You are on page 1of 138

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII

Sprawozdanie Stenograficzne
z 16. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 14 czerwca 2012 r. (drugi dzie obrad)

Wa r s z a w a
2012

str.

str.

TRE 16. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 14 czerwca 2012 r.) str. Wznowienie posiedzenia Zmiana porzdku dziennego Marszaek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Punkt 2. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskich projektach ustaw o: 1) zmianie ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz zmianie niektrych innych ustaw, 2) zmianie ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz niektrych innych ustaw (cd.) Pose Sprawozdawca Jarosaw Katulski. . . . 137 Gosowanie Marszaek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Pose Bolesaw Grzegorz Piecha . . . . . . . . . . 138 Pose Grzegorz Sztolcman. . . . . . . . . . . . . . . 138 Pose Bolesaw Grzegorz Piecha . . . . . . . . . . 139 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Komunikaty Sekretarz Pose Maciej Maecki . . . . . . . . . . 141 Punkt 12. porzdku dziennego: Pytania w sprawach biecych Pose Marek Rzsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski . . . . . . 142 Pose Renata Butryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski . . . . . . 143 Pose Jerzy Szmit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda. . . . 144 Pose Andrzej Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda. . . . 145 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Pose Artur Bramora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Pose Jan opata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Dominik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Pose Jan opata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Dominik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 str. Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 150 Pose Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . . 151 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 151 Pose Tomasz Kulesza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. . . . . . . . . . 152 Pose Piotr Tomaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke . . . . . . . . . 154 Pose Zbigniew Dolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 155 Pose Robert Telus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 157 Pose Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Pose Krystyna Kosin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Pose Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Pose Krystyna Kosin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Pose Adam Lipiski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych Piotr Stachaczyk. . . . . . . . . 161 Pose Adam Lipiski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych Piotr Stachaczyk. . . . . . . . . 162 Pose Adam Lipiski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Pose Wiesaw Suchowiejko. . . . . . . . . . . . . . 163 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski . . . . . . 163 Pose Janusz Dzicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski . . . . . . 164 Pose Jarosaw Pita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski . . . . . . 165 Pose Marek Krzkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski . . . . . . 166

str. Punkt 13. porzdku dziennego: Informacja bieca Pose Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pose Maciej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . . 170 Pose Bolesaw Grzegorz Piecha . . . . . . . . . . 171 Pose Piotr Chmielowski . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Pose Zbyszek Zaborowski. . . . . . . . . . . . . . . 172 Pose Jzef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Pose Beata Maecka-Libera . . . . . . . . . . . . . 173 Pose Czesaw Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pose Jarosaw Katulski . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pose Jzefa Hrynkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pose Dariusz Cezar Dziadzio . . . . . . . . . . . . 175 Pose Krystyna Skowroska . . . . . . . . . . . . . 175 Pose Jolanta Szczypiska. . . . . . . . . . . . . . . 176 Pose Grzegorz Sztolcman. . . . . . . . . . . . . . . 176 Pose Zbigniew Kumiuk. . . . . . . . . . . . . . . . 177 Pose Jadwiga Winiewska . . . . . . . . . . . . . . 177 Pose Krystyna Kosin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Pose Anna Elbieta Sobecka . . . . . . . . . . . . 178 Pose Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . 179 Pose Andrzej Jaworski . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Pose Lidia Gdek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Pose Barbara Bartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Pose Marek Hok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Pose Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Punkt 14. porzdku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar . . . . . 185 Pose Andrzej Gaaewski . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pose Agnieszka Pomaska . . . . . . . . . . . . . . 191 Pose Krzysztof Szczerski . . . . . . . . . . . . . . . 193 Pose Witold Klepacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Pose Andrzej Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Pose Jarosaw Grczyski . . . . . . . . . . . . . . 197 Pose Tomasz Kamiski . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Pose Marzena Dorota Wrbel . . . . . . . . . . . 200 Pose Zbigniew Kumiuk. . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pose Krystyna Ozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Pose Ryszard Zbrzyzny . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Pose Tomasz Kamiski . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Pose Jzef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pose Krzysztof Szczerski . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pose Piotr Szeliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pose Zbyszek Zaborowski . . . . . . . . . . . . . . 205 Pose Jadwiga Winiewska . . . . . . . . . . . . . . 205 Pose Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

str. Pose Jerzy Materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Pose Krystyna Pawowicz. . . . . . . . . . . . . . . 206 Pose Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Pose Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Pose Marek Domaracki . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar. . . . . . 207 Pose Andrzej Gaaewski . . . . . . . . . . . . . . . 209 Pose Krzysztof Szczerski . . . . . . . . . . . . . . . 210 Pose Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Pose Jan Krzysztof Ardanowski . . . . . . . . . 211 Punkt 15. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym Punkt 16. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym Pose Beata Szydo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Pose Krystyna Skowroska . . . . . . . . . . . . . 215 Pose Jerzy yyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Pose Zbigniew Kumiuk. . . . . . . . . . . . . . . . 219 Pose Krystyna Skowroska . . . . . . . . . . . . . 221 Pose Zbigniew Kumiuk. . . . . . . . . . . . . . . . 221 Pose Wincenty Elsner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Pose Genowefa Tokarska . . . . . . . . . . . . . . . 224 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Pose Jacek Bogucki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Pose Zbigniew Kumiuk . . . . . . . . . . . . . . . 230 Minister Finansw Jan Vincent-Rostowski . . . 230 Pose Marian Cyco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Pose Adam Rogacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Pose Magorzata Ppek . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Pose Iwona Kozowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Pose Krystyna Skowroska . . . . . . . . . . . . . 232 Pose Wincenty Elsner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Pose Krystyna Ozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Pose Marek Matuszewski. . . . . . . . . . . . . . . 233 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Pose Beata Szydo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Minister Finansw Jan Vincent-Rostowski . . . 238 Pose Beata Szydo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Punkt 17. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Pose Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Pose Janusz Cicho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Pose Maria Zuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Pose Armand Kamil Ryski. . . . . . . . . . . . 243 Pose Jan opata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Pose Andrzej Romanek . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Pose Marek Matuszewski. . . . . . . . . . . . . . . 247 Pose Andrzej Romanek . . . . . . . . . . . . . . . . 248

str. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Kapica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Pose Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Punkt 18. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pose Sprawozdawca Izabela Katarzyna Mrzygocka . . . . . . . . . . . 253 Pose Ewa Drozd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Pose Stanisaw Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Pose Pawe Sajak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Pose Piotr Walkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Pose Anna Bakowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Pose Andrzej Dbrowski . . . . . . . . . . . . . . . 255 Pose Jarosaw Grczyski . . . . . . . . . . . . . . 255 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej Czesawa Ostrowska . . . 255

str. Owiadczenia Pose Krystyna Sibiska . . . . . . . . . . . . . . . 256 Pose Jerzy Zitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Pose Boena Kamiska . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Pose Anna Nem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Pose Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Pose Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Pose Krystyna Kosin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Pose Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pose Barbara Bartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pose Teresa Hoppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Pose Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Pose Jzef Lassota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Pose Marian Cyco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Pose Lucjan Marek Pietrzczyk . . . . . . . . . . 265 (Przerwa w posiedzeniu) Zacznik nr 1 Teksty wystpie niewygoszonych Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Pose Jzef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Pose Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

(Wznowienie posiedzenia o godz. 9)

(Na posiedzeniu przewodnicz marszaek Sejmu Ewa Kopacz oraz wicemarszakowie Wanda Nowicka, Cezary Grabarczyk, Jerzy Wenderlich i Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)

Dodatkowe sprawozdanie komisji zostao paniom i panom posom dorczone w druku nr 450-A. Przystpujemy do trzeciego czytania. Prosz o zabranie gosu sprawozdawc komisji pana posa Jarosawa Katulskiego.

Marszaek:
Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powouj posw Iwon Guzowsk, Macieja Maeckiego, Marka Poznaskiego oraz Marcina Witk. W pierwszej czci obrad sekretarzami bd posowie Maciej Maecki oraz Marek Poznaski. Protok i list mwcw prowadzi bd posowie Iwona Guzowska oraz Marek Poznaski. Komisja Polityki Spoecznej i Rodziny przedoya sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Gwar na sali) Bardzo prosz o zaprzestanie rozmw i zajcie miejsc na sali. Sprawozdanie to zostao paniom i panom posom dorczone w druku nr 468. W zwizku z tym, na podstawie art. 95f regulaminu Sejmu, podjam decyzj o uzupenieniu porzdku dziennego o punkt obejmujcy rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuj, aby w tym przypadku Sejm wysucha 3-minutowych owiadcze w imieniu klubw. (Gwar na sali) Jeeli nie usysz sprzeciwu, bd uwaaa, e Sejm propozycj przyj. (Dzwonek) Sprzeciwu nie sysz. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskich projektach ustaw o: 1) zmianie ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz zmianie niektrych innych ustaw, 2) zmianie ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz niektrych innych ustaw. Sejm wysucha sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posa Jarosawa Katulskiego oraz przeprowadzi dyskusj, w trakcie ktrej zgoszono poprawki.

Pose Sprawozdawca Jarosaw Katulski:


Pani Marszaek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Zdrowia zostay rozpatrzone poprawki, zgoszone w drugim czytaniu, do projektu ustawy przedstawionego posom w druku nr 450. Po naradzie komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjcie poprawek 2., 3., od 5. do 10. oraz 13., natomiast wnosi o odrzucenie poprawek 4., 11. i 12. Dzikuj.

Marszaek:
Dzikuj panu posowi. Przechodzimy do gosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 450. Komisja przedstawia rwnie wnioski mniejszoci oraz, w dodatkowym sprawozdaniu, poprawki, nad ktrymi gosowa bdziemy w pierwszej kolejnoci. Wnioski mniejszoci od 1. do 4. oraz poprawki od 1. do 10. zostay zgoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizujcej zawierajcego zmiany do ustawy o dziaalnoci leczniczej. W 1. poprawce do art. 16 ust. 2 wnioskodawcy proponuj, aby jedynie do dziaalnoci leczniczej podmiotw leczniczych w formie jednostki budetowej stosowa przepisy dotyczce dziaalnoci regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 1. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Prosz dokadniej naciska przyciski.

138 Marszaek

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Punkt 2. porzdku dziennego gosowanie

Gosowao 410 posw. Za oddao swj gos 155 posw, przeciwnego zdania byo 220 posw, wstrzymao si od gosu 35 posw. Stwierdzam, e Sejm poprawk odrzuci. W 1. wniosku mniejszoci do art. 24 ust. 1 wnioskodawcy proponuj pozostawi pkt 12 w brzmieniu dotychczasowym. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 1. wniosku mniejszoci, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 413 posw. Za oddao swj gos 157 posw, przeciwnego zdania byo 220 posw, wstrzymao si od gosu 36 posw. Stwierdzam, e Sejm wniosek mniejszoci odrzuci. W 2. wniosku mniejszoci do art. 25 wnioskodawcy proponuj nie dodawa ustpw od 1a do 1d. Przyjcie tego wniosku mniejszoci spowoduje bezprzedmiotowo 2. poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 2. wniosku mniejszoci, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 417 posw. Za oddao swj gos 159 posw, przeciwnego zdania byo 221 posw, wstrzymao si od gosu 37 posw. Stwierdzam, e Sejm wniosek mniejszoci odrzuci. W 2. poprawce do art. 25 wnioskodawcy proponuj nowe brzmienie ust. 1d oraz dodanie nowych ustpw 1e i 1f dotyczcych wypaty wiadcze z tytuu zdarze medycznych. Komisja wnosi o przyjcie tej poprawki. Konsekwencj przyjcia tej poprawki bd odpowiednie zmiany w przepisach ustawy. Jej przyjcie spowoduje bezprzedmiotowo 12. poprawki. O gos celem zadania pytania poprosi pan pose Bolesaw Piecha. Bardzo prosz, panie pole. Ustalam czas na zadanie pytania na 1 minut.

spowodowane drugim wnioskiem o zmian tej samej ustawy, zgoszonym przez posw PO. Pytanie jest proste. Dzisiaj mamy podobno prost drog dochodzenia odszkodowa za zdarzenie medycznie dla pacjentw poszkodowanych w szpitalach. Ot okazao si, e ten zy przepis, o ktrym mwilimy, zosta tak skonsumowany, e w polskich szpitalach do dzisiaj zgoszono tylko 64 czy 63 takie wnioski. Czyli przepis nie dziaa. Co robi w zwizku z tym rzd i posowie, ktrzy zgaszaj ten projekt? Komplikuj ten proces, eby pacjent ju w ogle nie mg skorzysta z tej drogi odszkodowawczej, poniewa wprowadzaj trzeci stron. Nie mamy ju ubezpieczyciela i pacjenta (Dzwonek), lecz ubezpieczyciela, pacjenta i szpital. Stawiam konia z rzdem, jeeli te trzy podmioty dojd do porozumienia. Wedug mnie jest to prosta droga do wypychania pacjenta do sdw cywilnych, tak jak byo.

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole.

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


Dzikuj bardzo. Prosz odpowiedzie na pytanie, jaki to ma sens. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Pytanie byo skierowane do wnioskodawcw. Przedstawicielem wnioskodawcw jest pan pose Katulski. Bardzo prosz, panie pole. (Pose Bolesaw Grzegorz Piecha: Wnioskodawc poprawki jest pan pose Sztolcman.) Bardzo prosz, pan pose Sztolcman.

Pose Grzegorz Sztolcman:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! To, e byo tak mao wnioskw o odszkodowanie, wynika z tego, e po prostu ustawa krtko dziaa. Natomiast ta poprawka tak naprawd ma za zadanie uatwi uzyskanie odszkodowania, a nie utrudni. (Gos z sali: Komu?) Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


Dzikuj. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do wnioskodawcw, poniewa tak si zoyo, e ta ustawa zmieniajca ustaw o dziaalnoci leczniczej uspokoia wreszcie sytuacj w polskich hospicjach i w opiece paliatywnej, natomiast spowodowaa dalsze komplikacje w innych dziedzinach. Te komplikacje s

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Przystpujemy do gosowania.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Punkt 2. porzdku dziennego gosowanie

139

Marszaek Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 2. poprawki wraz z konsekwencj, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 420 posw. Za oddao gos 218 posw, przeciwnego zdania byo 164 posw, 38 posw wstrzymao si od gosu. Stwierdzam, e Sejm poprawk przyj. W 3. poprawce do art. 26 wnioskodawcy proponuj zachowa dotychczasowe brzmienie ust. 4. Komisja wnosi o przyjcie tej poprawki. Jej przyjcie spowoduje bezprzedmiotowo 4. poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 3. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 420 posw. Za oddao gos 162 posw, przeciwnego zdania byo 221 posw, 37 posw wstrzymao si od gosu. Stwierdzam, e Sejm poprawk odrzuci. W 4. poprawce do art. 26 ust. 4 wnioskodawcy proponuj, aby do konkursu ofert stosowa odpowiednio rwnie art. 140, 141 oraz 151 ust. 6. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 4. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 423 posw. Za poprawk oddao gos 242 posw, przeciwnego zdania byo 143 posw, 38 posw wstrzymao si od gosu. Stwierdzam, e Sejm poprawk przyj. W 3. wniosku mniejszoci do art. 49 ust. 1 pkt 3 oraz polegajcym na skreleniu ust. 7 wnioskodawcy proponuj, aby w podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc przeprowadzano konkurs rwnie na stanowisko kierujcego oddziaem. W 5. wniosku mniejszoci w dodawanym art. 11a w projekcie ustawy nowelizujcej wnioskodawcy proponuj, aby przepisy art. 49 ust. 1 pkt 3 stosowa do kierujcych oddziaem zatrudnionych po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy. Nad tymi wnioskami gosowa bdziemy cznie. O zabranie gosu w celu zadania pytania poprosi pan pose Bolesaw Piecha. Bardzo prosz.

wisk i przeprowadzania konkursw, w zwizku z tym pytanie jest jasne. (Oklaski) Panie pole, co si stao, e akurat przeszkadzaj wam konkursy na stanowiska ordynatorw, ktre byy w polskim systemie zdrowia od bardzo dawna obydwaj jestemy lekarzami i pewnie cae nasze dorose ycie zawodowe opierao si na konkursach i nagle postanowilicie wykluczy moliwo przeprowadzania konkursw na ordynatorw lub kierujcych oddziaem? Prosz odpowiedzie. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Przystpujemy do gosowania. (Poruszenie na sali) (Gosy z sali: Odpowied.) Kto z pa i panw posw jest za przyjciem wnioskw mniejszoci 3. i 5., zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 422 posw. Za oddao gos 157 posw, przeciwnego zdania byo 225 posw, 40 posw wstrzymao si od gosu. Stwierdzam, e Sejm wnioski mniejszoci odrzuci. W 5. poprawce do art. 114 ust. 6 wnioskodawcy proponuj zmian o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Komisja wnosi o przyjcie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 5. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 422 posw. Za oddao gos 256 posw, przeciwnego zdania byo 130 posw, wstrzymao si od gosu 36 posw. Stwierdzam, e Sejm poprawk przyj. W 4. wniosku mniejszoci wnioskodawcy proponuj zachowa dotychczasowe brzmienie przepisw zawartych w art. od 118 do 120 oraz w art. 122. Przyjcie tego wniosku mniejszoci spowoduje bezprzedmiotowo 6. poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 4. wniosku mniejszoci, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 423 posw. Za oddao gos 160 posw, przeciwnego zdania byo 224 posw, wstrzymao si od gosu 39 posw. Stwierdzam, e Sejm wniosek mniejszoci odrzuci. W 6. poprawce wnioskodawcy proponuj, aby zachowa dotychczasowe brzmienie przepisw zawartych w art. 118 i 119 ust. 4 oraz w art. 120 i 122. Komisja wnosi o przyjcie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania.

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Pytanie do posa wnioskodawcy. Znane jest zamiowanie Platformy Obywatelskiej do przejrzystoci obsadzania stano-

140 Marszaek

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Punkt 2. porzdku dziennego gosowanie

Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 6. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 423 posw. Za oddao gos 241 posw, przeciwnego zdania byo 16 posw, wstrzymao si od gosu 166 posw. Stwierdzam, e Sejm poprawk przyj. 5. wniosek mniejszoci ju rozpatrzylimy. W poprawkach: 7. do art. 204 polegajcej na dodaniu ust. 2; 8. polegajcej na nadaniu nowego brzmienia art. 206; 9. polegajcej na nadaniu nowego brzmienia ust. 2 w art. 208 oraz 10. polegajcej na nadaniu nowego brzmienia ust. 1 w art. 219 wnioskodawcy proponuj wyduenie do 31 grudnia 2012 r. terminw przewidzianych w tych przepisach. Nad tymi poprawkami gosowa bdziemy cznie. Komisja wnosi o przyjcie tych poprawek. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem poprawek od 7. do 10., zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 423 posw. Za oddao gos 372 posw, wstrzymao si od gosu 51 posw, przy braku gosw przeciwnych. Stwierdzam, e Sejm poprawki przyj. W 11. poprawce wnioskodawcy proponuj skreli art. 5 projektu ustawy nowelizujcej dotyczcy zmian w ustawie o Pastwowym Ratownictwie Medycznym. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 11. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 422 posw. Za oddao gos 161 posw, przeciwnego zdania byo 224 posw, przy 37 gosach wstrzymujcych si. Stwierdzam, e Sejm poprawk odrzuci. Poprawka 12. staa si bezprzedmiotowa. W 13. poprawce wnioskodawcy proponuj nowe brzmienie ust. 5 w art. 49 ustawy o refundacji lekw, rodkw spoywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobw medycznych. Komisja wnosi o przyjcie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem 13. poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 419 posw. Za oddao gos 366 posw, przeciwnego zdania byo 16 posw, przy 37 gosach wstrzymujcych si. Stwierdzam, e Sejm poprawk przyj. Przystpujemy do gosowania nad caoci projektu ustawy.

O gos celem zadania pytania poprosi pan pose Bolesaw Piecha. Bardzo prosz.

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Panie i Panowie Posowie! Chciabym podzikowa w imieniu polskich hospicjw za przyjcie pewnych rozwiza, ktre byy zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwo w druku nr 388 i grup posw z PO w druku nr 449. Dobrze, e hospicja bd mogy korzysta z dwch rde: kontraktw podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a take pienidzy pozyskanych z 1% podatku dla organizacji poytku publicznego rozliczonego w PIT czy od wolontariuszy. (Pose Rafa Grupiski: A gdzie pytanie?) Dobrze rwnie, e darczycy dla hospicjw to rwnie jest nasza inicjatywa bd mogli bez szykan nansowych przekazywa dary. I za to chciabym pastwu posom podzikowa. Nie powtrzy si historia piekarza, ktry gdy rozdawa chleb ubogim, paci VAT. Takiej sytuacji nie bdzie. Natomiast nie bardzo wiem, dlaczego pastwo pokomplikowali t ustaw w sposb makabryczny. Dla przykadu, chciabym poprosi pana posa, eby wytumaczy mnie i Polakom, tym, ktrzy bd cytowa t ustaw, co to oznacza zagregowana franszyza integralna. (Wesoo na sali) Panie pole, bardzo prosz, bo ja panu powiem, skd to jest. (Dzwonek) To pochodzi z takiego dokumentu, ktry przesay czoowe rmy lobbystyczne zwizane z ubezpieczycielami. Ja bym poprosi, eby pan minister jeszcze raz

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole. Czas na zadanie pytania min.

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


Prosz, eby pan minister nam dokadnie wytumaczy, co to jest zintegrowana franszyza integralna (Gos z sali: Zagregowana.) zagregowana franszyza integralna. Dzikuj. (Oklaski)

Marszaek:
Panie pole, czas min. Dzikuj bardzo panu posowi. Odpowiedzi na zadane pytanie udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Jakub Szulc.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Punkt 2. porzdku dziennego gosowanie

141

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:


Pani Marszaek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie Pole! Wczoraj podczas prac komisji informowalimy o tym i rozmawialimy na temat zapisw, ktre zostay przedstawione chociaby w poprawce 2. Powiem tylko o jednej rzeczy. One w aden sposb nie komplikuj dochodzenia roszcze i o tym doskonale wiemy, poniewa dzisiaj take wystpuje podmiot leczniczy jako osoba odpowiedzialna, ktra uczestniczy w procesie przyznawania odszkodowania. To jest pierwsza sprawa. (Gwar na sali) (Gos z sali: Nie na temat.) Franszyza integralna to jest po prostu maksymalna kwota zobowizania (Pose Bolesaw Grzegorz Piecha: Zagregowana.) Zagregowana franszyza integralna to jest maksymalna kwota zobowizania podmiotu, ktry wypaca odszkodowanie. Nic prostszego, panie pole. (Wesoo na sali) Jeszcze jedno sowo odnonie do paskiego poprzedniego pytania. Panie pole, w ustawie o dziaalnoci leczniczej konkursy na stanowiska ordynatorw byy, s i takimi pozostaj w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej. Na t okoliczno nic si nie zmienia. Dzikuj. (Poruszenie na sali, oklaski) (Pose Bolesaw Grzegorz Piecha: Dzikujemy.)

Finansw Publicznych o godz. 9.30, Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsplnie z Komisj Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa o 9.30, Sprawiedliwoci i Praw Czowieka o godz. 9.30, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o godz. 10, Skarbu Pastwa o godz. 10, do Spraw Unii Europejskiej o godz. 11, Samorzdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o godz. 11, do Spraw Sub Specjalnych o godz. 12, Etyki Poselskiej o godz. 12, Rolnictwa i Rozwoju Wsi o godz. 12, Ustawodawczej o godz. 12, Edukacji, Nauki i Modziey wsplnie z Komisj Samorzdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o godz. 13, cznoci z Polakami za Granic o godz. 13, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach o godz. 14, Mniejszoci Narodowych i Etnicznych o godz. 14, Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa o godz. 14 (Gwar na sali) (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Wanda Nowicka)

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Przystpujemy do gosowania nad caoci projektu ustawy. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem w caoci projektu ustawy o zmianie ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz niektrych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisj Zdrowia, wraz z przyjtymi poprawkami, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 424 posw. Za oddao gos 385 posw, przy 1 gosie przeciwnym i 38 gosach wstrzymujcych si. Stwierdzam, e Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o dziaalnoci leczniczej oraz niektrych innych ustaw. Bardzo prosz pana posa sekretarza o odczytanie komunikatw.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Bardzo prosz o zachowanie ciszy i jak najszybsze opuszczenie sali, jeeli pastwo nie chc zosta, gdy bdziemy rozpatrywa kolejny punkt. (Gwar na sali) Bardzo prosz o cisz i szybsze opuszczanie sali wszystkich pastwa, ktrzy nie chc uczestniczy w obradach. Prosz bardzo.

Sekretarz Pose Maciej Maecki:


Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa o godz. 14, Regulaminowej i Spraw Poselskich o godz. 14, Sprawiedliwoci i Praw Czowieka wsplnie z Komisj Nadzwyczajn do spraw zmian w kodykacjach o godz. 14.15, Innowacyjnoci i Nowoczesnych Technologii o godz. 16, Administracji i Spraw Wewntrznych o godz. 17, Infrastruktury o godz. 17, Polityki Spoecznej i Rodziny o godz. 18. Informuj, e posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Pastwowej, zwoane przez Prezydium Sejmu, odbdzie si w dniu dzisiejszym, czyli w czwartek 14 czerwca w sali nr 23 o godz. 16.

Sekretarz Pose Maciej Maecki:


W dniu dzisiejszym odbd si posiedzenia Komisji: Edukacji, Nauki i Modziey wsplnie z Komisj Gospodarki o godz. 9.30,

142

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Sekretarz Pose Maciej Maecki W dniu dzisiejszym odbd si posiedzenia nastpujcych zespow parlamentarnych: Zespou Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 r. o godz. 13 w sali nr 118, Parlamentarnego Zespou Nastpne Pokolenie o godz. 15 w sali nr 206, budynek K, Dolnolskiego Zespou Parlamentarnego o godz. 16 w sali nr 301, budynek K, Parlamentarnego Zespou ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i rodowiska o godz. 17.30 w sali nr 25, budynek G.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 12. porzdku dziennego: Pytania w sprawach biecych. Przypominam, e postawienie pytania nie moe trwa duej ni 2 minuty, za udzielenie odpowiedzi nie moe trwa duej ni 6 minut; prawo do postawienia pytania dodatkowego przysuguje wycznie posowi zadajcemu pytanie; dodatkowe pytanie nie moe trwa duej ni 1 minut, a uzupeniajca odpowied nie moe trwa duej ni 3 minuty. Marszakini Sejmu moe wyrazi zgod na wyduenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Prosz o zadanie pytania posw Marka Rzs i Renat Butryn z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Pytanie w sprawie egzaminu wstpnego na aplikacj komornicz skierowane jest do ministra sprawiedliwoci. Jako pierwszy gos zabierze pan pose Marek Rzsa. Bardzo prosz.

wy, przedmiotowego upublicznienia wykazu aktw prawnych prno szuka. Wiem, e w projekcie ustawy o zmianie ustawy regulujcej wykonywanie niektrych zawodw minister sprawiedliwoci zaproponowa regulacj prawn dotyczc tej sprawy. Mam nadziej, e pan minister potwierdzi moje informacje. Dodatkowo chciabym podnie jeszcze jedn kwesti dotyczc opat wnoszonych przez aplikantw do waciwych miejscowo izb. Obecnie powysza kwota wynosi okoo 5000 rocznie. Nasuwa si prosta myl, mianowicie aby wykonywa zawd prawniczy w Polsce, aplikant musi osiga przyzwoite dochody. W zwizku z powyszym chciabym zapyta pana ministra, czy ministerstwo zamierza faktycznie wprowadzi zmiany w ustawie o komornikach sdowych majce na celu podanie do publicznej wiadomoci wykazu tytuw aktw prawnych bdcych podstaw opracowania pyta testowych na egzamin wstpny na aplikacj komornicz oraz czy ministerstwo planuje zmniejszenie opaty wnoszonej przez aplikantw za odbycie aplikacji. Dzikuj uprzejmie.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Odpowiedzi na to pytanie udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci pan Micha Krlikowski. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski:


Szanowna Pani Marszaek! Szanowni Pastwo! Panie Pole! Pytanie, ktre zostao zadane, traa w istot problemu dotyczcego regulacji, reformy, waciwie korekty przepisw w odniesieniu do zawodw prawniczych, ktra ma by przedmiotem ustawy deregulacyjnej, czyli tej, ktra ma wprowadzi uatwienia, jeli chodzi o wchodzenie do zawodu, oraz zmniejszy koszty. W tym wypadku rzeczywicie jest tak, e ustawa o komornikach sdowych i egzekucji, w przeciwiestwie do odpowiednich przepisw ustawy o adwokaturze i radcach prawnych, nie zawiera unormowania, ktre by upowaniao ministra sprawiedliwoci do podania wykazu tytuw aktw prawnych, ktre obowizuj na tym egzaminie. Jest tylko oglne stwierdzenie, e egzamin polega na tym, e sprawdza si wiedz kandydata na aplikanta komorniczego z zakresu kilku dziedzin prawa, natomiast minister sprawiedliwoci nie posiada uprawnie do podania, z jakiego wykazu aktw ten egzamin bdzie przeprowadzony. Jest to rzeczywicie odmienna regulacja ni w przypadku ustawy o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy o wolontariacie tam takie uprawnienie ministra sprawiedliwoci

Pose Marek Rzsa:


Dzikuj, pani marszaek. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Na podstawie ustawy Prawo o notariacie, ustawy Prawo o adwokaturze w zwizku z ustaw o radcach prawnych przewodniczcy zespow do przygotowania pyta testowych na egzamin wstpny dla kandydatw na aplikantw notarialnych, radcowskich i adwokackich podaj do publicznej wiadomoci wykaz tytuw aktw prawnych, z ktrych wybrane stanowi bd postaw opracowania pyta egzaminacyjnych, testowych na egzamin wstpny na wspomniane aplikacje. W trzech wymienionych przed chwil przypadkach przewodniczcy zespow maj obowizek nie pniej ni na 90 dni przed terminem egzaminu wstpnego poda do publicznej wiadomoci wykaz aktw. Niestety w przypadku zawodu komornika, gdzie rwnie odbywa si egzamin konkurso-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

143

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski zostao zawarte. Minister sprawiedliwoci, dostrzegajc niespjno regulacji w tym zakresie, zaproponowa w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw analogiczn regulacj prawn, ktra daje ministrowi sprawiedliwoci uprawnienie do wydania rozporzdzenia wskazujcego list tytuw aktw prawnych, z ktrych wybrane stanowi bd podstaw opracowania pyta testowych na egzamin konkursowy na aplikacj komornicz. Chodzi o przepis art. 29b ustawy o komornikach sdowych i egzekucji i propozycj dodania ust. 6 w brzmieniu: Nie pniej ni 90 dni przed terminem egzaminu konkursowego przewodniczcy zespou egzaminacyjnego podaje do publicznej wiadomoci, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez zesp egzaminacyjny i zatwierdzony przez ministra sprawiedliwoci wykaz tytuw aktw prawnych wedug stanu prawnego obowizujcego w dniu ogoszenia, z ktrych wybrane stanowi podstaw opracowania pyta testowych na egzamin konkursowy. Jest to odpowied na pierwsze pytanie. Jeeli chodzi o drugie pytanie, mog powiedzie, e w tym momencie po ostatnich ingerencjach z zakresu zmian wysokoci opat zwizanych z odbyciem aplikacji komorniczej nie trwaj prace nad kolejn werykacj kosztw odbywania tej aplikacji. Dzikuj.

nej pracy. S oni w trudnej sytuacji. Zakadaj rodziny, a musz pokry koszty odbywania aplikacji. Trudno jest im pogodzi te sprawy, bardzo czsto w dalszym cigu pomaga im rodzina. Mona powiedzie, e jest to dla nich wrcz upokarzajce. Chciaabym zapyta, czy ministerstwo pochyla si nad tym problemem i czy ten problem w jakikolwiek sposb by sygnalizowany wczeniej. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Bardzo prosz, panie ministrze, o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski:


Odnios si do dwch zagadnie, ktre pani pose przedstawia. W przypadku pierwszego z nich, dotyczcego wysokoci opaty, trzeba powiedzie, e wysoko tej opaty ustalana przez ministra sprawiedliwoci musi pogodzi dwa interesy. Pierwszy z nich dotyczy dostpu do owej aplikacji, co winno si wiza z niskimi kosztami. Z drugiej strony wysoko opaty musi umoliwi organizacj aplikacji na wysokim poziomie, tak aby rzeczywicie miaa prawidow jako. Poprosilimy w tym zakresie, po raz pierwszy od kilkunastu lat, samorzdy zawodowe, jeeli chodzi o zawody prawnicze, o przedstawienie nam kosztw przeprowadzenia aplikacji. Chcemy dokona oceny, czy koszty aplikacji uzasadniaj ten poziom opat, i na tej podstawie bdziemy podejmowa decyzj dotyczc kosztw odbycia tego szkolenia zawodowego. Jeeli chodzi o drugie pytanie, ktre pani pose zadaa, to jest pytanie, na ktre trudno bdzie mi do koca odpowiedzie, dlatego e nie jest tak, e obowizuje zakaz zatrudnienia w stosunku do aplikantw, poniewa to ograniczenie podejmowania zatrudnienia dotyczy asesora, a nie aplikanta. Jeeli chodzi o asesora, to istot jest to, e on zostaje zatrudniony w kancelarii notarialnej po to, aby zosta komornikiem, i w tym zakresie wykonuje uprawnienia bliskie uprawnieniom komornika. A poniewa konstrukcja komornika jest bliska konstrukcji funkcjonariusza publicznego, w zwizku z tym naley ograniczy moliwo wystpowania przez asesora komorniczego w szczeglnej kolizji kolizji obowizkw funkcjonariusza publicznego i kogo, kto realizuje jakie prywatne interesy, na przykad pracuje w spce, wobec ktrej moe by prowadzone postpowanie egzekucyjne. Nie ma natomiast tego zakazu w stosunku do aplikantw, aplikant moe podejmowa zatrudnienie poza kancelari notarialn kade inne zatrudnienie. Co wicej, przecie zwracam uwag na to, e i obecnie, ale w szczeglnoci w tej ustawie deregu-

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj, panie ministrze. Udzielam gosu pani posance Renacie Butryn z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko.

Pose Renata Butryn:


Dzikuj, pani marszaek. Panie Ministrze! To dobrze, e trwaj prace w tym zakresie, poniewa rodowisko modych prawnikw, ktrzy kocz studia i chc odbywa aplikacj, bardzo oczekuje zmian, ktre by im sprzyjay. Dotyczy to rwnie wysokoci opat za odbywanie aplikacji. Moje pytanie dotyczy moliwoci podejmowania przez osoby aplikujce na stanowisko asesora innej pracy ni w zawodzie prawniczym. Wiadomo, e te osoby s zobowizane, tak jak wszyscy prawnicy, do podejmowania pracy zwizanej z zawodem prawniczym, ewentualnie mog podj inn prac za zgod przewodniczcego izby okrgowej. Pytanie tych modych prawnikw dotyczy tego, czy nie mona by byo ustawowo znie okresu oczekiwania na pozwolenie dotyczce podejmowania in-

144

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski lacyjnej wprowadza si moliwo przystpienia do egzaminu w oparciu o inn ciek dotarcia do egzaminu ni aplikacja, a wic ciek zwizan z uzyskaniem kompetencji umoliwiajcych przystpienie w inny sposb. Dzikuj.

Bardzo prosz o przedstawienie tego, jakie s wyniki pracy tego zespou i jakie zwikszenie obcie podatkowych w zwizku z tym czeka naszych obywateli. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego panu Marcelemu Niezgodzie, aby odpowiedzia na to pytanie. Zosta on upowaniony przez prezesa Rady Ministrw do odpowiedzi. Bardzo prosz, panie ministrze.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do rozpatrzenia kolejnego pytania, ktre zostao zadane przez nastpujcych posw z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo: pana posa Jerzego Szmita, pana posa Andrzeja Adamczyka, pani posank Izabel Kloc, pana posa Waldemara Andzela i pana posa ukasza Zbonikowskiego. Pytanie to dotyczy zapowiadanego przez rzd zreformowania podatkw od nieruchomoci poprzez wprowadzenie podatku od wartoci nieruchomoci i zostao skierowane do prezesa Rady Ministrw. Udzielam gosu panu posowi Jerzemu Szmitowi. Bardzo prosz, panie pole.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda:


Pani Marszaek! Panie Posanki! Panowie Posowie! Wysoka Izbo! Zanim odpowiem precyzyjnie na pytanie zoone przez posw Prawa i Sprawiedliwoci, chc powiedzie w dwch zdaniach, czym jest dokument, a czym opracowanie, ktre jeszcze nie jest dokumentem, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. (Pose Izabela Kloc: Ale my to wiemy. Niech pan odpowie na konkretne pytanie.) Ot rnica pomidzy dokumentem a opracowaniem jest taka, e gdyby opracowanie zostao ju przyjte, wtedy moglibymy mwi o dokumencie, inaczej jest to tylko opracowanie. Opracowanie zawiera propozycj denicji polityki miejskiej, identykuje wyzwania, przed jakimi stoj obszary miejskie, identykuje propozycje, cele polityki miejskiej. Opracowanie jest dopiero pierwszym krokiem do przygotowania dokumentu docelowego, czyli krajowej polityki miejskiej. Nie jest ono jeszcze przyjte zarwno przez kierownictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak i przez Rad Ministrw. Planowane jest przedoenie tego opracowania pod obrady Rady Ministrw na przeomie czerwca i lipca biecego roku po pracach zmierzajcych do konsultacji jego treci. W tym kontekcie chc podkreli, e przed nami jeszcze bardzo duga droga do przyjcia samego opracowania, czyli zaoe. Nastpnie zaoenia bd przedmiotem zarwno prac, jak i szerokich konsultacji spoecznych i jest naszym zamierzeniem, naszym celem, by przeksztaci je w krajow polityk miejsk, ktr to z kocem biecego roku planujemy przedstawi pod obrady Rady Ministrw. Oczywicie, szerokie konsultacje spoeczne zgodnie z obowizujcymi przepisami planowane s na II poow biecego roku, gdy ju bdziemy pracowa nad krajow polityk miejsk. Tak wic podkrelam, e w Mini-

Pose Jerzy Szmit:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Podatki s jedn z najistotniejszych sfer ycia publicznego, ycia pastwowego, szczeglnie te podatki, ktre bezporednio dotykaj obywateli, a jednym z takich podatkw jest dzisiaj podatek od nieruchomoci, ktry kady waciciel nieruchomoci, od garau po wielk rezydencj, paci. Tymczasem 21 maja zostay przedstawione Zaoenia krajowej polityki miejskiej i gdy wnioskodawcy zastanawiaj si w tym dokumencie, jak snansowa rne zadania, ktre w ramach tej polityki maj by prowadzone, informuj, e s rozwaane generalne zmiany dotyczce opodatkowania nieruchomoci. Gdy ta informacja zostaa upowszechniona w spoeczestwie i zwrcilimy uwag na te znaczce zapisy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaczo gwatownie zaprzecza, e nie chodzi tutaj o wprowadzenie podatku od wartoci nieruchomoci, nie chodzi o wprowadzenie podatku katastralnego, e w zasadzie nie ma jeszcze decyzji, jakie prace s prowadzone, ale nie ma jeszcze nic konkretnego. Tymczasem, Wysoka Izbo, od ponad dwch lat dziaa Zesp do spraw Rzdowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomociach. W ramach tego zespou zosta stworzony podzesp do spraw opodatkowania nieruchomoci. Jako zadania tego podzespou s wymienione: przeprowadzenie analizy systemu podatkowego, przygotowanie propozycji zmian przepisw, analiza systemu rejestracji cen transakcyjnych.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

145

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda sterstwie Rozwoju Regionalnego nie s prowadzone adne prace zmierzajce do wprowadzania nowych podatkw, a cao prac zostanie skonsultowana przed poddaniem dokumentu pod obrady Radzie Ministrw. Natomiast jeeli chodzi o drug cz pytania dotyczc zespou, to odpowied na to pytanie nie naley do waciwoci ministra rozwoju regionalnego, std te prosz o moliwo udzielenia na nie na pimie odpowiedzi, ktra zostanie przekazana. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj.

Pose Andrzej Adamczyk:


Dlaczego tak dobre samopoczucie przykrywa trosk o przyszo obywateli Rzeczypospolitej? (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Panie ministrze, bardzo prosz o udzielenie dodatkowej odpowiedzi na te pytania.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. (Pose Izabela Kloc: Ale jeszcze jest czas. Niech pan powie o tym podatku katstralnym.) Udzielam teraz gosu panu posowi Andrzejowi Adamczykowi. Bardzo prosz, panie pole. (Pose Izabela Kloc: Ale odpowied)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda:


Pani Marszaek! Panie Posanki! Panowie Posowie! Powtrz raz jeszcze: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, po pierwsze, nie jest waciwe, jeeli chodzi o wprowadzanie nowych podatkw... (Pose Izabela Kloc: Ale dlaczego to napisalicie, bo napisalicie?) ...po drugie, to nie jest dokument, to jest opracowanie. Opracowanie zawiera w przywoywanym wersecie propozycje kierunkw zmian, cztery alternatywne, rne propozycje. (Pose Jerzy Szmit: Wszystkie dotycz wprowadzenia podatku.) Alternatyw jest rwnie niewprowadzenie, czyli mwimy o problemach, ktre stoj przed obszarami miejskimi, natomiast nie sugerujemy kierunku zmian. Cztery alternatywne propozycje oznaczaj, e albo wprowadzamy, albo nie wprowadzamy. (Pose Izabela Kloc: Tam nie ma stwierdzenia, e nie wprowadzacie.) Powtarzam: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie opracowao dokumentu, jest to opracowanie. Jeeli bdziemy mie dokument przyjty przez Rad Ministrw, wtedy oczywicie bdziemy mwi o dokumencie. Dzikuj bardzo.

Pose Andrzej Adamczyk:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Gratuluj dobrego samopoczucia. Zwodzi pan Wysok Izb i zwodzi pan wszystkich, ktrzy czekaj na waciw i prawdziw odpowied ju od kilku tygodni. To jest skandal, panie ministrze, eby wobec Wysokiej Izby uywa tego typu sformuowa, tego typu wyjanie, czego pan si tutaj dopuci. Z dokumentu, ktry mamy przed sob, jasno, wyranie wynika, e prowadzicie prace, ktrych celem jest przygotowanie koncepcji wdroenia podatku katastralnego, podatku od wartoci nieruchomoci. Pomimo e rzd i premier tego rzdu po wielekro zapewniali, e kataster nie zostanie wprowadzony, w tym dokumencie, tylnymi drzwiami, i to w dokumencie, ktry bardziej mona by przypisa ministrowi do spraw budownictwa, planowania przestrzennego, przedstawiacie propozycje tego typu rozstrzygni. To minister nansw o tym powinien mwi. A pan nam dzisiaj odpowiada, e si nic takiego nie dzieje. Dlaczego chcecie doprowadzi do ruiny wikszo posiadaczy nieruchomoci w Polsce, nawet maych? Panie ministrze, dlaczego nie odpowiedzia pan na pytanie, co stanie si z wacicielami chociaby mieszkania, ktre warte jest dzisiaj 300 tys. z? Kiedy wprowadzicie ten podatek a chcecie go wprowadzi do 2020 r. tene waciciel bdzie musia zapaci minimum 3 tys. z podatku rocznie. Dlaczego uciekacie od odpowiedzi?

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do kolejnego pytania. Pytanie to kieruj nastpujcy posowie z Klubu Poselskiego Ruch Palikota: pan pose Jerzy Borkowski, pan pose Dariusz Cezar Dziadzio oraz pan pose Artur Bramora. Pytanie dotyczy nieprawidowoci w funkcjonowaniu spki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a w szczeglnoci przypadkw niegospodarnoci przy dokonywaniu zakupw systemw informa-

146

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Wicemarszaek Wanda Nowicka tycznych w ramach umowy na dostaw oprogramowania rmy Microsoft w trybie umowy Enterprise na potrzeby PKP PLK SA. Pytanie zostao skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Udzielam gosu panu posowi Jerzemu Borkowskiemu. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jerzy Borkowski:


Dzikuj bardzo. Pani Marszakini! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W zwizku z ostatnimi wydarzeniami katastrof kolejow w Szczekocinach oraz seri kolizji kolejowych: 23 maja w stolicy, 27 maja w Ciechanowie, 28 maja w Gliwicach, kiedy pocig elf nie zatrzyma si na stacji i przejecha przez stacj, oraz 29 maja, kiedy miao miejsce ostatnie wykolejenie 3 wagonw wydaje mi si, e ministerstwo nie za bardzo wie, co dzieje si na kolei i nie za bardzo panuje nad ca sytuacj. W zwizku z zaistniaymi zdarzeniami i podejrzeniem o niegospodarno i z dystrybucj nansow, co wynika z doniesie prasowych, mam nastpujce pytanie: Kto w ministerstwie sprawuje nadzr nad biurami kontroli i audytu dziaajcymi w spkach PKP oraz nad dziaaniami Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe i monitoruje t dziaalno? Wedug informacji prasowych w wyniku dziaa zarzdu w spce mogo doj do powanych naduy nansowych na szkod spki. Chodzi m.in. o zakup oprogramowania rmy Microsoft na kwot ponad 31 mln z w trybie umowy Enterprise. Przewidywano zakup 3-letnich licencji uprawniajcych do korzystania z oprogramowania do 6 tys. komputerw. Przewaajca wikszo tych komputerw ma przestarzay system operacyjny Windows XP, z ktrym nie wsppracuj programy z pakietem Enterprise, a wic trzeba je wymieni. Zakupiony za ponad 30 mln z system Enterprise jest wic niewykorzystany, a za 1,5 roku koczy si licencja zgodnie z uchwa zarzdu nr 243 z 7 czerwca 2010 r. Drugie pytanie. W kwietniu 2012 r. Polskie Linie Kolejowe ogosiy przetarg otwarty na wymylenie sposobu wykorzystania programu Enterprise. Wpyna jedna oferta, zoona przez spk z odzi na przygotowanie oferty potrzeba byo tylko 7 dni ktra automatycznie zlecia podwykonawstwo Microsoftowi, o wartoci zamwienia 1138 tys. z. Panie ministrze, stawiam pytanie: Czy nie byoby zasadne przeznaczy te olbrzymie, beztrosko zmarnowane pienidze na szkolenie pracownikw PKP bd na popraw bezpieczestwa na kolei? (Dzwonek) Pani marszakini, jeeli pani pozwoli, jeszcze 20 sekund, zadam jedno pytanie. Trzecie pytanie. Kto zezwoli na ujawnienie tajemnicy dotyczcej dziaania dwch systemw infor-

matycznych, kluczowych dla sprawnego zarzdzania ruchem pocigw na torach? Chodzi o systemy wspomagania dyurnego ruchu: SWDR i system ewidencji pracy eksploatacyjnej. Tajemnic t ujawniono przy okazji ogoszenia przetargu w marcu 2012 r., SEPE udostpni on-line dane o pracy przewozowej, ewidencji ludnoci, pracy eksploatacyjnej wpywajcej na ruch pocigw, raporty na temat obcienia linii, opnie i ich przyczyn oraz autoryzacji przejazdu pocigw. A strach pomyle, co moe si wydarzy, gdy rednio rozgarnity informatyk wykorzysta te informacje. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. O udzielenie odpowiedzi na to pytanie prosz podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pana Andrzeja Massela. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! W pierwszej kolejnoci chciabym podzikowa posowi za zainteresowanie tematyk bezpieczestwa na polskich kolejach. Jest to rwnie przedmiotem troski resortu. W dniu dzisiejszym, jak pastwo wiedz, o godz. 17 odbywa si posiedzenie Komisji Infrastruktury powicone wanie tej kwestii, tak e sprawy bezpieczestwa zostan na niej omwione. Odnoszc si do kwestii podniesionych przez pana posa, spiesz poinformowa, e w zwizku z informacjami dotyczcymi nieprawidowoci przy dokonywaniu zakupw sprztu, usug i systemw informatycznych przez spk PKP Polskie Linie Kolejowe SA na polecenie prezesa zarzdu spki, ktre zostao wydane 17 maja br., zostay wszczte wyrane kontrole w biurze informatyki centrali spki oraz w innych jednostkach organizacyjnych. S one prowadzone przez powoane do tego celu Biuro Kontroli i Audytu Wewntrznego PKP PLK. Co jest przedmiotem kontroli? Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie zgodnoci zrealizowanych i realizowanych postpowa przetargowych z planu zamwie publicznych. Kontrole te s przeprowadzane zgodnie z ustaw z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych lub regulaminami udzielania zamwie na dostawy, usugi oraz roboty budowlane, do ktrych nie ma zastosowania ustawa za okres od 2009 r. do teraz. I to dotyczy wszystkich trybw udzielania zamwie z wyszczeglnieniem ich iloci i wartoci oraz ze szczeglnym uwzgldnieniem zamwie z wolnej

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

147

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel rki. W ramach kontroli badane s rwnie takie kwestie, jak: prawidowo zakupu sprztu, usug i rozwiza informatycznych dla PKP PLK od 2011 r., przy uwzgldnieniu umw-zlece, umw o dzieo, umw o doradztwo w biurze informatyki centrali spki, dzielenie udzielanych zamwie na mniejsze, czego jedynym celem byo obejcie obowizujcych w tym zakresie norm prawnych w komrkach i jednostkach organizacyjnych spki, realizacja zakupw sprztu informatycznego, oprogramowania i usug doradczych w jednostkach i komrkach organizacyjnych spki z uwzgldnieniem rde ich nansowania, rozpoznanie potrzeb informatycznych PKP PLK oraz rozpoznanie rynku, jakie miao biuro informatyki spki, okrelajce zapotrzebowania i skadajce wnioski do zarzdu. Kontrola da rwnie odpowied na takie m.in. pytania: Czy faktycznie mia miejsce zakup przez PKP PLK nieuytkowanych programw Microsoft? Jeeli tak, to kiedy i za jak kwot oraz jakie byo rdo nansowania? Czy doszo do zakupu programu Enterprise, za jak cen? Jakie byo uzasadnienie pozyskania programu i w jaki sposb ten program jest wykorzystywany? W tej chwili jest dokonywana analiza pozyskanej od jednostek organizacyjnych spki dokumentacji zwizanej z kontrol w zakresie obowizujcej w spce koncepcji i strategii oraz zgodnoci podejmowanych dziaa z obowizujcymi przepisami. Spiesz te poinformowa, e zakres kontroli dotyczy okresu od 2003 r. do chwili obecnej. Mona przewidywa, e wstpne ustalenia, jeli chodzi o t kontrol, zostan poczynione do koca czerwca oraz e zostan z niej wycignite wnioski i powstanie harmonogram dalszych dziaa. Dzikuj za uwag. (Pose Jerzy Borkowski: Ale trzecie pytanie, panie ministrze.)

pytanie, prosibym take o konkretn odpowied, jak rwnie o odniesienie si do pytania trzeciego, ktre zada pan pose Borkowski. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Panie ministrze, bardzo prosz o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel:


Pani Marszaek! Panie i Panowie Posowie! Potwierdzam, e wyniki kontroli zostan udostpnione Wysokiej Izbie, tak e nic nie bdzie, mwic kolokwialnie, zamiatane pod dywan. Jeeli chodzi o audyt z 2011 r., prosibym o doprecyzowanie, o jaki audyt chodzi, moe by w formie interpelacji lub zapytania. Odpowiemy, jakie byy wyniki.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do kolejnego pytania, ktre zada pan pose Jan opata z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, w sprawie czonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pytanie to jest skierowane do ministra nansw. Bardzo prosz, panie pole, o zabranie gosu.

Pose Jan opata:


Bardzo dzikuj. Szanowna Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tego, e Polska przez ostatnie dwadziecia lat funkcjonowania w gospodarce rynkowej dokonaa w wielu dziedzinach skoku cywilizacyjnego, nie musimy sobie chyba udowadnia. Pokazuj to statystyki, pokazuje to po prostu przestrze publiczna. Ale, jak wskazuj pewne zestawienia, jestemy w ogonie Europy, jeli chodzi o budowanie gospodarki opartej na wiedzy innowacyjnej. Jest oczywicie wiele warunkw stanowicych o innowacyjnoci kraju, ale chyba najwaniejszy to inwestycje w badania i rozwj wysokich technologii. Jedn z tych dziedzin s niewtpliwie techniki kosmiczne, techniki satelitarne. Polska, bdc czonkiem Unii Europejskiej, poprzez jej budet nansuje Europejsk Agencj Kosmiczn, chociaby system nawigacji Galileo. Z moich danych wynika, e w latach 20142020 nasz kraj wyda na programy kosmiczne 495 mln euro, ponad 2 mld z. Ale polscy naukowcy nie mog ubiega si

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Arturowi Bramorze. Bardzo prosz.

Pose Artur Bramora:


Pani Marszakini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rozumiemy, e wyniki tych kontroli, o ktrych pan mwi, w najbliszym czasie bd dostpne do wgldu. Tymczasem zapytam jeszcze o audyt, ktry zakoczy si w 2011 r. Moje pytanie jest takie: Czy tene audyt wykaza szereg nieprawidowoci i uchybie w dziaalnoci spki? To krtkie, konkretne

148 Pose Jan opata

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

o te pienidze, poniewa Polska nie jest ocjalnie czonkiem agencji. Oznacza to, e wikszo polskich funduszy przekazanych do Unii Europejskiej na rozwj technologii satelitarnych stworzy nowe miejsca pracy, ale nie w Polsce, lecz w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Grecji. W czerwcu 2011 r. podpisana zostaa instrukcja negocjacyjna w sprawie przystpienia do ESA, czyli do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ministerstwo Gospodarki zakoczyo z powodzeniem negocjacje techniczne, pozostaa kocowa decyzja rzdu i, jak si domylam, opata skadki okoo 20 mln euro. Ale zaznaczam, e okoo 80% tej skadki wrci do Polski. Wic pytanie, panie ministrze, brzmi nie czy, ale kiedy. Kiedy Polska ocjalnie stanie si czonkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansw panu Jackowi Dominikowi. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Dominik:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie pole, dzikuj za to pytanie. Chciabym stwierdzi, e 13 czerwca premier Pawlak poinformowa Europejsk Agencj Kosmiczn o tym, e zakoczylimy ju negocjacje od strony technicznej i przechodzimy do formalnego przystpienia do agencji. Czyli proces negocjacyjny zosta zakoczony, wszystkie elementy negocjacji zostay uznane za zakoczone i premier Pawlak w imieniu rzdu polskiego ocjalnie poinformowa, e rozpoczynamy drugi etap, czyli formalne zatwierdzenie wynikw negocjacji i formalne przystpienie do agencji. Czyli to, o co pan pose pyta, kiedy i jak to si stanie, to ju jest jakby historia. W tej chwili jestemy na etapie czysto formalnego zatwierdzenia czonkostwa w agencji, zgodnie z procedurami, jakie obowizuj w naszym kraju. Agencja zostaa o tym poinformowana. Natomiast zupenie inn spraw jest dyskusja na temat tego, jakie korzyci Polska odniesie z czonkostwa w agencji. Pan pose zwrci uwag, e faktycznie daje to pewne moliwoci korzystania przez polskie podmioty, polskie instytuty badawcze ze rodkw i daje szans na rozwj technologiczny. Tak, wszystko si zgadza, tylko musimy przeanalizowa koszty i skal potencjalnych zyskw. Jest to jedna z najdroszych agencji, do ktrych mona nalee, i jeeli chodzi o skal, o wysoko skadki, jak wpacamy, jest to, z tego, co wiem, druga najbardziej kosz-

towna organizacja, do ktrej Polska naley. Pierwsz jest Unia, a zaraz potem jest Europejska Agencja Kosmiczna. Skadka roczna do tej agencji bdzie wynosia okoo 145 mln z. To s bardzo due pienidze, zdecydowanie wiksze ni w przypadku ONZ, OECD czy jakiejkolwiek innej organizacji. Jeeli chodzi o zagwarantowany, teoretycznie zagwarantowany, zwrot rodkw, to jest to okoo 45%, reszta idzie na koszty administracyjne agencji. Czyli z tych 140 mln mniej wicej poowa jest teoretycznie gwarantowana przez agencj jako rodki do odzyskania przez pastwa czonkowskie. Musimy te pamita, e wszystkie projekty s rozpatrywane na zasadzie konkursw, czyli wszyscy musz wystartowa i zobaczymy, kto wygra. I tutaj pojawia si pewien problem, dlatego e mamy bardzo ze dowiadczenia, jeeli chodzi o startowanie polskich podmiotw w tego typu konkursach. Jak pan pose wie, w 7. programie ramowym jestemy zdecydowanym patnikiem netto. Jest to program unijny dostpny dla wszystkich pastw czonkowskich, wszystkie instytuty mog startowa na rwnych zasadach. Wykorzystujemy mniej wicej 1% z budetu, a wpacamy 3, czyli otrzymujemy 1/3 zwrotu z tego, co wpacamy do budetu 7. programu ramowego. Jeeli chodzi o to, czy udzia w Europejskiej Agencji Kosmicznej jest niezbdny do brania udziau w programach, ktre s przez ni nansowane, trudno mi odpowiedzie. Mamy tu dwie sprzeczne ze sob informacj. Jedna pochodzi z Komisji Europejskiej, ktra twierdzi, e nie ma takiego ograniczenia, e nie trzeba by czonkiem agencji, eby korzysta z tych rodkw. Takie dostalimy odpowiedzi. Inni twierdz, e trzeba nim by. Nie chc wchodzi w tej chwili w dyskusj, czy tak faktycznie jest, bo decyzja o czonkostwie zostaa przesdzona i rozpoczto formalny proces przystpowania, natomiast oczywicie trzymamy kciuki, liczymy, e ta tak potna skadka zostanie prawidowo wykorzystana przez nasze instytuty i nasze podmioty. Z tego, co wiemy, w tej chwili z programu Galileo tak naprawd korzysta tylko kilka, sze pastw czonkowskich, przy czym ponad 50% tych rodkw, a one s potne, bo to s miliardy euro, idzie do jednego kraju, do Francji. Francja i Niemcy korzystaj w 90% z tych rodkw. Z 27 pastw unijnych tylko sze w ogle dostaje jakiekolwiek rodki, z czego te dwa 90%, a pozostae cztery reszt. Kraje typu Belgia czy Hiszpania otrzymuj ladowe iloci, tj. 0,1, 0,2, naprawd niewielkie. Tutaj pojawia si problem i std ta dyskusja. Moe si wydawa, e negocjacje byy przecigane czy trway dugo. Wanie gwnym problemem byy nanse: po pierwsze, ustalenie, jaka jest faktycznie potencjalna skadka Polski w tej organizacji to ewoluowao w trakcie negocjacji i udao nam si troch obniy t skadk w czasie negocjacji po drugie, znalezienie odpowiednich rodkw w budecie pastwa na zapacenie tak wielkiej skadki. To jest prawie 145 mln z rocznie. W tej chwili trwaj ustalenia jeszcze, z tego, co wiemy, po decyzji Rady Ministrw,

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

149

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Dominik jak to zostanie podzielone pomidzy zainteresowane resorty. Musimy pamita, e jestemy objci procedur nadmiernego decytu, a w procedurze nadmiernego decytu musimy ogranicza wydatki publiczne. (Dzwonek) Std jest to bardzo powany problem jak najlepiej wyda te rodki, gdzie jest najwiksza gwarancja zwrotu. To by jedyny dylemat i powd, dla ktrego te negocjacje trway tak dugo i dlaczego minister nansw zadawa troch wicej pyta ni zawsze. Ale przy takich kwotach trudno nie zapyta, jaki bdzie w tych okolicznociach zysk dla Polski. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Janowi opacie. Bardzo prosz.

Pose Jan opata:


Jedno pytanie, jeli mona, panie ministrze. Dzikuj za tak szczegowe wyjanienie. Myl, e jednak popeniem bd, mwic: nie czy, tylko kiedy, bo okazuje si wynika to z pana odpowiedzi e polski rzd jeszcze zastanawia si, czy w ogle. Tak to zrozumiaem. Natomiast jeli chodzi o kwestie nansw czy nansowania skadki, to mam tego wiadomo, bo praca nad budetem tegorocznym i poprzednim, gdzie byy proponowane tego typu pozycje, wskazywaa zawsze bya ta opcja e agencja jest jedn z najdroszych i e efekty dla Polski mog by niewspmierne do skadki. Ale jak przytaczaem, zreszt pan minister potwierdzi, Polska i tak przez struktury Unii, przez budet Unii Europejskiej nansuje t agencj, a z mojej wiedzy wynika, e nie moemy jednak z tych pienidzy czy polscy naukowcy nie mog z tych pienidzy korzysta. Patrzc wic z takiej perspektywy, wydaje si, e t skadk, te pienidze, niemae, to prawda, trzeba znale, by mc korzysta z tego w caoci.

wyniki negocjacji. 13 czerwca premier Pawlak poinformowa o zatwierdzeniu formalnej czci przystpienia i rozpoczciu, zgodnie z polskim prawem, caej procedury formalnej zatwierdzenia czonkostwa w tej organizacji. To jest proces, bdzie trzeba podj kolejne decyzje. Natomiast jeli chodzi o to pytanie, to analizujemy tak moliwo na podstawie dotychczasowych dowiadcze. Dotychczasowe dowiadczenia polskich instytutw badawczych, polskich podmiotw, dotyczce korzystania z unijnych rodkw na badania i rozwj s bardzo ze. Na razie jestemy patnikiem netto, czyli, mwic kolokwialnie, bardziej by si nam opacao zatrzyma te pienidze w domu, bo mielibymy wicej na badania i rozwj, ni wpaca do takich organizacji. Poniewa mamy tak ze dowiadczenia, pojawi si dylemat, czy bdziemy w stanie odzyska chociaby te 145 mln z rocznie, ktre bd wpacane do tej organizacji, czy nie. (Pose Jan opata: Czyli pytanie musz powtrzy za jaki rok?) Tak, ale nie jako pytanie do ministra nansw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Pytanie 5. zadadz panowie posowie Ryszard Zbrzyzny i Leszek Aleksandrzak z Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pytanie dotyczy sytuacji spoecznej w KWB Konin SA i KWB Adamw SA w zwizku ze sprzeda tych spek inwestorowi prywatnemu oraz sytuacji w KWB Turw i KWB Bechatw w zwizku z amaniem przez pracodawc umowy gwarancyjnej przy prowadzonych procesach restrukturyzacyjnych. Pytanie skierowane jest do ministra skarbu pastwa. Bardzo prosz o zadanie pytania pana posa Ryszarda Zbrzyznego.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Dzikuj. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Problem dotyczy czterech kopal wgla brunatnego, ktre produkuj ponad 60 mln t wgla, z ktrego z kolei produkuje si 1/3 polskiej energii elektrycznej. Chodzi o dwa zjawiska: pierwsze to prywatyzacja, a drugie niedotrzymywanie umw spoecznych. I tutaj jest wsplny mianownik. Pracownik w tych kopalniach jest przedmiotem, a nie podmiotem. Pracownik powinien by tam najwiksz wartoci, niestety, tak si nie dzieje. Tak to wyglda w wydaniu ministra skarbu pastwa. Pierwszy przypadek prywatyzacja Kopalni Wgla Brunatnego Konin i Kopalni Wgla Brunatnego Adamw. Sprzedaje si te kopalnie po miesznej cenie 170 mln z, cho jedna zwaowarka w teje kopalni

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Panie ministrze, bardzo prosz o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Dominik:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Pole! Jeszcze raz powtarzam. Rada Ministrw zatwierdzia

150 Pose Ryszard Zbrzyzny

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

ma zdecydowanie wiksz warto. Podpisuje si umow prywatyzacyjn, nie baczc na to, e nie ma zawartej umowy spoecznej. Minister skarbu pastwa beztrosko oddaje w pacht nowemu wacicielowi losy ok. 4 tys. pracownikw i ich rodzin. Dlaczego tak si dzieje, panie ministrze? Czy pan minister wie, e w konsekwencji tego ogoszono spory zbiorowe w tych kopalniach? Wszystko wskazuje na to, e wywoa to niepokoje spoeczne na szerok skal. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek, kopalnie wgla brunatnego Turw i Bechatw, w ktrych co prawda zawarto umowy spoeczne, nawet trzy umowy spoeczne, jedna z 2004 r., w okresie kiedy tworzono grupy energetyczne, kolejne dwie z roku 2010, gdzie grupy energetyczne zaczy funkcjonowa w zupenie innym modelu. Z tych porozumie wynika, e wszelkie dziaania w sensie restrukturyzacyjnym bd uzgadniane ze zwizkami zawodowymi. Co si dzieje? Ot nastpuje proces restrukturyzacji, czytaj: wydzielania zorganizowanych czci mienia i pracownikw z tyche kopal do innych podmiotw prawnych i ich prywatyzacja bez jakichkolwiek negocjacji i rozmw ze zwizkami zawodowymi. Jedynie zwizki zawodowe s uprzejmie informowane, e taki proces nastpuje. (Dzwonek) A wic gdzie jest zachowanie przyzwoitoci, gdzie s interesy pracownicze i gdzie jest przestrzeganie praw, ktre wczeniej zostay uzgodnione? Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa panu Janowi Buremu. Bardzo prosz, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Pytanie pana posa Zbrzyznego i pana posa Aleksandrzaka nie jest jedyne, bo za chwileczk bdzie kolejne pytanie, w podobnej sprawie, wic pewnie niektre elementy bd powtarza. Proces prywatyzacji kopalni wgla brunatnego Adamw i Konin rozpocz si ju prawie cztery lata temu. Ten proces trwa bardzo dugo, pierwszy proces niestety nie powid si. Ta prywatyzacja ma ju do dug histori. Ten ostatni proces rozpocz si w lipcu ubiegego roku. Wtedy Skarb Pastwa wystosowa zaproszenie do negocjacji w sprawie cznego zbycia pakietw akcji Kopalni Wgla Brunatnego Konin i Kopalni Wgla Brunatnego Adamw. Zgosio si dwch oferentw. Jeden z nich to Zesp Elek-

trowni Ptnw-Adamw-Konin SA z siedzib w Koninie, gdzie m.in. 50% akcji posiada cigle Skarb Pastwa, druga bya spka Spoem Plus, spka komandytowo-akcyjna z siedzib w Warszawie. Po wstpnej analizie obu ofert i po penym zapoznaniu si z warunkami tej transakcji zesp negocjacyjny w Ministerstwie Skarbu Pastwa 19 kwietnia 2012 r. zakoczy negocjacje warunkw umowy oraz parafowa projekt umowy sprzeday akcji kopalni, zakoczy to parafowaniem tylko z jednym inwestorem i da mu pniej wyczno w negocjacjach. Jest to Zesp Elektrowni Ptnw-Adamw-Konin. Spka Spoem Plus nie potwierdzia w peni swojej oferty, mielimy due zastrzeenia co do wiarygodnoci nansowej tego inwestora i ewentualnie transakcji. W dniu 19 kwietnia umowa sprzeday obu kopalni zostaa parafowana przez zesp negocjacyjny, a w dniu 28 maja 2012 r. minister skarbu pastwa podpisa umow sprzeday akcji Konina i Adamowa rmie Zesp Elektrowni Ptnw-Adamw-Konin SA. W tym momencie Skarb Pastwa, tak jak inwestor, czeka tylko i wycznie na decyzj prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw i dopiero po tej decyzji, by moe w kocu czerwca, a moe dopiero na pocztku lipca, nastpi formalne wydanie akcji inwestorowi i zapata ceny transakcji. Dopiero wtedy spka przejdzie na rzecz inwestora. W trakcie tego procesu zawsze jest tak, e zaoga pracownicza ma moliwo negocjowania pakietu socjalnego z inwestorem. T moliwo minister skarbu stworzy take zaodze kopalni Adamw i Konin. Okres negocjacji pakietu socjalnego zosta wyznaczony od 20 kwietnia do 7 maja 2012 r. Negocjacje w tym okresie nie doprowadziy jednak do podpisania pakietu socjalnego, jest podpisany tylko i wycznie protok rozbienoci z tych negocjacji. Z tego protokou wynika, e pracownicy Adamowa i Konina, strona spoeczna, oczekiwali gwarancji zatrudnienia na 5 lat, podwyki wynagrodzenia o 400 z, premii prywatyzacyjnej w wysokoci 5000 z dla wszystkich pracownikw. Stanowisko inwestora byo takie, i proponuje gwarancj zatrudnienia na 24 miesice dla pracownikw na stanowiskach bezporednio produkcyjnych, przy wydobyciu wgla, w tym pracownikw dozoru, natomiast dla pozostaych pracownikw proponuje gwarancj 6-miesiczn. Niestety podpisano protok kocowy o rozbienoci. Inwestor nie doszed do porozumienia ze stron spoeczn. Na prob zwizkw zawodowych, strony spoecznej minister skarbu pastwa jeszcze raz wyznaczy okres do negocjacji pakietu. Taki okres zosta wyznaczony od 22 maja do 25 maja 2012 r. bya to jak gdyby druga tura negocjacji pakietu socjalnego. Na prob strony spoecznej taki okres zosta zaproponowany przez nas jeszcze raz. Po tym drugim spotkaniu take nie doszo do zblienia stanowisk i nie podpisano pakietu socjalnego, ale inwestor zmieni jednak swoj decyzj, mianowicie zaproponowa okres 36 miesicy gwarancji zatrudnienia dla pracownikw pracujcych bezporednio przy wydobyciu wgla, w tym pra-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

151

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury cownikw dozoru, a dla pozostaych utrzyma 6-miesiczny okres zatrudnienia. Z naszej wiedzy, cho bdzie ona pena dopiero wtedy, kiedy inwestor wejdzie do spki, a musi on to potwierdzi, wynika, i ta 36-miesiczna gwarancja moe dotyczy ok. 2,5 tys. pracownikw. Uywam sowa: moe, bo jednoznaczna interpretacja bdzie dopiero wtedy, kiedy inwestor wejdzie do spki i dokadnie zdiagnozuje, ktra cz pracownikw bdzie objta 36-miesiczn gwarancj. Przypomn, e kopalnia wgla Adamw jest kopalni, ktra w 2023 r. koczy swoj dziaalno, bo wyczerpuj si jej zasoby wgla i nie ma na razie innych odkrywek, a mogaby kontynuowa swoj misj. Kopalnia w Koninie jest w innej sytuacji. Kopalnia Adamw to do zainteresowanego pana posa Zbrzyznego i pana posa Aleksandrzaka za I kwarta tego roku wg F01 ma 15 mln straty, a kopalnia Konin ma milion zotych zysku. Nie bd mwi o cenie, bo to jest tajemnic. W momencie... (Pose Ryszard Zbrzyzny: Ale za 2011 r.) Za 2012 r., za I kwarta. (Pose Ryszard Zbrzyzny: Za 2011 r.) Za 2011 r. jedna i druga kopalnia miaa nieznaczne zyski. To nie byy due zyski. Oczywicie zyski byy w obu kopalniach, ale nie byy to jakie oszaamiajce kwoty. Chc te powiedzie, i jedna i druga kopalnia (Dzwonek) to kopalnie, ktre zatrudniaj na dzie dzisiejszy cznie ok. 5159 pracownikw. Mamy wiadomo, jak due s to zakady pracy i dbamy o to, eby te miejsca pracy w regionie konisko-turkowskim byy szanowane i chronione. I jeszcze dodatkowo krtka informacja w zwizku z dodatkowym pytaniem na temat Turowa i Bechatowa. Chc powiedzie, e jeli chodzi o pytanie, ktre zada pose Zbrzyzny z posem Aleksandrzakiem w sprawie amania praw pracowniczych w Bechatowie i Turowie, to nie mog na razie potwierdzi, i ma miejsce tego typu amanie praw. Propozycje zwizane z wydzieleniem czci remontowej i niektrych obszarw funkcjonalnoci, np. sub komunikacyjnych czy prawnych, czy obsugi prawnej, to s pomysy i projekty, ktre s w tej chwili dopiero w fazie projektowania. Jeli zostan one podjte przez zarzd, to w tym momencie bdzie on obowizkowo konsultowa te zmiany ze stron spoeczn. I w jednej, i w drugiej spce, mianowicie w oddziale w Turowie i w Bechatowie, gdzie jest centrala grnictwa i wytwarzania Polskiej Grupy Energetycznej, od wielu lat w sposb wzorcowy trwa dialog spoeczny. Nigdy nie dochodzio tam do amania prawa, a tzw. umowa konsolidacyjna sprzed dwch lat, podpisana ze stron spoeczn, bya przykadem najlepszej umowy opracowanej przez pracodawc ze stron spoeczn. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Leszkowi Aleksandrzakowi w celu zadania pytania uzupeniajcego. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Leszek Aleksandrzak:


Dzikuj. Pani Marszaek! Panie Ministrze! Mam takie dodatkowe pytania. Rozumiem, e mwimy o jakiej tajemnicy co do kwoty sprzeday, ale czy rzeczywicie kwota, ktr podajemy, czyli 170 mln, to kwota, za ktr planuje si sprzeda dwch kopalni, pomimo e rnie jest przy prywatyzacjach? Bardzo czsto rmy przed prywatyzacj wykazuj straty, a w nastpnym roku osigaj olbrzymie zyski. To te jest problem, o ktrym pan mwi. Czy te straty rzeczywicie s prawdziwe, czy tylko robione specjalnie pod sprzeda? Czy rzeczywicie sprzedaje ten, kto jest wacicielem kupujcym PAK, tzn. wacicielem PAK? Czy jest to rzeczywicie Zygmunt Solorz? Bo kilka prywatyzacji przy udziale Zygmunta Solorza jest na dziwnie preferencyjnych warunkach. Czy jest to wic fakt? Nastpna kwestia. Mwimy o sprzeday dwch kopalni. Zawsze mwilimy o tym, e sprzedajc kopalnie, dajemy gwarancje pracownicze. Rozumiem, e nadal nie ma tych gwarancji, bo jest tylko pakiet rozbienoci (Dzwonek), ale czy jest realna szansa, e te gwarancje zostan podpisane i e sprzeda rzeczywicie bdzie, tak jak powinna by, z gwarancjami pracowniczymi? Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Panie ministrze, bardzo prosz o udzielenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury:


Panie pole, nie mam prawa udzieli informacji, jaka jest kwota sprzeday, ale w momencie wydania akcji przez Skarb Pastwa wacicielowi na stronie internetowej pod kart informacyjn z prywatyzacji tych dwch przedsibiorstw bdzie podany peny skan umowy i bdzie podana take kwota tej transakcji. To nie jest tajemnica. Wtedy bdzie to ju informacja dostpna dla wszystkich, w tym take zainteresowanej zaogi. Zaoga zreszt w tej umowie midzy innymi ma zagwarantowane, e do 2016 r. inwestor zobowizuje si ewentualnie do odkupienia

152

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury akcji od pracownikw po takich cenach, po jakich Skarb Pastwa sprzedaje swoje akcje. Jeli chodzi o t inwestycj, chc powiedzie, i zakup tych dwch kopalni przez PAK to jest tak naprawd stworzenie na powrt jednolitego cigu technologicznego, ktry funkcjonuje na przykad w Bechatowie, w Turowie, a tego nie ma w tej chwili w zagbiu konisko-turkowskim. auj. Uwaam, e kilkanacie lat temu podjto z decyzj, kiedy sprzedano elektrownie, a kopalnie zostay dalej w Skarbie Pastwa. To nie tworzyo cigu technologicznego i myl, e z tego te wynikaj dzisiaj te reperkusje i te problemy. Jeli chodzi o waciciela PAK, jest nim Elektrim i spki z nim stowarzyszone, ale 50% akcji PAK naley do ministra skarbu pastwa. W najbliszym czasie, myl, e do koca tego roku, dojdzie do debiutu giedowego PAK i wtedy zobaczymy, ktry waciciel zostanie dalej, a ktry by moe bdzie z czasem chcia wyj z tego przedsiwzicia. Co do gwarancji pracowniczych, to nawet jeli nie dojdzie do podpisania umowy spoecznej z inwestorem, Skarb Pastwa przyjmie propozycje, ktre przedstawi inwestor, w tym przypadku 36 miesicy dla ludzi zatrudnionych bezporednio w wydobyciu i w dozorze. Ta gwarancja obejmuje tych pracownikw na 36 miesicy, pozostaych na 6 miesicy. Inwestor zdeklarowa te jeszcze, e do 2016 r. na inwestycje w obu kopalniach przeznaczy minimum 250 mln z. Dzikuj bardzo.

wania i oddychania jest bardzo specyczny, a mianowicie zaley od temperatury otoczenia. Obowizujca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o ochronie zwierzt w peni zabezpiecza wymogi humanitarnego traktowania ryb, zwaszcza art. 6 ust. 2 pkt 18, ktry wskazuje, e za zncanie si uwaany jest transport ywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzeday bez dostatecznej iloci wody uniemoliwiajcej oddychanie. Czy jednak tak szczegowe zapisy w ustawie dotyczce zncania si nad zwierztami, jak na przykad art. 5 ust. 2 pkt 24, ktry mwi, e zncanie si to podnoszenie ryb za skrzela, transport lub sprzeda ryb bez wody lub w iloci wody uniemoliwiajcej pywanie przy penym zanurzeniu i w stanie uniemoliwiajcym oddychanie skrzelami, nie wykraczaj poza ramy przyjte dla ustawy? Czy nie powinny by treci rozporzdze lub instrukcji odpowiednich instytucji? Czy takie zapisy w ustawie nie doprowadz do zniszczenia wielowiekowej tradycji hodowli ryb w stawach poprzez przeregulowanie prawa w zakresie dobrostanu ryb ponad niezbdne, obowizujce ju, humanitarne normy? Czy zgodnie z tymi zapisami wdkarze nie zostan potraktowani jako osoby zncajce si nad rybami? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panu Kazimierzowi Plocke w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bardzo prosz, panie ministrze.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do rozpatrzenia pytania zadanego przez panw posw Tomasza Kulesz i pana posa Piotra Tomaskiego z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Pytanie dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie zwierzt i zostao skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Udzielam gosu panu posowi Tomaszowi Kuleszowi, Kuleszy, przepraszam bardzo, w celu zadania pytania.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:


Dzikuj. Pani Marszaek! Bardzo dzikuj kolegom posom za pytania, ktre dotycz sektora rybackiego, a przede wszystkim dotycz nowelizacji ustawy o ochronie zwierzt. Przypomn, e obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt zosta skierowany do Wysokiej Izby. Pierwsze czytanie tego dokumentu odbyo si 13 stycznia br. W wyniku przeprowadzonej dyskusji projekt zosta skierowany do trzech komisji sejmowych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorzdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa. Prace nad tym projektem trwaj. Chc zwrci uwag, e w przypadku tego obywatelskiego projektu nie ma stanowiska rzdu, natomiast stanowisko, opini wyrazio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza opinia na temat tego projektu jest negatywna z uwagi na to, e tene pro-

Pose Tomasz Kulesza:


Nie szkodzi. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Prace nad nowelizacj ustawy o ochronie zwierzt z dnia 21 sierpnia 1997 r. trwaj ju od jakiego czasu. Jedn z proponowanych zmian w treci tej ustawy jest nastpujca nowelizacja do propozycji ochrony krgowych zwierzt staocieplnych docza si ochron zmiennocieplnych ryb, ktrych mechanizm odczu-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

153

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke jekt wprowadza zakazy i ograniczenia w produkcji zwierzcej w tym konkretnym przypadku mwimy rwnie o hodowli ryb sodkowodnych, czyli o naszej akwakulturze a take wprowadza zakazy w obrocie produktami zwierzcymi, w tym produktami rybnymi. To s kwestie, ktre rzeczywicie naley bardzo powanie potraktowa, tym bardziej e przyjte w tyme projekcie obywatelskim rozwizania okrelaj jako zabronione sposoby traktowania ryb ywych, kwalikujc to jako zncanie si nad zwierztami i zaliczajc do przestpstw. W praktyce, gdyby te regulacje zostay wprowadzone w ycie, bdzie to oznacza, e wszyscy ci, ktrzy bd postpowa wobec ryb w sposb niezgodny z prawem, oczywicie bd podlegali procedurze karnej. To, jak susznie zauway pan pose, moe te oznacza, e w przyszoci moemy mie bardzo powane problemy w zakresie konkurencyjnoci sektora akwakultury, a przypomn, e polska akwakultura jest najstarsza w Europie, liczy kilkaset lat. Szczycimy si tym, e mamy prawie 495 staww karpiowych w Polsce i e ok. 16 tys. t ryb co roku wprowadzamy na rynek. W zwizku z realizacj Programu Operacyjnego Ryby na lata 20072013 dodam, e jest due zapotrzebowanie rynku na ryby sodkowodne, zreszt dziaania, ktre prowadzimy w ramach wsplnej polityki rybackiej, pokazuj, e akwakultura bdzie zyskiwa na znaczeniu. Chodzi o to, eby bya wiksza poda ryb sodkowodnych na rynek. Kurcz si zasoby ryb morskich, w zwizku z tym ten ubytek naley uzupeni rybami sodkowodnymi. To jest bardzo powane zagadnienie. Std te uwaamy, e gdyby te regulacje zostay wdroone w ycie, mogyby doprowadzi do bardzo trudnych sytuacji. Jest rwnie kwestia, co zostao zasygnalizowane, wdkarzy Polskiego Zwizku Wdkarskiego. Przypomn, e jest to najwiksza organizacja pozarzdowa w Polsce ponad 600 tys. zorganizowanych ludzi, ktrzy wykonuj swoje zadania w zakresie, po pierwsze, zarybiania, po drugie, bada naukowych, po trzecie, ochrony rodowiska i oczywicie zajmuj si take rybactwem i wdkarstwem. To jest te wana dziedzina gospodarki. Przypomn, e rynek wdkarstwa w Polsce jest szacowany na 1,5 mld z. A wic gdyby rzeczywicie te regulacje miay mie takie negatywne skutki, to rwnie ten sektor miaby bardzo powane trudnoci. Mao tego, regulacja, ktra mwi o tym, e nie wolno chwyta ryby za skrzela, te jest bardzo skomplikowana, trudna do oceny, dlatego e wydaje si, i tutaj byaby bardzo dua trudno w zakresie egzekucji prawa i sankcji. Nie jest moliwe kontrolowanie 600 tys. osb, nie jest moliwe kierowanie spraw do organw cigania, bo taka byaby procedura, gdyby takie regulacje byy rzeczywicie, miay miejsce w praktyce.

Podsumowujc, powiem, e to jest projekt, ktry dzisiaj ma negatywne rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z powodw, o ktrych wspomniaem przed chwil. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Piotrowi Tomaskiemu w celu zadania pytania uzupeniajcego. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Piotr Tomaski:


Dzikuj. Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Myl, e pan minister rozjani nam sytuacj. Ju nie mamy obaw dotyczcych tego, e faktycznie bdzie wiele tego typu spraw, o ktrych mwimy, uwaanych za przestpstwo. Niemniej jednak myl, e obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt moe nie ten projekt pokazujcy dbao o zwierzta i to, eby faktycznie zwraca uwag na postpowanie ze zwierztami, nie tylko z rybami, ze zwierztami, idzie w dobr stron i e w tej chwili przede wszystkim wiadomo Polakw jest ju wiksza. Trzeba te powiedzie, e obecnie wiele przepisw unijnych rozwizuje te problemy, to, w jaki sposb obchodzi si z rybami, ze zwierztami. I tutaj chodzi o to, ebymy te nie przesadzali, ebymy szli w dobr stron, nie ograniczali tego ogromnego potencjau przedsibiorcw czy wanie zwizkw rybackich. I tu pewne stwierdzenie. (Dzwonek) Wiele teraz pienidzy z lokalnych grup dziaania idzie wanie na wspieranie rybactwa, na wspieranie samorzdw, na dziaania w tej kwestii, a wic z jednej strony wspieramy, a z drugiej, jak wida, bymy ograniczali. Tak e to dobrze, e te decyzje s takie, e ministerstwo nie popiera tej inicjatywy. I myl, e wane jest jeszcze pytanie o to, jak si kontroluje tego typu sprzeda, jakie w tej chwili dziaania s podejmowane. Pewnie pan minister penej informacji nie ma, bo to suby weterynaryjne czy suby sanitarne powinny si tym zajmowa...

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Prosz konkludowa, ju pan minister odpowie na to pytanie. Pan pose nie musi odpowiada za pana ministra.

Pose Piotr Tomaski:


Tak, pani marszaek, ju kocz. Jasne, ju kocz.

154 Pose Piotr Tomaski

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Chodzi o to wanie, e jeeli nie bdzie takiej wiedzy, to mam prob, eby te suby sanitarne, weterynaryjne odpowiedziay pisemnie na pytanie o ilo takich kontroli i o efekty kontroli. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Panie ministrze, bardzo prosz o udzielenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:


Dzikuj, pani marszaek. Ot, szanowny panie pole, informuj w kwestii pierwszej dotyczcej lokalnych grup rybackich, bo taka jest waciwa nazwa, e mamy ich w tej chwili w skali kraju 48. Udao si tak poprowadzi wszystkie dziaania, e na terenie kadego wojewdztwa w Polsce dziaa minimum jedna lokalna grupa rybacka, a wic objlimy dziaaniem nie tylko rybakw znad Batyku, ale take rybakw ze rdldzia. To jest bardzo wana informacja. I oczywicie lokalne grupy rybackie realizuj swoje strategie rybackie, do ktrych s wpisywane zadania midzy innymi dotyczce rozwoju akwakultury, przetwrstwa ryb sodkowodnych, a wic sprawy, ktre s dla caego sektora bardzo, bardzo istotne. Chciabym te zaznaczy, e sektor przetwrstwa w Polsce jest najbardziej dynamiczn dziedzin gospodarki narodowej, przynoszc 0,6% produktu krajowego brutto. I z tych powodw tego typu regulacje, jak chociaby ustawa o ochronie zwierzt, s istotne dla nas z praktycznego punktu widzenia, tj. dalszego rozwoju sektora, jego wspierania. rodki z Unii Europejskiej rzeczywicie na ten cel s kierowane. S te kierowane na rnego rodzaju badania, a wic te na te wszystkie sprawy, o ktrych tutaj panowie posowie mwili. Ja tylko chc zwrci uwag, e Gwny Inspektorat Weterynarii uzyska ekspertyz dotyczc przewoenia karpi, ktre mog okrelony czas oddycha skrzelami bez koniecznoci bycia w wodzie, i mamy ekspertyz z Zakadu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk. A wic wida, e tutaj tego typu moliwoci istniej. Co do kontroli, jeeli chodzi o nadzr nad rynkiem rybnym, informuj, e w zakresie bezpieczestwa ywnoci nadzr nad obrotem ryb yw, w tym take karpiami, sprawuje Gwny Inspektorat Weterynarii, a jeeli chodzi o tzw. glazurowan ryb, czyli mroon, jest to kompetencja Gwnego Inspektoratu Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych. Natomiast te chc zwrci uwag, e co roku

w okolicach Boego Narodzenia mamy do czynienia z rnymi dziaaniami na rynku i pewnymi komplikacji. Te dowiadczenia spowodoway, e gwny lekarz weterynarii wyda stosowne przepisy regulujce tryb postpowania w zakresie nadzoru nad transportem ryb do sklepw wielkopowierzchniowych czy w ogle na rynek; w drugiej czci odnosi si to take do transportu ryb ze sklepw do konsumenta. To jest regulowane w tej chwili specjalnymi przepisami gwnego lekarza weterynarii. (Dzwonek) Nie widzimy tutaj adnych powodw do niepokoju, przy czym wczylimy w to take laboratoria, ktre prowadz szczegowe badania, jeeli chodzi o jako misa. A wic sprawa tego segmentu rynku jest dzisiaj opanowana, jest to pod pen kontrol sub sanitarnych. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do rozpatrzenia kolejnego pytania zadanego przez panw posw Zbigniewa Dolat i pana posa Roberta Telusa z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Pytanie dotyczy skandalicznej prywatyzacji KWB Adamw SA i KWB Konin SA i zostao skierowane do ministra skarbu pastwa. Udzielam gosu panu posowi Zbigniewowi Dolacie. Bardzo prosz.

Pose Zbigniew Dolata:


Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Prywatyzacja dwch kopal regionu koniskiego, kopalni Konin i kopalni Adamw, ktre cznie zatrudniaj ponad 5 tys. pracownikw, zbulwersowaa waciwie cay region, a przypomina najgorsze wzorce prywatyzacji, t ca patologi prywatyzacyjn. Lista zarzutw jest bardzo duga. Przede wszystkim z informacji medialnych, bo pan minister, nawet odpowiadajc na wczeniejsze pytanie, tego nie powiedzia, wynika, e PAK zapaci za 85% akcji 175 mln. Prosz, panie ministrze, potwierdzi albo zaprzeczy, e taka kwota wchodzi w gr. Jeliby tak byo, to cena byaby raco niska i naruszaoby to interesy Skarbu Pastwa. Pytanie: Dlaczego w ogle w okresie kryzysu prywatyzuje si kopalnie wgla brunatnego, ktre nale do sektora energetycznego, strategicznego dla bezpieczestwa Polski, i sprzedaje si ich akcje za tak nisk cen? Pytanie drugie: Jaka rma doradzaa ministrowi skarbu pastwa w sprawie prywatyzacji kopal? Czy prawd jest, e ta rma doradza jednoczenie PAK? Nastpne pytanie. Tre umowy prywatyzacyjnej jest tajna. Nie znaj treci tej umowy ani zarzdy kopal, ani zwizki zawodowe. Co si za tym kryje? Czy ta umowa prywatyzacyjna nie narusza przypadkiem interesw tych spek? Kolejne py-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

155

Pose Zbigniew Dolata tanie dotyczy pakietu spoecznego. Pan minister Bury obieca zwizkom zawodowym, e negocjacje w sprawie pakietu spoecznego potrwaj co najmniej 3, 4 tygodnie. (Dzwonek) Okazao si, e trway 5 dni i tak naprawd Ministerstwo Skarbu Pastwa w wikszej mierze reprezentowao interesy inwestora ni interesy zaogi reprezentowanej przez zwizki zawodowe. Zwizki zawodowe domagay si ochrony pracownikw przez 5 lat, natomiast to, co zaproponowa Zarzd PAK, to 36 miesicy dla pracownikw zatrudnionych bezporednio przy wydobyciu i 6 miesicy dla pozostaych, czyli jest to po prostu dzielenie zaogi. I ostatnie pytanie: Czy prywatyzacja kopal Konin i Adamw nie jest przypadkiem sposobem zapewnienia przychylnoci Polsatu dla koalicji

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo. Ju zada pan pytania.

Pose Zbigniew Dolata:


podobnie jak przebudowa stadionu Legii za pienidze samorzdu Warszawy, ktra zapewniaa Platformie przychylno TVN? Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo. O udzielenie odpowiedzi na pytanie prosz sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa pana ministra Jana Burego. Bardzo prosz, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panowie Posowie! Ju wczeniej odpowiadaem w czci na pytania postawione w podobnej sprawie, ale troch w innym kontekcie. Nie znam listy zarzutw ani dugiej, ani szerokiej na temat tej prywatyzacji. Ta prywatyzacja, tak jak wiele innych w Polsce, odbywa si w sposb normalny, zgodny z procedur, ktr przyj minister skarbu pastwa i j realizowa. Miay swj czas ogoszenie tej prywatyzacji, negocjacje, bya wyczno, a parafowanie i podpisanie przez ministra skarbu pastwa umowy prywatyzacyjnej miao miejsce, jak mwiem wczeniej, w dniu 28 maja 2012 r. Do dnia dzisiejszego trwa proces podejmowania decyzji przez UOKiK, czy nie zachodz tam jakie problemy zwizane ewentualnie z koncentracj lub innymi

sprawami, ktre s pod kontrol UOKiK. Z naszej wiedzy wynika, e decyzja UOKiK bdzie na przeomie czerwca i lipca i wtedy dopiero nastpi wydanie akcji inwestorowi. Przypominam cigle, e PAK, ktry kupuje te kopalnie, jest w 50% wasnoci ministra skarbu pastwa. Nie jest to rma w peni prywatna. Jest to rma, gdzie kontrol w 50% sprawuje Skarb Pastwa, majc tam tyle akcji. Jeli chodzi o cen, o ktrej pan mwi, nie mog niestety potwierdzi ani zaprzeczy, jaka jest cena uzyskana, bo nie mam takiego prawa. Natomiast w momencie kiedy zostan wydane inwestorowi akcje i bdzie cena zapacona, minister skarbu, tak jak w przypadku kadej innej umowy prywatyzacyjnej, umieszcza t umow wraz z cen i wszystkimi warunkami na stronach internetowych, w tzw. karcie informacyjnej danego procesu prywatyzacji. Ona bdzie publicznie dostpna, nie ma takiego problemu. Jeli chodzi o prywatyzacj w okresie kryzysu strategicznych sektorw, przypomn, e polski rzd i polskie pastwo traktuj rzeczywicie energetyk, elektroenergetyk, gaz, rop jako strategiczne obszary aktywnoci. Tak samo wanie traktuj elektroenergetyk. Dlatego te w strategii do roku 2030 w odniesieniu do energetyki jest zachowana przez pastwo kontrola na poziomie wyszym ni 50% w PGE to jest najwiksza polska grupa energetyczna. W Tauronie zgodnie z t strategi mamy take zachowan przez Skarb Pastwa kontrol na poziomie korporacyjnym. Do tego jeszcze dochodzi to, e jest bez maa 100-procentowa wielko w ENERGA gdaskiej i jest w tej chwili wikszociowy pakiet kontrolny w ENEA poznaskiej. PAK w 50% jest wasnoci pastwa, ale kilkanacie lat temu prywatyzacja, ktra miaa miejsce, sprawia, i kontrol operacyjn przekazano inwestorowi zewntrznemu w PAK-u, czyli rmie Elektrim wraz z jej jak gdyby spkami stowarzyszonymi w tamtym czasie. Te kopalnie s istotne z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, ale przypomn, e wgla brunatnego na wiecie jak i w Polsce nie wywozi si taborem kolejowym czy samochodowym. Jest to z reguy wydobywane i na miejscu spalane, przekazywane do zespou elektrowni, a wic generalnie bdzie to i tak, i tak suy systemowi elektroenergetycznemu polskiemu. Przypomn te jeszcze, e jeli chodzi o kopalni Adamw, na dzisiaj z naszej wiedzy wynika, i jej ywotno, jeli chodzi o te zasoby, jest do roku 2023. Konin ma dusz perspektyw, midzy innymi nowo oddany do uytku blok, tzw. Ptnw II, na 460 MW, jest przygotowany pod spalanie wanie midzy innymi tego wgla brunatnego i tam bdzie on take funkcjonowa w przyszoci. Jaka rma doradzaa? W tym procesie poprzednio i teraz doradzaa rma midzynarodowa KPMG, ktra doradza w wielu procesach ministrowi skarbu pastwa. Nie tylko ona, s take inne rmy, ale akurat w tym procesie doradzao KPMG. KPMG jest

156

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury koordynatorem procesu debiutu giedowego, przygotowania IPO PAK-u, jest koordynatorem po stronie Ministerstwa Skarbu Pastwa. To jest pena informacja, panie pole, jeli chodzi o moj (Pose Zbigniew Dolata: Ale czy ta rma doradza...) Nie wiem tego. Doradza Skarbowi Pastwa w procesie IPO po stronie Skarbu Pastwa. To jest precyzyjna odpowied w tej sprawie. Nastpna rzecz. Jeli chodzi o moje obietnice, ktre skadaem stronie spoecznej, ja od prawie piciu lat prowadz dialog spoeczny w zespoach trjstronnych, take do spraw wgla brunatnego czy kamiennego czy zespole elektroenergetycznym. Wielokrotnie w zespoach bya mowa o prywatyzacji Konina-Adamowa. Zawsze udzielaem zwizkom zawodowym penej informacji na temat procesw tej prywatyzacji. Ta prywatyzacja cigna si do dugo. Pierwszy pomys prywatyzacja 50% PAK-u i dwch kopal nie powid si, bo ani inwestorw nie byo wystarczajco duo, ani cena nie bya dla nas satysfakcjonujca. To jest drugi ju proces prywatyzacji. Myl, e ten proces si powiedzie, bo ju jest po takim etapie, e raczej trudno mwi, e on si nie uda, jest tylko kwesti czasu, kiedy bd akcje wydane. Natomiast zawsze mwiem i powtrz to w kadym miejscu: Wszyscy zwizkowcy, inaczej strona spoeczna, maj prawo do pakietu socjalnego i kady inwestor taki pakiet proponuje. Minister skarbu z reguy daje czas, ten czas jest rny: dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, na negocjacje pakietu spoecznego. W tym przypadku ten czas zosta wyznaczony na okres od 20 kwietnia do 7 maja. Pracownicy nie doszli do porozumienia ze stron inwestora, dlatego te minister skarbu na prob zwizkw zawodowych mia spotkanie ze stron spoeczn w Sejmie, mia takie spotkanie na prob take posw z regionu wielkopolskiego udzieli jeszcze kilku dni, w okresie 2225 maja, na dodatkowe rozmowy. Efektem tego niestety dalej nie byo podpisanie pakietu socjalnego, ale inwestor podwyszy o rok (Dzwonek) gwarancj dla ludzi zatrudnionych bezporednio przy wydobyciu, w tym dla dozoru technicznego. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Prosz.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury:


Sugestia pana posa, jakoby ta prywatyzacja miaa nam zapewni przychylno nie znam takiego pomysu. Zapewniam pana posa, e nie ma to nic wsplnego z przychylnoci TVN-u, Polsatu, telewizji publicznej czy telewizji Trwam dla jakiejkolwiek partii. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Robertowi Telusowi w celu zadania pytania dodatkowego. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Robert Telus:


Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mwimy o bardzo wanej sprawie, o skandalicznej prywatyzacji dwch kopal. Pan minister ucieka od odpowiedzi i mwi, e nie wie, nie moe powiedzie. Ale media wiedz, w mediach si pojawia kwota 175 mln za dwie kopalnie. Jeeli to jest prawda, to jest to skandal, panie ministrze i prosz jasno o tym mwi. Pan mwi, e nie sysza pan o przychylnoci telewizji. Wiadomo przecie, e Solorz, ktry jest wacicielem Polsatu, ma, jak pan powiedzia, mniejszo akcji, bo ma 35%, a rzdzi w PAK-u, wszyscy o tym wiedz, pan minister rwnie o tym wie i prosz przynajmniej w Wysokiej Izbie mwi prawd, a nie mija si z prawd. Pan mwi o normalnoci. Jeeli to jest normalna prywatyzacja, jeeli to jest prawda, e za 175 mln, za cen zomu, sprzedaje si kopalnie, to jest to po prostu skandal. Co dalej z tym wanym, strategicznym sektorem? (Dzwonek) Co z kopalni Bechatw, dla mnie bardzo wan kopalni, ktra zatrudnia w moim regionie 7 tys. osb? Czy te bdzie sprywatyzowana, jak te dwie kopalnie, o ktrych mwimy? Nastpna rzecz. Jeeli pan minister mwi, e wikszo we wszystkich tych spkach ma Skarb Pastwa, to dlaczego w kadej spce pakiet socjalny jest inny? Dlaczego nie bronicie pracownikw i nie dbacie o to, eby pakiet socjalny w kadej z tych spek by taki sam? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury:


Jeszcze przepraszam, pani marszaek.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Panie ministrze, bardzo prosz o udzielenie odpowiedzi.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

157

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pastwa Jan Bury:


Jeszcze raz powtrz. Nie byem w zespole negocjacyjnym tej umowy, nie nadzoruj tej prywatyzacji. Odpowiadam na te pytania w imieniu ministra skarbu. Nadzoruje to inny minister, ktry zajmuje si prywatyzacjami, minister Lenkiewicz, dzisiaj niestety nie ma go, bo jest na Roadshow, chyba w Katowicach, dlatego odpowiadam na to pytanie w imieniu ministra skarbu pastwa. Jeszcze raz przypomn, i cena, jak i caa umowa, bdzie do wgldu w momencie, kiedy bd wydane akcje inwestorowi, wtedy (Pose Robert Telus: Ale czy to jest prawda, czy nie, panie ministrze?) to bdzie upublicznione. Nie mog potwierdzi ani zaprzeczy takiej informacji. Nie mam do tego prawa, nie jestem do tego upowaniony. Takie s procedury prywatyzacyjne. Jeszcze raz podkrelam. Co do ceny nie wypowiadam si i powiem panu tak: nie uywajmy tak ostrych, dramatycznych sw, tylko czasem popatrzmy, jaka jest przyszo tych kopal dzisiaj i jutro. (Pose Robert Telus: Media wiedz.) W tym regionie ludzie niestety maj problemy z prac, bo to jest bardzo trudne zagbie. My wiemy, ja dobrze wiem, byem w tych kopalniach nawet dwukrotnie i wiem dobrze, jak istotne s te miejsca pracy dla zag obu tych rm. Chc powiedzie, e sytuacja tych rm nie jest rewelacyjna, bo w roku ubiegym Konin mia na koncie zysk wynoszcy 927 tys. z, Adamw mia zysku ok. 12 mln z. Pierwszy kwarta to dla Adamowa ju kilkanacie milionw zotych straty. To nie jest tak, e ta sytuacja jest bardzo dobra, rowa. Ta sytuacja jest cigle trudna, te kopalnie s przed restrukturyzacjami i zaoga, panowie posowie, wierzcie mi, ma tego wiadomo. Zaoga w tych dwch kopalniach jest bardzo odpowiedzialna, bardzo rozsdna i bardzo racjonalna. Ma wiadomo procesw, ktre tam bd zachodzi. Wierz w to mocno, e inwestor, ktry zadeklarowa w umowie, i w cigu czterech lat przeznaczy minimum 250 mln na inwestycje, minimum, myl, e dokona wielu inwestycji niezbdnych w tym regionie. Pamitajmy, e po wydobyciu wgla brunatnego nastpuj drogie, dugie i kosztochonne procesy rekultywacji. Jestem z wojewdztwa podkarpackiego, w Tarnobrzegu wydobywano kiedy siark, a dzisiaj za miliardy zotych rekultywuje si te tereny, koszty ponosi budet pastwa. To nie s procesy atwe i w wycenie tych spek bierze si pod uwag take m.in. to, co bdzie dzia si za lat dwa, dziesi, dwadziecia i trzydzieci lat. (Pose Robert Telus: A jakie zyski ma PAK, panie ministrze?) PAK ma za rok ubiegy bardzo wysokie zyski, na poziomie kilkuset milionw zotych. (Pose Robert Telus: 600 mln)

Przypomn, e prywatyzacja PAK dokonywana bya w latach 19982001, za znanej koalicji AWS Unia Wolnoci. Odnonie do Bechatowa, pytanie pana posa, czy kopalnia Bechatw te bdzie tak prywatyzowana. Nie bdzie, panie pole, bo Bechatw i Turw s czci koncernu PGE, ktry jest publiczn spk giedow, ju notowan na giedzie, pena wiedza na ten temat jest dla wszystkich dostpna. Te dwie kopalnie wietnie sobie radz. Inwestycje w Turowie i Bechatowie s na bardzo dobrym poziomie tak w grnictwie, jak w energetyce i te inwestycje dalej bd mie tam miejsce. Bechatw i Turw generuj niesamowite zyski dla PGE, a take dla Skarbu Pastwa, bo Skarb Pastwa cigle jest wikszociowym udziaowcem PGE. Ostatnia rzecz, chodzi o temat Polsatu i pana Solorza. Mwi pana, bo nie jestem na ty z panem Solorzem, pan pose by moe jest, dlatego mwi per Solorz. (Pose Robert Telus: Powiedziaem: panem Solorzem.) Ja z tym panem nie jestem na ty, nie znamy si, jestem per pan. Powtarzam raz jeszcze. Ta prywatyzacja jest istotna dla Skarbu Pastwa, dla tego regionu te i jest istotna w tym momencie rwnie dla debiutu giedowego PAK, ktry moe bdzie mia miejsce w tym roku. Prosz w aden sposb nie sugerowa takich rzeczy, wyraa tego typu opinii, bo one s nieprzyzwoite i nie przystoj panu posowi. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do kolejnego pytania, ktre zostanie zadane przez panie posanki Joann Fabisiak oraz Krystyn Kosin z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Pytanie dotyczy sprzeday przez regionalne centra krwiodawstwa nadwyek krwi oraz jej skadnikw rmom farmaceutycznym i zostao skierowane do ministra zdrowia. Udzielam gosu pani posance Joannie Fabisiak. Bardzo prosz.

Pose Joanna Fabisiak:


Dzikuj Pani Marszaek! Sytuacja zmienia si w lutym tego roku, kiedy Instytut Hematologii i Transfuzjologii wyda zalecenie, a waciwie nakaz, aby punkty krwiodawstwa, regionalne centra krwiodawstwa do kwestionariusza honorowego krwiodawcy doday zapis o wiadomym wyraeniu zgody na sprzeda krwi oddawanej w sposb honorowy. To zalecenie wzbudzio ogromny niepokj i protest honorowych dawcw krwi, bowiem ich zdaniem krew oddawana honorowo winna by take bezpat-

158 Pose Joanna Fabisiak

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

nie przekazywana ludziom. Mamy wiadomo, e nadwyki powinny by wykorzystywane, ale w jaki sposb? S trzy paszczyzny problemu. Pierwsza paszczyzna, moralna, dotyczy tego, czy wolno przymusza honorowego krwiodawc, a tak si obecnie dzieje, do tego, by podpisa takie owiadczenie. Moim zdaniem nie. Istnieje te paszczyzna prawna. Czy wolno sprzedawa krew, jeli kto nie chce wyrazi na to zgody? A wic z ca pewnoci powinny ju by dwa banki, a nie jeden. I wreszcie istnieje paszczyzna, rzekabym, organizacyjna. Czy jest w tej chwili rozporzdzenie zgodnie z ustaw o subie krwi okrelajce warto, cen, za jak sprzedaje si krew? Takie rozporzdzenie powinno by wydawane corocznie do 30 czerwca. Czy byo ono wydane w ubiegym roku i czy w przypadku rm farmaceutycznych kupujcych krew jest to okrelone, transparentne, czy jest to jasne? Dla honorowych krwiodawcw waniejsze s jednak dwa pierwsze aspekty, a przede wszystkim ich danie, o czym pani minister pewnie wie, wyraone w Internecie dotyczy stworzenia dwch bankw krwi, bowiem nie chc si oni zgodzi na to, by oddawa krew, ktra jest potem sprzedawana. Bardzo prosz o odpowied.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo pani posance. Udzielam gosu podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani Agnieszce Pachciarz. Bardzo prosz, pani minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Pani Pose! Odnoszc si po kolei do tych aspektw, ktre dzisiaj pani przywoaa, a wczeniej byy podane w pytaniu, chciaabym powiedzie, e stan prawny si nie zmieni. Wrc do samej formy tego pytania, bo myl, e wszystkie informacje, take medialne, wziy si pewnie z samej formy zgody. Co do stanu prawnego nic si nie zmienio i nie ma absolutnie mowy w adnym wypadku o sprzeday krwi. O opatach zaraz powiem. Nie ma takiego pojcia, nie ma takiego zjawiska jak sprzeda krwi. Jest tak jak w transplantologii, zwrot kosztw i zaraz wrc do tego, przez kogo, czy przez wiadczeniodawcw i w efekcie fundusz, czy ewentualnie przez rmy. Obowizujcy u nas stan prawny wynika i z przepisw unijnych, i z naszego wewntrznego prawodawstwa. Jeeli chodzi o przepisy unijne, to jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2002 r., ktra jednoznacznie stanowi, e oddawanie krwi powinno

by nieodpatne i dobrowolne. Z tego take wynika, e idea honorowego krwiodawstwa niezwykle cenna spoeczne, jak wiemy powinna by propagowana i popierana, powinna te by traktowana maksymalnie odpowiedzialnie pod wzgldem informacji, poniewa jest to, tak samo jak transplantologia, dziedzina niezwykle delikatna spoecznie. Jeeli chodzi o nasze wewntrzne regulacje, to od 1997 r. mamy ustaw o publicznej subie krwi. Nie ma w niej mowy o sprzeday krwi i nic si w tej materii nie zmienio. W tej ustawie jest zapis, e dopuszczalne jest pobieranie i oddzielanie skadnikw krwi wycznie przez jednostki organizacyjne publicznej suby krwi. To jest bardzo istotne, bo niektre kraje dopuszczaj do tego, eby zajmoway si tym rmy komercyjne. Jeeli chodzi o ilo bo takie pytanie zostao nam ju wczeniej przekazane zamieszanie wok problemu zgody nie wpyno na szczcie na postaw krwiodawcw. Sprawdzalimy jeszcze dzisiaj dane z okresu od pocztku kwietnia, kiedy powstao to w cudzysowie zamieszanie medialnie. Byo kilka pyta krwiodawcw do Narodowego Centrum Krwi, ale byo tylko kilku krwiodawcw, ktrzy mieli jakie wtpliwoci, i dostali oni wyczerpujc informacj. Statystycznie liczba krwiodawcw, ktr podsumowujemy rocznie, na koniec ubiegego roku wynosia ponad 624 tys., i w tym roku nie obserwujemy zmiany. Jeeli chodzi o ilo oddanych jednostek, to zwikszya si ona w porwnaniu do analogicznego okresu styczekwiecie ubiegego roku z ponad 405 tys. donacji na 420. Czyli wrcz obserwujemy wzrost, nie spadek. Jeeli chodzi o to, ile osocza jako skadnika krwi zostaje wydane, to podam dane za 2011 r., eby bya pena informacja. W 2011 r. pobrano ponad 1224 tys. donacji, z czego najpowszechniejszy w leczeniu klinicznym koncentrat krwinek czerwonych, ktry zosta przekazany do jednostek leczniczych, to ponad 1094 tys., krew pena 441 jednostek, osocze wieo mroone 377 tys. jednostek, koncentrat krwinek pytkowych 106 tys. opakowa. Podmiotom leczniczym jest wydawanych okoo 30% osocza, bo takie jest zapotrzebowanie na osocze w leczeniu w podmiotach leczniczych, co oznacza, e 70% osocza pozostaje, z czego ok. 25% zostaje przekazane do podmiotw, ktre zajmuj si produkcj lekw. Chciaabym powiedzie, jakie to s leki: dla chorych na hemoli, po przeszczepach, z niedoborami odpornoci. Jak zapewne pastwo wiecie, w czci tych chorb nie zostay wymylone inne leki, odpowiedniki, nie ma innych patentw ni na leki pochodzce z osocza. Co do odpatnoci, szanowni pastwo, Wysoka Izbo, nie ma w Polsce prawnej moliwoci kupna krwi. S opaty, jak pani pose bya uprzejma powiedzie, okrelane w rozporzdzeniu. Do 30 czerwca bdzie wydane nowe rozporzdzenie, w tej chwili jest na etapie uzgodnie zewntrznych, ktre w ubiegym roku rwnie byo takie rozporzdzenie podnosi opaty o poziom inacji. To s opaty, jak przy

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

159

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz transplantologii, za koszty. Opata ma rekompensowa koszt pobrania, badania, bo, jak wiemy, krew musi by zbadana, czasami dawca dowiaduje si od centrum krwiodawstwa, e mu, niestety, co dolega. To jest te dodatkowa cenna dziaalno. Przetwarzanie i przechowywanie krwi jest niezwykle cenne. Skd wzi si problem zgody? Posikowalimy si dowiadczeniem europejskim i pewnym oglnym trendem zmierzajcym do penej jawnoci i wiadomej zgody pacjenta. Jestem prawnikiem z wyksztacenia i sama wiem, jak wana jest wiadoma zgoda pacjenta na kad czynno lecznicz. Chcielimy penej transparentnoci. W zwizku z tym w rekomendacjach, o ktrych pani pose wspomniaa, zatwierdzonych ostatecznie i przedstawionych ministrowi przez Krajow Rad do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, taka szersza zgoda z informacj na temat tej moliwoci nie zmienia si, czy to w przypadku podmiotw leczniczych, czy podmiotw, ktre produkuj leki. To cigle jest dziaalno na rzecz dawcw i nie zmienio si nic, jeli chodzi o stan prawny. Zmieni si formularz zgody. Poniewa wywoa on kontrowersje rzeczywicie moe si on wydawa do oschy w treci w zwizku z tym podjlimy prace nad zmian tego formularza od czerwca. (Dzwonek) Po czerwcu ma to wej w ycie. Jest tam informacja na temat zgody na oddanie krwi z alternatyw, czy dawca zgadza si, czy nie na oddanie osocza na produkcj lekw dla innych dawcw. I taka zmiana zostanie wprowadzona. Bardzo jednak prosz, w trosce o t newralgiczn i niezwykle cenn dziaalno tych osb, ktre godz si na oddanie krwi, eby wykaza pewn delikatno i staranno w informowaniu. To taka uwaga oglna. Jest to bardzo delikatna materia, a wiemy, jakie mielimy zamieszanie na skutek informacji w odniesieniu do transplantologii. Na szczcie krwiodawcy w tej materii wykazali daleko idc odpowiedzialno i liczba donacji nie zmniejszya si, a wrcz zwikszya si w tym roku. Dzikuj bardzo.

Pastwo ju wypracowalicie nowy formularz, o czym mwia pani minister. By moe jest to bowiem kwestia nieprawidowych sformuowa w formularzu, ktre powoduj niepokj u honorowych dawcw krwi. By moe naleaoby wanie w tym formularzu zawrze informacj, e krew, ktra nie jest wykorzystana bezporednio przez instytucje szpitalne i szpitale, jeeli jest przekazana do dalszych bada, to rwnie suy bdzie ratowaniu ycia pacjentw. Moje pytanie jest nastpujce. Jaka w tej chwili jest cena za jednostk sprzedawanej krwi? (Dzwonek) Ostatnia kwestia. Czy s narzdzia kontroli instytucji sprzedajcych krew na cele komercyjne? Kto jest uprawniony do wykonywania tej kontroli? Kto j wykonuje? Czy byy przeprowadzone tego typu kontrole i jakie s ich wyniki? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Pani minister, bardzo prosz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz:


Pani Marszaek! Szanowni Pastwo! Wracajc jeszcze do kwestii formularza, przyznaj, e on mia form, mwic oglnie, troszk osch i by moe za mao alternatywn, w zwizku z tym ten nowy formularz, ktry zreszt mam dzisiaj przy sobie, wydaje si, e on jest szerszy, bardziej rozbudowany, daje wiksz jasno. Chciaabym jednak jeszcze raz podkreli, e nie ma sprzeday. Nie istnieje w zakresie krwiodawstwa ani w przypadku adnych innych tkanek ludzkich pojcie sprzeday. S opaty na pewne koszty. Co do szczegowych kosztw, moemy pisemnie pani pose przekaza te informacje. One s okrelone w rozporzdzeniu. Dotyczy to poszczeglnych skadnikw krwi. Jest ich dosy duga lista, wic wybaczy pani, nie pamitam. Ona jednak bdzie zreszt teraz modykowana, ta zmiana moe wej od 1 stycznia. Kontrola jest oczywicie sprawowana. Jeszcze jedno, nie ma oddawania za opat krwi, dotyczy to tylko osocza jako skadnika, w takim zakresie, w jakim on nie jest przydatny podmiotom leczniczym. Jeszcze raz powtrz, podmioty lecznicze wykorzystuj tylko 30% osocza, na wicej nie zgaszaj zapotrzebowania, nie potrzebuj wicej, a w pozostaym zakresie 70% jest niewykorzystane. Moe ono nawet niestety ulec utylizacji, wic lepiej, eby byo wykorzystane za opat na koszty. Nie ma sprzeday. Co do kontroli przywoaam tu ustaw o publicznej subie krwi dotyczy to tylko wyznaczonych podmiotw publicznych, adnych innych. Mamy 21 centrw w Polsce i Narodowe Centrum Krwi, ktre sprawuje nadzr. To znaczy nadzr w ogle spra-

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani minister. Udzielam gosu pani posance Krystynie Kosin. Bardzo prosz.

Pose Krystyna Kosin:


Pani minister ju czciowo odpowiedziaa na pytanie, ktre chciaam zada, ale chciaabym dopyta. Ten formularz rzeczywicie spowodowa bardzo burzliw debat, szczeglnie w Internecie przetoczya si szeroka dyskusja na temat moliwoci sprzeday instytucjom komercyjnym oddawanej honorowo krwi.

160

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz wuje minister zdrowia. Kontrole, mog powiedzie, odbywaj si permanentnie. W tej chwili trwaj dwie. Dotycz one wszelakiego rodzaju dziaalnoci, rwnie merytorycznej. Jest zreszt konsultant krajowy. Mamy wiele osb zaangaowanych w t kontrol, rwnie merytoryczn, jakoci pracy, bo jest to wyjtkowo delikatna i bardzo odpowiedzialna materia, chodzi tu take o sprawy gospodarki nansowej. Kontrole s permanentne. Uwagi z tego okresu kojarz kontrol, dwa protokoy dotycz bardziej kwestii organizacyjnych, wykorzystania czasu pracy personelu i spraw nansowych, nie za merytorycznych. Te rzeczywicie s na bardzo wysokim poziomie, zreszt Narodowe Centrum Krwi tego pilnuje. Co do formularza te moemy ten nowy formularz przedstawi. Myl, e jest on po prostu przyjaniejszy, janiejszy.

dreja Pyyka, byego biaoruskiego milicjanta, i Aleksieja Michalewicza, kandydata na prezydenta Republiki Biaoru w 2010 r., do ktrych doszo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a take przekazania biaoruskiej prokuraturze przez Prokuratur Generaln RP danych osobowych Aleksandra Biaackiego, przewodniczcego Centrum Praw Czowieka Viasna. To pytanie zostao skierowane do prezesa Rady Ministrw. Udzielam gosu panu posowi Adamowi Lipiskiemu. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Adam Lipiski:


Dzikuj, pani marszaek. Panie Ministrze! W sierpniu 2012 r. zosta zatrzymany na Biaorusi pan Ale Biaacki. Polska prokuratura przekazaa wadzom w Misku dane o kontach bankowych biaoruskich opozycjonistw, w tym pana Biaackiego. Zacytuj opini pana abkowicza, dziaacza organizacji Viasna, dotyczc tego tematu. Ot powiedzia on: Oceniamy to jako wspudzia strony polskiej w represjach politycznych na Biaorusi. Jego zdaniem przekazanie tych danych nastpio ju po podobnym incydencie, jaki mia miejsce na Litwie. Polska wiedziaa ju o problemach wok rachunkw bankowych dziaaczy opozycji. W grudniu 2012 r. pan Ale Michalewicz... Ot polskie suby zatrzymay pana Michalewicza na lotnisku Okcie. Jest to czoowy dziaacz opozycji, byy kandydat na prezydenta Biaorusi, majcy azyl polityczny w Czechach. Polska prokuratura wydaa nakaz zatrzymania na prob prokuratury biaoruskiej. Michalewicz zosta zatrzymany na lotnisku, kiedy chcia uda si do Londynu. Biaoruska opozycja te bya z powodu tego wydarzenia oburzona. Obrocy praw czowieka przypomnieli, e by to kolejny przypadek zatrzymania dziaacza opozycji. 6 czerwca 2012 r. byy ledczy biaoruskiej milicji kapitan Andriej Pyyk zosta zatrzymany przez polsk policj w podwarszawskim Brwinowie. Prowadzone s czynnoci przygotowawcze do jego deportacji na Biaoru. Andrej Pyyk musia uciec do Polski po tym, jak biaoruskie wadze chciay go zmusi do sfabrykowania dowodw przeciwko innym dziaaczom opozycji. Niedawno wystpi z prob o status uchodcy politycznego, wystpi te z owiadczeniem dotyczcym faszowania przez biaoruskie wadze dowodw dotyczcych winiw politycznych na Biaorusi. By te jednym z ekspertw (Dzwonek) lmu dokumentalnego Strach w krainie spokoju, gdzie ujawni kulisy wybuchu w metrze. W zwizku z tym chciabym zada pytanie: Jakie kroki zostay podjte, aby uniemoliwi tego typu procedury i sytuacje? Czy zostay ju stworzone przez MSZ czy administracj pastwow jakie procedury dla urzdnikw i prokuratury w sprawach dotyczcych obywateli krajw, gdzie nie s przestrzegane

Pose Joanna Fabisiak:


Pani minister, czy moemy poprosi o odpowied na zadane pytania na pimie, jak rwnie o doczenie tego nowego formularza, ktry z pewnoci uspokoi nastroje?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz:


Naturalnie.

Pose Krystyna Kosin:


Dzikujemy pani minister za bardzo wyczerpujc odpowied.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Agnieszka Pachciarz:


Dzikuj rwnie.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani minister. Przystpujemy do rozpatrzenia kolejnego pytania, ktre zostao zgoszone przez panw posw Adama Lipiskiego i pana posa Witolda Czarneckiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Pytanie dotyczy wyjanienia powodw dziaa polskiej Policji i prokuratury dotyczcych zatrzymania An-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

161

Pose Adam Lipiski prawa czowieka? Przypomn, e byy tego typu zapowiedzi po pierwszym incydencie dotyczcym pana Biaackiego. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych panu Piotrowi Stachaczykowi. Bardzo prosz, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych Piotr Stachaczyk:


Pani Marszaek! Panie Pole! Wysoka Izbo! Sprawy pana Andreja Pyyka i pana Aleksieja Michalewicza wi si z wykorzystywaniem przez wadze biaoruskie systemu Interpolu do cigania osb przeciwnych wadzy. Dane takich osb wpisywane s do bazy Interpolu jako osb poszukiwanych, z zarzutami kryminalnymi, wrd danych innych osb, rzeczywistych przestpcw poszukiwanych przez wadze biaoruskie. Zgodnie z polskim prawem dane tych osb s nastpnie wprowadzane do policyjnych baz osb poszukiwanych oraz do baz Stray Granicznej, a osoby takie winny by zatrzymane i doprowadzone do waciwej jednostki prokuratury, najczciej jest to prokuratura okrgowa. Jeli chodzi o zatrzymanie pana Andreja Pyyka, to rzeczywicie zostao ono dokonane 5 czerwca 2012 r. przez Komisariat Policji w Brwinowie, gdzie realizowano czynnoci zwizane ze zoonym przez pana Pyyka wnioskiem o status uchodcy. W trakcie tych czynnoci stwierdzono, e osoba ta jest odnotowana w Krajowym Systemie Informacji Policji jako poszukiwana przez Biuro Midzynarodowej Wsppracy Policji celem doprowadzenia jej do prokuratury okrgowej. 6 czerwca pan Pyyk zosta dowieziony do Prokuratury Okrgowej w Warszawie, ktra niezwocznie zwolnia zatrzymanego z uwagi na brak formalnego wniosku wadz Biaorusi o tymczasowe aresztowanie, a take z uwagi na wasn ocen zaistniaej sytuacji i zarzutw stawianych panu Pyykowi oraz jego sytuacji prawnej w Polsce. Kolejna sprawa dotyczy zatrzymania pana Aleksieja Michalewicza, ktre miao miejsce 12 grudnia 2011 r. podczas kontroli granicznej na lotnisku Warszawa Okcie przed odlotem do Londynu. Tam rwnie stwierdzono, e jest to osoba poszukiwana przez Biuro Midzynarodowej Wsppracy Policji. Pan Michalewicz zosta zatrzymany przez Stra Graniczn okoo godz. 13. Okoo godz. 14 na miejsce przyjecha wiceminister spraw zagranicznych pan Stanowski,

ktry potem towarzyszy panu Michalewiczowi. Do godz. 17 sprawa zostaa wyjaniona z prokuratur okrgow, ktra, jako jedyna waciwa do podejmowania decyzji w takim przypadku, wydaa decyzj o niezatrzymywaniu i zwolnieniu pana Michalewicza. Tego samego dnia okoo godz. 20 pan Michalewicz, tak jak planowa, polecia do Londynu. Analiza tej sprawy wykazaa, e podstawowy bd zosta tutaj popeniony przez jednostki centralne Interpolu, dlatego e w sprawie pana Michalewicza centrala Interpolu zastosowaa art. 3 statutu Interpolu, ktry pozwala nie prowadzi poszukiwa, jeeli ocena sytuacji wskazuje, i ma ona charakter polityczny. Informacja o zaprzestaniu poszukiwa pana Michalewicza zostaa przez central Interpolu w Lyonie przekazana wycznie do Miska z pominiciem innych krajw, w ktrych s biura Interpolu. W zwizku z tym pan Michalewicz, cho nie powinien, nadal gurowa w tym wykazie. W zwizku z tymi dziaaniami trzeba pamita, e kana Interpolu to jedna z naszych najwaniejszych moliwoci poszukiwania osb poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Statystycznie okoo 400 osb rocznie jest zatrzymywanych na wniosek strony polskiej przy wsppracy z Interpolem na terenie caego wiata, a 50 osb zatrzymywanych jest na terytorium Polski na wniosek innych pastw. Poszukiwania przez Interpol oceniamy jako bardzo skuteczne i nie wyobraamy sobie wyjcia z tej organizacji ani ograniczenia podejmowania z ni wsppracy. Aby zapobiec tego typu sytuacjom w przyszoci, podejmujemy dwojakiego rodzaju dziaania. Po pierwsze, planowane jest spotkanie ministra Cichockiego z szefem Interpolu panem Noblem, ktre ma by powicone omwieniu sytuacji zwizanej z wykorzystaniem kanaw Interpolu przez reimy polityczne do cigania osb uznanych przez nie za wrogw. Niestety, na skutek problemw rodzinnych pana Nobla pana planowane na koniec maja spotkanie zostao przez Interpol przesunite. Mam nadziej, e w cigu najbliszych miesicy do niego dojdzie. Po drugie, zbliamy si do wprowadzenia takiego systemu, w ktrym wnioski maj by wpisane do polskich baz danych, a przychodz z Interpolu, bd przez nas wstpnie oceniane pod ktem tego, czy nie maj znamion politycznych, dlatego e tylko na tym etapie, midzy przyjciem danych z Interpolu a wpisaniem ich do polskich baz danych, jest moliwo ewentualnej reakcji, cho t reakcj te chcielibymy ustali z central Interpolu, jako e jest to do nowatorski sposb postpowania z tego typu wnioskami, po wpisaniu bowiem do polskich baz danych system dziaa (Dzwonek) automatycznie, to znaczy zarwno funkcjonariusze Stray Granicznej, jak i Policji, jeeli maj informacj, e osoba jest poszukiwana, zatrzymuj j i dostarczaj do prokuratury, oddaj j do jej dyspozycji. Tak e jedynym momentem, w ktrym moemy t spraw wyprostowa, to jest moment midzy przyjciem informacji z Lyonu lub z placwki Interpolu w okrelonym kraju a wpisaniem jej do pol-

162

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych Piotr Stachaczyk skich baz danych. I nad takim systemem dotyczcym zwaszcza tego kraju pracujemy. Jeli chodzi o spraw pana Bialackiego, to nie dysponuj dalszymi informacjami. To jest sprawa pozostajca w peni w gestii prokuratury. Tam wszystkie dziaania podejmoway nie jednostki rzdowe, tylko prokuratura. Z tego, co wiem, byo to zastosowanie tego samego modelu, tylko na innej podstawie prawnej, tzn. wadze biaoruskie wykorzystay umow o pomocy prawnej w sprawach karnych, a zwaszcza to, e system by w owym czasie zdecentralizowany, czyli e zapytania prokuratury jednego kraju szy bezporednio do waciwych jednostek prokuratury drugiego kraju. Prokuratura zmienia ten model postpowania i wnioski strony biaoruskiej rozpatrywane s w systemie scentralizowanym, czyli rozpatrywane s przez Prokuratur Generaln, gdzie s bardzo szczegowo analizowane, co ma wykluczy zaistnienie ponownie tego typu sytuacji. Wreszcie mog powiedzie, e uczulamy funkcjonariuszy na tego typu sytuacje, moliwo ich zaistnienia. To ma powodowa, e dziaania, jeeli ju zostan podjte, bd prowadzone maksymalnie sprawnie, tak aby, jeeli to ju jest konieczne, decyzja prokuratury zapadaa szybko, aby rozstrzygano spraw prdko, jak np. spraw pana Michalewicza, w ktrego przypadku cae zajcie, cho przykre w zwizku z ktrym zreszt wyrazilimy ubolewanie panu Michalewiczowi trwao okoo 44,5 godziny. Do 5 godzin, tak jak pamitam, trwaa ta sytuacja na lotnisku Okcie. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Bardzo prosz, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych Piotr Stachaczyk:


Pani Marszaek! Moe im pan powiedzie, e nie spadn na nich adne represje w Polsce, e na pewno nie zostan wydani stronie biaoruskiej, jeeli s opozycjonistami biaoruskimi, i wreszcie e podjlimy wszystkie starania, aby tego typu metody, powiedziabym, w cywilizowanym wiecie niespotykane, czyli wykorzystywanie czego, co jest naprawd przewidziane przez cay cywilizowany wiat do zwalczania przestpczoci, do walki z opozycj polityczn, w Polsce nie mogy mie ju zastosowania.

Pose Adam Lipiski:


Jeszcze tylko, pani marszaek, jedna sprawa jako uzupenienie.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Ale ju znacznie przekroczylimy czas przeznaczony na to pytanie. Tak e bardzo prosz indywidualnie sobie to wyjani.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi

Pose Adam Lipiski:


Chciabym tylko, eby dziaacze na rzecz demokracji na Wschodzie, dziaacze polscy, mieli za sob polskie pastwo. Bardzo bym o to prosi, bo ostatnio jest z tym duy problem. Dzikuj.

Pose Adam Lipiski:


Krtkie pytanie jeszcze, panie ministrze.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Bardzo prosz, panie pole.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Przystpujemy do pytania 10., ktre zostao zadane przez panw posw Wiesawa Suchowiejk i Janusza Dzicioa z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, a dotyczy wpywu nowelizacji ustawy Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia na dziaalno stray gminnych (miejskich) i zostao skierowane do ministra sprawiedliwoci. Udzielam gosu panu posowi Wiesawowi Suchowiejce. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Adam Lipiski:


Czy mam rozumie, e tego typu sytuacje mog si jeszcze powtarza? Co mam powiedzie moim przyjacioom z Biaorusi, ktrzy do mnie dzwoni, kontaktuj si ze mn i mwi, e boj si, e ze strony polskiej mog na nich spa jakie represje? Co ja mam im powiedzie, panie ministrze?

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

163

Pose Wiesaw Suchowiejko:


Dzikuj bardzo, pani marszaek. Mam nadziej, e pan minister mnie syszy. Chciabym tylko doda, e w midzyczasie pytanie troszeczk si zmodykowao, bo przeleao si troch. I obecnie chciabym, by brzmiao to tak: w sprawie wpywu obowizujcych uregulowa prawnych na dziaalno stray gminnych. Ale mam obawy, e pan minister jest zajty. Zobaczymy, jak bdzie wygldaa odpowied. Mwic krtko, chodzi o moliwo egzekwowania kar od kierowcw zamieszkujcych poza obszarem waciwoci stray gminnych. Obowizujce przepisy stanowi, i w postpowaniu, ktre zmierza do ukarania kierowcy, naley ustali tosamo oskaronego, jego numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadajcej numeru PESEL numer i nazw dokumentu stwierdzajcego tosamo oraz nazw organu, ktry wyda dokument, a take wiek oskaronego, jego stosunki rodzinne i majtkowe, wyksztacenie, zawd, rda dochodu oraz dane o karalnoci, a w miar moliwoci rwnie numer identykacji podatkowej. Z informacji uzyskanych od komendantw stra gminnych i miejskich wynika, e realizowanie tego obowizku w postpowaniu wyjaniajcym jest znacznie utrudnione, bo o ile stranicy mog ustali w centralnej ewidencji ludnoci tosamo podejrzanego o popenienie wykroczenia, jego numer PESEL, stan rodzinny i ilo dzieci, o tyle problem pojawia si w przypadku ustalenia zawodu, wyksztacenia, rda dochodu podejrzanego, ktry zamieszkuje poza obszarem waciwoci stray gminnej prowadzcej czynnoci wyjaniajce, co mona ustali jedynie poprzez przesuchanie podejrzanego. Wwczas komendant tej stray gminnej moe wystpi na podstawie art. 12a ustawy o straach gminnych o udzielenie pomocy w tym zakresie do komendanta stray waciwej dla miejsca wykonywania czynnoci, a w przypadku braku stray na tym terenie do organu Policji waciwego dla miejsca wykonania czynnoci. Jednake aden przepis prawa nie nakada obowizku udzielenia wnioskowanej pomocy. Praktyka jest taka, e wikszo stray oraz Policja odmawiaj udzielenia tego typu pomocy. (Dzwonek) W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w ktrej sdy zwracaj straom gminnym wnioski o ukaranie winnego z powodu brakw w postpowaniu wyjaniajcym dotyczcych ustalenia zawodu, wyksztacenia itd., a uzupenienie wniosku o te informacje nie jest moliwe z powodu uchylania si Policji i innych stray gminnych od pomocy w tym zakresie. Dano wic straom gminnym prawo, by ujawnia wykroczenia i wystpowa w charakterze oskaryciela publicznego, ale z drugiej strony nie dano im narzdzi umoliwiajcych skuteczne ustalenie tych danych. Urzdy skarbowe zasaniaj si tajemnic skarbow, strae miejskie czy gminne nie s zobligowane do udzielania pomocy, a Policja odmawia, np. z przyczyn ekonomicznych. Komendant stray gminnej informuje mnie

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Panie pole, prosz ju nie opisywa

Pose Wiesaw Suchowiejko:


Ju kocz.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


tylko zada pytanie.

Pose Wiesaw Suchowiejko:


e ponad tysica spraw nie skieruje do sdu z uwagi na powysze kopoty. atwo policzy, jakie to s straty dla Skarbu Pastwa, jeeli mamy ok. 500 stray gminnych w Polsce. Dodam na koniec, e przypomina to podzia na swoiste obwody owieckie, poniewa istnieje taka zasada: moecie kara kierowcw, ale tylko waszych, a od innych, mieszkajcych poza waszym obwodem owieckim, wara wam! Chciabym, eby pan minister si do tego odnis.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj, panie pole. Udzielam gosu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci panu Michaowi Krlikowskiemu w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski:


Pani Marszaek! Szanowni Pastwo! Panie Pole! Z zadanego pytania wynika, e najbardziej problematyczne jest ustalenie przez stra miejsk zawodu, wyksztacenia oraz rde dochodu, a nie numeru PESEL i NIP, tak naprawd. Trzeba powiedzie, e ten problem chyba nie ma tak duego znaczenia, jak twierdzi pan pose. Dlatego e zgodnie z art. 57 3 pkt 2 Kodeksu postpowania w sprawach o wykroczenia w brzmieniu, ktre obowizuje od 2003 r., ten obowizek stray miejskiej uzyskania danych po to, eby sformuowa wniosek o ukaranie, zosta osabiony. Do 2003 r. rzeczywicie byo tak, e ten wniosek powinien zawiera informacj o miejscu zatrudnienia obwinionego, dane o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych. I w 2003 r. dodano tam sformuowanie: w miar moliwoci, co spowodowao, e sd nie moe zwrci owego wniosku o ukaranie z powodu braku formalnego tych danych. Innymi sowy, nie istnieje obowizek bezwzgldny

164

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski stray miejskiej uzyskiwania tych elementw, a bez tego nie mona sformuowa wniosku o ukaranie. A zatem problem polegajcy na tym, e regulacja prowadzi do dysfunkcjonalnoci, chyba nie pojawia si. Wikszo danych o wyksztaceniu, zarobkach mona uzyska przez zwyke zapytanie, natomiast dane dotyczce PESEL, numeru i nazwy dokumentu, ktry stwierdza tosamo organu, s ustalane w sposb prosty, na podstawie dokumentu, ktry ma dana osoba, lub poprzez proste zwrcenie si do organu, ktry prowadzi tego rodzaju ewidencj. Zmiana w art. 213 1 K.p.k., do ktrego odsya nowelizacja w art. 54 3 Kodeksu postpowania w sprawach o wykroczenia, w tym sensie nie wprowadza nowego obowizku, dlatego e nie wprowadza bezwzgldnego obowizku pozyskania tych danych, nadal jest to: w miar moliwoci. Jeli tej moliwoci nie ma, stra gminna nie ma obowizku dodania tych dwu danych, ktre wynikayby z Kodeksu postpowania karnego, stosowanego odpowiednio w sprawach o wykroczenia na podstawie art. 54 8 Kodeksu postpowania w sprawach o wykroczenia. W tym zakresie nie podzielam zatem tezy zawartej w pytaniu. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Bardzo prosz, panie ministrze, o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski:


Dzikuj bardzo. Trudno wymaga od ministra sprawiedliwoci, eby zwraca si do sdw, by stosoway prawo w sposb odpowiedni. To raczej sdy dokonuj oceny, w jaki sposb naley stosowa prawo. Jeli mamy co do tego wtpliwoci, suy do tego procedura odwoawcza. Nie znajduj powodw in abstracto, kiedy czytam te przepisy, eby sd mia odmawia uwzgldnienia wniosku z powodu braku formalnego, bo ten element nie jest wymagany do tego, eby wniosek by wany. By moe odmowa nastpuje z innego powodu, ale w konkretnych sprawach. Trudno mi natomiast w tym momencie zaj stanowisko. Kwestia sub, w tym stray gminnej, nie jest we waciwoci ministra sprawiedliwoci, w zwizku z tym w Ministerstwie Sprawiedliwoci nie s prowadzone prace zwizane ze stra metropolitaln. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Januszowi Dzicioowi w celu zadania pytania uzupeniajcego. Bardzo prosz, panie pole.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Przystpujemy do rozpatrzenia ostatniego pytania, ktre zostao skierowane przez pana posa Jarosawa Pit i pana posa Marka Krzka z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Pytanie dotyczy sankcji za nieodprowadzanie skadek na ubezpieczenie spoeczne. Pytanie to zostao skierowane do ministra sprawiedliwoci. Udzielam gosu panu posowi Jarosawowi Picie w celu zadania pytania. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Janusz Dzicio:


Pani Marszaek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posowie! Po wysuchaniu tej odpowiedzi prosibym pana ministra, eby moe wystpi ze strony ministerstwa do sdu, bo okazuje si mimo wszystko, e wymg, o ktrym pan mwi, zosta osabiony. Sdy jednak dzisiaj cay czas wymagaj danych, o ktrych mwi mj kolega, pan pose Suchowiejko, a wic moe byoby dobrze, gdyby ze strony ministra jeszcze raz tak informacj przekaza. Chciabym zapyta pana ministra, skoro jestem przy gosie, o kwesti nastpujc. Ostatnio w mediach ukazay si wiadomoci, a nawet wywiady telewizyjne z ludmi, ktrzy prbuj pracowa nad ustawami, ktre same sobie chyba przygotowali, dotyczcymi stray metropolitalnych. Chciabym zapyta, czy pan minister wie co na ten temat i czy takie prace na posiedzeniach rzdu trwaj albo czy mwi si o tym lub czy co na ten temat wiadomo.

Pose Jarosaw Pita:


Dzikuj, pani marszaek. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Majc na uwadze konieczno realizacji wyroku Trybunau Konstytucyjnego wydanego w odniesieniu do pyta prawnych zadanych przez sd rejonowy w odzi, wydziay VI i XVII, zwizanych z orzekaniem sankcji za nieodprowadzanie skadek na ubezpieczenie spoeczne, rzd opracowa projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy Kodeks karny. Przyjty przez Sejm akt prawny obejmuje rwnie rozwizania proponowane w senackim projekcie. Konsekwencj wejcia w ycie

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

165

Pose Jarosaw Pita uchwalonej przez Sejm w dniu 12 maja 2012 r. ustawy bdzie poprzez wprowadzenie w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych klauzuli wyczajcej odpowiedzialno administracyjn w przypadku zaistnienia odpowiedzialnoci karnej za przestpstwo lub wykroczenie usunicie niekonstytucyjnego mechanizmu prawnego, umoliwiajc podwjn karalno patnika bdcego osob zyczn za to samo zachowanie oraz zapewnienie moliwoci odpowiedniej reakcji na zachowania sprzeczne z przepisami prawa. Dziki temu wszystkie normy prawa zawarte w zakwestionowanych przez Trybuna Konstytucyjny regulacjach, w tym w art. 218 1 Kodeksu karnego, pozostaj w mocy. W Kodeksie karnym i w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych wprowadzono nowe jednostki redakcyjne odpowiadajce w swej treci obowizujcemu brzmieniu wskazanych powyej przepisw. W zwizku z powyszym mam do pana ministra pytanie: Czy w opinii pana ministra wprowadzone zmiany s wystarczajce i zamykaj spraw w zwizku z orzeczeniem Trybunau Konstytucyjnego? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Poprosz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci pana Michaa Krlikowskiego o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Szanowni Pastwo! Panie pole, rzeczywicie jest tak, e Trybuna Konstytucyjny wyrokiem z 18 listopada 2010 r. orzek o niezgodnoci art. 218 1 Kodeksu karnego, art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 ust. 2, a w kocu art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. W tym zakresie trybuna ocenia konstytucyjno caej tej konstrukcji, a w zwizku z tym stwierdzi, e te przepisy w takim ksztacie, w jakim wprowadzaj moliwo podwjnej odpowiedzialnoci karno-pieninej, maj straci moc obowizujc z upywem 18 miesicy od dnia ogoszenia wyroku. To ogoszenie miao miejsce 30 listopada 2010 r., zatem utrata mocy obowizujcej zakwestionowanych w wyroku przepisw miaa nastpi z dniem 31 maja 2012 r. Majc powysze na uwadze, rzd opracowa projekt zmiany ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy Kodeks karny. Prowadzcym t spraw by minister pracy i polityki spoecznej. Jed-

noczenie podobn inicjatyw, dotyczc wykonania wyroku w ramach swoich kompetencji, przygotowa Senat. By to projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych zawarty w druku sejmowym nr 288. 10 maja 2012 r. ustawa zostaa przyjta. 30 maja 2012 r. zostaa ogoszona i wesza w ycie z dniem 31 maja, czyli w dniu, ktry trybuna oznaczy jako ostatni dzie, w ktrym te przepisy mogy obowizywa. Zawarte w tej ustawie rozwizania ostatecznie powtrzyy rozwizanie proponowane przez rzd, a mianowicie takie, ktre sprowadza si do tego, e regulacja zawarta w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych prowadzca do odpowiedzialnoci administracyjnej moe mie zastosowanie tylko wtedy, kiedy nie ma zastosowania odpowiedzialno karnoprawna lub te karnowykroczeniowa. Innymi sowy tamta odpowiedzialno ma charakter dopenienia do odpowiedzialnoci karnej czy karnowykroczeniowej majcej charakter priorytetowy. W tej sytuacji w mojej ocenie nie jest moliwe ani te wskazane inicjowanie pracy legislacyjnej w powyszym zakresie, poniewa ta zmiana, ktra miaa skonsumowa problem sygnalizowany w pytaniu, jakby dokonaa si i ten problem waciwie nie istnieje od 31 maja 2012 r., czyli rzeczywicie od niedawna. Jeeli chodzi natomiast o wykadni art. 218 1 Kodeksu karnego, to musz powiedzie, e minister sprawiedliwoci nie jest waciwy do tego, eby tworzy czy te wskazywa obowizujc wykadni przepisw prawa. Jedyne co mog w tym momencie zrobi, to przedstawi do reprezentatywny, uwaam go za prawidowy, sposb interpretacji przepisu art. 218 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem przestpstwem jest zachowanie, w trakcie ktrego sprawca, wykonujc czynnoci w sprawach z zakresu Prawa pracy, ubezpiecze spoecznych, zoliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikajce ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spoecznego. Tak naprawd podstawowy problem w tym zakresie jest zwizany z tymi dwoma dookreleniami, czyli zoliwym lub uporczywym naruszaniem uprawnie, i pytaniem o to, co te okrelenia znacz. Te okrelenia maj do ustabilizowane znaczenie w orzecznictwie sdw, w szczeglnoci Sdu Najwyszego. Jedno z nich zawiera wikszy komponent w stronie podmiotowej, drugie z nich zawiera bardziej rozbudowany komponent w sferze przedmiotowej. Jeeli chodzi o pojcie zoliwoci, to jest to szczeglna konstrukcja, szczeglne znami wskazujce na do wyjtkowy zamiar, mianowicie zamiar, ktry musi by bezporedni i musi by podejmowany w celu dokuczenia drugiej osobie. Innymi sowy, w tej czci to przestpstwo moe by popenione z zamiaru bezporedniego zabarwionego celem, czyli tzw. dolus coloratus. Jeeli natomiast chodzi o uporczywe, to tam ten element jest zaakcentowany troszeczk gdzie indziej, a mianowicie przez powtarzalno zachowania. A wic w tej czci popenienie przestpstwa moe nastpi nie z zamiaru bezporedniego zabarwionego celem,

166

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Pytania w sprawach biecych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski ale wtedy popenienie przestpstwa nastpuje w odniesieniu do czynu zabronionego, ktry nabiera charakteru przestpstwa wieloaktowego, czyli takiego, ktre trzeba niejako zagra kilkukrotnie, czynno trzeba zagra kilkukrotnie, eby to stawao si podstaw odpowiedzialnoci karnej za popenienie przestpstwa z art. 218 1 Kodeksu karnego. Tak jak powiedziaem, nie dostrzegam problemw w interpretacji tych znamion w praktyce w orzecznictwie sdw powszechnych. Dzikuj.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Micha Krlikowski:


Dzikuj bardzo. Rzd nie konsultowa tego z Pastwow Inspekcj Pracy, poniewa nie by to projekt rzdowy, tylko projekt senacki. W zwizku z tym ewentualnie obowizek konsultacji spoczywa, czy mg by zrealizowany w procedurze legislacyjnej w Izbie. Jeeli natomiast chodzi o pierwsz cz pytania, a mianowicie o odpowiedzialno za nieopacanie skadek, to tutaj nie do koca jestem pewien, czy w sposb prawidowy byem w stanie uchwyci istot tego pytania. Mianowicie co do zasady trybuna susznie podkreli konstrukcj ne bis in idem, czyli zakazu karania za ten sam czyn. W sposb absolutnie zasadny stwierdzi, e ten sam czyn nie moe by podstaw dwukrotnej odpowiedzialnoci, ktr bdzie ponosi sprawca. Wskaza, e odpowiedzialno karna i odpowiedzialno karno-administracyjna, powiedzmy sobie, kary pienine w tym wypadku s form odpowiedzialnoci represyjnej, a wic takiej, ktra mieci si w art. 42 i w oglnym standardzie konstytucyjnym, mwicym o odpowiedzialnoci karnej. To pojcie konstytucyjne jest wykadane szerzej ni jest rozumiane w Kodeksie karnym, tam gdzie jest deniowane przestpstwo. Obejmuje przestpstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, wykroczenie, odpowiedzialno karno-administracyjn. W zwizku z tym w takim zakresie rzeczywicie nie ma moliwoci ponoszenia odpowiedzialnoci podwjnej. Natomiast samo nieopacenie skadek nie musi stanowi wypenienia znamion jednego z tych czynw, ktre prowadz do odpowiedzialnoci karnej lub ktrej z tych, ktre wskazaem. I w tym znaczeniu tam, gdzie nie stanowi to podstawy odpowiedzialnoci karnoskarbowej, karnej, karnowykroczeniowej czy administracyjnej, ta regulacja znajduje samodzielne zastosowanie. Tak jak powiedziaem, ona jest dobrana na zasadzie dopenienia. Wobec tego nie dostrzegam owej niespjnoci, o ktr pyta pan pose. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Udzielam gosu panu posowi Markowi Krzkale w celu zadania pytania uzupeniajcego. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Marek Krzkaa:


Dzikuj, pani marszaek. Panie ministrze, dzikuj za te wyjanienia, ale chciabym pana dopyta. Chciabym odnie si do art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Mianowicie z wyroku Trybunau Konstytucyjnego wynika oglnie obowizujca zasada, e nie wolno kara za ten sam czyn dwa razy. Prosz zwrci uwag, e w stosunku do osb zycznych, ktre uchylaj si od pacenia skadek, ktre za ten sam czyn lub za wykroczenie ponosz odpowiedzialno karn, nie wymierza si opaty dodatkowej. W ustawie jest sformuowanie: ponosz odpowiedzialno. Co oznacza to okrelenie? Potencjalnie. A wic to nie s przesanki negatywne procesowe. W tej sytuacji w obowizujcym systemie prawnym adnej opaty dodatkowej nie mona wymierzy, poniewa za uchylanie si od pacenia skadek wszystkie osoby ponosz odpowiedzialno karn. W zwizku z powyszym za sensowne naley uzna uchylenie przepisu dotyczcego opat dodatkowych. Czy nie dostrzega pan niespjnoci w tym rozumowaniu? Drugie pytanie dotyczy braku konsultacji art. 218 1 Kodeksu karnego z Pastwow Inspekcj Pracy. Jest to organ, ktry najczciej korzysta z tego artykuu (Dzwonek), a zarazem organ, ktry pozostawa przez pewien czas w sporze co do interpretacji wyej wymienionego artykuu z prokuratur. Dlaczego rzd nie konsultowa tego z Pastwow Inspekcj Pracy? Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Wszystkie pytania wczone do porzdku dziennego zostay rozpatrzone. A zatem koczymy rozpatrywanie tego punktu porzdku dziennego. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 13. porzdku dziennego: Informacja bieca. Przypominam, e Konwent Seniorw jednomylnie zaopiniowa propozycj rozpatrzenia na biecym posiedzeniu Sejmu informacji w sprawie stanu opieki zdrowotnej, w szczeglnoci sytuacji zwizanej z wdraaniem programw lekowych oraz z protestem lekarzy przeciwko podpisywaniu umw z Narodowym

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Bardzo prosz pana ministra o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

167

Wicemarszaek Wanda Nowicka Funduszem Zdrowia na wystawianie recept, o ktrej przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo. Przypominam rwnie, e przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posa przedstawiciela wnioskodawcw nie moe trwa duej ni 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrw duej ni 10 minut. Wystpienia posw w dyskusji nie mog trwa duej ni 2 minuty. Na zakoczenie dyskusji gos zabieraj kolejno przedstawiciel wnioskodawcw oraz przedstawiciel Rady Ministrw. Wystpienie przedstawiciela wnioskodawcw nie moe trwa duej ni 5 minut, a wystpienie przedstawiciela Rady Ministrw duej ni 10 minut. Marszakini Sejmu moe wyrazi zgod na wyduenie wystpienia przedstawiciela Rady Ministrw. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieca nie moe by duszy ni 90 minut. Prosz o zabranie gosu przedstawiciela wnioskodawcw pana posa Tomasza Latosa. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Tomasz Latos:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt i przyjemno w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo przedstawi t wan spraw i prosi pana ministra o odpowied na wane pytania dotyczce sytuacji w subie zdrowia. Ciesz si z obecnoci na sali koleanek i kolegw lekarzy z Komisji Zdrowia, cho oczywicie nie tylko lekarze wchodz w skad komisji, dlatego e sprawa, o ktrej tu dzisiaj bdziemy rozmawia, tak naprawd nie jest spraw polityczn, ale jest spraw cile merytoryczn, panie ministrze, poniewa my wszyscy jako lekarze skadalimy przysig Hipokratesa, wszyscy jako lekarze mamy pewne obowizki wobec obywateli, wobec naszych pacjentw, i te obowizki s w tym przypadku przed naszymi obowizkami parlamentarnymi, dyscyplin klubow etc. Tak si skada niestety, panie ministrze, e to, co si dziao w tym roku po wprowadzeniu pakietu ustaw zdrowotnych przyjtych w maju ubiegego roku, spowodowao pewien chaos w systemie. My jako opozycja przestrzegalimy przed tym. O pewnych problemach z tym zwizanych mwilimy ju od pocztku roku, niestety nie traktowano nas wwczas powanie, nie chciano tego dialogu prowadzi, a szkoda, bo wielu spraw, wielu niedocigni i nieprawidowoci mona by byo unikn. Chociaby kwestia tej ostatnio przyjmowanej nowelizacji ustawy na szczcie dzisiaj przegosowalimy t korzystn dla hospicjw zmian jest tego przykadem. Mwilimy o tym ju od pocztku roku. Od pocztku roku rwnie mwilimy o rnego rodzaju nieprawidowo-

ciach wynikajcych z ustawy refundacyjnej tu znowu powiem o tym, o czym mwiem na wstpie nie dlatego e chcemy uprawia w tej sprawie polityk, ale dlatego e jestemy w najwyszym stopniu zaniepokojeni t sytuacj. Panie ministrze, do ostatniej chwili wyczekano z przygotowaniem tej wanej i trudnej do przeprowadzenia zmiany, jeeli chodzi o przejcie z programw terapeutycznych na programy lekowe. Wedug informacji, ktr dostarczy Narodowy Fundusz Zdrowia, tak naprawd te negocjacje bd si toczyy i podpisywanie umw bdzie nastpowao a do koca czerwca. I dzisiaj, i wczoraj rozmawiaem z przedstawicielami wiadczeniodawcw w najrniejszych specjalnociach w rnych szpitalach i wszdzie jest podobne zaniepokojenie t sytuacj, ogromna dezinformacja, brak jasnych przesanek, jak bdzie funkcjonowa ten rynek od 1 lipca. Dalej, trzeba pokaza pewne sytuacje, ktre s w najwyszym stopniu patologiczne nie boj si tego stwierdzenia. Wprowadza si ograniczenia posu si chociaby przykadem chorego na chorob Leniowskiego-Crohna, pisay o tym media, dlatego ten przykad rwnie wykorzystam wprowadzacie pastwo takie kryteria, pastwo czy te Narodowy Fundusz Zdrowia, ktre na dobr spraw uniemoliwiaj korzystanie z tego rodzaju terapii. Do powiedzie, e pan prof. Paradowski stwierdzi, i na 450 chorych na chorob Leniowskiego-Crohna do terapii zakwalikuj si tylko 2 osoby. Jeeli mczyzna o wzrocie 182 cm ma way poniej 60 kg i jednoczenie ma jeszcze spenia takie kryteria, jak wysokie OB, zapalenie naczy przetoki, zajcie staww, to, jak powiedziaa pani dr Mossakowska, jest to opis chorego, ktry de facto ju nie yje. Prawdopodobnie powinien by tam zamiast spjnika i spjnik lub, wtedy ta sytuacja byaby nieco bardziej racjonalna. Nie jest lepiej, jeeli chodzi o leczenie szpiczaka nowoczesnymi lekami. Okazuje si, e nie mona stosowa lekw w przypadku chorych z niewydolnoci nerek i karze si szpital, jak podaje chociaby pan prof. Jdrzejczak, kar 900 tys. z za to, e poziom pytek wynosi 49 tys., podczas gdy ministerstwo ustalio to minimum na 50 tys. Kolejny absurd, a przecie tak naprawd w tym wszystkim mamy suy pacjentom. (Dzwonek) Tych przypadkw jest duo wicej. Ja przedstawi jeszcze pniej, w drugiej czci panu ministrowi konkretne leki, ktre zostay przesunite z terapii, z programw terapeutycznych do terapii niestandardowych trzeba bdzie w kadym tym przypadku korzysta albo z tego modelu, albo z importu docelowego. Podam tylko przykad hydrazydu. Hydrazyd jest stosowany w leczeniu grulicy, choroby, z ktr, wydawao si, ju sobie poradzilimy, jest stosowany rwnie prolaktycznie u dzieci. Tylko z powodu bdw popenionych w tym roku o 100%, panie ministrze, wzrosa zachorowalno u dzieci na grulic w tym roku. To s rzeczy, ktre musz alarmowa.

168 Pose Tomasz Latos

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

I na koniec jedno zdanie przepraszam pani marszaek za przekroczenie czasu na temat protestu receptowego. Panie ministrze, 80% lekarzy, wedug danych rwnie z wczorajszego dnia, chce ten protest podj i to tylko dlatego, e jestecie pastwo niekonsekwentni. Art. 48 pkt 8 ustaw, nowelizacj przez pastwa proponowan zostay wykrelone pewne sankcje, ktre przenielicie pastwo, ktre przenis NFZ do aneksu, gdzie jest mowa o lekarzach. Jest to, przepraszam za wyraenie, skrajna nieodpowiedzialno i arogancja. Zreszt ju wtedy lekarze przewidywali, e tak si moe sta. W zwizku z tym o co tak naprawd, panie ministrze, chodzi, o porozumienie z lekarzami czy te o karanie? Przypomn: nie chodzi o naduywanie, nie chodzi o nieodpowiedzialno, nie chodzi o nieuczciwo chodzi o rnego rodzaju drobne bdy, ktre mog si niestety przydarzy. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Prosz o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Jakuba Szulca. Bardzo prosz, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:


Bardzo serdecznie dzikuj, pani marszaek. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pole! Moe w takim razie na pocztku te ukony. Ja take bardzo si ciesz, e ta dyskusja dzisiaj ma miejsce, zwaszcza e, jak wskazuj wnioskodawcy, ma ona istotny charakter z punktu widzenia leczenia pacjentw, nie ukrywajmy, bardzo ciko chorych. Bo z reguy pacjenci, ktrzy s leczeni dzisiaj w ramach programw terapeutycznych, a po 1 lipca w ramach programw lekowych, czy te pacjenci z chorobami nowotworowymi s ciko chorzy i istotne jest, eby rozwia wszelkie wtpliwoci dotyczce tego, jak bdzie wygldao ich leczenie po 1 lipca 2012 r. Przypomn, e jest to zwizane z wejciem w ycie ustawy refundacyjnej wanie na okoliczno programw lekowych i leczenia pacjentw chemioterapi, ktrej czas wejcia w ycie zosta przeoony o p roku w stosunku do samej refundacji aptecznej, ktra, jak wiemy, obowizuje od 1 stycznia 2012 r. Pan pose w pytaniu poruszy take kwesti umw ze wiadczeniodawcami, w tym take umw z lekarzami prowadzcymi prywatne praktyki, na wystawianie recept na leki refundowane, i o tym te na kocu sw kilka. Natomiast chciabym powiedzie, e nie mona si zgodzi z tez, i prace nad wdroeniem programw lekowych s prowadzone na

ostatni chwil. Faktycznie kontraktowanie ma miejsce od 14 maja, wtedy zostay ogoszone przez oddziay wojewdzkie Narodowego Funduszu Zdrowia pierwsze konkursy, i bdzie to trwao przypuszczalnie jeszcze okoo tygodnia, dwch tygodni, zanim zostan zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast zwracam uwag Wysokiej Izby na jedn rzecz. Mianowicie normaln procedur w przypadku kontraktowania wiadcze Narodowego Funduszu Zdrowia jest kontraktowanie tych wiadcze przed rozpoczciem okresu, na ktry jest zawarty dany kontrakt, ale nie jest to wyprzedzenie jedno-, dwu- czy trzymiesiczne, tylko z reguy mamy do czynienia z umowami, ktre s podpisywane w ostatnim miesicu czy wrcz w ostatnich dniach miesica przed wejciem w ycie samych umw i momentem ich obowizywania. Przecie tak naprawd z tym mamy do czynienia, Wysoka Izbo, co roku. Co wicej, prosz zwrci uwag, e w zasadzie kontraktowanie wiadcze na kolejny rok nigdy w przypadku ogu wiadcze nie zakoczyo si w roku poprzedzajcym kontraktowanie. Pilnujemy, zwracamy szczegln uwag na to, eby wszystkie umowy zostay zawarte przed dniem 30 czerwca 2012 r., tak eby od 1 lipca 2012 r. kady powtarzam: kady wiadczeniodawca, ktry dzisiaj realizuje wiadczenia, jeli chodzi o programy terapeutyczne czy leczenie w ramach chemioterapii, mia zawart umow. Jedna uwaga zasadnicza. Pan pose Latos przytacza przykady sytuacji, w ktrych nie wszystko jest zdeniowane i funkcjonuje tak, jak powinno, jak chociaby problem wskanika BMI przy chorobie Leniowskiego-Crohna. Podzielam to stanowisko, tylko prosz zwrci uwag na jedn rzecz. Wysoka Izbo, jeli chodzi o programy lekowe, nie wprowadzamy zmian merytorycznych w samym momencie przejcia. Zgadzam si z tym, e wiele kwestii zwizanych chociaby ze szczegami kwalikacji pacjenta do programu musi, powinno zosta zmienionych, i one bd zmieniane, bo prace nad tym s prowadzone w Ministerstwie Zdrowia. Zreszt nie tylko w ministerstwie, bo przecie opracowujc wczeniej programy terapeutyczne, a dzisiaj programy lekowe, korzystamy przede wszystkim z wiedzy i pomocy konsultantw z danej dziedziny medycyny. To nie jest tak, e urzdnik w Ministerstwie Zdrowia wypracowuje koncepcj programu, a nastpnie j realizuje, tylko caa tre programu jest merytorycznie co do zasady opracowywana przez waciwego konsultanta bd waciwych konsultantw krajowych i wojewdzkich z danej dziedziny medycyny. Wskanik BMI w przypadku choroby Leniowskiego-Crohna, ktry powoduje, e tak naprawd niewielka liczba pacjentw moe by zakwalikowana do programu, to jest co, co absolutnie zgadzam si z tym powinno zosta zmienione, i tak si stanie. Ale to zostanie zmienione ju w trybie dalszego funkcjonowania programu, a nie podczas przechodzenia z programu terapeutycznego na programy lekowe, z jednego prostego wzgldu. Mianowicie nie chcielimy doprowadza do sytuacji,

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

169

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc w ktrej przy zmianie systemowej, jak jest przejcie z programw terapeutycznych na programy lekowe, bd wprowadzane dodatkowe zmiany merytoryczne. To zreszt wynika z ustawy refundacyjnej, bo pierwsze programy lekowe musz odpowiada dotychczas funkcjonujcym programom terapeutycznym. Natomiast, pani marszaek, Wysoka Izbo, w przypadku czci programw prace zostay zainicjowane i przeprowadzone jeszcze w ubiegym roku na okoliczno negocjowania z podmiotami produkujcymi leki, z podmiotami odpowiedzialnymi za kwestie zwizane z wysokoci odpatnoci, z instrumentami dzielenia ryzyka. Okoo 50% programw zostao w ten sposb przenegocjowanych jeszcze w ubiegym roku. Druga poowa to ju prace tegoroczne, ktre zostay zakoczone, zamknite w Ministerstwie Zdrowia. Kade postpowanie skoczyo si wydaniem decyzji refundacyjnej, one zostay przeprowadzone w Ministerstwie Zdrowia do 30 kwietnia 2012 r. Na pocztku maja 2012 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowa najpierw projekt zarzdzenia, a pniej, 10 maja, opublikowa zarzdzenie dotyczce kontraktowania wiadcze w ramach programw lekowych i od 14 maja, jak ju powiedziaem na pocztku, trwa kontraktowanie. Czego dotyczy sam przedmiot kontraktowania? Jak wspomniaem przed momentem, w dniu 1 lipca nie planujemy i nie przewidujemy zmian merytorycznych w samych programach, czyli na 37 dzisiaj obowizujcych, dziaajcych programw terapeutycznych 37 bdzie zakontraktowanych. Co wicej, mamy pi programw terapeutycznych, ktre zostay opublikowane w rozporzdzeniu ministra zdrowia w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu programw zdrowotnych z kocem roku 2011, czyli jeszcze przed wejciem w ycie ustawy refundacyjnej, a nie zostay do koca roku 2011 przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktowane, i to s programy z zakresu leczenia zaawansowanego raka jelita grubego, niedrobnokomrkowego raka puca, zaawansowanego wkniakomisaka guzowatego skry, misakw tkanek mikkich i cikich wrodzonych hiperhomocysteinemii. Rwnie tych pi programw, ktre obecnie, czyli w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca, s realizowane w ramach leczenia chemioterapi niestandardow, zostanie zakontraktowanych i wczonych do realizacji w ramach programw lekowych, a wic bdzie 37 dzisiaj obowizujcych programw terapeutycznych plus pi nowych, opracowanych jeszcze w zeszym roku, ale takich, ktre nie zdyy wej w ycie przed 1 stycznia, w sumie 42 programy, ktre zostaj zakontraktowane i wchodz w ycie. Oczywicie przy tej okazji pojawiaj si pytania chociaby o to, co z lekami, ktre nie s zarejestrowane w Polsce i w zwizku z tym nie mog by wcignite do programu lekowego czy te refundowane w normal-

nym trybie. Tutaj odpowied jest i moe by tylko jedna: procedura sprowadzania tych lekw i ich stosowania pozostaje na niezmienionych zasadach po 1 lipca 2012 r., a wic na zasadzie importu docelowego, czyli tak jak to funkcjonuje dzisiaj, jak funkcjonowao przed rokiem czy przed dwoma laty. Leki, ktre nie maj rejestracji czy to centralnej, europejskiej, czy narodowej, polskiej, w dalszym cigu bd mogy by sprowadzane do Polski w ramach procedury importu docelowego. Oczywicie nie zamierzamy tutaj bd kolejne pytania, ktre si pojawiaj wprowadza zmian w zakresie chemioterapii niestandardowej w tym czasie, w kontekcie wprowadzenia w ycie programw lekowych. (Dzwonek) A wic to, co byo leczone w ramach procedury chemii niestandardowej, w dalszym cigu bdzie mogo by leczone w ramach procedury chemii niestandardowej. (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Cezary Grabarczyk) Pani marszaek, jeeli przepraszam, panie marszaku, jeeli mona, to jeszcze dwa zdania tytuem wyjanienia drugiej czci pytania pana posa Latosa, mianowicie kwestii zwizanych z podpisywaniem umw na refundacj, na wystawianie recept refundowanych pomidzy wiadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia. Panie pole, to jest tak, e minister zdrowia nie ma 100-procentowego wpywu na ksztat zarzdzenia, ktre jest publikowane przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan prezes NFZ opublikowa w kwietniu projekt zarzdzenia, podda go konsultacjom. My w trakcie trwania konsultacji dotyczcych tego projektu wystpilimy do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z uwagami do rozwiza zawartych w projekcie zarzdzenia, ktre deniowao umow pomidzy wiadczeniodawc a Narodowym Funduszem Zdrowia, z zastrzeeniami do tego zarzdzenia i z prob o dalsze przekonsultowanie. Ta proba nie zostaa zrealizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego e w dniu 30 kwietnia zarzdzenie zostao podpisane w takim ksztacie, w jakim zostao przedstawione do konsultacji. Mwic krtko, uwagi ministra zdrowia nie zostay uwzgldnione i minister zdrowia w zwizku z tym rozpocz badanie tego zarzdzenia pod ktem zgodnoci z przepisami oglnie obowizujcymi, w szczeglnoci z przepisami ustawy i rozporzdzenia. Tyle e zwracam uwag, e ten proces musi potrwa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: w ramach tego procesu, jeeli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dalszym cigu nie przyjmie uwag ministra zdrowia, takie postpowanie koczy si postpowaniem przed sdem administracyjnym. Sdz, e w zwizku z rnymi zmianami dookoa systemu ochrony zdrowia, take personalnymi, bdzie mona to stosunkowo pilnie zaadresowa. Przy czym nie mam zudze co do tego,

170

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc e bdzie si to mogo odby w czerwcu, bo po prostu jest za mao czasu, eby to zrealizowa. Natomiast czego dotyczy problem i jaka jest skala problemu, bo o tym take warto powiedzie? Nie twierdz, e zapisy zarzdzenia nie powinny ulec zmianie, bo powinny, natomiast warto, ebymy zdawali sobie spraw z tego, jaka jest skala problemu. Ot mwimy tutaj o umowach pomidzy lekarzami prowadzcymi prywatne praktyki lekarskie a Narodowym Funduszem Zdrowia i o wezwaniu Naczelnej Izby Lekarskiej do tego, eby podpisywanie tych umw bojkotowa. Jeli chodzi o stan na koniec ubiegego tygodnia, to s to troch inne liczby, ni pan pose podawa. 34% umw ze wiadczeniodawcami, ktrzy podpisuj umowy jako lekarze prowadzcy prywatne praktyki, na dzie 8 czerwca zostao zoonych i podpisanych. A wic 34% umw zostao zoonych przez lekarzy prowadzcych prywatne praktyki lekarskie. Jeeli natomiast spojrzymy na to, jak wyglda ilo lekw przepisywanych przez lekarzy prowadzcych prywatne praktyki lekarskie, to, Wysoka Izbo, okae si, e jest to niecae 8% wszystkich lekw, ktre s przepisywane na recept. Wartociowo jest to troch wicej, bo 8,5%. 7,9%, jeli chodzi o liczb recept, 8,5%, jeli chodzi o warto wszystkich wypisywanych recept. Jeeli przemnoymy jeden wskanik przez drugi, a wic liczb recept wystawianych przez lekarzy prowadzcych prywatne praktyki przez udzia tych lekarzy, ktrzy umw nie podpisali, to mamy skal zjawiska, ktra moe by zdeniowana w bardzo prosty, policzalny sposb: to jest ok. 5% wszystkich recept, ktre s wystawiane. W zwizku z czym nie mona mwi o tym, e jeeli dojdzie do zbojkotowania dalszego podpisywania umw, to bdzie to rodzio dramatyczny problem dla systemu ochrony zdrowia, dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Natomiast, tak jak powiedziaem, co do zasady uwaam, e poszczeglne przepisy, ktre s sformuowane w zarzdzeniu, w tym take cz z nich odnoszca si do kar umownych, powinny zosta w moliwie najkrtszym czasie zmienione. Ale przypomn te o jednej sprawie. Naczelna Izba Lekarska bardzo czsto powouje si na to, eby minister zdrowia wsplnie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia skonsumowali porozumienie z 26 padziernika 2011 r. w zakresie skonsultowania i wzajemnego wypracowania projektu wzoru umowy. Ot mog powiedzie o dwch kwestiach. Po pierwsze, w moim przekonaniu to porozumienie zostao zamane, ale nie przez ministra zdrowia czy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko przez przedstawicieli izby lekarskiej, dokadnie w dniu 5 stycznia 2012 r., kiedy dzie po podpisaniu porozumienia z grup negocjacyjn, z zespoem negocjacyjnym Naczelnej Izby Lekarskiej okazao si, e zawarte porozumienie nikogo do niczego po stronie lekarzy nie

obliguje. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia: dysponuj czterema albo picioma pismami odnoszcymi si do tego, e prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej do dyskutowania i negocjowania kwestii zwizanych z umowami, ktre Naczelna Izba Lekarska bd prezes Naczelnej Izby Lekarskiej pozostawia bez odpowiedzi lub informowa, e w terminie proponowanym przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia takie spotkanie odby si nie moe. A wic warto te przy okazji sprawy, ktra jest niewtpliwie trudna, popatrze, jak wyglda z obu stron to, co ma miejsce. Dzikuj bardzo. (Oklaski) (Pose Tomasz Latos: Ale pniej do spotkania doszo?)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu ministrowi. Otwieram dyskusj. Do dyskusji zgosili si posowie. Czy kto z pastwa posw pragnie jeszcze zapisa si do zabrania gosu? To prosz o zgoszenie i dopisanie si do listy. Po tym jednym uzupenieniu zamykam list. Jako pierwszy gos zabierze pan pose Maciej Orzechowski, Platforma Obywatelska.

Pose Maciej Orzechowski:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przejd do drugiego tematu dotyczcego recept. Chciabym, eby w tej Izbie wyranie wybrzmiao, chciabym o to prosi pana ministra, e skala dotyczca 5% odnosi si do recept wypisywanych w ramach praktyk indywidualnych i recept wypisywanych pro auctore, pro familiae, czyli tak naprawd recept, ktre, po pierwsze, stanowi 5%, a po drugie, tak naprawd s wypisywane w ramach dosy specycznych wiadcze. Chodzi o to, e zetknlimy si z takim apelem, eby pacjenci pobierali recepty na okres trzymiesiczny. Powiedzmy, e w przypadku wiadczeniodawcw w przychodniach czy w szpitalach sytuacja si nie zmieni, pacjenci otrzymaj tak sam recept, ktra bdzie moga by zrealizowana z refundacj, nie bd musieli bra na zapas, na trzy miesice. Teraz moje drugie pytanie. Najgorsze, co mogoby si sta, to sytuacja, e wszczto by postpowanie administracyjne dotyczce Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zwaszcza po ostatnich zmianach w Narodowym Funduszu Zdrowia. Poniewa nie znamy od kuchni tego, co byo pomidzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, i uwag, jakie Ministerstwo Zdrowia kierowao w odniesieniu do zarzdzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w ktrym tych uwag nie uwzgldniono, czy mgbym rwnie prosi pana mi-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

171

Pose Maciej Orzechowski nistra o poinformowanie Wysokiej Izby, jakie uwagi kierowao Ministerstwo Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczce tego ju synnego zarzdzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeli chodzi o sytuacj, jak mwi, zblia si 1 lipca. Czy w takim wypadku, zanim osoby podpisz te umowy, istnieje moliwo aneksowania tych umw, tak aby by czas na sporzdzenie ewentualnych nowych wzorw umw uwzgldniajcych wczeniejsze uwagi Ministerstwa Zdrowia, co pozwoli na spokojne ich podpisywanie? Bo przecie chyba wszystkim nam o to chodzi. (Dzwonek) I wreszcie wtpliwoci, jakie si pojawiaj. Co bdzie, gdy na receptach realizowanych przez wiadczeniodawcw w przychodniach czy szpitalach pojawi si jaki bd? Kto wtedy ponosi odpowiedzialno? Panie marszaku, dosownie moje ostatnie pytanie do pana ministra: Co tak naprawd zmienio si w umowach, ktre od roku 2007, a pewnie jeszcze wczeniej, byy podpisywane pomidzy Narodowym Funduszem Zdrowia a lekarzami prowadzcymi indywidualn praktyk czy te wystawiane pro auctore, pro familia? Jakie rnice...

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy.

Pose Maciej Orzechowski:


Ju kocz, panie marszaku. ...s pomidzy nimi i ktre z tych rnic budz tak wielkie kontrowersje? Dzikuj. (Oklaski)

programy lekowe byy ju w Polsce testowane. Nic z tego nie wyszo zostay zastpione przez lepsze, elastyczne, terapeutyczne. I nikomu si le z tymi programami nie dziao, chyba e kto nie dopilnowa wejcia tego i nie zapewni lekw. Ustawa refundacyjna, na ktrej oparta jest oczywicie ta nowa regulacja, wesza w ycie, przypomn, 15 kwietnia 2011 r., wic nic ale to dokadnie nic nie uzasadnia tego, e znowu trzeba wszystko robi na apu-capu. A jaki jest harmonogram? 10 maja prezes NFZ wyda zarzdzenie w tej sprawie. Nie 14, a 18 maja oddziay wojewdzkie ogosiy konkursy sprawdzaem to. Dalej, 31 maja szpitale musiay zoy oferty. Nastpnie do 29 czerwca, czyli do pitku, bdzie rozstrzygnicie i ogoszenie wynikw postpowania konkursowego. Dlaczego tak musi by? Poniewa jest okrelona procedura, obowizuje nas moliwo odwoania, obowizuj nas uprawomocnienia. Zosta nam 30 czerwca. Ile umw trzeba podpisa w tym czasie? 2600 to ponad 200 umw na jeden oddzia, liczc rednio 24 godziny, po 10 umw na godzin. Nie jest to moliwe do przeprowadzenia, prosz pastwa. A co z tego systemu zaoferuje dyrektor szpitala i ordynator pacjentowi? (Dzwonek) Papier, e 30 czerwca ma podpisan umow. A gdzie s konkursy i zamwienie lekw w procedurze przetargowej, a gdzie s ewentualnie kwestie zwizane z zakupem i dostarczeniem tych lekw do szpitala? To si nie dzieje w cigu piciu minut. I gdzie jest bardzo trudna procedura ponownego kwalikowania chorego pacjenta do programu lekowego? W zwizku z tym chc usysze tylko jedno: Czy 1 lipca polski pacjent bdzie mia zapewnion pen

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Bolesaw Grzegorz Piecha, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


dostpno i cigo leczenia onkologicznego? Dzikuj. (Oklaski) Dokadnie 44 sekundy, tak jak mj poprzednik.

Pose Bolesaw Grzegorz Piecha:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Ju po raz kolejny dyskusja na tej sali na tematy zdrowotne odbywa si pod nieobecno pana ministra. To jest dla mnie enujce. Pan minister przychodzi tutaj, do tej Izby, tylko na gosowania. Poza tym si nie udziela, schowa si i wyrcza si, panie ministrze, z caym szacunkiem dla pana ministra Szulca, zastpcami. A sprawy maj charakter oglny i bardzo powany. Pomijam biece sprawy, natomiast chciabym usysze jedno zapewnienie: e polski pacjent, chory na choroby onkologiczne, ma zapewnione dostpne i cige leczenie. To, e zmieniono programy terapeutyczne na lekowe, jest dla mnie tajemnic, poniewa

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dlatego wczeniej nie przerywaem, panie pole. Gos ma pan pose Piotr Chmielowski, Ruch Palikota.

Pose Piotr Chmielowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja akurat chciabym skierowa sowa do ministra tu

172 Pose Piotr Chmielowski

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

siedzcego nie tak, jak mj poprzednik, do pana ministra Arukowicza. Ot chciabym si dzisiaj pochyli nad tematem kontraktowania usug stomatologicznych przez NFZ. Mianowicie chodzi o to, e z reguy co okres kontraktowania pojawiaj si tzw. hity w procedurach. Cz jest dobrze wyceniona, cz jest bardzo le wyceniona, cz jest gorzej wyceniona. To jest oczywicie rna sprawa. Kiedy byo to uorowanie. Akurat teraz, prosz pastwa, od dwch i p roku hitem s protezy osiadajce. I tutaj w imieniu polskich technikw dentystw chciabym zapyta pana ministra: Czy naprawd jest to tak skomplikowana procedura, eby wprowadzi, powiedzmy, kwotowe leczenie protetyczne dla pacjenta, a nie dedykowa mu tylko protezy osiadajce? Bo te protezy osiadajce, nawet dobrze wykonane, czasami mog spowodowa nastpne perturbacje. Czy nie lepiej powici te 600 z, ktre przypada na pacjenta raz na 5 lat zreszt tak na marginesie, Izba wielokrotnie tutaj to zmieniaa, ale w tej chwili jest to 600 z na rzeczywiste, realne leczenie protetyczne, np. protez sta, i np. eby wtedy pacjent mg sobie dopaci? Bdzie to oczywicie zdecydowanie lepsze. Jest to jeden z przykadw, ktre dedykuj panu ministrowi, dlatego e uwaam, e najistotniejsze jest to, eby leczenie przebiegao w sposb prawidowy, a nie na zasadzie wyapywania lepszej procedurki, bo na tym si generalnie lepiej zarobi. Dzisiaj lekarz dentysta ma problem z wyrobieniem kontraktu, jeeli pracuje uczciwie, a jeeli nie pracuje uczciwie, to szuka procedur. Natomiast mam jeszcze jedno tym razem bya to dygresja, uwaga do pana ministra pytanie, jeeli pan marszaek pozwoli. Ot w ostatnim okresie kontraktowania w lskiej kasie chorych zdarzy si taki przypadek, e akurat bardzo wielu podmiotom (Dzwonek) w stomatologii odrzucono oferty tylko dlatego, e nie odhaczyy ptaszka, ktry by poza ekranem, bo jest tam akurat wprowadzony system komputerowy. Czy nie mona tego w jaki sposb uproci, w tym sensie, e to wszystko bdzie znane ile miesicy wczeniej i bdzie do przedyskutowania i przeanalizowania? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

cjentw leczonych niestandardow chemi w przypadku chorb nowotworowych. Sdz, e niestety dzisiejsze paskie wystpienie, panie ministrze, nie uspokoio ich do koca. Potrzebna jest tu jasna deklaracja, e po 1 lipca nie znajd si w sytuacji zagraajcej ich yciu. wiadczeniodawcy zwracali si do oddziaw Narodowego Funduszu Zdrowia o odpowiedni informacj. W lskim oddziale wydano komunikat nr 80/2012, ktry de facto odsya do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Nie ma innego wyjcia to jest interpretacja nowej ustawy refundacyjnej, nowej, ale z kwietnia 2011 r. Resort zdrowia znowu jest w niedoczasie, znowu dziaamy na styk i to napicie ronie, panie ministrze. Czy po 1 lipca pacjenci mog by spokojni? Czy moe pan to zapewni z rk na sercu? W przypadku recept, czyli nowych wymysw prezesa NFZ, byego prezesa NFZ, pan ju to dzisiaj powiedzia, w czerwcu nie zdymy. To moe starajmy si szybciej powoa nowego prezesa NFZ, tak eby ten prezes by czowiekiem, z ktrym minister zdrowia moe normalnie rozmawia i uzgadnia polityk zdrowotn i polityk lekow. Nie moe by tak, e w pastwie polskim dwie podstawowe instytucje odpowiedzialne za bezpieczestwo zdrowotne narodu nie wsppracuj ze sob. To jest sytuacja anormalna i premier powinien wkroczy. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Jzef Rojek, Solidarna Polska.

Pose Jzef Rojek:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Dziwi si te, z szacunkiem dla pana, e nie ma pana ministra Arukowicza, a widziaem go rano, by na gosowaniu. W tej chwili toczymy bardzo istotn dyskusj. Dyskusja i pytania pojawiaj si dzisiaj w Polsce wszdzie: na ulicy, w sklepach, nie mwic o szpitalach i przychodniach. Ludzie pytaj: Panie ministrze, kiedy skoczy si koszmar dla ludzi chorych, bardzo ciko chorych, odwiedzajcych wszystkie instytucje suby zdrowia? Wszystkie, panie ministrze. Taka jest prawda. Ja akurat towarzysz osobie, ktra od pewnego czasu choruje na chorob nowotworow jest to bardzo cika choroba i widz, co si dzieje w przychodniach szpitalnych. Wszystkie inne przychodnie s opustoszae, a przed przychodni onkologiczn stoj dziesitki ludzi i s odsyani, bo lekarz sobie nie poradzi. Od kogo to zaley? (Pose Krystyna Skowroska: Od lekarza.) Niekoniecznie, pani pose, niekoniecznie.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Zbyszek Zaborowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Zbyszek Zaborowski:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Pacjenci s zaniepokojeni mam na myli przede wszystkim pa-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

173

Pose Jzef Rojek Panie ministrze, pan sobie radzi ze wszystkimi problemami tutaj, w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoj, i doceniam pana elokwencj. Pan moe wylicza rne programy, mwi o nich. Tylko ludzie pytaj o podstawy, bo przez lata pracowali, oddawali pienidze po to, eby w tym wieku, do ktrego i my si zbliamy, mieli atwiej. Co ich czeka? Dzisiaj czekajca od rana osoba na wzku spod przychodni onkologicznej musi jecha o godzinie trzeciej do domu, bo pani doktor nie przyjmie. Tam, panie ministrze, potrzeba nie jednej zmiany, tylko trzech zmian lekarzy po to, eby ci nieszcznicy zostali przyjci. Pan czasem (Dzwonek) tutaj mwi: Na to nie mam wpywu, na to nie mam wpywu. Ano to kogo zapytamy, jak nie ministra zdrowia, o to, o co ja dzisiaj pytam? Prosz si ustosunkowa do tego. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pani posanka Beata Maecka-Libera, Platforma Obywatelska.

umowa ta dziaa na lekarza. Ot czy pastwo kieruj te sowa do Ministerstwa Zdrowia, eby zwrci szczegln uwag na ten temat nie obawiacie si tego (Dzwonek) Ju kocz, panie marszaku. ...e lekarz, ktry bezporednio nie podpisuje tej umowy, bdzie jednak obawia si, czy nie wystawi bdnej recepty, aeby w sposb wtrny, poprzez zawart umow wiadczeniodawcy z funduszem, nie zosta ukarany? Czy analizowalicie pastwo ten problem i jak to bdzie rozwizane? Czy przypadkiem nie powinnimy jednak skorygowa tych umw wanie o ten aspekt? I drugie, bardzo krtkie pytanie w nawizaniu do niestandardowego leczenia chorb nowotworowych. Czy w ramach strategii Ministerstwa Zdrowia trwaj prace, czy zastanawialicie si pastwo, czy nie naley wczy chemii niestandardowej do standardowej? Jest to tylko cz, niewielki procent leczenia chorb nowotworowych i moe warto pokusi si o tak strategi. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Czesaw Hoc, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Beata Maecka-Libera:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Powiem w ten sposb, e le si stao, e przez te wiele miesicy rozmw pomidzy lekarzami i patnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia, nie doszo do porozumienia. le si stao nie tylko ze wzgldu na pacjenta, ktry w tym momencie czu si zagroony, ale take dlatego, e lekarze, ktrzy powinni si czu w tym systemie rwnie bezpiecznie, pogubili si troch. Niestety tak si stao, mleko zostao rozlane, wic moe pora zamkn ten temat, tym bardziej e jest nowe rozdanie, bdzie nowy prezes i wierz gboko, e polityka Ministerstwa Zdrowia i polityka Narodowego Funduszu Zdrowia bdzie teraz polityk spjn, e bdziecie pastwo ze sob rozmawia, bo myl, e wszyscy na to czekamy. Wysuchaam tego, co pan minister powiedzia na temat umw zawieranych z lekarzami mwi tutaj o receptach i mam jednak pewn wtpliwo. Prosiabym bardzo, eby pan minister sprbowa nam to wytumaczy. Ot rozumiem, e te 5%, o ktrych pan minister mwi, to jest niewiele, bo jest to tylko 5%, to s praktyki indywidualne. Wierz gboko, e w najbliszym czasie dojdzie do wprowadzenia zmian w tych umowach i e te leki bd refundowane, ktre lekarze bd wypisywa, i e nie bdzie to rzeczywicie a tak znaczcy problem. Ale chciaabym dopyta o te umowy, ktre s zawarte ze wiadczeniodawcami, z funduszem mwi tutaj o szpitalach, o duych przychodniach, gdzie pracuj lekarze. Moje pytanie dotyczy bezporednio tego, w jaki sposb

Pose Czesaw Hoc:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od 1 lipca programy terapeutyczne bd przeksztacone w programy lekowe. Dziwne, ale kontaktowanie bdzie nie na choroby, a leki. Kadego roku 130 tys. chorych w Polsce dowiaduje si, e ma raka, 85 tys. z nich umiera. Obecnie strach chorujcych na raka ze zdwojon si powrci. Pamitamy dramat pacjentw chorych na raka na pocztku roku, a teraz od 1 lipca chorzy na biaaczk czy szpiczaka bd pozbawieni kilku wanych lekw w leczeniu szpitalnym, bd ograniczenia dostpnoci nastpnych. Chorzy na cukrzyc z 2,5-milionowej rzeszy chorujcych ok. 300 tys. potrzebuje analogw insulin dugo dziaajcych, nadal nie ma refundacji. Chorzy na stwardnienie rozsiane ok. 40 tys. chorujcych w Polsce, ok. 16 tys. z nich potrzebuje leczenia immunomodulujcego, maj je tylko nieliczni. Chorzy na reumatoidalne zapalenie staww ok. 400 tys. chorych, terapii biologicznych potrzebuje ok. 30 tys., maj tylko nieliczni. uszczyca w Polsce cierpi na to ok. 1 mln osb, wrd nich jest ok. 1600 osb z cik postaci tej choroby, potrzebuj leczenia biologicznego, nie maj. Na astm w Polsce choruje ok. 2 mln osb, z tego ok. 200 tys. ciko, a ok. 1500 osb ma cik posta astmy atopowej, ktra wymaga leczenia biologicznego, nie maj tego leczenia. Choroba Leniowskiego-Crohna ok. 5 tys. chorych w Polsce, tutaj obowizuje icie barbarzyskie kryterium: bdziesz mia nowoczesne i innowacyjne leczenie biolo-

174 Pose Czesaw Hoc

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

Pose Jarosaw Katulski:


Dzikuj bardzo, panie marszaku. Chciabym zacz tak: Jako jeden z wielu lekarzy z oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymaem komplet umw do podpisania i do zwrotu do oddziau i jako jeden z wikszoci lekarzy oczywicie nie podpisaem tej umowy, bo uwaam, e nie po to zmienialimy ustaw, eby teraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, byy ju prezes, sporzdzi nam takie zarzdzenie, ktre z t ustaw jest niezgodne. Zreszt dane, ktre otrzymalimy od penicego obowizki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pokazuj, e na dzie 11 czerwca nie jest tak dobrze, jak pan minister by askaw to przedstawi, bo s wojewdztwa, gdzie mniej ni 4% lekarzy podpisao te umowy, i to s due wojewdztwa, a nie mae. Tak e jest niemoliwe, wedug danych na 11 czerwca publikowanych w ocjalnym dokumencie przez NFZ, eby 30% umw zostao podpisanych. Uwaam te, e to nie jest tak, e problem jest nieistotny, bo skala problemu jest maa. Ot kady pacjent ma prawo korzysta z opieki zdrowotnej tak, jak sobie yczy. Jeli go sta na korzystanie z prywatnego gabinetu, to ma do tego prawo. Ju pomijam fakt, e w ten sposb odcia przecion publiczn cz opieki zdrowotnej i nie angauje pienidzy patnika publicznego. Wydaje mi si, e to jednak jest powany problem i pan doktor nauk medycznych Zbigniew Teter, ktry t informacj nam przesa, jest chyba dzisiaj wadny zmieni zarzdzenie tak, eby przed kocem czerwca, przed 30 czerwca lekarze mogli spokojnie podpisa takie umowy, ktre bd zgodne z duchem znowelizowanej przez nas w grudniu jeszcze, przypominam ustawy. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

giczne, jak zaczniesz umiera. Wrzodziejce zapalenie jelita grubego choruje ok. 40 tys. osb, ok. 5 tys. osb wymaga leczenia biologicznego, nie ma. Wysoki Sejmie! Okrutnie, bolenie i krtko yje si tym polskim pacjentom na tzw. zielonej wyspie. Niestety najwysz cen paci ciko chorujcy pacjent cen zdrowia i ycia. Tymczasem w europejskich krajach, rzekomo na czerwonym morzu, w kryzysie (Dzwonek), wszyscy ci pacjenci maj realne szanse na innowacyjne, nowoczesne leczenie. S jasne, powszechnie znane, obiektywne i etyczne kryteria wczenia innowacyjnej, nowoczesnej terapii. W tych krajach, rzekomo na morzu kryzysu, jest taktyka top-down rozpoczyna si terapi lekami silnymi, nowoczesnymi, innowacyjnymi, wygasza si chorob, nie dopuszcza si do powika, wydua si ycie i poprawia jego jako. Z kolei na tzw. zielonej wyspie jest raczej taktyka game over im wicej powika, im bardziej jeste chory, zostaniesz zakwalikowany do leczenia nowoczesnego, innowacyjnego. Pytanie do pana ministra: Kiedy bd jasne, powszechnie znane, obiektywne i etyczne kryteria wczenia innowacyjnej, nowoczesnej terapii? Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Jerzy Borkowski, Ruch Palikota.

Pose Jerzy Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na rynku dziaa duo maych podmiotw gospodarczych o prolu leczniczym, na przykad okulici, laryngolodzy, dentyci. Dlaczego jest tak, e cigle te pienidze nie id za pacjentem, tylko id bezporednio do lekarza, ktry ma kontrakt? A przecie wiadomo, e nie wszyscy lekarze maj kontrakty, mimo e placwki, ktrymi zarzdzaj, czsto s lepiej wyposaone od tych kontraktowych lekarzy, ktrzy nie maj swoich gabinetw. Chciabym te, eby pan si jeszcze odnis do metodyki poszczeglnych oddziaw NFZ, bo chyba nie wszdzie jednakowo to wyglda. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. Gos ma pani posanka Jzefa Hrynkiewicz, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Jzefa Hrynkiewicz:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Szanowni Pastwo! W europejskim konsumenckim indeksie zdrowia, ktry jest midzynarodowym rankingiem badajcym jako usug, polski system ochrony zdrowia uznany jest za jeden z najgorszych w Europie, zajmuje przedostatnie miejsce. Chciaam zapyta, panie ministrze, jakie systemowe rozwizania dotyczce kontroli jakoci usug ochrony zdrowia wprowadzone s w zwizku z koczeniem waciwie tej reformy, ktra polega na urynkowieniu systemu? I pan, i ja dobrze wiemy, e w systemie niedoboru usug te mechanizmy rynkowe nie bd dziaay na rzecz poprawy jakoci ochrony praw pacjenta. Zagre-

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. Gos ma pan pose Jarosaw Katulski, Platforma Obywatelska.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

175

Pose Jzefa Hrynkiewicz gowana franszyza integralna nie uchroni te jakoci usug ani praw pacjenta. To jest moje pierwsze pytanie. Jakie zatem mechanizmy pastwo zamierzacie wprowadzi, aby podnosi jako usug i zadba o kontrol jakoci usug, bo takiej nie ma? Drugie moje pytanie dotyczy zmian w diagnozowaniu grulicy, jakie zamierza si wprowadzi w zwizku z sygnalizowanym wzrostem zachorowa na grulic. Trzecie pytanie. W roku 2011 rodowisko akademickie Warszawy, liczce ponad 100 tys. studentw, zostao w istocie pozbawione opieki medycznej. Pytaam o to ju p roku temu na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Chciaam zapyta, co w tej sprawie ma do powiedzenia ministerstwo? Wreszcie wszyscy moi wyborcy pytaj, jakie s rzeczywiste przyczyny odwoania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? Dzikuj. (Oklaski)

sta, jest to sprzt, mona powiedzie, droszy, ciszy, w granicach 800 z, czyli chodzi tutaj o wzek inwalidzki, chodzi o donansowanie do materacy przeciwodleynowych, jest kwalikowana w taki sposb, e musi oczekiwa na zgod tego funduszu przez okoo p roku, od 4 do 6 miesicy. Czy podjto jakie dziaania w tym temacie, aby wyeliminowa takie postpowanie, jeeli chodzi o podkarpacki Narodowy Fundusz Zdrowia? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pani posanka Krystyna Skowroska, Platforma Obywatelska.

Pose Krystyna Skowroska:


Panie Ministrze! Nie bd krytykowa podkarpackiego oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia, jako e od 2009 r., po zmianie algorytmu, s to wiksze pienidze, ale jednak niektre zaszoci pozostaj. Skupi si na tym, co dzisiaj jest tematem pyta zadawanych panu ministrowi. Chciaabym jedno wyjanienie. Myl, e warto odczarowa ten strach, ktry by kiedy w mediach i telewizji, zwizany z tym, i brakuje lekw na choroby onkologiczne. Komisja Zdrowia odbya posiedzenie wyjazdowe w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dyrektor tego orodka powiedzia o dwch sprawach wanych dla nas wszystkich. To podmiot, ktry zawiera taki kontrakt, musi zapewni sobie zawarcie umowy na dostarczenie lekw tak, aby mg leczy swoich pacjentw. W tym orodku nigdy nie byo takiego problemu, a zawsze podmiot, ktry leczy, jest przygotowany, zawiera przynajmniej redniookresow umow, w tym przypadku trzyletni. Chciaabym zatem, przechodzc do dzisiejszej debaty, zapyta pana ministra, chciaabym, eby pan minister powiedzia, jakie bd dodatkowe programy lekowe, poza dotychczas obowizujcymi, bo pan minister powiedzia, e zostanie wprowadzonych pi nowych programw lekowych; aby pacjenci wiedzieli. Drugie moje pytanie zwizane jest z podpisywaniem umw dotyczcych wystawiania recept. Pan minister powiedzia, i jest to proces o zaawansowaniu powyej 40%. Jak wyglda jego mapa? W zwizku z pytaniem pana posa Katulskiego, czy, i jak, w zwizku z uwagami przez niego podniesionymi, przewidywane jest wsplne uzgodnienie ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (Dzwonek), aby te umowy byy zgodne z obowizujcymi przepisami prawa, bo to jest rzecz niezwykle istotn, wan dla pacjentw? Myl, e po czci, bo na tej sali sami si katujemy, w duej czci za sytuacj, jeeli jest kolejka, czy za organizacj pracy tam, gdzie s pienidze na leczenie i zawarto kontrakty... Jednak chcielibymy, eby nie wszystko

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Dariusz Cezar Dziadzio, Ruch Palikota.

Pose Dariusz Cezar Dziadzio:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W ostatnich latach zaobserwowalimy, e lawinowo narasta liczba procedur, ktre stosuje si w szpitalnictwie w postaci kodowej. Dlaczego liczba poszczeglnych procedur nie jest pynna, w zalenoci od potrzeb, i dlaczego dyrektorzy szpitali z rocznym wyprzedzeniem musz zgasza kogo i na co bd leczy? Jeeli jestemy ju przy leczeniu szpitalnym, mam do pana ministra pytanie odnonie do nansowania. Jak dowiaduj si, w cigu dwch lat, w latach 2009 2010, kontrakty wzrosy wartociowo o 4,2%, natomiast, jak si okazuje, 83% wpyww, jakie szpitale maj z Narodowego Funduszu Zdrowia, przeznacza si na wypat wynagrodze kontraktowych, i nie tylko, jak rwnie na pokrycie wczeniejszych zobowiza szpitali. Moje pytanie jest nastpujce: Kiedy nastpi konkretny wzrost, aby zapewni pen patno za procedur medyczn? Kolejn rzecz, o jak chciaem pana ministra zapyta. Na jakim etapie legislacyjnym jest projekt rozporzdzenia o sposobie i trybie kierowania osb do zakadw opiekuczo-leczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych i kiedy si ukae? Wrc jeszcze do mojego wojewdztwa, woj. podkarpackiego, gdzie oddzia Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzi do dziwne kwalikowanie pacjentw, jeeli chodzi o przyznanie zaopatrzenia ortopedycznego. Zdarza si, e cz pacjentw, ktra ma wypisany wniosek na zaopatrzenie, na dysfunkcj

176

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

Pose Krystyna Skowroska spadao na ministra zdrowia. Te placwki rwnie odpowiadaj za to, jak wyglda kolejka, jak s przyjmowani pacjenci, za cay proces leczenia. To nie minister i nie my na tej trybunie leczymy, a dla pacjentw powinnimy zrobi wszystko, aby to leczenie byo w znoniejszych warunkach, aby zawsze robiono to z du trosk. Ostatnie pytanie. Panie ministrze, ile wydajemy na leki i jak wyglda refundacja lekw w planie nansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na dzie dzisiejszy? Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pani posanka Jolanta Szczypiska, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Jolanta Szczypiska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! To dowiedzielimy si, e tak naprawd Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada za sytuacj polskiego pacjenta, a przede wszystkim za sytuacj pacjenta chorego onkologicznie, i to jest chyba odpowied dzisiejszej debaty. Mam pytanie. To, e sytuacja polskich pacjentw jest dramatyczna, to chyba kady wie i nikt uczciwy temu nie zaprzeczy, ale sytuacja pacjentw onkologicznie chorych jest naprawd tragiczna i dlatego w imieniu tych pacjentw, bo rwnie do nich nale, apeluj do pana ministra o podjcie natychmiastowych dziaa, niechowanie gowy w piasek, jak jest w pana zwyczaju i w zwyczaju tego rzdu, i podjcie takich dziaa, aby ten koszmar w szpitalach ju si skoczy. Panie ministrze, zreszt zwykle nieobecny, dzisiaj rwnie, czy podj pan jakiekolwiek dziaania w zwizku z sytuacj szpitali, np. w wojewdztwie pomorskim, bo urzdnicy Ministerstwa Zdrowia zostali o niej ju dawno poinformowani, ktrym zabrako lekw dla chorych onkologicznie? Przypomn, e rwnie w supskim szpitalu i gdaskiej klinice hematologii kocz si, to informacja z 29 maja, zapasy dwch podstawowych lekw onkologicznych, Alkeranu i Leukeranu, podstawowych w leczeniu przewlekych form biaaczki i szpiczaka. Gdy ich zabraknie, pacjentom, ktrzy je przyjmowali, grozi mier, przecie to jest oczywiste. Czy to oni maj zapaci swoim yciem za to, e Ministerstwo Zdrowia nie wpisao tych lekw na list lekw refundowanych, bo zabrako wyobrani? Panie Ministrze! Pod koniec maja w oddziale wewntrznym Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Supsku, gdzie leczone s powane schorzenia hematologiczne, byy tylko dwa ostatnie opakowania Alkeranu i jedno ju napoczte opakowanie Leukeranu. Lekarze hematolodzy wprost wypowiadaj si, e jest to skandal i nigdy z tak dramatyczn sytuacj

si nie spotkali. To nie s adne wyszukane specyki, ale dobre, skuteczne leki, ktre przeduaj pacjentom ycie przynajmniej o kilka lat, daj nadziej na doczekanie przeszczepu, stosowane s ambulatoryjnie... (Dzwonek) Ju kocz. ...i dziki nim pacjenci mog w miar normalnie funkcjonowa w domu na co dzie. Tych lekw brakuje nawet w klinice hematologii w Gdasku, ktra zajmuje si leczeniem ostrych biaaczek szpikowych i przeszczepami szpiku. Zostay tam dosownie resztki tych lekw, o czym informowa ju konsultant do spraw hematologii w wojewdztwie pomorskim. Lekw brakuje rwnie w najwikszych orodkach onkologicznych, np. w przypadku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Te leki kocz si w caej Polsce, a procedura wpisania ich na list lekw refundowanych trwa bardzo dugo, zbyt dugo dla pacjentw chorych onkologicznie, to po prostu oznacza dla nich wyrok mierci. Panie ministrze, to pana resort odpowiada za to, e pacjenci po prostu nie doczekaj ju na kolejn list lekw refundowanych. Czy ma pan tego wiadomo? (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Grzegorz Sztolcman, Platforma Obywatelska.

Pose Grzegorz Sztolcman:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie tak dawno mielimy do czynienia z doniesieniami medialnymi, ale te z dramatycznymi apelami opozycji, e zabraknie lekw onkologicznych, e pacjenci chorzy onkologicznie wrcz bd umierali pod drzwiami szpitali. Te doniesienia oczywicie nie miay wiele wsplnego z rzeczywistoci i opozycji zaleao tylko na dramatycznoci, na podniesieniu dramatycznoci tych doniesie. Wiem, e ta sytuacja jest wyjaniona, ministerstwo podjo stosowne kroki. Prosibym ewentualnie o informacje, na jakim to jest etapie i ilu to dotyczyo przypadkw. Wiem, e to byy pojedyncze przypadki zwizane gwnie z niepublicznymi zakadami opieki zdrowotnej i wynikao to po prostu nazwijmy to z nieudolnoci zarzdzajcych tymi zakadami. Pytam o to dlatego, e w tej chwili mamy, no ja mam poczucie dea wu (Gos z sali: Dj vu.) Dj vu, bardzo dzikuj. Mamy teraz podobn sytuacj, za pomoc gosw opozycji, niektrych ekspertw ponownie prbuje si rysowa wrcz dramatyczny obraz polskiej onkologii. Boj si, e za chwil znowu usyszymy, e pacjenci bd umiera pod drzwiami. (Gwar na sali) (Pose Tomasz Latos: Zadzwo do szpitala.)

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

177

Pose Grzegorz Sztolcman Panie ministrze, ja bardzo prosz, eby pan uspokoi, nie mnie, bo jestem spokojny, ale przede wszystkim pacjentw i opozycj, e aden pacjent leczony onkologicznie, czy to w programach terapeutycznych czy terapi niestandardow, z dniem 1 lipca tej moliwoci nie utraci. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Zbigniew Kumiuk, Prawo i Sprawiedliwo.

swoje. Mam nadziej, e doprowadzimy do tego, e na tej sali odbdzie si na ten temat powana debata, eby pokaza, jak wyglday wydatki refundacyjne w NFZ za I poow tego roku. miem twierdzi, e 400 mln z wicej, ktre maj zapaci za leki, co byo przewidywane jeszcze na pocztku tego roku, to bdzie znacznie wiksza kwota. I tak ju wydatki refundacyjne w Polsce s na najwyszym poziomie w Europie. Pastwo tymi dodatkowymi decyzjami i nicnierobieniem chcecie doprowadzi do tego, eby rzeczywicie pacjenci przeznaczali na leki jeszcze wicej ni do tej pory. Panie ministrze, ta bezradno jest zadziwiajca. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Zbigniew Kumiuk:


Dzikuj. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Dwie kwestie. W odpowiedzi na pytania w swojej pierwszej wypowiedzi wyranie poinformowa pan opini publiczn, e jest pan w zasadzie bezradny, a wszystko, co ze, to Narodowy Fundusz Zdrowia. Chciabym przypomnie, e to minister zdrowia odpowiada konstytucyjnie za zdrowie Polakw, i w zwizku z tym jaka odpowiedzialno jednak na panu ciy. Informowa nas pan tutaj, e nie ma problemw z tymi programami lekowymi, one s rozwizywane, a przecie zawsze byo tak, e nawet po terminie byy kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Panie ministrze, niech pan si postawi w sytuacji pacjenta, ktrego pod koniec czerwca poinformuj, e nie jest on objty programem lekowym i e dotychczasowa terapia zostanie przerwana. Pan pose Latos mwi o jednej z chorb, e na 450 pacjentw wedug warunkw, ktre sformuowa NFZ, t terapi lekow moe by objtych 2 pacjentw. Co w takim ma zrobi razie tych 448? Zaleca pan spokj, e by moe za par miesicy dojdziemy do tego, e i oni zostan tym objci. Panie ministrze, chodzi o zdrowie i ycie ludzi, nie mona tak do tego podchodzi. Druga rzecz, zwizana z tymi umowami refundacyjnymi. Pan ni mniej, ni wicej, tylko poinformowa nas o tym, e resort zdrowia chcia realizowa ustaw, a prezes by innego zdania i w zwizku z tym na razie stano na decyzji prezesa. Zobaczymy, jak to bdzie, jak rozumiem, po wyborze nowego prezesa. Panie ministrze, odnosz wraenie, e pastwo konsekwentnie, od momentu kiedy zacza si ta druga kadencja, rkami lekarzy chcecie ograniczy wydatki refundacyjne na leki. Czyli chcecie w ten sposb doprowadzi do tego, eby to lekarze oszczdzali na refundacji, czyli mwic inaczej przerzucali ciar leczenia na pacjentw, ich kieszenie. (Dzwonek) Z uporem godnym lepszej sprawy pastwo to kontynuujecie. Ustawa zostaa zmieniona pod tym wzgldem pod presj opinii publicznej, ale teraz NFZ robi

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pani posanka Alicja Dbrowska, Platforma Obywatelska. Nie ma pani posanki. Gos ma pani posanka Jadwiga Winiewska, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Jadwiga Winiewska:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sytuacja w polskiej subie zdrowia jest bardzo za. Wrd 34 pastw europejskich poddanych ocenie w rankingu systemw zdrowotnych przeprowadzonych przez Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia Polska zaja bardzo sabe 27. miejsce. I to s fakty, a nie polityka czy populizm. W kolejkach do specjalistw czeka si miesicami, a nawet latami, a zdarza si rwnie, e pacjenci czekaj w dugich kolejkach nawet po recept. Fatalnie wyglda rwnie dostp do lekw, w tym eksperymentalnych terapii nowotworowych. Sytuacja osb chorych na raka w Polsce jest dramatyczna. Pacjenci musz zmierzy si z wci pogarszajcym dostpem do leczenia, brakiem programw terapeutycznych, nieustannymi problemami z list lekw refundowanych czy te szokujcym w ostatnim czasie niedoborem tzw. cytostatykw. Niezadowalajcy jest rwnie dostp do bezpatnych bada prolaktycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia obniy rwnie fundusze na opiek paliatywn dla chorych w stanie terminalnym. W Polsce 2,5 mln osb choruje na cukrzyc i Polska jest, prosz pastwa, jedynym krajem w Unii Europejskiej, w ktrej nie refunduje si podstawowego leku, czyli dugo dziaajcych insulin analogowych. Za sytuacja jest rwnie w przypadku ludzi chorujcych na uszczyc. Brakuje krajowego programu leczenia uszczycy, na ktr choruje ponad milion osb. Pomimo skadanych w ubiegym roku przez by minister zdrowia pani Ew Kopacz obietnic

178

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

Pose Jadwiga Winiewska program leczenia uszczycy plackowatej lekami biologicznymi nie zosta podpisany. Dodatkowo pojawia si w ostatnim czasie problem z wprowadzeniem nowych programw lekowych. Moi wyborcy pytaj, panie ministrze, kiedy wreszcie w Polsce poprawi si jako i dostp do usug medycznych. (Dzwonek) Kiedy wreszcie chorzy na cukrzyc, uszczyc, stwardnienie rozsiane, nowotwory bd mieli dostp do nowoczesnych metod leczenia? Rzdzicie pastwo ponad 5 lat. Prosz powiedzie, jak w cigu tych 5 lat poprawi si dostp do usug medycznych w Polsce. I niestety prawd jest, e ludzie w kolejkach umieraj, czekajc na porad lekarza onkologa. (Oklaski) (Pose Krystyna Skowroska: Nieprawda, pani pose kamie.)

chc bowiem wykonywa tego zabiegu, tylko rozkadaj go na dwa etapy, co naprawd jest dla niektrych pacjentek bardzo uciliwe. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pani posanka Anna Elbieta Sobecka, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Anna Elbieta Sobecka:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Polska suba zdrowia jest na 27. miejscu wrd 34 europejskich systemw zdrowotnych ujtych w corocznym rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Polska zdecydowanie potrzebuje gruntownej reformy suby zdrowia. Wrd koniecznych zmian wskazuje si reform systemu ubezpiecze oraz zaradzenie decytowi nowoczesnych lekw. Najgorzej Polska wypada w kategoriach: czas oczekiwania na leczenie oraz dostp do lekw, w tym do eksperymentalnych terapii nowotworowych, czy lekw stosowanych w leczeniu schizofrenii i choroby Alzheimera. W raporcie okrela si, e niektre systemy opieki zdrowotnej w Europie rodkowo-Wschodniej, szczeglnie w Czechach i na Sowacji, radz sobie zaskakujco dobrze, biorc pod uwag, e wydatki na ochron zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkaca s tam znacznie nisze ni w krajach Europy Zachodniej. Niestety Polski to nie dotyczy. Dlaczego zatem, mimo e Ministerstwo Zdrowia otrzymuje coraz wiksze rodki nansowe, to jako usug wci pozostaje na fatalnym poziomie? Jakie decyzje, ktre zostay podjte w ostatnich latach, spowodoway zapa w systemie ochrony zdrowia? Nastpna sprawa. Dlaczego w aktualnym zarzdzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znowu znalazy si zapisy o karach dla lekarzy, ktre w styczniu usunito z ustawy refundacyjnej? Czy takie dziaania s zgodne z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej? Jacek Paszkiewicz spisa nieomal sowo w sowo cay ust. 8 art. 48 ustawy refundacyjnej dotyczcy kar dla lekarzy, ktry parlament usun z niej po to wanie, by NFZ nie mg ich nakada na medykw. (Dzwonek) Oburzone tym s nie tylko organizacje lekarskie, ale te konstytucjonalici, ktrzy twierdz, e prezes Narodowego Funduszu nie ma prawa wydawa aktw normatywnych, a takim jest wprowadzenie zapisu o karach do umowy. Skoro parlament nie chcia tych kar, nikt poza nim nie moe ich naoy. Bardzo auj, e zabrako mi czasu. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pani posanka Krystyna Kosin, Platforma Obywatelska. (Pose Jadwiga Winiewska: Prawda) (Pose Krystyna Skowroska: Prosz poda jeden przykad, kiedy kto umar w kolejce.) (Pose Jadwiga Winiewska: Bd odsyaa do pani pose Skowroskiej) Pani pose! (Dzwonek) Pani pose, zwracam pani uwag. (Pose Jadwiga Winiewska: Prosz traktowa nas tak samo, a nie tylko mnie zwraca pan uwag.) Bardzo prosz.

Pose Krystyna Kosin:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W zwizku z tym, e pojawiy si informacje, panie ministrze, e leki sprowadzone ostatnio do kraju po wycofaniu si jednej z rm farmaceutycznych w ramach tzw. importu docelowego s wielokrotnie drosze, ich ceny s wysze od cen dotychczas obowizujcych w kraju. Czy w ministerstwie s prowadzone prace nad rozwizaniem tego problemu? Drugie pytanie. W jakich sytuacjach leki, ktre znajduj si na licie w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia i zostay dopuszczone do obrotu okrelon decyzj refundacyjn, tzn. maj cen maksymaln, mog by nansowane w ramach tzw. importu docelowego? Trzecie pytanie, rwnie dotyczce onkologii. Rekonstrukcja piersi, niezalenie od tego, czy dotyczy to rekonstrukcji jednej, czy dwch piersi, wyceniona jest jako jedna procedura. Czy istnieje moliwo rozwaenia, aby w sytuacjach wyjtkowych, ktre si zdarzaj, kiedy wymagana jest rekonstrukcja dwch piersi naraz, mona byo t procedur wyceni nieco wyej ni rekonstrukcj jednej piersi? Szpitale nie

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

179

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Andrzej Orzechowski, Platforma Obywatelska.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Andrzej Orzechowski:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przysuchujc si tej debacie, wynotowaem trzy postawione tezy, moim zdaniem faszywe, m.in. o tym, e rynkowo w systemie ochrony zdrowia jest szkodliwa, o tym, e sytuacja polskiego pacjenta jest dramatyczna i e brak jest lekw w szpitalach, a take o tym, e rkoma lekarzy realizuje si ustaw refundacyjn i zmniejsza si nakady rodkw publicznych na refundacj. Oczywicie to s, tak jak powiedziaem, faszywe tezy. Jeli bowiem nie wprowadza rynkowoci w ochronie zdrowia, to co? Dalej godzi si z tym, tak jak w cigu ostatnich 20 lat, e na odduenie bd restrukturyzacj poszo ponad 20 mld z ze rodkw publicznych, z budetu pastwa? I dalej mamy to nansowa? Przecie 20 mld z to jest 1/3 wydatkw Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie. Rzeczywicie szkoda byoby tych pienidzy. Tak wic ta teza jest, moim zdaniem, faszywa. Mechanizmy rynkowe powinny by wdraane take w ochronie zdrowia. Kolejna sprawa, stan ochrony zdrowia i usug medycznych. Ot, na przestrzeni ostatnich 20 lat zaszy zdecydowane zmiany i w onkologii, i w kardiologii, i w wielu rnych innych dziedzinach. Tylko w cigu ostatnich 78 lat nakady na ochron zdrowia w NFZ zwikszyy si dwukrotnie i cznie z wydatkami budetowymi wynosz 70 mld rocznie. W porwnaniu do budetu pastwa, 300 mld wydatkw, to naprawd nie s mae rodki. Kolejna teza, ktra rwnie si pojawia, formuowana przez izby lekarskie, ot e pacjenci przed 1 lipca powinni jak najszybciej wykupi na zapas leki refundowane, bo lekarze strac prawo do wypisywania recept na te leki. Oczywicie, e nie strac prawa, bo lekarze ubezpieczenia zdrowotnego nie s obciani tymi karami, o ktrych tutaj mwimy, i ta skala jest naprawd niewielka, tak jak mwi pan minister. Jednak rzeczywicie warto zastanowi si nad tym (Dzwonek), czy nowelizacja ustawy refundacyjnej rzeczywicie nie wprowadzia zniesienia tych kar take dla lekarzy, ktrzy wypisuj leki w gabinetach prywatnych, czy dla siebie, czy dla rodziny. Ta kwestia wymaga uregulowania. Konstytucjonalici twierdz, e prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma takich uprawnie stanowicych, aby te kary wprowadza. I jeszcze jedna kwestia. Ot w przypadku chemioterapii brak jest pozwole na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej lekw zawierajcych 10 substancji, jak tu wyczytaem. Chciabym zapyta pana ministra, z czego to wynika. Czy z braku wnioskw, czy z jakich przewlekych procedur? Czy w najbliszym czasie ta sytuacja moe si zmieni? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Andrzej Jaworski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Nie mog zgodzi si z moim przedmwc, dlatego e rzeczywicie sytuacja w subie zdrowia jest fatalna, panie pole, fatalna jest take sytuacja, jeeli chodzi o leki. By moe rzeczywicie lekarze maj racj, mwic pacjentom, e powinni wykupywa leki na zapas, poniewa one cigle droej, a pacjenci maj coraz wiksze problemy z ich wykupieniem. Ja ogranicz si tylko do jednego konkretnego przykadu. W Polsce jest okoo 400 tys. osb chorych na padaczk. Wiele z tych osb jest chorych na padaczk lekooporn. Maj one najwikszy problem z dostaniem pracy. Trudno jest znale pracodawc, ktry chce zatrudni tego typu osob. Mamy tak sytuacj, e jeszcze w zeszym roku podstawowy zestaw lekw mona byo kupi dla takiego chorego waciwie za kilka zotych, a w tym roku co kwarta, co kilka miesicy te leki droay. Dzisiaj podstawowe leki, Keppra, Topamax, potrzebne do leczenia tych ludzi, kosztuj ponad 230 z miesicznie. Jeeli mamy w tej chwili zapowiedzi, e te leki bd jeszcze drosze od 1 lipca, to pytam, skd ci ludzie maj mie pienidze, aby te leki kupowa. W jaki sposb mamy tych ludzi leczy? I to jest problem. To jest jeden z konkretnych przykadw problemu chorej suby zdrowia w Polsce i problemu pacjentw w naszej ojczynie. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. Gos ma pani posanka Lidia Gdek, Platforma Obywatelska.

Pose Lidia Gdek:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Syszelimy tu takie sformuowanie, e ludzie pytaj, kiedy skoczy si ten koszmar. Waciwie wychodzi na to, e lekarze w Polsce nie lecz, tylko wysuchuj pyta, kiedy skoczy si ten koszmar. Ani ja, ani moi koledzy, mimo e przyjmujemy dziesitki pacjentw dziennie, nie wysuchujemy takich pyta, poniewa koszmaru w polskiej subie zdrowia nie ma. (Oklaski) Koszmarem dla pacjenta jest jego choroba. Jestem praktykujcym lekarzem, dziennie przyjmuj w granicach 50 pacjentw, jeeli nie jestem w Sejmie. Jednake to, e nie ma koszmaru w polskiej subie zdrowia, to zasuga wanie pracownikw ochrony zdrowia, cikiej pracy lekarzy, piel-

180 Pose Lidia Gdek

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

gniarek, technikw i caego personelu medycznego. Natomiast oczywicie, e s kwestie, ktre naley poprawia. Bdmy szczerzy i mwmy sobie wszystko, tak jak naley. Dzisiaj jestemy tutaj m.in. po to, eby zada pytania i wnioskowa do pana ministra o wprowadzenie pewnych zmian. Aby zabezpieczy komfort pracy lekarzom, a take komfort bycia dobrze traktowanym leczonym przez lekarzy pacjentom, naley oczywicie wprowadzi kilka zmian. Std moje pytania. Panie ministrze, jak dua liczba rm farmaceutycznych nie mwi o kwestiach ilociowych, ale o skali zjawiska wystpia od stycznia biecego roku, w wietle przepisw nowej ustawy, o wprowadzenie zmian dotyczcych rejestrw lekw? Chodzi o kwesti poszerzenia wskaza charakterystyki produktw leczniczych. Jest to niezmiernie wane dla nas, lekarzy, abymy mogli poszerzy wskazania do stosowania lekw, poniewa to nie lekarz ma bra odpowiedzialno za stosowanie leku w okrelonym wskazaniu, tylko ma on podeprze si odpowiednim rejestrem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Na jakim etapie jest kwestia doprecyzowania ju o to wnosiam uzasadnionego wskazania medycznego, ktre jest zapisane w bardzo szeroki sposb? Czy jest to w jaki sposb doprecyzowane w uzgodnieniu z konsultantami krajowymi w danych dziedzinach? (Dzwonek) Ju kocz, panie marszaku, jeszcze jedno krtkie pytanie. Kwestia ostatnia. Wydawaoby si, e te 5%, o ktrych mwi pan minister, jeeli chodzi o kwesti prywatnych gabinetw, ktre nie podpisay obecnie umw, to jest tylko 5%, ale to jest a 5% pacjentw, ktrzy czuj si zagubieni w systemie. Ponadto ci pacjenci traaj do lekarzy publicznej suby zdrowia publicznej w sensie: pracujcej w oparciu o kontrakty z NFZ proszc o przepisanie recept z kartki, co jest dla lekarza pracujcego w publicznej subie zdrowia problemem, poniewa moe ponosi za to odpowiedzialno ze wzgldu na wskazania medyczne. Dlatego te wnosz o to, aby najszybciej, jak to jest moliwe, wprowadzi zmiany w formie aneksowania do tyche umw, ktre dotycz prywatnych gabinetw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pani posanka Barbara Bartu, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Barbara Bartu:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W styczniu biecego roku polski parlament wykreli z ustawy o refundacji lekw przepisy mwice o karaniu lekarzy za bdy w wypisywanych receptach. Jednak Naro-

dowy Fundusz Zdrowia, lekcewac Sejm, jak rwnie rodowisko lekarskie i chorych, wprowadzi do umw na wypisywanie recept postanowienia wykrelone z ustawy. Przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy zawieraj rozlegy katalog kar umownych, jakie moe naoy na lekarza i aptekarza kontroler z NFZ za przepisywanie i wydawanie lekw ze znik w sytuacji, kiedy refundacja jest nienalena lub gdy w treci wypisanej recepty znajduj si niezawinione bdy, czsto literwki. Naley z ca stanowczoci podkreli, e w sytuacji wiadomego nieuczciwego postpowania lekarza wypisujcego recepty na leki refundowane powinien on by ukarany, ale to jest naturalne. Do tego su jednak przepisy zawarte midzy innymi w Kodeksie karnym, pozwalajce kara lekarzy amicych prawo. Wydaje si zatem, e prawdziwym celem tak skonstruowanej umowy jest wywoanie strachu przed wypisywaniem lekw refundowanych. Lekarz, obawiajc si kar, zapisze choremu lek, ktry nie jest objty refundacj. Nie dziwi te fakt, e rodowiska lekarskie sprzeciwiaj si podpisywaniu nowych umw, bo jest to przerzucanie odpowiedzialnoci pastwa na lekarzy i farmaceutw w sytuacji, kiedy nie maj oni moliwoci penej werykacji ubezpieczenia pacjenta. Sytuacja, w ktrej lekarze zaczn protestowa i nie bd wpisywa informacji o stopniu refundacji, bo na drukach, ktre przygotowaa Naczelna Rada Lekarska, nie ma miejsca na wpisanie stopnia refundacji, uderzy w pacjentw i zmusi ich do pacenia 100% ceny lekw. Jednak zapac oni, jeeli bdzie ich sta, a ju dzisiaj wielu pacjentw nie wykupuje recept nawet z refundacj, bo ich po prostu nie sta. (Dzwonek) Dlatego pragn zapyta pana ministra, jak dugo jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia bdzie dziaa ponad prawem stanowionym przez polski parlament. Dlaczego decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia nie podlegaj kontroli i moliwoci zaskarania? Kiedy w kocu naley spodziewa si wprowadzenia elektronicznej karty ubezpieczenia, pozwalajcej kontrolowa podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu? Na koniec chciaabym zapyta, czy pan minister i klub Platforma Obywatelska maj wiadomo, e prawo do zabezpieczenia zdrowotnego wynika z konstytucji i e to nie jest adna aska, i moemy chodzi do lekarza, bo wszyscy, w zasadzie wszyscy, pacimy skadk zdrowotn, i to na pastwie spoczywa obowizek zabezpieczenia zdrowotnego. Ministerstwo nie moe cigle umywa rk i stwierdza: to nie my bdziemy rozmawia, ale Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszmarem faktycznie jest choroba, ale tak naprawd koszmarem jest te sytuacja, kiedy chory musi uda si do lekarza. Niestety, pod rzdami Platformy Obywatelskiej, zgodnie z dziaaniami tego rzdu, nie ma ju moliwoci wyboru lekarza, bo tak zostay skonstruowane umowy i kontrakty podpisane ze specjalistami, i koszmarem jest, jak pacjent przy okienku, zgaszajc si do lekarza, musi udowadnia swoje ubezpieczenie. A jak to wyglda, to kady, kto ostatnio

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

181

Pose Barbara Bartu (Pose Krystyna Skowroska: Tego nie musi pani pose czyta.) (Gos z sali: Trzeba czyta mdrze, pani pose.) Nie czytam tego, bo pamitam.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Pani pose, to ju ponad 1,5 minuty. Przekroczya pani limit.

Pose Barbara Bartu:


Tak, panie marszaku, wiem, e przeduyam czas, ale myl, e nie jestem wyjtkiem.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Wobec tego prosz koczy.

wane w granicach kilkunastu procent albo maksymalnie 30%, to moe naleaoby wprowadzi programy prolaktyczne dotyczce innych chorb nowotworowych, na wzr dzisiejszego spotkania w Sejmie, gdzie bya promowana prolaktyka raka prostaty. Moe naleaoby obj badaniami raka prostaty, raka jelita grubego u mczyzn, dc do tego, eby zgaszalno bya nie w granicach 30%, ale przynajmniej 50%. To jest zadanie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: edukacja w zakresie zdrowia i promocja zdrowia w taki czy inny sposb. Myl, e promocja i prolaktyka powinny spowodowa, e za kilkanacie lat nie bdziemy mwili o dramatycznej, katastrofalnej sytuacji pacjenta onkologicznego. Dzisiaj ju tego nie zmienimy, ale moemy to zmieni dla kolejnych pokole. I o to powinnimy tutaj wsplnie apelowa i nad tym powinnimy pracowa. Dzikuj bardzo. (Oklaski) (Pose Tomasz Latos: Dla symetrii, panie marszaku.)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Tomasz Latos, przedstawiciel wnioskodawcw. Bardzo prosz.

Pose Barbara Bartu:


Chciaabym pastwu uwiadomi, e to jest naprawd koszmar, jeeli trzeba w Polsce si leczy. Dzikuj. (Oklaski) (Gos z sali: Co za bzdury.)

Pose Tomasz Latos:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zaczn od stwierdzenia, e szkoda, i nie udao si kontynuowa tej niezwykle ciekawej i wanej debaty. Nie wiem, na ile regulamin pozwala na przeduenie chocia o par chwil. Myl natomiast, panie marszaku, e stenogram z tej debaty naleaoby zadedykowa i przekaza zarwno nieobecnemu panu ministrowi, jak i przede wszystkim prezesowi NFZ. Naprawd, szanowni pastwo, pado tutaj wiele konkretnych pyta i zostao poruszonych wiele konkretnych spraw, ktre s niezwykle wane i z ktrych, mam wraenie, zwaszcza NFZ zupenie nie zdaje sobie sprawy. Ale te nie moe by tak, panie ministrze, e ministerstwo umywa rce, nie chce bra wspodpowiedzialnoci i stwierdza, e za wszystko odpowiada prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a w tej chwili tak na dobr spraw nie wiadomo, kto, bo prezesa NFZ nie ma. Potrzebna jest jednak koordynacja. Wspomina pan o paru sprawach, takich jak chociaby kwestia leczenia choroby Leniewskiego-Crohna, kwestia porozumienia z lekarzami. Zgadzam si z panem i ciesz si, e pan rwnie dostrzega te problemy, o ktrych wspomniaem, natomiast wymaga to przynajmniej pewnego nacisku na NFZ, aby dokona stosownych zmian, bo pewien nadzr merytoryczny istnieje. Nie moe by tak, e minister widzi bdy i nic z tego nie wynika.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Marek Hok, Platforma Obywatelska. To ju bdzie ostatnie pytanie.

Pose Marek Hok:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przysuchujc si dzisiaj tej debacie, doszedem do wniosku, e praktycznie ocena ochrony zdrowia w naszym kraju nie rni si niczym od tego, o czym mwilimy par miesicy temu, rok temu, dwa czy trzy lata temu. Nie mam wystpienia przygotowanego na kartce, poniewa nasze odczucia, oceny dotyczce ochrony zdrowia s realne na co dzie. Koledzy z prawej strony sali maj wszystko przygotowane na papierze, poniewa trudno jest zebra te wszystkie informacje. (Oklaski) Wydaje mi si, prosz pastwa, e zbyt mao mwimy o prolaktyce i o programach prozdrowotnych. Jestem przekonany, e im wicej nakadw na profilaktyk i na promocj zdrowia o tym wszyscy wiemy, zwaszcza lekarze tym mniej nakadw na leczenie. Jeeli s programy Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujce badania mammograczne, cytologiczne, ktre s wykorzysty-

182 Pose Tomasz Latos

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

Mog odnie si te do wypowiedzi pana ministra, jaka pojawia si kilka dni temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Myl, e dotkn pan istoty problemu. Mwi pan o tym, e suba zdrowia jest niedonansowana, e brakuje pienidzy. W zasadzie midzy wierszami moemy przeczyta, e ministerstwo, rwnie i pan byby za tym, chciaoby wicej nansowa, wicej refundowa, natomiast s ograniczone moliwoci. Niemniej chciabym zauway, bo byo kilka gosw... (Gwar na sali) Przepraszam, chciabym prosi o spokj. Po pierwsze, chciabym bardzo podzikowa panu posowi Katulskiemu. Tak, rzeczywicie w 100% podzielam to zdanie. Uwaam, e jest osob, ktra peni obowizki prezesa i krtk, prost decyzj o zmianie rozporzdzenia mona zmieni t nieszczsn umow, na dodatek niezgodn z prawem najprawdopodobniej tak si okae, poniewa nie po to zmienialimy ustaw, nie po to byo zawierane to porozumienie midzy lekarzami a Narodowym Funduszem Zdrowia i ministerstwem, aby w tej chwili prezes jednostronnie to ama. Mona to, w moim przekonaniu, zaatwi w cigu najbliszych dni, a nie nie wiadomo kiedy, w lipcu. Kolejna sprawa, rwnie niezwykle wana, o ktrej wspomniaa pani pose Maecka-Libera. Z tym rwnie w peni si zgadzam. Co stoi na przeszkodzie, aby wanie, panie ministrze, tak jak pani pose powiedziaa, wprowadzi te leki, zamieni t terapi niestandardow w przypadku onkologii na normalne procedury? Przeczytam panu ministrowi krtk list. Nie ukrywam, e niepen, fragmentaryczn. To leki, ktre w najbliszych dniach przenosi si z katalogu substancji czynnych do chemioterapii niestandardowej. S to: Daunorubicyna, Mitoxantron, Metotreksat, Busulfan, Carmustinum, Cyklosporyna, Tioguaninum, Lomustinum, Prokarbazinum, Talidomid. To jest tylko krtka i fragmentaryczna lista lekw, ktre w tej chwili bd funkcjonowa w terapii niestandardowej. Panie ministrze, pomijajc wszystko, bo za chwil pewnie pan powie o imporcie docelowym, o innych moliwociach zakupu tych lekw, ale po co komplikowa ycie lekarzom i pacjentom, po co t drog wydua, skoro i tak refundacja bdzie, ale oczywicie bd dodatkowe problemy, bo trzeba bdzie negocjowa przesuwanie, trzeba bdzie... (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Nie s zarejestrowane.) Panie ministrze, dlaczego co, co byo zarejestrowane, w tej chwili nie jest zarejestrowane? (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: W terapii...) Nie tylko. Teraz bdzie w terapii niestandardowej, w przewlekej biaaczce limfatycznej. Powiedziaa o tym chociaby pani pose Szczypiska. Leukeran. (Dzwonek) Niestety nie ma tego leku. Prosz wytumaczy, dlaczego tego leku nie ma. Dlaczego nie ma Melfalanu, ktry jest stosowany w szpiczakach? Nie jest niestety tak, jak pani pose Skow-

roska powiedziaa. Owszem, by moe na oddziaach onkologii bo wizytowalimy Centrum Onkologii pewne zapasy porobiono. Natomiast akurat jeeli chodzi o Leukeran, jest to lek stosowany w terapii gwnie na oddziaach hematologii, niekoniecznie w Centrum Onkologii. Dodatkowo nie wszyscy dyrektorzy porobili stosowne zapasy. Mam rwnie pytanie do pani. Czy naprawd chodzi o to, eby dyrektorzy szpitali robili zapasy na kilka miesicy? Chyba nie na tym powinna polega rola

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy, panie pole.

Pose Tomasz Latos:


koordynatora, jakim jest minister. Wrc jeszcze na kocu do tego, o czym powiedziaem. N-butanol w grulicy na 100%. Czy chodzi o to, aby ludzie z rnych rodowisk, czsto patologicznych, kupowali go, pacc 100%? Panie ministrze, nie kupi. Ronie liczba zachorowa. Hydrazyd, o ktrym wspomniaem, ktry jest stosowany w prolaktyce, ale te w leczeniu grulicy u dzieci. 100%. Po pastwa decyzjach zachorowalno wzrosa o 100%, bo w przypadkach kontaktu z grulic nie mona tego leku stosowa prolaktycznie. To jest co, co pastwo musicie pilnie zmieni i temu, w moim przekonaniu, ta dzisiejsza debata powinna suy. Na koniec jeszcze jedno zdanie odnonie do lekarzy. Dogadajcie si pastwo z nimi. S moliwoci, chociaby wskazane tu, na tej sali. Mona to zmieni. Wprawdzie nie ma prezesa, ale nie powinno to niczego tumaczy. Tak naprawd te dane, potwierdzam sowa pana posa Katulskiego, ktre dostalimy z Narodowego Funduszu Zdrowia by moe nie dotary one do pana ministra, su nimi po dzisiejszym posiedzeniu s niestety kilkakrotnie nisze. Sytuacja wyglda niepokojco. Pismo, panie ministrze, z jedenastego, czyli z poniedziaku, podpisane przez penicego obowizki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie s dane.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy, panie pole.

Pose Tomasz Latos:


Dzikuj bardzo jeszcze raz za udzia w tej dyskusji. Myl, e do tych tematw bdziemy musieli jeszcze wielokrotnie, panie marszaku, wraca, bo problemw jest duo wicej, nie zdylimy o nich porozmawia. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

183

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj, z ca pewnoci bdziemy wracali do tych tematw. Chciabym jeszcze raz przypomnie, e debatujemy w tej chwili w reimie przewidzianym regulaminem dla informacji biecej. Nie przerywaem pastwu posom wypowiedzi, bo debatujemy w wanej sprawie, ale moglicie pastwo korzysta z mikrofonw, jakie macie przy awach. Wwczas wszyscy mieliby szans zada pytanie. Proponuj, aby w kolejnych debatach w reimie informacji biecej korzysta z mikrofonw, ktre s przy awach, wwczas debata przebiega sprawniej. Prosz pana ministra Jakuba Szulca, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, o podsumowanie debaty.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:


Bardzo serdecznie dzikuj, panie marszaku. Panie Marszaku! Pastwo Posowie! Panie Posanki i Panowie Posowie! Kiedy pan pose Latos rozpoczyna t debat, miaem nadziej, e bdziemy mogli porozmawia normalnie. Niestety okazuje si jak zwykle w przypadku tej Izby, kiedy rozmawiamy o ochronie zdrowia e normalnie rozmawia si nie da. (Gos z sali: Przecie rozmawiamy.) Mwi to z duym (Pose Tomasz Latos: Ale panie ministrze, mwiem chyba...) Ja panu nie przerywaem, panie pole. Mwi to z duym ubolewaniem. Za moment odnios si do kwestii szczegowych. Po raz kolejny apeluj i prosz o to, eby o systemie ochrony zdrowia przynajmniej prbowa rozmawia bez demagogii, bo to do niczego nie prowadzi. (Oklaski) Pewnie gdybymy zrezygnowali z argumentw demagogicznych, to bylibymy dzisiaj, jeli chodzi o ochron zdrowia, daleko dalej, ni jestemy. Zgadzam si z jedn rzecz. Na pewno polski system ochrony zdrowia nie jest systemem idealnym. Nie ma co do tego adnych wtpliwoci. Nie ma wtpliwoci co do tego, e dzisiaj polski system ochrony zdrowia, w relacji do systemw funkcjonujcych w innych pastwach, zwaszcza pastwach starej Unii Europejskiej, jest systemem sabiej i to istotnie sabiej nansowanym. Nie ma te wtpliwoci, e w systemie ochrony zdrowia jest duo do zrobienia. Natomiast bagam o jedno nie mwcie pastwo dzisiaj, e chorzy na raka umieraj, bo na leczenie onkologiczne samymi chemioterapeutykami wydajemy dzisiaj ponad dwa razy wicej, ni wycie wydawali. (Oklaski) (Pose Tomasz Latos: Bo ceny poszy w gr.) W sytuacji, przepraszam najmocniej, gdy ceny lekw s znacznie nisze ni 5 lat temu.

(Pose Tomasz Latos: Ale nie wszystkich, panie ministrze.) Pomijam to, z czym mamy do czynienia teraz, w cigu tego ostatniego 1,5 miesica, bo to jest troch inna sytuacja, powinnimy bra na to poprawk. Czy jest problem, tak jak zauwaya pani pose Szczypiska i o czym mwi pan pose Latos, z dostpnoci Leukeranu czy Alkeranu? Jest ten problem. Zwracam si do pastwa, spjrzcie prosz na strony ministra zdrowia. Tam otrzymacie pastwo pen informacj na temat tego, co w kontekcie potencjalnego braku dostpnoci w tej chwili tych dwch produktw bo to s substancje czynne, substancje czynne nazywaj si inaczej zostao zrobione. S teraz sprowadzane, wanie maj tra do Polski. Prosibym te, ebymy nie mwili o takich sytuacjach, e pacjent nie zostanie zakwalikowany do programu lekowego. Nie bdziemy mieli do czynienia z sytuacj, e ktrykolwiek z pacjentw, ktry dzisiaj jest w programie terapeutycznym, po zmianie tego programu na program lekowy bdzie ponownie kwalikowany do tego programu. Z denicji, poniewa jest dzisiaj w programie, bdzie kontynuowa leczenie w ramach programu lekowego. A wic mwienie, e nie zakwalikuj si pacjenci, ktrzy dzisiaj s leczeni, e bdzie odmawiane im leczenie, jest absolutn bzdur, tak jak mwienie, e szpitale nie kupi lekw, bo nie maj na dzisiaj zakontraktowanych wiadcze po 1 lipca 2012 r., a bd musiay kupi leki. To jest procedura, ktra trwa. Jasne e trwa, tylko, na Boga, zakupw szpitalnych nie planuje si przecie w horyzoncie dwutygodniowym czy miesicznym. Jeeli kto sobie zaplanowa leczenie w taki sposb, e kupi leki do 30 czerwca, a od 1 lipca nie, to, szanowni pastwo, mwmy o tym, co jest faktycznym problemem i faktyczn bolczk tego, z czym mamy do czynienia. Prosz zwrci uwag, przyznaem racj panu posowi Latosowi co do tego, e programy, dzisiaj terapeutyczne, a od 1 lipca lekowe, trzeba bdzie zmienia, trzeba bdzie wprowadza nowe. Jasna rzecz. Prosz tylko zwrci uwag na jedn informacj, na to, o czym mwimy. Kiedy przedeniujemy programy terapeutyczne na programy lekowe, nie chcemy wprowadza tam adnych merytorycznych zmian eby tego dodatkowo nie utrudnia. Natomiast to nie jest tak, e to Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za kryteria w programach terapeutycznych czy w programach lekowych, bo, tak jak mwiem w swoim pierwszym wystpieniu, kiedy rozpoczynaem t debat, programy lekowe s przygotowywane w Ministerstwie Zdrowia, w zasadzie nigdy bez udziau konsultantw krajowych i konsultantw wojewdzkich w tej dziedzinie, ktrej dotycz. I znowu, odwoujc si do tego fatalnego kryterium, jakim jest wskanik BMI przy chorobie Leniowskiego-Crohna, to nie jest rzecz, ktra pojawia si dzisiaj czy wczoraj. To jest rzecz, ktra zgodnie z moj wiedz w programie funkcjonuje od 2007 r. (Pose Czesaw Hoc: Od 2010 r. byo mwione, panie ministrze.)

184

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Informacja bieca

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc Ale to te, szanowni pastwo posowie, na pewno nie na wniosek ani Narodowego Funduszu Zdrowia, ani ministra zdrowia, ktry chciaby te rzeczy ogranicza. (Pose Tomasz Latos: Ale nie ma konsultacji.) Natomiast takie sprawy oczywicie musz by zaadresowane. Odnonie do tych pyta, ktre (Pose Tomasz Latos: Ale kto to zrobi?)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Pan minister panu posowi nie przerywa, prosz (Gos z sali: Przerywa.) uszanowa (Pose Tomasz Latos: Przerywa, przerywa, panie marszaku.) Ja nie syszaem. Bardzo prosz.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:


Odnonie do pyta szczegowych, to przede wszystkim nigdy nie uchylaem si od odpowiedzialnoci, nigdy te nie uwaaem, e minister zdrowia jest bezradny. Natomiast musimy przypisa waciwe miejsca waciwym instytucjom i to te powinno by oczywiste. To znaczy, jeeli okrelony sposb postpowania wynika z przepisw ustawy, to bardzo przepraszam, ale minister zdrowia, tylko dlatego e jest takie oczekiwanie, przepisw ustawy ama nie bdzie. Wybaczcie pastwo, ale tego si nie robi. Natomiast co do kwestii umw z lekarzami. Moe jeszcze dwa zdania na temat programw lekowych, bo tutaj pojawio si kilka wtpliwoci. Tak naprawd poza czterema substancjami, a wic poza busulfanem, chlorambucilem, melfalanem, czyli leukeranem, i tioguanin, wszystkie substancje, o ktrych pan pose mwi, s take substancjami sprowadzanymi dzisiaj do Polski w procedurze importu docelowego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, e one nie maj rejestracji w Polsce. Zabiegamy o to, eby podmioty, ktre produkuj leki z tymi substancjami czynnymi, zoyy w Polsce wnioski rejestracyjne. Natomiast dopki one nie zdecyduj si na to, bdziemy musieli nansowa te leki w procedurze importu docelowego, tak jak s nansowane dzisiaj. Z kolei odnonie do tych czterech mamy troch inn sytuacj. W ostatnim czasie zmieni si podmiot odpowiedzialny, czyli, mwic po polsku, producent. Producent nowy nie wyrazi zgody, chci do objcia tych czterech substancji czynnych refundacj.

Wskutek naszych rozmw i naszej interwencji bezporednio u producenta udao si przeprowadzi ca procedur refundacyjn i od 1 lipca te cztery pozycje, a wic midzy innymi leukeran, znajd si normalnie w obrocie poza procedur importu docelowego, czyli w normalnym, klasycznym obrocie, w normalnym katalogu chemioterapii. A wic nie bdzie kopotw z ich stosowaniem. Pytanie pani pose Maeckiej-Libery co z programami, co z leczeniem chemi niestandardow. Oczywicie nasz intencj jest to, eby chemia niestandardowa jako taka znikaa. To znaczy, jeeli co jest sprawdzone i jeeli co do okrelonej metody leczenia, zastosowania okrelonych substancji czynnych, zastosowania okrelonych lekw nie ma wtpliwoci, to nie ma te powodu, eby taki lek funkcjonowa w katalogu chemii niestandardowej i pacjenci byli nim leczeni ze wszystkimi tego niestety negatywnymi konsekwencjami. W zwizku z tym bdzie to albo traao do katalogu leczenia chemioterapi, a wic chemii standardowej, albo do programw lekowych. W ten sposb mamy zamiar to adresowa. Natomiast prosz zwrci uwag take na pewn sekwencj. Wejcie w ycie ustawy refundacyjnej bowiem to jest 1 stycznia 2012 r., w odniesieniu do programw lekowych i chemioterapeutykw to jest p roku pniej, za chemia niestandardowa jako taka na gruncie ustawy refundacyjnej zostaje utrzymana do koca roku 2013. I do tego czasu chcemy przeprowadzi procedur, w ktrej wszystko to, co leczymy dzisiaj chemi niestandardow, leczy bdziemy w ramach normalnej terapii standardowej. (Dzwonek) Jeszcze tylko, panie marszaku, dwa zdania dotyczce umw z lekarzami. Oczywicie pan pose Latos, pastwo posowie take, ma racj. Te dane, ktre Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje na swojej stronie, i te dane, ktre Narodowy Fundusz Zdrowia dostarcza, odnosz si do umw ju zawartych. Mwiem o umowach, te dane nie s publikowane, ktre zostay zoone do podpisu przez Narodowy Fundusz Zdrowia przez lekarzy. I ten odsetek tutaj jest zgoa inny ni przypadku umw ju zawartych zycznie. Mwicie pastwo po prostu o umowach, ktre zycznie zostay ju podpisane, i ich proces negocjowania, podpisywania jest zamknity. Ja mwi o zoonych wnioskach o podpisanie umw, a wic o sytuacji, w ktrej moemy mwi w zasadzie ze stuprocentow pewnoci, e te umowy bd podpisane, bo tak wol wyrazili ci, ktrzy skadali okrelone wnioski, ale jeszcze nie zostay zawarte. Ona oczywicie jest rna w rnych wojewdztwach, dlatego w przypadku dwch wojewdztw, maopolskiego i opolskiego, mamy do czynienia tylko z ok. 20% umw, ktre zostay zoone. W przypadku takich wojewdztw jak podkarpackie, podlaskie czy wielkopolskie na dzisiaj mamy zoonych nieco mniej ni 50% wnioskw. Taka jest rnica. Oczywicie rni si to w zalenoci od tego, o jakim wojewdztwie mwimy.

Informacja bieca. Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

185

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc Wysoka Izbo! Nasze zastrzeenia co do zarzdzenia dotyczyy dwch kwestii. Po pierwsze, kwestii zwizanych z karami umownymi, ktre zostay zaproponowane w zarzdzeniu prezesa; po drugie, kwestii zwizanych z tym, co zostao przeniesione z art. 48 ust. 8, ale co byo tak naprawd zapisane i co wczeniej byo przedmiotem umw, a wic odpowiedzialnoci za sprawdzanie statusu ubezpieczonego do momentu wejcia w ycie nowego systemu, w ktrym on-line bdzie mona sprawdzi, czy pacjent posiada wane ubezpieczenie lub wany tytu do wiadczenia opieki zdrowotnej, czy te nie. Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia zwrcilimy uwag na te dwie kwestie. Przy czym tutaj naley pamita o jednej rzeczy. Ciko jest mwi o sprzecznoci wprost z ustaw refundacyjn zapisw skopiowanych czy bardzo podobnych do tych, ktre znalazy si, funkcjonoway w ustawie refundacyjnej (art. 48 ust. 8). Natomiast oczywicie mona mwi, e one nie s zgodne z duchem tego, co robi chociaby Wysoka Izba, podejmujc tak, a nie inn nowelizacj tej ustawy. Co wicej, dopki lekarz nie ma moliwoci sprawdzenia chocia tam par innych rzeczy jeszcze odgrywa rol to te mamy kopot, tzn. nie powinnimy go w takiej sytuacji kara za co, co nie zaley od niego. Natomiast jeli chodzi o kary umowne, kary umowne wynikaj bezporednio z ustawy refundacyjnej, jest w ustawie refundacyjnej delegacja do zapisania kar umownych w przypadku umw ze wiadczeniodawcami, w przypadku umw z praktykami. Nasz wtpliwo wzbudzaa natomiast chociaby wysoko tych kar, ale to znowu nie jest tak, e ustawa na ten temat nic nie mwi, bo w ustawie refundacyjnej wprost o tym si pisze. Przy tym rnica pomidzy dotychczas obowizujcymi umowami a projektami umw przedstawionymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia w gruncie rzeczy zasadzaa si na tyche karach umownych, ktrych wczeniej nie byo, a w projekcie si pojawiy. I jeszcze jeli chodzi o odpowiedzialno. Wysoka Izbo, jeeli wiadczeniodawca, a wic wikszy podmiot, ma prawo, bo ma, wypisywania recept refundowanych, to odpowiedzialno ciy bezporednio na wiadczeniodawcy. Oczywicie wiadczeniodawca jako taki moe mie regres do lekarza jako do swojego pracownika wynikajcy chociaby z Kodeksu pracy. Zwracam tylko uwag na jedn rzecz tutaj te przepisy i te regulacje nie zmieniy si, a wic ta odpowiedzialno dzisiaj w przypadku lekarza w relacji do podmiotu, ktry go zatrudnia, jest dokadnie taka sama, jaka bya wczeniej. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 14. porzdku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji) (druk nr 391) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 417). Prosz o zabranie gosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana Macieja Szpunara w celu przedstawienia informacji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar:


Szanowny Panie Marszaku! Wysoka Izbo! To dla mnie due wyrnienie, e mog przedstawi w imieniu rzdu informacj dotyczc udziau Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w trakcie sprawowania polskiej prezydencji. Jest to dokument przygotowany przez Rad Ministrw, znajduje on oparcie w dwch przepisach ustawy o wsppracy Rady Ministrw z Sejmem i Senatem w sprawach zwizanych z czonkostwem Polski w Unii Europejskiej, art. 3 ust. 1 i art. 21 ust. 3, ktry jest powicony przede wszystkim polskiej prezydencji i sprawowaniu przez Polsk prezydencji skadw Rady. Dokument ten powsta w toku uzgodnie midzyresortowych w okresie od stycznia do marca biecego roku i zosta przyjty przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 30 marca, natomiast Rada Ministrw przyja informacj w dniu 17 kwietnia i 26 kwietnia dokument ten zosta przekazany do marszakw obu Izb. Na forum Komisji do Spraw Unii Europejskiej obok MSZ-u raport ten przedstawiali take przedstawiciele poszczeglnych resortw, take w wikszoci obecni na dzisiejszym posiedzeniu. Oprcz tego dokumentu powsta jeszcze niedawno, to tylko gwoli informacji, raport z przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, ju dostpny na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przygotowania do polskiej prezydencji rozpoczte zostay ju w roku 2007. Zakadano, e bdzie to przewodnictwo ambitne, kompetentne i efektywne. Przypado ono na drug poow roku obowizywania postanowie traktatu z Lizbony. Oznaczao to oczywicie, e pewne ramy instytucjonalne zostay zmodykowane, tzn. przewodnictwo ju nie dotyczy Rady Europejskiej, bo mamy now funkcj przewodniczcego Rady Europejskiej, a take Rady do Spraw Zagranicznych, ktrej przewodniczy wysoka przedstawiciel. Sprawowanie prezydencji, zwaszcza w zakresie relacji z krajami trzecimi, wymagao wczeniejszych uzgodnie i bliszej wsppracy z wysok przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczestwa pani Catherine Ashton. Mimo e wiele z tych spraw leao na pograniczu kompetencji prezydencji i wysokiej przedstawiciel Polsce udao si wczy w duym zakresie w dziaania zewntrzne

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu ministrowi. Wypowied pana ministra koczy rozpatrywanie tego punktu porzdku dziennego.

186

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar Unii Europejskiej, gwnie zwizane z ruchami demokratycznymi w Afryce Pnocnej. Wanym wkadem polskiego przewodnictwa w ksztatowanie polityki zagranicznej byo take wdroenie efektywnych mechanizmw wsppracy z Europejsk Sub Dziaa Zewntrznych. Przedstawiciele polskiego MSZ 14 razy zastpowali wysok przedstawiciel w kontaktach z pastwami trzecimi, wspprzewodniczc wielu spotkaniom z partnerami z pastw trzecich i tym samym skutecznie wczajc si do dialogu politycznego Unii w sprawach zagranicznych. Udao si rwnie przygotowa i przeprowadzi najwysze rang wydarzenie polskiej prezydencji, jakim by szczyt Partnerstwa Wschodniego. Istotnym wyzwaniem dla prezydencji, tej prezydencji polizboskiej, bya zwikszona kompetencja Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym, a zatem na prezydencj spad obowizek reprezentowania Rady wobec Parlamentu Europejskiego. Celowi temu suya czsta obecno polskich ministrw na sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego, w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego, w tym take udzia w debatach parlamentarnych, a take prowadzenie cyklicznego dialogu z Parlamentem Europejskim w postaci comiesicznych nieformalnych debat ministrw pod nazw Meet The Presidency, ktre odbyway si przy okazji kadej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Warto w tym momencie wspomnie, e polskiej prezydencji udao si zakoczy wielomiesiczne dyskusje w gronie ekspertw z pastw czonkowskich i Komisji, ktre hamoway proces legislacyjny w instytucjach Unii, poniewa doprowadzilimy do przyjcia porozumienia w sprawie tabel zbienoci, tzw. dokumentw wyjaniajcych. Ja przypomn, e bya to rzecz, ktrej nie udao si zaatwi dwm poprzednim prezydencjom. Polska ju na pocztku swojej prezydencji zawara takie porozumienie instytucjonalne i dziki temu odblokowalimy proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim. Realizacja celw prezydencji przypada na wyjtkowo trudny okres dla Unii. Kryzys skoncentrowa oglnoeuropejsk debat wok problemu zadueniowego w stree euro, odsuwajc czsto na dalszy plan wiele istotnych rwnie kwestii. W zwizku z tym dziaania Polski byy w znacznym stopniu podyktowane sytuacj na rynkach wiatowych i zawirowaniami wok wsplnej waluty. Mimo tych okolicznoci polska prezydencja podejmowaa dziaania wykraczajce poza optyk kryzysu, realizujc priorytety przyjte przez Rad Ministrw. Przejd w tej chwili do omwienia oglnego priorytetw polskiej prezydencji, odnoszc si take do tych zagadnie, ktre leay w kompetencji poszczeglnych resortw. Priorytety przyjte przez Polsk, po pierwsze, koncentroway si na zjawisku integracji europejskiej, rynku wewntrznym jako rdle

wzrostu gospodarczego chodzio nam o to, aby kryzys nansowy nie sta si pretekstem do dziaa protekcjonistycznych, do czego, co bym nazwa renacjonalizacj rynku wewntrznego po drugie, nakierowane byy na szeroko rozumiane wzmocnienie bezpieczestwa Europy w aspekcie ywnociowym, energetycznym i obronnym, po trzecie, skupiay si na korzyciach wynikajcych z otwartoci Unii, i to zarwno otwartoci w kontekcie kontynuowania procesu rozszerzenia, jak i w kontekcie wsppracy z pastwami trzecimi, ktre nie aspiruj do czonkostwa w Unii Europejskiej. Opierajc si na zaoeniu, e najskuteczniejszym sposobem walki z kryzysem jest wspieranie dziaa prowzrostowych, Polska zwracaa szczegln uwag na ten aspekt jako niezbdny element strategii antykryzysowej, przyjmujc priorytet strategiczny Integracja europejska jako rdo wzrostu. Wzmocnienie zarzdzania gospodarczego w Unii podyktowane byo faktem, e realizacja strategicznego celu, czyli budowanie wzrostu, nie jest moliwa bez zapewnienia bezpieczestwa i stabilizacji nansw publicznych. Przez cay okres prezydencji trway aktywne prace na rzecz przeciwdziaania biecemu kryzysowi zadueniowemu, w tym wprowadzanie skutecznych rozwiza w stree euro oraz wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej. Polskiej prezydencji udao si doprowadzi do przyjcia pakietu 6 aktw prawnych wzmacniajcych zarzdzanie gospodarcze: 5 rozporzdze i 1 dyrektywy. Take podczas polskiej prezydencji zakoczono pierwszy etap negocjacji nad wieloletnimi ramami nansowymi na lata 20142020. W roku 2012 przypada 20. rocznica ustanowienia jednolitego rynku Unii Europejskiej i w tym zakresie take Polska angaowaa si w szereg dziaa, m.in. Forum Rynku Wewntrznego, ktre odbyo si w Krakowie i ktrego echa s i bd w cigu najbliszych lat stanowi pewne wskazwki dla dalszej dziaalnoci legislacyjnej i dalszego usprawniania funkcjonowania rynku wewntrznego. Jedn z form walki z kryzysem rozprzestrzeniajcym si w Europie powinno by pene wykorzystanie kapitau intelektualnego Europy. Kwestia ta bya szczeglnie bliska prezydencji. Szykowalimy szereg debat na temat roli kapitau intelektualnego, midzy innymi w kontekcie globalnych wyzwa oraz globalnego kryzysu nansowego i spowolnienia gospodarczego. Obok priorytetu: Integracja europejska jako rdo wzrostu, drugi priorytet strategiczny: Bezpieczna Europa ywno, energia, obronno zosta celem nadrzdnym. Pierwsz kwesti jest bezpieczestwo ywnociowe, take w kontekcie wsplnej polityki rolnej. Publikacja 12 padziernika ubiegego roku przez Komisj Europejsk projektw legislacyjnych dotyczcych kolejnego programowania wsplnej polityki rolnej rozpocza formalne negocjacje na forum Unii. Polska prezydencja wniosa istotny wkad w budowanie zreformowanej wsplnej polityki rolnej, kt-

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

187

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar ra powinna zapewni bezpieczestwo ywnociowe, utrzymywa orientacje na rynek oraz uwzgldnia dobro publiczne i wielofunkcyjny rozwj obszarw wiejskich. Istotn kwesti bya dla nas przyszo programu pomocy dla osb najbardziej potrzebujcych. Traktowalimy t kwesti priorytetowo, przekonani, e w zwizku z obserwowanym obecnie w Europie wysokim bezrobociem i powszechnym wykluczeniem spoecznym naley okaza solidarno najbardziej potrzebujcym i zapewni skuteczn kontynuacj tego programu przynajmniej w biecym roku i w roku przyszym. Dziaania w obszarze polityki energetycznej, w szczeglnoci w jej wymiarze zewntrznym, stanowiy jeden z gwnych punktw programowych polskiej prezydencji. W obliczu aktualnego kryzysu ekonomicznego zapewnienie pewnych rde taniej energii powoduje istotny wzrost i stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej Unii w wiecie. Prezydencja doprowadzia do wypracowania i przyjcia konkluzji w sprawie wzmocnienia zewntrznego wymiaru polityki energetycznej, co zostao nastpnie potwierdzone przez szefw pastw i rzdw w konkluzjach Rady Europejskiej i dziki temu ustaleniom tym nadano walor strategiczny. W konkluzjach podkrela si, e zewntrzna polityka energetyczna powinna opiera si na zasadach solidarnoci, przejrzystoci, wsppracy i koordynacji dziaa innych pastw czonkowskich. W kwestii zmian klimatycznych wypracowalimy trudny kompromis i uzgodnilimy stanowisko negocjacyjne Unii na konferencj stron konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Durbanie. Dziki aktywnoci polskiej prezydencji udao si przyj przeduenie protokou z Kioto na drugi okres rozliczeniowy, a tym samym zapewni kontynuacj zobowiza redukcyjnych w roku 2012. Uzgodniono plan dojcia do nowego, prawnie wicego, globalnego porozumienia o ochronie klimatu. Polska prezydencja zdynamizowaa proces wypracowywania wsplnego stanowiska Unii i pastw czonkowskich na konferencji Rio+20. Doprowadzia do opracowania konkluzji Rady bdcych pierwszym politycznym stanowiskiem Unii w ramach przygotowa konferencji majcej na celu odnowienie zobowiza politycznych w obszarze zrwnowaonego rozwoju. Nie bd omawia poszczeglnych aspektw wszystkich formacji Rady i poszczeglnych aspektw dziedzin koordynowanych w trakcie polskiej prezydencji. Ten dokument opisuje to bardzo szczegowo. Wysoka Izbo, skupi si natomiast na czynniku ludzkim oraz kwestiach organizacyjnych, bo niezalenie od aspektu politycznego prezydencja to take czas, w ktrym Polska moga potwierdzi i jestem przekonany, e potwierdzia sprawno swojej administracji, i to nie tylko na szczeblu ministerialnym, lecz

take niszym i rednim, czyli tych osb, czonkw polskiej administracji, ktre przewodniczyy poszczeglnym grupom roboczym. Tych grup roboczych byo niemal 300 i to wanie na podstawie ich sprawnoci, kompetencji zostaa oceniona jako polskiej administracji, dziki nim sukces polskiej prezydencji by moliwy. Chcielimy udowodni, e Polska jest w stanie podj si koordynacji najwaniejszych i najbardziej fundamentalnych zada, jakie stoj przed Uni Europejsk. Sprawne przygotowanie prezydencji i odnoszone sukcesy nie byyby moliwe bez jednego z najwaniejszych czynnikw, czyli czynnika ludzkiego. To midzy innymi dziki odpowiednio przygotowanym kadrom polskiej administracji, ktre kompetentnie i bez wtpienia niezwykle profesjonalnie, z olbrzymim zaangaowaniem realizoway cele polskiego przewodnictwa. Dziki temu udao si stworzy opini o Polsce jako kraju dojrzaym, dobrze zorganizowanym, ktry odgrywa istotn rol w polityce europejskiej. W trakcie przygotowa do prezydencji utworzono tzw. korpus prezydencji skadajcy si z okoo 1200 urzdnikw i ekspertw z poszczeglnych ministerstw, urzdw centralnych, ktrzy w trakcie przewodnictwa sprawowali funkcje przewodniczcych grup roboczych, zastpcw, delegatw, koordynatorw. W skad korpusu wchodzili urzdnicy, ktrzy na co dzie zajmuj si kwestiami dotyczcymi czonkostwa Polski w Unii. Ich zakres obowizkw by znacznie zwikszony w okresie poprzedzajcym przewodnictwo i w trakcie polskiego przewodnictwa. Osoby te zostay odpowiednio przeszkolone i przygotowane do penienia tych funkcji. Szkolenia te trway od 2009 do 2011 r. i dotyczyy zarwno wiedzy merytorycznej o funkcjonowaniu Unii, kwestii jzykowych, jak i co najwaniejsze tzw. umiejtnoci mikkich, czyli sztuki negocjacji, prowadzenia posiedze, zarzdzania czasem. Polscy urzdnicy przygotowujcy si do przewodnictwa uczestniczyli w staach i wizytach studyjnych oraz innych specjalistycznych szkoleniach. Przeprowadzone przez MSZ szkolenia centralne dla czonkw korpusu byy jednym z najwikszych przedsiwzi szkoleniowych, ktre dotyczyy tak duej grupy osb, i w wikszoci zostay zaopiniowane pozytywnie przez osoby w niej uczestniczce. W zwizku ze znacznym zwikszeniem zada na okres prezydencji wzmocniono kadrowo przede wszystkim Stae Przedstawicielstwo RP w Brukseli, ale take inne placwki dyplomatyczne. W kontekcie przygotowa kadr do przewodnictwa warto take zauway, e dla czonkw Rady Ministrw oraz wiceministrw odpowiedzialnych za sprawy europejskie przygotowano wiele spotka. Myl, e celowo tych spotka potwierdzia praktyka prezydencji: polscy ministrowie znali poszczeglnych deputowanych z Parlamentu, przewodniczcych Komisji, przewodniczcych frakcji, a take komisarzy, ktrzy byli od-

188

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar powiedzialni za odpowiadajce danemu ministerstwu dossier. W obszarze organizacji spotka polskiej prezydencji w kraju i za granic postawilimy sobie jasny cel ju od roku 2008. Prezydencja bya take olbrzymim wyzwaniem logistycznym, nieporwnywalnym waciwie z adnym wydarzeniem zorganizowanym w ostatnich latach w Polsce: ani z COP 14 w Poznaniu, ani ze szczytem Rady Europy. Aby osign cel polegajcy na tym, by przygotowania szy jak najbardziej sprawnie organizacyjnie i by jak najmniej kosztoway budet pastwa, wykorzystalimy tak zwane partnerstwo z biznesem, ktre przynioso okoo 20 mln z oszczdnoci dla budetu pastwa. Take komunikacja w znacznej wikszoci odbywa si za pomoc Internetu. Polska prezydencja zostaa nazwana przez przewodniczcego Parlamentu Europejskiego najlepsz od 15 lat, a miaa twarz nie tylko premiera i ministrw, to jak ju wspomniaem, ale przede wszystkim urzdnikw wszystkich szczebli polskiej administracji, a take ocerw cznikowych opiekujcych si delegacjami, pracownikw centrw akredytacji, ktrzy odpowiadali ekspresowo na wszystkie wtpliwoci poszczeglnych delegacji, i to we wszystkich regionach, gdzie odbyway si wydarzenia zwizane z polsk prezydencj. Dbao o szczeg i responsywno na potrzeby goci stay si nasz wizytwk i w tym zakresie nasze dowiadczenia i praktyki wykorzystay take prezydencje, ktre s z nami w trio, prezydencja cypryjska, a take prezydencje, ktre nastpi pniej irlandzka czy otewska. Dobrze sprawdzia si identykacja wizualna prezydencji obejmujca zarwno logo, wystrj obiektw, jak i gadety, stron internetow i format publikacji. Sze miesicy polskiej prezydencji byo take okresem najszerzej zakrojonej akcji promujcej Polsk w ostatnim dwudziestoleciu. Gwnym larem tej kampanii sta si program kulturalny prezydencji, w ramach ktrego w Polsce i za granic zrealizowano prawie 4 tys. projektw przygotowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Audiowizualny, polskie ambasady i konsulaty oraz instytuty polskie na caym wiecie. Okres prezydencji efektywnie wykorzystany zosta do promocji polskich regionw. Na tym nam szczeglnie zaleao, aby osoby przybywajce do Polski nie przyjeday tylko do stolicy, ale miay moliwo poznania innych regionw. Poza Warszaw te najwaniejsze spotkania odbyway si w Sopocie, Wrocawiu, Poznaniu i Krakowie. Cz wydarze prezydencji, okoo 300, w ramach programu politycznego i kulturalnego odbywaa si ponadto w kilkunastu innych miastach Polski. Polska prezydencja wiele wysiku woya w dialog ze spoeczestwem. Inicjowane byy dyskusje, seminaria. Take angaowalimy szkoy, aby w jak najszer-

szym aspekcie skorzysta z okazji sprawowania przez Polsk prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytetem prezydencji byo take dotarcie do europejskich decydentw, do midzynarodowych krgw opiniotwrczych i mediw. Ten cel z sukcesem osignito dziki rozbudowanej promocji prezydencji w Parlamencie Europejskim, dziki organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i wzmoonej aktywnoci w mediach europejskich. Skuteczno tyche dziaa potwierdzaj rezultaty bada przeprowadzonych wrd urzdnikw europejskich, take wrd Polakw pracujcych w tych instytucjach i wrd wybranych dziennikarzy europejskich. W dwch pierwszych grupach, jeeli chodzi o ocen prezydencji to byo ponad 75% wskaza wskazano dobr komunikacj, przywdztwo i umiejtno wsppracy z innymi instytucjami. Take promocj Polski i polskiego wzornictwa wymieniano wrd mocnych stron polskiej prezydencji. Z kolei dziennikarze cenili sobie dobry dostp do mediw, do ministrw, do poszczeglnych punktw odpowiedzialnych za prezydencj. Doceniano take profesjonalizm przedstawicieli prezydencji, szczeglnie w kontekcie aktualnych trudnoci politycznych i gospodarczych Europy. Szanowny Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Wszystkie aspekty realizacji priorytetw zostay uwzgldnione w przedstawionym Wysokiemu Sejmowi dokumencie. Oczywicie w tej chwili w tym miejscu nie jestem w stanie odnie si do kadego z nich z osobna. Niemniej czy ja, czy poszczeglni ministrowie z resortw liniowych jestemy do dyspozycji Wysokiej Izby w przypadku koniecznoci udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Ze swej strony chciabym podzikowa caej Wysokiej Izbie za wsparcie rzdu w okresie prezydencji, za znakomit wspprac, a take dowartociowa olbrzymi wkad polskiego parlamentu, polskiego Sejmu w parlamentarny wymiar polskiej prezydencji. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu ministrowi. Prosz o zabranie gosu pana posa Andrzeja Gaaewskiego w celu przedstawienia uzasadnienia projektu uchway.

Pose Andrzej Gaaewski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Na pocztku chciabym podzikowa za podzikowania, bo do problemw parlamentu i do informacji na temat udziau parlamentu w prezydencji przejd w trakcie czytania sprawozdania. Na posiedzeniu w dniu 23 maja Komisja do Spraw Unii Europejskiej rozpatrzya informacj o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. podczas polskiej prezydencji. Informacj autorstwa Ministerstwa

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

189

Pose Andrzej Gaaewski Spraw Zagranicznych przedstawi minister Maciej Szpunar, podsekretarz stanu w MSZ. Czci sektorowe omawiali ministrowie: Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jacek Dominik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansw, Andrzej Butra, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Stachaczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych, oraz Janusz Zalewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie rodowiska. Informacja zostaa podzielona na zasadnicze dwie czci. W jednej czci przedstawiono ocen realizacji priorytetw prezydencji, a w drugiej dorane dziaania wynikajce z sytuacji niedajcych si wczeniej przewidzie. Polska prezydencja bya kolejn, czwart prezydencj po wejciu w ycie traktatu z Lizbony wprowadzajcego now organizacj Unii Europejskiej, ktra istotnie zmienia sposb sprawowania przewodnictwa w Radzie Europejskiej. Przede wszystkim zmienio si kierownictwo Unii ustanowiono przewodniczcego Rady Europejskiej odpowiedzialnego m.in. za zwoywanie i kierowanie pracami Rady, potocznie zwanymi szczytami Unii, sprawy zagraniczne i polityk bezpieczestwa Unii powierzono wysokiemu przedstawicielowi Unii Europejskiej, wzmocniono pozycj przewodniczcego Komisji Europejskiej, a take zwikszono zakres odpowiedzialnoci Parlamentu Europejskiego. Sukces polskiej prezydencji mg zosta osignity m.in. dziki dobrej wsppracy midzy wymienionymi osobami i instytucjami. Traktat z Lizbony zwikszy take rol parlamentw narodowych oraz wyznaczy istotne miejsce dla konferencji przewodniczcych komisji wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej, tzw. COSAC. Niestety ta nowo z trudem przebija si do praktyki parlamentarnej i relacji pomidzy niektrymi parlamentami i rzdami, nie wyczajc polskiego, co mona zauway take w omawianej informacji, w ktrej cakowicie pominito ten wtek, tak jakby polski Sejm i Senat nie byy istotn reprezentacj Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomn, e podczas prezydencji oprcz wielu spraw biecych Sejm i Senat byy odpowiedzialne za przeprowadzenie licznych spotka parlamentarzystw europejskich, w tym dwch posiedze COSAC oraz spotkania marszakw wszystkich izb parlamentw narodowych, powiconych parlamentarnemu wymiarowi polityki zagranicznej i bezpieczestwa. Zreszt spotkanie, o ktrym wspomniaem, zakoczyo spr, ktry trwa przez ponad rok, pomidzy Parlamentem Europejskim a parlamentem narodowym. To swoisty sukces naszego parlamentu, a szczeglnie obu marszakw. Swoistym novum jest unormowana traktatowo wsppraca trzech pastw czonkowskich kolejno sprawujcych prezydencj, czyli tzw. trio, ktre w naszym przypadku obejmuje Polsk, Dani, obecnie sprawujc prezydencj, i Cypr, przejmujcy j od Dani w lipcu

biecego roku. Dla Polski niebagateln spraw bya bardzo dobra wsppraca z Wgrami, od ktrych przejlimy prezydencj. Z tego powodu rzd przedstawi informacj o przebiegu polskiej prezydencji w duszym przedziale czasowym, obejmujcym take przygotowania do objcia przewodnictwa oraz projekcje dziaa, ktre s lub bd kontynuowane podczas kolejnych prezydencji trio. Zmiany wniesione przez traktat lizboski spowodoway zmian charakteru rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Z ca pewnoci moemy stwierdzi, e obecny ksztat prezydencji w mniejszym stopniu kreuje j na wydarzenie polityczne. Jest to raczej przedsiwzicie organizacyjne, w ktre angauj si wadze, administracja centralna, parlament, samorzdy i dziesitki instytucji i organizacji pozarzdowych. Celem przygotowa polskiej prezydencji byo to, aby ukaza Polsk jako pastwo sprawne i efektywne, jako pastwo, ktrego administracja jest w stanie podj si realizacji najwaniejszych wyzwa, przed jakimi stoi Unia Europejska stwierdzi minister Szpunar, przedstawiajc ocen przebiegu prezydencji podczas posiedzenia komisji. Polski rzd wykorzysta prezydencj do promowania nie tylko Polski i jej stolicy, ale take regionw, organizujc istotne spotkania i konferencje poza Warszaw. Szkoda, e na posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej nie przyby przedstawiciel ministra kultury, eby zreferowa kulturalny i promocyjny aspekt polskiej prezydencji. Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej podkrelano, e na debat o przebiegu i wnioskach z zakoczonej polskiej prezydencji powicono zbyt mao czasu, co skutkowao powierzchownoci dyskusji. Jak ju wspomniaem, prezydencja nie ma charakteru przywdczego, lecz w znacznym stopniu skupia si na organizacji wydarze, co nie przeszkadza w inicjowaniu tematw istotnych z punktu widzenia pastwa sprawujcego prezydencj. Tematy te byy zawarte w programie polskiej prezydencji i zostay przedstawione jako trzy cele strategiczne: pierwszy cel to denie do wikszej integracji, inwestowanie w Europ i sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu, drugi cel to wielowymiarowe bezpieczestwo obejmujce bezpieczestwo energetyczne, ywnoci, wewntrzne oraz wzmacnianie polityki bezpieczestwa i obrony, trzeci cel to przejrzysta i stabilna polityka ssiedztwa, otwarto i wsppraca. Realizacja celw specycznych dla polskiej prezydencji nie oznaczaa prby wykorzystywania ich dla naszych narodowych interesw. Myl przewodni celw strategicznych byo zainteresowanie pastw czonkowskich Unii zagadnieniami europejskimi istotnymi z polskiego punktu widzenia. W tym momencie warto przypomnie podstawow zasad znan wszystkim politykom zajmujcym si sprawami europejskimi, e prezydencj sprawuje si w imieniu wszystkich pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

190

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Andrzej Gaaewski Niestety politycy opozycji czsto nie chc o niej pamita i stawiaj rzdowi PO i PSL zarzut, e nie wykorzysta czasu prezydencji do przeforsowania niektrych spraw. Powracajc do zaoonych priorytetw, naley zwrci uwag, e okres prezydencji Polski przypad na czas gbokiego kryzysu gospodarczego, zwaszcza w zakresie zaduenia pastw strefy euro. Nienaleca do strefy euro Polska stosunkowo niewiele moga zdziaa w celu zwalczania tego kryzysu, pomimo tego zrobiono wszystko, co w tych warunkach byo moliwe. Realizujc pierwszy priorytet polskiej prezydencji, doprowadzono do uchwalenia pakietu szeciu aktw ustawodawczych, tzw. szeciopaku, bdcych ramami formalnoprawnymi dla zwikszenia dyscypliny nansw publicznych. Mona to niewtpliwie zaliczy do sukcesw rzdu. W trakcie prezydencji udao si doprowadzi do uzgodnie politycznych istotnych aktw prawnych z dziedziny usug nansowych, ktre przede wszystkim wzmacniaj nadzr nad instytucjami nansowymi Unii Europejskiej. Polska zwracaa szczegln uwag na dziaania stymulujce wzrost gospodarczy, ktre obok dziaa dyscyplinujcych mog doprowadzi do opanowania sytuacji kryzysowej, dlatego wanym aspektem polskiej prezydencji bya kwestia negocjacji wieloletnich ram nansowych na lata 20142020. Polsce przypada szczeglna rola wsuchiwania si w gosy poszczeglnych podmiotw uczestniczcych w tym procesie po to, aby przygotowa ramy negocjacji dla prezydencji duskiej. W dyskusj wczono take parlamenty narodowe pastw czonkowskich. Wanym wydarzeniem naszej prezydencji byo Forum Jednolitego Rynku w Krakowie, z udziaem 1200 reprezentantw wszystkich rodowisk zainteresowanych sprawnym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem rynku wewntrznego. Efektem spotkania byo przyjcie przez uczestnikw tzw. deklaracji krakowskiej, bdcej wyrazem zdecydowanego poparcia na rzecz inicjatyw zawartych w akcie o jednolitym rynku. Jednym z kluczowych elementw zaangaowania polskiej prezydencji w obszarze rynku wewntrznego byo rwnie zakoczenie prac nad systemem jednolitej ochrony patentowej, ktre toczyy si przez ponad 30 lat. Kolejny priorytet odnosi si do szeroko pojtego bezpieczestwa obejmujcego midzy innymi bezpieczestwo energetyczne. W ramach rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej naczelny priorytet zosta nadany wymiarowi zewntrznemu, tj. wzmocnieniu pozycji Unii Europejskiej w midzynarodowym dialogu energetycznym. Wanym osigniciem polskiej prezydencji by istotny postp w pracach nad projektem dyrektywy w sprawie efektywnoci energetycznej.

Prace poszczeglnych prezydencji w obszarze bezpieczestwa wewntrznego zdeterminowane s przez program sztokholmski okrelajcy picioletni plan dziaania. Zdecydowanie najwaniejszym efektem polskiej prezydencji w tej dziedzinie byo przyjcie europejskiego paktu na rzecz zwalczania narkotykw syntetycznych. Zakoczono take prace nad zmian rozporzdzenia o agencji Frontex, majcej swoj siedzib w Warszawie, zdecydowanie zwikszajc moliwoci operacyjne i nansowe tej agencji. Najwaniejsz kwesti w obszarze migracji i azylu bya praca nad wsplnym europejskim systemem azylowym. Dziki umiejtnoci polskich negocjatorw przeamano prawie dwuletni zastj w pracach nad rozporzdzeniem dotyczcym przekazywania osb ubiegajcych si o azyl. Pomimo wzmoonych wysikw nie snalizowano niestety przystpienia Rumunii i Bugarii do strefy Schengen. Nie udao si przekona Finlandii i Holandii do poparcia tej sprawy. Bezpieczestwo ywnoci i bezpieczna ywno naleay do wiodcych priorytetw Rady ds. Rolnictwa i Rybowstwa. Podczas naszej prezydencji odbya si pierwsza debata polityczna na szczeblu ministerialnym na temat kierunkw reformy wsplnej polityki rolnej i wsplnej polityki rybackiej. Debata o bezpieczestwie zewntrznym Unii Europejskiej zdominowana bya rozwojem sytuacji w Afryce Pnocnej. Skupiono si na problematyce planowania strategicznego Unii we wsppracy z NATO. Polska prezydencja pierwszy raz w historii Unii wprowadzia do agendy wzmocnienie wsppracy z pastwami Partnerstwa Wschodniego i Rosji w zakresie wsplnej polityki bezpieczestwa i obrony. Realizacja trzeciego priorytetu polskiej prezydencji: Unia otwarta, bya kontynuacj prac prezydencji poprzedzajcych j z polskimi elementami autorskimi. Najwaniejszym dziaaniem bya realizacja polityki ssiedztwa ze szczeglnym wzmocnieniem Partnerstwa Wschodniego jako rwnolegego kierunku do kierunku poudniowego identykowanego z Uni dla rdziemnomorza oraz kontynuacja procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Podczas polskiej prezydencji zosta podpisany traktat akcesyjny z Chorwacj i odnotowano znaczny postp w negocjacjach akcesyjnych z Islandi. Polska zorganizowaa drugi szczyt Partnerstwa Wschodniego, a w przyjtej przez jego uczestnikw wsplnej deklaracji znalazy si zapisy potwierdzajce intencj dalszego pogbiania integracji krajw partnerskich z Uni. Osignicie znaczcych postpw w tym obszarze okazuje si jednak nadzwyczaj trudne. W ostatnim okresie w wikszoci z szeciu krajw objtych partnerstwem nastpi regres w zakresie przestrzegania demokracji i praw czowieka, co stanowi warunek konieczny ich zblienia z Uni. W trakcie polskiej prezydencji udao si take zmaterializowa wczenie obwodu kaliningradzkie-

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

191

Pose Andrzej Gaaewski go i niektrych powiatw polskich do obszaru uznawanego za stref przygraniczn. W ramach dziaa na rzecz wzmocnienia relacji gospodarczo-handlowych Unii Europejskiej ze wschodnimi ssiadami naley odnotowa decyzj przystpienia Rosji do wiatowej Organizacji Handlu oraz postpy w przygotowaniu umw handlowych z Ukrain, Gruzj i Modawi. Wysoki Sejmie! Polska prezydencja jest oceniana dobrze przez liczne krajowe i zagraniczne orodki opiniotwrcze. Pokazalimy, e kadry polskiej administracji s kompetentne, profesjonalne, z duym zaangaowaniem realizuj najwaniejsze wyzwania stojce przed Uni Europejsk. Udao si stworzy opini o Polsce, jako kraju dojrzaym, dobrze zorganizowanym, ktry odgrywa wan rol w polityce europejskiej stwierdzi podczas obrad komisji, i dzisiaj, pan wiceminister Szpunar. Odmiennego zdania byli przedstawiciele najwikszej partii opozycyjnej, ktrych opinie prezentowane podczas posiedzenia komisji mona streci w jednym zdaniu: wszystko le. Panie i Panowie Posowie! Informacja rzdu oprcz czci zasadniczej zawiera take interesujce zaczniki, ktrych ze wzgldw organizacyjnych nie omawiano podczas posiedzenia komisji. Naley zwrci uwag na dwa zaczniki: zacznik nr 3 informacja o wykorzystaniu rodkw z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci w Polsce (stan na 31 grudnia 2011 r.) i zacznik nr 4 plan prac nad projektami ustaw wykonujcych prawo Unii Europejskiej. Z treci zacznika nr 3 dowiadujemy si, e w drugim proczu 2011 r. Komisja Europejska zatwierdzia sprawozdania kocowe perspektywy nansowej 20042006 i wypacia salda kocowe programu Interreg III, kilku sektorowych programw operacyjnych oraz czciowo Europejskiego Funduszu Spoecznego, koczc tym samym procedury pomocowe. Polska certykowaa do Komisji Europejskiej wydatki kwalikowane poniesione na realizacj projektw w ramach programw operacyjnych w wysokoci 105% alokacji. Rozliczenia projektw realizowanych w ramach Funduszu Spjnoci nie zostay jeszcze zamknite. Polska do koca 2011 r. przekazaa do Komisji Europejskiej wnioski i patnoci w wysokoci 97,8% alokacji. Mona zauway, e Polska niezwykle sprawnie wykorzystaa fundusze Unii Europejskiej z perspektywy nansowej 20042006. Programy realizowane w ramach perspektywy nansowej 20072013 s w fazie realizacji. Do koca 2011 r. zaangaowano rodki Unii Europejskiej w wysokoci 82% alokacji. Wskanik ten jest bardzo dobry i pokazuje wysokie zdolnoci absorpcyjne realizatorw projektw.

Zacznik nr 4 pokazuje sposb realizacji przez Polsk obowizku dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. Tabelka zawiera 31 aktw prawnych, ktre nie zostay jeszcze wczone do polskiego porzdku prawnego, przy czym w wikszoci przypadkw dotyczy to dokumentw, ktre maj roczne lub niespena roczne opnienie. Niestety, wrd pozostaych aktw prawnych Unii Europejskiej a w szeciu przypadkach Polska nie uchwalia odpowiedniego prawa przez osiem lat, a wic od czasu przystpienia do Unii Europejskiej. Przypadki te dotycz przede wszystkim ochrony rodowiska, a w szczeglnoci emisji dwutlenku siarki i tlenkw azotu, gospodarki opakowaniami i recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji, ale take prawa owieckiego. Jedna ustawa dotyczy GMO, a jedna czasu pracy kierowcw. W zwizku z tym nasuwa si pytanie, czy niedostosowanie do prawa unijnego jest obcione karami, ktre Polska musi paci? Konkludujc, przekazuj ostateczn opini Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ktra biorc pod uwag zawarto informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec grudzie 2011 r., rekomenduje Wysokiej Izbie przyjcie informacji. Dodam ze swojej strony, e jako sprawozdawca oczekuj od rzdu uzupenienia tej informacji o cz dotyczc wkadu Sejmu i Senatu w przebieg prezydencji i realizacj jej priorytetw, oczywicie w innym trybie. Mam nadziej, e to bdzie nowy zwyczaj od nastpnego razu. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. Sejm ustali, e w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 10-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. Pierwsza gos zabierze pani posanka Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska.

Pose Agnieszka Pomaska:


Bardzo dzikuj. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posowie! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. Pan przewodniczcy pose sprawozdawca Andrzej Gaaewski dosy wyczerpujco opowiedzia nam o przebiegu polskiej prezydencji, ja postaram si moliwie zwile powiedzie w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej o tym, co moim zdaniem jest najwaniejsze.

192

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Agnieszka Pomaska Zaczn od tej uwagi, ktra bya zawarta w wypowiedzi posa sprawozdawcy, e opini opozycji mona by skreli krtko: wszystko le. Z jednej strony tak, z drugiej strony, przysuchujc si opiniom opozycji w sprawie przebiegu prezydencji, zarwno na posiedzeniu komisji, a my z panem posem Szczerskim czy z posem Iwiskim mielimy okazj spotka si podczas konferencji bodaje w lutym w tej sprawie, nie znalazam tak naprawd adnych konkretw, co tak naprawd byo le i myl, e w moim wystpieniu to uzasadni. Na pocztku chciaabym przytoczy sowa przywoanego ju tutaj przewodniczcego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, ktry oceniajc prezydencj, wyranie podkreli, e polskie przewodnictwo podtrzymao ducha partnerstwa w instytucjach europejskich oraz w pastwach czonkowskich Unii. Doda take, e polska prezydencja pracowaa z wielkim profesjonalizmem i z wielkim entuzjazmem. Bardzo si cieszy, e 30 lat po wprowadzeniu stanu wojennego Polska wykazaa przywizanie do Europy, demokracji oraz wsplnych europejskich wartoci. Opinie te potwierdzili rwnie posowie do Parlamentu Europejskiego z wielu krajw w trakcie wizyty premiera Donalda Tuska w Strasburgu. Przystpujc do organizacji prezydencji, bylimy wiadomi zmian wynikajcych z zapisw traktatu z Lizbony. Mimo pewnych ogranicze, szczeglnie w zakresie wsplnej polityki zagranicznej i bezpieczestwa, objlimy na p roku prowadzenie obrad najwaniejszej, obok Parlamentu Europejskiego, unijnej instytucji, jak jest Rada Unii Europejskiej. Logistycznie odbyo si to bez zarzutu. Udao nam si doprowadzi do sprawnych i efektywnych obrad, wypeniajc wszystkie nasze zobowizania administracyjne, legislacyjne i polityczne. Jak wielkie to byo wyzwanie logistyczne, niech wiadcz liczby. W trakcie prezydencji odbyo si w Polsce 450 spotka na szczeblu ministerialnym i eksperckim. W zwizku z tym odwiedzio nas 30 tys. delegatw pastw i instytucji Unii. Na rzecz prezydencji pracowao 1200 urzdnikw specjalnie do tego przygotowywanych. Pi miast penio rol centrw spotka polskiej prezydencji. W tym miejscu warto je wymieni, bo rwnie miay duy wkad w t prezydencj, a wic byy to Sopot, Wrocaw, Krakw, Pozna i Warszawa. Co ciekawe w czasie prezydencji przeprowadzono 1400 projektw i wydarze artystycznych promujcych Polsk. Trudno wymieni jakie najwaniejsze wydarzenie czy najwikszy sukces polskiej prezydencji. Jest ich co najmniej kilka. Po pierwsze, szeciopak, czyli pakiet dyrektyw i rozporzdze, ktre wzmacniaj nadzr nad nansami pastw strefy euro. Stanowi on dzi podstaw dla wypracowania nowych rozwiza antykryzysowych. Bez niego Unii byoby zapewne jeszcze trudniej wyj z kryzysu. Kolejny sukces to traktat akcesyjny z Chorwacj. Mimo e negocjo-

waa go rwnie prezydencja wgierska, to Polska przygotowaa traktat i doprowadzia do jego podpisania 9 grudnia ub.r. Otworzyo to czonkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej, ju 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie si czonkiem Unii Europejskiej. Polska posuna take do przodu negocjacje z Islandi. Wanym osigniciem prezydencji byo wynegocjowanie w ramach wzmocnionej wsppracy wsplnego patentu europejskiego, a negocjacje te trway prawie 30 lat. Poza tym udao nam si z powodzeniem zakoczy bj o budet na rok 2012, a take utrzyma na stole negocjacyjnym propozycje Komisji Europejskiej co do ram nansowych Unii Europejskiej na lata 20142020. Naszym sukcesem jest te zgoda na utworzenie Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji. Mwic o polskiej prezydencji, nie mona te zapomnie o rozpoczciu negocjacji umw handlowych z Gruzj i Modawi i uwzgldnieniu mandatu dla Komisji Europejskiej na negocjacje z Azerbejdanem i Turkmenistanem umw o dostawach gazu. Podtrzymuj pogld, e wschodni wymiar europejskiej polityki ssiedztwa, cznie z Partnerstwem Wschodnim, jest nadal okrtem agowym polskiej polityki zagranicznej, a take naszej prezydencji. Prezydencja to sze miesicy, a aktywno Polski, jeli chodzi o ten kierunek, rozkadamy na wiele lat, krok po kroku, czasami szybciej, czasami wolniej, ale konsekwentnie na drodze tych krajw do demokratyzacji, wolnoci i swobd bliskich Unii Europejskiej. W tym kontekcie wszystko, co wydarzyo si w trakcie polskiej prezydencji, miao sens i due znaczenie. W Warszawie doprowadzilimy do zorganizowania szczytu Partnerstwa Wschodniego, a w Poznaniu, co rwnie wane, forum spoeczestwa obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, w ktrym wzili udzia przedstawiciele ponad 150 organizacji pozarzdowych z krajw Unii Europejskiej i pastw partnerstwa. To forum potwierdzio nasze przekonanie, e musimy wzmacnia filary spoeczestwa obywatelskiego w krajach partnerstwa. Przy tej okazji chciaabym wicej powiedzie o utworzeniu Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji, czyli nansowanie projektw, przyznawanie grantw organizacjom pozarzdowym w takich krajach, jak: Biaoru, Ukraina, Tunezja czy Egipt. Ten projekt wydaje si niezwykle wany. Mam nadziej, e bdzie rwnie mocno kontynuowany, tak e wspomniana wsppraca z krajami Partnerstwa Wschodniego dziki Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji bdzie wzmocniona. Jeszcze kilka sw o negocjacjach budetowych, bo s one niezwykle wane dla Polski. Perspektywa budetowa na lata 20142020, przygotowana przez Komisj Europejsk, jest dla Polski bardzo satysfakcjonujca. Pozwoli ona na kontynuacj wielkiego planu rozbudowy polskiej infrastruktury, wzmacniania rolnictwa i kapitau ludzkiego. W ramach tej perspektywy wci liczymy na okoo 7080 mld euro.

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

193

Pose Agnieszka Pomaska Utrzymanie dotychczasowego modelu podziau rodkw oznacza, e nadal bdziemy otrzymywa wsparcie nansowe Unii Europejskiej w ujciu horyzontalnym, to znaczy w rnych obszarach. Nadal na poziomie centralnym i regionalnym Unia nansowa bdzie jednoczenie budow autostrad, linii kolejowych, ale te bdzie wspiera wysze uczelnie, innowacyjne pomysy i wynalazki przedsibiorcw, nie wyczajc edukacji i szkole. Warto te wspomnie o parlamentarnym wymiarze prezydencji. Odbyo si mnstwo spotka, gwnie w polskim parlamencie. Tych wszystkich konferencji nie bd przytaczaa, ale chociaby spotkanie przewodniczcych COSAC, czyli spotkanie przewodniczcych komisji do spraw europejskich, ktre odbyo si w Warszawie w lipcu, byo takim pocztkiem tych spotka. Odbyy si rwnie spotkania midzy innymi na temat rynku wewntrznego, polityki wschodniej, bezpieczestwa energetycznego, wsplnej polityki rolnej, jednolitego rynku czy spotkanie sekretarzy generalnych parlamentw Unii Europejskiej. Chc powiedzie o jeszcze jednej sprawie, ktra nie jest ani sukcesem ani porak. Przypominam, e w trakcie polskiej prezydencji odbyy si wybory parlamentarne. Kiedy przygotowywalimy si, Polska przygotowywaa si nie do wyborw, ale do prezydencji, wieszczono taki scenariusz, e w zwizku z tym, e w tym czasie bd si odbywa wybory, bdzie chaos, Polska nie zda tego egzaminu. Stao si zupenie inaczej. Polska prezydencja, mimo e byy wybory i sprawy europejskie rwnie byy przedmiotem debaty politycznej, sporw politycznych podczas kampanii wyborczej, odbya si bez adnych zakce, bez adnego zarzutu, rwnie dlatego, e bya dobrze przygotowana nie tylko przez polskich politykw, ale take przez polskich urzdnikw. Oni swoje zadanie wykonali wzorowo, niezalenie od sytuacji na polskiej scenie politycznej. Myl, e w tym miejscu warto im podzikowa. Na koniec chciaabym wspomnie o pozytywnym ocenieniu przez Polakw polskiej prezydencji. Wedug bada OBOP-u 68% Polakw uwaa, e Polska dobrze poradzia sobie z prezydencj, i myl, e to te jest warte podkrelenia. Panie i panowie posowie, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wnosi o przyjcie informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Krzysztof Szczerski:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata o polskiej prezydencji ma w duym stopniu charakter symboliczny. Zamiast wielkiej podsumowujcej fety rozmawiamy przy prawie pustej sali, bez wikszego entuzjazmu, bez premiera, bez ministra spraw zagranicznych, nawet bez ministra Dowgielewicza, ktry by odpowiedzialny za prezydencj, bo ju zdy si ulotni na zagraniczny kontrakt, a rzecznik nie wiadomo, dlaczego zosta wiceministrem rozwoju regionalnego. Debatujemy nad standardowym sprawozdaniem techniczno-biurokratycznym, ktre wedug procedury skada si co p roku, a nie nad podsumowaniem strategicznego okresu polskiej polityki europejskiej. Tak te brzmiao dzisiaj wystpienie pana ministra Szpunara. I tak wanie koczy si tu, na tej sali, historia polskiej prezydencji. Jak by powiedzia T.S. Eliot: koczy si nie hukiem, lecz skomleniem. Ale moe tak wanie naley zrobi, przej po cichu nad t prezydencj, bo te w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwoci bya to prezydencja baha i wycofana, prezydencja straconej szansy, prezydencja niepenej odpowiedzialnoci, prezydencja tysica maych krokw i adnego wielkiego celu. Jeli podsumowa j jednym zdaniem, to rzekbym, e prezydencja polska przypominaa poczt kuriersk: wozilicie pastwo nie swoje paczki pod cudze adresy, wedle zamwienia. Za tak te prac zostalicie pochwaleni, tak jak chwali si wonic. Pastwo dobrze wiecie, e jedynym elementem, ktrym moecie si pochwali, to sprawna obsuga tej poczty kurierskiej to sprawna polska administracja, ktr ja take chciabym tutaj pochwali i doceni. Boj si powiedzie, e chwal polsk administracj, boj si powiedzie, e znam wiele osb, ktre pracoway na rzecz polskiej prezydencji, a nawet cz z tych ludzi sam rekrutowaem, bo mam zaszczyt by pierwszym polskim ministrem odpowiedzialnym bezporednio za operacyjne przygotowanie polskiej prezydencji w roku 2007. Boj si powiedzie, bo nie wiem, czy tym moim chwaleniem nie zaszkodz tym ludziom, ich przyszym karierom, eby nie dotkna ich czasami karzca rka obozu wadzy. Odwa si jednak im podzikowa, bo wykonywali swoje zadania sprawnie. Pozwol sobie tylko wyrazi osobisty al, e nigdy podczas polskiej prezydencji nikt nie pamita o ludziach takich jak ja, ktrzy jeszcze pod koniec 2007 r. zaczynali prac nad polsk prezydencj. (Oklaski) To smutny obraz tego, e pami instytucjonalna pastwa przegrywa z politykierstwem, ale to jest mj osobisty al. Ale nie o administracji powinnimy tutaj mwi, tylko o polityce. Polityczny wymiar prezydencji, za ktry odpowiada Donald Tusk i jego ministrowie, a nie administracja, okaza si cakowit klap. Najbardziej brutaln ocen prezydencji wystawili sami Polacy. Niestety pani przewodniczca przedstawia

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj, pani pose. Gos ma pan pose Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwo.

194

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Krzysztof Szczerski tylko jeden element bada, ktre byy przeprowadzane. Tymczasem wanie w tyme badaniu opinii publicznej w styczniu 2012 r. 45% respondentw odpowiedziao, e Polska w czasie prezydencji nie bya wystarczajco aktywna. Duy odsetek negatywnych odpowiedzi przeoy si na rwnie krytyczn ocen tego, ile Polsce udao si osign w czasie prezydencji. A 53% Polakw odpowiedziao, e nie osignlimy wiele, a co najgorsze, odsetek osb twierdzcych, e niezalenie od tego, jakie pastwo sprawuje prezydencj, i tak decyduj najsilniejsze pastwa czonkowskie, wzrs po naszej prezydencji do 77% Polakw. (Oklaski) 61% Polakw stwierdzio te w tym badaniu, e prezydencja nie przyczynia si do poprawy sytuacji w stree euro. To w zasadzie mogoby starczy za ca nasz opini o prezydencji. Polacy nie dali si uwie jej rzekomemu splendorowi, ocenili rzecz na chodno, wystawili prezydencji w jej politycznym wymiarze ocen niedostateczn. Myl, e byo wiele powodw, dlaczego tak si stao, wymieni tylko 5. Sam z moimi studentami przygotowaem 310 stron ksiki na temat oceny polskiej prezydencji i szczegowo, punkt po punkcie, rozprawiamy si tam ze wszystkimi elementami tej prezydencji. Dzisiaj nie mam na to czasu, z 300 stron zrobi tylko 5 elementw. Pierwszy. Polska prezydencja bdnie zdeniowaa ostateczny ksztat prezydencji polizboskiej, ktry po traktacie z czasem si formowa. Zdeniowaa go jako model prezydencji wycofanej. Wyglda to tak, jakby z traktatu z Lizbony wycignito wnioski maksymalnie ograniczajce prezydencj, nie prbowano aktywnie zdoby dla niej pl, ktre powodowayby, e przysze prezydencje byyby silniejsze, a nawet bardziej istotne, ni mwi o tym sam traktat. Praktyka polska ukierunkowaa si na model prezydencji, w ktrym ma ona w rzeczywistoci charakter zarzdzajcy procesem decyzyjnym na poziomie Rady Unii, grup roboczych i COREPER, a nie taki, ktry deniuje cele polityczne Europy. Sabo polskiej prezydencji wie si bezporednio z drugim elementem krytyki, czyli kontekstem wyborczym. Przebiego to moe dobrze, ale trzeba pamita o tym, e kontekst wyborczy by cay czas brany pod uwag przez obz rzdzcy przy okazji polskiej prezydencji. Jeli przestudiowa wystpienia politykw koalicji na rok przed prezydencj, wida bardzo wyrane wahanie, wanie w kontekcie wyborczym, co do tego, czy prezydencja ma by bardzo polityczna i uyta w kampanii, bo bdzie to suyo szansom na zwycistwo, czy te odwrotnie wtedy naley mwi, e prezydencja w zasadzie jest ju bez znaczenia, w takim razie w wyborach ma rol drugorzdn. To wahanie byo widoczne a do ostatnich chwil ustalania strategii kampanii i strategii prezydencji. Std te ciga redenicja celw prezydencji. Cigle si zmieniay ich ilo i charakter, dlatego e nie bardzo wiadomo byo, jak wykorzysta t prezy-

dencj w kampanii wyborczej, stawia na ni, czy nie stawia. To byo szczeglnie istotne, dlatego e, jak dobrze pamitamy, szefem programowym strategii wyborczej Platformy by minister spraw zagranicznych, ktry by odpowiedzialny za prezydencj. Zaj si kampani, a nie prezydencj. Ma to szczeglne znaczenie, i to jest trzeci wany element naszej krytycznej analizy, w zwizku z, niestety, obecnym kryzysem. Polska prezydencja niestety nie wzia na siebie penej odpowiedzialnoci, co wicej, nie wzia nawet jej istotnej czci. W mniemaniu przecitnego Europejczyka druga poowa roku bdzie miaa twarz tandemu Sarkozy i Merkel, a nie polskiego premiera. Stanowi to bardzo powany mankament polskiej prezydencji. Nie wzilimy odpowiedzialnoci za kryzys. Mona nieco ironicznie podsumowa, e w czasie kryzysu Polska zastanawiaa si nad tym, co powiedzie, a Merkel z Sarkozym co zrobi, i to jest istotna rnica. Oczywicie mwilimy bardzo duo, aczkolwiek nawet te sowa nie zawsze byy odpowiedzialne. Pamitamy wystpienie pana ministra Rostowskiego w Parlamencie Europejskim, ktry nawoywa do tego, aeby eurodeputowani zafundowali swoim dzieciom zielone karty do Stanw Zjednoczonych. To by wielki skandal w Parlamencie Europejskim, byem tego wiadkiem. Niemniej jednak nawet jeli sowa nie zawsze byy powane, to byy gwnie sowa. Faktem pozostaje to, e polska prezydencja bardziej zajmowaa si opowiadaniem o kryzysie, podczas gdy decyzje podejmowa kto inny, decyzje, ktre w efekcie przyniosy podzia Europy, wbrew temu, co miao by celem polskiej prezydencji. Pakt skalny i wszystko to, co dzieje si dzisiaj w Unii, dzieli Europ, a nie jednoczy. Ratowalimy Europ tylko sowem, a w sensie twardych faktw dziao si zupenie inaczej. W efekcie sprawy wymkny si spod kontroli polskiej prezydencji, take dlatego, e wanie bylimy zdecydowani na model prezydencji administracyjnej, kontynuacyjnej, wycofanej, a nie innowacyjnej. Najlepszym tego dowodem jest jeden z najwikszych skandali polskiej prezydencji, czyli umowa ACTA, przyjta w ogle poza jakimkolwiek kontrolowaniem tego, co si dzieje. Potem na posiedzeniu rady rybowstwa i rolnictwa Donald Tusk musia yka t ab, jeszcze nie do koca j przekn, wszyscy jeszcze mamy t ab w gardle. Czwarty punkt krytyki polskiej prezydencji odnosi si do tego, co Polska chciaa wskaza jako najwikszy sukces prezydencji. Oczywicie miay nim by umowa stowarzyszeniowa Unia Ukraina, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, tego typu elementy. Jeli chodzi wanie o te dwa najwaniejsze punkty, a szczeglnie o umow Unia Ukraina To s najwaniejsze punkty prezydencji, a nie te, ktre przedstawiane s jako nasze rzekome sukcesy, czyli szeciopak, kompromis budetowy na 2012 r. czy akcesja Chorwacji, bo, powiedzmy sobie wprost, czy Polska sprawowaaby t prezydencj, czy sprawowaby j ktokolwiek inny, to i tak to by nastpio bu-

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

195

Pose Krzysztof Szczerski det na 2012 r. i tak zostaby uchwalony, Chorwacja i tak by wesza do Unii Europejskiej, szeciopak te byby uchwalony bez wysiku polskiej prezydencji. To, co miao by innowacyjne, czyli na przykad umowa stowarzyszeniowa Unia Ukraina, jest po prostu cakowit klap. Dzisiaj dobrze widzimy, jak wielk cen pacimy za to, e polska prezydencja nie bya w stanie docisn kolanem podpisania umowy Unia Ukraina. Zostawia to rzekomo na przyszy okres. Dzisiaj jestemy duo dalej, jeli chodzi o zblienie Ukrainy i Unii Europejskiej, ni bylimy pod koniec polskiej prezydencji, wanie dlatego, e nie potralimy docisn tej umowy ani wykorzysta tego atutu, jakim bya prezydencja. W efekcie na pocztku 2012 r., i to te jest bardzo bolesna ocena, sam pan premier Tusk ogosi, e nie jest pewny, czy Unia przetrwa. To zadziwiajce stwierdzenie kogo, kto przed chwil za t Uni odpowiada i wanie zakoczy polsk prezydencj. Stycze 2012 r., premier Tusk: Unia niekoniecznie musi przetrwa. Jest jeszcze pity punkt, na ktry chciabym tylko zwrci uwag, bo czas mi si koczy, a umyka on gwnemu nurtowi ocen. Chodzi o kwesti kulturow, o dyskusj o kulturze i cywilizacji europejskiej. Politycznie mogo by rnie, ale przecie prezydencja dawaa moliwo zainicjowania nowej debaty na temat problemw kultury i cywilizacji europejskiej. Niestety, instrument, ktry w tym celu mielimy, czyli Kongres Kultury Europejskiej, zosta cakowicie zaprzepaszczony, sta si totalnie poprawnym spotkaniem tych samych znanych autorytetw. W efekcie adnej odwanej debaty, nawet w tej kwestii kulturowej, Polska nie zainicjowaa. (Dzwonek) Co zapamitamy z polskiej prezydencji? Zapamitamy bczki i przemwienie ministra Sikorskiego w Berlinie, cho w zasadzie jedno i drugie to to samo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo skadam zatem wniosek o odrzucenie informacji rzdu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Witold Klepacz, Ruch Palikota.

Pose Witold Klepacz:


Dzikuj bardzo. Szanowny Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawi opini mojego klubu o informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r., czyli w okresie polskiej prezydencji.

Polska prezydencja w Unii Europejskiej bya ogromn szans na zaprezentowanie si Polski jako kraju gboko zaangaowanego na rzecz integracji europejskiej, potracego koordynowa prace w ramach caej Rady Unii Europejskiej, zdolnego realizowa projekty oglnoeuropejskie. Niestety, ta szansa nie zostaa wykorzystana. W ramach prezydencji zajmowalimy si raczej sprawami drugorzdnymi, mona powiedzie, administracyjnymi i porzdkowymi. Wystpienia pana ministra i szanownych posw z Platformy Obywatelskiej w tej debacie to potwierdziy. To bya prezydencja bardzo nierwna. Polska prezydencja, pomimo bardzo ambitnych priorytetw, pocztkowo bya wycofana, oddalicie pastwo pole dziaania Berlinowi i Paryowi. Rzd nie mia wypracowanej wizji polskiej prezydencji. Ta wizja pojawia si dopiero pod koniec prezydencji, a powinno by odwrotnie. Minister spraw zagranicznych przedstawi wwczas pogbion reeksj nad przyszoci Unii Europejskiej, zawierajc konkretne postulaty wzmocnienia roli Komisji i Parlamentu Europejskiego w celu budowy federalnego ksztatu Unii. W trakcie tego wystpienia przeciwstawi si rwnie opiniom, e to rozszerzenie Unii Europejskiej byo rdem dzisiejszego kryzysu gospodarczego. W tym zakresie to wystpienie naley oceni pozytywnie. Natomiast analizujc jego pozostae fragmenty, trudno oprze si wraeniu, e s one wymierzone przeciwko interesom zwykych Europejczykw. Unia, wedug sw ministra Sikorskiego, to kontynent redukcji praw socjalnych, ci w wydatkach publicznych oraz upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia, a instytucje europejskie powoane s przede wszystkim do dyscyplinowania pastw narodowych w kwestii decytw budetowych. W tym miejscu nie sposb nie upomnie si o Europ socjaln, europejski program inwestycji w infrastruktur, budownictwo mieszkaniowe, edukacj, badania naukowe i usugi publiczne. Takie wanie postulaty byy zgaszane przez lewic w Parlamencie Europejskim. Stanowczo sprzeciwiamy si dotychczasowej polityce, ktrej skutki oznaczaj wicej nierwnoci i mniej sprawiedliwoci. Za sowami pana ministra Sikorskiego tosamo narodowa, religia, styl ycia, moralno publiczna kryje si nic innego, jak sprzeciw wobec uznania za uniwersalne praw osb homoseksualnych do niedyskryminacji i ycia w formalnych zwizkach, sprzeciw wobec praw kobiet do decydowania o macierzystwie. Oznacza to odrzucenie uniwersalnych koncepcji praw jednostki. To take odrzucenie uniwersalnej zasady wiatopogldowej neutralnoci pastwa. Gosy oceniajce okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej najczciej sprowadzaj si do komentarzy o wietnej atmosferze, o budowaniu dobrego wizerunku naszego kraju. Jednoczenie Jos Manuel Barroso stwierdzi, e spenilimy pokadane w nas oczekiwania. W kontekcie dokona naszego kraju w okresie prezydencji nie wiem, czy odczytywa

196

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Witold Klepacz te sowa jako pochwa, czy jako ironi. Moe po prostu zbyt wiele po polskiej prezydencji si nie spodziewa. Bya komisarz, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Danuta Hbner stwierdzia, e gwnym wyzwaniem polskiej prezydencji byo stworzenie przekonania, e Polska jest odpowiedzialnym czonkiem Unii Europejskiej, ktry zabiega o wsplny interes unijny i stabilno. Jeli rzd postawi sobie rwnie ambitne cele, to rzeczywicie moe uzna t prezydencj za udan. Jednoczenie eurodeputowana stwierdzia, e nie ma dzi adnych argumentw, e Polska co sobie zaatwia t prezydencj. Jest to dobre podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Po raz kolejny okazao si, e gabinet Donalda Tuska lepiej sprawdza si w kreowaniu wizerunku ni w realnym rzdzeniu. Oczywicie wane jest, eby sprawowa prezydencj w duchu europejskim, a jednoczenie przeforsowa co istotnego dla swojego kraju. Skuteczne prezydencje polegay na tym, by wpisa w nie wane rozwizania dla swoich krajw. Niemcy wywalczyy w czasie swojej prezydencji korzystny dla siebie traktat lizboski, Francja uzyskaa pakiet klimatyczny, a Wgry strategi naddunajsk. Polsce ta sztuka si nie udaa, gdy rzdowi zabrako pomysu i konsekwencji. Istotne kwestie podnoszone zgodnie przez opozycj dotyczyy renegocjacji pakietu klimatycznego czy wyrwnania dysproporcji w dopatach dla rolnikw pomidzy krajami starej Unii a krajami, ktre, tak jak Polska, weszy do Unii po jej rozszerzeniu. Skandalem okazaa si umowa ACTA. Niestety, trzeba jeszcze raz powtrzy, e przez okres polskiego przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej centrum Unii nie znajdowao si w Warszawie, tylko w Berlinie i w Paryu. Paradoksalnie najwaniejsza kwestia, z jak musiaa poradzi sobie Unia w tym okresie, czyli kryzys w stree euro, w ogle naszego kraju nie dotyczya. Wynikiem tego stanu rzeczy byo marginalizowanie roli polskiego rzdu w tworzeniu jednego z najwaniejszych dokumentw ostatnich lat, czyli pakietu skalnego dla strefy euro. Ciko rwnie mwi o wielkim sukcesie naszej prezydencji w kontekcie podpisania traktatu akcesyjnego przez Chorwacj. Najtrudniejszy etap negocjacji midzy Uni a Chorwacj przypad na okres prezydencji wgierskiej. Ju przed jej kocem byo wiadomo, e polskiej prezydencji zostan do rozstrzygnicia jedynie kwestie formalne. Jednoczenie upad priorytet Europy otwartej. Nie tylko nie rozszerzono strefy Schengen o Rumuni i Bugari, ale wci samo Schengen jest kwestionowane na przykad we Francji. Niestety, polskiej prezydencji nie udao si rwnie przybliy Ukrainy do Unii Europejskiej, co mogo mie swj szczeglny wymiar w kontekcie zbliajcych si mistrzostw Europy w pice nonej. Ponadto brak zdecydowanych dziaa zogniskowanych na zblienie z naszym wschodnim ssiadem

bardzo szybko obrci si przeciwko nam. Kontrowersje wywoane procesem Julii Tymoszenko jasno pokazay, e Ukraina coraz bardziej oddala si od Unii. Polska staa si rwnie poredni oar tych wydarze w zwizku z prb bojkotu Euro przez czoowych politykw europejskich. Instytucje pozarzdowe rwnie widz w polskiej prezydencji wiele niewykorzystanych szans. Dyrektor europejskiego biura Amnesty International Nicolas Beger stwierdzi, e Polska odniosa pewien sukces w wielostronnych dyskusjach na temat midzynarodowej ochrony emigrantw. Zostao to jednak przesonite bezczynnoci w kwestii wspudziau pastw europejskich w programie nielegalnych transferw i tajnych wizie CIA, w tym cakowitym brakiem postpu w ledztwie w sprawie tajnych wizie w Polsce i mao ambitnym planem ochrony obrocw praw czowieka na Biaorusi. Organizacja krytykuje take polsk prezydencj za brak naciskw na wadze w Zagrzebiu, aby skoni je do wydania i ukarania zbrodniarzy wojennych z czasw wojny w Chorwacji w latach 19911995. Krytycznie do polskiej prezydencji odnosz si rwnie organizacje walczce o rodowisko naturalne. Ich zdaniem prezydencja nie spenia oczekiwa w kwestiach zwizanych z polityk energetyczn i klimatyczn. Duym bdem polskiego rzdu byo denie do przeprowadzenia wyborw parlamentarnych w kluczowym okresie polskiej prezydencji. W takiej sytuacji priorytetem rzdu byo wizerunkowe zwycistwo prezydencji, a nie rozwizanie realnych problemw. Niestety polski rzd nie potra przez okres prezydencji pokaza Europie, e jestemy liczcym si pastwem. Wydarzenia dotyczce kryzysu w stree euro pokazay jasno, e Unia jest dzi podzielona na rwnych i rwniejszych, utrwali si podzia na Uni dwch prdkoci. Rzd Donalda Tuska wobec takiej sytuacji ograniczy si jedynie do roli sprawnego administratora, o czym wiadcz dane statystyczne przytoczone przez pana ministra. Rzd nie by w stanie przeforsowa adnego z istotnych dla Polski postulatw. Niestety polska prezydencja w Radzie Europy najwiksz korzy przyniosa Platformie Obywatelskiej w kampanii wyborczej. Wobec tych argumentw nie moemy udzieli poparcia informacji rzdu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r., a wic w okresie polskiej prezydencji. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na zakoczenie zwracam si do rzdu o podpisanie i przyjcie Karty Praw Podstawowych. Kiedy rzd zamierza to uczyni? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. Gos ma pan pose Andrzej Sztorc, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

197

Pose Andrzej Sztorc:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam przyjemno przedstawi stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie informacji przedstawionej Wysokiej Izbie przez rzd o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r., to jest w okresie sprawowania polskiej prezydencji. Przedstawiony do oceny dokument wynika z przepisw ustawy z dnia 8 padziernika 2010 r. o wsppracy Rady Ministrw z Sejmem i Senatem w sprawach zwizanych z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Jest to dokument obszerny, w formie analitycznej odnosi si do poprzedzajcej prezydencji wgierskiej, jak i nastpujcej po prezydencji polskiej prezydencji duskiej. Polska sprawowaa prezydencj jako czwarte z kolei pastwo w reimie traktatu z Lizbony i czwarte nowe pastwo, ktre wstpio do rozszerzonej Unii w 2004 r. Od samego pocztku rzd zdecydowa si na ambitn i aktywn form sprawowania prezydencji. Bardzo wane byo zdecydowanie si na tak form organizacyjn, ktra pozwalaa na promowanie poszczeglnych regionw Polski, organizowanie formalnych i nieformalnych spotka w wybranych miastach Polski. Moglimy mwi o aktywnym sprawowaniu prezydencji, dotyczyo to zwaszcza podejmowania inicjatywy w zakresie relacji z krajami trzecimi, np. wspierania przez Uni Europejsk ruchw demokratycznych w rejonie Afryki Pnocnej. Doprowadzio to do przygotowania i przeprowadzenia najwaniejszego rang wydarzenia polskiej prezydencji, jakim by szczyt Partnerstwa Wschodniego. Polskiej prezydencji przywiecaa idea wikszej integracji dziaa w ramach wsplnej Europy. Rzd inicjowa rne przedsiwzicia, m.in. prezydencja polska wraz z Komisj Europejsk zorganizoway konferencj polityczn na temat rde wzrostu w Europie, co w konsekwencji skutkowao opublikowaniem komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie mapy drogowej stabilnoci i wzrostu. Celem prezydencji i deniem bya dugookresowa wizja silnej, efektywnej Europy. Podczas sprawowania polskiej prezydencji rozpoczto negocjacje kolejnych wieloletnich ram nansowych na lata 20142020. Wszystkie zaoenia i cele zostay zrealizowane, co znalazo odzwierciedlenie w raporcie prezydencji na temat postpw w negocjacjach ram nansowych. Podczas polskiej prezydencji podjte zostay istotne decyzje dotyczce realizacji polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, chodzi o tzw. nowe podejcie do negocjacji. Polska prezydencja zamkna ostatni etap procesu akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, zapewnilimy postp w negocjacjach z Islandi, zosta utrzymany proces w negocjacjach z Turcj, osignito znaczcy postp w negocjacjach z Czarnogr, Kosowem. Wysoki Sejmie! Jest rzecz oczywist, e adna prezydencja wczeniej i adna nastpna, ktra bdzie, nie rozwie wszystkich problemw, ktre s.

One nie zostan rozwizane, dlatego e przede wszystkim kada prezydencja zajmuje si najwaniejszymi problemami. I tak byo w czasie polskiej prezydencji. Natomiast s zarzuty formuowane przez opozycj i wrcz rado w przypadku tych kwestii, kiedy mona podeprze si badaniami, prawdziwymi lub nie. Musz powiedzie, e suchamy rnych ludzi. Mgbym bowiem da wiele przykadw bardzo pozytywnych opinii. To, e Polska nie zaatwiaa swoich interesw, jest rzecz oczywist. To nie jest parlament krajowy, to jest Parlament Europejski. Gdyby tak si stao, to opinia wszystkich krajw Unii Europejskiej byaby negatywna (Pose Krystyna Pawowicz: A Niemcy zaatwiaj. I co?) a ona jest pozytywna. Myl, e zaatwilimy bo pado tu sowo, e nic jedn wan rzecz. To s wanie ramy nansowe, gdzie wszystkie nasze postulaty zostay zaatwione i s w raporcie. Wysoki Sejmie! Czegokolwiek bymy nie powiedzieli, prezydencja polska i tak zostanie zapisana i jest prezydencj udan. Moemy dyskutowa, co mona byo zrobi wicej. Ewenementem, pozytywnie ocenianym, jest przeprowadzenie wyborw w czasie sprawowania prezydencji. Nikomu... (Pose Tomasz Kamiski: I wykorzystania do kampanii.) wczeniej to si nie udao. (Gos z sali: Ale czego?) Panie Marszaku! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zajmie stanowisko zgodnie z uchwa komisji. Dzikuj.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego wystpienie bdzie kontynuowa pan pose Jarosaw Grczyski.

Pose Jarosaw Grczyski:


Szanowny Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! W nawizaniu do projektu uchway w sprawie udziau Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. chciabym uzupeni wypowied mojego kolegi posa Andrzeja Sztorca. Klub PSL docenia zaangaowanie polskiej dyplomacji podczas sprawowania przez Polsk przewodnictwa w Radzie Europejskiej. Podejmowanie i przygotowanie konkretnych i merytorycznych inicjatyw posuyo do konsolidowania midzynarodowego wizerunku Polski jako aktywnego i kompetentnego czonka Unii Europejskiej. Oceniajc nasze przewodnictwo, naley zwrci szczegln uwag na wielotorowe dziaania podejmo-

198

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Jarosaw Grczyski wane z jednej strony przez rzd, z drugiej za strony dotyczy to wymiaru parlamentarnego naszej prezydencji, m.in. spotkania przewodniczcych parlamentw pastw czonkowskich Unii w naszym kraju. Mimo wielu trudnoci zwizanych przede wszystkim z trwajcym w Europie kryzysem gospodarczym, Polsce udao si dobrze kierowa Uni Europejsk. Udao si w pierwszym rzdzie podj i przeprowadzi zmiany perspektywiczne, wane nie tylko na czas kryzysu, ale majce zapewni dalsze warunki rozwoju Unii. Doprowadzenie m.in. do uchwalenia pakietu szeciu aktw prawnych, ktre maj wzmocni zarzdzanie gospodarcze w Unii Europejskiej i chroni j przed kolejnymi kryzysami, niewtpliwie jest sukcesem. Kolejnym jest nalizacja trwajcych 30 lat rozmw o wsplnym europejskim patencie. Obecnie rejestracja wynalazku we wszystkich krajach bdzie prostsza, mniej kosztowna. Przedsibiorcy skorzystaj. Pomimo pozostawania poza stref euro widoczne byy polskie wysiki suce wczeniu pastw nieposiadajcych wsplnej waluty w proces ustalania unijnych reform. Polacy wyszli z ide zasiadania przez takie kraje przy wsplnym stole, wprawdzie bez prawa gosu, ale z moliwoci biecego ledzenia debat i propozycji. To midzy innymi dziki naszym zabiegom oddalia si opcja podziau Unii na dwie grupy, tj. 17 plus 10, co grozio nam i pozostaym krajom spoza Europy pozostaniem czonkami drugiej kategorii. Za naszej prezydencji rozpoczy si rozmowy dotyczce wsplnych ram nansowych na lata 2014 2020. Polska od razu zaoya, e polityczna batalia zacznie si w roku 2012. Warszawa susznie ograniczya swoje zadanie do okrelenia, jak propozycj przyszego budetu wysunit przez Komisj Europejsk widz poszczeglne kraje europejskie. Polska zasadnie przyja Partnerstwo Wschodnie jako jeden z priorytetw. Za polskiej prezydencji udao si doprowadzi do znaczcego wzmocnienia nie tylko tzw. wymiaru poudniowego, ale i caoci polityki ssiedztwa, obejmujcej zarwno Poudnie, jak i Wschd. Polska wysza z inicjatyw utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Instrument ten ma pomc szybko i elastycznie wspiera procesy transformacyjne w krajach dcych do demokracji, na co my, Polacy, zwracamy szczegln uwag. Jak na unijne standardy, bardzo szybko udao nam si uzyska poparcie dla tej inicjatywy. Sukcesem jest zakoczenie trudnych i skomplikowanych negocjacji w sprawie umowy stowarzyszeniowej z Ukrain oraz powolny, lecz wyrany postp dotyczcy perspektywy zniesienia reimu wizowego pomidzy Uni Europejsk a krajami partnerstwa. Nie popeniono wikszych, zauwaalnych bdw, nie byo mowy o polskich wpadkach. Nasza prezydencja rnia si od poprzednich prezydencji, wgier-

skiej czy czeskiej, ktre ze wzgldu na problemy na arenie wewntrznej straciy powaanie. Jednak mimo znacznych wysikw nie udao si nam doprowadzi do wzmocnienia wsplnej polityki bezpieczestwa i obrony. Proponowane przez naszych przedstawicieli stworzenie wsplnego, staego dowdztwa planowania akcji wojskowo-cywilnych w Unii Europejskiej poparte zostao przez wszystkie kraje czonkowskie, z wyjtkiem Wielkiej Brytanii, podobnie jak w przypadku paktu skalnego, co uniemoliwio zawarcie porozumienia. Jednak pozostaa deklaracja woli wikszoci krajw, aby dalej pracowa w tym kierunku. Mamy w tym zakresie due wsparcie Niemiec i Francji. Innym niezrealizowanym zamierzeniem by brak zgody na wejcie Bugarii i Rumunii do strefy Schengen. Brak wsparcia niektrych pastw skutecznie zablokowa ten proces, pomimo dziaa chwalonej w Brukseli za swoje starania polskiej dyplomacji. (Dzwonek) Wskazuje to rwnie, e moliwoci prezydencji w niektrych przypadkach s mocno ograniczone i s uzalenione od biecej sytuacji politycznej. Mona tu przytoczy wiele komentarzy. Pozwol sobie tylko na jeden ze wzgldu na ograniczony czas: Myl, e to bya bardzo dobra prezydencja zarwno z praktycznego punktu widzenia, bo uzgodniono trudn nowelizacj paktu stabilnoci i wzrostu, budet Unii Europejskiej na 2012 r. oraz czonkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej, ale wane byo te to, e najwiksze z nowych pastw czonkowskich wnioso entuzjazm do Unii Europejskiej. Zostalimy nieco wytrceni z dotychczasowej rutyny powiedzia niemiecki eurodeputowany CDU Elmar Brok. Nam, Polakom, wsplna i bliska jest idea wsplnej Europy, podejcia wsplnotowego, ktre ma umoliwi zahamowanie trudnych sytuacji, jak w przypadku Grecji, zapobiec rozprzestrzenianiu si ujemnych tendencji na inne kraje, a z drugiej strony daje silny sygna do dziaa prowzrostowych jako elementu strategii antykryzysowej. To nasz rzd pierwszy porusza kwesti, e oprcz oszczdzania trzeba mwi o dziaaniach pobudzajcych gospodark, co dzi podnosi na przykad prezydent Francji Franois Hollande.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy.

Pose Jarosaw Grczyski:


Reasumujc, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego bdzie za przyjciem informacji Rady Ministrw o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

199

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj panu posowi. Gos ma pan pose Tomasz Kamiski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Tomasz Kamiski:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Pragn przedstawi stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie omawianej informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. Kadego roku na tej sali wysuchujemy procznych informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej, jednak w dniu dzisiejszym mamy do czynienia z sytuacj szczegln, gdy po raz pierwszy informacja ta dotyczy polskiej prezydencji. Ubolewam, e nie ma tu sternikw tej prezydencji, jej autorw, tych, ktrzy odpowiadaj za to, co si udao, i za to, co si nie udao. Z polsk prezydencj wizalimy wiele nadziei, byo wiele dyskusji, co uda nam si osign, jakie cele zrealizujemy i co ta prezydencja przyniesie Unii Europejskiej i nam. Bya to wietna okazja do pokazania naszego kraju w jak najlepszym wietle w Europie i na wiecie, wietna okazja do promocji, ale rwnie do przeforsowania rozwiza korzystnych i dla Polski, i dla Europy. Jestem jednak zwolennikiem szerszego patrzenia. Oczywicie kady debiut nie jest atwy, a nasza prezydencja bya debiutem, std Sojusz Lewicy Demokratycznej podczas trwania prezydencji nie krytykowa, nie kierowa uwag, wrcz wspiera dziaania dla dobra naszej prezydencji, dla dobra wizerunku. Dzisiaj jednak nadszed czas oceny tego okresu, oceny tego, co nam si udao zrobi, i tego, czego nam si nie udao zrobi, nadszed dzie ukazania blaskw i cieni naszej prezydencji. Ocen tego okresu naley rozpatrywa na dwch paszczyznach: paszczynie organizacyjnej i paszczynie merytorycznej. Jeli chodzi o paszczyzn organizacyjn, to niewtpliwie osignlimy sukces. Sprawdzia si nasza administracja, zday egzamin nasze kadry, w duej czci ludzie modego pokolenia, bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. To pokazuje, e te 380 mln z, bo tyle kosztowaa prezydencja, zostao wydane waciwie. Udaa nam si rwnie promocja, promocja kulturalna. Wedug rzdu do niewtpliwych i historycznych wrcz sukcesw nale take dziaania w sferze merytorycznej, takie jak przyjcie tzw. szeciopaku, wprowadzenie budetu Unii na 2012 r. czy podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacj. Wysoki Sejmie! Fakty te miay miejsce za naszej prezydencji, i bardzo dobrze, ale miejmy te wiadomo, e miayby one miejsce niezalenie od naszego przewodnictwa w Radzie Unii bd te nie. Traktat i tak zostaby podpisany, a kto by listonoszem, to jest raczej kwestia losu. To samo dotyczy tzw. szeciopa-

ku, czyli pakietu unijnych aktw legislacyjnych wzmacniajcych dyscyplin nansow. Rzd chwali si tymi wydarzeniami i przedstawia nasz prezydencj li tylko w kolorowych barwach, s jednak niestety i cienie naszej prezydencji i jest ich niemao. Nie dziwi si rzdowi, e stwierdza, i wszystko jest dobrze, ale od tego jest opozycja, aby pokaza to, czego nie udao si wykona. Po pierwsze, powanym i niedopuszczalnym bdem popenionym przez koalicj Platformy Obywatelskiej i PSL byo polityczne zawaszczenie prezydencji. Jeszcze w I proczu 2011 r. nie odbya si w Sejmie rzeczowa i merytoryczna debata na temat priorytetw naszej prezydencji. Mimo wielu wnioskw ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej taka debata nie miaa miejsca. Chcielimy, aby na tej sali wydyskutowa wsplnie priorytety tak, aby byy to priorytety nie tylko ekipy rzdzcej, ale caego parlamentu, wszystkich Polakw. Niestety, przyszed pan premier, stwierdzi, e naszym priorytetem jest to, to, i to i na tym koniec. W trakcie prezydencji rwnie o stanowiskach Polski czsto dowiadywalimy si z mediw, a mona przecie inaczej. Podam przykad rzdu premiera Leszka Millera, kiedy prowadzi negocjacje przed szczytem w Kopenhadze, w Atenach, czy w sprawie referendum dotyczcego wejcia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy to sam rzd inspirowa debaty na ten temat na sali plenarnej, tak aby bya wiedza i by mona byo wypracowa wsplne stanowisko. Po drugie, rzd chwali si i traktuje jako sukces naszej prezydencji powoanie Europejskiej Fundacji na rzecz Rozwoju Demokracji. Brzmi piknie, ale w jakim wymiarze jest to sukces? Co zrobilimy w ramach polskiej prezydencji, co zrobi Jerzy Buzek, ktry ochoczo jedzi do Tunezji i innych krajw arabskich w przypadku Wgier? Przypomn, e Polska nie kiwna nawet maym palcem w przypadku Wgier, gdzie mielimy do czynienia z ewidentnym naruszaniem zasad demokracji, gdzie przyjmowano skrajnie kontrowersyjne ustawy, jak na przykad ustaw medialn, ustaw bankow. Sprawa wpisania do konstytucji zapisu, ktry de facto uznaje najwiksz si opozycyjn za organizacj przestpcz. Czy Polska co w tym zakresie zrobia? Niestety, nic. Tworzymy fundacje na rzecz rozwoju demokracji w Biaorusi, w krajach arabskich, to dobrze, ale w przypadku Wgier nie robimy nic, udajemy, e nic si nie stao, wszystko jest okej. A dlaczego tak jest? Z prostej przyczyny: Platforma i PSL z dwiema wgierskimi rzdzcymi prawicowymi partiami nale do Europejskiej Partii Ludowej. Ot, partyjna solidarno. Z ust przedstawicieli rzdu i koalicji syszymy, i ta prezydencja nie bya wykorzystywana w kampanii wyborczej. Ot nic bardziej mylnego. Wrcz przeciwnie, robiono to dosy czsto. Przypomn synny spot telewizyjny, w ktrym wystpi komisarz Janusz Lewandowski, cho pniej mwi, e byo mu wstyd. W spocie tym pojawi si rwnie Jerzy Buzek

200

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Tomasz Kamiski jako przewodniczcy Parlamentu Europejskiego. Od pocztku byo wiadomo, a mwi to z ubolewaniem, i w przyszej perspektywie budetowej nie bdzie zagwarantowanych takich pienidzy, jak przekazywano w spocie. Przesanie tego spotu byo takie: tylko my Platforma moemy to zagwarantowa. Po czwarte, pan premier Donald Tusk obieca, e podczas prezydencji zostanie zakoczona sprawa Karty Praw Podstawowych. Obieca to Polkom i Polakom. Podczas naszej prezydencji moglimy wyj z wstydliwej dla Polski sytuacji, jak stanowi nieprzystpienie w peni do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. I tutaj te nie byo adnej aktywnoci ze strony Polski. To smutne, lecz prawdziwe. A zatem jak pastwo, ktre nie ratykowao w peni Karty Praw Podstawowych, akcentujcej bodaj w 52 artykuach elementarne zasady i wartoci ludzi pracy, mogo skutecznie uywa argumentw z zakresu obrony praw czowieka? I wreszcie po pite, sprawa, o ktr wielokrotnie apelowalimy na tej sali do rzdu, aby ten temat sta si jednym z priorytetw naszego przewodnictwa, a mianowicie ujednolicenie dopat bezporednich dla rolnikw w krajach Unii Europejskiej. Tutaj kieruj si w stron Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dobrze pamitam, jak z tej mwnicy z ust pana premiera Donalda Tuska i z ust pana premiera Waldemara Pawlaka syszelimy sowa, e nie trzeba tego wpisywa do priorytetw, gdy ten problem mieci si w priorytetach przedstawionych przez rzd. I co? I znowu nic. To podczas prezydencji moglimy zainicjowa dyskusj na temat ujednolicenia dopat. To by najlepszy okres, najlepszy moment. Prezydencja mina, rzd nie zrobi nic, a polski rolnik nadal ma mie o 150 euro od hektara mniej od niemieckiego rolnika. Przez te zaniechania polska wie w cigu najbliszych lat straci miliardy. Po szste, ju na sam koniec, za pi dwunasta, w grudniu, w ostatniej chwili sprawowania prezydencji podpisano haniebn umow ACTA. (Gos z sali: I co z tego?) Za naszej prezydencji i jeszcze po podpisaniu umowy ACTA na stronach ministerstwa rolnictwa podpisanie tej umowy byo pokazane jako sukces prezydencji, ale kiedy rozlay si protesty po caej Europie, rwnie nad Wis i w caej Polsce, bardzo szybko po cichu jako t informacj ze strony ministerstwa cignito. (Pose Krystyna Pawowicz: Jak to? Przecie premier stan na czele demonstrantw.) Po sidme, Partnerstwo Wschodnie. Pytam, gdzie s kocowe deklaracje po szczycie Partnerstwa Wschodniego. Odby si szczyt i co z tego? Panie marszaku, bardzo bym prosi uspokoi pani pose Skowrosk.

Po sme, pat w sprawie przyjcia Bugarii i Rumunii do strefy Schengen. Za to odpowiada polska prezydencja. Po dziewite, brak postpu w sprawach podatku od transakcji nansowych. O tym te wiele mwio si przed prezydencj. W czasie prezydencji nie byo o tym mowy w ogle. Po dziesite, brak inicjatywy w dziedzinie polityki spoecznej. Po jedenaste, jak tutaj syszelimy, chwalimy si konferencj klimatyczn w Durbanie, ale przecie ciar negocjacji na tej konferencji klimatycznej wzia na siebie komisarz do spraw klimatycznych, a nie polska prezydencja. Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Informacja przedstawiona przez rzd jest informacj techniczn, statystyczn, a nie merytoryczn. Nie byo wikszych wpadek syszymy taki argument. Ciesz si, e tych wpadek nie byo, ale to nie jest argument, aby przyjmowa t informacj. Oczywicie zgadzam si z opini, i nasza prezydencja (Dzwonek) Ju kocz, panie marszaku. upyna pod znakiem kryzysu w stree euro i sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce. To prawda. Zgadzam si take z tym, i tego nie mona byo przewidzie, ale przepraszam bardzo kada prezydencja do tej pory przebiegaa, przebiega i bdzie przebiega w warunkach, ktrych nie mona przewidzie, i to nie jest adne wytumaczenie dla tych zaniecha, o ktrych mwiem. I na koniec, panie marszaku, Wysoki Sejmie, chc powiedzie, e z naszej prezydencji pynie wiele wnioskw i wskazwek na przyszo, ale jeden jest chyba najwaniejszy. To konieczno konsultacji przez rzd z parlamentem stanowisk i priorytetw w polityce zagranicznej, konstytucyjny obowizek rzdu. Jake inna byaby dzisiaj debata na tej sali, gdybymy w I proczu 2011 r. rozmawiali tutaj na tej sali o tym, co nas czeka, o tym, jakie czekaj nas wyzwania, jaka powinna by nasza prezydencja. Myl i mam nadziej, e rzd wreszcie wycignie z tego faktu wnioski. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pani posanka Marzena Dorota Wrbel, Solidarna Polska.

Pose Marzena Dorota Wrbel:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko klubu Solidarna Polska w sprawie dokumentu pt.: Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r. Dokument, ktry otrzymalimy do oceny, jest bardzo obszerny i pozornie imponujcy. Gdyby rozmiary

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

201

Pose Marzena Dorota Wrbel tego dokumentu byy porwnywalne do osigni polskiej prezydencji, byoby bardzo dobrze, ale oczywicie tak nie jest. Czytajc t informacj, mona by byo odnie wraenie, e polska prezydencja to cignce si pasmo sukcesw, poczynajc od ambitnych i bardzo rozbudowanych celw, a skoczywszy na rwnie imponujcych osigniciach, gwnie w obszarze liczby spotka i jeli chodzi o tysice zestaww informacyjno-promocyjnych, ktre zostay rozdane uczestnikom konferencji. Zdecydowanie gorzej sytuacja przedstawia si, gdyby spojrze realnie i krytycznie na osignicia polskiej prezydencji. Zacznijmy od priorytetw. Pocztkowo byo ich bardzo wiele. Dopiero po krytyce czonkw Komisji do Spraw Unii Europejskiej zostay one zawone. Dzisiaj rzd prezentuje trzy gwne priorytety. S to: Integracja europejska jako rdo wzrostu, Bezpieczna Europa ywno, energia, obronno i Europa korzystajca na otwartoci. Zwrci naley uwag na fakt, e s to raczej priorytety Rady Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, e nie ma w nich nic, co byoby charakterystyczne dla Polski. Inne kraje Unii Europejskiej, sprawujc prezydencj, realizoway jednak swoje wasne zaoenia, korzystne dla siebie. Przytocz tutaj przykad Niemiec, ktre przeforsoway traktat z Lizbony, i Francji, ktra przeforsowaa pakiet energetyczno-klimatyczny, ktry jest szczeglnie korzystny dla gospodarki Francji, a zdecydowanie mniej korzystny dla gospodarek krajw nowej Unii Europejskiej, ktre s mniej rozwinite pod wzgldem technologicznym. A co zyskaa Polska w czasie swojej prezydencji? Nic, prosz pastwa, nawet wizerunkowo nie odnielimy sukcesu. Bya to prezydencja miaka, zakoczona skandalicznym wystpieniem ministra Sikorskiego w Berlinie, ktre w publicystyce okrelane jest, oczywicie zoliwie, mianem hodu berliskiego. Przyjrzyjmy si po kolei realizacji poszczeglnych priorytetw. Priorytet pierwszy: Integracja europejska jako rdo wzrostu. Oczywicie o wzrocie nie mona byo w tym okresie nawet mwi, poniewa Europ akurat ogarn kryzys. O integracji europejskiej take nie mona mwi. Raczej naleaoby twierdzi, e dotkna nas choroba dezintegracji europejskiej. Za jedno ze swoich najwikszych osigni rzd uwaa przyjcie przez Parlament Europejski tzw. szeciopaku. Jest to zestaw piciu rozporzdze i dyrektywy przewidujcy zaostrzenie regu skalnych, gwnie w stree euro, ale te obostrzenia bd dotyczyy take Polski. W przypadku zamania tych parametrw kraj, ktry dopuciby si takiego przekroczenia, bdzie karany. Gwnie ma to dotyczy czonkw strefa euro, ale pozostae kraje czonkowskie, ktre przekroczyyby limity, mog by ukarane poprzez zablokowanie moliwoci korzystania z Fun-

duszu Spjnoci. Dla Polski byoby to wyjtkowo niekorzystne. Tzw. szeciopak to wstp do paktu skalnego, ktry jest potencjalnie niebezpieczny dla Polski. Rzd w czasie prezydencji koncentrowa si gwnie na tym, by ze wzgldw prestiowych usi za stoem, przy ktrym siedz kraje euro, i temu zadaniu podporzdkowana bya realizacja innych interesw Polski, a pan Donald Tusk bez uzgodnie z parlamentem zadeklarowa nasze przystpienie do paktu skalnego. Kopoty w stree euro wyranie zdominoway w czasie polskiej prezydencji wikszo prac i trudno uzna zaproponowane w tym czasie rozwizania, analizujc je, za takie, ktre by integroway Uni Europejsk. Wrcz przeciwnie, pojawiy si propozycje faktycznego podziau Unii. Jeli skupimy si na drugim priorytecie rzdu Bezpieczna Europa ywno, energia, obronno, trudno tu te mwi o pamie sukcesw. Przede wszystkim strona polska nie podja adnych dziaa majcych na celu renegocjacj tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, ktry bardzo silnie uderzy w polsk gospodark ju od 2013 r., powodujc wzrost cen energii i potencjaln utrat 250 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Po 2013 r. polskie przedsibiorstwa, eby mc produkowa, bd musiay kupowa na aukcjach prawa do emisji CO2. Wpynie to oczywicie drastycznie na wzrost cen energii i co za tym idzie, na wzrost cen wszystkich produktw i usug i utrat wspomnianych miejsc pracy. Tymczasem w okresie polskiej prezydencji o zagroeniach tych mwia gwnie opozycja. Gbsza reeksja na ten temat nie zakcia urzdowego optymizmu ani pana premiera, ani jego obozu politycznego. Unia Europejska bdzie wic aktywnie wspiera rozwj gospodarczy Chin, Rosji, Indii czy krajw, w ktrych obostrzenia klimatyczne nie obowizuj. Szczeglnie niebezpieczne w tym kontekcie bdzie dodatkowe dalsze uzalenianie si Polski od Rosji, bo w sytuacji, kiedy zrezygnujemy z wgla, bdziemy musieli przestawi si na gaz, ktry oczywicie za gigantyczne pienidze uzyskujemy z Rosji. Ceny rosyjskiego gazu dla nas s chyba najwysze w Europie. Rzd polski w czasie prezydencji nie zapewni strategicznej roli, jeli chodzi o polski gaz upkowy w planie energetycznym Unii i nie zastopowa dziaa lobbystycznych, ktrych celem jest zahamowanie wydobycia w Polsce gazu upkowego. Polska dyplomacja nie doprowadzia do zwikszenia dopat bezporednich dla naszych rolnikw, a nale one do najniszych w Unii Europejskiej. Dla porwnania polski rolnik otrzymuje 190 euro dopaty do hektara, niemiecki okoo 340, francuski okoo 370, a biedny grecki okoo 430 i wicej. Podsumowujc ten wtek mojej wypowiedzi, pragn podkreli, e jeli chodzi o bezpieczestwo europejskie, to w tym obszarze sytuacja si nie tylko nie polepszya, ale wrcz pogorszya.

202

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Marzena Dorota Wrbel Analizujc realizacj trzeciego priorytetu polskiej prezydencji Europa korzystajca na otwartoci, pragn si odnie gwnie do sytuacji zewntrznej Unii Europejskiej. Wida bardzo wyranie, e polityk zagraniczn Unii ksztatuj najsilniejsze pastwa, czyli Niemcy i Francja. Polska nie tylko nie realizuje swoich strategicznych interesw w tym zakresie chodzi tu przede wszystkim o wzmocnienie wymiaru wschodniego polityki zewntrznej Unii Europejskiej ale wrcz czasem mamy wraenie, e Polska w ogle jakby nie ma swoich wasnych priorytetw. W strategicznym interesie Polski jest otwarcie Europy na czonkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i doprowadzenie do sytuacji, gdy ten kraj bdzie spenia warunki czonkostwa, przede wszystkim w aspekcie poszanowania praw czowieka i przejrzystoci systemu sprawiedliwoci. Tymczasem wida wyranie, e Polska utracia swoj rol wiodc w zakresie koordynacji polityki pastw rodkowoeuropejskich, o czym wiadczy podzia Grupy Wyszehradzkiej, i przestaa by autorytetem w zakresie polityki wschodniej Unii Europejskiej. Wida to wyranie na przykadzie klski szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, ktry mia by kluczowym sukcesem polskiej prezydencji. Gwnym tematem szczytu by bojkot tego spotkania przez ukaszenk. Na dodatek kraje objte Partnerstwem Wschodnim nie potpiy Biaorusi za amanie w tym kraju praw czowieka, a opozycjonista biaoruski Ale Bialacki zosta skazany na podstawie dokumentw dostarczonych reimowi przez polsk prokuratur. Biaoru za zacienia swoje stosunki, integracj z Rosj, oddajc jej pod kontrol swoje gazocigi. Prezydent Ukrainy z jednej strony twierdzi, e chce przystpi do Unii Europejskiej, sugerowa, e zaley mu na integracji, a z drugiej strony nie zrobi nic, by uwolni by premier Juli Tymoszenko. Szczyt, ktry mia by spektakularnym sukcesem, okaza si spektakularn klsk. Wida te byo wyranie zblienie pomidzy Polsk a Rosj w tych sprawach, ktre byy szczeglnie wane i korzystne dla Rosji, a dla nas mog by rdem sporych problemw. Myl tu o podpisanym w grudniu 2011 r. porozumieniu o ruchu bezwizowym midzy Polsk a obwodem kaliningradzkim. Uwieczeniem tej irracjonalnej, podporzdkowanej najsilniejszym krajom Unii Europejskiej, niekorzystnej dla Polski polityki szczeglnej otwartoci byo podpisanie umowy ACTA oraz synne berliskie przemwienie ministra spraw zagranicznych

Pose Marzena Dorota Wrbel:


pana Sikorskiego, ktry zarysowa w nim wizj sfederalizowanej Europy, nie zauwaajc jednoczenie, e nie zosta przez parlament upowaniony do tego typu deklaracji. Okres polskiej prezydencji to nie byo pasmo sukcesw ani dla Unii Europejskiej, ani dla Polski. Rzd polski pod przywdztwem Donalda Tuska nie wzmocni pozycji naszego kraju w Unii nawet w wymiarze wizerunkowym. Nie wspksztatowa polityki Unii Europejskiej, bezkrytycznie pozwalajc na realizacj nie zawsze dla Polski korzystnych

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Pani pose, ju o 2 minuty przekroczya pani czas na wypowied.

Pose Marzena Dorota Wrbel:


zaoe politycznych najsilniejszych krajw Unii, przede wszystkim Niemiec. To bya za, miaka prezydencja. Prezydencja niewykorzystanych szans. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana. Zgosili si posowie do zadania pyta. Jeli kto z pastwa chciaby jeszcze dopisa si do listy, to prosz to uczyni. Innych zgosze nie widz. Zamykam list. Okrelam limit czasu na zadanie pytania na 1 minut. Jako pierwszy pytanie zada pan pose Zbigniew Kumiuk, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Chciabym poruszy dwie kwestie. Pierwsza to taka, e mwi pan o zaawansowaniu negocjacji w sprawie nowej perspektywy nansowej na lata 20142020. Teraz ju wiemy, e do przyjcia tej perspektywy jest znacznie dalej, ni jeszcze niedawno pastwo deklarowalicie. Co wicej, najwiksze kraje unijne forsuj ograniczenie rodkw na t perspektyw przynajmniej o 100 mld euro. To w niewtpliwy sposb bdzie rzutowao take na sukces tego waszego spotu wyborczego, gdzie obiecalicie wanie w czasie naszej prezydencji 300 mld z w nastpnej perspektywie nansowej. To jedna kwestia. Chciabym, eby pan si do tego odnis.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy, pani pose.

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

203

Pose Zbigniew Kumiuk I druga sprawa. Mwi pan o tym priorytecie bezpieczestwa ywnociowego. Nie ulega wtpliwoci, e eby to bezpieczestwo miao si zmaterializowa, w szczeglnoci w odniesieniu do krajw Europy rodkowo-Wschodniej, to potrzebny byby postulat wyrwnania dopat bezporednich w nastpnej perspektywie. W tej sprawie nic nie zrobiono. (Dzwonek) Ju kocz, panie marszaku. Co wicej, taki gest najwikszych krajw, e w nastpnej perspektywie m.in. polscy rolnicy bd mieli zwikszone dotacje o mniej wicej 20 euro na hektar, jest takim mona powiedzie wrcz mianiem si w oczy polskim rolnikom i wszystkim rolnikom Europy rodkowo-Wschodniej. Panie ministrze, trudno mwi o bezpieczestwie ywnociowym, skoro rnica pomidzy dopatami w Polsce a za nasz zachodni granic siga 150 euro

o prawach konsumentw. Jakie zatem nowe rozwizania w tej kwestii brane s pod uwag? Dzikuj za uwag.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj pani posance. Gos ma pan pose Ryszard Zbrzyzny, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Na pocztek taka reeksja jeeli argumentem za pozytywn ocen polskiej prezydencji ma by to, e nie byo wikszych wpadek, to kto ma dobre samopoczucie, bowiem nie o wpadki tutaj chodzi. Nie byo te istotnych sukcesw i myl, e to jest argument w sprawie oceny teje prezydencji. Oczywicie prezydencja zostaa wykorzystana w sposb znakomity w kampanii wyborczej partii rzdzcej. A wic jeli chodzi o gadety, konferencje i inne PR-owskie zabiegi, tutaj znakomicie to wypalio. Co do pozostaej oceny sprawa jest jednoznacznie negatywna. Chciabym jednak zapyta o kwesti sukcesu na paszczynie renegocjacji albo zmian dotyczcych pakietu klimatyczno-energetycznego. Wiemy doskonale, e w roku 2020 tak waciwie bdziemy musieli paci za kad emisj CO2. A przecie do roku 2020 nie zmienimy struktury energetycznej w Polsce, bowiem dzisiaj w 95% energia elektryczna jest produkowana ze spalania wgla kamiennego i brunatnego. (Dzwonek) Prosz zatem powiedzie o sukcesie wanie na niwie zagroe dla polskiej gospodarki zwizanych z pakietem energetyczno-klimatycznym. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Prosz koczy.

Pose Zbigniew Kumiuk:


i tak bdzie co najmniej do roku 2020. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pani posanka Krystyna Ozga, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Tomasz Kamiski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Krystyna Ozga:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W aspekcie omawianej informacji dotyczcej udziau Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej chc zada kilka pyta. Pierwsze. Na forum Rady do Spraw Oglnych omawiane byy aspekty nansowe i horyzontalne wieloletnich ram nansowych. Jakie konkretne korzyci odniosa Polska z tego tytuu? Nastpne: W jakim kierunku zainicjowane zostay sprawy reformy zasad funkcjonowania Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej? Jakimi konkretnymi ustaleniami bd efektami koczyy si posiedzenia grupy roboczej w przedmiocie sytuacji humanitarnej w rogu Afryki? Ostatnie pytanie. Prezydencja doprowadzia do formalnego przyjcie przez Rad 10 padziernika 2011 r. dyrektywy

Pose Tomasz Kamiski:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam pytanie. Z uwag suchaem pana wystpienia, z uwag rwnie czytaem informacj. Byo wiele takich sformuowa: inicjowalimy, odbylimy konferencj, spotkalimy si, nasi ministrowie uczestniczyli. Brakuje jednak jakich konkretw. Jeli si to wycinie, to niewiele zostaje. Tak wiele mwicie o szczycie Partnerstwa Wschodniego. Jest to sukces naszej prezydencji. Mam konkretne pytanie: Prosz poda konkretnie, co wynika z tego szczytu, ktry si odby? Co dokadnie z niego wynika? (Gos z sali: e si spotkali.)

204

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Tomasz Kamiski Poza tym, e si spotkali, chocia nie wszyscy, i poza tym, o czym bya mowa wczeniej. Drugie pytanie. Panie ministrze, ju wczeniej mwiem, e na stronach ministerstwa rolnictwa jako sukces podawane byo podpisanie umowy ACTA. Dlaczego tego sukcesu nie ma w informacji o naszej prezydencji, w tej informacji, ktr pan przedstawia? (Dzwonek) (Pose Krystyna Pawowicz: Ze skromnoci.) Przecie to jest wasz sukces, waszej prezydencji podpisanie tej haniebnej ustawy. Prosz mi na to odpowiedzie. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pan pose Jzef Rojek, Solidarna Polska.

Pose Jzef Rojek:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Jako pose tamtej kadencji pamitam dyskusje na temat przyszej polskiej prezydencji, na temat priorytetw, jakie miay zainteresowa polsk prezydencj. Oczywicie mwio si o pakiecie klimatycznym, o dopatach, o ywnoci, mwio si o wprowadzeniu Ukrainy do przedsionka Unii Europejskiej. Co z tego zostao? Nic. Dzisiaj wiem, dlaczego bo przecie byy wybory, wic trzeba byo czym zaczarowa Polakw. (Pose Andrzej Gaaewski: Trzeba byo sucha dokadnie.) Panie pole, tak, suchaem dokadnie te pana wystpienia. Pan to tu wymienia. I dobrze, e tak byo, tylko e nic z tego. Owszem, syszaem dzisiaj wiele laudacji na temat administracji. Powiedzmy zatem szczerze: Czy by to poligon dla sprawdzenia skutecznoci bardzo dobrze patnej administracji pytanie jeszcze za ile czy chodzio o sprawy, ktre rzd dla Polski, dla narodu mia zaatwi? (Dzwonek) Dlaczego nie zostao zaatwione to, o czym dyskutowano przed prezydencj Polski? Dzikuj. (Oklaski)

przed komisjami Parlamentu Europejskiego kosztowaa polskiego podatnika milion euro? Wiem, e taki by koszt rmy PR-owej, ktra bya wynajta przez polsk prezydencj do tego, eby polscy ministrowie dobrze wypadli przed komisjami Parlamentu Europejskiego. Czy moe pan potwierdzi informacj, e milion euro kosztowao polskiego podatnika to, eby polscy ministrowie dobrze wypadali przez komisjami Parlamentu Europejskiego w czasie przesucha na pocztku prezydencji? (Pose Zbigniew Kumiuk: Ale nie tanio.) Pytanie drugie: Czy dziaa Europejski Fundusz na rzecz Demokracji? Pastwo mwicie, e to jest Endowment for Democracy. Pastwo mwicie, e to jest wielki sukces polskiej prezydencji. Czy on w ogle istnieje? Czy w ogle on zadziaa? Czy istnieje? Trzecie pytanie: Jak si ma trio prezydencji do praktyki, e my dzisiaj w Komisji Unii Europejskiej co rusz otrzymujemy informacj o tym, e polski rzd sprzeciwia si kolejnym propozycjom prezydencji duskiej, a jedn nawet musia wetowa? Chodzi o pakiet energetyczno-klimatyczny i jego pogbienie. To trio w ogle (Pose Zbyszek Zaborowski: No i dobrze.) To dobrze, tylko czy trio w ogle dziaa, czy nie dziaa? Czy to jest tak, e Polska dzisiaj wetuje Dani, bo trio prezydencji w ogle przestao funkcjonowa? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Piotr Szeliga, Solidarna Polska.

Pose Piotr Szeliga:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Ze zdumieniem, powiem szczerze, suchaem tutaj wypowiedzi, szczeglnie posw z PSL, ktrzy w taki sposb cukierkowaty chwalili prezydencj e si spotkano, e nawet jaki europose niemiecki nas pochwali. Mam pytanie do strony rzdowej: Co pastwo konkretnie wywalczyli dla Polski? Pose z PSL powiedzia, e czas prezydencji nie jest czasem walki dla Polski, tylko dla Europy. A moe pastwo udaliby si na lekcj do Niemiec, do Francji? Przecie wiemy, co te kraje w czasie swoich prezydencji zaatwiy wanie dla swoich krajw, a nie dla Europy. Mam pytanie do strony rzdowej: Kiedy konkretnie pastwo zawalcz o to, aby polski rolnik by tak samo wspomagany przez Uni Europejsk jak rolnik niemiecki? Czy pastwo zamierzaj cokolwiek zrobi w kwestii pakietu klimatycznego? (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Krzysztof Szczerski:


Dzikuj. Panie Marszaku! Mam trzy pytania. Pierwsze: Czy prawd jest, e prezentacja polskich ministrw

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

205

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj. Gos ma pan pose Zbyszek Zaborowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Jadwiga Winiewska:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Polska prezydencja bya jaowa, wycofana, administrujca, to prezydencja straconych szans. Chciaabym zapyta, dlaczego rzd nie zajkn si nawet w sprawie korekty pakietu klimatycznego, wyrwnania dopat dla polskich rolnikw do poziomu wsparcia, jakie otrzymuj zachodnioeuropejscy rolnicy. Zasmucajce jest, e rzd Donalda Tuska nie wygenerowa wasnego projektu regionalnego w ramach naszej prezydencji. Wgry sformuoway strategi dunajsk, Szwedzi strategi dla Morza Batyckiego, Francuzi snalizowali prace nad powstaniem Unii rdziemnomorskiej. My nic. Dorobek naszej prezydencji to pasmo niewykorzystanych szans przeplatanych hodem berliskim Radosawa Sikorskiego oraz skandalem wynikajcym z podpisania umowy ACTA. Polski podatnik snansowa najdrosz prezydencj w Unii Europejskiej. To pasmo poraek, strat (Dzwonek), niewykorzystanych szans. A informacje dotyczce kosztw zwizanych z propagand s poraajce. Dlatego te prosz pana ministra o przedstawienie na pimie precyzyjnego zestawienia wydatkw, bardzo precyzyjnej informacji, na co zostay wydane polskie pienidze. Dzikuj bardzo. (Oklaski) (Gos z sali: Na podawanie kawy do stou.) (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Jerzy Wenderlich)

Pose Zbyszek Zaborowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Prezydencja w Unii Europejskiej spotka Polsk po raz kolejny za 14 lat. A wic jest to wyjtkowa okazja. Nie powiem, e ta zostaa zmarnowana, ale niestety nie zostaa wykorzystana waciwie dla Polski i dla naszych sojusznikw, dla krajw, z ktrymi wstpowalimy do Unii Europejskiej. Rzd jako sukces podaje porozumienie z Chorwacj o przyjciu tego kraju do Unii Europejskiej. Zamknicie negocjacji to jest zasuga prezydencji wgierskiej, podobnie jak Francji i Niemcom trzeba przypisa zasugi w forsowaniu paktu skalnego czy szeciopaku. To nie jest zasuga polskiej prezydencji. Polsk prezydencj trzymano poza stoem negocjacji grupy euro, wiadomie zreszt. Natomiast Polska moga wystpi (Dzwonek) w imieniu nowych krajw czonkowskich, nie tylko swoim wasnym, wanie w sprawie dopat dla rolnictwa, ktre s niesprawiedliwie nierwne. Polska moga wystpi w sprawie renegocjacji pakietu klimatycznego, i te nie tylko we wasnym interesie, ale w interesie gospodarki europejskiej. Co najmniej siedem landw niemieckich

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Pytanie zadawa bdzie pan pose Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwo. Uprzejmie prosz.

Pose Zbyszek Zaborowski:


jest zainteresowanych zmian tego pakietu, bo ma rwnie energochonn gospodark, podobnie jak Holandia czy Austria.

Pose Andrzej Szlachta:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r., czyli w okresie polskiej prezydencji, tematowi wsplnej polityki rolnej powicono niewiele miejsca, zwaszcza tematowi patnoci bezporednich. Polska nie wykorzystaa swojej szansy na to, aby podj zdecydowan prb wyrwnania dopat bezporednich dla rolnikw nowej i starej Unii Europejskiej. Trudno si przecie zgodzi na sytuacj, w ktrej polski rolnik otrzymuje ok. 190 euro dopat do 1 ha, gdy rolnicy niemieccy w podobnych warunkach otrzymuj 340 euro, a duscy nawet 390 euro. W dokumencie zapisano, e z jednej strony mona byo zauway zdecydowane niezadowolenie w zwizku z brakiem wyrwnania dopat, ktre prezentowali ministrowie pastw nowej dwunastki (Dzwonek),

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Dzikuj.

Pose Zbyszek Zaborowski:


Te szanse nie zostay wykorzystane. Niestety, panie marszaku. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

Wicemarszaek Cezary Grabarczyk:


Gos ma pani posanka Jadwiga Winiewska, Prawo i Sprawiedliwo.

206

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Andrzej Szlachta natomiast z drugiej strony ministrowie pastw starej pitnastki protestowali przeciw obnianiu wsparcia w ramach wyrwnania dopat. Panie ministrze, czy taka konkluzja zawarta w omawianej informacji jest dla Polski sukcesem w tej bardzo wanej dla milionw polskich rolnikw sprawie, czy jest wyrazem poraki polskiej prezydencji w tym obszarze? Dzikuj. (Oklaski)

z tym oczekujemy od polskiego rzdu zdecydowanej, mdrej i szybkiej akcji w Komisji Europejskiej. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. Pani pose Krystyna Pawowicz, Prawo i Sprawiedliwo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. Pan pose Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Krystyna Pawowicz:


Panie Marszaku! Szanowni Pastwo! Pan pose Sztorc jest naprawd naiwny nie ma go w tym momencie i tkwi w fundamentalnym bdzie, mylc, e w Unii Europejskiej nie zaatwia si spraw narodowych. Zaatwia si, i to bezwzgldnie, panie pole, ktrego tu nie ma, i to jest oczywiste, a nie to, co pan mwi, e si nie zaatwia. Ci, ktrzy uwaaj inaczej, s po prostu zwykymi poytecznymi szkodnikami. Dania i Wgry zaatwiaj swoje sprawy, a Niemcy wprost uczyniy z Unii Europejskiej instrument realizacji swych narodowych, mona powiedzie, imperialnych interesw. PSL, jak zwykle, nie interesuje si sprawami wsi, chwali rzd i siebie za wszystko. Nie bd powtarzaa swojego pytania, czy rzd podejmowa jakiekolwiek dziaania, by umniejszy te dysproporcje, jakie dotykaj polskich rolnikw, ale spytam o co innego. Jakie konkretnie podjto w Unii dziaania majce zrekompensowa Polsce np. upadek przemysu stoczniowego i przemysw z nim kooperujcych, ktry wymusiy struktury unijne i lobbyci unijni? I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego rzd nie wykorzysta ani nie prbowa wykorzysta technicznych, politycznych i eksperckich moliwoci Unii w celu wyjanienia katastrofy smoleskiej? Dzikuj. (Oklaski)

Pose Jerzy Materna:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie ministrze, zwracam si do pana w bardzo wanej dla polskiej racji stanu sprawie nadania wielkiemu europejskiemu satelitarnemu systemowi monitorowania rodowiska i bezpieczestwa GMES nazwy Kopernik od nazwiska Mikoaja Kopernika. Komisja Europejska jest zdecydowana zastpi techniczn nazw GMES dwiczn nazw promujc system, podobnie jak to zrobia dla europejskiego systemu nawigacji satelitarnej, nadajc mu nazw Galileo. Projekt nadania tej nazwy pojawi si w 2008 r. Polska od samego pocztku promowaa nazw w pisowni aciskiej podkrelajcej uniwersalizm dziaania Kopernika wbrew stanowisku wczesnego komisarza europejskiego Gnthera Verheugena, ktry chcia pisowni niemieckiej. Niestety, dziaania polskiego rzdu do tej pory byy niewystarczajce, a w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w ogle ich zabrako, i to mimo rad pyncych z samej Komisji Europejskiej, jak i od wpywowych osobistoci niemieckich, aby Polska zaja si t spraw w czasie swojej prezydencji, gdy miaa wwczas najwiksze szanse na pozytywne jej zaatwienie. Panie ministrze, skoro Polska nie podja tego wyzwania w czasie swojej prezydencji, by moe z obawy o posdzenie, e zaatwia swoje sprawy, to teraz jest ju najwyszy czas, aby pozytywnie je dla nas zakoczy. Panie ministrze, w przyszoci terminale systemu GMES bd rwnie powszechne i miniaturowe jak GPS czy Galileo i uywane bd przez miliony ludzi na caym wiecie. Wszyscy wiemy, jak Polska potrzebuje symboli j promujcych. Nadanie systemowi GMES nazwiska Kopernika w pisowni odpowiadajcej Polsce jest wymarzon okazj do tej promocji. Przynie to moe naszemu krajowi wymierne korzyci gospodarcze, spoeczne i polityczne. W zwizku

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Piotr Polak:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytania bd dotyczyy polityki historycznej, a waciwie rzetelnego przekazu i obrazu polityki historycznej w aspekcie niemieckich, nazistowskich obozw mierci, mylnie przez niektre media czy orodki opiniotwrcze nazywane polskimi obozami mierci. Co si dziao w tym temacie? Bya okazja ku temu, aby w ramach prezydencji rzetelnie tym si zaj i w sposb jednoznaczny i zdecydowany raz na

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

207

Pose Piotr Polak zawsze skoczy z tym tematem. Z tematem faszywego obrazu historycznego niemieckich obozw mierci. Co z tym zrobiono? Jak polski rzd wykorzysta do tego prezydencj? Bo miem twierdzi, e niewiele albo nic, skoro niedawno zdarzya si synna ju sytuacja, pojawi si problem w zwizku z nieszczliw wypowiedzi prezydenta Stanw Zjednoczonych Baracka Obamy. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Pan pose Marek Domaracki, Ruch Palikota.

Pose Marek Domaracki:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Korzystajc z okazji, e w dniu dzisiejszym na sali plenarnej znajduj si przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chciabym zada nastpujce pytania. Nadchodz wakacje, automatycznie zwikszy si ruch turystyczny. Czy ministerstwo wie o fakcie, i zaduenie polskich biur turystycznych gwatownie ronie? W cigu dwch minionych lat zwikszyo si ponad trzykrotnie. Czy rzd nie powinien zada od Polskiego Zwizku Organizatorw Turystyki publikacji zagroonych bankructwem biur podry? Co rzd zamierza zrobi, aby upragnione wakacje nie zakoczyy si dla polskiego turysty w hali odlotw? Co wreszcie uczyni ministerstwo, aby gorco byo na play, a nie w sdowych salach rozpraw? Czy polscy turyci ze spokojem mog pakowa swoje walizki? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. Pan pose Romuald Ajchler, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Romuald Ajchler:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Do tej pory wszystkie rodki, ktre pyn do Polski tak szerokim strumieniem, to przede wszystkim zasuga rzdw Leszka Millera i Marka Belki. Teraz mielimy czas prezydencji polskiej, aby przygotowa now perspektyw lepiej ni lewica. Wanie o to lepiej chciabym zapyta, panie ministrze. O ile wicej rodkw dostanie Polska za waszych rzdw? Czy chocia te 300 mld, o ktrych mwilicie przed wyborami, tra do naszego kraju? Druga kwestia, wsplna polityka rolna. Panie ministrze, nie zgadzam si z tym, e minister rolnictwa nie wystpowa o zrwnanie dopat. Wystpowa, tylko nieskutecznie. Nie mia adnego wsparcia pana premiera, pana ministra spraw zagranicznych, jak rwnie innych ministrw, ktrzy w czasie prezydencji mogli si wykaza. Niekoniecznie chodzi o zrwnanie szans tylko dla polskich rolnikw, ale w ogle dla rolnikw tych pastw, wobec ktrych jest stosowany taki mechanizm, e wystpuje nierwno. (Dzwonek) Mamy jeszcze czas, dlatego e nowa perspektywa to jeszcze kilka lub kilkanacie miesicy, podczas ktrych bdzie si decydowa o tych wszystkich kwestiach. Dlatego chciabym zada pytanie, panie ministrze. Stracilicie prezydencj, ale czy w tej chwili jeszcze istnieje szansa, i jaka ona jest, aby zaatwi t kwesti zrwnania dopat? Chodzi przecie, panie ministrze, o 80 mld dla polskich rolnikw. Ju nie wymieniam innych krajw, bo w tej chwili mamy wasny narodowy interes. Co w tej sprawie? Czy w dalszym cigu minister spraw zagranicznych zachowuje si tak jak w poprzedniej kadencji? Czy premierowi rzdu te jest obojtne, e te 80 mld nie tra... A co na to minister nansw? Panie ministrze, przykro mi to stwierdzi, ale jestecie w tych sprawach nieudolni. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Prosz o zabranie gosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana ministra Macieja Szpunara. Panie ministrze, prosz bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar:


Szanowny Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Dzikuj za debat, za pytania. Moe zaczn od takiej dosy oglnej uwagi. Mianowicie nie mog oprze si wraeniu, e wiele pyta, wiele wtkw poruszonych w dyskusji wynika z braku zrozumienia, czym jest prezydencja i czym jest sprawowanie prezydencji w poszczeglnych skadach Rady przez dane pastwo czonkowskie. Pomijam ju kwesti czenia polskiej prezydencji z wypowiedzi pana prezydenta Obamy. Oczywicie spotkao si to z odpowiedni reakcj polskich wadz, ale czenie tego z polsk prezydencj i wskazywanie, e jest to skutek polskiej prezydencji, jest daleko idcym naduyciem. Moe wyjani, e prezydencja kadego pastwa czonkowskiego trwa p roku. W przypadku prezydencji w drugiej poowie roku ten okres jest efektywnie znacznie krtszy, dlatego e jest to de facto 4,5 miesica intensywnych prac, a doskonale pastwo wiecie, e sam proces decyzyjny, np. w przypadku aktu prawnego przyjmowanego w zwykej procedurze ustawodawczej, trwa co najmniej kilkanacie miesi-

208

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar cy. Tak e z tego powodu oczekiwanie, e co si zaatwi od pocztku do koca, e Polska to zaatwi, jest oczekiwaniem niczym nieuzasadnionym. Od pocztku wskazywalimy na to, e prezydencja to jest albo kontynuowanie prac, ktre dziedziczy si po poprzednich prezydencjach, albo nadawanie nowego impetu temu, co jest dla nas istotne, ale ze wiadomoci, e w wikszoci bdzie to ju koczone w trakcie innych prezydencji. Tutaj wiele pyta dotyczyo kwestii zwizanych czy to ze wspln polityk roln, czy z wieloletnimi ramami nansowymi, czy z kwestiami klimatycznymi. One s w dalszym cigu w trakcie procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej. I oczekiwanie, e w cigu tych 4,5 miesica zostan zrwnane dopaty, kiedy od samego pocztku wskazywalimy na to, jaka jest rola polskiej prezydencji w negocjacjach nad wieloletnimi ramami nansowymi... Liczymy na to, e dyskusja na ten temat zakoczy si do koca biecego roku. Czy tak si stanie tego w stu procentach nie jestem w stanie powiedzie. Ale te dokadnie, wielokrotnie i w tej Izbie, i w poszczeglnych komisjach byo tumaczone, na czym polega rola prezydencji w zakresie wieloletnich ram nansowych, co oczywicie przekada si take na wspln polityk roln. Stanowisko rzdu polskiego jest znane w tej kwestii. Domagamy si zrwnania opat, domagamy si zwikszenia... (Pose Krystyna Pawowicz: Co zrobiono, co podjto?) ...dopat dla polskich rolnikw. I druga rzecz. Pastwo mwicie te duo o interesie narodowym. Zreszt to mi si bardzo, szczerze mwic... Rozumiem, e jest taka dyskusja w Wysokiej Izbie, czy jaka ywioowa dyskusja polityczna, ale jasne jest, e kade pastwo ma swoje interesy w Unii. Natomiast prosz nie oczekiwa, e Polska jako priorytet swojej prezydencji wskae polski interes narodowy i bdzie si tym wszem i wobec chwali. Rol prezydencji jest pokazanie sprawnoci administracji w kontekcie procesu decyzyjnego i gdybymy wskazali jako priorytet polskiej prezydencji polski interes narodowy, to nie sdz, eby pozycja Polski ulega dziki temu wzmocnieniu. Natomiast co do pozostaych pyta, idc po kolei, pani pose Ozga pytaa o reform Trybunau Sprawiedliwoci. Wielokrotnie mwiem o tej kwestii w trakcie posiedze komisji sejmowej. Tutaj powiem, e zasadniczo chodzi o kilka wtkw. Jeden dotyczy zwikszenia liczby sdziw co do tego nie ma na razie zgody w tzw. sdzie Unii Europejskiej kolejny powoania instytucji wiceprezesa Trybunau Sprawiedliwoci. Dyrektywa konsumencka, tzw. dyrektywa horyzontalna, dotyczya ujednolicenia przepisw dotyczcych ochrony konsumenta. Uchylono na jej podstawie kilka szczegowych dyrektyw dotycz-

cych zawierania umw na odlego, poza lokalem przedsibiorstwa, i nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich. Jest to materia leca w kompetencji ministra sprawiedliwoci. Jeeli pani pose yczy sobie dodatkowych wyjanie, to oczywicie moe poprosi Ministerstwo Sprawiedliwoci o przekazanie szczegowych informacji. Szczyt Partnerstwa Wschodniego. To jest pytanie pana posa Kamiskiego. Widz, e go nie ma. Konkretne rezultaty. Moe zaczn od tego, e Polska nie moe ponosi konsekwencji tego, e kilka pastw objtych Partnerstwem Wschodnim nie podpisao deklaracji potpiajcej amanie praw czowieka na Biaorusi. To jest decyzja tych pastw. Pytanie jest takie: Czy wtedy zrezygnowalibymy w ogle z tej deklaracji? Wydaje si, e nie. Ta deklaracja jest wana. Ona podkrela polityk warunkowoci wobec Biaorusi. Natomiast pastwa Partnerstwa Wschodniego cz z nich maj swoje interesy z Biaorusi i z przyczyn politycznych nie chciay angaowa si w konikt z Biaorusi, za pastwa czonkowskie Unii byy w tej kwestii bezkompromisowe. Tak samo jest, gdy chodzi o Ukrain. Trudno stawia zarzut, e nie zawarto pogbionej umowy o wolnym handlu. Jaka jest sytuacja polityczna na Ukrainie, wie kady. Uwaam, e to, e doszo do parafowania tej umowy i niezerwania dalszych wizw Ukrainy z Uni Europejsk, jest zasug polskiej prezydencji. Natomiast co do konkretw szczytu Partnerstwa Wschodniego, to przede wszystkim jest zobowizanie do przeznaczenia rodkw prawie 2 mld euro w latach 20102013. Ta kwota zostanie dodatkowo zwikszona przez Uni o rodki alokowane na okres do 2013 r., o kolejne 150 mln euro. Pytanie pana posa Szczerskiego pojawiao si to te u pani pose Winiewskiej dotyczyo tych kwot. Przyznaj, to nie jest... Rzeczywicie w ramach budetu prezydencji bya przewidziana kwota na dziaania PR-owe, ale tutaj nie chodzio o obsug spotka polskich ministrw tu chodzio o wzmocnienie polskiego przekazu politycznego w mediach zachodnioeuropejskich. Tego typu dziaania s podejmowane przez kad prezydencj. Myl, e w przypadku polskiej prezydencji byo to szczeglnie istotne. Mamy na sobie brzemi nowego pastwa czonkowskiego i dziaania PR-owe nie s niczym zym. Natomiast oczywicie co do konkretnych kwot, to przekaemy informacj z departamentu koordynacji przewodnictwa, na co zostay przeznaczone pienidze z planu wieloletniego. Jeli chodzi o Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, to powiem w ten sposb to jest inicjatywa polska. Nie zakoczono caej procedury w trakcie polskiej prezydencji. Powoanie tego funduszu wymaga zawarcia umowy midzynarodowej pomidzy wszystkimi pastwami czonkowskimi, to jest konieczne, eby on mg funkcjonowa. Wiem, e w tej materii w dalszym cigu negocjacje trwaj, bdziemy

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

209

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar na bieco o tej kwestii informowa. Ta inicjatywa jest spowodowana tym, e bez wtpienia jednym z gwnych kapitaw polskich, ktre moemy wykorzysta, jest nasze dowiadczenie transformacyjne. I wydaje si, e taka inicjatywa bez wtpienia wpisuje si take w swego rodzaju promocj Polski. Co do trio, plan trio, program trio by przygotowywany i zosta zoony do Komisji Europejskiej. Natomiast, panie pole, jest prawd, e s rnice w interesach pomidzy poszczeglnymi pastwami czonkowskimi, jeli chodzi akurat o polityk klimatyczn, rodowiskow. Takie pastwa, jak Polska i Dania, s na dwch rnych biegunach, niestety nie da si temu zaprzeczy i trudno oczekiwa, ebymy wypracowali wsplne stanowisko w tej kwestii. I niestety s sytuacje, kiedy to pomimo tego, e jestemy w jednym trio, dziaania danego pastwa nie realizuj polskich interesw, a w duym stopniu mog im szkodzi. Wtedy stanowisko nasze musi by takie, jakie jest, szczeglnie w odniesieniu do kwestii klimatycznych. Byy te pytania dotyczce paktu skalnego i szeciopaku. Ja moe zaczn od tego, e pakt skalny by negocjowany cakowicie poza ramami prawnymi Unii. Tutaj prezydencja nie odgrywaa roli, ktra by j upowaniaa do przewodniczenia tego typu negocjacjom. Polska, jak kade inne pastwo, bya obecna w trakcie negocjacji. Negocjowalimy bardzo intensywnie, zreszt do tego jeszcze przejd, natomiast, poniewa dziao si to poza ramami prawnymi Unii, prezydencja w tym zakresie nie przewodniczya. Negocjacjom przewodniczy przedstawiciel Luksemburga, jako e premier Luksemburga by wwczas szefem eurogrupy. Dziaao si to poza ramami prawnymi Unii, tak jak wspomniaem. Czy pakt skalny podzieli Uni? Jeeli wzi pod uwag zapisy konkluzji, jeeli wzi pod uwag to, jakie byo stanowisko niektrych duych pastw czonkowskich w kwestii paktu skalnego i koniecznoci skoncentrowania integracji wycznie na pastwach strefy euro, to uwaam, e to, co osignito, czyli traktat, ktry przewiduje silne umocowanie instytucji europejskich, ktry przewiduje pierwszestwo traktatw europejskich, ktry wreszcie przewiduje konieczno wczenia jego postanowie w ramy prawne Unii, a ponadto, co jest moim zdaniem bardzo wane, nie tworzy struktury szczytu pastw strefy euro bez udziau pastw spoza strefy euro, jest w moim przekonaniu, w sytuacji, jaka wwczas istniaa, zapobieeniem podziaowi Europy. Zobaczymy, jak ta sytuacja bdzie si rozwijaa. To tyle, jeli chodzi o pytania zwizane z prezydencj. Tak jak powiedziaem, kwestie dotyczce niemieckich obozw mierci czy kwestie dotyczce Smoleska w aden sposb nie cz si z prezydencj. Pani pose, oczywicie mona skierowa pytanie na pimie, ale ja nie widz potrzeby, eby ustosun-

kowywa si do katastrofy smoleskiej w kontekcie polskiej prezydencji. Dzikuj. (Pose Krystyna Pawowicz: Jake nie? Nie trzeba si ba, panie ministrze.)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. I teraz o zabranie gosu prosz przedstawiciela komisji pana posa Andrzeja Gaaewskiego.

Pose Andrzej Gaaewski:


Dzikuj bardzo. Krciutko. Zarzuty, wydaje mi si, gwnie pochodz std, e niezrozumiae s sama idea i sposb prowadzenia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Myli si to z rnymi innymi politykami narodowymi. Ja nie potra tak elegancko wytumaczy, wykaza jak pan minister, absurdalnoci niektrych zarzutw, wol przej nad tym do porzdku dziennego. To mniej wicej jest tak, jakby kierowca autobusu, zamiast dowozi pasaerw na konkretne przystanki, zawiz ich do siebie do domu i powiedzia: teraz wecie sobie takswki. Chcielibycie pastwo, eby mniej wicej tak samo wygldaa polska prezydencja. Dzikuj bardzo. (Oklaski) (Pose Krystyna Pawowicz: Co za przenonia, o czym pan mwi.)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. (Pose Andrzej Gaaewski: Szare komrki uruchomcie.) Zamykam dyskusj. Proponuj, aby Sejm przystpi niezwocznie do drugiego czytania projektu uchway. Jeeli nie usysz sprzeciwu, bd uwaa, e Sejm propozycj przyj. Sprzeciwu nie sysz. Przystpujemy zatem do drugiego czytania projektu uchway. Ju wiem, e do drugiego czytania, w ktrym ustalamy czas wystpie klubowych na 3 minuty, zgosili si na razie przedstawiciele jednego klubu, PiS, i musz si podzieli tym czasem, to jest pan pose Krzysztof Szczerski, ktrego zapraszam w pierwszej kolejnoci, i pniej pan pose Jan Krzysztof Ardanowski. (Pose Jan Krzysztof Ardanowski: Ja rezygnuj, za mao czasu.) Otwieram dyskusj. Czyli pan pose Krzysztof Szczerski wypeni ten 3-minutowy limit w imieniu Prawa i Sprawiedliwoci. Uprzejmie prosz.

210

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Krzysztof Szczerski:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mnie oczywicie bardzo al jest pastwa siedzcych tutaj na ylecie, czyli w awach rzdowych, dlatego e jeszcze nigdy w sprawach tak istotnych, jak prezydencja polska, nie byo tak sabej reprezentacji rzdu. Ja pastwu oczywicie wspczuj, bo tutaj powinni by ministrowie, ktrzy powinni wzi to na siebie, twarz swoj broni prezydencji polskiej, a nie chowa si za pastwa profesjonalizmem urzdniczym, no bo taka to debata bya. (Oklaski) I to jest rzecz, ktra jest bardzo niepokojca. Ja oczywicie miaem zamiar zoy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo poprawki do uchway, ale nie zo ich, dlatego e po prostu bdziemy gosowa przeciwko tej uchwale przyjmujcej informacj rzdu. Ona po prostu jest dla nas informacj nie do zaakceptowania, i to nie dlatego, e nie rozumiemy, co to jest prezydencja, i bardzo prosz nam tego nie wmawia. My naprawd dobrze rozumiemy, czym jest prezydencja, i dlatego nas niepokoi to, co si wanie wydarzyo w Polsce. Pan przewodniczcy Gaaewski uy porwnania do kierowcy autobusu to jest prawie tak, jak ja powiedziaem, e to by wonica i poczta kurierska. To pan te to przyzna, e tak wanie ta prezydencja wygldaa. A wic rozumiem, e tu si zgadzamy, z tym e to bya prezydencja wonicy lub kierowcy, a nie przywdcy politycznego. Kwestia 7 punktw, powtrz je, ktre s systemowe w Unii Europejskiej, ktrych nie zaatwia si oczywicie w 4,5 miesica, niemniej polska prezydencja nie zrobia tu nic albo te sprawy te za naszej prezydencji potoczyy si w gorszym kierunku ni przed prezydencj. Po pierwsze, rwno pastw. Unia rozpada si za polskiej prezydencji na kilka grup pastw, prezydencja tego nie zahamowaa, tylko pogbia rozpad wewntrzny pastw i rnice ich statusu. Po drugie, wieloletnie ramy nansowe. My dzisiaj dziaamy wedug duskiego planu ram nansowych, a nie polskiego. Nie zrobilimy nic takiego, co by te ramy nansowe na przyszo tak zabezpieczyo, eby dzisiaj dyskusja odbywaa si wedug polskiego pomysu na ramy nansowe, a nie duskiego. Realizujemy dusk propozycj ram nansowych i pan dobrze o tym wie, panie ministrze. Po trzecie, wsplna polityka rolna. Nic, adnego postpu, regres we wsplnej polityce rolnej, jeli chodzi o to, co jest celem Polski w tej polityce. Niczego w tej sprawie nie posunlimy do przodu, cofnlimy si. Po czwarte, zarzdzanie gospodarcze w Unii, szeciopak, ktry dzisiaj prbowalimy rozwika, mwic o semestrze europejskim w Komisji Europejskiej to jest rzecz, ktra wymyka si w ogle spod kontroli jakiejkolwiek pastw czonkowskich, a Polsk gnbi zewntrznymi zaleceniami co do polskiego budetu ponad polskim parlamentem i w ogle nie wiadomo, w jakiej procedurze. Po pite, bezpieczestwo europejskie, w tym

energetyczne. Nic, nic w tej sprawie nie zrobiono. Odwrotnie, Gazocig Pnocny otworzono za polskiej prezydencji, czyli mamy rozwj wsteczny, jeeli chodzi o bezpieczestwo energetyczne. Po szste, pakiet klimatyczny. Ju wiemy, jaka tu katastrofa nastpia, i wiemy, e ona si pogbia. Po sidme, otwarto na Wschd i w ogle otwarto Unii. Ponie Poudnie, Polska ma Fundusz na rzecz Demokracji, ktry w ogle nie zadziaa. Na Wschodzie macie cian, odbijacie si dzisiaj od ciany na Wschodzie. Siedem systemowych rzeczy, co do ktrych za polskiej prezydencji nic si nie rozwino, wrcz odwrotnie tak jak powiedziaem, jest to rozwj wsteczny. (Dzwonek) I to jest problem, i naprawd to nie wynika z naszego niezrozumienia faktw, tylko z tego, e po prostu to niestety bya rzeczywicie prezydencja katastrofalna pod tym wzgldem. Niestety. I wiadczy o tym to, e aden minister polskiego rzdu ani premier nie by tak odwany, eby tutaj stan i broni swoj twarz tej prezydencji. Pastwu wspczuj. Rozumiem, e taka wasza rola, eby suy swoim szefom, ale to jest wstyd. To jest wstyd polskiego rzdu, e tu dzisiaj nie ma nikogo. Dzikuj bardzo. (Oklaski) (Pose Krystyna Pawowicz: Rzd si po prostu wstydzi.)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Do gosu w drugim czytaniu jeszcze zapisa si przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan pose Romuald Ajchler. Prosz bardzo.

Pose Romuald Ajchler:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Odnios si, panie ministrze, do pana odpowiedzi, w ktrej pan przelizgn si nad kwesti dopat powierzchniowych. Nie chodzio innym mwcom ani mnie, kiedy wypowiadaem si w tej sprawie, o zaatwienie naszego interesu narodowego. Przecie nierwno w dopatach nie wystpuje tylko w Polsce. Ta nierwno dotyczy wielu, wielu krajw, z wyjtkiem krajw starej pitnastki. A nie chodzi o nasz prezydencj, bo mwilimy o tych sprawach, panie ministrze, nie w ostatnim proczu pan mwi, e w cigu p roku nie da si czego tam zaatwi tylko przez cae poprzednie cztery lata, tyle e nikt z pastwa tym nie by tym zainteresowany. Nie by tym zainteresowany minister nansw, nie by premier rzdu. Wystpowa w tej sprawie niemiao minister Sawicki, ale w odosobnieniu, bez poparcia premiera rzdu nie zaatwi si tego typu sprawy, o ktrej mwiem rwnego traktowania wszystkich krajw, ktre s objte dopatami, dopat na tym samym poziomie jak dopaty krajw starej pitnastki. I taki by sens tej wypo-

Informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiecgrudzie 2011 r.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

211

Pose Romuald Ajchler wiedzi. Tak wic mielicie nie tylko p roku, wtedy kiedy Polska sprawowaa prezydencj, ale i cae cztery lata czy 3,5 roku, zanim do tej prezydencji doszo. Tyle byo czasu na rozmowy na temat nierwnego traktowania polskiego rolnictwa. Panie ministrze, eby powiedzie jeszcze co na temat wsplnej polityki rolnej, przypomn, e rzeczywicie to wsplna polityka rolna tylko z nazwy, dlatego e Polsk, szczeglnie w poprzedniej kadencji, w poprzednich czterech latach, ale take w tej chwili dotykao i dotyka szereg wycze. Jest szereg przepisw tu kierowanych, na podstawie rnego rodzaju dyrektyw, porozumie wycza si due obszary rolne w Polsce, gdzie rolnicy nie mog si rozwija, gdzie nie mog podejmowa adnych inwestycji. Myl tutaj podam taki przykad o obszarach Natura 2000. Rolnik, ktry gospodaruje tam, gdzie jest Natura 2000, nie ma szans na rozwj swojego gospodarstwa. I chodzio nam rwnie w tamtym czasie o to, aby strona polska zaja si tymi kwestiami. Nie tylko tak jest w Polsce, te wyczenia s take w innych krajach Unii Europejskiej. Naleao potraktowa to pakietowo, pakietowa. Wtedy kiedy sprawowalimy prezydencj, kiedy mielimy co do powiedzenia, naleao temat tych wycze i rwnego traktowania nas podj. I co wane, panie ministrze, prosz sobie wyobrazi, e dzisiaj mwi si rolnikowi, bo mwimy tu o wsplnej polityce rolnej, szczeglnie przegranej naszej prezydencji: nie ma pan prawa do tego i do tego. Ale z tego tytuu on ma tylko obowizki. Nie ma adnej rekompensaty. Wnosilimy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej niejednokrotnie w czasie przygotowa do naszej prezydencji, aby zaj si t kwesti, aby, jeli tak chce Komisja Europejska, jeli s przepisy europejskie, ktre ograniczaj dziaalno gospodarcz (Dzwonek) w rolnictwie, da rekompensat. Czy ktry z rolnikw z racji tego, e ma bardzo due ograniczenia, bo gospodaruje na obszarze Natura 2000, ma inne moliwoci czy dostaje zwikszone dopaty? Nie dostaje. Ba, nawet melioracji na kach, wtedy kiedy gospodarzy na obszarze Naturze 2000, nie moe przeprowadzi. Ju kocz, panie marszaku. To jest jedna kwestia. A ma kary. Jeli na tych niezmeliorowanych kach nie zbierze choby jednego pokosu trawy, to mu si dopaty nawet z tego tytuu zabierze. Tak wic z jednej strony s obowizki, z drugiej strony s kwestie zwizane z wyrwnaniem strat, ktre polscy rolnicy ponosz. Rozmawiajc o tych sprawach w komisji rolnictwa, chcielimy przygotowa ministra rolnictwa do tego, aby mia materiay, aby mia argumenty. Pastwo ecie tego nie wykorzystali. I prosz nie zgania, panie ministrze, na to, e w cigu p roku si dopat nie da wyrwna. Przez cae cztery lata w sprawie wsplnej polityki rolnej zrobilicie niewiele albo prawie nic. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Innych chtnych do zabrania gosu w imieniu klubw w drugim czytaniu nie widz, wic koczymy t cz debaty. Pytania. Do pyta zapisa si pan pose Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwo. 1,5 minuty. Zamykam list pytajcych.

Pose Jan Krzysztof Ardanowski:


Panie Marszaku! Bardzo dzikuj za moliwo zadania pytania. Ceni to sobie bardzo. Chc wrci do sprawy wsplnej polityki rolnej. Na tej sali prbuje si z naszej bezradnoci, z naszego braku pomysu na przezwycienie problemu dyskryminacji polskiego rolnictwa uczyni wrcz cnot, mwic o tym, e jestemy tak honorowi, e o swoich sprawach w okresie, kiedy mamy jaki wpyw na bieg spraw unijnych, mwi nie bdziemy. A przecie wsplna polityka rolna jest ze wzgldu i na wielko rodkw, na wielko moliwych transferw, i na modernizacyjny charakter dla polskiego rolnictwa, dla Polski spraw par excellence superwan. Znam przykady z wielu lat, kiedy podczas prezydencji sprawowanych przez poszczeglne kraje zajmoway si one sprawami dla nich wanymi. Przecie moglimy przedstawi swj punkt widzenia na przyszo rolnictwa, na przyszo obszarw wiejskich w Europie. Moglimy przedstawia swoje argumenty, moglimy szuka moliwoci stworzenia koalicji. Oczywicie, nie zamkniemy tego tematu, tej dyskusji w okresie procznym, ale naleao w ogle ten temat wywoa, na ten temat naleao rozpocz dyskusj. Ja rwnie z alem stwierdzam, e nie byo adnego gosu w tej sprawie ze strony pana premiera rzdu polskiego, rzdu polskiego, na spotkaniach gw pastw nie syszaem wypowiedzi o tym pana prezydenta. Mwi o tym w kontekcie wypowiedzi innych mw stanu europejskich, takich choby jak nowo wybrany prezydent Francji Francoise Hollande, ktry bardzo mocno w ostatnich dniach podkrela rol rolnictwa francuskiego. Tu pado takie sformuowanie, e my bylimy kierowc autobusu. Myl, e Polska nie zasuguje na tego typu porwnanie, e jest kierowc autobusu czy moe jakim akrem powocym wozem czy riksz. Myl, e zasugujemy na wicej. Prezydencj zmarnowalimy. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj, panie pole. Zamykam dyskusj.

212

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich Do gosowania nad projektem uchway przystpimy w bloku gosowa. Przystpujemy do rozpatrzenia punktw 15. i 16. porzdku dziennego: 15. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym (druk nr 424). 16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym (druk nr 425). Prosz pani pose Beat Szydo o zabranie gosu w celu przedstawienia uzasadnie obu projektw ustaw.

Pose Beata Szydo:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Pozwol sobie na do szczegowe uzasadnienie tego projektu ze wzgldu na nadziej, a opieram t nadziej na wypowiedzi na dzisiejszym porannym posiedzeniu Komisji Finansw jednej z posanek Platformy Obywatelskiej, e na posiedzeniach komisji i podkomisji warto bywa, zgasza poprawki i e tam jest miejsce na dyskusj. Chc zachci parlamentarzystw koalicji rzdzcej, aby nie zgaszali wniosku o odrzucenie tego projektu, tylko eby zgodzili si na to, by ten projekt tra do komisji i ebymy tam mogli nad nim pracowa, bo to s dobre rozwizania, rozwizania, o ktrych zapewne pastwo mylicie czy ktre chcielibycie wprowadzi, a ktre by moe do tej pory z rnych powodw, lecych te poza waszymi decyzjami, tutaj si nie znalazy. A zatem rozpoczn moe od krtkiego przypomnienia, jaki jest obecnie stan dotyczcy ustawy o podatku dochodowym. Przepisy regulujce opodatkowanie podatkami dochodowymi w Polsce po 20 latach obowizywania wymagaj daleko idcej przebudowy. Upyw czasu, zmiany stosunkw gospodarczych, spoecznych, a zwaszcza kryzys nansw publicznych, ktrego jednym z najwaniejszych rde jest niewydolno systemu skalnego, zwaszcza w sferze podatkw bezporednich, wymagaj dokonania radykalnej zmiany polskiego systemu podatkowego. Od ponad 20 lat opodatkowanie dochodw w Polsce odbywa si z dwch tytuw podatkowych podatku dochodowego od osb zycznych oraz podatku dochodowego od osb prawnych. Podatek dochodowy od osb zycznych uregulowany jest obecnie w dwch ustawach. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb zycznych, a oprcz niej obowizuje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby zyczne. Ustawa z 1991 r. bya nowelizowana 199 razy. Liczne nowelizacje tej ustawy, ktre okazay si konieczne ju po pierwszych

miesicach jej obowizywania, spowodoway potrzeb ogoszenia przez ministra nansw ju w 1993 r. po raz pierwszy tekstu jednolitego tej ustawy. Potem nastpoway kolejne nowelizacje i ogaszanie tekstw jednolitych. Ponadto ustawa z 1991 r. nie ma charakteru regulacji wyczerpujcej. Po pierwsze, od 1 stycznia 1999 r. obowizuje rwnie ustawa z listopada 1998 r. regulujca opodatkowanie zryczatowanym podatkiem dochodowym niektrych przychodw osiganych przez osoby zyczne prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz, osigajce przychody z tytuu umowy najmu, podnajmu, dzierawy, podzierawy. Chocia ustawa ta nie wprowadza odrbnych podatkw dochodowych, to w istocie okrela dalece autonomiczne reimy opodatkowania dochodw osb zycznych w Polsce, przyczyniajc si do nadmiernego skomplikowania tyche. Ta ustawa z listopada 1998 r. bya zmieniana dotychczas 30 razy. Po drugie, prawa i obowizki podatnika podatku dochodowego od osb zycznych wynikaj rwnie z bardzo wielu ustaw, ktre nie s explicite ustawami podatkowymi, takich jak: ustawa o rachunkowoci, ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawa o gwarancji wolnoci sumienia i wyznania, ustawa o zwrocie osobom zycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym etc. W konsekwencji nawet biega znajomo dwch ustaw o podatku dochodowym od osb zycznych nie jest wystarczajca do tego, aby prawidowo obliczy ten podatek. Podatek dochodowy od osb prawnych wprowadzono ustaw z 31 stycznia 1989 r. Wkrtce konieczna bya rwnie jego nowelizacja, ujednolicenia i tak doszlimy do tego, e ta ustawa bya nowelizowana 140 razy. Sama ustawa z 15 lutego 1992 r. nie reguluje wyczerpujco problematyki opodatkowania dochodw osb prawnych. Zagadnienia podatku dochodowego od osb prawnych s uregulowane rwnie w innych ustawach, takich jak: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawa o zasadach przekazywania zakadowych budynkw mieszkalnych przez przedsibiorstwa pastwowe, ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawa o szkolnictwie wyszym, ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe, ustawa o restrukturyzacji nansowej grnictwa siarki, i w wielu jeszcze innych. Naley rwnie wskaza, e rdem prawa w zakresie podatkw dochodowych i od osb zycznych, i od osb prawnych s rwnie ratykowane umowy midzynarodowe oraz ogromna liczba aktw wykonawczych, przede wszystkim wydanych przez ministra nansw. Wiele nowelizacji ustaw regulujcych opodatkowanie podatkami dochodowymi stanowio prb realizacji licznych, czsto zwizanych z wyborami obietnic, poszukiwania w podatkach rde nanso-

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

213

Pose Beata Szydo wania biecych potrzeb politycznych, rwnie szybkiej zmiany otoczenia politycznego, spoecznego i gospodarczego. Tym samym doszlimy do tego, e w Polsce w tej chwili mamy taki oto system prawny, e zarwno w przypadku podatku dochodowego od osb zycznych, jak i w przypadku podatku dochodowego od osb prawnych jest to tak naprawd dokument, wok ktrego roztoczona jest kilkusettysiczna, kilkutysiczna sfera interpretacji, nowelizacji, orzecze, wyrokw, i trudno w tym gszczu przepisw tak naprawd si odnale. To, e system opodatkowania dochodw w Polsce stanowi pltanin czsto rozbienych, nieczytelnych i wadliwych przepisw, potwierdza fakt, i od pocztku obowizywania ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb zycznych uchwalonych zostao ok. 800 przepisw przejciowych do tej ustawy, a w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych przepisw przejciowych wprowadzono ponad 600. Odrbnym, bardzo istotnym problemem jest brak zgodnoci z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej wielu dotychczas obowizujcych regulacji w zakresie opodatkowania podatkami bezporednimi. Trybuna Konstytucyjny w wielu wyrokach negatywnie ocenia metody i zakres zbyt czstych zmian regulacji prawnych dotyczcych podatkw dochodowych. W uzasadnieniach swoich orzecze Trybuna Konstytucyjny podnosi, e w prawie podatkowym, ktre odnosi si do dziaa gospodarczych obywateli, stanowicych czsto podstaw ich egzystencji i poczucia bezpieczestwa socjalnego oraz przesank ich rnych decyzji majtkowych, obowizuj szczeglne gwarancje ochrony interesu jednostki. Dlatego w procesie stanowienia norm prawa podatkowego ustawodawca nie moe naruszy kardynalnych zasad pastwa prawa, a mianowicie zakazu retroaktywnoci, zapewnienia odpowiedniego vacatio legis, ochrony praw niewadliwie nabytych, zakazu ingerowania w system podatkowy w trakcie roku podatkowego. Wszystkie te zasady byy wielokrotnie naruszane przy wprowadzaniu licznych zmian do podatkw dochodowych w Polsce w cigu ostatnich 20 lat. Rol ustawodawcy, ktrego zadaniem jest wprowadzenie rozsdnych i skutecznych norm prawa podatkowego, zapewniajcych zrwnowaony wpyw dochodw do budetu pastwa, przejy w ostatnich latach organy podatkowe, ktre usprawiedliwiane zamiarem likwidowania dziury budetowej prezentuj coraz bardziej restrykcyjne podejcie wobec podatnikw, w dodatku tych paccych podatki i nieuchylajcych si od opodatkowania. Dla tych podatnikw system skalny tak w sferze przepisw, jak te praktyki ich stosowania sta si rdem zagroenia dla ich funkcjonowania, a wrcz istnienia. Mielimy ostatnio najlepszy przykad, prosz pastwa. Zebrali si tutaj, w Warszawie, wanie tacy ludzie, ktrzy zostali pokrzywdzeni przez niesprawiedliwe decyzje i orzeczenia skusa. Stracili bardzo czsto majtek,

dorobek swojego ycia, stracili moliwo prowadzenia swojej dziaalnoci gospodarczej. Ten system musimy jak najszybciej zmieni i jak najszybciej poprawi. Jest to znaczna grupa podatnikw, ktrym trzeba po prostu w tej chwili stworzy warunki bezpiecznego funkcjonowania w polskich warunkach gospodarczych. Z drugiej strony coraz wicej osb uwierzyo, e mona legalnie zaprzesta pacenia podatkw lub paci mniej. Jest to znaczna grupa podatnikw, ktrzy nie ujawniaj swoich dochodw. Fiskus nie jest dla nich grony. Nie wdraa si adnych procedur majcych za zadanie ujawnianie rzeczywistych, ale niedeklarowanych podstaw opodatkowania. Dlatego liczba podmiotw, ktre powszechnie i metodycznie unikaj obowizkw podatkowych, wzrasta. Bezkarno nieregulowania w ogle zobowiza podatkowych przez niektre kategorie podatnikw jest w pewnym sensie oczywistoci, a jeli chodzi o postaw organw skarbowych w tym zakresie, nawet jeeli maj one dobre zamiary i chc doprowadzi do koca procedowanie, to wykadnia czy tysice interpretacji, orzecze pozwalaj tym podatnikom na unikanie pacenia odpowiednich podatkw. Istnieje ponadto wiele sfer, ktre nie s w ogle opodatkowane, a powinny by, natomiast systematycznie wzrasta obcienie podatkami dochodowymi tych podatnikw, ktrzy ju istotnie s nimi obcieni. Dziaa wic zasada: skoro sta ci na pacenie podatkw, to zapacisz jeszcze wicej i wicej, bo w naszym przypadku trzeba ata dziur budetow. Kolejn chorob aktualnie obowizujcego systemu opodatkowania dochodw w Polsce jest nieograniczona wrcz swoboda interpretacyjna organw podatkowych. Liczne interpretacje urzdowe w minimalnym stopniu przyczyniaj si do zwikszenia pewnoci prawa. Tre przepisw, czasem cakiem zrozumiaych, staje si wtpliwa oraz niepewna ze wzgldu na liczne, czsto sprzeczne i wzajemnie wykluczajce si interpretacje w indywidualnych sprawach, co oznacza niemoliwo ustalenia obowizujcego prawa nawet w prostych przypadkach. Dotychczas wydano kilkaset tysicy ocjalnych interpretacji przepisw prawa podatkowego, a znaczna ich cz dotyczy wanie podatkw dochodowych. Kadego roboczego dnia skus wydaje rednio ponad 100 indywidualnych interpretacji podatkowych. O tym, jak wiele wtpliwoci maj podatnicy, wiadcz dane Ministerstwa Finansw: w 2009 r. wydano ponad 28 tys. interpretacji indywidualnych, z czego ponad 70%, a dokadnie 20 192, stanowiy wnioski zoone w zakresie dziaalnoci gospodarczej. Oznacza to, e rednio w kady dzie roboczy wpywao do urzdw ponad 110 zapyta do skusa, z czego prawie 80 skadali przedsibiorcy. Wrd nich dominoway wanie najmniejsze rmy, mikro- i mae, ktrych wnioski stanowiy prawie 80% wszystkich zoonych przez przedsibiorcw wystpie o indywidualn interpretacj przepisw prawa podatkowego. Nie wynikao to z tego, e ci ludzie nie chcieli paci podatkw, tylko z tego, e chcieli je zapaci,

214

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Beata Szydo ale mieli wtpliwoci i te przepisy, na ktrych opierali swoje zeznania, byy na tyle niejasne, e w obawie o odpowiednie postpowanie musieli zwraca si o interpretacj do Ministerstwa Finansw. Z przedstawionego obrazu polskich podatkw dochodowych w ostatnich 20 latach wypywa wic wniosek, e stan tych podatkw jest ju w tej chwili nie do przyjcia, nie da si tego naprawi drog kolejnych nowelizacji, dlatego proponujemy takie rozwizanie, aby przyj nowy projekt, w ktrym te wszystkie kwestie zostan uregulowane. W tym stanie rzeczy konieczne jest opracowanie projektu nowej ustawy o podatku dochodowym. Proponowane uregulowania, ktre przedkadamy Wysokiej Izbie, s precyzyjne i powszechne. Projekt ustawy o podatku dochodowym nie ogranicza si jedynie do zastpienia dotychczasowych regulacji prawnych dotyczcych opodatkowania dochodw podatnikw, ktre dotychczas byy rozproszone w rnych aktach prawnych, jedn ustaw. Celem wprowadzenia jednolitej ustawy o podatku dochodowym jest stworzenie nowej jakociowo regulacji, ktrej istotne elementy zostay sformuowane w identyczny sposb dla kadego podatnika. Stworzy to now jako dla podatnikw bdcych osobami zycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi. Wystpujce odrbnoci bd jedynie obiektywnie koniecznymi i czytelnymi wyjtkami. W projektowanej ustawie normujcej opodatkowanie dochodw konieczne byo ustalenie zupenie nowych zasad systemu podatkowego, poniewa tylko one mog decydowa o jego ewentualnej naprawie. Przede wszystkim celem projektowanej nowej ustawy jest stworzenie jednolitej regulacji powszechnego podatku dochodowego zastpienie dotychczas obowizujcych regulacji prawnych dotyczcych opodatkowania dochodw podatnikw, rozproszonych dotychczas w rnych aktach prawnych, jedn ustaw. Ustawa zawiera przepisy, ktrych tre pozwala precyzyjnie okreli cice na podatnikach obowizki oraz przysugujce im prawa, bez odsyania do innych przepisw, a w tym bez nadmiernego odsyania do rozporzdze wykonawczych, ktrych zakres ograniczamy do minimum. Kompleksowy charakter ustawy przejawia si w szczegowym okreleniu zasad opodatkowania, co ma suy zapewnieniu podatnikom czytelnych regu opodatkowania, przy ograniczeniu do minimum ryzyka interpretacyjnego, czyli stworzenia dla podatnikw bezpiecznego systemu, aby nie musieli si oni obawia, e pacc podatki, mog potem by postawieni przed faktem, e bd poddani postpowaniu o to, e dokonana przez nich interpretacja tych przepisw bya niedobra. W celu upowszechnienia podatku dochodowego wprowadzono take precyzyjne regulacje prawne okrelajce zakres podmiotowy tego podatku. Podatnikami s osoby zyczne, prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz grupy

podatkowe, a take zagraniczne zakady obcych przedsibiorstw pooone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Now kategori podatnikw s spki niemajce osobowoci prawnej. W ustawie o podatku dochodowym zachowano podstawow zasad podatku dochodowego, jak jest opodatkowanie dochodu rozumianego jako nadwyka przychodw nad kosztami ich uzyskania. Ustanowiono take zasad ogln opodatkowania skumulowanego dochodu podatnika podatku dochodowego uzyskanego ze wszystkich rde uzyskania przychodw. Jedn z najwaniejszych nowoci projektowanej ustawy jest zerwanie z dyskryminacj podatkow pracy. Wszyscy podatnicy podatku dochodowego, zarwno podmioty gospodarcze, jak i pracownicy, musz mie porwnywaln podstaw opodatkowania, czyli dochd podatkowy. Kademu podatnikowi musi by przyznane prawo do rzeczywistych kosztw uzyskania przychodw, poniewa dzisiejszy stan dyskryminacji w podatku dochodowym od osb zycznych pracownikw jest sprzeczny z konstytucyjn zasad rwnoci wobec prawa. Dlatego zgodnie z projektem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega bdzie dochd. Podstaw opodatkowania bdzie realne przysporzenie majtku podatnika w danym okresie. Przy jego ustalaniu podatnik bdzie mia prawo do obnienia przychodu o realnie poniesione i udokumentowane koszty jego uzyskania, bez wzgldu na rodzaj dziaalnoci. Prawo do uwzgldnienia realnych kosztw uzyskania przychodw bd mieli take podatnicy w zakresie ustalania dochodw z pracy najemnej, co jest cakowitym novum. W zwizku z postpujc w Polsce zapaci, problemami, trudn sytuacj gospodarcz, konieczne byo wprowadzenie do projektowanej ustawy o podatku dochodowym rozwiza prorozwojowych. Idzie tu przede wszystkim o wyczenie z podstawy opodatkowania wydatkw o charakterze inwestycyjnym. W dotychczasowym stanie prawnym wydatki o charakterze inwestycyjnym podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz nie miay bezporedniego wpywu na wielko podstawy opodatkowania tym podatkiem. Zmieniamy to, dajemy tak moliwo wszystkim tym, ktrzy bd prowadzili dziaalno i bd chcieli, aeby podmiot gospodarczy inwestujcy... moe wtedy nastpi, ta ustawa dopuszcza, aeby... Wydatkami inwestycyjnymi, ktre bd mogy by wyczone z podstawy opodatkowania, s wszelkie wydatki na zakup lub wytworzenie rodkw trwaych podlegajcych amortyzacji, oddawanych do uytkowania na terytorium kraju. Wydatki inwestycyjne stanowice podstaw wyczenia nie mog by wysze, zakadamy w projekcie, ni 50% dochodu podatnika. Nowy podatek musi rwnie suy dobru publicznemu, ktre wymaga, aby podatek by efektywny skalnie. Zdecydowana wikszo podatnikw dobrowolnie i bez przymusu egzekucyjnego wpacaa zobowizania podatkowe na podstawie rzetelnie i zgodnie z prawem sporzdzonych deklaracji. W projekcie

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

215

Pose Beata Szydo ustawy o podatku dochodowym utrzymana zostaa wysoko stawek na niezmienionym poziomie. Jeli chodzi o udoskonalenie podatku dochodowego, proponujemy, aeby nie zmienia stawek. Natomiast wzrost efektywnoci skalnej tego podatku zostanie osignity dziki zwikszeniu liczby podatnikw, opodatkowaniu wydatkw, ktre dzi stanowi faktycznie szar stref, wyeliminowaniu przypadkw uchylania si od podatku dochodowego czy organizowania transferw powodujcych obnienie podstawy opodatkowania oraz ucieczk od opodatkowania. Projekt ustawy jasno i precyzyjnie odnosi poszczeglne stawki podatku do konkretnych podstaw opodatkowania. W projekcie ustawy o podatku dochodowym naleao wprowadzi take mechanizmy suce ochronie interesu budetu pastwa, w przypadku gdy zobowizania podatkowe rozliczane s w obcym pastwie, mimo e podatnik rzeczywicie uzyska dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwizania takie nawizuj do najnowszych kierunkw zmian prawa podatkowego w Europie. Majc powysze na wzgldzie, proponuje si wprowadzenie szczeglnego podatku dochodowego, w przypadku gdy podatnik bdcy osob zyczn nie deklaruje w deklaracji rocznej podatku dochodowego podstawy opodatkowania lub zania t podstaw opodatkowania, poniewa przychody ujawnia na potrzeby podatku o podobnym charakterze do polskiego podatku dochodowego w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej innym ni Rzeczpospolita Polska lub w innym pastwie. Jest to przypadek unikania obowizku podatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku zobowizanie podatkowe w podatku dochodowym ustalaby organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, a podstaw opodatkowania byaby kwota nieujawniona lub zaniona. Upraszczamy rwnie sposb skadania deklaracji na podatek dochodowy podatnik ma skada jedn roczn deklaracj podatku dochodowego. Ograniczamy do minimum wszelkie zaczniki, wprowadzamy form owiadcze, ktre doczane s do takiej deklaracji. I wreszcie bardzo wana zmiana, o ktrej rwnie trzeba powiedzie i ktra zostaa zaproponowana w tym projekcie, dotyczy jednej z najwaniejszych aktualnie spraw zwizanych z demogra. Chodzi o to, e w projekcie ustawy o podatku dochodowym zawarlimy ulg na wychowanie dzieci. Podatnik ma prawo zmniejszy kwot podatku nalenego o kwot stanowic 1/6 kwoty zmniejszajcej podatek w pierwszym przedziale skali za kady miesic kalendarzowy, w ktrym wykonywa wadz, peni funkcj lub sprawowa opiek nad pierwszym lub drugim dzieckiem. Z ulgi bd mogli korzysta podatnicy, ktrzy w roku podatkowym wykonywali wadz rodzicielsk, penili funkcj opiekuna prawnego lub sprawowali opiek poprzez penienie funkcji rodziny zastpczej na podstawie orzeczenia sdu lub umowy zawar-

tej ze starost. Ta ulga ma charakter progresywny. Kwot zmniejszenia podatku nalenego z tytuu wykonywania wadzy, penienia funkcji lub sprawowania opieki nad trzecim i czwartym dzieckiem okrela si bdzie ju w wysokoci wzrastajcej. A wic wszystkie najwaniejsze rozwizania, ktre proponujemy pastwu do przyjcia, s zwizane z prorozwojowym charakterem tego projektu ustawy, czyli s to ulgi inwestycyjne, ulgi na dzieci. Opodatkowujemy tych, ktrzy w tej chwili unikaj podatkw, zrwnujemy prawa podmiotw, ktre osigaj dochd na terenie naszego kraju, ale z rnych powodw nie s w tej chwili opodatkowane, tylko prowadz dziaalno poza Wszystkie normy prawne, te najistotniejsze, plus to, co zwizane jest z uporzdkowaniem systemu i rzeczywicie stworzeniem systemu bezpiecznego przede wszystkim dla podmiotw gospodarczych, wydaje si, e jest warte rozwaenia. Apeluj wic do pastwa, ebycie zechcieli pracowa nad tym projektem w komisji, tak aby przyj ten projekt. Poprawmy system podatkowy w Polsce, stwrzmy bezpieczny system, ktry bdzie promowa rozwj gospodarczy, polsk rodzin, a nie podnomy, tak jak pastwo proponujecie, podatkw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Bardzo dzikuj pani pose Beacie Szydo. Przystpujemy do wystpie klubowych. Otwieram dyskusj. Jako pierwsza w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej wystpienie bdzie mie pani pose Krystyna Skowroska.

Pose Krystyna Skowroska:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posowie! Gdyby kto sucha wystpienia pani pose Szydo reprezentujcej wnioskodawcw, a nie przeczyta obu projektw ustaw, miaby pewn nadziej, e to wszystko jest proste, czytelne, jasne, atwe, niebudzce najmniejszych wtpliwoci i e jest to nowa jako w systemie podatkowym. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, bo w przypadku obu projektw ustaw 90% to przeniesienie obecnie istniejcych przepisw podatkowych, a 10% przepisw, ktre wnioskodawcy prbuj tworzy, niestety wbrew zaoeniu albo chci osignicia okrelonego celu rozszczelnia system podatkowy. eby kto to czyta pokrtce albo zapoznawa si z t opini S te gbokie kieszenie, tak bardzo krytykowane przez wnioskodawcw stamtd powinny pochodzi pienidze, ktre dodatkowo wpyn do budetu i ktre bd zasila rne prorozwojowe rozwizania. A w tym zakresie co? Do gbokich kieszeni wnioskodawcy dalej i dalej dodaj i postaram si to udowodni.

216

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Krystyna Skowroska Nie wiem, czy pastwo mielicie szczytne zaoenia, wyszo kiepsko i prbujecie pastwo tego broni, bo to przedoylicie, czy rzeczywicie mielicie zamiar, o ktrym mwi, dodania bogatym, eby zaproponowanej ulgi prorodzinnej nie dawa tym, ktrzy mogliby j w caoci wykorzysta, tylko rwnie tym, ktrzy osigaj wysokie dochody, czyli niemoliwe jest jej skonsumowanie. Ale eby pochyli si nad oboma projektami, pewnie naley powiedzie o pewnej systematyce podatkowej. I od tego chciaabym zacz, nastpnie przej do pokazania niektrych, poszczeglnych rozwiza. Niestety myl, e jeeli dzisiaj pastwo to usyszycie, przyznacie si, e popenilicie bd i bdzie wam wstyd, e proponujecie takie rozwizania. Omawiany projekt powsta na bazie trzech ustaw, tak jak mwia pani pose wnioskodawca: ustawy o podatku dochodowym od osb zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby zyczne, a take wprowadza, implementuje rozwizania zawarte w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w rozporzdzeniach ministra nansw w zakresie m.in. sposobu okrelania dochodw osb prawnych w drodze oszacowania sposobw i terminw eliminowania podwjnego opodatkowania, waciwoci miejscowej organw podatkowych, naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, prowadzenia kart przychodw, prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw i prowadzenia ewidencji przychodw i wykazu rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych. W tym projekcie poselskim podzielono dotychczas obowizujce w prawie podatkowym instytucje i rozwizania, powielono stawki, w tym stawki podatku od niektrych rodzajw dochodw, skal podatkow i wysoko progw podatkowych okrelonych w ustawie o PIT. Nie ma adnej zmiany dotyczcej istniejcego obecnie sposobu funkcjonowania przepisw ustawy, przy istotnych zmianach systemowych podatku dochodowego, ktra uzasadniaaby potrzeb, konieczno przyjcia nowego aktu prawnego. Projekt zakada, e podmiotem podatku dochodowego bd podatnicy bez wzgldu na form prawn, rdo uzyskania dochodu. Jedyn now propozycj jest uznanie za podmiot handlowych spek osobowych, a nie jak obecnie wsplnika spki osobowej. Niestety brak ograniczenia dotyczcego tego, w jaki sposb bdzie dzielony dochd i w jakim zakresie czonkowie tej spki bd pacili podatek dochodowy, brak istotnych zmian systemowych w podatku dochodowym, ktre uzasadniayby potrzeb, konieczno przyjcia nowego aktu normatywnego oraz brak wskazania korzyci wynikajcych z wprowadzenia nowego jednolitego podatku dochodowego budzi wtpliwoci co do zasadnoci przyjtej przez

wnioskodawcw koncepcji. Nie zgadzamy si do koca z tym, i pastwo przemyleli od pocztku do koca, w jakim zakresie te przepisy naley wprowadzi. Jak wynika z uzasadnienia projektu, strategicznym celem wprowadzenia nowej ustawy jest zwikszenie efektywnoci skalnej opodatkowania dochodw w Polsce, jednak autorzy projektu nie przedstawili rzetelnego oszacowania kosztw i skutkw skalnych wprowadzenia ustawy o podatku dochodowym. Nie oszacowano ewentualnych korzyci, jakie mogyby osign nanse publiczne oraz sami podatnicy po wprowadzeniu nowej ustawy. By apel pani pose reprezentujcej wnioskodawcw, eby o tym rozmawia. Wszyscy przeczytalimy to wnikliwie. Jeszcze takiego projektu, ktry mwi o fundamentalnym rozwizaniu w zakresie podatkw, a ktry nie posiada oszacowania skutkw wprowadzenia ustawy, nie ma. Piszecie pastwo, e nie wiecie, e moliwe, nie zosta podany aden wskanik, ktry mwiby o tym, ile bdzie kosztowa zaproponowane rozwizania. Postaram si tak informacj wskaza, przynajmniej wyliczon na podstawie tego, co pastwo proponujecie. W uzasadnieniu twierdzicie pastwo rwnie, e obecnie podatnicy s obcieni nadmiern liczb szczegowych, niejasnych wymogw i obowizkw. Jednoczenie proponujecie w projekcie ustawy przywrcenie na przykad obowizku skadania deklaracji miesicznych czy kwartalnych. Przecie to nic innego, jak dodatkowe utrudnienie, potrzeba zatrudnienia kolejnych sub, wprowadzania kolejnych rozlicze, przekazywania informacji do urzdw skarbowych, a tam, po raz kolejny, urzdnicy. Zastanwcie si pastwo nad tym, pamitajcie, e wsplnie ustalalimy, eby z takich rozwiza kiedy, w przyszoci, zrezygnowa. Dzisiaj to wprowadzacie i mwicie, e to jest atut tego rozwizania. O czym chciaabym jeszcze powiedzie? Jeli chodzi o Ordynacj podatkow, pani pose wnioskodawca przedstawiaa, jak to trudno jest z interpretacjami w zakresie przepisw prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa rozstrzyga t kwesti. Istnieje instytucja wydawania okrelonych interpretacji przepisw prawa podatkowego, ktra ma na celu zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsibiorczoci podatnikw. Jak ju wspomniaam, polski system podatkowy charakteryzuje si wzgldnie niskimi stawkami podatkowymi. Potwierdza to m.in. porwnanie stawek podatkowych wystpujcych w Polsce ze stawkami w innych pastwach Unii Europejskiej. Niski poziom opodatkowania osb zycznych w Polsce podatkiem PIT w porwnaniu do tego, jaki jest w innych krajw Unii Europejskiej, plasuje nas jako kraj w grupie pastw o stawkach niszych ni rednia unijna. Gwna stawka jest na relatywnie niskim poziomie 32%. O tym, komu pastwo chcecie doda, kto wicej zarabia, powiem za chwil. Podobnie jest w przypadku opodatkowania osb prawnych podatkiem CIT. Stawki, ktre obowizuj

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

217

Pose Krystyna Skowroska w naszym kraju, na poziomie 19%, s zdecydowanie nisze ni rednia stawka unijna. Za ogln przyczyn komplikacji tego systemu podatkowego naley uzna funkcjonujce w nim ulgi i zwolnienia podatkowe, ktre stanowi odstpstwo od zasady powszechnoci opodatkowania wyraonej w konstytucji. Konstytucja przyja zasad powszechnoci opodatkowania. S od tego odstpstwa, wiadomie przez t Izb przyjmowane, przez wszystkich nas akceptowane. One maj suy realizacji okrelonych celw spoecznych i gospodarczych, ktre bd wspieray decyzje podatnikw co do przeznaczenia czci uzyskanych dochodw. Tak jest do tej pory w obowizujcych przepisach prawa. Postulat uproszczenia systemu opodatkowania mona te rozumie jako zamiar uproszczenia przepisw prawa podatkowego, czyli konstruowania krtkich i si rzeczy do oglnych przepisw zrozumiaych dla kadego. Taki pastwa postulat wydaje si chybiony z uwagi na to, i prawo podatkowe zajmuje si caym obszarem aktywnoci gospodarczej i spoecznej, prbuje deniowa, klasykowa oraz normowa skutki podatkowe zdarze dotyczcych wszystkich dziedzin ycia. Z tych wzgldw nie moe by proste. Pani pose sama powiedziaa, jak wiele dziedzin prbujecie pastwo teraz wprowadzi. Precyzyjne przepisy, nawet jeeli mog wydawa si zbyt skomplikowane, maj z jednej strony zapobiega powstawaniu luk w opodatkowaniu, a z drugiej strony zmniejsza swobod oceny praw i obowizkw podatnika przez organy stanowice prawo. Biorc powysze pod uwag, poselski projekt ustawy o podatku dochodowym bez przeprowadzenia gbokiej zmiany systemu podatkowego oraz innych zwizanych z nim gazi prawa nie speni oczekiwanych celw w postaci poprawy efektywnoci skalnej, jak rwnie stworzenia nowego, jakociowo jednolitego podatku dochodowego. Jak wskazywaam wczeniej, do omawianego projektu przeniesiono regulacje dotychczas obowizujce i dotyczce tego samego zakresu z ustawy o podatku PIT i z ustawy o CIT. Projektowana ustawa jest bardzo obszerna i nieczytelna. Pani pose mwia, e obecne ustawy s nieczytelne. Ta jest bardziej nieczytelna. Niewtpliwie dla tych aktywnych podmiotw gospodarczych, ktre posiadaj wyspecjalizowane suby ksigowe, dla doradcw podatkowych takie rozwizanie moe wydawa si uatwieniem. Jednake dla podatnika bdcego osob zyczn, niewprawn w dziaaniu, nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej, na przykad dla emeryta, ktry rozlicza si razem ze wspmaonkiem, korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, samo zapoznanie si z przepisami bdzie bardzo trudne. To wielokrotna nowelizacja tych przepisw. Wskazanie tekstw jednolitych porzdkuje to. Wielokrotnie dyskutowalimy nad tymi przepisami. Wprowa-

dzone przepisy i te z dyrektyw unijnych, i te, ktre s potrzebne w obecnej sytuacji zostay uwidocznione w tekcie jednolitym. Akty prawne i z 2011 r., i z 2012 r. posiadaj tekst jednolity. Myl, e tego czasu jest, niestety, troch za mao, eby o wszystkim powiedzie. Chciaabym powiedzie, e mamy due wtpliwoci co do konstytucyjnoci zaproponowanych rozwiza w zakresie niektrych przepisw. Przykadowo projektodawcy dopuszczaj moliwo skorzystania z odlicze od podstawy opodatkowania w ramach tzw. ulgi na now technologi, z jednoczesn delegacj dla ministra nansw oraz ministra nauki i szkolnictwa wyszego do wydania rozporzdzenia okrelajcego warunki kwalikowania nowych technologii, ktre bd odliczane. A przecie art. 217 konstytucji mwi, e przyznawanie ulg i umorze oraz okrelanie kategorii podmiotw zwolnionych z opodatkowania nastpuje w drodze ustawy. To jeden z generalnych zarzutw dotyczcych niekonstytucyjnoci. Mamy wtpliwoci, s zarzuty dotyczce niezgodnoci z prawem Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania gier. I w tym przypadku obowizuje dyrektywa unijna, ktra mwi o zupenie innym systemie opodatkowania od tego, ktry pastwo wprowadzacie. Ale eby oszacowa skutki, bo to jest rzecz najistotniejsza, a tego nie ma w projekcie, chciaabym przeduy moj wypowied o minut, jeli mona, panie marszaku. Projektodawcy wskazuj, e chc uproci system podatkowy, pokazuj niektre rozwizania, ale nie wskazuj, ile to bdzie kosztowao. Jedn z takich ulg jest ulga na koszty uzyskania przychodw zwizanych z prac, gdzie albo okrela si j ryczatowo, albo wskazuje si, i poniesione wydatki mog by rozliczane fakturami VAT. Jest tu m.in. bawienie dzieci, sprztanie mieszkania i inne. Kogo na to sta? Prosz pastwa, wskazujecie, e ta kwota, koszty uzyskania przychodw, to na pocztku 10% uzyskania, a kolejno 20 do 30%. Przecie to s gbokie kieszenie. Kogo bdzie sta, eby ponie 30%? To jest ubytek dla budetu. Chcemy wskaza, e podwyszenie pracowniczych kosztw uzyskania przychodw do 30% w 2016 r., przy zaoeniu, e z proponowanej regulacji skorzystaj wszyscy podatnicy, daje kwot 21 mld z. Po drugie, proponujecie pastwo, o czym mwia pani pose, wprowadzenie ulgi inwestycyjnej dla przedsibiorcw, przy zaoeniu, e bdzie (Dzwonek) korzystao z niej 5% podatnikw. Jest to kwota 3 mld z. Zostaje to, czego nie powiedziaam, a chciaam, panu marszaku, powiedzie zmiana opodatkowania menederw. Dotychczas mwilicie, e duo zarabiaj, e powinni paci wyszy podatek, e 32% to mao. A co teraz proponujecie? Proponujecie pastwo zmian w opodatkowaniu menederw poprzez umoliwienie opodatkowania tych przychodw w ramach dziaalnoci gospodarczej podatkiem w wysokoci 19%. Czy taki by wasz zamys? Jeli chodzi

218

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Krystyna Skowroska o ten projekt ustawy, jak policzylimy, kosztuje to 24 mld z. 90% zabaaganionych przepisw wprowadza do tej propozycji nowelizacji 10%, jeli chodzi o roszczenia. O szczegach moglibymy mwi pewnie do pnocy, ale czas okrelony przez marszaka Sejmu to 15 minut. Kosztuje to 24 mld z. Jeli pastwo podtrzymujecie, e rne rzeczy powinny by nansowane z tzw. gbokich kieszeni, to sami powinnicie by za tym, eby ten projekt wycofa jeszcze przed jutrzejszym gosowaniem. Jeli pastwo tego nie uczynicie, klub Platforma Obywatelska zoy wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, gdy jest to projekt szkodliwy, rozszczelniajcy. Sami pastwo jeszcze raz dokadnie to przeczytajcie, jeli zamierzacie jutro gosowa. Wydaje si nam, e zamiar pastwa nie by taki, eby wszyscy chodzili do doradcy podatkowego z dokumentem i tam si radzili, z czego i jak mog skorzysta. Naprawd, to jest projekt, z ktrym trzeba bdzie kadorazowo chodzi do doradcy podatkowego. Jestemy za jego odrzuceniem. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Prosz kontynuowa, panie pole.

Pose Jerzy yyski:


Bo zdaje si, e przeszkadzam. Przepraszam bardzo. Chodzi o to, prosz pani, e pani nam zarzuca, e my wprowadzamy bardziej skomplikowany system. Czytaem to i wedug mnie to jest znacznie prostsze. Prostsza jest jedna ustawa, ktra systematyzuje te podatki dochodowe, ni trzy ustawy, ktre trzeba analizowa jednoczenie. Pani mwi jednak, e chcemy siga do gbokich kieszeni. Par dni temu by taki kongres gbokich kieszeni, to byli przedsibiorcy, ktrzy w tym wadliwym systemie podatkowym zostali zrujnowani, doprowadzeni do katastrofy gospodarczej, mam na myli ich wasne przedsibiorstwa. Postanowili si zebra i szukaj ratunku. (Oklaski) Dzikuj. (Pose Zbigniew Kumiuk: Caa Sala Kongresowa takich ludzi.) Mnie si wydaje, e taki system jest wadliwy i uderza w autorytet pastwa. Bo autorytet pastwa jest realizowany przez dwie strony. Z jednej strony przez pastwo, ktre we waciwy sposb nansuje swoje wydatki. Ot ja twierdz, e kryzys nansw publicznych polega, rnie mona to interpretowa, ale take na tym, e pastwo nie nansuje swoich obowizkw, jakie ma wobec obywateli, jakie obywatele naoyli na swoje pastwo. Jeeli pastwo tych obowizkw nie realizuje, nie nansuje w sposb waciwy, to jest to przejaw kryzysu nansw pastwa. A z drugiej strony, jeeli pastwo pobiera podatki publiczne na rzecz tych funkcji publicznych i doprowadza niektrych do ruiny, to te traci na tym autorytet pastwa. Zapewne s jakie wady w naszej propozycji. Nie chcemy mwi, e jest to propozycja bez wad, ale, szanowna pani pose, musimy mie punkt wyjcia, eby naprawi ten system, ktry jest niewtpliwie chory. Ja generalnie, jak wielokrotnie mwiem, jestem przeciwny takiemu systemowi, ktry koncentruje opodatkowanie obywateli na podatkach cenotwrczych, takich wanie jak VAT, bo mamy przed sob tylko perspektyw wzrostu VAT. Natomiast jestem za tym, eby uporzdkowa stron podatkw dochodowych. Nie proponujemy oczywicie podwyki podatkw, bo w tych warunkach oczywicie nie mona wobec obywateli wyj z propozycj podwyki podatkw, ale mona wyj z propozycj uporzdkowania obecnego systemu po to, eby w ramach tego systemu, bez podwyszenia stawek podatkowych, uzyska wysze wpywy dochodowe. Pastwo musi mie bowiem take swoj polityk naprawiania nansw publicznych. Niewtpliwie sytuacja, kiedy koszty obsugi dugu publicznego wynosz 43 mld,

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj pani pose Skowroskiej. O zabranie gosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwo prosz pana posa Jerzego yyskiego.

Pose Jerzy yyski:


Dzikuj i witam, panie marszaku.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Rwnie witam.

Pose Jerzy yyski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Z wielkim zdumieniem wysuchaem tego wystpienia pani pose. Z drugiej jednak strony (Pose Zbigniew Kumiuk: Merytoryczna dyskusja...) ...jestem bardzo usatysfakcjonowany i ciesz si, e jest tutaj pan minister (Pose Izabela Leszczyna: Znaczy, e powana rzecz.) bo wiadczy to o tym, e doceniacie pastwo w gruncie rzeczy wag tego problemu. Pani powiedziaa, e ta propozycja (Gwar na sali) Czy ja mog?

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

219

Pose Jerzy yyski a decyt jest znacznie niszy od tych kosztw obsugi dugu, nie jest sytuacj zdrow. Tu si z panem ministrem cakowicie zgodzimy. Koszty obsugi dugu publicznego s mniej wicej o 20% wysze ni decyt budetowy. To nie jest chora sytuacja? Wobec tego trzeba take uporzdkowa stron dochodow. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Mam nadziej, e pan minister, ktry tutaj kiwa gow, zgodzi si ze mn. W tej propozycji zmian systemu podatkowego s dwa wane punkty. Ot ewolucja tego systemu, z jak mamy do czynienia w cigu ostatnich kilkunastu lat, doprowadzia do tego, e faktycznie podatek dochodowy sta si podatkiem przychodowym. Oczywicie s tzw. ryczatowe odliczenia kosztw, ale dla wielu podatnikw faktycznie jest to podatek przychodowy. Uwaam, e korzystniejsza bya taka sytuacja, kiedy moglimy wiele swoich realnie poniesionych kosztw uzyskania przychodw uwzgldni w zeznaniu podatkowym i odj te nasze koszty od osignitych przychodw po to, eby obliczy realny dochd. I naprzeciw tej propozycji wychodzi wanie ta propozycja. Chodzi o to, eby zaliczy take na przykad koszty remontw, leczenia itd. Pani wymienia tylko pewne elementy, ale jest tam cay szereg innych wanych elementw, kosztw uzyskania, ktre moemy dziki temu usystematyzowaniu, uporzdkowaniu systemu podatkowego uwzgldnia i paci rzeczywicie podatek dochodowy z realnie okrelonymi kosztami. Druga sprawa dotyczy bodcw inwestycyjnych, ktre istniej w tym podatku. Nie jest to tylko oczywicie nasz pomys, bo to si ju obecnie stosuje na wiecie. Pan minister wielokrotnie o tym dyskutowalimy cakowicie si ze mn zgadza, e redukowanie stosunku dugu publicznego do produktu krajowego brutto trzeba poprawia przez stymulowanie wzrostu gospodarczego, czyli mianownika tej relacji: udzia PKB do produktu krajowego brutto. Pobudza wzrost gospodarczy. I tu s bardzo wane elementy pobudzania wzrostu gospodarczego polegajce na tym, e proponuje si odliczenie od podstawy opodatkowania wydatkw, ktre s zwizane z przysporzeniem majtkowym, czyli tym, co zwiksza majtek, co jest inwestycj, co take tworzy miejsca pracy. To jest, w moim przekonaniu, mam nadziej, e si pastwo zgodzicie, zadanie, ktre powinnimy potraktowa ponadpartyjnie. To nie jest tylko kwestia tego, e Prawo i Sprawiedliwo chce sobie co przysporzy. Nie, to jest kwestia autorytetu pastwa, dobra tego pastwa jako zbioru instytucji, ktre realizuj cele publiczne, i uporzdkowania nansw publicznych. Nie mog powiedzie, e projekt nie ma wad. Jeli s jakie wady, to od tego s prace parlamentarne. Nie odrzucajcie pastwo tego, co moe by punktem wyjcia do stworzenia lepszego systemu podatkw

dochodowych w ramach jednej uporzdkowanej ustawy. Powinnimy potraktowa to jako punkt wyjcia i podj nad tym prace parlamentarne. To nie jest bowiem, jak powiedziaem, tylko nasz interes, ale interes waciwie caego spoeczestwa. Na tym skocz. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. W ramach czasu Prawa i Sprawiedliwoci w odniesieniu do tego punktu gos zabierze pan pose Zbigniew Kumiuk.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Panowie Ministrowie! Ciesz si, e rzeczywicie na nasze obrady przyby pan minister Rostowski. To podkrela wag tego projektu, ktry zoya opozycja. Ot, panie ministrze, przedstawiamy jako klub opozycyjny, po niecaym roku funkcjonowania parlamentu, kompleksowy pomys na zmian systemu podatkowego w Polsce. Dzisiaj omawiamy cz tych kompleksowych zmian, czyli poczenie w jednej ustawie przepisw dotyczcych podatku dochodowego od osb zycznych i podatku dochodowego od osb prawnych. Oczekujemy, eby rzdzce partie polityczne, Platforma i PSL, merytorycznie si do tego ustosunkoway. Niestety, w wypowiedzi pani pose Skowroskiej byy jakie inwektywy, sugestie, e my chcemy otworzy system podatkowy na to, eby ludzie bogaci nie pacili podatkw. Pani pose, albo pani tego projektu nie przeczytaa, albo, co gorsza, pani go chyba nie zrozumiaa. (Oklaski) (Pose Krystyna Skowroska: Panie pole, pan mnie obraa, ja go przeczytaam z uwag i zrozumiaam.) Obawiam si, po tym, co pani powiedziaa z tej trybuny, e pani go nie zrozumiaa. Ponad wszelk wtpliwo. Byoby dobrze, eby pani czytaa dokumenty z uwag. (Pose Krystyna Skowroska: Mam prawo do swobodnej wypowiedzi.)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Nie, panie pole, prosz nie prowadzi dialogu z sal, to po pierwsze.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Ale to pani pose mi przeszkadza.

220

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Po drugie, pani pose Krystyna Skowroska jest na tyle wybitnym ekspertem od spraw nansw, e mona imputowa rozmaite rzeczy na zasadzie polemiki, ale nie w taki, moim zdaniem, prosty sposb. Tak e bardzo bym prosi, eby pan tego nie robi.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Panie marszaku, mam nadziej, e wyduy pan limit czasu na moj wypowied. Dzikuj bardzo. Szanowni Pastwo! Przedstawiamy jako opozycja projekty ustaw tym razem o podatku dochodowym, nastpnie, mam nadziej, e marszaek wprowadzi take nasz projekt ustawy o podatku VAT i w ten sposb chcemy pomaga partiom rzdzcym, aby rzeczywicie uporzdkowa polski system podatkowy i poprawi jego wydajno. Ze zdumieniem odbieram wypowiedzi przedstawicieli partii rzdzcych, e po 5 latach rzdw, przygldajc si wpywom podatkowym, pastwo nie doszlicie do wniosku, e ten system podatkowy jest coraz mniej wydajny. Jak jednak moe by on coraz bardziej wydajny, skoro przez 20 ostatnich lat ustawa o podatku dochodowym od osb zycznych bya zmieniana 200 razy, a ustawa o podatku dochodowym od osb prawnych, jak mwia pani pose Szydo 140 razy? Co z tego, prosz pastwa, e s teksty jednolite tych ustaw, skoro nawet doradcy podatkowi nie s w stanie przebrn przez tak ilo zmian, ktre zostay przez te 20 lat w obydwu ustawach o podatkach wprowadzone. Szanowni pastwo, dobitnym przykadem na to, e tak wanie jest, jest sytuacja w sektorze nansowym. Cakiem niedawno w debacie w pierwszym czytaniu odrzucilicie take pastwo nasz projekt ustawy o podatku bankowym, mwic wtedy, e nie mamy racji. Prosz pastwa, na poziomie Ministerstwa Finansw, jak rozumiem, pan minister Rostowski dysponuje takimi danymi i wie doskonale, e przychody tego sektora nansowego tu podam dane za 2010 r. stanowi ponad 50% przychodw w caej gospodarce ponad 50% przychodw w caej gospodarce. (Poruszenie na sali) Tak, w sektorze nansowym. Panie ministrze, mam nadziej, e ma pan zaprezentowane w takim podziale przychody. Natomiast ten sektor odprowadza zaledwie co szst zotwk podatku dochodowego, czyli uczestniczy w podatku dochodowym od osb prawnym na poziomie 16%, tak? (Poruszenie na sali) Ale dokadnie tak, to prawda. Prosz pastwa, co to oznacza? Oznacza to, e sektor nansowy w sposb dowolny ksztatuje podstaw opodatkowania. Dokadnie. Pastwo, patrzc na te dane, pozwalacie na to i uznajecie, e to jest w porzdku. A pani pose Skowroska dodatkowo oskara klub Prawo i Sprawiedliwo z trybuny sej-

mowej, e chce, aby tzw. gbokie kieszenie nadal nie paciy podatku dochodowego. Pani pose, naprawd trzeba odpowiada za swoje sowa. Trzeba odpowiada za sowa. To jest najdobitniejszy przykad na to, e wielkie korporacje w Polsce robi, co chc, same sobie ustalajc rozmiary podstawy opodatkowania. A pniej dziwimy si, e wpywy podatkowe od tych sektorw s bardzo niskie. My przedstawiamy projekt ustawy, ktry ma to uniemoliwi, a jestemy oskarani o co zupenie innego. Szanowni Pastwo! Jeeli mwimy i chcemy to pokaza, prezentujemy to w projekcie ustawy e zwalniamy z opodatkowania wydatki o charakterze rozwojowym, a mwic precyzyjniej: pozwalamy, aby te wydatki byy odliczane od podstawy opodatkowania do wysokoci 50% podstawy opodatkowania, to co chcemy zrobi? Chcemy zwikszy liczb podatnikw, ktrzy ujawni swoje przychody, bo cz wydatkw o charakterze rozwojowym wreszcie bd mogli odliczy, i to odliczy w kilku podejciach, a te mniejsze wydatki by moe w cigu jednego roku. Chcemy wic zmniejszy rozmiary szarej strefy i spowodowa, by wicej podatnikw w ogle pacio podatki. Proponujemy takie rozwizania, a jestemy oskarani o to, e umoliwiamy unikanie podatkw. Prosz pastwa, jeszcze raz zrozumcie istot tej zmiany. Byy w Polsce niestety od jakiego czasu ich nie ma ulgi remontowe i ulgi budowlane, doskonae instrumenty suce do tego, eby wszyscy, ktrzy s w tym sektorze, ujawniali swoje przychody. Zlikwidowalimy je i wikszo tego sektora znalaza si w szarej albo w czarnej stree i nie paci podatkw nie paci podatkw. Tym rozwizaniem umoliwiamy poszerzenie bazy podatkowej. Pastwo z tego kpicie. Nie mog tego poj. Nie mog poj, e partia opozycyjna wyciga rk do koalicji, ta za po 5 latach rzdw nie zrobia nic w sprawach podatkw i jeszcze pozwala sobie na kpienie z tej propozycji. To jest zadziwiajce. (Pose Krystyna Skowroska: Nieprawda.) (Pose Maria Zuba: Podnieli tylko podatki.) Wreszcie, prosz pastwa, kwestie zwizane z prac. Ot nie ulega wtpliwoci, e szczeglnie pracownicy najemni s zwyczajnie le traktowani przez obecny system podatkowy. Jeeli kto, kto rzeczywicie osiga gigantyczne dochody i prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz, moe odliczy koszty uzyskania przychodu i wliczy do tego, co uwaa za stosowne, a pracownik moe odliczy je w sposb symboliczny, to jakie to jest rwne traktowanie? Proponujemy, eby to wyrwna, a pastwo nas oskaracie o to, e chcemy, by ludzie unikali podatkw. (Pose Krystyna Skowroska: Aby mniej pacili.) Przecie to jest jakie gigantyczne nieporozumienie. Dlatego pozwoliem sobie na takie, a nie inne uwagi w tej sprawie. Tak po prostu nie mona debatowa. Prosz pastwa, rozumiem, e by moe przez

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

221

Pose Zbigniew Kumiuk pastwa przemawia zwyczajna zazdro. Pastwo rzdzicie ju 5 lat, a w sprawach podatkw nie zrobilicie nic poza ich podwykami poza podwykami. Macie przedstawiony przez opozycj zupenie nowy system podatkowy i pastwo w tej sprawie, chyba ze wstydu, chcecie, eby zosta on odrzucony w pierwszym czytaniu, bo lepiej o tym nie mwi. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Pani pose szanowna, to miao by jedynie sprostowanie.

Pose Krystyna Skowroska:


z pracami pomocniczymi wicymi si z budow budynku, a take ze sprztaniem i opiek nad dziemi.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. Pani pose Skowroska w trybie sprostowania, jak rozumiem. Pani pose, prosibym raz jeszcze, eby pani zechciaa, zgaszajc wniosek o odrzucenie, przedstawi t konkluzj w peni.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo.

Pose Krystyna Skowroska:


To wanie macie pastwo zapisane. To s te gbokie kieszenie, do ktrych dokadacie. (Oklaski)

Pose Krystyna Skowroska:


Na pocztku chciaabym, panie marszaku, skadajc wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, powtrzy: skadam wniosek o odrzucenie projektu ustawy o podatku dochodowym, druk nr 425, a take odrzucenie w pierwszym czytaniu Przepisw wprowadzajcych ustaw o podatku dochodowym z druku nr 424. A teraz tytuem sprostowania. auj, e pan pose Kumiuk nie zrozumia mojej wypowiedzi i bdnie brn dalej w swojej wypowiedzi. Co pastwo proponujecie w zakresie opodatkowania menederw? Proponujecie, aby dokonano zmiany rda przychodw z wykonywanej osobicie dziaalnoci menederskiej w zakresie koncernw. Zmiana ta bdzie umoliwia opodatkowanie przychodw z tytuu kontraktw menederskich w ramach dziaalnoci gospodarczej, a tym samym wybr opodatkowania wedug stawki 19%. Aktualnie przychody te zawsze kwalikowane s do przychodw z dziaalnoci wykonywanej osobicie, opodatkowanej wedug skali podatkowej. Nie oszacowalicie, jaki to byby ubytek, ale to s naprawd te wskazywane przez was kieszenie. Chodzi take o koszty pracownicze. Pan pose nie zrozumia. Mwiam o ryczacie, o kosztach uzyskania przychodw. O jednej wybieranej kwocie, podwyszanej do 1440 z, a dla dojedajcych do 1800 z. Ale chodzi o moliwo wyboru wydatkw faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami VAT. Chodzi o wydatki zwizane z dojazdami do zakadw pracy, z wykonywaniem obowizkw naoonych na pracodawc zgodnie z prawem pracy, ze wiadczeniem usug medycznych, czyli wizytami u lekarzy, bogaty to sobie odpisze, z usugami remontowymi w lokalu w budynku mieszkalnym, w ktrym zamieszkuje podatnik

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Pan pose w jakim trybie?

Pose Zbigniew Kumiuk:


W trybie sprostowania le zrozumianej mojej wypowiedzi, panie marszaku, to oczywiste. (Wesoo na sali) Pani pose, wysza pani i przytoczya jakie drobne zapisy z ustawy. Mwiem o generaliach. Trzeba byo zakwestionowa generalia, o ktrych tutaj mwiem. Ot mwiem, e wycigamy do pastwa rce z projektem, ktry ma przynie wzrost dochodw podatkowych, poniewa jeeli damy moliwo odliczenia wydatkw o charakterze rozwojowym, to ujawnimy du cz szarej strefy. Czy pastwo to pojmujecie? To trzeba byo zakwestionowa, jeeli chciaa pani zakwestionowa moje sowa. (Pose Krystyna Skowroska: To jest moja prywatna sprawa, co bd prostowa.) To prawda, ale pani mi zarzucia, e nie wiem pani obraam czy co takiego. Trzeba byo zakwestionowa generalia, a nie jakie drobne rzeczy, ktre mona wyprostowa w komisji. Wreszcie sprawa kosztw pracy. Przecie pani doskonale wie, e w obecnym systemie kto, kto prowadzi dziaalno gospodarcz, do tych kosztw moe wliczy, co chce, i udowodni to urzdowi skarbowemu.

222

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Szanowny panie pole, prosz nie mwi tego, co pani pose Krystyna Skowroska wie, bo to bdzie trwao za dugo, tylko prosz sprostowa.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Natomiast pracownik najemny ma okrelony ryczat. Chcemy doprowadzi do jednolitoci w tej sprawie. (Pose Izabela Leszczyna: Chcecie obniy wpywy do budetu.) To dotyczy milionw podatnikw. Pastwo uwaacie, e to le? Naprawd. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


To ju koniec bilateralnych emocji. (Pose Zbigniew Kumiuk: Nie, panie marszaku, to nie s emocje.) Myl, e teraz spokj kompletny wniesie pan pose Wincenty Elsner z ugrupowania znanego ze spokoju, czyli z Ruchu Palikota. (Wesoo na sali) Uprzejmie prosz.

Pose Wincenty Elsner:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak wida, zderzyy si dwa spojrzenia. Spojrzenie koalicji i prawdopodobnie Ministerstwa Finansw jest takie, e wszystko jest dobrze, super, podatek dochodowy funkcjonuje prawidowo, mimo tych 199 nowelizacji, mimo e czsto brakuje liter, aby oznacza kolejne nowelizowane artykuy. Nie chodzi ju o to, e s setki tysicy interpretacji, wane jest to, e s one wzajemnie sprzeczne. Kada izba terytorialna wydaje inne interpretacje. Ze swojej dziaalnoci jako przedsibiorca pamitam swego rodzaju waenie, ktry urzd skarbowy wyda wicej interpretacji i jakie interpretacje wobec tego przewaaj, tak jak w meczu, gdy wygrywamy 6:1 albo 5:4. Zderzyo si to ze spojrzeniem opozycji i przede wszystkim przedsibiorcw. Twierdzimy, e jest le, e podatek dochodowy wymaga przebudowy. Dlatego poprzemy ten projekt, mimo e jestemy bardzo krytycznie nastawieni do konkretnych zapisw w tym projekcie, o czym bd szczegowo mwi, nawet do tych, o ktrych mwia pani pose Skowroska. Zgadzajc si z panem posem Kumiukiem, powiem, e generalnie jestemy za. Uwaamy, e nadszed czas, abymy rozpoczli dyskusj na temat przebudowy systemu podatku dochodowego. Zreszt mamy ju taki casus w przeszoci. W 2004 r., przed wejciem Polski do Unii, de facto napisalimy od nowa ustaw o podatku od towarw i usug. Mimo e ta ustawa w tej chwili jest bardzo czsto krytykowana, usun-

limy z niej mas rnego rodzaju niejasnoci interpretacyjnych. Wnioskodawcy proponuj uchylenie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb zycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych i ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osignitych przez osoby zyczne. Moe nawet waniejsze od uchylenia tych ustaw jest uchylenie rnego rodzaju rozporzdze, do ktrych w wielu wypadkach przeniesiono rnego rodzaju zapisy. Mona si tu powoa na ustaw o VAT. W rozporzdzeniu wykonawczym do ustawy o VAT bardzo dugo funkcjonowa szczeglny moment powstania obowizku podatkowego, ktry od dawna powinien si znale w ustawie o podatku VAT. Dopiero w 2004 r. w ramach nowelizacji te wszystkie szczeglne momenty powstania obowizku podatkowego zostay przeniesione do ustawy. Jak archaiczna jest ta ustawa o podatku dochodowym, wiadczy chociaby to, na co powouj si wnioskodawcy, czyli zapis o przedpatach, o rekompensatach dotyczcych przedpat na samochody osobowe, na maluchy, co funkcjonowao gdzie tam w latach 80. Czy jest sens czyszczenia tej ustawy i wnikania w to, co naley tam zmieni? Generalnie jestemy za koncepcj przebudowy i napisania tej ustawy od nowa. Ruch Palikota interesuje przede wszystkim to, jakie skutki ta ustawa bdzie miaa dla przedsibiorcw. Pozytywnie oceniamy obnienie podstawy opodatkowania do 50% zakupw inwestycyjnych. To na pewno stymuluje rozwj drobnych przedsibiorcw i myl, e w duszej perspektywie zrekompensuje te utracone w jakim stopniu dorane wpywy z podatku dochodowego. Pozytywnie oceniamy rwnie podwyszenie wartoci rodka trwaego do 5 tys. z. Warto tego rodka od wielu, wielu lat nie bya waloryzowana i wobec tego w tej chwili istotnie rni si od tego poziomu 3,5 tys. z, ktry wprowadzi ustawodawca. Pozytywnie oceniamy wiksz jednoznaczno tej ustawy. Uwaamy, e jest ona generalnie prostsza i janiejsza oraz usuwa wiele niejasnoci interpretacyjnych, aczkolwiek jest tam bardzo wiele rnych spraw, na ktre naley zwrci uwag i ktre trzeba zakwestionowa. Nie zgadzamy si natomiast na deklaracje miesiczne. Nie da si uzasadni tego, e wprowadzenie deklaracji miesicznych, zreszt zlikwidowanych swego czasu przez pastwa, przez pani minister Gilowsk, uproci system i zdejmie z przedsibiorcw jakie obowizki. Jeeli bdziemy procedowali w komisji sejmowej, opowiemy si przeciwko wprowadzeniu deklaracji miesicznych. Jeeli mowa o skutkach nansowych tej ustawy, to nie da si uzasadni tego, e wprowadzenie deklaracji miesicznych spowoduje jaki istotny wzrost wpyww podatkowych tylko z tego tytuu, e te deklaracje bd istniay, e urzd skarbowy bdzie mg w sposb bardziej jednoznaczny i szybszy zidentykowa wpywy podatkowe.

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

223

Pose Wincenty Elsner Nastpne pytanie. Czy ustawa jest nowoczesna? Moja odpowied brzmi: ustawa jest archaiczna, niestety, w duej mierze stanowi poczenie dwch poprzednich ustaw. Jeeli starczy mi czasu, bd chcia poda par klinicznych przykadw, e tak powiem, takiego wanie przepisania rozwiza, nielogicznoci i niejasnoci. Wchodzimy w XXI w., w er cyfrow. Coraz wiksze znaczenie bdzie zyskiwaa ustawa o wykonywaniu usug elektronicznych, bd funkcjonoway usugi elektroniczne. Tymczasem ustawa nie zauwaa tego problemu, a przecie ma by tworzona na miar XXI w. Po nowelizacji unijnych dyrektyw dotyczcych faktur elektronicznych atwiej bdzie implementowa te rozwizania. Myl, e nie mamy tutaj wyjcia. Nie naley pyta, czy faktury elektroniczne bd funkcjonoway, tylko kiedy. Takie faktury musz funkcjonowa jak najszybciej. Podobnie jest z podpisem elektronicznym. Pan minister nansw podczas otwarcia Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu mwi o wietlanej przyszoci e-deklaracji. Tego wszystkiego nie ma w tej ustawie. Ustawa jest pisana na poziomie XX w. Jakie widzimy zagroenia? W tej ustawie dostrzegamy trzy podstawowe zagroenia. Przede wszystkim chodzi o zgodno z prawem unijnym. Biuro Analiz Sejmowych identykuje tu kilkanacie przypadkw niezgodnoci z prawem unijnym. Trzeba zauway, e w paru przypadkach zdiagnozowano niezgodno, natomiast w kilku innych przypadkach Biuro Analiz Sejmowych poddaje w wtpliwo niektre przepisy. Jeeli ta ustawa tra do komisji sejmowej, wwczas bdziemy starali si pomc, aby te niezgodnoci z prawem unijnym zostay usunite. Wedle mojego rozeznania nie dotyczy to jakich pryncypiw czy zasad fundamentalnych, jeeli chodzi o t ustaw. Drugie zagroenie to brak jasnego wskazania skutkw podatkowych. W peni zgadzam si z pani pose Skowrosk. Te wszystkie szacunki s podane bardzo fragmentarycznie i sprawiaj wraenie niewiarygodnych. Trudno przyj za wiarygodny wzrost wpyww z 9091 mld z w roku 2010 czy 2011 do bodaje 106 mld z planowanych na rok 2013 r. Jeeli chodzi o zmiany w zakresie zwolnie przedmiotowych, to nie s one istotne. Jako jeden z pierwszych punktw podaje si tam wprowadzenie wanie tych deklaracji podatkowych, mwi si, e wpynie to na ograniczenie szarej strefy. Kolejne zagroenie, jeli chodzi o wykonanie wpyww przynajmniej na poziomie tegorocznym czy zeszorocznym, to moliwo odliczania kosztw uzyskania przychodw z pracy najemnej w wysokoci realnie poniesionych wydatkw, a nie tylko, tak jak dotychczas, ryczatowych. Zreszt powoam si tutaj na tzw. casus garnituru. W przypadku ponoszenia przez pracownika kosztw w zwizku z wykonywaniem obowizkw naoonych na niego przez praco-

dawc koszty uzyskania bdzie mona odliczy. Na pytanie, czy zakup garnituru dla urzdnika jest kosztem uzyskania przychodu, urzdy skarbowe jednoznacznie odpowiaday, e nie. Jeeli uzyskamy ustawowy zapis, e chodzi o rodki wydatkowane przez pracownika w zwizku z wykonywaniem obowizkw naoonych na niego przez pracodawc, a pracodawca kae chodzi pracownikowi w garniturze, to w ten sposb garnitur stanie si kosztem uzyskania przychodu. Nastpna sprawa dotyczy wystawiania faktur wycznie przez czynnych podatnikw VAT. To z kolei jest dyskryminacja tych najmniejszych podatnikw, ktrzy nie s czynnymi podatnikami i ktrzy s zwolnieni. Rozumiem, e chodzio tu o uszczelnienie tego systemu, aby trudniej byo tutaj o jakie naduycia. Kolejna sprawa to wzrost wydatkw inwestycyjnych przedsibiorcw, zaliczenie wydatkw inwestycyjnych do 50%. Tu te mona mie zastrzeenia, jak to bdzie oddziaywao na wpywy podatkowe w kolejnych latach. I podnoszona w niektrych opiniach obawa o spadek wpyww budetw samorzdw. Kolejnym i ostatnim duym zagroeniem jest moim zdaniem sprawa przepisw przejciowych. Wnioskodawcy wszystkie przepisy przejciowe umiecili w oddzielnej ustawie i to akurat jest godne pochway, dlatego e w przeciwnym wypadku one mocno by zamiecay ustaw podstawow, a przecie w ktrym momencie wygasn i przestan by poyteczne. Przyjta jest te zasada dyskontynuacji, co jest jak najbardziej suszne, w zwizku z czym przepisy przejciowe s bardzo rozbudowane, przede wszystkim powizane z prawami nabytymi i w niektrych wypadkach sigaj a do 2020 r., a wic w niektrych obszarach te przepisy przejciowe bd funkcjonoway jeszcze przez wiele lat. W ramach tego czasu moe jeszcze par przykadw odnonie do tego, ktrym przepisom jestemy zdecydowanie przeciwni. Sprawa opodatkowania antytransferowego, opodatkowania dochodw spki zagranicznej kontrolowanej przez podatnika polskiego. Uwaamy, e co do zasady idea jest jasna i suszna, e naley, tak jak pani pose Skowroska to uzasadniaa, uszczelnia system podatkowy, a nie rozszczelnia go. Niemniej przyjto bardzo szkodliw zasad, e w przypadku podatnika istnieje domniemanie winy, tzn. jeli kto zakada spk zagraniczn i jest wikszociowym udziaowcem, domniemuje si, e jest to spka zorganizowana tylko po to, aby unikn opodatkowania na terenie Polski. Jeeli podatnik wykae, e zagraniczna spka wykonuje rzeczywist dziaalno gospodarcz w innym kraju, to dopiero wwczas bdzie mg unikn opodatkowania na terytorium Polski. Tak e ten przepis, jeeli miaby funkcjonowa, musiaby funkcjonowa w sposb odwrotny, musiaoby istnie domniemanie, e ta zagraniczna spka jest zaoona w dobrej wierze. Jeeli chodzi o opodatkowanie skadnikw majtku wywoonych poza terytorium kraju, to tak samo

224

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Wincenty Elsner co do zasady zgadzalibymy si z tym, aczkolwiek wydaje si, e nie da si tej sprawy zamkn dokadnie w jednym art. 160. Mymy zoyli nasz projekt ustawy, zwany w skrcie projektem o podatku wyjcia, opisujcy w caej ustawie wanie moliwo opodatkowania transferu majtku przedsibiorstw koczcych dziaalno czy przenoszcych swoj dziaalno, utrudniajc, podraajc ten transfer majtku poza granice Polski. A wic w miejsce tego artykuu proponowalibymy odniesienie do naszego projektu. Jeszcze moe z takich ewidentnych bdw wymieni to, e do ustawy zostay przepisane, ywcem wzite przepisy z archaicznego, pochodzcego bodaje z lat 80. rozporzdzenia o prowadzeniu ksiki przychodw i rozchodw, gdzie np. jest podawane, e dowd ksigowy musi by sporzdzony w jzyku polskim, nawet jeeli to jest dowd kosztowy. Na przykad ustawa o rachunkowoci daje moliwo tumaczenia dowodu wystawionego w jzyku obcym na jzyk polski, ta ustawa nie mwi o tym nic, ustawa o podatku dochodowym od osb zycznych te nic nie mwia. Tak e jeeliby stricte, dokadnie, literalnie traktowa te przepisy, to nie ma moliwoci zaksigowania jako kosztu dowodu wystawionego w jakimkolwiek jzyku obcym. Opaty bankowe drugi z takich moe drobnych dowodw wiadczcych o przepisaniu, takim czsto bezreeksyjnym. Wiadomo, e w tej chwili dowody opat bakowych funkcjonuj bez podpisu, tymczasem w pastwa ustawie jest wymg opatrzenia dowodw opat bankowych podpisem. T spraw reguluje Prawo bankowe, reguluje te ustawa o rachunkowoci. Tu nic nie ma. To te naleaoby poprawi. A ju takim zupenym absurdem na koniec jest to, e jeeli paragon w okrelonych wypadkach miaby by udokumentowaniem jakich kosztw, to ten paragon musi by opatrzony stemplem, tak jak to kiedy byo. Zdecydowanie wicej, tak jak tutaj pani Skowroska Nie sposb nawet w cigu 15 minut ustosunkowa si do tego projektu ustawy. Tak e na koniec powiem jeszcze, bo to rzecz oczywista, e jeeli ten projekt przyjdzie do komisji sejmowej i bdziemy nad nim procedowa, to oczywicie (Dzwonek) wrcimy rwnie do art. 294 i art. 295, sprawy odpisu na organizacje poytku publicznego, cznie ze skadanymi propozycjami, bo bdziemy po raz wtry skada poprawiony i zmieniony projekt ustawy o odpisie podatkowym w wysokoci 0,5% na partie polityczne, a take bdziemy wwczas starali si wnie do tego projektu odpis na partie polityczne i oczywicie 1-procentowy odpis na kocioy i zwizki wyznaniowe. Ta sprawa jest znana z naszych poprzednich debat. Na pewno przy okazji, jeeli ten projekt bdzie procedowany w komisjach, bdziemy starali si wczy ten projekt do tego.

Tak e, konkludujc, Ruch Palikota jest za skierowaniem projektu ustawy do komisji sejmowych. Jestemy krytycznie nastawieni do poszczeglnych zapisw, natomiast uwaamy, e jest to dobry pocztek do rozpoczcia debaty na temat zmiany ustawy o podatku dochodowym w Polsce. Dzikuj.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj panu posowi. O zabranie gosu prosz pani pose Genowef Tokarsk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pose Genowefa Tokarska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi stanowisko, opini na temat projektu ustawy o podatku dochodowym, druk nr 424, i projektu ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym, druk nr 425. Wnioskodawcy projektw, wychodzc z zaoenia, e podatek dochodowy powinien by jednolity, proponuj uchylenie trzech obowizujcych dzi ustaw regulujcych podatki dochodowe: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb zycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych i ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby zyczne, a take zastpienie ich jedn now ustaw, ktra miaaby wej w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. W efekcie prac wnioskodawcw powstaje wic nowa ustawa, waciwie dwie ustawy dotyczce podatku dochodowego, duego rozmiaru, bo liczce ponad 250 stron, z ktrych miayby korzysta na co dzie nie tylko osoby prawne, przygotowane w jaki sposb do realizacji nawet bardzo trudnego prawa. Bdzie to te dokument, na podstawie ktrego bdzie ustalany i rozliczany podatek dochodowy rwnie od osb zycznych, a wic prawie wszystkich obywateli naszego kraju, w tym rwnie rolnikw. Ju sam fakt niezwykle obszernego, duego, opasego dokumentu budzi powane wtpliwoci, czy bdzie on uproszczeniem rozlicze podatku, czy wrcz przeciwnie dokumentem nieprzyjaznym, trudnym i mao czytelnym. Rozdzielenie tego projektu ustawy na dwa dokumenty wydaje si prawie konieczne i niezbdne. Takiego rozwizania oczekuj rwnie przedsibiorcy, zwizki przedsibiorcw i pracodawcw, ktre bardzo aktywnie wczaj si w prace porzdkujce prawo gospodarcze. Przedsibiorcy oczekuj zmian w prawie podatkowym. Oczekuj m.in. zrwnania pozycji podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz poprzez ustaw podatkow regulujc opodatkowanie dochodw przedsibiorcw niezalenie od ich formy dziaalnoci

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

225

Pose Genowefa Tokarska oraz, co wydaje si logiczne, odrbnej ustawy podatkowej regulujcej opodatkowanie dochodw osobistych uzyskiwanych przez osoby zyczne. Taki podzia ustaw podatkowych spowodowaby to, e wobec wszystkich przedsibiorcw obowizywayby takie same regulacje niezalenie od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest dziaalno gospodarcza, a przepisy dotyczce osb zycznych osigajcych przychody wycznie np. z umowy o prac czy umowy-zlecenia byyby bardziej przejrzyste i jasne dla przecitnego podatnika. Omawiany projekt ustawy o podatku dochodowym obejmuje regulacje w duej mierze niezmienione, po prostu przeniesione z dzisiaj obowizujcych uregulowa prawnych, za tylko niektre zapisy zostay zmodykowane. Natomiast wprowadzone do projektu nowe regulacje wywouj ju wiele uwag i kontrowersji. Ustawa zawiera, a waciwie powtarza, podstawowe denicje uregulowane ju w ustawie Ordynacja podatkowa, ale nie wyjania, nie deniuje innych, ktre wystpiy np. podatku nalenego czy kosztw podatkowych ktrych pozycja w tym projekcie ustawy zdecydowanie wzrasta. Zakres podmiotowy zosta poszerzony o nowe podmioty, tj. handlowe spki osobowe prowadzce ksigi rachunkowe. Naley zwrci uwag, e w dotychczasowym stanie prawnym nie s one opodatkowane, ale opodatkowani s wsplnicy tych spek. Przy czym, zmieniajc ten zakres podmiotowy, wnioskodawcy nie wskazali skutkw podatkowych. Std powstaje wtpliwo, czy akurat ta zamiana nie prowadzi do sytuacji podwjnego opodatkowania podatkiem dochodowym zarwno dochodu spki, jak i jej wsplnikw. Pragn rwnie zwrci uwag na korzystne elementy, ktre wnosi nowy projekt ustawy o podatku dochodowym. Do tych korzystnych w naszej ocenie zmian nale niektre zapisy interpretacyjne, np. przy kwestionowaniu cen w przypadku zbycia rzeczy lub praw majtkowych przez organy podatkowe. Przy czym te nowe przepisy nie obciaj podatnika kosztami opinii biegych przy ustalaniu prawidowej wartoci przychodu. Na uwag w projekcie ustawy zasuguj rwnie rozwizania prorozwojowe dla przedsibiorcw i gospodarki. To te byo ju podkrelane przez moich przedmwcw. Uwaamy, e w tej dziedzinie naszej dziaalnoci kady element uproszczenia, uatwienia, zwikszenia impulsu rozwoju, innowacji zasuguje na uwag i na podkrelenie. Wprowadzone dotychczas przez rzd dwie ustawy deregulacyjne usuny wiele barier biurokratycznych w tym zakresie. Wiemy o tym, e w kocowej fazie przygotowywania przez resort gospodarki jest trzecia z kolei ustawa, ktra w ponad 70 propozycjach deregulacyjnych poprawi pynno nansow przedsibiorstw, wprowadzi korzystne dla przedsibiorcw zmiany rozlicze w podatku VAT, ograniczy obowiz-

ki informacyjne, a take podniesie prg zaliczenia rodkw trwaych z 3,5 tys. z do 5 tys. z. Omawiana dzisiaj nowa ustawa o podatku dochodowym proponuje wyczenie z podstawy opodatkowania wydatkw inwestycyjnych. Jest to wprowadzenie nowej kategorii wydatkw, ktre przy rozliczeniu rocznym mog pomniejszy dochd podlegajcy opodatkowaniu do wysokoci 50% dochodu. Obecnie, dokonujc inwestycji, przedsibiorca jest relatywnie wyej opodatkowany od podmiotw, ktre nie inwestuj, i w tym punkcie ta nowa propozycja jest wedug nas rozwizaniem dobrym, prorozwojowym, motywacyjnym, bdcym dla przedsibiorcw zacht do inwestowania w rozwj swoich zakadw pracy, w gospodark. Na uwag zasuguje rwnie regulacja w zakresie ulgi inwestycyjnej podnoszca limit odliczenia z 50% do 75% kwoty bdcej rwnowartoci wydatkw poniesionych na nabycie nowej technologii. Niestety naley stwierdzi, e wnioskodawcy projektu bardzo skromnie, a wrcz, powiedziaabym, lakonicznie w uzasadnieniu zapisw projektu ustawy podchodz do kwestii skutkw nansowych dla budetu pastwa i dla jednostek samorzdu terytorialnego, co przy projekcie dotyczcym tak wanej sfery systemu podatkowego jest rzecz niedopuszczaln. Podobnie mao przekonujce jest rwnie wprowadzenie ponownego obowizku skadania przez przedsibiorcw deklaracji w okresach kwartalnych, miesicznych w trakcie roku podatkowego. Sdz, e nie takiego kierunku zmian oczekuj od nas przedsibiorcy. W zasadzie to, co zostao wczeniej wyeliminowane, wracaoby z powrotem w postaci ustawy o podatku dochodowym. Warunkiem jednak, ktry w naszym przekonaniu zdecydowanie dyskredytuje omawiany projekt ustawy o podatku dochodowym, jeli chodzi o skierowanie go do dalszych prac w parlamencie, jest brak pogbionych analiz, prac analitycznych, brak szczegowego omwienia skutkw budetowych dla poszczeglnych pozycji zawartych w projekcie ustawy, jednym sowem, brak rzetelnie przeprowadzonej oceny skutkw regulacji, a jest ona w naszym przekonaniu w zasadzie podstawowym dokumentem, ktry powinien otwiera jakkolwiek dyskusj nad nowym aktem prawnym tak istotnym, powtarzam, dla sektora nansw publicznych, a w tym dla budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego. Wysoki Sejmie! Dla uzupenienia negatywnej oceny przedstawianych projektw dodam jeszcze jednoznacznie negatywn ocen projektu ustawy o podatku dochodowym pod ktem zgodnoci z prawem Unii Europejskiej wydan przez Biuro Analiz Sejmowych. Projekt ustawy zawiera przepisy sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Dlatego te, z uwagi na powysze, projekt ustawy nie moe otrzyma pozytywnej rekomendacji ze strony mojego klubu. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

226

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, pani pose. O zabranie gosu prosz pana posa Ryszarda Zbrzyznego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wyraajc opini Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o projektach ustaw wprowadzajcych nowy podatek dochodowy, mog powiedzie, e nie mamy zamiaru w czambu potpia ogromnego trudu, jaki podjli projektodawcy. Bowiem rzeczywicie trzeba byo woy duo trudu, by sprbowa w jednym akcie normatywnym, w jednym projekcie ustawowym umieci regulacje prawne dotyczce caego systemu w zakresie podatku dochodowego obowizujcego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Polsce. A wic na samym wstpie owiadczam, e Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej chce dalej pracowa nad doskonaleniem prawa podatkowego w Polsce, a w szczeglnoci podatku dochodowego. Nie poprzemy zatem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu ustawy, bo on nie zasuguje na takie potraktowanie. Myl, e w interesie rzdzcych i nas wszystkich w Wysokiej Izbie jest, eby system podatkowy by bardziej doskonay, ni to ma miejsce w chwili obecnej. Jest to w interesie nas wszystkich i milionw polskich podatnikw. Przecie w projektach tych, bo to s dwa dokumenty, chodzi o uporzdkowanie regulacji prawnych, chodzi o wyeliminowanie, a jeeli nie wyeliminowanie stuprocentowe, to zminimalizowanie, tak zwanej szarej strefy, ktra dzisiaj ma jeszcze poywk ku temu, eby istnie, bowiem regulacje nie do koca s doskonae, bowiem system jest zbyt skomplikowany, jest w nim zbyt duo uznaniowoci i przypadkowoci. Choby przypadek, o ktrym mwi jeden z moich przedmwcw, gdzie jeden urzd skarbowy czy izba skarbowa interpretuje w tej samej sprawie w sposb odmienny od innej izby skarbowej i dopiero ten, ktry ma zobowizania podatkowe, prbuje, wspierajc si tymi interpretacjami, znale te interpretacje, ktre s bardziej powszechne, wielokrotnie powtarzane, ale i tym razem nie ma jeszcze pewnoci, e nie naraa si na konsekwencje zwizane z interpretacj ostateczn. A wic idea znakomita, idea godna poszanowania i powanego potraktowania. Dlatego te podpisujemy si pod t ide i potrzeb procedowania nad zmianami w ustawie o podatku dochodowym. Oczywicie nie bd polemizowa z opini i z argumentacj, ktra z tej mwnicy bya wygoszona przeciwko tej ustawie. Kady bowiem ma prawo wyraa swoje opinie, stawia tezy i przedstawia wnioski na koniec. Nie powiem take, e jest to projekt doskonay. Zdaj sobie spraw z tego, e chyba projektodawcy te nie do koca maj satysfakcj z tego

projektu, ktry zosta przedoony Wysokiej Izbie, ale to wcale nie oznacza, e nie jest on godny dalszego procedowania. Gdybym prbowa wyliczy wszystkie argumenty przeciwko tej ustawie i zarzuty, ktre paday z teje trybuny, to powiedziabym, e jest ich zbyt mao i s zbyt maej wagi, aby mogy przeway za tym, eby zagosowa przeciwko temu projektowi. A wic chcemy powanie debatowa i bdziemy powanie debatowa na temat tego projektu. Te projekty ustaw maj kolejny element, ktry naley wesprze, mianowicie wywouj, rozbudzaj dyskusje na temat polskiego systemu podatkowego, oczywicie w zakresie podatku dochodowego. Gdyby tego projektu nie byo, to dugo nie dyskutowalibymy na temat systemu podatkowego. Pewnie zaczlibymy dyskutowa pod koniec tego roku, gdybymy debatowali na temat ustawy budetowej roku 2013. A wic dobrze, e rozmawiamy na ten temat dzisiaj, z duym wyprzedzeniem. To jest zaleta tego projektu. W Polsce oczywicie podatek dochodowy ma swoje tradycje niezbyt odlege w czasie, bowiem zaraz po osigniciu niepodlegoci w 1918 r. pojawi si podatek powszechny obowizujcy na terytorium caego pastwa. To by rok 1920, jak powiedziaem. Ten podatek by niezbdny do tego, eby zbudowa struktury pastwa, eby odbudowa pastwo, eby budowa gospodark. Ten podatek wwczas by podatkiem, ktry zosta wprowadzony bez jakichkolwiek dowiadcze, ale mia zrealizowa okrelony cel. Czy go zrealizowa? Uwaam, e tak. A wic pytanie: Czy my dzisiaj, znajdujc si w nowej rzeczywistoci, po dwudziestu latach od przemian gospodarczych, ustrojowych w Polsce, jestemy w stanie przygotowa taki system podatkowy, ktry by odpowiada nowej rzeczywistoci? Bowiem system podatkowy zbudowany na trzech larach mam tu na myli system podatku dochodowego, czyli podatek dochodowy od osb zycznych PIT, od osb prawnych CIT i podatek zryczatowany by moe by dobry, moe nawet bardzo dobry, w okresie, kiedy te przemiany ustrojowe dopiero si rozpoczynay, jednak wcale nie musi by dobry, i okazuje si, e nie jest dobry, po dwudziestu latach funkcjonowania tego podatku, bo jestemy w zupenie innej rzeczywistoci. Dzisiaj zupenie inne s przychody i moliwoci uzyskiwania przychodw przez obywateli Rzeczypospolitej, tak osoby zyczne, jak i osoby prawne. Dzisiaj jestemy w nowej rzeczywistoci zwizanej z przynalenoci od omiu lat do Wsplnoty Europejskiej. Musimy wzi pod uwag te wszystkie elementy. Na kocu musimy zobaczy efektywno skaln. Faktem jest, e ta efektywno z roku na rok si pogarsza, co oczywicie pogarsza moliwoci nansowania wielu przedsiwzi budetowych, tak budetu centralnego, jak i budetw samorzdowych, na ktre nakada si ogromne iloci dodatkowych zobowiza bez dodatkowych rodkw, bez dodatkowych moliwoci ich snansowania. A wic te aspekty, te elementy dzisiaj obowizujcego systemu po-

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

227

Pose Ryszard Zbrzyzny datkowego powinny by brane pod uwag przy konstruowaniu nowego prawa podatkowego. Projekt przedoony Wysokiej Izbie przez grup posw opozycyjnych jest projektem wychodzcym w dobrym kierunku, bowiem uznaje dotychczasowe, sprawdzone praktyki, a jednoczenie prbuje wprowadza regulacje, ktre maj polepsza cay system. Proporcje 90% starego do 10% nowego akurat takiej wagi tutaj nie stosowaem, nie jestem w stanie wyliczy, czy to akurat jest 90 do 10, czy moe inaczej (Pose Zbigniew Kumiuk: 80 do 20.) To s proporcje, ktre nie gro adnym niebezpieczestwem dla caego systemu podatku dochodowego w Polsce, a wic to jest argument wanie odwrotny ni te za wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Faktem jest, e dziki temu, i efektywno skalna tego podatku w Polsce maleje, to rzd przy tych wielu czy wieluset nowelizacjach szed zawsze w kierunku zwikszania obcie skalnych. To wcale nie oznacza, e jeeli w Polsce nie podniesiono wymiaru procentowego podatku dochodowego, to ten podatek nie jest coraz wikszym obcieniem dla obywateli. Od wielu lat bowiem nie waloryzuje si progw dochodowych. A wic jak gdyby automatycznie poprzez inacyjne wskaniki i wzrost wynagrodze pracownicy dzisiaj s bardziej obcieni podatkiem dochodowym, ni to miao miejsce par lat temu. Zatem skalizm pastwa we wszystkich kategoriach podatkowych ronie. Wystarczy przyjrze si choby ustawie budetowej na rok 2012, gdzie skalizm pastwa wzrs z 16,2 do 17,1% PKB. Czy to jest dobry kierunek? Ot nie jest to dobry kierunek, gdy naley sign po tych, ktrzy w sposb skuteczny dzisiaj wymiguj si od pacenia podatkw kosztem tych, ktrzy s w porzdku w stosunku do pastwa. A wic jeeli dzisiaj udaoby nam si pj w tym kierunku, to nie bdzie potrzeby podnoszenia podatkw w Polsce, a efekt kocowy bdzie bardzo, ale to bardzo korzystny. Aktualny system podatkowy w Polsce charakteryzuje si take tym, e daje zajcie Trybunaowi Konstytucyjnemu, bowiem jest dua liczba skarg konstytucyjnych na niektre przepisy w systemie podatkowym, z czym nie mielimy do czynienia wiele lat temu wstecz. A wic to te jest kolejny element ku temu, coby przyjrze si tym regulacjom, ktre dzisiaj w Polsce obowizuj. Uwaam, goszc tutaj pogld Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej, e mona oczywicie krytycznie podchodzi do przedoonego projektu ustawy, niemniej jednak ta krytyka musi by konstruktywna. Jeeli zapisy naszym zdaniem nie s dobre i tak waciwie rozchodz si z podstawow ide teje nowelizacji, moe nie nowelizacji, ale nowego systemu podatkowego, to trzeba je tak doprecyzowa, coby nie byo adnych wtpliwoci, o co autorowi tutaj chodzio.

Czy projekt ten wyeliminuje wady aktualnego systemu podatkowego? Przyjrzaem si wszystkim zapisom dokumentu, a jest on obszerny, pod nazw: projekt ustawy o podatku dochodowym i powiem jednoznacznie, e nie wszystkie i pewnie nie byoby takiego projektodawcy, takiego twrcy projektu ustawy, ktry by przewidzia wszystkie moliwe zdarzenia przy realizacji zobowiza podatkowych w zakresie podatku dochodowego, tym bardziej jeeli chcemy to umieci w jednym projekcie normatywnym. A wic zaoenia tego projektu na pewno s suszne, ale zapisy pewnie nie do koca je realizuj. I tutaj jest pole do popisu dla caej Wysokiej Izby. Postulat zoony przez Komisj Finansw Publicznych idzie w dobrym kierunku. Jeeli zatem podatnicy oczekuj, e podatek dochodowy bd reguloway precyzyjne przepisy ustawowe, ktre nie potrzebuj interpretacji, co ustawodawca mia na myli, to powiem, e idziemy w dobrym kierunku. Ale myl, e jest tutaj kilka przepisw, co do ktrych mona mie wtpliwoci, i o nich powiem kilka sw. Jeeli bowiem podatek ma by efektywny skalnie, to jakimi przepisami odmiennymi od tych, ktre dzisiaj obowizuj w Polsce t efektywno mamy poprawi? Powiem, e nie do koca znalazem odpowied na t wtpliwo. Nie do koca, bowiem objcie podatkiem dochodowym tych, ktrzy do tej pory z rnych wzgldw go nie pacili, bo moe nie byli do tego zobowizani, to jest jeszcze nie do koca wyjcie naprzeciw oczekiwaniu tzw. efektywnoci skalnej. A wic trzeba bdzie troch nad tym popracowa. Zmniejszenie iloci drukw koniecznych do wypeniania przez podatnikw i zmniejszenie objtoci tych drukw to jest dobry kierunek, ale to jest rozwizanie niedostatecznie daleko idce. Bo z 58 zmniejszamy do 20 to istotna zmiana. Zmniejszamy objto o 80% to istotna zmiana. Ale waciwie to nie zmienia istoty rzeczy, jeli chodzi o cigalno podatkw. Istotnym przepisem wprowadzanym przez t ustaw jest rozszerzenie bazy podatnikw, o czym powiedziaem wczeniej, poprzez objcie jej zakresem wszelkich jednostek organizacyjnych. Tutaj potrzebne s superprecyzyjne przepisy. Powiem, e one s w miar precyzyjne, ale miem twierdzi, e mog by kopoty interpretacyjne. Mog znowu pojawi si interpretatorzy, ktrzy bd tumaczyli wszystkim, co ustawodawca mia na myli. Tutaj trzeba popracowa, i to jest powane wyzwanie dla autorw i dla Wysokiej Izby, jeeli a mam nadziej, e tak bdzie bdziemy dalej procedowa nad t ustaw. Kolejna regulacja dotyczy wyczenia z podstawy opodatkowania zyskw inwestowanych w majtek gospodarczy. To jest znakomita regulacja, szczeglnie istotna w dobie spowolnienia gospodarczego, bowiem do obiegu gospodarczego bd wstrzyknite setki, a moe miliardy zotych jako swoiste koo zamachowe gospodarki. Gospodarka nie bdzie funkcjonowa, jeeli nie bdzie rodkw inwestycyjnych,

228

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Ryszard Zbrzyzny bdzie si rozwijaa tylko i wycznie wwczas, kiedy si pojawi te rodki. Dzisiaj przedsibiorcy maj ogromne kopoty z pozyskiwaniem rodkw inwestycyjnych z bankw, ktre tworz gigantyczne zapory, dla wielu nie do przeskoczenia. Przez to nasza gospodarka spowalnia. A wic to rozwizanie jest, mona powiedzie, wrcz ustrojowe w sytuacji gospodarczej, z ktr dzisiaj mamy w Polsce do czynienia. Z drugiej strony trzeba si zastanowi, w jaki sposb zrekompensowa samorzdom lokalnym mam tu na myli sejmiki wojewdztw uszczuplenie ich przychodw podatkowych z dzisiejszego CIT, bowiem ten podatek rzeczywicie bdzie mniejszy. A wic trzeba si zastanowi nad tymi dwiema regulacjami, eby nie wyla dziecka z kpiel. To te jest temat do dyskusji, ktr, mam nadziej, bdziemy prowadzili w dalszej kolejnoci. Kolejna sprawa, wyczenie z podstawy opodatkowania wszystkich realnie poniesionych i udokumentowanych kosztw uzyskania przychodu. Idea znakomita, naprawd znakomita i sprawiedliwa spoecznie, a z drugiej strony lepsza od tej, ktra dzisiaj obowizuje, gdzie mamy uznaniowo i wszyscy maj po rwno. (Dzwonek) To jest kierunek Panie marszaku, pan pozwoli jeszcze chwil?

cy, eby podnosi kwalikacje z poytkiem i dla jednego, i dla drugiego. Panie marszaku, dzikuj za przeduenie czasu. Reasumujc, chc powiedzie, e oczywicie popieramy kierunek zmian i bdziemy gosowa przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu tych projektw. Dzikuj. (Pose Zbigniew Kumiuk: I to jest merytoryczne wystpienie.)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj, panie pole. Jako ostatni, jeli chodzi o wystpienia klubowe, wystpi pan pose Jacek Bogucki, Solidarna Polska.

Pose Jacek Bogucki:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Solidarna Polska przedstawi stanowisko wobec poselskich projektw ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym. Wysoka Izbo, aby mwi o tej ustawie, naley si zastanowi nad tym, jaki mamy dzi system podatkowy, jakie mamy dzi podatki. (Pose Zbigniew Kumiuk: Niewydolny.) System podatkowy jest nieczytelny, zagmatwany, zamiast prawa stanowionego obowizuje prawo interpretowane. Dziesitki tysicy interpretacji wydawanych rocznie, wielokrotnie zreszt ze sob sprzecznych, brak jednolitej wykadni polskiego prawa podatkowego. Statystyka podaje, e w 2010 r. ponad poowa zaskaronych przez podatnikw interpretacji wydanych przez organy podatkowe zostaa przez sdy uchylona, uznana za niezgodne z prawem. Na 1075 spraw uwzgldniono 588 wnioskw podatnikw. O czym to wiadczy? e nawet urzdnicy podatkowi nie s w stanie interpretowa prawidowo przepisw obowizujcego prawa. Jak w tym gszczu sprzecznoci ma si porusza podatnik, zwyky Kowalski? A przecie to on poniesie ostatecznie koszty tych interpretacji, on paci kary, on odpowiada za te niewaciwe interpretacje. Jak mona wymaga od podatnika znajomoci przepisw podatkowych, jeli nie s w stanie zna ich urzdnicy podatkowi? Jeli sdy wydaj sprzeczne interpretacje? Przykady z ycia. Podatnik przechodzi jedn, drug, trzeci kontrol i w okrelonym zakresie wszystko jest w porzdku, a czwarta czy pita kontrola kwestionuje wczeniejsze ustalenia. Nieznajomo prawa nie zwalnia od odpowiedzialnoci, ale czy polskie prawo podatkowe jest w stanie ktokolwiek zna? Chyba nie ma w Polsce nikogo, kto jest w stanie waciwie je zinterpretowa. Kolejny zarzut wobec polskiego systemu podatkowego to nadmierne zbiurokratyzowanie, dwu-, trzykrotnie wysze ni w innych pastwach Unii Europejskiej, wadztwo urzdnikw nad podatnikiem,

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Tak, panie pole. Jeszcze chwil.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Dzikuj serdecznie. Jest to kierunek suszny, ale wymaga dopracowania. Ciesz si, e w ogle takie propozycje si pojawiy w tej ustawie, i myl, e nasza wsplna mdro spowoduje, e te zapisy bd wychodziy naprzeciw interesowi wszystkich instytucji czy grup spoecznych, ktre bd tym zainteresowane. I na koniec Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym. Oczywicie ta ustawa jako odrbna regulacja musi by przyjta praktycznie rwnolegle z ustaw o podatku dochodowym, bo inaczej to przecie nie ma sensu. Rzeczywicie, ona wprowadza zmiany w kilkudziesiciu ustawach, ale tylko w zakresie przepisw dzisiaj obowizujcych, ale jest kilka zmian, ktre s jak nowoci merytoryczn. Przytocz tutaj tylko jeden przypadek, bo pan marszaek jest zajty, i bardzo dobrze, nie bdzie mi przerywa. A wic jeden przypadek, dotyczcy przepisw Kodeksu pracy, do ktrego miayby by wprowadzone zwolnienia od podatku dochodowego przychodw podatnika z tytuu wiadcze pracodawcy na podnoszenie kwalikacji zawodowych. Znakomite rozwizanie, bo bdzie motywacja dla pracodawcy i pracobior-

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

229

Pose Jacek Bogucki brak partnerstwa, nadmierny radykalizm. Za nieczytelne i zagmatwane prawo odpowiedzialno ponosi wanie podatnik, ktry chce uczciwie paci podatki, ale w Polsce czsto nie ma na to szans. Kary s czsto niewspmierne do przewinie, liczne s te przypadki obciania karami osb, ktre nie przekroczyy prawa podatkowego. Najpierw kara, a potem dochodzenie swoich praw, ale w tym czasie bankructwo, tragedie rodzin. To system niesprawiedliwy. Podatek dochodowy ze swej natury powinien obcia w najmniejszym stopniu, a waciwie w ogle, tych, ktrzy zarabiaj najmniej, w mniejszym stopniu obcia tych, ktrzy zarabiaj rednio, i w najwikszym stopniu obcia tych, ktrzy zarabiaj bardzo duo. Wiem, e na tej sali wielu jest zwolennikw podatku liniowego, ale przecie funkcj podatku liniowego peni w penym zakresie podatek VAT, bo zakadajc, e kada zarobiona zotwka zostaje wydana, to kady, wydajc t zotwk, zapaci 23% podatku. W krajach pierwszej dziesitki gospodarczej wiata, w krajach wysoko rozwinitej demokracji obowizuje niszy ni w Polsce VAT, obowizuje progresywny PIT i obowizuje wysoka kwota wolna od podatku, zwalniajca tych, ktrzy zarabiaj mniej ni rednio. Polska w rankingu jakoci i przyjaznoci systemu podatkowego sporzdzanym przez Bank wiatowy zajmuje 127 miejsce, tu za Zimbabwe. To s fakty, to wiele mwi o polskim systemie podatkowym. OECD uznao nasz system podatkowy za najgorszy wrd swoich czonkw. Zastanawiajc si nad systemem podatkowym, naley zastanowi si, jak obniy podatki dla tych, ktrzy zarabiaj najmniej, jak nie obcia tych, ktrzy zarabiaj rednio, ale i jak obcia tych, ktrzy podatku w Polsce nie pac, jak obcia tych, ktrzy zarabiaj bardzo duo, w stopniu takim, aby nie chcieli ze swoimi majtkami ucieka za granic. To jest dylemat, przed ktrym stoi Wysoka Izba waciwie na pocztku kadencji. Nowoczesny, przyjazny system podatkowy to jest to, o czym dzi tu powinnimy rozmawia, o czym powinnimy myle. Pocztek kadencji to jest wanie waciwy moment na tak debat. Polskie pastwo jest czsto sabe wobec silnych, a wyjtkowo silne wobec tych najsabszych. By moe proponowana przez PiS, przez Prawo i Sprawiedliwo ustawa nie jest przeomowa. Nie jest przeomowa w zakresie wysokoci podatkw, nie usuwa pewnie duej czci nieprawidowoci, o ktrych tu mwiem, ale jest przedkadana w tym momencie, i tu szacunek dla tej pracy, o ktrej tu mwi take przedmwca, wykonanej przez twrcw tej ustawy, i okrela miejsce, poziom, od ktrego moemy zaczyna prace nad polskim systemem podatkowym w przypadku podatku dochodowego. Bo ta ustawa pokazuje take to, o czym wszyscy Polacy wiedz, e polski system podatkowy trzeba uporzdkowa. Trzeba zacz od uporzdkowania i zmieni go. Dlatego Klub Parlamentarny Solidarna Polska jest za dalszymi

pracami w komisji nad tym projektem, za dalszymi pracami parlamentarnymi choby z tej oto prozaicznej, ale matematycznej przyczyny. Ustawa o podatku dochodowym od osb zycznych ma 175 stron, ustawa o podatku dochodowym od osb prawnych ma 123 strony, ustawa o podatku zryczatowanym ma 100 stron. cznie to 400, a w tej ustawie jest tylko 200, o poow mniej. Moe to jeszcze za mao, za mae uproszczenie, ale ju o poow mniej. To ju jest ten zysk, ktry polscy podatnicy bd mieli, czytajc prawo podatkowe. Analiza projektu wskazuje, e s tu rozwizania korzystne dla podatnikw, ale te takie, z ktrych korzyci mog by wtpliwe. Przedstawiali tu moi przedmwcy rne opinie, i pozytywne, i negatywne, o poszczeglnych zapisach, nie bd ich powtarza. Jest to jednak pocztek prac nad projektem ustawy. To nie jest tak, e to bdzie projekt pilny, nad ktrym pracowa bdziemy w cigu miesica czy dwch. Nad tym projektem trzeba pracowa duej. Na pewno powsta powinna podkomisja, na pewno prace powinny toczy si z udziaem wielu ekspertw. Ale jest to ten czas, w ktrym powinnimy przynajmniej sprbowa zacz. By moe w tym projekcie s zapisy, ktre mona by byo usun, bo ju te sprawy s uregulowane czy to w innych ustawach, czy w innych zapisach tej ustawy, s w tej ustawie zapisy, ktre trzeba doprecyzowa. Na to jednak bdzie jeszcze czas, bdzie miejsce. Dlatego trudno zrozumie wypowiedzi przedstawicieli koalicji rzdzcej, e nie chc pracowa nad tym projektem ustawy, ale oni nie chc te pracowa nad systemem podatkowym w Polsce, nie chc pracowa nad adnymi zmianami. Nie daj nam, Izbie, szans pracy nad tym, aby polski system podatkowy upraszcza, poprawia, zmienia. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Solidarna Polska odniesienie si do poszczeglnych zapisw w tym projekcie w toku prac, na ktre liczymy. Jestemy przekonani, e take kluby rzdzce dzisiaj Polsk zechc podj prace nie tylko nad tym projektem, ale i nad kolejnymi, ktre w tej Izbie bd procedowane, a ktre bd upraszcza i poprawia nasze prawo podatkowe. Dzikuj. (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj panu posowi. Lista zapisanych do pyta opiewa na 11 posw. Jako pierwszy zabierze gos w celu zadania pytania pan pose Zbigniew Kumiuk, Prawo i Sprawiedliwo. Ustalam czas na zadanie pytania na 1 minut. Bardzo prosz, panie pole.

230

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Krtko. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Poniewa w swojej poprzedniej wypowiedzi posugiwaem si pewnymi przykadami liczbowymi, chc ten wtek kontynuowa. Adresuj w sposb oczywisty te pytania do ministra nansw. Czy pastwa resortu przez te ju blisko 5 lat nie zastanawiay dane, ktre przecie spywaj i ktre otrzymujecie co roku, choby dotyczce przychodw sektora nansowego i udziau tego sektora we wpywach z podatku dochodowego, ta raca dysproporcja? Prawie 60% to przychody w caej gospodarce i zaledwie co szsta zotwka z tytuu podatku dochodowego. I drugi taki bardzo dobitny przykad z tego obszaru. Informacje Rzeczpospolitej, wprawdzie moe troszeczk przestarzae, ale myl, e oddajce pewn tendencj, za rok 2010: 20 najwikszych sieci handlowych, zapewne zagranicznych (Dzwonek) Ju kocz, panie marszaku. obroty w roku 2010 to 120 mld z, a wpywy z podatku dochodowego od tych sieci to zaledwie 600 mln, a wic w stosunku do obrotu w granicach 0,5%, natomiast rentowno wykazywana przez te sieci wynosi w granicach 12%. Czy pastwa nie zastanawia to, e te wielkie rmy s gotowe funkcjonowa w Polsce i funkcjonuj ju blisko 20 lat bazujc na takiej rentownoci? Czy to pastwa nie zastanawia? Przecie nie ulega najmniejszej wtpliwoci, e kadego urzdnika, ktry zajmuje si podatkiem dochodowym, tego rodzaju dysproporcja powinna zastanawia. Jedyny wniosek, jaki da si z tego wycign, to taki, e one w sposb dowolny ksztatuj sobie podstaw opodatkowania. Jestem zdumiony, e zarwno przedstawiciele koalicji rzdzcej tu, w parlamencie, jak i minister nansw nie reaguj na coroczne wyniki i, co wicej, maj pretensje do opozycji, e to pokazuje jako rdo potencjalnych dochodw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie ministrze. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Marian Cyco, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

Pose Marian Cyco:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Jaka jest idea projektu, ktry zamiast i w kierunku przyjaznego pastwa, zmusza osob zyczn szukajc waciwych dla siebie rozwiza podatkowych do przedzierania si przy okazji przez regulacje skierowane do osb prawnych? W czym tkwi uatwienie dla podatnika i przejrzysto przepisw prawa? Jakie s powody wyczenia z grona benecjentw zapisw art. 161 projektu ustawy podatnikw opodatkowanych podatkiem liniowym i wyduenia czasu, w ktrym mona utraci ulg, z trzech do piciu lat? Jaki jest powd umieszczenia w projekcie ustawy o podatku dochodowym tematw wystarczajco dookrelonych w Ordynacji podatkowej? Czym autorzy omawianego projektu kierowali si, wprowadzajc zapis art. 23 pkt 2 dotyczcego zmian w art. 103 Kodeksu pracy, a konkretnie zmieniajc fakultatywno wiadcze (Dzwonek) ze strony pracodawcy na rzecz ich obligatoryjnoci? I ostatnie. W pkt 3 oceny skutkw wejcia w ycie przepisw ustawy zawarte zostao stwierdzenie o braku bezporednich skutkw w zakresie nansw publicznych, w tym budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego. Jak to stwierdzenie ma si do faktu projektowanych do wprowadzenia ulg inwestycyjnych uszczuplajcych dochody z dotychczasowego CIT oraz poszerzenia katalogu kosztw uzyskania przychodw dla pracownikw zatrudnionych u pracodawcw, a co za tym idzie, uszczuplenia dochodw z dotychczasowego PIT? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze minister nansw pan Jan Vincent-Rostowski. (Gos z sali: Ale pytania jeszcze bd...) Bardzo prosz, panie ministrze.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Jerzy Borkowski, Ruch Palikota. Bardzo prosz, panie pole.

Minister Finansw Jan Vincent-Rostowski:


Po pierwsze, oczywicie pytania powinny by do pani wnioskodawczyni, a nie do ministra nansw. Ale to bardzo ciekawy wywd pana posa, tylko e niestety nie ma nic do czynienia z ustaw, ktr pani przedstawia. Dzikuj.

Pose Jerzy Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie do pani wnioskodawcy: Czy udao si pastwu zastanowi si i policzy, ile strac samorzdy w zwizku z tym, e wprowadzone zostaj wyczenia, ktrych nie uwzgldniaj ustawy samorz-

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

231

Pose Jerzy Borkowski dowe? Chodzi o wyczenia z kategorii podatkw podatnikw podatku dochodowego od osb zycznych, na przykad ryczat od przychodw osb duchownych, ktrych okrelona procentowo cz zasilaa budety jednostek samorzdu terytorialnego jako dochd wasny z wpyww z podatku dochodowego od osb zycznych i od osb prawnych. Drugie, uzupeniajce pytanie dotyczy drugiego punktu, tj. druku nr 424, w zwizku z propozycj przywrcenia obowizku skadania deklaracji podatkowych w cigu roku podatkowego. Jaki jest cel przywracania takiego obowizku? Przecie na pewno nie pomoe to w pracy przedsibiorcw, wrcz przeciwnie. (Dzwonek) Dzikuj bardzo.

Pose Adam Rogacki:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Gratuluj dobrego samopoczucia panu ministrowi, koalicji rzdowej, ktra jest pod wielkim wraeniem swoich dokona w zakresie rozwoju polskiej gospodarki, polskich podatkw. Moe przytocz tylko dane statystyczne. Wedug midzynarodowego rankingu jurysdykcji podatkowych Paying Taxes 2012 Polska zajmuje 127. pozycj, tu za Zimbabwe dane: Lewiatan. Regulacje podatkowe stanowi dla maych i rednich przedsibiorstw najwiksz barier rozwojow. Przyjmijcie za dobr monet to, co robi opozycja, ktra prbuje pomaga rzdowi, prbuje podpowiada te rozwizania, ktre, sama rzdzc, wprowadzaa. Obniajc podatki, udao nam si chociaby rozpdzi polsk gospodark, to zadziaao, z tego skorzystalicie. Wprowadzajc ulgi prorozwojowe, udao nam si rozpdzi polsk gospodark, skorzystalicie z tego. Wy podejmujecie dziaania totalnie odwrotne. Gdy podpowiadamy, wielokrotnie zreszt w tej Izbie byo tak, e tak samo jak dzisiaj ze strony koalicji rzdzcej padaj argumenty przeciwko (Dzwonek) tym rozwizaniom, tak samo w wielu przypadkach syszaem te argumenty, by potem koalicja rzdowa uchwalia ustaw dokadnie tej samej treci. Przypomn tylko wito Trzech Krli i ulgi na przejazdy kolejowe. Te nie mona byo, potem okazao si, e mona. Mam pytanie do przedstawiciela Ministerstwa Finansw, czy jest zadowolony z obecnie obowizujcych rozwiza podatkowych. Czy sdzi, e Polacy s w stanie doskonale zna te rozwizania podatkowe? Czy to rozwizanie, ktre jest dzisiaj, wprowadzenie pewnego rodzaju kodeksu, nie rozwie wielu problemw, nie uatwi interpretacji podatkowej, nie uatwi ycia Polakom?

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Ryszard Zbrzyzny, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Dzikuj, panie marszaku. W kontekcie tego projektu ustawy chciabym zapyta wnioskodawcw, a take pana ministra, jeeli byoby to moliwe, do jakiej kategorii podatkw naleaoby zaliczy podatek od wydobycia niektrych kopalin. Mam tu na myli mied i srebro, bowiem dla przypomnienia wielko tego podatku naliczana jest tak: ilo miedzi czy srebra razy... Wedug odpowiedniego wzoru z ustawy. W tym wzorze jest cena w dolarach razy kurs dolara do zotwki czy odwrotnie. A wic czy to nie jest podatek dochodowy, oczywicie naliczany od wartoci tego metalu? I czy nie naleaoby w takim kontekcie wpisa go jako czwarty do projektu ustawy? Chciabym uzyska jasn odpowied na ten temat. Dla pastwa wiedzy powiem, e w kwietniu, za kilkanacie dni dziaania tego podatku, za kady dzie roboczy KGH zapaci, podkrelam: za kady dzie roboczy, 7 mln z, tak to dziaa.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W celu zadania pytania gos zabierze pani pose Magorzata Ppek, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

Pose Magorzata Ppek:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W proponowanej przepisami wprowadzajcymi zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego w art. 9 omawianego projektu ustawy, w brzmieniu art. 213 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, nastpuje zmiana mogca niekorzystnie wpyn na budety gmin. Chodzi o wyczenie podatnikw opodatkowanych na podstawie art. 171 ustawy, karty podatkowej lub ryczatu od przychodu osb z grupy podatnikw, ktrych

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W celu zadania pytania gos zabierze pan pose Adam Rogacki, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

232

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Magorzata Ppek podatki to obecnie okrelona cz dochodw wasnych samorzdw w formie procentowego udziau. W obecnie obowizujcej ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego zapisane jest, e ich dochodami wasnymi s udziay w podatkach dochodowych osb zycznych i prawnych. Mam pytanie: Czy (Dzwonek) projektodawcy s w stanie oszacowa, jak proponowana w tym zakresie zmiana wpynie na budety samorzdw? Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. W celu zadania pytania gos zabierze pani pose Iwona Kozowska. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Iwona Kozowska:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy o podatku dochodowym ma wedug wnioskodawcy zastpi obecnie obowizujce ustawy w tym zakresie, co uzna naley za denie do skodykowania materii podatku dochodowego. Bardzo prosz o odpowied na pytania, poniewa nie mam wiedzy prawniczej, nie jestem prawnikiem. W omawianym projekcie umieszczono w art. 6 i 7 denicje, ktre zawiera ju Ordynacja podatkowa. Czy wedug wnioskodawcy nie bdzie budzio to wtpliwoci w czasie stosowania tej ustawy? Kolejne pytanie. W art. 33 wnioskodawca umieci po raz pierwszy ustawow denicj przychodu, za ktr uznaje si wszelkie nalene lub uzyskane przysporzenia podatnika podatku dochodowego, bdce skutkiem wiadczenia, powodujce rzeczywisty lub potencjalny przyrost jego mienia lub zmniejszenie zobowiza albo brak uszczuplenia mienia w skutek poniesienia kosztw przez inny podmiot. Co zatem wnioskodawca rozumie przez zwrot potencjalny przyrost mienia? Dzikuj bardzo.

nialimy klin podatkowy, przeciwko niektrym rozwizaniom byo SLD. Inicjowalimy rozwizanie w sprawie zniesienia podatku od spadkw i darowizn w pierwszej grupie podatkowej. To byy rozwizania suszne, wtedy pracowalimy razem. Ale dzisiaj w przypadku pracowniczych kosztw pracy m.in. dajemy moliwo odliczenia 30% przychodw z pracy na takie cele, jak np. prace pomocnicze dotyczce lokalu lub budynku mieszkalnego, w ktrym pracownik zamieszkuje, w szczeglnoci chodzi o koszty sprztania, opieki nad dziemi, ludmi starszymi. Prosz odpowiedzie mi, panie ministrze, co z tego wynika, ile tej ulgi bdzie mia pracownik w przypadku najniszej pacy, a ile pracownik, ktry zarabia 15 tys.? Wydaje mi si, e warto powiedzie, komu dajemy najwiksz ulg i kto z tego najbardziej skorzysta. Jeszcze raz chciaabym (Dzwonek) zapyta o to, jak bd rozliczali si menederowie i jak znaczco obniacie im podatki. Ile strac samorzdy? Nie bdzie pienidzy na przedszkola. Mwicie, e samorzdy maj trudnoci w realizowaniu niektrych zada. Ile bdzie? Poowa pienidzy z tego, co wyliczylimy. 24 mld z kosztuje rozwizanie, 12 mld z samorzdy. Ktrym samorzdom zabra, jak im zabra? Na przedszkola, na szkoy, na drogi, na co jeszcze? Dlaczego chcecie ograbi samorzdy? (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Wincenty Elsner, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Wincenty Elsner:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Art. 45 projektu mwi, e przychodem z dziaalnoci gospodarczej s kwoty nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane. Art. 72 mwi o wydatku poniesionym w dniu, w ktrym podatnik otrzyma dokument bdcy podstaw zaksigowania. Tak byo w poprzednich ustawach i tak jest w tej ustawie. Naszym przychodem s papierowe faktury, naszym kosztem s ksigowane papierowe faktury. Obracamy papierami, nie obracamy pienidzmi. To s gwne przyczyny, jedne z istotnych przyczyn obecnych kopotw rm budujcych stadiony. To jest przyczyna kopotw wielu tysicy rm, zwaszcza tych sabszych. Czy nie zastanawialicie si pastwo nad pjciem krok dalej, nad metod kasow rozlicze? Wwczas obracalibymy pienidzmi, nie papierami. Tak jest w Niemczech. Niemcy bardzo dobrze sobie radz. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos ma pani pose Krystyna Skowroska. Bardzo prosz.

Pose Krystyna Skowroska:


Panie i Panowie Posowie! Panie Ministrze! Panie Marszaku! Razem obnialimy podatki, razem ob-

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

233

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. W celu zadania pytania gos zabierze pani pose Krystyna Ozga, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Krystyna Ozga:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W zwizku z procedowanym projektem ustawy mam nastpujce pytania. Prosz o wyjanienie twierdzenia z uzasadnienia, cytuj: cz podatnikw uwierzya, e moe zaprzesta pacenia wspomnianych podatkw, gdy obiektywna moliwo ich skontrolowania na wiksz skal jest czym mao realnym. Nastpnie, co posowie wnioskodawcy mieli na myli, piszc, cytuj: okrelone odrbnoci to bd tylko obiektywne, konieczne i czytelne wyjtki od zasady? Nastpnie, gdy jest mowa o inkorporowaniu do ustawy wikszoci regulacji w dotychczasowym stanie prawnym znajdujcych si w rozporzdzeniu wykonawczym do ustawy, to czy naley przez to rozumie tre bez aktw wykonawczych? I jakie konkretne zmiany miayby nastpi w kwestii zasad okrelenia przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej? Dzikuj za uwag. (Oklaski)

e jedyna szkoa, metoda zwikszenia wpyww do budetu wedug pana ministra Rostowskiego to podwyki podatkw, ale to jest niestety droga donikd. Na pewno zawsze koczy si kryzysem. Pytam pana ministra Rostowskiego, ktremu wyranie nie podoba si projekt PiS-u, jakie ma rozwizania, aby system podatkowy by rozwojowy i przyjazny dla wszystkich patnikw podatku w Polsce? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana. Gos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansw pan Maciej Grabowski. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Przysuchiwaem si uwanie tej debacie. Pado tu ju wiele uwag. Nie bd ich wszystkich powtarza. Myl, e jest kilka takich osi, do ktrych mona odnie te uwagi, ktre zostay tu ju wniesione i ktre, jak rozumiem, legy u podstaw formuowania tego projektu. A wic: czy system podatkowy powinien by zmieniany ewolucyjnie, adaptowa si do zmieniajcych si warunkw ycia gospodarczego, czy jest potrzebna rewolucja, zupenie nowe rozwizania i kompletnie nowe ustawy? Tutaj musz odnie si do przytaczanych faktw, e ustawa ma ju ponad 20 lat i e bya wielokrotnie zmieniana. Tak, oczywicie, e bya wielokrotnie zmieniana, bo (Pose Zbigniew Kumiuk: 200 razy.) w innej sytuacji bylimy w 1991 r., inn sytuacj gospodarcz i polityczn mamy teraz, kiedy jestemy w Unii Europejskiej, gdzie obowizuj pewne dyrektywy dotyczce rwnie podatkw dochodowych. Zostay wprowadzone przepisy dotyczce i leasingu, i cen transferowych, ktrych na pocztku nie byo. Jest to oczywiste, bo polska gospodarka zmieniaa si, a system podatkowy powinien nada za zmieniajc si gospodark. Dla mnie jest to rzecz oczywista, e nie ma czego takiego, jak jeden idealny model systemu podatkowego, bo ycie si zmienia w tym roku wprowadzane s nowe technologie, nowe rozwizania biznesowe i wszystkie rozwizania, rwnie rozwizania podatkowe, musz to uwzgldnia. Trudno, tak jest i musimy raczej przyj to do wiadomoci, ni uwaa, e ycie jest inne. Teraz, wychodzc jakby czasami nie wprost wzgldem tych sformuowanych przesanek, ktre

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. W celu zadania pytania gos zabierze pan pose Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwo. Prosz bardzo.

Pose Marek Matuszewski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! System podatkowy w Polsce jest przez mikro-, maych i rednich przedsibiorcw uznawany jako antyrozwojowy, zniechcajcy do aktywnego dziaania i, co najwaniejsze, inwestowania. Polska, panie ministrze, w klasykacji atwoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej jest w drugiej setce pastw, a gwnym hamulcowym jest system podatkowy obowizujcy w Polsce. Pan marszaek Jerzy Wenderlich powiedzia o pani pose z Platformy, ktra krytycznie wypowiadaa si o tym projekcie, e to wybitny ekspert od spraw podatkowych. Ta wybitna ekspertka mwi, e ulgi inwestycyjne to miliardy strat w budecie. A przecie student na pierwszym roku studiw ekonomicznych wie, e wszelkie ulgi prowadz do rozwoju rm, tworz si miejsca pracy, zwiksza si produkcja i w innej tabelce wpyww do budetu rosn dochody. Nie wie pani pose o tym? Rozumiem,

234

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski legy, jak sdz, u rde tego projektu, mona zapyta tak: czy ten projekt idzie w kierunku skomplikowania czy uproszczenia, zwikszenia ryzyka prowadzenia dziaalnoci, czy zwikszenia pewnoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, zwikszenia efektywnoci, czy wrcz przeciwnie, rozszczelnienia systemu podatkowego, tanioci poboru czy zwikszenia obcie i rozbudowy systemu deklaracji? Jeeli wzilibymy pod uwag t sfer najbardziej ogln, to myl, e chyba wikszo z nas byaby zgodna, bo wszyscy chcielibymy mie idealny system podatkowy, ale najwaniejsze s konkretne zapisy. I nie jest tak, e te konkretne szczegowe zapisy, tak jak tutaj kto sugerowa, nie s istotne, e tylko ten kierunek jest wany. Wanie te konkretne zapisy s istotne. Skaniaj one do wniosku, e ten projekt prowadzi do skomplikowania tego przez zwikszenie ulg, na przykad przez wprowadzenie opodatkowania dziaalnoci rolniczej bez wyszczeglnienia, w jaki sposb to zrobi, a ta dziaalno ma wybitn specyk. Wskazano te, wprowadzono 18 rde przychodu, a wic daleko wicej ni mamy w tej chwili itd. Czy jest zwikszona pewno, czy zwikszone ryzyko prowadzenia? W moim przekonaniu jest to dramatyczne zwikszenie ryzyka podatkowego dla podatnikw. Proponowana zasada rozliczania podatku znakomicie ogranicza pewno prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie zapewnia takiej ochrony, jak mamy w tej chwili w Ordynacji podatkowej, jak daj indywidualne interpretacje prawa podatkowego. To narzdzie jest wykorzystywane przez podatnikw wanie dlatego, e daje stuprocentow ochron. A w pastwa propozycji nie dajecie pewnoci prawnej. Zasada rozliczania podatku jest wprowadzana tutaj, niejako, mona powiedzie, systemowo. Na marginesie mona powiedzie, e to jest bardzo dziwne rozwizanie. Mwimy bowiem o podatkach dochodowych, a jednoczenie o oglnych zasadach, ktre s niejako kodeksowe, ktre s zawarte w Ordynacji podatkowej. Tutaj je zmieniamy. Brak pewnoci prawnej wanie w przypadku tych zasad rozliczania podatku, moim zdaniem, jest naprawd znacznie gorsz instytucj w stosunku do tej, ktr mamy w tej chwili. I teraz kwestia, moim zdaniem, bardzo istotna. Nie mwi tutaj, e to jest pastwa intencja, natomiast rzeczywicie te propozycje rozszczelniaj system. Wypisaem sobie kilka takich spraw, o ktrych tutaj przeczytaem. To np. zwolnienie z opodatkowania wszystkich funduszy inwestycyjnych z pastw Unii Europejskiej bez adnych warunkw. Prowadzioby to do tego, e polskie fundusze inwestycyjne byyby w gorszej sytuacji ni fundusze inwestycyjne z pastw Unii Europejskiej. W tej chwili mamy takie rozwizanie, e te fundusze s zwolnione pod pewnymi warunkami, tak eby mona byo konkurowa na rwnych zasadach. Zniesienie tych warunkw po prostu stawia polskie podmioty w gorszej sytuacji.

Mamy w obecnych przepisach pewne zapisy, zreszt zgodne z dyrektyw i z niej wynikajce, dotyczce odroczenia opodatkowania w przypadku wymiany udziaw. Stosuje si to wobec pastw Unii Europejskiej. Pastwo proponujecie, eby obj t regulacj rwnie pastwa z tzw. listy krajw stosujcych szkodliw konkurencj podatkow, a wic z listy tzw. rajw podatkowych. Dla mnie to jest rozszczelnienie systemu. Podobnie jest z zapisami dotyczcymi zakresu opodatkowania zakadu zagranicznego, ktre wskazuj, e Polska traciaby prawo do opodatkowania tych dochodw, ktre s poza terytorium Polski. Wyczne prawo do opodatkowania mielibymy jedynie w przypadku dochodw, ktre s osigane w Polsce. My mamy zapisy wynikajce z umw o unikaniu podwjnego opodatkowania, ktre daj nam tak moliwo. Nie powinnimy jednostronnie rezygnowa z tej moliwoci. Czy zwikszamy obcienia i rozbudowujemy te deklaracje, czy te zwikszamy tanio poboru? Tutaj bya mowa o tych deklaracjach. Nie mamy adnych sygnaw, e po 2006 r., kiedy zostay zniesione te miesiczne deklaracje dla patnikw i kwartalne dla podatnikw, odbio si to na zmniejszaniu si zaliczek. Po prostu nie ma takich danych i trudno uzasadni, moim zdaniem, nie mona uzasadni takiej tezy, e to prowadzi do tego, e pobieramy mniej tych zaliczek. Prosz pastwa, chciabym jeszcze nawiza do trzech rozwiza. Trudno jest mi to komentowa, natomiast chciabym je jednak tutaj wymieni, bo dla mnie s po prostu niezrozumiae. Przede wszystkim projekt przewiduje likwidacj zwolnie dla jednostek samorzdu terytorialnego, chodzi o dochody okrelone w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Oznaczaoby to, e opodatkowane zostayby wpywy z podatkw lokalnych i z udziau podatkw PIT i CIT. Przecie to nie jest, w moim przekonaniu, zasadne. Tak jak zwalnia si z tego, nie wiem, Narodowy Bank Polski i inne tego typu instytucje, tak obecnie zwalnia si dochody jednostek samorzdu terytorialnego. Ja po prostu nie jestem w stanie tego zrozumie. Podobnie jest z likwidacj zwolnie w przypadku opat wnoszonych do spdzielni mieszkaniowych i wsplnot mieszkaniowych na cele oczywicie zwizane z wykonywaniem tych funkcji, nie na cele gospodarcze, bo tutaj, rzecz jasna, takiego zwolnienia w tej chwili nie ma. Likwidacja tego zwolnienia rwnie jest dla mnie trudna do uzasadnienia. Wrc jeszcze do kwestii owej nowej instytucji, instytucji powiadamiania organw podatkowych o przyjtych zasadach rozliczenia podatku. Paday tu sowa dotyczce braku spjnoci, i za chwil do tego nawi, natomiast prbowaem sobie wyobrazi, jak to mogoby realnie funkcjonowa. Rozumiem, e podatnik skadaby to tak jak tu jest napisane do naczelnika urzdu skarbowego i ten dawaby mu decyzj albo nie. Wwczas byoby domniemanie, e waciwie stosuje on zasady. Natomiast wrcilibymy do sytuacji, w ktrej ponad 400 naczelnikw urzdw skarbowych miaoby wadz w zakresie uznawania

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

235

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski tych rnych zasad rozliczania podatku. Oczywicie wrcilibymy do chaosu. Zgadzam si z tym, e par lat temu, kiedy ponad 400 naczelnikw wydawao interpretacje, mielimy niespjno interpretacyjn. Natomiast w tej chwili wydaje je 5 dyrektorw. Nie twierdz, e czasami nie zdarzaj si niespjnoci. Zdarzaj si, ale bardzo, bardzo rzadko. W moim przekonaniu w tej chwili mamy dobry nadzr nad tymi interpretacjami. Lepiej jest mie 5 dyrektorw, ktrzy decyduj o interpretacji prawa podatkowego i wsppracuj ze sob, ni przekaza to w gesti ponad 400 naczelnikw. Prosz pastwa, sprawa skutkw nansowych. Celowo mwi o tym w drugiej czci swojej wypowiedzi, bo nie uwaam, i najwaniejsze s wycznie skutki nansowe czy skalne. Za najwaniejsze uwaam uchybienia systemowe, bo tak naprawd mam wraenie, e poszlibymy poprzez t propozycj nie w kierunku spjnego i czytelnego systemu podatkowego, ale raczej w kierunku systemu zagmatwanego i trudnego do interpretacji. A wic wedug naszych wylicze w pierwszym roku mona by oczekiwa raczej spadku dochodw. Wyliczylimy to na okoo 8 mld z: 3 mld z z tytuu ulgi inwestycyjnej i okoo 5 mld z z tytuu zwikszonych kosztw po stronie pracownikw, nie za na dodatkowe dochody w wysokoci 15 mld z. Zreszt nie mogem doczyta si, z jakich tytuw, jeli chodzi o poszczeglne zmiany, ta kwota miaaby wynika. Jeli chodzi o niektre pytania, ktre tu paday, to rwnie uwaam, e gdyby wprowadzi te propozycje, to, rzecz jasna i to jest czysta arytmetyka na podwyszeniu kosztw uzyskania przychodw pracownikw oczywicie skorzystaliby oni w wikszym stopniu w zwizku z tym, e miaoby to by w ujciu procentowym do tych kosztw. Chodzi o 30-procentowy limit tych przychodw, jeli kto wykazaby si tymi kosztami. W wikszym stopniu skorzystaliby ci, ktrzy maj wysze przychody. Kto, kto zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia policzyem to na poziomie 732 z rocznie mgby skorzysta, jeeli nie miaby innych tytuw do odlicze. Gdyby mia ulg na dziecko, to ju nie mgby z tego, rzecz jasna, skorzysta. Natomiast pracownik z wynagrodzeniem 15 tys. z mgby skorzysta na tym rozwizaniu a do kwoty prawie 17 tys. z. A wic w moim przekonaniu s to propozycje, ktre, tak jak powiedziaem, albo s wtpliwie, bo prowadz do braku pewnoci stosowania prawa, albo prowadz do takich skutkw spoecznych, ktre s, w moim przekonaniu, niepodane albo wrcz szkodliwe, bo preferuj w szczeglnoci fundusze inwestycyjne z innych krajw albo wrcz rmy z tzw. rajw podatkowych. Jeli chodzi o niektre pytania dotyczce przedpat na samochody, chciabym powiedzie, e te prawa nabyte istniej. Pewnie te chtnie zlikwidowalibymy ten przepis, natomiast jest prawie 300 takich

tytuw, ktre gdzie tam w Polsce kr. Moe zostay gdzie schowane, nie wiem, zakopane, natomiast istniej, wic wydaje mi si, e musz jeszcze pozosta w naszym systemie podatkowym, choby dlatego, e naley respektowa prawa nabyte. Jeli chodzi o Trybuna Konstytucyjny, to w ostatnich latach nie przypominam sobie ani jednego powtarzam: ani jednego orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego dotyczcego podatkw dochodowych. Tak byo w latach 90., natomiast od wielu lat takich spraw przed Trybunaem Konstytucyjnym nie ma. W tej chwili w ustawie jest zwolnienie dotyczce szkole, tak e nic tu si nie zmienia. Mam wraenie, e ta instytucja jest wykorzystywana przez podatnikw, i bardzo dobrze. (Pose Ryszard Zbrzyzny: Jest problem interpretacyjny.) Byo pytanie dotyczce restrykcyjnoci systemu. Mam wraenie, e zmienia si to ewolucyjnie. Po pierwsze, zmniejsza si liczba sporw z podatnikami, w cigu ostatnich 5 lat mniej wicej o 1/3. W moim przekonaniu jest to dowd na to, e podatnicy przyjmuj t sam lini interpretacyjn co urzdy skarbowe i inspektorzy skarbowi, to po pierwsze. Po drugie, ten proces uszczelniania systemu ma oczywicie bardzo szeroki aspekt. Chodzi m.in. o informatyzacj wewntrz kraju, ale rwnie o umowy midzynarodowe. Do Sejmu traa ju umowa z Cyprem. Tydzie temu podpisalimy umow z Luksemburgiem. S to, moim zdaniem, bardzo konkretne dziaania, ktre uszczelni system i uniemoliwi to agresywne planowanie podatkowe, ktre oczywicie w pewnym sensie ogranicza nasze dochody. Te dziaania s podejmowane krok po kroku i jest to dla ministra nansw jeden z priorytetw. Podsumowujc, chciabym powiedzie, e nie popieramy tego projektu. Uwaamy, e jest on niepotrzebny oraz, tak jak powiedziaem, czciowo szkodliwy. Natomiast trzeba sobie zada pytanie, czy ten projekt zosta napisany dla podatnikw, czy te, jak odnosz wraenie, bardziej dla doradcw podatkowych, bo przede wszystkim napdzi klientw doradcom podatkowym. Pierwszy raz zetknem si z tym projektem we wrzeniu ub.r. Nie dziwi si, e bdzie napdza klientw doradcom podatkowym, bo w stopce wyczytaem, o ile dobrze pamitam, e zosta on przygotowany przez doradcw. To nie jest adne uchybienie, natomiast wydaje mi si, e projektodawcy by moe nie przejrzeli tego projektu dostatecznie wnikliwie po zredagowaniu go przez tych wanie pierwotnych autorw. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie ministrze. Gos zabierze przedstawiciel wnioskodawcw pani pose Beata Szydo. Bardzo prosz, pani pose.

236

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Beata Szydo:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim bardzo serdecznie dzikuj wszystkim pastwu za dyskusj: panu ministrowi, przedstawicielom klubw, wszystkim posom, ktrzy zadawali pytania. Dzikuj rwnie za uwagi krytyczne. Bardzo si ciesz, e przez blisko trzy godziny udao nam si w tej Izbie rozmawia o jednej z najistotniejszych w tej chwili kwestii w naszym kraju, dotyczcej wszystkich Polakw, czyli o sprawach podatkowych. Oczywicie moemy dzisiaj przyj pewn postaw i powiedzie, e jest wietnie i waciwie niczego nie trzeba zmienia, ale chyba przecz temu te osoby, ktre zebray si w Sali Kongresowej kilkanacie dni temu, osoby, ktre w tej chwili dopominaj si, dochodz swoich praw, bo niesusznie zostay skrzywdzone przez interpretacje przepisw podatkowych. Przecz te chyba temu przedsibiorcy, ktrzy nie maj atwego ycia, ktrzy w aden sposb nie mog si w tej chwili rozwija. Przecz temu sytuacje rodzin, przecz te sytuacje samorzdw, do ktrych odnios si, bo paday pytania w tej kwestii. A wic moemy przyj tak oto postaw, e nic nie robimy, bo jest bardzo dobrze, ale moemy te przyj inn postaw, do czego pastwa zachcam, szczeglnie przedstawicieli koalicji rzdowej. Nie twierdzimy, prosz pastwa, e przedstawiony przez nas projekt jest idealny. To ju padao. System podatkowy jest rzecz zoon, trudn. Pewnie tylu, ilu siedzi nas na tej sali, tyle byoby pomysw i rnego rodzaju interpretacji, ale rzecz Wysokiej Izby, ustawodawcy jest znalezienie takiego konsensusu, aeby jednak zastanowi si i przyj rozwizania prawne, ktre bd podjte przede wszystkim w interesie podatnikw, a z drugiej strony bd podjte w interesie Skarbu Pastwa, ktre ten chaos interpretacyjny... Przecie nie s wymysem te liczby, ktre tutaj paday, panie ministrze, podawane setki zmian, nowelizacji, interpretacji. Mymy tych liczb nie wymylili, to s fakty, to s interpretacje, ktre mona znale. S tysice i wyjanie, i opisw, a i tak cigle s rnego rodzaju wtpliwoci. Nie twierdzimy, e nasz projekt, rozpatrywany tutaj w pierwszym czytaniu, jest w tej chwili idealny, ale jeeli pastwo jestecie odpowiedzialn koalicj rzdzc, a cigle spory procent naszego spoeczestwa w to wierzy, e bierzecie odpowiedzialno za pastwo, to wydaje si, e ten moment, pocztek kadencji, kiedy nie ma w tym roku adnych wyborw, jest dobry. Nie proponujemy tego, tak jak wy to proponowalicie, kiedy przyjmowalimy zmiany w podatku VAT na koniec roku i rmy miay dosownie dwa czy trzy dni na to, eby wprowadzi te zmiany u siebie, by chaos, nie wiedziano, jakie maj by stawki, jak to wszystko ma funkcjonowa. My dajemy sporo czasu. To jest chyba ten dobry moment, eby tak jak przez te trzy godziny rzeczowo, bo nawet te gosy krytyki byy rzeczowe, dyskutowa na temat zmiany

systemu podatkowego w Polsce, co do koniecznoci ktrego wszyscy si zgadzamy. Ju moe nie bd odnosi si do wystpienia klubowego Platformy Obywatelskiej, ale ju koalicyjny PSL powiedzia, e tak, trzeba wprowadza pewne zmiany. A wic to jest ten dobry moment, ebymy wsplnie usiedli i ebymy o tym rozmawiali. Powiem, e jestem zdziwiona, dlaczego Platforma zgasza wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Chyba racj mia mj kolega klubowy, pose Kumiuk, ktry mwi, e by moe pastwo zazdrocicie, e to nie wy przynielicie projekty zmian, bo tak sobie porwnaam to z ustaw, ktra dzisiaj za wszelk cen zostaa przepchnita na posiedzeniu Komisji Finansw Publicznych, ustaw o fundacjach politycznych, w przypadku ktrej nie ma kompletnie adnego uzasadnienia, aby tak si spieszy, ktra to ustawa bya przygotowana le, niedobrze, byy bdy. Nawet przedstawiciele ministerstwa mwili, e dopiero pracuj nad tym, e tam jest bardzo duo wtpliwoci. I bez jakiejkolwiek enady ta ustawa zostaa zaopiniowana, posana do kolejnej komisji, procedujemy nad tym. Prosz mi powiedzie: Czy sprawa fundacji politycznych jest w tej chwili fundamentaln kwesti w naszym kraju? Czy nie lepiej, eby ten czas, skoro pastwo nie jestecie w stanie podzieli czasu na jedn i drug ustaw, powici dyskusji na temat systemu podatkowego w Polsce? Moemy o tym rozmawiajmy, bo to jest z korzyci dla Polakw. To jest z korzyci dla przedsibiorcw, to jest z korzyci dla rodzin, to jest z korzyci dla kadego z nas. Prosz pastwa, teraz sprbuj odnie si przynajmniej do czci z tych pyta, ktre tutaj pady. Zdaje si, e ju przekroczylimy czas, ale postaram si to w jaki sposb usystematyzowa. Mam opini diametralnie rn od pana ministra Grabowskiego, ktry zastanawia si, czy nowe ustawy s potrzebne. Z drugiej strony tutaj paday zarzuty, e to nie s nowe ustawy, tylko e waciwie do tej jednej ustawy wpisano rzeczy, ktre byy w poprzednich ustawach. Oczywicie, nie ukrywamy, e pewne zapisy zostay tutaj przeniesienie z poprzednich ustaw, bo nie twierdzimy, e w Polsce w tej chwili nie ma przepisw podatkowych one s. Cz z tych przepisw musi by normalnie stosowana rwnie i potem, po przyjciu nowych rozwiza. Nie kwestionujemy tego, natomiast mam diametralnie rne zdanie. Uwaamy, e powinna by na ten temat rozmowa i nowa ustawa. W komisji moecie, pastwo, zgasza swoje wtpliwoci, uwagi, poprawki. Jestemy na to otwarci. Od razu powiem: nie bdziemy postpowa tak, jak koalicja rzdzca, ktra kad, nawet wan poprawk opozycji odrzuca. Podam przykad ustawy emerytalnej, do ktrej wszystkie poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwoci zostay odrzucone. Jestemy otwarci. Jeeli poprawki do projektw bd dobre, bdziemy je oczywicie akceptowali.

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

237

Pose Beata Szydo Wydaje mi si, e ciekawe byo pytanie i to jest wanie dobry czas na rozmow na ten temat, bo wymaga to oczywicie opinii ekspertw dotyczce podatku od miedzi i srebra, o czym mwi pan Zbrzyzny. Jest wanie ten czas, eby na posiedzeniu komisji na ten temat rozmawia. Wydaje mi si, e taka interpretacja jest jak najbardziej moliwa. Byo pytanie zadane w trosce o budety gmin. Powiem tak: prosz pastwa, w mojej ocenie dla samorzdw gorzej ni w tej chwili to ju nie bdzie, bo takiej iloci zada, jaka zostaa przerzucona na samorzdy przez rzd, bez zabezpieczenia oczywicie rodkw nansowych, jak to si stao w ostatnich 5 latach a rwnie mam dowiadczenie samorzdowe nie pamitam, wic na pewno samorzdom gorzej nie bdzie. Oceniamy, e sytuacja samorzdw si poprawi, bo dajemy im w tej chwili ulgi inwestycyjne, wprowadzamy rozwizania prorozwojowe, z myl rwnie o tych mniejszych miejscowociach, a dodam, e zaproponujemy rwnie wkrtce, pewnie ju po mistrzostwach Europy bo w tej chwili, kiedy tak patrz na sal, to widz, e chyba nie ma dobrej atmosfery do dyskusji na temat powanych rzeczy rwnie rozwizania zwizane z prac. Chodzi o to, eby myle o zrwnowaonym rozwoju wszystkich terenw, nie tylko duych metropolii. Musimy przeprowadzi w tej Izbie bardzo powan debat na temat terenw, ktre m.in. poprzez to, e samorzdy s tak nadmiernie obciane rnego rodzaju zadaniami i brakuje im pienidzy musz by w tej chwili szczeglnie pod ochron pastwa, i musimy zastanowi si, co zrobi, eby nie umieraa nam prowincja, w dobrym tego sowa znaczeniu. Sama jestem z takich terenw i wiem, co si tam w tej chwili dzieje. Waciwie niedugo poza tymi duymi marketami i rmami, ktre nie pac niestety podatkw i ktre rwnie niszcz maych polskich przedsibiorcw, nic tam nie pozostanie. W naszej ocenie nie wpynie to negatywnie na sytuacj budetu samorzdw. Czeka nas pewnie, prosz pastwa, debata, i te bym sobie tego yczya. Moemy projekt przygotowa, waciwie mamy go ju, ale boj si, e jak go znowu przedoymy, to pan minister wyjdzie i powie, e jest niepotrzebny, bo jest wietnie. A wydaje mi si, e jest potrzebny. Trzeba rozpocz powan debat na temat dochodw jednostek samorzdw terytorialnych, tego nie unikniemy. I chyba pastwo doskonale o tym wiecie. Tutaj paday rne kwoty. Byy zarzuty, e nie ma wylicze. To jest oczywicie projekt poselski. Nie jestemy wyposaeni w takie dokadne dane jak Ministerstwo Finansw, wic te szacunkowe dane, ktre podawalimy, pewnie nie s tak szczegowe jak te, ktre miaby pan minister. Natomiast wedug naszych analiz, wedug analiz rnych ekspertw, ktre si pojawiay, docelowo wyszacowano, e do budetu traoby ok. 130 mld z z podatku dochodowego

i 135 z VAT dodatkowych wpyww. Mwi: docelowo. My z kolei mamy takie opinie, pojawiay si te takie gosy. Oczywicie to te jest temat do dyskusji. Tak jak mwi, pan minister ma dokadne dane, my opieramy si jedynie na tym, co jest powszechnie dostpne. Kwestia kolejna. Byy pytania szczegowe dotyczce denicji. Myl, e one s bardzo szczegowo doprecyzowane w projekcie, natomiast oczywicie komisja jest rwnie dobrym miejscem, aeby o tym rozmawia. Chc te powiedzie o deklaracjach, bo tutaj byy podnoszone kwestie comiesicznych deklaracji i pytania o metod kasow. To te jest w naszej opinii. Powiem szczerze, e dzisiaj na przykad uczestniczyam w dyskusji na ten temat w klubie. Jest to rwnie temat, ktry warto rozway i jestemy w stanie o tym dyskutowa w komisji. Podobnie jeeli chodzi o deklaracje. Tutaj w opinii ekspertw, ktrzy te projekty przygotowywali, paday argumenty, aeby wprowadzi takie rozwizania. Natomiast, prosz pastwa, to s szczegy. Mam wraenie, e rozmawialimy wanie o szczegach i tym bardziej przekonuje mnie to, i te projekty powinny tra do komisji. To byy bowiem bardzo szczegowe, konkretne pytania i to pytania zadawane nie przez osoby, ktre mwi: ten projekt jest niedobry, odrzucamy go, tylko pytania zadawane przez osoby przygotowane, chcce na ten temat rozmawia, widzce problem. A wic jeeli w tej chwili mamy podstawy do tego, eby na ten temat dyskutowa, to uwaam, e w komisji jestemy jak najbardziej otwarci na tak dyskusj. Nie bd odnosi si do pytania o menedera, bo nie ma pani pose, a nie wiem, czy miaa na myli na przykad szefw Narodowego Centrum Sportu i tej skali menederw, czy te na przykad menederw prowadzcych mae rmy rodzinne. A wic w tej chwili to pozostawi. Jeeli bdzie czas na posiedzeniu komisji, to oczywicie odpowiemy. Podkrel tylko tyle i powiem jeszcze raz, e chodzi oczywicie o to, aeby ukrci szar stref i eby pobudzi, da moliwo jawnego opodatkowania, eby budet pastwa na tym nie traci. Jednoczenie jeeli mwimy na przykad o opiekunce do dzieci i wszystko byoby zrobione formalnie, tak jak proponujemy, to ta osoba miaaby zapacon pensj, odprowadzone skadki i byaby zatrudniona na cywilizowanych zasadach. Przecie chodzi wanie o to, a nie o to, aby kto dawa jej pod stoem 200 czy 300 z i jeszcze nie odprowadza od tego adnego podatku. A wic myl, e troch rnimy si w tej interpretacji. Ale jeli bdzie moliwo na posiedzeniu komisji, to pani Skowroska zapewne zada te pytania, my jeszcze raz na nie odpowiemy. Na zakoczenie powiem, panie wiceministrze Grabowski, pan wybaczy, e te mam wraenie, i te argumenty za odrzuceniem s tak mao istotne w skali caego projektu, e zapewne po pastwa uwagach, po stanowisku rzdu projekt byyby po prostu uzupeniony, zmieniony. Korzystajc jeszcze z pa-

238

Projekty ustaw: o podatku dochodowym; Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Beata Szydo stwa dowiadczenia i z aparatu Ministerstwa Finansw na pewno go udoskonalimy. Tu deklaruj, e na posiedzeniu komisji oczywicie te pastwa uwagi przyjmiemy, poprawimy to. I na zakoczenie chc jeszcze tylko doda, by taki zarzut, do ktrego musz si odnie, e ten projekt ustawy panie wiceministrze, nie jest przygotowywany dla doradcw podatkowych. Myl, e doradcy podatkowi takiego eldorado, jak w tej chwili, przy takiej iloci rozlicznych interpretacji obowizujcych aktw prawnych, pewnie dugo nie bd mie, a na pewno nie po wprowadzeniu tych rozwiza. To nie doradcy podatkowi przygotowywali te projekty. Natomiast nie ukrywamy i nie ukrywalimy tego ani na forum ekonomicznym w Krynicy, ani w caej tej debacie, e to s projekty przygotowane przez ekspertw. Chyba midzy innymi dlatego Sejm, Wysoka Izba przeznaczya dodatkowe rodki dla klubw na fundusze eksperckie, eby w ten sposb powstaway akty prawne. My nie podejmujemy si tego, eby pisano na kolanie projekty ustaw, tak jak chociaby ten o fundacjach politycznych, ktry by bardzo niedoskonay, a jednak procedowany. Posikowalimy si tutaj wiedz i dowiadczeniem ekspertw, praktykw. Jeszcze raz pastwu bardzo serdecznie dzikuj i mam nadziej, e ten czas do jutrzejszego poranka spowoduje, e przynajmniej jedno ugrupowanie koalicji rzdzcej naprawd zechce rozmawia na temat tych spraw, najwaniejszych w tej chwili dla rozwoju Polski i dla Polakw. Dajmy sobie wszyscy szans, prosz pastwa. Tak naprawd dajmy szans polskim podatnikom. Poprawmy to, co jest w tym projekcie ze, niedoskonae, co wymaga namysu. 460 gw to nie jedna. Myl, e jak wszyscy zastanowimy si i okaemy troch dobrej woli, to naprawd jestemy w stanie w komisji przygotowa dobry projekt ustawy. Dzikuj pastwu bardzo. (Oklaski)

nas stanowi kluczowy element pewnoci podatkowej podatnikw. To jest wietna, unikalna cecha polskiego systemu podatkowego, ktra nie wynika z jakichkolwiek dziaa naszego rzdu ani waszego, tylko z decyzji uwaam, e bardzo mdrej Trybunau Konstytucyjnego. Tu si rnimy w sposb absolutnie fundamentalny. Dlatego mwimy, e to, co proponujecie, to bdzie naprawd raj dla doradcw podatkowych. Dzisiaj kady obywatel, za bardzo nisk opat, opisujc swj konkretny przykad, ma pewno, e jeli raz dostanie t wic interpretacj podatkow, to bdzie wiedzia dokadnie, gdzie jest. Jak to zniknie, to zrobimy gigantyczny 10-letni krok wstecz. Absolutnie w aden sposb nie moemy si na to zgodzi. Z drugiej strony doradcy podatkowi bd zarabiali tyle, e ju nawet nie bd musieli korzysta z tych 30-procentowych kosztw uzyskania przychodu. Dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie ministrze. Zamykam... (Pose Beata Szydo: Panie marszaku, czy mog sprostowa?) Pani pose w trybie sprostowania. Bardzo prosz.

Pose Beata Szydo:


Dzikuj bardzo, panie marszaku. Dzikuj dlatego, bo myl, e nasza dyskusja jest na tyle istotna, e nie chciaabym, eby pan minister le i opacznie zrozumia. Rozumiem pastwa obawy, panie ministrze. Natomiast nie bardzo znajduj uzasadnienie tego. Zapytam, dlaczego mimo e, jak pan twierdzi, kady moe i ma interpretacj w rku itd. te kilkaset osb zebrao si w Sali Kongresowej kilkanacie dni temu? To s oczywicie rnice zda midzy nami, wtpliwoci. Nie kady uzyskuje t interpretacj. Te interpretacje bardzo czsto te sobie przecz itd. Pozostawmy to. Natomiast jest to wanie dobry moment, eby sprbowa wyj z tej matni. I nie przejmujmy si doradcami podatkowymi niech oni sobie yj. Oni dzisiaj te maj, tak jak powtarzam, doskonae biznesy. Stwrzmy wic wsplnie takie prawo, eby ani interpretacje, ani doradcy podatkowi nie byli potrzebni. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos zabierze minister nansw pan Jan Vincent-Rostowski. Bardzo prosz, panie ministrze.

Minister Finansw Jan Vincent-Rostowski:


Dzikuj. Panie marszaku, tylko jedna zasadnicza sprawa. Jednym z kluczowych elementw tej ustawy jest zniesienie wicych interpretacji. Tu jest zasadnicza rnica midzy nami. Te wice interpretacje ktre wi przecie skusa, a nie podatnika wedug

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Zamykam dyskusj w tym punkcie.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

239

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak W dyskusji zgoszono wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o podatku dochodowym, zawartego w druku nr 424, i projektu ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o podatku dochodowym, zawartego w druku nr 425. Do gosowania nad tymi wnioskami przystpimy w bloku gosowa w dniu jutrzejszym, w godzinach porannych. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 17. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 429). Prosz o zabranie gosu pana posa Andrzeja Der w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Andrzej Dera:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawi projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Wysoki Sejmie! Myl, e w polskim parlamencie mimo rnic politycznych jest jedna rzecz, ktra czy wszystkich od lewa do prawa jest to wspieranie polskiej przedsibiorczoci. Kady z politykw wie i kademu z politykw zaley na tym, eby polska przedsibiorczo bya silna, sprawna i eby przynosia dochody, bo od tego zaley przyszo naszego kraju. To s te miejsca pracy, to s podatki, to jest PKB, to jest to wszystko, od czego jest uzaleniony nasz wzrost. Mona tak naprawd zada sobie pytanie: Czego oczekuj polscy przedsibiorcy od nas, politykw? Myl, e dwch rzeczy: pierwszej, eby nie przeszkadza, a drugiej, eby nasze przepisy, ktre s uchwalane, po prostu im pomagay, a nie przeszkadzay, i nie utrudniay dziaalnoci gospodarczej. I wanie dzisiaj w porzdku obrad jest projekt, ktry chce zmieni co, co jest naszym zdaniem le uchwalone i stwarza wiele problemw polskim przedsibiorcom, ktrzy w tym przypadku handluj olejem opaowym, ktry jest towarem akcyzowym. Ot dotychczasowy system, ktry zosta wymylony... Gdyby to by problem jednostkowy, to mona by byo powiedzie, e co dziwnego stao si w polskich przepisach, e wymylono taki oto system. Ale okazuje si, e to nie jest wymylony system jednostkowy, bo on si niestety rozszerza. Ostatnimi czasy obj rwnie przedsibiorcw handlujcych opaem. Procedury, ktre s stosowane w przypadku handlujcych olejem opaowym, s rwnie stosowane do tych, ktrzy handluj opaem. Jako parlamentarzyci powinnimy sobie jasno odpowiedzie na pytanie: Czy godzimy si na dalsze rozszerzanie takiego systemu, czy powiemy: dosy, trzeba stworzy system

bardziej przyjazny przedsibiorcom i co za tym idzie bardziej przyjazny polskiemu skusowi. Na czym polega gwny problem? Gwny problem polega na tym, e wymylono system, ktry jest systemem urzdniczym, bardzo niebezpiecznym dla przedsibiorcw, ktrzy dziaaj w danej dziedzinie. Mwimy tu konkretnie o tych, ktrzy handluj olejem opaowym. Na czym polega problem w tym systemie, ktry do tej pory zosta wymylony i wprowadzony w ycie? Chyba na jednej, bardzo niedobrej zasadzie, ktr moim zdaniem trzeba jak najszybciej wyeliminowa na tym, e przekada si na przedsibiorcw obowizki pastwa. Ot wymylono taki system, w ktrym na przedsibiorcw naoono obowizki, ktre nigdy nie powinny by na nich naoone, bo naoono na nich obowizki, takie jak legitymowanie kupujcych i zbieranie owiadcze. I to jest rzecz, ktra w moim odczuciu jest rzecz niedopuszczaln. Trzeba sobie jasno powiedzie, e jeli jest dominium pastwa, to za to odpowiada pastwo i ma do tego swj aparat. I nie moe by sytuacji takiej, e uprawnienia pastwa przerzuca si na innych, na inne dziedziny, a w tym wypadku mamy klasyczne przekazanie uprawnie pastwa na rzecz przedsibiorcw. Pytam: Na podstawie jakiej to lozoi, jakich zasad daje si uprawnienia do legitymowania osb, ktre chc kupi towar, ktry jest legalnym towarem na terenie naszego kraju? To mniej wicej tak, a mamy rne towary akcyzowe, jakby kto przychodzi do sklepu i musia by wylegitymowany, kupujc alkohol z podaniem imienia, nazwiska, adresu. (Pose Armand Kamil Ryski: Ale tylko niepenoletni.) Nie. Tylko jeeli sprzedajcy ma wtpliwo, czy jest to osoba penoletnia. To jest zupenie co innego ni kwestia tego, gdzie mieszka... (Pose Armand Kamil Ryski: Ale w dowodzie te jest adres.) To jest jeden problem. Ale drugi problem, szanowni pastwo posowie, warto si nad tym zastanowi myl, e udowodni pastwu, e ten system nie jest systemem zgodnym z konstytucj to jest problem danych osobowych. Na jakiej to podstawie pastwo przekazuje tak naprawd dane osobowe w rce przedsibiorcw? To jest taka wraliwa dziedzina, a tu si co wrzuca i pozostawia rzeczy samym sobie. Tam praktycznie nie ma adnej kontroli nad danymi osobowymi, ktre s zbierane. Przypomn tutaj obowizek prawny przez 5 lat przedsibiorstwo ma obowizek przechowywa te dane zwizane z zakupem towaru akcyzowego. I tu ju jasno wida, e to nie jest system spjny, e to nie jest system, ktry powinien w naszym kraju funkcjonowa. I chyba fundamentalne pytanie: Dla kogo ten system jest korzystny? Czy jest korzystny wanie dla tych, ktrym powinnimy pomaga, wspiera ich, czyli dla przedsibiorcw, czy niekorzystny? I praktyka to pokazuje, o tym rwnie mwi opinia Polskiej Izby Paliw Pyn-

240 Pose Andrzej Dera

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

nych. Tu zacytuj fragment tej opinii, cho myl, e pastwu posom jest on znany. Obecny system obrotu olejem napdowym przeznaczonym do celw opaowych jest niezwykle uciliwy dla wszystkich jego uczestnikw. Obowizki dodatkowej dokumentacji obciaj w przewaajcej mierze sprzedawcw produktw, ktrzy musz uzyska owiadczenia, kontrolowa, archiwizowa je, a take przekazywa do waciwego urzdu celnego w miesicznych zestawieniach. W tym zarysowanym wyej systemie najdotkliwsze i niewspmierne s jednak przewidziane sankcje za niedokadne wypenienie wymaganych formularzy. Najdrobniejsze nawet uchybienie czy omyka pisarska skutkuj automatycznym stwierdzeniem, i owiadczenie jest bdne i nie moe stanowi podstawy do zastosowania obnionej stawki podatku. Niestety, cakowita odpowiedzialno naoona jest wycznie na sprzedawcw. Dodatkowe obcienie za kady sprzedany litr produktu jest cakowicie niewspmierne do przewinienia, w szczeglnoci gdy jest efektem omyki w numerze PESEL, nieczytelnego podpisu czy te innego drobnego braku o charakterze formalnym. Taki sam skutek wywouje chociaby jednodniowe opnienie w przedstawieniu miesicznego zestawienia owiadcze do urzdu celnego. Jakie s skutki, szanowni pastwo, tak sformuowanych przepisw takiej procedury? e na wielu, wielu przedsibiorcw zostay naoone olbrzymie kary, wanie akcyza sankcyjna, kary od setek tysicy zotych po miliony zotych, co skutkowao rwnie tym, e te przedsibiorstwa przestay dziaa. Przedsibiorstwo, ktre przestaje dziaa, to rwnie straty na rynku pracy, bo zatrudnione tam osoby po prostu przestaj pracowa. To s ogromne skutki spoeczne, ktre s ponoszone wanie za spraw tego typu procedur. I pytanie fundamentalne. Czy my jako parlamentarzyci, widzc objawy, widzc skutki tego, co jest w obowizujcym prawie, jak one bolenie dotykaj przedsibiorcw, powinnimy przej nad tym do porzdku dziennego, czy jednak prbowa co zmieni? Powiem tu te, skd wzi si ten pomys przygotowania tego projektu. Uczestniczyem w programie telewizyjnym Pastwo w pastwie, w ktrym wystpowali przedsibiorcy dotknici tymi wanie przepisami i zawartymi w nich sankcjami. Moim zdaniem nie wolno wobec takich sytuacji przechodzi obojtnie i trzeba w tym momencie sprbowa zmieni to, co jest ze, co przynosi przedsibiorcom ogromne straty. Std zrodzi si pomys, ktry jest pastwu w tym projekcie ustawy przedstawiony. Ten pomys, co trzeba wyranie powiedzie, opiera si na kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, trzeba przygotowa tak procedur, ktra daje pastwu kontrol nad produktem akcyzowym, poniewa nie jest tak, e pastwo nie powinno kontrolowa obrotu takim towarem. Skoro s rne stawki, a mwimy tu o stawkach niszych dla tych, ktrzy uywaj oleju opao-

wego do celw zgodnych z jego przeznaczeniem, to pastwo powinno mie kontrol nad tym, kto ten towar kupuje, a take sprawdza, czy jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Po drugie, pastwo musi naoy obowizki na przedsibiorcw w celu uzyskania dostpu do informacji bo tylko od handlujcych takim towarem mona j uzyska mwicych o tym, kto kupi, ile kupi, za ile itd. Te informacje winny by nastpnie przekazywane odpowiednim organom pastwowym. I po trzecie, musi by to system, ktry nie bdzie uciliwy dla tych, ktrzy korzystaj z towaru akcyzowego. Szanowni pastwo, na czym zatem ta propozycja si opiera i czym si rni od ustawy, ktra do tej pory funkcjonuje. Zaczn od odpowiedzi na pytanie, kto de facto powinien korzysta z produktu akcyzowego, jakim jest olej opaowy. Ot powinna w gwnej mierze korzysta osoba, ktra jest posiadaczem instalacji do ogrzewania na olej opaowy. W naszej propozycji nakadamy na takiego obywatela obowizek zgoszenia do odpowiedniego urzdu celnego owiadczenia co do posiadanych urzdze grzewczych napdzanych olejem opaowym w celu uzyskania przez niego zawiadczenia, i jest ich wacicielem. Szanowni pastwo, jako e takie urzdzenia instaluje si raz na kilka lat, jeeli kto jest bogaty, lub raz na kilkanacie lat w przypadku posiadania niszych dochodw, a czsto instaluje si je tylko raz na cae ycie, uzyskanie tego rodzaju zawiadczenia nie bdzie stanowio obcienia dla obywateli. Jeeli chodzi o przedsibiorcw, utrzymany zosta obowizek sporzdzania i przekazywania do waciwego naczelnika urzdu celnego miesicznych zestawie transakcji sprzeday tych wyrobw, tak aby odpowiedni urzd mia informacje odnonie do tego kto, za ile i kiedy kupi taki towar. Zasadnicza rnica polega na tym, e nie bdzie ju koniecznoci legitymowania osb, ktre chc kupi towar akcyzowy, jakim jest olej opaowy. Podstaw dokonania transakcji sprzeday bdzie wanie ww. urzdowe zawiadczenie lub kopia urzdowego zawiadczenia. Zwrcie pastwo uwag, e w takiej kopii mamy dane dotyczce nabywcy, adres jego siedziby lub zamieszkania. Najczciej jest tak, e osoba handlujca tym produktem przewozi olej w miejsce przeznaczenia i tam wanie dokonuje transakcji sprzeday. Dziki zawiadczeniu zna miejsce siedziby lub zamieszkania odbiorcy, mogc od razu skonfrontowa, czy zawiadczenie dotyczy miejsca, do ktrego przyjecha w celu dokonania transakcji. Zawiadczenie jest dokumentem urzdowym, ktry otrzymuje osoba chcca kupi taki towar. Jeeli przedsibiorca nie posiada takiego zawiadczenia, jego obowizkiem jest prowadzenie handlu takim towarem po cenie normalnej, nie akcyzowej. Do sprzeday po cenie akcyzowej ma si upowanienie tylko wwczas, gdy osoba, ktra chce kupi, posiada takie zawiadczenie z urzdu celnego. I zwrcie pastwo uwag, e nie potrzeba nikogo legitymowa, nie potrzeba nakada adnych wielkich sankcji

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

241

Pose Andrzej Dera na przedsibiorcw. Ich obowizkiem jest dostarczy towar, sprzeda, skasowa i przesa zestawienie do urzdu celnego. I waciwie, szanowni pastwo, jest to uproszczenie procedury, ale z gwarancj kontroli pastwa nad caym obrotem tym produktem. Jest to uproszczenie, uatwienie, ale przy zachowaniu penej kontroli organw pastwowych. Dlatego skadamy ten projekt, e naszym obowizkiem jest upraszcza prawo, uatwia funkcjonowanie polskim przedsibiorcom, a, tak jak powiedziaem wczeniej, jest problem, poniewa podobn procedur zastosowano do tych, ktrzy handluj dzisiaj wglem, i tam absurdy s jeszcze wiksze, bo tutaj mamy sytuacj dosy jasn ten towar ma inn cen ni uywany olej opaowy, natomiast w przypadku wgla wszystkie osoby zyczne kupujce go na potrzeby gospodarstwa domowego z mocy ustawy s zwolnione z uwzgldniania rnic w podatku akcyzowym, ale ca procedur musz przej. Dzisiaj kto, kto kupuje 50 kg wgla, bo potrzebuje go do kuchenki czy do pieca w domu, musi ca t procedur przej. I to s rzeczy, ktre po prostu (Pose Janusz Cicho: T procedur mona zaatwi przez telefon.) Prosz? (Pose Janusz Cicho: T procedur mona zaatwi przez telefon.) Tak, musiaby pan zobaczy, jak wyglda procedura na telefon. Trzeba si podpisa. Przez telefon to on sobie moe poopowiada. Trzeba to podpisa. Pracownik takiej rmy musi zobaczy pana dowd osobisty. Kupowaem, to wiem, jak to wyglda, i nie ycz panu tego. By moe pan ma centralne ogrzewanie i panu jest atwiej, natomiast ci, ktrzy maj piece, niestety przechodz t absurdaln procedur, ktra niczego nie daje poza wzrostem biurokracji tak naprawd. Niczego nie daje. Tak e naszym zdaniem powyszy projekt gwarantuje kontrol pastwa, uatwia ycie przedsibiorcom, nie jest uciliwy dla obywateli. Uwaamy, e powinnimy uatwia ycie polskim przedsibiorcom i dlatego ten projekt skadamy. Prosz wic Wysok Izb o skierowanie go do prac w komisji parlamentarnej i merytoryczn prac nad nim. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Janusz Cicho:


Szanowny Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Postaram si krciutko wypowiedzie. Nie mona si nie zgodzi z tym, e funkcjonujcy system nie jest doskonay. Mao tego, ma szereg wad. Najwaniejsza, kluczowa, jest taka, e kara, jaka spotyka sprzedawcw, jest niewspmierna tak naprawd do winy. Nie jest to take przyjazny dzisiaj system dla nabywcw, dla tych, ktrzy kupuj. Projekt, nad ktrym dzisiaj dyskutujemy, tj. projekt Solidarnej Polski, jest jednak zbyt jednostronny, tzn. tak na dobr spraw poprawia sytuacj jednych zdecydowanie kosztem drugich. Bo co proponuj w istocie wnioskodawcy? Po pierwsze, zdjcie odpowiedzialnoci ze sprzedajcych. Zmiana owiadcze na zawiadczenia w gruncie rzeczy to oznacza. Kady nabywca oleju opaowego, a s ich dziesitki tysicy, jeli nie setki, bdzie musia uzyska w urzdzie celnym zawiadczenie uprawniajce do zakupu z preferencyjn stawk. To z pewnoci nie jest rozwizanie przyjazne dla obywatela, zwaszcza jeli wemiemy pod uwag fakt, e ten projekt nie precyzuje, co tak naprawd bdzie zawierao przedmiotowe zawiadczenie, nie wskazuje terminu, w jakim organ podatkowy ma obowizek wyda to zawiadczenie, czy moe odmwi, w jakim trybie ewentualnie, z jakich powodw moe odmwi wydania takiego zawiadczenia. Nie odpowiada te na pytanie, przez jaki okres takie zawiadczenie zachowywaoby wano. Nie zosta te okrelony tryb wydawania zawiadcze przez naczelnika urzdu celnego tym, ktrzy zainteresowani s kupowaniem oleju napdowego do celw opaowych. W zasadzie trzeba domniemywa, e trzeba byoby za takie zawiadczenie jeszcze zapaci kadorazowo, bo tak na dobr spraw przy wystpowaniu z wnioskiem o wydanie takiego zawiadczenia trzeba by uici opat skarbow. To nie s z pewnoci dobre rozwizania i z tego te powodu Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska jest za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Natomiast wiemy i dostrzegamy to, e potrzebne s tutaj szybkie dziaania, i wierzymy, e dzisiaj take z ust pana ministra usyszymy, e one s rzeczywicie zaawansowane. Rozwizaniem byoby chociaby odstpienie od stosowania wyszej stawki podatku akcyzowego w przypadku niezoenia w terminie zestawienia owiadcze czy jakich bdw, przejcie na formu Kodeksu karnego skarbowego, kary, mandaty w innym wymiarze. To byyby z pewnoci mniej dotkliwe rozwizania, do zaakceptowania dla przedsibiorcw. Natomiast jest druga strona medalu, czyli z kolei odbiorcy te oczekuj pewnych zmian w tym zakresie. Moim zdaniem warto te rozway zastpienie kadorazowych owiadcze skadanych przy kadorazowym zakupie takimi owiadczeniami, ktre byyby przedstawiane czy doczane do okresowej umo-

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Informuj panie i panw posw, i Sejm ustali, e w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. W imieniu klubu Platforma Obywatelska gos zabierze pan pose Janusz Cicho. Bardzo prosz.

242 Pose Janusz Cicho

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

wy na duszy czas. To take powinno poprawi wobec tego sytuacj nabywcw. Nie da si tego zrobi w trakcie prac nad tym projektem, w zwizku z tym ponawiam, jeszcze raz formuuj wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pani pose Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Maria Zuba:


Dzikuj, panie marszaku. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przeprowadzone ostatnio kontrole na stacjach paliw pokazay, co wynika z informacji pojawiajcych si w prasie, e w procesie kupna-sprzeday paliw opaowych wystpuje szereg nieprawidowoci. Ten obszar wymaga nowelizacji i unormowa. Dotychczasowe dowiadczenie wskazuje na konieczno zmian przepisw normujcych zasad obrotu paliwami opaowymi. Prawo powinno jednoznacznie precyzowa system nadzoru nad tym procesem. Projektodawcy proponuj zmiany przepisw nakierowane na zmniejszenie i ograniczenie zada oraz odpowiedzialnoci spoczywajcych dotychczas na sprzedawcach wyrobw akcyzowych. Rwnie w uzasadnieniu do projektu jego autorzy tak opisuj kierunek wprowadzanych zmian. Szanowni pastwo, na podstawie rozmw z wyborcami przeprowadzonych podczas spotka poselskich musz stwierdzi, e na zmiany uregulowa w tym zakresie oczekuj rwnie ci, ktrzy nabywaj wyroby akcyzowe z przeznaczeniem do celw opaowych. Obecnie obowizujce przepisy niestety nie s przejrzyste, przez co cay system jest nieszczelny. To stwarza dogodne warunki do naduy. Mwic wprost, przeprowadzane kontrole obnayy sabo tego systemu. W tym systemie wystpuj niestety liczne przypadki naduy. Pytanie: Jaki powinien by kierunek wprowadzanych zmian? System nadzoru i kontroli jest skuteczny i efektywny wwczas, jeeli w proces zaangaowanych jest jak najmniej podmiotw. Wtedy odpowiedzialno jest jasno i konkretnie okrelona i przejrzysty staje si system kontroli. Tymczasem autorzy projektu proponuj rozbicie zada i obowizkw na uczestnikw procesw kupna-sprzeday, a ponadto proponuj wczy do systemu na tym etapie jeszcze organ podatkowy.

Proponowane rozwizanie na pewno nie uatwi nabycia paliwa osobie posiadajcej piec opalany olejem. Ju nie wystarcza, aby przy zakupie zoya owiadczenie. Po wprowadzeniu art. 89a, co proponuj autorzy projektu, bdzie musiaa pozyska od naczelnika urzdu celnego zawiadczenie uprawniajce j do nabycia wyrobw akcyzowych z obnion stawk akcyzy. Pozyskanie zawiadczenia bdzie stanowi dla nabywcy znaczne utrudnienie, np. dla mieszkaca gminy Rakw bdzie oznaczao konieczno wyjazdu do Kielc oddalonych o blisko 50 km. Koszty podry w celu uzyskania zawiadczenia znacznie pomniejsz wielko oszczdnoci, jakie uzyska z tytuu nabycia paliwa ze zmniejszon akcyz. Ponadto projektodawcy zakadaj, e sprzedawca wyrobw akcyzowych obowizany bdzie do uzyskania od nabywcy oleju kopii zawiadczenia wydanego przez naczelnika urzdu celnego, przy czym projekt nie precyzuje, na jaki okres ma by wydane zawiadczenie. Nie bd ju powtarzaa pyta, w jakim trybie wydane bdzie zawiadczenie, czy bdzie moliwo odmowy itd. Niemniej jednak chciaabym si zatrzyma na pytaniu, czy kopia zawiadczenia moe stanowi dokument uprawniajcy do zwolnienia z czci podatku w formie nabycia paliwa opaowego o obnionej akcyzie? Szanowni pastwo, przypomn, zwolnienie paliwa z czci akcyzy wynika z jego przeznaczenia oraz zwizane jest z eksploatacj urzdze grzewczych o okrelonych parametrach, ktre wedug obecnie obowizujcych przepisw zakupujcy musi wykaza w skadanym owiadczeniu przy kadym zakupie paliwa. Autorzy projektu proponuj, aby kupujcy przy zakupie skada kopi zawiadczenia, przy czym nie przewiduj, aby w tym zawiadczeniu okrelony by limit nabywanego paliwa, ustalony na podstawie jego zuycia przez eksploatowane urzdzenie. (Dzwonek) Biorc pod uwag, e nabywajcy paliwo bdzie mg posugiwa si kopi tego dokumentu i bdzie mg dokonywa zakupu w rnych punktach sprzeday, kontrola systemu zdecydowanie bdzie utrudniona. Panie Posanki! Panowie Posowie! Pragn zwrci uwag, e proponowane w projekcie rozwizania przerzucaj na nabywc obowizki z zakresu udokumentowania, zachowania dyscypliny i przestrzegania przepisw okrelajcych warunki i zasady korzystania z obnionej stawki akcyzy przy zakupie oleju opaowego. Projekt nie jest dopracowany. Projekt nie okrela sankcji, jakie ciyyby zarwno na sprzedajcych, jak i nabywajcych paliwo w przypadku naruszenia przepisu. Sami projektodawcy zauwaaj brak tych unormowa w uzasadnieniu, chocia widz potrzeb okrelenia sankcji tylko w stosunku do sprzedawcy paliwa. W zaoeniu przepisy tego projektu dotycz wanego, zarwno dla nabywajcych, jak i sprzedajcych oleje opaowe, obszaru, niemniej jednak proponowane rozwizania wymagaj dopracowania. Dlatego w imieniu posw Klubu Parlamentarnego Prawo i Spra-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

243

Pose Maria Zuba wiedliwo wnosz o skierowanie projektu do Komisji Finansw Publicznych w celu prowadzenia dalszych prac. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos zabierze pan pose Armand Kamil Ryski, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Armand Kamil Ryski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Nie chciabym si powtarza, bo podpisuj si pod tym, co powiedzieli przedmwcy z Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwoci. Projekt jest rzeczywicie jednostronnie ukierunkowany i idzie troch w stron takiej anarchii. Natomiast niewtpliwie funkcjonujcy system nie jest idealny, daleki jest on od doskonaoci. Funkcjonariusze Centralnego Biura ledczego podaj, e ok. 10 mld z wanie z tytuu niezapaconej akcyzy maa paliwowa wyciga z polskiego rynku. Naleaoby zmieni ten system, ale rzeczywicie ten projekt w takiej formie, w ktrej zosta przygotowany przez wnioskodawcw, niestety sprzyja temu, e zamiast tych 10 mld z maa paliwowa bdzie moga wycign znacznie wicej, zwiksza si moliwo naduy, i to ogromnie. Ja chciabym to uwiadomi, bo jak przeczytaem ten projekt, to byem przekonany, e pisa go kto z mai paliwowej, takie byo moje pierwsze odczucie. Zniesienie obowizku uzyskania owiadczenia od nabywcy powoduje tak moliwo, e osoba, ktra handluje tym olejem, po prostu moe wpisywa cokolwiek, bo za nic nie odpowiada, prowadzi tylko rejestr i moe powiedzie: by taki pan, poda takie dane rmy, pokaza takie owiadczenie, mam nawet kopi, ale nie wnikaem. Zawiadczenie jest? Jest, wszystko si zgadza, tylko kasy brak. I to jest wanie ten problem, e to w ogromnym stopniu sprzyjaoby naduyciom. Widz, e pan pose chyba nie mia praktyki w nabywaniu tego oleju i nie mia kontaktu zarwno z osobami handlujcymi, jak i kupujcymi ten olej. Niestety w czci nieuczciwych rm, ktre obracaj olejem opaowym, powszechne jest takie zjawisko: czy nie chce pan przypadkiem, eby wystawi panu wysz fakturk na ten olej opaowy? Pojawiaj si takie sugestie. Po co s te sugestie? Ot po to Nie wiem, czy pan wie, jaka jest rnica pomidzy stawk bazow akcyzy a obnion. Niech pan zobaczy przy skali zakupw, nawet jeli to jest jedna taka faktura przypadajca na jeden dom jednorodzinny jakiego rzdu to s kwoty, straty dla Skarbu Pa-

stwa w przypadku zafaszowania tej transakcji. A wic musi pan sobie zda z tego spraw. Oczywicie szanujemy ten projekt, bo trzeba to zmieni, ale on idzie zupenie nie w tym kierunku, co powinien. Oczywicie poprzemy skierowanie go do komisji i tam jego dopracowanie, ale po dopracowaniu, podejrzewam, on nie bdzie mia nic wsplnego z pierwotnym wnioskiem. Pan pose wnioskodawca mia obawy co do tego, jakim prawem kogo si legitymuje, jakim prawem kto zbiera dane osobowe. Dziwi si, e nie oburza pana posa to, i Koci katolicki jest wyczony spod jurysdykcji GIODO i moe zbiera wszystkie dane osobowe, gromadzi je w dowolny sposb, ba, moe nawet zbiera dane wraliwe, czyli pana upodobania seksualne, pana preferencje polityczne. To s te elementy, ktre moe gromadzi Koci katolicki. (Pose Marek Matuszewski: Pojcia pan nie ma.)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Panie pole, do rzeczy. (Pose Marek Matuszewski: Prosz mwi na temat.)

Pose Armand Kamil Ryski:


Nie, to nie oburza wnioskodawcw, natomiast oburza pana to, e w przypadku oleju opaowego kto musi kogo wylegitymowa. Tak samo legitymuje si osoby niepenoletnie, jak kupuj alkohol, tak e pana przykady s chybione, bo sprzedawca te ma moliwo wylegitymowania osoby, czy jest penoletnia. (Pose Andrzej Dera: To nieprawda.) Ale dowd osobisty jest tym dokumentem, ktry to powiadcza, nie mona tego zastpi owiadczeniem nabywcy, prawda, trzeba wylegitymowa. (Pose Marek Matuszewski: Owiadczenie z urzdu skarbowego.) W zwizku z tym Prosz pana, zdaje pan sobie spraw, e w tym pastwa

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Ale prosz nie polemizowa. Przepraszam, panie pole. Prosz nie polemizowa z aw poselskich. Udzielam panu gosu.

Pose Armand Kamil Ryski:


Tak e przytoczona argumentacja jest chybiona, poniewa jeeli nie ma adnej odpowiedzialnoci na

244

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Pose Armand Kamil Ryski sprzedawcy, na dystrybutorze tego oleju, to on za nic nie odpowiada. Oczywicie moe gromadzi kopie tych zawiadcze, sztuka dla sztuki, natomiast nie bdzie to odpowiadao rzeczywistoci. Zachca si go wrcz do tego, eby z kim si porozumia i preparowa tego typu dokumenty, bo on nie bdzie za to ponosi odpowiedzialnoci. Powie: prosz, ja przekazaem zestawienie, cigajcie sobie Jana Kowalskiego czy Jerzego Nowaka. Tak wic jest dua dawka nieodpowiedzialnoci, jeli chodzi o realizacj tego projektu. (Dzwonek) Kolejne elementy: opata za wydanie zawiadczenia nabywcy, konieczno udania si do urzdu celnego, eby takie zawiadczenie otrzyma. Jak mwili moi przedmwcy, zamiast uatwi utrudni si ycie nabywcom i w aden sposb nie uatwi dystrybutorom. Jestemy za przekazaniem tego projektu do komisji, ale trzeba bdzie naprawd duo potu i cikiej pracy, eby z tego projektu co sensownego wyciosa. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Jan opata, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jan opata:


Bardzo dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi stanowisko i opini mojego klubu odnonie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Na wstpie pragn stwierdzi, e materia, ktr ten projekt prbuje uregulowa, zmieni, jest rzeczywicie i spoecznie, i gospodarczo wana, a dotychczasowe uregulowania prawne uciliwe. Rzecz dotyczy propozycji zmiany, odejcia od obecnie obowizujcego systemu owiadcze nabywcy produktu, z jednoczesnym stworzeniem urzdowego rejestru osb uprawnionych do zakupu oleju opaowego z obnion stawk akcyzy. Obecnie obowizujce przepisy ustawy o podatku akcyzowym uzaleniaj zastosowanie obnionej stawki akcyzy na niektre wyroby akcyzowe od spenienia skomplikowanych warunkw ze strony podmiotw dokonujcych sprzeday tych produktw, a obowizki te to m.in. obowizek odbierania od nabywcw wyrobw akcyzowych owiadcze o treci okrelonej w ustawie, sporzdzanie i przekazywanie do organu celnego miesicznych zestawie wskazanych owiadcze itd.

Jakiekolwiek uchybienia co te ju tu, z tej trybuny, padao ze strony sprzedawcw w realizacji tych obowizkw powoduj dotkliwe sankcje w stosunku do sprzedawcw wyrobw akcyzowych, stosownie bowiem do art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym skutkuje to podwyszeniem stawki akcyzy. Budzi to bardzo due wtpliwoci, due niezadowolenie, kiedy nieistotne drobne uchybienia, zwizane chociaby z terminem zoenia zestawie owiadcze uzyskanych od nabywcw, powoduj due sankcje nansowe i niekiedy skutkuj zachwianiem funkcjonowania caego przedsiwzicia gospodarczego. Projekt zakada zmian tego uciliwego postpowania przez wprowadzenie systemu uzyskiwania zawiadcze przez nabywcw wyrobw akcyzowych z obnion stawk akcyzy, uprawniajcych do nabywania wyrobw akcyzowych. Zawiadczenia te wydawane byyby przez organy podatkowe w oparciu o skadane przez nabywcw owiadczenia dokumentujce m.in. liczb, rodzaj i miejsce pooenia urzdze grzewczych zasilanych olejem opaowym. Jeli chodzi o czstotliwo, jest to obowizek, ktry wykonywany byby rzadziej, ale jest to jednak dodatkowy obowizek nakadany na obywatela i dodatkowo uciliwy, gdy rozlokowanie urzdw celnych jest do nieregularne i dostp, dojazd do nich jest rzeczywicie utrudniony. Jednak jak zauwayem na wstpie, problem, ktry ta nowela prbuje zagodzi, jest tak istotny, e warto o tym pomyle rozmawia, dyskutowa. Mam nadziej, e ten pomys, ta propozycja zostanie w trakcie prac legislacyjnych zastpiona lepszym, moim zdaniem, dla obywatela, mniej uciliwym rozwizaniem, mianowicie rozwizaniem zmierzajcym do rzeczywistego zmniejszenia obcie administracyjnych zwizanych z obrotem olejem opaowym. Ot Ministerstwo Gospodarki we wsppracy z ministrem nansw przygotowao propozycj dotyczc obrotu paliwami opaowymi, ktra zostaa zawarta w projekcie zaoe projektu ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce. Taki jest tytu. Proponuje si tu zastpienie dotychczasowych owiadcze o przeznaczeniu oleju opaowego owiadczeniami skadanymi w okresowej umowie zawartej midzy sprzedawc a nabywc. Wobec powyszego obowizek skadania owiadcze przy kadej sprzeday paliw opaowych zostanie zastpiony jednorazowym obowizkiem zoenia owiadczenia w okresowej umowie, podkrelam to, zawartej midzy sprzedawc a nabywc. I zawarta umowa, i zoone owiadczenie bd obowizyway przez okrelony czas i bd dotyczyy konkretnej liczby wyrobw akcyzowych. Propozycja rzdowa jest korzystniejsza od propozycji poselskiej, gdy w przeciwiestwie do projektu Solidarnej Polski zmniejsza obcienia administracyjne zwizane z obrotem paliwami opaowymi. Ponadto projekt rzdowy nie nakada na nabywcw adnych nowych obowizkw zwizanych z uzy-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

245

Pose Jan opata skaniem ulgi w postaci niszej stawki akcyzy na oleje. Projekt poselski natomiast nakada na obywateli, o czym mwiem ju wczeniej, nowy, uciliwy jednak obowizek uzyskania zawiadczenia, co wie si z koniecznoci kontaktu z urzdami celnymi. Propozycja zawarta w projekcie rzdowym ma na celu rzeczywiste zmniejszenie obowizkw biurokratycznych oraz uatwienie obrotu olejami opaowymi. Uznaj jednak, e, tak jak powiedziaem wczeniej, jest to materia tak wana i skomplikowana gospodarczo, e warto dyskutowa, rozmawia nad rnymi wariantami rozwiza tych uciliwych problemw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Prosz o zabranie gosu pana posa Ryszarda Zbrzyznego, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Przedoony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest projektem godnym powanego potraktowania. By moe, a nawet na pewno przepisy tutaj proponowane nie do koca wychodz naprzeciw tym regulacjom, ktre rzeczywicie uszczelniyby rynek sprzeday paliwa opaowego po obnionej akcyzie. Mog tylko przypomnie albo poinformowa Wysok Izb, e problem interpretacji i konsekwencji stosowania art. 89, bo tego dotyczy tak waciwie ta zmiana ustawy o podatku akcyzowym, wie si ze spraw zaskaron do Trybunau Konstytucyjnego. Co jest wic na rzeczy. Sdz, e nikt powany nie pozwoliby sobie bowiem na zaskaranie przepisu, kiedy szansa uznania go za niekonstytucyjny przed Trybunaem Konstytucyjnym byaby zbliona albo rwna zeru. Ta sprawa ma ju nadan sygnatur akt, tj. P 24/12, i pewnie niebawem bdzie rozpatrzona. Byoby niedobrze, gdyby trybuna uzna niekonstytucyjno tego artykuu, a Wysoka Izba odrzucia propozycje zmian w tym zakresie, ktre tak waciwie wychodz naprzeciw temu zaskareniu w pierwszym ju czytaniu. Byoby to skrajnie nieodpowiedzialne. Zdajemy sobie spraw z tego, e by moe i na pewno tak jest propozycje przedoone tutaj przez wnioskodawcw s nie do koca bezpieczne, nie do koca zaatwiaj spraw, ale popracujmy wsplnie nad nimi. Dzisiaj mamy bowiem tak oto sytuacj, e sprzedawca paliw objtych akcyz odbiera od nabywcy wyrobw akcyzowych owiadczenie, ktrego wzr jest okrelony, opisany w ustawie, i tak waciwie staje si urzdnikiem pastwowym, ktry wyko-

nuje okrelone zalecenia rzdu i spenia oczekiwania skusa. Oczywicie nie musi by specjalist, bo sprzedawca paliw wcale nie musi nim by, jeli chodzi o kwestie stosowania prawa w odniesieniu do wyrobw akcyzowych i obnionej ceny. Sankcje s w tym przypadku dotkliwie. Doprowadzaj one do tego, e zdarzyo si bardzo wiele bankructw, bowiem naliczenie do nieprawidowo sprzedawanego towaru akcyzowego w zwizku z sankcjami 2 z za litr to jest zabjcze i aden powany sprzedawca nie jest w stanie tego wytrzyma. Tutaj proponuje si i myl, e to jest suszne tak oto regulacj, e zawiadczenie dla nabywcy towaru akcyzowego po obnionej cenie, a wic chodzi tu o paliwo, olej napdowy jako olej opaowy, wydaje odpowiedni organ podatkowy. Odpowiedni organ podatkowy jest natomiast wyspecjalizowany w przestrzeganiu obowizujcego prawa podatkowego w Polsce. Mao tego, ma odpowiednie moliwoci sprawdzania potencjalnego uprawnionego do tego zwolnienia podatkowego. Bo to jest zwolnienie podatkowe. Ma nawet swoj policj karnoskarbow, ktra jest potnie uzbrojona, wcale nie gorzej ni ta policja powszechnie nam znana z codziennych kontaktw na ulicach czy te w rnych instytucjach. Tak wic jest to wyspecjalizowany organ i on powinien wydawa rzeczywicie te zawiadczenia. To zawiadczenie byoby przepustk u sprzedawcy do uzyskania moliwoci zakupu paliwa po obnionej akcyzie. I nie przejmowabym si tym, e umiecilicie tu zapis mwicy o tym, e przedkada si kserokopi tego zawiadczenia, a tak kserokopi mona w jaki sposb spreparowa. Dzisiaj mamy nowoczesne systemy informatyczne. Wystarczy, e w systemie informatycznym bd odnotowane nazwiska wszystkich tych, ktrzy dostali zawiadczenia wydane przez odpowiedni urzd podatkowy, a sprzedajcy bdzie mg nacisn przycisk komputera, aby zobaczy, czy wywietlio si nazwisko Kowalskiego. Jeli wywietli si, dzikuj, potwierdzam i sprzedaj to, co naley si Kowalskiemu, bez adnych zagroe dla sprzedajcego i dla kupujcego. Natomiast urzd skarbowy w momencie gdy wyda to zawiadczenie, bierze na siebie odpowiedzialno za to, e wyda je zgodnie z obowizujcym prawem. A wic system zostanie uszczelniony, i to powanie. Dlatego te uwaam, e byoby przedwczesne i nieodpowiedzialne, gdybymy przystali na propozycj Platformy Obywatelskiej dotyczc odrzucenia tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Klub Poselski SLD bdzie gosowa przeciwko temu wnioskowi. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Prosz bardzo.

246

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Pose Andrzej Romanek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Z pewnym zakopotaniem, a wrcz ze zdziwieniem przyjem niektre gosy krytyki padajce w tej sali. Szanowni pastwo, co powinno by istot pastwa? Istot pastwa co zreszt Platforma Obywatelska cay czas podkrela i co, pamitam, z najwysz stanowczoci podkrela w expos pan premier jest zaufanie pastwa do obywatela i vice versa obywatela do pastwa. Czy tak, w rzeczy samej, jest, gdy przyjrzymy si regulacjom zawartym w ustawie o podatku akcyzowym? Ot z ca pewnoci nie. A zatem stanowisko Platformy Obywatelskiej wyraone dzisiaj w sposb stanowczy przeczy tezie, ktr wyrazi pan premier w swoim expos, bo obywatele powinni mie zaufanie do pastwa. Szanowni pastwo, co istotne, przedsibiorca, nabywca, a w tym wypadku gwnie przedsibiorca, powinien zajmowa si tym, do czego powoa dziaalno, a wic obrotem, taka jest istota rzeczy, a nie ca gam dziaalnoci administracyjnej tak jak podkreli wnioskodawca, zreszt mj szanowny przedmwca popar to stanowisko ca procedur administracyjn zmierzajc do tego, aby wyeliminowa ewentualne naduycia. To jest rola nie przedsibiorcy, ale pastwa i organw, ktre ma ono ku temu, na ktre podatnik, spoeczestwo paci. Odnios si do stanowiska Ruchu Palikota stwierdzajcego, e ta regulacja spowoduje, i nagle nie wpyn do budetu ogromne iloci pienidzy, bo wszyscy zaczn przepraszam za to okrelenie kombinowa czy wrcz kra. Bardzo przepraszam, ale stawiam zasadnicze pytanie panu posowi Armandowi Ryskiemu: Czy to znaczy, e wikszo spoeczestwa to zodzieje, szanowny panie? Ci, ktrzy nabywaj ten olej to nie dotyczy tylko oleju, dotyczy to, zgodnie z art. 89, olejw napdowych przeznaczonych do celw opaowych, olejw opaowych, ale te pozostaych paliw opaowych nabywaj nie po to, eby nim handlowa, ale po to, eby opala swoje domy. To nie dotyczy na co trzeba zwrci uwag obywateli, ale dotyczy wszystkich podmiotw, ktre z takich piecw opaowych na olej czy na inne paliwa korzystaj. Pamitam, e jaki czas temu bya wielka akcja. Przekonywano, e to jest dziaanie ekologiczne, e trzeba obniy akcyz i tak si stao a co istotne, nabywa te piece po to, aeby nasze rodowisko byo czyste. Tak ludzie zrobili, ale nagle okazao si, szanowni pastwo, e ilo obowizkw, jakie na nich naoono, jest tak wielka, e to si nie opaca, bo cena opat podatkowych jest bardzo wysoka i w ten sposb cena paliwa niezwykle wzrasta, a oprcz tego nakada si na obywateli mas obowizkw, ktre do niczego nie prowadz. Szanowni pastwo, tak jak wspomniaem, przedsibiorca ma handlowa, obraca towarem i odprowadza z tego tytuu podatki, bo jest te patnikiem. Prosz jednak zauway, biorc pod uwag zapisy

ustawy, jakie ponosi on nieprawdopodobne konsekwencje. rednia stawka akcyzy wynosi 232 z. Porwnajmy to z akcyz sankcyjn, ktra wynosi od 1822 z do 2407 z. W rzeczy samej przy duej iloci paliwa i zakwestionowaniu zebranych dokumentw dochodzi do tragicznej sytuacji: tak naprawd tene przedsibiorca z uwagi na zobowizania podatkowe, jakie ma, po prostu upadnie. Takie przypadki z ca pewnoci si zdarzaj. Dlaczego upadnie? Ano z bardzo prostego powodu. Naczelnik izby celnej zakwestionuje bardzo prost rzecz. Chociaby to, e nie podano numeru PESEL. Jest tam mowa o miejscu zamieszkania i miejscu zameldowania, a przecie nikt nie wie, gdzie kto zamieszkuje. Bardzo przepraszam, panie ministrze, ale miejsce zameldowania da si sprawdzi, bo jest podane w dowodzie osobistym. A miejsce zamieszkania? Przecie mog dzisiaj mieszka w Nowym Sczu, a jutro w Grybowie. Wedle przepisw Kodeksu cywilnego jest to miejsce, gdzie osoba przebywa z zamiarem staego przebywania, czyli licz si i fakt, i wola. Przepraszam bardzo, ale w ten sposb naczelnik urzdu celnego moe zakwestionowa kade zoone owiadczenie, bo np. dzisiaj mam wol przebywa w Nowym Sczu, bo tam mieszkam, tu koo Nowego Scza, ale przecie mog te przebywa w Warszawie. Dziwi mnie stawiane tutaj zarzuty, cho oczywicie rozumiem, e pewnie wynikaj one z troski. Odnios si do niektrych, chocia jest to rola wnioskodawcy. (Dzwonek) Prosz pastwa, zawiadczenie uzyskuje si raz, a owiadczenie skada si za kadym razem. Co jest atwiejsze? Kontrola nie bdzie utrudniona, i to z bardzo prostego powodu. Bdzie prowadzony rejestr tyche zawiadcze. Tak jak powiedzia tu mj szanowny przedmwca, wystarczy to sprawdzi. Sprawa jest bardzo prosta. Jeli chodzi o kwesti dotyczc utrudnie, to zgadzam si, e moe to by jaki problem, jakie utrudnienie. Naley przecie uda si do naczelnika i uzyska to zawiadczenie. Prosz pastwa, takich zawiadcze wydaje si bardzo wiele w trybie ustawy K.p.a, ale przecie w tym wypadku bdzie to w trybie ustawy Ordynacja podatkowa. Jeeli osoba ma interes prawny, zwraca si z wnioskiem i uzyskuje takie zawiadczenie. To jest rzecz prosta. Gdyby w Ordynacji podatkowej czy w K.p.a. nie byo takich regulacji, to nie byoby te potrzeby uzyskiwania zawiadcze. To jest wielokrotna praktyka, wic naprawd nie demonizujmy. Chciabym si jeszcze odnie do kwestii umowy, bo wspomnia o tym przedstawiciel PSL. Prosz pastwa, wprawdzie ta umowa funkcjonuje ju w obecnej regulacji i dotyczy rnych podmiotw, w kadym razie nie dotyczy osb zycznych, ale uwaam to rozwizanie za dosy nieracjonalne. Prosz sobie wyobrazi, e przy kadej transakcji bd zawiera kolejn umow, jeeli chc kupi u jednej z osb, a potem u kolejnej. Bd tylko chodzi i zawiera te same umowy. Co tu jest trudniejsze? Wielokrotno zawieranych umw? Przecie nikt mnie nie zmusza do tego, ebym kupowa ten olej cay czas u jednego

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

247

Pose Andrzej Romanek przedsibiorcy, bo przecie inny moe chcie sprzeda ciut taniej, a mnie si to opaca. Mog i i zakupi gdzie indziej, ale znowu musz zawiera t umow. Co wicej, ta umowa wymaga te okrelonej iloci informacji. To te jest istotna rzecz. W zwizku z powyszym mona mie zastrzeenia, ale trzeba te wykazywa dobr wol. Wnioskodawcy, czyli Solidarna Polska, t dobr wol wykazuj. Nie ma wielkiego utrudnienia, prosz mi wierzy, dla nabywcw, ale te ratujemy...

Pose Jerzy Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pole! Nie bardzo rozumiem, jaki sens ma uchylenie art. 89 ust. 9, gdzie jest zapisane, e nabywca musi okaza sprzedawcy dokument potwierdzajcy jego tosamo. Logiczne wic jest, e aby sporzdzi list do urzdu celnego, tosamo nabywcy musi by znana. Uchylenie tego punktu jest chyba zbyt daleko idce, chyba e chodzi o to, o czym mwi pan pose Zbrzyzny, czyli e jest to niekonstytucyjne. Sprzedawca powinien sprawdzi t tosamo i wedug mnie nie powinno si tego punktu uchyla. Wedug tego projektu sprzedawca musi przechowa wszystkie kopie i zawiadczenia przez 5 lat. Wydaje mi si, e jest to okres troszeczk za dugi. Mamy sobie uatwia ycie, a nie utrudnia. Mamy kolejn procedur, ktra bdzie powodowa, e ten sprzedawca paliwa za 5 czy 6 lat zacznie sprzedawa makulatur, bo bdzie mia jej za duo. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Panie pole, prosz konkludowa.

Pose Andrzej Romanek:


...tych, ktrzy z uwagi na pewne niedocignicia albo zbyt daleko idce wymagania mog popa w kopoty nansowe. Waymy interesy stron i uwaamy, e w takim wypadku to rozwizanie jest suszne. Jeeli kto uzna, e w pewnym zakresie jest ono...

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwo, w celu zadania pytania. Prosz bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Panie pole, przekroczy pan czas w sposb znaczcy. Prosz koczy.

Pose Marek Matuszewski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dystrybutorzy lekkiego oleju opaowego ponosz nansow odpowiedzialno za nieuczciwo nabywcw podkrelam nabywcw, ktrzy w skadanych przez siebie owiadczeniach o przeznaczeniu zakupionego oleju opaowego podaj nieprawd. Znalezienie bdu w owiadczeniu oznacza dla urzdnika brak owiadczenia. Kara w tym przypadku wynosi 2 tys. z za 1 m3 sprzedanego oleju opaowego. Sprzedawcy, nie majc adnej prawnej moliwoci werykacji tych danych, zostali przez administracj pastwow automatycznie postawieni w jednym szeregu z rmami dziaajcymi na szkod Skarbu Pastwa. Jednoczenie nieuczciwi nabywcy wykorzystuj olej opaowy do celw napdowych, nie ponoszc z tego tytuu adnej odpowiedzialnoci. Panie ministrze Kapica, niech pan mi powie, dlaczego chce pan swoimi subami, dlaczego wasze suby zamiast pracowa chc, eby przedsibiorcy wykonywali za was prac. Wie pan, w normalnym kraju, gdzie wspiera si mae i rednie rmy, pan ju by nie pracowa. Po prostu takie s zasady. (Oklaski) Nie moe by tak, e 20 tys. ludzi, ktrzy pracuj w tych rmach, moe za chwil straci prac. (Dzwonek) Zadam panu pytanie: Ilu przedsibiorcw za drobne uchybienia, te, o ktrych tutaj mwiem, a ktre absolutnie nie umniejszyy wpyww do budetu, zo-

Pose Andrzej Romanek:


...niedopracowane, wwczas oczywicie mona nad tym pracowa w komisjach. W zwizku z tym wniosek Solidarnej Polski jest taki, aby skierowa projekt do komisji i nadal nad nim pracowa. Dzikuj uprzejmie.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Lista posw wygaszajcych owiadczenia w imieniu klubw zostaa w ten sposb wyczerpana. Do zadania pyta zapisao si trzech posw. Czy kto z pa i panw posw chciaby si jeszcze zapisa? Nie widz. Zamykam list. Czas na zadanie pytania 1 minuta. Prosz o zabranie gosu w celu zadania pytania pana posa Jerzego Borkowskiego z Ruchu Palikota. Bardzo prosz, panie pole.

248 Pose Marek Matuszewski

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

stao ukaranych? Czy pan minister wie, e z 1000 drobnych rm, ktre sprzedaway olej opaowy, przez te ze przepisy pan jest ju 5 lat w tym ministerstwie wikszo tych rm moe zbankrutowa? Czy pan wie, jakie Skarb Pastwa poniesie straty? Czy pan wie o tym, e nie bdziemy mieli na owiat przez wasze nieprawidowe dziaania? Trzeba po prostu, panie ministrze, troszeczk pomyle, a nie tylko w bdny sposb podchodzi do sprawy. Do pracy, panie ministrze! (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana. Gos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansw pan minister Jacek Kapica. Bardzo prosz, panie ministrze.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Czas na zadanie pytania 1 minuta. Prosz bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Kapica:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym dotyczy zmian przepisw regulujcych obrt wyrobami akcyzowymi, w tym przypadku olejem wykorzystywanym do celw opaowych. Proponowane rozwizania zakadaj rezygnacj z dotychczasowego systemu owiadcze o przeznaczeniu zakupionego wyrobu akcyzowego na cele opaowe na rzecz zawiadcze uprawniajcych nabywcw do nabywania oleju opaowego z preferencyjn stawk akcyzy. Zawiadczenia byyby wydawane przez organy podatkowe nabywcom paliw opaowych do celw opaowych, natomiast w razie nieprzedstawienia przez nabywc ww. zawiadczenia sprzedawca stosowaby wysz stawk akcyzy, analogicznie do obecnego stanu prawnego w przypadku niezoenia owiadczenia. Projekt nie przewiduje natomiast moliwoci kontroli ilociowej oleju opaowego na etapie sprzeday hurtowej ani sankcji dla sprzedawcw za wystawianie dowodu sprzeday na podmioty posiadajce zawiadczenia, ale bez ich wiedzy. Zdaniem Rady Ministrw przedmiotowy projekt poselski nie zasuguje na akceptacj, bowiem proponowane rozwizania nie s mniej sformalizowane od obecnie obowizujcych, a ponadto nakadaj na obywateli dodatkowe, uciliwe obowizki. Projekt wprowadza dodatkowe obcienia administracyjne na blisko 40 tys. osb, zmuszajc je do udania si do urzdw celnych w celu uzyskania stosownego zawiadczenia uprawniajcego do zakupu paliwa opaowego z preferencyjn stawk. Prowadzenie przez organy podatkowe systemu rejestracji dziesitek tysicy blisko 40 tys. osb zycznych i podmiotw gospodarczych odbiorcw paliwa opaowego versus ok. tysica profesjonalnych sprzedawcw, przy braku efektw kontroli na wczeniejszych etapach obrotu olejem, jest niecelowe. Zdaniem Rady Ministrw zapewne brane pod uwag przez projektodawcw zaoenie, i wprowadzenie proponowanego systemu wydawania zawiadcze stanowioby tanie i efektywne rozwizanie problemu owiadcze, wydaje si nie by poparte adnymi argumentami. Z uwagi na skal przedsiwzicia rejestracji nabywcw paliw opaowych w przypadku zawiadcze znaczenie maj te koszty administracyjne z tym

Pose Andrzej Romanek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wyszo na jaw, e rzeczywicie rzd pracuje nad projektem dotyczcym wanie umw, a nie ewentualnego proponowanego przez nas zawiadczenia. Czy w tym kontekcie, o ktrym tu wczeniej wspomniaem, potrzeby wielokrotnoci zawierania takowych umw jak mwi, w dotychczas obowizujcej regulacji to jest, ale dotyczy to okrelonych podmiotw, o czym pan pewnie doskonale wie, m.in. jednostek Si Zbrojnych, zakadw opieki zdrowotnej itd., czyli pewnej okrelonej wskiej grupy, a tu mwimy o pewnym powszechnym systemie czy w tym kontekcie nie warto byoby jednak zreektowa si i zastanowi si nad tym, aby Platforma Obywatelska nie odrzucaa tego projektu, ebymy popracowali nad tym w komisjach, przy waszym udziale? Mwi o ministerstwie. Jest to rzecz niezwykle istotna, bo uatwimy sobie wsplnie prac. Czy taki pomys jest przez was do zaakceptowania, ebymy siedli i popracowali? Eliminujmy wiksze problemy, ni mamy dzisiaj w ustawie, bo przecie to, co proponujecie, to bdzie jeszcze wikszy problem ni przepis dotychczas obowizujcy. To bdzie proteza, ktra do niczego nie doprowadzi. (Dzwonek) Jeszcze jedno pytanie: Czy proceduje si nad rozwizaniami analogicznymi do tych, o ktrych pan wspomnia odnonie do umw, nad rozwizaniami w sprawie zmiany teje ustawy w zakresie dotyczcym wyrobw wglowych? Bo to te jest istotna rzecz. Przerzucanie tego obowizku na nabywcw bardzo utrudnia, komplikuje ycie i jeszcze nakada na przedsibiorcw bardzo powan odpowiedzialno. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

249

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Kapica zwizane, szczeglnie ze sprawdzeniem zasadnoci wniosku w miejscu zuycia oleju opaowego. Odbiorcami oleju opaowego czsto s osoby mieszkajce poza centrami aglomeracji, co w tym przypadku naraaoby je na koszty dodatkowych dojazdw w celu zoenia zawiadczenia i odebrania go. W zwizku z tym nakadanie dodatkowych obowizkw administracyjnych byoby dla tych osb utrudnieniem. W dotychczasowym systemie waciciel domku jednorodzinnego moe zamwi potrzebn mu ilo oleju opaowego i w momencie dostawy wypeni owiadczenie o przeznaczeniu zakupionego paliwa. Taki system, mimo pewnych mankamentw, ktre oczywicie znamy, funkcjonuje jednak od 2002 r. i jest znany zarwno sprzedawcom, jak i nabywcom. Zatem proponowane rozwizanie w znacznym stopniu, zdaniem Rady Ministrw, komplikuje i formalizuje obrt olejem opaowym. Dodatkowo naley zauway, e sprzedawca paliwa opaowego, aby uzyska pewno, e podmiot, ktry przedstawia mu zawiadczenie, jest w rzeczywistoci tym, na kogo ten dokument zosta wystawiony przez organ podatkowy bo, zakadajc pastwa wyjanienia, mgby sprawdzi to w momencie zamawiania w systemie informatycznym w przypadku dostawy musiaby to ponownie potwierdzi na miejscu. Bdzie wic zobligowany do zwerykowania przy odbiorze danych zawartych w owiadczeniu z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzajcym tosamo podmiotu. Rozwizanie to niczym nie odbiega od obecnie obowizujcego i sprowadza si do realizacji obowizku z aktualnie obowizujcego art. 89 ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto sprzedajcy w momencie okazania mu przez nabywc zawiadczenia moe take mie wtpliwo, czy przedstawiony dokument jest wiarygodny, tj. czy okazane mu zawiadczenie nie jest np. dokumentem sfaszowanym. Powysze oznacza, e przed dokonaniem sprzeday, w razie pojawienia si tych wtpliwoci, sprzedajcy w celu rzetelnego sprawdzenia potencjalnego nabywcy powinien dokona werykacji przedmiotowego zawiadczenia we waciwym organie podatkowym. Projekt nie reguluje take kwestii ewentualnej odpowiedzialnoci sprzedawcy lub nabywcy w przypadku dokonania sprzeday wyrobu akcyzowego z obnion stawk podmiotowi, ktry przedstawi sfaszowane zawiadczenie, lub gdy takiego sfaszowania dopuci si nieuczciwy sprzedawca. Analiza treci projektu wykazuje rwnie, e projekt ten posiada wiele niecisoci. Nie precyzuje bowiem, jakie elementy bdzie zawierao przedmiotowe zawiadczenie, jak rwnie nie wskazuje terminu, w jakim organ podatkowy ma obowizek wyda zainteresowanemu stosowne zawiadczenie lub te z jakich powodw moe odmwi jego wydania.

Projekt nie odpowiada na pytanie, przez jaki czas zachowuje wano raz wydane zawiadczenie ani jaki wpyw na jego wano ma zmiana danych wpisanych przez nabywc wyrobw akcyzowych w owiadczeniu, ktre w myl projektowanego art. 89a stanowi dla naczelnika urzdu celnego podstaw do jego wydania, czyli: zmiana adresu zamieszkania, rodzaju urzdzenia czy te lokalizacji tego urzdzenia. W poselskim projekcie nie zosta okrelony tryb wydawania zawiadcze przez naczelnika urzdu celnego nabywcom zainteresowanym wykorzystaniem oleju napdowego do celw opaowych. W przypadku gdy zawiadczenia te wydawane byyby na wniosek, wizaoby si to z dodatkowymi kosztami po stronie nabywcy. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opacie skarbowej zawiadczenia wydawane na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegaj opacie. Wystpujc o wydanie przedmiotowego zawiadczenia, nabywca zobowizany byby uici opat skarbow w wysokoci 17 z od kadego z nich, a jest to dochd gminy, w zwizku z czym zwolnienie z tego tytuu musiaoby by zrekompensowane organom samorzdu terytorialnego. Projekt nie zawiera przepisw przejciowych z uwagi na zastpienie owiadcze nabywcw zawiadczeniami wydawanymi przez naczelnikw urzdw celnych, co moe spowodowa przestoje w dostawach wyrobw akcyzowych do celw opaowych. Ponadto projekt nie reguluje sytuacji odpowiedzialnoci podmiotw sprzedajcych wyroby akcyzowe za niedopenienie obowizkw przewidzianych w przepisach przed ich zmian. W uzasadnieniu do projektu ustawy nie zawarto wyjanienia dla terminu wejcia w ycie ustawy z dniem jej ogoszenia i odstpienia od czternastodniowego vacatio legis wynikajcego z art. 4 ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych i innych aktw prawnych. Naley mie na uwadze, e aktualne przepisy z zakresu obrotu paliwami opaowymi, wbrew stanowisku projektodawcw wyraonemu w uzasadnieniu do przedstawionego projektu, nie nakadaj na sprzedawcw obowizku kontroli sposobu wykorzystania zakupionego oleju, lecz wymagaj uzyskania od nabywcy kompletnego i zgodnego z prawd owiadczenia, ktre nastpnie umoliwi organowi podatkowemu sprawdzenie faktycznego wykorzystania wyrobu akcyzowego. Sprzedawca odpowiada za odebranie od kupujcego rzetelnego owiadczenia i ponosi konsekwencje podatkowe wycznie za niedopenienie tego obowizku, co nie wyklucza odpowiedzialnoci kupujcego za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie nabytego oleju. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzeczeniach Naczelnego Sdu Administracyjnego. Jednoczenie uprzejmie informuj, e aktualnie w Ministerstwie Finansw trwaj prace legislacyjne zmierzajce do rzeczywistego zmniejszenia obcie administracyjnych zwizanych z obrotem olejami opaowymi. Celem zmiany przygotowanej przez re-

250

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Kapica sort nansw jest zastpienie dotychczasowych owiadcze dotyczcych przeznaczenia oleju opaowego owiadczeniami skadanymi w okresowej umowie zawartej midzy sprzedawc a nabywc, na przykad umowie rocznej, e nabywane wyroby s przeznaczone do celw opaowych lub bd sprzedane z przeznaczeniem do celw opaowych uprawnionym do stosowania stawek akcyzy okrelonej w ustawie. W zwizku z powyszym obowizek skadania owiadcze przy kadej sprzeday paliw opaowych zostanie zastpiony jednorazowym obowizkiem zoenia owiadczenia rozumiem, e bdzie to element umowy w okresowej umowie zawartej midzy sprzedawc a nabywc, e nabywane wyroby s przeznaczone do celw opaowych lub bd sprzedane z przeznaczeniem do celw opaowych uprawnionym do stosowania obnionych stawek akcyzy. Zawarta umowa i zoone owiadczenia bd obowizyway przez okrelony czas i bd dotyczyy konkretnej iloci towarw. Ponadto prace nad nowelizacj przepisw przewiduj zagodzenie sankcji wynikajcej z niezoenia w terminie zestawie owiadcze o przeznaczeniu nabytych olejw do celw opaowych. Celem proponowanej nowelizacji jest odstpienie od stosowania wyszej stawki podatku akcyzowego w przypadku niezoenia w terminie zestawienia owiadcze dla potrzeb obrotu olejami opaowymi. Rozwaania te zostan przedstawione w ramach tak zwanej drugiej ustawy deregulacyjnej, ktr w okresie najbliszych kilku dni minister gospodarki przedstawi do konsultacji midzyresortowych i spoecznych. Wobec powyszego Rada Ministrw nie rekomenduje kontynuowania prac legislacyjnych nad wyej wymienionym projektem poselskim. Panie marszaku, gdybym mg przej od razu do odpowiadania na pytania, bo pado kilka

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Bardzo prosz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Kapica:


w stosunku do ministra nansw. Oprcz ocjalnego przedstawienia stanowiska pragn pastwu, wszyscy pewnie wiedz, wyjani, e mamy tu do czynienia z sytuacj, w ktrej przedmiotem obrotu jest olej, a gwnie dotyczy to oleju o parametrach oleju napdowego wykorzystywanego do celw opaowych, i z tego wzgldu obcianego stawk 232 z za 1000 l, czyli 20% stawki stosowanej

w przypadku oleju napdowego. W zwizku z tym istnieje konieczno zapewnienia bezpieczestwa obrotu tego systemu i monitorowania, aby by on wykorzystywany w celach opaowych, z przeznaczeniem zgodnym z obnion stawk akcyzy, a nie wprowadzany na rynek i sprzedawany jako olej napdowy. W zwizku z tym w 2002 r. wprowadzono rozwizanie, ktre funkcjonuje do dzisiaj, e do kadorazowej sprzeday wymagane jest od kupujcego zoenie stosownego owiadczenia. Wraz z nowelizacj ustawy o podatku akcyzowym w 2008 r. dalimy sprzedawcom podstaw prawn do dania od nabywajcego wylegitymowania si w celu sprawdzenia, czy jest tego rodzaju uprawnienie. Wydaje si, e jest to rozwizanie lepsze ni to, ktre zaproponowano w roku 2006 r., za rzdw Prawa i Sprawiedliwoci, kiedy to planowano wyrwnanie stawek podatku akcyzowego od oleju napdowego wykorzystywanego do celw opaowych i zwykego oleju napdowego i zastpienie tego czciowym zwrotem podatku akcyzowego. Tego rodzaju rozwizanie obliguje, wydaje si, profesjonalnych sprzedawcw, ktrzy w momencie dokonywania zgoszenia zakupu mog wraz z faktur, bo rozumiem, e jest to obrt gospodarczy, wydrukowa stosownej treci owiadczenie i wraz z dostaw oleju opaowego przedstawi do podpisu faktur bd inny dokument skalny z odpowiednim owiadczeniem. Kady z nas dokonuje zakupw w staych miejscach, wic mona mie list klientw i od razu wypenione tego typu owiadczenie. W zwizku z tym kierowca zajmujcy si dostaw takiego towaru jest zobowizany do sprawdzenia, czy s wszystkie elementy owiadczenia i czy podpis jest zoony we waciwym miejscu. To nie jest specjalnie skomplikowana sytuacja, a wynika ona z istnienia moliwoci sprzeday oleju opaowego z obnion stawk akcyzy. W ten sposb oczywicie cz obowizkw z zakresu dyscypliny dotyczcej obrotu przerzuca si na profesjonalnych sprzedawcw, ale nie s to przecie osoby, ktre nie maj stosownych moliwoci organizacyjnych. Ponadto oczywicie zawsze mog oni odmwi sprzeday, majc wtpliwoci. Niewtpliwie problem, ktry powsta na kanwie tych przepisw, zrodzi si jeszcze przed zmian ustawy o podatku akcyzowym w 2008 r., kiedy to sprzedawcy nie mieli podstaw prawnych do dania wylegitymowania si przez t osob. I na tej kanwie, wtedy kiedy wprowadzono to rozwizanie, powstao wiele nieprawidowoci bdcych przedmiotem oceny sdw administracyjnych, ktre przyznay racj organom podatkowym, e dochodzio do oczywistych naduy, bo nawet jeeli sprzedawca nie mia prawa do legitymowania osoby, to wiedzia, e nie sprzedaje oleju opaowego dla Misia Uszatka, Tolka Banana, Karola Wojtyy i paru innych powszechnie znanych osb. A tego rodzaju orzeczenia sdw administracyjnych dotycz wanie takich spraw. W tej chwili jest ich zdecydowanie mniej, cho rwnie dotycz gwnie brakw w owiadczeniach. Ale wydaje si, tak jak powiedziaem, e dla profesjo-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

251

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Jacek Kapica nalnego sprzedawcy to jest kwestia egzekwowania od pracownikw odpowiedniej jakoci pracy i oczekiwania sprawdzenia, tak jak w przypadku kadego innego dokumentu skalnego, czy s wszystkie elementy tego owiadczenia. Wysoka Izba zdecyduje w drodze normalnego, standardowego, demokratycznego gosowania. Jeeli projekt tra do komisji, to bdziemy w niej pracowa nad takim czy innym rozwizaniem, wskazujc ryzyka zwizane z rozwojem, tak jak to miao miejsce w poprzednich latach, szarej strefy w obrocie olejami napdowymi wykorzystywanymi, przeznaczonymi do celw opaowych, kiedy niestety nie dochowywano tego rodzaju starannoci w monitorowaniu i egzekwowaniu prawa. Pado jeszcze pytanie przy okazji o kwestie zwizane z owiadczeniami przy wyrobach wglowych. Pragn owiadczy, e tam nie ma owiadcze. Tam jest monitorowany obrt i jest dokument dostawy. Tam nie ma czego takiego jak owiadczenie i deklaracja na owiadczeniu, tylko monitorowany jest dokument dostawy. I w tym przypadku chcemy zaproponowa rozwizanie elektronizujce obieg informacji midzy sprzedawcami. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie ministrze. Gos zabierze przedstawiciel wnioskodawcw pan pose Andrzej Dera. Bardzo prosz.

Pose Andrzej Dera:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Na pocztku chciabym podzikowa za wszystkie wystpienia klubowe, za propozycje dalszej pracy nad tym projektem. Cakowicie jestem zdziwiony stanowiskiem Platformy Obywatelskiej, bo, szanowni pastwo, wszyscy mwi, cznie z panem ministrem, e dotychczasowy art. 89 jest zy, e go naley zmieni. I, co jest wane, pastwo ma duo lepszy aparat, Ministerstwo Finansw ma duo lepszy aparat do tego, eby si takim projektem zaj. Tylko mijaj lata, a ministerstwo cigle pracuje. Dwa lata temu mwio, e pracuje, rok temu mwio, e pracuje, teraz pan minister mwi, e to do konsultacji idzie, a nau nie ma. (Oklaski) Moim zdaniem naley zacz pracowa nad tym w komisji i zacz si zastanawia, czy to, co pastwo proponujecie... Powiem, e nie znam jeszcze tego projektu, ale z tego, co pan tutaj powiedzia, bo pana przedmwc by przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, po pana wystpieniu zrozumiaem, o co tutaj chodzi. Ot nie mamy pracowa nad projektem poselskim,

tylko mamy pracowa nad projektem rzdowym, ktry kiedy bdzie. A problem jest nie od dzisiaj, tylko on ju trwa par lat. Trzeba byo ten problem duo wczeniej rozwiza, skoro go pastwo widzielicie. Woanie do pracy przez jednego z posw byo tutaj bardzo istotne, bo jeeli s problemy, panie ministrze, to si je szybciej rozwizuje. Nie wiadomo, na co wy czekacie. Ale to, co proponujecie w tej chwili, bo pan tu mwi, e nasz projekt jest zy, niedobry, utrudnia etc., to zaczem si zastanawia umowy dugookresowe. A ja si pytam: Gdzie wolno gospodarcza? Dlaczego nie mog sobie kupi raz u Nowaka, u rmy Nowak, a drugi raz u rmy Kowalski? Jedynym wyznacznikiem, jedynym interesem jest dla mnie cena (Oklaski), a ona moe si zmienia, jak widzimy na rynku, w cigu tygodnia. Nie mwi o miesicu ona zmienia si w cigu tygodnia. A jak mam podpisan umow, to jestem w tej chwili praktycznie niewolnikiem takiej rmy, ktra... Takie s fakty. (Gwar na sali) Jak nie? Jeeli mam umow dugookresow, to chyba jestem zwizany umow, tak? Czy bd mia ze wszystkimi... Gratuluj. W tym momencie jest ilu dostawcw i z kadym, nie wiem, bd podpisywa dugookresow umow. Gratuluj pomysu, gratuluj pomysu. Czy nie lepiej jest przecie dla waciciela instalacji do ogrzewania wasnego domu powiedzie: mam tutaj zawiadczenie urzdowe? Zaznaczam, panie ministrze bo s opowieci o tym, e moe by jakie podejrzenie podrobienia e jak kto podrabia dokumenty urzdowe, to idzie si do prokuratora. Od tego jest Policja i organy, ktre cigaj za podrabianie dokumentw urzdowych. aden przedsibiorca, jego pracownik nie ma tu prawa tego podwaa, tym bardziej e te zawiadczenia tra do urzdu celnego i bdzie rejestr tych zawiadcze. Jeeli jest rejestr i w rejestrze jest Kowalski, to atwo te bdzie sprawdzi, ile on kupi tego paliwa. Tu nie bdzie winny przedsibiorca, ktry dostarcza paliwo, bo obowizkiem przedsibiorcw jest dostarczanie paliwa, tyko bdzie winien Kowalski, e kupuje ponad miar, ma instalacj, nie wiem, na 10 tys. l rocznie, a kupuje 20 tys. l. Macie ju gocia namierzonego. Suby, kontrola i go jest namierzony na miejscu. A s zawiadczenia urzdowe, jest prowadzony rejestr. To jest wanie ten system, ktry proponujemy. Jest on bardzo szczelny. Przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej zauway, e jest on duo bardziej szczelny, bo pastwo jako organ bdziecie mieli wykaz tych wszystkich osb, a dzisiaj tak naprawd nie wiecie, kto kupuje, gdzie kupuje, a potem Tolek Banan jest. A tak bd musiay te osoby... Jak dzisiaj chc kupi samochd, to te jad do urzdu i rejestruj to. Maj okrelony dokument w postaci: tak, mam zarejestrowany. Jeeli pan minister mwi, e dla obywatela wielkim kosztem jest 17 z raz na kilka, kilkanacie lat, to chciabym, ebycie mieli tak wraliwo przy podnoszeniu podatkw, VAT i innych

252 Pose Andrzej Dera

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

rzeczy, bo przez decyzje tego rzdu nasi obywatele pac duo wicej, i to kadego dnia. Mwimy tu o zawiadczeniu, o ktrym pan powiedzia: 17 z raz na kilka lat. Gdzie tu jest problem, gdzie tu jest skala, panie ministrze? Jestem zaskoczony, e pan minister jest w stanie powiedzie, e 17 z raz na kilka czy kilkanacie lat czy te pojechanie do urzdu i otrzymanie zawiadczenia raz na kilka czy kilkanacie lat bdzie dla obywatela jak wielk uciliwoci. Ale pastwo nakada na obywateli obowizki i z tym kady obywatel musi sobie poradzi, i aden nie ucieknie przed nakadaniem obowizkw. Ale to nie jest nadmierny obowizek dla obywatela. Przyjcie tego systemu powoduje, e pastwo ma pen kontrol nad tym, co si dzieje. Nie ma szarej strefy, bo jeeli bdzie sfaszowany dokument, to jest wiadek, ktry przyjmuje, wie, w ktrym miejscu. Prosz te zwrci uwag na to, e jeeli pojedzie przedstawiciel jakiej rmy, to on ma adres zawiadczenie dotyczy miejsca. To nie bdzie tak, e zawiadczenie jest na ul. Ogrodow, a on sprzedaje na ul. Jesionowej. On nie bdzie w stanie tam sprzeda, bo wie, e zawiadczenie jest na ulic, e jest wskazany konkretny adres. I wtedy nie ma najmniejszego problemu, nie ma adnego kopotu z tym. Jest rejestr, pastwo macie pen kontrol, pen dokumentacj. Wanie w tym projekcie mymy to zapisali, eby tu nie byo najmniejszej wtpliwoci, bo projekt nie powoduje wikszych problemw dla aparatu skalnego naszego pastwa. Nie, tu jest obowizek jasno wyartykuowany. Musi przedsibiorca sporzdza zestawienia, zawiadczenia, kopie tych zawiadcze pena dokumentacja tra do urzdu celnego. Jedynym obowizkiem urzdu jest potem kontrola tego, ale nie kontrola przedsibiorcw, ktrzy handluj, cho oni te oczywicie bd kontrolowani, tylko rzeczywista kontrola tych, ktrzy kupuj. Bo problem polega dzisiaj na tym, e pastwo si ustawio w bardzo wygodnej sytuacji po co kontrolowa dziesitki tysicy osb, ktre kupuj olej, a jaka cz z nich, bo nie zakadam, e wikszo, uywa go do celw niezgodnych z przeznaczeniem. Przecie tego dzi nikt nie kontroluje. Dzisiaj atwiej skontrolowa, tak jak pan powiedzia, tysic przedsibiorcw, ktrzy obracaj tym towarem, bo atwiej szuka... ale czego szuka? Braku numerw PESEL, nieczytelnego podpisu, niedopenienia jakich formalnoci. atwiej za to ich kara ni szuka tych, ktrzy rzeczywicie oszukuj. I z tym jest dzisiaj problem. Jak funkcj ma peni pastwo? My uwaamy, e pastwo powinno mie instrumenty kontroli, ale ciga tych, ktrzy rzeczywicie naruszaj prawo, a nie tych, ktrzy handluj i tylko z uwagi na jakie urzdnicze wtpliwoci ponosz okrelone konsekwencje. Tutaj pan nie powiedzia, ile rm zbankrutowao. Z tego, co ja wiem, ten problem dotyczy wielu, wielu

przedsibiorcw. I z jakiego powodu te rmy bankrutoway? To jest wane. Nie dlatego, e tam byli oszuci, tylko dlatego, e byy tak sformuowane przepisy, e urzdnik zakwestionowa, powiedzia: a ty przedsibiorco pa, a potem dopiero dochodzono poprzez postpowania policyjne, prokuratorskie, okazywao si, e rzeczywicie kto oszuka, ale konsekwencje ju przedsibiorca ponis, bo dosta natychmiastow akcyz sankcyjn i zosta naoony na niego obowizek wypacenia tych kwot. Wiele rm pado przez to, bo naoono kary, cho przedsibiorcy nie mieli adnej moliwoci skontrolowania tego, nie odpowiadali za to. Zostali ukarani nie za swoje bdy, krtko mwic, nie za swoje winy byli karani przez niesprawiedliwe prawo. Dlatego uwaam, e to prawo trzeba byo zmienia duo wczeniej. Skoro jest takie opnienie ze strony ministerstwa, to jako parlamentarzysta, bdc w programie telewizyjnym, nie mog nie reagowa, powiedzie: nie, niech to kiedy minister zrobi. Ministerstwo miao na to wiele lat, bo sam pan dzisiaj powiedzia, e podstawowe problemy dotyczyy lat 2006, 2007, 2008, 2009. Dzisiaj mamy 2012 r., panie ministrze, ile lat od tego okresu mino. I co ministerstwo przez ten czas zrobio? Prowadzio prace... Koniec opowiadania o prowadzeniu prac. Dlatego mwi: wemy ten projekt do komisji, wtedy zobaczymy, panie ministrze, czy projekt ministerstwa, ktry mwi o umowach wieloletnich, jest lepszym rozwizaniem. Wtedy bdzie spr merytoryczny, bdziemy zastanawia si jako parlamentarzyci, czy zawiadczenia s lepsze dla obywateli, czy umowy dugookresowe s lepsze dla obywateli, czy s lepsze dla pastwa, czy daj gwarancje kontroli. Wtedy jest rozmowa merytoryczna. I o to apeluj w tej Izbie, eby ze sob zacz rozmawia merytorycznie, a nie tylko dlatego, e kto z opozycji zgasza projekt, blokowa go, bo rzd pracuje. Czas to pienidz. Myl, e pan minister z Ministerstwa Finansw t maksym powinien zna czas to pienidz. I powinno i panu, i mnie, i przedsibiorcom, i wszystkim zalee na tym, eby pewne rzeczy robi w okrelonym czasie. I o to apeluj ebymy nie przerzucali si tylko dlatego, e kto, kto zoy projekt, nie jest z ekipy rzdowej. Skoro nie jest, trzeba projekt blokowa, nie dopuszcza go, nie pracowa nad projektem, bo my pracujemy, my kiedy to zrobimy. A teraz odnios si do paru pyta czy stanowisk. Ja ju powiedziaem wczeniej o tym, e jest utrudnienie dla obywateli. Mam tego wiadomo, ale uwaam, e skala utrudnie nie jest taka, by w jakikolwiek sposb powodowaa uciliwo, bo to nie jest uciliwo, jeeli kto jest wacicielem instalacji i raz na ile lat, np. kilkanacie, bo w tych kategoriach to trzeba rozpatrywa, bdzie mia wypeni ten obowizek. Zdaj sobie spraw, bo te doszedem do tego, e ten projekt nie jest projektem idealnym, e brakuje tu rzeczy, o ktrych mwi minister, typu ustalenia co do wanoci zawiadczenia, obowizku informowania organu przy kadorazowej zmianie.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

253

Pose Andrzej Dera Zdaj sobie z tego spraw, tak samo jak z tego, e powinno by czternastodniowe vacatio legis. S to sprawy, ktre mona spokojnie podczas prac parlamentarnych zmieni i ktre nie rzutuj na intencje czy ocen tego projektu. Jeeli chodzi o system naduy, o ktrym mwi przedstawiciel Ruchu Palikota, to, szanowni pastwo, jeeli tworzymy prawo, to tworzymy je dla ludzi, ktrzy chc go przestrzega. Nie znam przepisw prawa, ktre by uniemoliwiay naduycia, oszustwa i inne rzeczy. Jest tylko pytanie, czy projekt, ktry proponujemy, prowadzi do uszczelnienia systemu, czy do rozlunienia, czy daje moliwoci kontroli, czy ich nie daje. Naszym zdaniem ten system jest duo bardziej szczelny ni ten, ktry dzisiaj obowizuje. Z jakiego powodu? Kady odbiorca towaru akcyzowego bdzie rejestrowany przez organy pastwa. Kady. Tak wic kupi towar, krtko mwic, taszy bdzie mg tylko ten, kto zosta zarejestrowany. Bdzie mia on do tego prawo, bdzie mia dokument urzdowy, e jako wymieniony w tym dokumencie moe to kupi. A jeeli kto chce oszukiwa, to od tego s organy pastwa, eby oszustw eliminowa z polskiego obrotu, niezalenie od tego, czy po stronie handlujcych, czy kupujcych. Myl, e ta sprawa jest jasna. I na koniec jeszcze odpowiedzi na pytania. Pan pose Jerzy Borkowski zastanawia si, pyta, czy uchylenie art. 89 jest celowe, i kwestionowa ustalenia co do okresu przechowywania dokumentw. My nie zmieniamy zasad, ktre teraz obowizuj. W dniu dzisiejszym przedsibiorcy maj obowizek przechowywania tej dokumentacji przez pi lat, i my tego okresu nie wyduamy. Nadal maj obowizek przechowywania jej przez pi lat po to, eby organy kontroli mogy w kadej chwili sprawdzi, czy handlujcy wypeni wszystkie wymagane prawem i ustaw obowizki. A uchylenie art. 89, ktre my proponujemy, jest zwizane z negatywn ocen istniejcego systemu. I o tym mwili waciwie dzisiaj wszyscy, e istniejce prawo jest po prostu prawem zym, e to prawo trzeba zmieni. Spr polega tylko na tym, na jaki system to zmieni i dlaczego tak pno, bo to, e dotychczasowy jest zy, ju wiadomo byo od dugiego czasu. I dlatego, panie pole, jest ten projekt, e to trzeba zmieni, trzeba zmieni art. 89. Reasumujc, chciabym jeszcze raz wszystkim podzikowa. Mam nadziej, e ten projekt tra do komisji, e przede wszystkim jako wnioskodawca bd mia moliwo zoenia autopoprawek, bo szereg rzeczy, na ktre pastwo zwracalicie uwag, trzeba zmieni, takie jak czas, przez ktry takie zawiadczenie powinno funkcjonowa, czy inne kwestie, o ktrych bya wczeniej mowa w wypowiedziach moich przedmwcw. To jest moliwe podczas prac parlamentarnych. Ja tak autopoprawk oczywicie zo. Mam nadziej, e bdziemy pracowa nad tym projektem, bo jeden zysk bdzie z tego oczywisty.

Myl, e to w sposb zasadniczy przyspieszy prace rzdowe i znajdziemy rozwizanie, ktre z jednej strony bdzie suyo pastwu, bdzie dawao pastwu gwarancje, e dystrybucja tego towaru bdzie pod cis kontrol, e zostanie ograniczona szara strefa, a z drugiej strony umoliwi przedsibiorcom uczciwe i swobodne dziaanie na tym trudnym rynku, e nikt nie bdzie ich ciga za to, za co nie odpowiadaj, czemu nie s winni. Bdzie to system, ktry po prostu uatwi ycie i pastwu, i przedsibiorcom, bdzie korzystny dla obywateli. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Zamykam dyskusj. W dyskusji zgoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do gosowania nad tym wnioskiem przystpimy w bloku gosowa w dniu jutrzejszym. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 18. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 445 i 468). Prosz o zabranie gosu sprawozdawc komisji pani pose Izabel Katarzyn Mrzygock. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Sprawozdawca Izabela Katarzyna Mrzygocka:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawi sprawozdanie Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 468. Chciaabym przypomnie, e pierwsze czytanie projektowanej ustawy odbyo si na 6. posiedzeniu Sejmu 27 stycznia br. Projekt zosta skierowany wwczas do dalszych prac w Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny, a nastpnie do podkomisji staej ds. rynku pracy. Na 14. posiedzeniu Sejmu w maju br. zostao przedstawione sprawozdanie komisji. Senat rozpatrzy przedmiotow ustaw i zaproponowa, uchwali do niej 11 poprawek. Poprawki maj charakter porzdkujcy i korygujcy. Uzupeniaj rwnie uchwalone przez Sejm regulacje. S suszne i doprecyzowujce. Komisja Polityki Spoecznej i Rodziny rozpatrzya uchwa Senatu na wczorajszym posiedzeniu, czyli 13 czerwca br. Poprawki zaproponowane przez

254

Uchwaa Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium RP

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Pose Sprawozdawca Izabela Katarzyna Mrzygocka Senat zostay przyjte przez komisj jednogonie. Stanowi one w peni implementacj dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny rekomenduj Wysokiemu Sejmowi przyjcie tych 11 poprawek. Dzikuj. (Oklaski)

Pose Stanisaw Szwed:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo wobec uchway Senatu dotyczcej ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Senat zaproponowa 11 poprawek. S to poprawki redakcyjno-legislacyjne, ale te merytoryczne. Zwrc uwag na nastpujce poprawki: poprawk 4., ktra zastpuje nieostr ocen przesanki uporczywego uchylania si przesank bezskutecznej egzekucji, i poprawki 5. i 6., gdzie przewiduje si odpowiedzialno nie tylko wykonawcw, ale rwnie podwykonawcw, jeeli oni wiedzieli o tym, e te osoby, ktre s zatrudniane, s niezgodnie z prawem w naszym kraju. Zgodnie z rekomendacj Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo bdzie gosowa za przyjciem wszystkich poprawek Senatu. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Sejm ustali, e w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 3-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej gos zabierze pani pose Ewa Drozd. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Ewa Drozd:


Panie Marszaku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemno w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawi stanowisko, dotyczce zmian wprowadzanych przez Senat, w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Senat na posiedzeniu w dniu 30 maja zaproponowa 11 poprawek, z ktrych wikszo to poprawki, ktre porzdkuj, koryguj i uzupeniaj regulacje uchwalone przez Sejm. Natomiast poprawka 6. ma na celu zagodzenie reimu odpowiedzialnoci wykonawcy i daje moliwo dochodzenia przez wykonawc speniajcego roszczenie, regresu od pracodawcy podwykonawcy. Z kolei poprawka 11. modykuje zakres przekazywania w roku 2012 waciwych informacji zbiorczych o wynikach kontroli legalnoci wykonywania pracy przez cudzoziemcw. Biorc wic pod uwag, e zaproponowane poprawki w konsekwencji doprecyzowuj przepisy ustawy, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska bdzie gosowa za ich przyjciem. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Pawe Sajak. Bardzo prosz.

Pose Pawe Sajak:


Panie Marszaku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Ruch Palikota mam przyjemno przedstawi stanowisko w sprawie uchway Senatu, jak rwnie w sprawie 11 poprawek, ktre Senat zgosi. Po zapoznaniu si z tymi poprawkami Klub Poselski Ruch Palikota przyjmuje rekomendacj komisji i bdzie gosowa za przyjciem tych poprawek. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Piotr Walkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Prosz bardzo, panie pole.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos zabierze pan pose Stanisaw Szwed, Prawo i Sprawiedliwo. Prosz bardzo, panie pole.

Pose Piotr Walkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomenduje poprawki tak jak komisja. Dzikuj. (Oklaski)

Uchwaa Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium RP

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.

255

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Pani pose Anna Bakowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz, pani pose.

Zamykam list. Ustalam czas na zadanie pytania dla jednego pana posa 1 minuta. Bardzo prosz.

Pose Jarosaw Grczyski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Ocjalne dane potwierdzaj tendencj zwikszania si napywu imigrantw do Rzeczypospolitej Polskiej. W 2010 r. zarejestrowano 180 073 owiadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcom wykonywania pracy. W wikszoci dotyczy to obywateli Ukrainy, Biaorusi, Modowy, Gruzji, Rosji. Z kolei liczne kontrole Stray Granicznej, Pastwowej Inspekcji Pracy, urzdw skarbowych wykazuj braki wymaganych zezwole na prac, braki zgosze do ubezpiecze spoecznych. Nielegalna praca imigrantw czy si czsto z nielegalnym handlem na polskich targowiskach, bazarach, co niszczy konkurencj pacc skadki i podatki. Pytanie moje dotyczy nie tylko ministerstwa pracy, ale po czci te Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Ministerstwa Finansw: Jak duy odsetek nielegalnych imigrantw, cudzoziemcw to obywatele Wietnamu, Bugarii, Rumunii zajmujcy si handlem? Jaka jest skala przestpstw gospodarczych, w ktrych bior udzia nielegalni imigranci? Jakie s koszty wydalenia cudzoziemcw ponoszone przez Skarb Pastwa, a jakie przez (Dzwonek) rmy wykonawcw i podwykonawcw zatrudniajce nielegalnych imigrantw? Dzikuj.

Pose Anna Bakowska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj o niezmiernie wanej ustawie, mianowicie nie dotyczy ona szerokiej grupy pracownikw, ale jest to, bdzie to zjawisko na pewno narastajce i bardzo dobrze si dzieje, e wprowadzamy regulacje prawne dotyczce nielegalnego zatrudnienia cudzoziemcw. O tym szczegowo w czasie pierwszego czytania mwi mj kolega klubowy pan pose Tomaszewski. Chc powiedzie, e bardzo dobrze si stao, e Senat zaproponowa te poprawki. Szczeglnie chc zwrci uwag na tre poprawki nr 5 dotyczcej poprawnych relacji midzy podmiotami, ktre de facto decyduj o zatrudnieniu cudzoziemcw. Rwnie poprawka nr 6 wnosi dobre regulacje dotyczce tego, kto odpowiada za niewypacone wynagrodzenie. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w caej rozcigoci tak jak komisja poprze wszystkie poprawki zgoszone przez Senat 30 maja. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Bardzo dzikuj, pani pose. Gos zabierze pan pose Andrzej Dbrowski, Solidarna Polska. Prosz bardzo, panie pole.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej pani minister Czesawa Ostrowska. Bardzo prosz, pani minister.

Pose Andrzej Dbrowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko Solidarnej Polski w sprawie uchway Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i zgoszonych przez niego poprawek. Zgodnie z sugesti i rekomendacj komisji Klub Parlamentarny Solidarna Polska poprze te poprawki. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej Czesawa Ostrowska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie pole, pozwoli pan, e na tak szczegowe pytania udzielimy panu wyczerpujcej odpowiedzi na pimie, tym bardziej e materia, ktr pan poruszy, dotyczya spraw nie tylko resortu, ktry reprezentuj, lecz rwnie innych resortw. Chc te panu powiedzie odnonie do Rumunw, e Rumuni pracuj w Polsce legalnie, poniewa Polska nie stosowaa adnych okresw przejciowych i wszyscy obywatele krajw czonkowskich mogli od razu po akcesji pracowa na terytorium Rzeczypospolitej

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj bardzo. Do pyta zapisa si jeden pose. Czy kto z pa lub panw posw jeszcze chciaby zapisa si do pyta? Nie widz.

256

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej Czesawa Ostrowska Polskiej. Natomiast co do odsetka nielegalnie pracujcych cudzoziemcw, to dane s bardzo zrnicowane i te przedstawimy je na pimie. Jeszcze raz chciaam na koniec podzikowa wszystkim paniom posankom i panom posom za prac nad t bardzo trudn ustaw, implementujc tak wan i potrzebn dyrektyw, a szczeglnie pani pose Mrzygockiej, ktra kierowaa w Sejmie pracami podkomisji do spraw rynku pracy. Wiemy, w jakim trudzie ta ustawa si wykluwaa. Jeszcze raz bardzo dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani minister. Gos zabierze sprawozdawca komisji pani pose Izabela Katarzyna Mrzygocka. Pani pose rezygnuje. Dzikuj. (Oklaski) Zamykam dyskusj. Do gosowania nad uchwa Senatu przystpimy w bloku gosowa. Na tym zakoczylimy rozpatrywanie punktw porzdku dziennego zaplanowanych na dzie 14 czerwca br. Informuj, e zgosili si posowie w celu wygoszenia owiadcze poselskich. Czy kto z pa lub panw posw pragnie jeszcze wygosi owiadczenie? Nikt si nie zgasza. List posw zgoszonych do owiadcze uwaam za zamknit. Informuj jednoczenie panie i panw posw, e istnieje moliwo zoenia owiadczenia na pimie, ktre ma podobn moc sprawcz, bowiem za nasz akceptacj bdzie opublikowane. Jeden pose czy dwch posw skorzystao z tej formuy? Jeden pose do tej pory skorzysta z tej formuy. Owiadczenie wygosi pani pose Krystyna Sibiska, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

Pose Krystyna Sibiska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W styczniu 2012 r. rozpoczy si obchody upamitniajce ukazanie si 750 lat temu pierwszej wzmianki pisanej o Witnicy, miasteczku pooonym w wojewdztwie lubuskim. Trwaj one przez cay rok. W tym okresie mieszkacy Witnicy, a take przebywajcy tam gocie, mog poznawa histori miasta, uczestniczy w uroczystociach organizowanych przez wadze miasta, a take, jak zapewniaj organizatorzy, przey niezapomniane chwile. Dlatego te jako posanka blisko zwizana

z Witnic zapraszam wszystkich, ktrzy chcieliby pozna uroki, ciekawostki i tajemnice tego regionu ziemi lubuskiej, do Witnicy, miasta pooonego na skraju najmodszego w Polsce Parku Narodowego Ujcie Warty, otoczonego lasami i czystymi jeziorami, oferujcego niespotykane gdzie indziej atrakcje i unikalny klimat nasiknity lokaln histori. Wysoka Izbo! Aby nada szczeglny charakter uroczystociom i upamitni obchody 750-lecia istnienia miejscowoci, chc Wysok Izb zapozna z bardzo skrcon, z uwagi na ograniczony czas mojego owiadczenia, histori tego miasta. Pierwsza pisemna wzmianka o Witnicy pojawia si przy okazji sporu pomidzy zakonem templariuszy, bdcym wwczas wacicielem ziem, na ktrych leaa midzy innymi wie Witnica (Witze/ Vycz), a margrabiami brandenburskimi. Porozumienie w tej sprawie spisano 31 grudnia 1262 r. i wanie ono jest materialnym wiadectwem pocztkw miejscowoci. Pniej Witnica, jako wie bdca w posiadaniu Niemcw, rozwijaa si, wzbogacajc si przez kolejne wieki o przywilej warzenia piwa, myny, fabryk pociskw artyleryjskich, fabryk kai ceramicznych, fabryk mebli, lini kolejow, browar, koci, ratusz, sd. Musiay jednak upyn a 673 lata, by wie Witnica staa si miastem, co miao miejsce dopiero w roku 1935. Po drugiej wojnie wiatowej miasteczko znalazo si w granicach Polski. Dzi jest siedzib burmistrza i rady miejskiej, skupia 18 soectw i naley do najbardziej znaczcych gmin w otoczeniu Gorzowa Wielkopolskiego. Witnica moe poszczyci si posiadaniem wasnej, lokalnej strefy przemysowej, zaoonej 12 lat temu na zielonym polu, a obecnie skupiajcej 11 inwestorw, w tym z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, ktrzy utworzyli tam ponad 650 nowych miejsc pracy. Ta niewielka przecie gmina pozyskaa w ostatnich trzech latach z Unii Europejskiej ponad 10 mln euro, inwestujc je wraz ze znacznymi pienidzmi wasnymi w budow nowoczesnej infrastruktury: wodocigi, kanalizacj, obiekty owiatowe, drogi, wspln siedzib sub ratowniczych i Policji. Gmina Witnica ma modelowo uoone stosunki z dawnymi mieszkacami, wsppracuje z gminami Mncheberg w Niemczech i Druten w Holandii. To w Witnicy mona napi si czarnego bossa, piwa z lokalnego browaru dla prawdziwych koneserw. To tam mona przej si po parku drogowskazw, uczc si dawnej i wspczesnej historii bez podrcznika, a za to w kontakcie z prawdziwymi znakami cywilizacji. Takich miasteczek jest w Polsce wiele, cho kade rne od poprzedniego. I Witnica jest inna. Warto to sprawdzi. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Rok 2012 to rok szczeglny dla Witnicy, bo jubileuszowy. Przygotowano w zwizku z tym szereg rnorodnych elementw uwietniajcych to wydarzenie: seminaria, wykady,

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

257

Pose Krystyna Sibiska okazjonalne wydawnictwa, okolicznociowe elementy maej architektury. Penicy swe funkcje od wielu lat przewodniczca Rady Miejskiej Krystyna Sikorska i burmistrz Andrzej Zabocki zapraszaj do Witnicy szczeglnie 16 i 17 czerwca, kiedy to mona bdzie podczas plenerowej imprezy pozna ywe obrazy historyczne, przyjrze si, jak dawniej pracowano, co si jado, jak yo, ale i doskonale zabawi si przy wspczesnej muzyce rokowej supergrupy czy zaprzyjanionej holenderskiej kapeli ulicznej, a nawet obejrze wsplnie mecz z udziaem polskiej reprezentacji. W roku tak wanego w dziejach jubileuszu z tego miejsca wszystkim mieszkacom Witnicy z okazji 750-lecia istnienia miasta skadam najserdeczniejsze yczenia wszelkiej pomylnoci i dalszego rozwoju ich maej ojczyzny. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. W celu wygoszenia owiadczenia gos zabierze pan pose Jerzy Zitek, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

Pose Jerzy Zitek:


Panie Marszaku! Panie i Panowie Posowie! Zdrowa kobieta silna Polska. Bd dla siebie najwaniejsza Pod takim hasem w dniu 24 maja 2012 r. w sali kolumnowej polskiego parlamentu odbya si debata na jake wany temat zdrowia kobiet w Polsce. Patronat nad tym wydarzeniem objy marszaek Sejmu RP Ewa Kopacz oraz wicemarszaek Senatu RP Maria Paczyk-Pozdziej. Udzia w niej wzi rwnie wiceminister zdrowia Aleksander Sopliski, a ponadto licznie zebrani parlamentarzyci, politycy, profesorowie, autorytety medyczne i znane Polki. Do sali kolumnowej przybyo blisko 200 osb z caej Polski, ktre reprezentoway organizacje zajmujce si prolaktyk zdrowotn, samorzdy i instytucje pastwowe. Inicjatorem debaty by mwicy te sowa pose Jerzy Zitek, a organizatorami Parlamentarna Grupa Kobiet oraz Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Nieprzypadkowy by termin debaty, ktra odbya si w przeddzie Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem oraz tu przed Dniem Matki. Otwierajc uroczycie debat, pani marszaek Ewa Kopacz zwrcia si do zebranych takimi sowami: Kady, kto jest dzi na sali, wie, e nie ma nic cenniejszego, nic waniejszego nad zdrowie. Mwi to jako kobieta, jako lekarz i jako matka. Mwi jako kobieta, bo my, kobiety, musimy znie wicej, musimy by coraz silniejsze. Mwi jako matka, bo my,

matki, w pierwszej kolejnoci mylimy o swoich dzieciach. Mwi jako lekarz, bo w etyk lekarza wpisane jest dobro pacjenta. Mamy obowizek leczenia metodami najbardziej skutecznymi i bezpiecznymi. Te sowa pani marszaek, za ktre bardzo serdecznie dzikuj, stay si wspaniaym wprowadzeniem i niejako mottem naszej debaty. Debata bya powicona problematyce edukacji i prolaktyki nowotworw u kobiet, z naciskiem na walk z rakiem szyjki macicy, i obejmowaa takie zagadnienia, jak: po pierwsze, kobieta i jej role spoeczne, po drugie, zdrowie jako warunek sine qua non aktywnoci yciowej kobiet, po trzecie, zwrcenie uwagi na wag rzetelnego i systematycznego dbania o zdrowie kobiet w kontekcie sytuacji spoeczno-gospodarczej Polski, po czwarte, zaangaowanie do dyskusji i dziaania rodowisk parlamentarnych oraz organizacji spoecznych, po pite, edukacja w zakresie zachorowalnoci i miertelnoci zwizanej z rakiem szyjki macicy i rakiem piersi w kontekcie Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem. Biorcy udzia w debacie eksperci medyczni z dziedziny ginekologii i pediatrii zwracali uwag, jak wana jest prolaktyka, ktra jest polis na zdrowie w przyszoci. Podkrelano take, e temat prolaktyki powinien by poruszany od najmodszych lat, a rozmowa o zdrowiu powinna w kadym domu by czym zupenie naturalnym. Wysoka Izbo! Aktywno i odpowiedzialno to co, co kobiety od lat maj w genach. Prolaktyka to podstawowe narzdzie w walce z nowotworami. Szeroko pojte dziaania edukacyjne, ktre s podstaw prolaktyki, musz by prowadzone ju od najmodszych lat. Potrzebne s zdecydowane kroki, ktre pozwol na znaczce zwikszenie liczby kobiet zgaszajcych si na badania cytologiczne. Trzeba zwrci uwag na problem prolaktyki pierwotnej, czyli szczepienia przeciwko HPV. Konieczna jest praca nad ustaw o zdrowiu publicznym. Naley zastanowi si, jak rozwiza kwesti nansowania prolaktyki nowotworowej w gminach i powiatach. To tylko niektre z licznych gosw, jakie pady ze strony uczestnikw debaty, ktra odbya si w sali kolumnowej. Wysoka Izbo! Pragn bardzo serdecznie podzikowa pani marszaek Sejmu Ewie Kopacz za objcie swoim patronatem naszej debaty, za jej otwarcie i uczestnictwo w niej. Dzikuj serdecznie Parlamentarnej Grupie Kobiet i jej przewodniczcej, pani pose Boenie Szydowskiej, a take polskiej koalicji i przewodniczcemu rady programowej panu prof. Ryszardowi Porbie. Dzikuj za udzia i merytoryczn dyskusj wszystkim osobom, ktre wziy udzia w panelu, wszystkim przybyym z caej Polski lekarzom, pielgniarkom i poonym, przedstawicielom samorzdw, organizacji pozarzdowych, koalicjantom, a take wszystkim sympatykom naszej susznej sprawy. Ta debata, i pragn to z ca moc podkreli, nie bya i nie jest jednorazow akcj. Przed nami w naszych wojewdztwach i regionach, w naszych gabinetach, siedzibach olbrzymia praca, ktr mu-

258 Pose Jerzy Zitek

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

simy wykona, aby osign upragniony cel, aby rak szyjki przesta by chorob mierteln. Za rok, 24 maja 2013 r., zapraszam na ponowne spotkanie, na ktrym podzielimy si naszymi dokonaniami, przedstawimy problemy i wyznaczymy azymut do dalszego dziaania. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

zaj si t spraw, aby wprowadzi stosowne uregulowania prawne, ktre zniweluj luki w przepisach. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Owiadczenie wygosi pani pose Anna Nem, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani pose.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Owiadczenie wygosi pani pose Boena Kamiska, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Anna Nem:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Profesjonalici zajmujcy si problemem stosowania przemocy wobec najmodszych bij na alarm. Mimo i od 2010 r. dziki uchwaleniu nowelizacji ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie w naszym kraju zabroniono cakowicie stosowania kar cielesnych przez rodzicw oraz innych opiekunw prawnych dziecka, to jednak przemoc zyczna wobec dzieci jest nadal bardzo powanym problemem spoecznym. W dniach od 10 do 16 maja br. CBOS przeprowadzi na prbie 1017 osb badanie na temat dopuszczalnoci stosowania kar cielesnych i prawa chronicego dzieci przed przemoc. Ponad poowa ankietowanych Polakw sprzeciwia si stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci, jednak nadal a 73% respondentw akceptuje stosowanie tradycyjnych klapsw. rednio a co trzeci uczestnik sondau, najczciej mczyzna, twierdzi, e sporadyczne wymierzanie dzieciom kar cielesnych nie jest absolutnie zjawiskiem negatywnym. Zauwaono, e im wysze wyksztacenie posiadaa osoba ankietowana, tym mniejsze reprezentowaa poparcie dla takiej wanie metody wychowawczej. Okoo 40% respondentw w wikszoci kobiet uwaa, i niezbdna jest taka nowelizacja przepisw, ktra gwarantowaaby dzieciom waciw ochron przed przemoc w ich wasnych rodzinach. Jednoczenie niemal tyle samo uczestnikw sondau, czyli ok. 40%, ale tym razem gwnie mczyzn, uwaa, e obowizujce obecnie w naszym kraju przepisy wystarczajco chroni dzieci, trzeba je tylko konsekwentnie egzekwowa. W czci naszego spoeczestwa nadal jeszcze funkcjonuje mylne przekonanie o tym, e wymierzanie dzieciom upokarzajcych kar zycznych to domena rodzicw i jest to w zwizku z tym niewystarczajcy powd do podjcia przez osoby postronne jakichkolwiek interwencji. Tym samym oznacza to, e tak naprawd dziecko, ktre jest bite przez rodzica, rzadko moe liczy na pomoc innych. Wikszo najmodszych dowiadczajcych przemocy zycznej w rodzinie to dzieci poniej 10. roku ycia, ktre nie znaj przysugujcych im praw, nie s w stanie samodzielnie obroni si przed silniej-

Pose Boena Kamiska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Moje owiadczenie chc powici kwestii braku odpowiednich uregulowa prawnych, ktre okrelayby minimaln odlego elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich. W naszym kraju coraz bardziej promuje si pozyskiwanie energii ze rde odnawialnych, w tym rwnie z elektrowni wiatrowych, pomijajc moliwo wystpowania negatywnych skutkw. Wadze lokalne s jak najbardziej za budowaniem na ich terenach elektrowni wiatrowych ze wzgldu na korzyci nansowe, dziki ktrym bd mogy realizowa wicej wasnych inwestycji. Nieuchronno budowy elektrowni wiatrowych stawia wyzwanie ich racjonalnej lokalizacji. Polskie prawo do chwili obecnej nie precyzuje, jaka powinna by waciwa odlego elektrowni wiatrowej od siedzib ludzkich, a pod uwag bierze si wyczenie poziom emitowanego haasu. Kwestia ta jest jedn z najbardziej spornych w kontekcie energetyki wiatrowej. W Europie Zachodniej, gdzie od dawna korzysta si z energii wiatrowej, s odpowiednie przepisy, ktre reguluj odlego elektrowni wiatrowej od siedlisk ludzkich. W krajach takich jak na przykad Francja odlego zabudowa od pojedynczej turbiny wiatrowej wynosi 1,5 tys. m, natomiast w Holandii 2 tys. m. Pojawi si rwnie mocny opr spoeczestwa przeciwko budowie elektrowni wiatrowych, ktre nie chce mie blisko swoich domostw turbin generujcych haas, nie chce cieni rzucanych przez skrzyda wiatraka. Nieuchronno budowy elektrowni wiatrowych stawia wyzwanie ich racjonalnej lokalizacji. Obecnie brak jest jakichkolwiek denicji i ucile terminologicznych tak w ustawie planistycznej, Prawie budowlanym, jak i w ustawie o gospodarce nieruchomociami. Uwaam, e naley jak najszybciej

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

259

Pose Anna Nem szym rodzicem, nie wiedz, kogo prosi o ewentualn pomoc, a take komu opowiedzie o swoim blu i przeraeniu. Nic dziwnego, e cigle jeszcze znaczna cz przypadkw stosowania w rodzinach przemocy zycznej wobec dzieci pozostaje dla osb postronnych tajemnic. Pamitajmy o tym, e dzieci nie potra obroni si same, szczeglnie jeeli krzywdzone s przez najbliszych we wasnych domach. Dlatego to wanie na dorosych spoczywa bezwzgldny obowizek stawania w obronie najsabszych i jak najszybszego reagowania na wszystkie dziecice dramaty. Nic nie usprawiedliwia biernego przygldania si cierpieniu dziecka. Tak naprawd czasami bardzo niewiele trzeba, eby zatrzyma bdne koo domowej przemocy, bo przecie kade dziecko ma prawo do ycia bez strachu i blu. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Owiadczenie wygosi pan pose Henryk Siedlaczek. Bardzo prosz.

tii opozycyjnych. Jestem za tym, eby przedszkola i obki byy taniutkie i dostpne dla wszystkich dzieci. Chciabym, eby klasy w szkoach miay najwyej 20 uczniw, eby wszyscy lepiej zarabiali, a pastwo mocno wspierao aktywizacj zawodow osb, ktre skoczyy 50 lat i s bezrobotne albo chc si przekwalikowa. W dodatku pastwo powinno dopaca pracodawcom, ktrzy zatrudniaj modych ludzi i osoby po 55. roku ycia. Mog tak jeszcze dugo wylicza. Przestaj, kiedy uwiadamiam sobie, e to kosztuje. Schowaem si za susznymi postulatami, ale rzeczywisto i tak mnie dopada. Przez chwil byem polsk lewic. Sta mnie byo na to tak dugo, jak dugo nie pomylaem o nansowaniu swoich pomysw. Do czego zmierzam? Ot okazuje si, e nie ma wikszych rnic midzy celami lewicy a celami rzdzcej koalicji. Rnica zaczyna si, kiedy trzeba te cele snansowa. My szukamy na to pienidzy, lewica mwi, e pienidze maj by na zawoanie. Tak, te bym tak chcia. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pan pose Waldemar Andzel. Bardzo prosz, panie pole, zdy pan.

Pose Henryk Siedlaczek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Agencja ratingowa Moodys podwyszya do najwyszego z moliwych poziomw rating Polski, jeli chodzi o krtkoterminowe zobowizania. Rating okrela poziom wiarygodnoci pastwa lub innej instytucji, ktra zaciga dug. Im jest on lepszy, tym wiksza wiarygodno, a to oznacza mniejsze odsetki od zaciganych kredytw, bo ryzyko niewypacalnoci jest praktycznie adne. Myl, e to pokazuje, e Polska jest na dobrej drodze, jeli chodzi o utwierdzanie i wzmacnianie swojej wiarygodnoci. Osignlimy to dziki konsekwentnym dziaaniom zmierzajcym do uzdrowienia nansw pastwa. Dlatego z niepokojem sucham zapowiedzi, e jeeli ktra z partii opozycyjnych przejmie w przyszoci wadz, to odkrci wszystko, co zostao zrobione do tej pory. Przede wszystkim zmieni ustaw emerytaln, tak aby mona byo mie pen emerytur wczeniej ni po 67. roku ycia. Modny jest przykad Francji, w ktrej lewicowa wadza tu po wyborach prezydenckich obnia wiek uprawniajcy do przejcia na emerytur. Gest wspaniay. Francuzi nie bd pracowa do 62. roku ycia, ale do 60. roku ycia. Ufam, e Francja, kraj wielokrotnie bogatszy od nas, znajdzie sposb nansowania tej decyzji. Niestety my nawet nie moglimy snansowa tego, aby przechodzi na emerytur po 65. roku ycia. Nie da si na razie snansowa innych lewicowych propozycji par-

Pose Waldemar Andzel:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Owiadczenie jest powicone 110. rocznicy nadania praw miejskich miastu Sosnowiec. Sosnowiec to trzecie pod wzgldem liczby mieszkacw miasto wojewdztwa lskiego, nalece do Zagbia Dbrowskiego. Rok 2012 jest dla niego wyjtkowy, gdy przypada w nim 110. rocznica nadania praw miejskich. Przyznanie praw dla miasta byo wyjtkowe, gdy byo pierwszym takim przypadkiem po powstaniu styczniowym. Sosnowiec to nie tylko miasto przemysowe jak kojarzone s zwykle miejscowoci lska i zagbia ale take orodek kultury, z ktrego wywodzi si wielu zasuonych Polakw, nie tylko Jan Kiepura, ale choby Wadysaw Szpilman czy Bogdan Suchodolski i Janusz Zikowski. Miasto ze wzgldu na dogodne pooenie i skrzyowanie szlakw drogowych i kolejowych rozwijao si gospodarczo, szczeglnie pod wzgldem przemysu cikiego. Obecnie wan rol w miecie z powodu restrukturyzacji przemysu odgrywa handel. Sosnowiec historycznie kojarzony jest m.in. z Trjktem Trzech Cesarzy, czyli miejscem granicznym trzech pastw zaborczych. Miasto Sosnowiec pomimo cigego rozwoju nadal potrzebuje wsparcia ze strony pastwa. Bezrobocie w kwietniu tego roku wynioso 14,5%, co budzi duy niepokj. Warto zrobi wszystko, co moliwe, by w regionie sytuacja osb bezrobotnych po-

260 Pose Waldemar Andzel

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

prawia si i, po odejciu od przemysu cikiego, by moga bez przeszkd rozwija si przedsibiorczo tutejszych mieszkacw. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W celu wygoszenia owiadczenia gos zabierze pani pose Krystyna Kosin, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Krystyna Kosin:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W ostatnim czasie pojawiy si gosy wskazujce na potrzeb uczczenia hymnu narodowego poprzez ustanowienie dnia, w ktrym wszyscy Polacy bd mogli odda cze i wyrazi szacunek dla hymnu, bdcego w rozumieniu ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. symbolem narodowym obok ora biaego i biao-czerwonej agi, ktrej wito obchodzimy 2 maja. Z apelem wystpili radni miasta Kocierzyny oraz Towarzystwo Przyjaci Muzeum Hymnu Narodowego w Bdominie. Inicjatorzy czuj si opiekunami dziedzictwa narodowego, jakim jest hymn pastwowy. Niedaleko Kocierzyny, w Bdominie, znajduje si Muzeum Hymnu Narodowego. Mieci si ono w dworku, w ktrym 29 wrzenia 1747 r. urodzi si nasz wielki rodak i patriota Jzef Wybicki, autor sw hymnu, napisanego jako Pie Legionw Polskich we Woszech. W muzeum tym w zabytkowych wntrzach pomorskiego dworu szlacheckiego z XVIII i pocztkw XIX w. prezentowane s dwie wystawy stae powicone twrcy hymnu i historii hymnu. Pierwsza z wystaw, zatytuowana Jzef Wybicki i jego epoka, ukazuje ycie i dziaalno publiczn Jzefa Wybickiego oraz okolicznoci powstania Mazurka Dbrowskiego. Druga przedstawia rol Mazurka Dbrowskiego w podtrzymywaniu wiadomoci narodowej Polakw w okresie zaborw i w walkach o odzyskanie utraconej pastwowoci, poczwszy od XIX w. a po okres II wojny wiatowej. Muzeum posiada bogat kolekcj muzykaliw patriotycznych, m.in. XIX-wieczne pozytywki, piknie wygrywajce Mazurka Dbrowskiego, oraz najstarsze nagrania pytowe tej pieni z pocztku XX w., a take jedn z najwikszych w Polsce kolekcj archiwalnych kart pocztowych z motywem ora biaego. W sezonie letnim na terenach przylegych do muzeum towarzystwo przyjaci muzeum organizuje cykliczne imprezy o charakterze patriotyczno-rekreacyjno-historycznym, ktre ciesz si coraz wiksz popularnoci wrd modziey szkolnej i dorosych.

Mona tu wymieni takie imprezy, jak: Majwka z Generaem Jzefem Wybickim czyli wyprawa po generalskie epolety, Bieg Mazura Dbrowskiego czy, stanowic wielkie widowisko historyczno-plenerowe, Batali napoleosk. Muzeum organizuje te wiele wystaw okolicznociowych. W sobot 19 maja, w Noc Muzew, otwarto pikn wystaw pt. Konterfekty krlewskie ze zbiorw Biblioteki Polskiej w Paryu, ktra powstaa dziki wsppracy muzeum w Gdasku oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryu. Zachcam pastwa do odwiedzenia tej kolebki hymnu narodowego, pooonej w malowniczym regionie jezior kaszubskich, i do zapoznania si z czci historii naszego narodu, ktra jest tam tak pieczoowicie pielgnowana. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Hymn doczy do symboli narodowych najpniej, gdy sejm ustawodawczy, stanowic w dniu 1 sierpnia 1919 r. ustaw o godle i barwach narodowych, pomin kwesti hymnu narodowego. Mazurek Dbrowskiego walczy o prymat spoeczny i rang hymnu z innymi pieniami patriotycznymi, takimi jak Boe co Polsk, Warszawianka czy te Rota. Restytucja pastwa polskiego nie rozwizaa tej kwestii. Mimo oczekiwa zagadnienie hymnu przemilczay obie midzywojenne konstytucje z 1921 r. i 1935 r. Po raz pierwszy Mazurek Dbrowskiego poddano regulacji prawnej w rozkazie ministra spraw wojskowych z dnia 22 marca 1921 r. Oddawanie honorw przy odgrywaniu Mazurka Dbrowskiego i hymnu pastw sprzymierzonych. Wprawdzie ta pie nie zostaa tam nazwana hymnem, ale nobilitacja utworu do tej rangi wynikaa z jego zestawienia z hymnami aliantw. W rozkazie z dnia 2 listopada 1921 r. minister spraw wojskowych po raz pierwszy uy nazwy: polski hymn narodowy Jeszcze Polska nie zgina. W czasie drugiej wojny wiatowej Mazurek Dbrowskiego towarzyszy Polakom w okupowanym kraju i onierzom walczcym na rnych frontach. By nadziej Polakw zesanych w gb Zwizku Radzieckiego i ostatni pieni Polakw idcych na mier. Konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r. nie podja sprawy regulacji hymnu. Dopiero uchwaa Rady Pastwa z dnia 8 marca 1973 r. w sprawie zasad obchodw oglnonarodowych i lokalnych uroczystoci pastwowych bya pierwszym aktem prawnym, ktry okrela formy wyraania szacunku dla hymnu i warunki jego wykonywania. W dniu 10 lutego 1976 r. Sejm PRL... (Dzwonek) Panie marszaku, czy mog prosi o jeszcze chwil?

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Prosz bardzo.

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

261

Pose Krystyna Kosin:


Dzikuj. ...uchwali ustaw o zmianie Konstytucji PRL, w ktrej wprowadzono do ustawy zasadniczej art. 103 ust. 3 w brzmieniu: Hymnem Polski Rzeczypospolitej Ludowej jest Mazurek Dbrowskiego. Obowizujca obecnie ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej ustalia katalog symboli narodowych. Art. 1 pkt 1 ustawy brzmi: Orze biay, biao-czerwone barwy i Mazurek Dbrowskiego s symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6a ustawy zawiera zapis: Ustanawia si dzie 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W zwizku z licznymi gosami za ustanowieniem dnia hymnu narodowego zoyam projekt nowelizacji ustawy zmierzajcy do tego, by dzie 2 maja by dniem wszystkich symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, co byoby szczegln okazj do ich uczczenia, gdy wszystkie symbole narodowe wymienione w ustawie, a wic: orze biay, aga biao-czerwona i Mazurek Dbrowskiego, maj jednakowo wane miejsce w sercu kadego Polaka. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos zabierze pan pose Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwo. Prosz bardzo, panie pole.

Pose Piotr Polak:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Kto promuje si na Euro? Na ten dzie czekalimy dugo. Lata oczekiwa po przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej Euro 2012 dobiegy koca. Cho z organizacj mistrzostw Polska miaa wiele problemw, gwnie zwizanych z inwestycjami budowlanymi, to dzie 8 czerwca, dzie inauguracji Euro 2012, przynis nam, Polakom, wiele emocji, wiele radoci. Do emocji, tych sportowych, nie bd si dzi odnosi, wszak z Grecj zremisowalimy. Za wrd milionw Polakw ogldajcych ten mecz emocje, tylko ju nie sportowe, wzbudzia jedna z reklam. Chodzi mi mianowicie o spot reklamowy przedstawiajcy ministra rolnictwa Marka Sawickiego oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Koodzieja. W tym synnym ju na ca Polsk spocie panowie ci promuj dobrobyt i dobrostan oraz sielski nastrj panujce na polskiej wsi. Polska wie z umiechnitymi postaciami pana ministra i pana prezesa w tle jawi si ogldajcym jako dostatnia, zadowolona z tu i teraz polskiego rolnic-

twa, gdzie rolnicy yj bezproblemowo i bez trosk, a wszystkie te dobrodziejstwa maj zapewnione dziki Unii Europejskiej oraz panom ministrowi Sawickiemu i prezesowi Koodziejowi oraz kierowanym przez nich urzdom. Jaka jest rzeczywisto i sytuacja polskich rolnikw? Wystarczy oderwa na chwil wzrok od telewizora i spojrze przez okno bd posucha samych zainteresowanych rolnikw. Wrd nich takiej pochway ycia na polskiej wsi i powszechnego dobrobytu ju nie spotkamy. A jeli ju, to w wyjtkowych przypadkach. Dlatego te podzielam przewaajc, powszechn, krytyczn opini zniesmaczonych tyme spotem kibicw sam treci reklamy, jak i czstotliwoci jej pokazywania. Wiele byo na ten temat komentarzy, syszelimy o bilionach zotych wydatkowanych na ten cel. Dzisiaj na posiedzeniu komisji rolnictwa pady ju konkretne liczby: do dnia dzisiejszego, do 14 czerwca, byy 33 emisje spotu za 615 tys. z, z uwzgldnieniem udzielonych przez telewizj rabatw, ktre s objte handlow tajemnic. W caej tej sprawie najdziwniejszy jest fakt, e tak cennego reklamowo czasu antenowego, jak w przerwach meczw Euro 2012, TVP musiaa odmwi wielu reklamodawcom, za z inicjatyw emisji kontrowersyjnego spotu nie wyszli sami zainteresowani, lecz podobno wanie TVP. Dziwna to rzecz: reklamuje si tych, ktrzy nie do koca tego chcieli, ale z oferty skorzystali i podczas Euro w kontrowersyjny sposb zaistnieli. A rolnicy? Dziwi si, widzc w spocie polsk wie, ktra nie odpowiada rzeczywistoci, i auj jednoczenie pienidzy wydanych na reklam pienidzy, ktrych brakuje choby na preferencyjne kredyty na zakup ziemi i powikszenie gospodarstw. Wedug ministerstwa spot reklamuje efekt unijnego Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013. Za w wikszoci opinii poselskich wypowiadanych na dzisiejszym posiedzeniu komisji rolnictwa promuje dwch wczeniej wspomnianych panw. Podobne zdanie maj rolnicy, z ktrymi rozmawiaem na ten temat, i nie tylko oni. Jednym sowem szkoda czasu i pienidzy, ktre mona byo wykorzysta w zdecydowanie lepszy sposb. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pani pose Barbara Bartu, Prawo i Sprawiedliwo. Prosz bardzo.

Pose Barbara Bartu:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Wczoraj na tej sali odbya si dyskusja nad projektem uchway przedstawionym przez Klub Parlamentarny Prawo

262 Pose Barbara Bartu

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

i Sprawiedliwo w sprawie podstaw programowych oraz ramowych planw nauczania w szkoach publicznych, ktre prowadz m.in. do ograniczenia nauki historii w szkoach. Przykro byo sucha, jak posanka Platformy Obywatelskiej mwia wprost: Nie chc polityki historycznej. Wanie taka postawa rzdzcych doprowadzia m.in. do sytuacji, w ktrej prezydent Stanw Zjednoczonych nie nazwa obozw koncentracyjnych niemieckimi, ale polskimi. Ale Niemcy prowadz swoj polityk historyczn. Ju w latach 70. zaczli prac nad tym, aby oddzieli odpowiedzialno nazistw, hitlerowcw od odpowiedzialnoci Niemcw. Obozy nie byy wic niemieckie, a nazistowskie, a przy naszej biernoci stay si ju nawet polskimi obozami mierci. Ostatnio te wiele sycha o tym, e my, Polacy, jako nard jestemy nawet wspodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu. Nagania si ksiki Jana Tomasza Grossa, a np. Jana Karskiego traktuje si nie jako wysannika polskiego pastwa podziemnego, polskiego narodu, ktry broni ydw przed zagad, ale jako pojedynczego pozytywnego bohatera. Panie Marszaku! Panie i Panowie Posowie! Nie mona bowiem dobrze suy narodowi, nie znajc jego historii, tradycji czy kultury mwi Jan Pawe II, ale te wiele innych autorytetw kiedy i dzi podkrelao i podkrela wag dbania o pami historyczn. Szkoda tylko e koalicja rzdzca uwaa, i znajomo historii jest zbyteczna. Nasuwa si nawet pytanie, czy poprzez takie dziaania polityczne jak wycofywanie nauki historii w szkoach rzd nie chce przeksztaci wiadomych Polakw w obojtnych Europejczykw. Jedyna nadzieja w tym, e wielu uczniw chce poznawa histori wasnego kraju, narodu i, co najwaniejsze, jest wielu wspaniaych nauczycieli historii, ktrzy chc dodatkowo powici swj czas i chc przekazywa wiedz historyczn swoim uczniom nawet poza normalnymi lekcjami. Wanie jutro bd gocili tutaj na galerii sejmowej laureaci organizowanych przeze mnie konkursw historycznych. Ju od piciu lat w szkole nr 4 w Gorlicach organizujemy konkurs Konstytucja 3 Maja Czasy Stanisawowskie dla uczniw gimnazjw. W tym roku wzia w nim udzia modzie z 44 szk powiatw gorlickiego i nowosdeckiego. Pierwsze miejsce zaja druyna z Gimnazjum nr 1 w Nowym Sczu w skadzie: ukasz Bobak, Piotr Gowacki i Magdalena Lupa; drugie miejsce druyna Publicznego Gimnazjum w Krygu: Wojciech Dbrowski, Karol Przybyo i Melania Kootyo; trzecie miejsce Gimnazjum w Korzennej: Karolina Szodra, Kinga a, Edyta Mrz; czwarte miejsce uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Nowym Sczu: Robert Prokop, Mateusz Stelmach i Magorzata Rams. Pite miejsce ex aequo zajy zespoy gimnazjum w Siedlcach: Aleksandra Kozak, Maria Kozak i Tomasz Jarzb oraz

gimnazjum w Muszynie: Paulina Buszek, Justyna Hnatiuk i Damian Dugosz. Co roku te w Liceum Oglnoksztaccym im. Stanisawa Wyspiaskiego w Bieczu odbywa si na konkursu historycznego dla uczniw szk ponadgimnazjalnych. Tym razem tematem byo Podziemie niepodlegociowe w Polsce 19391956, ze szczeglnym uwzgldnieniem wiedzy na temat onierzy Wykltych. W konkursie tym pierwsze miejsce zaja druyna z Liceum Oglnoksztaccego im. Stanisawa Wyspiaskiego w Bieczu w skadzie: Katarzyna ysak, Dawid Buliski i Dariusz Jodowski; drugie miejsce to I LO im. M. Kromera w Gorlicach: Grzegorz Orlof, Jakub Krel, Sylwester Gryzik; trzecie miejsce II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sczu w skadzie: Barbara Toczek, Przemysaw Leniak oraz Adam Krupczak; czwarte miejsce Zesp Szk Oglnoksztaccych w Bobowej: Agnieszka Gryzo, Pawe Gryzo i Jarosaw Szczepanek; pite miejsce druyna I LO im. Dugosza w Nowym Sczy w skadzie: Adrianna Kotlarska, Patrycja Michalik i Karolina Pawnik. Laureaci miejsc od drugiego do pitego z obydwch konkursw w nagrod przyjad jutro do Warszawy, gdzie zwiedz oprcz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej midzy innymi Belweder, Zamek Krlewski i Muzeum Powstania Warszawskiego, a take zo kwiaty na Powzkach. Laureatom oraz ich nauczycielom gratuluj i ciesz si bardzo, e konkursy historyczne organizowane przez nas ciesz si z roku na rok coraz wikszym powodzeniem, jak rwnie z tego, e bd moga jutro tych modych Polakw, laureatw konkursw z du znajomoci historii naszej ojczyzny, bdcych nadziej naszego narodu goci tutaj, w Warszawie, tutaj, w polskim parlamencie. Jestem te przekonana, e zdobyta wiedza historyczna pozwoli im lepiej pozna wiat, a patriotyzm nie bdzie nigdy dla nich pustym sowem. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos zabierze, wygaszajc owiadczenie, pani pose Teresa Hoppe, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani pose.

Pose Teresa Hoppe:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Moje owiadczenie bdzie dotyczyo sejmowej wizytacji na Kaszubach. W dniach 29 i 30 maja sejmowa Komisja Mniejszoci Narodowych i Etnicznych wizytowaa Kaszuby. W pierwszym dniu posowie odwiedzili Muzeum Haftu Kaszubskiego w ukowie oraz zabytkowy poklasztorny koci pw. Wniebowzicia Najwitszej

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

263

Pose Teresa Hoppe Marii Panny. Gospodarzem tego spotkania by miejscowy proboszcz i zarazem kustosz zabytkw ksidz Ireneusz Bradtke oraz prezes oddziau Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w ukowie pani Ludwinia Kreft. Obrady plenarne w pierwszym dniu wizytacji odbyy si w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieycy. Komisja zajmowaa si tam mediami i edukacj. Obecn sytuacj w lokalnych mediach omwili kolejno: prezes Zarzdu Gwnego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ukasz Grzdzicki oraz prezes Radia Gdask Lech Parell. W dyskusji zabierali gos posowie pomorscy: Dorota Arciszewska, Teresa Hoppe i Jarosaw Sellin. Wystpienia posw, generalnie rzecz biorc, szy w kierunku poszukiwania, ale take pokazywania sposobw na poszerzenie oferty programowej oraz zwikszenia czasu emitowania audycji radiowych w jzyku kaszubskim w lokalnych mediach. W sprawach owiaty kolejno wypowiadali si pomorski kurator owiaty Elbieta Wasilenko, wojewdzki metodyk nauczania jzyka kaszubskiego Renata Mistarz, dyrektor szkoy podstawowej w Mojuszu Danuta Pioch oraz przedstawiciel Uniwersytetu Gdaskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyski. Czonkowie komisji, uwanie wysuchujc tych wystpie, mogli sobie wyrobi pogld w kwestii organizacji i nansowania edukacji w jzyku kaszubskim na wszystkich szczeblach nauczania. Z wypowiedzi wyej wymienionych osb wynikao, e najodpowiedniejszy dla spoecznoci kaszubskiej jest dotychczasowy sposb rozdzielania dotacji, gdy sprzyja rozwojowi jzyka oraz pomaga w utrzymaniu maych szk wiejskich. Natomiast zmian wymagaj uwarunkowania wprowadzenia kaszubistyki na uczelniach wyszych, gdy przy obecnych kryteriach s mae szanse na rekrutacj i profesjonalne przygotowanie kadry nauczycielskiej. W drugim dniu wizytacji komisja odwiedzia dwie placwki owiatowe w Kocierzynie. W przedszkolu Tczowa Trjeczka posowie wzili udzia w pokazowej lekcji jzyka kaszubskiego dla maluchw, wysuchali wystpu starszaczkw w jzyku kaszubskim oraz obejrzeli barwne widowisko przygotowane z okazji mistrzostw sportowych w pice nonej. Na zakoczenie wizyty w przedszkolu przewodniczcy komisji pose Miron Sycz obdarowa dzieci sodyczami z okazji Dnia Dziecka. Nastpnie komisja udaa si do I Liceum Oglnoksztaccego im. Jzefa Wybickiego, gdzie odbya si konwersacja z modzie licealn uczszczajc na lekcje jzyka kaszubskiego. Gospodarzem tego spotkania bya nauczycielka tego jzyka, znana regionalistka Wanda Kiedrowska. W swoim wystpieniu do modziey pose Teresa Hoppe przedstawia szanse, jakie pyn z nauki jzyka kaszubskiego. Na osoby znajce ten jzyk czekaj miejsca pracy w mediach, placwkach owiatowych, w samorzdach, ale przede wszystkim w szkoach. Te wszystkie moliwoci gwarantuje Kaszubom ustawa

z 2005 r., oczywicie pod warunkiem e Kaszubi bd tego dali. Posanka podkrelia, e tak dobrego czasu dla rozwoju kaszubszczyzny nie byo jeszcze w naszej historii i e naley zrobi wszystko, eby t szans maksymalnie wykorzysta. Na yczenie modziey caa wypowied bya w jzyku kaszubskim. Wizytacja zakoczya si w Urzdzie Miasta Kocierzyna, gdzie gocinnie parlamentarzystw podejmowali reprezentanci wadzy samorzdowej. Przez cay czas pobytu w Kocierzynie czonkom komisji towarzyszy burmistrz tego miasta Zdzisaw Czucha. Po owocnych spotkaniach z bogatym zasobem wiedzy o Kaszubach parlamentarzyci powrcili do Warszawy. Dzikuj za uwag.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Owiadczenie wygosi pan pose Jan Warzecha, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jan Warzecha:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Nim przystpi do wygoszenia dzisiejszego owiadczenia, pragn poinformowa Wysok Izb, e marszaek Jerzy Wenderlich nie wyrazi zgody na zoenie go do protokou dzisiejszego posiedzenia, argumentujc to w ten sposb, e nie chce bra odpowiedzialnoci za jego tre. Dziwi mnie to, poniewa ja go opracowaem i ja si pod nim podpisaem. Pragn w tym owiadczeniu ostrzec Wysok Izb i spoeczestwo polskie przed bardzo niepokojcym bytem politycznym, ktry za milczcym przyzwoleniem rzdu i partii premiera Donalda Tuska organizuje si i ronie w si na terenie Grnego lska. W sejmiku woj. lskiego rzdzi Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ruch Autonomii lska. Na mocy porozumienia koalicyjnego dokonano wyboru Jerzego Gorzelika, lidera RA, na czonka zarzdu wojewdztwa. Jest to niebezpieczny proceder, poniewa Ruch Autonomii lska dy jawnie do przeksztacenia Rzeczypospolitej Polskiej w pastwo regionalne, z regionalnym parlamentem, rzdem i premierem. Wedug jego zaoe Skarb lski zastpiby urzdy skarbowe. Wikszo zgromadzonych rodkw nansowych pozostawaaby w regionie, a jedynie niewielka ich cz byaby przekazywana do budetu centralnego. Jako potwierdzenie zagroenia, ktre moe stworzy Ruch Autonomii lska, niech posuy ostatni wyrok sdu, o ktrym doniosy w ostatnich dniach media. Byy przywdca SLD nie musi przeprasza Ruchu Autonomii lska za sugestie, e dy on do oderwania lska od Polski. W rod 13 czerwca 2012 r. Sd Okrgowy w Warszawie nieprawomocnie oddali pozew ruchu

264 Pose Jan Warzecha

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

wobec niego. Sd uzna, e RA postuluje powstanie rwnolegej pastwowoci lska w ramach pastwa polskiego. W wyborach samorzdowych w 2010 r. RA uzyska w skali wojewdztwa ponad 122 tys. gosw. Najlepszy wynik zanotowa w okrgach: chrzanowskim 17,5%, katowickim 16%, rybnickim 14,6%. W wyborach do Rady Powiatu Rybnickiego zdoby najwicej, bo a 25,6% gosw. Jeden z czonkw tej organizacji ogosi, e celem dziaania ruchu jest autonomiczne wojewdztwo grnolskie w ramach Polskiej Rzeczypospolitej Regionw, a w programie wyborczym ruchu bya deklaracja: Nasz start w wyborach samorzdowych na szczeblu wojewdzkim podporzdkowany jest strategii Autonomia 2020 zakadajcej przeksztacenie Rzeczypospolitej Polskiej w cigu 10 lat w pastwo regionalne. Lider RA publicznie stwierdzi: Jestem lzakiem, nie Polakiem. Niczego Polsce nie przyrzekaem, wic jej nie zdradziem i nie czuj si zobowizany do lojalnoci wobec tego pastwa. Niebezpieczne s rwnie dalsze plany ruchu. S nimi denia do utworzenia w Polsce Ligi Regionw. Referenda maj doprowadzi do zmiany konstytucji i wejcia w ycie w 2020 r. Statutu Organicznego Wojewdztwa lskiego, ktry miaby okreli zasady jego autonomii. Niedawno koalicja PO i RA zaja si kwesti nadania jzykowi lskiemu statusu jzyka regionalnego. Wag tej ostatniej inicjatywy podkrelaj sowa posa Platformy Marka Plury, ktry stwierdzi: Mimo pozytywnych dziaa organizacji pozarzdowych pielgnujcych jzyk lski, nasza mowa ulega szybkiej deformacji pod wpywem jzyka polskiego. Nastpne niepokojce dziaania id w kierunku umieszczenia dwujzycznych tablic informacyjnych, a take prowadzenia obrad samorzdu w jzyku lskim oraz wprowadzenia na wniosek rodzicw nauczania jzyka lskiego w szkoach. Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Dlaczego rzdzcy aktualnie krajem nie dostrzegaj w tych wszystkich dziaaniach zagroe dla integralnoci terytorialnej pastwa? Czesi okazali si dalekowzroczni i bardziej czujni. Tam ruch separatystw nie otrzyma adnego wsparcia ani ze strony czeskiej prawicy, ani lewicy, co doprowadzio do marginalizacji separatystw morawskich. U nas jest inaczej. Poprzez wsprzdzenie w Sejmiku Wojewdztwa lskiego Platformy i PSL z Ruchem Autonomii lska partie te jednoznacznie go legitymizuj. Na zakoczenie chciabym postawi pytanie. Dokd zmierzasz, Platformo, majc w drugim czonie wyraz Obywatelska, wraz ze swoim koalicjantem PSL? Koledzy posowie z PO i PSL, nie udawajcie, e problemu nie ma. Kiedy otrzniecie si i bdziecie zdolni do reeksji? Oby nie byo za pno. Dedykuj wam, kolegom posom z Platformy i PSL, sowa Jana Kochanowskiego: Cieszy mi ten rym: Polak mdr

po szkodzie;/ Lecz jeli prawda i z tego nas zbodzie,/ Now przypowie Polak sobie kupi,/ e i przed szkod, i po szkodzie gupi. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Jzef Lassota, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

Pose Jzef Lassota:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Owiadczenie w zwizku z brutaln akcj biaoruskich sub porzdkowych przeciwko Polakom w Grodnie. W niniejszym owiadczeniu wyraam swj zdecydowany sprzeciw w zwizku z brutalnym traktowaniem Polakw na Biaorusi. W dniu 1 czerwca tego roku Zwizek Polakw na Biaorusi, nieuznawany przez wadze biaoruskie, zorganizowa w Grodnie pikiet przeciwko wprowadzeniu do szkoy polskiej w tym miecie klas rosyjskojzycznych. Rzecznik MSZ Marcin Bosacki przypomnia, e szkoa powstaa w 1995 r. z funduszy polskiego rzdu i zgodnie z umow z rzdem biaoruskim miay w niej by tylko klasy polskojzyczne. Wadze owiatowe w Grodnie uzasadniaj potrzeb przeniesienia klas rosyjskojzycznych do polskiej szkoy znacznym wzrostem liczby klas w szkole nr 27, ktre ju nie mieszcz si we wasnym budynku. W szkole polskiej w Grodnie uczy si 383 dzieci. Rosyjskojzycznych klas nie mona w szkole pomieci bez zgody waciciela budynku, czyli nieuznawanego przez wadze w Misku Zwizku Polakw na Biaorusi, ktry jeszcze nie podj decyzji w tej sprawie. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Biaorusi w maju wystosowaa do biaoruskiego MSZ not z pytaniem o zamiary dotyczce polskiej szkoy w Grodnie. Przed rozpoczciem pikiety oraz w jej trakcie zatrzymano cznie 20 osb, wrd ktrych byo dwoje wiceprezesw zwizku, Mieczysaw Jakiewicz i Renata Dziemiaczuk, oraz dwch dziaaczy zwizkowych, Igor Bancer oraz Edward Dmuchowski, ktry nie bra udziau w pikiecie, ale, jak twierdzi w wywiadzie radiowym, przechodzc obok by naocznym wiadkiem aresztowania Igora Bancera. Pikieta zostaa rozbita przez milicj. Jak przekaza wczeniej dziaacz zwizku Andrzej Poczobut, organizatorzy zoyli 4 wnioski o zgod na pikiet, ale wszystkie zostay odrzucone. Renata Dziemiaczuk zostaa skazana na grzywn w wysokoci 5 mln rubli, tj. ok. 2070 z, Edward Dmuchowski na grzywn w wysokoci 4 mln rubli, tj. ponad 1600 z, Igor Bancer jeszcze tego samego dnia zosta skazany na 13 dni aresztu. Jestemy gboko zaniepokojeni brutaln akcj biaoruskich sub porzdkowych przeciwko Pola-

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

265

Pose Jzef Lassota kom powiedzia rzecznik MSZ Marcin Bosacki. Zapowiedzia, e o caej sprawie polska strona bdzie rozmawiaa z biaorusk dyplomacj. Tak brutalne dziaania wobec Polakw wiadcz o tym, e nie mog oni czu, e posiadaj peni praw na Biaorusi, i s kolejnym dowodem na to, e z prawami czowieka na Biaorusi jest niedobrze zaznaczy rzecznik MSZ. Jednoczenie zaapelowa do wadz biaoruskich o wypuszczenie wszystkich zatrzymanych oraz o to, by w sprawie szkoy w Grodnie strona biaoruska dotrzymaa podpisanych umw. Panie Marszaku! Trybuna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest waciwym miejscem na upomnienie si o los Polakw na Biaorusi. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj panu posowi. Owiadczenie wygosi pan pose Marian Cyco, Platforma Obywatelska. Prosz bardzo, panie pole.

Pose Marian Cyco:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Owiadczenie w sprawie wykorzystania odnawialnych rde energii w Maopolsce i w gminach uzdrowiskowych. Od roku 2005 dziaa w Polsce system wspierania produkcji energii wytwarzanej z odnawialnych rde. Dziki temu kierunkowi dziaa wypracowano instrumenty wspierania systemowego i nansowego inwestycji zwizanych z energi odnawialn. Warto si dzi zastanowi nad tym, jak efektywnie wspiera take samorzdy, ktre wci mog korzysta ze wsparcia nansowego ze rodkw unijnych w ramach regionalnych programw operacyjnych. Donansowanie mog uzyska projekty zwizane z budow jednostek wykorzystujcych wszystkie znane rodzaje energii odnawialnej. W programach tych rodzaje wdraanych przedsiwzi OZE wynikaj najczciej z indywidualnej specyki i uwarunkowa poszczeglnych regionalnych programw operacyjnych. Regiony stosuj procedury konkursowe w wyanianiu donansowania na poszczeglne projekty. Inicjatyw, ktr warto rozway, jest pomys stworzenia take programu pilotaowego, ktry mgby obj 39 gmin uzdrowiskowych w Polsce. Program ten byby spjny w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej. Naleaoby rozway wprowadzenie do wspomnianych gmin dziaa zmierzajcych do efektywniejszego wykorzystania kolektorw sonecznych, opracowania lokalnych planw eksploatacji wd termalnych, uytkowania baterii fotowol-

tanicznych, wprowadzenia oszczdnociowego programu owietlenia ulicznego itp. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowane jest opracowaniem takiego programu, ktry okreliby wysoko donansowania dla gmin z uwzgldnieniem licznych form ochrony przyrody w tyche gminach, takich jak obszar Natura 2000, parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty, ale rwnie obszary strefy ochrony uzdrowiskowej czy stref sanitarnych wok odwiertw z wod lecznicz. Gminy uzdrowiskowe znajdujce si w Maopolsce s ju dzisiaj gotowe do podjcia i realizacji programw promujcych OZE. Wedug wylicze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych koszt realizacji takiego programu w zakresie wspierania korzystania z OZE dla 39 gmin uzdrowiskowych w cyklu 3-letnim oscylowaby wok kwoty 200300 mln z. Podsumowujc, naley zauway, e planowane na najblisze lata dziaania w zakresie OZE oraz realizacji dyrektywy 2009/28/WE o promocji energii z odnawialnych rde energii d do mocnego wspierania wszelkich inicjatyw majcych na celu efektywne wykorzystanie ju istniejcych rde oraz wspierania nowych inwestycji majcych za zadanie denie do produkcji odnawialnej. Trzeba wykorzysta obecny czas na liczne konsultacje, merytoryczne dyskusje i sympozja z gminami, samorzdami wojewdztw i innymi podmiotami, aby w perspektywie roku, moe dwch lat zbudowa takie programy i formy wsparcia, ktre skutecznie wykorzystaj potencja, dowiadczenie i nowatorskie pomysy w obszarze odnawialnych rde energii. Dzikuje bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Bardzo dzikuj, panie pole. Jako ostatni owiadczenie poselskie wygosi pan pose Lucjan Marek Pietrzczyk, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Lucjan Marek Pietrzczyk:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Dzisiaj chciabym wygosi owiadczenie, w ktrym mimo jego krtkiej z natury formy znajdzie si wiele klimatw, tak charakterystycznych dla owiadcze wygaszanych w Wysokiej Izbie. Bdzie o wspaniaych ludziach, ich wspaniaych czynach, wspaniaych uczuciach, uczuciach, jakie moemy ywi wobec siebie, mieszkajc i yjc w naszych maych ojczyznach. Wszystko zdarzyo si 27 maja br. w miecie i gminie Daleszyce, w moim jake umiowanym wojewdztwie witokrzyskim. W tym dniu pani Ania Oszczepalska zorganizowaa festyn. Dlaczego mwi i podkrelam: pani Ania, za chwil bdzie jasne. Powiecie:

266

16. posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca 2012 r.


Owiadczenia poselskie

Pose Lucjan Marek Pietrzczyk festyn jak festyn, takich zapewne w naszych owiadczeniach wiele, ale ten wanie nie by taki, jakich wiele. Ten by zorganizowany dla maego Juliana, ktry wanie skoczy 19 miesicy. Niestety od 3. miesica ycia choruje na siatkwczaka, nowotwr zoliwy siatkwki oczu, ma posta obuoczn. Niestety chemioterapia nie przyniosa skutkw i co miesic trzeba walczy z nawrotami choroby. Julek ju nie widzi na jedno oko, a jedynym ratunkiem na ocalenie wzroku jest leczenie w Londynie, ktre kosztuje a 150 tys. z. Jeli dodam, e may Julian w grudniu ub.r. straci w wypadku tat, to z pozoru pogodny nastrj z pocztku tego owiadczenia nie bdzie ju taki. Ale mimo wszystko chciabym w nim przekaza jak najpozytywniejsze emocje, a to dlatego, e mieszkacy jake bliskiej mi gminy i miasta Daleszyce wyczarowali dla Julka to, co powinno by zawsze najwaniejsze niezwyke pokady dobra, a wszystkiemu przewodzia wspomniana przeze mnie pani Ania. Poinformuj Wysok Izb, e wszyscy fantastyczni uczestnicy festynu zebrali w jego trakcie 50 tys. z, ktre mamie Julka pani Judycie Pirczyk przekaza ju burmistrz Daleszyc pan Wojciech Furmanek. I z tego miejsca chciabym powiedzie pani Judycie: pani Judyto, pani spokj, pani niesamowita pogoda ducha i wiara w dobre zakoczenie choroby syna s czym imponujcym, czym niezwykym, tak jak niezwyky by festyn dla Julka. W trakcie festynu licytowane byo naprawd z wielkim zapaem wiele przedmiotw, w tym rkawice, koszulki, piki podarowane przez zwizanego

z naszym regionem reprezentacyjnego bramkarza Jerzego Dudka. By te motyw zwizany z odbywajcym si wanie Euro: nasza duma i chluba Robert Lewandowski podarowa na licytacj swoje buty, w ktrych zdobywa tegoroczne mistrzostwo Niemiec. Wylicytowane zostay one przez dwch konkurentw na sum 3900 z i wspkonkurenci, przekazujc licytowane sumy, solidarnie podzielili si butami, nie kcc si, ktry ma wzi lewego, a ktry prawego. W tym momencie chciabym te powiedzie dobre sowo o naszym przyjacielu z aw sejmowych, panu pole Cezarym Kucharskim, ktry te buty, e tak powiem, zorganizowa, sam osobicie je dostarczy, nie zwaajc na wszelakie problemy, gwnie czasowe i odlegociowe. Cezary, jeste naprawd dobrym, wspaniaym czowiekiem, wielkie dziki. I ycz Robertowi Lewandowskiemu przy najbliszej okazji, eby mg si cieszy ju niedugo tytuem mistrza Europy. I powiedz, e w Daleszycach, w okolicach Kielc, ma wielu fanw, w tym jednego najwikszego maego Juliana. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Panowie posowie, na tym zakoczylimy owiadczenia poselskie*). Zarzdzam przerw w posiedzeniu do jutra, tj. 15 czerwca 2012 r., do godz. 9. Dzikuj. *) Teksty wystpie niewygoszonych w zaczniku nr 1.

(Przerwa w posiedzeniu o godz. 21 min 47)

Zacznik nr 1

Teksty wystpie niewygoszonych

Owiadczenia poselskie Pose Jerzy Borkowski (Klub Poselski Ruch Palikota) Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Dzisiaj zadaem pytania w sprawach biecych, na ktre dostaem wymijajc odpowied. Ostatnie zdarzenia na kolei dowodz tego, e pan minister Sawomir Nowak nie panuje nad sytuacj. Nie sdz, e to jest tylko i wycznie wina pana ministra Nowaka. Za zaistniay stan rzeczy odpowiada koalicja rzdzca przez ostatnie lata, a wic PO i PSL. Ostatnio doszo do katastrofy pod Szczekocinami, ktra wydarzya si 3 marca br., oraz serii kolizji kolejowych: 23 maja w stolicy doszo do czoowego zderzenia dwch pocigw pasaerskich relacji Warszawa Ciechanw, gdzie pocig osobowy najecha na pocig towarowy poruszajcy si po tym samym torze, 27 maja dwa pocigi zderzyy si na stacji kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim (maszynista zlekceway sygna stj), 28 maja pocig ELF relacji Czstochowa Gliwice nie zatrzyma si na kocowej stacji i przejecha j o 75 m, po czym cofn si po pasaerw (prawdopodobnie zawiody hamulce), 29 maja w Zebrzydowicach wykoleiy si trzy cysterny. W wietle tych wydarze wychodz na jaw bardzo powane naduycia, z podejrzeniem o niegospodarno i z dystrybucj nansow w PKP PLK SA. Wiadomo, e ministerstwo powinno monitorowa i sprawowa nadzr nad biurami kontroli i audytu dziaajcymi w spkach PKP oraz rozlicza Zarzd PKP PLK SA. W zwizku z informacjami prasowymi redaktora Mateusza Cielaka z tygodnika NIE nasuwa si pytanie, czy zarzd spki mg doprowadzi do powanych naduy nansowych, dokonanych na szkod spki. Chodzi m.in. o zakup oprogramowania z rmy Microsoft w trybie umowy Enterprise na kwot 31,6 mln z. Przewidywaa ona m.in. zakup 3-letnich licencji uprawniajcych do korzystania z oprogramowania do 6 tys. komputerw. Przewaajca wikszo z tych komputerw ma przestarzay system operacyjny Windows XP, z ktrym nie wsppracuj programy pakietu Enterprise. Osoba podejmujca decyzj o zakupie tego oprogramowania nie wiedziaa o tym lub nie chciaa wiedzie, a zakupiony ww. system Enterprise, ktry kosztowa ponad 30 mln z, ley niewykorzystany, co wicej, za pto-

ra roku koczy si licencja na jego uywanie (uchwaa nr 243/2010 z 7 czerwca 2010 r.). Kolejnym dowodem braku nadzoru i nonszalancji jest ogoszenie w kwietniu 2012 r. przez Polskie Linie Kolejowe otwartego przetargu na pomys wykorzystania programu Enterprise. Wpyna jedna oferta spki z odzi (na przygotowanie oferty byo siedem dni), ktra automatycznie zlecia podwykonawstwo rmie Microsoft. Warto zamwienia wynosi 1138 tys. z. Mamy sytuacj, w ktrej podejmuje si niewaciwe decyzje. Czy nie lepszym rozwizaniem byoby przeznaczenie tych olbrzymich i beztrosko marnotrawionych pienidzy na szkolenia dla pracownikw PKP oraz popraw bezpieczestwa na kolei, tak aby w przyszoci wyeliminowa ryzyko kolizji? Bardzo wan rzecz jest rwnie zapewnienie bezpieczestwa kraju w kontekcie zmory wspczesnego wiata, jak jest terroryzm. W zwizku z tym pytam, kto zezwoli na ujawnienie tajemnicy na temat dziaania dwch kluczowych dla sprawnego zarzdzania ruchem pocigw systemw informatycznych chodzi o system wspomagania dyurnego ruchu (SWDR) i system ewidencji pracy eksploatacyjnej (SEPE). Tajemnice te ujawniono w marcu 2012 r. w zwizku z ogoszeniem przetargu. SEPE udostpnia online dane o pracy przewozowej, ewidencj trudnoci eksploatacyjnych wpywajcych na ruch pocigw, raportowanie obcienia linii, opnie i ich przyczyn oraz autoryzacj przejazdw pocigw. Przecie te wszystkie dane, ktre znalazy si w Internecie, daj wielkie moliwoci, jeli chodzi o rozpracowanie naszych kolei przez wspomniane grone grupy terrorystyczne. Strach pomyle, co moe si wydarzy, gdy zabierze si za to nawet rednio rozgarnity informatyk czy haker i bdzie chcia zrobi z tego uytek. Od 27 kwietnia 2012 r. obowizki prezesa Zarzdu PKP PLK SA peni pan Remigiusz Paszkiewicz. Na podstawie otrzymanych od pana redaktora Cielaka informacji o moliwych nieprawidowociach w zarzdzaniu majtkiem spki, mimo e w marcu 2011 r. zakoczy si audyt z zakresu oceny dziaalnoci audytu wewntrznego PKP PLK SA, ktry nie wykaza nieprawidowoci i uchybie, pan prezes Paszkiewicz dnia 17 maja br. zleci przeprowadzenie kontroli w zakresie zamwie PKP PLK SA. W dziedzinie usug i rozwiza informatycznych zadaem dzisiaj pytanie, ktre powtrz: Na jakim etapie jest

268 kontrola i czy s ju jej wstpne wyniki? Pytam, poniewa wiele innych wtkw niegospodarnoci pojawia si w najwikszej spce kolejowej PKP PLK SA. Dzikuj. Pose Jzef Rojek (Klub Parlamentarny Solidarna Polska) W ostatnim czasie w naszej subie zdrowia wprowadzono szereg bardzo absurdalnych i niebezpiecznych przepisw. Oto gar przykadw. Kilka tygodni temu media szeroko rozpisyway si o mczynie o wzrocie 182 cm, ktry cierpic na chorob Leniowskiego-Crohna, nie dostanie w szpitalu skutecznego leku, jeeli way wicej ni 60 kg. Wszystko dlatego, e w takim wypadku resort zdrowia uzalenia podanie skutecznego lekarstwa od wskanika masy ciaa pacjenta, ktry w tym wypadku nie moe przekroczy 18. Paradoks polega na tym, e tych pacjentw standardowo leczy si lekami sterydowymi, po ktrych przybieraj na wadze. W zwizku z tym do rzadko speniaj ministerialne wymagania. W rezultacie tych zapisw NFZ nie musi paci za leki sytuacja pacjenta zapewne ju funduszu nie interesuje. W konsekwencji tak skonstruowanych przepisw niektre szpitale maj zakontraktowane pienidze na leki, ktrych nie mog uy do leczenia swoich pacjentw. Jak twierdzi prof. Leszek Paradowski z Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocawiu, po kontroli NFZ szpital dosta kar 300 tys. z za to, e nie trzyma si przepisw i leczy pacjentw, ktrzy np. za duo wayli. Ten problem nie dotyczy bynajmniej tylko chorych na chorob Leniowskiego-Crohna. Podobne absurdy wystpuj w wielu programach terapeutycznych. Na przykad w leczeniu szpiczaka zabrania si podawania lekw chorym z niewydolnoci nerek. Tymczasem, jak mwi konsultant ds. hematologii prof. Wiesaw Jdrzejczak, nie ma adnych przeciwwskaza zwizanych ze stosowaniem lekw przez pacjentw z niewydolnoci nerek, a urzdnicy po prostu trzymaj si starych przepisw. Dodam tylko, e szpital, w ktrym pracuje prof. Wiesaw Jdrzejczak, musia zapaci 900 tys. z kary za to, e podano lek pacjentowi, u ktrego poziom pytek we krwi wynosi 49 tys., podczas gdy ministerstwo ustalio, e minimum to 50 tys. Podobnych przykadw mona poda jeszcze bardzo wiele. Wszystkie te przepisy wygldaj tak, jakby skonstruowano je po to, by zaoszczdzi pienidze, niestety kosztem pacjentw. Od czasu do czasu przypominam politykom i dziaaczom PO ich haso wyborcze sprzed lat: By yo si lepiej. Wszystkim, ktre dzi ju niechtnie powtarzaj. Dlatego tym bardziej chciabym rzdowi i politykom tej partii uwiadomi, e w naszym kraju s tysice ciko chorych ludzi, ktrzy wcale nie marz o tym, eby y lepiej, a zaley im tylko i wycznie na tym, eby po prostu y. W adnym demokratycznym pastwie adna wadza nie ma prawa im tej nadziei odbiera. Pose Andrzej Szlachta (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo) Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W ramach owiadczenia poselskiego chc zapyta pana ministra zdrowia o sytuacj nansow szpitali powiatowych. Zgodnie z przyjt po burzliwej debacie ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej dopuszcza si mechanizm przeksztacania szpitali publicznych w spki prawa handlowego. Trudna sytuacja nansowa samorzdw powiatowych spowoduje, e w pierwszej kolejnoci przeksztaceniom zostan poddane szpitale powiatowe, ktre prowadzc swoj dziaalno, przynosz straty. Z dokumentu Ministerstwa Zdrowia Informacja o przeksztaceniach wasnociowych w sektorze zdrowia, przeprowadzonych decyzj j.s.t. w latach 19992010 wynika, e wanie w powiatach przeksztacono najwicej szpitali konkretnie 72. W wojewdztwach przeksztacono 20 szpitali, w miastach 18, a w gminach 4. W prasie regionalnej na Podkarpaciu pojawiy si ostatnio wypowiedzi samorzdowcw na temat bardzo duego zaduenia szpitali powiatowych w Kronie, Tarnobrzegu, Przeworsku, Strzyowie i Mielcu. W zwizku z tym prosz pana ministra o ocen sytuacji nansowej szpitali powiatowych w Polsce. Jak wedug pana wyglda sytuacja nansowa szpitali powiatowych na Podkarpaciu? Jakie wyjcie, w obecnej sytuacji budetowej powiatw, widzi pan minister dla tych szpitali? Czy jedyn realn przyszoci tych szpitali jest przeksztacenie ich w spki prawa handlowego, a nastpnie prywatyzacja?

TOCZONO Z POLECENIA MARSZAKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


KANCELARIA SEJMU: redakcja i skad Sekretariat Posiedze Sejmu, druk Wydawnictwo Sejmowe. Nakad 41 egz. PL ISSN 0867-2768. Cena 8,60 z + 5% VAT