You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ 3 i 10 VI 2012

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

Biuro Parafialne w okresie wakacyjnym czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am - 2:00pm w soboty 10:00am - 12:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

UROCZYSTO TRJCY WITEJ


Idcie i nauczajcie wszystkie narody... Bg - Komunia Osb - Ojciec, Syn i Duch wity. Tajemnica TrjJedynego Boga, Boga Ktry si udziela, Boga, Ktry jest jednoci Trzech Osb, Boga, Ktrego poj nie sposb... I c powiedzie o tej Tajemnicy, o najgbszej istocie Boga samego, Ktry jest Komuni Osb, i Wsplnot, i Obdarowywaniem? (...) C powiedzie o Niewypowiedzianym? I kade sowo za mae, i caa teologia ze wszystkimi jej traktatami nieudolna i ... niezdolna, aby wyrazi tajemnic Boga, Ktry jest Mioci Miosiern, Boga, Ktry jest Komuni ... Miosn Komuni Osb. A my? W Nim yjemy, poruszamy si i jestemy" (Dz 17:28). O tyle tylko, o ile umiemy miowa, o ile umiemy by z Nim w Komunii. "To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem". (Jn 15:12) Bg, Ktry jest Mioci i Komuni Osb daje nam jedno jedyne przykazanie, abymy si wzajemnie miowali, tak, jak On nas umiowa. I to jest objawienie si najgbszej natury Boga. Bg stwarzajc czowieka na swj obraz i podobiestwo sam mwi o sobie i swojej naturze. Czy my zdajemy sobie z tego spraw, czy to do nas dociera? Czy potrafimy zgbi sercem (bo nie rozumem) t Tajemnic Komunii Trzech Osb? Czowiek to chyba przeczuwa, szukajc przez cae ycie z tak wielkim powiceniem i uporem owej jednoci, osb... i tsknic za czym, za kim, za Kim, kto byby w stanie go wypeni, zaspokoi t najgbsz tsknot za jednoci. Tego Boga wiatu objawia yciem i mioci, Tego Boga gosi i Tego Boga wyznawa ... oto do czego zostae powoany chrzecijaninie.

UROCZYSTO NAJWITSZEGO CIAA I KRWI CHRYSTUSA


Bierzcie i jedzcie, to jest Ciao moje ... Bg sam siebie da na pokarm ... Ta niezwyka prawda jest wanie dzisiaj czczona w procesjach Eucharystycznych. Ale jest to nie tylko prawda o Boej

Mioci, ale take prawda o Kociele, bo jak mwi (...) Papie Jan Pawe II: "Koci yje dziki Eucharystii". A Sobr Watykaski II okrela Eucharysti jako, "rdo i zarazem szczyt caego ycia chrzecijaskiego" (Lumen Gentium 11). Ju tylko te dwa krciutkie teksty wystarcz jako podstawa do dzisiejszej refleksji. Chrystus - Bg daje si w Eucharystii jako Pokarm dla swojego ludu, dla zaoonego przez siebie Kocioa. A Koci rzeczywicie z Niej czerpie swoje ycie, w Niej funduje swj sens i swoje istnienie, w Niej znajduje swoj peni. I to nie tylko w sensie i wymiarze liturgicznym. Eucharystia to wzr niedocigniony Mioci Boga do czowieka, to rdo chrzecijaskiego ycia, to wzr mioci czowieka do czowieka i czowieka do Boga. Jeli ycie Kocioa, ycie chrzecijanina nie bdzie "z Eucharystii", to nie bdzie to ycie, ale wegetacja. Wszystkie dziea Kocioa, caa Jego misyjna i duszpasterska dziaalno, wszystkie dziaania chrzecijanina, cae jego ycie w Eucharystii musz znajdywa swoje zakorzenienie i wzr. W Eucharystii, ktra jest Mioci udzielajc si cakowicie... Bg sam siebie da na pokarm... Bg, Ktry mwi: "Bierzcie i jedzcie... bierzcie i pijcie..." - to nie pene patosu i puste sowa, to nie pikny zwrot retoryczny, to nie poezja. To rzeczywisto Boga, Ktry si daje, Boga, Ktry szuka stale drogi do czowieka, tak dalece, e sam siebie oddaje na pokarm, aby z czowiekiem si zjednoczy, aby czowieka do siebie doprowadzi. To Bg, Ktry wydaje swoje Ciao w rce czowieka na krzyu, Ktry przelewa swoj Krew z mioci ku czowiekowi. Jeli Koci ma y, jeli chrzecijanin ma y... to tylko z Eucharystii!!! I dlatego nie bez znaczenia mwimy o Eucharystii take jako o Komunii. Komunii Boga z czowiekiem i komunii ludzi midzy sob. Jake gbokie s to myli, jake wiele nios w sobie praktycznych, codziennych skutkw i wskazwek? I nie moe to by tylko odniesione do ycia liturgicznego, ale musi mie wyraz w caym chrzecijaskim yciu, w caym yciu Kocioa i we wszystkich jego dziaaniach. ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


WTOREK - 12 CZERWCA SOBOTA - 2 CZERWCA 9:00 Za parafian 9:00 W int. Aleksandra w 12 rocz. urodzin - crka z rodzin - Mary Papcun RODA - 13 CZERWCA 9:00 + Cecylia Wawrzyniak CZWARTEK - 14 CZERWCA 9:00 + Irena Zalewska - Ana Terry Ropolewski PITEK - 15 CZERWCA 7:00 Dzik. za opiek i bog. Najw. Serc Jezusa i Maryi 7:00 O Boe bog. i opiek Matki Boej dla Olgii z ok. urodzin 7:00 + Antoni i Maria Borowcw - rodz. Stefaniszyn SOBOTA - 16 CZERWCA 9:00 + Bronisaw - brat z rodzin 4:00 + Chester Ulman - rodzina 5:30 Dzik. z prob o Boe bog. dla Marty i Tomasza w 2 rocz. lubu i bogosawiestwo dla dzieci NAJW. CIAA I KRWI CHRYSTUSA - 17 CZERWCA 8:00 + Katarzyna Gust - crka 9:30 Za yjcych i zmarych ojcw 11:15 + Wodzimierz Kowalczyk oraz z rodz. Kowalczykw 1:00 O Boe b. dla Heleny Wojnar w ok. 80 ur. - crka z mem 1:00 Za yjcych i zmarych ojcw 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Czesaw Dziura w 10 r. m., Stanisaw, Lesaw i Grayna 1:00 + Bronisaw Kulpa - dzieci 1:00 + Zygmunt Niemyjski - dzieci 7:00 + Jan i Maria Duniec - crka z rodzin Sobota/ Niedziela - 9/10 czerwca 4:00 - Olga Oko 5:30 - Frank Dmuchowski 8:00 - Justyna Sobotka, Weronika Kraska 9:30 - Maria Grot, Lucyna Malarz, Stanisaw Dobrzyski 11:15 - Krystyna Szymczakowski, Dorota Gutowska 1:00 - Mariola Vanderest, Jzef Sroka, Renata Lisiak 7:00 - Agnieszka Bryczkowska Sobota/ Niedziela - 16/17 czerwca 4:00 - Celina Basta 5:30 - Valerian Nita 8:00 - Iwona i Jakub Jdrzejczak 9:30 - Eugenia Czaja, Weronika Kraska, Boena Dulemba 11:15 - Absolwenci 1:00 - Stasia i Jzef Ledziski, Jzefa Hoowiska 7:00 - Maria Mikho - m z crk

9:00 + Stanisaw Strzakowski 4:00 + Janina i Eugeniusz leszyski 5:30 + Richard Bird

UROCZYSTO TRJCY WITEJ - 3 CZERWCA 8:00 O Boe b. dla ks. Antoniego Brooksa 9:30 + Kazimierz Godlewski - rodzina - crka 11:15 + Kazimiera i Czesaw Pru 1:00 W int. czonkw Koa ywego Raca 1:00 Za Ann Sawoko i Lucasa Martiniego z ok. lubu 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O Boe bog. dla Sawomira Kulpy z ok. urodzin - mama 1:00 + Antoni Jaboski w 1 rocz. mierci 1:00 + Marianna Cepiska 1:00 + Wadysawa, Wadysaw, Janina, Eugeniusz, Jan, Janina, Bronisaw Krzystanek, Janusz, Tadeusz Kwiatkowski, Jzef Kuro, Zofia Krawczyk 1:00 + Za dusze czycowe 1:00 + Stefan Mittag 1:00 + Czesaw i Danuta Stadnik i Janus Jakuszewski NIE MA MSZY W. O GODZ. 7:00pm PONIEDZIAEK - 4 CZERWCA 9:00 O Boe bog. dla siostry Agnieszki w dniu urodzin 9:00 + Leonard Plaza WTOREK - 5 CZERWCA 9:00 + Leonard Plaza - Helena Bikowska z rodz. - ona

RODA - 6 CZERWCA 9:00 Za parafian 9:00 + Wanda Musiaowska z ok. urodzin - dzieci i wnuki

LEKTORZY

PIERWSZY CZWARTEK - 7 CZERWCA 9:00 + Bronisaw Kulpa - Helena Bikowska z rodzin 7:00 Za ks. Wojciecha Tkaczyka o potrzebne aski w 1 rocz. wice - przyjaciele PITEK - 8 CZERWCA 7:00 + Ryszard Kraszewski 7:00 + Antoni Jaboski i Wacaw Cyrta SOBOTA - 9 CZERWCA 9:00 + Zbigniew Kozina - mama Irena 4:00 + Krystyna Kretowicz w 7 rocz. mierci - crka z rodzin 5:30 + Nina Kowalska w dniu im., +Janina Bicz - Magda i Stasiu NAJW. CIAA I KRWI CHRYSTUSA - 10 CZERWCA 8:00 Dzik. bagalna w 10 rocz. lubu Jolanty i Dawida - rodzice 9:30 + Franciszek i Anna Jastrzbscy - crka 11:15 O Boe bog. dla s. Magorzaty Tomalki w dniu imienin 1:00 W int. czonkw Koa ywego Raca 1:00 O Boe bog. na nowej drodze ycia dla Ani i ukasza Paszek 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Elbieta Andrzejczak w 12 r. mierci i Ryszard Kabicki w 30 dniu po mierci 7:00 + Kazimierz Godlewski - crka Teresa z rodz. PONIEDZIAEK - 11 CZERWCA 9:00 O bog. dla Elbiety i dzikczynna w 30 rocz. urodzin - siostra - Koo Grali

KOLEKTORZY
Sobota/ Niedziela9/10 czerwca 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - E. Filip, Z. Sznitka 9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, A. Popawski 11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Put, J. Rakowiecki 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski Sobota/ Niedziela16/17 czerwca 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - J. Chryczyk, J. Wolski 9:30 - A. opatowski, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko 11:15 - M. Przydzia, J. Put, J. Rakowiecki, J. Sokoowski 1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


we wtorek, 5 czerwca wity Bonifacy, biskup i mczennik, niestrudzony aposto Germanii. Promy go, by umacnia wiar naszych zachodnich ssiadw; w pitek, 8 czerwca wita Jadwiga Krlowa, szczeglnie wraliwa na los ubogich, odnowicielka Akademii Krakowskiej; w czwartek, 21 czerwca wity Alojzy Gonzaga, jezuita, oddany caym sercem posudze chorym. Polecajmy mu w modlitwie ludzi chorych i cierpicych.

W tym tygodniu patronuj nam:

WAKACYJNE ZMIANY Od 21 maja do 14 wrzenia Msze wite od poniedziaku do czwartku odprawiane bd o godz. 9:00 rano, w pitek wieczorna Msza w. o godz. 7:00. W soboty i niedziele Msze w. bez zmian. Biuro parafialne w okresie wakacyjnym bdzie czynne od poniedziaku do pitku od 10:00 rano do 2:00 po poudniu, w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie. OBZ HARCERSKI W BIAOWIEY Hufiec "Kresy" zaprasza chopcw na obz od 8 do 21 lipca. Informacje: 248-563-9735. Dla dziewczt od 7 do 15 lat hufiec harcerek Ziemia Rodzinna zaprasza na obz od 22 lipca do 4 sierpnia. Informacje: druhna Kasia Mrukowicz 586-817-2409 II SPOTKANIE MODZIEY POLONIJNEJ Spotkanie odbdzie si w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. Koszt uczestnictwa 600 z. Zgoszenia prosz przesya na adres: smpmorasko2012@wp.pl do 15 czerwca. WAKACJE DLA MODZIEY Siostry Misjonarki zapraszaj modzie od 13 do 18 lat na Wakacje z Bogiem, od 24 czerwca do 1 lipca w Marianville, MI. Informacje i zgoszenia: s. Dorota 773-704 2267. POMOC W SPRAWACH EMIGRACYJNYCH Spotkanie w sprawie pomocy prawnej przy otrzymaniu amerykanskiego obywatelstwa PO POLSKU odbdzie si 10 czerwca o godz. 11:00 am. Do spotkania dojdzie wyacznie po uprzedniej rejestracji. Zgoszenia przyjmuje Bogusaw Kozakiewicz tel: 248-396-1370. Wszystkie porady podczas tego spotkania bd bezpatne!!! KAWIARENKA W czasie wakacji prosimy wszystkie grupy o wybr jednej niedzieli i zapisanie si w grafik, ktry umieszczony jest na tablicy w holu kocioa. Dochd z wakacyjnej kawiarenki zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora. KOLEKTA DIECEZJALNA Ofiary na CSA mona skada w kopertach, ktre wyoone s z tyu kocioa. Omielamy si prosi kad rodzin o zoenie $50 na ten cel. Do tej pory zebrano $11,926.00 co stanowi 23% nalenej sumy. Bg zapa! Chcemy rwnie uaktualni dane naszych parafian. Prosimy, aby kada rodzina wypenia formularz uaktualnienia swoich danych. W ten sposb zweryfikujemy dokadn list parafian, oraz bdziemy posiada aktualne adresy, nr telefonw i e-maile. Formularze s w holu NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa, Roberta i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

YCZENIA URODZINOWE W poniedziaek 4 czerwca swoje urodziny obchodzi bdzie s. Agnieszka Jach. Siostrze skadamy najserdeczniejsze yczenia: bogosawiestwa Boego oraz opiek Matki Najwitszej. Za Siostr Jubilatk zostanie odprawiona Msza w. w poniedziaek o godz. 9:00 rano. UROCZYSTO BOEGO CIAA W niedziel 10 czerwca po Mszy w. o godz. 1:00 pm wyruszy procesja do czterech otarzy. Prosimy o przygotowanie otarzy nastpujce grupy: I otarz M i n i s t r a n c i , II otarz Dunajec, III otarz ZHP, IV otarz Grupa Modlitewna. Dzieci Pierwszokomunijne prosimy o przyjcie w strojach, dziewczynki do sypania kwiatkw, chopcy do niesienia symboli eucharystycznych, pozostae grupy parafialne o przyjcie w strojach galowych. NARODZENIE W. JANA CHRZCICIELA W niedziel, 24 czerwca, obchodzi bdziemy uroczysto narodzenia witego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym witym oprcz Matki Boej, ktrego narodzenie wspomina si w liturgii Kocioa. Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza. MSZA WITA DLA ABSOLWENTW Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w tym roku kocz nauk w High School, College lub na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel 17 czerwca o godz. 11:15 am. ZAPISY NA KATECHEZ 2012/13 Zapisu na lekcje religii mona dokonywa w biurze parafialnym. Koszt zapisu we wrzeniu bdzie droszy. ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC Zesp Pieni i Taca Dunajec ogasza zapisy na 2012-2013 rok do grup tanecznych: Dunajec, May Dunajec, Mireczki. Wicej informacji - Tomasz Kielar, tel. 313-333-4469. NABOESTWA CZERWCOWE W miesicu czerwcu, powiconym Sercu Pana Jezusa, zapraszamy na naboestwa od poniedziaku do soboty, 20 minut przed kad Msz w. PIESZA PIELGRZYMKA Rozpoczynamy zapisy w biurze parafialnym na piesz pielgrzymk w dniach 25 i 26 sierpnia. Wyruszymy z

Ofiary niedzielne z 27 maja: Ofiary z kopert: $4,723.00 Ofiary bez kopert: $963.00 CSA: $5,015.00 Donacja na remont kocioa: $200.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.
kocioa.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Alicja Malik Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od 21 maja do 14 wrzenia od poniedziaku do czwartku oraz w soboty - o godz. 9:00 AM; w pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od 21 maja do 14 wrzenia: w pitki od 6:00- 7:00 PM Pierwsze Pitki miesica od 5:00 PM do 7:00 PM od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 AM Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 PM Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 PM w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne