You are on page 1of 6

ACRiFRGROND

\

\,
igenlijk wil hij er liever niets meer over kwijt. Want zeg nou zelf, de actie is toch geslaagd? Paul Nouwen (70), nog eventjes bestuursvoorzitter nenkort Nationale weet Euracollecte van de binop te heffen Stichting (SNE), zucht. Hij strubbelincollecte "Iedereen

ook wel dat er interne in Nederland.

gen zijn geweest ooit gehouden

bij de grootste

komt met de kritiek dat we zulke hoge kosten hebben gemaakt, maar lijkt te vergeten hebben Nouwen dat we wal ruim 13 rniljoen eura opgehaald. resideert 13 rniljoen eura! Dat in het Rotterdamse NautaDutilh. en

is nooit eerder vertoond." pand van advocatenkantoor ter verschillende

Van hieruit voert de oud-ANWB-voorzitcommissariaten bestuursfuncties. gezicht tenlandse van deze muntjes Sommige onbezoldigd, club die bij de euroverzamelde. Hij was

zoals bij de SNE. Hij was in 2002 het omwisseling ruim 500 ton binnen- en bui-

het ook die een maand voordat de collecte begon de SNE-directeuren Haeften huis financieel "De heren stuurde, wegens Raymond van (53) naar die "ontoelaatbaar (51) en Jaap Zeekant handelen",

Eurocollecte-directeur
Jaap Zeekant.

een beslissing

de rechtbank

begin dit jaar goedkeurde. zijn in de kostenbeheersing klinkt het afgemeten

tekortgeschoten," topman.

uit de mond van de voormalige ANWBVeel meer wil hij er niet over zaak van de bent in een van kwijt. Maar dat hij ze de deur heeft gewezen, vindt hij de normaalste wereld. "Als je comrnissaris

bedrijf let je ook op het functioneren het management. het goede doel."

Ik zat daar niet om een

directie in het zadel te houden, maar voor Met die missie in het achterhoofd speelde Nouwen bekend mooi weer werd wat toen vorige maand de inzamelingsactie eura is op-

had opgeleverd. getoucheerde gegaan wanbeleid voorzitter. tenlandse geld."

Dat bijna de helft van de 13,1 miljoen komt niet door het stelt de

aan kosten,

van de directie of chaos bij de onvermijdelijk, "Het sorteren banken van de munten naar de buiveel

SNE, maar was

en biljetten en het transport

kost nu eenmaal

Toch lijkt menselijk debet

falen wel degelijk uitkomst.

aan de teleurstellende

Wie de interne stukken van de SNE leest en met betrokken miscommunicatie neer. Een "crisissituatie" die is ontstaan door "onrechtmatig handelen" zo en "nalatigheid" , oordeelde die er in de nasleep van de de rechter partijen spreekt, stuit op een geur van wederzijds wantrouwen, en financieel getrai-

-ironisch genoeg-

een gedragscode

voor

beschikken vanwege

zakgeld, want er moet "wordat deze middelen uitgegeven," beheer te puur ook daadzo is te voeren" . dat slechts van de colopgevoerd. zal wor-

de branche is ontwikkeld. Toch zijn er oak mens en die vraagtekens zetten bij de mooie curricula van de

den voorkomen

hun beschikbaarheid

werkelijk worden strak financieel

Waar Esther Jacobs haar actie hield tegen een kostenpercentage van 4%, komen Zeekant en Van Haeften uit op 46%
heren. Een bestuurder bij meerdere die in het verleden instellin"Bij de fondsenwervende zich af hoe het met jarenlanNederland er gemaakt. had bij aangen werkte en beide mannen kent, meent dat ze zijn weggepromoveerd. Brandwonden Stichting zaten ze met Zee-

lezen in de Blauwdruk,

"het is zaak een

Tevens geldt als voorwaarde een kwart van de opbrengst lecte als kosten kan worden dat het uiteindelijk den.

Niemand kan op dat moment bevroeden 46 procent

actie aan te pas moest komen. Achteraf vraagt iedereen kan dat de twee managers ge ervaring zo'n in charitatief van puinhoop

O

m de inzamelingsactie geven, worden

wat cachet te aangetrokzitten ~ en de presi-

hotshots

ken. In het comite van aanbeveling oud-minister Erica Terpstra

hebben

kant in hun maag. Toen hij tijdens ziekte van de directeur diens plaats innam, is er van alles gebeurd diezelfde Haeften moeite dat niet kon." Volgens had Raymond zijn hoofd van am boven bestuurder Paul Nouwen, het gezicht van de club die 500 ton muntjes verzamelde.

Iedereen die weet hoe je lucratief met een collectebus moet rammelen, vang van de actie nog het volste vertrouwen in het managend instellingen duo. Met het fiat collecterende van de grote Nederlandse ten aan de klus begonnen.

water te houden bij de Kankerbestrijding. "Het verbaast me niets dat een van de achDat het zijn boeven. mens en van Stichting Collectenplan teraf heeft gezegd: zijn het namelijk oak. " "Het klopt dat Jaap heeft vervangen Brandwonden kwam, heb mij drie maanden directeur van de nou in de zomer van 1998," "Toen ik teruggezegd:

waren Zeekant en Van Haef-

lennium twintig

H

et

idee

voor

de

inzamelingsactie van de zijn

wordt aan het eind van het vorige milgeboren in de schoot een club waarin instellingen

Stichting Collectenplan, collecterende

zegt Hans van Nassau, Stichting.

verenigd (Astma Fonds, Rode Kruis, Jantje Beton etc.). Ze willen in 2002 hun slag slaan bij de omwisseling van de gulden in de euro, want er zal naar verwachting heel wat geld blijven liggen. In de zogenaamde Blauwdruk wordt opgesteld, die voor de collecte is te lezen dat de actie voor goede van

ik inderdaad

Jaap, ik had het anders gedaan. Maar als hij echt fout had gezeten, was hij niet tot 2001 bij ons in dienst gebleven." Wat geacht er oak in het verleden heeft gespeeld, Ze zoeken zichzelf het duo wordt capabel genoeg te bestieren. het bestuur bij

am de Eurocollecte

"een unieke kans biedt om het imago van de huis-aan-huis-collectes Vanaf het begin hebben doelen in Nederland verder te verhogen". Raymond Haeften en Jaap Zeekant een belangrijke rol. Zij buigen zich over de logistiek, financiering en verdeling van het geld. Beiden hebben een indrukwekkende staat van dienst en volop ervaring met fondsenwerving en collectes. Zeekant werkte eerder bij de Nederlandse Brandwonden was verbonden organisatie oprichters Hartstichting Van en de Haeften Stichtinq,

elkaar voor de SNE en laten via een door hen Stichting Ideele (SIA) als direcVan Haefze opgerichte Activiteiten

teur benoemen. zaakjes bedingen goed

ten en Zeekant hebben hun geregeld: een gezamenlijke fee van 570 .000

management project.

euro voor de loop van het De kosten voor SNE worden gefinancierd met een lening van 10 miljoen gulden door zakenbank Dat is geen MeesPierson. vrijelijk te
I I

aan de ontwikkelingsBeiden zijn medeGenoot-

Simavi en de Nederlandse van het Nederlands

Kankerbestrijding.

schap van Fondsenwervers,

van waaruit

Nieuvve

Revu 32

61

ACHTERGROND
~ dent-commissaris Nederlandse zoekt Munt, van Han de Koninklijke Ook het met Jijke kelactie ten. Als de gelegenheidselkaar al fysiek gebeurt stelt en dat partners spreken, tes, idee:op Coins for Esther geld ophain zo publiciteit. Ze Kleiterp. neemt zich voor de wingrotendeels vanuit efC voort te zet-

SNE de samenwerking

NOC"NSF en de serviceclubs Rotary). In een later stadium Nouwen benoemd. gestaan sPierson. als voorzitter

(Lions en de wordt Paul bestuur Erik van bij Meevan

De ex-ANWB'er wordt terzijde door penningmeester

der Merwe, in die tijd werkzaam

veelal in dure hotelsuiJacobs. Erik van benieuwd -moeizamezaken. TijInmiddels Nouwen der naar gang de van zijn ook Paul

Al snel blijkt dat er een andere club is met min of meer hetzelfde Care (CfC), opgericht veense len met winkels. door de Amstel-

Merwe

managementconsultant behulp De twee van

Jacobs. Zij wil het overtollige partijen

collectebussen

dens een van die vergadersessies kelen spuwt Nouwen Merwe haal Jaap De inzamelcampagne werd opgeluisterd door minister van Financien Gerrit Zalm en een model in een jurk gemaakt van munten. en m'n en in het Van Jacobs Van hele al der veren der Valk-hotel in Breuhaar gal. "Toen hebben

zoeken elkaar 2001 verzaen de

op en besluiten

in april 2001 om samen te Daarna zul-

werken. Het plan is om in september met de CfC-actie te beginnen. melbakken tweede serveerd leete. Hoewel moment de twee partijen vanaf plaatsen len de service clubs vanaf oktober bij banken

helft van januari 2002 wordt gerevoor de mega-huis-aan-huis-coldat

aangehoord

Raymond beter met

opgedragen

me samen te werken." Vanaf dat moment zien iedere gaat Merwe twee weken, stelt hen

bijna dagelijks stroef. het over toen

contact tussen

hebben, SNE en niet niets op papier vastgelegd. Toen penzei 'als er we er Raymond dat deal de partners maar Jacobs. steeds maar veel ningmeester Van der Merwe reageerde Jacobs beter

verloopt de samenwerking CfC meteen waren Jacobs. vanaf "Pas enthousiast verschillende concludeert partners ben. "Jaap eerste ons,"

elkaar der

en Raymond moment zegt Esther van de

het

niet, vroeg

niets op papier staat, toch mee stoppen?' gebeten: afspraken mee'."

dan kunnen

"Van

om de financiele verantwoording, daar kwamen ze niet mee op de in augustus. Het Dat blijkt ook uit de notulen zegt dat het behoefte heeft om

bestuurders

'Ja, maar daar zijn nu eenmaal vermoedt

fondsen Jacobs

erop aandrongen, dat haar gespreksheb-

proppen." bestuur

kwam er schot in de zaak." Maar al snel een heel andere benadering

het duo een voor Bruijs lucratieve gaan. De oprichtster haar partners informatie houden van CfC klaagt vaak niet reageren

van een bijeenkomst

had gesloten die hoe dan ook moest doorook dat op ver-

de financiele gang van zaken op de voet te volgen. "Dat is tot nu toe niet mogelijk gebleken." Hoe verstoord de verhoudingen zijn, wordt duidelijk op 23 november 2001, een kleine twee maanden voor het begin van de collecte. Dan schrijven Van Haeften en Zeekant een explosieve brief aan financieIe man Van der Merwe. De twee directeuren willen het contract werkrelatie beschadigd," met CfC ontbinernstig Nouden. Dat wi! Van der Merwe niet. "Onze met jou is hierdoor klinkt het venijnig. Ze noeen voorzitter

"Ons doel was om zoveel mogelijk gratis en we hebmet sponsoring. het allemaal

geld in te zamelen zonder kosten te maken. Bij CfC werkte iedereen ben Jaap alles gefinancierd en Raymond

zoeken van haar kant, dat haar essentiele over de voortgang wordt ontom en dat Zeekant en Van Haeften verzinnen

gingen

betaald doen. Ze had den bijvoorbeeld een callcenter ingehuurd dat zesenhalve den vroeg. geld. meest per Ik had Ze lieten gulhet de terdeal had met gesprek

gelegenheidsargumenten

zelf voor niets gerefancy collec-

schrikkelijke wereld, men gunt elkaar het licht in de ogen niet'
haar kwijt te raken. In wederzijdse

'Fondsenwervinq is een ver-

men Van der Merwe wen "onprofessioneel". e-

tebussenmaken,

wijl ik een heel goedkope een bedrijf in Zwanenburg."

Het leidt ertoe dat Paul Nouwen van der Merwe aftreden. meer te maken hebben stelt stuurt ook zijn zetel waarin in

en Erik

mails schieten de partijen op elkaar in. Na veel gesteggel over en weer concludeert Jacobs op 9 juli 2001 in een mail aan SNE dat "tot onze spijt geen inhoud is gegeven aan de samenwerking". rammelt Volgens voorJacobs komt SNE niet over de brug met de logistieke en schenden de heren Zeekant over gezamen-

Ze willen niets

Waar Jacobs zich vooral aan ergert, is de afspraak die Van Haeften en Zeekant hebben gemaakt met het Amsterdamse reclamebureau sen kwamen Fons Bruijs Communicaen duur. Die mensteeds met z'n drieen naar

met Van Haeften en

en Zeekant. De rest van het SNE-bestuur ter beschikking op 6 december "een een brief aan de crisis" "debet" verkeert, en ..apert

ties. "Slecht, langzaam een bespreking

directeuren melingsactie waaraan

ze stelt dat de inza-

a

vrijwilligers, bereiding

raison van 150 gulden

de directie

per uur, per persoon. En er was helemaal

en Van Haeften afspraken

fout" is. Ze noemt

de brief aan de pen-

62

Nieuvve Revu 32

ningmeester "onzorgvuldig" .

"ongenuanceerd"

en als de door de een intewordt

per maand) en voor 24 uur doorverhuurd aan SNE (voor 27.846 gulden per maand). Dat heeft volgens de accountants "een mogelijk nadelig kostenverschil" het Deloitte & Touche-verslag voor SNE verklaart op van geen " Eind april werd Volkert Manger Cats ontHij slagen als directeur van de Hartstichting. had geweigerd akkoord te gaan met een salarisverlaging. se Hartstichting Het vond dat bestuur van de Nederlandzijn salaris (170.000 euro in 2003) meer overeen diende te komen met wat gangbaar is in de branche. Het zou moeten worden verlaagd tot 130.000 euro. Toen de rei naar buiten kwam, leidde dat tot veel Zeekant en Van der falen van de collecJacobs. Zij zou als "in het onrust onder de vrijwilligers van de Hartstichting: 5 tot 10 procent weigerde te collecteren tijdens de Hartweek in april. De rechter besloot begin deze maand dat het ontslag van Manger Cats onterecht was. "Twee jaar eerder ontstond commotie van

Er is een ontsnappingsclausule: directeuren accountants akkoord gaan met een onderzoek der krijgen ze een chaperonne, rim-projectmanager ten en Zeekant. die deels betaald uit de vergoeding gesommeerd kattebelletje

toch verder willen, moeten ze van Deloitte & Touche. Ver-

gehad van 125.000 gulden op jaarbasis. In Zeekant hierover: "Kijk, wij verdienen moet het echt zien als een uitbreiding onze zakelijke activiteiten. " De directeuren kwaad zien daar blijkbaar in. N a hun conge sturen ze een met aIle

het uitlenen van Van der Bijl aan SNE. Je

MEER FINANCIEEL GEKRAKEEL BIJ

aan Van Haefde heren te schrijhet kwaaie terug te worden")

Ook wordt

GOEDE DOELEN

een excuusbrief

ven. Dat doen ze. Ze nemen ("had niet geschreven en geven toe Nouwen hebben ingelicht. door de gebeurtenissen is gebracht." moeten

aan Van der Merwe

lange mail naar betrokkenen kritiek. Vooral Nouwen den, die met "schadelijke persberichten" naam" wij meerdere belang geleid enkele he eft beschadigd. keren-voor hebben betere

uit de bran-

che, waarin ze de vloer aanvegen

niet voldoende

moet het ontgelen schandelijke en goede "De knieval die en ten behoeve gemaakt echter leden verhouding in het niet met van

"Het spijt ons indien de actie in gevaar zijn

hun "integriteit

Het mag niet baten. Op 20 december de accountants ren moeten van Deloitte

& Touche reageren,

van het bestuur tot een

klaar met hun rapport. De twee directeuvoor 27 december maar omdat het bestuur de eerste conclusies zo ernstig vindt, wordt hen al meteen de tekeningsbevoegdheid cieel wordt de omdat . van DeloitTwee er later komst tussen ontbonden, ontzegd. Offimanagementovereener twijfel is gerezen

van de actie, dominant

heeft

optredende

het bestuur.

Dit is bijzonder bitter om te

moeten constateren." In het epistelleggen Merwe het dreigende te vooral bij Esther directeur gedrang" van de collecterende over Jacobs hebben "assantiale

SNE en SIA op 11 januari

"omtrent uw inzet en de juistheid van uw mededelingen"

van Coins for Care het belang instellingen hebben gebracht zaken". samenwerking door te liegen "De extreem met Esther dat no-

W

aar stuiten de speurders financieel zaken

te & Touche op? Het gaat vooral om beheer". worden

moeizame

"ondeugdelijk opzienbarende

en het crisismanagement

over de 18.000 euro per maand die Rolph Pagano opstreek als interim-manager per week). " Ook Vluchtelingenwer~ Nederl,\ ••J kreeg en Foster Parents (op basis van drie werkdagen

dig was voor zaken die daarbij misliepen, de directie zo veel energie en tijd gekost dat het in hoge mate ten koste is gegaan van de actie." Het biedt de verschoppelingen geen via soelaas. halen, de Ook een paging am achteraf hun gelijk te begin dit naast van hun de strandt

voor de rechter uitgetild.

Van Haeften en cadeautjes - 150.000 maar Voor

Zeekant hebben zander de vereiste goedkeuring voor 285.000 gulden gekocht insignes, voor de collectanten terwijl er

uiteindelijk

in 2002 een veeg uit de pan. Voorzitter

60.000 collectanten de directeuren ningmeester Dubieuzer naamde

zullen meedoen.

de rechter

PvdA-coryfee Harry van den Berg ontving een jaarsalaris van 30.000 euro voor twee werkdagen per week. De overige bestuursleden kregen de helft voor een werkdag per week. Na de kritiek maakte de vereniging een einde aan de regeling. Saillant detail: Jaap Zeekant schreef op 13 september 2002 in een brief in De Telegraaf: "Directie en medewerkers -volgens betaald; bestuursleden zonder eigenbelang, worden niet. Die kunnen er, hun

uitgaven boven een ton hadden de handtekening

de falenvan pen-

jaar. Wie het vonnis van rechter verweer gesneefde hopige eigen men. legt, ziet in de bestuurders om hun

Van der Merwe nodig. is het inhuren van een zogePeter van der Payroll

senior-manager,

verdediging

Bijl van het managementbureau door de SNE-directeuren van Stichting

Services BV (Van der Bijl zit ook in het opgerichte en is over Zending Genootschap directeur van Fondsenwervers

niet meer dan een wanpaging falen te verbloe-

Grenzen.) Van der Bijllaat via zijn woordvoerder weten is gebeurd, dat er "niets onoirbaars" opzetje waar belangenis. Zeekant Funds Etcemaar de deal met hem lijkt overduidelijk

D

e gevolgen zijn enorm. opgehaald

Want hoewel er 13,1

een commercieel verstrengeling

miljoen euro wordt

Nouwen vooral te danken aan de inzet van de serviceclubs met hun bankenactie- blijft de actie begrote steken opbrengst. op 53 procent van de En van die berg mun-

op toezien dat er goed

en Van Haeften hebben naast hun SIA ook nag samen de vennootschap per week ingehuurd tera. Die BV heeft Van der Bijl voor 40 uur (voor 20.846 gulden

wordt gewerkt. Maar als bestuursleden

eigen belangen gaan behartigen, gaat het mis. Want wie bewaakt dan nog het belang

ten met een gewicht van 500 ton moeten ~ van het goede doel en dat van de geversr

Nieuvve

Revu 32

63

ACHTERGRONO
....ook nog de kosten worden afgetrokken: 6 miljoen euro, heel wat meer dan de afgesproken 25 procent. Er zijn meerdere de lage oarzaken te geven voor Allereerst trokken eindscore. Een logistieke nachtmerrie Nederlandse waarvoor De Nouwen reageert Jacobs kortaf op de kritiek: kan die indruk weI Munt speciale sorteerappastelt Esther "Mevrouw

raten moest laten bouwen. Het kostte SNE 2,2 miljoen euro. Opnieuw Jacobs dat de directeuren fout hebben gemaakt. een essentiele

wekken, maar die brief van Coin Co klopt niet. lk heb de offerte gelezen. Ze waren te duur. Voor ons was de Munt het meest voordelig." Toch vreemd, want in het contract dat SNE in april 2001 sloot met CfC staat letterlijk dat SNE "zal meelopen met het contract" dat Jacobs sloot met Coin Co. Dan schiet Nouwen even uit zijn rol. "U moet mij niet verdacht maken! Ik zit hier niet voor de rechtbank. lk doe dit alles omwille van het goede doel. "

maar 60.000 vrijwilligers de collectebus uit de kast, terwijl er 200.000 nodig waren geweest. hier Onduidelijk is wie voor draagt, schuld

"Ik had de ellende

voorzien en zocht een oplossing. Daarbij

maar de directie had allaten weten door de interne crisis "geen tijd" te hebben voor de problemen. De cynische

Sommige goede doelen hadden zich vooraf al rijk gere,kend
stuitte ik op het Engelse bedrijf Coin Co. lk was de eerste die bij hen aanklopte en omdat ze de actie zagen zitten, boden ze me een goede deal. Ze hebben nominale euro's waarde van tegen me de in de muntjes je minder

reactie van Paul Nouwen: "Ja, geen handjes om een bus vast te houden, dan kan een kind uitrekenen dat ophaalt. " Daarnaast ging er 3,3 miljoen euro op aan kantoorkosten, zitter overigens wat de SNE-bestuursvoorniet buitenpropartioneel

Ongetwijfeld, maar sommige van die goede doelen hadden prognose zich op grond van de Overmoedig. van al rijk gerekend.

De Stichting Simavi (oud-werkgever begroting tranen, kende

Van Haeften) had al 461.000 euro op de staan, maar moest het uiteinNouwen. hebben De samenwerzich domweg "Bij mijn delijk doen met 120.000 euro. Krokodillenmeent fondsen

uitbetaald

een kostenper-

centage van 2 tot 8 procent. Ik heb Jaap en Raymond meerdere malen gezegd dat ze in die deal konden meelopen, maar ze wilden niet. Toen ze uiteindelijk toch bij Coin Co aanklopten, voor die vriendenprijs. te veel opdrachten kon het niet meer Het bedrijf had al Ais

acht. Maar volgens Esther Jacobs hebben Zeekant en Van Haeften weI degelijk met geld gesmeten; zij hield haar actie tegen van slechts 4 pro(Coins for Care een kostenpercentage cent van de opbrengst

schromelijk vergist toen ze de blauwdruk voor de EurocoIlecte maakten. aantreden prachtige plannen niet konden. " Zegt dat misplaatste positivisme iets over duo, de branche? Hoe kon het gewraakte heb ik direct gezien dat aile

verzamelde 3,5 miljoen euro), En dan zijn er ten slotte de tegenvaIlende kosten voor de verwerking van de munten.

binnengekregen."

bewijs overlegt ze een brief van de Britten waarin haar verhaal wardt bevestigd.

GEKNOEI EUROCOLLECTE
vriendjespolitiek, was vroeger den Stichting. waarbij problemen "Dat beleid zegt u? Nooit van gehoord. Ik weet weI dat Jaap en Raymond heel lang in de veronderstelling zijn geweest dat ze het gelijk aan hun kant hadden. Maar dat is een deceptie geworden. troon gevailen. " En dat terwijl de twee het door hen opgerichte SIA na de coilecte wilden gebruiken als platform voor een commercieel bureau om fondsenwervende te adviseren. grond zakenrelatie gekomen, weet Jan instellingen Krol, een "Dat is niet echt van de
II

BIJ DE

onder het tapijt worden misschien "Charitas

geveegd.

zo," zegt Hans is vanuit z'n

van Nassau, directeur van de Brandwonroots een klein wereldje. Maar juist Jaap Zeekant heeft er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om de branche te professionaliseren." Esther Jacobs: "De goede doelen krijgen nu de zwarte piet, maar er lopen daar nu eenmaal mens en rond die niet voldoen. En hen wordt de hand

Ze zijn van hun

In
II

boven het hoofd gehouden." ken bestuurder "Fondsenwerving

Een betrok-

die anoniem wil blijven: is een verschrikkelijke

van het duo die participeert

wereld, men gunt elkaar het licht in de ogen niet en duldt geen vreemde eenden Minister van Aartsen van Buitenlandse Zaken gaf het startschot voor de eurocollecte. in de bijt." Het vonnis van de rechter geeft slechts een gesteund door de Stichting Coilectenplan zijn vertesummier beeld. Betrokkenen die meer kunnen weten, verwijzen door naar woordvoerder Paul Nouwen. En die houdt zich op de vlakte, want hij is er immers "slechts voor het goede doel". Aileen Van Nassau, een goede bekende van Van Haeften en Zeekant en als directeur van de Brandwonden Stichting gelieerd aan de actie, wil weI praten. "Financieel wanwaarin aile grote organisaties

in de uitgeverij Funds van Jaap Zeekant. "Er is een scheiding gekomen tussen Van Haeften en Zeekant. Ze hebben jarenlang samen opgetrokken, ten. Terwijl maar dit soort situmaar positieve aties gaat je niet in de koude kleren zitze aIleen hadden. bedoelingen Ze zijn geofferd zijn er

door een paar grote ego's in het bestuur van SNE. AIleen de advocaten beter van geworden. "

genwoordigd,. zo lang z'n gang gaan? Wat opvalt, is dat maar een klein groepje de Nederlandse fondsen en hun belangenorganisaties bestuurt. Het lijkt een old boys

network, waarin het gevaar schuilt van

Vanwege hun vakantie wensten Raymond van Haeften en Jaap Zeekant niet op dit artikel te reageren •