CARA MENGERJAKAN UMRAH Pada syara' menziarahi Baitullahil Haram kerana mengerjakan Tawaf, Sa'ei menurut syarat-syaratnya serta

menunaikan wajib-wajibnya. UMRAH PERBUATAN Mandi sunat ihram Memakai pakaian ihram Sembahyang sunat ihram Niat HUKUM Sunat Wajib Sunat Rukun

Di mana-mana sebelum berniat Pada bilabila masa sepanjang tahun jika Di Miqat melakukan Haji jika haji dan dari jika berada Malaysia di Mekah Miqatnya di Jaranah / Tanaim Lepas niat hingga bercukur/bergunting Lepas niat hingga mula Tawaf Di Baitullah Bila Di Mas'aa sampai Di Mekah Marwah / di mana mana

Niat ihram di Miqat

Wajib

Meninggalkan perkara-perkara larangan dalam berihram Talbiah Tawaf Sa'ei Bercukur/bergunting Tertib melaksanakan rukun

Wajib Sunat Rukun Rukun Rukun Rukun