You are on page 1of 4

NOTA

Perbandingan antara Arus Terus (a.t) dengan Arus Ulang Alik (a.u) Arus Ulang Alik Arus Terus

Kesan Pemanasan

Menghasilkan kesan pemanasan melalui perintang

Menghasilkan kesan pemanasan apabila melalui perintang

Arah arus

Berubah-ubah mengikut frekuensi

Arus mengalir pada arah tertentu

Kesan Magnet

Menghasilkan elektromagnet dengan kutub berubah-ubah

Menghasilkan elektromagnet dengan kutub yang tetap

Kesan Transformer

Voltan boleh dinaikkan atauVoltan tidak boleh diturunkan oleh transformer dinaikkan atau diturunkan oleh transformer

Alat Pengukur

Hanya boleh diukur oleh meter dawai panas dan meter besi bergerak

Boleh diukur oleh meter dawai panas, meter besi bergerak dan meter gegelung bergerak

Pertukaran bentuk arus

Boleh ditukar kepada a.t Lebih sukar ditukar menjadi dengan menggunakan diod a.u melalui litar elektrik.

Nilai diukur

Diukur berdasarkan nilai p.m.k.d

Diukur berdasarkan nilai mantapnya

Arus Ulang Alik

(a) (b)

Arus ulang alik ialah arus di mana magnitud dan arah arus itu berubah berkala dengan masa.

Vpmkd = voltan punca min kuasa dua

Vp

= voltan puncak

(c)

Ipmkd = arus punca min kuasa dua Ip = arus puncak