You are on page 1of 3

TIOUW.

com nieuwsbrief #18
13 juni 2005 www.tiouw.com

Waar komt het Enneagram vandaan?

Beste Joost,

Sommige mensen traceren het Enneagram terug op de Sufi’s, een mystieke
Islamitische stroming. De Sufi’s zijn enigszins bekend van hun wijze parabellen
vergelijkbaar met het Zen-Boedhisme. De leukste uit het Zen-Boedhisme vind ik:
“Wie is de meester die het gras groen maakt?”

Uit de Sufi traditie is er de volgende parabel. Een wijze sufimeester diende een
kalief die door tegenspoed verslagen werd door een andere kalief. Omdat de nieuwe
kalief ook alle vertrouwelingen van de oude kalief liet doden, verzocht de
sufimeester om een onderhoud. Daarin stelde de sufimeester dat de nieuwe kalief
voor dat zijn dood alleen maar tot teleurstelling zou leiden, omdat hij dood niet in
staat zou zijn het paard van de kalief te laten vliegen. En wilde de nieuwe kalief
dan geen vliegend paard. Daar had de kalief wel oren naar en dus werd afgesproken
dat de sufimeester een jaar de tijd zou hebben om het paard van de kalief te laten
vliegen.

Terug in zijn school vroeg een van zijn leerlingen of de sufimeester überhaupt wel
paarden kon laten vliegen, waarop de sufimeester antwoordde: “Op deze wijze leef
ik een jaar langer. In een jaar kan veel gebeuren. Misschien wordt ook deze kalief
binnen een jaar verslagen. Misschien kan ik ontsnappen of wat dan ook. En
bovendien, misschien lukt het me wel om dat paard te laten vliegen!”

Andere mensen refereren aan Gurdjief als bron van het Enneagram. Het wordt
echter allemaal weinig aangetoond. Wat dat betreft houd ik me vast aan de manier
waarop ik het geleerd heb, namelijk via de zogenaamde orale traditie. Binnen de
orale traditie wordt de kennis over het Enneagram mondeling overgedragen.

Dit werkt veel beter dan met behulp van boeken. Natuurlijk is het goed en
makkelijk om een boek te hebben om als naslagwerk te dienen om op die manier
een goed overzicht te krijgen van alle eigenschappen van elk type. Maar het
vaststellen van wie welk type is, is een proces dat alleen tot zekerheid en inzicht
leidt wanneer dat gebeurt tijdens een gesprek. Door te kijken en te luisteren hoe de
ander reageert, kun je tot zekere conclusies komen. Dit gesprek kan over het
Enneagram gaan en dan is het goed om de vragen uit het rapport over het
Enneagram (http://www.tiouw.com/ParticulierRapporten.php) te gebruiken. Of je
kijkt en luistert goed naar wat iemand zegt en hoe hij of zij reageert en je test of je
vermoedens bewaarheid worden.

De vroegste referentie naar het Enneagram dat hard op papier staat, is Ichazo.
Ichazo heeft in de jaren zeventig enkele seminars gehouden over het Enneagram in
Zuid-Amerika. Hoewel Ichazo van mening was dat het Enneagram vooral
mondeling door gegeven moest worden, heeft hij toch de psychiater Naranjo uit
Chili toestemming gegeven om over het Enneagram te publiceren. En daarmee is
het Enneagram langzaam maar zeker bekend geworden.

De reden dat Naranjo over het Enneagram mocht publiceren is dat hij als psychiater
gebruik maakte van Gestalttherapie, een van de voorlopers van NLP. Dat betekende
dat Naranjo daadwerkelijk wat deed met de kennis over je persoonlijkheid die je
met het Enneagram opdoet. Want dat is de grote vraag. Wat doe je met die kennis
als die eenmaal hebt opgedaan?
Uit een overvloed van wetenschappelijke studies naar de slechte resultaten van
reguliere psycho-therapie, is gebleken dat kennis van een probleem het probleem
niet oplost. Op papier klinkt het idee dat inzicht tot oplossingen leidt mooi, maar
helaas blijkt in de praktijk dat inzicht in het probleem niet helpt.

In plaats van te praten over vroeger en het verleden en te focussen op wat er
allemaal misgegaan is, blijkt het veel beter te werken om mensen nieuwe manieren
van gedrag te leren waarmee ze nu nare gevoelens kunnen stoppen en weer kunnen
focussen op wat goed gaat de komende tijd. Het mooie aan het verleden is juist dat
het voorbij is. Als er nare dingen gebeurd zijn vroeger, dan is het vooral zaak om
dat te laten rusten en niet alles weer te laten herbeleven. Met de NLP technieken
van vandaag de dag is dat ook niet meer nodig.

En juist hier helpt kennis van de persoonlijkheid. Wanneer je in staat bent om
mensen veranderingen te leren waardoor ze weten hoe ze zaken in hun leven beter
kunnen aanpassen, heeft het zin om te onderzoeken hoe de persoonlijkheid in elkaar
steekt. Zonder deze vervolgstap blijft het allemaal in het luchtledige hangen, of
erger nog gaat men op basis van beperkt zelfinzicht het negatieve gedrag extra
benadrukken en vaster zetten. Daarom is het goed om steeds bewust te zijn van de
vraag of iets je helpt om meer persoonlijke vrijheid te krijgen of juist niet. Ik zou
alleen het eerste doen en het laatste laten, want het universum is ook van jou. Ook
jij hebt recht op een volwaardig en gelukkig leven.

Omgaan met Anderen: het Enneagram en NLP

Een van de beste manier om de inzichten van het Enneagram te gebruiken is om dit
toe te passen in situaties waarin je met meerdere mensen bent en het belangrijk is
om bepaalde doelen te verwezenlijken. Meestal is dit een zakelijke omgeving, maar
ook in vriendenclubs of familie is het soms verstandig om soepel met elkaar om te
gaan.

Voor mensen die willen leren hoe ze makkelijk en soepel met andere mensen
kunnen omgaan, is er de workshop Omgaan met Anderen. In de workshop wordt
geleerd hoe je op basis van je kennis van het Enneagram andere mensen hun type
kunt herkennen en op welke manier je hen het beste kunt benaderen en beïnvloeden.
Daarnaast worden NLP technieken voor rapport en informatieverwerking geleerd
zodat je dubbel zo goed beslagen ten ijs komt. Niet alleen gewapend met kennis van
de persoonlijkheid en de gevolgen daarvan, maar ook technieken om mensen op een
positieve manier te beïnvloeden.

De workshop is op 25 juni in Amersfoort en duurt van 13.00 tot 17.00. De prijs is
74.95 en opgeven kun je doen op: http://www.tiouw.com/ParticulierDiensten3.php.

Voor de workshop is enige basiskennis van het Enneagram nodig. Deze kennis kun
je opdoen in de workshop Van Zelfkennis tot Zelfontplooiing van 18 juni. Ook in
Amersfoort. Wanneer je allebei de workshops doet geldt er een combinatie tarief
van 112.95. Opgeven doe je ook op: http://www.tiouw.com/ParticulierDiensten3.php

Alle deelnemers krijgen mijn uitgebreide basishandleiding waarin de belangrijkste
NLP technieken beschreven staan na afloop van de workshop thuisgestuurd. Deze
handleiding komt later dit jaar ook beschikbaar voor 14.95 via de website.

Met vriendelijke groet,
The Institute of Unconventional Wisdom
Joost van der Leij

P.S.

Omdat het kort dag is voor de workshop van a.s. zaterdag, zou het fijn zijn als je
naast het inschrijven op de site me ook een mail stuurt zodat ik een en ander nog
goed kan plannen qua aantallen.