NA KUNG SAAN ANG MGA BUWAYA NG BANSA AY SINISIPA SA LIKOD PARA SA BAWAT SUHOL NA KANILANG MATATANGGAP AT PINARARANGALAN ANG SINUMANG MAKAPAL NA ANG LIKOD DAHIL SA MGA SIPANG NATANGGAP NITO. ANG BUWAYA AT SI SANTASA NA MAIHAHALINTULAD NATIN KAY SATANAS NAGYON. ANG BATASAN NILANG KILALA SA TAWAG NA CIRCUS OF MILIMINAS NA KUNG SAAN NAHAHATI ANG BATAS PARA SA MGA MAYAYAMAN AT MAHIHIRAP. SA PAMAMARAAN NG PAGBIHIS AY MAYROON DIN SILANG SINUSUNOD NA BATAS. SA PAMAMANEHO.MILIMINAS: TAONG 0069 NI NILO PAR PAMONAG ANG MILIMINAS. ITO’Y TINAWAG NA INSTANT BABY. ANG MGA MAY KAYA SA BUHAY AT ANG MAHIHIRAP. DUMARAMI ANG MGA DUMADALO RITO KUNG KAYA’T IPINAGBAWAL NG PAMAHALAAN NG MILIMINAS ANG PAGPUPULONG AT TINAWAG SILANG MGA DUNGIS NG LIPUNAN. TULAD ITO NG MGA KICKBACK ARTIST.

ISANG PARUSA ANG NAGMULA SA KANILANG DIYOS NA SI SANTASA.MGA KABATAAN ANG SIMPATIYA NG MGA MAHIHIRAP KAYA NAGSIKLAB ANG ISANG REBOLUSYON NA LUMAGANAP SA BUONG KAPULUAN NG MILIMINAS. . ISANG DAKILANG PAGBAHA AT PAGLINDOL ANG KANILANG NARANASAN AT ITO’Y NAGDULOT SA PAGPUTOK NG ISA SA MGA MALALAKING BULKAN SA KALALIMAN NG MILIMINAS NA NAGDULOT NG PAGLAHO NG MILIMINAS SA SANSINUKUBAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful