Protecţia muncii şi a naturii

Protecţia munci face parte integrantă din procesul de producţie şi are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, iar toţi cei care organizează, controlează şi conduc procesele de muncă au obligaţia potrivit legii să urmărească ameliorarea permanentă a condiţiilor în care oamenii îşi desfăşoară activitatea. - în activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale un rol important îi revine activităţii de instruire a tuturor angajaţilor atît a celor ce organizează, conduc şi controlează procesul de producţie cît şi a personalului de execuţie, pentru cunoaşterea şi respectarea strictă a actelor normative de protecţie a muncii. Instruirea personalului solicită concentarea unor eforturi considerabile materiale, financiare şi umane, aceasta contribuind în bună măsură la îndeplinirea disciplinei în producţie şi prevenirea unor evenimente deosebite - avarii, accidente, întreruperi. Fiecare salariat cunoscînd scopul şi avantajele pe care le oferă studiul protecţiei muncii devine interesat în aplicarea metodelor ne periculoase de lucru. Dispunînd de un colectiv de salariaţi bine instruiţi in domeniul protecţiei muncii unităţile economice pot evita enorme pierderi materiale ca urmare a unor eventuale accidente de muncă.

Mod Coala . Elaborat Verificat

Nr. Docum.

Semn.

Data Litera 1 Coala Coli

S.

Aprobat

U.T.M. gr. T

F.T.M.I.A

Reguli pe tehnica securităţii în timpul recepţiei şi prelucrării materiei prime, fermentarea şi transportarea mustului. Recepţia mecanizată a materiei prime se începe cu cîntărirea strugurilor pe cîntare. Securitatea se garantează cu micşorarea vitezei a transportului pînă cînd strugurii nimeresc pe cîntar. După cîntărire se ia proba medie pentru determinarea zaharităţii. Locul unde se ia proba, trebuie să corespundă cerinţelor de securitate. Locul descărcării strugurilor, buncherul, trebuie să dea posibilitatea de manevrare liberă a transportului, utilat cu aparataj special pentru descărcarea strugurilor. Teritoriul din jurul buncherului trebuie să fie curat în permanenţă. La deservirea zdrobitoarelor, desciorchinătoare, scurgătoarele şi preselor se permit lucrători care sunt cunoscuţi cu construcţia lor. Nu se recomandă de curăţat buncherul, zdrobitorul cu mîinele (cînd este în funcţiune). Pentru al curăţa e nevoie de a opri utilajul. Se interzice de a se aşeza pe marginea buncărului de alimentare. Pentru deservirea scurgătoarelor se interzice de aplicat către buncărul presei. Curăţirea şi spălarea utilajului de prelucrare a strugurilor de obicei se efectuează în schimbul doi. Locul unde se află utilajul trebuie să fie bine iluminat. Un procent mare de traume se datorează reparaţiei zdrobitoarelor scurgătoarelor şi preselor. Lucrările de reparaţie se pot începe numai după ce utilajul este deconectat de la reţeaua electrică. Fermentarea mustului Secţia de fermentare trebuie să fie izolată de alte secţii. Toţi lucrătorii trebuie să ştie proprietăţile fizico-chimice şi caracteristica CO2 şi acordarea primului ajutor medical la otrăvire. Se interzice intrarea în secţia de fermentare a persoanelor străine. Lucrătorii vremelnici pot intra în secţie doar cu permisiunea şefului de secţie. Primul ajutor medical în cazul accidentelor In cazul electrocutării lucrătorului este necesar de al izola, cît mai repede posibil, de sub acţiunea curentului electric. Nu trebuie de a se atinge de el pînă nu a fost întrerupt curentul. Trebuie de oprit în primul rînd acel utilaj de care se atinge
Coala

Mod Coala N. Document

Semnat

Data

electrocutatul. Dacă el se află la înălţime trebuie de întreprins măsuri pentru excluderea căderii. Dioxidul de carbon La întreprinderile vinicole CO2 este unul din cel mai periculos factor de producere. Cel mai mare pericol este lucrul în secţiile de fermentare şi rezervare unde se elimină CO2 . Dioxidul de carbon deoarece este mai greu ca aerul se acumulează în straturile de jos. La concentraţia de 8-10% se fixează pierderea rapidă a cunoştinţei şi chiar decesul. Concentraţia de 20% în cîteva secunde provoacă paraliciul sistemei nervoase centrale. Anhidrida sulfuroasă Acţiunea îndelungată a SO2 duce la intoxicarea cronică. Aburii de SO2 se acumulează în regiunile de lucru fiindcă el se află în produsele prelucrării strugurilor.

Cerinţele pe tehnica securităţii a fabricii de prelucrare a strugurilor
1. Buncherele de recepţie trebuie să fie utilate cu aparataj de protecţie.
2. împingerea materiei prime

în buncherul zdrobitorului, presei cu mîinele

este interzis.
3. încăperea pentru sulfitarea mustului trebuie utilată cu ventilatoare pentru ca

concentraţia de SO2 să nu depăşească 10 mg/m3 de aer.
4. secţia de fermentare trebuie să fie izolată de alte încăperi şi utilată

corespunzător cu ventilatoare. Concentraţia de CO2 nu trebuie să depăşească 0,02 mg/l.
5. toate rezervoarele închise trebuie să aibă deschizături în partea de sus şi de

jos pentru înlăturarea CO2 prin aerisire. 6. lucrul la centrifuga cu balaban ce vibrează este interzisă. 7. încărcarea dozatoarelor cu sulf trebuie efectuată la loc deschis.
8. încăperile de prelucrare, maturare şi păstrare a vinurilor trebuie utilate cu
Coala

Mod Coala N. Document

Semnat

Data

ventilaţie. 9. conductele pentru trebuie să fie termoizolate. lO.încăperile unde sunt instalate aparatele de distilare trebuie să fie utilate cu vas de presiune iluminat, în caz de accidente, şi legătură telefonică cu cazangeria. 11. suprafeţele pentru deservirea utilajului şi scările pentru utilaj trebuie să fie metalice. 12.părţile de sticlă a utilajului şi rezervoarelor trebuie să fie protejate de la acţiuni mecanice. 13.în încăperea secţiei cu aparataj trebuie să fie o cantitate de alcool. 14.1a montarea utilajului tehnologic, lucrai cu el, la rezervarea rezervoarelor libere se folosesc strict de „ Cerinţe pe tehnica securităţii şi sanitarei de producere " .

Coala

Mod Coala N. Document

Semnat

Data