Psihopatija, kao mentalni poremećaj, igra veliku ulogu u ljudskom društvu.

Ljudska bića su svakodnevno izložena manipulaciji od strane onih koji pate od ovog ‘oboljenja’. S tim u vezi, bilo bi veoma uputno da se pozabavimo ovim ‘fenomenom’ sa naučne tačke gledišta, tj. uz pomoć dostupnih nam saznanja sa polja psihologije i psihijatrije. Danas postoji sasvim dovoljno naučnih podataka na temu psihopatije, mada se oni iz nekih "čudnih" razloga ne populariziraju a dobre knjige na tu temu nisu lako dostupne. Koji bi razlozi za to mogli biti, vidjećemo kasnije. Pri svemu tome moramo imati na umu da psihopatija ima i neke osobine "zaraznog" oboljenja, tako da će i normalni ljudi moći u sebi prepoznati neke "simptome" karakteristične za taj poremećaj. Naravno, ovdje se ne radi o prenosu "uzročnika", nego određenih ‘simptoma’ u smislu karakternih crta, osobina, načina razmišljanja i ponašanja, od strane psihopata na normalne ljude. Sam mehanizam "prenošenja" bolesti takođe je interesantan, tako da se može čak metaforično reći da većina nas već sada u sebi nosi taj "virus", odnosno, neke njegove ‘varijante,’ ali od našeg imunog sistema uveliko zavisi da li će se i u kojoj mjeri to oboljenje manifestovati, a isto tako da li ćemo ga uspjeti kompletno iskorijeniti iz našeg mentalnog sistema. Od našeg poznavanja ove problematike i lične volje, zavisiće to koliko će naš zaštitni sistem biti jak, odnosno, u stanju da se uspješno bori protiv ove vrste pošasti. Većini ljudi kad čuju pojam – psihopat, odmah na pamet pada neki serijski ubica tipa Hanibala Lectora iz filma Silence of the Lambs. Međutim, čini se da kad se o ovom problemu radi, stvar nije baš tako jednostavna. Psihopate su često inteligentni ljudi koji ne dolaze u sukob sa zakonima. Oni mogu čak i da ih pišu a mogu da budu i predsjednici država, generali, doktori, sveštenici, advokati, sudije, sportisti, glumci itd. U generalnom smislu, možemo reći da je jedna od glavnih psihopatskih osobina - jedna opsesivna potreba za nametanjem svoje volje, stavova, ideja ili iluzija drugima, s ciljem da bi se oni kontrolisali. S obzirom da se radi o individuama koje su opsjednute sticanjem vlastite moći i kontrolom drugih, ne bi trebalo biti nikakvo čudo što će se mnogi od njih odlučiti na to da se bave politikom, religijom ili drugim djelatnostima uz pomoć kojih mogu ostvariti tako nešto. Isto tako, kao individue bez savjesti a često prilično inteligentne, oni su veoma prodorni na svim društvenim hijerarhijskim

ljestvicama, uključujući i one religijske, naravno. To su ljudi koji teže ostvarenju svog cilja po SVAKU CIJENU. Nakon što uspiju da se popnu na vrh piramide vlasti, oni se okružuju sa sebi sličnima koji su im istovremeno lojalni, što podrazumijeva jedan proces – negativne selekcije kadrova. Neke psihopate tokom naše istorije dolazile su i još uvijek dolaze na prijesto država po samom pravu naslijeđa, kao što je to slučaj s tzv. "kraljevskim lozama" ( "plava krv") jer koliko je poznato, psihopatija je takođe i nasljedno oboljenje, dok drugi, opsjednuti vlašću, bezobzirno gaze sve na svom putu do nje. Tako, često imamo i slučaj da na čelo država dođu ljudi koji u suštini pate od jednog mentalnog poremećaja kojeg nije lako dijagnosticirati ali koji je kao oboljenje već od davnina poznato u nauci, odnosno, psihijatriji i psihologiji. Nakon što dođu na pozicije vlasti, te individue onda sprovode tzv. “negativnu selekciju kadrova” što podrazumijeva okruživanje individuama sličnim sebi i njihovo postavljanje na sve ključne funkcije u državi (uprava, informativni mediji, ekonomija, bankarstvo, vojska, policija, obrazovanje itd. itd.) Stvar komplikuje to što usljed tendencije običnog čovjeka da se identificira sa svojim vođama, uskoro započinje proces ‘psihopatizacije’ naroda, koji je uveliko potpomognut medijima, koja su pod njihovom kontrolom. Tako običan čovjek nakon određenog vremena izložen ‘mentalnoj obradi’ (ispiranje mozga i programiranje svijesti) poprima nove osobine, te mjenja način rezonovanja i ponašanja. Mi danas već uveliko igramo na muziku koju nam psihopate sviraju, a o dirigentima i kompozitorima nećemo ovom prilikom. Klasičan primjer za proučavanje same dinamike ove pojave i razvoja ovog ‘fenomena’ je nacistička Njemačka, mada, na žalost, sličnih primjera može se naći bezbroj, kako kroz cijelu našu istoriju, tako i dan danas. Naravno, za područje Balkana ovaj ‘fenomen’ je takođe prilično karakterističan, tako da neki mogu lakše da ga razumiju u kontekstu proučavanja istorijskih događanja na tom području. Naravno, nisu sve psihopate oni koji su na vlasti, niti su svi koji su na vlasti psihopate. Mnogi od onih koji pate od ovog mentalnog poremećaja su obični ljudi, članovi naše familije, kolege s posla ili prijatelji i poznanici koje mi često

volimo da nazovemo "ekscentricima". (Čini se da je ovaj pojam smišljen jer ljepše zvuči od pojma – psihopat). Doduše, odnedavno je pojam – psihopat - izbačen iz zvanične upotrebe i zamijenjen pojmom - sociopat. Prema najnovijoj terminologiji, psihopate danas nazivaju i osobama sa ‘anti-socijalnim poremećajem ličnosti’. Interesantna definicija koja normalnom čovjeku ostavlja utisak da se tu radi o nekom hermitu koji živi povučeno i nikoga ne dira, što u suštini, nema veze sa stvarnošću. Čini se da neki danas u svijetu ulažu velike napore da se odvrati pažnja ljudi sa ove problematike, odnosno, da se na ovom polju unese što veća konfuzija ili stvar zataška koliko je to god moguće. Istovremeno, psihopatski psihološki profil i način ponašanja, propagira se na jedan veoma vješt način uz pomoć medija, kao - "cool"!!! Tako, prema njima, svi mi bi trebali da se bavimo samo - stilom, kao i oni; a ne – suštinom. Mi treba samo da pratimo trendove koje nam oni zacrtavaju. *** "Tradicionalno afektivne i interpersonalne karakterne crte kao što su egocentričnost, varanje, plitka osjećanja, manipulacija, sebičnost, nedostatak empatije, osjećaj krivice ili kajanje, igrali su glavnu ulogu u konceptualizaciji ili dijagnostici psihopatije. (Cleckley; Hare 1993; Widiger and Corbitt). Ta tradicija je bila prekinuta 1980. godine objavljivanjem DSM-III, Dijagnostičkog i Statističkog Priručnika za Mentalne Poremećaje (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, prim. prev.). Psihopatija, - sa promjenjenim imenom u - antisocijalni poremećaj ličnosti – sada se definisala istrajnim kršenjem društvenih normi, uključujući laganje i krađu, izostancima s posla ili iz škole, nedosljednom ponašanju na poslu i hapšenjem usljed saobraćajnih prekršaja. Među razlozima koji su bili navedeni za ovo dramatično udaljavanje od korištenja kliničkih zaključaka bili su ti da su lične karakterne crte teške za pouzdano određivanje, i da je lakše odrediti ponašanje koje je tipično za neki poremećaj, nego razloge njegove pojave. To je rezultiralo jednom dijagnostičkom kategorijom koja je bila prilično pouzdana ali sa dubioznom

Toj kategoriji nedostajala je podudarnost sa drugim. prim. dobro utemeljenim konceptima psihopatije. bili su naširoko diskutovani u kliničkoj i naučnoj literaturi (Widiger and Corbitt). što je bio jedan propust koji je dozvolio da individue sa potpuno različitim ličnostima. ali većina individua sa antisocijalnim poremećajem ličnosti nisu psihopate. Patrick. Na primjer. U isto vrijeme.[…] Problemi sa DSM-III i njegovom revidiranom verzijom (DSM-IIIR) 1987. Većim dijelom ta debata je bila u vezi nedostatka ličnih karakternih crta prilikom dijagnostike ASPD (anti-socijalnog poremećaja ličnosti. u poređenju sa normalnim individuama. bilo je veoma mnogo dokaza da su kriterijumi za anti-socijalni poremećaj ličnosti (ASPD). Psihopate se dramatično razlikuju od ne-psihopata u obavljanju raznolikih kognitivnih i afektivnih zadataka. stavovima i motivacijama potpadaju pod istu kategoriju. […] Stvari postaju još problematičnije kad uzmemo u obzir da je opis anti-socijalnog poremećaja ličnosti (ASPD) u Priručniku DSM-IV (za kojeg se tu takođe kaže da je on poznat kao psihopatija) sadrži mnoge odrednice tradicionalnih osobina psihopatije. (Larbig and others. […] Razlika između psihopatije i anti-socijalnog poremećaja ličnosti je još više naglašena uz pomoć posljednjih laboratorijskih istraživanja koja su obuhvatala procesiranje i korištenje lingvističkih i emocionalnih informacija. […] Većina psihopata (izuzimajući one koji nekako uspijevaju da se probijaju kroz život bez dolaska u kraći ili duži kontakt sa pravosudnim organima) ispunjavaju kriterijume za anti-socijalni poremećaj ličnosti (ASPD). […] . psihopate imaju manju sposobnost u procesiranju ili korištenju dubokih semantičkih značenja jezika i razumijevanju emocionalnog značaja događaja ili iskustava. prev.vrijednošću.). definisali jedan poremećaj koji je bio više iskrivljen nego "realan" (Livesley and Schroeder). Williamson and others).

pravosuđa. psihopata se nalazi u jednoj situaciji u kojoj on ima veliku ‘prednost’ nad normalnim čovjekom.po samoj svojoj suštini – zli. težeći tome da ne povrijede druge prilikom ostvarenja svojih ciljeva. bavljenje ambalažom ili stilom a ne suštinom. politike. itd. možemo lako vidjeti da psihopate i oni sa anti-socijalnim poremećajem ličnosti mogu veoma lako da se umiješaju u grupe koje promovišu anti-socijalne i kriminalne tendencije. Without Conscience.sve više tolerišu. Njega ništa ne može da koči. biti "cool. Malo je teže zamisliti kako oni sa ASPD mogu da se sakriju među više pro-socijalnim segmentima društva. (Babiak). nemajući savjest u sklopu svog bića. površnost." [Hare. Ph.Dijagnostička konfuzija u vezi ova dva poremećaja ima potencijal da nanese veliku štetu. Normalnim ljudima savjest na neki način služi kao kočnica. Psychopathy and Antisocial Personality Disorder: A Case of Diagnostic Confusion. kao što su egocentričnost." društvu u kome se neke psihopatske karakterne crte. Psychiatric Times.. On će se služiti svim sredstvima da ostvari svoje ciljeve. pa čak i vrednuju.potpunim odsustvom savjesti . U mojoj knjizi." manipulacija drugih. psihopate nemaju poteškoća kod infiltracije u područjima biznisa. . tako i pacijentima. XIII Issue 2] *** Klasični psihopata odlikuje se . nedostatak obzira za druge. da se radnicima kriminalističke službe od toga ježi koža. [Da li je to rezultat jedne sveobuhvatne kampanje ‘psihopatizacije’ ljudskih bića?!?] S obzirom na sve ovo. February 1996: Vol.D. Međutim. tvrdio sam da mi živimo u jednom "kamufliranom društvu. osim možda onih pravila uspostavljenih u okviru pravnog sistema društva. Radi se o ljudima koji su većinom .kao jedne važne osobine koju posjeduju normalni ljudi. One egocentrične. tako da će oni većinu svojih postupaka ‘vagati’. hladnokrvne i nemilostive psihopate koji se infiltriraju u sve aspekte jednog društva imaju takvo rušilačko dejstvo na ljude oko njih. vlade. Međutim. akademije i drugih struktura duštva.. kako društvu. . Robert D.

On čini bizarne i samo-destruktivne stvari zato što je potpuno imun na konsekvence koje bi normalnog čovjeka ispunile osjećanjima srama ili griže savjesti. U mnogim slučajevima ispoljavaju jednu "nadprirodnu magnetičnu privlačnost za pripadnike suprotnog pola"." "Oprezni. On takođe navodi da postoji mnogo slučajeva psihopata koji normalno rade kao biznismeni. Da li odatle možemo zaključiti da se psiholozi danas bave svim aspektima čovjekovog bića." "Šarmantni.samo što im nedostaje duša." "rušilački nastrojeni" i slično. već odavno protjeran iz moderne psihologije." i "imaju mnogo uspjeha u zavođenju žena": Međutim. mogu da pišu naučne radove. međutim. Ukoliko psihopata uopšte nešto osjeća. Checkley navodi da je psihopatija sasvim uobičajena u ljudskom društvu." "Mogu da ostavljaju utisak nekoga u koga se čovjek može pouzdati. doktori.The Mask of Sanity. Checkley: "Oni mogu biti simpatični." "Impresivni. pa čak i – psihijatri! Checkley sugeriše da oni izgledaju u svakom pogledu kao normalni ljudi. osim onog – najvažnijeg?!) Taj nedostatak karakteristika duše. Oni mogu biti briljantni. (Ovdje moramo napomenuti da je pojam – duša. čini ih veoma efikasnim "mašinama". Checkley-u. Prema Dr. za njega predstavlja samo jednu malu nezgodu ili "čistu sitnicu"." "Inteligentni. . psihopate boluju od jedne stvarne mentalne bolesti koju on označava kao – potpuni i neizlječivi nedostatak osjećanja. Ono što bi drugi u tom smislu smatrali katastrofom.Ovdje ćemo se poslužiti nekim navodima iz knjige . vremenom postaje sve jasnije i jasnije da te njihove riječi nisu u skladu s njihovim ponašanjem. onda su to emocije najpliće vrste. "oni su neodgovorni. Veliku konfuziju pravi to što psihopate imaju dosta osobina koje mnogi normalni ljudi smatraju poželjnim ili zavidnim. oni često ostavljaju utisak jednog nevjerovatno čvrstog samo-pouzdanja. Na primjer. ("Po . mogu da IMITIRAJU riječi pune emocija (veoma su uspješni glumci).

u stanju su da obavljaju veoma kompleksne radnje koje su zamišljene tako da izazovu druge da im ovi daju svoju podršku za ono što oni žele. Psihopate se najčešće druže samo s onima od kojih mogu imati neke koristi. Tek nakon dužeg vremena njihove kolege i saradnici postaju svjesni činjenice da je njihov uspjeh i napredak zasnovan na gaženju drugih ili kršenju njihovih prava. S obzirom da su veoma efikasne mašine. oni često kod drugih ljudi veoma spretno inspirišu osjećaj iskrenog povjerenja. Na taj način mnoge psihopate su u stanju da dostignu visoke pozicije u društvu."da bi to zaboravio". oni su često i narcisoidni. prijateljima i kolegama s posla. Za psihopatu je najvažnija jedino njegova "glad. gestova laži i manipulacija – kako bi uvukli žrtvu u svoju zamku. Čini se da oni to STVARNO zaborave. dok istovremeno čine strahovite štete članovima svojih porodica. kao kompjuteri. osim ukoliko se to ne može apsorbovati s njegove strane u smislu neke vrste "hrane". Iako su potpuno indiferentni što se prava drugih tiče. te tako ne osjeća ni potrebu da treba nešto da mijenja u vezi svog ponašanja." a sve ostalo je za njega ‘tamo negdje daleko’. On se kamuflira uz pomoć jedne "maske trezvenosti. Dobri su stratezi i veoma dobro se maskiraju koristeći sve vrste riječi." a onda slično grabljivim životinjama tiho i neprimjetno prati svoju žrtvu. približava joj se i krši njen otpor. slabosti i mane. te će igrati na te karte koliko god je to moguće i kako im to odgovara.") Oni su tip čovjeka koji će u jednom momentu tvrditi kako je strahovito pogođen bolom usljed smrti nekog bliskog prijatelja ili člana porodice. a u sljedećem momentu će otići na neku žurku ili u disko klub . Osim što su egocentrični. psihopata je – predator ili grabljivac. Rijetko kad dolaze u sukob sa zakonom. Narcisoidnost je samo jedna od njihovih karakternih crta.njihovim plodovima poznaćete ih. Ukratko." a sve ostalo je od strane njegovih nagona rangirano kao manje vrijedno. saznati sve njihove vrline. Psihopata nikada ne smatra da s njegovom psihom nešto nije u redu. . U mnogim slučajevima oni će prethodno skupiti što je moguće više informacija o svojim žrtvama. izdvaja je iz stada. Za njega postoji samo jedno pitanje: "Da li se to može na neki način iskoristiti" ili – "da li ja mogu nešto od toga dobiti.

zato što im brzo postaje dosadno. oni će još u svojoj mladosti primjetiti tu "čudnu" osobinu kod drugih. glatkost i tečnost govora. SLATKORJEČIVOST I POVRŠINSKI ŠARM – tendencija ka milozvučanosti i uglađenosti. odnosno. neobičnim. Psihopate su arogantni ljudi koji vjeruju da su superiorna ljudska bića. te će taj problem prilično brzo intelektualno premostiti.Iako nemaju savjesti. psihopata uvijek pobjeđuje. Dr Robert Hare. samo-svjesnosti. nisu sposobni da obavljaju isti posao duže vremena. Oni su se oslobodili od društvenih pravila ponašanja kao npr. Autor je knjige Without Conscience. vole da rizikuju tj. uzbudljivim iskustvima odnosno stimulacijama koje izazivaju uzbuđenje. Na primjer. ili da obavljaju zadatke koje oni smatraju glupim ili rutinskim. samouvjerenost i hvalisanje. Ček-lista za provjeru psihopatije 1. GRANDIOZNA SAMOVRIJEDNOST – jedan uveliko naduvan pogled na svoje sposobnosti sa pretjeranim samopouzdanjem. U svakoj interakciji između psihopate i normalnog čovjeka sa potpunim opsegom emocija. . uzimanja riječi kad na njih dođe red. Šarm psihopate ni u kom slučaju ne sadrži u sebi tragove stida. a onda će svoje žrtve često manipulisati tako što će se oslanjati ili apelovati na NJIHOVU savjest. kod razgovora. *** Amerikanac. Dr Robert Hare je jedan od svjetskih eksperata za psihopatiju. skloni su upuštanju u riskantne radnje. niti on ispoljava strah od bilo čega. jaka tvrdoglavost. POTREBA ZA STIMULACIJOM ili SKLONOST KA DOSADI – jedna prekomijerna potreba za novim. privlačnost. 2. Psihopate često imaju lošu samo-disciplinu kod potpunog izvođenja zadataka. 3. Psihopata će vas uvijek optužiti da radite ono što on radi ili namjerava da uradi. šarmantnost. Psihopati nikad ne zastaje jezik u grlu.

bezobrazni. VARANJE I MANIPULACIJA – koriste se obmanama. agresivnosti ili verbalno vrijeđanje drugih. 5. ispoljavanje hladnoće uprkos izraženim znakovima društvenosti od strane drugih. PATOLOŠKO LAGANJE – može biti umjereno ili pretjerano. beskrupulozni.4. NEOSJETLJIVOST I NEDOSTATAK EMPATIJE – nedostatak osjećanja prema ljudim uopšte. NEDOSTATAK KAJANJA ILI OSJEĆAJA KRIVICE – nedostatak osjećanja ili obzira za gubitak. nedovoljna kontrola ljutnje i temperamenta. PROMISKUITETNO SEKSUALNO PONAŠANJE – niz kratkih. 7. površnih. manipulativni i nepošteni. hladnokrvnosti i potpuni nedostatak svake empatije. mnogobrojninih seksualnih afera i nasumično biranje seksualnih partnera. prevejani. dosade. PLITKA OSJEĆANJA – emocionalno siromaštvo. prezrivi. u umjerenoj formi oni će biti lukavi. bezobzirni i netaktični. nepristrasnosti. 9. u eksteremnoj formi. bezosjećajnost i nemilosrdnost zastupljena. prezirom ili omalovažavanjem svojih žrtava. oni će biti varalice. ponašaju se prenagljeno. hladni. tajanstveni i bistri. što se odlikuje nedostatkom obzira za osjećanja i patnju njegovih ili tuđih žrtava. 8. manipulativna. bol i patnju žrtava. nestrpljivosti. niskom samo-disciplinom i nesposobnošću da započnu ili ispune svoje obaveze. održavanje nekoliko "ljubavnih" veza u isto vrijeme. u stepenu u kome je eksploatacija. . skloni su svakoj vrsti prevare ili obmanjivanja drugih kako bi stekli neku ličnu korist. sebična i eksploatatorska finansijska zavisnost od drugih koja se odražava nedostatakom njihove motivisanosti. lažovi. 11. za razliku od tačke #4. prepredeni. 10. PARAZITSKI ŽIVOTNI STIL – jedna namjerna. ograničen opseg ili dubina osjećanja. tendencija ka ravnodušnosti. 6. LOŠA KONTROLA PONAŠANJA – izražavanje iritacije. Oni to većinom ispoljavaju ohološću. stalna tendencija ka navođenju drugih na seksualne aktivnosti ili pričanje s ponosom o svojim osvajačkim uspjesima i seksualnim avanturama. prijetnje. podmukli.

aljkavi su na poslu. podmetanje požara. besciljnost. 19. 20. 17. nepažnje ili neredovnog javljanja zakonskim organima. NESPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA VLASTITE POSTUPKE – nesposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke. antagonistička manipulacija. kontrolisanja nagona i frustracije. bezobzirne tvrdoglavosti. ludo odvažni. nasilje nad slabijim. nestalni i nesmotreni. vandalizam. nedostatak životnog smijera. ne ispunjavaju na vrijeme ugovorene posove. nesposobnost odoljevanja iskušenjima. varanje. nepredvidljivi. NEDOSTATAK REALNIH DUGOROČNIH CILJEVA – nesposobnost ili stalni neuspjeh kod donošenja i izvođenja dugoročnih planova i ciljeva.12. 18. uključujući laganje. MNOGOBROJNE KRATKOTRAJNE BRAČNE VEZE – nisu u stanju da budu privrženi bilo kome ili čemu. . nedostatak predanosti na poslu. kao rezultat nedostatka savjesti. seksualne aktivnosti. kod plaćanja računa i vraćanja dugova. OPOZIV USLOVNOG PUŠTANJA NA SLOBODU – opoziv uslovnog oslobađanja iz zatvora zbog nepromišljenosti. često odsustvuju s posla. manipulacije. kao npr. 14. RANI PROBLEMI U PONAŠANJU – razne vrste ponašanja u periodu do 13 godina. nomadska egzistencija. IMPULSIVNOST – ispoljavanje postupaka bez predumišljaja i nedostatak reflekcije i planiranja. 16. 13. agresivnosti. nedostak promišljenosti i uzimanja u obzir mogućih posljedica svojih postupaka. bezosjećajnosti. 15. MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA – problemi u ponašanju u starosnom dobu između 13 i 18 godina. negiranje svoje lične odgovornosti i pokušavanje manipulacije drugih. NEODGOVORNOST – nisu u stanju da ispunjavaju ili ispoštuju svoje obaveze. ispoljavaju kriminalne radnje ili neke druge antagonističke aspekte u smislu eksploatacije. KRIMINALNA VIŠESTRANOST – razne vrste kriminalnih radnji i prestupa. drogiranje ljepkom. korištenje alkohola i bježanje od kuće. osjećaj velikog ponosa kad nekažnjeno obave neke kriminalne radnje. bez obzira na to da li je osoba bila uhapšena ili optužena za njih.

S obzirom da svako jednostavno pretpostavlja da je savjest stvar koja je univerzalna među svim ljudskim bićima. ne znači automatski da on pati od ovog mentalnog poremećaja. nemate osjećaja krivice. prijateljima ili čak članovima vaše porodice. nemate onaj obzir za dobrostanje drugih. Zamislite takođe da je pojam – odgovornost. kao neke obične budale. Ovdje bi trebali napomenuti da će većina normalnih ljudi naći neke od ovih osobina kod sebe. skrivanje činjenice da je vi uopšte nemate.D. Sada ovoj čudnoj fantaziji dodajte i jednu svoju sposobnost da sakrijete od drugih ljudi činjenicu da je vaš mentalni sklop potpuno drugačiji od njihovog. Ph.: Zamislite – ako možete – da nemate savjesti. bez obzira na sve vaše sebične gestove ili ružne stvari koje ste drugima činili. osim kao jedan suvišan teret kojeg drugi nose na svojim leđima. što bi mogla biti posljedica jedne vješto organizovane kampanje "psihopatizacije" (transpersonalizacije) ljudskih bića koja se već odavno uveliko odvija. mahom preko medija. žaljenja ili griže savjesti bez obzira na to šta radite. Zamislite da se uopšte ne morate da bakćete sa stidom. bilo da se radi o strancima. vama potpuno nepoznat.*** Naravno. Dr Hare se koristi bodovanjem u smislu prisustva i stepena izražajnosti svake od ovih osobina. nimalo. . da se niste čak nikada u svom životu imali priliku postidjeti. *** Ovdje slijedi jedan kraći izvod iz knjige The Sociopath Next Door. samo prisustvo nekih od ovih osobina kod čovjeka. mada se to može desiti i nakon jedne duže neposredne interakcije sa osobama koje pate od ovog mentalnog poremećaja. vama će biti veoma lako. tako da mu krajnji rezultat indicira da li neko "boluje" od psihopatije ili ne. Martha Stout.

tako da vas ništa ne ometa da radite sve upravo onako kako se to vama sviđa. onda možete da radite šta hoćete. Vi možete da radite šta hoćete a pored svega toga ta vaša čudna prednost nad većinom drugih ljudi koje njihova savjest drži na uzdi. jer nisu svi ljudi isti. postoje individue koje motiviše njihova glad za krvlju a postoje i oni koji nemaju takav apetit. Postoje nasilni ljudi i mirni ljudi.Osjećaj krivice ili stid ne može vas da odvrati od bilo koje vaše želje. [.] Ukoliko vas nikakva sila ne zaustavlja.. što se toga tiče (jer imaju savjest)? Odgovor će uveliko zavisiti od toga kakve su to želje koje vi imate. jer ga nemate. onda takođe možete da organizujete i likvidaciju velikog broja ljudi koji tako nešto ne mogu ni da naslute. Drugim riječima. Neka ljudska bića su veoma pametna i talentovana. da rijetko kome pada na pamet da posumnja u vaše psihičko stanje. Neki ljudi – bilo da imaju savjest ili ne. a drugi vam se nikada nisu otvoreno suprostavili zbog te vaše hladnokrvnosti. a većina. Kako ćete vi da živite svoj život? Šta ćete da uradite sa ovim svojom tajnim ‘adutom’. vi ste potpuno oslobođeni od svih unutrašnjih smetnji. a što je najzgodnije u svemu. vanjski svijet to nije u stanju kod vas da primjeti. Sa . Ukoliko ste rođeni u pravo vrijeme.više vole miran život. toliko izvan vaših ličnih iskustava. svjesni da su drugi ljudi hendikepirani. sa pristupom nekom porodičnom nasljedsvu i ako imate specijalni talenat za raspirivanje mržnje kod drugih ljudi ili da ih lišavate njihove imovine. Čak ni oni koji su potpuno beskrupulozni nisu svi isti. bez ikakvih ‘napada’ griže savjesti. dok su drugi ispunjeni snovima i divljim ambicijama. Ledena voda koja teče kroz vaše vene je toliko bizarna. . druga su glupa.. nalaze se negdje u sredini. s njihove strane najvjerovatnije neće biti otkrivena. sa savješću ili bez nje.

Jedna važna veza sa neurobiloško-bihejvioralnim segmentom tog lanca mogla bi da se sastoji od promijenjenog funkcionisanja cerebralnog korteksa (moždane kore. prev. to nije tako…oni reaguju na riječi sa emocionalnim nabojem isto kao što reaguju i na neutralne riječi. možda čak i do nekih 50%. Kod psihopata.. prim. Normalni ljudi reaguju na emocionalno nabijene riječi mnogo brže i mnogo intenzivnije nego na riječi koje su neutralne. Neke od najinteresantnijih informacija u vezi toga kako moždana kora funkcioniše kod psihopatije dolaze nam iz naučnih radova na temu .] *** "Istraživanja na području genetičkog nasljeđivanja pokazala su statističke rezultate koji bi mogli da izazovu žučne socijalne i političke reakcije.. pamti i prepoznaje riječi koje se odnose na emocionalna iskustva mnogo bolje nego riječi koje su emotivno-neutralne.mnogo para vi to možete ostvariti sa velike udaljenosti. nego su skoro sigurno oligogenične. .. Važno je naglasiti da se ove ekstremno kompleksne karakteristike najvjerovatnije ne određuju od strane samo jednog gena. Kad govorimo o nasljeđivanju atletskih karakteristika ili introvertnosti. Međutim. jer su tu iste statističke metode korištene. onda već jeste. a onda se lijepo zavaliti u svoju fotelju i uživati u svom zadovoljstvu.) psihopate.. [.kako ljudska bića procesiraju jezik.. Istraživanja indiciraju da mozak normalnih ljudi prati. ili čak bipolarnog poremećaja ili šizofrenije. – stvarna tendencija čovjeka da posjeduje određene psihopatske karakteristike djelomično potiče iz krvi. onda ta informacija nekako i nije toliko šokantna. što podrazumijeva da su uzrokovane od strane više gena sa uzajamnim dejstvom. kad se radi o psihopatskim tendencijama.

Drugim riječima. One se urezuju u njihov mozak isto kao i sve druge riječi. . ruše naša dostignuća. prazne naše bankovne račune. narušavaju naše međuljudske veze. što za normalne ljude ne bi bio nikakav neurološki problem." Sada dolazi još nešto interesantno: "Psihopate pokazuju povećanu cirkulaciju krvi u temporalnim režnjevima mozga kada trebaju da riješe neki zadatak koji sadrži u sebi emotivne riječi. čak i na one od nas koji nismo traumatizirani u kliničkom smislu. što je samo po sebi već dovoljno tragično. osim kad jedan takav doživljaj može da se KALKULIŠE kao jedan hladni intelektualni zadatak. Te individue.To podrazumijeva da za njih riječi nabijene emocijama nemaju nikakvo dublje značenje. narušavaju naše samopouzdanje i naše mjesto na zemlji. Kod normalnih ljudi do takve pojačane cirkulacije krvi dolazi u slučajevima kada moraju da riješe neki malo teži problem intelektualne prirode. Psihopatija je nesposobnost da se procesira jedan emocionalni doživljaj. psihički su reagovali manje više kao da im je bilo dato da riješe neki problem iz algebre. koje čine 4% populacije. psihopate koje su pokušavale da riješe neke zadatke koji su bili bazirani na emotivnim riječima." *** Visoka zastupljenost sociopatije u ljudskom društvu ima duboke posljedice na ostatak nas koji takođe moramo živjeti na ovoj planeti. uključujući ljubav i pažnju. Implikacije svega ovoga su zapanjujuće… Psihopatija je nešto mnogo više od nedostataka savijesti.

Ali psihološka veza nije samo u tome.ili šta čini razliku između jedog običnog siledžije i sociopatskog ubojice – nije ništa drugo do društveni status. bezočnog laganja šefu o svom kolegi s posla. što nije etično ili što je sebično. krvožednost ili jednostavno. Šta čini različitim onog psihopatu koji živi na tuđoj grbači od onoga koji povremeno opljačka neku samoposlugu. što je iznenađujuće. to je jezivo. mnogi ljudi ništa ne znaju o ovom poremećaju. niti smo u stanju identificirati. serijskih ubica. bilo da se tu radi o tiranima ili običnim nemilosrdnim društvenim ‘snajperima’. ili ako znaju. predstavljaju jednu grupu samu po sebi. nagon. . intelekt. Oni koji uopšte nemaju savjest. kad radimo nešto što je nemoralno. da ne pominjemo kako bi se osjećali ukoliko bi namjerno povrijedili neku drugu osobu. i recimo. rasna pripadnost. Prisustvo ili odsustvo savjesti pravi jednu duboku podjelu među ljudima. oni stvaraju neku sliku o tome u smislu nasilne psihopatije – ubica. koja je mnogo veća nego nivo inteligencije. pa čak možda biti i osuđeni na smrt od strane našeg pravosudnog sistema.I pored svega. . ta veza se nalazi u odsustvu jednog unutrašnjeg mehanizma koji nas alarmira. masovnih ubica – ili ljudi koji su stalno krše zakone i koji će ako budu uhvaćeni završiti u zatvoru. jednu veću grupu ne-nasilnih sociopata među nama. Većina nas ne bi mogla zamisliti nikakvu vezu između smišljanja jednog etničkog genocida. Većina nas bi osjetila jednu umjerenu krivicu ukoliko bi pojeli poslednji komad kolača iz kuhinje. Jasno i glasno. neka pogodna prilika. pa čak i pol. ili onoga koji spada u moderne mafijaše. Mi obično nismo svjesni. onih ljudi koji ne spadaju u blatantne prekršioce zakona i od kojih naš pravni sistem pruža veoma malu zaštitu. emotivno govoreći.

religiji. Često zauzimaju karakterističnu pozu odavajući utisak "nekoga ko raspolaže nekim tajnim znanjem" dok se prema drugima. koji ne pripadaju njihovoj kliki. Ph. slično ćelijama raka. Oni koji su imali priliku da upoznaju neke osobe koje se predstavljaju duhovnim guruima ili adeptima u nekim ezoteričkim društvima. napreduju kroz sve pore društvenog sistema i zauzimaju ključne funkcije. Inkvizicija je samo jedan od primjera na osnovu kojeg se može vidjeti koliko daleko to može da ide. sam podatak da ih nalazimo čak i među psihijatrima i psiholozima. onda se to radi po SVAKU cijenu i sva sredstva su dozvoljena.Ono što čini sve te ljude različitim od ostatka nas. Psihopate često nalazimo među nacionalnim vođama ili nacionalističkim i vjerskim fanaticima koji su sposobni da svojim fanatizmom "zaražavaju" druge. to je jedna potpuno prazna rupa u njihovoj psihi. S tim u vezi. podmukli i od njih često možemo da doživimo onaj čuveni osjećaj . gdje bi normalno trebale da se nalaze najrazvijenije od svih humanih karakteristika. vidjeće da čak i tamo vrvi od njih. Psihopate još od rane mladosti primjećuju da se razlikuju od većine drugih ljudi a imaju sposobnost da se međusobno prepoznaju i udružuju. a kad je ostvarenje Božjih ciljeva u pitanju.D. a onda manipulišu njima kako im to odgovara.. često . The Sociopath Next Door] *** Psihopate su veoma probitačni kad se o napretku na hijerarhijskim ljestvicama radi. čak i zdravstvenim ustanovama. Vrlo su prevejani. [Martha Stout."kao da nam je neko zabo nož u leđa”. zadesi u okviru neke religijske hijerarhije. multinacionalnim korporacijama…pa. oni često spadaju među one koje nalazimo u kojekakvim polutajnim i tajnim društvima tipa masonskih. Uostalom. bilo da se radi o politici. protežirajući jedan drugog. rozenkrojcerskih itd… te uz pomoć tih društava. njegove lične želje i ciljevi automatski se pretvaraju u – Božje. Takve individue su u stanju da na jedan veoma vješt način manipulišu čovječanstvo i nanesu mu strahovite štete. Kad se psihopata npr. dovoljno govori. Oni se koriste svim sredstvima kako bi se popeli ‘gore’.

" Ta psihološka slika pokazuje jasan nedostatak samo kod muškaraca. [Ponerologija – naučna disciplina (teološka) koja se bavi proučavanjem postanka i širenja zla (od gr. tako da bi ljudi mogli birati između dva ili tri "različita" aspekta jednog . prim. Na osnovu svog istraživanja on dolazi do zaključka da su . kao i načina njegovog prenošenja. Lobaczewski poduzeo jedno opsežno istraživanje na temu porijekla zla na ovoj planeti.prev."Daltonistima za ljudska osjećanja i društvene moralne vrijednosti. koje je svojevremeno bilo idejni i pokretački centar nacizma i fašizma u Njemačkoj!? Interesantna je "slučajnost" takođe to što su glavni Bush-ovi suparnici na izborima. Da li je G. članovi istog društva!? Naravno.psihopate ti koji su veoma često izvor zla. Isto kao i nesposobnost razlikovanja boja.). Psihijatri iz stare škole nazivali su takve individue . To nam sugeriše da se ta anomalija takođe nasljeđuje preko X hromozoma ali preko semi-dominantnog gena. Poneros – zlo).ponašaju arogantno ili sa prezirom. Bush naslijedio psihopatiju od svoje majke.] Tako on navodi u svoj knjizi: Intezitet psihopatije varira sve od nivoa koji je jedva primjetljiv za jednog iskusnog posmatrača.W. autor nije bio u stanju to da potvrdi isključujući prenos od strane oca na sina. kao i njegovo glavno "transportno sredstvo. Međutim. U suštini. na pitanje da li postoji mogućnost da ljudima određena "društva" prezentiraju na "demokratskim" izborima svoje ‘igrače’. koje je nekim "slučajem" u vezi sa društvom Thule. ovdje se radi o – "duhovnim teroristima. usljed efekta druge normalne alele (alelomorfnog gena. čini se da ta anomalija takođe predstavlja jedan nedostatak u transformaciji podražaja ali koji se ne javlja na senzornom nego na instiktivnom nivo. a u vezi onoga što teže tome da se međusobno udružuju… šta da kažemo u vezi njegovog članstva u Društvu Lobanje i Kostiju (Scull and Bones Society). među ženama je ona generalno ublažena. Gore i Kerry. Barbare? Hmm." a svoje nalaze objavio je u knjizi pod naslovom: Politička ponerologija: nauka o prirodi zla prilagođenog za političke svrhe ." Interesantno je da je još poodavno Dr A. pa do očiglednog patološkog poremećaja.

dijagnostike i tretmana psihičkih poremećaja. moraćete odgovoriti sami. Nadareniji članovi ove grupe mogu da postignu uspjeh u onim naukama koje ne traže humanitarne poglede na svijet ili praktične vještine. Naš prirodni svijet pojmova čini se takvim osobama kao jedna skoro nepojmljiva konvencija za koju oni ne nalaze opravdanje u sklopu svojih psiholoških iskustava. nije nikakva misterija. Međutim. nešto je malo manja od one kod normalnih ljudi. niti su postojala. s tim što se u njihovom slučaju radi o jednoj karikaturi. Prosječna inteligencija ovih individua sa gorenavedenom devijacijom. Interesantna su ta "društva" čija se uloga danas. postoji veoma malo uloga koje oni nisu u stanju prilično uspješno da odigraju. individue tog tipa pokazivale su nedostatke koji su neproporcijalni s njihovim ličnim IQ. strano a ponekad čak i smiješno pravilo ponašanja. Međutim. a istovremeno ostati uvjereni da žive u demokratiji. ukoliko je ona mjerena uobičajenim testovima. koje je izmišljeno i nametnuto od strane nekog drugog ("vjerovatno od strane sveštenika"). nakon što su bili otpušteni iz psihijatrijskih klinika. kao i njihova uloga u našoj istoriji. nego samo još jedan od aspekata njihove manipulacije čovječanstva. ta grupa nije imala u sebi slučajeve najveće inteligencije. Misterija!? Naravno. . Kad god smo napravili specijalne testove koji su trebali mjeriti "životne mudrosti" ili "društveno-moralne vrijednosti. ne pominju u školskim udžbenicima!? Kao da ne postoje. Dok su boravili u tim psihijatrijskim ustanovama oni su prilično dobro ovladali terminologijom kao i nekim kliničkim metodama pregleda. na način koji ponekad podsjeća na moderne psihologe." čak ukoliko uzmemo u obzir i sve poteškoće kod psihometrijskih mjerenja. niti smo među njima nalazili neke koji su imali talenta u tehnici ili zanatskim vještinama. gdje su proveli određeno vrijeme na ‘liječenju’ (psihopatija je neizlječiva). istovremeno oni lako uočavaju sve nedostatke i slabosti našeg prirodnog jezika i moralnih pojmova. Oni smatraju da su normalni ljudski običaji i principi pristojnosti samo jedno luckasto.te istog. što im je kasnije pomagalo u manipulaciji naivnih žrtava! Inače. Poznati su čak i slučajevi psihopata koji su se uspješno predstavljali kao psiholozi i psihijatri.

čak i komično. što je nešto što nije uobičajeno kod ljudi sa prirodnim pogledima na svijet. tako da stiču svjesnost o tome da postoje i druge individue koje su im slične. … Psihopata nikada ne može inkorporirati poglede na svijet jedne normalne osobe. kao na neku egzotičnu vrstu. Odatle. oni razvijaju neka svoja lična znanja koja si onda stavljaju na raspolaganje. Rezultat takvih njihovih napora postaje samo jedna glumačka uloga ili jedna maska iza koje oni sakrivaju svoju devijantnu realnost.[…] *** Psihopate se često nazivaju i "vukovima u jagnjećoj koži. Oni takođe postaju svjesni da se njihov svijet razlikuje od svijeta u kojem žive oni drugi ljudi koji ih okružuju. oni nas posmatraju izvlačeći zaključke iz njihovog potpuno drugačijeg načina poimanja svijeta. koje onda mogu koristiti ali sa sličnim poteškoćama kao kod korištenja nekog stranog jezika." . Prirodne ljudske reakcije – koje često ne privlače neki veliki interes jer se smatraju nečim što se samo po sebi podrazumijeva.psihopate doživljavaju kao nešto čudno. Oni postaju eksperti na našim slabostima a ponekad sprovode i bezdušne eksperimente na nama… Normalna osoba kao i naš prirodni pogled na svijet ne može percipirati niti pravilno odrediti egzistenciju jednog takvog svijeta poimanja. . čak još u djetinjstvu.Uprkos njihovim nedostacima u smislu psihološkog ili moralnog znanja. pa odatle i interesantno. Oni gledaju na nas sa određene distance. Oni brzo nauče da se međusobno prepoznaju. mogu napabirčiti jedno slično izvitopereno znanje. Istraživači koji se posvete dugogodišnjem proučavanju ličnosti takvih ljudi ili fenomena. iako oni to često pokušavaju u svom životu.

Koriste cijeli jedan arsenal suptilnih i efikasnih strategija kako bi zadobili prednost u međuljudskim odnosima. Gnušaju se svake slabosti i iskorištavaju svaku slabost koju nađu kod protivnika. Oni znaju kako da uhvate čovjeka u momentu kad je ovaj nesvjestan i nepripremljen. 2. ‘skriveno-agresivnih ličnosti’ (eng. su skloni da varaju i sebe i druge u vezi onoga što stvarno rade. mnogo više je onih koji spadaju u grupu tzv. Mogu da budu veoma kulturni. 5. podmukli. šarmantni i zavodljivi. S obzirom da nemaju savjesti. Oni uvijek teže da budu oni koji su gore i da kontrolišu druge. Oni znaju šta će vam reći kako bi vi zaboravili na onaj svoj ‘osjećaj u stomaku’ koji vam govori da im nipošto ne vjerujete. a onda im dali sve ono što oni žele. Uvijek nastoje da se stvari rade onako kako oni misle da treba i jedino im je njihova ‘pobjeda’ na pameti. covert-aggressive personalities). 3. ne postoji ništa što može da ih koči. Znaju kako da kapitaliziraju na svakoj čovjekovoj slabosti a pojačaće svoju agresivnost ukoliko primjete da se posrnuli. Oni znaju kako da dobro izgledaju i kako da pobjeđuju. . ‘otapajući’ našu odbranu. cilj uvijek opravdava sredstvo. Mogu da budu beskrupulozni. Tako. Oni bitku ne smatraju završenom sve dok oni ne pobijede. Eksploatišu ljude s kojima su u vezi. Glavne karakteristike su im sljedeće: 1. Prema njima. 6. Oni znaju da razlikuju ispravno od pogrešnog.Za razliku od otvoreno agresivnih psihopata. Ukoliko smatraju da ste ih u nečemu nadmašili ili da ste dobili više od njih. i osvetoljubivi borci. ali ne dopuštaju ničemu da im stoji na putu do onoga što žele. oni će to pokušati da preokrenu u svoju korist ili da vam se osvete. Gledaju na ljude kao na pijune u njihovoj životnoj igri. 4. Ambiciozni su kad se radi o sticanju moći i dominaciji nad drugima.

Ovaj termin je naravno nezvaničan. Znači. 3. Za njih svakodnevni život predstavlja jednu bitku i svako ko im stoji na putu da ostvare ono što žele. Nemaju smisla za određivanje kada je stvarno potrebno da se bore a kad nije. sa prevelikom mogućnošću za gubitak. tj. Dr George K. automatski se smatra neprijateljem. Smatraju da je svaka fer borba riskantna. radi se o prenosu psihopatskih osobina i načina razmišljanja na „normalne" ljude. nisu u stanju da vide suštinu stvari. Njih mahom zanimaju samo kratkoročne pobjede. majstori su u pritiskanju pravih ‘dugmadi. Ili jednostavno. 2. Konstruktivna ili fer borba njima je nepoznata.’ uvijek su spremni i voljni za borbu. njihov ego postaje sve veći. Simon] *** Kada psihopate zauzmu ključe funkcije u okviru sistema jedne države. Opsjednuti su ‘pobjedama. međutim. Ne mogu istinski da poštuju druge ljude niti da osjete empatiju. Nakon svake uspješne manipulacije drugih. Znajući emotivne slabosti kod drugih. Neki psiholozi koriste pojam – transpersonalizacija. . 1. 5.’ kako bi kod drugih izazvali željene emocionalne reakcije. kao što je to slučaj s normalnim ljudima. [In Sheep’s Clothing. 4. Ne mogu da shvate da se dugoročne pobjede mogu ostvariti i tako da se ponekad nekome malo i popusti. niti imaju osjećaj za ‘fer-borbu’. Nisu u stanju da prevaziđu svoju sebičnost i egocentričnost.Psihopate su često dobri stratezi. oni sebi ne mogu dopustiti nikakav rizik ukoliko su sigurni da na jedan nepošten način mogu doći do pobjede. Ne mogu shvatiti da nemaju pravo na baš sve što žele. tada započinje proces – „psihopatizacije" naroda. većinom su preokupirani vanjskim izgledom ("ambalažom") a nisu u stanju da uče na osnovu vlastitih iskustava.

On nije bio u stanju da razlikuje naučne koncepte od onih običnih svakodnevnih dok je kojekakve maštarije smatrao mudrostima u koje se nije smjelo sumnjati. Godinu dana prije završetka studija počeli su nas tjerati da idemo tamo na časove indoktrinacije koji su tada tek bili uvedeni. način razmišljanja i ponašanja koji je karakterističan za psihopate. Svake sedmice po devedeset minuta zapljuskivao nas je jednom naivnom paralogistikom koja je bila bazirana na pretpostavkama i jednim patolološkim pogledom na ljudsku realnost. a tom prilikom odmah kao . Ta vrsta mentalnog programiranja može se prepoznati po jednom očiglednom – odsustvu duše (na žalost. Pojavio se neko koga niko nije poznavao. saznali smo odakle dolazi. mi smo morali pažljivo da ga slušamo i zaozbiljno da uzimamo sve što on kaže.„očigledno") Lobaczewski: (Radnja se odvija u Poljskoj u vrijeme kada su zavladali komunisti): "Molio bih čitaoca da zamisli jednu veoma veliku dvoranu u gotskoj univerzitetskoj zgradi. mada nikome nije bilo poznato da li ju je ikada i završio. trebalo bi nam mnogo vremena da progovorimo. Došao je iz jednog predgrađa Krakova gdje je neko vrijeme pohađao srednju školu. S obzirom da je svako zbijanje šale s njim moglo da povuče užasne posljedice. U svakom slučaju. za mnoge od nas ovo ne može više biti . Njegovor govor je bio tečan ali u njemu nije bilo ničega naučnog. On je na nas gledao s prezirom i loše kontrolisanom mržnjom. stao je za govornicu i saopštio da će nam on od sada biti profesor. Počeli smo proučavati sami sebe jer smo osjećali da je nešto čudno preokupiralo naše umove dok je . ovo je bilo prvi put kad je on prešao prag jednog univerziteta. formira se tzv.profesor! […] Nakon jedne takve torture mozga. Mnogi od nas su se skupljali tamo u ranijem periodu naših studija kako bi slušali predavanja izvanredno dobrih filozofa. „zvanična kultura".Prenos „simptoma" ove bolesti na ljudsku populaciju obavlja se najviše uz pomoć medija koja su pod njihovom kontrolom. Na osnovu vina kojeg je pio. kroz koju se promoviše životni stil.

Oni su počeli odavati utisak kao da posjeduju neko tajno znanje. Pomoglo je. je prva predložila rješenje: "Hajde da provedemo jedan vikend u planinama". ne kod svakoga od nas. koje smo dobro poznavali. malo šale i viceva. mada. Sama dubina tih iskustava bila je različita kod svakoga od nas. Njihova osjećanja. Ispostavilo se da je i vrijeme pripomoglo da stvorimo neku vrstu psihološkog imuniteta. Morali smo dobro paziti šta ćemo im reći. koja su sve donedavno bila topla i prijateljska. Neki od nas su odgovorili na to pitanje ćutanjem. nešto veoma dragocjeno. Svijet psihološke realnosti i moralnih vrijednosti bio je suspendovan u nekoj prohladnoj izmaglici. mi smo bili samo njihove bivše kolege. nepovratno isticalo iz njih napolje. Ugodno društvo. Tako smo jednom zapitali jedan drugog: "Da li i ti takođe prolaziš kroz to?” Svaki od nas se brinuo za svoju ličnost i budućnost na svoj vlastiti način. a onda zamor praćen dubokim snom u jednoj kolibi. isto tako i patriotizam i oni davno formirani kriterijumi. Naša ljudska osjećanja i studentska solidarnost izgubili su svaki značaj. Možete samo zamisliti koliko smo se zabrinuli i razočarali kad su neke naše kolege. tako da su se naše ljudske ličnosti povratile. mada sa nekim malim zaostacima. Naše bivše kolege uskoro su se pridružile partiji. Analiza psihopatskih karakteristika "profesorove" ličnosti ispostavila se kao jedan odličan način za zaštitu nečije lične psihičke higijene. sasvim primjetno su postajala sve hladnija. njihov način razmišljanja sve više nas je podsjećao na "profesorovo" laprdanje. naglo počele da mijenjaju njihove poglede na svijet.istovremeno. mada još uvijek ne i neprijateljska. Dobronamjerne primjedbe i savjeti upućeni im od strane drugih studenata odbijali su se od njih kao od zida. Tako smo počeli razmišljati i kako da se zaštitimo od efekata ove "indoktrinacije". Ko su bili oni? Iz koje socijalne grupe su dolazili? Kakvi studenti i ljudi su oni bili? Kako i zašto su se oni toliko promijenili za manje od godinu . Teresa D. koji još uvijek vjeruju u ono što su ih učili tamo neki zastarjeli profesori. na žalost.

pitanja i odnosi. To je bila jedna ideja čiji se mnogo veći značaj počeo vremenom sve više kristalizirati. odnosno.dana? Zašto nisam ja ili većina drugih kolega podlegao tom fenomenu ili torturi? Mnoga takva pitanja strujala su onda kroz naše glave. Pokušali smo da utvrdimo koliko talentovane su bile one naše kolege koji su podlegli tom procesu transformacije ličnosti. i stigli smo do zaključka da su oni u prosjeku bili na jednom nešto malo nižem nivou od prosjeka studentske populacije. Drugi su kasnije iskoristili priliku usljed raznih okolnosti da se povuku i ponovo uspostave njihove prekinute veze sa normalnim ljudima. koju sam ja onda nazivao "transpersonifikacija". Ostala većina pretrpjela je različit stepen dezintegracije ličnosti što je vodilo do pojedinačnih pokušaja potrage za vrijednostima potrebnim da bi se čovjek ponovo vratio sebi. Jedina konstantna vrijednost tog socijalnog sistema bila je magična brojka od 6%. rezultati toga bili su raznoliki a ponekad i kreativni. . Bilo je prilično jednostavno odrediti područje sa kojeg potiču. porijeklo onih ljudi koji su podlegli toj proceduri. tako da je autor ove knjige jedan od poslednjih Mohikanaca. a prouzrokovali su štetu u našoj studentskoj solidarnosti po nekoj stopi od 6%. Trajanje tog fenomena je takođe variralo. Neki od tih ljudi kasnije su postali fanatici. Oni su dolazili iz raznih socijalni grupa. Mi još onda nismo nimalo sumnjali u to da se tu radi o jednoj patološkoj prirodi tog procesa "transpersonifikacije". indicirali su nam da se taj fenomen može objektivno razumjeti. Ta vremena. U početnim opservacijama i reflekcijama učestvovalo je mnogo nas ali se većina postepeno osipala usljed nekih materijalnih ili akademskih problema. Oni su bili zamjenjeni drugima. uključujući aristokratske kao i one duboko religiozne porodice. Samo je nekolicina nas ostala. Njihova slabija otpornost vjerovatno je bila bazirana na biofiziološkim osobinama koje su najvjerovatnije bile heterogene u kvalitativnom smislu. koji se odvijao na jedan sličan ali ne identičan način u svim slučajevima.

pomogao da razumijemo samu prirodu ovog fenomena u jednom mnogo širem obimu. možemo reći da je taj "profesor" predstavljao jedan opasan mamac koji je visio nad našim glavama i koji je bio baziran na jednom specifičnom znanju iz psihologije kojim je taj psihopata raspolagao. Međutim. nikome od nas to nije bilo poznato u to vrijeme. Analizirajući tu pojavu sada. ko je imao istinsko znanje o svemu tome. što je mahom bilo rezultat psihopatološke indukcije. naučno zapostavljanje tih područja ispostavilo se kao jedna prepreka koju je bilo teško savladati. ispražnjavao biblioteke od bilo čega što se moglo naći u vezi te tematike. sve dok to ostane kao jedna tajna u rukama takvih "profesora. nego što su ga uspjeli razumjeti mnogi istinski naučnici koji se bave na ovaj ili onaj način proučavanjem iste problematike. Ovaj proces transpersonalizacije obično uspijeva kod individua čiji se instiktivni substratum može označiti "blijedim" ili ima određene nedostatke. U svakom slučaju." Kada to postane kroz nauku popularizovano. to je takođe uspijevalo kod ljudi koji su imali neke druge nedostatke ali je takođe stanje koje je kod njih izazvano bilo djelomično nestabilno. moramo priznati da nam je ovaj profesor. međutim. To znanje o postojanju prijemčivih individua i kako se radi s njima biće i dalje jedna njihova alatka za porobljavanje svijeta. bio je razočaran što njihov broj nije bio veliki. onda će to pomoći mnogim nacijama da izgrade svoj imunitet. U nešto manjem stepenu. On je unaprijed znao da će uloviti one individue koje su podložne. U isto vrijeme. demonstrirajući nam osobine patokratije na jedan tako bolan način." *** .Morao sam pručavati predmete koji su se graničili sa psihologijom i psihopatologijom kako bih pronašao odgovore na pitanja koja su se pojavljivala kod naših opservacija. nakon mnogo vremena. bilo je očigledno to da je neko.

on počinje da pokazuje simptome psiho-fiziološkog šoka. Njihove ponižavajuće i arogantne tehnike. U čovjekovom mozgu onda dolazi do pojačanja inhibicije rada moždane kore i jednog gušenja osjećanja. brutalne paramoralizacije. Ljudski mozak radi sporije i sa manjom oštrinom s obzirom da je njegov asocijativni mehanizam postao nedjelotvoran. a kako stvari stoje." *** Možda bi svaku riječ koju je ovaj čovjek ovdje rekao trebalo . (ponekad i neke sekte ili "ezoteričnog" društva) koji koriste njihova specifična iskustva tako da traumatiziraju umove "drugih" svojim vlastitim ličnostima. umrtvuju njegove procese razmišljanja i njegovu sposobnost samoodbrane… Tek nakon što ova nevjerovatno neugodna psihička stanja prođu. moguće je osvrnuti se unazad – što podrazumijeva jedan težak i bolan proces – ili postati svjestan da je čovjekov um i zdrav razum bio prevaren od strane nečega što normalno ne može da se uklopi u ljudsku imaginaciju. Pogotovo zato što je danas očigledno (ova knjiga je već odavno napisana. to je . . to je posebna tema) da su ove tajne o manipulaciji ljudskih bića i dalje ostale u rukama nekih psihopata i da ta problematika još uvijek nije popularizovana od strane nauke. zahvaljujući drugim dobronamjernim ljudima. Na žalost. međutim šta se dešavalo u vezi s njenim objavljivanjem.neće ni biti.Kad ljudski um dođe u kontakt s tom novom realnosti. Čovjekov um tada pada u stanje kratkoročne katatonije. To se pogotovo događa u slučajevima kad čovjek dolazi u direktan kontakt sa psihopatskim predstavnicima nove vlasti. toliko različitom od bilo kog iskustva na kojeg čovjek nailazi u jednom društvu u kome dominiraju normalni ljudi. jedini način koji danas postoji da se svjesnost ljudskih bića u vezi ove problematike proširi. koje onda ponekad nekontrolisano pokuljaju napolje. *** .internet.podebljati i zapamtiti.

te promjene stanja njihove svijesti: Citostatici. vremena njihovog nastanka kao i uslova u kojim je individua živjela nakon pojave tih oštećenja. Jedan prilično dobro dokumentovan primjer takvog uticaja jedne karakteropatične ličnosti na makrosocijalnom nivou je poslednji njemački imperator.[…] U svakom slučaju. na svaku kritiku koja im je upućena oni uzvraćaju nekom vrstom osvete. Jedan klasičan slučaj dinamike koja se tada odvija. koje je primarni nosilac našeg instiktivnog substratuma bazičnih osjećanja. Wilhelm II. Ljudi tretirani ovim hemijskim sredstvima imaju tendenciju da progresivno gube svoje emocionalna osjećanja i sposobnost intuitivnog određivanja psiholoških situacija. Lobaczewski. jedan od većih problema pojavljuje se kad psihopat postane šef države.. Oni postaju indiferentni za osjećanja drugih ljudi i ne prezaju da im nanesu neko zlo. Neke karakteropatije igraju ogromnu ulogu kao patološki agensi u procesu geneze zla na širokom društvenom nivou. […] Lobaczewski takođe navodi to da i određene hemijske supstance mogu imati ponerološku u logu u smislu izazivanja oštećenja mozga kod ljudi. Dr Lobaczewski navodi da oštećenja mozga takođe mogu da dovedu do psihopatije. pa kaže: "Kod većine onih osoba koje imaju oštećenje mozga tokom vremena dolazi do negativne deformacije njihovog karaktera.U toj knjizi. koji se koriste u tretmanu raka često napadaju filogenetski najstarije moždano tkivo. takođe nam opisuje Dr A. postaju jedan patološki fenomen koji često izaziva tragične posljedice. Pojavljuju se razni oblici mentalnih profila koji zavise od osobina i lokacije oštećenja. koje lako mogu da manipulišu oni koji znaju kako se to radi. Takve promjene u karakteru osoba koje su sve do juče bile respektovane od strane ljudi iz svoje okoline ili šire zajednice. On je kod rođenja doživjeo . Oni zadržavaju svoje intelektualne sposobnosti ali postaju egocentrici željni priznanja. Poremećaj karaktera koji usljeđuje iz takve patologije mi ćemo nazvati – "karakteropatija".

onda ona bira određene individue prema svom “ukusu” i postavlja ih na ključne državne funkcije. takvih primjera imamo bezbroj. a u nekim slučajevima i sa diskretnim psihičkim devijacijama. On je razvio svoju ličnost sa infantilnim osobnim crtama i nedovoljnom kontrolom svojih emocija. Na političkom nivou. Rumsfield itd.traumu glave. Militaristička poza i generalska uniforma uveliko su nadomiještali njegov osjećaj inferiornosti i efikasno sakrivali njegove mane. ne moramo gledati samo na primjere Wilhelma II ili Hitlera. Bush je u nekoliko navrata izjavljivao kako mu je Bog lično savjetovao da napadne Irak!? Šta da kažemo o individuama oko njega. ovaj njegov fizički i psihički hendikep bio je skrivan od javnosti. taj bezočni i prevejani političar koji je bio odan monarhiji i koji je izgradio Prusku silu. Došlo je do negativne selekcije. geometrije i crtanja. što predstavlja jednu klasičnu trijadu akademskih smetnji izazvanih od strane manjih oštećenja mozga. . Možemo li sada zamisliti šta se onda zbiva kada ovakve "negativno selektirane" individue preuzmu upravu u jednoj državi?!? Naravno. *** Ovdje moramo ponovo naglasiti ovo što je autor rekao: "Došlo je do negativne selekcije". kao što su Cheney. G. tako da su oni bili zamijenjeni osobama sa manje mozga. više pokornosti. Na primjer. Motorne funkcije gornjeg lijevog dijela njegovog tijela bile su narušene.W. Stari Željezni Kancelar morao je da ode. odnosno oštećenje mozga. kao i pomalo paranoidan način razmišljanja što je imalo drastičan efekat kod rješavanja nekih važnih državnih problema. Za vrijeme cijele njegove vladavine a i poslije nje. on je ipak previše znao o prinčevim manama a radio je i na tome da se spriječi njegovo krunisanje. Individue koje ona bira zadovoljavaju kriterijume uspostavljene na bazi patološkog stanja njene svijesti.?! Nadalje. Slična subina zadesila je i druge ljude koji su bili odviše kritični. Nekon svega. To bi značilo kad mentalno poremećena ličnost zauzme funkciju predsjednika neke države. ova njegova nesposobnost kontrolisanja emocija kao i neki elementi lične zlobe uskoro su počeli privlačiti pažnju. Još kao dijete on je imao poteškoća kod učenja gramatike.

"! Ariel Sharon "Dajte mi vlast samo nakratko i ja ću vam pokazati kako se postupa s Arapima" Ariel Sharon *** Oni koji su usljed ove sveopšte kampanje ispiranja mozga ostali imalo sabrani i proučili npr." "Kada je izgovarao te riječi". “Zar ti to nije dovoljno? Reći ću ti jednu tajnu. Sharona prije nego što je postao šef države: "Ukoliko ja postanem predsjednik. u direktnoj vezi sa Bogom. kako kaže. Ja sam se uplašio od njega. pozadinu napada na STC. trijumfalno je uzvratio Hitler. "Hitler se tresao kao u nekoj vrsti ekstaze". (…) . za razliku od Bush-a koji je. Tim psima ne treba dozvoliti da se približe božjim izabranicima. Napominjemo da se ova veoma moćna organizacija već odavno nalazi pod komandom gorenavede individue koja ispunjava sve kriterijume psihopatije.možemo se podsjetiti i na sljedeće izjave izraelskog predsjednika A. On je neustrašiv i zao. Da li bi oni prošli na jednom imalo poštenom psihičkom pregledu?!?] Međutim. ja ću zbrisati sve Arape. pričao je Rausching. mogli su primjetiti da je tu Mossad odigrao jednu veoma značajnu ulogu." Ariel Sharon "Masovno uništavanje Arapa i njihovo ubijanje je jedini način kako treba s njima postupati." Ariel Sharon "Moć Izraela leži u okupaciji arapskih zemalja i istjeravenju Arapa napolje. ubiti svako palestinsko novorođenče i nožem razrezati stomak svake žene koja ostane trudna s Arapom. Ja sam vidjeo tog novog čovjeka. Mi moramo likvidirati njih jednog po jednog na takav način da oni to ni ne osjete. Između nas i Arapa neće biti nikakvog mira jer je naša budućnost zasnovana na njihovom uništenju. Šta da kažemo za one naše balkanske nacionalne lidere koji su nedavno organizovali krvoproliće užasnih razmjera. Hitler je svojevremeno bio redovno kontaktiran od strane “supermena”: "Novi čovjek već sada živi među nama! On je ovdje!”.

Onda se ponovo ušutio ali su se njegove usne još uvijek micale. Malo smo ga potapšali po leđima i dali mu nešto da popije. Achille Delmas. Na kraju se polako smirio. gdje on opisuje kakav efekat može da ima jedan takav „negativno selektiran" kabal na narod i državu: . Nakon svega toga spavao je prilično dugo vremena dok nije polako došao sebi…" [the Morning of the Magicians. Onda zove upomoć i čini se kao da je djelomično paralizovan. J. To je bilo užasno. L. Pokušali smo ga smiriti govoreći mu da je sve u redu i da nema čega da se plaši. izjavio je sljedeće: "Jedna osoba bliska Hitleru mi je rekla da se on budi po noći vrišteći i grčeći se. Tada ga obuzima i panika.Jednom prilikom. Ista osoba mi je detaljno opisala jedan od njegovih napada. to je on.’ ječao je. razaranja. Bergier] Sada se samo možemo zapitati da li je "bog" još štagod prišapnuo Bušu. Koristio je neke čudne izraze koji su bili međusobno povezani ali u nekom bizarnom neredu. ‘To je on. Cijelo to vrijeme on mrmlja neke nerazumljive riječi. doktor kliničke psihologije. bori se za vazduh kao da se guši. što bih teško povjerovao da nemam veliko povjerenje u nju. "Hitler je stajao u svojoj sobi. ‘on je došao po mene!’ Usne su mu bile bijele a znoj je liptio niz njega. Pauwels. Koliko miliona ljudskih života. a da mi to ne znamo?! Oni koji su malo dublje proučavali istoriju. Nakon toga on je iznenada vrisnuo: ‘Tamo! Tamo! Tamo u uglu! Eno ga tamo!’ – vikao je udarajući nogom u pod. pa počne toliko da se trese da se i krevet trese zajedno s njim. patnje i stradanja su nas do sada koštale ovakve individue?!? Možemo li bar mi doći pameti ako već oni ne mogu?! *** Vratićemo se opet na Lobačevskog. mogli su saznati da je i Staljin imao slične napade. ljuljao se i gledao oko sebe kao da se izgubio. Onda je počeo isprekidano i nerazumljivo da priča.

te im postepeno smanjuje sposobnost da koriste svoj zdrav razum. a to se čak krilo i od bliskih prijatelja i rodbine. rađa nove faze u vječnoj genezi zla. otvarajući vrata za kasniju aktivaciju drugih faktora koji onda preuzimaju glavnu ulogu. socijalne i psihičke realnosti. zahvatilo tri evropske imperije. uključujući tendenciju da emocije dominiraju dok je ljudsko ponašanje sadržavalo u sebi elemente glume. uz pomoć njihovih prikrivenih aktivnosti. To se događalo u vrijeme kada je jedan talas histerije zahvatio Evropu. Za njemačke porodice u sklopu kojih se nalazio član koji nije psihički normalan bilo je pitanje časti da se to sakrije od javnosti. Oni tako predstavljaju jedan patološki ponerološki faktor koji. njihova ličnost trpi abnormalne promjene i razvoj što dovodi do nakaznosti. Ogroman dio društva konzumirao je psihopatološki materijal zajedno sa nerealnom načinom razmišljanja gdje su slogani i parole preuzimali snagu argumenata dok su istiniti podaci podvrgavani podsvjesnoj selekciji. […] To je onda jednu za drugom. i njihov egoizam relativno lako nalaze vrata za ulaz u umove drugih ljudi koji ih onda počinju da percipiraju unutar kategorija koje pripadaju jednom prirodnom pogledu na svijet. kod mlađih ljudi. ljudi se sve više navikavaju na jednu čvrstu tendenciju ka patološkom razmišljanju i doživljavanju stvari. Takvo ponašanje ljudi sa takvim poremećajem karaktera nadalje traumatizira umove i osjećanja normalnih ljudi. mnogi Njemci su bili progresivno lišavani njihove sposobnosti da koriste zdrav razum usljed štete koju im je nanosio taj psihološki materijal karakteropatičnog tipa. njihovo emocionalno nasilje. Kao rezultat toga."Lična iskustva ljudi sa ovakvim anomalijama prevazilaze svijet kojem oni prirodno pripadaju. . Uprkos svom otporu. njihov drugačiji način razmišljanja. Tako. […] U slučaju posljedica koje je Wilhem II ostavio na narod. jer su obični ljudi skloni da se identificiraju sa svojim vođama… Jedna nova generacija odrastala je sa deformitetima u vezi osjećanja i razumijevanja morala.

) jednog klovnovskog psihopatu koji uopšte nije krio svoju patološku viziju o vladavini supermena nad čovječanstvom? Pod njegovim rukovodstvom Njemačka je otpočela i Drugi Svjetski rat. apsurdan sa kriminalne i političke tačke gledišta. Međutim. pitamo se da li se išta odonda promijenilo?!? Čak se čini da je psihopatija danas zadobila pandemijske proporcije. Čak ni oni istoričari koji su dobro poznavali genezu i karakter Pruske države. Opšti ratni planovi koji su prethodno bili napravljeni nisu se slagali s aktuelnim stanjem stvari. a dodatni problem je taj što oni koji su već . Ono što je tada počelo da igra ulogu bilo je Wilhelmovo emocionalno stanje. besmislena sa političke i vojne tačke gledišta.U kom stepenu je Wilhem II doprinjeo tome zajedno sa drugom dvojicom imperatora čiji umovi takođe nisu uzimali u obzir aktuelne činjenice iz istorije i vlade? U kom stepenu su oni sami bili pod uticajem pojačane histerije za vrijeme njihove vladavine? To bi mogla biti jedna interesantna tema za diskusiju između istoričara i ponerologa. i misaoni stereotipi naslijeđeni iz prošlosti. Internacionalna tenzija je porasla. Izbio je rat. Tokom tog rata veoma dobro obučeni armijski oficiri savjesno su izvršavali nehumana naređenja. koja im je izdavao čovjek čije je psihičko stanje odgovaralo rutinskim kriterijumima za prinudnu hospitalizaciju ljudi u psihijatrijske ustanove. stekli su utisak da je ta situacija sadržavala u sebi neke aktivnosti jednog fatalnog bezumlja koje je izbjegavalo svakoj analizi u smislu proučavanja istinskih uzroka istorijskih događaja. uključujući i njenu ideološku tradiciju krvavog ekspanzionizma. [Uzimajući u obzir ponašanje nekih današnjih lidera pojedinih zemalja. nadvojvoda Ferdinand je ubijen u Sarajevu. te su se odvijali slično nekim vojnim manevrima. Mnogi razumni ljudi stalno su sebi postavljali jedno zabrinjavajuće pitanje: kako je to njemačka nacija mogla da izabere za svog Vođu (Fuehrer-a. ni Kajzeru niti ikome iz njegove vlade nije bio poznat razlog za to. prev. prim.

" *** Šta sada da kažemo? Da li postaje pomalo jasno zašto nam se istorija ponavlja?! .„inficirani" nisu u stanju to da primjete usljed distorzije njihove svijesti. […] Njemci su nanosili drugima a i sami trpili veliki bol za vrijeme Prvog Svjetskog Rata. U društvu je nastala jedna misteriozna žudnja…kao da je ono postalo ovisno od nekih droga. jer on poklanja pažnju ulozi raznih patoloških faktora u genezi zla na društvenom nivou. da bi se spriječila dezintegracija društva. To je bila žudnja za patološki modifikovanim psihološkim materijalom. što je jedan fenomen koji je odavno poznat u psihoterapeutskoj praksi. Jedna karakteropatska ličnost otvorila je vrata za liderstvo druge psihopatske individue. Generacijama hranjena patolološki izmijenjenim psihološkim materijalom.percepcije!] Svaki pokušaj da se objasne ove stvari koje su se dešavale za vrijeme prve polovine ovog stoljeća uz pomoć kategorija koje su generalno prihvaćene u istorijskoj misli ostavlja za sobom jedan dosadan osjećaj neadekvatnosti. pri svemu tome oni nisu osjećali nikakvu krivicu. njemačka nacija je zapala u stanje koje se može porediti sa određenim individuama koje su odgojene od strane osoba koje su karakteropatične i histerične. Jedino ponerološki pristup može nadomjestiti taj nedostatak u našem razumijevanju. sa sličnim patološkim osobinama. Psiholozi znaju koliko se često takvi ljudi upuštaju u radnje koje nanose veliki bol i štetu drugima. Nakon rata pojavila se potreba da se jedno takvo stanje odjene u herojsku odjeću. Tu glad mogla je jedino zadovoljiti neka druga ličnost ili vladin sistem. kao da su se ponašali u skladu sa normalnim običajima bez ikakve svjesnosti o njihovim patološkim uzrocima. a odatle i .

Koliko je poznato. Usmjerivanjem radara pod uglom od 45%. (Njemačke Skupštine) veoma lako su ubijedili njemački narod da su to učinili "tamo neki drugi" a onda su organizovali sveopštu hajku na sve i svakoga ko se protivio njihovom režimu." niti "problema iz djetinjstva.nacisti tjerali da čini lude stvari. danas su ubijedili većinu . da odu na ostrvo Ruegen. on je odgovorio da su ga ." (.. čije se mentalno stanje ne razlikuje mnogo od njegovog.) Nekoliko godina nakon što je Dr Heinz Fisher operacijom "Paperclip" prebačen u USA. kako bi uz pomoć određenih mjerenja i naučno potvrdili ovu teoriju." nego se tu vjerovatno radilo o njegovom "prirodnom" stanju svijesti. Hitlerova psihopatija nije nastala usljed nekog "oštećenja mozga. koliko stvar može daleko da ide. odraz britanske flote koja se nalazila u regionu Scapa Flow. Gardner] Sada se postavlja pitanje da li nas ovakve individue i danas tjeraju da činimo lude stvari dok mi istovremeno te stvari prihvatamo kao – sasvim racionalne?! Možda će vam to biti teško za povjerovati ali Bush i njegovi saradnici.Znači. za vrijeme Wilhelma II. govori nam podatak da je veliki broj Njemaca vjerovao (ili morao da vjeruje) u jednu teoriju po kojoj je naša planeta šuplja i čovječanstvo živi na njenoj unutrašnjoj strani a ne spoljašnjoj!? Teorija šuplje planete bila je na snazi sve do 1942.g. Gering i Himler naredili grupi njemačkih naučnika pod vođstvom Dr. nakon što su organizovali paljevinu Reichstaga-a.. Možda će vam to biti teško za povjerovati ali Hitler i njegovi saradnici. Heinz Fishera. u Baltičkom moru. Pored toga. tačke odbijanja radarskih zraka na unutrašnjosti zemljine kore trebale su da se ocrtaju na mijernim uređajima. kada su u aprilu. Hitler. Nakon nekoliko dana eksperimentisanja. odnosno. [In the Name of Science. M. upitan od strane novinara u vezi svog učešća u ovoj ekspediciji. čije se mentalno stanje nije mnogo razlikovalo od njegovog. Drugi zadatak ove ekspedicije je bio da na taj način dobiju reflekciju. njemački narod je već bio mentalno pripremljen za dolazak na vlast jednog drugog psihopate. ovi naučnici su se vratili nazad praznih ruku i napokon potpuno uvjereni da ne žive na unutrašnjoj strani planete.

zar ne?! I ne samo to. na mjestu predsjednika države. psihopatija se uopšte zvanično ni ne pominje kao neki problem!? Zašto? Pa. postoje sasvim pouzdane metode za dijagnostiku ovog oboljenja. kad je psihopatija u pitanju.. 4% ljudske populacije na našoj planeti ‘boluje’ od psihopatije (ili sociopatije).. Psihopate su veoma opasne po ljudsko društvo. pogotovo kad se nalaze na pozicijama vlasti. Dakle. jer usljed tog svog nedostatka postoji određeni rizik da oni mogu prouzrokovati nesreću u kojoj može stradati mnogo ljudi. radi se o 4 čovjeka na stotinu. mi smo kao društvo svesni da ljudi koji boluju od ove bolesti ne mogu obavljati neke važne funkcije koje su vezane za sigurnost drugih ljudi. piloti itd. zar ne?! *** Dakle. prema nekim zvaničnim podacima. možda zato što bi se u tom slučaju trebalo nešto i – PODUZETI! Danas. čini se da kad je pandemija psihopatije u pitanju. vozači autobusa ili vozova. organizovala neka individua iz jedne skrivene pećine u avganistanskim brdima!? Usljed toga. SVE JE U REDU!?! Interesantno.čovječanstva da je najsofisticiraniji teroristički napad (na STC) u istoriji čovječanstva. Znači. kako bi nas potpuno porobili! Nevjerovatno. bez obzira što se tu radi o bolesti koja je deset puta manje zastupljena od psihopatije. danas većina čovječanstva odobrava ovaj krvavi "rat protiv terorizma" i sve druge "bezbjedonosne" mjere koje nam ove psihopate naturaju. onda – NEMA razloga za uzbunu. ili na drugim pozicijama vlasti s kojih se upravlja životom u nekoj državi ili na ovoj planeti. to nije tako!?! . Međutim. Znači. Ta brojka uopšte nije mala! Nedavno je američki Centar za Kontrolu i Preventivu Bolesti digao uzbunu jer je rak debelog crijeva dostigao alarmantnu stopu od 40 oboljelih ljudi na sto hiljada. U slučaju daltonizma (nesposobnosti razlikovanja boja). kao npr. kada se o "daltonistima za ljudska osjećanja i društvene moralne vrijednosti" radi. Tako ćemo na osnovu rezultata pregleda zabraniti daltonistima da budu npr..

da li bi uopšte došlo do onog nedavnog krvoprolića na Baklanu. njegovo rješenje vjerovatno bi podrazumijevalo to da se bar političari. To nije nimalo slučajno. klasičnim psihopatama tipa G. uprave ili komande u vojsci!? Možemo se i zapitati. na vrhuncu cijele ove današnje hipokrizije i širenja magle. da su oni naši nacionalni lideri na vrijeme bili podvrgnuti psihičkom pregledu? Da li bi ijedan od njih prošao jedan pošten psihički pregled?! Čini se da je danas teže nego ikada održati psihičku higijenu. Bush-a. sve je više reklama koje kao da su pravljene za mentalno retardirane osobe a ne za normalne ljude. U posljednje vrijeme npr. Šta da kažemo o onim nedavnim pokoljima na Balkanu. Šta da kažemo za bombardovanje narodnih masa psiho-patološkim materijalom uz pomoć kojekavih TV sapunica u nastavcima i filmova? . Njihova konzistentnost stvarno impresionira i čini da je to jedna od indikacija da se tu radi o jednom projektu koji je dobro režiran i koji se diktira iz jednog centra a sprovodi se u djelo širom ove planete. Sharon-a i drugih dozvoljava se da neometano zavijaju u crno milione ljudskih bića!? ] Sada bi se trebali zapitati da li bi velike ljudske katastrofe mogle biti spriječene da su psihopate koje su ih režirale i sprovodile bile na vrijeme identifikovane i izolovane? Samo od ‘novijih’ pomenućemo Hitlera i one oko njega koji su pokrenuli nacistički pokret u Njemačkoj. što je vodilo kasnije do svjetskog rata ogromnih razmjera. ili u Iraku?! Kada bi se posvetila veća pažnja ovom problemu. pušaći su ti koji su zvanično proglašeni onima koji ugrožavaju svoje i tuđe živote!? Mentalno kontuzovani ljudi racionalizuju sve što im psihopate serviraju ‘odozgo’ preko kontrolisanih medija. Istovremeno. [Ironije radi. podvrgavaju obaveznom psihičkom pregledu. vojne starješine i ljudi koji trebaju da zauzmu ključne državne pozicije. prije nego što uopšte dođu u situaciju da se nađu na nekoj poziciji vlasti. Obratite pažnju na to kako se psiho-patološki materijali distribuiraju preko medija.U jednom naprednom humanom društvu psihopatama se ne bi moglo dozvoliti da obavljaju funkcije i drže pozicije sa kojih mogu ugrožavati živote i dobrostanje drugih ljudskih bića.

laganje i sve ostale psihopatske osobine… Šta da kažemo o seriji Big Brother i drugima. ili one kompjuterske igre u kojima se ljudska kreativnost svodi na ubijanje što većeg broja drugih. . možemo li se zapitati kakav uticaj na psihički razvoj djece imaju današnji crtaći.po svaku cijenu". kamere se instaliraju na svakom čošku.2 mb. Obratite pažnju na seriju "Survival" gdje se promoviše darvinovska ideja "najači opstaju . Mi smo već odavno žrtve ovih mentalno poremećenih entiteta a bićemo njihove žrtve sve do tada dok ništa ne poduzimamo u vezi svoje zaštite od njih. a samo što nas isti ti nisu i . verzija knjige.prevedeno na naš jezik) Knjige (eng.The Mask of Sanity. Favorizira se podmetanje nogu drugima. da se hitno posveti pažnja proučavanju svih aspekata ovog patološkog stanja ljudske svijesti. uz ovo ili ono opravdanje. Stoga je danas od životne važnosti za svakoga od nas.) . ili kao "cool".mikročipovali.Imajući u vidu ono što nam Lobačevski kaže. što bi se modernijim žargonom reklo. Checkley . niski udarci. Trenutno se obavlja jedna globalna operacija psihopatizacije ljudskih bića na cijeloj planeti od strane ovih entiteta (koji su veoma dobro organizovani). kako bi se poduzele adekvatne mjere preventive i zaštite! Kraj Korisni linkovi: A. besplatna pdf. ljudskih bića koje su programeri označili . gdje nas psihopate subliminalno mentalno pripremaju da nas prate i kontrolišu na svakom našem koraku? (Sjećate li se onog podatka da su oni – opsjednuti potrebom da potpuno kontrolišu ljude!) Istovremeno. za sada fiktivnih. Lobaczewski: Politička ponerologija (1.neprijateljima?! Da li smo mi već izgubili sve one kriterijume koji su se nekada smatrali zdravim razumom? Sve je više filmova i TV emisija gdje psihopate igraju glavnu riječ a istovremeno nam se predstavljaju "simpatičnim".

jezik): "Official Culture" in America: A Natural State of Psychopathy? http://www.org/cass/sanity_1.cassiopaea.): Psychopathic Personality Disorder http://www.cassiopaea.PdF Veoma dobar vebsajt koji se bavi ovom tematikom (eng.html Kao i sljedeći tekstovi (eng.com/lycium7/psychopathy.http://www.htm .org/cass/official_culture.geocities.