BÀI TẬP KIỂM TRA Cho biết các chi phí dự tính thực hiện một đơn hàng

xuất khẩu một mặt hàng thủy sản của một công ty như sau (ĐVT: USD/kg): - Giá xuất xưởng: 250 - Chi phí bốc hàng tại xưởng: 2 - Chi phí vận chuyển trong nước XK/NK: 6/8 - Chi phí vận chuyển ngoại thương: 35 - Phí bốc hàng /dỡ hàng tại cảng xuất, cảng nhập: 3/4 - Lệ phí thông quan XK/NK: 3/5 - Thuế XK: 0% - Thuế NK: 10% giá CIF - Tỷ suất phí bảo hiểm: r = 0,25% - Lãi dự tính a = 10% Xác định điều kiện thương mại quốc tế thích hợp theo INCOTERMS 2010 và giá chào bán (định giá theo chi phí) trong các trường hợp khách hàng đề nghị như sau : 1. Nhà xuất khẩu thuê tàu, mua bảo hiểm và giao hàng xong trên tàu tại cảng bốc là hết trách nhiệm. 2. Nhà xuất khẩu chịu mọi chi phí (kể cả đóng thuế nhập khẩu) và gánh chịu mọi rủi ro để tgiao hàng tại kho của nhà nhập khẩu. Cho biết các tỷ giá ngoại tệ như sau: USD/VND: 15 850-71 USD/JPY: 114,81-00
1.

USD/EUR: 0,8429 – 52 USD/SGD 1,8920 – 30

Anh/chị là nhân viên ngân hàng, hãy báo giá cho các doanh nghiệp muốn mua JPY, EUR và SGD bằng VND

2. Công ty XNK Hoàng Gia tại Việt Nam thu được 25 000 USD từ đơn hàng xuất khẩu nhưng lại cần 10 000 SGD để thanh toán hàng nhập khẩu. Công ty nên giao dịch như thế nào?
1

410USD/cái.Hãy lựa chọn chào hàng thích hợp khi bạn là nhà nhập khẩu: Chào hàng 1: Chào bán máy A với giá CIF Sai Gon Port 2. Chào hàng 2: Chào bán máy A với giá FOB Kobe Port 2. Thanh toán bằng T/T 120 ngày sau khi giao hàng. Thanh toán bằng T/T trả ngay. Giao hàng vào tháng 12/2010.25%. Cước phí vận chuyển từ Nhật về Việt Nam là 13USD/tấn (máy nặng 5 tấn).500USD/cái. Lãi suất ngân hàng là 6%/ năm (360 ngày). Giao hàng vào tháng 12/2010. Cho biết chất lượng hai máy như nhau. 2 .Tỷ suất phí bảo hiểm là 0.