WALANG SUGAT Ni Severino Reyes

I. BUOD: Tulak ng bibig, kabig ng dibdib ang pag-ibig ni Julia kay Tenyong, taal na kulturang Pinay na kung tawagin ay hele hele bago quiere. [1] Pinapahirapan ng mga Frayle ang mga bilanggong Pilipino, na inakusahang mga filibusterismo o kaya ay myembro ng Mason. Lalo ang ama ni Tenyong na si Kapitan Inggo. Nilinlang ng mga Frayle ang mga dalaw ng mga bilanggo, sa pagkukunwaring nirerespeto nila ang karapatang pantao. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Namatay si Kapitan Inggo at di nakayanan ni (Ina) Putin ang nangyari at hinimatay. Nag-alsa ang mga kalalakihan. Sigaw ng patriotismo. Dahil ang inang bayang ay inaapi na nang tatlong daang taon. Sinugod ng mga Katipunero ang estacion ang Guiguinto. Ipinagkakayari ni (Ina) Julia ang anak niyang si Julia kay Miguel na anak ni Tadeo. Inutusan ni Julia si Lucas na ipagsabi kay Tenyong na ipinagkakayari na ng (Ina) Juana niya kay Miguel at naitakda na ang petsa ng kasal. Hindi lamang taumbayan ang may sentimyento sa mga kolonisador, kundi mga Paring Pilipino tulad ni Pari Teban. Inestorya ni Lucas kay Tenyong ang dalawang uri ng Pilipinong bumugbog sa kanya: ang taksil ng bayan, ang Makabebe (Macabebe Scouts) at ng mga Katipunero. Nalungkot si Tenyong nang nalaman ikakasal na si Julia. Kasama ang mga Katipunero, bumaba sila sa bayan. Nagkunwaring sugatan si Tenyong upang makasal kay Julia. Iyon nga ang nangyari, ikinasal sila. Sila rin sa huli. At hindi sugatan ang kanilang pag-iibigan.

II. REAKSYON:

1) Ang dulang ito ay isang comediane humaine.[2] 2) Hindi humiwalay sa punto ng romantisismo [3] ang dula dahil nalulugmok sa mga sumusunod: a) pangunguna ng tungkol sa pag-ibig – nina Julia at Tenyong - masasalamin pa nga ang impluwensya ni William Shakespeare[4] dahil mas gusto pang magpakamatay si Julia (Juliet din, di ba?) kaysa mapangasawa si Miguel at ang katagang Oh, abang buhay ano? di ka pa pumulas na tila hango sa O Death, where is thy sting?; b) pagsasalaysay ng walang katiyakang balangkas – dahil ang layunin ng dulang ito ay bigyan kasiyahan ang mga nanunood; c) pagiging sobrang sentimental – nina Julia at Tenyong, ang taumbayan, ang mga bilanggo lalo na ang ama ni Julia; d) puno ng pagpapakasakit at pagmamartir – ng ama ni Tenyong at mga kasama nitong bilanggo, ang ina ni Julia ay martir din, ang mga katipunero; e) pagbabalik sa kaayusan o pagpapanatili ng kaayusan – decorum[5]; f) pagiging didaktiko o mapangaral – pagpapaalala ng mga valyus ng buhay ngunit kadalasan naman ay di nasusunod; g) pagtakas sa katotohanan o “eskapismo” – upang hindi maramdaman ang kirot at hapdi ng

mga sugat ng inang Bayan; h) katolisismong bulag o panatisismo – ang irony nang dula dahil hindi lahat ng nagsasabi ng isa at dalawa ay nagbibilang; h) patriotismong hilaw – tayong taumbayan ang makabagong Lucas at nalilito at di malaman kung sino ang ang taksil ng bayan at ang bayani ng bayan dahil ang the Filipino is worth dying for [6] subalit tila mas mahalaga yung limang daan piso kung saan nakasulat ito; at i) kung anu-ano pang katangiang mailusyon lamang – hindi tayo nabubuhay sa ilusyon lamang kundi kanin at ulam. 3) Hindi ako sang-ayon na ang dulang ito ay isang monumentum aere perennius [7] dahil, ang horizons of expectation in literary interpretation ay di naganap sa dulang ito kundi inilarawan lamang (saglit) ang mga sugat ni Inang Bayan at hindi binigyan ng awtor na kaya niyang lunasan ang sakit o kahit mungkahi [8] man lamang nang mga dapat na gawin [9] at hindi naganap ang exitus acta probat. [10]

III. KATANONGAN 1) Ano ang ibig sabihin ng Walang Sugat? Ang pangkaraniwan (o, baga, laging) katapusan ng romantisismong Tagalog, “sila rin sa huli.” Hindi nasugatan ang kanilang dalisay na pag-iibigan. (Nakakitaan nga lamang ng paglilinlang.) 2) Ano ang nais ipabatid ng kuwento? Love conquers all? O, makapangyarihang pag-ibig, hahamakin ang lahat, makamtan ka lamang!11 3) Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tenyong, gagawin mo ba ang kanyang ginawa? Oo naman. Bakit? Dahil may karapatan ng bawat pag-ibig. Ano nga ba ang ginawa ni Tenyong? Ipinaglaban ang karapatan sa pag-ibig. Para saan? Para sa kanilang pag-iibigan ni Julia. Para kanino? Kay Julia.

====== TALASANGGUNIAN: 1) ang pagtitimbang muna ng damdamin bago sagutin ang manliligaw. 2) sentimental (to) comedy

3) Romantisismo, Estilong Pilipino Itinatak sa Nobelang Tagalog, ni Ruby Gamboa-Alcantara , (lektyur sa De La Salle University) http://www.panitikan.com.ph/criticism/romantisismo.htm 4) mula sa kanyang dulang Romeo and Juliet 5) ang redeeming quality ng bawat sinulat 6) mula kay Benigo “Ninoy” Aquino 7) immortal works of literature 8) “The rise of the novel is tied to objective changes in Philippine society…” mula kay Dr. Resil Mojares sa kanyang librong “The Origins and Rise of the Filipino Novel” na hinango ni Dr. ni Dr. Mario G. R. Rosal sa kanyang salaysay “The Iloco Short Story in the 1960’s and the Early 1970’s and the Theme of Alienation,” na nalathala sa St. Louis University Research Journal (Journal of the Graduate School of Arts and Sciences), SLU, Baguio City. 9) “I hope to find in (the social critics of his time such as Dreiser, Anderson, Lewis, Hemingway, Caldwell, and Steinbeck) a weapon strong enough to blast the walls that imprisoned the American soul. But merely describing the disease – they did not reveal any evidence that they know how to eradicate it…” ayon kay Susan Evangelista mula sa kanyang thesis na “My Education” ni Carlos Bulosan, na nalathala sa Ateneo de Manila University Press, 1985. 10) the event justifies the deed 11) hango mula sa isang tulang Tagalog 12) mababasa rin ang salaysay tungkol sa dulang ito

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful