You are on page 1of 3

TIOUW.

com nieuwsbrief #89
Maandag 22 januari 2007 (www.tiouw.com) – TIOUW helpt

Het nut van hypnose bij NLP

Beste [[Naam]],

Hypnose heeft voor sommige mensen een negatieve bijklank. Die is meestal
veroorzaakt door beelden van hypnose als vermaak in het theater. Gelukkig is er
ook een gezonde manier om gebruik van hypnose te maken. NLP is in de jaren
zeventig mede voortgekomen uit het werk van de vroegere hypnotherapeuten zoals
Milton H. Eriksson. Veel van NLP werkt op basis van het hypnotische effect van
taal.

In tegenstelling tot wat sommige zouden verwachten blijf je bij hypnotische
technieken helemaal bij. Het is niet zo dat je allerlei dingen doet zonder dat je weet
wat er gebeurt. Het wordt ook wel vergeleken met toneelspelen. Je komt in een
bepaalde stemming waarmee het makkelijker wordt om bepaalde dingen voor te
stellen. Bij veel NLP technieken is het een kwestie van je voorstellen hoe het eruit
zou zien als alles goed zou gaan. Met hypnotisch taalgebruik wordt dat makkelijker
te maken.

Mijn visie is dat er een spectrum is met aan de ene kant diepe slaap en aan de
andere kant opperste alertheid. Soms bewegen mensen meer richting de slaapkant en
soms bewegen mensen meer richting alertheid. Mijn ervaring is dat de meeste
mensen eigenlijk dichter bij de slaapkant zitten dan de alerte kant. Dat is op zich
prima omdat dat betekent dat het meeste gedrag wat je dan vertoont voortkomt uit
het onbewustzijn, meestal een bron van goed en effectief gedrag zeker als je je
onbewustzijn dat goede en effectieve gedrag met NLP geleerd hebt.

Ons brein leert wanneer je slaapt en droomt. Vroeger dacht men dat dromen
boodschappen uit een andere wereld waren, maar moderne neurologie heeft ontdekt
dat je “slechts” alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd verwerkt, loslaat en
codeert in gedragspatronen. Vandaar dat iemand meer richting slaap brengen ook
betekent dat iemand versneld leert. Een van de redenen waarom NLP zo snel werkt.

Echter, als je iemand diep in trance brengt is de ervaring dat hij of zij weinig
terugzegt. Daarom is de kunst van NLP om het zo toe te passen dat je een normaal
gesprek kan voeren en tegelijkertijd toch mensen in een lichte trance kan brengen
waardoor ze de NLP technieken makkelijker kunnen toepassen en ook een en ander
versneld leren terwijl het tegelijkertijd meteen in het onbewustzijn gecodeerd wordt.

Intensieve NLP Clinic

Zou het lukken om de hele NLP practitioner in één dag te behandelen. Het
antwoord is nee, maar ik waag wel een goede poging op de Intensieve NLP Clinic.
Speciaal om meer te kunnen behandelen is het programma nu uitgebreid tot een hele
dag. Op die manier kan ik niet alleen aangeven wat de belangrijkste NLP
technieken zijn die ik toepas tijdens mij werk zoals het ankeren, hypnotisch
taalgebruik en trance, maar is er ook genoeg tijd om de twee noodzakelijke
technieken voor een gelukkig leven te leren, namelijk je goed voelen om niets en
goede beslissingen leren nemen.

Het programma ziet er als volgt:

1. NLP als meta-discipline

2. leren goed voelen om niets

3. leren goede beslissingen nemen

4. geavanceerd ankeren

5. hypnotisch taalgebruik

6. trance

De volgende Intensieve NLP Clinics staan gepland:

10-2-2007: Intensieve NLP Clinic in Eindhoven
24-3-2007: Intensieve NLP Clinic in Amsterdam

Met vriendelijke groet,

The Institute of Unconventional Wisdom
Joost van der Leij

P.S.

Aanstaande vrijdag begint de nieuwe NLP Practitioner opleiding. Er zijn nog één a
twee plekken, mocht je daar alsnog aan mee willen doen. Op dinsdag 27 maart heb
ik een extra NLP practitioner opleiding ingelast. Deze opleiding duurt twaalf
aaneenvolgende dinsdagen. Op vrijdag 16 maart begint de NLP Master Practitioner
opleiding. Dit is een speciale NLP Master Practitioner zodat mensen met een NLP
Practitioner certificaat van een ander instituut goed kunnen overstappen naar The
Society of NLP van dr. Richard Bandler.

Een overzicht van alle aankomende NLP Practitioner en Master Practitioner
opleiding staat hier:

http://www.tiouw.com/ParticulierDiensten6.php

Mocht je vragen hebben over NLP of het Enneagram, mail me gerust. Ik
beantwoord ze zoveel mogelijk zelf. Ben je op zoek naar een NLPer bij jou in de
buurt, ga dan naar www.nlpkring.nl Daar staan ook tal van interessante discussies
over NLP en het Enneagram op het forum. Voor zakelijk gebruik van NLP ga je
naar www.nlp4mkb.nl

Mail naar marie-jose@tiouw.com als je administratieve vragen hebt of je op wilt
geven voor deze nieuwsbrief.

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of je emailadres wilt wijzigen dan
kan dat op de volgende pagina: http://www.tiouw.com/pommo/user/login.php