KAJIAN KERJA KURSUS

GEOGRAFI TINGKATAN 3 PMR 23/2 TAHUN 2012
TAJUK TUGASAN : Perniagaan Pasar Mingguan Pekan Tenom

NAMA : TINGKATAN : 3 NO.KP : NO.AG : NAMA SEKOLAH : SM.TSHUNG TSIN TENOM NAMA GURU : CIKGU FASILA ABDUL RAHMAN TARIKH HANTAR : 24 MEI 2012

SENARAI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN o o o o o PENGHARGAAN o PENDAHULUAN o OBJEKTIF KAJIAN o KAWASAN KAJIAN i. ii. o o Peta Pekan Tenom Peta Kawasan Kajian o o MUKA SURAT o o o o

o KAEDAH KAJIAN o DAPATAN KAJIAN i. ii. iii. iv. v. Konsep Perniagaan Runcit Pasar Mingguan Kepentingan Perniagaan Runcit Pasar Mingguan Faktor Mempengaruhi Perniagaan Runcit Pasar Mingguan Kesan Negatif Perniagaan Pasar Runcit Pasar Mingguan Cadangan Untuk mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Mingguan

o o o

o RUMUSAN o LAMPIRAN o RUJUKAN

o o o

ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Saudara__________________________. Sekian dan terima kasih. Seterusnya sekalung penghargaan kepada Guru Geografi. Jutaan terima kasih dan rasa sayang kepada kedua ibu bapa saya. . Tidak lupa juga kepada orang sumber yang ditemu ramah dalam menyiapkan tugasan kajian Geografi ini. saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan pengetua kerana telah memberikan kebenaran untuk menjalankan kajian ini.dan Saudara____________________________ yang sentiasa berkongsi maklumat dalam menyiapkan tugasan ini sehingga selesai. Saudari ________________________________. Encik _________________________ dan Puan _________________________ kerana mereka senantiasa meluangkan masa. menyokong dan membantu saya dalam menyediakan keperluan material agar saya menyiapkan tugasan kajian ini. ucapan terima kasih kepada Encik / Puan ________________________________ kerana telah membantu memberikan maklumat dan berkongsi pengalaman . Cikgu Fasila Abdul Rahman kerana beliau sentiasa sedia meluang masa untuk membimbing saya di dalam dan luar pengajaran beliau. Akhir sekali.PENGHARGAAN Dalam menyiapkan kajian kerja kursus geografi ini.

PENDAHULUAN Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit pasar mingguan Pekan Tenom yang diadakan pada Hari Rabu dan Hari Ahad setiap minggu. Saya memilih tajuk ini kerana kawasan tempat tinggal tidak jauh daripada Pekan Tenom. . Selain daripada itu. Pekan Tenom agak terkenal dengan perniagaan Pasar Mingguan yang memperniagakan barang-barang segar daripada kawasan kampung dan kebanyakan hasil produk buatan sendiri. Tempoh yang diberikan untuk menyiapkan tugasan kajian ini ialah bermula pada bulan Mac sehingga bulan Mei. dengan tempoh masa yang diberikan saya dapat menyiapkan tugasan itu dengan sebaiknya. Oleh itu.

Saya juga dapat menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di Pasar Mingguan Pekan Tenom 3. Saya juga dapat mencadangkan langkah mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit Pasar Mingguan Pekan Tenom 5.OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini ialah :1. Saya dapat mengenalpasti kesan negatif perniagaan runcit di Pasar Mingguan Pekan Tenom 4. Saya dapat menghuraikan definisi konsep dan jenis perniagaan runcit di Pasar Mingguan Pekan Tenom 2. Saya akan memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat kerjasama untuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di Pasar Mingguan Pekan Tenom .

buah-buahan . kopi dan sebagainya. Pasar Tamu Mingguan Pekan yang diadakan pada hari Rabu dan Ahad telah merupakan nadi kepada peniaga kecil untuk menjual hasil produk mereka.00 pagi sehingga 1. Perniagaan bermula pada seawal jam 7. binatang ternakan dan lain-lain lagi. Pasar Tamu Mingguan ini terletak di tengah-tengah Pekan Tenom dan jarak lokasi kira-kira 3 kilometer daripada Sekolah Menengah Tshung Tsin Tenom. Pelbagai barangan dijual seperti sayur-sayuran .KAWASAN KAJIAN Pekan Tenom terletak pada koordinat geografi iaitu 5 ° 8 '0 " Utara. Pekerjaan utama penduduk di daerah Tenom ini ialah dalam sektor pertanian. Kedudukan yang terletak di antara Daerah Sipitang dan Nabawan menjadikan Tenom telah menjadi persinggahan kawasan pedalaman . . Ada pula sebahagian penduduknya berkerja dalam sektor kerajaan dan perkhidmatan. 00 petang memenuhi kawasan tapak tamu yang telah disediakan oleh Pihak Majlis Daerah. Bentuk muka bumi yang berbukit-bukau dan tanah yang subur telah menggalakkan penanaman kelapa sawit. lebih-lebih lagi peniaga yang datang daripada kawasan kampung dan pedalaman. 115 ° 57' 0" Timur. tanaman. getah.

PETA PEKAN TENOM PETUNJUK : Kawasan Pekan Tenom .

PETA KAWASAN KAJIAN .

PETA PASAR MINGGUAN PEKAN TENOM .

.

.

PERNIAGAAN RUNCIT : PASAR TAMU MINGGUAN DI PEKAN TENOM .

Hasil soal selidik juga saya kumpul untuk dianalisis. Hasil temu bual telah saya catatkan dan direkodkan. TEMU BUAL Saya telah melakukan temu bual ke atas beberapa penduduk tempatan semasa membuat kajian ini.KAEDAH KAJIAN Dalam menjalankan kajian ini. 2. saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk memperoleh maklumat iaitu : 1. Maklumat yang dikumpul akan dianalisis kemudian. SOAL SELIDIK Borang soal selidik telah saya berikan kepada 20 orang responden untuk mengetahui pendapat mereka tentang kesan negatif berkaitan tugasana yang telah diberikan. PEMERHATIAN Saya telah membuat pemerhatian di Pasar Tamu Mingguan uuntuk mendapat maklumat. 3. 4. RUJUKAN Saya telah melayari internet dan mengunjung perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. .

Mereka berbangsa Murut. gerai pakaian dan lainlain lagi. Cina dan lain-lain. Carta pai berikut menunjukkan bilangan perniagaan mengikut jenis gerai. Perniagaan Runcit Pasar Tamu Mingguan Pekan Tenom ini mempunyai pelbagai jenis gerai seperti gerai makanan ringan. gerai ikan . . Konsep dan Jenis Perniagaan Runcit di Pasar Tamu Mingguan Pekan Tenom Perniagaan runcit bermaksud menjalankan perniagaan yang tidak memerlukan modal yang besar dan dilakukan secara kecil-kecil. gerai sayur-sayuran. Kebanyakan gerai-gerai ini dijalankan oleh penduduk yang mendiami berhampiran dengan Pekan Tenom .DAPATAN KAJIAN a. Melayu.

buah-buahan. peduduk tempatan juga tidak perlu memasuk kawasan kampung untuk memperoleh sayur-sayuran segar kerana hanya mengunjungi Pasar Tamu Mingguan dan dapat membelinya dengan mudah. Hasil daripada perniagaan ini akan meningkat pendapatan mereka. kita perlu bersyukur kerana dapat menjalankan aktiviti perniagaan dengan perasaan muhibbah dan tolak ansur dalam kalangan pelbagai bangsa. sayur-sayuran dan lainlain. Selain daripada itu. . Selain daripada itu. Penduduk kawasan pedalaman berpeluang untuk memasarkan hasil pertanian mereka di Pasar Tamu Mingguan yang diadakan dua kali seminggu.b. Kepentingan Perniagaan Runcit Di Pasar Tamu Mingguan Pekan Tenom Perniagaan Pasar Minggu ini menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan peniagapeniaga. Sebagai contoh. mereka boleh menjual hasil kraftangan sendiri ke Pasar Tamu dengan modal yang sedikit sahaja. kita juga berpeluang merasa pelbagai jenis produk yang dihasilkan oleh kaum masing-masing. Pasar Tamu Mingguan ini juga dapat meningkatkan taraf penduduk tempatan kerana mereka dapat menjalan perniagaan secara kecil-kecilan. Sebagai penduduk tempatan Pekan Tenom. Seterusnya penduduk tempatan yang mengunjungi Pasar Tamu Minggu memperolehi barangan segar seperti ikan air tawar.

Governan Pihak kerajaan telah menggalakkan penduduk tempatan terutama petani kecil-kecilan untuk menjual produk mereka di Pasar Tamu Mingguan ini.c. ii. Infrastruktur Peniaga-peniaga disediakan tapak perniagaan mengikut jenis barangan yang akan dijual oleh mereka. Pihak Majlis Daerah juga telah mengeluarkan permohonan perlesenan perniagaan yang tidak membebankan kerana bayaran permohonan yang berpatutan. Faktor yang mempengaruhi perniagaan Runcit Di Pasar Tamu Mingguan Pekan Tenom i. Peniaga yang ingin menjalankan perniagaan hanya memohon di Majlis Daerah untuk mendapat tempat mereka berniaga. . Pertambahan Penduduk Pertambahan penduduk juga menggalakkan perniagaan ini dijalankan. Darjah Ketersampaian Keadaan jalan raya dan kereta api yang baik telah meningkatkan darjah ketersampaian ke Pasar Tamu Mingguan . iv. Mengikut kajian yang telah dijalankan Pekan Tenom tahun demi tahun penduduknya semakin bertambah dari tahun 2006 sehinggalah kini. iii.

Pencemaran. Barangan tidak berkualiti . Harga tanpa kawalan Peniaga juga meletakkan sesuka hati terhadap harga barang yang mereka perniagakan. Kesesakan Lalu Lintas Pertambahan penduduk juga telah menyebabkan kesesakan jalan pada hari Ahad dan hari Rabu. terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti iaitu :i. ii. Ada sesetengah peniaga dan pelanggan tidak membuang sampah sisa bungkusan atau makanan mereka walaupun pihak kerajaan telah menyediakan tong sampah di kawasan perniagaan. d. iv. penduduk tempatan yang rajin dan gigih juga telah menjadi pemangkin untuk memajukan perniagaan runcit di Pekan Tenom. Kesan Negatif Perniagaan Runcit Di Pasar Tamu Mingguan Pekan Tenom Ketika melaksanakan kajian kerja kursus ini.Kita perlu berbangga kerana pihak kerajaan sentiasa prihatin untuk menyediakan kemudahan infrastuktur kepada penduduk setempat. iii. Hal demikian telah menimbul kekeliruan kepada para pembeli. Jalan raya dipenuhi dengan kenderaan kerana meletakkan kenderaan di bahu jalan yang berhampiran dengan Pasar Tamu Mingguan menyebabkan jalan raya telah menjadi sempit dan sukar untuk dilalui. Selain itu.

Mereka menjual barangan yang kurang kualitinya. Soal Selidik Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Pasar Tamu Mingguan Pekan Tenom Jadual menunjukkan respon daripada 20 penduduk tempatan :Jenis Kesan Negatif Pencemaran Kesesakan Lalu Lintas Harga Tanpa Kawalan Barangan tidak berkualiti Pembaziran Bilangan respon 20 11 13 12 10 1 2 3 4 5 . Seterusnya. kita juga perlu ada semangat kekitaan terutamanya dalam menjaga kebersihan kawasan perniagaan agar dapat menghindar daripada sebarang penularan penyakit berjangkit. Selain itu. Peniaga sewajarnya mengamalkan amanah dan jujur dalam menjalankan perniagaan mereka.Terdapat juga peniaga yang tidak jujur semasa memperniagakan barang mereka. pengguna jalan raya juga sepatutnya lebih bertoleransi semasa berada dalam keadaan sesak untuk mengelakkan kemalangan jalan raya.

Contohnya. Pihak kerajaan juga perlu menyediakan kawasan tempat letak kenderaan yang bersesuaian untuk mengelak kesesakan lalu lintas. . saya patut melibatkan diri dan menyokong usaha pembangunan kerajaan .e. ii. iv. iii. Terutamanya pada letak tanda harga. Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Pasar Tamu Minggu Pekan Tenom i. Pemandu juga perlu mematuhi peraturan yang telah dikuatkuasa dan pihak berkuasa pula perlu mengambil tindakan tegas kepada pesalah . kempen beg penggunaan beg plastik. Pihak tertentu juga perlu menganjurkan kempen alam sekitar untuk memupuk kesedaran penduduk setempat untuk lebih menghargai dan memelihara alam sekitar. kawalan timbangan dan sukatan . Pihak kerajaan perlu membuat pemantauan untuk mengelakkan daripada peniaga sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Menyedari tentang tanggungjawab sebagai warga penduduk di Pekan Tenom. Saya juga sedar bahawa kita sewajarnya berilmu dan berketrampilan dalam menangani masalah yang dihadapi. terutamanya kempen alam sekitar .

Saya amat berbangga kerana pihak kerajaan bertanggungjawab kepada bangsa dan negara agar seiring dengan pembangunan negara melalui slogan “Rakyat didahulukan. Penduduk setempat sentiasa berdikari dalam memajukan taraf hidup masing-masing Selain itu. pencapaian diutamakan. saya mendapati bahawa perniagaan runcit di Pasar Tamu Mingguan telah banyak menyumbang dalam peningkatan ekonomi Pekan Tenom.RUMUSAN Setelah menyiapkan kajian ini. pihak kerajaan juga sentiasa memikirkan kebajikan penduduk tempatan dengan menyediakan pelbagai infrastruktur bagi memudahkan kegiatan perniagaan di Pasar Tamu Mingguan.” .

LAMPIRAN .

Gambar menunjukkan jadual masa perniagaan Pasar Tamu Mingguan dan Pasar Malam .

Gerai Makanan dan minuman .

Gerai Sayur-sayuran .

Gerai Telur .

Gerai Pakaian .

Punca-punca pencemaran .

2011. BUKU TEKS Abu Rahim Mohammad Nor. Referens Lengkap Geografi PMR. Kampung Kalang . http://pondoksiti.com/2011/03/pendidikan-alam-sekitar. 45 tahun . LAMAN SESAWANGAN i. Encik Lee Tan Bi .RUJUKAN 1.Marshall Cavendish Education : Kuala Lumpur 3. Geografi Tingkatan Tiga. Peniaga.com/?classified:ingin-mulakan-perniagaan-kecil-kecilan-tetapi-tiada-modal-ingin- membuat-pinjaman-tetapi-ti:5G0NHJ3C9S 2. Peti Surat 100. 2010. 89908 Tenom 4. http://www. ORANG SUMBER i.html ii.majalah.blogspot. BUKU RUJUKAN Azizah Ahmad. Cerdik Publication : Kuala Lumpur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful