EDUCATIA NOUA

Ideea unei educatii care sa puna in centru lpreocuparilor sale copilul cu trebuintele sale specific varstei a stat la baza unui current pedagogic influentat de progresele psihologiei si cunoscut sub numele de “Educatie noua”ai carui reprezentati de frunte au fost ,JOHN DEWEY(1859-1952),MARIA MONTESSORI(1870-1952),,EDOUARD DECROLY(1871-1932). Tezele fundamentale “educatiei noi”,se refereau la considerarea activitatii practice ca fiind cea mai importanta sursa a cunoasterii pentru copil,la orientarea cu prioritate a procesului educative spre satisfacerea intereselor si a trebuintelor de cunoastere ale copilului,la necesitatea organizarii ,de catre educatori unui mediu care sa stimuleze activitatea si interesele spontane de cunoastere ale copilului. Ideile de democraţie şi reforma socială sunt în continuă discutate în scrierile lui Dewey în domeniul educaţiei. Dewey face un caz puternic pentru importanţa educaţiei nu numai ca un loc de a dobândi cunoştinţe de conţinut, dar şi ca un loc pentru a învăţa cum să trăiască. În ochii lui, în scopul de educaţie nu ar trebui să gravitează în jurul achiziţionarea unui pre-determinat set de aptitudini, ci mai degrabă realizarea de potentialul pe deplin şi posibilitatea de a utiliza aceste abilităţi pentru o mai mare bun. El observă că "să-l pregătească pentru viitoarea viaţă înseamnă să-i dea comanda de el însuşi; inseamna ca acest lucru să-l tren că el va avea şi gata de utilizare completă a tuturor capacităţilor sale". În plus faţă de ai ajuta pe elevi valorifice pe deplin potenţialul, Dewey merge mai departe să recunoască faptul că educaţia şi şcolarizare sunt instrumentale în crearea schimbarea socială şi de reformă. El observă că "educaţia este o reglementare a procesului de vin pentru a partaja în conştiinţa socială, şi că ajustarea a activităţii individuale, pe CLAPAREDE(1873-1940),OVIDE

1

baza acestei conştiinţe sociale este singura metodă sigură de reconstrucţie sociala. Profesorul nu este în şcoală pentru a impune anumite idei sau de a forma anumite obiceiuri la copil, dar este acolo ca un membru al comunităţii pentru a selecta influenţele care va afecta copilul şi să îl asiste în mod corespunzător a răspunde la aceste influenţe. Astfel, profesorul devine un partener în procesul de învăţare, orientarea pe elevi să descopere sensul independent în domeniu. Această filozofie a devenit o idee din ce în ce mai populare în cadrul programelor profesor de astăzi pregătitoare. Ideea influentarii cursului dezvoltarii copilului prin crearea unui mediu educative care sa raspda trebuintelor interioare,innascute care se manifesta spontan doar la anumite varste ale copilariei a fost sustinuta de E.CLAPAREDE(“Educatia functionala ” 1931)precum si Ovide Decroly.Primul are meritul de a fi pus in discutie problema motivatiei invatarii si de a fi formulat printre primii idea cultivarii motivatiei intriseci(elevul sa invete din dorinta de a cunoaste,pentru a –si satiface curiozitatea )care sa inlocuiasca,treptat motivatia extrinseca dominate in practica prescolara, Maria Montessori (1870-1952), cunoscut pedagog italian, reflectând şi experimentând, a ajuns la concluzia că, pentru a fi activ, copilului trebuie să i se creeze un mediu care să-i stimuleze procesul de autoeducaţie, rolul educatorului fiind de a pregăti mediul prielnic care să stimuleze autoeducaţia. M. Montessori a fost adeptă a teoriei educaţiei libere, sistemul pedagogic propus de ea diminuând rolul conducător al educatorului în procesul de învăţământ. "Noile educatii" sunt adaptabile la nivelul fiecarei dimensiuni a educatiei, in functie de particularitatile acestora dar si de "ciclurile vietii" si de conditiile sociale specifice fiecarui sistem educational. De exemplu, educatia ecologica sau educatia relativa la mediu, caic poate fi integrata la nivelul educatiei

2

morale (in invatamantul general), educatiei intelectuale (in invatamantul liceal), educatiei tehnologice (in invatamantul profesional), ridica probleme specifice in anumite zone sau tari ale lumii, respectiv in cadrul diferitelor sisteme sociale si educationale. Metodologia valorificarii "noilor educatii" vizeaza toate dimensiunile

(intelectuala, morala, tehnologica, estetica, fizica) si formele (formala, nonformala, informa-la) educatiei. Procesul declansat stimuleaza trecerea de la demersurile specifice la abordarile globale, interdisciplinare, care permit aprofundarea unor probleme sociale care cer solutii concrete: pacea, democratia, justitia sociala, dezvoltarea, mediul, alimenta tia, sanatatea, protejarea copiilor si a tinerilor, promovarea invatamantului si a cercetarii stiintifice "Noile educatii" evolueaza in functie de procesarea realizata la nivelul obiectivelor propuse care dau si "denumirea" fiecarei structuri de continut, care poate fi proiectat ca modul sau disciplina de studiu conceput strategic in plan disciplinar, dar mai a-les in plan interdisciplinar si transdisciplinar. Educatia ecologica sau educatia relativa la mediu vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de rezolvare a problemelor declansate odata cu aplicarea tehnologiilor industriale si postindustriale la scara sociala, care au inregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii si al existentei umane. Educatia pentru schimbare si dezvoltare vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de adaptare rapida si responsabila a personalitatii umane la conditiile inovatiilor si ale reformelor sociale inregistrate in ultimele decenii ale secolului XX, in perspectiva secolului XX. Educatia pentru tehnologie si progres vizeaza formarea si cultivarea aptitudinilor generale si speciale si a atitudinilor afective, motivationale si caracteriale, deschise in directia aplicarii sociale a cuceririlor stiintifice in conditii economice, politice si culturale specifice modelului societatii postindustriale de tip informational.Educatia fata de mass-media vizeaza

3

formarea si cultivarea capacitatii de valorificare culturala a informatiei furnizata de presa, radio, televiziune etc, in conditii de diversificare si de individualizare care solicita o evaluare pedagogica responsabila la scara valorilor sociale.Educatia demografica sau educatia in materie de populatie vizeaza cultivarea responsabilitatii civice a personalitatii si a comunitatilor umane in raport cu problemele specifice populatiei, exprimate la nivelul unor fenomene: crestere, scadere; densitate, migratie; structura profesionala, pe varste, sex; conditii de dezvoltare naturale, sociale (economice, politice, culturale, religioase etc.) - situate in context global, regional, national, teritorial, zonal, local. Educatia pentru pace si cooperare vizeaza formarea si cultivarea aptitudinilor si a atitudinilor civice de abordare a problemelor sociale prin dialog si participare efectiva la rezolvarea pedagogica a contradictiilor obiective si subiective care apar in conditii de (micro)grup sau in contextul comunitatii sociale (profesionale, economice, politice, culturale, religioase etc), la nivel national, teritorial, zonal, local.Educatia pentru democratie vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de intelegere si de aplicare a democratiei la nivelul principiilor sale valorice de conducere sociala eficienta Areprezentarea, separarea puterilor, legitimitatea) si a institutiilor sale recunoscute la scara universala, care promoveaza drepturile omului, incluse si in programele scolare si universitare in cadrul unor module sau discipline de invatamant. De exemplu, "educatia ecologica" este abordata ca "modul" in cadrul biologiei, in invatamantul liceal, cu obiective specifice dimensiunii educatiei intelectuale.Acest tip de demers ridica problema corelatiei existente intre diferitele "module" introduse in cadrul unor discipline de invatamant. De asemenea, ridica problema riscului unilateralizarii obiectivelor specifice in cadrul aceleiasi dimensiuni a educatiei. Educatia sanitara moderna vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor specifice de proiectare si de organizare rationala a vietii in conditiile rezolvarii

4

unor probleme specifice educatiei pentru petrecerea timpului liber, educatiei casnice moderne, educatiei nutritionale, educatiei sexuale... Mişcare pedagogică care a reunit mai multe curente (şcolile noi, educaţia liber ă, şcoala activă, şcoala muncii, şcoala în aer liber, centrele de interes, comunit ăţile şcolare, metoda complexelor, scoutismul etc.) unite prin câteva idei principale privind posibilitîţile copilului:de a-şi manifesta liber trebuinţele de cunoaştere, acţiune şi comuniune socială; de a se elibera de constrângeri; de a se integra în grup; de a se racorda la viaţa reală; punerea copilului în contact cu natura; experienţa practică devine sursă de cunoaştere . Evolutia "noilor educatii" marcheaza si procesul de valorificare metodologica a a-cestora la nivelul celor cinci dimensiuni ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii. Putem vorbi astfel de un demers intelectual al "noilor educatii"; un demers moral al "noilor educatii"; un demers tehnologic al "noilor educatii"; un demers estetic al noilor educatii; un demers fizic - sanitar si sportiv - al "noilor educatii". "Noile pedagogii" sintetizeaza contributia "educatiei noi", definind, in esenta, acele "teorii si practici pedagogice care in loc sa se impuna din exteriorul copilului se dezvolta plecand de la nevoile acestuia, de la dorintele si posibilitatile sale de exprimare". Ele vizeaza: respectarea copilului ca "subiect epistemic": tratarea sa nu ca "un mic adult", ci ca "o parte mica" din evolutia omului; valorificarea ritmului sau de dezvoltare, "lent si manifest", propriu copilariei si fiecarui copil in parte, "articuland cele doua niveluri"; reorganizarea discursului educatiei/instruirii printr-o "deplasare institutionala" (cresterea rolului educatiei nonformale si informale); reonentarea obiectivelor educatiei de la "reproducerea culturii" la "producerea" acesteia in sensul unor exigente socio-profesionale viitoare .

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful