OR/MR 03-10-2006 Aanwezig: Henk, Corina, Kees, Marije, Resi, Petra, Alphine en Jeanet. Afwezig: Frank.

Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom. Post doorgenomen : Er zijn geen mededelingen. Notulen van 11-07-2006 doorgenomen. Fotopuzzeltocht was geslaagd. Aanstaande donderdag wordt er een brandoefening gehouden op school. Henk heeft bij de Thijseschool nagevraagd waarom de OR daar een vereniging heeft opgericht. De belangrijkste redenen zijn: • - Mensen in de OR zijn niet meer persoonlijk aansprakelijk. • - De OR heeft nogal wat bezittingen binnen de school. Deze vallen niet onder de brandverzekering van de gemeente. OR heeft hiervoor dus een eigen verzekering afgesloten. • -De OR kan wel over hun eigen gelden beschikken; ook al zou ze er niet toe overgaan op te gaan in een vereniging. • -Voor ons als OR niet rendabel om te doen. Er zijn maar een paar bezittingen, zoals de geluidsinstallatie, digitale camera en straks een computer. 4. Geen punten vanuit het team. 5. GMR: Aantal stukken zijn nog niet binnen. Volgende zaken staan op de agenda: - Er wordt advies gevraagd over de begroting/exploitatie van de scholen. - Ontwikkelingen MT over zelfstandig worden van de scholen. - Nieuwe structuur GMR wordt besproken o.a. dat niet alle scholen meer hoeven deel te nemen aan de GMR. 6. Punten vanuit TOPO: School moet aan kwaliteitsbeleid gaan doen dat getoetst moet worden. Dit gaat door middel van toetsingkaarten. Elk jaar moet het team er twee kiezen die getoetst moeten worden. 7. Jaarvergadering: De voorlopige datum is 16 november. Alpine maakt een financieel verslag en roept de kascommissie bijeen voor de kascontrole. Notulen van vorig jaar zijn er al. Moeten er verkiezingen komen voor OR/MR? Frank even benaderen of hij in de MR wil blijven. Resi vraagt dit bij hem na. Discussie gevoerd of we wel of niet nog een jaarverslag gaan maken. We zien de zin er niet meer zo van in, omdat alles op de website is te vinden. Corine wil die avond een kleine voorlichting geven over de website van de Daalderschool. Corine vraagt Ecomare of hun die avond informatie willen geven over de lesprogramma’s die ze aanbieden aan scholen. 8. Planning feesten: • Sint Maarten valt dit jaar op zaterdag, wordt nu op vrijdagochtend op school gevierd. • Sinterklaas op dinsdagochtend 5 december, de kinderen zijn die middag vrij. • Kerst 21 december de ochtend, de kinderen zijn die middag en 22 december vrij. • Fancy Fair (thema cowboys) op 16 februari, kinderen zijn de middag vrij. 8. Rondvraag: Hoe is het met Elze? Ze is opnieuw geopereerd maar ook dat leverde niet het gewenste resultaat op. Voor de jaarvergadering wordt nog een kleine bijeenkomst gepland om deze vergadering voor te bereiden. Henk plant dit in en brengt iedereen via de mail op de hoogte. 1. 2. 3. • • •

Data om alvast te noteren: 16 november jaarvergadering

22 november OR/MR vergadering