Unit 2

Penerangan Program Transisi

“Minda Cerdas, Mata Bercahaya”
Modul Latihan Guru T ahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1

7

PERANCANGAN SESI PENERANGAN PROGRAM TRANSISI
BIL

PERKARA
Set Induksi Bina Hubungan Tema Program Transisi

JANGK A MASA

AKTIVITI
Beri salam Tanya khabar Beri pujian Nyatakan tema Jelaskan tema

OBJEKTIF
Membina hubungan mesra dengan peserta Memahami tema Program Transisi

CATATAN
Bina Semangat: Nyanyi Lagu Anak Cemerlang. Penekanan kepada tema ‘Minda Cerdas Mata Bercahaya’
Pemahaman meny eluruh tentang program

BAHAN
“Anak Cemerlang”(m. s. iii)OHP 1-3: Tema Transisi(OHP 7-9) Penjelasan Tema OHP (1-9) - Makna
- Tujuan - Rasional - Isu-Isu - Objektif Program Budak menangis

1.

10 - 15 minit.

2.

Konsep Program Transisi
Makna Program Transisi Tujuan Program Transisi Rasional Program Transisi Isu-isu Program Transisi Objektif Program Transisi

30 – 45 minit

Penerangan dan interaksi

Memberitahu peserta tentang konsep Program Transisi. Memahami isu-isu hingga tercetusny a Program Transisi Mengetahui tujuan pelaksanaan Program Transisi

Sisipan :
Perbezaan kelas / persekitaran sebelum & selepas transisi

3.

Personalia Yang Terlibat Dalam Program Transisi
Guru Besar/Guru Kanan Ibu Bapa/Penjaga Guru Tahun Satu Guru Prasekolah

15 – 20 minit

Perbincangan peranan dan tugas

Semua personalia memahami bidang tugas masing-masing

Penglibatan semua pihak yang terlibat

OHP (10-15) Peranan setiap personalia

4.

Pelaksanaan Program Transisi
Tahap pelaksanaan program Persediaan Awal Minggu Orientasi Pengajaran dan Pembelajaran

15-20 minit

Penerangan, perbincangan dan soal-jawab

Memahami tahap pelaksanaan Program Transisi

Pengetahun, kemahiran dan nilai

OHP (16-25) Tahap Program Transisi

5.

Kit Program Transisi (Modul 1 hingga Modul 11) Bahan Latihan Guru Penutup

15-20 minit

Penerangan, perbincangan dan soal jawab Refleksi terhadap input yang diberi *

Guru mengetahui pengisian terhadap 11 modul dalam Kit dan Manual Program Transisi
Guru mengetahui sejauh mana pengetahuan y ang diperolehi

Penjelasan khusus modul mengikut kumpulan sasaran Minda terbuka

OHP 26-28 : Ringkasan Modul 1–11 (dari KIT) *

6.

10 minit

JUMLAH

90 – 120 m init

Bahan tambahan MANUAL, KIT PROGRAM TRANSISI dan MODUL LATIHAN GURU boleh digunakan selain daripada bahan yang telah disediakan dalam modul latihan ini.

8

UNIT 2 : SESI PENERANGAN PROGRAM TRANSISI
( Jangka masa 90-120 minit)

Nota Untuk Penceramah
1. Latihan guru ber mula dengan membina hubungan mersa di kalangan guru Tahun 1. Sila rujuk kepda cara-cara membina semangat dan berpasukan dalam Unit 4. 2. Sesi Penerangan Pr ogram Transisi merupakan pengenalan Program Transisi kepada guru. Definisi nama program, tujuan, rasional dan objektif perlu dijelaskan supaya guru faham tentang isu-isu yang terlibat. 3. Peranan setiap ahli pasukan atau personalia yang terlibat perlu dikenal pasti. 4. Guru juga perlu memahami tentang Tahap Pelaksanaan Program Transisi dan bagaimana setiap tahap ini dilaksanakan. Soalan lazim yang timbul ialah berkaitan dengan tempoh Program Transisi dan Guru Penyayang. Pihak sekolah dan guru perlu memahami bahaw a : Tahap Pertama Program Transisi ialah persediaan sebelum tahun persekolahan baru ber mula. Tahap Kedua Program Transisi ialah Minggu Orientasi yang membantu murid Tahun 1 menyesuaikan dir i dengan rakan baru, guru baru, persekitaran baru dan budaya sekolah yang baru (2 minggu). Tahap Ketiga Pr ogram Transisi menekankan amalan dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berlandaskan KBSR. A malan yang baik dimulakan pada peringkat ini sebenarnya perlu diteruskan selepas tiga bulan y ang telah diberi untuk melaksanakan Program Transisi dan Guru Penyayang.

Soalan lazim:

Bolehkah tempoh untuk Program Transisi dipendekkan?

(soalan b ertentang: Apakah yang perlu dipendekkan untuk tempoh tiga b ulan?)
Program Transisi memberi masa untuk menanam amalan dan budaya yang baik di bilik darjah. Dalam tempoh tiga bulan Program Transisi, am alan dan budaya sekolah yang baik ini dimulakan dan diharap dapat diteruskan lagi sepanjang m asa persekolahan m urid di sekolah rendah. Kandungan pengajaran dan pembelajaran Program Transisi diambil daripada Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1. Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang merangsangkan, guru yang penyayang, Pendekatan Tematik, belajar melalui bermain, belajar secara berkumpulan serta pemupukan kemahairan berfikir melalui Teknik TOC adalah amalan baik bagi pengajaran dan pembelajaran yang patut diteruskan selepas tiga bulan. Jadi, soalan yang ditanya ialah pendekatan ‘Apakah yang perlu “dipendekkan” bagi Program Traansisi dan Guru Penyayang?’

9

BAHAN LUTSINAR UNIT 1 DAN PENERANGAN PROGRAM
OHP Perkara Penerangan Definisi Program Definisi ini menetapkan skop program 1
Transisi

OHP 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Perkara
Bagaimana Melaksanakan Program Transisi? Tahap Pelaksanaan Tahap Pertama Tahap Kedua Tahap Ketiga Tajuk.

Penerangan

2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rasional

Mengapa kita mengadakan program ini?

Gambar rajah menunjukkan tiga tahap pelaksanaan. Huraian. Huraian. Huraian.

Isu-isu Prose s Perkara-perkara yang dibangkitkan. Transisi Tujuan Program Menentukan tujuan program Tujuan Program Apa yang akan dicapai oleh murid? bagi Murid Tujuan Program Apakah yang akan dicapai oleh guru? bagi Guru Minda Cerdas, Mata Bercahaya Minda Cerdas Mata Bercahaya Personalia Tema Program Transisi: Matlamat yang ingin dicapai. Huraian. Huraian. Tajuk.

Minggu Orientasi

Huraian tentang Minggu 1 dan 2.

Program Transisi Pelaksanaan Program Program Transisi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Program Transisi Bahan Program Transisi Kit Program Transisi Kit Program Transisi

Huraian tentang Minggu 3 hingga 12 3 tahap pelaksanaan Rumusan fokus program Fokus dan perkara yang diutamakan dalam program Senarai bahan sokongan yang telah disediakan untuk semua sekolah Senarai modul yang telah disediakan bagi program Gambar kulit buku sumber dan senarai bahan

Personalia Guru besar, GPK Ibu Bapa Guru Tahun 1 Guru Prasekolah

Senarai yang terlibat. Peranan mereka. Peranan mereka. Perenan mereka. Peranan mereka.

10