APAKAH HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN?

Ada 2 jenis zakat iaitu: Zakat Fitrah Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. [lagi..] Zakat Harta Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut: Zakat Emas dan Perak Zakat Perniagaan Zakat Binatang Ternakan Zakat Pertanian Zakat Wang Zakat Ma'adin, Kunuz dan Rikaz * Zakat Saham Zakat Pendapatan *** Ma'adin Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut. Kunuz Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun). Rikaz Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful