You are on page 1of 3

TIOUW.

com nieuwsbrief #22
11 juli 2005 www.tiouw.com

Bewust en Onbewust

Beste Joost,

Over het onbewustzijn bestaat veel onduidelijkheid. En ook over het bewustzijn is
veel meer helderheid te bieden. Dit is belangrijk omdat het mijn visie is dat er niet
zo zeer iets mis is met mensen die problemen hebben met stress, angst of depressie
hebben, maar dat hun onbewustzijn simpel weg de verkeerde dingen geleerd heeft.

Het oudste en meest primitieve deel van onze hersenen bepaald onze vecht/vlucht
reactie op wat wij al dan niet bewust waarnemen. Waarneer er een situatie
waargenomen wordt die directe actie vereist volgens ons onbewustzijn, dan wordt
deze actie ook direct door dit deel van de hersenen aangestuurd. Tegelijkertijd
wordt het deel van ons hersenen waar ons bewustzijn huist, bestookt met storende
signalen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ons nadenken interfereert aan ons
handelen omdat hiermee onnodige vertraging in de reactie komt.

Dit is uitermate handig wanneer je in de oertijd met je knuppel rondloopt door het
oerwoud en opeens een beer tegenkomt. Als je op zo’n moment gaat nadenken wat
je nu eigenlijk wilt uit het leven, en of zo’n berenvel leuk voor de openhaard in je
grot zou staan of dat die tanden en klauwen er toch net iets te scherp uitzien, dan
ben je te laat met vechten of vluchten en wordt je opgegeten.

Misschien zijn er ooit wel mensen geweest die met deze manier met beren en andere
gevaren omgingen, maar dat soort mensen heeft het niet gered, en daarom zijn wij
van het soort die direct reageert op zintuiglijke input.

Nu is er echter een klein nadeel. Dat deel van ons brein dat direct reageert ziet geen
verschil tussen waarnemingen buiten ons en dingen die wij ons inbeelden. Daarom
reageert ons onbewustzijn hetzelfde op ingebeelde ellende als de ellende zelf.
Aangezien de meeste van ons meer ellende zich inbeelden dan meemaken,
veroorzaakt dit een hoop vervelende narigheid.

Te meer omdat dit geldt voor alle vijf de zintuigen. Alles wat wij over de wereld
leren, komt tot ons via de zintuigen. Hierdoor zijn alle patronen die ons brein
gebruikt om te herinneren, te plannen of wat dan ook, gecodeerd in termen van deze
zintuigen. Ellende kunnen wij ons dan ook niet alleen inbeelden, maar ook
overpeinzen, of aanvoelen. Zelfs bepaalde geuren of smaken kunnen een emotionele
reactie veroorzaken hoewel dat veel minder vaak voorkomt.

Wij hebben dan ook niet alleen een talig bewustzijn, maar ook een visueel
bewustzijn, en een gevoelsbewustzijn. Hierbij geldt dat de een zich hier meer van
bewust is dan een ander. Het is goed om bij jezelf te raden te gaan en er achter te
komen van welke zintuigen je het meest bewust bent, en van welke minder. Ga dan
de komende zomermaanden juist letten op die zintuiglijke gewaarwordingen waar je
minder van bewust bent. Meestal ligt de oorzaak van lang vastzittende problemen
op dat zintuiglijke vlak dat het minst bewust is.

In de NLP en NHR handleiding staan oefeningen om bewuster te worden van deze
verschillende zintuigen (De NLP handleiding kan nu ook met creditcard besteld
worden overigens). Op basis van het bewust worden van deze ervaringen, worden
zowel in de workshop Omgaan met Angst als in de privé NLP behandelingen de
patronen die de negativiteit in stand houden blootgelegd, gestopt en vervangen door
meer effectieve manieren om met deze emoties om te gaan.

Pas wanneer je bewust deze effectievere manieren van omgaan met je emoties goed
geleerd hebt, pas dan is het tijd voor het omgekeerde proces. Nu moeten de
effectievere methoden weer overgenomen worden door ons onbewustzijn waardoor
we automatisch op een gepaste manier reageren op wat er om ons heen gebeurt en
wat wij ons zelf in ons hoofd halen. Gelukkig zijn mensen echte leermachines. Ze
kunnen niet anders dan leren. En wanneer hen duidelijk gemaakt wordt wat beter
werkt, dan leert men dat razendsnel.

Met vriendelijke groet,
TIOUW.com BV

Joost van der Leij

P.S.

De volgende reactie op de workshops NLP & het Enneagram, wil ik je niet
onthouden.

"Ik vond het heerlijk, de work-shops.

Ik kwam als een nul en ging als een 8...

Dat was en wist ik natuurlijk al, maar toch, het bleek bij jou wel heel duidelijk. Je
hebt me echt heel veel geleerd. Tot mijn grote genoegen, werken je NLP oefeningen
goed. Al vind ik het nog steeds heel moeilijk om mijn woede-gevoelens op tijd in te
tomen. Dat lukt nog niet, maar ik werk gewoon door... Dat 's nachts werken met
mijn brein is een raadsel. Hoe kan mijn brein weten, dat mijn wekker op 03.00 uur
staat???????? Kijk ik stiekum op de klok, wanneer ik denk te slapen? Leg me dat
nog even uit als je wilt. Ik kan ook mijzelf wakker laten worden voor de wekker aan.
Heeeel bijzonder. Zelfs verdriet kan ik met jouw oefeningen prima beteugelen.
Gelukkig ben ik op veel fronten al een gezondere 8 als ik was, maar er valt nog een
hoop aan me bij te schaven. Een hele uitdaging.
Verder merk ik dat het me lukt om in veel situaties anderen, zichzelf te laten zoals ze
zijn, en om ze te respecteren. Valt niet altijd mee, want uiteindelijk ben ik toch de
norm :) nietwaar?

Kortom, Heel veel dank, en misschien tot schrijfs, ik heb nog een hoop plannen en
heb je misschien nog wel eens nodig.
Het was in elk geval leuk je te ontmoeten. Al vond ik je shirt wat minder. ;)"