You are on page 1of 3

TIOUW.

com nieuwsbrief #20
27 juni 2005 www.tiouw.com

Je brein als medicijn

Beste Joost,

De afgelopen tijd is het boek Je Brein Als Medicijn in de publiciteit geweest. Dit is
een van de eerste publicaties van een psychiater die aangeeft dat voor het verhelpen
van problemen zoals stress, burn-out, depressie of angsten ook hele andere
methodes werken dan regulier wordt toegepast. Steeds meer blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek dat de connecties die ons brein maakt tussen
herinneringen of ideeën over de toekomst en onze emotionele reacties op een snelle
en comfortabele manier verbroken kunnen worden.

Wat men echter niet wetenschappelijk kan aantonen is wat de invloed is van de
behandelaar. Juist omdat wetenschap probeert vast te stellen wat werkt bij iedereen.
Echter wanneer het gaat om mensen andere patronen aan te leren waardoor ze zich
beter gaan voelen, dan is de invloed van de behandelaar juist zo belangrijk. Hoe
beter hij of zij kan aangeven op welke manier negatieve gedachtes en emoties
gestopt kunnen worden, hoe sneller iemand de problemen achter zich laat.

Wat nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt is dat wanneer je de eigenschappen
waarmee de negatieve emotie in ons brein is gecodeerd veranderd, ons brein niet
meer in staat is om die emotie terug te halen. Dit is precies wat je doet met de
technieken zoals die staan beschreven in het rapport Hoe Angst en Onzekerheid te
Stoppen. Door op een andere manier om te gaan met wat je voelt, denkt en je
inbeeldt, stop je de nare gevoelens en kun je je weer goed voelen.

Middelen zoals Seroxat als antidepressiva of om angsten weg te drukken, werken
meestal niet goed omdat de link in ons brein niet verbroken wordt. Hoewel het
moeilijker wordt voor onze hersenen om het oude patroon in zijn vroegere
heftigheid te herleven, wordt tegelijkertijd ook tal van goede gevoelens naar de
achtergrond weggedrukt. Dat dit soort stoffen actief op het brein inwerken, blijkt
ook wel uit het feit dat bij 50% van de mensen met angststoornissen, deze
verdwijnen zodra men stopt met koffie drinken.

Door de technieken uit het rapport goed te leren, ben je in staat om de link tussen
gedachtes en negatieve emotie wel te stoppen. En tegelijkertijd van juist hetzelfde
mechanisme gebruik te maken om de momenten waarop je je goed voelde weer
terug te halen en te versterken.

Mocht je daar niet zelf goed uitkomen, dan is er de mogelijkheid om deel te nemen
aan een workshop, de uitgebreidere handleiding aan te schaffen of een privé NLP
behandeling te nemen.
Nieuwe data workshops

Op zaterdag 1 oktober 2005 geef ik weer de workshop Omgaan met Angst. De prijs
van deze workshop is 69,95. In deze workshop leer je:

- Hoe angst functioneert
- Acute angst of paniekgevoel te stoppen en je weer goed te voelen
- Verleden los te laten en te verwerken
- Stoppen met je druk maken over de toekomst

Op zaterdag 8 oktober 2005, vindt de workshop Zelfontplooiing plaats. De prijs van
deze workshop is 59,95. In deze workshop leer je:

- Je eigen Enneagramtype ontdekken
- Het vaststellen van iemand’s Enneagramtype door middel van een vraaggesprek
- De belangrijkste valkuilen van elk type
- NLP Technieken om deze valkuilen te vermijden

Op zaterdag 15 oktober 2005, vindt de workshop Omgaan met Anderen plaats. De
prijs van deze workshop is 79,95. In deze workshop leer je:

- Enneagramtype vast te stellen op basis van uiterlijke kenmerken, typisch gedrag en
opmerkingen
- NLP technieken voor het stellen van de juiste vragen
- NLP technieken voor het verkrijgen van rapport
- De beste strategieën voor het beïnvloeden van elk Enneagramtype

De workshops duren van 13.00 tot 17.00 en vinden plaats in de Observant in
Amersfoort. Elke deelnemer krijgt mijn NLP handleiding ter waarde van 14,95
gratis. Wanneer je je voor 15 augustus inschrijft krijg je een early bird korting van
10% op de prijs van de workshop. Wanneer je je voor meerdere workshops opgeeft
krijg je een combinatiekorting. Inschrijven doe je hier.

Met vriendelijke groet,
The Institute of Unconventional Wisdom

Joost van der Leij

P.S.

Ik speel met de gedachte om een uitgebreide Enneagram training op te zetten. Deze
gaat twee of drie dagen duren. Het idee is om van elk type iemand, die veel
meegemaakt heeft en wel bespraakt is, uit te nodigen. Vervolgens gaan wij hem of
haar dan langdurig ondervragen om in detail te leren hoe elk type in elkaar zit.
Hierover heb ik de volgende vragen:

- Lijkt je een dergelijke training leuk en interessant genoeg om daar eventueel aan
deel te nemen?
- Zou je liever twee of drie dagen willen trainen?
- Zou je er ook de NLP technieken die in de workshops gegeven worden bij willen
leren? (Dit houdt in dat het bijna zeker drie dagen wordt.)
- Wil je ’s avonds weer naar huis, of lijkt het je leuker om een en ander in een hotel
in een mooie omgeving te organiseren?

Als je zo vriendelijk zou willen zijn mij de antwoorden te mailen, dan ben ik je zeer
dankbaar.