You are on page 1of 3

Leesopdracht 5 – Journalistieke ethos: The end of objectivity

/ privacy / copyright

Ja, het klopt, het zijn veel artikels. Moet je wat in die artikels staat ‘kennen’? Neen,
dat zou teveel gevraagd zijn. Wel wil ik dat je de artikels leest en jouw
bedenkingen, aanvullingen, vragen, opmerkingen,... neerschrijft en meebrengt
naar de volgende les. De kribbels van jou dienen om de discussie over het thema
van de dag op gang te brengen. Heb je weinig gelezen/genoteerd dan zal die les
voor jou en de anderen vrij zinloos zijn.

Oh ja, vind je zelf online nieuwe artikels die interessant zijn? Stuur ze dan naar me door via
http://del.icio.us. Je vindt me op http://del.icio.us/nielshendriks. (Je wel eerst even inschrijven en me
aan je netwerk toevoegen.)
PDF-bestanden kan je lezen met een PDF-lezer. Een snelle en eenvoudige lezer is FOXIT-reader
(download het vanop http://tinyurl.com/h9wxd)

Leeslijst:

De komst van nieuwe media stelde een aantal basisprincipes van de (journalistieke)
ethos (opnieuw) in vraag. Basisvragen zijn hier hoe we omgaan met principes als
objectiviteit, privacy & copyright.

Over Objectiviteit

The end of objectivity – Dan Gillmor
http://dangillmor.typepad.com/dan_gillmor_on_grassroots/2005/01/the_end_of_obj
e.html
Gillmor kennen jullie nog van zijn werk We the Media. In dit artikel bekritiseert hij de
visie van de traditionele media op het begrip objectiviteit (objectiviteit werd eigenlijk
als een soort van verkoopsargument tijdens de Verlichting gelanceerd, maar dat zou
ons te ver leiden). Hij pleit meer voor een open subjectiviteit in tegenstelling tot
objectiviteit als allerhoogste goed te zien.

The end of “objectivity”: S&R special report on journalism education - Sam
Smith
http://scholarsandrogues.wordpress.com/2007/09/07/the-end-of-objectivity-sr-
special-report-on-journalism-education/
Ik begrijp dat dit een harde dobber is om te beheersen: het artikel gaat voornamelijk
om zogenaamde ethische codes die langzaam maar zeker verdwijnen onder invloed
van de druk van de verkoop. Dit artikel gaat uiteraard een stuk verder dan de functie
van nieuwe media alleen. Al is het wel zo dat nieuwe media vaak deze basisprincipes
verder in vraag stellen.
In het vervolgartikel “The rise of “subjective” journalism: an S&R special report”
wordt de hedendaagse media kritischer dan ooit bekeken en wordt ook zogenaamde
citizen journalism of pro-am journalism in vraag gesteld.
http://scholarsandrogues.wordpress.com/2007/09/18/the-rise-of-subjective-
journalism-an-sr-special-report/

Contact: Niels.hendriks@xios.be / Skype nielshendriks / http://del.icio.us/nielshendriks
Over privacy

Of Privacy and Poop: Norm Enforcement Via the Blogosphere - Daniel Solove
http://balkin.blogspot.com/2005/06/of-privacy-and-poop-norm-enforcement.html
Dit is een typerend voorbeeld van een bepaalde persoon die door de ‘kracht’ van
nieuwe media te kijk wordt gezet. Privacy is op deze manier een weinigbetekend
begrip.

University of Florida student Tasered at Kerry forum - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=IATPoHdpak0
Door het gebruik van camera phones is niets en niemand nog veilig. In het filmpjes
op youtube zie je een student die ‘getased’ wordt (voor meer info over tasen, zie
http://en.wikipedia.org/wiki/Taser).
Dit leidde tot verschillende hevige discussies over de zogenaamde brutaliteit van de
politie
http://blog.washingtonpost.com/channel-08/2007/09/kerry_responds_to_taser_incide.html
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread304010/pg1
http://retecool.com/post/john-kerry-democraat-en-fervent-tazer

Op zich is het openlijk discussiëren wel interessant, maar het is voornamelijk het feit
dat dit gebeurt (film van een incident opgenomen door een heel aantal camera’s en
verspreid naar miljoenen) wat het spectaculair maakt. Bedenk je even hoe de moord
op president Kennedy in beeld zou zijn gebracht?

Over Copyright

Citizen Journalist Content - Who Owns It? - Gregory Daigle
http://english.ohmynews.com/ArticleView/article_view.asp?menu=A11100&no=2700
89&rel_no=1&back_url=
Dat is een grote vraag bij nieuwe media. Niet alleen hebben we ‘last’ van een
zogenaamde knip-en-plak-cultuur, daarnaast is het vaak niet duidelijk wie nu de
eigenaar is van bepaalde content.

Creative Commons - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_commons
Heeft dit wat met journalistiek te maken? Op het eerste zicht niet natuurlijk. Creative
Commons is in de eerste plaats een nieuwe manier om over eigendomsrechten te
denken. Kan je in een knip-en-plaktijd nog echt je content veilig stellen? Moet dit
uberhaupt wel nog?
Creative Commons gaat er vanuit dat content onder bepaalde voorwaarden vrij moet
zijn. Hierdoor zal content alleen maar meer verspreid en hergebruikt worden om op
die manier tot betere content te leiden.

Over journalistieke ethos
http://www.citmedia.org/principles
“Welcome to Principles of Citizen Journalism. In this special section our goal is to
detail the bedrock foundations of journalism to help citizen reporters grasp the
fundamentals of the craft in a networked age.”

We Are All Journalists Now – Michael Geist
http://www.michaelgeist.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=1280

Contact: Niels.hendriks@xios.be / Skype nielshendriks / http://del.icio.us/nielshendriks
Uitspraak rechter beschermt burgerjournalisten van Indymedia.be –
Indymedia.be
http://www.indymedia.be/en/node/7302
Wat vind je hier van? Gevaarlijk of best begrijpbaar?

Contact: Niels.hendriks@xios.be / Skype nielshendriks / http://del.icio.us/nielshendriks