SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROSEDUR KUALITI

PK 05
PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID

1
No. Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No. Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

1.

OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan untuk memastikan: 1.1 1.2 100 % hasil kerja murid disemak oleh guru. Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minima dua kali setahun.

2.

SKOP Prosedur ini digunakan oleh: 2.1 Semua guru untuk menyemak hasil kerja murid. 2.2 Pihak pentadbir untuk memantau penyemakan hasil kerja murid.

3.

RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti. 3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas berkaitan. 3.3 Standard Kualiti Pelajaran Malaysia.

4.

DEFINISI 4.1 Pentadbir : Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan / Ketua Bidang 4.2 KP / GMP : Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran 4.3 Penjaga Murid : Ibu bapa dan penjaga murid 4.4 BRM : Buku Rekod Mengajar 4.5 Hasil Kerja Murid: Tugasan yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid. 4.6 Latihan bertulis: Tugasan bertulis yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid. 4.7 Buku Latihan Murid: Buku tulis yang digunakan oleh murid untuk membuat latihan bertulis yang diberi guru sebagai peneguhan kefahaman murid.

2
No. Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No. Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

5.

TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TINDAKAN A PGB SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU Minit Mesyuarat Guru/ Perhimpunan Sekolah Buku Latihan Murid RUJUKAN

TANGGUNGJAWAB

5.1 Memaklumkan kepada semua guru mengenai semakan hasil kerja murid. 5.2 Hasil kerja murid yang betul ditanda √ dan yang tidak betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah 5.3 Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu. 5.4 Guru membimbing murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah 5.5 Memberitahu Masalah Hasil Kerja Murid (jika ada ) kepada ibu bapa / penjaga murid B PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR

GMP

Buku Latihan Murid Buku Latihan Murid Surat Makluman

Pentadbir

5.6 Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar dan diedarkan kepada semua guru. 5.7 Mengumpul buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan. 5.8 Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dalam tempoh lima ( 5 ) hari. 5.9 Buku latihan dipulangkan kepada murid selepas pengesahan pemantauan. 5.10 Mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran jika terdapat kelemahan dalam semakan hasil kerja murid. 5.11 Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja murid. 5.12 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, merujuk kepada PK 07 Tindakan Pembetulan,Pencegahan dan Penambahbaikan.

Jadual Pemantauan hasil kerja murid Takwim Buku latihan murid (PK 05 /1: Borang Pengesahan) Buku latihan murid Disahkan Pentadbir Buku latihan murid (PK 05/2: Laporan Perbincangan Semakan Hasil Kerja Murid) Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid

GMP

Pentadbir Pentadbir/GMP PGB/PK

KB / KP

3
No. Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No. Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

6.

REKOD KUALITI BIL. 1. 2. 3. JENIS REKOD Jadual Pemantauan Hasil Kerja Murid PK 05/1 Borang Pengesanan Semakan Hasil Kerja Murid PK 05/2 Laporan Perbincangan Semakan Hasil Kerja Murid TEMPOH 3 tahun 1 tahun 1 tahun LOKASI Pejabat sekolah Pejabat sekolah Pejabat sekolah

4
No. Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No. Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful