You are on page 1of 2

Quy trnh sn xut xc xch

Nguyn Liu

N c

X l

N c thi

Ct

Xay th

Phi trn Mui, ng p

vy, gia v

Xay nhuyn

N c

Bao b

Nhi t O 118C O Tit trng t : 18 pht p: 2,3 kg/cm 2

Bao b

ng gi

Bo qun

Thnh phm

Thuyt minh quy trnh: 1. Nguyn liu: M, tht Nguyn liu c s dng phi m bo cc tiu chun sinh hc, ho hc, vt l. c mua t cc l m hoc siu th. 2. X l: Tht sau khi c kim tra s em i x l. Tin hnh ra tht bng nc sch. Loi b c c cht c hi c th dnh trn b mt. Chun b cho cng on tip theo. 3. Ct: Tht x l xong s c ct nh, loi b gn nh. Loi b gn nhm mc ch khng b kt trc quay khi xay. To ng u cho tht. 4. Xay th: Tin hnh xay th. Tht m v tht nt phi xay ring. 2 loi tht khc nhau cn thi gian xay khc nhau. Nu xay chung s c hin tng chy nc do m qu nhin. 5. Phi trn:Tin hnh phi trn tht xay li vi nhau. Chun b cho qu trnh tip theo. 6. p: Tht phi trn xong s c p vi mui, ng. Tng cm quan cho sn phm khi hon thnh. 7. Xay nhuyn: Tht sau khi p ta tin hnh xay nhuyn. B sung gia v v vy. vy nhm mc ch h thp nhit bn trong tht trong qu trnh xay nhuyn tip theo. 8. Nhi: Tht sau khi xay nhuyn s c nhi vo bao b. Quy cch nhi tu tng loi ln nh, k ch thc s khc nhau. 9. Tit trng: Xc xch c tit trng 118OC trong thi gian 18 pht. P= 2,3 kg/cm2 10. ng gi: Xc xch c ng thnh bao ln v c ht chn khng. 11. Bo qun: Bo qun ni thong mt, trnh nh sang trc tip, cc tc nhn gy hi.