ABERTO O PRAZO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS a) O prazo ordinario será do 18 de xuño ao 2 de xullo, ambos os dous incluídos.

------------------------------------------------------------b) O prazo extraordinario abranguerá desde o día 3 ao 12 de setembro, ambos os dous incluídos. ========================================
FORMACIÓN PROFESIONAL 2012/2013 Mapa dos centros educativos

● Mapa da oferta de FP no réxime ordinario ● Mapa da oferta modular no réxime das persoas adultas ● Mapa da oferta de FP a distancia ● Mapa da oferta de PCPI Para saber máis.

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA I.E.S. GARCÍA BARBÓN http//iesgarciabarbon.es

FAMILIA PROFESIONAL

CICLO FORMATIVO

HORAS

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

1.-CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS -----------------------------------------------------------2.-CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

2000 --------2000

INSTALACIÓN E MANTEMENTO

3.- CICLO MEDIO DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA E CONDUCCIÓN DE LIÑAS.

2000

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

4.- CICLO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

2000

SANIDADE

5.- CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

1400

Oferta formativa do IES García Barbón Para saber máis sobre a oferta de Formación Profesional en Galicia: http://edu.xunta.es/fp ---------------------------------------------------Blog de Orientación Guía de información académica e profesional http://orientacion.blogia.com