You are on page 1of 2

Psihijatrijska anamneza

Br. boravka Br. povijesti bolesti, med. dokumentacije i sl. Liječnik: Način dolaska na odjel (dežurni ili nedežurni dan, po prethodnom dogovoru ili na vlastiti zahtjev, premještaj s drugog odjela i sl.). Da li posjeduje medicinsku dokumentaciju ili ne, da li je ordinirana urgentna terapija ili ne. Vanjski izgled bolesnika pri prijemu, opće držanje, ponašanje. Uspostavljanje kontakta s okolinom. Izraz, mimika, gestikulacije. Brzina i način reagiranja na poziv liječnika. Mjesto obavljanja razgovora. ANAMNEZA: Obiteljska anamneza: Obratiti pažnju na duševne bolesti u obitelji (kriminalitet, alkoholizam, epinapadaji). Ispitati način života šireg obiteljskog kruga. Posvetiti pažnju čudacima u obitelji, slaboumnima, socijalno zapuštenima. Anamneza-autoanamneza: podaci se uzimaju od poroñaja (da li je bio težak, da li je bilo komplikacija). Bolesti, smetnje prehrane u prvoj godini, kada je prohodao, progovorio, pojava eventualnih grčeva, konvulzija. Povrede glave u djetinjstvu. Ponašanje djeteta: svojeglavo, nervozno, plačljivo. Osnovna škola (gdje), kasnije školovanje, pubertet. Anomalije ponašanja: lijenost, asocijalnost, svojeglavost, strašljivost, pavor et enuresis nocturna. Zarazne bolesti. Stav prema društvu, poslu, obitelji. Kriminalitet ili neki drugi oblik društvenog konflikta. Brak, djeca i odnos prema njima. Javna djelatnost. Početak i razvitak sadašnje bolesti, redoslijed simptoma, razlog dolaska u bolnicu. Ispitivanje sumanutih ideja i obmana osjetila, promjene raspoloženja, eventualno odbijanje hrane, nasilni ispadi, otpor, organski simptomi. Postojanje alkoholizma, uzimanje sredstava za uživanje. Spolne bolesti. Stav pacijenta prema hospitalizaciji. Sve žalbe bolesnika (npr. bol u trbuhu i sl.) potrebno je provjeriti. Uvijek potrebno pred sobom imati cjelokupnu ličnost sa svim tjelesnim i psihičkim pojavama. Apetit, libido, potencija, stolica i mokrenje. Posjedovanje vozačke dozvole i oružja. Status somaticus: visina, težina, uhranjenost, antropološki tip. Glava: veličina, oblik, anomalije rasta i razvoja. Uši i nos. Ždrijelo i zubalo. Izlazišta kranijalnih živaca. Vrat: veličina i oblik, palpacija limfnih čvorova, pregled štitne žlijezde. Toraks: svedenost, simetričnost, respiratorna pomičnost. Perkutorni i auskultatorni nalaz. Srce: akcija, tonovi, šumovi, puls, tlak. Abdomen: stjenka, palpatorni nalaz. Jetra, slezena. Ekstremiteti: edemi, trofičke promjene, pulzacije art. dorsalis pedis i tibialis posterior. Status neurologicus: Glava: konfiguracija, osjetljivost na palpaciju i perkusiju. Kralješnica: zakrivljenost, osjetljivost na palpaciju, perkusiju i uzdužno opterećenje. Šija. Držanje glave, trupa, ekstremiteta. Hod sa zatvorenim očima, naprijed, nazad i po ravnoj crti. Romberg (tendencija pada, na koju stranu?). Znakovi pareze, gruba motorna snaga (uredna, reducirana). Aktivne kretnje (opseg, snaga, brzina i pokretljivost).

www.perpetuum-lab.com.hr

1

Zjenice. somnolentan. sapetost. Oduzimanje i nametanje misli. Psihologijsko testiranje: Psihički profil: pri svijesti. uredan. potpuno ili djelomično. Agresivan je ili nije. sugestibilnost. neadekvatno u odnosu na situaciju i mišljenje. modificirani (zaobilazni). neuredan. Tok mišljenja uredan i opisati prema kliničkoj slici. Može biti ukočen. (akoazmi i foneme). ukočenost. konjunktivalni. Ima ili nema uvid u svoje stanje. Bulbomotorika (eventualni strabizam. taman i izražava očajanje. brigu ili oprezan ili ravnodušan. Neupadljiv. delirantan. a kod manije živahne. paranoidne ideje. nistagmus ). stereotipija. zatvaranje. ambivalencija. Mogu postojati pored megalomanskih i nihilističke misli. labilnost. Na pitanja daje adekvatne odgovore (odgovori realni i irealni). ataksičnost. Kod pregleda surañuje ili ne. hipotrofije. gol itd. patološke hiperkineze. tugu. pseudohalucinacije. gestikulacije su kod depresije spore. razdražljivost. prostoru i osobama. pokreti bez gracija. afekt otupjelosti.perpetuum-lab. agresija. zanesene svijesti. Jezik-položaj. Refleksi: kornealni. Sadržaj mišljenja. neumjerenost. paramimija (mimika nije adekvatna). prisilne misli. bicepsa i tricepsa. Mimika: (opisati). ideje odnosa. radost. Prisilno držanje. Sluh i vid (metoda konfrontacije i bilateralnog simultanog podraživanja). samouništenje. Njuh i okus (aproksimativno). abulija. Orijentacija: orijentiran u prostoru i osobama. Suicidalne tendencije (ne primjećuje se ili po anamnestičkim podacima nisu ni postojale). disocirano. stalno govori i brblja. raščupan. sumanute misli. nespretni. Govor. Kod alkoholičara: verbalno kritičan prema abuzus. Afektivni raport se dobro uspostavlja ili ne uspostavlja. Hoda naokolo.Muskulatura: eutrofična. Naročito može biti oštećena prostorna i vremenska orijentacija. zvanja i sl. Može izražavati naglost i bijes. upadljiv. Intelektualni nivo (odgovara naobrazbi jednostavne osobe). fobički simptomi precijenjene misli. Uvula. RPT i RAT. (piše se uz sadržaj mišljenja !!!). Pokusi koordinacije (prst-nos. Radna dijagnoza: www. soporozan. Glasne misli. halucinacije. u dijalektu ili ne. elementarni glasovi. stupor. obmane osjetila (primjećuje se ili negira navode iz heteroanamneze o njihovom postojanju). Spontano producira (opisati). drhtanje. Psihički profil: vanjski izgled bolesnika. Pažnja i shvaćanje: opisati. Artikulacija i gutanje. besciljnost. uredne modulacije i artikulacije. Adekvatno. Promjena psihomotorike povezana je s promjenom afekta. tek kontakt nemoguć. mutističan. okolišanje. rigor. atrofije. neopran. depresivno. brz. nakićen. neobrijan. dobro ga uspostavlja i održava ili ga pacijent odbija. Obmane osjetila: iluzije. sumračan. tjeskobu. kočeno mišljenje. kontakt se dobro uspostavlja i održava. Stanje svijesti: Pri svijesti. peta-koljeno). Cerebralni živci. Ako se izražava pokretima suprotnim raspoloženju govorimo o parakinezama. Lice poput maske. Izraz lica takoñer može izražavati srdžbu.com. Ispitivanje na nivou ispitanika. voljno i afektivno izražavanje. Poremećaji mišljenja: formalni i sadržajni: bijeg ili bujica ideja. Gestikulacija: adekvatna normalnom ili patološkom raspoloženju ili mišljenju. uredno orijentiran u vremenu. neobičnog izgleda. zapušten. njegovog znanja. Javljaju se patološki afekti. fragmentirano. strah. Neadekvatne-nerazumljive i bizarne kretnje. Ispitivanje intelektualnih funkcija: pušta se bolesnik da sam priča i donosi svoje zaključke i stavove. Može biti miran ili pristupačan ili nemiran. Izraz lica: (opisati). inkoherentno. Izraz lica i mimika: izraz lica vedar veseo ili ukočen. Pamćenje. Živahnost. rascjepkanost. besputnost. spor. motivacija za posao. Brahioradijalni.hr 2 . Trbušni u sve tri etaže. eksplozivni i impulzivni pokreti. odizanje mekog nepca pri fonaciji. agitiran. Mimična muskulatura. kritičnost površna. hipomanično. fascikulacije. Raspoloženje: manično.glasnoća. diplopije. opće držanje i ponašanje: kontakt očuvan. eutonična ili postoji spasticitet. Pri tome voditi računa o trenutačnom raspoloženju (pokusi zapamćivanja troznamenkastog broja). atrofija. Patološki refleksi ? Senzibilitet: površinski i duboki osjet. Raspoloženje: opisati.